DL 6: DE “CHAN-MOET WEG DIOTEN BUNDELEN ZICH 19 JULI T/M 22 JULI 2022I

Buitenfunctiestelling Hellings en Gentle geparkeerd

 
 

22 JULI 2022: Politie waarschuwt voor verspreiding fakeberichten

Het verspreiden van fake berichten voornamelijk op sociaal media zorgt voor onrust binnen de samenleving. Het is de politie niet onopgemerkt gebleven, dat in de afgelopen periode er (fake) berichten zonder daarbij te schromen, namen en relevante informatie van personen worden gedeeld. Er wordt een verhaal, dat niet op waarheid berust vermeld, met als doel iemands eer en of goede naam te schaden . Ook het valselijk beschuldigen van personen in de wetenschap dat, die beschuldiging in strijd is met de waarheid past niet binnen een geordende maatschappij. Conform de wetgeving kunnen deze personen ter zake smaad en laster aangifte doen. Aan de samenleving wordt het beroep gedaan om het valselijk beschuldigen van personen en of het schaden van iemands eer of goede naam achterwege te laten.
Smaad ; Artikel 320 Wetboek van Strafrecht

Kan een afbeelding zijn van 4 mensen

 

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en tekst

21 JULI 2022: Ramdin informeert Corps Diplomatique over onlusten in het land

actie protest militairen | GFC Nieuws

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft donderdag een onderhoud gehad met ambassadeurs en vertegenwoordigers van diplomatieke missies in Suriname.

Het doel van de meeting was om het Corps Diplomatique formele informatie te verschaffen van overheidswege over de huidige situatie in het land en hen te verzekeren dat de orde en veiligheid in Suriname de hoogste prioriteit heeft van de regering.

De minister gaf mee dat de regering, onder meer in het kader van het gezond maken van de economie, enkele maatregelen moest treffen die ongetwijfeld tot moeilijkheden en ongerief hebben geleid voor delen van de bevolking.

Daarnaast zijn mondiale uitdagingen waarvoor vele landen zich geplaatst zien, waaronder de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne, eveneens van invloed op het verergeren van de situatie.

Binnenkort, zo vermeldde de BIBIS-bewindsman, zal ter uitvoering van de oproep van president Santokhi aan de demonstranten voor dialoog, een cluster van ministers brede consultaties houden met diverse groepen in het land voor het aanhoren van de pijnpunten. Dit betreft een breed scala aan groepen waaronder politieke partijen -zowel parlementair als buitenparlementair-, de private sector, religieuze vertegenwoordigers, de vakbeweging en overige maatschappelijke groeperingen.

Minister Ramdin benadrukte dat de regering staat achter het recht op het houden van demonstraties en verzekerde de aanwezige vertegenwoordigers dat Suriname de democratische principes hoog in het vaandel blijft houden.

De minister gaf tenslotte mee aan de diplomatieke vertegenwoordigers dat zij regelmatig van informatie omtrent de situatie voorzien zullen worden en riep hen op om niet in te gaan op geruchten maar vooral de juiste informatie via de bevoegde kanalen af te wachten of in te winnen.

https://www.gfcnieuws.com/ramdin-informeert-corps-diplomatique-over-onlusten-in-het-land/

De bewoners van Brokopondo zijn het wachten op de regering zat. De regering moet nog inkomen met hulp. De situatie van de wateroverlast die zich afspeelde in het district heeft veel personen schade berokkend.

De bewoners zeggen dat de regering de gemeenschap van Brokopondo moet ondersteunen. Zij zullen pas nadat de regering hen heeft toegesproken de weg naar Afobaka heropen.

De weg werd gebarricadeerd waarbij leerkrachten en leerlingen niet verder konden afreizen naar de omliggende dorpen. Personen konden niet doorreizen naar Paramaribo of Sipaliwini.

Het onderwijsproces voor leerlingen van de muloschool in Brokopondo is door deze actie redelijk verstoord.

22 JULI 2022: Mensen Brokopondo verhit; weg gebarricadeerd

 

22 Jul, 2022

foto

 De bewoners van het district Brokopondo hebben de weg Afobakaweg bij Klaaskreek gebarricadeerd. Voertuigen kunnen niet doorrijden. 
De inwoners van Brokopondo zijn verhit. Zij zijn het zat dat er onvoldoende hulp is gekomen van de regering. Er is een krutu gehouden en diverse petities ingediend bij de regering, maar de acties blijven uit. Assembleelid Ronny Asabina (BEP), die ook kapitein van Klaaskreek is, vindt dat de regering de bewoners niet menswaardig behandeld. Dit zal niet geaccepteerd worden.
 
De mensen zijn niet van plan om de barricade op te heffen. Niemand mag langs. Zij willen vandaag nog concrete acties van de regering. De bewoners zijn van plan naar Paramaribo te gaan om opheldering te krijgen. Het water is weggetrokken, maar de troep is achtergebleven. De landbouwgronden zijn vernietigd door wateroverlast. Ondernemers hebben schade geleden en ze weten niet waar ze aan toe zijn.
 
De inwoners van Brokopondo vinden dat ze stiefmoederlijk worden behandeld, terwijl veel rijkdommen uit het district afkomstig zijn. Zij genieten er niet van. Zij willen geen mooie woorden meer horen van de regering. De mensen willen daden zien.

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, staande mensen en de tekst 'NDP-Voorzitter Bouterse verklaart de regering de oorlog... UITLOKKING ToT ONGEHOORZAAMHEID'

 

21 juli 2022

Protest? Of toenemende zwervers-vraagstuk?

22 JULI 2022: Demonstranten slapen langs plein; aangehouden actievoerders niet vrijgelaten

22 JULI 2022

Een aantal demonstranten heeft tijdens het nachtprotest in Suriname, de nacht doorgebracht langs het Onafhankelijkheidsplein. Eerder had de Surinaamse politie bekend gemaakt dat het verboden is om op het plein te bivakkeren. Vandaar dat ze besloten rondom het plein te slapen.

De massa werd op een gegeven moment naar huis gestuurd, omdat het weer er niet goed uitzag.

De drie demonstranten die in de vooravond werden aangehouden na een opstootje en gevecht met de politie zijn gisteravond niet vrijgelaten, zoals gemeld werd door Raoul Hellings aan SR Herald.

M.A., D.J. en S.B werden aangehouden en naar het bureau afgevoerd. Ze worden vanmorgen voorgeleid. Onder hen de ‘volksstrijder’ Abdoelrahman die in maart ook al door de politie aangehouden en ingesloten was, wegens belediging en bedreiging van president Santokhi.

Voor vandaag (vrijdag) zijn er geen acties gepland, maar is er een rustdag.

https://www.waterkant.net/suriname/2022/07/22/demonstranten-slapen-langs-plein-aangehouden-actievoerders-niet-vrijgelaten/?fbclid=IwAR1nNzP3BSCdQM9YnNWe0W-2dCjD78aZNkDv_DTY-LAsg-uvCcToQ74nM64

Rattan Gopal

21 juli 2022

Kan een afbeelding zijn van tekst

 

 

 
 

Politieke agenda van de “NIET POLITIEKE LEIDERS” van het protest

 

22 JULI 2022: Gentle: Vakbonden veiligheidsdiensten gaan ook protesteren

By Lokaal/Trending Posts/22-07-2022 

De aanwezige actievoerders rond middernacht op het Onafhankelijkheidsplein

President Chan Santokhi heeft gisteren een gesprek gehad met de Surinaamse Politiebond. Namens de bond waren aanwezig voorzitter Poetini Atompai en de strategische adviseurs Sergio Gentle en Raoul Hellings, beiden hoofdinspecteur van politie. Hellings en Gentle zijn momenteel ook trekkers van de protesten die op dit moment gaande zijn. Zij hebben de president duidelijk gemaakt dat ze slechts willen praten over zaken van de Politiebond en niet over de protesten. Bij een poging daartoe hebben zij meteen laten weten niet in te zullen gaan op zaken met betrekking tot het protest en slechts de voorgeschreven agenda wensten af te werken.

Om in dialoog te gaan over de protesten zijn er voorwaarden gesteld. De verschillende problemen binnen het politiekorps werden aangehaald. De bond heeft het staatshoofd laten weten dat als het aan hun lag, de minister van Justitie & Politie, Kenneth Amoksi, reeds vervangen was, omdat er vanaf zijn aantreden geen oplossingen zijn gekomen voor de problemen van het KPS. De president heeft beloofd maandag met oplossingen te komen, maar daar heeft de bond geen geloof in. Als motivering geven zij aan dat het de regering niet gelukt is om de problemen in 2 jaar op te lossen en nu denkt men dat te zullen doen binnen 4 dagen. Voor dinsdag heeft de politiebond een ledenvergadering op agenda. Gentle geeft aan dat na dinsdag de verschillende bonden van de veiligheidsdiensten verenigd in een collectief zich zullen aansluiten bij het protest. Ook de COL heeft ondersteuning toegezegd.

Volgens Gentle hebben de regeerders geen hart voor het land en dus moet de strijd worden voortgezet. Dit is hetgeen wat Gentle de mensen die zijn opgekomen voor het protest heeft voorgehouden op het Kerkplein.

Een groep betogers afgelopen nacht op het plein

https://sun.sr/Details/18694_-Gentle:-Vakbonden-veiligheidsdiensten-gaan-ook-protesteren_18694071890303069nachtwake1.jpg

22 JULI 2022: Cameron: A volk na yu basi

22 JULI 2022: KULDIPSINGH: ‘ ONRUST ZAAIEN GAAT NIET HELPEN, GEEF ONS WAT RUIMTE’

 | dagblad de west | Door: Redactie

De minister van Economische Zaken, Rishma Kuldipsingh, heeft de gemeenschap om geduld gevraagd. Dit verzoek deed ze gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel. Kuldipsingh zei, dat ze binnenkort een persconferentie zal beleggen, waar ze haar beleid helemaal uit de doeken zal doen.

Kuldipsingh zei dat de samenleving tien jaar lang het wanbeleid van de regeringen Bouterse heeft geaccepteerd, dus kan de samenleving het huidige beleid ook even accepteren. De minister zei, dat de gemeenschap de regering die eerlijk haar werk wil doen en die eerlijk tegenover het volk staat, wel de ruimte zou kunnen geven zaken op orde te brengen. “We weten dat we al twee jaar zitten, maar iets dat in tien jaar kapot is gemaakt, kunnen we niet in één dag weer opbouwen”, aldus Kuldipsingh.

“Ik weet dat het niet makkelijk is, maar onrust zaaien gaat ons niet helpen”, aldus Kuldipsingh. Ze stelde dat als we kijken naar wat deze regering allemaal reeds heeft gedaan; namelijk alle verhogingen, alle achterstanden weggewerkt, heel wat schulden die zijn afgelost, de achterstanden bij sociale zaken die reeds zijn  ingelopen, en ook de verhogingen die de ambtenaren hebben gehad. Kuldipsingh vertelde, dat de regering nog bereid is goede dingen te doen, alleen heeft ze de ruimte nodig.

“Ik vraag de samenleving om naar ons te luisteren, en ook om te lezen waarmee we bezig zijn, want de informatie wordt gegeven, we zijn een transparante regering, we komen met alle informatie naar buiten”, aldus Kuldipsingh.

https://surinamenieuwscentrale.com/kuldipsingh-onrust-zaaien-gaat-niet-helpen-geef-ons-wat-ruimte

22 JULI 2022: President start hearings maatschappelijke organisaties met gesprek Surinaamse Politiebond

 | gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- In een eerder verschenen bericht was aangegeven dat de regering zou starten met een ronde gesprekken ter bevordering van het draagvlak van het regeerbeleid.

De gesprekken van vandaag zijn gevoerd tussen de regeringstop en Mielando Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond.

Bij die gesprekken zaten de heren Raoul Hellings en Sergio Gentle als adviseurs van politiebond voorzitter, Atompai aan.

De voorzitter van de politiebond gaf aan dat zijn bond bewust de laatste zes maanden de situatie in stilte heeft aangekeken.

Dit alhoewel de leden aangeven herhaaldelijk te hebben gevraagd om oplossingen in brandende issues voor de politiebond. Het gevoel bekruipt hun dat de vragen vanuit hun leden onbeantwoord blijven.

De president gaf aan dat de diverse zaken uiteindelijk samen aangepakt moeten worden zodat er breed gedragen voorstellen uit komen rollen. Er is toegegeven dat er kinken zijn in de administratieve keten. Die zijn ter sprake gekomen.

Op dinsdag 26 juli komt de politiebond met haar leden bij elkaar in een algemene ledenvergadering.

De president heeft zich gecommitteerd om, voor de te houden vergadering, met tastbare oplossingen te komen voor de uitdagingen die op tafel liggen.

De actuele situatie kwam ook ter sprake. Op eigen conto hebben de aanwezigen hun mening gegeven over de ontstane situatie.

Hierbij heeft de regering aangegeven proactief gekeken te hebben naar de door de actievoerders aangehaalde issues. Echter is wel aangegeven dat de juiste procedure moet worden gevolgd.

In de tussentijd geeft de regering invulling aan de zaken die op korte termijn kunnen worden aangepakt.

Zaken waarbij rekening moet worden gehouden met statutaire bepalingen van parastatalen of staatsbedrijven zullen met in acht neming van de wettelijke bepalingen worden afgehandeld.

Overige zaken die tijdens het tripartiet overleg aan de orde moeten worden gesteld zullen aldaar worden behandeld. Dit alles om te komen tot structurele en duurzame aanpassingen van het beleid.

Vandaar ook deze aanpak om in nauw samenspraak met de samenleving en specifieke structuren die aan de gesprekken wensen deel te nemen invulling te geven aan de gedachte van inclusiviteit.

De regering heeft aangegeven binnenkort concrete mutatievoorstellen binnen de regering en de raden van parastatalen te zullen doen.

Wat betref personen die meerder functies bekleden zijn reeds processen ingezet om met in acht neming van bestuurlijk processen te komen tot aanpassingen.

De regering zal de gesprekken op gang brengen en kijkt uit naar breder dialoog waarbij grotere delen van de samenleving input hebben op de beleidslijnen die worden gevolgd.

Verder is toegezegd dat de regering haar communicatie naar de samenleving toe zal intensiveren en waar nodig verbeteren.

Dit gesprek is de eerste in de rij van velen. De regering werkt vastberaden haar plan uit om alle organisaties die audiëntie aanvragen te horen.

Het regeringsbeleid zal beter tot uiting komen indien meerdere actoren hun input kunnen geven. Dat staat aan de basis van de serie gesprekken die de regering zal voeren.

Dit dialoog zal worden voortgezet.

https://surinamenieuwscentrale.com/president-start-hearings-maatschappelijke-organisaties-met-gesprek-surinaamse-politiebond

22 JULI 2022: Hellings: “Arrestanten in vrijheid gesteld”

 | suriname herald | Door: Redactie

De drie mannen die eerder vanavond hardhandig werden gearresteerd zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Dat deelt Raoul Hellings, een van de leiders van Team Organic, zojuist mee aan Suriname Herald en Key News.

Hellings zegt dat de drie mannen waarschijnlijk wegens verstoring van de openbare orde waren meegenomen door de politie. Hij vermoedt dat de drie naar het politiecellenhuis aan de Keizerstraat waren gebracht.

Hellings kan niet aangeven als de aanhouding correct was omdat hij niet ter plekke was, maar hij zegt wel dat de politie eerder had aangegeven dat er op het Onafhankelijkheidsplein niet gebivakkeerd mag worden zonder een vergunning. “Als ik daar was, dan was het niet gebeurd,” zegt Hellings.

Het zou om Raoul Abdoelrahman gaan, “de man van de straat” en een andere betoger. Hellings zegt dat hij helaas niet ter plekke was op het Onafhankelijkheidsplein waar de situatie is geëscaleerd. De mannen zijn hardhandig aangepakt waarbij er gevochten werd door een omstander en politieagent terwijl de drie andere mannen werden afgevoerd. 

De politie ter plekke vroeg de omstanders om de twee kampeertenten op te ruimen. Op een gegeven moment probeerden de politieagenten dit zelf te doen wat voor kwaad bloed heeft gezorgd. De politieagenten werden vies en vuil uitgescholden en er werd van alles gedaan om de verhitte menigte tot bedaren te brengen. 

Nadat de drie mannen in een bus werden afgevoerd, werd de verhitte menigte toegesproken door Maisha Neus, een van de trekkers van de groep. De menigte is toen richting het Kerkplein gegaan alwaar ze haar strategie verder heeft uitgezet. Daar is de menigte verder tot rust gekomen.

Hellings zegt dat delen van de vakbeweging zich aan het roeren. Morgen sluit de COL zich aan bij het protest. Hij verwacht dat in de loop van de komende weken ook de veiligheidsbonden zich aansluiten bij het protest. “Er komt ook een moment waarbij we strategisch gaan plannen en dan gaat men het merken,” zegt Hellings.

https://surinamenieuwscentrale.com/hellings-arrestanten-vrijheid-gesteld

22 JULI 2022: Ramdin: “Ik zal niet in herhaling treden over zaken die al aan de orde zijn geweest”

 | suriname herald | Door: Redactie

Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is alles al duidelijk uitgelegd over New Surfin en HSPG. Er valt niets meer uit te leggen over deze twee onderwerpen. “Er is geen sprake van een schandaal binnen de regering. Wij hebben alles gedaan wat er van ons verwacht werd. Ik ga niets opnieuw uitleggen aan de samenleving”, zegt minister Ramdin.

Alhoewel de minister niets heeft tegen het protest tegen de regering-Santokhi, zegt hij dat protesteren niets nieuws is. Volgens de buitenlandminister is hij blij dat de samenleving haar misnoegen op een vreedzame manier uit. De bevolking uit haar gevoelens over zaken die misgaan binnen de regering. Volgens Ramdin moeten wij niet blijven herhalen wat er is gebeurd, maar werken naar een beter Suriname. De regering zal er alles aan doen om de situatie te normaliseren. 

Geen deuk binnen de regering
Volgens Ramdin is er helemaal geen deuk in de regering. Hij geeft aan dat de minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing niets heeft ondertekend, met betrekking tot het fraudeschandaal. De minister van Financiën heeft een verantwoordelijkheid die hij niet uit de weg gaat. 

Volgens Ramdin zijn er nog steeds gesprekken gaande met investeerders en het IMF. Bestuurlijke instabiliteit is iets dat de regering nu niet nodig heeft. Volgens Ramdin weet de president precies wat hij moet doen. 

De regering wil de samenleving tegemoetkomen. Dit bewijst de daden van de regering, namelijk dat ze vrede wil sluiten met de samenleving.

https://surinamenieuwscentrale.com/ramdin-ik-zal-niet-herhaling-treden-over-zaken-die-al-aan-de-orde-zijn-geweest

21 JULI 2022: Presidentieel adviseur Dijksteel: “President zal tegemoet komen aan bepaalde eisen betogers”

Geplaatst op juli 21, 2022
Dijksteel-Stanley.jpeg
President Chandrikapersad Santokhi zal tegemoet komen aan bepaalde eisen van de betogers die met een pennenstreek te realiseren zijn. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in die richting reeds een schot voor de boeg gegeven. Dit zegt Stanley Dijksteel, adviseur van de president tevens bestuurslid van de VHP. Volgens hem doet de president er alles aan om een dialoog met de betogers tot stand te brengen. Hij geloof en denkt dat de president aan bepaalde eisen van de betogers zal voldoen.

Het stellen van voorwaarden aan de regering waaraan eerst voldaan moet worden alvorens om de tafel te gaan zitten vindt de presidentieel adviseur niet zo handig, omdat het niet bijdraagt aan het doorbreken van de impasse en de polarisatie alleen maar scherper maakt. Gelet op de laatste ontwikkelingen die indiceren, dat de president bepaalde eisen van de betogers zal inwilligen zegt Dijksteel dat plooien gladgestreken kunnen worden. Het is niet meer zo dat men hard met de mes op de keel om de tafel wil zitten. Er zijn inderdaad zaken die met een pennenstreek afgedaan kunnen worden, maar voor andere zaken zal er meer tijd nodig zijn en een bepaalde tijdspanne voor uitgestippeld worden om tot een oplossing te komen.

Oprechtheid demonstranten

Dijksteel gelooft in de oprechtheid van de demonstranten. Men geeft uiting aan hun gevoelens van ontevredenheid. Men heeft het recht om te demonstreren zolang het er ordentelijk aan toe gaat. De regering is zich ook terdege ervan bewust, dat vanuit de hoek van politieke tegenstanders men de protestacties zal willen misbruiken om politieke doelen na te streven, zoals het afzetten van de regering.

Volgens de adviseur van de president moet men weten wat het afzetten van de regering betekent. Het land wordt weer in een diep dal gedompeld. Het uitschrijven van verkiezingen gaat zeker weer zoveel tijd en geld kosten. Internationaal zal het vertrouwen dat moeizaam is opgebouwd om de economie op spoor te brengen weer herwonnen moeten worden. We gaan weer terug bij af zijn. Hij vindt het daarom zeer prijzenswaardig van de actievoerders die nu hebben gesteld bereid te zijn om aan de tafel te gaan zitten indien aan bepaalde van hun eisen wordt voldaan.

Over de acties in het district Coronie afgelopen woensdag waarbij ontevreden burgers de weg barricadeerden, zegt Dijksteel dat er harde informatie is, dat daar vanuit de hoek van politieke tegenstanders men probeert een graantje mee te pikken om de boel op stelten te brengen. De situatie daar is nu echter onder controle. Het recht om te demonstreren heeft een ieder, maar men dient ervoor te zorgen dat daarmee rechten van anderen niet vertrapt te worden. Het barricaderen van de openbare weg is zo een handeling. In het kader van de handhaving van de orde zal opgetreden worden.

“Slaapactie” niet nodig

De “slaapactie” bij het Onafhankelijkheidsplein die de betogers donderdagavond zou beginnen waarbij gebivakkeerd zou worden is volgens Dijksteel eigenlijk niet nodig. Hij heeft begrepen dat deze vorm van actie bedoeld is om extra druk uit te oefenen op de regering, maar die zou niet meer nodig zijn, omdat de regering reeds bezig is aan bepaalde eisen te voldoen.

Dat politieambtenaren op persoonlijke titel de protestacties mede leiden vindt Dijkstijl als oud-politieman onkan. Hij zegt niet aan het recht van demonstreren van die politieambtenaren te komen, doch wijst erop dat politieambtenaren tot taak hebben de openbare orde te handhaven. Wat ze aan gezag zullen verliezen bij de uitoefening van deze taak, is voor hun eigen rekening, zegt Dijksteel. Hij kijkt uit naar hoe de leiding van het politiekorps hiermee omgaat

https://www.dbsuriname.com/2022/07/21/presidentieel-adviseur-dijksteel-president-zal-tegemoet-komen-aan-bepaalde-eisen-betogers/

22 JULI 2022: Vp Brunswijk bevestigd: broer Leo houdt maar 1 functie over

 

Vp Brunswijk bevestigd: broer Leo houdt maar 1 functie over

Leo Brunswijk

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft donderdag laten weten dat zijn broer Leo Brunswijk een aantal van de door hem beklede functies bij staatsbedrijven zal neerleggen. Hij zal slechts 1 functie overhouden aldus de vp.

Brunswijk zei woensdag op de soundtruck tegen protesterende burgers dat de functies van zijn broer Leo ingetrokken zouden worden.

Zoals ik heb beloofd aan het volk zal dat ook gebeuren. In goed overleg is besloten dat Leo Brunswijk slechts 1 positie behoud. Al de overige functies binnen de staatsbedrijven zal hij neerleggen. Het proces hiertoe is vandaag al ingezet. Leve de democratie en de stem van het volk“, schreef Brunswijk op zijn Facebookpagina.

Leo zal volgens zijn broer zijn functies bij Staatsolie, EBS en SLM neerleggen. Welke functie hij overhoud is niet bekend. De vp sprak gisteren ook met ABC Online Nieuws hierover:

22 JULI 2022: Organic roept samenleving op strijd te ondersteunen

 

22 Jul, 2022

foto

 De protesterenden mogen niet bivakkeren op het Onafhankelijkheidsplein. Zij mogen zich wel vrij bewegen op het Plein. (Foto’s: René Gompers) 

 

 

Sergio Gentle en Raoul Hellings van de Organic Movement roepen de samenleving op om de strijd die gevoerd wordt, te komen ondersteunen. Zij voorspellen dat het een lange strijd wordt, waarbij meer kracht bijgezet moet worden. Ook politieke partijen zijn welkom, maar zij zullen geen podium krijgen. Volgens Gentle heeft de regering totaal geen gevoel voor de mensen die het zeer moeilijk hebben.
 
Enkele vakbonden doen vanaf dag 1 mee met de protestdemonstratie, die maandag is begonnen. De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), waarmee de regering een constructief gesprek zou hebben gevoerd, heeft haar steun ook toegezegd aan Organic. De veiligheidsbonden zullen ook bijeenkomen en er wordt ook ondersteuning verwacht, deelde Gentle mee.
 
Eerder op de avond op het Kerkplein.
 
Gisteren is bij de verzameling op het Onafhankelijkheidsplein een incident geweest waarbij drie personen hardhandig werden aangepakt en afgevoerd. Onder hen bevinden zich Raoel Abdoelrahman en David Jones. De leiding van de organisatie met justitie een gesprek gevoerd. Meegedeeld werd dat de mannen vrijgelaten zijn, maar dit bleek later toch niet het geval te zijn.
 
Raoul Abdoelrahman wordt afgevoerd door de politie. (Beeld: ATV)
 
De drie mannen hadden hun tent opgeslagen en moesten die van de politie afbreken. Van te voren is aangegeven dat voor het bivakkeren op het Onafhankelijkheidsplein, toestemming nodig is van het kabinet van de president en de districtscommissaris. De actievoerders togen naar het Kerkplein. Rond 22.00 heeft de groep die groter werd, zich verplaatst naar het Onafhankelijkheidsplein. Voor vrijdag is een rustdag gepland.

21 JULI 2022: Wegbarricades Brokopondo opegheven door dialoog met DC

21 JULI 2022: President: Constructief overleg met COL

 

21 Jul, 2022

foto

 

President Chan Santokhi heeft de brief van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) waarin een ultimatum was gesteld, beantwoord. Er is ook een bespreking geweest over de issues met de clusterministers onder leiding van minister Albert Ramdin. “Ik mag u informeren dat ik een rapportage van deze zeer constructieve vergadering met uw organisatie heb ontvangen, waarbij tal van onderwerpen in onderwerpelijk schrijven aangehaald, zijn besproken”, schrijft de president.

“Enkele punten aangehaald in het schrijven, waaronder het opheffen van het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO) en implementatie van een nieuwe loonreeks heeft onze aandacht en zal met de gepaste zorgvuldigheid naar worden gekeken, omdat deze noodzaakt tot een structurelere beleidsombuiging. De regering heeft ten aanzien van de looncorrectie van de ambtenaren, binnen het Tripartiet Overleg reeds stappen daartoe gezet door in het eerste kwartaal van dit jaar 17% toe te kennen en recent is samen met de organisaties vertegenwoordigd in dit overleg, overeenstemming bereikt om in augustus de 8% loonsverhoging ter beschikking te stellen, waarvan die terug zal werken tot juli 2022. Voorts zullen de ambtenaren in juli normaal kunnen beschikken over de vakantietoelagen.
 
Ik ben me verder ook van bewust dat tarieven voor nutsvoorzieningen waaronder water en stroom, betaalbaar moeten blijven en daarom is in voorbereiding -speciaal voor de groepen die het nodig hebben-, de mogelijkheid om subjectsubsidie te krijgen.
 
Grondaanvraag en de toewijzing van grond heeft menige regeringen in Suriname beziggehouden en wij gaan hierin een verandering brengen. De toewijzing moet transparant zijn, derhalve is het hele proces van aanvraag tot toewijzing, gedigitaliseerd. Er hebben meer dan 70 duizend personen zich aangemeld via het systeem om in aanmerking te komen voor een stuk perceel met als doel bebouwing of landbouw en ik mag u verzekeren dat het proces van toewijzing heel binnenkort van start zal gaan.
 

Tot slot wens ik u te informeren dat uw ontevredenheid met betrekking tot de samenstelling van de vertegenwoordiging binnen het Tripartiet Overlegorgaan, genoteerd is. De issues en standpunten welke door uw organisatie onder mijn aandacht zijn gebracht zal ik ter attentie brengen van dhr. Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales en dhr. Maurits Hassankhan, voorzitter van het Onderhandelingsorgaan voor de overheid”, schrijft de president.

21 JULI 2022: Rumoerig begin bij protestactie vanavond; 3 arrestaties

 

21 Jul, 2022

foto

 De leiders van de Organic Movement spreken de mensen toe bij het Kerkplein. Zij doen een beroep op de protesterenden om kalm te blijven. 

De politie heeft hardhandig opgetreden tegen drie burgers bij het Vlaggenplein. Zij hadden hun tenten opgezet, wat niet mocht. Er ontstond een woordenwisseling, waarbij het drietal werd afgevoerd. De pers werd ook verhinderd om vrijelijk te werken. Voertuigen met apparatuur voor live uitzending mochten niet doorrijden. Er was ook geen overleg mogelijk. Er ontstond een chaotische situatie waarbij kinderen in huilen uitbarstten.
 
Raoul Hellings en Sergio Gentle hebben de mensen opgeroepen om kalm te blijven. Zij hebben uitgelegd dat bivakkeren op het Onafhankelijkheidsplein niet mag. Er kunnen geen tenten worden opgeslagen. Maar niemand kan hen verhinderen om zich te begeven op het Plein. De groep trok zich terug op het Kerkplein om de mensen te kalmeren.
 
Gentle legde uit dat hij live is gegaan voordat hij als adviseur van de Surinaamse Politiebond naar het kabinet van de president is geweest met Hellings en Poetini Atompai, voorzitter van de bond. De president had hen uitgenodigd om te praten over perikelen die de bond ervaart. Gentle deelde mee dat vakcentrale COL de actie ook zal ondersteunen.
 
“Deze mensen hebben geen hart. Het doet hen niks dat mensen niet te eten hebben”, merkte Hellings op. Ze doen alsof ze niet begrijpen waar het om gaat. Hellings en Gentle hebben de mensen erop gewezen dat vanaf dag 1 wordt gezegd dat het een harde strijd wordt. Er zijn ook orderverstoorders tussen de demonstranten. Eenieder wordt gevraagd om het hoofd koel te houden. De politie is er om de mensen te begeleiden. Dat is ook formeel bekendgemaakt.

21 JULI 2022: President ontvangt Atompai, Hellings en Gentle als eerste

 

21 Jul, 2022

foto

 Een van de belangrijkste zaken die op de algemene ledenvergadering van de SPB wordt besproken is, situatie in het land en aankomende veiligheidscrisis. 
De dialoogronde die de regering houdt, is vandaag gestart met de Surinaamse Politie Bond (SPB). De regeringstop heeft gesproken met Poetini Atompai, voorzitter van de SPB, Sergio Gentle en Raoul Hellings, adviseurs. Over brandende issues van de SPB heeft president Chan Santokhi beloofd met tastbare oplossingen te komen. De bond heeft op 26 juli een algemene ledenvergadering waar onder andere gesproken zal worden over perikelen huidige situatie in het land en een aankomende veiligheidscrisis.
 
Atompai voerde aan herhaaldelijk te hebben gevraagd om oplossingen in brandende issues voor de SPB. Het gevoel bekruipt de vertegenwoordigers dat de vragen vanuit hun leden onbeantwoord blijven. De president gaf aan dat de diverse zaken uiteindelijk samen aangepakt moeten worden zodat er breed gedragen voorstellen uit komen rollen. Er is toegegeven dat er kinken zijn in de administratieve keten. Die zijn ter sprake gekomen, meldt de Communicatiedienst Suriname. Van de regeringstop maken behalve de president, de vicepresident ook de ministers Albert Ramdin en David Abiamofo deel uit.
 
Actuele situatie
De actuele situatie kwam ook ter sprake. Op eigen conto hebben de aanwezigen hun mening gegeven over de ontstane situatie. Hierbij heeft de regering aangegeven proactief gekeken te hebben naar de door de actievoerders aangehaalde issues. Echter is wel aangegeven dat de juiste procedure moet worden gevolgd. In de tussentijd geeft de regering invulling aan de zaken die op korte termijn kunnen worden aangepakt. Zaken waarbij rekening moet worden gehouden met statutaire bepalingen van parastatalen of staatsbedrijven zullen met inachtneming van de wettelijke bepalingen worden afgehandeld. Overige zaken die tijdens het tripartiet overleg aan de orde moeten worden gesteld zullen aldaar worden behandeld. Dit alles om te komen tot structurele en duurzame aanpassingen van het beleid. Vandaar ook deze aanpak om in nauw samenspraak met de samenleving en specifieke structuren die aan de gesprekken wensen deel te nemen invulling te geven aan de gedachte van inclusiviteit.
 
De regering heeft aangegeven binnenkort concrete mutatie voorstellen binnen de regering en de raden van parastatalen te zullen doen. Wat betreft personen die meerder functies bekleden zijn reeds processen ingezet om met inachtneming van bestuurlijk processen te komen tot aanpassingen. De regering zal de gesprekken op gang brengen en kijkt uit naar breder dialoog waarbij grotere delen van de samenleving input hebben op de beleidslijnen die worden gevolgd. Verder is toegezegd dat de regering haar communicatie naar de samenleving toe zal intensiveren en waar nodig verbeteren.
 

Dit gesprek is de eerste in de rij van velen. De regering werkt vastberaden haar plan uit om alle organisaties die audiëntie aanvragen te horen. Het regeringsbeleid zal beter tot uiting komen indien meerdere actoren hun input kunnen geven. Dat staat aan de basis van de serie gesprekken die de regering zal voeren.

21 JULI 2022: Plein afgesloten; demonstratie gaat gewoon door

 

21 Jul, 2022

foto

 De actievoerenden in gesprek met vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij zou ervoor zorgen dat binnen 24 uur zijn jongere broer Leo, zijn functies neerlegde. (Foto: Ranu Abhelakh) 
 
De Organic Movement heeft opgeroepen voor een protestdemonstratie vanavond op het Onafhankelijkheidsplein. De politie maakt bekend dat een veiligheidszone wordt ingesteld rondom het Plein vanaf 17.00 uur. Om te bivakkeren op het Plein moeten de protesterenden toestemming hebben van het kabinet van de president en een vergunning van de districtscommissaris is vereist. Dave van Aerde, woordvoerder van Organic, zegt aan Starnieuws dat demonstreren een recht is. “We mogen daar wel rondlopen”, merkt hij op.
 

Van Aerde zegt dat vicepresident Ronnie Brunswijk had beloofd dat zijn jongere broer Leo zijn functies zou neerleggen, maar tot nu toe is er niets officieels gedaan. Er wordt volgens hem veel beloofd, maar de daden blijven uit. De actieleiding gaat er alles aan doen om naar het Plein te gaan, ook al zou er niet gebivakkeerd mogen worden. Organic is verrast met deze actie vanuit de overheid.

 
De wegomleggingen gelden voor:

Grote Combeweg/ Henck Arronstraat.
Roseveltkade/ Kleine Waterstraat.
Sommelsdijckstraat/ Grote Combeweg.
Tourtonnelaan/ Henck Arronstraat.
Wulfingstraat/ Henck Arronstraat.

Lim A Postraat/ Watermolenstraat.
 

De politie en de overige veiligheidsdiensten staan in voor de veiligheid in Suriname en zullen de controle in en rondom de veiligheidszone uitvoeren, meldt de afdeling Public Relations.

21 JULI 2022: Politie meldt ongeregeldheden bij protesten

 

21 Jul, 2022

foto

 Het Korps Politie Suriname erkent het recht van betogen, maar er mogen geen ongeregeldheden plaatsvinden. De veiligheid zal worden gewaarborgd. (Foto: Ranu Abhelakh) 
 
Het Korps Politie Suriname meldt dat er enkele ongeregeldheden zijn vastgesteld de afgelopen dagen. Er zijn protestmanifestaties gehouden. De politie erkent het recht van vreedzaam betogen. Een terugblik de afgelopen dagen laat zien dat onbekenden pogingen hebben ondernomen om brand te stichten middels molotov cocktails bij het VHP centrum en een overheidsgebouw.
 
Het economische verkeer en dienstverlening naar de gemeenschap heeft enorme last ondervonden van de wijze waarop het recht van vreedzaam betoog is uitgeoefend, doordat diverse openbare wegen in stad en district waren geblokkeerd of gebarricadeerd. Leveranciers van goederen konden hierdoor hun bestemming niet tijdig bereiken waardoor de gemeenschap is gedupeerd. Ook ongeregeldheden qua de gezondheidscondities van personen is aan de orde gekomen, waarbij er meerdere malen slachtoffer hulp werd aangeboden, deelt de afdeling Public Relations mee.
 
Ten overvloede wordt benadrukt dat het plegen van vernielingen, wegbarricades, vandalisme, opruiing, aanzetten tot baldadigheden, verstoring van de openbare orde strafbaar zijn gesteld. De politie roept alle burgers op om deze handelingen achterwege te laten. Deze handelingen zijn niet toelaatbaar in een geordende samenleving. Bij constatering van deze strafbare feiten zal de politie genoodzaakt zijn om op te treden tegen de daders.
 

De politie heeft preventieve maatregelen getroffen om de openbare orde, rust en veiligheid te waarborgen. De politie zal de betogers begeleiden in het verkeer. Het verkeer zal op diverse locaties worden omgeleid.

21 JULI 2022: ‘Slaapactie’ Team Organic gaat door

 
 

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De leiders van de straatacties van de afgelopen drie dagen focussen zich op de voorbereiding en organisatie van de ‘slaapactie’ donderdag in de avonduren op het Onafhankelijkheidsplein “waar natuurlijk ook de nodige voorzieningen voor getroffen moeten worden om de mensen te accommoderen”. Zo laat Team Organic weten in een persverklaring.

De groep heeft ervan afgezien om donderdag de straat op te gaan. Zij stelt dat er zich de afgelopen drie dagen rondom enkele kopstukken van het team vervelende zaken hebben voorgedaan, waaronder intimidatie en rancune. De actieleiders gaan hergroeperen en betere strategieën uitwerken om de veiligheid van hen en de demonstranten te waarborgen.

“Bovenaan de lijst staan het terugdraaien van de friends en family-benoemingen van onder anderen de first lady, de dochter van de president, Leo Brunswijk en Maaltie Sardjoe”

Vrijdag wordt ook niet op straat gedemonstreerd. Die dag wordt als rustpauze genomen omdat veel gepensioneerden de zaak ondersteunen en rekening wordt gehouden met het welzijn en de gezondheid van deze groep. Zaterdag zal er weer een betoging worden gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. “Dit omdat velen hebben aangegeven te willen komen maar moeten werken en last hebben van broodvrees of rancuneuze maatregelen”, stelt de actieleiding.

Ook vrijdag zal Team Organic niet op straat zijn. Die dag wordt een rustdag, voordat de groep zaterdag weer op het Onafhankelijkheidsplein is. [Foto: Valerie Fris]

Friends and family

Het team stelt het te waarderen dat vicepresident Ronnie Brunswijk betogers woensdag is tegemoet getreden en heeft toegesproken, waarbij hij heeft aangegeven dat binnen 24 uur de vele rvc-benoemingen van zijn broer Leo worden teruggedraaid. “We waarderen zijn assertiviteit ten zeerste en zijn nu nog meer teleurgesteld dat er vanuit de president geen stappen worden genomen om onze zeer redelijke eisen in te willigen”, aldus de actieleiders. Voorts spreken ze hun misnoegen uit over de intimidatie en opruiing die door aanhangers van Abop heeft plaatsgevonden bij het Franklin Essed-gebouw.

Team Organic zegt bereid te zijn de uitnodiging van de president, om met hem in dialoog te gaan, te accepteren maar niet eerder dan wanneer hij enkele van de gestelde eisen inwilligt. Bovenaan de lijst staan het terugdraaien van de friends en family-benoemingen van onder anderen de first lady, de dochter van de president, Leo Brunswijk en Maaltie Sardjoe.

Ook dient de uitgifte van bouwpercelen op het Sabaku-project en Kronenburg te worden teruggedraaid en dient minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning op non-actief te worden gesteld vanwege de reçufraude op zijn ministerie. Op het bedrijfsleven wordt een beroep gedaan werknemers de ruimte te bieden om ook deel te nemen aan de demonstraties, omdat ook het bedrijfsleven de slechte economische situatie ervaart, waarbij torenhoge prijzen en koopkrachtdaling aan de orde van de dag zijn.

https://dwtonline.com/slaapactie-team-organic-gaat-door/?fbclid=IwAR3O_k7wD-enhx4Q-_sjUBS5oUutQAR45AQ6M35sPXEIThuSV88zD2RRsLk

21 JULI 2022: Kogel nog niet door de kerk dialoog president en Organic

 

21 Jul, 2022

foto

 

De regering trof al voorbereidingen voor een gesprek met een afvaardiging van Organic Movement vanmiddag in bijzijn van de media, maar deze opzet vindt vandaag geen voortgang. Dit deelt de woordvoerder van de president, Alven Roosveld mee in een persbericht. Op basis van een mededeling van president Chan Santokhi dat de dialoog vandaag zou worden gevoerd met het Organic Team is er veel ruis ontstaan. De leiders ontkennen dat er een afspraak was gemaakt. De afspraak om in dialoog te gaan ten overstaan van de media werd gemaakt via bemiddelingspogingen. Voor vanavond is een actie gepland op het Onafhankelijkheidsplein. De president heeft wel een clusterteam van ministers opdracht gegeven door dialoog met diverse organisaties.

“In het kader van de gerezen omstandigheden heeft president Santokhi een clusterteam van ministers de opdracht gegeven om diverse groepen in de samenleving te horen. In deze gaat het in het bijzonder om de verenigingen en/of organisaties die audiëntie hebben aangevraagd bij het kabinet of groepen met speciale wensen en of grieven. Het team bestaat uit de ministers van Bibis, ROM, Sozavo EN GBB.
 
De woordvoerder van president Santokhi benadrukt dat de oproep van de regering, bij monde van de president, menens is. President Santokhi had opgeroepen tot dialoog met vertegenwoordigers van de groep protesteerders. Dit, alhoewel de regering niet formeel in kennis is gesteld van de grieven van de actievoerders.
 
Op basis van een stuk plichtsbesef en vaderlandsliefde zijn diverse bruggenbouwers aan de slag om zo gauw als mogelijk het gesprek met deze groep te doen plaatsvinden. Op enig moment ontstond de indruk alsof de kogel door de kerk was en zijn er zelfs voorbereidingen getroffen om een gesprek tussen de regering en de actievoerders heden live te verslaan en doen verslaan door overige mediahuizen. Deze opzet vindt vandaag geen voortgang”, meldt de woordvoerder.
 
Het uitgangspunt was dan ook dat de groep hierbij in de gelegenheid zou zijn om formeel haar wensenpakket te presenteren, maar ook te vernemen wat de realistische en uitvoerbare besluiten eventueel kunnen zijn. Van eminent belang is ook de eventuele tijdslijn die moet worden besproken. Goed bestuur wil namelijk dat wij, bij alle besluiten, de geldende normen, voorschriften en of wetgeving strikt volgen. Dit en meer maakt het evident dat dialoog van pure noodzaak is.
 
Op basis van diverse bemiddelingspogingen spreekt de regering de hoop nog steeds uit om, binnen afzienbare tijd de primaire gesprekken te voeren met deze groep. Elk gevoerd dialoog zal er een zijn waarbij de regering tracht breder draagvlak te verkrijgen voor het te voeren beleid. De input die zal worden verkregen van de diverse groeperingen en organisaties zal zeker bijdragen tot meer inspraak van de bevolking.
 

Het lenigen van de noden van de samenleving is altijd een primair doel van de overheid. Deze verhoogde samenspraak moet leiden tot oplossingen en beleidskeuzen die dichterbij zijn van de gewenste realiteit. Hiermee geeft de regering verder invulling aan de gedachten van het samen tot ontwikkeling brengen van onze mooie natie”, staat in een persbericht van de woordvoerder van de president.

#TBN #TBNPRIMEALERT #PRIMEALERT

HEER VAN SAMSON PE A MONI DEH? – TBN PRIME ALERT 20 JULI 2022

https://www.youtube.com/watch?v=8ufmrMYoobs

Vice president roept actievoerders op tot dialoog.

Hasselbaink Marcia

Daarom hebben ze je naar buiten gestuurd om te komen slijmen

Ajadeen Aiwen

De tijd van praten is voorbij, nu is het uitvoeren van de eisen van de actievoerders meer belangrijker dan aan tafel te gaan zitten. De eisen/punten zijn overduidelijk, dus laat Santhoki u niet misbruiken om de leiders van de actievoerende op te roepen om aan tafel te zitten om de knelpunten te bespreken. Het volk heeft dat aanbod al afgewezen bij Santhoki, dus uw inspanning/oproep wordt ook afgewezen.

Martha Scholsberg

Joe wang tang nanga a hindoe foe kier blackaman ga jij aan tafel met chan je bent een verrader joe na judas en judas betekend satan er is niets meer te praten judas judas judas je kier a volk lik fa chan kier Abaisa

Amayi Em Sabajo

Chan hft hm gezgd om deze oproep te doen !

LadyLeonie Leonella Berenhold

CHAN GEBRUIKT BRUNSWIJK ALWEER ALS EEN PIKING FUTOE BOY EN MENEER LONNY VOERT BRAAF CHAN OPDRACHT VOORT WEL JE GAAT ONZE SURINAMERS MET JE HUIGELACHTIGE WOORDEN NIET MEER KUNEN STOPPEN A LATIE KABA OMU BRUNSWIJK

Martha Scholsberg

Dit wat je wil gaat niet lukken laat chan zelf z’n boodschap brengen je ben chan kleine jongen niet chan heeft geen ballen en jij vp bent chan z’n slaaf
 

Michel Dollart

DONDEROP …redie moesoe….deze klootzakken denken dat surinamers achterlijk zijn ….

Arjan Moesredjo

Dies na soso ka

Kalasnikov Kingsley

Regering bille e poeroe smoko now

Rosita Jangbahadoer

Geen sprake van. Is al eerder voorgekomen. Petities op petities. Ai fierie a heat. Hij weet nt aan welke kant hij moet staan. Check dat ding. Team organic geen kamergeheimen

Stico Amatkarijo

Nu heeft hij de pers wel nodig. Deze man is net zo erg.

Lochandp Lo

Loopjongen van Stalin Chan

Willems Lita

Chan moes kong takie ai gebruik joe baka zo dom dat je ben😡

Michel Dollart

Coalitie moet opdonderen dat is de oplossing …

Dennis Duiker

Wie gelooft in jou je bent geen leider je bent een schande voor het Volk bankrover.

Dave De Boer

Alvast eerst Achabersing in staat van beschuldiging stellen en ontslaan.

Seren Wit

Sorry brunsi,we gaan door hoor,i am sjorry..oem GWE
Het was leuk met jullie vandaag 💛🖤
Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen, buitenshuis en de tekst 'ALA MALA ΝΑ MIE LIJN IAM ONE TAMONEOF OF THEM ETO'
 
20 juli 2022
🟡⚫️🟡⚫️🟡
Oe tranga oe readyyyy
May be an image of 4 people, outdoors and text that says '21 JULI 2022 LOADING.......'
 
Shardha Orie
Marisca Kenswiel dit bedoelde bouterse alleen met wapen kan je weg halen
Lizzy Jansen
Zeg ik ook het gaat deze keer totaal anders voor ze aflopen,
Nederland heeft ze toen voorzien van alles en nu gaat Nederland zelf helpen om ze weg te vagen en ze hoefden niet meer te rekenen op de totale steun van de Binnenlandse bewoners want die zijn nu wijzer geworden en ze kunnen niet meer in Fransguyana gaan schuilen dus ze leven in een Droom
Steven Moesliman
Orgie Roy laat hij ook weten dat ook bijna idereen nu een wapen in huis hft dus ef am start we start eng
Delano Koningsbloem
Oen ready
Da oen bos tjan noh
Hersenloze gasten
Viola France
Na ING blood brother bouta a musu go sutu
Delano Waterberg
Dus als ik t goed hb wilt ndp samen werken mt ABOP want na soldier nanga jungle mi e sjie drape
 
 

Team Organic, de organisatie die de protestactie leidt tegen het beleid van de regering-Santokhi, blijft bij haar standpunt dat zij eerst haar eisen uitgevoerd wil hebben alvorens ze aan tafel gaat zitten met de regering. Dit benadrukt Maisha Neus, een van de trekkers, tegenover Suriname Herald naar aanleiding van het statement vanuit de regering waarin wordt aangegeven dat die vandaag om 14.00 uur een gesprek zal hebben met de groep.

Dave van Aerde, ook een van de trekkers, laat eveneens duidelijk weten dat de zogenaamde geplande gesprekken met de regering en Team Organic om 14.00 uur in het Perscentrum nooit zijn afgesproken. “Het is niet waar.”

Er wordt volgens hem politiek gespeeld met de hele situatie en de regering. Vooraf is ook aangegeven dat niemand de groep heeft benaderd en dat delen van de groep ook niet bereid zijn in dialoog te treden, verduidelijkt hij. Als ze in gesprek gaan zal dat live moeten geschieden en niet achter gesloten deuren. Ook willen ze deskundigen erbij halen. Hij vindt het jammer dat deze regering gewoon doorgaat met liegen.

Tijdens het programma M’Manten Taki op STVS heeft de woordvoerder van de president, Alven Roosveld, aangegeven dat de gesprekken met de groep vandaag plaatsvinden. “Er wordt alles uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat er vandaag aan de onderhandelingstafel gezeten kan worden”, zegt Roosveld. De onderhandelingstafel staat al klaar. Het wachten is op wie zitting zal nemen aan de onderhandelingstafel.

Hij legt uit dat gisteren bij de regeringsraad een clusterteam van ministers in het leven is geroepen. Dat clusterteam bestaat uit een aantal ministers die een bepaalde bevoegdheid hebben. Alle organisaties, maatschappelijke verenigingen, vakbonden en anderen die aangeven in dialoog te willen treden moeten ontvangen worden door het clusterteam van ministers. Het streven is om vandaag daartoe de eerste aanzet te geven waarbij president Chan Santokhi zelf zal aanzitten alsook vertegenwoordigers van Organic aanwezig zullen zijn, geeft Roosveld te kennen.

Organic heeft een zevental eisen gesteld die president Santokhi moet inwilligen. Pas wanneer de president bereid is om ten minste twee of drie van deze naar wat Organic noemt, zeer redelijke eisen’, in te willigen, staat de organisatie open voor een nationale dialoog.

Dit zijn de eisen:
1. Terugdraaien friends en family benoemingen van onder andere de first lady, de dochter van de president, Leo Brunswijk, Maaltie Sardjoe en alle anderen in vele functies. Dit ook omdat de president in de Nederlandse media heeft toegezegd dat te zullen herzien.
2. Terugdraaien van Sabaku- en Kroonenburgproject. Dit omdat de president tijdens de verkiezingen van 2020 beloofd heeft alle jongeren boven de 18 jaar een bouwkavel te geven en ook omdat er vele Surinamers zijn die al langer dan 30 jaar wachten op een stuk grond.
3. De minister van Financiën en Planning moet hangende het onderzoek op non-actief worden gesteld en het CBVS-schandaal moet op een transparante en correcte wijze worden afgehandeld door een onafhankelijk onderzoeksteam. Dit omdat ex-minister Diana Pokie ook hangende het onderzoek zonder enige verklaring op non-actief is gesteld. Wij van Team Organic zijn voorstander van het gelijkheidsbeginsel en dus moet wet- en regelgeving gelden voor eenieder.
4. Per direct verlagen van de onterecht hoge brandstof- en EBS-stroomtarieven. Het Surinaamse volk heeft per direct ademruimte nodig om tot rust te komen. President we zijn op sterven na dood en we hebben honger.
5. Wet seksueel molest op de werkvloer moet per direct behandeld worden in het parlement en we vragen ook de president zijn aandacht voor de Hakrinbank-case om daar meer aandacht aan te geven want de slachtoffers hebben aangegeven dat niet alle bewijslast in acht is genomen. Ook heeft deze case de Surinaamse vrouwen het gevoel gegeven dat ze in de steek worden gelaten en dat kan u niet toelaten.
6. Het onderwijs ligt in een diep dal, ongeacht dat minister Marie Levens heeft aangegeven dat alles goed gaat is het voor ons meer dan duidelijk dat ze geen touch heeft met de realiteit en ook niet luistert naar de adviezen en noden van de leerkrachten in het veld.
7. We vragen dringende aandacht voor de zorgsector. Er zijn inmiddels drie baby’s overleden, mensen moeten bijbetalen voor medicamenten en de ziekenhuizen trekken nu al jaren aan de noodbel. Toen COVID er was gaf u aan dat het uw plicht was om het volk te beschermen en gezond te houden we merken daar nu niets meer van terug

https://www.srherald.com/suriname/2022/07/21/team-organic-eerst-eisen-uitvoeren-dan-praten-we-met-regering/

De politie zal hard optreden tegen personen die de samenleving oproepen tot baldadigheden. Zij doet daarom een beroep om zulk gedrag achterwege te laten. Het oproepen van personen om over te gaan tot deze handelingen is een strafbaar feit, geeft de politiewoordvoerder Milton Bisschop aan.

“We wonen in een vredelievend land en eenieder heeft het recht op een vrije meningsuiting, maar opruiend bezig zijn is strafbaar,” laat hij weten. Laten we de rust onder alle omstandigheden bewaren, zegt hij.

“De politie moet zorgen voor de ordehandhaving en wanneer er een ernstige inbreuk daarop wordt gepleegd is de politie genoodzaakt om op te treden,” laat Bisschop weten. Hij doet een beroep op de samenleving om zich te houden aan wet- en regelgeving. Ook gedurende de protestdemonstraties moet de gemeenschap de instructies van de politie opvolgen. Vooralsnog zijn er geen calamiteiten geregistreerd.

21 JULI 2022: NDP bezorgd over situatie; houdt kaderbijeenkomst

 

21 Jul, 2022

foto

De NDP zegt ernstig bezorgd te zijn over de ontstane situatie in het land. De partij heeft haar structuren opgeroepen voor een kadermeeting zaterdagavond in Ocer. In een persbericht zegt de NDP dat de armoede steeds verder toeneemt, de winkelprijzen blijven stijgen en de gezondheidszorg is zodanig verwaarloosd dat pasgeborenen sterven door gebrekkige zorg.
 
Het volk lijdt onder de omstandigheden en er heerst grote onzekerheid in de gemeenschap. Er is geen economische ontwikkeling en geen sociale opvang. Ondertussen worden tientallen miljoenen zo gemakkelijk gestolen uit de Centrale Bank. De corruptie is tot extreme hoogte gestegen. De feitelijke situatie is dat het volk verpaupert en de regering is niet bezig met het besturen van het land. Tijd en energie wordt gestoken in onderlinge coalitie verschillen en eigen belang. Dit was de druppel die voor het volk te veel was en de mensen zijn massaal de straat opgegaan.
 

De intimidatie van kritische en protesterende burgers wordt door de partij gecategoriseerd als een sterke schending van de beginselen van de rechtsstaat. De parlementaire censuur neemt structurele vormen aan waardoor de stem van het volk niet wordt gehoord in het parlement. De NDP onderstreept de rechtvaardigheid om tegen armoede en corruptie te strijden.

21 JULI 2022: President: Reshuffling deze maand; dialoog start vandaag

 

21 Jul, 2022

foto

 President Chan Santokhi 
President Chan Santokhi heeft later op de dag een onderhoud met vicepresident Ronnie Brunswijk over de verdere reshuffling van ministers, raden van commissarissen en andere hoge functies. Dit bevestigt de president tegenover Starnieuws. Het staatshoofd heeft maandag ook een handreiking gedaan voor dialoog met een afvaardiging van de mensen die protesteren. De leiders van de protestactie vroegen de regering om alvast enkele zaken die met een pennenstreek doorgevoerd kunnen worden, aan te pakken. Er vindt vandaag overleg plaats.
 
De president zegt dat hij bereid is samen met de leiders van Organic Movement een tijdlijn af te spreken om brandende zaken aan te pakken. Daarnaast zal de komende dagen ook met diverse organisaties en politieke partijen dialoog worden gevoerd. Gisteren heeft vicepresident Brunswijk beloofd dat hij binnen 24 uur functies die zijn jongere broer Leo bekleedt, zal intrekken. Hij heeft de actievoerenden ook opgeroepen om in dialoog de vraagstukken op te lossen.
Het proces van reshuffling was reeds aangevangen, maar de ABOP-topman Brunswijk was nog niet zover. Hij vroeg de ruimte tot na twee jaar regering. Op 16 juli zat deze regering twee jaar aan. Santokhi zegt dat eind van deze maand de reshuffling een feit moet zijn. Eerder heeft Saskia Walden plaats moeten maken op Economische Zaken, Ondernemerschap en Technische Innovatie. Het roer is overgenomen door Rishma Kuldipsingh, die het beheer had op Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugd. In haar plaats is Steven Mac Endrew gekomen. De draad wordt nu weer opgepakt zegt de president.
 
De protestbijeenkomst die vandaag voor 10.00 uur gepland was, is afgeblazen. “Uit dringende veiligheidsoverwegingen”, maakt de organisatie bekend. Overeind blijft staan het protest dat om 17.30 uur op het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Het ligt in de bedoeling dat de mensen gaan bivakkeren op het Onafhankelijkheidsplein. 

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft de scholen instructies gegeven en gevraagd om zich niet te laten afleiden door de demonstraties en de repetitieweken rustig te laten verlopen. Minister Marie Levens zei dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA), dat er al te veel achterstanden zijn in het onderwijs en het heel vervelend is voor leerlingen die zich voorbereid hebben op het examen om gestoord te worden.

Levens zei dat het tot nu toe goed is gegaan en dat de demonstranten de scholen niet hebben bezocht. Leerkrachten van enkele scholen hebben wel meegedaan met de demonstraties, maar dat is volgens de minister bijna te verwaarlozen. De scholen draaien normaal ondanks de demonstraties die nu plaatsvinden.

De examens zijn volgens Levens normaal en rustig verlopen. De repetitieweken zijn begonnen en verlopen tot nu toe ook heel rustig. Wat de achterstanden betreft zijn er veel aansluitende programma’s. Elk gebied in dit land heeft volgens Levens een ander soort programma, omdat de achterstand in de diverse gebieden ook anders is.

In de vakanties zullen de achterstanden per gebied met speciale leerkrachten ingelopen worden. Daarvoor komen er ook vakantiescholen om de achterstanden in te lopen.

21 JULI 2022: Presidentieel adviseur Pertap Bissumbhar: “Via dialoog problemen bespreken en oplossing vinden”

 | dagblad suriname | Door: Redactie

Presidentieel adviseur Pertap Bissumbhar doet een oproep aan de betogers die sinds enkele dagen de straten zijn opgegaan uit protest tegen het gevoerde beleid van de regering, om middels dialoog hun wensen en grieven te bespreken en daar oplossingen voor te vinden. Hij vindt dat de president als hoogste gezag in het land het aanbod heeft gedaan om in dialoog te treden, en dat men op dit aanbod zou moeten ingaan. 

“Indien men het werkelijk meent met het land en eerlijk bezig is zou men deze gelegenheid moeten aangrijpen om de wensen en grieven te bespreken en gezamenlijk oplossingen daarvoor te vinden tot tevredenheid van partijen”, aldus de adviseur van de president. Bissumbhar benadrukt dat een ieder het recht heeft om te protesteren.

Hij begrijpt de onvrede onder de samenleving. Alles is duur geworden en de levensomstandigheden zijn moeilijk.

Doch de adviseur van de president wijst erop, dat dit het gevolg is van maatregelen die nu noodzakelijkerwijs moeten worden doorgevoerd om misstanden, die in de afgelopen meer dan 45 jaar zijn ontstaan tijdens opeenvolgende regeringen, te corrigeren. Hij noemt onder meer de jarenlang ongezonde bedrijfsvoering bij de EBS waarbij de overheid altijd subsidie heeft verstrekt. Het afbouwen van de subsidie is onderdeel van de maatregelen om de EBS weer gezond te maken. Voor de minder draagkrachtigen heeft de overheid subject subsidies ingevoerd.

Over één van de eisen van de betogers om de verhoogde stroomtarieven terug te draaien, zegt Bissumbhar dat niet zonder meer gesteld kan worden, dat de tarieven hoog zijn. Deskundigen zijn hiermee bezig, alsook met het treffen van andere maatregelen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Hij vraagt het volk om geduld te betrachten tot eind van het jaar wanneer dan ook voor alle andere parastatalen de noodzakelijk maatregelen zullen worden doorgevoerd voor het weer gezond maken van de bedrijfsvoering.

Met betrekking tot het generaal pardon dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer heeft verleend voor illegale houtexploitatie, vindt Bissumbhar zich te kunnen vinden in de eis van de betogers. Suriname heeft volgens hem zich zowel nationaal als internationaal via wettelijke regelingen en internationale afspraken gecommitteerd aan duurzame bosexploitatie. Het generaal pardon moet zijn inziens ingetrokken worden. 

Over de perikelen rond gronduitgifte aan onder andere hooggeplaatste politici zegt hij zich te scharen achter het standpunt van de president dat dit onethisch is. Hij zegt de president te zullen adviseren de gronduitgiftes in te trekken en deze toe te wijzen aan diegenen die jarenlang wachten op een stukje perceel om erop te bouwen. 

Van de miljoenenfraude op het ministerie van Financiën en Planning vindt de adviseur van de president, dat de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek afgewacht moet worden, alvorens personen als schuldigen worden aangewezen.

https://surinamenieuwscentrale.com/presidentieel-adviseur-pertap-bissumbhar-dialoog-problemen-bespreken-en-oplossing-vinden

21 JULI 2022: Gescheld en racistische uitlatingen bij anti-regering protesten nemen ondanks oproep Hellings toe

 | dagblad suriname | Door: Redactie

 

Actievoerders nu ook ‘s avonds op het Onafhankelijkheidsplein tegen beleid regering

Honderden mensen hebben woensdag voor een derde achtereenvolgende dag geprotesteerd tegen het beleid van de regering. Onder aanvoering van exponenten van de Surinaamse Politiebond waaronder Raoul Hellings en Sergio Gentle, maar ook anderen zoals Maisha Neus, werd fel geprotesteerd bij het Kabinet van de Vicepresident, de Nationale Assemblee en op het Onafhankelijkheidsplein.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft de demonstranten aangehoord, toegesproken en gereageerd op de eisen. De mensen waren weer enorm verhit en er werd “Weg met Chan!” geschreeuwd. Aan de vicepresident werd gevraagd om de stekker uit de coalitie te trekken. Brunswijk stelde, dat er gesproken moet worden over hetgeen de demonstranten te zeggen hadden. Hij kondigde ook aan dat zijn broer Leo Brunswijk afstand zal doen van functies die hij bekleed.

Directe aanleiding voor de protesten is het reçu schandaal bij het ministerie van Financiën en Planning. Maar, ook de oplopende kosten van het levensonderhoud, diensten en benzine zijn voor velen een breekpunt. President Chandrikapersad Santokhi had opgeroepen tot dialoog en zei ook dat het signaal duidelijk is opgevangen.

Gescheld en racistische uitlatingen 

Naarmate de actie voortduurt is een zekere mate van frustratie onder actievoerders waar te nemen. Er worden steeds meer krachttermen en racistische uitlatingen gedaan.

Raoul Hellings, een van de aanvoerders van de actie, schreef eerder op Facebook dat er geen racisme toegestaan zal worden. Desondanks werden door de verslaggeving van Dagblad Suriname veel racistische en denigrerende uitlatingen geconstateerd. Protestanten lieten zich sterk racistisch uit over onder andere de etniciteit van de president alsook de vicepresident. Ook op social media zijn heftige opnames hiervan te zien. Hellings stelde al eerder dat dat niet toegelaten zal worden. “We won’t tolerate racism during this event. By no means. Het is geen rassenstrijd die wij voeren. We richten ons tot de politici.” Aan het begin van de actie maandag stelde hij dit ook al.

‘s Avonds ook protest

Raoul Hellings deelde mee via social media, dat er ook ‘s avonds geprotesteerd zal worden;  Hij schreef: “Morgenavond (donderdag) zijn we vanaf 19.00 uur op het Onafhankelijkheidsplein voor het nachtprotest.” 

Vele gewone burgers hebben gehoor gegeven aan de oproep van onder andere Hellings en Gentle. Er is veel ontevredenheid over het beleid van de regering en ook is men het zat dat beloftes niet worden nagekomen. Men is de almaar stijgende prijzen van producten in de winkels, benzine, nutsvoorzieningen en huishuur ook meer dan zat. Het benoemingenbeleid werd ook sterk afgekeurd. 

https://surinamenieuwscentrale.com/gescheld-en-racistische-uitlatingen-bij-anti-regering-protesten-nemen-ondanks-oproep-hellings-toe

Kan een afbeelding zijn van lucht, boom, weg en de tekst 'Stolkertzijver 21 juli 1986- 21 juli 2022 21s1'
 
 
 
21 juli 1986;
Op deze dag is de Binnenlandse oorlog officieel begonnen.
Brunswijk Ronnie de huidige Vice President van Suriname, nam samen met nog 11 medestrijders van hem ; 12 Militairen van het Nationaal Leger die op Stolkertzijver waren gedetacheerd in Gijzeling.
Enkele strijders :
Brunswijk ‘m.b.a Gaddafi,
Wolly Johan ( Castro), Frank Misidjan ( Reagan), Jimmy Ajentoena ( Chequevara),Zeppy Alifons,Nel Aboikoni, Bob, Max Belfort( Akoenoebè),Rasta Ajentoena, Black, Kensenhuis Jan,
De 12 Militairen waren mijn persoon: Sld1 Jankipersadsing B Kenneth( Verbindingsman), Sgt Geysvliet(Groeps Cdt), Sld1 Tolud ( Plv. Grp Cdt), Sld Benton, Sld Singa, Sld Held, Sld Babel, Sld Enting, Sld Kisoen, Sld Marto, Sld Adjako(Assistent Verbindingsman) en Hospik Sld Ramadhin.
Dit stuk geschiedenis moet elke kind en Surinamer kennen.
Eerst waren het ” De 12 Vermiste Militairen van Suriname).
Na een Maand stonden wij 12 Militairen samen met enkele andere Surinamers op 1 lijst van de ” 24 Vuurwapen Gevaarlijke Criminelen van Suriname”.
En vandaag na 36 jaar ; niemand die zich bekommert om de 12 Militairen die Gegijzeld waren.
De Vice President Brunswijk Ronnie, heeft een mooie Staat van dienst: Burger – Militair – Bankrover – Terroristen leider -Jungle Commando leider – Assemblee lid – Vice Voorzitter van het Parlement van Suriname – Voorzitter van het Parlement van Suriname – Vice President van de Republiek Suriname. 🤝🤝🤝🇸🇷🇸🇷🇸🇷⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

Azemalie Panchu

Kandidaat was incompetent en is dat nog steeds. KPS onder Belly is verworden tot een duiventil. Opschonen is noodzakelijk. Hopelijk maakt de huidige minister van juspol hier werk van, desnoods met behulp van de Fransen, Amerikanen en Nederlanders. Er staat to much op het spel.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

 

20 JULI 2022: Dag 3: ‘We gaan nu dag en nacht protesteren’

20-07-2022 09:25 PM

Hoofdinspecteur Sergio Gentle voor het Kabinet van de President

Dag 3 van de protesten tegen de regering, vandaag voor het Regeringsgebouw, is heel grimmig begonnen. Onderling was er ook een opstootje tussen verhitte mannen. Volgens actieleider hoofdinspecteur Sergio Gentle gaat men de acties verscherpen. “We gaan nu overnachten en dag en nacht protesteren. Ook is er gesproken met de vakbonden om de acties te ondersteunen”, zei hij. Gentle maakte ook bekend dat medeactieleider Marleen Cameron bedreigd is door twee mannen in een Toyota Vitz. “Ze willen dat wij gewelddadig worden, om zo de noodtoestand af te kondigen. Maar dat gaan we niet doen.” Men verwacht dat vicepresident Ronnie Brunswijk naar buiten komt om de betogers aan te horen.

https://sun.sr/Details/18660_-Dag-3:-%E2%80%98We-gaan-nu-dag-en-nacht-protesteren%E2%80%99_18660033810309865gentleboos.jpg

20 juli 2022
Dada 🙋
Begrijpen jullie waarom deze misie zo tekeer gaat.
Iem gebereken tak a san e kwins a misi dja.
Lees a tekening .
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en de tekst 'DE MINISTER BINNENLANDSE noverieg met ministers van openbare werken, transport binnenlandse zaken; ommunicatie 3juni2017; Directeur Nationaal Informatie Herlezen november 2016 4.703/16. "Personeelswet"( 1962no 195, geldende 985 41). zoals 980 zoals gewijzigd 86: 2015 epartementen zoals laatstelijk HEBBEN BESLOTEN: conform Openbare Werken, 662407, Ambtenaar bezoldigd Ministerie Marlecn M.l.. VIJFTIG SURINAAMSE NEGENHONDERD rekenen Maureen M. Cameron van de leiders van het protestverdiende protest onder Bouterse meer dan 47000 SRD Ze wilt weer zoveel verdienen daarom vraagt ze jullie om op straat te komen handhaving CAMERON, Marleen M.I., geboren plaatsen Ministerie 3,974,- SURINAAMSE DOLLAR) 7.688,- EN AAN: maand Directoraat Algemene Zaken -Ⅲ-'
 
 

20 JULI 2022: Albert Ramdin: ‘We moeten niet kijken wie schuldig is, maar we moeten kijken naar de oplossingen’

Tekst en beeld Arjen Stikvoort

PARAMARIBO — “Demonstreren is een democratisch recht. Het is een manier om je mening te ventileren. We nemen de protesten serieus.” De regering schoof woensdagochtend op het Kabinet van vicepresident Ronnie Brunswijk de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (Bibis) Albert Ramdin voor de microfoons van de toegestroomde media. Mensen mogen demonstreren, met inachtneming van de juiste regels en zolang de openbare orde en veiligheid niet in het geding komen, is de mening van de bewindsman.

Snel om de tafel

Over bepaalde punten die de demonstratiegroep Organic aan de president had voorgehouden, moet er spoedig een overleg komen, zei Ramdin. “Het is meer dan een gebaar, het is een oproep die de president gedaan heeft.“ Ramdin hoopt dat er spoedig een moment komt om met elkaar aan tafel te gaan zitten. “De president heeft aangegeven dat bepaalde issues aangepakt dienen te worden. Zo snel mogelijk, zodat duidelijk wordt dat het menens is wanneer het gaat om stukje transparantie of stukje rechtvaardigheid en om mistanden helpen oplossen danwel te bestraffen.”

Geen non-actief

Over de recufraudezaak zegt Ramdin dat in zijn eigen ogen de mininster van Financien Armand Achaibersing niet hoeft af te treden, omdat dit geheel buiten alle regelgeving en structuren van het ministerie is gegaan. “De minister heeft niet ondertekend.” Bovendien onderstreept Ramdin,
“is dit iets des presidents.” Daarnaast heeft de minister van Financieën meer op zijn bordje liggen.

“Elke regering die aan de macht komt wil dat het liefst in een gezonde economie. Maar dat hadden we niet. Het bedje was alles behalve gespreid”

Albert Ramdin, minister van Bibis

Er spelen tal van andere verantwoordelijke zaken die hoge prioriteit hebben op het departement van financieën;  IMF, andere rekeningen die betaald moeten worden, een herstelplan, een delicate begroting die we bezig zij uit te voeren.  “Daar wil je niet aan toevoegen een stukje bestuurlijke instabiliteit. Ik zie niet in waarom een minister die niet rechtstreeks op de hoogte was danwel betrokken is bij de zaak even op non- actief te stellen.”

Goed forensisch onderzoek

Er moet goed forensisch onderzoek gedaan worden, zegt Ramdin, want het is belangrijk te weten als Surinamer of dit een incidentieel geval is of dat dit al veel vaker aan de hand is geweest. De minister maakt de opmerking dat hij daarmee géén beschuldigende vinger wijst naar de vorige regering.

Geen enkele regering wil een Inter Monetair Fonds (IMF) programma uitvoeren, zegt de bewindsman. Elke regering die aan de macht komt wil dat het liefst in een gezonde economie. “Maar dat hadden we niet.” Het bedje was alles behalve gespreid. Vier miljard SRD schuld, honderdzestig procent van wat we allemaal per jaar verdienen in het land, kun je niet in een jaar wegpoetsen, legt de bewindsman uit.

Ramdin begrijp de bezorgdheid en de problematiek die er spelen in de samenleving. Zo veel als mogelijk zal er getemporiseerd worden, waar mogelijk, in het uit te voeren regeringsbeleid. Maar de mensen moeten ook begrijpen vanuit welke benarde situatie we komen, legt hij verder uit. “Maar we zijn goed op weg de economie op een goed voetstuk te plaatsen. Zo kunnen onder andere de salarissen weer worden betaald, zijn de sociale voorzieningen verhoogd, sommige bijkans met bijna tweeduizend procent, aldus Ramdin. “We moeten niet kijken wie schuldig is, maar we moeten kijken naar de oplossingen.”

https://dwtonline.com/albert-ramdin-we-moeten-niet-kijken-wie-schuldig-is-maar-we-moeten-kijken-naar-de-oplossingen/?fbclid=IwAR2c5tEk76sVJF76NyJdJyZGgf1t_uurjtIjjmTseUHNtoG7nm6v2ECzotA

BEKENDMAKING :

 

Het Korps Politie Suriname maakt hierbij bekend dat uit veiligheidsoverwegingen de Palmentuin ingaande heden, woensdag 20 juli van 18.00 uur n.m. tot en met 07.00 uur v.m. tot nader orde gesloten zal zijn voor het publiek.

De politie en de overige veiligheidsdiensten staan in voor de veiligheid in Suriname.

Op de gemeenschap wordt het broep gedaan met het bovenvermelde rekening te houden.

Paramaribo, 20 juli 2022

Public Relations KPS

https://politie.sr/bekendmaking-52/?fbclid=IwAR0C20vuGZ5I029SfwOc4e-lnqBPlZHYkvLXEM0njk-uNGaQllWnB_TqKlE

 

Suriname Vandaag 2.0

20 juli 2022
Het Korps Politie Suriname maakt hierbij bekend dat uit veiligheidsoverwegingen de Palmentuin ingaande heden, woensdag 20 juli van 18.00 uur n.m. tot en met 07.00 uur v.m. tot nader orde gesloten zal zijn voor het publiek.
De politie en de overige veiligheidsdiensten staan in voor de veiligheid in Suriname.
Op de gemeenschap wordt het broep gedaan met het bovenvermelde rekening te houden.
Paramaribo, 20 juli 2022
Public Relations KPS
Kan een afbeelding zijn van de tekst 'PALMENTUIN GESLOTEN !!'
 
 
 
Chan dacht bescherming te vinden door bravo te accomoderen! Maar die ndp’rs hebben achteraf vriendschap gesloten met die balas en trekken gezamelijk met hun op!
Dit is het zoveelste bewijs hoe dom de hind in su is. Nu staan ze er alleen voor met de rug tegen de muur. Zelfs brandbommen worden op hen gegooid!
De hind kan alleen vechten met zn eigen kondremangs maar kan geen vuist maken vanwege hebzuchtig gedrag!
Kan een afbeelding zijn van 2 mensen, staande mensen en binnen
 
 
Su komt steeds internationaal negatief in t nieuws!
Kan een afbeelding zijn van 4 mensen, staande mensen en de tekst 'Grote demonstratie Suriname tegen regering-... nos.nl NOS Nieuws Sport NOS Nieuws AFP Vandaag, 09:04 Grote demonstratie in Suriname tegen regering- g-Santoi In Suriname zijn gisteren tussen de duizend en tweeduizend mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van president Santokhi. Aanleiding is onder meer een financieel schandaal waarbij bijna 1,8 miljoen euro van een rekening van het ministerie van Financiën verdween.'
Seley Wartim

Djaka sama na verraders loekoe onser bouta a bing kisi wang schop onder ing go olo maar schijnbaar bala abi tranga jisi fu wani nomo nomo fu wrokko samen met de ndp check sang go pesa dalijk

 

 
 
20 juli 2022 
Brunswijk is een #schijnnationalist
Kan een afbeelding zijn van 2 mensen, staande mensen en de tekst 'KAΪN NANGA ABEL BING DE BRADA TU YU NANGA MI NA BRADA'
 

Hein Taus heeft een bericht gedeeld.

55 minuten 
Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen, staande mensen en menigte
 
 
 
Dit is een les voor de president.
President helpt de Vp altijd uit misère en nu dumpt de Vp de president met dit optreden. Hoe je het draait of keert. Straks gaat de president zeggen dat hij de Vp heeft gestuurd. Onzin. Het volk is eerst bij jou gekomen en je hebt ze genegeerd.
De Vp gaat wel naar buiten. De Vp ontvangt de actievoerders. De Vp respecteert het volk. De Vp geeft de president een dolksteek…punt uit.
20 juli 2022
Ter herinnering…

Kan een afbeelding zijn van ‎1 persoon en ‎de tekst '‎SUAICa 9717:שץ Sea INTERPOL HOME YEARS OF INTERNATIONAL POLICE COOPERATION ABOUT INTERPOL Back to Search result NEWS AND MEDIA MEMBER COUNTRIES INTERP BRUNSWIJK. RONNIE WANTED BY THE JUDICIAL AUTHORITIES OF NETHERLANDS FOR PROSECUTION IDENTITY PARTICULARS Present family name: BRUNSWIJK Forename: RONNIE Sex: Male Date of birth: Place ज birth: 07/03/1962 (52 yoars old) MARAWIJNE, Suriname Language spoken: Dutch Nationality: Surinamo‎'‎‎

 

Vergeten jullie niet dat niet alleen Leo veel functies heeft, de dochters, zonen en schoonzonen van VP zijn er ook. Hopelijk protesteren jullie ook om die allemaal weg te haken wat dit kan niet, heel familie in dienst op bijna alle posten
 
Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en tekst
 
21 juli 2022
 

20 JULI 2022: Is het hoger beroep zaak 8 decembermoorden de reden voor de onrust?

 | snc.com | Door: Redactie

Is dit de ware reden dat er nu onrust is in Suriname. Velen vragen zich dit af. Deze afbeelding gaat viraal op internet. Velen zijn klaar met de invloed ie Bouterse nog steeds probeert uit te oefenen. Verdere info volgt asap. 

https://surinamenieuwscentrale.com/het-hoger-beroep-zaak-8-decembermoorden-de-reden-voor-de-onrust

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'à2 SURINAME Regering-Bouterse: miljard euro geroofd Sinds het aantreden in 2010 van Desi Bouterse als president heeft Suriname trekken gekregen van een kleptocratie (regering van dieven). „Het is een maffiasysteem", zegt Marten Schalkwijk van de Anton de Kom Universiteit onomwonden. „Zo'n tien families hebben voor één à twee miljard euro geroofd. Ze hebben goede relaties met de politieke top of behoren daar zelf toe." Bron: https://www.nrc.nl/ nieuws/2018/02/23/ regering-van-dieven- a1593359'

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Regering-Bouterse: 3,4 miljard euro aan inkomsten spoorloos Bouterse laat miljarden schuld na. De zwaarste wissel trekken buitenlandse leningen. Suriname zou ruim 1,6 miljard euro buitenlandse schuldverplichtingen hebben en een kleine 1 miljard euro binnenlandse. 3,4 miljard euro die de regering van Bouterse in de afgelopen tien jaar aan inkomsten had ontvangen, is spoorloos. Bron: https:// www.parool.nl/wereld/ nieuwe-regering- suriname-bouterse-laat- miljarden-schuld- na~b65d9c8b/'

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'DE PROTESTACTIE S EEN SCENARIO VAN DE NDP. NIET ZOMAAR HEEFT BOUTERSE DE OORLOG VERKLAARD AAN DE REGERING. ZE HEEFT GENLTE, HELLINGS, IMRO EDAM ETC. INGEHUURD ALS OPROERKRAAIERS. HET SCHIJNT DAT DE CHEFKOK VAN DE NASCHOOLSE OPVANG BOUVA VEEL MEER WEET OVER DE VALSE REÇU'S. DOOR DE INFO TE LATEN UITLEKKEN ZIJN ENKELE FRAUDEURS ONDERGEDOKEN. WAAROM HEEFT DE NDP'ER IRVIN KANHAI BESLAG LATEN LEGGEN OP HET GELD VAN ZIJN PARTIJGENOOT COMBÉMARKT?'

Kan een afbeelding zijn van 6 mensen, mensen die muziekinstrumenten bespelen, staande mensen, saxofoon, buitenshuis en de tekst 'Voorgesteld voor jou Ca Guyana, South America 20u If all goes well, Suriname will soon become the richest Country in the world. i guyanasouthamerica.gy Suriname Estimated to Have Over 30 Billion Barrels of Unexplored Oil Reserves'

Ironlady Djadjasrananuma

Oh dus daarom vecht ndp…ndp was al bezig onze olie voorraden te verkopen…dankzij onze huidige president Chan Santokhi hebben we nog hoop op een beter Suriname…de paarse vernietigers zien dat het al de goede kant op gaat en haasten zich snel.

De demonstranten gaan morgen naar het regeringsgebouw waar de vergadering van de Raad van Ministers wordt gehouden. Dit werd net bekendgemaakt tijdens het volksprotest voor het gebouw van De Nationale Assemblee. In het regeringsgebouw zetelt het Kabinet van de President.

De demonstranten zijn morgenochtend om 10.00 uur bij het regeringsgebouw om hun misnoegen kenbaar te maken. “Brunswijk owktu e lei”, werd er geroepen.

De betogers hebben een lijst met elf eisen opgesteld die door president Chan Santokhi ingewilligd moet worden. Een van die eisen is dat Santokhi minister Armand Achaibersing van Financiën op non-actief stelt.

De president vraagt dat de demonstranten zich bundelen en een afvaardiging samenstellen met wie hij graag in dialoog gaat. Hij is zelfs voorstander van een nationale dialoog. Polariseren of politieke spelletjes spelen, gaat ons land niet vooruithelpen, zei hij gisteravond in een verklaring.

https://www.srherald.com/suriname/2022/07/19/demonstranten-togen-morgen-naar-vicepresident/

19 JULI 2022: Morgen protestactie bij kabinet vp; eisen herhaald

 

19 Jul, 2022

foto

 Een deel van de mensen tijdens de toespraken bij het gebouw van De Nationale Assemblee. De protesterenden zijn vastberaden om hun doel te bereiken. 

 

 
De protestactie is na toespraken van leiders van Organic bij De Nationale Assemblee beëindigd rond 12.50 uur. Sergio Gentle en Raoul Hellings hebben de grote groep die gehoor heeft gegeven aan de oproep, meegedeeld dat morgen geprotesteerd zal worden bij het kabinet van vicepresident Ronnie Brunswijk. Daar komt op de woensdag de Raad van Ministers bijeen.
 
De mensen zijn gelopen van de Nieuwe Haven naar De Nationale Assemblee. Organic heeft aangekondigd dat de protesten zullen worden gehouden totdat de eisen die gesteld zijn, zijn ingewilligd. “Het is nu of nooit”, werd er geroepen. De actievoerenden hebben de felle zon getrotseerd om hun eisen kracht bij te zetten. De vergadering van De Nationale Assemblee die voor 12.00 uur gepland was, is nog niet begonnen. Diverse oppositieleden en Edward Belfort (ABOP) waren wel naar buiten gekomen.
 
Sergio Hellings spreekt het publiek toe.
 
De handreiking van president Chan Santokhi voor nationaal dialoog wordt pas geaccepteerd als aan de eisen zijn voldaan. De regering heeft tot morgen de tijd om de eisen in te willigen. Hellings heeft aangegeven dat als scholen en bedrijven gesloten moeten worden, dat het ook zal gebeuren. Het hele land zal worden platgelegd als de regering niet ingaat op de gestelde eisen.

19 JULI 2022: OPINIE: ‘Het volksprotest dat geen volksprotest is en de leiders die geen leiders zijn’

demonstratie Suriname

19 juli 2022

[INGEZONDEN] – 24 uur na het zogenaamde volksprotest in Suriname, kan de balans opgemaakt worden. Waar Starnieuws het had over een paar duizend mensen is nu duidelijk uit ondermeer drone foto’s dat het gaat om nog geen duizend personen. Dat is veel, maar afgezet tegen de totale bevolking een schijntje natuurlijk. Daarmee dekt het woord ‘volksprotest’ de lading niet.

Duidelijk is dat de ‘leiders’ slechts een klein deel van de bevolking vertegenwoordigen. En precies dat deel van de bevolking dat gevoelig is voor de praatjes van deze leiders. Want een ding van de leiders is duidelijk; ze zijn gladde praters. Maar wat hebben zij de afgelopen jaren daadwerkelijk voor het volk gepresteerd?

Van Maisha Neus is bekend dat ze een beroeps demonstrant is die tegen de schenen van elke regering schopt. Inhoudelijk en verbaal zwak en nooit een rol van betekenis gespeeld op het politiek veld. Haar eigen politieke partij is faliekant mislukt dus kan gerust gesteld worden dat ze eigenlijk niemand vertegenwoordigd en verder geen gewicht in de schaal legt. De heerlijke chickenwings die ze verkoopt zijn succesvoller dan haar carrière als activist.

Zo ook Dave van Aerde. Wie? Juist, Dave van Aerde. Een ondernemer met mooie praatjes maar die eigenlijk hard schreeuwt omdat hij boos is op de huidige regering. Dat heeft hij zelf gezegd in dit interview met Dagblad Suriname. Meneer had grote plannen met hennepteelt maar raakte gefrustreerd doordat hij bij de huidige regering geen gehoor vindt. Wellicht dat hij daarom zo gepassioneerd aan het demonstreren is tegen de regering.

Dan heb je nog de twee politieagenten die onderdeel zijn van het bekende politie trio Kwik, Kwek en Kwak, die zich elke keer weer met de politiek bemoeien. Weliswaar goeie agenten hoor maar leiders? Van Raoul Hellings is bekend dat hij meer weg heeft van een Facebook clown die fake nieuws verspreidt dan een serieuze leider. En zijn maatje Gentle dan: die beroept zich steeds weer op regels maar is zelf niet vies van het vertrappen van regels. Kwak oftwel Atompai kon er niet bij zijn want die is druk bezig de SVB naar zijn hand te krijgen blijkbaar.

Tot slot Marleen Cameron die wordt omschreven als ‘social influencer’. Nou als er een type persoon is die totaal niets kan bijdragen aan de ontwikkeling van een land zijn het wel de zogeheten ‘influencers’. Nergens ter wereld heeft een influencer er ooit voor gezorgd dat de maatschappij erop vooruit is gegaan. Leuk om naar te kijken en voor entertainment maar bijdrage 0,0. Blijkbaar is een deel van de Surinaamse bevolking wel gevoelig voor ook deze leuke praatjes.

En net als bij alle andere demonstraties is het ook nu weer zo dat 99% van de aanwezigen actievoerders creoolse Surinamers zijn. Je vraagt je dan af of bijvoorbeeld Chinese, Javaanse of Inheemse Surinamers het niet moeilijk hebben. Frappant is ook nog dat de mensen die de president beschuldigen van het niet kunnen realiseren van een broemtjie djari, zelf ook geen broemtjie djari vormen. Zelf beweren ze niet racistisch te zijn, maar je moet eens in de crowd staan om te horen hoe ‘koelie zus en koelie zo‘ je om de oren vliegen.

Nee het is duidelijk geen volksprotest en het zijn zeker geen leiders. Niet van mij althans. Ook ik erger me aan de situatie in ons land en de tenenkrommende acties van Chan en Bravo of Bordo. Maar om nou te lopen achter een stel popi-jopi figuren die eigenlijk de mensen die niet zelfstandig kunnen nadenken proberen te beïnvloeden ten eigen bate, (influencers dus) gaat mij te ver.

Willen de echte leiders in Suriname alsjeblieft opstaan en kunnen de influencers gewoon terug naar social media? Bedankt!

P. Vulto

https://www.waterkant.net/suriname/2022/07/19/opinie-het-volksprotest-dat-geen-volksprotest-is-en-de-leiders-die-geen-leiders-zijn/

REACTIES

 1. P. Vulto goed verwoord !

  Kunnen meer schrijvers als P. Vulto de pen pakken ?

  Het was totaal geen volksprotest !
  Deze actie werd al voorbereid sinds het verlies van de Nationale Dagu’s. Zie de bijeenkomsten in OCER !
  En dit is pas een begin, het gaat erger en agressiever worden naarmate het moeilijker wordt voor die politieke criminele organisatie die o.l.v. bullshit Bouta het volk al 40 jaar beroofd, schuldig is aan witwassen van gestolen overheidsgelden, schuldig is aan corruptie, schuldig is aan handel in drugs en schuldig is aan wapenhandel.

  Het wordt nu hoog tijd dat deze criminele organisatie met No Nonsense and No Mercy keihard wordt ontmanteld en wordt vervolgd !

  De vraag is:
  durft Brunswijk en de leiders van ABOP mee te werken om Suriname clean te maken.
  Gezien de reacties van de ABOP leiders om een etnische partij te zijn, family and friends eerst te bevoordelen zoals ook blijkt uit het Sabaku geval, lijkt het er op dat de leiders van ABOP niet mee willen werken aan een clean, vrij van corruptie en criminaliteit, Suriname !

  Laten wij de koren van het kaf gescheiden houden en goed kijken / goed inzien wie er dag en nacht bezig zijn om de grote problemen van Suriname op te lossen en ons land en ons volk proberen te redden.

  Frappant is dat nog niemand weet wie de daders zijn, niemand weet hoe de vork in de steel zit ! Maar men blèrt !
  Team Santokhi probeert de gestolen gelden terug te halen.
  Maar wat doet IRVIN KANHAAI, de advocaat van bullshit Bouta ?
  Niemand protesteert tegen deze corrupte advocaat !

  Willen alle Surinamers die een beter Suriname willen ook hun eigen bijdrage leveren !
  Justitia Pietas Fides. Krakti !

  1. Uitstekend verwoord Vulto zo is het maar net. Het zijn keer op keer de Creolen die overal het slachtoffer zijn van honger en discriminatie terwijl de Creool er zelf niet vies van is om racistische opmerkingen naar anderen te maken. Wat denkt Neus en Van Aerle nu wel? Dat mensen die op hen lijken het land zou kunnen opbouwen? Nergens is het hen gelukt dus hier ook niet. Het zijn alleen populisten die zogenaamd zich zorgen om het land maken. In werkelijkheid is het racistisch tuig en gespuis dat nog steeds moeite heeft dat dit land door een Hindoestaan geregeerd wordt.

   1. artikel is heel Goed onderbouwd…..

    wat is het alternatief als chan naar huis gaat….anarchie op en top….

    alle gemaakte afspraken inzake oa herschikking schulden zullen naar de prullenmand verdwijnen…rekeningen/schulden zullen niet meer worden voldaan….

    terug 80-90….

    deze figuren durfden hun snuit niet open te trekken cq te provoceren onder bouta….

    ik persoonlijk hoop dat chan naar huis gaat …laat ze het maar voelen….want ze zijn gewend te leven in pinarie…en te bedelen..

    keer op keer heeft de moordenaar een failliet land achtergelaten en keer op keer kiezen de meeste voor de moordenaar…

19 JULI 2022: Personeel ‘s Lands Hospitaal is situatie zat: “We kunnen niet eens eten meer kopen”

 | suriname herald | Door: Redactie

Het personeel van het ‘s Lands Hospitaal trok vandaag ook de straat op. Zij is ontevreden over de situatie in het land. De leden van de bond bij ‘s Lands Hospitaal hebben samen met de bondsvoorzitter Imro Edam, de Henck Arronstraat voor lange tijd bezet gehouden.

“De situatie in het land is verschrikkelijk. We kunnen het niet meer aan. Het kan zo niet doorgaan. De kinderen kunnen niet eens op school gaan omdat hun ouders het niet kunnen permitteren. De regering moet weg, we werken maar het lijkt alsof je niet werkt,” geven ze aan. Protesterenden zijn vooral niet te spreken over de COVID-19-gelden die nog niet zijn uitbetaald.

“We komen niet meer uit, de regering denkt alleen aan zichzelf. We gaan achteruit in dit land. Wat deze regering doet is beroerd”, zegt een medewerkster van de couveuseafdeling in het hospitaal aan Suriname Herald.

Foto: Suriname Herald

“De regering is corruptief bezig en wij kunnen geen verhoging krijgen. De lonen kunnen niet aangepast worden omdat er geen geld is. De regering neemt het geld van het land op een corruptieve wijze”, merkt een verpleegkundige op.

Zij vindt het erg dat ze voor medicijnen moet betalen ondanks dat ze verzekerd is bij het Staatsziekenfonds (SZF). “Wij moeten voor bijna alle medicijnen geld neertellen”, schreeuwt een andere toe. Geef me premium dan hoef ik niet te betalen voor medicijnen want ik zit in de zorg. Ik ben volgend jaar dertig jaar in dienst bij dit ziekenhuis en nog steeds verdien ik SRD 7000, laten de mensen ophouden”, merkt ze op.

Dayasankar Mathoera, directeur van ’s Lands Hospitaal, hierover gevraagd geeft aan dat het ministerie van Volksgezondheid uitsluitsel moet geven voor de uitbetaling. “Heel Suriname is nu ontevreden. De COVID-gelden worden door Financiën uitbetaald. Het komt niet uit de pot van het ziekenhuis,” deelt de directeur mee.

Hij zegt verder dat alle stukken via het ministerie van Volksgezondheid worden ingediend.

https://surinamenieuwscentrale.com/personeel-s-lands-hospitaal-situatie-zat-we-kunnen-niet-eens-eten-meer-kopen

De groep ontevreden burgers die vandaag zich had verzameld bij de Nieuwe Haven is niet tevreden met het antwoord van minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Kuldipsingh werd op gegeven moment uitgejouwd door de demonstranten toen ze weer het gebouw van het ministerie binnenliep.

De groep was bij het ministerie van EZ om rekenschap te vragen over de stijgende brandstofprijzen. Kuldipsingh gaf aan dat het vaststellen van de brandstofprijzen een aangelegenheid is van het ministerie van Financiën en Planning.

Met betrekking tot de stijgende winkelprijzen in het binnenland, zegt ze dat het ministerie zijn werk doet en er veel calamiteiten zijn ontdekt in het binnenland. “We zijn bezig ons prijsbeleid anders uit te voeren”, benadrukt de bewindsvrouw. Afgelopen week heeft zij het meldingsbesluit bekendgemaakt.

Foto: Suriname Herald

Nadat de betogers geen wenselijke antwoorden kregen, zijn ze richting het Onafhankelijkheidsplein gegaan. De bedoeling is dat ze naar het gebouw van De Nationale Assemblee gaan. De groep die zich bij de Nieuwe Haven verzamelde werd ondersteund door de verpleegkundigen van ‘s Lands Hospitaal die momenteel ook in actie zijn.

Verschillende trekkers spraken de groep toe. Zo gaf Raoul Hellings te kennen dat hij al vijf jaar nieuwe werkkledij noch schoeisel heeft gekregen.

https://www.srherald.com/suriname/2022/07/19/minister-kuldipsingh-uitgejouwd/

19 JULI 2022: Minister Kuldipsingh naar protesterenden; nu naar DNA

 

19 Jul, 2022

foto

 Een grote groep mensen heeft weer gehoor gegeven op de tweede dag om te protesteren. Er is verzameld bij de Nieuwe Haven. (Foto’s: René Gompers) 

 

 
Op dag 2 van de protestdemonstratie is weer een grote menigte op de been gebracht. Het lag in de bedoeling om naar het ministerie van Economische Zaken te gaan, maar uit veiligheidsoverwegingen is dit niet toegestaan. De weg werd gebarricadeerd door de politie. Minister Rishma Kuldipsingh heeft besloten om naar de Nieuwe Haven te gaan, waar de protesteerden zich ophielden. Er zijn vragen aan haar gesteld, die ze beantwoord heeft. Maar de mensen waren niet tevreden. Nu lopen de mensen naar het Onafhankelijkheidsplein, begeleid door de politie.
 
De Nationale Assemblee heeft een openbare vergadering gepland die nog moet beginnen. De vergadering is uitgeschreven voor 12.00 uur. Net als gisteren doen verpleegkundigen onder leiding van Imro Edam mee aan de protest. Ook diverse leerkrachten hebben de scholen om 10.00 uur verlaten om de actie te ondersteunen. De mensen voeren aan dat de prijzen in de winkels te hoog zijn en die in het binnenland moordend. Hetzelfde geldt voor de brandstofprijzen.
 
Minister Rishma Kuldipsingh omringd door haar lijfwachten.
 
De leiders van de actie, die zich team Organic noemen, willen niet in dialoog gaan met president Chan Santokhi alvorens de eisen van hen zijn ingewilligd. Sergio Gentle die de eerste vraag stelde, vroeg de minister om haar portefeuille in te leveren als ze hart heeft voor Suriname.