GEOPOLITIEK SURINAME EN DE REGIO

President Santokhi benadrukt rol Suriname in relatie Latijns-Amerika en VS

20 maart 2021

GFC NIEUWSREDACTIE- President Chandrikapersad Santokhi heeft gedurende een Zoomcall de rol van Suriname in de relatie tussen Latijns-Amerika en de Verenigde Staten van Amerika benadrukt.

Het Surinaamse staatshoofd deed dit op 18 maart als keynote speaker bij de plenaire vergadering voor Latijns-Amerika en de Verenigde Staten van Amerika tijdens de jaarlijkse Horasis Global Meeting.

“De focus van Suriname in de bilaterale betrekkingen tussen de regio en de Verenigde Staten van Amerika is om samen te werken met de VS om vrede en stabiliteit in Amerika te bevorderen. Regionale veiligheid is belangrijk om te kunnen blijven bouwen aan veilige en welvarende samenlevingen op ons halfrond”, zei president Santokhi.

Hij bleef stilstaan bij de effecten van de COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika en de VS. De impact is veel groter dan de gezondheidssector en daarom is het noodzakelijk om regionale solidariteit en internationale samenwerking tussen de landen te bevorderen. Volgens president Santokhi zal een sterk Zuid-Amerika, in samenwerking met de VS, de bevolking van Amerika ten goede zal komen in termen van veiligheid en economische ontwikkelingen. Met de nieuwe regering van president Joe Biden zijn er volgens hem signalen van meer betrokkenheid bij de Latijns-Amerikaanse regio.

Suriname en de VS delen internationaal aanvaarde normen van interstatelijke betrekkingen en gedrag op basis van: democratisch bestuur, rechtsstaat en de bescherming van mensenrechten en politieke rechten. Deze aspecten zullen ook de belangrijkste zijn in samenwerking met de nieuwe Amerikaanse regering. Als zodanig zal Suriname op het westelijk halfrond samenwerken in multilaterale organisaties, zoals de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), om democratie en rechtsstaat te bevorderen, vrede op te bouwen en welvaart te creëren.

President Santokhi ging ook in op de besprekingen na de verkiezingen in mei vorig jaar en daaropvolgend het bezoek van staatssecretaris Mike Pompeo aan Suriname. Deze band zal ook met de nieuwe regering worden voortgezet. Er zal binnen een paar jaar bilateraal met de VS worden samengewerkt om handel en investeringen te versterken, in het bijzonder met de olie- en gasperspectieven. Er wordt reeds intensief samengewerkt met name Southern Command, over veiligheidskwesties, illegale handel in drugs en mensen en piraterij.

In de regionale context zal de VS gevraagd worden om de kwetsbare economieën van het Caribisch gebied te steunen, vooral bij pogingen om schulden te herstructureren en schuldverlichting te bieden. De rol van Suriname in de bilaterale betrekkingen van de Latijns-Amerikaanse regio met de Verenigde Staten van Amerika, zal zich blijven concentreren op het bevorderen van vrede en stabiliteit in Amerika, regionale veiligheid en economische ontwikkelingen.

 

Suriname zal actief samenwerken met gerenommeerde en invloedrijke niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in de VS om de kansen in Suriname te promoten en te presenteren. Het land wil een echt geopolitiek en strategisch partnerschap aangaan met de VS. President Santokhi: “We moeten allebei erkennen dat er mogelijk in de achtertuin van de VS een grote strategische industrie zal ontstaan ​​die van geopolitiek belang zal zijn. Dit is een relatie van wederzijds belang en voordeel.”

Achaibersing bespreekt ondersteuning China met ambassadeur

 

GFC NIEUWSREDACTIE- Al langer dan 45 jaar is er een samenwerking tussen Suriname en China op sociaal, economisch, cultureel en politiek gebied.In dit kader hebben de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, en de Chinese ambassadeur Liu Quan op 17 maart een ontmoeting gehad op het ministerie.In de afgelopen periode zijn er verschillende projecten uitgevoerd waarvan de bekendste de infrastructurele projecten zijn. Binnen de huidige samenwerking zijn er enkele projectvoorstellen besproken die verder afgestemd moeten worden.De voorstellen liggen voornamelijk in de agrarische sector, de traditionele geneeskunde en in de huisvesting.Ook zijn er enkele schenkingen beschikbaar gesteld aan Suriname die nog ingevuld zullen worden.

De trainingen die regelmatig door China worden aangeboden zijn landelijk goed benut, ook door ambtenaren van het ministerie van Financiën en Planning.De Chinese ambassadeur is geïnformeerd over de huidige financieel-economische situatie in Suriname, de relatie met IMF en overige internationale partners en de grote uitdagingen die hiermee gepaard gaan.De ambassadeur gaf aan dat vele landen nu moeilijke economische tijden meemaken en dat de Covid-19 pandemie daar ook toe heeft bijgedragen.Zowel de minister als de ambassadeur was van mening dat de enige oplossing is om de eigen ontwikkeling zo snel mogelijk op gang te brengen.De ambassadeur benadrukte dat Suriname op de ondersteuning van China kan rekenen om duurzame ontwikkeling te bereiken.De minister en de ambassadeur zullen binnenkort een vervolgbespreking hebben om nader op deze ondersteuning van de Volksrepubliek China in te gaan

https://www.gfcnieuws.com/achaibersing-bespreekt-ondersteuning-china-met-ambassadeur/

Santokhi participeert in buitengewone vergadering Prosur

17 maart 2021

 NIEUWSREDACTIE- Op 16 maart heeft president Chandrikapersad Santokhi in een buitengewone vergadering de leden van Prosur toegesproken.

 

Prosur is een forum voor vooruitgang en integratie van Zuid-Amerika en is opgericht in 2019 en beoogt het behoeden van de democratie, de onafhankelijkheid der machten, de markteconomie en de sociale agenda.

 

Deze belangrijke bijeenkomst is gehouden in navolging van de vergadering gehouden op 25 februari om de impact van Covid-19-pandemie te bespreken.

President Santokhi merkte op dat de regeringen de nodige maatregelen hebben genomen om ineenstorting van het gezondheidssysteem te voorkomen. “Over de hele wereld leven we in ongekende tijden en ondervinden we diepe sociale, economische en gezondheidseffecten als gevolg van de Covid-19-pandemie. Maatregelen om het gezondheidssysteem niet te laten instorten, hebben ook de armoede, werkloosheid en de sluiting van met name kleine bedrijven verergerd”, aldus het staatshoofd.

 

Santokhi accentueerde dat vanwege het mondiale karakter van uitdagingen wij als gemeenschap solidariteit en leiderschap moeten tonen.

De regeringsleider gaf aan dat multilaterale samenwerking de sleutel is om mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. De president heeft aandacht besteed aan het vraagstuk van internationale financiële instellingen (IFI’s). “Het beleid van IFI’s moet opnieuw worden bekeken om meer flexibiliteit mogelijk te maken bij het verlenen van financiële bijstand.”

 

Het staatshoofd heeft namens de Surinaamse regering fiscale beleidsmaatregelen, gecombineerd met nieuwe financieringsbronnen voorgesteld. Dit zal een scherp herstel mogelijk maken, met minimale schade aan budgettaire houdbaarheid op lange termijn.

Het staatshoofd heeft aangekaart dat te midden van de coronapandemie Suriname geconfronteerd wordt met een onmogelijke fiscale keuze tussen het voldoen van de toegenomen staatsschuld en meer uitgeven om de gezondheid, het onderwijs en het levensonderhoud van de burgers te beschermen. De regeringsleider roept IFI’s op om liquiditeit en fiscale ruimte voor onderontwikkelde landen uit te breiden, officiële bilaterale schuldverlichting te verruimen en het hervormen van het staatsschuldenstelsel.

 

“Ik kijk uit naar nieuwe inhoudelijke manieren en gunstige faciliteiten voor de regio. Ik ben van mening dat we concrete maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat geen enkel land achterblijft en dat we onze economieën op een duurzame manier opnieuw kunnen opstarten”, voegde president Santokhi eraan toe.

Hij vroeg de vergadering om collectieve inspanningen te leveren om Prosur te professionaliseren als een representatieve organisatie van waaruit Zuid-Amerikaanse opvattingen aan de wereld kunnen worden gepresenteerd.

“Naar mijn mening kan Prosur op een zinvolle manier bijdragen aan eenheid, vrede, samenwerking, wederzijds respect en duurzame ontwikkeling in Zuid-Amerika. Prosur kan ook bijdragen aan de bestrijding van regionale onveiligheid en georganiseerde misdaad, gebaseerd op waarden van democratie, mensenrechten en de rechtstaat”, aldus het staatshoofd

https://www.gfcnieuws.com/santokhi-participeert-in-buitengewone-vergadering-prosur/

Scheidende Braziliaanse ambassadeur gedecoreerd

 
5 februari 2021

De scheidende ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Aguiar, is door president Chan Santokhi benoemd tot Drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Palm. De ceremonie heeft vandaag plaatsgevonden op het presidentieel paleis. De onderscheiding van de diplomaat is vanwege de goede samenwerking gedurende zijn ambtsperiode en bijzondere inzet.

Het staatshoofd haalde in zijn toespraak enkele van de vele prestaties aan, die de ambassadeur heeft bereikt in Suriname. De diplomaat heeft bijgedragen aan het intensiveren van de banden tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Braziliaanse ambassade, met goede en tastbare resultaten. “Wij zijn vandaag bij elkaar gekomen om een excellente ambassadeur van een important buurland te eren,” zei de regeringsleider. Hij sprak zijn bijzondere waardering uit over de manier waarop ambassadeur Aguiar geïntegreerd is in de Surinaamse samenleving.

“Het is voor mij een speciale eer om van president Santokhi een onderscheiding in ontvangst te nemen voor mijn missie hier in de Republiek Suriname,” zei de diplomaat. Volgens hem bevestigt dit de volledige waarde die de Surinaamse regering hecht aan de bilaterale relaties tussen de twee landen. “Ik zal Suriname verlaten, maar ik neem Suriname mee in mijn hart en gedachten. Als ik met pensioen ga, wens ik mijn leven door te brengen tussen Suriname en Brazilië. Ik hoop dat ik dan in aanmerking zal komen voor een permanent visum.”

President Santokhi benadrukte dat ambassadeur Aguiar een grote bijdrage heeft geleverd om de samenwerking tussen beide landen te intensiveren. De technische samenwerking tussen de landen is intensief.

In 2020 heeft Suriname de meeste technische samenwerkingsprojecten gehad met Brazilië, terwijl het land wereldwijd als tweede gerangschikt staat op de lijst inzake samenwerking met Brazilië. Deze samenwerking richt zich voornamelijk op de agrarische sector, culturele en educatiemogelijkheden en volksgezondheid. De zorgsector wordt vooral in deze periode van de aanhoudende coronapandemie ondersteund door Brazilië met diverse middelen.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/05/scheidende-braziliaanse-ambassadeur-gedecoreerd/

VENEZUELA WEER MET MACHTSVERTOON IN GUYANESE WATEREN; OAS WAARSCHUWT MADURO

Jan 29, 2021

Foto: Venezolaans marineschip

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) is in een verklaring hard uitgekomen tegen de regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro.

Dit in reactie op de schending van de territoriale wateren van Guyana, waarbij 2 vissersboten in beslag zijn genomen door een Venezolaans marineschip. Alle 11 bemanningsleden zijn aangehouden en overgebracht naar een Venezolaanse gevangenis. Volgens Venezuela heeft de actie plaatsgevonden in Venezolaanse wateren. Het betreft een grensgebied dat door Venezuela betwist wordt.

Volgens een onlangs geslagen decreet van Maduro behoort een gebied dat meer dan 70% van Guyana beslaat, de Essequibo, tot Venezolaans territorium. Zowel de OAS als de Caricom is daartegen is daartegen ingegaan. Ook Suriname is niet van mening dat de Essequibo Venezuela toebehoort.

In de OAS-verklaring wordt president Maduro opgeroepen om de 11 vissers en de vaartuigen per direct vrij te laten. De Venezolaanse regering zegt dat aan hun spoedige vrijlating wordt gewerkt, maar laat tegelijkertijd weten dat zij wederom hard zal optreden tegen andere vissersboten die in ‘haar territoriale wateren’ komen.

De OAS verwerpt de verklaring van Venezuela als zouden de vissers zich in haar wateren bevinden. De OAS bekrachtigd de Guyanese claim dat de vissers zich in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Guyana bevonden.

Volgens Venezuela zullen de vissers gauw vrijgelaten worden, maar dat neemt niet weg dat zij illegaal bezig waren. Er wordt een signaal gestuurd naar alle andere Guyanese vissersboten die denken in het door Venezolaans geclaimde gebied te opereren.

Er is intussen ministerieel overleg geweest tussen Venezuela en Guyana over het incident. Volgens minister Jorge Arreaza maken de vissers het goed en worden hun mensenrechten niet geschonden. De OAS volgt de ontwikkelingen echter met argusogen en gaf de regering van Maduro een flinke veeg uit de pan door haar als een dictatuur te bestempelen die geen respect heeft voor het internationaal recht. De claim op de Essequibo wordt in de verklaring van de OAS ook veroordeeld.

UNITEDNEWS 

https://unitednews.sr/venezuela-weer-met-machtsvertoon-in-guyanese-wateren-oas-waarschuwt-maduro/

BIDEN ZAL GUAIDÓ ERKENNEN ALS LEIDER VAN VENEZUELA

De regering van de Amerikaanse president-elect Joe Biden, zal de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, blijven erkennen als de president van het Zuid-Amerikaanse land. Anthony Blinken, Biden zijn kandidaat voor de functie van minister van Buitenlandse Zaken, bevestigde dit dinsdag. Blinken vertelde leden van de Amerikaanse Senaat, dat Biden zou proberen sancties “effectiever” te richten op het land, met als doel president Nicolás Maduro, af te zetten. Blinken zei dat de nieuwe regering zou kijken naar meer humanitaire hulp aan het land.

De Verenigde Staten, samen met tientallen andere landen, erkenden Guaidó – de leider van de door de oppositie gehouden Nationale Vergadering van Venezuela – als de president van het land in januari 2019, met het argument dat de herverkiezing van Maduro in 2018 vervalst was. “We hebben een effectief beleid nodig dat Venezuela weer democratisch kan maken, te beginnen met vrije en eerlijke verkiezingen”, zei Blinken. Guaidó zijn poging om Maduro te verdrijven – die toezicht heeft gehouden op een ineenstorting van de ooit welvarende OPEC-economie en wordt beschuldigd van corruptie en mensenrechtenschendingen – is tot stilstand gekomen.

Maduro noemt Guaidó een ‘’Amerikaanse marionet die hem via een staatsgreep wil verdrijven’’. Zijn bondgenoten hebben de wens uitgesproken om na jaren van spanningen en escalerende Amerikaanse sancties, in onderhandeling te treden met de regering Biden.

(Bron: Reuters) 

https://dagbladdewest.com/2021/01/20/biden-zal-guaido-erkennen-als-leider-van-venezuela/

THEMA BEZOEK POMPEO AAN BRAZILIE BLIJFT 15 JAREN LANG STAATSGEHEIM

Nov 3, 2020

 

Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika hebben een geheim verbond gesloten met betrekking tot de crisis in Venezuela.

Dit bleek in het weekeinde toen bekend werd dat de communicatie tussen Washington en Brasilia omtrent het bezoek van de Amerikaanse Buitenlandsminister, Mike Pompeo, voor 15 jaren zijn vergrendeld. Dit geldt ook voor de reden van het bezoek van Pompeo aan Roraima in september; de Braziliaanse grens met Venezuela. De Amerikaanse regeringstopper was enkele dagen daarvoor ook in Suriname.

Er wordt in Brazilië zwaar gespeculeerd dat de regering van het land afspraken met de Amerikanen heeft gemaakt om eventueel via Roraima een invasie te kunnen plegen in Venezuela, indien de Venezolaanse president Nicolas Maduro de verkiezingen van de komende maand naar zijn hand probeert te leggen.

De Braziliaanse regering gaat niet in op deze insinuaties en geruchten, dus is door de media en politici een beroep gedaan op toepassing van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Tot hun verbazing werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld dat de afspraken tussen Pompeo en de Braziliaanse autoriteiten tot en met 2035 geheim zullen blijven. Ook andere informatie over het bezoek aan Roraima en enkele kabels tussen Washington en Brasilia blijven voorlopig geheim.

Volgens de Surinaamse regering is er met Pompeo inhoudelijk niet gesproken over de politieke crisis in Venezuela. Ook zouden er geen afspraken zijn gemaakt. Suriname kent echter geen Wet Openbaarheid van Bestuur waarmee de inhoud van de gesprekken tussen Paramaribo en Washington opgeëist kunnen worden. Ook hetgeen dat achter gesloten deuren tussen Pompeo en president Santokhi is besproken kan niet worden opgevraagd aan de regering.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/thema-bezoek-pompeo-aan-brazilie-blijft-15-jaren-lang-staatsgeheim/

DE VS WAARSCHUWT DAT HET IRAANSE RAKETTEN DIE AAN VENEZUELA WORDEN GELEVERD ZAL VERNIETIGEN

Oct 26, 2020

De VS waarschuwt dat het de potentiële Iraanse langeafstandsraketten die aan het Maduro-regime zullen worden afgeleverd, absoluut zal vernietigen
“De overdracht van langeafstandsraketten van Iran naar Venezuela is niet aanvaardbaar voor de Verenigde Staten en zal niet worden getolereerd of toegestaan”, zei Elliott Abrams, de speciale vertegenwoordiger van het State Department voor Iran en Venezuela.
“We zullen er alles aan doen om zendingen van langeafstandsraketten te stoppen, en als ze op de één of andere manier Venezuela bereiken, zullen ze daar worden geëlimineerd”, voegde een hoge regeringsfunctionaris toe.

“Iran heeft aangekondigd wapenverkopen te willen doen, en Venezuela is een voor de hand liggende klant omdat die twee regimes al een relatie hebben”, zei Abrams. “Venezuela betaalt met goud om benzine uit Iran te kopen, en er is al een Iraanse aanwezigheid in Venezeula. De economie van Venezuela is ingestort, dus elke staaf goud voor Iran is direct tienduizenden dollars die het Venezolaanse volk nodig heeft voor voedsel en medicijnen.”

Vorige week liep een embargo van de Verenigde Naties op het kopen en verkopen van conventionele wapens door Iran af. De regering-Trump probeerde tevergeefs de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te overtuigen om het embargo te verlengen.

“Iran heeft raketten naar de Houthi’s verzonden, dus we weten dat ze klaar, bereid en in staat zijn om ze naar Venezuela en andere mogelijke kopers te verzenden”, zei de regeringsfunctionaris. “Elke levering van Iraanse wapens destabiliseert Zuid-Amerika en het Caribisch gebied en is vooral gevaarlijk voor de buren van Venezuela in Brazilië, Colombia en Guyana.”
“Raketten en terrorisme zijn sleutelcomponenten van het Iraanse veiligheidsbeleid. Iran heeft de Libanese Hezbollah, zijn belangrijkste gevolmachtigde, al door heel Zuid-Amerika verspreid ”, zei Behnam Ben Taleblu, een senior fellow bij de Foundation for Defense of Democracies. “Potentiële Iraanse raketten of militaire zendingen naar Zuid-Amerika zullen een belangrijke test vormen voor het wapenembargo van de regering tegen Iran. Rusland en China zullen nauwlettend in de gaten houden om te zien hoe Washington reageert. “

https://unitednews.sr/de-vs-waarschuwt-dat-het-iraanse-raketten-die-aan-venezuela-worden-geleverd-zal-vernietigen/

Suriname 'bemoeit' niet in Venezolaanse verkiezingen

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien.VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien. Foto: dWT Archief  

26/10/2020 06:00 – Gerold Rozenblad

PARAMARIBO – Suriname heeft zich onthouden van stemmen over de OAS-resolutie die oproept tot vrije, geheime en eerlijke verkiezingen in Venezuela, voorwaarden die volgens de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op dit moment ontbreken. Hierin zou moeten worden voorzien alvorens de stembusgang in december voortgang vindt.

Over de reden van de stemonthouding zegt VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien, voorzitter van de vaste commissie Buitenland van De Nationale Assemblee, dat de motie twee aspecten heeft waarin Suriname zich niet terug kan vinden. “In de motie wordt aangegeven dat het huidige bewind illegaal is en dat er veranderingen nodig zijn. Dat is niet iets waar wij een oordeel over kunnen geven. Het zijn zaken waar het Venezolaanse volk zelf over moet beslissen. Daarom kiezen wij geen partij.” Hij vindt in zijn mening ondersteuning van Rabin Parmessar van de oppositionele NDP. “Wij (NDP, … red.) hebben altijd aangegeven dat wij ons niet inmengen, dus op dit stuk zijn wij het eens met het besluit van de regering.”

Tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, een maand terug, werd zowel in Suriname als Guyana sterk gespeculeerd dat het bezoek ook te maken zou hebben met de politieke verwikkelingen in Venezuela. Nu weer hierover gevraagd, zegt Gajadien dat Suriname zijn eigen beleid bepaald. Parmessar geeft aan dat de regering geen verslag heeft gedaan van het bezoek van Pompeo. Echter, president Chandrikapersad Santokhi heeft toen zelf aangegeven dat Suriname zijn eigen weg opgaat. En aan die woorden houdt Parmessar vast.

Overigens, de kwestie Venezuela heeft wederom aangetoond hoe verdeeld de regio is. 21 landen stemden voor de resolutie, negen onthielden zich van stemmen en vier stemden tegen. Daarbij is vooral de verdeeldheid van het Caribisch Gebied te merken. De Bahama’s, Haïti, Jamaica en Saint Lucia stemden voor, terwijl Suriname, Barbados, Belize, Guyana, Grenada, Saint Kitts en Nevis en Trinidad en Tobago zich van stemmen onthielden. Antigua en Barbuda, Dominica en Saint Vincent en de Grenadines stemden tegen.

Ondertussen heeft de oppositie een gevoelige klap te verwerken gekregen. De prominente oppositieleider Leopoldo López heeft de residentie van de Spaanse ambassadeur in Caracas verlaten en is het land ontvlucht. Hij was ondergedoken om huisarrest te ontkomen. In een verklaring van Popular Will, de partij die López oprichtte, bevestigden de leiders dat hij het land had verlaten om zijn werk vanuit het buitenland voort te zetten in een besluit dat zij als “het beste voor het land en de strijd voor de vrijheid van Venezuela” beschreven.

“Het is waarschijnlijk het duidelijkste teken dat de voortdurende inspanningen van de oppositie om Maduro uit zijn functie te ontzetten, zijn mislukt dat een toegewijde leider in Venezuela, zoals López, nu ervoor heeft gekozen om eindelijk te vertrekken”, zegt Raul Gallegos, een in Colombia gevestigde analist bij het adviesbureau Control Risks. López werd in 2014 gevangen gezet na protesten tegen Maduro.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/10/26/suriname-bemoeit-niet-in-venezolaanse-verkiezingen/

SURINAME HEEFT OOK GEEN MENING OVER KWESTIE NICARAGUA

Oct 26, 2020

Foto: President Daniel Ortega

Suriname wenst zich binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) ook niet uit te spreken over de situatie in Nicaragua.

Tijdens de stemming over een resolutie die het regime van president Daniel Ortega moet dwingen om verkiezingen uit te schrijven maakte Suriname gebruik van het onthoudingsrecht. Dit komt nadat het land zich ook afstandelijk hield van de resolutie over verkiezingen in Venezuela.  

In de resolutie, aangaande Nicaragua, wordt president Ortega opgeroepen om democratische instituten en mensenrechten te respecteren door vrije en eerlijke verkiezingen uit te schrijven. De resolutie werd met 20 stemmen vóór en 2 tegen aangenomen. Er waren 12 onthoudingen, waaronder de stem van Suriname.

Ortega krijgt van de OAS tot en met mei 2021 om de nodige maatregelen te treffen voor het houden van verkiezingen in november dat jaar.

De Verenigde Staten van Amerika (VS) worden gezien als de regisseurs van de resoluties tegen Venezuela en Nicaragua. Het commentaar van anti-rechtse critici is dat de VS menens is om alle vormen van het socialisme uit te roeien op het westelijk halfrond.

Dit zou nu gaande zijn in Venezuela waar de oppositie duidelijk zichtbaar de steun krijgt van de Amerikaanse regering. Het vallen van het regime van Evo Morales in Bolivia wordt ook aan Amerikaanse invloeden toegeschreven. De partij van de ex-president heeft intussen wederom regeermacht kunnen verwerven.

https://unitednews.sr/suriname-heeft-ook-geen-mening-over-kwestie-nicaragua/

SURINAME EN GUYANA KIEZEN VOOR NEUTRALITEIT INZAKE VERKIEZINGEN VENEZUELA

Oct 25, 2020

De regering van Suriname toont duidelijk zich, voor nu, niet te willen inlaten met de problemen in Venezuela. Dit bleek tijdens de laatste vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

De Surinaamse regering heeft het immers druk met haar eigen financieel-economische problemen. Tijdens de behandeling van de zoveelste resolutie met betrekking tot de crisis in Venezuela onthield Suriname zich van de stemming. De laatste resolutie had te maken met een beroep doen op de Venezolaanse president, Nicolas Maduro, om ervoor te zorgen dat de verkiezingen van december eerlijk en transparant verlopen. Suriname wil daarover geen mening geven.

De resolutie werd met 21 stemmen voor en 4 tegenstemmen aangenomen. Met Suriname hebben 8 andere landen gebruik gemaakt van stemonthouding.

Ook Guyana wilde zich liever niet uitspreken over de aanstaande verkiezingen in Venezuela. De directe buur van Venezuela heeft geen zin in het voeden van de reeds heersende spanningen over de Essequibo; een deel van Guyana dat door Venezuela wordt opgeëist.

De opvallende standpunten van Suriname en Guyana komen niet lang na het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Die was onder andere opzoek naar draagvlak bij de twee landen voor maatregelen tegen het regime van de betwiste Venezolaanse president Nicolas Maduro.

De twee landen kozen voor een neutraal standpunt in plaats zich direct achter Amerikaanse sancties te scharren.

Vooral de nieuwe regering in Guyana koos voor een tactvol standpunt. In de politieke wandelgangen wordt gesuggereerd dat de VS een militaire basis in Guyana wil opzetten om, indien nodig, Venezuela te kunnen binnenvallen. Dit wordt door regeringstoppers van zowel Guyana als de VS als roddelpraat gekwalificeerd.

Maduro bereid zich in ieder geval reeds geruime tijd voor op een Amerikaanse invasie. Subtiel dreigt de Amerikaanse regering ook hiermee, indien de verkiezingen van december niet eerlijk en volgens democratische principes verlopen.

https://unitednews.sr/suriname-en-guyana-kiezen-voor-neutraliteit-inzake-verkiezingen-venezuela/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *