EEN POLITIEK VOORBEELD & POLITIEKE VERDIENSTE VANWEGE HET HARDE JURIDISCHE DENKWERK VAN SERENA ESSED.

Mijn stelling: “je moet je eerst bekwamen en vervolgens met je pen schreeuwen”

Dit is de nieuwe beweging, de nieuwe denkwijze die de jongeren in Suriname dienen te volgen. Dan krijgen wij pas een natie in plaats van racisme en discriminatie.  Wanneer je weet hoe een staat in elkaar steekt dan weet je ook dat het volslagen zinloos is om een treiterende hinderlijke luis in de pels te zijn. Het zal zich altijd tegen je keren, want wie denkt slimmer dan de staat te zijn zal zichzelve tegen komen. Suriname op de eerste plaats kan alleen met onderling vertrouwen, denkwerk en dialoog. Chaos, geschreeuw en anarchisme door te schoppen tegen systemen, regeringen en parlementen zet geen zoden aan de dijk. De jonge Serena Essed heeft dat goed begrepen en haar verantwoordelijkheid genomen door Suriname een juridische dienst van onschatbare waarde te bewijzen. Maar ook de blinde Kirti Binda, die het vwo succesvol afrondde liet zien dat waar een positieve wil is er een succesvolle weg is. Serena Essed, de  jonge Surinaamse nationaliste heeft verder geborduurd op het werk van deskundigen en de jaren lange discussie mbt de kiesregeling omgezet in iets tastbaars voor Suriname. En dit is precies wat jongeren dienen te doen,  door zich vaktechnisch te bekwamen en te scholen, te luisteren en te debatteren in plaats van nog meer schade aan te richten door de samenleving en de economie te ontwrichten door onwetendheid of politiek misbruik. Wanneer jongelui zich politiek laten misbruiken om acties te voeren valt dat  onder herrie schoppen, een totaal verkeerd signaal voor onze jongeren. Daarom hulde aan Serena Essed, zij gaat de historie in met niet alleen  een juridische aanwinst voor heel het land maar ook nog een nieuwe politieke beweging in gang te hebben gezet. Wat zij geetaleërd heeft is verantwoordelijkheid,  deskundigheid en jongelui aangespoord Suriname op de eerste plaats te stellen door het verstand te gebruiken. Het tijdperk van op emotie te spelen is voor goed voorbij. De beste weg die Suriname politiek is ingeslagen ten aanzien van de ontwikkeling van het land is door de keuze te maken voor wetenschap in plaats van de methode van macht door krijgsheerschap zoals van Desi Bouterse die misbruik maakte van jongeren die politiek groen zijn. Maar ook andere politieke partijen hebben altijd misbruik gemaakt van jongeren die politiek groen achter de oren zijn. De wetenschappelijke invalshoek die de huidige regering koos voor de oplossing van vele problemen vanwege  dialoog en samenwerking, geeft vertrouwen dat het ooit goed komt met Suriname.  Alle neuzen in een richting want wij zijn allemaal Surinamers, in binnen en buitenland, in politieke partijen en daarbuiten. Suriname eerst betekent dat wij allen snakken naar de broodnodige natie vorming in plaats van de etnische hokjes die ons volk zo tegen elkaar opzet door politieke partijen die niet geschoeid zijn op een wetenschappelijke benadering van de vele Surinaamse problemen. Dit is nu juist de positieve toegevoegde waarde van Serena Essed waar de 597organicmovement een groot voorbeeld aan kan nemen. Suriname heeft rust, vertrouwen en orde nodig en niemand is gebaat bij ondermijning hiervan onder het mom op te komen voor het arme volk. We dienen goed te beseffen dat Suriname door goed denkwerk van voornamelijk de middenklasse en eigen verantwoordelijkheid van individuen door slim te stemmen aan een ramp is ontsnapt. De toekomst heeft veel uitdagingen en de jongeren en wij allen hebben geen tijd om tijd te verliezen. Positieve ondersteuning van de regering en van elkaar is de nieuwe weg, de nieuwe beweging.  In rust kunnen wij als volk veel meer bereiken.

Forwards ever and backwards never!!