EEN VOLK KEERT ZICH NOOIT TEGEN ZICHZELF. DESI BOUTERSE OOK NIET! DE CLASH IS ONVERMIJDELIJK.

Auteur: Angela Fernald.

Mijn stelling: 

  1. Bouterse heeft zijn prijs en moet de belangen van China en Rusland veilig stellen in Suriname.
  2. Nationale en Internationale belangen staan op het spel, dus fraude is het grootste gevaar voor eerlijke verkiezingen.
  3. Het zijn creolen o.l.v.  Desi Bouterse  die de naam en het gedachtengoed van Anton de Kom zwaar misbruikt hebben. 

 

In mijn eerdere artikelen wees ik al op zwakke leiders. Zwakke leiders zijn corrumpeerbaar en Desi Bouterse al helemaal vanwege zijn drugs vonnis en het vonnis van 20 jaar vanwege de december moorden. Nu zijn minister van Financieen Gilmore Hoefdraad in opspraak is geraakt vanwege strafbare feiten, zien we het hele circus in de Nationale Assemblee zich voor de duizendste keer herhalen.

Het is een conditio sine qua non dat een regeringsleider het nooit kan opnemen tegen een heel volk. Daarom het gevaar van fraude bij verkiezingen. Wannneer brood en spelen niet meer helpen is de enige optie om door middel van bedrog en geweld aan de macht te blijven. In deze fase is ons land nu beland op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2020. De lagere volksklasse kiest steeds duidelijker de zijde van de middenklasse en de hogere sociale milieus tegen het regiem van Bouterse. Een regiem dat in 40 jaren tijd de denkwijze van logica en wetenschap de das heeft omgedaan. Een denkwijze die onlangs nog provocatief werd geprofileerd door de minister van sociale zaken Andre Misiekaba door een schoonmaakster te benoemen tot zijn politiek beleids adviseur. Deze psychologische daad moet het volk te verstaan geven dat net zoals hun President scholing of een degelijke opleiding niet nodig is, laatstaan een HBO of academische opleiding. Met dit psychologisch feit van de NDP minister worden constant verkeerde signalen de samenleving in gestuurd. Maar juist vanwege deze denkwijze is ons land compleet kapot gemaakt en afhankelijk gemaakt van China en Rusland die van zwakke leiders houden. Zwak en dom zijn het ergste gif waarmee de NDP regering ons land heeft opgezadeld omdat dit de belemmering van het wetenschappelijk denken in de weg staat. Zonder kennis en wetenschap  is ontwikkeling ondenkbaar. En de NDP leiding veradoreerd het PATRONAGE. Ons lands bestuur  is hierdoor ondergeschikt gemaakt aan de formele macht langs de lijnen van de trias politica. Een schaduw regering, schaduw instituten en instellingen, dubbelspionnen, stromannen en nog meer van dit soort door de heersende regering gerecruteerde personen uit vakbond en bedrijfsleven die de belangen van de heersers veilig moeten stellen. 

Een tweede onderliggende strijd: De factor Koeli- Blakaman

Het is niet toevallig dat de STADSCREOLEN de President in de diepte ondersteunen, door dik en dun. De creolen uit met name het bedrijfsleven hebben zich weten te verrijken door Desi Bouterse aan het politieke roer. Bouterse zijn ideologie is stilzwijgend geweest om de BONAFIDE SUCCESVOLLE HINDOESTAANSE ONDERNEMERS te misbruiken zodat de creolen hoger konden opklimmen op de ladder van het ONDERNEMERSCHAP. De Hindoestanen zijn letterlijk beroofd van hun geld en hun posities en de uiteindelijke eindstand was dat Desi Bouterse en zijn CLAN, nu bestaande uit CRIMINELE HINDOESTANEN EN CREOLEN de kar verder dachten te trekken. But when money talks betekent dat de MAFFIA een appeltje met elkaar zal schillen. Wij mogen ons kop niet in het zand steken, maar de geldeconomie is in handen van de bonafide hindoestaanse groep die zich in de VHP hebben gegroepeerd en keihard terug slaan. De ongeschoolde criminele groep hindoestanen die Bouterse omringen, zijn niet opgewassen tegen deze sterkere bonafide hindoestaanse groep. Het is niet toevallig dat de VHP de sterktse en grootste oppositie partij is die het nu opneemt tegen Desi Bouterse. 

Met man en macht gooit Bouterse de Hoi-Polloi troef op tafel.

Patronage van de bovenste plank vindt er plaats. De grote groep armen zijn te vinden onder de negers en stadscreolen. Deze groep die veelal in de ambtenarij werkt of heeft gewerkt wordt met VERHOGINGG VAN KINDERBIJSLAG, AOW,  EN PENSIOEN op de valreep van de verkiezingen blijgemaakt. Met PAKKETTEN, een HIGHWAY, BENOEMINGEN w.o. die  VAN BELEIDSADVISEUR op het ministerie van Sociale zaken en noem zo maar op. De NDP politieke leiding en de regering weten dat het volk steeds verder van hun is komen af te staan. En de President mag dan in het praatprogramma van zijn propagandist en woordvoerder van het regiem aangeven dat het de VHP is die de koers opdrift en dat er een enorme economische aanval op zijn regiem plaats vindt, feit is en blijft dat het volk al deze schijnmanoeuvres niet meer geloofd omdat de praktijk van roof uit eigen kringen van de president ongestraft blijven. De roof van de kasreserves en de OORLOG tegen de BANKEN en de RECHTERLIJKE MACHT laten het tegendeel zien. De oorlog tegen de geldverschaffers en tegen de orde handhavers is dus geen toevalligheid, bankdirecteuren en rechters moeten het ontgelden. De voormalige Centrale Bank Govenor heeft het moeten ontgelden door dit rovers regiem en is de gevangenis in gegooid omdat hij de zwakste schakel is. Die zwakke schakel is opgeofferd door de grote rovers, de minister van financieen Gilmore Hoefdraad en de President die niet vrij uit kan gaan als regeringsleider en baas van de minister van financieen. Om niet te dicht op Desi Bouterse te komen moet koste wat kost zijn minister van Financieen beschermd worden tegen een verzoek van de PG om deze minister in staat van beschuldiging te stellen.

Marrons versus de stadscreolen die Bouterse omringen

De STADSCREOLEN MET CRIMINELE INSLAG RONDOM DESI BOUTERSE dachten met ANTON deKOM te scoren, maar de MARRONS gooiden roet in het eten met de MAPANE BEWEGING. De NIET CRIMINELE STADSCREOLEN smeedden de eenheid met de MARRONS o.l.v. de persoon Ronnie Brunswijk, nazaat en kind uit het binnenland. De ABOB claimt duidelijk de BEVRIJDING VAN SURINAME. De binnenlandse oorlog wordt in geheel ander perspectief geplaatst als een gevecht tegen de onderdrukker en volksmenner Desi Bouterse. Dat de ABOB leider op zijn vierde en vijfde internet massameeting aankondigde in MILITAIR TENUE op de beeldbuis te verschijnen tijdens de zesde internet massameeting, is geen toeval. Het is voelbaar dat het regiem alles in het werk zal stellen om ons volk te intimideren. Dat Leger en politie  zichtbaar zullen worden ingezet op de stembureaus is een regelrechte PROVOCATIE naar ons volk toe. De gemoederen zijn al verhit vanwege het wanbeleid en de geestelijke onderdrukking van het regiem. Om op de dag van de verkiezingen ook fysieke intimidatie te gebruiken is EEN OORLOGS VERKLARING AAN ONS VOLK. Er is erg veel RUIS rondom de voortgang van de verkiezingen en de FRAUDE die het regiem wil plegen naast de WANORGANISATIE wat nu al historisch de slechtst georganiseerde verkiezingen zijn.

Santokhi: VHP gaat protesteren tegen uitstel verkiezingen

20 May, 2020, 15:59

foto
 VHP-voorzitter Chan Santokhi 

VHP-voorzitter Chan Santokhi hoort ruis over het uitstellen van de verkiezingen. “De president moet leiding geven en ervoor zorgen dat in de resterende dagen alles aan gedaan wordt om minpunten in de verkiezingsorganisatie weg te werken. Wij zijn absoluut geen voorstander van uitstel van de verkiezingen. De president moet alvast beginnen de lockdown op te heffen. Met de Covid-maatregelen over social distance kan de verkiezing gewoon gehouden worden,” zegt Santokhi aan Starnieuws. 
 
Santokhi merkt op dat al maanden gewezen wordt op fouten die gemaakt worden in de verkiezingsorganisatie. De NDP gaat er prat op dat ze goede verkiezingen kan organiseren. Er is nog genoeg tijd om dag en nacht te werken om de fouten weg te maken. Wij zijn geen voorstander van uitstel, want hoe langer deze regering aanzit, hoe funester het is voor het land”, benadrukt de politicus. 
 
Als de regering de verkiezing wil uitstellen, heeft ze andere motieven. Het heeft niks te maken met Covid. “De regering moet alle politieke partijen erbij roepen om ervoor te zorgen dat de Covid-maatregelen goed in acht genomen kunnen worden. Wij zullen ernstig protesteren tegen elke uitstel”, voert de VHP-voorzitter aan. Er worden scenario’s in elkaar gezet, stelt Santokhi. Eerste wat er moet gebeuren, is de avondklok opheffen, zodat alle tijd wordt gebruikt om alles in orde te krijgen. 

Leger en politie aanwezig op stembureaus op verkiezingsdag

DNV-directeur Daniëlle Veira. Foto: Suriname Herald

Het leger en de politie zullen fysiek aanwezig zijn op alle stembureaus op 25 mei. Personen gaan het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) niet daar zien, maar de dienst is wel aanwezig, geeft DNV-directeur Daniëlle Veira te kennen tijdens een gisteren gehouden persconferentie over het verkiezingsgebeuren op 25 mei. “Wij kijken toe, wij merken op en wij geven door aan de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), het Centraal Hoofdstembureau (CHS)”, zegt Veira.

Het DNV geeft op de dag van stemming informatie door aan de instanties die daar behoefte aan hebben zodat zaken op tijd bijgesteld worden. De dienst heeft veiligheidsplannen opgezet die tegelijkertijd COVID-19-proof zijn gemaakt. Daarbij is rekening gehouden dat er op 25 mei zaken mogelijk anders kunnen verlopen dan was gepland zijn. Deze plannen worden niet gedeeld omdat er rekening mee wordt gehouden dat er mogelijk kwaadwillige inmenging kan zijn.

Veira geeft verder aan dat het nationaal COVID-19-managementteam heeft toegekeken toen de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken hebben gewerkt aan de veiligheidsprotocollen. Deze heeft het managementteam geadopteerd en verder verwerkt in haar plan.

Op de dag van de verkiezing zal er meer dan ooit erop worden toegezien dat de orde gewaarborgd is. Nog steeds geldt het aantal van vijftig personen voor samenscholing. De verwachting is dat op de verkiezingsdag meer dan vijftig personen naar een stembureau zullen gaan. Deze kwestie zal besproken worden met de president. Veira benadrukt dat Suriname jarenlang verkiezingen heeft gehouden zonder djoegoe djoegoe en vrij van onlusten en wil dat dit zo gehouden wordt.

Veira geeft te kennen dat de president zal komen met de informatie als er aanpassingen zullen zijn met betrekking tot de partiële lockdownuren voor de dag van de verkiezingen.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/20/leger-en-politie-aanwezig-op-stembureaus-op-verkiezingsdag/

Weer enorme drukte bij Covid-19 Support Center

20 May, 2020, 09:39

foto

 Een rij van meer dan 200 meter aan de Gongrijpstraat, bij het Covid-19 Support Center. Mensen staan naast elkaar en achter elkaar. 

 

Bij het Covid-19 Support Center aan de Gongrijpstraat is het ook vandaag heel erg druk. Mensen staan in lange rijen op straat. De mensen die werkloos zijn, registreren zich om in aanmerking te komen voor een uitkering van SRD 1500. Na evaluatie is gebleken dat de Covid-19 veiligheidsregels onvoldoende in acht worden genomen door de honderden mensen die zich op dag 1 en 2 zijn komen opgeven voor financiële steun vanuit het Covid-19 Noodfonds, zegt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Uit de situatie ter plekke blijkt dat de Covid-19 regels toch worden overtreden. 

 
Vanaf vandaag zullen per dag maximaal 300 personen worden geholpen. In de groep die zich als eerste heeft aangemeld maandag en dinsdag, zijn onder meer crafters en personen die werken in de entertainmentindustrie. Zij ontvingen na goedkeuring van hun aanvraag een goedkeuringsbewijs voor uitbetaling, welke vanaf vandaag zal geschieden door het Ministerie van Arbeid.    
 
Personen of categorieën personen die in aanmerking komen voor de werklozen uitkering zijn: 
– Personen die vanwege de Covid-19 maatregelen zijn ontslagen door hun werkgever: SRD 1500 per persoon, na goedkeuring;
– Personen die vanwege de Covid-19 maatregelen geen/minder werk en inkomsten hebben hun huidige baan: SRD 1500 per persoon, na goedkeuring;
– Personen die aantoonbaar inkomstenproblemen hebben als gevolg van Covid-19: SRD 1500 per persoon, na goedkeuring;
– Personen waar vanwege Covid-19 maatregelen het bedrijf waar zij werkzaam zijn is gesloten of gedeeltelijk is gesloten en de omzet van de onderneming aanzienlijk is gedaald: Bedrijfslening tegen zachte voorwaarden of SRD 1500 per persoon. 

Een blik op de 8e verkiezingen sinds de staatsgreep van 1980

20 May, 2020, 11:34

foto

Velen van de aanhangers van de president van ons land, zien in weerwil van de aanwijzingen van de natuur, die de tand des tijd markeren, niet in dat het moment is aangebroken om het roer van het schip van de Staat los te laten. In mei 2015 heb ik op de dag van de stemming bij de 7e algemene verkiezingen sinds de militaire staatsgreep, hier in een artikel onder meer geschreven dat D.D. Bouterse 5 jaar op had als president van het land en naar het zich laat raden is de kans groot dat hij een tweede termijn krijgt.” Ik heb toen ook geschreven dat niet gezegd wordt dat een tweede termijn een zegen is voor dit land.
 
Nu is de president aan het einde van de tweede termijn in een tijd waarin er niet onterecht grote twijfels over de functionering van onze democratische rechtsstaat zijn. De klachten zijn niet van de eerste de beste. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau b.v. weet toch waarover ze praat. 
In een buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblee van 5 mei 2016 liet de president optekenen:  
De grondwet werd in 1980 terzijde geschoven om de kans te krijgen samen met het volk te kunnen kijken naar een nieuw beleid, naar een nieuw politiek, naar een waarachtige democratie, naar een waarachtige attitude en levensstijl en een nieuwe toekomst. 
De Staatsgreep ontpopte zich als een democratische volksbeweging die zich verbond met de bevolking en samen met de bevolking ging zoeken naar een nieuwe democratische Staats en  bestuursstructuren en nieuwe economische  en sociale structuren om een zelfstandige ontwikkeling opgang te brengen. De sociale bevrijding van het volk en garanderen van sociale zekerheden zijn vanaf toen leidraad geweest bij de schepping van een nieuwe rechtvaardige Suriname.” Aldus president Désiré Bouterse.
 
Beziet men de bestuurshandelingen onder leiding van deze president, in de huidige constellatie als wel in de periode van de militaire machtsuitoefening, dan moet ik vaststellen dat onze samenleving in ieder geval in breed perspectief, niet heeft ervaren dat  zo geprezen samenwerking met het volk naar een nieuw beleid en waarachtige democratie is bewaarheid, of moest dat met een deel van het volk zijn?
 
In de loop van de tijd hebben de handelingen niet tot een constante behoorlijke bestuurlijke orde  geleid. Er is geen evenwicht meer in de relatie tussen de regering die verantwoordelijk is voor het gevoerd beleid en de Assemblee die moet controleren of dat beleid, beantwoord aan het algemeen belang en juist hier mist het parlementair debat haar doel.
Het lijkt erop alsof binnen het functioneren van het openbaar bestuur, in onze democratische rechtstaat in de praktijk, nepotisme en patronage de leidende beginselen zijn.
 
Omdat het gelijkheidsbeginsel niet wordt toegepast wordt de beleidsruimte van bestuurders een soort speelruimte om gunstelingen anders te behandelen dan tegenstanders. Het resultaat is dan ook dat professionaliteit het aflegt tegen vriendschappelijkheid.
 
De leidende beginselen van nepotisme en patronage zullen het op 25 mei 2020 moeten opnemen tegen de toezeggingen van behoorlijk bestuur. Het moge toezeggingen zijn maar als die het afleggen tegen de tegenhanger hebben we in dit land nog een lange weg te gaan om de door de president aangegeven waarachtige democratie te bereiken. 
 
Een democratie die het best functioneert is een waar een zo groot mogelijke meerderheid van de stemgerechtigde burgers volkomen eens is met de bestuursbesluiten van de overheid. Het lijkt mij daarom een goede gedragslijn om de stemgerechtigden op te roepen om zoveel mogelijk hun stem uit te brengen. Niet de deelneming aan een stemming laat iemand zijn soevereiniteit kwijtraken. Wie in een gemeenschap met anderen leeft verliest altijd iets van zijn of haar soevereiniteit.  Alleen bij enige eilandbewoner was het anders.
 
Armand W. van der San
 

BINI: “Geen plan, geen samenhang en geen verantwoording”

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) heeft haar tweede beleidsmonitoringsrapport gepubliceerd. Net als in het eerste rapport wordt ook nu in kaart gebracht wat er aan acties is ondernomen op verschillende beleidsterreinen. Het rapport zou oorspronkelijk in maart worden gepubliceerd, maar liep door de COVID-situatie vertraging op. Het eerste rapport deed verslag over de periode augustus 2015 tot en met december 2016. Het tweede rapport bestrijkt de periode januari 2017 tot en met augustus 2019, maar neemt ook de meest relevante ontwikkelingen en acties mee, die na die periode hebben plaatsgevonden.

Voor BINI is één van de grootste obstakels voor de ontwikkeling van Suriname het ontbreken van goed bestuur. Rekenschap en het afleggen van verantwoording, is daar een belangrijk onderdeel. Er worden helaas nog altijd geen jaarrekeningen van de overheid gepubliceerd, waardoor burgers niet weten hoe hun geld besteed wordt. De instituten die zorg moeten dragen voor controle functioneren nauwelijks, en er is geen systematische monitoring van de uitvoering van beleidsvoornemens. De effectiviteit en de efficiëntie van beleid worden dus niet gemeten.

Beleidsmonitoring zou primair de taak moeten zijn van de instituten die verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van beleid en van degenen die het horen te controleren: overheid en DNA. Vanwege het ontbreken daarvan, zijn de monitoringsrapporten van BINI de enige poging om systematisch in kaart te brengen wat er in Suriname aan acties is ondernomen door de diverse actoren -overheid en niet-overheid-op een aantal beleidsgebieden.

Het rapport bekijkt niet het hele regeringsbeleid, maar richt zich op de thema’s waar BINI zich over buigt namelijk: goed bestuur, milieu, onderwijs, financieel-economische en monetaire ontwikkeling, kinderrechten, gender, rechten van Inheemsen en Tribale Volkeren, decent work (fatsoenlijk werk), rechten van LGBT, gezondheidszorg en sport.

Binnen elk van deze thema’s is er een aantal vragen/beleidsgebieden geselecteerd. Daardoor geeft het monitoringrapport slechts een beperkt beeld van wat het totaal overheidshandelen is (geweest) en wat niet overheidsactoren hebben gedaan. Informatie is verzameld middels literatuur- en media-onderzoek en interviews en is voor zover mogelijk, geverifieerd bij de diverse stakeholders.

Enkele bevindingen uit het rapport:
-Ook deze gemonitorde periode kenmerkte zich door een gebrek aan planning, nauwelijks monitoring en rapportage, en de bijna-afwezigheid van enige vorm van het afleggen van rekenschap.
-Er wordt veel gedaan aan capaciteitsversterking binnen de overheid op het gebied van kinderrechten, onderwijs en goed bestuur en rechtsstaat, maar het rendement is onduidelijk omdat er geen follow-up is.
-Op bijna alle beleidsgebieden voerde de staat de meeste acties uit. Zij is echter zo goed als afwezig als het gaat om diverse mensenrechten zoals die van LGBT en van inheemsen en marrons.
-Ook bij de thema’s Milieu en Gender zijn de NGO’s sterk in uitvoer. Bij milieu wordt er meer gefinancierd door buitenlandse donoren dan door de staat.
-De private sector investeert binnen de BINI-monitoringsthema’s vooral in activiteiten binnen onderwijs, sport en milieu. Omdat de monitoring slechts acties nagaat en niet de investeringen, wil dit nog niet zeggen dat ook het meeste geld daaraan wordt gegeven. Zo zijn er projecten geweest binnen de gezondheidszorg waarbij het bedrijfsleven veel investeerde in één project.

Zwakke planning, onsamenhangend beleid
Over het algemeen lijkt er op de gekozen beleidsterreinen wel veel gedaan te zijn, maar het is vaak onduidelijk waar dat toe leidde. Ook bij dit tweede rapport zien we veelal losse projectjes en kleine los van elkaar staande acties, zonder dat er duidelijke prioriteiten zijn gesteld, of een logische opbouw van acties is te onderscheiden. Er is nauwelijks sprake van een strategische benadering van beleid. Daarbij zien wij binnen bepaalde beleidsgebieden veel nadruk op één type van actie, bijvoorbeeld wetgeving bij arbeid (Decent Work) of bewustwording bij gender.

Heel opvallend is hoe weinig onderzoek en evaluatie er wordt gedaan (en/of gepubliceerd)– alleen binnen de milieu-sector wordt daar nog flink in geïnvesteerd. Een strategische benadering van elk beleidsterrein zou betekenen dat er binnen dat beleidsterrein een goede verhouding moet zijn tussen de diverse strategieën (capaciteitsversterking, bewustwording, dienstverlening, onderzoek, infrastructuur (indien van toepassing), beleidsontwikkeling en institutionalisering). Veel kleine, losse acties binnen een beleidsgebied kunnen een vertekend beeld opleveren van de ware aard, grootte en het belang van de interventies. De werkelijke impact van het gevoerde beleid op de kwaliteit van leven van burgers blijft daardoor onzichtbaar.

Geen monitoring en evaluatie, geen rekenschap
Een enorm obstakel voor het objectief kunnen monitoren van beleidsuitvoering is het gebrek aan systematische rapportage van acties. Door het uitblijven van activiteiten-, project- en programmarapportages, en doordat het niet mogelijk is om bestedingen direct toe te schrijven aan acties kan er ook geen evaluatie plaatsvinden over de efficiëntie en effectiviteit van bestedingen, of de investeringen in bijvoorbeeld specifieke doelgroepen.

Het monitoren van beleid hoort niet alleen een verslag op te leveren over wat er is gedaan, maar zou ook een beeld moeten geven van hoe acties zijn uitgevoerd en wat ze hebben gekost. Bij evaluatie hoort ook de vraag naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van inzet van middelen en capaciteit-vragen die ook nu niet beantwoord kunnen worden. Regeringen die geen boekhouding bijhouden en publiceren maken zichzelf niet alleen kwetsbaar voor verdachtmakingen over corruptie en onrechtmatig handelen, maar zijn hoe dan ook op zijn minst medeplichtig aan het creëren van de omstandigheden waarin corruptie welig kan tieren. In het ergste geval is de weigering om enige vorm van rekenschap af te leggen (en dus minstens het openbaren van de boekhouding) een teken van het moedwillig faciliteren van corruptie.

Kwaliteit van bestuur en beleid
We moeten ook de werkelijke effecten kunnen meten van beleidsacties. Om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van het bestuur en beleid zouden wij de baten naast de kosten moeten kunnen leggen. Slechts aangeven dat er bijvoorbeeld 20 personen zijn getraind om kwetsbare kinderen te begeleiden, geeft geen beeld van wat het effect is op het leven en welzijn van de doelgroep. Hoe zijn de getrainden ingezet, hoeveel kinderen hebben ze bereikt, wat is anders gegaan in de begeleiding? Dat vraagt om het monitoren op outcome en impact en niet slechts op output. Dus niet alleen het aantal bruggen moeten worden geteld, maar het verschil dat die bruggen maken in het leven van mensen.

Bij een goed functionerende planning en bijbehorend monitoringsysteem, zouden deze resultaten voorhanden zijn. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de hervorming van het nationaal planapparaat. De resultaten daarvan hebben we helaas nog niet kunnen merken. Aan de vooravond van verkiezingen en dus met een nieuwe regeerperiode in het vooruitzicht is er een nieuwe kans voor regeerders om zich te committeren aan de principes van goed bestuur, door een cultuur van transparantie en rekenschap te omarmen.

Wat is BINI
BINI is een groep van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling centraal wil zien, meer transparantie en rekenschap van de staat wil en die inclusiviteit en participatie in besluitvorming voorstaan.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/20/bini-geen-plan-geen-samenhang-en-geen-verantwoording/

COMMENTAAR: Hoefdraad vs Van Trikt

19/05/2020 12:00

COMMENTAAR: Hoefdraad vs Van Trikt

DE AFLOOP VAN de assembleevergadering waarbij een besluit genomen moest worden over het wel of niet in staat van beschuldiging stellen van Financiënminister Gillmore Hoefdraad was voorspelbaar. De coalitie luisterde naar geen enkel rationeel argument van de oppositie en wist precies dat zij tegen zou stemmen. Het zou ons allen veel tijd hebben bespaard als de leden al aan het begin van de vergadering voor of tegen hadden gestemd en we weer naar de orde van de verkiezingsmanie konden overgaan.

Maar zoals zo vaak werd ook deze keer weer de schone schijn opgehouden met argumenten die afleiden van de hoofdzaak en het punt totaal ongemoeid laten. Maar toch wel zeer bijzonder was het argument van NDP-fractieleider Amzad Abdoel dat zelfs voordat leden het 138 pagina’s tellend betoog van de procureur-generaal (pg) hadden gelezen, zij de minister al veroordeeld hadden. Deze zelfde Abdoel was degene die een dag of twee na het lekken van het dossier aangaf het document slechts vluchtig doorgenomen te hebben en niet te weten wat de haast van de pg is.

Volgens leden van de coalitie zit het document vol tegenstrijdigheden en kunnen ze daarom Hoefdraad niet in staat van beschuldiging stellen. Het parlement ging zelfs zo ver om na het verweer van de minister Hoefdraad te hebben gehoord (49 pagina’s), te stellen dat ze hem geloven en niet de pg. Dat is dus een mooi staaltje rechter spelen. Toch wel apart dat ondanks de tegenstrijdigheden die de coalitie heeft gezien, vrijwel niemand kennelijk gelooft dat Hoefdraad tijdens een gerechtelijk proces vrijuit zou kunnen gaan. Er is op zijn zachtst gezegd wel duidelijk een signaal afgeven over hoeveel geloof gehecht wordt aan ‘s mans onschuld, of was het dossier gewoon zo goed en zijn verweer maar zwakjes?

Nog tegenstrijdiger klinkt het feit dat het parlement kennelijk niet gelooft in het instituut van de pg, maar wel een onderzoek tegen Robert van Trikt heeft laten instellen door dit instituut. En terwijl de coalitie er ook op is gewezen dat de pg het onderzoek naar ex-governor onmogelijk goed kan doen zonder Hoefdraad te horen als verdachte, is dat toch geweigerd. Het signaal is dus: Van Trikt kan vrijuit gaan als Hoefdraad maar niet opgesloten wordt.

Coalitieleden prijzen Hoefdraad omdat de man in staat is salarissen te betalen en met kunst- en vliegwerk staatsfinanciën te beheren. Op geen enkel moment wordt gewezen op het feit dat zijn onverantwoord financieel beheer het zo moeilijk maakt om de borden in de lucht te houden. Maar wat alles slaat is dat Abdoel aangeeft dat door de vraag van de pg om tot verhoor van de Hoefdraad als verdachte over te gaan, zijn rechtsgevoel niet wordt bevorderd. Dat Van Trikt door het besluit van de coalitie mogelijk vrijuit zal gaan, tast het rechtsgevoel van Abdoel absoluut niet aan. Het kan verkeren in het Suriname van deze coalitie!.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/19/commentaar-hoefdraad-vs-van-trikt/

Column: Het volk zal zelf spreken maandag

19 May, 2020, 01:03

foto
 De Nationale Assemblee heeft iets na 1.00 uur in de ochtend met 28 stemmen tegen en 14 vóór de vordering van de procureur-generaal afgewezen. (Beeld: DNA) 

De vijf jaren van DNA zijn bijna om. Best wel snel gegaan, eigenlijk. Over zes dagen zal het volk weer mensen kiezen om hem te vertegenwoordigen. Het is tijd voor een serieuze evaluatie. Wat heeft de vertegenwoordiger gedaan met de stem die met het rode potlood is gegeven? Maandag is in blessuretijd nog vergaderd door de ‘geachte leden’. Gelukkig keert een deel niet meer terug, een schrale troost. De procureur-generaal wilde dat minister Hoefdraad in staat van beschuldiging moest worden gesteld. Maar de meerderheid heeft een andere mening en heeft de vordering afgewezen. 
 
Even leek DNA op een zittingszaal, compleet met vervolgingsambtenaren, advocaten, deurwaarders en rechters. In plaats van de minister kwam de pg in de beklaagdenbank terecht. De pg is met een politiek proces bezig, hij is misleidend, eenzijdig, inconsequent, onvolledig, suggestief en wil nomo nomo dat de NDP de verkiezing verliest. Daarom wil hij de minister vervolgen. Daarom heeft hij niet alle stukken gestuurd naar DNA. Hij wil de minister besmeuren en daarmee de hele regering en NDP. 
 
De zaak is aan het rollen gebracht door minister Hoefdraad die aangifte liet doen tegen de voormalige governor Robert van Trikt. Uit het onderzoek is heel wat naar voren gekomen. Tientallen mensen zijn verhoord. Uiteindelijk kwamen volgens de pg zaken naar voren, waarbij ook de vingers wijzen richting minister. In elk geval vond de pg voldoende aanleiding om de minister aan te merken als verdachte. En daarmee is hij geworden tot de grootste vijand van de coalitie zonder dat hij zich kan verdedigen.  
 
Hoewel Hoefdraad verdacht wordt van elf strafbare feiten, kan hij niet vervolgd worden omdat er een wet is die in de weg staat. Daarom is aan DNA gevraagd hem in staat van beschuldiging te stellen. Dan kan de rechter-commissaris beginnen met het strafrechtelijk vooronderzoek. Maar zover komt het niet. De meerderheid in DNA heeft besloten de vordering van de pg af te wijzen. Hiermee krijgt de rechterlijke macht een brevet van ongeschiktheid. Er is geen vertrouwen in dat de rechterlijke macht een onafhankelijk onderzoek zal doen. Hiermee heeft de rechtsstaat een behoorlijke deuk gekregen. 
 
In elk geval is er een politiek besluit genomen in DNA. De meerderheid van de volksvertegenwoordiging heeft besloten de minister de bescherming te geven, waar hij om gevraagd heeft. Met een numerieke meerderheid kan je niet bereiken dat de verdenking weggemaakt is, terwijl de bewindsman zijn onschuld ook had kunnen bewijzen als het recht zijn beloop zou hebben. Het meest trieste in deze zaak is dat het rechtssysteem van het land een dolksteek heeft gekregen. Het gaat niet om personen maar om de pilaren van de rechtsstaat Suriname die aan diggelen zijn geslagen. Het gaat niet om een persoonlijke zaak en iedereen die niet eens is, is de grote vijand. Jammer dat de minister niet ervoor gekozen heeft om de beschuldigingen tegen hem te weerleggen in de rechtbank, zoals hij dat ook gedaan heeft bij de hoorcommissie van DNA en alle coalitieleden heeft overtuigd van zijn onschuld.  
 
De beoordeling of met de stem de belangen van het volk zijn behartigd, vindt onherroepelijk plaats. Eens in de vijf jaar is het de Dag van het Volk. Het laatste woord in deze zal het volk spreken. Als de regering wordt afgewezen, mag de pg zijn werk doen. Als de oppositiepartijen de kiezers niet kunnen overtuigen, moeten ze niet via de achterdeur of de riolering Hoefdraad en de zijnen gaan bedelen om samen het land te regeren. De ruggengraat van politici blijkt na de verkiezing niet zo stevig te zijn om het hoofd recht te kunnen houden. God zij met Suriname! 
 
Nita Ramcharan

DOE-voorzitter: Zoveelste zwarte bladzijde historie DNA

19 May, 2020, 15:16

foto

 
De rechterlijke macht, inclusief de pg die subjectiviteit, politieke partijdigheid en zelfs van bewust handelen tegen de NDP wordt verweten in onze DNA. Een dieptepunt. Ook vanwege het feit dat vermeende malversaties en corruptieve praktijken, uiteindelijk handelen tegen nationale wetten en regelingen wordt verhuld en wordt weggezet als handelen in nationaal belang. 
 
Dat de vermeende pleger wordt beschermd door de coalitie in DNA en niet de kans wordt gegeven om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, waardoor de vermeende pleger rechtens onschuldig kan worden verklaard en tegelijkertijd dat het bewijs wordt geleverd dat heerschappij van wet en recht telt in Suriname, ook voor eenieder, ongeacht status. Die kans is ons als samenleving door 28 coalitieleden ontnomen. We zijn daadwerkelijk diep gevallen en moeten ons schamen als land. 
 
De wereld kijkt nu naar ons, maar ook ons nageslacht later en zich afvragen: wat voor rommel hebben ze toen van het land gemaakt en wat voor waarden en normen tellen/telden toen? Dat miljoenen worden weggemaakt, het land wordt beroofd door oneerlijke politici en hun innercircle, dat ondeskundigheid aan de orde van de dag is, met alle nadelige gevolgen van dien voor het land en het volk. En dat andere oneerlijke politici met gladgestreken gezichten komen verklaren dat dit inventief beleidsvoering is en dus de vermeende pleger moet worden gevrijwaard van onderzoek.
 
Maar wij geloven dat de Surinaamse bevolking op 25 mei een antwoord zal geven. Dat zij niet dom zijn en dat ze een beter Suriname willen met betere en eerlijke leiders aan het roer. Dan zal toch nog rechtgetrokken worden wat is nagelaten en de vervolging toch worden ingezet. Het volk zal dan laten zien dat zij over de ultieme macht beschikken en daarom zal DOEn wat nodig is op 25 mei.
 
Steven Alfaisi
DOE

Pg krijgt geen toestemming om Hoefdraad te vervolgen

Minister Hoefdraad. Foto: Suriname Herald

De Nationale Assemblee (DNA) geeft de procureur-generaal (pg) geen toestemming om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën te vervolgen. De pg had DNA gevraagd om de minister in staat van beschuldiging te stellen, maar deze vordering is na 01.00 uur vannacht afgewezen.

Minister Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten. Hem werd corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Allereerst werd een door NDP-fractieleider Amzad Abdoel ingediende motie in stemming gebracht. Hierin was het besluit vervat om niet mee te gaan met de vordering van de pg alsook de overwegingen die hebben geleid tot dit besluit. Deze motie werd met 28 stemmen vóór en 14 tegen aangenomen. Vervolgens werd de vordering van pg met 28 stemmen tegen en 14 vóór afgewezen.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gaf aan dat op basis van deze stemming minister Hoefdraad op dit moment niet in staat van beschuldiging gesteld wordt door parlement en dat de vervolging niet doorgaat. “De Grondwet heeft ons de mogelijkheid geboden en het was geen makkelijk besluit”, aldus de assembleevoorzitter.

Alvorens de vergadering van maandag 18 werd belegd heeft de bewindsman zich op 13 mei mogen verweren tegenover een door het parlement ingestelde Hoorcommissie. Verschillende parlementariërs hebben maandag gedurende de vergadering hun standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van de vordering die op 23 april 2020 door pg Roy Baidjnath Panday per brief bij het parlement is ingediend.

Vanuit de coalitie werd erop gewezen dat de pg vooringenomen, bevooroordeeld, suggestief, misleidend en subjectief te werk is gegaan Zo citeerde NDP-parlementariër Danielle Sumter onder meer uit de verklaringen die minister Hoefdraad aan de Hoorcommissie heeft afgelegd, dat uit briefwisseling tussen de raadsman van minister Hoefdraad en de pg bleek dat de pg hem op twee verschillende tijdstippen als verdachte wilde horen.

Bovendien gaf de pg aan dat hij steeds gebruik zal maken van zijn bij wet gegeven strafvorderlijke bevoegdheden. Bij de minister werd hierdoor de indruk gewekt dat indien hij zou verschijnen om als verdachte gehoord te worden dwangmiddelen – dus aanhouding en in verzekeringstelling – zouden worden toegepast, dit terwijl hij nog steeds politieke ambtsdrager is.

De nationale en internationale schade welke dit teweeg zou brengen voor hem, de regering en de staat zou enorm zijn. Sumter concludeert dat de pg zonder toestemming van DNA al eerder is overgegaan tot concrete onderzoekshandelingen jegens de minister van Financiën, hetgeen volgens haar als een schending van de Wet Instaat van Beschulgingstelling en Vervolging van Politieke Ambtsdragers moet worden gekwalificeerd.

Ze meent dat de pg als hoofd van de vervolging willens en wetens de wet niet heeft gerespecteerd en daarbij er niet voor schroomt DNA te schofferen. Zij verzocht daarom het verzoek van de pg af te wijzen.

Zowel Sumter als andere parlementariërs deden de vordering van de pg, welke een korte omschrijving moet zijn van hetgeen waarvan de minister schuldig wordt geacht, af als een boekwerk. Juridisch technisch is het ingediende dossier volgens haar in strijd met de wet, die aangeeft dat de pg een korte feitelijke omschrijving naar DNA moet sturen. Ze vroeg zich af of de pg door deze handeling niet heeft getracht het besluit van het parlement te beïnvloeden.

Ze sprak van bezwaren tegen minister Hoefdraad en een eenzijdig opgesteld dossier. “Hij is niet evenwichtig en tracht DNA te misleiden.” Sumter die de vordering afwees, verwees naar het betoog van minister Hoefdraad en de stukken die hij heeft aangedragen tegenover het dossier van de pg.

Collega-parlementariër Rachied Doekhie merkte op dat de pg zijn werk correct heeft gedaan door onderzoek te doen, maar dat aan de andere kant de wet voorschrijft dat het parlement moet beslissen in geval het een politieke ambtsdrager betreft. Verder werd erop gewezen dat de verklaringen van de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, haaks staan tegenover hetgeen de pg in het lijvig dossier heeft aangehaald en dat verklaringen van het Opperheimer Fonds de aantijgingen tegen de bewindsman logenstraffen. Overigens zou het dossier van de pg reeds zijn uitgelekt alvorens het assembleevoorzitter Geerlings-Simons had bereikt.

De oppositie pleitte ervoor dat het parlement de pg het onderzoek tegen de bewindsman voortzet en dat de laatstgenoemde tegenover de rechter zijn onschuld gaat bewijzen. VHP-fractieleider Chan Santokhi wees erop dat de vordering wel een korte omschrijving van minder dan vier pagina’s betreft, terwijl Ingrid Karta-Bink (PL) meende dat controle geen daad van vijandschap is, maar juist een kwestie van behoorlijk bestuur.

Abdoel sprak van een onvolledige, zeer suggestieve, eenzijdige en bevooroordeelde vordering die politiek bestuurlijk het algemeen belang niet dient. Verder hebben volgens hem leden niets meegenomen van hetgeen de minister voor de Hoorcommissie heeft afgelegd. “Voordat de vordering werd behandeld hadden delen van het college al een besluit genomen”, sprak Abdoel.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/19/pg-krijgt-geen-toestemming-om-hoefdraad-te-vervolgen/

Bouterse: Krachten in trias politica gebruikt voor aanval

19 May, 2020, 18:35

foto
 President Desi Bouterse in het programma ‘Bakana Tori’. 

President Desi Bouterse vindt dat een economische aanval is geopend, waarbij zelfs banken hebben gestaakt. Er is een scenario opgezet om directeur Ginmardo Kromosoetoe van de Surinaamse Postspaarbank te beschuldigen en aan te vallen opdat het huizenbouwprogramma van de regering niet goed van de grond kon komen. Nadat de valutawet is aangenomen, is gedaan gekregen via de rechterlijke macht om deze buiten werking te stellen. De trias politica is niet in balans. Maar het gevecht is nog niet klaar hierover. Het laatste woord is nog niet gezegd, zei Bouterse vanmiddag in het programma Bakana Tori tegen Clifton Limburg. 
 
Na aanname van de valutawet is de koers behoorlijk gedropt. SRD 7.25 voor de US$ is volgens de president niet haalbaar, maar de koers dropte. Deze wet was vooral in het voordeel van de kleine man, die huishuur en aflossing van een auto in SRD kon betalen. De jacht op dollars zou ook afnemen omdat de vraag zou afnemen. “De tegenstanders hebben gebruik gemaakt van krachten binnen de trias politica om deze wet op te schorten”, zei de president. Intussen heeft de regering beroep aangetekend tegen het besluit van de kantonrechter om de wet op te schorten. 
 
De president vindt dat het dossier van de procureur-generaal om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen incompleet en eenzijdig was. Het dossier is in elkaar gezet met halve waarheden. Minister Hoefdraad heeft de vloer aangeveegd met het dossier.  De Nationale Assemblee heeft op basis van eigen onderzoek de vordering afgewezen. Het dossier was “gefrommeld”, zei de president, maar er is een goede job gedaan in De Nationale Assemblee. 
 
Bouterse gaat optimistisch de verkiezingen in. Hij merkte op dat de NDP een mamoetpartij is. Hij wilde geen voorspelling doen over het aantal zetels dat de paarse partij in de wacht denkt te zullen slepen. De president merkte op dat zijn partij met iedereen zal samenwerking die bereid is het dekolonisatieproces te ondersteunen. Dat is de historische opdracht van de NDP. 

President Bouterse: “Er is een enorme economische aanval gepleegd op dit land”

President Desi Bouterse. Foto: Suriname Herald

“Wij zijn voor Suriname in zijn algemeen en voor de kleine man in het bijzonder. Er is een enorme economische aanval gepleegd op dit land. Ondanks alles is het ons met heel veel prudent werk gelukt hieruit te geraken”, zegt president Desi Bouterse naar aanleiding van de ontwikkelingen aangaande de koersstijgingen.

Hij zegt dat hij goede gesprekken heeft gehad met banken en cambio’s. “Er zijn voorstellen gekomen, maar het lukte maar niet”, aldus de president vanmiddag in het programma Bakana Tori op Radio SRS.

De president besloot om een Valutawet in het leven te laten roepen om de koers naar normale proporties te brengen. “We weten ook wel dat 7,52 achterhaald is, maar de manier hoe de koers omhoogvloog en daarmee ook de prijzen. A volk ben fir én. Er werd constant gevraagd Bouta saí psa. We dédé in a veld. De mensen hebben gelijk. Wij probeerden middels de wet richting te geven en je merkte dat het begon te droppen. Wat zie je weer; de tegenstanders hebben gebruikgemaakt van krachten binnen de trias politica om deze wet op te schorten.”

Het kan er bij de president niet in dat De Nationale Assemblee als wetgevende macht die wetten maakt teruggefloten wordt door een andere groep binnen de trias politica. “Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Wij vechten voor de belangen van de kleine man. We doen er alles aan om de eerste basisbehoeften voor redelijke tot goedkope prijzen binnen te halen.”

De president vraagt de samenleving om alert te zijn ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de koers. “Toen we de koers omlaag brachten ten gunste van de samenleving staakten de banken plotseling. Wanneer de koers omhooggaat staken de banken niet. Je begrijpt dat niet moesje erachter staat, maar machten die invloed hebben op de banken om hen te laten staken.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/19/president-bouterse-er-is-een-enorme-economische-aanval-gepleegd-op-dit-land/

Santokhi: “Hoefdraad gaat de geschiedenis in als minister die ernstige vormen van misdrijf heeft gepleegd”

Chan Santokhi. Beeld: DNA/YouTube

“De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zal de geschiedenis ingaan als een minister die ernstige vormen van misdrijf heeft gepleegd als het parlement de minister niet de gelegenheid geeft om zijn onschuld te bewijzen bij de rechter.” Dit zei VHP-fractieleider Chan Santhoki in het parlement tijdens de “Bespreking van de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van minister Hoefdraad” zoals ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA) per brief van de procureur-generaal de dato 23 april 2020 zoals gesteld in de ‘Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers’.

Santokhi zei verder te hebben opgemerkt welke richting de coalitie wil opgaan met name om de procureur-generaal (pg) geen goedkeuring te geven voor het in staat van beschuldiging stellen van de Financiënminister. Hij hoorde collega-parlementariërs al een oordeel vellen op basis van de vordering en de bijlagen van de stukken die de pg heeft opgestuurd naar het parlement. Echter merkte hij op, dat er nog een heel dossier is dat niet bij DNA ligt.

Hij gaf verder aan dat personen die verdacht en opgesloten zijn een andere verklaring hebben afgelegd bij de rechter-commissaris over wat de minister aan de Hoorcommissie heeft verteld. Op basis hiervan moet volgens Santokhi inderdaad een onderzoek komen wat hiervan waar is en dat kan niet in het parlement plaatsvinden. Het zou volgens de parlementariër goed zijn als het parlement de minister alle ruimte geeft om rechtsbescherming te krijgen, om ontlastende informatie te brengen bij de rechter en zijn onschuld te bewijzen bij de rechter.

Santokhi gaf ook aan dat voorgaande sprekers gesteld hebben dat de pg met een dik dossier is gekomen en dat het niet in overeenstemming zou zijn met artikel 3 van de ‘Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers’. Volgens hem is de vordering echter wel een korte omschrijving, want de vordering bestaat precies uit vier pagina’s en de rest is bijlage.

Volgens de VHP-fractieleider is er sprake van een correcte vordering door de pg. “Er zijn namelijk elf misdrijven genoemd en de wet geeft duidelijk aan dat het niet aan het parlement ligt om de minister te beoordelen als die al dan niet schuldig is en dat is de vraag die bij de rechter moet worden beantwoord en niet in DNA”, vindt de parlementariër.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/18/santokhi-hoefdraad-gaat-de-geschiedenis-in-als-minister-die-ernstige-vormen-van-misdrijf-heeft-gepleegd/

SPA over recente benoeming beleidsadviseur Sozavo: patronagesysteem niet nieuw

De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) volgt de kwestie van de recente benoeming van een vrouwelijke burger tot beleidsadviseur op het departement van Sozavo mee.

Op social media is een hele heisa ontstaan waarin vóór en tegenstanders elkaar de loef afsteken met zwaar politiek getinte, maar ook discriminerende en racistische uitlatingen die ons als Surinamers verder uit elkaar drijft in plaats van ons te binden.

Enkele van de meningen van de voorstanders op social media zijn dat: het haar geluk is, ze is sociaal bewogen, ze heeft het inlevingsvermogen om te adviseren ten aanzien van beleid op sociaal strategisch gebied, ze is niet de eerste die is benoemd in een dergelijke functie.

De tegenstanders zeggen onder andere dat ze het opleidingsniveau niet heeft. Er zijn functie eisen verbonden aan het beleidsadviseurschap waaraan deze mevrouw niet voldoet. Doorstromingskansen van vooral afgestudeerde jongeren wordt belemmerd, jongeren raken gedemotiveerd door zulke politieke benoemingen.

Wat SPA betreft is deze benoeming een politieke benoeming en een duidelijk voorbeeld van patronage, geen
onbekend systeem in Suriname. Volgens google is: “Patronage de sociaal ongelijke betrekking waarbij de
hogergeplaatste of patroon gunsten verleent aan een lager geplaatste die carrière maakt en in ruil daarvoor
politieke steun geeft. De hogergeplaatste of patroon is minister Misiekaba van Sozavo en volgens deze
definitie is de lager geplaatste de benoemde beleidsadviseur.

Het patronagesysteem is symptomatisch voor de politieke cultuur niet alleen in Suriname. “Wees vrij om te
googelen en zie hoe lang dit al als troef wordt ingezet in de wereld. Bovendien is patronage niet beperkt tot
het openbaar bestuur. Patronage heeft zich ook ontwikkeld in andere maatschappelijke relaties zoals het
verenigingsleven, binnen de private sector maar ook in religieuze organisaties maakt men gebruik van
patronage,” voert de SPA aan.

SPA: “Maar waarom is deze benoeming zo bijzonder in vergelijking met andere bestuurlijke buitenissigheden. Zelfs
komt het SPA voor, omdat de vele benoemingen o.b.v. patronage tot nog toe geruisloos zijn gegaan. Verder had de minister de behoefte om een publieke statement te maken met deze benoeming. In elk geval is hij geslaagd in zijn opzet want de zaak heeft de aandacht van de nationale en zeker ook de diaspora gemeenschap.”

“Patronage dient over het algemeen oneigenlijke doelen. Het is bekend dat deze NDP-regering vele mensen in dienst heeft genomen, die elke maand een salaris ontvangen maar nog nooit naar het werk zijn gegaan. En hiermee richten wij onze aandacht op het normenkader tussen patroon en lager geplaatste welke veelal ongeschreven codes bevat. Ook kleven er bepaalde verwachtingen en verplichtingen die dit sociaal contact met zich meebrengt zoals wederzijdse dienstverlening die als niet eervol of in ambtelijke taal als onbetamelijk kunnen worden beschouwd. In deze relatie wordt de lager geplaatste vaker misbruikt. Het is niet ongebruikelijk dat het verlenen van hand -men spandiensten bij corruptie een ongeschreven arbeidsvoorwaarde van de lager geplaatste is. Deze kenmerken zijn in de literatuur omschreven en worden geassocieerd met gecorrumpeerde patronage.”

“Uiteindelijk gaat het erom aan welke morele criteria stel jij je als politicus. Two wrongs don’t make one right.
Niet omdat binnen meerdere regeringen patronage is toegepast, is dit goed te praten. Wat was de “gunfactor” d.i. “het geheel van factoren of omstandigheden die ervoor zorgen dat deze benoeming aan die mevrouw is gegund, rekening houdend dat adviezen over het beleid integraal, visionair en realistisch behoren te zijn.”

“De handeling van de minister is afkeurenswaardig en een verkeerd signaal naar jonge Surinamers die dag en nacht studeren. Het is een schoolvoorbeeld van slecht bestuur. Wat voor beleidsadviezen moet deze minister nog ontvangen tussen nu en zijn aftreden in augustus 2020? Patronage dient oneigenlijke doelen, patronage werkt corruptie in de hand; het moet dus afgewezen worden en het maakt niet uit wie zich ervan bediend. Ons ambtenarenapparaat is al overbelast”

De SPA roept daarom kiezers op bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande te stemmen vóór een beleid waar jongeren de gelegenheid krijgen ervaring op te doen en hun opgedane kennis in te zetten voor de ontwikkeling van ons land. “Stem vóór een andersoortige overheid waarbij de ontwikkeling van het sociaal beleid wordt toevertrouwd aan bestuurders die het bestaand ambtenarenapparaat ten volle benutten in plaats van bestuurders die politieke verplichtingen inlossen.”

https://www.gfcnieuws.com/vier-grootste-partijen-uitgenodigd-voor-ves-economisch-debat-2020/

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *