22 JANUARI 2020: TIK-TAK MUURVAST

23-01-2020

Dat de zitting niet inhoudelijk is behandeld maar is afgehamerd en uitgesteld naar 31 maart 2020 betekent logischerwijs dat de heer Bouterse in persoon weer moet verschijnen op bevel van de Krijgsraad daar de eerste bron van het verzet aantekenen gebaseerd is op het vonnis bij verstek. Op basis van het vonnis is de nieuwe omstandigheid dus het verzet en in dit verzet is er een fout gemaakt dat de persoon Bouterse aan de Krijgsraad aangaf dat hij daar in de hoedanigheid van President zat. Hiermee is niet alleen het ambt van het Presidentschap besmeurt maar heeft de advocaat van Bouterse een vormfout begaan door zijn client te adviseren in de hoedanigheid van President op de zitting vertegenwoordigd te zijn. Dit houdt in dat er een dubbele verschijning van Bouterse vereist is, namelijk eerstens vanwege het niet inhoudelijk behandelen van zijn verzet en tweedens vanwege de vormfout van de aanwezigheid van de President in plaats van de persoon. Want het vonnis waarop het verzet gebaseerd is is niet tegen de President maar tegen de persoon van Desire Delano Bouterse uitgesproken.De directeur van het Kabinet is terecht laaiend, mijnsinziens, omdat op 31 maart twee zaken gecorrigeerd dienen te worden, namelijk de inhoudelijke verklaring die de persoon moet afleggen waarom hij verzet heeft aangetekend en dat hij nu in de juiste hoedanigheid daartoe volgens de wet gerechtigd is. De president is niet gerechtigd verzet aan te tekenen omdat het vonnis tegen een persoon is. De entourage rondom de president zit met een groot juridisch probleem omdat de persoon Bouterse zich in de zittingszaal heeft begeven dus ingestemd heeft met zijn status van veroordeelde en zijn nieuwe omstandigheid afgeleid van de status van veroordeelde, namelijk verdachte persoon. Indien het strafproces vanwege totaal nieuwe bewijsmateriaal opnieuw moet plaats vinden, blijft het vonnis staan totdat die in hoger beroep vernietigd is. Indien dus totaal nieuw bewijsmateriaal ter tafel komt is de persoon in het lopende proces onder de nieuwe omstandigheid dus inderdaad wederom verdachte, wat niet wegneemt dat het vonnis blijft staan maar slechts is opgeschort en niet in kracht van gewijsde is gegaan, doordat Bouterse verschenen is in de rechtszaal. Maar vanwege de verkeerde hoedanigheid is het nog maar de vraag of het vonnis toch niet kracht van gewijsde kan worden toegekend bij volharding op 31 maart. Want inhoudelijk zal de rechter op 31 maart de President toch maar aan het verstand brengen dat hij het strafproces slechts kan voortzetten als persoon en niet als President. Dit stelt Bouterse ook letterlijk: 

“Ze hebben een verstek vonnis uitgesproken. Dat wil zeggen als ik niet ga, dan zou het vonnis zijn bekrachtigd.” Hij zei dat hij verantwoordelijkheden heeft en dat hij heeft aangegeven dat hij zal gaan, maar dat hij de (spel)regels wil bespreken.
 
“Mijn advocaat heeft een verzet ingediend en dat wil zeggen dat ik het niet eens ben met dat ding dat ze vonnis noemen. Ik ben het er niet mee eens en ik wil dat aan de rechter gaan zeggen.”
Bouterse spreekt duidelijk in de ik-vorm en dus niet als president. Kanhai moet gaan, wat Eugene van der San betreft. Wordt nu het “Robert van trikt model”, nu op kanhai toegepast? De moor heeft zijn werk gedaan en komt te dichtbij de grote jongens, dus de moor mag gaan? De val van Kanhai wordt blijkbaar ingezet via het tuchtcollege, zoals ook Robert van Trikt via persoonlijke bevoordeling van zichzelf en de uitspraak dat de Chotelall dollars bij de President gezocht moesten worden, te gevaarlijk dichtbij de grote jongens kwam. Het doek valt ook voor Kanhai want de regenstelling in het kamp van Bouterse is blijkbaar hard wakker geschud door de blunder van Kanhai zodat Bouterse wel degelijk in persoon moet verschijnen op 31 maart, wat niet gehoeven had als hij daar zoals het strafrecht vereiste in hoogst eigen persoon aanwezig was. Want dan had hij nog de mogelijkheid om dan als president in landsbelang bijvoorbeeld zich af te melden, hetgeen door de rechter gehonoreerd zou moeten worden aangezien het maatschappelijk belang de hoogste prioriteit heeft. Dit politieke middel is door de blunder van Kanhai aan de president ontnomen, en hier zal hij voorboeten via “het Robert van Trikt model”. En om zijn blunder goed te praten, zegt Kanhai dat Bouterse niet meer voor de Krijgsraad hoeft te verschijnen op 31 maart, hetgeen volkomen onlogisch is. De juridische blunder wil de advocaat op politieke wijze rechtzetten, hetgeen door de Krijgsraad op strikt zakelijk wetenschappelijke strafrechtelijke wijze absoluut niet getolereerd zal worden. De rechter zal integendeel de persoon van Bouterse flink om de oren wassen op 31 maart dat hij als persoon verschijnt. In de rechtszaal blijft een politiek gevecht om een juridische stellingname binnen de gelederen van de NDP ver buiten de deur van de rechtszaal. Strikt juridisch gezien heeft de politiek totaal geen enkel effect op de rechtszaak of het vonnis. De heer Bouterse blijft een veroordeelde alleen heeft hij alle rechten va.n een verdachte, aldus Hugo Essed tegenover Starnieuws van 22-01-2020 onder de kop: Essed: Bouterse sleept ambt president mee naar zitting.http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56658
Door in militair tenue te verschijnen heeft de heer Bouterse niet alleen het ambt van president meegenomen en besmeurd, maar ook nog de hoogste militaire leiding van het leger en het totale leger zwaar vernederd en beledigd, daar hij dus met andere woorden de leider en de opperbevelhebber is die bleod aan zijn handen heeft en daarvoor tot 20 jaar is veroordeeld. Het leger heeft dus een moordenaar als opperbevelhebber. Of het leger deze groffe blamage zal accepteren zal nog te bezien zijn. Misschien maakt daarom ook de directeur van het Kabinet van de president zich grote zorgen. De top van het leger heeft in ieder geval het signaal afgegeven door totaal afwezig te zijn bij de ondersteuning van hun opperbevelhebber. Gevoegelijk mogen wij dus aannemen dat het leger volledig achter de rechtsstaat gedachte staat en de persoon van Bouterse zelf en geheel persoonlijk voor zijn wandaden van 1982 verantwoordelijk stelt met hun totale afwezigheid. Volk en Leger zijn besmeurd en nationaal en internationaal te schande gezet. Blijkbaar beseft de heer Bouterse niet wat hij heeft geflikt met zijn tenue of besefte hij het juist wel op het laatste moment op het plein toen hij zei: “De president hield zijn goed gemobiliseerde aanhangers op het Onafhankelijkheidsplein voor dat hij waarheidsvinding belangrijk vindt. Van de hak op de tak springend zei hij direct erachter aan: “ik heb de verantwoordelijkheid over de gewapende machten. We moeten verantwoording afleggen, want onderschat de gewapende machten niet…” Hij herhaalde: “Onderschat de gewapende machten niet, en ik heb de verantwoordelijkheid over ze. En als ze recht willen, laten ze recht spreken.”
aldus Starnieuws 23-01-2020 onder de kop Bouterse: Vonnis moet voorkomen dat ik weer president wordt.http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56671
 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *