EINDE VAN EEN TIJDPERK DORPSPOLITIEK IN INTERNATIONALE ARENA VAN GROOTMACHTEN

Auteur: Angela Fernald

Het heeft veertig jaren lang geduurd maar dit keer is het definitief. Suriname is klaar met patronage en crimineel ingestelde leiders die met diefstal van onze economie zichzelf hebben bevoordeeld met geld uit grondstoffenroof, concessies, areas of interest. Surinamers zullen als de tekenen niet bedriegen voorgoed hiermee afrekenen over 2 dagen. Genoeg is genoeg!! Dit tijdperk dat de vrijheid van denken en ontwikkeling van haar burgers heeft getorpedeerd zal de rekening gepresenteerd krijgen op 25 mei 2020. Wij zullen ons land bevrijden uit de Chineze, Venezuelaanse  en Russische invloedssfeer waarin Desi Bouterse zichzelf achter is gaan verschuilen, zo bang als hij is voor de Amerikanen. Een nieuw tijdperk heeft Bouterse verrast, men heeft niet meer te maken met achterlijke en slaafse Surinamers die maar alles over zich heen laten komen voor een voedsel pakket of een bordje linzensoep. Jongeren hebben breed toegang tot internet en social media terwijl de oude garde rondom de President een gemiddelde leeftijd van bijkans 70 jaren heeft. Deze achterstand in de snelheid van informatie en bediening van de technologie heeft de oude garde op achterstand gezet. Jongeren doen sneller onderzoek via de digitale snelweg en organiseren zichzelf veel sneller bij acties tegen het regiem. De kloof tussen jongeren en hun ouders is gedicht omdat de jeugd aan den lijve heeft kunnen ervaren hoe de Stasi praktijken van het regiem hebben uitgepakt in de kwestie van de ontvoering van de kritische militair Rodney Cairo. Zo is de directe link gelegd kunne worden met 8 december 1982 en de verdwijningen daarna, waarover de ouders van de jongeren veelvuldig hun stem over hebben laten horen, echter heel lang aan dovenmans oren. Maar deze zelfde ondersteunende jeud van het regiem Bouterse heeft evenals de geldbonzen en grootkapitalisten binnen de NDP de partij de rug toegekeerd. De NDP erodeert nationaal en internationaal vanwege corruptie en bedrog van gerenomeerde instanties en instituten zoals de Nederlandse Marechaussee inzake de 19,5 miljoen “witwassen” via de CBvS, de Amerikaanse Centrale Bank de FED, Oppenheimer en IAMGOLD. Maar de wereld laat zich niet bedonderen, evenals de Surinaamse rechterlijke macht/Krijgsraad en de Procureur-Generaal die zonder aanziens des persoons hun werk zijn blijven doen in de Republiek ondanks de enorme politieke aanvallen van het zittende regiem die in alles een politiek proces ziet of een scenario/complot vanuit het buitenland en dan met name van de zijde van het ex-Moederland, want tegen de Amerikanen durft het laffe  regiem niet te schoppen. Nationaal en internationaal is men moe van het regiem Bouterse. 

Anti-Barbari

Iets meer dan 525 jaar geleden schreef de bekende humanist en filosoof Erasmus zijn eerste geschrift getiteld “Anti-Barbari”. Hoewel dit Surinaams lijkt is het vrij vertaald uit het Latijns “ Tegen de Barbaren”. Hierin verzette Erasmus zich tegen de houdingen en gedragingen van de barbaren uit zijn tijd die hij als barbarij omschreef. Hij leverde hiermee kritiek op misstanden in de samenleving zoals machtsmisbruik, incompetentie van leiders, geldzucht en gebrek aan ethiek. Hierdoor werd de ontwikkeling van de samenleving geremd en bleef de bevolking arm en onderontwikkeld. In de ogen van Erasmus waren de barbaarse leiders zondaren voor wie een speciale plaats in de hel gereserveerd was.
Erasmus heeft zich gedurende zijn hele leven ingezet voor scholing en ontwikkeling van burgers omdat dit niet alleen het beste wapen was tegen de barbaren en het barbaars gedrag, maar ook een voorwaarde voor het gezond tot ontwikkeling brengen van een samenleving. Hij was van mening dat mensen niet worden geboren maar gevormd. Het gedachtegoed van Erasmus is na 525 jaar nog steeds erg relevant in de wereld en zeker ook voor het Suriname van vandaag. In onze samenleving zijn de misstanden die Erasmus beschreef en bevocht ook zichtbaar. Net als hem rust op ons de plicht om in ons eigen belang hiertegen in te gaan. Wij hebben op maandag 25 mei een mooie gelegenheid om dat te demonstreren door naar de stembus te gaan en “anti-barbari” te stemmen. Door de “barbari” zijn veel mensen gefrustreerd geraakt en teleurgesteld in de Surinaamse politiek en zijn voornemens niet te gaan stemmen. Daardoor maken zij wel een keuze voor en niet tegen de continuering van het leiderschap, de cultuur en het beleid van de “barbari” in ons land. Ik ben ervan overtuigd dat het beschaafde Surinaamse volk andere leiders en een ander beleid wil welke hen een toekomstperspectief biedt. Ga daarom naar de stembus op 25 mei en vervul uw burgerplicht. Mijn stemadvies luidt dan ook als volgt:

”ANTI-BARBARI”.

God zij met ons Suriname.

Soraya Bousaid

https://www.dbsuriname.com/2020/05/22/anti-barbari/?fbclid=IwAR3FpxYLnm4_puqOiIgxYdVC2m6-rXoswjKZdoEYvxRqYYH_62kyg3Pk_oc

Team buitenlandse financiele experts inhuren en alle staatstransacties van de afgelopen jaren checken.Oppakken en opsluiten diegene die niet kan verklaren waar het geld is gebleven of geen sluitende administratie heeft. Overboekingen uit het verleden naar buitenlandse rekeningen nagaan en checken op wiens naam de rekening staat . Bij fraude ,rekeningen leegtrekken en terugboeken naar Suri.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *