HERVORMING & GEVOLGEN ECONOMISCHE VERWOESTING DOOR REGERING BOUTERSE

CASSAVEFABRIEK PARA LEEGGEHAALD EN VERWAARLOOSD

Dec 23, 2020

De cassavefabriek die in 2012 werd opgezet in het district Para is vrijwel onbruikbaar. Alle machines zijn ‘verdwenen’ en het gebouw staat er verwaarloosd bij.

De fabriek moest per dag meer dan 3,2 ton cassave verwerken tot meel, maar zover is het nooit gekomen. Het is onduidelijk waar de machines, die in het gebouw waren, momenteel zijn, en wie die heeft weggenomen.

De fabriek werd reeds bij de opstartfase geplaagd door controverse en belangenverstrengeling van politieke bonzen rondom de toenmalige president Desi Bouterse.

De fabriek is gebouwd met een schenking van 1 miljoen USD vanuit de Chinese overheid. De regering pompte vervolgens nog eens vele miljoenen in het project voor de opstartfase. De bleek achteraf kapitaalvernietiging te zijn. “Het blijkt dat het helemaal ontmanteld is. Alles is verdwenen daar.

Dus het is heel jammer. We zullen nog nader onderzoeken waar al die spullen allemaal naartoe verdwenen zijn”, zegt president Chan Santokhi over de status van het eens zeer ambitieus project.

Het is wel gelukt om alsnog een cassavefabriek op te zetten in Suriname. Die staat op Lelydorp en is een inspanning van de private sector. De president prijst deze ondernemers voor hun initiatief. Er is een grote vraag naar cassaveproducten uit Suriname. Ondernemers in de Verenigde Staten van Amerika hebben alvast laten weten cassave uit Suriname te willen importeren. De bal ligt nu bij de producenten in Suriname om daarop in te spelen. Ook in de regio, waaronder Barbados is er interesse getoond voor Surinaamse cassave en cassavemeel.

https://unitednews.sr/cassavefabriek-para-leeggehaald-en-verwaarloosd/

ONGEKENDE PLUNDERING EN DE NARE GEVOLGEN

Suriname heeft het momenteel heel moeilijk. Er heerst geldgebrek op alle fronten en dan praten we niet slechts over gebrek aan SRD, maar vooral over het gebrek aan Amerikaanse dollars die zeer essentieel zijn voor het draaien van deze dollareconomie, die als zeer consumptief kan worden gezien en waar de vele importen van afhankelijk zijn. Door het enorme gebrek aan dollars is in de afgelopen 6 jaar, de vraag enorm gestegen en sloeg de wisselkoers op hol van SRD 3.35,- in 2011  naar 20,- SRD voor dezelfde Amerikaanse munt. De onvrede over de hoge koers is alom in dit land, omdat de winkelprijzen vrijwel allemaal berekend worden op basis van deze koers. En het heeft er niets van dat de wisselkoersen op korte termijn onder controle zullen kunnen worden gebracht, omdat de vraag het aanbod blijft overtreffen. Maar veel zaken hebben een oorzaak en dan volgt meestal het gevolg. Hoe is dat allemaal zo gekomen? Nou, dat is een vraag die eigenlijk niet zo moeilijk te beantwoorden is. De grootste fout die het kabinet Bouterse I maakte in 2010, is dat het een beunhaas als governor op de Centrale Bank van Suriname plaatste. Een man die een minder beduidende rol had vervuld op een bijkantoor van het IMF in de Libanese hoofdstad Beiroet. Die wist Bouterse, die evenveel weet van economie als een koe van fietsen, wijs te maken dat hij de monetaire specialist bij uitstek was om André Telting, de icoon van Suriname, op te volgen in de moederbank. Nou, we hebben het geweten, tal van verkeerde besluiten en bestedingen waren het gevolg. Na 5 jaar was de monetaire voorraad zodanig gedecimeerd dat de dekking van de SRD ten opzichte van de dollar, grotendeels was stukgeslagen. Honderden miljoenen dollars waren verpatst onder Hoefdraad op de bank. Koersverliezen van enkele miljarden werden geleden door verkeerde monetaire beslissingen. De beunhaas had zulke kardinale fouten binnen de moederbank gemaakt dat de jaarverslagen vanaf dat moment, niet meer mochten verschijnen om de financiële ravage, veroorzaakt door Hoefdraad, onbekend te houden. Opvolger Gersie als governor van de Centrale Bank, kreeg de opdracht van Hoefdraad (die ondertussen verkast was naar Financiën) en met medeweten van Bouterse, dat de jaarverslagen vanaf 2015 niet in de publiciteit mochten geraken. Vanaf dat jaar had de Centrale Bank geen deviezen meer om koersen te kunnen verdedigen en ook was haar voorraad aan SRD, behoorlijk geslonken. Om de komende jaren door te komen, bedacht Hoefdraad de volgende foefjes: er werd voortdurend geld geleend bij de lokale banken om het begrotingstekort dat steeds groter werd, enigszins nog te kunnen dekken en er werd à la dol geleend, het obligoplafond moest zelfs meer dan een keer worden verhoogd, na toestemming van De Nationale Assemblee te hebben verkregen. Zulks was noodzakelijk om Hoefdraad buiten het gevang te houden.  Maar het geld en vooral de deviezen, waren nooit genoeg. Hoefdraad reisde de wereld rond op zoek naar dollars die hij via tal van fromu constructies wist te bemachtigen. We denken daarbij aan de Oppenheimer tegoeden (550 miljoen dollar). Dit geld werd grotendeels consumptief ingezet, de productie had ook toen het nakijken. De paarse boys en girls moesten maar zien te overleven tot de verkiezingen van 2020. Daar bovenop kwam nog de Oppenheimer lening van 125 miljoen dollar om een stuwdam te kunnen bemachtigen.

Misdadiger kon het eigenlijk niet, omdat Hoefdraad wist dat Suriname gezien zijn verdiencapaciteit, nimmer in staat zou zijn deze leningen inclusief de rente binnen de overeengekomen condities terug te betalen. Alleen een zooitje misdadigers kan een land en volk iets dergelijks aandoen en dan ook nog met de noorderzon vertrekken en ons allen in de drek achterlatende. In de nadagen van het regiem had men nog de drey ai om van de commerciële banken te verlangen, dat ze hun valuta kasreserves en termijndeposito’s zouden deponeren bij de Centrale Bank, zeker met de bedoeling ook daar een deel van te stelen, hetgeen ook geschiedde.  Onder de zeker zeer corrupte governor Van Trikt, werd eventjes 197 miljoen dollar aan kasreserves en termijndeposito’s van de Surinaamse gemeenschap en in goed vertrouwen, ondergebracht bij de commerciële banken hier ter stede, gewoon door het NDP-regiem van Bouterse gestolen. Wat er toen met dat geld gedaan is, hebben wij van Keerpunt meerdere malen vermeld.

Niemand moet ons nog onzin komen vertellen dat de koersen nu hoog zijn en dat het volk het nu zeer moeilijk heeft. Hetzelfde volk heeft in 2015 gestemd om een criminele, zeer dieftige bende, wederom vijf jaar de gelegenheid te bieden om nog erger het land tot op het bot kaal te stelen. Wij moeten nu wel de ruimte bieden aan een kabinet dat met stunt- en vliegwerk tracht de zaak draaiende te houden en minder lopen te mopperen. Er was een oorzaak en dit is het gevolg. Tien jaar plunderen tot er niets meer over is. Nu moeten we gaan werken aan herstel en dat duurt wel even en zal zeker nog financieel pijn doen aan verreweg de meeste mensen die nog in dit land moeten zien te overleven.

https://dagbladdewest.com/2020/12/12/ongekende-plundering-en-de-nare-gevolgen/

Eddie Jharap bij 40 jaar Staatsolie: “Koolwaterstoffen blijven belangrijk komende 30-40 jaar”

Publicatie datum: 13 dec 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Eddie Jharap, de eerste directeur van Staatsolie, is ervan overtuigd dat energie gebaseerd op koolwaterstoffen, onder andere olie en gas, belangrijke energiebronnen blijven in de komende 30 tot 40 jaar. Dit geeft de voormalige directeur van Staatsolie te kennen in gesprek met Dagblad Suriname. Jharap is 35 jaar actief geweest in de Surinaamse mijnbouw en was 25 jaar lang directeur van Staatsolie. Vandaag, zondag 13 december, viert Staatsolie haar 40ste jaardag.

Met niets begonnen

Jharap geeft aan dat hij met een tevreden gevoel met pensioen ging op 1 januari 2006. “We zijn met niets begonnen. Toen ik vertrok waren alle zaken in place voor de ontginning en productie van olie. Ik had iets unieks gedaan. Staatsolie is een bedrijf met eigen productie, met kader en alles wat noodzakelijk is in de sector. Ik had de overtuiging dat sommige grondstoffen die in de bodem van het land zitten niet in handen van buitenladers moest komen te zitten. Dat is bij olie geregeld met wet- en regelgeving. Staatsolie is de autoriteit op het gebied van het zoeken van aardolie. Ik was tegen het oud model van concessies. Staatsolie werd opgericht toen er werd onderhandeld met Gulf Oil begin jaren tachtig. Sinds toen worden er production sharing overeenkomsten gesloten. Bedrijven worden vergoed als ze olie vinden. Als zij niets vinden, is dat voor hun eigen risico. Zo hebben heel veel bedrijven olieboringen gedaan. Soms met succes, maar heel vaal ook niet. Maar belangrijk is dat wij deel uitmaken van de overeenkomsten. Dat is dus veel beter dan dat wat zij in Guyana hebben. Zij krijgen alleen belastingen bijvoorbeeld. Onze contracten voor de offshore vondsten zijn vrij goed”, geeft Jharap aan.

Normen en waarden

Jharap geeft aan dat zijn goede trackrecord, waarbij hij feilloos een kwart eeuw leiding heeft gegeven aan Staatsolie, neerkomt op het hoog houden van normen en waarden. “Mensen hebben natuurlijk geprobeerd om zaken die verkeerd zijn te doen. Ook politici hebben dat getracht. Maar ik heb daar nooit behoefte aan gehad. De mensen kenden mij ook. Zo werd er geprobeerd om mensen in dienst te nemen. Ik riep ze op voor een gesprek. Indien ze niet geschikt waren, gaf ik dat aan en men had begrip ervoor.” Jharap geeft ook aan dat in zijn schoolcarrière er veel nadruk was op discipline. Dat is zeker ook bijgebleven. “Het huis waar ik nu woon, had ik voor Staatsolie. Zo is het gebleven.” Jharap geeft ook aan dat hij bij de mijnbouwkundige dienst, alle stappen heeft doorlopen. Van veldman, chef tot directeur en dan bij Staatsolie. Geconfronteerd met de stelling “Staatsolie is het product van de revolutie” zegt Jharap: “Succes heeft vele vaders. Ik heb geprobeerd om op mijn manier de samenleving de nodige informatie te geven. Ik denk dat het grootste deel van de samenleving weet, wie bijdragen geleverd heeft aan Staatsolie”.

Onshore is nog in de kinderschoenen

Jharap is ervan overtuigd dat er nog veel olie te vinden is in de on-shore en near-shore gebied van Suriname. Die zit nog in de kinderschoenen. “Als je in een bepaald gebied geboord hebt en olie hebt gevonden of misschien niet, is er geen reden om aan te nemen dat in de omliggende gebieden geen olie aanwezig is. “Het is wel zo dat er heel veel boringen zijn gedaan. Maar ik denk dat er nog veel te vinden is. Na een vondst verandert het beeld dat je hebt van een bepaald gebied, dan ga je nieuwe plannen maken.” Jharap vindt wel dat het geologische onderzoek ondergelegen is in de afgelopen jaren. Volgens Jharap is de aandacht van het bedrijf verdeeld door de komst van onder andere de energieopwekking en de dam. “Investeren in de goudsector vind ik begrijpelijk en zelfs noodzakelijk gelet op de hoge prijs van goud op de wereldmarkt.”

Maar met de andere bijgekomen zaken is Jharap niet blij mee. “Staatsolie moet zich blijven focussen op onderzoek en op innovatie binnen het oliegebeuren.” Jharap stelt ook dat de export van Staatsolie-producten heel erg belangrijk blijft. “Dollars hebben Staatsolie overeind gehouden tijdens de macro-economische crisis. In het buitenland krijg je een veel betere prijs voor je producten. Als je inkomsten in lokale valuta zijn, wordt je meegesleept in een crisis veroorzaakt door mismanagement.”

Uitdagingen

Jharap is ervan overtuigd dat energie uit koolwaterstoffen een belangrijke rol zal blijven spelen in de komende jaren. “De uitdaging is natuurlijk hoe je het doet door het milieu zo min mogelijk te belasten. Dus het milieuvraagstuk zal er zijn. We moeten kijken hoe we de olie omzetten in energie op een milieuvriendelijke manier. De elektrische auto heeft energie nodig. De batterijen moeten opgeladen worden. Hoe doe je dat? Met energie uit een centrale. Zonne-energie heeft nog beperkingen. De energievraag zal ook toenemen. Er zullen ook meer auto’s erbij komen. Olie blijft een veilige, betrouwbare energiebron om de behoefte te dekken. Wat betreft de afzetmarkten voor Staatsolie zullen er ook uitdagingen zijn. De regio heeft zelf al olie en gas dus je gaat bijvoorbeeld verre markten als China moeten aandoen. Maar dat moet allemaal onderzocht worden.”

Wens voor Suriname

Jharap stelt dat Staatsolie goed voorbereid is op de grote voorraden aan olie en gas. “De visie is dat er genoeg kader en kennis in eigen huis is gerealiseerd. Als volk moeten wij voldoende mogelijkheden hebben. De contracten zijn goed. Wij zullen enorm veel geld binnenkrijgen in de komende jaren. Het systeem moet gehandhaafd blijven, we moeten kennis blijven opdoen. We moeten blijven werken. Het ligt aan de politiek om de grote hoeveelheden aan geld goed in te zetten. Ik wens dat we daarbij rekening blijven houden met algemeen geldende normen en waarden”, aldus de gewezen directeur van Staatsolie. Hij is voor zijn bewezen diensten gedecoreerd met de hoogste onderscheiding van ons land: het Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/eddie-jharap-bij-40-jaar-staatsolie-%E2%80%9Ckoolwaterstoffen-blijven-belangrijk-komende-30-40-jaar%E2%80%9D

Santokhi in Nickerie: 'Nu een klein beetje positief saldo'

12/12/2020 23:43 – Van onze redactie

President Santokhi toonde zich in Nickerie optimistisch over de economische toestand van Suriname.

President Santokhi toonde zich in Nickerie optimistisch over de economische toestand van Suriname. Foto: CDS  

PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag tijdens zijn bezoek aan district Nickerie gezegd dat er nu “een klein beetje positief saldo” is. Volgens het staatshoofd is de financiële huishouding van Suriname in de afgelopen vijf maanden “in balans” gebracht. Er is wat meer “financiële ademruimte” gecreëerd door bezuinigen, prudent beleid en goed bestuur. Door het positieve saldo is de regering in staat AOV, AKB en de financiële bijstand te verhogen en financiële tegemoetkomingen te geven.

Eén daarvan komt de verpleegkundigen ten goede. Als dank voor het onder controle brengen van Covid-19 krijgt het zorgpersoneel SRD 750. Volgens minister Amar Ramadhin komt dit bedrag bovenop de bonus van SRD 300. De SRD 750 is voor zowel “verplegend, administratief, technisch als ondersteunend personeel én voor zowel overheidsziekenhuizen als particuliere hospitalen. In Nickerie zei Santokhi dat de regering nu ook in staat is een loonronde te voeren. De onderhandelingen daarover starten in januari 2021. De Sociaal Economische Raad is aangeschreven om een advies te geven over “het niveau van de verhogingen, het effect op de economie en het koersenfront”.

Het staatshoofd zei dat er een schuld van vier miljard US dollar is overgenomen van de vorige regering, waarbij de twee Oppenheimer-leningen van samen 675 miljoen US dollar de grootsten zijn. Jaarlijks moet er zeventig miljoen US dollar aan rente voor deze twee leningen worden betaald. Via het Franse adviesbureau Lazard heeft de regering kunnen afdwingen dat er twee maanden geen rente hoeft te worden betaald. Ze heeft daardoor meer ruimte om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De bondholders waarmee deze “standstill” is bereikt, vragen wel dat er spoedig een overeenkomst tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is.

Santokhi gaf aan dat de schuldeisers akkoord zijn gegaan met de herschikking omdat zijn regering vertrouwen uitstraalt. Dat zou volgens hem ook het geval zijn met de ratingbureaus die vanwege het vertrouwen de kredietwaardigheid van Suriname hebben opgekrikt. Het staatshoofd verzekerde dat de komende maanden de status van het land verder zal worden opgewaardeerd. Ook lokale schuldeisers hebben zich bereid getoond tot een schikking te komen.

Mede vanwege deze vooruitzichten zei de president dat de lichtpunten van de financiële crisisbeheersing, één van de drie prioriteitsgebieden – de andere twee zijn Covid-19 en het armoedevraagstuk – al te zien zijn. Hoewel de regering nog in de ‘urgentiefase’ van negen maanden zit als het gaat om het herstel van de economie, maakt ze zich al op voor de ‘stabilisatiefase’ van twee jaar, die eind maart ingaat.

Tijdens die periode zullen projecten worden uitgevoerd. Die worden op 23 december besproken in de regeringsraad. In januari zullen er architecten, ondernemers en consultants worden uitgenodigd voor een presentatie, waarbij ze de gelegenheid hebben om met voorstellen te komen. De private projecten worden overgelaten aan de particulieren, de public private partnership (ppp’s) worden uitgevoerd op basis van goede afspraken.

De olievondst komt volgens de president op het juiste moment. Hij benadrukte dat de natuurlijke hulpbronnen aan het Surinaamse volk toebehoren. Met de inkomsten zullen er welvaart en ontwikkeling gebracht moeten worden alsook diversificatie van de economie. Belangrijk is dat er gespaard worden in een Spaar- en Stabilisatiefonds, waarvan de uitvoeringsbesluiten binnenkort een feit zijn.

Het staatshoofd erkende dat er meer in de armoedeaanpak moet worden geïnvesteerd. Hij zei geen voorstander te zijn van een pakkettensysteem, maar dat het nu niet anders kan. De bonussen hebben volgens hem bewezen dat er betere mogelijkheden zijn, maar door het storten van het geld wordt niet eenieder bereikt. Er komt daarom een “breder, gestructureerd en ruimer programma” om het armoedevraagstuk te beheersen. Daartoe behoren subjectsubsidie en meer werkgelegenheid. Binnenkort wordt dit integraal pakket van maatregelen gepresenteerd.

Het zal ook onderdeel zijn van het uit te voeren programma van het IMF, dat eist dat er een goed sociaal vangnet is voor de bevolking. Het staatshoofd denkt dat er over enkele dagen op technisch niveau een understanding zal zijn met het IMF. Santokhi wenste te benadrukken dat niet het IMF een programma maakt voor Suriname, maar dat Surinamers dat doen voor Suriname. Het gaat volgens hem om een eigen plan dat moet voldoen aan de normen en criteria van het IMF.

De overeenkomst moet in de tweede of derde week van januari op het hoogste IMF-niveau worden uitgevoerd, waarbij Suriname de beschikking kan krijgen over tussen de 650 en zevenhonderd miljoen US dollar voor drie jaar. In deze periode zullen de economie en internationale kasreserve moeten worden gestabiliseerd en zal er worden geïntervenieerd op de koersenmarkt

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/12/santokhi-in-nickerie-nu-een-klein-beetje-positief-saldo/

Santokhi: Nog geen verhoging stroom en water

13 Dec, 2020, 02:51

foto
 President Chan Santokhi 

President Chan Santokhi heeft in Nickerie tijdens een persconferentie zaterdag duidelijk gemaakt dat de stroom- en watertarieven nog niet zullen worden verhoogd. Er zijn voorstellen gedaan aan de regering over verhoging van de tarieven, maar er is nog geen besluit hierover. Santokhi zei dat het geld bij de kleinschalige goudsector gehaald zal worden. Ook de houtsector wordt aangepakt. Op jaarbasis kan volgens de president 500 miljoen uit kleinmijnbouw worden gehaald.
 
De regering verwacht dat deze maand een technische overeenkomst wordt bereikt met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). In januari moet de definitieve overeenkomst worden gesloten. Hij benadrukte dat het programma dat uitgevoerd zal worden, door Suriname is ontwikkeld en niet gedicteerd is door het IMF. De regering wil met de lening van US$ 700 miljoen de economie stabiliseren. Volgens Santokhi zal het programma geen extra druk leggen op de sociaal zwakkeren. Hij haalde aan dat Suriname lid is van IMF. Daarom moet het IMF niet gezien worden als een tegenstander maar als een partner.
 
De president is ingenomen met de upgrading van Suriname door Fitch van RD naar C. Suriname is hierdoor uit de ‘Default-status’ wat inhoudt dat het land niet in staat is zijn rekeningen te betalen. Santokhi merkte op dat de regering met ondersteuning van het Franse bureau Lazard twee maanden bezig is met de crediteuren van de Oppenheimer lening. Er is overeenstemming bereikt dat tot 31 maart er geen betalingen verricht hoeven te worden. Volgens de president is er weer vertrouwen in Suriname dat de schulden betaald zullen worden. Hierbij is de overeenkomst met het IMF van groot belang. De schuldeisers hebben dit ook als eis gesteld.
 
De regering heeft de Sociaal Economische Raad (SER) intussen ook gevraagd om advies voor de loonronde. De onderhandelingen over de loonronde vinden in januari plaats. Daarom is advies gevraagd aan de SER om na te gaan welke impact een salarisverhoging zal hebben op de economie, de inflatie en de koersontwikkeling.

Suriname werkt aan energieplan met noordelijke regionale staten Lees meer: Suriname werkt aan energieplan met noordelijke regionale staten

26/11/2020 09:09 – Wilfred Leeuwin

Suriname werkt aan energieplan met noordelijke regionale staten

Stef Blok met ambtgenoot Albert Ramdin, die onlangs als eerste Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken in tien jaar een bezoek bracht aan Nederland. Foto ANP Jerry Lampen

PARAMARIBO – Suriname zal samen met Brazilië, Frans-Guyana en Guyana werken aan een gezamenlijk energievoorzieningsplan. Dit zal een agendapunt zijn tijdens het bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aan Suriname in 2021, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Tijdens een korte ontmoeting met de media, hebben hij en zijn Braziliaanse collega Ernesto Araújo gezegd dat hard aan dit plan zal worden gewerkt. De Surinaamse bewindsman zei dat ook de andere twee noordelijke staten, Frans-Guyana en Guyana, zullen worden betrokken. Alle vier landen zullen hun gewonnen gasvoorraad inzetten als financieringsbron. Belangrijk bij dit voornemen is om de landen in de regio, maar ook de eigen bevolkingen te voorzien van goedkope energie. Ramdin voorspelde dat een eigen energiesector in de regio een enorme capaciteitsversterking zal zijn voor onder meer de landen die behoren tot het Guyanaschild.

Araújo, die Bolsonaro vertegenwoordigde bij de viering van de 45ste Onafhankelijkheidsdag van Suriname, gaf aan dat zijn bezoek meteen ook een vernieuwing is van de wederzijdse relatie. Zowel Ramdin als Araújo zei dat de buurlanden veel zullen samenwerken op bedrijvenniveau, waarbij nadrukkelijk overleg zal worden gevoerd tussen wederzijdse bedrijvenorganisaties. Ook zullen de landen samenwerken op de gebieden van infrastructuur, agrocultuur en het bestrijden van de georganiseerde misdaad. “Daarvoor hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, aldus Araújo.

Ramdin benadrukte dat de hernieuwde samenwerking met Brazilië niet slechts zal zijn op technisch, maar ook op politiek gebied als het gaat om regionale en internationale thema’s zoals milieu en klimaatverandering. Dinsdag hebben beide landen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor malariabestrijding en één om internet criminaliteit te bestrijden.

Araújo merkte op dat de Braziliaanse regering ernaar uitkijkt om heel sterke banden op te bouwen. Zijn collega noemde de grote Braziliaanse gemeenschap in Suriname een verrijking voor beide staten. Suriname weet goed om te gaan met culturele diversiteit. Natuurlijk zijn er zaken en uitdagingen die met Brazilië moeten worden besproken, aldus Ramdin. Daarvoor is er een speciale commissie voor migratie.

Samen met zijn Nederlandse ambtgenoot Stef Blok heeft Ramdin ook een korte ontmoeting gehad met de media. Blok maakte vooral duidelijk dat de periode van ontwikkelingssamenwerking voorbij is en de relatie puur te maken heeft met de eeuwenoude familieband tussen de landen.

Nederland zal in de hernieuwde relatie slechts een technische rol vervullen. Voor financiële hulp zal Suriname zich moeten wenden tot de internationale kapitaalmarkt of het Internationaal Monetair Fonds. Den Haag zal onder meer een coördinerende rol vervullen tussen Caribisch Nederland, wanneer die landen zaken willen doen met Suriname.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/26/suriname-werkt-aan-energieplan-met-noordelijke-regionale-staten/

 

GEZAMENLIJKE MILJARD-DOLLAR-PLUS GUYANA-SURINAME DIEPZEEHAVEN IN HET VOORUITZICHT

Nov 25, 2020

Met de enorme hoeveelheden koolwaterstoffen die de afgelopen jaren in het Guyana-Surinaamse bekken zijn aangetroffen, zal de ontwikkeling van deze hulpbronnen aanzienlijke ondersteunende diensten aan de wal vereisen waarvan de leiders van beide landen geloven dat ze kunnen worden opgericht door middel van een gezamenlijk initiatief.

De presidenten van de twee landen hebben onlangs bekendgemaakt dat ze het potentieel gaan onderzoeken van een gezamenlijke diepzeehaven om diensten te verlenen als exploratie- en productieactiviteiten in het stroomgebied.
Op dinsdag 24 november werd tijdens een staatsbezoek aan Suriname door de president van Guyana, Dr. Irfaan Ali, een gezamenlijke persconferentie gehouden met hem en de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi. Deze mediabetrokkenheid volgde op de ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen de twee regeringen betreffende infrastructuurprojecten over de rivier de Corantijn en een vormingsovereenkomst voor het platform voor strategische dialoog en samenwerking tussen Guyana en Suriname.

Achttien ontdekkingen zijn gedaan door ExxonMobil in het Stabroek-blok voor de kust van Guyana zijn gekoppeld aan ongeveer negen miljard vaten aan winbare olie-equivalente bronnen, terwijl Apache naar schatting 1,4 miljard vaten olie-equivalent heeft ontdekt in Blok 58 van Suriname op basis van drie vondsten tot nu toe.
Tijdens de persconferentie zei de Surinaamse president dat de eerste bijeenkomst van de werkgroep voor het Platform Samenwerking Strategische Dialoog heeft plaatsgevonden. “Als kleine grensnaties is het van het grootste belang om goed nabuurschap te handhaven, inspanningen te bundelen en strategische allianties te vormen om maximale successen te behalen voor de ontwikkelingsambities van onze beide volkeren in verschillende gebieden van de economie”, verklaarde de heer Santokhi.
Hij merkte op dat “met de recente oliebevindingen in beide landen” het momentum er is om de focus te richten op duurzame ontwikkeling en “de oplossing van de bestaande gemeenschappelijke uitdagingen van twee ontwikkelingslanden.”
Gevraagd of ze willen samenwerken bij de ontwikkeling van een diepwaterhaven, zei de president van Suriname: “… de werkgroep zal soortgelijke discussies voeren om te zien wat de beste aanpak is in het voordeel van beide landen, omdat een offshore-basis een investering van meer dan $ 1 miljard. Er is een mogelijkheid om samen naar zo’n enorm project te kijken. ”

Personeel is nu de focus voor de diepwaterhavenfaciliteit van CGX in Guyana
Eerder deze maand had de Guyanese minister van Openbare Werken, Juan Edghill, bekendgemaakt dat de regering blijk van belangstelling zou vragen voor de ontwikkeling van een diepwaterhaven in Berbice. De grens tussen Guyana en Suriname ligt in de nabijheid van het graafschap Berbice, en de rivier de Corentyne – gelegen in Berbice – vormt die grens. In feite hebben de twee landen ook samengewerkt voor de ontwikkeling van een brug over deze rivier om de twee landen met elkaar te verbinden.

De heer Edghill had gezegd dat deze diepzeehaven “de mogelijkheid zou bieden om cruiseschepen te laten aanmeren, faciliteiten aan de kust en de capaciteit om grotere schepen aan te trekken waarvan bekend is dat ze de rivier de Demerara doorkruisen.”

President Ali zei ondertussen over de kwestie van een gezamenlijke faciliteit: “We onderzoeken nu de synergieën”

https://unitednews.sr/gezamenlijke-miljard-dollar-plus-guyana-suriname-diepzeehaven-in-het-vooruitzicht/

Kustwacht moet onder de paraplu van Defensie

 

Defensie (1)
20 nov 2020

Op het voorstel van een volksvertegenwoordiger op 17 november in de assemblee om de Kustwacht bij het ministerie van Defensie onder te brengen, reageerde minister Krishna Mathoera positief. De bewindsvrouw verwees  naar de Jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi, waarbij het staatshoofd had gezegd dat de Marine en de Kustwacht gezamenlijk zullen optreden.

Minister Mathoera gaf aan dat er nu al een samenwerking is tussen het ministerie van Defensie en de Kustwacht en er wordt nagegaan hoe de Kustwacht en de Marine op een efficiënter manier kunnen worden ingezet. De minister noemde het zeer inefficiënt dat zeven ministeries afzonderlijk in de Territoriale Wateren (TW) en de Exclusieve Economische Zone (EEZ) opereren en dat ze boten en schepen inzetten en beheren. De minister zei dat het veel  goedkoper en beter is om een organisatie op te zetten voor  toezicht en controle.

De minister gaf aan dat volgens art. 9 lid g. van het Besluit Taakomschrijving Departementen van Algemeen Bestuur (SB1991, no. 58) het ministerie van Defensie de taak heeft om toezicht te houden op alle activiteiten in de TW en EEZ. Lid c. van hetzelfde artikel geeft aan dat het ministerie de zorg heeft voor de krijgsmacht. Maar conform de wet 5 april 2017, wet instelling kustwacht, is de Kustwacht Suriname (KWS) organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

https://www.culturu.com/nieuws/suriname/kustwacht-moet-onder-de-paraplu-van-defensie/

Zowat hele begroting Defensie gaat naar personeelskosten

 

vrijdag 20 nov 2020
Defensie (1)
 
 

Minister Krishna Mathoera van het ministerie van Defensie gaf op dinsdag 17 november 2020 tijdens de begrotingsbehandeling te kennen dat de balans op de begroting totaal verstoord is. Het ministerie van Defensie staat voor het waarborgen van de veiligheid. De bijkans SRD. 468 miljoen die op de begroting staat voor dit ministerie is bedoeld om de grondwettelijke taken uit te voeren,  het grondgebied te beschermen en ondersteuning te bieden, waar dat noodzakelijk is

Helaas blijkt dat 94% van de begroting aan personeelskosten gaat en maar 6%, wat neer komt op SRD 25 miljoen, overblijft  voor het onderhouden, investeren, en uitvoeren van operaties, “Dit is absoluut niet voldoende.” zegt Minister Mathoera. Zij beseft dat Defensie, die nu meer geld krijgt dan Volksgezondheid  in deze tijd niet meer kan vragen. Ze zegt dat het ministerie weer evenwicht  moeten brengen op de begroting en de personeelskosten drastisch zal moeten verminderen, zodat er meer ruimte ontstaat voor  de operationele kosten.

Inmiddels heeft het ministerie bezuinigd met 10 miljoen. Minister Mathoera noemde het stopzetten van een nieuwe lichting van 100 man militairen; 40 dispensaties die zijn stopgezet waarbij 4 miljoen bespaard is; 11 overeenkomsten onder de noemer ‘Enkele diensten’ ter waarde van 1.2 miljoen zijn ongedaan gemaakt; Extra voorzieningen voor de  ex-bevelhebber die in de overgangsfase waren goedgekeurd zijn ingetrokken waarbij 1.9 miljoen bespaard is; Telefoon- en adsl-lijnen van personen die daarop geen aanspraak maken zijn stopgezet waardoor er SRD 122.000 vrijkomt en een aantal medewerkers die zich niet hielden aan wettelijke regels zijn ontslagen wat een besparing van SRD 720.000 oplevert.

Over de aankoop van munitie informeerde minister Mathoera het parlement dat hiervoor geen dossier van voorbereiding en aanbesteding bleek te zijn voorbereid. Zij wilde eerst een goede inventarisatie hebben alvorens een aanbesteding te houden. Bovendien zou de procedure in deze 3 maanden niet gehaald worden waardoor deze post is teruggebracht tot nul. 

https://www.culturu.com/nieuws/suriname/zowat-hele-begroting-defensie-gaat-naar-personeelskosten/

UITBETALING SALARISSEN ZONDER LENING NOCH CORRUPTIE

Nov 18, 2020

Het lukt de regering om zonder leningen de overheidssalarissen te betalen, omdat zij geen corruptiefaciliterend beleid voert en geen geld verspild aan woekersalarissen aan personen die daarvoor niet in aanmerking horen te komen.

Dit zegt president Chan Santokhi op een door NDP-parlementariër Ashwin Adhin gestelde vraag.

Adhin kon het antwoord echter niet aanhoren, omdat hij achter de tralies zit.

Er heeft volgens Santokhi een vreselijke financiële uitholling plaatsgevonden bij een aantal parastatale bedrijven. Ook zijn er overheidsgebouwen verkocht om vervolgens over te gaan tot het verhuren van panden. Wurgcontracten en bedenkelijke toelagen zijn eveneens teruggedraaid. “Er zijn nu al een paar van die overheidsgebouwen in opdracht van de rechterlijke macht teruggebracht in de boezem van de Staat tegen betaling van die geldbedragen. Ook daar besparen wij”, zegt het staatshoofd.

Hij praat over een enorme verspilling door hoge politieke en regeringsfunctionarissen ondanks het land in geldproblemen zat. “Functionarissen die geen werkzaamheden verrichten ontvingen allerlei toelages. We besparen daar. Een heleboel functionarissen die thuis zaten met 2-3 diensttelefoon die links en rechts konden bellen naar de hele wereld, terwijl ze niet op het werk verschenen. Dat is stopgezet. We besparen daarmee een heleboel geld!”, meent Santhoki.

Volgens Adhin, gewezen vicepresident in het vorig kabinet, zou het onmogelijk zijn dat op een bonafide manier de regering in staat zou zijn om zonder leningen de salarissen te betalen. Door Santokhi werd er een concreet voorbeeld aangehaald over de Centrale van Vissershavens in Suriname (Cevihas) waar er tijdens de overdrachtsfase USD 100.000 is betaald aan een dienstverlener die tevens ook een gewezen regeringsfunctionaris zou zijn onder president Desi Bouterse. “Die zaken worden doorgeleid naar de procureur-generaal. We zijn nog niet klaar met die parastatale. We komen nog. Stuk voor stuk gaan we ze aanpakken”, kondigt Santokhi aan!

https://unitednews.sr/salarissen-zonder-lening-te-betalen-door-geen-corruptie-te-plegen/

Voorzieningen ex-ministers op operatietafel

18 Nov, 2020, 07:37

foto
 Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. 

President Chan Santokhi en minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken hebben gisteren tijdens de begrotingsbehandeling aangevoerd dat gewezen ministers een zware last zijn voor de staatskas. Santokhi heeft aangekondigd dat binnenkort een wet ingediend wordt om de voorzieningen in te perken. Mensen die nauwelijks een jaar minister zijn, trekken een zware wissel op de middelen van  het land. Hier moet verandering in komen.
 
Somohardjo deelde mee dat per jaar aan kosten voor gewezen ministers ruim SRD 16.8 miljoen moet worden opgehoest. Het grootste gedeelte, SRD 15 miljoen, gaat naar ministers die zijn voorgedragen door de NDP of exponenten van die partij, zei de bewindsman.
 
De ‘revo-ministers’ van de periode 1980-1987 kosten SRD 3.034.905 per jaar. Voor de periode 1996 tot en met 2000 zijn de kosten die de Staat heeft aan gewezen ministers SRD 464.640 per jaar. Van 2000-2010 moet per jaar SRD 1.4 miljoen worden uitbetaald. Van 2010-2020 zijn de kosten voor de Staat voor gewezen ministers, wel heel hoog, SRD 12 miljoen per jaar, deelde Somohardjo mee.
 
“Als het aan mij persoonlijk ligt voorzitter, kan die regeling per direct worden opgeheven. Ik krijg nu al zoveel van het volk als ik over 5 jaren geen minister meer ben of wanneer de president of ABOP mij eerder naar huis stuurt, hoef ik niet daarna nog voor mijn hele leven te worden verzorgd door het volk. Ik snap natuurlijk dat sommige ministers moeilijk een andere baan kunnen vinden. Geef ze dan een bedrag waarmee ze een bedrijfje kunnen starten. Na mijn ministerschap heb ik nog mijn winkel en gym. Laten we in alle serieusheid kijken hoe we deze regeling kunnen aanpassen,” betoogde Somohardjo.

Achaibersing schiet financieel beleid NDP-regering aan flarden

18 Nov, 2020, 00:00

foto

 De begroting 2020 wordt na vier dagen debatteren met algemene 33 stemmen aangenomen. De NDP heeft niet deelgenomen aan het tweede deel van de begrotingsbehandeling. 

De begroting 2020 is dinsdagavond met 33 algemene stemmen aangenomen. De BEP heeft voorgestemd, terwijl de NDP-fractie vanaf maandag niet heeft deelgenomen aan de debatten om de wijze waarop Assembleelid en ex-vicepresident Ashwin Adhin in verzekering is gesteld. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning heeft gedetailleerde cijfers gepresenteerd in De Nationale Assemblee over het financieel beleid dat gevoerd is door de vorige regering en welke uitgaven deze regering heeft gedaan, die nu vier maanden aanzit. Het aanvankelijke begrotingstekort van 19.7% is teruggebracht naar 9.3%.

 
President Chan Santokhi merkte op dat minister Achaibersing op basis van cijfers haarfijn heeft aangetoond wat voor funest beleid gevoerd is door de vorige regering. De begroting was volgens hem geen cijfermatige bespreking, maar laat voor de eerste keer aan de samenleving zien wat de betekenis is geweest van de stem die uitgebracht is op 25 mei. De achteruitgang van het land is een halt toegeroepen. De financiële crisis is tot staan gebracht en in vier maanden tijd is er sprake van stabiliteit. Als de vorige regering nog zou aanzitten, zou de koers volgens Santokhi naar SRD 40 tot SRD 50 voor de US-dollar zijn.
 
De regeringsleider complimenteerde de BEP voor de bijdrage en ondersteuning. Hij had geen goed woord over voor de afwezigheid van de NDP-fractie, die het volksbelang ondergeschikt heeft gemaakt aan een individuele issue. Santokhi merkte op dat in elke partij een incident kan zijn waarbij een persoon in conflict kan komen met de justitie. Het is de taak van de partij om rechtsbescherming te bieden, maar het volksbelang moet worden gediend. Hij voerde aan dat ondanks de afwezigheid van de NDP-fractie er serieus antwoord is gegeven op de gestelde vragen.
 
Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien voerde aan dat misdadig is omgegaan met de staatsfinanciën. Hij haalde aan dat van de US$ 550 miljoen lening via Oppenheimer slechts US$ 7.3 miljoen is besteed aan een investering in Newmont. De rest is consumptief gebruikt, concludeerde hij op basis van de presentatie van minister Achaibersing. De minister deelde mee dat Staatsolie op 25 mei 2018 US$ 337.534.000 heeft terugbetaald van de Oppenheimerlening aan de regering. Het geld is gestort op de rekening van de Staat bij de Centrale Bank van Suriname. Hij legde uit dat het overgrote deel van het geld voor de begroting is gebruikt. Ook is er veel monetair gefinancierd.
 
NPS-fractieleider Gregory Rusland merkte op dat de regering een bijzonder moeilijke start heeft gehad. De moeilijkste periode wat de financieel-economische situatie betreft. Het is de regering gelukt om in vier maanden tijd zaken aan te pakken. De presentaties van de ministers, vicepresident en president zijn volgens hem vertrouwenwekkend. Er wordt met de aanname van de begroting 2020 een periode afgesloten. Er wordt hiermee een nieuw begin gecreëerd. Assembleevoorzitter Marinus Bee complimenteerde de regering over de wijze waarop ingegaan is op de vragen en het financieel plaatje dat is gepresenteerd.
 
U kunt de presentatie van minister Achaibersing hier downloaden.
 
 
 
 
 

VREEMDE TAFERELEN GECONSTATEERD BIJ NATIONAAL LEGER

Nov 17, 2020

Foto: Krishna Mathoera, de nieuwe minister van Defensie.

Uit een analyse is gebleken dat er flink geknoeid is met de begrotingscijfers bij het ministerie van Defensie.

Dit zou door de vorige leiding van het departement zijn gedaan tijdens de samenstelling van conceptbegroting 2020. “We hebben een analyse gemaakt voordat we de Nota van Wijzigingen ingediend hebben, en wat blijkt: dat de begrotingscijfers doelbewust gemanipuleerd zijn en het begrotingstekort waarschijnlijk bewust omlaag gehouden is om een gunstig beeld te creëren en kritiek te ontwijken. Dit kunnen we niet accepteren”, zegt Krishna Mathoera, de nieuwe minister van Defensie.

Afhankelijk had het ministerie een begroting ingediend van 340 miljoen SRD. In de Nota van Wijzigingen is de begroting gebracht naar 468 miljoen SRD. De toename van SRD 128 miljoen is 37% hoger dan wat afhankelijk was ingediend. De grootste toename betreft lonen en salarissen in 6 maanden tijd, en wel met SRD 136 miljoen. Deze is bijkans SRD 11,3 miljoen per maand. Op grond hiervan zijn andere posten op de begroting aangepast.

Volgens een lijst van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) telt het personeelsbestand van Defensie per september 2020 4944 personen. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 650 personeelsleden. De noodzaak daartoe is onduidelijk, en het vermoeden bestaat dat het een politiek besluit was van de vorige regering om plotseling heel wat partijloyalisten in dienst te nemen bij het leger. “Ook al zou je 400 mensen in dienst nemen, dan nog kom je op een stijging van SRD 16 miljoen tot SRD 20 miljoen per jaar”, aldus Mathoera.

Zij merkte ook op dat het nieuw personeel niet ondergebracht is bij het Nationaal Leger, maar bij de zogenaamde “Ontwikkelingseenheid” die rechtstreeks ressorteerde onder de minister van Defensie.

De groep werd belast met allerhande bewakings- en civiele opdrachten. Per ingaande 20 november 2020 wordt deze dienst opgeheven, waarbij alle onder deze dienst ressorterende materiaal en personeel zullen worden overgeheveld naar het Membre Buku Kazerne en de bevelhebber van het Nationaal Leger zoals het hoort.

Geconstateerd wordt dat de formatie van het Nationaal Leger nooit formeel is vastgesteld. Conform artikel 10 van de Wet op het Nationaal Leger wordt de formatie van het leger vastgesteld door de regering van Suriname. Dit deelde Mathoera het parlement maandag mee tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling.

De minister zegt ook dat 20% van het personeelsbestand van het Nationaal Leger valt onder de Dienst Nationale Veiligheid (DNV). Deze dienst beslaat een begroting van ongeveer SRD 70 miljoen.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/vreemde-taferelen-geconstateerd-bij-nationaal-leger/

Santokhi: SLM heeft een schuld van US$ 75 miljoen

16 Nov, 2020, 11:27

foto

 President Chan Santokhi beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee. (Beeld: DNA) 

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) kampt op dit moment met ruim US$ 75 miljoen aan schuld. Het bedrijf heeft de afgelopen 10 jaar geen winst gemaakt. Eind van deze maand of uiterlijk begin volgende maand zal het integraal uitgewerkt crisisplan worden gepresenteerd aan de regering, waarbij wij hieromtrent een definitief besluit zullen nemen. Dit heeft president Chan Santokhi zojuist meegedeeld in De Nationale Assemblee. De regering is aan het woord naar aanleiding van vragen die tijdens de begrotingsbehandeling zijn gesteld afgelopen week.

 
Bij de SLM hebben wij de raad van commissarissen vervangen, nadat is gebleken dat er grote problemen waren in het bedrijf. Er is een scan gemaakt van het bedrijf. Het bedrijf verkeert op dit moment in erbarmelijke omstandigheden en is stuurloos. Er was geen deugdelijke leiding. Naar aanleiding daarvan is de directeur van de SLM ontheven.

De inzet van de Boeing 777, die tegen het advies van de toenmalige directie is aangeschaft, maar door de toenmalige regering is opgedrongen, kan nog niet geschieden omdat de ETOPS-certificering nog niet rond is.
Tegelijkertijd heeft de toenmalige Regering een staatsgarantie afgegeven voor de lease van de 777, die gepaard gaan met hoge kosten. De regering heeft besloten dat er een crisisteam moet komen aan de top van SLM. Dat team moet worden ingevuld door nationale en buitenlandse deskundigen, ook uit de diaspora.

Om de SLM weer goed op koers te krijgen, zullen we ervaring en expertise ook buiten onze landsgrenzen moeten aantrekken. Op dit moment wordt door de raad van commissarissen de laatste hand geslagen aan het crisisplan. De eerste inzichten van dit crisisplan zijn onlangs gepresenteerd aan de regering, waaruit een vruchtbare discussie is voortgevloeid.

Breaking: US$ 100.000 weggesluisd bij Cevihas

16-11-2020 12:23

Onder voormalig Cevihas-directeur Derryl Boetoe is US$ 100.000 weggesluisd bij dit bedrijf

Voormalig vicepresident tevens NDP-oppositieparlementariër Ashwin Adhin, heeft de afgelopen week bij de begrotingsbehandeling 2020 vragen gesteld in het parlement over hoe de regering in staat is geweest de overheidssalarissen uit te betalen zonder het nemen van leningen. Vandaag is de regering aan het woord gekomen voor de beantwoording van de eerder gestelde vragen. Volgens president Chandrikapersad Santokhi is er vanaf het aantreden van deze regering een strak prudent financieel beheer van de overheidsfinanciën. Er is op verschillende manieren bespaard. Zo zijn wurgcontracten in Amerikaanse Dollars stopgezet, waarvan er geen deugdelijke tegenprestatie terug te zien was. Santokhi heeft het ook gehad over ongeregeldheden bij parastatale bedrijven, waaronder Cevihas. Vlak voor de overdracht van bestuur bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) is een bedrag van 100.000 Amerikaanse Dollar overgemaakt naar een voormalig regeringsfunctionaris. Derryl Boetoe zwaaide de scepter bij Cevihas. Deze zaak is doorgeleid naar de procureur-generaal.

De verspilling bij het huren van verschillende gebouwen is stopgezet. Terwijl enerzijds staatgebouwen werden verkocht, werden aan de andere kant gebouwen voor hoge bedragen gehuurd. In opdracht van de rechterlijke macht, zijn bepaalde gebouwen weer in de boezem van de staat. Allerlei toelagen aan functionarissen die daarvoor geen werk hebben verricht zijn stopgezet. Verschillende functionarissen hadden de mogelijkheid om wereldwijd gratis te kunnen bellen. De kosten hiervan liepen heel hoog op. Dat is nu ook stopgezet. Mensen die cash geld gingen halen bij overheidsinstellingen zonder een goede verklaring, kunnen dit niet meer doen. Momenteel is er een groot corruptieonderzoek gaande bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Belasting gelden die bestemd waren voor de overheid werden bij de SPSB gestort, en werden gelijk hierna weggehaald en naar privé rekeningen overgemaakt. Deze gelden gaan nu weer naar de Centrale Bank.

Er waren de afgelopen jaren geen aanbestedingsprocedures van openbare aanbestedingen. Hierdoor werden projecten voor 5 keer hoger gegund aan politieke vrienden. Deze zaken behoren nu tot het verleden, waardoor er ook bespaard kan worden. Dit zijn allemaal zaken die ervoor hebben gezorgd dat de regering nu in de gelegenheid is om de salarissen zonder leningen te betalen, aldus het staatshoofd.

https://www.sun.sr/Details/5575_BajBsCdyKeud9nAT8BaFaFaMU8BAX0AzG0SrQgD2hODZGvGDjxJifurQJ3KFb82HaUUT_Cevihasschandaal.jpg

TRANSPARANTIE GEVRAAGD? Wat een gore lef van de NDP

Publicatie datum: 15 nov 2020 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

In het Sranangtongo zegt men: ‘Yu musu abi drey ai fu aksi so wang sani’, oftewel: ‘Je moet toch wel een gore lef opbrengen om zoiets dergelijks te durven vragen’. En toch heeft Ashwin het kunnen opbrengen om in het hoogste college van staat, te vragen om meer transparantie van de regering met betrekking tot het uitbetalen van bonussen aan het einde van het jaar aan met name ambtenaren.

Of all people, komt Ashwin vragen om transparantie van de overheid bij het doen van uitgaven. We vragen ons af waar Ashwin was, toen er door zijn paarse kliek op zo een grote schaal werd gestolen in de Centrale Bank en zuurverdiende penningen van burgers, de zogeheten valutakasreserves en termijndeposito’s ter waarde van 197 miljoen dollar, als sneeuw voor de zon verdwenen.

Was het niet Ashwin die met een zwaar misleidend verhaal over aardappelen en uien voor de dag kwam over een deelbesteding van de gestolen kasreserves? Waarom was Ashwin op dat moment niet in staat een volledig transparant en overzichtelijk plaatje over de bestedingen van de gestolen kasreserves te geven?

De man moet helemaal niet en op een zeer hypocriete wijze komen leuteren over transparantie, want hij heeft deel uitgemaakt van een roversbende die nimmer transparant is geweest als het ging om bestedingen van de gelden van dit volk. Is het niet dezelfde Ashwin die een fromu regeling heeft toegepast om meer dan honderd auto’s van de staat te kunnen jatten?

Ashwin maakte zelf misbruik van een door hem bedachte fromu regeling, om zichzelf twee peperdure wagens eigen te maken na betaling van een luttel en veel te laag bedrag in een zwaar gedeprecieerde nationale munt. Ashwin moet helemaal zijn schuif dicht houden als hij wenst te praten over vermeende verkwisting van staatsmiddelen door de huidige regering.

Ashwin weet heel goed dat de partij waar hij deel vanuit maakt, bestaat uit notoire boeven die het land financieel kaalgeplukt hebben. Waarom komt Ashwin niet voor de dag met transparantie en wel met betrekking tot de bestedingen van Carifesta, de Naschoolse Opvang, de corruptie gepleegd bij EBS, SBB en de daadwerkelijke bestedingen van de gestolen valuta kasreserves?

Ashwin weet heel goed dat erop een verschrikkelijke wijze door zijn regering is gestolen en dat daarom de mogelijkheid moest worden geboden snel de plaat te poetsen, want als deze verdachte na aanhouding als een vogel zou gaan zingen, zouden niet alleen Van Trikt en nog twee van zijn naaste medewerkers achter de tralies verdwijnen.

Ashwin wenst ineens transparantie van een regering die met stunt- en vliegwerk tracht de rommel, gemaakt door hem en zijn vrienden, op te ruimen het leven zuur te maken. Ashwin weet heel goed dat zijn vrienden en vriendinnen uit de paarse club, tal van valkuilen hebben aangelegd voor de regering om haar het werken onmogelijk te maken.

De man is zwaar hypocriet als hij wenst te doen voorkomen alsof zijn kliek een voorbeeldig beleid heeft gevoerd tussen 2010 en 2020. Wij weten allemaal wel beter en kijken thans door dit rampzalige beleid aan tegen een wisselkoers van 14 en meer voor een dollar, terwijl die bij het aantreden van de paarse bende, nog 2.85 SRD voor dezelfde Amerikaanse dollar was.

Ashwin en zijn paarse bende zouden zich eigenlijk diep moeten schamen voor wat ze van dit land hebben gemaakt in de afgelopen tien jaar. Het enige wat ze hebben gerealiseerd, is voorspoed en rijkdom voor een heel kleine schurkenbende, de rest van het Surinaamse volk is in armoede gedompeld. Als de regering Santokhi woord weet te houden, zal er nog meer anti-corruptieonderzoek plaatsvinden en zullen hopelijk meer criminelen uit het paarse kamp, in de bak verdwijnen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/transparantie-gevraagd-wat-een-gore-lef-van-de-ndp

NATIONAAL LEGER WERD UITGEBREID IN AANLOOP NAAR VERKIEZINGEN

Suriname’s President Desi Bouterse after appearing in court where he was found guilty of murder in absentia for the 1982 execution of 15 activists, in Paramaribo, Suriname, on 22 January. Photograph: Ranu Abhelakh/Reuters

Ex-president Desi Bouterse heeft het Nationaal Leger flink uitgebreid in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei dit jaar. Niet qua materiaal en machinerie, maar met manschappen.

Asiskumar Gajadien, fractieleider van de VHP in De Nationale Assemblee (DNA) vraagt zich af waarom hiertoe is overgegaan. De overheid is immers niet in staat nog meer landsdienaren financieel te accommoderen. “Is er zo een dreiging in het land dat we 5000 militairen moeten hebben?”, vraagt de coalitieleider in de marge van de begrotingsbehandeling 2020.

Volgens Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, gaat het om een delicate zaak die liever niet in het openbaar besproken moet worden, zeker niet als de informatie betrekking heeft op het aantal manschappen van het leger. Mahinder Jogi (VHP) ziet niets mis met de vraagstelling van Gajadien. De samenleving zou het recht moeten hebben om te weten waar er geld is verspild door de vorige regering. In dit geval is het leger in het laatste jaar van het Kabinet Bouterse vrijwel verdubbeld.

Fungerend DNA-voorzitter Dew Sharman kon zich toch enigszins terugvinden in de stelling van Parmessar om liever niet in het openbaar gedetailleerd het leger te bespreken. “Dat is gevoelige informatie. Zeker meer tegen de achtergrond van de kwestie Tigri en al dat soort dingen. Zaken die gevoelig zijn moeten binnenshuis besproken kunnen worden”, meent Sharman. “Alhoewel de intentie wel duidelijk is dat er een andere invalshoek eraan verbonden is, wordt daarmee toch wat informatie vrijgegeven naar de samenleving toe, die misschien op dit moment niet noodzakelijk is.”

De cijfermatige informatie is echter uitgebreid aangegeven in de ontwerpbegroting van het Ministerie van Defensie. “Het staat letterlijk en figuurlijk in het document. Het staat letterlijk en figuurlijk in de begrotingen. Vandaar concreet mijn vraag naar de regering: waarom is het leger in het jaar verdubbeld?”, is de vraag van Gajadien.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/nationaal-leger-werd-uitgebreid-in-aanloop-naar-verkiezingen/

Surinaamse regering vraagt opnieuw uitstel van betaling aan schuldeisers

14/11/2020

De Surinaamse regering heeft haar schuldeisers opnieuw om uitstel van betaling gevraagd. Het is de tweede keer dat de regering van Chan Santokhi om uitstel vraagt, de afgelopen periode bleek te kort om de staatskas op orde te krijgen.

De leningen die afgelost moeten worden vallen onder meer de zogeheten Oppenheimer-obligatieleningen. Door financieel wanbeleid van ex-president Bouterse heeft het land een staatsschuld van ruim 2,5 miljard euro opgebouwd. Dat komt overeen met ruim 80 procent van het bruto binnenlands product. De rente op de obligatieleningen, zo’n 22 miljoen euro, kan Suriname niet betalen.

Zware voorwaarden aan de leningen

Dat de regering nu opnieuw vraagt om het opschorten van de betaling, komt niet als een verrassing, zegt NOS-correspondent Nina Jurna. “De leningen zijn onder zulke zware voorwaarden afgesproken, dat de schuld elke keer dat er te laat wordt betaald, groeit. Aan die voorwaarden kan Santokhi moeilijk voldoen, en daarover wil hij nu in onderhandeling. Daarbij loopt Suriname de kans verder in rating te dalen als er niet afgelost wordt. De regering hoopt nu op een zogeheten ‘stand still’, zodat de aflossing langere tijd wordt stilgelegd en er intensief onderhandeld kan worden met de schuldeisers.”

Als de crediteuren het verzoek goedkeuren, komt er uitstel voor de betaling van rente- en aflossingsbedragen die in 2020 en 2021 betaald zouden moeten worden. In een verklaring van het ministerie van Financiën en Planning schrijft de regering te verwachten dat de schuldeisers akkoord zullen gaan met uitstel van de betaling.

“Als dat lukt, zal het voor meer financiële ademruimte zorgen en haalt het de druk van de regering”, zegt Jurna. En dat is hard nodig, want de financiële situatie in Suriname wordt steeds penibeler. het land kampt met inflatie, de overheidssubsidie op benzine is recent gekort en levensmiddelen worden steeds duurder.

Dieptepunt nog niet bereikt

Ondertussen probeert de regering van Santokhi hulp te krijgen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het Franse financieel adviesbureau Lazard is in de arm genomen om over de schulden te onderhandelen en assistentie te verlenen bij de aanvraag voor het IMF-hulpprogramma.

Maar dit heeft tijd nodig en voorlopig lijkt het einde van de financiële problemen in Suriname nog niet in zicht, zegt Jurna. “Het dieptepunt lijkt nog niet bereikt, want het is niet uitgesloten dat er nog een bezuinigingsronde komt. En er is nog niets duidelijk over de voorwaarden die het IMF stelt aan eventuele hulp aan Suriname.”

Olie als perspectief

Bij zijn aantreden als president van Suriname waarschuwde Santokhi al dat het land het eerst zwaarder zal krijgen voordat het beter zal gaan. Dit heeft gevolgen voor het dagelijks leven van veel Surinamers en sommigen hebben spijt dat ze op de nieuwe president hebben gestemd. Toch lijken vooruitzichten op de lange termijn hoopvol, wanneer de eerder gevonden oliebronnen daadwerkelijk geëxploiteerd kunnen gaan worden.

“De verwachting is dat dit pas over vijf jaar iets gaat opleveren, maar de hoop is dat de olie al eerder een aanzuigende werking zal hebben op internationale investeerders”, zegt Jurna. “De vraag blijft of Santokhi het vertrouwen van de Surinaamse bevolking weet vast te houden, terwijl er zware offers moeten worden gebracht.”

https://nos.nl/artikel/2356579-surinaamse-regering-vraagt-opnieuw-uitstel-van-betaling-aan-schuldeisers.html

Suriname, 99 problems but the President ain’t one

07 Nov, 2020, 04:40

foto

Het is overduidelijk dat Suriname gebukt gaat onder veel problemen maar de POTROS (President of The Republic of Suriname) is er, naar mijn mening, niet één van. Als schrijver van het boek CHAN ben ik, in de afgelopen weken, in de wirwar van benoemingen en besluiten, door velen gevraagd naar mijn mening bij de besluiten die de POTROS Santokhi neemt. In dit artikel deel ik mijn interpretatie.

Is POTROS Santokhi het beste dat Suriname in de afgelopen 45 jaar is overkomen of de zoveelste politieke nachtmerrie van de Surinaamse kiezer?

Suriname lijkt al geruime tijd een kansloze 45-jarige hartpatiënt! 45 jaar heeft land en volk het moeten doen met politieke junkfood. De aderen zijn compleet dichtgeslibd en delen van het Surinaams hart zijn in 45 jaar grotendeels afgestorven. 45 jaar politieke junkfood voor de Surinaamse body, mind & soul, gokverslaving, cocaïne hossel, financiële roofbouw, liquidaties, burgeroorlog, massa immigratie en morele verloedering van de Surinaamse geest, eist nu haar tol. De 45-jarige patiënt, Suriname, ligt nu zwaar toegetakeld op de intensive care (Suriname Bankroet). Laatste kans? “Hartchirurg””Santokhi wil met zijn team de patiënt redden. Maar, is de patiënt te redden? De beslissing van het team Chan: Ja, we hebben geen keus! Mijn persoonlijke conclusie: Het Surinaams hart is dusdanig beschadigd dat het niet meer gelapt kan worden.

Maar de operatie vergt meer dan alleen effort van de chirurg en zijn team. Tijdens de operatie zal de familie van de patiënt die op de gang (en in het buitenland) popelt zich niet moeten bemoeien met hetgeen zich in de operatiekamer voltrekt. Crisistijd = anders. De borstkas van de Surinaamse hartpatiënt zal worden opengezaagd, de ribbenkast zal wijd geopend moeten worden om vervolgens een nieuw donorhart te kunnen plaatsen, als die beschikbaar is (IMF). De operatie zal langer duren dan normaal, want een dergelijke operatie is nog nooit eerder uitgevoerd. En de patiënt heeft extra pech, Corona!

Als de patiënt het redt volgt een lange revalidatie, pijnstillers, drastische verandering van levensstijl. Geen politieke junkfood meer maar sobere, gezonde politiek. Burgerparticipatie. Kortom, strenge offers nu voor een laatste kans.

Failed state & politieke junk?
Pablo Escobar wilde president worden van Columbia. Dit lukte hem niet doordat dappere Colombianen opstonden en zich ertegen verzetten. Maar in Suriname is het wel gelukt. Met als gevolg dat het land in 10 jaar wederom totaal failliet is achtergelaten. Als Freud zou leven zou hij boeken vol kunnen schrijven over de staat van de Surinaamse psyche. Suriname is een perfecte case study, scriptie of promotie onderwerp, van een land dat leidt aan het Stockholmsyndroom. Meervoudig verkracht door achtereenvolgende corrupte benden, witwassende casino’s, de cocaïne hosselaars en aasgierige cambio’s, verkeert Suriname nu in Miasmatische staat.

Minister Blok zei het; Suriname is een Failed State. Dat hij z’n analyse daarna moest corrigeren is niet geloofwaardig. Men wist dat Suriname ruim voor de onafhankelijkheid van 1975 een structureel productiviteitsprobleem had en daardoor een hardnekkig groeiend gat in zijn staatsbegroting erfde (daarom verdragsmiddelen). En geen enkele regering heeft dit tot nu kunnen oplossen. Volk en economie zijn nooit doordacht op elkaar afgestemd. Er was nooit een goed uitgewerkt en vooral realistisch natie opbouwend, sociaal verstevigend, stabiliserend plan. Men heeft het volk opgevoed als een schuldenjunkie. De uitdaging: nu afkicken en harttransplantatie!

De BSB Show
Suriname is decennialang een spel van drie dominerende karakters. Bouterse (Revolutionary), Santokhi (Law & Order), en Brunswijk (Freedom Fighter), BSB. Deze drie personen zijn geen theoretiserende filosofen maar alle drie “Die Hard” getrainde volksjongens, geboren met kogelgordel en geweer, die op meerdere momenten in hun leven de dood in de ogen hebben gekeken en vervolgens wegliepen met een geheime deal. Hun privéleven was geen voorbeeldige, geen tijd voor ijsje met de kinderen, geen tijd om soap series te kijken met hun vrouw, geen tijd voor vrienden. Feit is, met de BSB-show moeten wij het doen.

Dit allemaal beschouwende, zullen wij moeten accepteren dat POTROS Santokhi, door zijn karakter en jarenlange vorming, training en ervaring, weet wie wel en niet te vertrouwen is, wie te betrekken, wie niet. De patiënt Suriname zal vertrouwen en lot, wellicht blind, moeten leggen in de chirurgische vingers van president Santokhi om de complexe, lugubere openhartoperatie succesvol te volbrengen. Ik verbaas me soms ook om de ongebruikelijke moves op het schaakbord, maar ik verklap u een geheim; POTROS Santokhi heeft een interessante afwijking, hij heeft een uitzonderlijk geheugen voor winnende schaakzetten. Suriname staat schaakmat, 99 problems!

Dr. Ashwin Ramcharan RO

Aanhouding Dino Bouterse zorgde voor problemen bankwezen

 

De aanhouding van Dino Bouterse door Amerikaanse undercover agenten in 2013 heeft het bankwezen in Suriname aan het wankelen gebracht.De aanhouding van Dino Bouterse door Amerikaanse undercover agenten in 2013 heeft het bankwezen in Suriname aan het wankelen gebracht.De aanhouding van Dino Bouterse door Amerikaanse undercover agenten in 2013 heeft het bankwezen in Suriname aan het wankelen gebracht. Foto: dWT Archief 

06/11/2020 08:04 – Ivan Cairo

 

PARAMARIBO – De arrestatie van Dino Bouterse in Panama in 2013 en de vervolging door de Amerikaanse justitie voor drugssmokkel en het willen faciliteren van terrorisme, zorgde voor ernstige problemen voor het Surinaamse bankwezen. Dat kwam donderdag naar voren in een workshop tijdens de Nationale Compliance Conferentie 2020.

Inleider en voormalig bankdirecteur Jim Bousaid en andere deelnemers wezen op de ernstige gevolgen voor financiële instellingen en andere bedrijven indien zij zich niet houden aan complianceregels of wanneer zich ongewenste ontwikkelingen in een land of sector voordoen. Complianceofficers, medewerkers die erop moeten toezien dat het bedrijf alsook cliënten voldoen aan gestelde regels, zijn, aldus Bousaid, de “eerste lijn van defensie”, om problemen op te vangen.

Hij merkte op dat er zich soms ontwikkelingen kunnen voordoen die rechtstreeks niets te maken hebben met de financiële sector of compliancevraagstukken, maar wel verregaande consequenties kunnen hebben voor partijen. Ook het gedrag of de handelingen van vooraanstaande personen kan een negatieve invloed hebben. Als voorbeeld noemde hij de arrestatie van Dino Bouterse, zoon van voormalig president Desi Bouterse, in augustus 2013 door de Amerikaanse justitie. “Ik kan u zeggen dat in reactie daarop een heleboel banken problemen hebben gekregen met hun buitenlandse correspondentbank.”

De buitenlandse banken opperden dat het staatshoofd “de ultieme verantwoordelijke voor de compliance op nationaal niveau in een land is, en als zijn zoon betrokken is bij lastige activiteiten geeft dat natuurlijk een enorme deuk”. Door deze ontwikkelingen hebben een aantal internationale banken de betrekkingen met het Surinaamse bankwezen verbroken. Het is van groot belang, zegt Bousaid, dat de overheid en andere partijen beseffen dat er sterke instituties komen en er integer leiderschap is. “Want anders hebben wij als samenleving en actoren in die samenleving best wel een probleem”, aldus de inleider.

VSB-vertegenwoordiger Jan van Charante merkte op dat negatieve ontwikkelingen zoals het op non-actief stellen van een bankdirecteur, of het wegsluizen van grote bedragen vreemde valuta via privérekeningen van casinomanagers, omdat het casino zelf geen rekening heeft, niet onopgemerkt blijven in de regio, veel vragen oproepen en het land internationaal te schande zetten. Ook wordt het hierdoor moeilijk om bonafide internationale zakenpartners te vinden. “We kunnen daarom die foreign direct investments op onze buik schrijven als we niet met zijn allen gaan werken om die compliance te verbeteren”, zei hij. Dit besef moet ook bij beleidsmakers doordringen, meent Van Charante.

Hij kreeg daarin bijval van Bousaid die stelde dat compliance en behoorlijk bestuur hand in hand gaan. Nationaal moeten zaken goed op orde worden gesteld, omdat buitenlandse investeerders die in een geordende omgeving zaken willen doen, daar zeker ook naar kijken. De voormalige bankier merkte op dat instituties moeten worden opgebouwd en verbeterd. Het niveau van een samenleving wordt volgens hem bepaald door de kwaliteit van haar instituties, niet per se door het niveau van het nationaal inkomen. Door zwakke instituties onder de vorige regering hebben zich zaken voorgedaan die ertoe hebben geleid dat de Surinaamse economie nu in een belabberde staat verkeert. Door politieke motieven zijn ze uitgehold, waardoor er “gekke dingen” gedaan konden worden waaronder corruptie. “Hadden we sterke instituties, dan was de ruimte minder”, zei Bousaid.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/06/aanhouding-dino-bouterse-zorgde-voor-problemen-bankwezen/


Schuld SLM US$ 100 miljoen; crisisteam neemt leiding over

29 Oct, 2020, 01:24

foto
 President Chan Santokhi schetst een somber beeld van de situatie bij SLM. Het bedrijf lijkt stuurloos. (Foto: Ranu Abhelakh) 

President Chan Santokhi heeft op een persconferentie woensdagavond aangegeven hoe slecht de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) er voor staat. De SLM heeft een schuld van ruim US$ 100 miljoen. “De SLM is bijna stuurloos”, legde de regeringsleider uit. Er komt een crisisteam. De SLM zal in drie weken tijd een hervormingsplan presenteren aan de regering met een tijdlijn hoe uit de malaise zal worden gekomen. Ook bij Casas is de directie vervangen. Brian de Souza, voormalig directeur, is met de leiding belast. Het proces van certificering van de Boeing 777 heeft veel haken en ogen gehad. Er worden maandelijks forse lease-bedragen neergeteld. 
 
Het is bijzonder moeilijk geweest om aan informatie te komen over hoe het bedrijf er voor staat. Het bedrijf functioneert onder een zeer erbarmelijke situatie. De leiding is zoek. Directeur Radjesh Radjkoemar is ontheven uit zijn functie. Er worden gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen. De president deelde mee dat Radjkoemar elders ingezet zal worden. Verwacht wordt dat er een schikking komt in deze kwestie, waarbij een fris crisisteam, met nationale en internationale experts, belast zal worden met de leiding van het bedrijf. 
 
Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Transport, zei over de salarissen die gedollariseerd zijn bij SLM en enkele andere parastatale bedrijven, dat alles in de Surinaamse munteenheid moet worden uitgedrukt. De SLM kan alleen gered worden als iedereen meewerkt. Een dollarcomponent in het salaris door de indexering van de lonen, is niet te rechtvaardigen. Deze discussie moet nog afgerond worden. De SLM-bond moet via C-47 vandaag antwoord krijgen van de minister. Het standpunt dat de regering ingenomen heeft, is dat alle salarissen in SRD dienen te zijn. De bond vindt dat de unificatiekoers SRD 14.29 gehanteerd moet worden en niet de oude koers van de Centrale Bank van Suriname die SRD 7.52 was voor een US-dollar. Wat de regering hierover heeft beslist, is nog niet duidelijk. 

Regering krijgt dagelijks brandbrieven van schuldeisers

Publicatie datum: 29 okt 2020 | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

De regering krijgt dagelijks brandbrieven van schuldeisers met betrekking tot achterstallige leningen, die afgelost moeten worden. “We zijn ook in staat step by step dat af te lossen,” zei president Chan Santokhi, gisteravond tijdens een persconferentie van de regering. Dinsdag heeft de regering ook een brandbrief ontvangen van de Israëlische LR Group aan wie een hoge rekening betaald zal moeten worden. 

Ook het baggerbedrijf China Harbour Engineering Company (CHEC) kijkt uit naar het inlopen van achterstallige betalingen. Santokhi stelde dat de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, bezig is oplossingen te zoeken. Er zijn veel meer zwaardere leningen zoals de Oppenheimer lening van US$ 550 miljoen plus US$ 125 miljoen met een rente van 9.25 procent per jaar, waarmee de regering te maken heeft. Hier geldt een rente van meer dan 13 procent per jaar voor de tweede Oppenheimer lening. 

De president bracht ter herinnering dat de regering niet in staat is geweest om de rente van de tweede Oppenheimer lening van ongeveer US$ 26 miljoen te kunnen betalen. Indien de regering dit bedrag toch had betaald dan zou dit een zware slag zijn op de economie van Suriname, zei het staatshoofd. Het zou doorwerken naar de sociaal-maatschappelijke sector, naar de burgers en de gezinshuishouding, legde hij uit.

Het niet op tijd kunnen aflossen van deze rente heeft gevolgen. Suriname zal met ondersteuning van zijn financieel advies- en vermogensbeheerbedrijf Lazard met de bondholders, die de bond allemaal gekocht hebben, onderhandelen. De onderhandelingen vinden vrijdag plaats. 

Er wordt gebruikgemaakt van de dertig dagen respijtperiode. De bedoeling is dat Suriname binnen enige tijd overeenstemming moet hebben bereikt met de bondholders. Santokhi legde uit dat het gaat om financiële crediteuren en internationale partners, die hun geld hebben gezet in deze bond. 

Het doel van het geheel is om deze zware lening te herschikken. Herschikking kan tot uiting komen op basis van onderhandeling in een nieuwe bond en nieuwe rente en traject. De president zei dat het de bedoeling is dat de regering ademruimte krijgt, waardoor er nieuwe termijnen gaan ontstaan. 

Als de onderhandelingen goed verlopen dan kunnen de inkomsten die afgegrendeld waren, vrijkomen zei Santokhi. Zo zal de regering weer inkomsten kunnen genereren uit de olie- en goudsector. Het betreft dan ook de inkomsten vanuit Newmont die gesedeerd zijn.

Met deze bedrijven waarvan de inkomsten ten behoeve van de staat zijn gesedeerd, worden eveneens onderhandelingen gevoerd. President Santokhi vertelde dat die onderhandelingen goed lopen. De onderhandelingen moeten ertoe leiden dat niet het volledige bedrag gesedeerd wordt, waardoor de staat ook wel een deel aan inkomsten binnenkrijgt. Er wordt meteen onderhandeld om de rente terug te brengen.

Vishmohanie Thomas

https://surinamenieuwscentrale.com/content/regering-krijgt-dagelijks-brandbrieven-van-schuldeisers

President: US$ 600 tot 650 miljoen hervorming economie

Publicatie datum: 29 okt 2020 | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Publicatie datum: 29 okt 2020 | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft woensdagavond een lange inleiding gehouden op een persconferentie over verschillende zaken waarmee de regering bezig is. Hij verwacht verlichting eind januari. (Foto: Ranu Abhelakh)

De regering verwacht dat eind januari/begin februari er meer ademruimte komt in de economische situatie van het land.

US$ 600 tot 650 miljoen zal via het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en mogelijk ook de Caribbean Development Bank beschikbaar komen voor de hervorming van de economie. Dit zei president Chan Santokhi woensdagavond tijdens een persconferentie. 

Vrijdag wordt onderhandeld met de obligatiehouders van de leningen van Oppenheimer (US$ 550 miljoen en US$ 125 miljoen) om de schuld te herschikken. De ministers van Financiën & Planning en van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking verzorgen een presentatie voor alle lokale en internationale crediteuren over de verstrekte leningen en garanties.

De presentatie vindt plaats met steun van het Franse bedrijf Lazard en IMF. De regering heeft kenbaar gemaakt, mede op advies van IMF en Lazard dat de US$ 26 miljoen aan rente op 28 oktober niet wordt betaald, omdat de economie dit niet kan dragen. Er is een maand de tijd om overeenstemming te bereiken met de crediteuren.  Technici van Suriname en het IMF zijn reeds bezig met gesprekken over het uit te voeren programma en de voorwaarden.

Er is volgens Santokhi ook al een goede afstemming met bestuursleden van het IMF opdat de assistentie goed verloopt. Er is een traject hiervoor uitgetrokken tot eind januari. In de tussentijd wordt onder leiding van Lazard gewerkt aan de herschikking van de schulden.

Naast deze twee trajecten worden ook bilaterale gesprekken gevoerd voor financieren van projecten, terwijl ook privé kapitaal wordt aangetrokken.  Terwijl er gewerkt wordt aan schuldherschikking, hervorming van de economie en aantrekken van kapitaal is de regering bezig met het armoedevraagstuk, legde de president uit.

Komende week zal in de onderraad verder worden gebogen over tegemoetkoming van kwetsbare groepen in de samenleving. Er wordt naar gewerkt om rond de viering van de 45e verjaardag van de Republiek Suriname op 25 november en in december, de noden van mensen die het moeilijk hebben, te verlichten.

In januari moeten er ook middelen worden vrijgemaakt voor aanpassing van salarissen van ambtenaren en andere werkers. 

https://surinamenieuwscentrale.com/content/president-us-600-tot-650-miljoen-hervorming-economie

Het houdt niet op…

28 Oct, 2020, 08:40

foto

In een vorig artikel is gewezen op de enorme discrepantie tussen de periodes 2006 – 2010 en 2011- 2019 met betrekking tot de posten ‘Diensten’ en ‘Inkomens’ van de ‘Lopende rekening’ van de betalingsbalans. In de laatste periode ontwikkelde Suriname vanaf 2011 een schijnbaar onverzadigbare zucht naar diensten uit het buitenland en buitenlanders in Suriname verdienden plots enorme bedragen die uiteraard gerepatrieerd moesten worden.
Dat is echter niet de enige klaagzang met betrekking tot de CBvS.
 
De extreme valuta uitstroom in de periode 2011 – 2019 moet samen beschouwd worden met miljarden USD aan niet verwerkte posten die blijkbaar bij de CBvS onbekend zijn.
 

De som van deze posten zijn over de periode 2011 -2019 genomen ca 75% van het bbp van Suriname. Verwerking van deze posten, indien de brondocumenten beschikbaar zijn, kan al gepubliceerde informatie volledig doen omslaan.

Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat deze posten het gevolg zijn van toevallige en willekeurige administratieve onvolmaaktheden, maar er lijkt eerder sprake te zijn van opzet.
 
Het gevolg is dat delen van publicaties van de CBvS met enige twijfel moeten worden bekeken. Dat zal ook gelden voor de betreffende onderdelen van het door de CBvS uit te brengen jaarverslag 2015 daar de manco’s in de betalingsbalans van 2015 ca 11.000% bedragen.
 
Voor een uitgebreide bespreking zie het aangehechte artikel.
 

T.R.Adney

pdf-icon.gif adney_het_houdt_niet_op.pdf                
 
 
Merkwaardige Discontinuïteiten in Betalingsbalans vanaf 2011
 

19 Oct, 02:51

foto

 

 

 
Suriname wordt geconfronteerd met een extreme valutaschaarste die het dagelijkse leven van velen ontwricht en de economische activiteiten significant hindert. Naast allerhande oorzaken die vaker genoemd zijn, is het ook goed te kijken wat er met betrekking tot de uitstroom van USD is gebeurd. Gebruikelijk is dat de importen het merendeel van die uitstroom uitmaken. Echter is al jarenlang een andere significant grote uitstroom zichtbaar. Hieronder twee grafieken die gebaseerd zijn op data zoals de CBvS heeft gepubliceerd.
 

In Figuur 1 speciale aandacht voor de rode grafiek die de totale netto instroom van vreemde valuta uit de interactie met het buitenland weergeeft. Te zien is dat de instroom van valuta minimaal en onvoldoende is om onze economie te financieren. Over periode 2006 -2010 bedroeg (5 jaren) die instroom gecumuleerd U$ 492 mln. en over de periode 2011 –2019 (9 jaren) gecumuleerd U$ 33 mln!!! Dat is een factor van ca. 15 lager.
 
Als we de componenten die resulteren in de rode grafiek (de instroom van USD) Figuur 1 nader bekijken dan valt iets heel merkwaardig op. Zie Figuur 2 hieronder.
 

 
Het saldo van de goederenrekening (blauwe kolommen) van de betalingsbalans heeft in de periode 2013 –2016 inderdaad een “dreun” (Suralco) gehad, maar voor de rest is het beeld voor wat betreft de productieactiviteiten niet noemenswaardig slechter.
 
Wat wel opvalt, is dat vanaf 2011 de DIENSTENREKENING (bruine kolommen) jaarlijks negatieve saldi (uitvoer van valuta) begint te vertonen die de positieve saldi van de goederenrekening volledig overtreffen. Dit ondanks dat zowel de gemiddelde olie- en goudprijs over de periode 2011-2015 ca. 30% hoger was dan over de periode 2006 -2010.
 
Daarbovenop blijkt ook de INKOMENSREKENING (rode kromme Fig 2) jaarlijks ook significant hogere negatieve saldi (uitvoer van valuta) te hebben.
 
Het saldo op de LOPENDE REKENING, de blauwe kromme, verdwijnt na 2012 definitief onder de streep ondanks onze goede productie-inspanningen.
 
Dat de rode kromme (instroom van valuta) in Fig. 1 toch nog enige positieve inkomende valutastromen weergeeft, komt door buitenlandse investeringen, maar vooral door leningen.
 
Zoals uit de tabel is af te lezen heeft Suriname vanaf 2011 een gigantisch grote affiniteit aan buitenlandse diensten ontwikkeld, waar voor 2011 blijkbaar geen behoefte aan was.
 
Deze post en de uitvoer van lonen, winsten, dividenden etc. hebben het gehele bedrag van onze productieve inspanningen (goederenrekening: blauwe kolommen) met ruim U$ 1,4 miljard overschreden.
 
Er is in de periode 2011 –2019 ruim U$ 5.600 mln. aan het buitenland betaald ten behoeve van DIENSTEN EN INKOMENS vs ca. U$ 370 mln. in de periode 2006 –2010! Hoogst opmerkelijk!
 
En ondanks de vele USD-leningen (instroom USD) was er steeds een structurele USD-schaarste, ca. 500% koersval en hoge inflatie!
 
De vraag die zich opdringt is wat is er ingaande 2011 ten aanzien van die twee posten wezenlijk veranderd vergeleken met de jaren daarvoor?
 

Betalingsbalansformat

De opstelling van de Betalingsbalans is gebonden aan een bepaald format (BPM6) dat door het IMF is voorgeschreven. Alle rekeningen van de Betalingsbalans zijn ingedeeld in vaste rubrieken die onder regie van het IMF tussen de landen is overeengekomen. Je kan dus niet “a la dol” posten verzinnen en opvoeren.
 
Gezien de rubricering van de Dienstenrekening lijkt het onwaarschijnlijk, vanwege onze kleine economie, dat er een rechtvaardiging te vinden is voor een dergelijke grote uitvoer van valuta ten behoeve van Diensten en Inkomens van buitenlanders.
 
Om voor een dienst te moeten betalen, moet er een leverancier van die dienst zijn in het buitenland aan wie betaald moet worden. Dat betekent NAW-gegevens, facturen en bewijs dat de dienst geleverd en geaccepteerd is.
 
Er mag van uitgegaan worden dat de CBvS nauwgezet de voorschriften van het IMF volgt dus niet van de voorgeschreven rubrieken zal zijn afgeweken. De CBvS zal dan zeker duidelijkheid in deze kwestie kunnen verschaffen en ook of in 2020 deze uitstroom er nog is.
 
Deze kwestie dringt omdat zonder deze gigantische uitstroom van valuta ten behoeve van DIENSTEN EN INKOMENS er voldoende USD in de economie zouden zijn. En dat zou uitwerken in waarschijnlijk minder geldontwaarding, minder stagnatie van economische activiteiten, minder werkloosheid, meer middelen voor de bestrijding van Covid-19.
 
T. R. Adney
(adney_tr@yahoo.com)

‘Suriname schijnt officieel failliet te gaan’

Publicatie datum: 28 okt 2020 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Fitch Ratings heeft de langlopende buitenlandse valuta (LT-FC) Issuer Default Rating (IDR) van Suriname van CC naar C verlaagd. De verlaging van de langetermijnvaluta (LT-FC) Issuer Default Rating (IDR) van Suriname naar C, weerspiegelt de opvatting van Fitch dat een proces van wanbetaling is begonnen.

Op 22 oktober kondigde de regering Santokhi aan, dat ze voornemens is een uitstelperiode van 30 dagen in te gaan op de rentebetaling van 25,4 miljoen dollar op haar 550 miljoen dollar 2026 obligaties met vervaldag op 26 oktober. Volgens econoom Peter M. Wolff, was dit ook de verwachting. “Dit gebeurt meestal met landen die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het is wel geheel volgens de lijn der verwachting, maar het ergste moet nog komen.

De IMF-voorwaarden moeten nog doorgevoerd worden, want Suriname schijnt officieel in default/falliet te gaan”, zegt Wolff tegenover de krant. Hij legt verder uit, dat Suriname namelijk niet meer in staat is om zelf zijn schulden in vreemde valuta af te lossen. “Een verdere verlaging van een CC kredietwaardering naar een C kredietwaardering, is hierdoor een feit. Een C rating is de laagste waardering voordat een land default, of officieel failliet, wordt verklaard”, aldus Wolff.

Volgens hem kunnen we alleen zo, leningen krijgen van het IMF om de schulden te gaan herschikken. “Het wordt zuur voor het volk, want benzine kan ook nog verder omhoog en de devaluatie moet nog een plausibel punt bereiken, waardoor prijzen ook weer omhoog gaan.’’

Fitch heeft de ratings van ongedekte buitenlandse valuta op de Surinaamse biljetten van 2023 en 2026 naar C verlaagd. De regering heeft de 2023-obligaties eerder in juli 2020 geherstructureerd. Als de rentebetaling voor 2026 tijdens de uitstelperiode niet zou worden geleverd, zou de staat in Restricted Default (RD) en de specifieke obligatie in Default (D) terechtkomen.

Een buitenlandse commerciële schuldherstructurering die een aanzienlijke vermindering in termen met zich meebrengt en die noodzakelijk is om een ​​traditioneel wanbetaling te voorkomen, zou een DDE vormen volgens de Sovereign Rating Criteria van Fitch, resulterend in een lagere rating van de LT-FC IDR naar RD en de betrokken instrumenten naar D.

Verder is Fitch van oordeel, dat de regering van Suriname een proces van noodlijdende schuldenruil is begonnen na de aankondiging van de autoriteiten, dat zij gebruik zal maken van de uitstelperiode van 30 dagen om met haar externe financiële schuldeisers en internationale partners in gesprek te gaan, om zo een constructieve en gezamenlijke oplossing voor de problemen met de houdbaarheid van de schuldenlast waarmee het momenteel wordt geconfronteerd, te vinden. Het moedigde houders van de 2023- en 2026-bankbiljetten van Suriname aan, zich te registreren bij een identificatieagent.

Dit komt overeen met openbare verklaringen van president Chandrikapersad Santokhi en ministers sinds de nieuwe regering op 16 juli aantrad. Verder legt de Surinaamse Wet op de Staatsschuld een wettelijke verplichting op aan de minister van Financiën om binnen twee maanden na een overschrijding van het overheidsschuldplafond (95% van het bbp), een schuldverminderings- en be-heersplan in te dienen, zoals Fitch verwacht.

De schuld van de overheid van Suriname blijft hoog (geraamd op 137% van het bbp in december 2020, zonder enige overeenkomst met crediteuren), en het overheidstekort is structureel groot. Tekorten aan vreemde valuta blijven wezenlijk voor de economie en in oktober hield een hogere parallelle SRD-USD-koers aan ten opzichte van de officiële wisselkoers; een grote devaluatie op 22 september, die de waarde van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar meer dan halveerde, zal de externe onevenwichtigheden gedeeltelijk verlichten.

De financieringsvoorwaarden van de overheid zijn schrijnend door de beperkte multilaterale en buitenlandse markttoegang. Driekwart van de CG-schuld luidt in vreemde valuta (inclusief USD313 miljoen binnenlandse verplichtingen in vreemde valuta), waardoor de houdbaarheid van de schuld kwetsbaar is voor devaluatie van de Surinaamse dollar. De reikwijdte van de herstructureringsplannen van de regering van Suriname, is nog niet bekendgemaakt.

De aankondiging “nodigt alle houders van commerciële verplichtingen van de Republiek, inclusief de notes, uit voor een presentatie van investeerders”. De schuld van de centrale overheid bedroeg in juli USD 3.125 miljoen, gewaardeerd tegen de wisselkoersen van eind september. Hiervan was $ 2.042 miljoen (65%) buitenlandse schuld, $ 313 miljoen (10%) werd uitgegeven in vreemde valuta op de binnenlandse markt en het equivalent van $ 770 miljoen (25%) in Surinaamse dollars op de binnenlandse markt.

De buitenlandse schuld omvat een marktschuld van 835 miljoen USD (27% van het totaal), bilaterale verplichtingen van 556 miljoen USD (18% van het totaal), waarvan China 304 miljoen USD vertegenwoordigt (10% van het totaal), en multilaterale verplichtingen van 651 miljoen USD ( 21% van het totaal).

De regering maakte bekend dat de betalingsachterstand bij leveranciers eind augustus opgelopen was tot SRD 243 miljoen, wat naar onze schatting minder dan 0,6% van het bbp bedraagt. Bijkomende niet-gepubliceerde verplichtingen van staatsbedrijven (met uitzondering van de Staatsolie- en goudmaatschappij) zijn groot, en de blootstelling van de centrale overheid eraan is aanzienlijk.

De autoriteiten plannen een beleggerspresentatie op 30 oktober. Fitch heeft Suriname zijn lange termijn IDR in lokale valuta bevestigd bij CCC. Fitch is van mening dat het herstructureringsrisico van schulden in lokale valuta aanzienlijk is, maar lager dan dat van schulden in vreemde valuta. De centrale Bank bezit de meerderheid (87%) van de schuld in lokale valuta, en zowel deze als de binnenlandse particuliere schuld in lokale valuta is automatisch onderhevig aan een verwachte aanzienlijke waardedaling door de hoge inflatie in de periode 2020-2021.

(Bron: https://www.fitchratings.com/re-search/sovereigns/fitch-downgrades-suriname-long-term-foreign-currency-idr-to-c-26-10-2020)

https://surinamenieuwscentrale.com/content/%E2%80%98suriname-schijnt-officieel-failliet-te-gaan%E2%80%99

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *