EEN CRIMINELE ORGANISATIE WORDT OPGEROLD. EEN STAAT IN EEN STAAT WORDT VERIJDELD EN EEN DREIGING TWEEDE BINNENLANDSE OORLOG OLV DESI BOUTERSE WORDT AFGESLAGEN!

 

Auteur: Angela Fernald.

Bouterse is inderdaad ergens zeer bang voor! Het is een voldongen feit dat het buitenlands bedrijfsleven en de buitenlandse politiek vertrouwen heeft in de nieuwe President. Dit betekent dat er geen sprake is dat de NDP o.l.v. Bouterse nog enige kans heeft om ooit weer aan de macht te komen in Suriname. 

  1. Bouterse gaat zijn boekje ernstig te buiten meent van Samson – ABC Online Nieuws https://www.youtube.com/watch?v=h1zY3k5lgFI
  2. Van Samson: “actievoerders Coronie door NDP aangezet” – ABC Online Nieuws https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=HoJpwWQdkoE&fbclid=IwAR2lwgnZa88pCQxfcURRzupj39DirrG07ezbcAdMb_rZwA9k7-McrkNJWJE&app=desktop

President Santokhi krijgt kopie brief pg in EBS-aangifte zaak

11 Sep, 2020, 00:01

foto
 Procureur-generaal Roy Baidnath Panday dringt in een brief aan minister David Abiamofo aan op spoedige informatieverstrekking over onderzoek EBS. 


 
Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft president Chan Santokhi meegenomen als kopie ontvanger van zijn brief aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. In de brief vraagt de pg de minister om informatie te verstrekken over de aanbestedings- en gunningsprocedure bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS). “Aangezien door het Staatshoofd publiekelijk is aangekondigd dat corruptie-onderzoeken met de nodige voortvarendheid ter hand zullen worden genomen, vraag ik u om mij ten spoedigste per ommegaande te informeren en wordt deze eveneens ter kennis gebracht van het Staatshoofd”, schrijft Baidjnath Panday aan Abiamofo.
 
De brief heeft als onderwerp strafklacht tegen Andy Rusland en Otmar Sibilo. Zij zouden vermeende strafbare feiten hebben gepleegd die leidden tot benadeling van de EBS en/of de Staat Suriname. De indieners van de strafklacht hebben in hun verzoek, verschillende documenten toegevoegd. En om deze documenten te kunnen verifiëren is nadere informatie nodig. 
 
De pg vraagt de minister onder andere om bevindingen van een externe financiële deskundige, bij voorkeur een accountant. Die moet de procedure van aanbesteding en selectie nagaan en zijn conclusie op papier zetten. Want de aangevers vermoeden dat er mogelijk corruptieve handelingen zijn gepleegd bij de werkwijze en toekennen van een bouwproject van de EBS aan Sibilo.
 
“Aangezien de aantijgingen ernstig zijn wordt de door u te verstrekken informatie spoedig verwacht, zodat die betrokken kan worden bij het onderzoek”, schrijft de pg aan Abiamofo. In de brief deelt Baidjnath Panday hem ook mee dat de unit anti-corruptie van het Korps Politie is gevraagd om de aangevers bij proces-verbaal te horen. 
 
Intussen hebben enkele van de negen aangevers van de strafklacht zich teruggetrokken. Volgens indiener advocaat Antoon Karg, is de rol uitgespeeld voor die aangevers met een niet-technische en juridische achtergrond. Een vertegenwoordiging van de groep heeft al alle relevante informatie doorgegeven aan het onderzoeksteam, zegt Karg.
 
Het bestuur van de Owos, bond bij de EBS, heeft afgelopen dinsdag in een interne memo aan zijn leden aangeven dat hij zal meewerken aan het onderzoek. Bondsvoorzitter Steve Geerlings heeft op elke medewerker een beroep gedaan om ook mee te werken. “Wij herhalen ons standpunt dat de EBS vrijgemaakt moet worden van elke vorm van corruptie en wij daarom de voorzitter van de RvC hebben gevraagd een stap terug te doen,” stelde Geerlings in de memo.
 
President Santokhi heeft op de televisie aangegeven dat parastatale bedrijven allemaal kapot zijn gemaakt, beroofd en leeggeroofd zijn door vorige raden van commissarissen. Hij gaat op 18 september de cijfers delen met de gemeenschap. De regering heeft Rusland onlangs weer benoemd als president-commissaris van de EBS. Het is vooralsnog niet duidelijk of er hier met twee maten gemeten wordt of dat de regering – met name na de brief van de pg, terugkomt op haar benoemingsbesluit.

NDP zet mensen aan om herrie te schoppen

VHP-parlementariër Cedrick van Samson zegt in het tv-programma Magazine4, ervan overtuigd te zijn dat personen vanuit de Nationale Democratische Partij (NDP) worden aangezet, om het de regering Santokhi ernstig moeilijk te maken. Dit zei hij naar aanleiding van de actievoerders in Coronie, die in de maanden voorafgaande aan de verkiezingen door de vorige regering in dienst zijn genomen, en uit boosheid, om het uitbetalen van hun loon de Oost-Westverbinding nabij Totness gebarricadeerd hadden.

Van Samson zegt dat dit niet nieuw is, maar dat het iets is van jaren, dat men kort voor een regeringswisseling, mensen in dienst neemt. Wat volgens hem wel nieuw is, is dat het nu intentioneel gebeurt. “Dat heeft de NDP duidelijk gemaakt via haar eerste massameeting, waarin zij heeft aangegeven, dat zij een batterij van juristen klaar heeft staan, om mensen te assisteren die niet betaald zouden worden of in hun recht zouden worden aangetast en die ook nog geen vaste aanstelling hebben in de vorm van een beschikking. Maar als die beschikkingen zijn uitgegeven door de vorige regering, en de personen niet zijn uitbetaald, dan moet de vraag weer gesteld worden, waarom dan niet? En als de mensen zijn aangenomen, moet men dan vervolgens kunnen aantonen, wat dat kan doen bij de dienstverlening bij de overheid”, aldus Van Samson.

Het gaat volgens Van Samson niet om ambtenaren, maar het gaat puur om boutisten, die dankzij Bouterse geplaatst zijn geworden en een salaris moeten ontvangen. “Maar niet Bouterse gaat jou betalen, de staat Suriname gaat je moeten betalen”, merkt hij op.

Dit terwijl de regering Bouterse precies wist, wat voor desastreus beleid er werd gevoerd, heeft zij toch mensen geplaatst. Van Samson is van mening, dat deze ambtenaren moeten ophouden, het sentimentele, het gevoelige erin te willen brengen en deze regering te maken tot boeman. “Je bent niet brodeloos, als je zegt dat je zeven maanden hebt gewerkt en geen geld hebt ontvangen. Hoe heb je toen dan brood gegeten?”, vraagt Van Samson zich af.  Hij blijft van mening, dat de vorige regering intentioneel, mensen in dienst heeft genomen, niet met de bedoeling overheidsapparaat te verbeteren, maar om deze regering ten val te brengen.

“Suriname zit nu in een recessie, je kunt duidelijk traceren, alles dat vanwege de NDP bekokstoofd wordt, alleen is om, problemen te creëren”, zegt Van Samson. Vanaf het aantreden van deze regering, was het reeds bekend, dat er een zware taak is voor haar weggelegd.

“Onze economie gaat momenteel door een ongekend diep dal en de financiële vooruitzichten op korte termijn zijn helaas niet positief. Het kan dus nooit de bedoeling zijn, dat we 200 mensen gewoon gaan betalen en dan zitten ze maar onder een boom te genieten, in plaats van te werken. Dat werkt niet en dat geld is er ook niet”, stelt Van Samson.  Hij vindt, dat president Santokhi moet optreden en hier een definitief einde aan moet brengen, ook al betekent het, dat de personeelswet moet worden aangepast. “Laten wij vergaderen, ook al zijn we nog in recessie, want we kunnen niet zo door blijven gaan”, stelt Van Samson met nadruk.

https://dagbladdewest.com/2020/09/10/ndp-zet-mensen-aan-om-herrie-te-schoppen/

Linscheer veiligheidsadviseur en voorzitter commissie

10 Sep,2020,  16:32

foto
 Melvin Linscheer (links staand) is benoemd tot veiligheidsadviseur van president Chan Santokhi. Hij is ook benoemd tot commissievoorzitter ‘Inventarisatie en Advies Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen’. (Foto: CDS) 


Voormalig legerhoofdofficier en directeur Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer, is benoemd tot veiligheidsadviseur van president Chan Santokhi. Hij is ook voorzitter van de werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen. Deze commissie moet onderzoek doen naar de voorkomens, de soort en opslag van gevaarlijke stoffen, chemicaliën en ontplofbare middelen in Suriname. 
 
De werkgroep heeft drie maanden de tijd gekregen van president Santokhi om advies uit te brengen over ook de hoeveelheden en wijze waarop deze stoffen zijn opgeslagen. De werkgroep bestaat uit elf leden. Ze zijn afgevaardigden van verschillende ministeries die een verantwoordelijkheid hebben op dit stuk. Zo zijn de ministeries van Justitie en Politie, Defensie, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vertegenwoordigd alsook het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) en het Directoraat Nationale Veiligheid. “Ze hebben allemaal een verantwoordelijke taak. De ene doet vergunningen, de andere is verantwoordelijk voor de opslag, de ene doet milieu en de andere controle,” laat Linscheer via de Communicatie Dienst Suriname optekenen. 
 
Er liggen geruime tijd verschillende stoffen opgeslagen. Het gaat deels om in beslag genomen stoffen, maar ook om chemicaliën en explosieven die onder andere in de mijnbouw gebruikt worden, zegt Linscheer. Deze worden legaal geïmporteerd en ergens opgeslagen. De werkgroep gaat inventariseren hoeveel van deze stoffen opgeslagen liggen, de wijze van opslag en of de protocollen hiertoe moeten worden aangescherpt. 
 
Er moet betere regelgeving kopen, meent Linscheer. Ondervoorzitter Dennis Kamperveen vult aan dat de werkgroep zich sterk gaat maken voor veiligheid in Suriname. Zij gaat zaken doen die op korte termijn zichtbaar zijn, “zodat het volk zich veilig voelt”. Alle actoren die op dit stuk bezig zijn, zullen erbij betrokken worden, zodat ook op korte termijn acties ondernomen kunnen worden.
 
De vervolgstap na inventarisatie is die van wetgeving, waarbij er protocollen zullen worden vastgelegd ten aanzien van opslag, import, export, transport, handel en controle. Op de vraag of de wetgeving veranderd moet worden, zegt Kamperveen dat die waar nodig zal worden aangevuld of aangepast. Volgens hem mag de samenleving rekenen op veiligheid als het gaat om de werkgroep. “Zonder veiligheid geen ontwikkeling, zonder veiligheid geen democratie,” vindt Kamperveen.

Ingezonden| Laat u niet beetnemen door valse profeten

9 sept 2020

Met grote verbazing hebben wij van de VHP mediacommissie kennis genomen van een oproep welke via de sociale media is gedaan, waarbij bewoners van onder andere Commewijne worden opgeroepen om te protesteren tegen deze regering.

Deze regering die ampertjes 2 maanden aanzit, is reeds vanaf haar aantreden gestart met het identificeren van de vele problemen in het land. Momenteel wordt er hard gewerkt aan passende oplossingen voor de diverse problemen. Te midden van de Covid-19-pandemie is dat uiteraard geen makkelijke opgave.

Het is dan ook zeer afkeurenswaardig dat nu door een oppositie partij, die zegt voor het nationaal belang op te willen komen, partijen die momenteel in onderhandeling zijn met de regering, worden opgeroepen om te demonstreren. Des te meer daar dezelfde partijen maandenlang tevergeefs aangeklopt hebben bij de vorige regering op zoek naar oplossingen.

Vanaf het aantreden van deze regering was het reeds bekend dat er een zware taak is weggelegd voor het nieuw regeerteam. Onze economie gaat momenteel door een ongekend diep dal en de financiële vooruitzichten op korte termijn zijn helaas niet positief. Dit is dan ook de reden geweest dat de regering Santhokhi/Brunswijk van meet af aan met alle maatschappelijke groepen overleg heeft gevoerd om zo een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Ook is vanaf het begin gezegd dat wij met zijn allen zullen moeten bezuinigen, willen we uiteindelijk deze crisis te boven komen. De regering legt momenteel de laatste hand aan een uitgebreid crisisbeheersplan dat tot stand is gekomen na hearings met meer dan honderd actoren uit alle lagen van de samenleving.

Wij van de mediacommissie van de VHP roepen de totale samenleving op tot kalmte. Laat u niet meeslepen in een heilloos avontuur dat slechts gericht is op het dienen van enge persoonlijke belangen van enkelen. De enige manier waarop wij als land sterker uit deze crisis zullen komen, is door de geledingen te sluiten en zo met vereende krachten te werken aan de opbouw van ons land.

Wij van de VHP mediacommissie zijn ervan overtuigd dat de regering op het goede spoor is en dat er alles aan gedaan zal worden om de kwetsbaarste groepen zoveel mogelijk te ontzien. Verliest u alstublieft geen hoop, het zal goed komen met Suriname.

VHP mediacommissie

https://www.gfcnieuws.com/ingezonden-laat-u-niet-beetnemen-door-valse-profeten/

VIREN AJODHIA: " OLIBIS IS EEN BEDRIJF BINNEN DE EBS, SOORT PARASIET DIE GELDEN EBS OPZUIGT"

9 september 2020
 

“Centrale bouwen zonder aanbesteding is overmoedigheid EBS”

Het plotseling opgedoken evaluatierapport uit augustus 2019, inzake uitbreiding van de EBS-centrale te Tout Lui Faut (DPP TLF, Diesel Power Plant Tout Lui Faut), blijkt de EBS te hebben misbruikt om te verhullen dat een nieuwe centrale wordt gebouwd (DPP3) op het bedrijfsterrein aan de Saramaccastraat, waarvoor geen openbare besteding is gehouden. Daarenboven zijn documenten inzake de EBS en het bedrijf Olibis van Otmar Sibilo – dat op een curieuze manier bij de bouw van de nieuwe centrale betrokken is – nergens te vinden, ze lijken geheim te zijn. Inmiddels heeft een groep burgers aangifte gedaan tegen Sibilo en Andy Rusland, president-commissaris bij de EBS, inzake corruptie.

“Je hebt geen geld, waarom dan een nieuwe centrale bouwen”

Energiedeskundige Viren Ajodhia zegt in gesprek met het Dagblad Suriname, dat in het aanbestedingsproces rond de Tout Lui Faut centrale, de winnende partij moest beschikken over een financieringsoptie. “In termijnen kunnen betalen, maar een normale leverancier zou dat nooit accepteren. De EBS had geen geld, waarom dan überhaupt een nieuwe centrale willen bouwen aan de Saramaccastraat? Voor Olibis was termijnfinanciering echter geen probleem. De EBS gaf een betalingsgarantie af met borgstelling van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold.” 

Ajodhia is overigens half augustus uit de raad van commissarissen van de EBS getreden, vanwege de komst van Andy Rusland als president-commissaris. “Door de huidige president-commissaris te behouden, wordt een signaal gegeven dat er geen werkelijke intentie is om de EBS te gaan redden, maar juist om door te gaan met roven en stelen. Daarvan kan ik geen onderdeel zijn”, zei Ajodhia op 14 augustus in Dagblad Suriname.

“Een vorm van huis-, tuin- en keukencorruptie”

Ajodhia: “Het is overigens opmerkelijk dat de nieuwe centrale zogenaamd gebouwd wordt door Olibis. Dat is een klein bedrijf, gericht op import en export, maar het treedt op als tussenpersoon tussen de werkelijke bouwer BWSC uit Denemarken (Burmeister & Wain Scandinavian Contractor) en de EBS. Sibilo is al meer dan 20 jaar betrokken bij de EBS. Er heeft veel corruptie plaatsgevonden binnen het bedrijf in samenwerking met Sibilo. Als je een aansluiting wilt, dan bij Olibis het materiaal kopen, eigenlijk een vorm van huis, tuin- en keukencorruptie. Olibis is bedrijf binnen de EBS, een soort parasiet die de gelden van de EBS opzuigt.”

“Je kunt geen aanbesteding voor Tout Lui Faut houden, terwijl je bezig bent met de bouw van een nieuwe centrale aan de Saramaccastraat, zonder enige aanbesteding. Daarenboven is het terrein daar niet eens geschikt voor een nieuwe centrale. Daar is simpelweg geen ruimte voor en het is ook niet een voor de hand liggende locatie binnen het elektriciteitsnetwerk”, stelt Ajodhia. 

Gezwaai met EBS-documenten tot in de assemblee

De aanbesteding voor Tout Lui Faut werd overigens medio 2019 stopgezet door de EBS, volgens Ajodhia onder druk van de vakbond, en vervolgens werd in december besloten om te gaan bouwen aan de Saramaccastraat, zonder aanbesteding. De laatste dagen heeft de EBS getracht een en ander recht te praten door met eerdergenoemde documenten te zwaaien. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk is ermee gaan zwaaien, letterlijk, in De Nationale Assemblee met de mededeling dat er niets mis is met het aanbestedingsproces. Hij kreeg tot verbazing van velen in de samenleving bijval van de VHP-parlementsleden Mahinder Jogi en Asiskumar Gajadien. “Jogi en Gajadien hebben mogelijk het document niet goed gelezen of andere zaken spelen op de achtergrond waar we geen weet van hebben”, aldus de energiedeskundige.

‘Maar er werd gezwaaid met het evaluatierapport inzake de aanbesteding voor de bouw van een nieuwe centrale te Tout Lui Faut. Terwijl die aanbesteding al vorig jaar werd gecanceld en de EBS is gegaan voor de bouw van een centrale op haar terrein aan de Saramaccastraat, zonder aanbesteding. Men is zo gierig geworden, dat de centrale dus zonder aanbesteding wordt gebouwd…, het is echt overmoedigheid. Maar wanneer er geen openbare aanbesteding plaatsvindt, dan dien je als bedrijf bepaalde procedures te volgen. Dat vond de EBS niet nodig, omdat de miljoenen dollars kostende centrale acuut nodig zou zijn om een stroomtekort te voorkomen. Maar dat is natuurlijk niet het geval, het bedrijf wilde hiermee een kunstmatige situatie creëren”, zegt Ajodhia.

“Men wordt roekeloos”

Volgens Ajodhia hebben opeenvolgende directies bij de EBS Olibis gefaciliteerd. “Het begon met kleine aankopen en dergelijke en nu is men op het niveau van een nieuwe centrale beland. Men wordt roekeloos en om zaken te verbloemen, gaat men overeenkomsten aan. Zie het ook als volgt: u gaat voor uw bedrijf op reis naar een ver district, overnacht in een hotel en laat de hotelier een hogere factuur opstellen dan u feitelijk voor de overnachting heeft moeten betalen. Maar u kunt nu wel cashen bij uw bedrijf, dankzij de opgevoerde factuur. De EBS heeft een overeenkomst met Olibis, waarmee Olibis als financiële winnaar uit de bus rolt.”

Dat de bouw van de nieuwe centrale zonder enige bestuurlijke problemen is gestart en vergunningen kennelijk snel zijn afgegeven, vindt Ajodhia niet zo vreemd. “Ambtenaren rennen om een vergunning in orde te maken. Het is een sophisticated vorm van corruptie.” 

https://www.dbsuriname.com/2020/09/09/viren-ajodhia-olibis-is-een-bedrijf-binnen-de-ebs-soort-parasiet-die-gelden-ebs-opzuigt/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *