EEN BOLWERK VERSLAAN STAAT NIET GELIJK AAN EEN VERKIEZING WINNEN

Suriname zit in de olie droom en de NDP zal koste wat kost de verkiezingen dus moeten winnen. Vasthouden dus aan oude systemen en koloniale onderdrukkings mechanismen om de strijd te winnen.

En op deze manier, volgens deze methode en andere foefjes heeft Desi Bouterse de samenleving  gerangschikt. Op vitale plekken in de administratie zitten voornamelijk creolen. De NDP is op multi-etnische leest geschoeid. Alles in je partij hebben maar segregatie toepassen is rascisme, is spelen met etniciteit, is milsleiding dat de NDp een multi-etnische partij is. De ruggengraat van het Bouterse regiem zijn op cruciale posities en nog steeds de creolen en de ver-creoolsten: Jules Wijdenbosch, Henk Herrenberg, Eddy Jozefzoon, Errol Alibux, Eugene van der San. De ex-coupplegers en militairen zijn voornamelijk creools: Laurens Neede, Ramon Abrahams, Melvin Linscheer, Etienne Boerenveen.

Bouterse denkt rascistisch en koloniaal bij de herinrichting van de Surinaamse maatschappij langs de lijnen van het patronage systeem. De creeol is de bewaker van zijn systeem. De creool houdt het koloniale denken in stand want anders heeft het regeim Bouterse geen voedingsbodem. De creolen moeten de lagere volksklasse, de arbeiders en de werkers uit de middenklasse in bedwang houden via de vakbeweging. Armand Zunder van de PWO, Errol Snijders van de Moederbond en Ronald Hooghart van de CLO zijn een machtig wapen in de ondersteuning van Bouterse. Het zijn deze bonden die de diversificatie van de economie tegen houden en de voedingsbodem vormen voor een nationale economie en nationale ontwikkeling. Het bestuur, de vakbonden, het onderwijs en ook de vrouwenbeweging ondergaat hetzelfde lot. De creoolse volksvrouwen die van oudsher de grootste politieke propagandisten waren van de bestuurders en met name de NPS bestuurders, vervullen onder het regiem Bouterse dezelfde rol. De creoolse volksvrouwen drukken zwaar hun stempel op het behoud van het rascisme van Bouterse en zijn daarom via de vrouwenorganisatie DJA DJA UMA  TIDE ook direct in korte lijn met hun president omdat het partijleden zijn en most off all de rasechte volkspropagandisten.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, zittende mensen

VOORZITTER LUCILLE HARDENBERG & ONDERVOORZITTER HELEN PINA OP BEZOEK BIJ DE PRESIDENT DESIE DELANO BOUTERSE (29 februari 2020)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen, menigte en buiten

Het gaat om behoud van de macht, alles bij het oude te laten en zelf als groep rondom het systeem van Bouterse enorme rijkdommen vergaren over de ruggen van de Hindoestaanse kapitalisten binnen de eigen NDP gelederen en over de ruggen van ons volk. Dit koloniale systeem dat Bouterse hanteert om zuiver en alleen maar aan de macht te blijven, remt de ontwikkeling van Suriname op een criminele wijze af. De vakbonden van ambtenaren, de CLO neemt hierin het voortouw. Ronald Hooghart als leider van een ambtenaren vakbond die qua deskundigheid en opleiding tekortschiet om op degelijke wijze op te kunnen komen voor gerechtvaardigde belangen van de ambtenaren. Deze groep leeft en werkt onder de ergste vorm van patronage ooit. In het onderwijs zien wij hetzelfde gebeuren. Daar is de minister altijd een creool of een vercreoolste Javaan of Hindoestaan die langs de pijpen van Desi Bouterse draait. In het onderwijs zijn de patronage verhoudingen ook intact gelaten en is het totale onderwijzend en docenten team overgeleverd aan de wil van de minister. De vakbonden bij deze groep werkers hebben totaal geen macht omdat het patronage systeem het korps docenten direct afstraft met een personeelswet uit de koloniale tijd. De onderwijzers en leraren lopen hier direct aan de leiband van de NDP minister. Bij landelijke acties en bij studenten acties worden de korte lijnen van het patronage ingezet als sanctie model tegen leraren en leerlingen. er volgen directe sancties van verweer en mutatie of inhouding van salaris. En wat de studenten en leerlingen betreft, die studeren nooit af en die zullen het merken aan hun cijfers. het patronage treedt tot diep in het prive leven van elke Surinamer, maar het verregaandst in het leven van de ambtenaren, de docenten en onderwijzers en de middelbare scholieren, leerlingen en studenten van de Anton de Kom Universiteit.

Via deze koloniale wetgeving van personeelswet, politiewet met muilkorfwetten en van vergunning afhankelijke stakingsrechten maakt de zogenaamde volksleider gretig gebruik. Het komt dit regiem zo goed uit. Naast dit alles komt bij de macht die aan de President is gegeven door de grondwet. 

 Bouterse heeft het bestaande koloniale systeem geheractiveerd en gecombineerd met de grondwet met als gevolg een op de wet gestoeld totalitair regiem. Een democratische rechtsstaat met alle trekken van een dictatuur vanwege de patronage cultuur die in stand wordt gehouden met wetgeving.

Vanuit de koloniale denkwijze zijn het de creolen geweest die het bestuur van de Nederlanders overnamen. De Hindoestanen en Javanen zaten overwegend in de landbouw. Het zijn daarom ook de creolen geweest die het initiatief namen voor baas in eigen huis, voor de onafhankelijkheid. Het feit dat de creolen de  administratieve ondersteuners van het kolonialisme waren brengt logischerwijs ook met zich mee dat zij vanwege deze positie de Nederlandse taal machtiger waren  en ter voorbereiding op de administratieve overname ook veelal in Nederland gingen studeren. Onder creools leiderschap werd Suriname onafhankelijk.

En dit is de lijn die Bouterse verder voortzet. Daarom mag een Koeli nooit President worden, want dit betekend ondergang van zijn zo zorgvuldig opgeboude systeem van patronage. Met een hindoestaan aan de macht is de kans van een totale omvorming van het systeem niet ondenkbeeldig. Omdat de productie als instrument voor nationale ontwikkeling wordt ingezt, is het een conditio sine qua non dat ook het bestuurlijke patronage systeem ten val wordt gebracht met alle gevolgen vandien, namelijk een creoolse upper class die zich door het volk dom en onproductief te houden schandalig heeft weten te verrijken. Daarom de rascistische politiekvoering van de NDP leiding. Hun macht valt of staat met een ander economisch productie systeem, een productiesysteem die totaal niets met ras meer te maken heeft maar alle Surinamers inzet voor nationale ontwikkeling. Het basja systeem van Bouterse komt met productie op een natuurlijke manier ten val en tot zijn einde. Rascisme uit de koloniale periode en de NDP verschillen weinig van elkaar, in dier voege dat de NDP dit patronage tot volle wasdom gebracht heeft en de natie economisch, bestuurlijk en staatsrechtelijk compleet ontwricht heeft. Wij kunnen dus concluderen dat de economie de staatsinrichting bepaalt.

In de koloniale tijd waren het de Nederlandse bedrijven die in de productie zaten. Na de onafhankelijkheid en na de zogenaamde revolutie van Bouterse, is de nationale productie nooit op gang gekomen. Vandaar de handhaving van het oude koloniale politieke patronage systeem met een waterhoofd van ambtenaren geaccommodeerd door de aan de macht zijnde partij. Tot 2020 is deze weg gevolgd in de Surinaamse politiek en economie. Maar met de nieuwe denkwijze van de VHP op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2020 is dit een reele kans om ons land opnieuw te herinrichten naar de volle aspiraties van elke Surinamer. Wij willen geen pakkettenvolk zijn dat volledig past in het systeem van afhankelijkheid maar ook van onderdrukking. 

Dat deze president Bouterse er alles aan heeft gedaan om de rechterlijke macht te corrumperen in het belang van zijn behoud van de macht, is een voor Suriname geschenk uit de hemel dat de rechterlijke macht haar rug recht heeft weten te houden. Zowel in Bolivia als in Guyana speelde de hoogste rechterlijke macht een cruciale rol in de eind uitslag van hoe verder met de tegenstellingen tussen oppositie en coalitie. In Guyana zien wij dat de verdeeldheid in politieke aanhang ook langs raciale lijnen loopt, met alle gevolgen van dien.

 
 

Dit is hetzelfde model dat Bouterse voor Suriname hanteert, want de onderbuikgevoelens van de creeol wordt zwaar opgehitst tegen de rijke hindoestaan. Zeker nu met de olie vondst. Het NDP parlementslid Melvin Bouva ziet paralellen tussen kapitaal en economie, alleen ziet hij niet dat de door hun partij kapotgeslagen economie het gevolg is van hun leenzucht, persoonlijke hebzucht, onderlinge rivaliteit van kapitaalkrachtigen binnen eigen gelederen die er de brui aangeven en de partij verlaten en ondeskundigheid van het bestuur. Bouva: ” Economie van Suriname gegijzeld door kleine groep ondernemers met geld” https://www.apintie.sr/v23881

Waarnemers: twijfel over verkiezingen, dringen er bij Granger op aan geen overwinning te claimen

President Granger praat met journalisten na het uitbrengen van zijn stem bij de verkiezingen van afgelopen maandag. Foto: AFP

Diplomaten en buitenlandse waarnemers hebben de voorlopige resultaten van de verkiezingen in Guyana in twijfel getrokken en dringen er bij president David Granger op aan om de overwinning niet te claimen. Volgens de oppositie is er gefraudeerd bij de telling van de stemmen.

Ondertussen heeft de Guyanese politie vrijdag de verkiezingscommissie, Guyana Elections Commission (Gecom), van het land omsingeld, meldt persbureau Reuters, eraan toevoegend dat de commissie nog geen winnaar heeft uitgeroepen.

De winnaar van de verkiezingen in Guyana zal toezicht houden op een olieboom die transformerend zal zijn voor het arme land, dankzij recente ruwe ontdekkingen voor de kust.

Na de voorlopige resultaten riepen oppositieleiders ‘diefstal’ en diplomaten uit de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkrijk zeiden dat de resultaten die door de Gecom voor een van de regio’s van het land waren vrijgegeven, niet geloofwaardig waren.

“Dit is een schande dat deze opkomende oliegigant hier nu aan deze tafel moet zitten en op de rand van een dictatuur moet spreken”, zei Kian Jabour van oppositiepartij A New and United Guyana.

Een betwiste verkiezing kan de plannen van Guyana om zijn hernieuwde olievermogen te gebruiken om de economische ontwikkeling te stimuleren, doen ontsporen. Het zou de langdurige sudderende etnische spanningen tussen de Afro-Guyanezen van het land en die van Indiase afkomst vergroten, die achterdochtig zijn geworden dat de ander de olie-inkomsten wil beheersen.

Kiesdistrict 4
Oppositieleiders zeiden dat de verkiezingscommissie de resultaten van een gebied genaamd kiesdistrict 4, het dichtstbevolkte kiesdistrict, heeft gewijzigd om president Granger van de coalitiepartijen verenigd in A Partnership for National Unity (APNU/AFC), een ruime marge te geven boven Irfaan Ali, presidentskandidaat van de People’s Progressive Party Civic (PPP/C).

Oud-president Bharrat Jagdeo zei dat de resultaten van de verkiezingscommissie voor kiesdistrict 4 niet overeenkwamen met de som van de stemmen in de verklaringen van de enquête, de officiële documenten die de stemresultaten weergeven bij elk individueel stembureau.

“Op basis van onze waarneming van de procedures van de verkiezingscommissie van vandaag op hun kantoor in kiesdistrict 4 en het feit dat de volledige telling niet is voltooid, betwijfelen wij de geloofwaardigheid van de resultaten van kiesdistrict 4”, zeiden de hoofden van de vier diplomatieke missies in een gezamenlijke verklaring.

Geen winnaar uitgeroepen
De kiescommissie heeft nog geen winnaar uitgeroepen in de race, maar Granger heeft donderdag een verklaring van supporters gegeven. “We zijn hier om u de komende vijf jaar te dienen”, zei hij. “Ik dank u uit de grond van mijn hart. Als de zon opkomt … wordt de president opnieuw beëdigd.”

Aanhangers van presidentskandidaat David Granger juichen en zwaaien met vlaggen voor hun huis in Georgetown. Foto: AFP

De resultaten van kiesdistrict werden ook in twijfel getrokken door de Commonwealth Observer Group, voornamelijk bestaande uit voormalige Britse koloniën, evenals het Carter Center, opgericht door de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter en zijn vrouw, die in 1992 Guyana hielp na decennia vrije verkiezingen te houden van opgetuigde stemmen.

Critici klaagden al dagen over onnodige vertragingen en wat zij blokkeringstactieken noemden, waaronder de onverwachte opname in het ziekenhuis van een belangrijke verkiezingsfunctionaris.

Olie zal naar verwachting van land veranderen
Guyana, met een bevolking van minder dan 800.000 inwoners, zal naar verwachting de komende jaren een belangrijke olieproducent worden, aangezien verschillende bedrijven, waaronder Exxon Mobil Corp, acht miljard vaten olie en gas aanboren voor de kust van het land.

De politiek van het land is echter grotendeels verdeeld gebleven langs etnische lijnen sinds de onafhankelijkheid van Guyana in 1966. Granger’s APNU/AFC-coalitie bestaat grotendeels uit Afro-Guyanezen, terwijl de PPP/C voornamelijk uit Guyanezen van Indiase afkomst bestaat

https://www.srherald.com/buitenland/2020/03/07/waarnemers-twijfel-over-verkiezingen-dringen-er-bij-granger-op-aan-geen-overwinning-te-claimen/

Guyana: Demonstrant gedood, onrust verspreidt zich

 

07 Mar, 2020, 12:08

foto

 Inwoners hebben tijdens de protesten voorwerpen verbrand op de wegen in Berbice, Guyana. 

 

 
Een demonstrant is doodgeschoten toen betogers vandaag, zaterdag, de straat op gingen in Guyana nadat oppositieleiders en internationale waarnemers de regering van David Granger beschuldigden van het vervalsen van de presidentsverkiezingen van deze week. De 18jarige betoger is neergeschoten door een lid van de Guyana Police Force.
 
Diplomaten en buitenlandse waarnemers hebben aangegeven dat er genoeg bewijs is van fraude bij de telling van de resultaten van de stemming van maandag. De onrust dreigt tientallen jaren van raciale spanningen aan te wakkeren tussen zwarte Guyanezen, die in grote lijnen de APNU+AFC-coalitie van Granger ondersteunen, en Indo-Guyanezen, die grotendeels steun gaf aan de oppositionele Irfaan Ali van PPP/C.
 
In het gehele land blokkeerden PPP-aanhangers wegen, verbrandden banden en waren er botsingen met de politie. De politie zei in een verklaring vanochtend vroeg dat ze werden aangevallen in de landelijke Berbice-regio aan de westkust nadat ze barricades hadden opgeruimd die waren opgezet op een weg in een Indo-Guyanese gemeenschap, eraan toevoegend dat officieren een 18-jarige werkloze hadden gedood als reactie op de aanval.
 
“Politie gelederen werden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden op de Cotton Tree Public Road, West Coast Berbice, aangevallen door demonstranten die erin resulteerden dat verschillende agenten in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en dat hun aanvaller werd gedood,” zei de verklaring.
 
Berbice was decennia lang een suikerproducerende regio waar molens gesloten waren tijdens de regering van Granger, wat de woede onder de bewoners voedde en de PPP ertoe bracht te beloven dat ze zouden worden heropend.
 
De politie omsingelde vrijdag een kantoor van de verkiezingscommissie na beschuldigingen dat de resultaten van de stemming in het meest bevolkte kiesdistrict van het land waren gewijzigd om Granger te bevoordelen. De hoogste rechtbank van het land zal naar verwachting vandaag beslissen of de verkiezingscommissie al dan niet wordt geblokkeerd om Granger tot winnaar te verklaren.
 
De PPP diende vrijdag een verzoek in om te voorkomen dat een winnaar werd uitgeroepen, op grond van het feit dat de resultaten in een gebied dat bekend staat als Regio 4, het meest bevolkte kiesdistrict, niet correct waren opgesteld. Het kantoor van Granger zegt dat hij niets illegaals heeft gedaan en zich niet in het proces kan mengen.
 
Guyana begint dit jaar honderden miljoenen dollars te ontvangen uit olie die wordt geproduceerd in velden voor de kust door bedrijven zoals Exxon Mobil Corp, waardoor een enorme meevaller ontstaat voor een bevolking van minder dan 800.000. Dat heeft de inzet van de etnisch verdeelde politiek van het land verhoogd, waarbij Indo-Guyanese en Afro-Guyanese beiden graag de olie-inkomsten willen beheersen, zodat ze het kunnen richten op hun eigen achterban.
 
Granger’s APNU+AFC-coalitie bestaat grotendeels uit zwarte Guyanese afstammelingen van Afrikaanse slaven, terwijl de PPP voornamelijk afstammelingen van Indiase arbeiders vertegenwoordigt die in de 19e eeuw aankwamen om op suikerplantages te werken. https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/57401

Ravaksur zet Berenstein aan de kant

07/03/2020 00:00 – Ivan Cairo

Ravaksur zet Berenstein aan de kant

Foto: Ivan Cairo  

PARAMARIBO – De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft C-47-voorzitter Robby Berenstein afgezet als woordvoerder van de organisatie. Dat besluit is begin deze week door het Ravaksur-presidium genomen, wordt in een brief aan de media gemeld. Wat de reden is waarom Berenstein op een zijspoor wordt gezet is niet aangegeven.

Ook is besloten dat de voorzitters van de CLO, De Moederbond en PWO Ravaksur in en buiten rechten vertegenwoordigen. Het secretariaat van Ravaksur is voortaan gevestigd in het hoofdkwartier van de CLO. De afgelopen periode was de C-47-voorman het mondstuk van de organisatie en trad onder andere naar de regering toe op als coordinator van Ravaksur. Tegenover de Ware Tijd noemt Berenstein de actie van het presidium “volledig misplaatst”.

De maatregel is het gevolg van het feit dat PWO-voorzitter Armand Zunder geen governor van de Centrale Bank van Suriname is geworden, meent Berenstein. Dat hij als woordvoerder is afgezet ziet hij als een rancuneuze actie. Berenstein, C-47 en andere vakorganisaties die hij leidt hadden publiekelijk verklaard niet achter de kandidatuur van Zunder te staan. De overige vakcentrales schraagden hem wel. Zunder was voor benoeming voorgedragen door de CLO.

“Het is duidelijk dat hij ( Armand Zunder,..red.) de persoon Berenstein verantwoordelijk stelt dat hij geen governor is geworden. Hij telt de vakorganisaties dus niet die Robby Berenstein vertegenwoordigt”, zegt de C-47-voorzitter. Volgens hem heeft de brief van Ravaksur geen enkele juridische grond. Berenstein wijst er verder op dat alle besluiten van Ravaksur “normaal bij consensus worden genomen”. Voor deze gelegenheid waren vier voorzitters van vakcentrales bijeengekomen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/07/ravaksur-zet-berenstein-aan-de-kant/
Ravaksur en bonden dreigen met actie

De brief is ondertekend door 21 bonden.

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) met haar lidbonden en andere vakorganisaties hebben minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, een ultimatum gesteld met betrekking tot de implementatie van belastingverlichtende maatregelen. Het ultimatum houdt in dat als uiterlijk 25 maart niet is overgegaan tot de uitvoering van het toegezonden voorstel van Ravaksur, zij samen met de andere bonden onherroepelijk in actie zullen gaan.

In een brief heeft Ravaksur de minister geïnformeerd over het ultimatum dat zij heeft gesteld. De vakcentrale stelt dat zij geruime tijd bezig is met het doen van voorstellen om te komen tot de implementatie van belastingverlichtende maatregelen. Hierover zijn er verschillende brieven naar de minister van Financiën gestuurd. De laatste twee zijn op 5 december 2019 en 20 januari 2020 verzonden.

De vakcentrale is van oordeel dat de minister op de noodkreten van Ravaksur, ondanks de lopende afspraken die er zijn op dit stuk, nimmer de moeite heeft genomen om zelfs maar een ontvangstbevestiging terug te sturen. Er is ook geen antwoord gegeven dat duidt op een oplossing van het in de brieven aangekaarte vraagstuk. Zelfs op een Whatsapp-bericht van de coördinator van Ravaksur, Robby Berenstein, over deze kwestie is niet gereageerd, ondanks Hoefdraad het bericht wel gelezen heeft.

Vanuit de zijde van Ravaksur wordt dit ervaren als een grove vorm van desavouering van een grote groep loontrekkers, die gebukt gaat onder een onevenwichtige belastingdruk. Het bovengenoemde heeft gemaakt dat een aantal vakorganisaties binnen Ravaksur, zowel vakcentrales als individuele vakbonden, bijeen zijn gekomen om de ontstane situatie te bespreken. Op basis van de stand van de besprekingen tussen Ravaksur en het ministerie is gemeend om deze langlopende issue af te ronden door een finaal voorstel te sturen naar de minister en een ultimatum voor uitvoering aan te verbinden.

De brief is ondertekend door de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47), de Fernandes Bottling Werknemers Organisatie (FBWO), Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO), De Surinaamse Bank Werknemers Organisatie (DSBWO), Centrale Bank van Suriname Werknemers Organisatie (CBWO), Surinaamse Volkskredietbank Werknemers Organisatie (SVWO/LBWO), Nationale Ontwikkelingsbank Werknemers Organisatie (NOBWO), Algemene Bond voor Banken in Suriname (ABBS), Self Reliance Werknemers Organisatie (SRWO), Organisatie voor Werknemers bij Assuria (ORWASS), Parsasco Werknemers Organisatie (ParWO), Ogane Werknemers Organisatie Suriname (OWOS), Bond Personeel Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (BPSBB), Bond Personeel NV Luchthaven Beheer (BPLB), Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS), Bond van Haven en Loodswezen (BHL), Bond van Leraren (BvL), Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Bond Personeel Algemeen Bureau Statistiek (BPABS), Surinaamse Waterleiding Werknemers Organisatie (SWWO) en de Federatie van Agrariërs en Landbouwers (FAL).

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/05/ravaksur-en-bonden-dreigen-met-actie/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *