A2: GEPOLITISEERD RASCISME ALS POLITIEK-ECONOMISCH INSTRUMENT VAN DE NDP.

Kan een meme zijn van de tekst 'NDP'ER RACISMESTOH ZOVEEL RACISME NA 2020 AAUW, RACISME, PIJN PIJN!! HET IS CHAN SCHULD, IS CHANI'

Sunder Nirala

17 aug 2022

Dit is wat de NDP’ers tegenwoordig doen.

 

Auteur: Angela Fernald

GEPOLITISEERD RASCISME ALS POLITIEK-ECONOMISCH INSTRUMENT VAN DE NDP.

Waarom de NDP geen ontwikkeling kon en kan brengen ligt aan de persoon en de visie van de voorzitter. Vandaar het bedenksel van het primitieve economisch krijgsheerschaps-model dat nationale ontwikkeling in de weg staat.

Politiek gaat om belangen en geld. Het uitblijven van internationale investeerders en internationale samenwerking had als gevolg het model van NDP roofkapitalisme en bankroet van de staat. De “bromtji-djari” partij paste eerst binnen eigen partij gelederen een verraderlijk instrument van verdeel-en heers toe door het misbruiken van bevolkingsgroepen. Kapitaal aan de top en kritiekloze volgzaamheid aan de basis vormden de pilaren en tevens ook de tegenstelling binnen de partij. Zelf de twee kroonprinsen werden in dit gepolitiseerd rascisme door de partijleiding misbruikt waardoor “Messi” het veld verliet en de speler uit Wanica politiek bakzeil haalde.

De centrale vraag waarom het rascisme zo heftig opspeelt heeft deels te maken met de bevrijdingsstrijd tegen de eigen onderdrukkers met hun a-nationale model van inrichting van de economie. Maar wat nog moeilijker is, is om het duale gezicht van de partijleiding te ontmaskeren voor het volk. Want hoe ontmasker je de dief die roept houdt de dief.? Het verlies van hun politieke macht moet met de onderbuik terug gewonnen worden. Vandaar de inzet van het rascisme als politiek instrument wat maakte dat niet op de bal werd gespeeld maar op de man. De discussie gaat dus niet om persoonlijke meningen en uitspraken. Iedereen mag vinden wat hij/zij wil, het probleem is partij-politieke politisering van etniciteit om een regering naar huis proberen te sturen. En precies hier zit de angel van het kwaad waarom het toegepaste rascisme heftiger dan ooit de kop op steekt in Suriname. Het wordt gevoed en is ontsproten uit het brein van de NDP leiding.

Kennis en kapitaal worden door de huidige regering breed ingezet om Suriname als eenheidsstaat te redden. Deze inzet wordt door de NDP bewust vertaald als een politieke expansiedrift van Hindoestanen, let wel niet van

VHP’ers of ABOP’ers of de regering, maar van Hindoestanen. Dit doelbewust gepolitiseerde rascisme met de giftige pijlen gericht op een bevolkingsgroep is de NDP sleutel om wanorde te veroorzaken want wederom toegang tot het machtscentrum is technisch uitgesloten. Om uit handen van justitie te blijven is verwarring scheppen essentieel.

Dit rascisme wordt toegepast in twee richtingen. In tegengestelde richting wordt een beroep gedaan op de ABOP leider als de redder des creools-vaderland, want Suriname is niet van de hindoestaan. De ABOP leider wordt aangeroepen om protectionisme in te zetten en de “blaka man” te redden tegen het expansionisme van de hindoestaan. De zakelijke nuchterheid is dat de ABOP en de VHP historisch gezien in hetzelfde politiek-emancipatorische bootje zitten en stevig verbroederd verder roeien, als voorbeeld voor de natie. De NDP leiding die de emancipatie van de creool op grote achterstand heeft gezet speelt nu de rascistische kaart. Daders proberen vrij uit te gaan en juist de regering als slachtoffer wordt uitgemaakt voor dader, degene die een rascistisch beleid voert en degene die de crisis van het totale bankroet van ons land heeft veroorzaakt. De zakelijke nuchterheid is echter dat de ABOP en de VHP historisch gezien in hetzelfde emancipatorische bootje zitten en stevig verbroederd verder roeien, als voorbeeld voor de natie, in het belang van de natie en tot glorie van de toekomst voor elke Surinamer. De ingeslagen historische weg van verdere bevrijding van Suriname zal niet meer gestuit kunnen worden.

Wat de kolonisator met rassenpolitiek deed door ons volk tegen elkaar op te zetten is mislukt. Het oude koloniale instrument in een nieuw NDP jasje gestoken zal ook mislukken omdat ons volk niet zo in elkaar zit. Het is de politiek dat dit doet. Nooit eerder werden onderbuik gevoelens zo heftig rascistisch bespeeld als op het moment dat de NDP de verkiezingen verloor en de VHP niet met de NDP in zee ging maar met de ABOP. De ABOP die tot drie maal toe politiek misbruikt is door de NDP, liet ook na de smeekbeden om een coalitie te vormen met de NDP zich niet voor de vierde keer pakken. Enorme wrok, haat, angst en jaloezie was de reactie vanuit de NDP leiding.

De politieke leiding van ons land is zich bewust van dit gevaarlijk spel vanuit de NDP. Het is dus gepolitiseerd rascisme waarvan de oppositionele NDP het volk wil doen geloven dat de staatsorde rascistisch is en er sprake is van geinstitutionaliseerd rascisme. Enkelen uit de politie vakbond namen hiertoe al het voortouw door te roepen dat de procureur-generaal rascistisch zou zijn, anderen hadden het over politieke rechters in toga en de man van de straat wordt gevoed met de gedachte van een politie staat omdat een voormalig politieagent president is. Met rascisme kan vuile politiek bedreven worden, dat schijnt een internationale trend te zijn. Maar Surinamers weten beter en putten uit de ervaring van verbroedering uit het verleden. Want aan de basis is ons volk een, wij wonen en leven al zo lang samen. Dat is onze kracht. Gepolitiseerd rascisme zal daarom niet slagen en is reeds beantwoord door onze vrijheidsstrijders en ook met de woorden van de stabiliserende factor in de regering, die zei:” “Deze regering Santhoki-Brunswijk gaat voor het volk en niemand gaat ons uit elkaar halen”, aldus de woorden van de vice-president.

A.Fernald.

afernald34@gmail.com

Gepolitiseerd rascisme.

22 februari 2021

In elke discussie staat eerlijkheid centraal, willen wij doordringen tot de grondoorzaak van een probleem. En anders houden wij onszelf voor de gek. De vraag is hoe het komt dat juist vanaf 16 juli 2021 de VHP zo enorm aangevallen wordt. De eerlijkheid gebied te constateren dat de aanval vanuit de basis van de NDP komt en wordt gevoed. En dit is ook te verklaren. Kennis en kapitaal vanuit de regering om Suriname als eenheidsstaat te redden wordt ervaren als een politieke expansiedrift van Hindoestanen, niet van VHP’ers of ABOP’ers maar van Hindoestanen. Dit doelbewust gepolitiseerde rascisme vanuit de NDP met de giftige pijlen gericht op een bevolkingsgroep is de sleutel, de toegang, om de aanval op het politieke beleid van de regering te verhevigen. Want de regering moet koste wat kost naar huis, in plaats dat de NDP zichzelf gaat evalueren en haar verantwoordelijkheid neemt onder leiding van een nieuw regiem. In plaats hiervan wordt de onderbuik-achterban van de NDP die het meest te leiden heeft van de door hun volksleider gecreerde armoede bespeeld, die schreeuwt hoog van de daken hoe de hindoestanen het land overnemen, hoe alles zo duur is, hoe slecht dit en dat is en hoe alles de schuld is van Santhoki. Met dit bedrog van gepolitiseerde rascisme vanuit de politieke top van de NDP denkt men een regering naar huis te kunnen sturen. Het gepolitiseerde rascisme richt zich in tegengestelde richting op de leider van de ABOP als de redder des creools-vaderland, want Suriname is niet van de hindoestaan. De ABOP leider wordt aangeroepen om het protectionisme in te zetten en de “blaka man” te redden tegen het expansionisme van de hindoestaan. De zakelijke nuchterheid is dat de ABOP en de VHP historisch gezien in hetzelfde emancipatorische bootje zitten en stevig verbroederd verder roeien, als voorbeeld voor de natie. Hoezeer de regering ook uitgemaakt wordt voor degene die een rascistisch beleid voert en degene die de crisis van het totale bankroet van ons land heeft veroorzaakt. Niet het slachtoffer,(de regering dus) van gepolitiseerd rascisme dient zich aan te passen aan a-nationaal denken, maar de bedenkers van gepolitiseerd rascisme dienen zich te herschikken in het niet misbruiken van hun achterban om ten hele gekeerd mee te kunnen spelen in het nationale elftal op weg naar het nationale doel van overwinning voor een ieder. Schelden op social media en bedreigen dat alleen met wapens deze regering weg te halen is, zal een illusie blijken te zijn. Niet met activisten, niet met vakbonden, niet met het instrument van gepolitiseerd rascisme zal de ingeslagen historische weg van verdere bevrijding van Suriname gestuit kunnen worden. Hand in eigen boezem steken ,het roer omgooien, geen instrument, geen pion, geen handlanger te zijn van gepolitiseerd rascisme, want er is geen tijd om tijd te verliezen. Zodra de NDP achterban stopt zich te laten misbruiken en kritischer wordt naar binnen toe door het verlies van de democratische verkiezingen te evalueren, dan zal ook het gepolitiseerd rascisme vanuit de leiding van hun partij stoppen. Etniciteit is niet nieuw in Suriname, wij weten ook hoe de kolonisator rassen tegen elkaar heeft opgezet en toch woonden en leefden wij vredig naast elkaar en met elkaar. Persoonlijke tegenstellingen en persoonlijke discriminatie gevoelens ten opzichte van elkaar is normaal, dat heeft iedereen, iedereen is een beetje rascist, maar deze onderbuik gevoelens zijn nooit eerder zo politiek misbruikt als op het moment dat de NDP de verkiezingen verloor en de VHP niet met de NDP in zee ging maar met de ABOP. De ABOP die tot drie maal toe politiek misbruikt is door de NDP, liet ook na de smeekbeden om een coalitie te vormen met de NDP zich niet voor de vierde keer pakken. De enorme wrok, haat en jaloezie vanuit de NDP richting de eenheid van de VHP en de ABOP is ongekend en vanaf het aantreden van de president begon ook het gepolitiseerde rascisme als instrument van frontale aanval als nooit eerder vertoont in Suriname. Wij hebben enorme tegenslagen in onze geschiedenis gekend en die overwonnen, Surinamers zijn een cultureel rijk, een spiritueel zeer veerkrachtig, creatief, vredig en flexibel volk. Dit valse en gemene gepolitiseerd rascisme zal ook overwonnen worden. De politieke leiding van ons land is zich bewust van dit gevaarlijk spel van het gepolitiseerd rascisme waarvan de oppositionele NDP het volk wil doen geloven dat de staatsorde rascistisch is en er sprake is van geinstitutionaliseerd rascisme. De politie vakbond riep eerder al hoe rascistisch de procureur-generaal zou zijn, anderen hadden het over politieke rechters in toga en de man van de straat wordt gevoed met de gedachte van een politie staat omdat een voormalig politie agent president is. Met rascisme kan dus goed politiek bedreven worden, dat schijnt een internationale trend te zijn. Maar Surinamers weten beter en putten uit de ervaring van verbroedering uit het verleden. Gepolitiseerd rascisme zal daarom niet slagen en is reeds beantwoord met de woorden van de stabiliserende factor in de regering, die zei:” “Deze regering Santhoki-Brunswijk gaat voor het volk en niemand gaat ons uit elkaar halen”, aldus de woorden van de vice-president.

Mevr. A. Fernald

afernald34@gmail.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *