GEBOORTE EN GESTALTE VAN EEN NIEUWE JONGE POLITIEKE GENERATIE

Maar het begon allemaal met het uittreden van Cedric van Samson uit de NDp, enkele jaren geleden. Zijn kritische houding en zijn politieke beschouwingen spraken menigeen aan, daargelaten de grote durf en moed om wandaden binnen de eigen gelederen breed uit te meten met de pers en de samenleving. De welbespraakte van Samson kreeg navolg van van Curtis Hofwijks die op het onafhankelijkheidsplein voor de Nationale Assemblee postvatte met een groot kartonnen bord met tekst “WEG MET BOUTA”. De dag erna kreeg Curtis ondersteuning van Pakittow Stefano Biervliet. Vervolgens meldde Maisha Neus zich aan met enkele jonge activisten. Xaviera Jesserun trad kort hierna ook op de voorgrond en vanaf die tijd begon er iets nieuws zich te ontwikkelen in Suriname. De jongeren namen het voortouw en zoals jongeren zijn zetten zij zich het eerste af tegen de gevestigde orde. Maar de nieuwe ideeen van weg met corruptie en tegen patronage bestuur ging logischerwijs in tegen de oude gevestigde politieke partijen die allemaal zich schuldig hadden gemaakt aan deze koloniale vorm van verdeel en heers gepaard gaande met bevoordeling van de eigen groep, politieke partij en familie. De strijd die deze jongeren voerden kreeg langzaam vorm en werd ook van alle kante de kiem in gesmoord, culminerend in de gewelddadige arrestatie van Curtis Hofwijks, Bryan Boerleider en Wilgo Valies( voorzitter van de bond van Leraren de FOLS en de ALS) na de eerste grote demonstratie tegen het regiem Bouterse. De onderlinge verdeeldheid sloeg toe in de gelederen van de jonge activisten en zij kozen voor oprichting van een eigen politieke partij dan wel aansluiting bij een bestaande politieke partij. De jongeren rijpten en namen wederom het initiatief tot protestactie op 17 februari, die een overweldigend succes bleek. Meer dan 100 kleine en grote ondernemingen ondersteunden de acties, de bond van leraren, de vakcentrale C47 en vele maatschappelijke groeperingen uit het middenveld. Deze kwalitatieve ruggengraat van de samenleving zweeg niet langer na de verdwijning van meer dan 100 miljoen kasreserve bij de CBvS. Suriname maakte een duidelijke sociale omslag mee van de lager ontwikkelde  volksklasse die de achterban van de NDP vormde en de ruggegraat van de macht van Bouterse vormde, naar een deugdelijke groep die opkwam voor de nationale belangen. Surinamers uit ook de achterban van de NDP hadden genoeg van het bestuurlijke  wanbeleid en de desastreuze gevolgen van leencultuur van het regiem.Het voortouw genomen door de middenklasse op 17 februari 2020 ging over op de studentenpopulatie, de toekomst en de dragers  van elke natie, die op 6 maart op het kerkplein hun actie voerden. https://www.youtube.com/watch?v=d5wt-wWHeqo

Ook de wetenschap bleef niet langer zwijgzaam aan een kant maar de scholieren en de wetenschappelijke ruggengraat van de natie namen stelling tegen het regiem. Pakittow Stefano Biervliet had wederom in de roos geschoten, en de verbinding weten te smeden tussen iedereen die tegen het regiem Bouterse-Adhin was. De normen en waarden van elke samenleving om voor de senioren burgers op te komen in plaats van hen te vertrappen, is de plicht van in de eerste plaats de jongeren. Dit prachtige inzicht geboren vanuit de praktijk en rechtsstreeks geschoten in het hart van Pakittow, heeft gemaakt dat het de natie eigen werd, namelijk terug naar fatsoen en tegen het onfatsoen van de regering om op deze platvoerse wijze om te gaan met haar seniore burgers. 

Dat het maatschappelijk middenveld nu openlijk kiest en zich keert tegen het regiem getuigt onderstaand artikel uit starnieuws van 6 maart 2020. “

Naast Reshma Mangre ook Cheryl Dijksteel naar VHP
 

06 Mar, 06:07

foto

 Cheryl Dijksteel is toegetreden tot de VHP. 

 

Naast Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, is ook Cheryl Dijksteel, directeur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, toegetreden tot de VHP. De oranjepartij zegt vanuit haar verantwoordelijkheid als politieke en maatschappelijke organisatie dagelijks bezig te zijn capabele mensen uit het maatschappelijk middenveld te benaderen om een rol te vervullen in het redden van Suriname. 
Dijksteel is na ellenlange discussies ervan overtuigd om ook op een andere manier een rol te vervullen teneinde Suriname te helpen redden. Zij stapt in als aspirant-kandidaat in Paramaribo. De VHP zegt onverkort door te gaan met het voeren van gesprekken met toppers uit de samenleving en zal uiteindelijk een dreamteam aan het electoraat presenteren.” (Bron: Starnieuws 6-03-2020 https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/57378
 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *