HET BINNENLAND, VICE PRESIDENT BRUNSWIJK, EX JUNGLE COMMANDO & TUCAJANA EN HET WETTIG GEZAG.

Auteur: Angela Fernald.

De gehele Surinaamse samenleving is bezig de gelederen te sluiten en af te rekenen met de NDP leider. Van deze situatie denkt Brunswijk te profiteren om het binnenland als pressie factor in te zetten tegen zowel Santhoki als Bouterse. Brunswijk heeft zelf altijd gezegd hij gaat waar zijn voordeel is, hij is politicus en alles is mogelijk volgens zijn eigen zeggen. De President heeft niet getalmd en de PG/O.M. opdracht gegeven onderzoek te plegen naar de zeer opruiende taal van Bouterse op 29 november 2020.

Het maar steeds met allerlei politieke verklaringen uitkomen is nu omgezet in justitieel onderzoek.  Bouterse riskeert formeel 7 jaren gevangenisstraf met zijn oproep aan de jeugd om de wapens op te nemen tegen het wettig gezag. En precies op dit moment gaat Ronnie Brunswijk in de gedaante van ex-Jungle Commando leider de  verzoening aan met de Tukayana Amazones. Maar later blijkt dat niet met de werkelijke vertegenwoordigers van de Tukayana Amazones is verzoend.  Het gevaar, ook voor Brunswijk, blijft de  NDP leider Bouterse die niet geschroomd heeft op te roepen tot wapengeweld tegen de zittende regering waarvan de ex-JC leider nu vice-president is. Brunswijk en Santhoki zitten dus in hetzelfde schuitje tegen Bouterse en reageren afzonderlijk op de dreigende taal van Bouterse. De ABOP leider heeft in alle stilte de verzoening voorbereid en de rituelen uitgevoerd. Dit lijkt meer op een persoonlijke actie van Brunswijk. Maar kan ook misschien wel in opdracht van de president zijn geweest. Want het binnenland moet totaal onder de invloed van Bouterse gehaald worden. Maar voor Brunswijk is het binnenland zijn achterban en de VHP heeft geen enkele zetel in het binnenland gehaald. Dus Brunswijk stelt zijn positie alvast zeker in het binnenland op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2020. Brunswijk bereid dus tegelijkertijd twee paarden, waarvan een een trojaans paard is. En dat weet de president maar al te goed. Hereniging en eenheid van het totale binnenlandse gezag is een prerogatief van de zittende regering en is een enorme sterke factor om het hoofd te kunnen bieden aan elke dreiging van waaruit dan ook. Elke toekomstige regering zal rekening moeten houden met de krachtsverhoudingen vanuit het binnenland. En dat is wat de president ook doet.  De vice-president Brunswijk weet dit ook en heeft niet voor niets een Inheemse minister geplaatst als minister van toerisme. Met deze minister Jupithana toog Ronnie Brunswijk in de hoedanigheid van ex-JC leider naar het Mapane gebied voor zijn verzoening. De regering hield zich afzijdig. De vertegenwoordiging van de Inheemsen, de VIDS werd ook niet vooraf betrokken bij de verzoening. Het is een bliksem actie geweest van Ronnie Brunswijk. Blijkbaar om de NDP snel de pas af te snijden in haar snode plannen na de oproep van gewapend verzet door Bouterse. Of juist gebruik te maken van dit feit. Het kan enerzijds de bedoeling zijn geweest van Brunswijk om zo zijn eigen regering in bescherming te nemen, en anderzijds met de buit vandoor te gaan. Blijkbaar zijn de taken tussen de vice-president en de president goed besproken want de vice-president krijgt steeds meer een volwaardigere rol toebedeeld in wereld/buitenlandse aangelegenheden. Zo was de vice-president ook afwezig op het historische moment dat na 10 jaren herdenking van de 8 december moorden, een staatshoofd, de president aanwezig was.  Opvallend was ook de afwezigheid van de president op 10 december 2020 in de DNA inzake de in beschuldiging stelling van ex-vice-president Ashwin Adhin. Ronnie Brunswijk verscheen met een zonnebril op, tot grote hilariteit van het college. Een door de dokter voorgeschreven zonnebril, verklaarde de vice-president aan het college.  Behalve de vice-president Brunswijk zaten aan de regeringstafel nog 2 ABOP ministers en Bronto Somohardjo van de PL( pertjajh luhur). De VHP ministers schitterden van afwezigheid. Op deze manier wordt de NDP verder in verwarring gebracht omtrent de positie van Ronnie Brunswijk, daar de NDP er alles an blijft doen om de president en de vice-president tegen elkaar uit te spelen. Het antwoord van de regering, dus de president en de vice-president is om de NDP steeds verder naar onschadelijkheid te duwen. De eenheid van het regeerteam wordt naar de NDP toe steeds weer gedemonstreerd door acties zoals het uitnodigen van de Tucayana Amazones door de president. 

President ontmoet voormalige Tucajana Amazones

Een moment tijdens de ontmoeting tussen president Chan Santokhi en de voormalige Tucajana Amazones. Foto: CDS

President Chan Santokhi heeft gisteren een ontmoeting gehad met leden van de voormalige guerrillagroep Tucajana Amazones. Er was in de samenleving wat ruis ontstaan met betrekking tot de Tucajana’s. “Er waren enkele berichten die als dreigementen gecategoriseerd kunnen worden, maar die komen niet van de leden van de voormalige Tucajana Amazones, dat is duidelijk geworden,” zei het staatshoofd.

Wat ook duidelijk is geworden is dat de Tucajana Amazones vanaf na het Vredesakkoord van 1992 niet meer bestaan, maar wel nog zo worden getypeerd. Het is nu een stichting, die zich inzet voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Ik ben blij dat wij als overheid kunnen samenwerken met de stichting om ontwikkeling te brengen voor de doelgroep,” zei het staatshoofd.

Woordvoerder Mario Wijngaarde zei dat in 1992 de Tucajana Amazones ervoor hebben gezorgd dat er een akkoord is getekend voor nationale verzoening en ontwikkeling. De aard van de ontmoeting met het staatshoofd is geweest om kennis te maken met de president en tegelijkertijd enkele belangrijke punten met hem te bespreken.

Afspraken
Er zijn concrete afspraken gemaakt met de president met betrekking tot het brengen van ontwikkeling voor haar inheemse broeders en zusters in het binnenland. “Er zijn verschillende gebieden in het achterland met elk hun eigen uitdagingen, problemen en dus ook oplossingen. Wij willen duurzame ontwikkeling en denken dan in termen van onder meer agrarische ontwikkeling, pluimvee en het creëren van afzetmarkten.” De woordvoerder voegt eraan toe dat aan het staatshoofd een aantal zaken zijn gepresenteerd en er in januari een vervolggesprek komt.

Wijngaarde benadrukte dat er ook nog inhoud gegeven moet worden aan het grondenrechtenvraagstuk. Dit zal bij het vervolgtraject op de agenda staan. President Santokhi gaf te kennen dat er al een uitvoeringsafspraak is gemaakt met de stichting om in januari 2021 bij elkaar te komen en de vraagstukken met deskundigen en een projectmanagementteam van de Tucajana gedetailleerd te bespreken en inhoud te geven aan de uitvoering.

“De plannen moeten gerealiseerd worden. Wij hebben een gezamenlijk doel en dat is ontwikkeling te brengen voor de inheemsen en dus ook voor Suriname,” zei de regeringsleider.

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/18/president-ontmoet-voormalige-tucajana-amazones/

President heeft ontmoeting met voormalige Tucajana Amazones

18-12-2020 04:57

De groep vertegenwoordigers van de voormalige Tucajana Amazones (foto: CDS)

President Chandrikapersad Santokhi heeft een ontmoeting gehad met leden van de voormalige guerillagroep Tucajana Amazones. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op donderdag op het kabinet van de president. Woordvoerder Mario Wijngaarde geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat in 1992 de Tucajana Amazones ervoor heeft gezorgd dat er een akkoord is getekend voor Nationale Verzoening en Ontwikkeling. De aard van de ontmoeting met het staatshoofd is geweest om kennis te maken met de president en tegelijkertijd enkele hete hangijzers met hem te bespreken.

President Santokhi geeft aan dat er wat ruis was in de samenleving met betrekking tot de Tucajana’s. “Er waren enkele berichten die als dreigementen gecategoriseerd kunnen worden, maar dat komt niet van de leden van de voormalige Tucajana Amazones, dat is duidelijk geworden. Immers de Tucajana Amazones bestaan niet meer na het Vredesakkoord van 1992, ze worden wel nog zo getypeerd. Het is nu een stichting die zich inzet voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Ik ben blij dat wij als overheid kunnen samenwerken met de stichting om ontwikkeling te brengen voor de doelgroep,” aldus het staatshoofd.

Wijngaarde zegt dat de groep concrete afspraken heeft kunnen maken met de president met betrekking tot het brengen van ontwikkeling voor haar Inheemse broeders en zusters in het binnenland. “Er zijn verschillende gebieden in het achterland met elk hun eigen uitdagingen, problemen en dus ook oplossingen. Wij willen duurzame ontwikkeling en denken dan in termen van onder meer agrarische ontwikkeling, pluimvee en het creëren van afzetmarkten.” De woordvoerder voegt eraan toe dat aan het staatshoofd een aantal zaken zijn gepresenteerd en dat er in januari een vervolggesprek komt.

Woordvoerder Wijngaarde benadrukt dat er ook nog inhoud gegeven moet worden aan het grondenrechtenvraagstuk. Dit zal bij het vervolgtraject op de agenda staan. President Santokhi geeft te kennen dat er al een uitvoeringsafspraak is gemaakt met de stichting om in januari van het komende jaar bij elkaar te komen en de vraagstukken met ter zake deskundigen en een projectmanagementteam van de Tucajana gedetailleerd te bespreken en inhoud te geven aan de uitvoering. “De plannen moet gerealiseerd worden. Wij hebben een gezamenlijk doel en dat is ontwikkeling te brengen voor de Inheemsen en dus ook voor Suriname,” zegt de regeringsleider.

https://www.sun.sr/Details/6138_KZD8vz8VIVl87SJsTbFbFbLBUPtZQyqIRvmuaFaFaCpVz7ERe4jE6q213fRfJvaNoinDJ1WJeaFaFavfLNsU4z8RgmXAokP98gcFcFccFcFc_tucajana.jpg

MENINGEN OVER TUKAYANA EN JC

De dag in 1989 toen de Toekajana uit de grond kwam was het alles behalve een vreedzame aktie.De eerste dode ene RAMBHADJAN werd voor de ogen van zijn echtgenote en handerden mensen op de steiger(brug vd Veerboot )op Coppename Saramacca dood geschoten.De veerboot was gekaapt met lading en al en voor men de Coppenamerivier op.Alle autos met waardevolle lading waren onteigend vd bestuurders.De Toekajanas waren bewapend door de heer Bouterse bloot en duidelijk werd dat beweerd door leden vh eerste Indiaanse dorp id.Coppename rivier.Als Commandant van een Politie Eenheid werd aan mij door een Detachement Militairen geen assistentie verleend.Heel pijnlijk zag ik de veerboot verder varen en mensen radeloos lopen op het dek.Toen ik terplekke kwam was de veerboot dichtbij Jenny de o
verkant van Boskamp.Toekajana was een verlengstuk van de Militairen toendertijd.aldus de bewoners vh Indiaanse Dorp dichtbij Boskamp.
Brunswijk is bezig met een scenario indien het niet lukt met chan. 
Andre Sporkslede
 : dan wordt het een hel in Sr. deze regering is bezig om Sr. Weer positief op de kaart te krijgen, het wordt keer op keer herhaald dat er een vp is die niet geaccepteerd wordt door de rijke landen, daar moet de president het mee doen. En als vp een ander scenario heeft, sluit hij Sr. Weer voor het buitenland. Wij zullen het zien. Eerst maar meewerken om het land nu op te bouwen.

'We hebben geen reden ons te verzoenen'

11/12/2020 16:04 – Gilliamo Orban

WANICA – De voormalige rebellengroep Tucajana Amazones onder leiding van Thomas Sabajo, laat weten dat er geen reden tot verzoening is met het Jungle Commando dat werd geleid door Ronnie Brunswijk. De guerrillagroepen hebben volgens Sabajo nooit tegen elkaar gevochten. “Dus, we hebben niets te verzoenen”, zegt Sabajo tegen de Ware Tijd. Hij wordt geflankeerd door voormalige strijdmakers Coen en Mario Wijngaarde.

Mario Wijngaarde geeft aan dat de Tucajana Amazone is ontstaan als gevolg van het Kourou-vredesakkoord in juli 1989. Hij wijst erop dat artikel 5 lid 1 van het akkoord aangeeft dat de Jungle Commando gelegaliseerd zou worden en een speciale politie-eenheid zou worden voor het binnenland. “Dit zou voor meer consternatie zorgen bij de inheemse dorpen. Die mannen waren terroristen en ze zouden legaal optreden in de dorpen”, zegt Wijngaarde.

Tegen deze achtergrond is volgens hem de Tucajana in het leven geroepen om de inheemse dorpen te beschermen. Zijns inziens heeft de Tucajana ervoor gezorgd dat in 1992 een akkoord voor Nationale Verzoening en Ontwikkeling is getekend. De Tucajana en het Jungle Commando zijn hierdoor opgehouden te bestaan. “Als het Jungle Commando een politie-eenheid zou worden, zouden we misschien werkelijk met elkaar vechten”, zegt hij.

Zowel Wijngaarde als Sabajo ontkent dat de Tucajana door de toenmalige legerleider Desi Bouterse werd ondersteund. Dit is volgens Wijngaarde mogelijk gevoed doordat militanten en militairen zich met hun wapens bij de Tucajana hadden aangesloten. In een statement die wordt voorgelezen door Wijngaarde geeft hij aan dat de Tucajana in verzet is gekomen tegen het onrecht dat diverse inheemse dorpen is aangedaan tijdens het conflict tussen het Jungle Commando en het leger.

De groep is volgens hem opgericht met concrete doelen die te maken hebben met duurzame ontwikkeling. “Een goed voorbeeld is het grondenrechtenvraagstuk dat na meer dan dertig jaren nog steeds actueel is. We hebben nooit als doel gehad om te vechten tegen de broeders van Jungle Commando”, zegt Wijngaarde.

Het gebeuren laatstelijk in het Mapanegebied kan volgens de statement geen relatie hebben met de Tucajana. “Het is begrijpelijk dat Brunswijk behoefte hieraan had, vanwege handelingen gepleegd door het toenmalige Jungle Commando in dat gebied tijdens de Binnenlandse Oorlog”, geeft Wijngaarde aan.

Bij de plechtigheid heeft een voormalig lid van de Tucajana, Vernon James, enkele handelingen gepleegd. Dit was niet namens de Tucajana, maar namens een inheemse organisatie, waarvan hij lid is. “We hebben alle respect voor de degene die hieraan behoefte hadden.”

De insteek van Steven Jakaoemo op zijn Facebookpagina, dat het om de Tucajana ging, heeft onrust teweeggebracht binnen grote delen van de inheemse gemeenschap. “Gelukkig heeft hij dat ook teruggedraaid toen hij begreep dat het niet om de Tucajana Amazones ging. We vergeven hem voor deze ongelukkige handeling en gaan ervan uit dat hij positieve bedoelingen had.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/11/we-hebben-geen-reden-ons-te-verzoenen/


Brunswijk benadrukt: zonnebril enkel om gezondheidsredenen op

10 december 2020

Vp Brunswijk donderdagavond tijdens de live uitzending vanuit de vergaderzaal van de DNA

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk verscheen donderdagavond met een opvallende zonnebril in de vergaderzaal van De Nationale Assemblee van Suriname (DNA). Toen hij het woord nam was er in de zaal geroezemoes waarschijnlijk om zijn bril. Brunswijk reageerde vrijwel meteen door te stellen dat het een gezondheidsbril is.

 

Dit tot grote hilariteit van de aanwezigen. “Ik heb het eergisteren van de dokter gehad” zei de vp erbij. Foto’s van hem en zijn bril gingen daarna viraal en er verschenen ook filmpjes online (zie onder).

Direct nadat hij met z’n bril in beeld was geweest tijdens een live uitzending vanuit de DNA (foto), plaatste de vp ook nog een korte verklaring op z’n eigen Facebookpagina om het te benadrukken.

Beste landgenoten het zal jullie opvallen zijn dat ik al geruime tijd een bril opzet. Dit doe ik enkel om gezondheidsredenen” aldus Brunswijk in een verklaring op zijn page:

.

Vids tevreden en kritisch over verzoening tussen voormalig JC en Tucajana’s

Geplaatst op

De voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), Theo Jubitana, noemt de verzoening van vicepresident Ronnie Brunswijk als voormalig leider van het Jungle Commando (JC) met de Tucajana’s een goede ontwikkeling. Toch maakt Jubitana ook de opmerking dat de Vids vraagtekens plaatst. “Als vertegenwoordiger van de inheemsen zijn we er niet bij betrokken.” Jubitana merkt op dat er draagvlak aanwezig moet zijn onder de totale inheemse gemeenschap. “Dus we begrijpen niet waarom het zo is gegaan.” Volgens de voorzitter van de Vids zou het goed zijn om ook de nabestaanden in de dorpen, die hun families kwijt zijn geraakt, te betrekken. “En de Vids als overkoepelend orgaan van traditionele gezagsdragers hoorde tenminste op de hoogte te zijn.” Dat er sprake is van verzoening, is voor Jubitana echter een pluspunt, want verzoening kan tot positieve ontwikkelingen leiden.

RB https://www.dbsuriname.com/2020/12/10/vids-tevreden-en-kritisch-over-verzoening-tussen-voormalig-jc-en-tucajanas/

Inheemse organisaties verwerpen verzoening tussen Jungle Commando en Tukayana

Geplaatst op

 

“Wij distantiëren ons van het verzoeningsritueel, dat opgezet is door vicepresident Ronny Brunswijk en Vernon James, de nieuwe commandant van de Tukayana”, aldus het inheems platform Esav. Stichting Kaikoesie, Inheemse Moeders van de Mamabong, de inheemse activisten Audrey Christiaan, Masuanere, Cipam Tamusi en Ingrid King hebben in verband met het verzoeningsritueel tussen het Jungle Commando en de Tukayna het volgende afgewezen. Er is geen overleg gepleegd met inheemse organisaties. De ceremonie heeft plaatsgevonden zonder medeweten van de bestuurlijke organen van de 52 inheemse dorpen, ook niet met het verenigde inheemse overlegorgaan, de Vids.”

Waar zijn onze inheemse broeders?

“Op zondag 6 december jongstleden hebben de guerrillagroeperingen, die in de binnenlandse oorlog van 1983-1987 tegenover elkaar stonden, een verzoeningsritueel uitgevoerd. Hoe is het mogelijk dat een vicepresident zich profileert als oud-guerrillaleider? Deze periode ligt achter ons, alle guerrillastrijders hebben amnestie gekregen. Verzoening gaat niet zomaar, er moet eerst opgehelderd worden waar de verdwenen Iinheemse broeders zijn begraven, die tijdens de binnenlandse oorlog (drugsoorlog) zijn vermoord.

Piai

“Tukayana is de oorlogspiai. Het inzegenen van de oorlogspiai is door ervaren piai’s bewerkstelligd door middel van rituelen te Akarani ter bescherming van onze dorpen tijdens de binnenlandse oorlog (drugsoorlog).  Het Jungle Commando heeft onze dorpen geterroriseerd, inheemse vrouwen werden verkracht en de omgeving van onze dorpen werden onveilig gemaakt. Veel inheemsen vluchtten naar Frans-Guyana. Stichting Moshiro was van plan om een vluchtelingenkamp op te zetten te Maho. Als reactie hierop zijn de dorpsoudsten en wijze mannen bijeengekomen te Akarani. Daar hebben de piai’s Moeroetawera, Cintanie, Arichero, Tukayana en Tukayanare rituelen uitgevoerd.”

Bouterse kapselde de Tukayana’s in

“De inheemse strijders ondergingen een beschermende behandeling om onze dorpen en mensen te behoeden in de binnenlandse oorlog. De onbevreesde groep die hard heeft gestreden, werd de Tukayana Amazones genoemd. Bouterse kreeg dit te horen en heeft de groep Tukayana Amazones ingekapseld en Matto en Thoma als leiders aangesteld.”

Jacht op en moord van de groep van Pico

“De Tukayana-groep was niet in het leven geroepen om voor het leger te vechten. Strijder Pico Sabajo was zich hiervan bewust en heeft een groep mannen om zich heen verzameld aan wie hij de vraag stelde: Voor wie vechten jullie, voor het leger of voor de inheemsen? Dit kwam Bouterse ter ore. Hij gaf opdracht de jacht op Pico en zijn mannen te openen. Zij werden overmeesterd gevangengezet en vervolgens bruut vermoord tijdens een zogenoemde reconstructie om een voorbeeld te stellen voor alle andere inheemse opstandelingen. Er zijn toen een leugens verkondigd om de moord op hen te rechtvaardigen. Gezegd werd dat Pico en zijn aanhang aan drugssmokkel deden en daarvoor waren afgestraft.”

Brunswijk wil zich schoonwassen

“Tijdens de vredesonderhandelingen van 1992 werd grondenrechten in het vooruitzicht gesteld. Ronny Brunswijk heeft tijdens de vredesonderhandelingen verklaard dat hij niet voor inheemse grondenrechten vecht. Dat hij zich nu schoon wil wassen, zou een gelegenheid voor hem zijn om de collectieve grondenrechten in orde te maken, wat Bouterse niet is gelukt tijdens zijn presidentschap. Bouterse heeft de mensen misbruikt voor zijn eigen belang. Tijdens de verzoening, die Brunswijk heeft geënsceneerd afgelopen zondag, zien wij opnieuw scheve verhoudingen.”

 Eisen

“De inheemse organisaties zijn niet tegen verzoening. Wel worden excuus en een Inheemse ceremoniële plechtigheid geëist voor de vermoorde groep van Pico Sabajo, waarin zij worden opgedragen aan de grote geest om rust te vinden. Pico Sabajo en zijn strijders moeten in ere worden hersteld en de Wet Collectieve Grondenrechten, die binnenkort wordt behandeld in De Nationale Assemblee, moet aan deze groep worden opgedragen”, aldus meerdere inheemse organisaties.

HD

https://www.dbsuriname.com/2020/12/10/inheemse-organisaties-verwerpen-verzoening-tussen-jungle-commando-en-tukayana/

'We hebben ons niet verzoend met het Jungle Commando'

08/12/2020 08:08 – Gilliamo Orban

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen, baard en buiten

Vernon James (r) samen met Ronnie Brunswijk (m) en Bol Langaman. Foto: FB Steven Jakaoemo  

PARAMARIBO – “We waren alleen als toehoorder uitgenodigd voor een ritueel, dat Ronnie Brunswijk zou uitvoeren te Mapane. Wij hebben ons niet verzoend met het Jungle Commando.” Zo reageert Vernon James tegenover de Ware Tijd op berichten op sociale media als zouden de voormalige guerrillagroepen Tucajana Amazones en Jungle Commando zich zondag hebben verzoend in het Mapanegebied. Dit heeft veel tongen losgemaakt binnen de inheemse gemeenschap.

James was voor de plechtigheid afgevaardigd door Tucajanaleider Thomas Sabajo. “Het klopt ook niet dat de leiding van de Tucajana aan mij is overgedragen, zoals dat wordt beweerd op sociale media”, zegt James. Zijns inziens ging de ceremonie over verzoening tussen de ‘blaka buba‘.

Op de vraag waarom hij heeft geparticipeerd in de ceremonie zegt James hiervoor te zijn gevraagd door een inheemse organisatie die daar aanwezig was en waarvan hij ook lid is. “Ik heb meegedaan, maar ik heb niets gezegd”, benadrukt James.

Dat de Tucajana Amazones en het Jungle Commando zich hebben verzoend, heeft de jurist Steven Jakaoemo op persoonlijke titel geplaatst op zijn Facebookpagina. Hij heeft daarbij ook foto’s van de plechtigheid gepubliceerd. “Er werd gesproken over het bijleggen van ruzie en dat er vrede moet zijn tussen de groepen. Ik heb toen de conclusie getrokken dat er verzoening heeft plaatsgevonden tussen de Tucujana en Jungle Commando”, legt hij uit.

Maar nadat hij maandag heeft gesproken met onder anderen James, heeft hij de tekst, die hij bij de foto’s op Facebook had geplaatst, aangepast. “Als de leden van Tucajana zeggen dat zij zich niet hebben verzoend, is dat het. Ze hebben me wel gezegd dat het een begin kan zijn om tot verzoening te komen”, zegt Jakaoemo.

James geeft aan dat er eerder een gesprek is geweest tussen de Tucajanaleider Sabajo en Brunswijk. James en Jakaoemo waren ook aanwezig bij die ontmoeting. Er is volgens James niet gesproken over verzoening. “We hebben wel gesprekken gevoerd om samen te werken in het belang van de verdere ontwikkeling van het binnenland”, verklaart hij. In dat verband zal misschien het proces tot verzoening ingezet worden.

De marrons en de inheemsen moeten volgens James los van elkaar zich eerst verzoenen binnen hun gelederen. “Pas daarna kunnen we ons met elkaar verzoenen”, zegt hij doelend onder meer op het feit dat de Angula-, Mandela-, en Kofimakagroep, bestaande uit marrons, lijnrecht tegenover het Jungle Commando van Brunswijk stond.

https://www.facebook.com/jakaoemoks

Steven Jakaoemo

 6 dec 2020

Mapane gebied: het traject naar verzoening.
Zijne Excellentie Ronny Brunswijk vraag Pardon c.q vergeving voor hetgeen tijdens de binnenlandse oorlog tussen de Tucajana Amazones Suriname en Jungle Commando heeft plaatsgevonden.
Mapane gebied: de culturele geestelijke leider Harold Taweroe aan het woord tijdens het begin van de culturele ceremonie in het kader van het traject naar verzoening tussen Ex-Juncle Commando leider, heden de Vice-President Zijne Excellentie Ronny Brunswijk en de Tucajana Amazones Suriname.
 
6 december 2020 
Mapane gebied: Aankomst van de Inheemse culturele delegatie onderleiding van Harold Taweroe, Bol Langaman en de Districtscommissaris van het bestuursressort Coeroeni mevr. Monique Sapa.
De Inheemsen begeleiden de vertegenwoordiger van de Tucajana Amazones Suriname dhr. Vernon James (Apoera) als vertegenwoordiger van Commandant Thomas meer bekend als ‘Thoma’.


Everything was brought here by the Creator – the one Creator

Some people call Him “God
some people call Him “Buddha
some people call Him “Allah
some people call Him other names.

We call Him
Tamusi (Kali’na) or Adajalie (Lokono)

Vandaag hebben wij een speciaal gebed in de Palmentuin uitgevoerd.

Aan onze voorouders is gevraagd om ons spiritueel bij te staan ​​bij een speciale activiteit in verband met een historische traject naar verzoening met de toenmalige strijders.

6 december 2020
Mapane gebied: De minister van Transport Communicatie en Toerisme Albert Jubithana zal in Guyana een belangrijke overeenkomst tekenen.
Wij wensen de minister veel wijsheid en succes toe & zijn van overtuigd dat de belangen van Suriname goed bewaakt zullen worden, waardoor beide landen een gezamenlijke voordeel kunnen hebben in de luchtvaart- en toerisme sector. 
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen, hoed en buiten

Mapane, distict Commewijne/Para: een historisch bijeenkomst te Mapane inverband met het traject naar verzoening tussen Ex-Juncle Commando onderleiding van Ronnie Brunswijk heden de Vice-President van de Republiek Suriname en de Tucajana Amazones Suriname.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *