ECONOMISCH HERSTELPLAN NA VERWOESTING ECONOMIE

VES: 'Crisis- en Herstelplan goede aanzet herstel economie'

28/01/2021 05:54 – Van onze redactie

VES-voorzitter Winston Ramautarsing (r) en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning tijdens de opo yari-receptie van de VES. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) noemt het eerste concept van het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 van de regering een goede aanzet om te komen tot een door de VES voorgesteld programma. Dat programma is bedoeld om de economie op redelijke termijn weer gezond te maken.

Gesteld wordt dat de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) grote voordelen heeft. Zo vergroot het de discipline bij de uitvoering van de soms pijnlijke maatregelen en de kans op verruiming van de toegang tot externe bronnen van expertise en financiering. De VES belooft de regering te ondersteunen en te helpen om de samenleving te laten begrijpen dat zij enige tijd offers zal moeten brengen om te voorkomen dat het land verzinkt naar een situatie van blijvende en toenemende armoede.

De vereniging heeft intussen aan het ministerie van Financiën en Planning twee uitgebreide documenten gestuurd met een overzicht van onduidelijkheden, overschattingen, onjuiste analyses en zichtbare tegenstrijdigheden en tekstuele, vorm- en rekenfouten. Met medeneming van de bruikbare inzichten van de maatschappelijke partners kan er op korte termijn worden begonnen met de uitvoering.

Volgens VES groeit het besef dat maatregelen nodig zijn om de economie gezond te maken. “Naarmate het uitstel langer voortduurt, worden de offers die gebracht moeten worden moeilijker en kostbaarder en zal herstel langer duren. Het CHP stelt terecht dat tijdelijke verdere teruggang van de koopkracht van de burgers en van de algemene bedrijvigheid onontkoombaar zijn. Bij uitvoering van het CHP moet het principe gelden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de kwetsbaren worden ontzien. Hoewel er veel wordt gestopt in het ontzien van de minst draagkrachtigen ontbreekt er een “echt subject subsidiesysteem”. Veel subsidies zijn nog een verkapte vorm van objectsubsidie. De vele bestanden maken de weg vrij voor misallocatie, favoritisme en fraude.

Het document verhult volgens de VES de sociaal-economische problematiek niet, maar straalt toch nog professioneel optimisme uit. “Naast een onderschatting van de complexiteit van sommige maatregelen lijkt er sprake te zijn van een overschatting van de bestuurlijke capaciteit van het geërfde verzwakte staatsapparaat.” Ook houdt het plan weinig rekening met mogelijke reacties uit de samenleving in het streven naar maximale welvaart, de menselijke weerstanden tot het brengen van offers en de mogelijkheden tot ontwijking en ontduiking. Dit komt door de zwakke instituties.

De uiteindelijk duurzame versterking van de economie vereist onder meer het structureel versterken van de condities voor het succesvol opereren van het bedrijfsleven. Over de gehele linie zijn ondernemingen in moeilijkheden gekomen. Het productieve particulier initiatief is sterk verzwakt en door de ongekende effecten van de coronacrisis geheel vastgelopen.

Het CHP is erg optimistisch in de inschattingen voor nieuwe banen door particuliere investeringen. “De uitdaging is hoe wij de verdiencapaciteit van Suriname duurzaam kunnen vergroten en productieve en kwalitatief goede werkgelegenheid kunnen scheppen voor de huidige en toekomstige jonge generatie. Al in het CHP dienen we gerichte inspanning te plegen ter verhoging van de productiviteit. Dat kan niet wachten, ook al zijn de middelen erg beperkt.”

Volgens de VES biedt het plan de “unieke kans” om overtollige ambtenaren af te vloeien. Hen moeten de gelegenheid en financiële ondersteuning worden geboden zich voor te bereiden op een functie in productieve sectoren, onder meer door vaktechnisch onderwijs en training. Het verminderen van het aantal ambtenaren blijkt overigens één van de moeilijkste delen van een aanpassingsprogramma te zijn. Het overgrote deel van het bedrijfsleven zit in een double-dip waardoor het niet verwachtbaar is dat, zelfs met incentives, er veel nieuwe arbeidsplaatsen zullen worden gecreëerd. Er worden door het plan mogelijkheden geschapen om verlieslatende, subsidie kostende, inefficiënte staatsbedrijven en instellingen af te stoten naar de particuliere sector.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/28/ves-crisis-en-herstelplan-goede-aanzet-herstel-economie/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *