NEPOTISME EN DE FIRST LADY

‘President doet wat hij wil, dit gaat hem zijn nek kosten’

17-11-2020 07:38

De dochter van de president, Shanylla Santokhi (foto: FB)

‘Het lijkt alsof de protesten van de mensen over nepotisme hem niet interesseren. Het gaat hem helemaal niets aan. Hij doet gewoon wat hij wil. En dat gaat hem zijn nek kosten.’ Zeer verontwaardigd reageert bestuurskundige August Boldewijn tegenover SUN over het zwaar kaliber aan nepotisme dat wordt voortgezet door het staatshoofd. ‘Ik dacht dat de president zichzelf gecorrigeerd zou hebben na zoveel protesten van de samenleving over de positionering van zijn vrouw bij het kabinet. ‘En nu de dochter erbij. Maar dan, hoe kan dat, het is nepotisme toch. Het lijkt een bacove winkel te worden.’ De dochter van de president, Shanylla Santokhi zwaait de scepter als hoofd Bureau Kwaliteit Management op het kabinet van de president, terwijl zijn echtgenote de first lady Melissa Santokhi-Seenachery fungerend algemeen directeur is op het kabinet.

Gedrag president riekt naar dictatoriaal gedrag

De bestuurskundige betitelt het ‘nepotisme-beleid’ van de president als zeer tragisch en jammer. Vooral gelet op het feit dat dergelijk wanbeleid niet thuishoort in een democratische rechtsstaat. Ook moet niet vergeten worden dat Santokhi de afgelopen 10 jaren vanuit de oppositiebanken, fel gekant was tegen handelingen en desastreus beleid dat hij momenteel voert. Verder propageerde hij het handhaven van wet en recht en de democratische beginselen. De bestuurskundige merkt op dat Santokhi voor de zoveelste maal heeft bewezen, zich totaal niet te storen aan het Surinaams volk, ondanks protesten om een stop te brengen aan nepotisme. ‘Wanneer je doet wat je wilt en je lak hebt aan datgene wat het volk zegt, is het dictatuur. De bestuurskundige benadrukt dat wanneer een president zich op het laatste moment van zijn ambtsperiode schuldig maakt aan nepotisme, ‘zou je nog kunnen zeggen die man heeft zich ingehouden. Maar een president die zich vanaf zijn aantreden schuldig maakt aan nepotisme op hoog niveau en zich beslist niet stoort aan kritiek en protesten vanuit de samenleving,’ hier heeft de bestuurskundige beslist geen worden voor. ‘Dit is zeer onverstandig van hem.’

Je pikt maar de persoon die dicht bij jou is

Ook al mocht zijn dochter of echtgenote een bepaalde capaciteit hebben om zaken te doen, maar in een democratische samenleving moet eerst geselecteerd woden op basis van een sollicitatie. In andere landen bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika wordt het een ‘competition’ oftewel ‘concurrentie’ genoemd. De selectie vindt plaats op basis van concurrentie. De beste wordt uitgekozen, terwijl in Suriname geen sprake hiervan is. ‘Je pikt maar de persoon die dicht bij jou is, die op jou lijkt, die jouw dochter is en die alles voor je doet en die alles over je weet.  En dat is nepotisme, dat zou een president niet mogen doen,’ beklemtoont de bestuurskundige. Het staatshoofd zou integendeel moeten kijken naar de mensen die op dit moment niet aan het werk zijn, maar die de capaciteiten hebben om hem die ondersteuning te bieden, en daaruit kiezen. Middels het kiezen voor nepotisme worden de Surinaamse burgers die wel over de nodige capaciteiten beschikken, gedesavoueerd. Boldewijn kan het zich niet voorstellen dat de president maar blijft kiezen uit de personen die hij kent voor het bekleden van de diverse functies op cruciale posten. ‘En dat is zeer naïef.’

En dit geldt ook voor zijn vrouw. ‘Ook al is die vrouw iedere dag en avond bij jou, maar wanneer het aankomt op functies van de Staat, belangen van de Staat, moet je die competition houden, en daaruit selecteren.’

President handelt tegen Ambtenarenbezoldigingsbesluit

Volgens Boldewijn moet beslist niet over het hoofd gezien worden dat al deze personen allemaal ambtenaren zijn en vallen onder de Personeelswet, en onder het Ambtenarenbezoldigingsbesluit. Volgens het Ambtenarenbezoldigingsbesluit moet je eerst selecteren, de competition houden, om daaruit de beste te kiezen. En hiervan is er geen sprake. ‘Dus de man is ook tegen het Ambtenarenbezoldigingsbesluit.’ Dit Ambtenarenbezoldigingsbesluit zegt in artikel 4 dat de mensen die benoemd worden tot ambtenaar, benoemd worden op basis van hun kennis en kunde die ze moeten kunnen aantonen aan de hand van documenten.

Asha Bhagwat

https://www.sun.sr/Details/5591_UQ3em9Tou21uaOP9bQsWIbJwpDgL80eAzMbVaFaFanweZ8WnsRj9IaFaFavMKhsKB54geOIGX3ZsGpHduJPeHXfzaFaFaudjFbFbFbLVu7bFP2y0LroFmuTWTVgcFcFc_shanysantokhi.jpg

Dochter president in dienst getreden op kabinet

16 Nov, 2020, 15:31

foto
 Shanylla Santokhi 

Shanylla Santokhi (29) is officieel per 1 november in dienst getreden als hoofd Bureau Kwaliteit Management op het kabinet van de president. Media-coördinator Alven Roosveld om een reactie gevraagd, bevestigt tegenover Starnieuws dat de dochter van de president werkzaam is op het kabinet.
 
Roosveld merkt op dat in het kader van transparantie nadere berichtgeving hierover zal volgen. Santokhi bezit de Nederlandse nationaliteit. Zij heeft onder andere een Master Business in ICT behaald in Leiden, Nederland.
 
In deze functie moet Santokhi de verschillende geledingen van het kabinet van de president de kwaliteit, zoals kwalitatief goede werkdocumenten voor de uiteenlopende administratieve en ondersteunende aangelegenheden garanderen.
 
De echtgenote van de president, Mellisa Seenachery-Santokhi, is nog steeds fungerend algemeen directeur op het kabinet. Shanylla Santhoki is verantwoording verschuldigd aan de algemeen directeur.

Brunswijk roept samenleving op om regering een kans te geven: als Santokhi valt, valt ook Brunswijk

Publicatie datum: 28 okt 2020 | Bron: CFG Nieuws | Door: Redactie

GFC NIEUWS- In een videoboodschap ter gelegenheid van de jaardag van first lady Melissa Santokhi heeft vicepresident Ronnie Brunswijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de samenleving op te roepen om de regering te ondersteunen. 

“Als Santokhi valt, valt ook Brunswijk. Laat de oppositie jullie niet ophitsen,” waarschuwt Brunswijk. De vp roept verder op om de first lady met respect te behandelen. Ze werkt hard en pro-deo en wordt nota bene onterecht beklad. De vp zegt opbouwende kritiek te begrijpen, maar de first lady wordt onnodig beklad. 

Brunswijk vraagt oppositionele partijen, maar ook leden van de coalitie om met het bekladden van de regering en de first lady te stoppen. Hij wijst erop dat het volk de NDP en Bouterse hebben weggestemd en de huidige regering in de gelegenheid gesteld om beleid te maken. “Laat ons dan ons werk doen en performen,” luidt de oproep van de vicepresident. 

Brunswijk zegt dat het besluit om de first lady ‘naast de president te laten functioneren op het kabinet van de president’ een weloverwogen besluit is geweest en is de coalitietop daarmee akkoord gegaan. In deze fase is het volgens de vicepresident belangrijk dat alle stukken die getekend worden door een vertrouweling vooraf worden gescreend. “Ik wil mijn doodvonnis niet tekenen,” aldus de vp.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/brunswijk-roept-samenleving-op-om-regering-een-kans-te-geven-als-santokhi-valt-valt-ook

Twee regeringen en een assistent-president

25 Oct, 2020, 00:59

foto
 President Chan Santokhi geflankeerd door zijn wederhelft Melissa en vicepresident Ronnie Brunswijk. (Foto: CDS) 

De bespreking van de beroemde eerste honderd dagen van de regering Santokhi-Brunswijk kwam dinsdag voorbij op Starnieuws in de wekelijkse column van Nita Ramcharan, ‘First lady geen ondergeschikte van president’ en gisteren publiceerde DWT de analyse ‘Tussen hoop en vrees’ van Armand Snijders. Ik deel de bevindingen van deze twee collega’s. Mijn gevoel: Suriname tussen zorg en hoop. Dat laatste omdat ik waardering heb voor de enorme drive die de president aan de dag legt om meters te maken zijn verkiezingsbelofte ‘Wo set’ en’ waar te maken. Waar hard gewerkt wordt – de president doet dit 24/7 – worden natuurlijk ook fouten gemaakt, maar sommige doen pijn en beschadigen het vertrouwen en het imago van het staatshoofd. 
 
First lady
Wat ik bij de start van de nieuwe regering gemist heb, is een fatsoenlijke presentatie van de first lady. Een portretterend interview door de CDS zodat de bevolking kennis met haar kon maken. De CDS kan overigens inspiratie putten bij de collega’s in Guyana. Het kabinet is ook niet via kennismakingsinterviews gepresenteerd aan de bevolking. Van de meeste ministers weet ik niet wat hun achtergrond is – opleiding werkervaring enz. – en wat hun visie is op een aantal vraagstukken van hun departement. Nu de eerste honderd dagen voorbij zijn, is misschien nu het moment om hier alsnog werk van te maken. 
 
Sinds haar benoeming in de RvC van Staatolie, let wel, als echtgenote en niet als first lady, en haar aanstelling als algemeen directeur op het kabinet van de president, is de first lady verworden tot een kop van Jut op sociale media. De verklaring van het kabinet van de president over de laatste ‘vrijwillige’ aanstelling, leidde tot meer olie op het vuur. De lachende derde is de vicepresident. Wie stoort zich nog aan de vele commissariaten van Leo Brunswijk? 
 
Ik hoop dat de president een passende gelegenheid vindt om de benoeming bij Staatsolie terug te draaien. Het gaat niet om haar diploma’s of competenties, maar mevrouw Santokhi zal in een RvC-vergadering door haar collega’s ervaren worden als ‘de ogen en oren’ van de president, waardoor ze voorzichtig zullen zijn in hun woordkeuze. Ik weet niet of de RvC-leden een geheimhoudingsplicht hebben, maar mevrouw Santokhi zal haar man wel vertellen wat de vergadering heeft besloten. 
 
Eenheid van beleid
Dit adagium van de regering wordt op de proef gesteld door activiteiten van de vicepresident, die zelfs zijn eigen directoraat Volkscommunicatie, heeft opgericht, naast de bestaande Communicatie Dienst Suriname, die wat mij betreft liever RVDS, Regeringsvoorlichtingsdienst of NVD, Nationale voorlichtingsdienst als naam had kunnen hebben. Er is niets mis mee dat de vicepresident een persoonlijke woordvoerder heeft, maar de CDS is er al voor alle overheidscommunicatie – over eenheid van beleid gesproken. Een van die activiteiten is dat de vicepresident te pas en te onpas zijn privéportefeuille opentrekt en met forse bedragen sociale noden helpt verlichten. Daar is niets mis mee, als hij dit maar doet als ABOP-voorzitter, maar niet als vicepresident van Suriname. Overigens ben ik benieuwd of de zakelijke belangen van deze grootondernemer in de goud- en houtsector en van eventuele andere bewindslieden inmiddels in een stichting zijn ondergebracht, over clean government gesproken.
 
Lening van Oppenheimer
Transparantie van bestuur heb ik node gemist bij het besluit om met het Franse bureau Lazard in zee te gaan voor de herschikking van de rente- en aflossingsverplichting aan Oppenheimer. Aan de werkzaamheden door dit bureau dat in 40 hoofdsteden kantoren heeft, hangt gegarandeerd een forse prijskaart. Lazard heeft ook in Amsterdam aan het Amstelplein 54 een kantoor. Waarom moesten de ministers Ramdin en Achaibersingh helemaal naar het kantoor in Parijs? Parijs had ook naar Amsterdam kunnen komen. De president had nog een presidentiele commissie kunnen benoemen – ik ben de tel kwijt – bijvoorbeeld onder leiding prof. dr. Anthony Caram en enkele heel deskundige economen die Suriname heeft, om met Oppenheimer te gaan onderhandelen. 
 
Toen de Oppenheimer-lening rond was, bedankte ex-president Bouterse op een persconferentie Vijay Kirpalani buitengewoon openhartig zijn inspanningen, anders was die U$ 500 miljoen niet losgekomen. Als dit zo is, waarom wordt dezelfde Vijay Kirpalani niet van stal gehaald om in hetzelfde landsbelang als toen, opnieuw de gang naar Oppenheimer te maken? De pijn die de bevolking nu voelt van deze desastreuze lening, en de verantwoordelijkheid voor een aflossing waaraan niet voldaan kan worden, had op de schouders van de regering Bouterse moeten rusten, die de dans ontsprongen is met het aantreden van de regering Santokhi.
 
Het Schildpad
De huidige financieel-economische omstandigheden, inclusief Covid-19-gevolgen, waaronder president Santokhi een bewonderenswaardige werkijver aan de dag legt om zijn doel ‘Wo set’ en!’ te bereiken, roept herinneringen op aan oud-VHP-voorzitter Lachmon, die op weg van militaire dictatuur naar democratie betoogde dat hij geen hert is maar een schildpad; je moet geen haast hebben in de politiek. Van A naar B, moet je alles wikkend en wegend in landsbelang een afgewogen besluit nemen. Santokhi zou dit credo van zijn voorganger moeten omarmen. Anders is de kans groot dat hij ook kan belanden in een andere theorie van Lachmon, namelijk die van het buigend riet.
 
roy.khemradj@gmail.com

ANALYSE: Tussen hoop en vrees

24/10/2020 16:00 – Armand Snijders

Chandrikapersad Santokhi (r) en Ronnie Brunswijk (l) op 16 juli na hun inauguratie. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Het is vandaag precies honderd dagen geleden dat de regering Santokhi/Brunswijk aan de slag ging. De verwachtingen waren zeer hoog gespannen, vooral president Chandrikapersad Santokhi legde de lat voor zijn ministersteam, een Dream Team volgens hem, zeer hoog. De Ware Tijd maakt een voorzichtige tussenbalans op.

Het volk leeft tussen hoop en vrees. Hoop dat Santokhi zijn verkiezingsbeloften nakomt om het land uit de door zijn voorganger Desi Bouterse achtergelaten chaos te halen. Vrees dat de regering toch weer in de aloude politieke onhebbelijkheden vervalt.

Het nieuwe is er vanaf en het moet gezegd: de regering stelt deels teleur. De aloude fouten die iedere regering maakt maar waarvan Santokhi bij zijn aantreden verzekerde dat ze tot het verleden zouden behoren, hebben echter weer zonder gêne de kop opgestoken. Het volk is vooral ontstemd over de wijze waarop nepotisme heeft plaatsgevonden. Het begon natuurlijk met broer Leo en andere familieleden van vicepresident Ronnie Brunswijk, maar daar praat bijna niemand meer over. Inmiddels draait alles om de vele functies die first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry van haar man kreeg toebedeeld. Dat de president haar benoemingen probeert goed te praten door te zeggen dat hij zijn partner mag inzetten “als ik zie dat zij de competenties bezit om een functie naast haar first lady-schap in te vullen”, is een drogreden. Net zoals hij wat dat betreft “een nieuwe visie” heeft; het volk heeft genoeg van steeds veranderende visies van zijn leiders. Die zienswijzen hebben we al genoeg gehad en ze hebben het land weinig voorspoed gebracht.

 

Pispaal

De kwestie overschaduwde voor een belangrijk deel de overige verrichtingen van de regering en Seenacherry beheerste vaak ongevraagd het nieuws en ze werd de pispaal op sociale media. Deze week bleek het niet alleen de Surinaamse gevoelens bezig te houden, maar ook voor bonje binnen de familie Santokhi te zorgen dankzij presidentszoon Richano. Maar eerlijk is eerlijk: dat is volledig te wijten aan zijn vader, de president. Hij had het nooit zover mogen laten komen. Nu kan hij alleen nog proberen de schade te beperken.

Het zou van presidentiële grootheid getuigen indien Santokhi de eerstvolgende keer dat hij het volk toespreekt, zijn excuses aanbiedt voor de beginnersfouten die zijn regering (en vooral hijzelf) heeft gemaakt maar dat hij beterschap belooft. Vrijwel iedereen baalt van de huidige crisis en hoopt nog altijd dat de president ons de betere tijden kan bezorgen die hij in het vooruitzicht heeft gesteld. Daar hebben we zijn vrouw niet bij nodig. Dat we daarvoor door een heel zure appel moeten bijten, begrijpt ook iedereen. Vandaar dat vrijwel niemand vorige maand gehoor gaf aan de oproep van Stefano ‘Pakittow’ Biervliet om op het Onafhankelijkheidsplein te demonstreren.

 

Geen grote zakken geld

Dus deze regering krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel, maar heeft het zwaarder dan ze vooraf had gedacht. Enerzijds omdat de problemen veel groter zijn dan werd aangenomen, aan de andere kant omdat men zich vooraf rijker rekende dan men in werkelijkheid is. Alle mooie verhalen van Santokhi ten spijt, staat bijvoorbeeld Nederland niet klaar om zomaar grote zakken geld naar Suriname te sturen. Dat maakte de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vorige week duidelijk. Ondersteuning kunnen we krijgen om onze hulpaanvragen bij bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds gedegen te onderbouwen, maar dat is het voorlopig. Wel krijgen we een paar miljoen euro van de resterende Verdragsmiddelen, maar dat zet geen zoden aan de dijk om de crisis op te lossen.

Ook van de diaspora hebben we ondanks het enthousiasme van Santokhi vóór de verkiezingen vooralsnog weinig te verwachten. De Amerikanen zijn eveneens voorzichtig, dus daar hoeft Suriname ook niet op te rekenen. Het is een fikse tegenvaller voor de president, die gehoopt had dit weekeinde de 26 miljoen US dollar rente van de Oppenheimer-lening te kunnen terugbetalen. Dat lukt niet, tenzij op het laatste moment nog miljoenen worden gevonden. Het zal de toch al waardeloze status bij de internationale ratingbureaus in ieder geval geen goed doen.

Santokhi en zijn team zullen nog heel wat werk moeten verzetten om verlichting te brengen in de financiële situatie van het land. Dat moet drie maanden sinds zijn aantreden op 17 juli, voor iedereen merkbaar zijn, zo verzekerde de president. Het is onduidelijk hoe hij dat wil realiseren. Terwijl hij bij zijn aantreden toch alle openheid had beloofd, verpakt hij sindsdien zijn boodschappen met vaagheden zodat er heel veel te gissen overblijft. De beloofde regelmatige persconferenties zijn ook uitgebleven, waardoor journalisten met veel vragen blijven zitten. De Wet Openbaarheid van Bestuur waar al jaren om wordt geroepen en waarvan de vicepresident drie maanden geleden verzekerde dat hij er werk van zal maken, lijkt ook nog ver weg.

 

Zwakke schakels

We kunnen inmiddels wel stellen dat de ministersploeg geen Dream Team is, zoals Santokhi in het begin van de daken schreeuwde. Daarvoor zijn er teveel zwakke schakels. Hij vormt zelf ogenschijnlijk al geen team met vicepresident Ronnie Brunswijk. Ze hebben beiden een eigen agenda en eigen voorlichtingsdienst; van gezamenlijk optrekken is geen sprake. Nee, dan heeft de president meer aan Albert Ramdin, zijn minister van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Betrekkingen. Die is geknipt voor zijn vak en steekt met kop en schouders boven zijn collega’s uit en bemoeit zich ook met zaken die buiten zijn vakgebied vallen. Armand Achaibersing van Financiën en Planning is nog geen wonderdokter gebleken op financieel gebied, maar misschien komt dat nog.

Verder springen tot nu toe alleen Riad Nurmohamed op Openbare Werken en Bronto Somohardjo bij Binnenlandse Zaken enigszins in het oog. Zij lijken vooralsnog de zaken op hun departement gedegen aan te pakken. Vooral Somohardjo is een positieve uitschieter: bij zijn aantreden werd verwacht dat hij het lachertje van de klas zou worden. Andere bewindslieden opereren tot nu toe in de marge of zijn volledig onzichtbaar. Zoals Reshma Kuldipsingh: als ze twee weken geleden het nieuws niet had gehaald omdat ze positief was getest op Covid-19, zouden we zijn vergeten dat ze minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken is.

 

Krediet

Het is, kort samengevat, nog te vroeg om een definitief oordeel over de regering te vellen. Santokhi doet in ieder geval zijn best om het land uit de economische en financiële smurrie te trekken en zegt de levensstandaard van de Surinamers te willen verhogen. Maar hoe hij dat denkt te realiseren, is een raadsel. Dus hij moet ophouden met allerlei vaagheden; daar koopt het volk niets voor. En hij moet er vooral voor zorgen dat hij het in hem gestelde vertrouwen niet verder beschaamt door verkeerde beslissingen te nemen. De regering heeft ondanks een minder goede start, nog flink wat krediet; laat haar zien dat te behouden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/10/24/analyse-tussen-hoop-en-vrees/


Zoon Santokhi kritiseert benoemingen first lady

22/10/2020 00:00 – Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry zijn flink bekritiseerd door de zoon van het staatshoofd.

President Chandrikapersad Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry zijn flink bekritiseerd door de zoon van het staatshoofd. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Richano, de zoon van president Chandrikapersad Santokhi, heeft in spraakberichten die sinds gisteren viraal gaan forse kritiek geleverd op de controversiële benoemingen van first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry door het staatshoofd. Als VHP-lid en als zoon is hij tegen de benoemingen. “Als man kan je toch niet toelaten dat die vrouw je chanteert?” werpt hij op.

Volgens hem zou de president de geldingsdrang van zijn vrouw moeten remmen. Richano zegt er geen verklaring voor te hebben dat Santokhi zijn wederhelft zo royaal heeft geaccommodeerd. Hij vraagt zich af of Santokhi-Seenacherry de enige persoon in het land is die “super hoog opgeleid” en competent is.

De man lanceert ook een frontale aanval op het karakter van de first lady. Ze zou “arrogant en bekakt” zijn. In haar ambities zou ze volgens Richano tegen de schenen hebben geschopt van ministers en coalitietoppers. Volgens hem beseft de vrouw niet dat ze door coalitiepartners te schofferen zelfs een breuk in de coalitie zou kunnen veroorzaken.

Hij vraagt zich af of Santokhi-Seenacherry zich speciaal via posities op het kabinet van de president nuttig kan maken voor de regering en het land. Richano gelooft niet dat de presidentsvrouw zo begaan is met Suriname. “Geloof niet erin. Ze doet het niet voor het land. Het is privébelang, puur privébelang van Mell S.”

De man vreest dat de benoemingsperikelen de president politieke schade zullen berokkenen. In de VHP zou er al onvrede zijn over de gang van zaken en hebben verschillende assembleeleden van de partij hierover hun misnoegen al laten blijken.

Mensen zouden het er niet mee eens zijn dat terwijl de partij over voldoende kader en harde werkers beschikt, Santokhi-Seenacherry meerdere posities heeft gekregen. “In de partij kennen ze haar niet eens, want ze was er nooit. Ze ging nooit werken… Gewoon schandalig man, dat je met het zweet van anderen gaat pronken; dat je met de veren van anderen gaat pronken. Dat is gewoon schandalig. Waar is haar schaamtegevoel?”

Ook vraagt de zoon zich af waar het rechtvaardigheidsgevoel van zijn vader is gebleven. Deze zaak moet de president snel oplossen voordat meer partijgenoten zich tegen hem zullen keren. “Als zoon wil ik het beste voor mijn vader, maar als hij fout is moet ik het gewoon kunnen zeggen. Hij is niet corrupt, maar hij moet optreden”, aldus Richano.

Uit andere spraakberichten blijkt dat meerdere personen geprobeerd hebben hem ervan te weerhouden zijn misnoegen over de gang van zaken via sociale media te lanceren. “Ik ben echt teleurgesteld in jou. Ik had een deal met je om dat ding niet te verspreiden. Ik vraag me af wat er met je aan de hand is. Je had naar ons moeten luisteren. Nu is er geen ruimte meer om te onderhandelen. Yu lasi en yere, Richano”, zegt VHP’er Gadjradj ‘Pet’ Gajadien in een WhatsApp-spraakbericht. “Y’e fuck a kel op, yongu Richano. Y’e fuck a man op. Y’e fuck a man op, brada“, gispt Gajadien.

Ook VHP-sympathisant tevens ondernemer Henk ‘Bhoeppa’ Panday is diep teleurgesteld. Ook hij zou Santokhi’s zoon hebben gewaarschuwd. “Toch heb je die valse clip gemaakt en gelanceerd. Je moet me vanaf vandaag nooit meer bellen en appen, want je bent een zoon niet waard, jongen.” Panday vraagt zich af of Richano zich op deze manier heeft geuit, omdat hij geen hoge post van zijn vader heeft gekregen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/10/22/zoon-santokhi-kritiseert-benoemingen-first-lady/

 

Kritiek op posities Melissa Santokhi-Seenacherry zeer onterecht

INGEZONDEN- De kritiek die de laatste tijden wordt geuit op onze First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry is zeer onterecht!

Het lijkt alsof een ieder elkaar wil napraten, zonder echter goed na te denken over de kwestie die speelt. Het is de normaalste zaak van de wereld als een president kiest voor een persoon met verschillende hoogwaardige kwaliteiten, ook al is het zijn vrouw, dochter, neef, nicht of een ander familielid.

Het is klinkklare onzin om steeds het argument te gebruiken dat er ook anderen zijn die goed gekwalificeerd zijn.

Er spelen ook andere factoren, behalve diploma’s en ervaring, een rol bij de keuze die gemaakt wordt bij het plaatsen van een persoon op een belangrijke of vitale positie.

Hoe is het gesteld met het onderlinge vertrouwen tussen de president en diegene die de positie bekleedt? Kan hij blind vertrouwen op die persoon? Loyaliteit is een dus niet te onderschatten factor. Hoe staat het met andere elementen zoals motivatie/inzet, intermenselijke vaardigheden, IQ, inventiviteit, een brede horizon hebben, mensenkennis, algemene kennis van zaken, het totaal plaatje: de performancekwaliteiten van een persoon?

De totaal verkeerde indruk die nu gewekt wordt door veel critici is dat de werkzaamheden die onze First Lady uitvoert, net zo goed door anderen gedaan zou kunnen worden. Onder meer omdat diegenen die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen, ook gediplomeerd zijn of werkervaring hebben. Echter zegt dat nog heel weinig of helemaal niets en is dat dus een onzinargument!

Ik ken talrijke personen in Suriname die gediplomeerd zijn en pretenderen dat ze een goede performance kunnen neerzetten. Maar in de praktijk blijkt dat vaak heel erg tegen te vallen. Integendeel bakken ze er vaak helemaal niets van. Een diploma bezitten of ervaring hebben garandeert dus helemaal niets!

Het is bovendien algemeen bekend dat er in Suriname maar een handjevol mensen beschikbaar zijn met top performancekwaliteiten. Dat is helaas de harde realiteit! De overgrote meerderheid presteert zeer ondermaats en vaker juist zeer slecht! Anderen werken zelf tegen!

President Santokhi weet wat voor vlees hij met zijn vrouw in de kuip heeft. Hij kent de bijzondere kwaliteiten van Melissa Santokhi en weet als geen ander hoe hij haar zo effectief mogelijk kan inzetten ten gunste van Suriname. Daarenboven lijkt het erop dat ons staatshoofd niet onnodig tijd wil verliezen met het heropbouwen van onze natie. Zijn tempo is hoog.

Goede en vooral loyale krachten zijn dus erg schaars in Suriname. Laten de critici dus een toontje lager zingen! Geef onze First Lady, van wie bij velen bekend is dat ze over veel  bijzondere kwaliteiten beschikt, alle gelegenheid om haar werkzaamheden in alle rust uit te voeren.

R. Pinas

https://www.gfcnieuws.com/kritiek-op-posities-melissa-santokhi-seenacherry-zeer-onterecht/

Column: First Lady, geen ondergeschikte van de president

20 Oct, 2020, 00:59

foto

 De president en zijn directieteam. Fungerend algemeen directeur komt nergens voor en is een illegaal benoemde functie die teruggedraaid dient te worden. 

 

 

De regering zit nu 96 dagen aan, maar het lijkt veel langer, want er is veel aan de hand. Een groot deel van de problemen waarmee het land te maken heeft, is geërfd maar intussen creëert de regering ook haar eigen blunders. President Chan Santokhi heeft aangekondigd dat er een evaluatie plaatsvindt – dat is nodig rond 100 dagen. Hopelijk is het een echte evaluatie waar mensen durven om de leiding van het land de waarheid te vertellen. Het komt vaak voor dat heel wat geroepen wordt in de media, maar als er wordt vergaderd dan laten mensen hun tanden niet zien. Aan de mensen die evalueren het advies: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 
De president heeft vanaf zijn aantreden een paar keer herhaald dat er een brug komt over de Corantijnrivier en één over de Marowijnerivier. Twee grote bruggen, die ons internationaal verbinden. Dat hebben Bosje en Bouta niet op hun naam staan. Bruggen bouwen is mooi, maar er moet ook worden gekeken naar de documenten die er liggen en de afspraken die zijn gemaakt, zoals Deryck Ferrier het heeft aangekaart zondag in Welingelichte Kringen op ABC. Hij heeft het heel goed verwoord: Laat de regering eerst een brug bouwen naar het volk! Die is de belangrijkste brug, gestoeld op vertrouwen. 
 
Het volk was vóór de verkiezing al ontevreden over het beleid van het land. Dat is tot uiting gekomen in de verkiezingsuitslag. De verwachtingen waren hoog – zonder dat verwacht wordt dat met een toverstok wordt gezwaaid. De politieke partijen die nu aan de macht zijn – met de VHP voorop – hebben deze verwachtingen gewekt. Er is meegedeeld dat plannen tot in de puntjes uitgewerkt zijn om ‘het land te redden’. Suriname zou op de eerste plaats komen. Maar vanaf het begin blijkt dat bij benoemingen ‘mensen worden gered en family & friends zwaar worden gekoesterd’. 
 
Luid en duidelijk, in alle toonaarden is aangegeven dat de echtgenote van de president geen vicepresident is. Het begon met assistentie verlenen op het Kabinet van de President, want er zouden maar 5 personen zijn komen opdagen op het werk. Op 20 juli, vier dagen na de inauguratie, houdt de president een vergadering met ‘zijn personeel’ waar de Congreshal vol was. Het land regeren is geen familiebedrijf, waar vrouw en dochter ook ingezet moeten worden. Hetzelfde geldt voor zoon, broer, nog een dochter en een vrouw. De hoogste leiders in het land wringen zich in teveel bochten om zaken die krom zijn goed te praten. Het zou de president sieren om “we luisteren naar de mensen” niet hol te laten klinken.
 
Met het oog op 100 dagen van deze regering, hoort bij een evaluatie dat wordt geluisterd naar het volk. Sommige kritieken zullen nooit overwaaien. Er is correctie nodig. De echtgenote van de president, hoort als First Lady naast hem te staan en niet in ondergeschiktheid van hem als directeur. De positie van de vrouw is goed gedefinieerd in de Hindoe-religie. Vooral tijdens Navratri komt het perfect tot uiting. Het is erg genoeg dat de statuten van Staatsolie veranderd moesten worden om Mellisa Santokhi te accommoderen. Maar fungeren (al dan niet benoemd) als algemeen directeur is massaal afgewezen. Overigens zou bij een geschil altijd een twijfel zijn of de president niet partijdig is en kiest voor zijn vrouw. De president moet luisteren naar het volk en een correctie plegen. De beruchte circulaire die is rondgestuurd over fungerend algemeen directeur, moet ingetrokken worden. Dan weten we dat de evaluatie correct is gedaan. President… het volk kijkt, luistert en wil geloven in u. Beste Mellisa… First Lady zijn is een eer die weinigen te beurt valt, doe er eer aan. Toon de kracht van de vrouw, leg geen smet op de functie van First Lady.
 
Nita Ramcharan

Het 'patroon' van de patronage

18 Oct, 2020, 10:33

foto
 Serena Essed 

(Ingezonden)
 
De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Vanaf het aantreden van deze regering is op verschillende momenten met verontwaardiging gereageerd op voornamelijk het benoemingsbeleid. Het probleem ligt dus dieper dan benoemingen van de First Lady, want vandaag is zij aan de beurt, gisteren waren het familie Brunswijk en Somohardjo en ik hou me hart vast wie morgen volgt.
 
Ervaren politieke leiders zijn over het algemeen zeer strategisch en worden personen vooral in hoge functies ook met een bepaalde strategie gepositioneerd. Nog voor de benoeming plaatsvindt, moeten deze ervaren politici dus kunnen verwachten dat accommodatie van family and friends voor tumult in de samenleving zal zorgen. Toch zien we dat ze het risico aanvaarden dat het volk hen hierop afrekent en wordt de wil van het volk hieromtrent aan hun laars gelapt. De vraag is; waarom?
 
Het antwoord is complex en bestaat uit verschillende factoren, waaronder het fenomeen van patronage politiek, waartoe ik mij in dit artikel beperk. Bij de term patronage politiek wordt vaak gedacht aan een patroon van wanbeleid of handelen in strijd met het algemeen belang. Echter ligt de betekenis hiervan dieper.
 
Een patronage verhouding houdt in dat een persoon in een hogere machtspositie (de patroon), voordelen of bescherming verschaft aan een andere (rechts)persoon (de cliënt) die in een lagere positie is, in ruil voor politieke ondersteuning. De cliënt kan op zijn beurt weer patroon zijn van andere cliënten die in lagere posities dan hem zijn. Zo ontstaat een soort piramide systeem/spinnenweb van patronen en cliënten; het patronage netwerk.
 
Om dit netwerk te creëren, is het belangrijkste dat men macht verwerft. Vervolgens plaatst men personen in posities die zij op hun beurt onder controle hebben (marionetten). Vandaar dat opeenvolgende regeringen familie, vrienden en partijloyalisten accommodeert. 
 
Het patronage netwerk kan systematisch worden vergroot, wanneer op strategische wijze goederen en diensten subtiel ‘schaars’ worden gemaakt voor de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan het vergunningen- en concessiebeleid of hoe moeilijk het is om in aanmerking te komen voor domeingrond. Terwijl als je een ‘lijn’ hebt, zaken in een wip en een zucht geregeld kunnen zijn. Of het feit dat bepaalde (rechts)personen in branches geen invoerrechten hoeven te betalen, maar anderen wel. Ook het feit dat grootschalig wordt geïmporteerd, in plaats van stimulatie van nationale productie. Kortom, hoe groter de ‘schaarste’, hoe groter het netwerk. Zo worden delen van de bevolking afhankelijk gemaakt.
 
Het gevaarlijke is dat de patroon (opeenvolgende regeringen) de cliënt (delen van het volk) in haar greep heeft. Deze cliënten komen niet vooruit op de maatschappelijke ladder als ze geen deel uit willen maken van het netwerk. Dus ook al schreeuwt het volk van de daken over onbehoorlijk bestuur, de keiharde realiteit is dat delen van het volk -vaak door nood gedreven- behoren tot het patronage netwerk, met afhankelijkheid van de politiek als gevolg.
 
Patronage politiek is niet nieuw en bestaat vanaf de slavernij, waarbij er economische patronage verhoudingen waren tussen de plantage eigenaren en de pachters. Dit fenomeen heeft zich tot heden voortgezet. Er is dus een ‘patroon’ in de patronage, dat alleen maar erger wordt.
 
De vraag die rijst is; hoe doorbreken wij het ‘patroon’ van de patronage? 
Suriname is niet het enige land dat voor deze uitdaging staat. In Amerika bijvoorbeeld was patronage politiek reeds in de jaren 1800 zo erg dat president James Garfield in 1881 is vermoord door Charles Guiteau die meende recht te hebben op een functie, omdat hij politieke ondersteuning had gegeven tijdens de verkiezingscampagne. Het vermoeden bestaat dat toen hij niet in de gewenste functie werd benoemd, hij om die reden de president heeft vermoord. Dit heeft geresulteerd in een roep naar verandering van patronage politiek en is naar aanleiding hiervan de Pendletonwet in 1883 ingevoerd. Deze wet heeft tot doel dat personen bij de Federal Government benoemd worden op basis van hun capaciteit, in plaats van politieke loyaliteit. Ook de Hatch Act van 1939 heeft tot doel patronage politiek in Amerika tegen te gaan. Echter is het probleem in Amerika hiermee niet volledig uit de wereld geholpen. Hieruit kunnen we concluderen dat alhoewel wetgeving kan bijdragen tot vermindering van patronage politiek, het niet de doorslaggevende factor is.
 
De belangrijkste sleutel om patronage politiek tegen te gaan is leiderschap. Het probleem in Suriname is dat velen –vooral leiders- elkaar bij de ballen hebben en maken de leiders zich eerder druk om de instandhouding van het patronage netwerk, in plaats van het algemeen belang te dienen. Wat Suriname nodig heeft, zijn dienstbare leiders en een technisch kabinet. Hoe het volk deze leiders moet identificeren en kiezen, is een onderzoek op zich en is dit artikel daar te kort voor. Waar het in essentie op neerkomt, is dat de dienstbare leiders geen belangen moeten hebben binnen patronage netwerken en zullen we gezamenlijk met hen deze strijd moeten aangaan. Een echte nieuwe (politieke) wind! Het kan anders!
 
Serena N. Essed

'Toppositie kabinet president wordt uitgehold'

16/10/2020 05:50 – Ivan Cairo

'Toppositie kabinet president wordt uitgehold'

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry is letterlijk en figuurlijk de rechterhand echtgenoot en president Chandrikapersad Santokhi. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Dat er een nieuwe functie – algemeen directeur – wordt gecreëerd op het kabinet van de president betekent volgens Eugène van de San niets anders dan dat de functie van directeur Bestuurlijke en Ambtelijke aangelegenheden wordt uitgehold. “Met deze creatie maak je die functie van Moensi illusoir”, zegt Van der San tegen de Ware Tijd. Adjaykoemar Moensi volgde Van der San, die ruim tien jaar in deze positie diende, op als directeur Bestuurlijke en Ambtelijke aangelegenheden.

Volgens een nieuwe structuur bij het kabinet van de president wordt de functie van chef-staf vervangen door algemeen directeur en komt er een directeur Politieke Zaken bij. Zowel de directeur Bestuurlijke en Ambtelijke aangelegenheden als de directeur Politieke Zaken moet rapporteren aan de algemeen directeur die rechtstreeks in contact met de president zal staan.

Per 1 oktober is first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry benoemd tot fungerend algemeen directeur op het kabinet van de president. Sinds 24 juli is Arunkoemar Hardien de directeur Politieke en Beleidsaangelegenheden. De invulling van deze twee functies werd in een circulaire van 8 oktober door Moensi aan het overig personeel meegedeeld.

Van der San wijst erop dat de chef-staf nimmer de leiding had op het kabinet van de president en de algemeen directeur dus niet daarvoor in de plaats komt. “Dit is gewoon een nieuwe functie die is gecreëerd. Ik rapporteerde niet aan mevrouw Peggy Bouterse die toen chef-staf was. Zij was daar om andere bijzondere dingen te doen. Ik stond in direct contact met de president, er was geen tussenpersoon”, zegt de gewezen directeur.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/10/16/toppositie-kabinet-president-wordt-uitgehold/

HEEFT CHAN SANTOKHI GOEDE VRIENDEN?

Goede vrienden zijn belangrijk in het leven. Je besteedt een deel van je vrije tijd met hen, gaat af en toe uit eten, sport samen of maakt plannen voor een vakantie of een trip naar het binnenland, die vanwege Corona voorlopig moet worden uitgesteld. Vrienden stimuleren en motiveren elkaar wanneer dat nodig is. Door samen activiteiten te ondernemen, bouwen vrienden aan nieuwe goede herinneringen waar zij het nog lang over zullen hebben. Oprechte belangstelling en interesse in wat je vrienden doen, is belangrijk. Dat versterkt de band. Het is goed om vrienden complimenten te geven wanneer deze gemeend zijn. Een goede vriendschap is gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid. Je moet open zijn en elkaar alles kunnen en willen zeggen. Natuurlijk hamer je niet op verschillen van mening of afwijkende standpunten, maar je mag een vriend een spiegel voorhouden. De meeste mensen hebben een beeld van zichzelf en denken te weten hoe anderen hen ervaren, maar kunnen zich daarin lelijk vergissen. De meeste mensen denken naar beste eer en geweten te handelen en menen dat anderen het daarmee eens zijn, maar kunnen er flink naast zitten. Binnen een goede vriendschap wijzen vrienden elkaar op dergelijke vergissingen, zoals je een goede vriend er ook op wijst dat zijn kraag niet goed zit of zijn veter los is geraakt. Ik vraag mij af of Chan Santokhi, goede vrienden heeft.

Santokhi vormde na de verkiezingsoverwinning van de VHP eerder dit jaar, tezamen met Ronnie Brunswijk die vicepresident werd, een regering. Zijn kabinet ging enthousiast aan de slag en heeft ambitieuze plannen ontvouwd. De nieuwe Surinaamse regering staat voor de moeilijke opdracht om van Suriname een meer welvarend en florerend land te maken. Omdat veel Surinamers op korte termijn al resultaten verwachten, is de lastigste taak van de regering, uitleggen aan het volk welke vervelende maatregelen nodig zijn om op termijn gunstige ontwikkelingen te realiseren. Het wordt heel moeilijk om het volk van de goede bedoelingen te overtuigen wanneer de regering vervalt in de fouten waarvoor de vorige regering werd weggestuurd, het weggeven van goedbetaalde en prestigieuze functies aan familieleden en vrienden. ‘‘Suriname gaat ten onder aan het corrupte fenomeen van family and friends’’, zei Santokhi in 2015. ‘‘De regering voert een beleid dat alleen maar voordeel oplevert voor zijn naasten.’’ Inmiddels heeft de regering-Santokhi de naasten ook rijkelijk bedeeld met mooie functies. De echtgenote van de president spant de kroon. Melissa Santokhi-Seenacherry is behalve First Lady van de Republiek Suriname, vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, lid van de Raad van Commissarissen van Staatsolie, en per 1 oktober j.l., benoemd in de functie van algemeen directeur van het Kabinet van President.

De benoeming van Melissa Santokhi in deze functies is in strijd met alle beginselen van goed bestuur, hoezeer Chan Santokhi zich er ook op beroept hiervan de hoeder te zijn. De benoeming in de raad van commissarissen bij Staatsolie was in strijd met de statuten en het reglement voor de raad. Het eerste bezwaar is weggenomen door aanpassing van de statuten, maar Melissa Santokhi voldoet nog steeds niet aan het vereiste volgens het reglement dat een commissaris tenminste tien jaar ervaring heeft als CEO of senior manager bij een bedrijf van vergelijkbare omvang. Ook de benoemingen in de andere functies kunnen niet in overeenstemming zijn met de vereiste competenties. Je mag niet verwachten dat een vrij jonge juriste en net beëdigde advocate, voldoet aan de competentiecriteria voor een vicevoorzitter van een presidentiële commissie, een lid van een raad van commissarissen of een algemeen directeur van het Kabinet van President. Het is bovendien bijna onmogelijk om te werken voor de vrouw van de president. Wie durft haar tegen te spreken of kritisch te bejegenen, wetende dat alles aan de eettafel met de president wordt besproken? Sommigen betogen dat Santokhi alleen zijn eigen vrouw kan vertrouwen en dat zij de kennis en kunde heeft om het te doen. Anderen zijn om onbegrijpelijke redenen, heel coulant met deze president en willen hem een kans geven. Dat is onverstandig en onredelijk. Suriname heeft echt voldoende betrouwbaar en competent kader voor deze functies. Melissa Santokhi is benoemd, omdat zij de echtgenote is van de president.

Wie zijn de vrienden van Chan Santokhi? Hij zal vrienden hebben in zijn eigen partij en inmiddels ook bij partijen waarmee de VHP een coalitie heeft gevormd. Hij zal ook vrienden hebben in zijn privé-omgeving. Misschien heeft de president nog vrienden uit zijn jeugd, zijn schooltijd of toen hij in Nederland studeerde. Ik hoop dat hij ondanks zijn drukke werk, nog tijd kan vinden om even met zijn vrienden bij te praten, een portie te eten en wat te drinken, alles op gepaste afstand natuurlijk. Na het geven van complimenten over de eerste resultaten van de regering en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes, zal de discussie meer diepgang krijgen. De vrienden van de president zullen hem erop wijzen dat het niet verstandig is om eerst kritiek te uiten op de vorige machthebbers die familie en vrienden bevoordeelden en het nu zelf ook te doen. Zijn vrienden zullen hem er ook op wijzen dat er heus meer betrouwbare en competente mensen in Suriname beschikbaar zijn dan hij denkt. Een goede vriend zal Santokhi voorzichtig vragen of zijn vrouw haar ambities niet wat zou moeten temperen en of zij niet een te dominante rol heeft in hun relatie. Vrienden met een goede kijk op de Surinaamse politiek, zullen Santokhi duidelijk maken dat de aanstelling van familie en vrienden al veel onherstelbare schade heeft aangericht aan zijn presidentschap in binnen- en buitenland. Hij heeft volgens zijn vrienden alle vertrouwen van het Surinaamse volk nodig om zijn goede regeerprogramma te realiseren. Door de aanstelling van zijn vrouw op meerdere posities verspeelt hij dit vertrouwen razendsnel. Het is volgens zijn vrienden nog niet te laat, maar Chan moet nu wel spoedig ingrijpen. Een goede vriend schenkt nog wat in voor Chan.

Beste vrienden van Chan, praten jullie met die man, hoor!

Hans Moison

 

 

 

 

https://dagbladdewest.com/2020/10/15/heeft-chan-santokhi-goede-vrienden/

 

Van der San: Circulaire echtgenote president heeft geen waarde

14 Oct, 2020, 00:00

foto
 Deze circulaire is verstuurd door directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, Adjay Moensi. 

Uit een circulaire blijkt dat de echtgenote van het staatshoofd, Mellisa Santokhi-Seenachery, als algemeen directeur van het Kabinet van de President fungeert per 1 oktober. Arun Hardien is directeur Politieke- en Beleidsaangelegenheden. Dit deelt de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, Adjay Moensi mee aan staf, diensthoofden en personeel mee in een rondschrijven. Eugène van der San, gewezen directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de circulaire totaal geen waarde heeft. 
 
De echtgenote van de president, die first lady is, heeft geen enkele bestuurlijke bevoegdheden als zij niet in de functie is benoemd. Zij kan fungeren als algemeen directeur zonder een formele benoeming. De president heeft de bevoegdheid om zonder de Raad van Ministers te kennen, zijn echtgenote te benoemen. Dan is er geen missive voor nodig. Maar uit de circulaire blijkt dat ze fungeert als directeur. Aangezien zij niet in dienst is van de overheid, kan zij niet fungeren in deze hoge functie. De functie van algemeen directeur is gecreëerd na het aantreden van regering-Santokhi. Daarvoor bestond de functie niet. 
 
Het nieuwe organogram van het Kabinet van de President. 
 
Volgens het nieuwe organogram zullen zaken via de algemeen directeur de president bereiken. Dit is een compleet nieuwe organisatiestructuur die de regering heeft geïntroduceerd. Van der San merkt op dat bij resolutie de functie van first lady is geregeld. Daar zijn er geen bestuurlijke bevoegdheden aan gekoppeld. Het is ongebruikelijk dat dezelfde persoon nu enorme bevoegdheden krijgt. Dit kan echter alleen wanneer Santokhi-Seenachery officieel wordt benoemd. Dit kan ook niet onbezoldigd plaatsvinden, legt Van der San uit. Aan elke functie is een functiebeschrijving met bevoegdheden gekoppeld, waar een bezoldiging deel van uitmaakt. 
 
De circulaire die Moensi heeft rondgestuurd, heeft geen enkele rechtskracht, stelt Van der San. “De mededeling die gedaan wordt, is onzin. Ze heeft geen enkele rechtskracht”, benadrukt de gewezen directeur. Hij merkt op dat de Personeelswet duidelijk is hoe mensen in functies worden benoemd. 

NPS-assembleelid Plein niet te spreken over benoeming first lady

Ivanildo Plein

NPS-assembleelid Ivanildo Plein is niet te spreken over de benoeming van first lady Mellisa Santokhi tot algemeen directeur van het Kabinet van de President. Op zijn Facebookpagina zegt het NPS-assembleelid dat hiervoor niet gestreden is doelende op de verkiezingsstrijd in 2020.

“Weer de zoveelste benoeming voor één persoon. Sorry, maar we hebben niet hiervoor gestreden. Het land zit op dit moment al in een diep dal en dan dit nog. Ik wil niet horen dat deze functie pro deo wordt ingevuld of dat op basis van capaciteit deze post is ingevuld. Het schijnt dat men lak heeft aan wat het volk zegt. Al enkele maanden wordt gevraagd door het volk om nepotisme achterwege te laten, maar dit schijnt aan dovemansoren voorbij te gaan”, schrijft Plein op Facebook.

Hij stelt dat het volk heeft gestemd tegen corruptie, tegen nepotisme en nu wordt het laatste gewoon gecontinueerd. “Terwijl arbeiders bij bedrijven worden ontslagen, normale contracten van eenvoudige arbeiders niet worden verlengd, prijzen omhooggaan door verhoogde brandstofprijzen en de introductie van de unificatiekoers. Kortom, gezinnen het steeds moeilijker krijgen, worden slecht kleine groepen bevoordeeld. Dis’ no kan!!!,” aldus het assembleelid van de coalitie.

Plein zegt dat politici vergeten dat het volk deze coalitie op 25 mei tijdelijk de macht heeft gegeven. “Ze hebben vertrouwen in ons gesteld en dat wordt de afgelopen maanden continu geschaad.”

Hij stelt de volgende vragen aan de coalitieleiders:
1. Wat is uw bedoeling met het land?
2. Welke koers gaat u op? Kunt u oprecht de zin in ons volkslied zingen Wans’ ope tata komopo, Wi mu’ seti kondre bun…. en kijken naar de Allerhoogste?
3. Houd u gemeend van dit land, waarin u geboren bent?

Plein zegt dat als het antwoord op de laatste vraag is ja, “dan draai a san baka en ga terug tot de oude orde van de dag. Dit is fout mang!!! God zij met ons Suriname …. is ook een zin in ons volkslied!!!,” aldus Plein.

https://www.srherald.com/suriname/2020/10/14/nps-assembleelid-plein-niet-te-spreken-over-benoeming-first-lady/

Melissa Santokhi, twaalf ambachten, dertien ongelukken

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. Beeld: CDS

Velen zullen recentelijk wel vernomen hebben dat first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry per circulaire is aangesteld tot algemeen directeur van het Kabinet van President. Wij waren al enkele weken hiervan op de hoogte, maar konden niets doen vanwege het feit dat er geen officiële documentatie was.

Wij kwamen achter de op voorhanden zijnde benoeming, nadat wij deze uitnodiging zagen en begonnen door te spitten. Op 15 september 2020 ging er een uitnodiging de deur uit, vanuit het Surinaams Consulaat in Nederland.

In die uitnodiging stond dat mevrouw Santokhi in haar hoedanigheid van first lady, automatisch waarnemend algemeen directeur is van het Kabinet van de President. Wij hebben geen enkele wettelijke bepaling kunnen vinden waarin het staat dat de first lady automatisch waarnemend algemeen directeur is van het Kabinet van de President. Het is een functie die de first lady zichzelf heeft toegedicht, via een simpele uitnodigingsbrief. Zo simpel denkt zij over staatszaken. Wij begonnen naar aanleiding hiervan navraag te doen en toen werd ons meegedeeld dat zij binnenkort zelfs aangesteld zal worden tot algemeen directeur van het Kabinet van President. Het is zo ver.

Wij zullen de huidige functies van haar even in volgorde opsommen, want die worden nu best wel veel om te onthouden:
1. First lady van de Republiek Suriname
2. Advocaat
3. Lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie
4. Vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden
5. Trekker van Get Skilled Academy
6. Algemeen directeur van het Kabinet van President

Een etmaal heeft 24 uur
Bij punt 3 genoemde functie dreef de arrogantie van de president hem zo ver, dat hij mededeelde dat er niks mis is met de benoeming van zijn vrouw bij de Raad van Commissarissen bij Staatsolie. Dit, ondanks de alom bekende grote publieke verontwaardiging. Toen deelde de president mee dat zijn vrouw zelfs 20 uur per dag werkt. Vanaf dat moment heeft zij drie functies erbij gekregen. Als je ervan uitgaat dat met de eerste drie functies zij reeds 20 uur per dag werkte, hoeveel uur per dag zal zij kunnen besteden aan de andere drie functies? Des te meer, als je ervan uitgaat dat een etmaal slechts 24 uur heeft. Slaapt zij ook nog? Ho maar even, leest u de volgende alinea voordat u denkt of het ons probleem is indien zij wel of niet slaapt.

Ach ja, niet ons probleem of zij nou wel of niet slaapt. Het wordt wel een probleem indien iemand grote publieke verantwoordelijkheden toebedeeld krijgt, waarbij zij niet op scherp is, vanwege vermoeidheid. Het beleid zal een afspiegeling kunnen worden van die oververmoeidheid, waardoor de verwachte resultaten zullen uitblijven. Juist, dan wordt het wel een bespreekbaar probleem. Welke generaal wil nou oververmoeide soldaten hebben?

Multitool

Iemand die van alles een beetje weet, is goed in niets!
Met een multitool kan men zich zo een beetje behelpen met alles, maar het is niet goed genoeg voor het echte werk. Deze afbeelding is zeer toepasselijk op de first lady.

Fenomenaal is dat blindelingse volgers van deze regering bij elke kritiek zeggen dat de regering pas aanzit. Heeft deze ordinaire vorm van nepotisme en arrogantie nou iets te maken met het feit dat de regering maar net aanzit? Neen, helemaal niet. Dat de regering pas aanzit, is slechts een rookgordijn.

U kunt op uw buik schrijven dat de president in één of andere “Krin Taki” op schaamteloze wijze zal vertellen dat de first lady geen salaris zal ontvangen voor deze nieuwe functie. “Damage control” heet dat. Verdomme, of zij nou wel of geen salaris zal krijgen, is niet het enige probleem. Het probleem is dat het resultaat van haar werk slecht zal zijn vanwege oververmoeidheid door drukke werkzaamheden door elkaar.

Wat ook een probleem is, is dat zij nu politieke beslissingen zal nemen en of politieke uitspraken zal doen die onverenigbaar zijn met haar functie van first lady van de Republiek Suriname. Zij zal daarmee de president en de staat Suriname in enorme verlegenheid kunnen brengen, nationaal en internationaal. Overigens hebben wij haar al vaker betrapt op politieke uitspraken. In Nederland zou premier Mark Rutte allang op het matje geroepen zijn indien zijn partner politieke uitspraken gedaan zou hebben.

Met zo veel masters, met zo veel kennis, zou je denken dat zij haar man zou behoeden van zulke blunders op blunders. De praktijk heeft wat anders gewezen.

Deze benoeming laat zien dat de president en de first lady geen rekening houden met de maatschappelijke verontwaardiging met betrekking tot nepotisme dat als donkere wolken hangt boven hen. Dit alles laat ook zien, dat men niet kan omgaan met plotselinge macht die hen toebedeeld is door de gemeenschap.

Het stigma van nepotisme is eigenlijk niet meer te overwinnen. Nepotisme als brandmerk is vooral nu met deze benoeming definitief gevestigd. Ook indien de regering duizend goede daden zal verrichten, dit stigma zal haar nu altijd blijven achtervolgen.

Chan, ie lasing yere…

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/10/14/melissa-santokhi-twaalf-ambachten-dertien-ongelukken/

Mevrouw Santokhi fungerend algemeen directeur van kabinet president

14 oktober 2020

First lady Melissa Santokhi in Nederland, brengt bezoek aan Diemen
 

De echtgenote van de Surinaamse president Santokhi, Mellisa Santokhi-Seenachery, fungeert per 1 oktober als algemeen directeur van het kabinet van de president. Dat zou blijken uit een circulaire die via social media wordt gedeeld. Dit schrijven van 8 oktober jl. is afkomstig van de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het kabinet, Adjay Moensi.

 

Op social media in Suriname was er eerder al veel kritiek op alle benoemingen van familieleden en vrienden door de regering. Ook over deze circulaire is er nu een levendige discussie ontstaan in diverse groepen op Facebook. Opvallend is dat de regering officieel geen bericht hierover naar buiten heeft gebracht.

Eugène van der San, gewezen directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de circulaire totaal geen waarde heeft. “Aangezien zij niet in dienst is van de overheid, kan zij niet fungeren in deze hoge functie” zegt Van der San tegen Starnieuws.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/10/14/mevrouw-santokhi-fungerend-algemeen-directeur-van-kabinet-president/

Prof. Hubert Rampersad distantieert zich van regering-Santokhi

Hubert Rampersad was in augustus op bezoek bij president Chan Santokhi. Hij overhandigde aan de president het boek ‘Authentic Personal Branding for Design Thinkers’. Foto: CDS

Met het aantreden van de nieuwe regering-Santokhi-Brunswijk had ik gehoopt dat er nu eindelijk – na 50 jaar grootschalige corruptie in Suriname – een nieuwe wind in het nieuwe normaal in Suriname zou gaan waaien. Een nieuwe wind van good governance, integriteit, geen racisme, eenheid in verscheidenheid, innovatie, duurzame economische ontwikkeling en duurzame werkgelegenheid in het voordeel van alle Surinamers. Echter blijkt bij de start van deze nieuwe regering nu al sprake te zijn van grootschalige corruptie met betrekking tot politieke benoemingen en vriendjespolitiek.

Zo zijn er familieleden, vrienden, ministers en adviseurs benoemd die niet de vereiste kennis, ervaring en skills hebben om Suriname duurzaam te redden. Het gaat ook bij deze regering niet om kennis, maar om kennissen. Alleen de personen die geld aan de VHP en ABOP hebben gesponsord zijn gefaciliteerd. De nieuwe regering schroomt er ook niet voor om de statuten van Staatsolie te wijzigen om familie en vrienden binnen dit bedrijf te positioneren om te kunnen sjoemelen met de olie-inkomsten.

De vrouw van de president heeft zelfs vijf functies in de nieuwe regering toebedeeld gekregen, terwijl ze niet over de juiste kwalificaties beschikt. Het ziet er dus naar uit dat het Surinaamse volk weer wordt belazerd. Dit gaat al 50 jaar zo door en er komt maar geen verandering hierin ondanks de mooie verkiezingsbeloftes van Santokhi.

Hij continueert het leengedrag van Bouterse en Hoefdraad met de olievondsten als collateral, in plaats van te focussen op massale exportgerichte productie om zo de koers te stabiliseren/reduceren en de economie duurzaam te ontwikkelen. Het land wordt dus door boekhouders gemanaged.

De president beseft helaas niet dat het gevaarlijk is om uitsluitend op de olie-industrie te focussen, terwijl olie over tien tot twintig jaar mogelijk obsolete zal zijn. Dit getuigt van gebrek aan een duidelijke strategische visie van de president en zijn adviseurs.

Zijn hoop is ook op de Hindostaanse diasporagemeenschap in Nederland gevestigd. Kan iemand hem alstublieft vertellen dat deze Hindostanen in Nederland hem mooie dingen beloven en niet gek zijn om hun geld massaal in Suriname te investeren. Weer wordt er vanwege gebrek aan visie en kortzichtigheid een mooie kans gemist om Suriname eindelijk duurzaam uit de ellende te halen.

Prof. dr. ir. Hubert Rampersad

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/10/14/prof-hubert-rampersad-distantieert-zich-van-regering-santokhi/

Vandaag ontmoeting first lady met bedrijfsleven Nederland

By Lokaal/Trending Posts/17-09-2020 03:07

First lady Melissa Santokhi-Seenacherry op bezoek bij gemeente Diemen in Nederland

Melissa Santokhi-Seenacherry, de first lady van de Republiek Suriname, is momenteel op privébezoek in Nederland. Dat meldt de Communicatiedienst Suriname (CDS). Maar dit bezoek lijkt op alles behalve een privébezoek. Volgens een brief van honorair consul van Suriname in Nederland, Gerard van den Tweel, is het doel van dit bezoek kennis te maken met het bedrijfsleven en met sociaal-maatschappelijke instanties in Nederland. De first lady is ook waarnemend algemeen directeur van het kabinet van de president. Zij is in Nederland samen met de advocaat Preshand Baldew, beleidsadviseur van president Santokhi.

Mevrouw Santokhi zal diverse werkbezoeken brengen, waaronder aan Den Haag. Ook zal ze een bezoek brengen aan diverse gemeentebesturen. Gemeente Diemen heeft ze al bezocht en is goed ontvangen dor burgermeester Erik Boog. Hoewel het kort dag is, zijn de burgemeesters van de desbetreffende steden bereid gevonden plaats te maken in hun agenda om haar te ontmoeten en vinden het een eer haar te mogen ontvangen.

Vandaag zal er een bijeenkomst zijn met het Surinaamse bedrijfsleven en met bedrijven die zakendoen met Suriname. Inmiddels vraagt de Ouderenpartij Diemen zich af of de first lady bij haar aankomst in Nederland wel in quarantaine is gegaan.

First lady Melissa Santokhi-Seenacherry vertrok zaterdag in alle stilte naar Nederland. Toen dinsdag haar bezoek aan gemeente Diemen wereldkundig werd gemaakt, kwam CDS met een verklaring uit. In eerste instantie wist ze niet dat de first lady in Nederland vertoefde.

https://www.sun.sr/Details_Meta/4402_tnrFvbKIThQr2cet6ebdFbvvOjryOfY0D0lFtVVXTgdOcCOceYVtX8u3jcFVr2rPqSS6XtyQAgReOWwY1fAsIAcFcFccFcFc_first.jpg

ZOEK DE VERSCHILLEN

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *