DL2 HOE VERANDEREN WIJ ONS DENKEN? DOOR SIMPEL NEE TE ZEGGEN: VAN INDIRECT NAAR DIRECT SPREKEN.

 

Auteur: Angela Fernald

 

Ons onderwijssysteem en ambtenarij.

Dit item heb ik al vaker over geschreven in mijn brieven aan President Bouterse nl de koloniale organisatie en inrichting van ons totale onderwijssysteem.  Leerkrachten zijn net slaven gebonden aan een personeelswet en vallen bij conflict situaties in hoger beroep juridisch onder de President vanwege hun ambtenaren status. Gevangenen van het systeem dus, want de President zal zijn minister nooit aanvallen door het op te nemen voor de lageren ambtenaren. Hierdoor heeft het patronage vrij baan en wie neen zegt zal direct de gevolgen merken. Binnen de mabtenarij geldt ditzelfde slaven systeem van knechting middels koloniale wetten. Vandaar het indirect communiceren, achter de ruggen van de leiding om wel kritiek durven leveren. De moed niet kunnen opbrengen omdat iedereen hetzelfde denkt en dus geen sprake is van enige solidariteit. Wie in de stront beland zal alleen daar blijven zitten. Dat is Suriname, dat is wat het onderwijs systeem van ons denken heeft gemaakt. Gewoon mee doen met alles wat fout is want nee zeggen betekent tegenwerking, sancties, ontslag en wat dies meer zij.

Opvoeding.

Opvoeding van neen kunnen zeggen heeft alles te maken met waar je bedje heeft gestaan. Wie en wat je ouders zijn. Je sociale klasse hangt vaak hiervan af. En ook hoe donker je huidskleur is of hoe kroes je haar is. Bij elke bevolkingsgroep spelen wel elementen bij de indeling in rangen en standen. Al naar gelang de culturele afkomst kunnen elementen worden bijgevoegd of weggelaten.  Sji-ietische of soennitische Moslim. Bij de hindoes het hele kastenstelsen plus de huidskleur. In Suriname hebben wij:  Trio’s Wayana”s Caraiben, Saamaka, Aucaners, Paamaaka, Matawai, Kwinti, Aluku. Daarnaast hebben wij stadscreolen die zich vaker tot de bovenklasse wanen.

Hoe lager de afkomst of maatschappelijke achterstand, hoe moeilijker het is om neen te zeggen. In geen enkel land zien wij daarom dat de lagere volksklasse de politieke dienst uitmaakt. In alle landen is kennis en wetenschap het bindmiddel voor een volk. Alleen kennis en wetenschap kan welvaart brengen en daardoor welzijn voor grote delen van een samenleving.

Één doel, één denken.

Vrijheid! Vrij zijn om neen te zeggen zonder straf of rancune. Vrij zijn om zonder roddel en uitsluiting aan jezelf te werken door een vak te leren, te studeren of te ondernemen. Als grote delen van onze samenleving zo gaat denken zal het succes merkbaar zijn, hoe klein ook. 

Een beweging.

Velen sluiten zich aan bij politieke partijen om vaak eigen belangen veilig te stellen of om geregeld te worden. Een beweging van de “neen-denkers” moet als een olievlek over ons land gaan. Neen zeggen tegen de President die zegt dat wij niet naar het verleden van Ronnie Brunswijk moeten kijken en slechts alleen naar de toekomst. Neen zeggen tegen Ronnie Brunswijk om vice-President te willen worden omdat dat niet goed is voor ons land vanwege zijn twee drugsveroordelingen in Nederland en Frankrijk.

 

 

Column:'Hogerhand' hoort niet thuis in 2020

28 Jul, 2020, 00:59

foto

 Ruben del Prado plaatste deze mededeling op Facebook. Hij had eerder gemeld dat hij een van de gasten was. 

 

Communicatie, invloed uitoefenen op de informatie. Nieuwe mensen plaatsen bij STVS en SRS zijn de eerste maatregelen die altijd genomen worden bij de wisseling van de wacht. Ook nu is het niet anders. Het lelijke woord ‘hogerhand’ is al zelfs gevallen. Zonder blikken of blozen wordt er ingegrepen in een programma en de directeur én de programmamakers van de ‘nationale zender’ knikken gewoon ‘ja’, terwijl ze niks te verliezen hebben. Of ze waren dit gedrag al gewend, dus niks nieuws onder de zon. 

 
De arts Ruben del Prade was zo blij dat hij in M’Manten Taki als gast zou zijn maandagochtend samen met twee anderen. Nadat hij flink propaganda ervoor gemaakt had zondagavond, zodat hij een grote kijkdichtheid zou hebben, kreeg hij een telefoontje van de presentator dat het feest niet doorgaat. Er is ingegrepen door ‘hogerhand’. Nee, ‘hogerhand’ is niet de perschef Clifton Limburg, die nog steeds braaf kantoor houdt in het intussen opgedoekt Nationaal Informatie Instituut (NII), waar ruim 80 personen werkzaam zijn. 
 
De opvolger van Limbo, Alven Roosveld, heeft gebeld naar STVS. Del Prado mocht niet in het programma, want dat schijnt niet te stroken met de opvattingen van Volksgezondheid. De nieuwe bezems op het ministerie hadden liever niet dat Del Prade zou ingaan op de Covid-toespraak tot de natie, uitgesproken door de opvolger van Desi Bouterse, Chan Santokhi. “Wie denkt dat Del Prado wel is, vrijpostig!” zal minister Amar Ramadhin gedacht hebben. Of heeft het nieuwe crisisteam de regie? Of zingt dokter Ruben beter dan dokter Amar?
 
Roosveld moet nog leren welke opdrachten hij uitvoert en waar hij moet tegenstribbelen. Hoewel hij media-coördinator is in afwachting van zijn benoeming als opvolger van Limbo, kon hij alvast als oefening autoriteit tonen. Zolang de opdracht niet van nummer 1 komt, moet je het niet zonder meer uitvoeren. Zou hij hetzelfde gedaan hebben als een ABOP-minister hem gevraagd had om in te grijpen in een programma? In dat geval zou hij zeker eerst afstemmen met de hoogste baas.  
 

Bij de STVS en SRS zijn de directies en redacties nog in tact. Het onderhoud om een ‘quick scan’ te maken, is pas maandag gevoerd met nu nog STVS-directeur Steven Rodrigues. Roosveld was er met Henna Draaibaar (communicatie-adviseur) en Peter Waterberg (mogelijk de nieuwe directeur als ABOP het gevecht wint). Vp Ronnie Brunswijk heeft al uitgelegd dat het communicatiebeleid nog niet uitgekristalliseerd is, want een deel valt onder hem. 

 
Intussen heeft het NII gehoord dat er reorganisatie gaat komen. Het Nationaal Informatie Instituut heet nu Communicatie Dienst Suriname (CDS). Waarschijnlijk wordt Limbo de eerste ambtenaar die ter beschikking zal worden gesteld, want de beleidsinzichten over communicatie waren nooit hetzelfde, dus daar kan geen wijziging in komen. De president wil met een schone lei beginnen, NII is opgedoekt, dus kan Limburg geen directeur meer zijn. Maar zolang Roosveld niet officieel is benoemd, zal hij de censuur-fout uit ijver en enthousiasme hebben gemaakt, zodat zijn resolutie boven op de dikke stapel kan belanden. Ingrijpen in programma’s moet uit den boze zijn. Communicatievrijheid is een moeizaam verworven goed in Suriname en moet gekoesterd worden. Het lijkt wel Suriname gisteren! 
 
Nita Ramcharan

Militairen Directoraat Nationale Veiligheid ontevreden over bevorderingen

27/07/2020 21:31 – Jason Pinas

DNV-directeur Daniëlle Veira wenst niet te reageren op de kwestie van de ontevreden militairen.

DNV-directeur Daniëlle Veira wenst niet te reageren op de kwestie van de ontevreden militairen.  

PARAMARIBO – Een deel van de militairen die verbonden zijn aan het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is niet te spreken over de bevorderingen van iets langer dan een week geleden. De groep zou zijn benadeeld in haar recht terwijl ze wel een hogere rang verdient. Een groot deel van degenen die wel zijn bevorderd is naar de Ware Tijd verneemt gewoon voorgetrokken.

“Ik weet niet op basis waarvan sommige mensen zijn bevorderd. Een deel wordt gewoon overgeslagen en dat vinden we niet eerlijk. Wan bigi ontevredenheid de ini a systeem now“, wordt de situatie geschetst tegenover de Ware Tijd. De militairen willen uit vrees voor rancune niet bij naam worden genoemd. DNV-directeur Daniëlle Veira wenst geen reactie te geven aan de Ware Tijd. Ze wijst erop dat militairen weten waar ze hun klacht moeten indienen wanneer ze ontevreden zijn over zaken binnen het leger.

Wat vooral vreemd is voor de ontevreden groep, is dat een deel van de bevorderden een dubieus verleden heeft. Vernomen wordt dat een paar van hen betrokken is geweest bij de inbraak in de woning van ex-minister Ramon Abrahams in 2014. “We gunnen iedereen een hogere rang, maar wij verdienen die waardering ook. Maar wij worden erbuiten gelaten en dat is niet correct.”

Gezegd wordt dat ondanks deze DNV’ers wel over een diploma van middelbaar niveau beschikken, ze gewoon worden tegenwerkt door sommige leidinggevenden. Ze zouden met hun opleidingsniveau tot officier gepromoveerd moeten worden, maar ze vermoeden dat het ze niet wordt gegund. “We werken keihard, maar a sfeer no switi. Er is geen evenwicht, mensen doen gewoon wat ze willen.”

Volgens de ontevreden groep zijn vooral de collega’s die te werk waren gesteld bij ministers, de voorzitter van het parlement en de president in aanmerking gekomen voor een bevordering. “We waren niet bij de president, maar we hebben al die tijd ook gewerkt. Sommige van de bevorderden zijn veel later in dienst gekomen en ook later opgeleid toch den man e kisi bevordering. A no eerlijk toch?”

Meerdere pogingen om hun beklag te doen is volgens de militairen vruchteloos geweest tot nu toe. “We hebben brieven geschreven om dit voor te leggen aan de directeur maar je wordt gewoon afgesnauwd door de commandant. Je kan nergens gaan om dit goed te bespreken”, wordt geklaagd.

Volgens de ontevreden groep moeten zij die niet in aanmerking zijn gekomen nu een formulier invullen om te motiveren waarom ze een bevordering zouden moeten krijgen. “Dat is niet de procedure. De anderen zijn gewoon bevorderd waarom moeten wij een formulier invullen?”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/27/militairen-directoraat-nationale-veiligheid-ontevreden-over-bevorderingen/Hoge prijs voor NDP-ondersteuning?

19/07/2020 12:12 – Euritha Tjan A Way

Steven Alfaisi (r), Gloria Lie Kwie Sjoe (m) en Carl Breeveld (l) bij de registratie van DOE voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei.

Steven Alfaisi (r), Gloria Lie Kwie Sjoe (m) en Carl Breeveld (l) bij de registratie van DOE voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – De strijd is gestreden, partners zijn gekozen en de gelederen zijn gesloten. Palu (807 stemmen) en DOE (2.382 stemmen) die tien jaar deel van het parlement waren zijn er niet meer bij. Beide hebben op verschillende tijden de regering onder Desi Bouterse ondersteund. Beide hadden het bewind over het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Te veel overeenkomsten om toeval te zijn. Was de NDP-participatie het breekpunt?

Verdriet noch ontreddering straalt af van het gezicht van Jim Hok (Palu) en Steven Alfaisi (DOE). Integendeel is er een soort rust die beide partijvoorzitters uitstralen. Ook het partijcentrum van Palu verklapt niet dat het enkele weken terug een drukte van jewelste was. Toch is het niet zo dat de partij stilzit. “We hebben deze week nog de verkiezingen geëvalueerd, de dingen die goed en fout zijn gegaan en we streven ernaar om eind van het jaar een partijcongres te houden”, zegt Hok.

DOE en Palu hebben in de afgelopen tien jaar waarin een regering onder Bouterse aan het bewind was op verschillende momenten steun gegeven aan het beleid en elk van hen had het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen onder de partijvleugels. Nu zijn ze echter niet meer gekozen om in het hoogste college van staat een bijdrage te leveren aan de debatten. Beide geven op hun manier toe dat hun participatie in een NDP-regering weldegelijk voor wat schade heeft gezorgd.

 

Herhalen

Maar het is wat Hok betreft niet allemaal kommer en kwel geweest. “Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat we als Palu en als regering van 2010 tot 2015 grote successen hebben geboekt. Maar we zagen op tijd in dat het beleid afgleed van iets wat progressief was naar iets wat dat niet was. We zagen als Palu ook een bepaalde bedreiging voor de partij zelf dus we besloten om in 2015 te bedanken voor de eer.” Een besluit dat de partij zo weer zou herhalen als die weer voor de keuze werd gesteld. Toch weet de partij dat de NDP de Palu bleef noemen als partner, wat de partij wel schade berokkende.

De goede dingen waar Palu zich veelal sterk voor heeft gemaakt die Hok noemt beslaan vooral de twee minerale overeenkomsten die tussen 2010 en 2015 tot stand zijn gekomen met IamGold eerst en later Newmont. “We zijn met IamGold voor een nieuw gebied waarin gewerkt zou worden overeengekomen dat de Staat 30 procent kreeg van alles wat de maatschappij vond en bij Newmont bij hun eerste overeenkomst was dat al 25 procent”, zegt Hok die de overeenkomsten baanbrekend noemt. Daarnaast noemt hij de sociale wetten die een belangrijke voorwaarde waren om ondernemers of zij die niet bij de overheid werken toch te voorzien van een gelegenheid om te sparen voor hun pensioen en hun ziektekostenverzekering in orde te maken. “Een bijeffect zou moeten zijn het wegwerken van de motivatie voor veel mensen om bij de overheid te gaan werken”, zegt Hok.

 

Niet meedoen

Op het punt dat Palu het besluit nam om niet meer te participeren in de tweede regering onder ex-president Desi Bouterse stapte DOE de ‘trein’ in. Alfaisi vertelt dat het besluit om deel te nemen niet over een nacht ijs is gegaan. “Ik zat toen in geen enkele structuur van de partij, maar gaf wel adviezen aan de voorzitter en leidinggevenden in de partij. Mijn advies toen was om niet mee te doen aan de regering. Zeker omdat we maar één zetel hadden en we wisten wat het signatuur was van een regering onder Bouterse”, zegt Alfaisi.

Hij beschrijft een partij die bijna tot op het bot verdeeld was over de vraag: deelnemen of niet. Alfaisi zegt de stap van de toenmalige voorzitter Carl Breeveld om mee te doen wel te snappen en begrip te hebben voor het toen genomen besluit. “Als hij niet door was gegaan hadden anderen die hun hart niet op de juiste plaats hadden de partij mogelijk overgenomen en dat wilde hij niet. Dat hij als voorzitter daarvoor een hoge prijs heeft betaald is een feit, maar als goede leider heeft hij het ook gedragen”, zegt Alfaisi. Maar daarmee was het nog niet afgelopen voor de partij.

Het bewind van Regilio Dodson die werd geplaatst op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen maakte dat het geloof in de partij DOE nog meer afkalfde. “Toen we zagen dat de ordening van de goudsector die wij belangrijk vonden, juist veranderde in een soort stimulering van het goud zoeken en zeker met de skalians, hebben wij ook afstand genomen van het beleid op het ministerie”, zegt Alfaisi.

DOE houdt het nog geen jaar uit in de coalitie, maar de smet op de partij omschrijft Alfaisi als levensgroot. “We hebben de heer Dodson trouwens geroyeerd en hebben in DNA en in de media genoegzaam afstand genomen van hem en zijn beleid, maar onze achterban was niet vergevingsgezind”, legt de DOE-voorman uit. Naast Dodson bleef ook wat technisch kader van de partij actief op het ministerie onder wie Dave Abeleven. “We zijn niet eropuit mensen brodeloos te maken en bovendien zijn technische functies zoals een directeur eigenlijk geen politieke functies. Maar wat wel zo is, is dat Gloria Lie Kwie Sjoe toen zij door wilde gaan in het bestuur van de partij overplaatsing vroeg naar een ander ministerie omdat ze het niet eens was met het beleid gevoerd op NH”, legt Alfaisi uit die in 2018 met een nieuw team aantrad als voorzitter in de partij.

 

Stijl

Hoewel de prestatie van een partij in het parlement ook bepaalt hoe de kiezer die partij oordeelt, is Palu niet ontevreden over de prestatie in het parlement van Palu-lid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte. “Ik kan me voorstellen dat zijn optreden mogelijk niet heeft weten te imponeren. Maar elke partij heeft een stijl. De een kiest voor trameland, de ander schreeuwt en weer een ander gaat in zijn eigen taal praten. Maar uiteindelijk is de vraag: wat is jouw bijdrage aan het debat, want daarvoor zit je daar”, zegt Imran Taus die ook gekandideerd was door de Palu de afgelopen verkiezingen. In die zin heeft de partij achter Jardin de Ponte gestaan en heeft hem ondersteund om een inhoudelijk goede bijdrage te leveren. Verder valt volgens Taus niet te ontkennen dat Jardin de Ponte zeer is gegroeid in het werk. “Want het is niet makkelijk om dit werk te doen. Je hebt maar een zetel en moet wetten doornemen en van alles doen. En naar het einde toe hebben we hem losgelaten, want we waren ook bezig met het opzetten van de verkiezingscampagne en zijn bijdrage was toen veel beter”, zegt Taus.

Toch bepaalt in veel gevallen ook de verkiezingscampagne de uitslag van de verkiezingen. Beide partijen erkennen dat de Covid-19- pandemie roet in het eten gooide. “DOE is nooit een partij geweest van media. We gingen altijd huis aan huis en hielden kleine meetings. Nu moesten we een omschakeling maken en dat ging niet zo makkelijk. Bovendien hadden we niet zoveel geld als andere partijen die soms wel meer dan een media-uiting hadden”, zegt Alfaisi die ook toevoegt dat het betalen van een borgsom van SRD 96.000 een grote hap uit het promotiebudget van de partij betekende.

Taus: “Ook de economische situatie speelde ons parten. Een SRD 100 was plotseling SRD 10 waard en omdat Palu een ideologische partij is zal je ons niet snel zien komen met allerlei acties om op ons te stemmen. “Toch vindt hij dat de partij een redelijk goede campagne gevoerd heeft. “Alle kandidaten hebben zich ingezet om elkaar te versterken en dat hebben we als Palu bewust gedaan, want als je gekozen wordt kom je in een parlement met verschillende mensen en je moet functioneren”, zegt Taus.

 

Anticorruptiewet

Hoewel DOE maar kort in de regering was, zijn de successen in de regeringsperiode 2015-2020 niet uitgebleven vindt de partij. “We hadden maar een zetel, dus we hebben het niet alleen gedaan. Maar DOE heeft zich al jarenlang ingezet voor het aannemen van de Anti-corruptiewet en we hebben de rest van het parlement kunnen overtuigen om die op de agenda te krijgen en aan te nemen. Een mijlpaal vinden we dat, en hoewel er nog wat zaken aangaande die wet in orde gemaakt moeten worden, wordt al ermee gewerkt. “Daarnaast noemt Alfaisi de Wet op Zwangerschapsverlof met daarin Vaderschapsverlof en ook de wet op Huisvesting waaraan de partij een aardige bijdrage heeft geleverd.

Volgens Alfaisi heeft DOE wel geprobeerd samen te werken met andere kleine partijen om zo de bundeling groter te maken naar de verkiezingen toe. “Maar het is niet gelukt. Sommige van deze partijen wilden dat DOE vanwege de geleden schade onder naam van haar partij de verkiezingen in zou gaan. Er was weinig eensgezindheid en mensen keken niet voldoende naar het algemeen belang. Maar nu daar de verkiezingen zijn geweest en alle partijen nu met beide benen op de grond terecht zijn gekomen, willen wij het wel weer proberen”, zegt Alfaisi wijs en bezadigd. Het hoofdbestuur van DOE heeft na de evaluatie van de verkiezingen de opdracht van de structuren een strategisch plan te schrijven voor de partij.

 

Niet Den Haag

Zowel DOE als Palu wenst de nieuwgekozen regering veel succes toe en zegt alle ondersteuning toe. Alfaisi: “Ik kijk wel naar bepaalde ministers en dan heb ik mijn twijfels, maar we hebben geen tijd voor muggenziften. Er is veel te doen, veel op te ruimen.” Hok geeft het nieuwe team alle kans, “maar dan moeten ze niet in Den Haag gaan huilen om hulp. Hoe mooi zou het niet zijn en hoe sterk zouden we er niet van worden als we dit in eerste instantie zelf zouden doen.” Als we erdoorheen komen zou Suriname daarna met elke partner aan tafel kunnen zitten omdat het land dan een dosis zelfvertrouwen zou hebben om de eigen ontwikkelingsrichting te bepalen. “Of als het echt moet dan een consortium aan partners die ons als land helpt waardoor je niet een situatie krijgt dat een dominante partner onze ontwikkelingsrichting bepaalt.”

Dat een marron is opgeklommen tot de een na hoogste functie in het land stemt beide heren goed. Hok: “Het gaat voor een enorme ontwikkelingsboost zorgen bij de marrons en dat hebben we nodig. Je kan geen ontwikkeling brengen in een land wanneer er groepen zijn die achterblijven. Dat gaat niet. Dan is er geen sprake van echte ontwikkeling”. Ook Alfaisi vindt dat het nu echt tijd is dat de marron toont dat die kan bijdragen aan het bestuur en de inrichting van het land. “Ik ben als marron heel trots, maar ik moet zeggen dat ik toch liever iemand anders dan Brunswijk in de positie had gezien. Hij heeft zijn verdiensten gehad voor het land, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar als je sollicitanten aanneemt, wil je degene hebben die van onbesproken gedrag is.”

 

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/19/hoge-prijs-voor-ndp-ondersteuning/Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *