15. EEN PLUIMPJE VOOR ONZE PRESIDENT EN VOOR ONSZELF.

Een pluimpje voor onze president en voor onszelf

Alles wat er nu gebeurt, moeten wij tegen de achtergrond van onze geschiedenis bekijken. Wij zijn als volk 40 jaren bedrogen. Wij zijn voorgehouden dat wij in een dekolonisatieproces zaten en ons moesten bevrijden van bakra basi die ons in armoede had gedompeld en onze geest had verminkt. Maar op 25 mei zijn wij na deze lange jaren van leugen en bedrog wakker geworden. We zijn midden in de realiteit dat het onze mensen zelf zijn die ons steeds hebben achtergehouden en ons nog steeds proberen te belazeren, omdat zij niets anders doen dan hun eigen privé belangen en privileges te beschermen. Het ergste wat deze groep van eigen onderdrukkers heeft gedaan, is dat zij in ons hele overheidsapparaat zijn binnengeslopen en politici en hoge functionarissen hun handlangers zijn en hun belangen beschermen. Nog steeds. Deze eigen Surinamers hebben ons geld gestolen en ze hebben ook de complete infrastructuur van productie vernietigd vanwege ondeskundige bemensing en hun roofzucht. Zij hebben ons milieu vernietigd, de staatsorde ontwricht en alleen de rechterlijke macht is niet gevallen. En nu moet onze nieuwe president Santokhi slim manoeuvreren, want de strijd die er nu plaatsvindt, is zowel binnenboord als buitenboord. Wij als kritische burgers moeten deze feiten en omstandigheden meenemen in het beoordelen van wat er zich afspeelt in ons land. Wij mogen over alles schrijven, maar laten wij niet verzanden in futiliteiten en het grote verband uit het oog verliezen waardoor er een disbalans ontstaat en de president voor 90% veroordeelt wordt i.p.v. voor 10% voor het laten vallen van steken, want de president is niet heilig, ook hij maakt fouten. Maar eerlijk is eerlijk, wat een verademing van wat wij hiervoor hadden. Laten wij de president uit eerste hand volgen via het programma Krin Taki en DNA i.p.v. op social media. Het is al een hele hulp aan elkaar als wij de bronnen volgen i.p.v. fake nieuws en schaakborden van de mensen die ons in deze diepe ellende hebben gedompeld. Onze president staat voor een bijna bovenmenselijke taak en uitdaging. Ons volk zit nu pas op de echte weg van bevrijding en moet tegelijkertijd uit het diepe dal van vernietiging klimmen en ook nog zichtbare ontwikkeling brengen. Onze president moet zich op drie fronten tegelijk inzetten. Behalve deze drie fronten spelen daarnaast emancipatorische problemen die parallel lopen met etniciteit. En de destabiliserende politici misbruiken deze achterstandsituatie van grote groepen in onze samenleving om de racisme kaart op tafel te gooien en zo de president in diskrediet te brengen. Een pluim voor onze president die de destabilisatie omzet in gestructureerde units die het overheidsapparaat verder moeten versterken. Onlangs met de Ghetto boyz, maar ook met de decentralisatie door lagere bestuursorganen directer te betrekken bij het centrale bestuur. De regering gaat als een speer, ook internationaal, IDB, IMF etc. Ons land is compleet op zijn gat en moet van onderaf opnieuw worden gestructureerd. Enig respijt en begrip is dus wenselijk. Omdat wij zitten met een laag opgeleide bevolking en binnen de coalitieregering er een enorm kaderprobleem manifest is geworden vanwege de Abop, is het geen wonder dat het nepotisme zwaar ingang heeft gevonden bij met name deze politieke partij, waardoor de gehele regering een smet op zich heeft gekregen. Enige nuancering is dus hiermee op zijn plaats, ook wat betreft de benoeming van mevrouw Melissa Santokhi. Het is veel belangrijker om niet te focussen op de achterstand van de Abop of de destabilisatie vanuit de NDP, maar veel meer op de eigen inzet, de eigen kracht. Iedere Surinamer heeft het recht alles wat onze nieuwe ontwikkeling frustreert aan de kaak te stellen en te bestrijden binnen de perken van wet en recht. Maar we mogen nimmer vergeten dat wij slachtoffer zijn gemaakt door Revo-leugenaars en op 40 jaren achterstand zijn gezet in onze ontwikkeling. Van productie is geen sprake geweest en van bevrijding evenmin, integendeel zijn wij mentaal getergd en een gehele generatie gehersenspoeld. Wij mogen dus boos en ongeduldig zijn, maar no lasi bribi. Desi Bouterse heeft de bevrijdingsstrijd geclaimd met zijn zogenaamde revolutie, maar het is Chandrikapersad Santhoki die nu de leiding heeft in onze bevrijdingsstrijd. Onze geschiedenis van bevrijding loopt niet langs etnische scheidslijnen, het is nu de beurt aan onze president die het mandaat van ons volk heeft gehad om voor te gaan in deze strijd. En de president en zijn regering verdienen alle ondersteuning. Als wij bereid zijn tegen deze achtergrond te kijken naar wat over ons is afgeroepen en door wie, dan hebben wij grote kans van slagen. Wij zitten immers allemaal inderdaad in dezelfde boot die de kust van de nieuwe horizon zal moeten bereiken. Gaande de rit leren wij elkaar te helpen, te vertrouwen en samen te werken onder leiding van deze president en indachtig ons volkslied dat voorschrijft: “Wans’ ope tata komopo, wi mu’ seti kondre bun”.

Mevr. A. Fernald  Afernald34@gmail.com

https://www.dbsuriname.com/2020/09/05/een-pluimpje-voor-onze-president-en-voor-onszelf/

Leendert Doerga

 14 sept 2020.

 
Drs. WIM BAKKER :
” Wij hebben met zijn allen de plicht –ook wij die tegen de oude politiek zijn, tegen vriendjes politiek, tegen nepotisme zijn– om deze REGERING met man en macht te helpen in het zadel te blijven. ELKE ANDERE HOUDING IS AFKEURENSWAARDIG.
De problemen in het land zijn VEELS te groot en te ERNSTIG voor POLITIEKE SPELLETJES. De verkiezingsuitslag was geen stem voor nieuwe politiek ,maar een stem TEGEN DE NDP.
Wat wij verwachten is dat deze regering zaken in het land NORMALISEERT, de SCHULDENBERG afbouwt en de ECONOMIE weer op gang krijgt. Het is van uiterst belang dat deze regering daarin slaagt, anders dreigt voor onze samenleving het gevaar voor verder afglijden in ARMOEDE,CHAOS en ETNISCHE POLARISATIE..”.
Het volledig column van Wim Bakker mag U lezen in De West,editie 3 september 2020 , pagina 4.
LEENDERT DOERGA.
Paramaribo 14 september 2020.

Bureau Eenheid, werkarm president, lenigt acute nood in Coronie

13 Sep, 2020, 00:58

foto

foto

previousHet Kinderhuis De Toekomst werd ook bedacht met pakketten.next

 

foto

 
Het Bureau Volkscontacten op het Kabinet van de President is omgedoopt in Bureau Eenheid. De eerste voedselpakketten zijn zaterdag in Coronie verstrekt aan burgers en tehuizen. Stanley Dijksteel, coördinator van het Bureau, zegt in gesprek met Starnieuws dat samen met districtscommissaris Maikel Winter de eerste 50 voedselpakketten zijn verstrekt daar waar de nood het hoogst is, vanwege de Covid-19 crisis. Bureau Eenheid is er voor armoedebestrijding maar tegelijkertijd gekeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de hulpbehoevenden zodat de persoon hierdoor meer mogelijkheden heeft. 
 
Ook het Kindertehuis De Toekomst en het Verpleeg- en Verzorgingshuis Huize Lunor hebben pakketten overhandigd gekregen. Er zullen in het kokosdistrict nog 550 pakketten verstrekt aan anderen die de hulp ook nodig hebben. Dijksteel merkt op dat er nauw samengewerkt wordt met de districtscommissariaten en diverse ministeries. Zo zijn de pakketten samengesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Op alle districtscommissariaten zullen personen van Bureau Eenheid werkzaam zijn, waardoor op acute noden snel ingespeeld kunnen worden zonder een lange bureaucratische weg. 
 
Dijksteel merkt op dat president Chan Santokhi in het gehele land nauw contact wil hebben met het volk. Er zullen ook dependances zijn in alle districten. Armoedebestrijding is een van de prioriteiten van de regering. Bureau Eenheid neemt het ruim honderd personen tellende personeelsleden over. Een deel is uitgeleend door diverse ministeries. Na evaluatie zal worden bepaald wie teruggaat naar de ministeries en wie verder ingezet zullen worden. Er zal een inventarisatie worden gepleegd. Voor velen was het werk bij het toenmalige Bureau Volkscontacten aantrekkelijk omdat er een toelage van 50% werd gegeven, maar dit is nu ingetrokken door de president. 
 
Als werkarm van de president zal het Bureau Eenheid bij acute nood meteen inspelen, maar er zullen projecten geïnitieerd worden om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Er zijn volgens Dijksteel verschillende mogelijkheden om mensen te helpen door goed samen te werken met de ministeries. Door dependances en medewerk

Dc Winter: “Actievoerders worden politiek aangezet”

 

Actievoerders hebben de Oostwestverbinding gebarricadeerd. Foto: Facebook

De actievoerende ambtenaren in het district Coronie worden door de politiek aangezet. Dit constateert de burgervader van het district Maikel Winter. Ondanks het gesprek van gisteren hebben de ambtenaren vandaag weer de weg geblokkeerd. De burgervader zegt in gesprek met Suriname Herald, dat de blokkades netjes zijn verwijderd door de ordehandhavers.

Toen is gebleken dat politieke opponenten hierachter zitten. Die mensen zijn ook in kaart gebracht. De opponenten hebben afgelopen weekend met de mensen vergaderd. Na de barricades van gisteren heeft de burgervader een onderhoud gehad met de ontevreden ambtenaren. Tijdens het gesprek zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van het probleem, dat niet een probleem van Coronie alleen blijkt te zijn.

De burgervader is daarna naar Paramaribo afgereisd, waar hij een gesprek had met de ministers onder wie deze ambtenaren vallen. Er is afgesproken dat de beschikkingen van deze mensen zullen worden opgevraagd en naar Paramaribo worden opgestuurd naar de ministeries, zodat er gewerkt kan worden aan een oplossing. Dat de mannen nu weer de weg afsluiten is geheel tegen alle gemaakte afspraken in, meent de burgervader.

Een groep van rond de 75 mannen heeft gisteren uit ontevredenheid de weg nabij Totness afgesloten. Zij zijn niet te spreken over het feit, dat ze al zeven tot acht maanden in overheidsdienst zijn en nog steeds geen salaris hebben ontvangen. Dit ondanks ze hun beschikkingen hebben.

OW-minister Riad Nurmohamed zei eerder in een gesprek met Suriname Herald, dat hij op zijn ministerie dagelijks geconfronteerd raakt met mensen, die maanden in dienst zijn en geen geld ontvangen. Deze personen zijn volgens hem niet volgens de normale procedure aangenomen. Daarnaast heeft het ministerie de middelen niet op zijn begroting om deze mensen uit te betalen.

Voor wat betreft OW is besloten om deze mensen de wacht aan te zeggen, terwijl hun status wordt onderzocht. Als blijkt dat zij volgens de juiste procedure zijn aangenomen zullen zij zeker worden ingezet, zei Nurmohamed eerder deze week.

https://www.srherald.com/suriname/2020/09/08/dc-winter-actievoerders-worden-politiek-aangezet/

Column: Krin Taki!

08 Sep, 2020, 00:59

foto

De samenleving wordt opgeschrikt met eerst negen Covid-doden op zondag en maandag nog eens zes. Het is onvoorstelbaar dat Volksgezondheid met geen woord rept over hoe het komt dat ineens zoveel mensen zijn gestorven. Zijn ze werkelijk aan Covid-19 gestorven of waren er andere onderliggende ziekten? Ook is niks gezegd over dat ineens het dodental is opgeschroefd naar 91, terwijl afgelopen etmaal één persoon is overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Op deze manier gaan we niet om met de samenleving! 
 
Wanneer mensen hun bedenkingen hebben over de cijfers die de overheid presenteert, wordt er verontwaardigd gereageerd. Ondanks alle mooie woorden over transparantie – en samen doen – is er nauwelijks openheid. Beheersing van Covid-19, de financiële crisis en armoedebestrijding zijn drie prioriteitsgebieden van de regering. Toch wordt er nog sporadisch een persconferentie gehouden door Volksgezondheid, terwijl de beloofde wekelijkse persconferentie na de Raad van Ministers al een vroege dood is gestorven. De president kiest ervoor om veilig te blijven en een eenzijdige ‘krin taki’ te houden. ‘Krin taki’ wil zeggen openheid, ook naar de alledaagse media. ‘Krin taki’ betekent dat je niet bang bent voor confrontatie, dat je open staat voor kritiek. ‘Krin taki’ houdt in dat je geen verborgen agenda’s hebt. Krin taki’ zegt dat hoe slecht de boodschap ook is, je die onverschrokken brengt. ‘Krin taki’…
 
Terwijl er nog gesproken wordt over armoedebestrijding, hebben veel mensen het bijzonder moeilijk. De ‘gewone man en vrouw’ kunnen hun economische activiteiten nauwelijks ontplooien door de avondklok en de ‘weekend lockdown’. Het wordt steeds moeilijker voor velen om de eindjes aan elkaar te knopen. Om niet te praten over de enorme beperking van vrijheid. Mensen moeten verplicht thuisblijven, terwijl velen zich op basis van eigen verantwoordelijkheid houden aan de Covid-regels. 
 
Intussen dringt het bedrijfsleven terecht aan om eindelijk over te gaan tot normalisatie. De regering heeft zelf geen geld en kan mensen die honger lijden niet verzorgen. Een groot deel van het land is gelukkig geen ambtenaar en moet zelf de centjes verdienen om te kunnen overleven. Doordat de economie zo goed als lamgelegd is, wordt het steeds moeilijker om aan de slag te kunnen. Op gegeven moment is het middel erger dan de kwaal en dat kan nimmer de bedoeling zijn. Mensen overlijden niet meer aan Covid, maar komen om door gebrek aan gezonde voeding. Juist in deze tijd is het belangrijk om extra te letten op de voeding en de vitamientjes. 
 
Het is belangrijk dat de overheid goed beleid maakt en goed overweegt wat er gedaan moet worden. De economie moet weer draaien op basis van strenge regels (protocollen). De regering moet ervoor zorgen dat er voldoende en strenge controle is. Daarnaast is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt met de samenleving. Eigen voorlichtingsprogramma’s alleen zijn onvoldoende. De massamedia brengen gratis nieuws, maar dan moeten de beloofde persconferenties waar informatie vergaard kan worden, wel komen. Het allerbelangrijkste is dat er betrouwbare statistieken worden vrijgegeven, waardoor het mogelijk is goed beleid te maken. Met geflatteerde cijfers en minder testen, is de patiënt niet te zien. Yu kan kibri yu granma ma yu no kan kibri en kosokoso. 
 
Nita Ramcharan

SANTOKHI OP ZIJN HOEDE VOOR SABOTEURS

Sep 3, 2020

President Chandrikapersad Santokhi laat zich niet uit het veld slaan door de vele kritieken en saboteurs die hem van zijn missie denken af te houden. Hij zegt dat het doel is om Suriname deze vijf jaren uit de crisis te halen, en dat niet iedereen hem daarin wil zien slagen. Vandaar dat er gesaboteerd wordt en zal worden; niet alleen vanuit buiten, maar ook binnen de overheidsorganisatie. Het staatshoofd merkt ook dat er via de sociale media heel wat destabiliserende handelingen worden gepleegd met als doel de samenleving op te jutten tegen de pas aangetreden regering. “Het mag, maar laat het binnen de grenzen zijn van het acceptabele. Laat het ook binnen de grenzen zijn van onze rechtsstatelijkheid. Laat het binnen de grenzen zijn van regels van goed fatsoen”, stelt de president.

Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op de ‘destabiliserende factoren’ om in hun commentaren en kritieken wel rekening te houden met het algemeen belang dat op het spel is. Georkestreerde ruis en terechte kritieken moeten wel op een verantwoordelijke manier plaatsvinden. “We zitten allemaal als Srananman in een schip, en dat schip is op de rivier. Wij hebben als missie de eindbestemming met een prachtig Suriname. Ik ben de kapitein en ik zal het schip samen met mijn regering voeren naar de eindbestemming”, zegt het staatshoofd. De president geeft toe dat het soms best moeilijk is om steeds van zich en de regering te moeten afbijten, vanwege de vele afleidingen die er op zijn pad komen. Duidelijk is dat ook zij bijgestuurd moeten worden. “Saboteurs moeten we wel aanspreken. Als het schip zinkt, zal jij ook zinken. We zullen samen verdrinken. Laten we het schip Suriname leiden naar die goeie eindbestemming waarvoor ik mijn koers al heb uitgezet. Saboteurs zullen ons dwingen om af te wijken en de aandacht te verplaatsen naar een andere eindbestemming, maar nee. De eindbestemming is Suriname redden”, aldus president Santokhi.

https://unitednews.sr/santokhi-op-zijn-hoede-voor-saboteurs/?fbclid=IwAR2K5nH1yBSiBqkC9zWmIaXO5GK0a4PjFXzdxWEa_anMRt_e01fJRmeJ-aw

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *