DL 46: DE CHAN MOET WEG AWARI DOMRI’S EN SABI SO’S OF WEL POLITIEK SCENARIO: DE GROTE CONFRONTATIE BRUNSWIJK-SANTHOKI M.A.W. WEER ABOP, WEER BRUNSWIJK C.S. TEGEN DE STAAT SURINAME

Sinds 29 juni zijn veiligheidsdiensten in het binnenland voor het terugdringen van de onveilige situatie. De politie zal met het Nationaal Leger alles in het werk zal stellen om de veiligheid over het totale grondgebied van de Republiek Suriname te handhaven, deelt de afdeling Public Relations mee.
Afgelopen week werden we geconfronteerd met bescheiden waaruit blijkt dat de welbekende en intussen beruchte Bordo alias Moneyhond, een naamsverandering had ondergaan. Daarvan was ‘niemand‘ op de hoogte, terwijl in zulke gevallen het naar verluidt de procureur-generaal (PG) is die tekent. Echter, de PG beweert nimmer stukken te hebben ontvangen, waaruit zou moeten blijken, dat Bordo het verzoek heeft gedaan tot naamsverandering. Stukken zouden dus duidelijk zijn beland op het CBB, waar ABOP de leiding heeft. De partij die deel uitmaakt van de regering en waar deze Bordo een prominent lid van is. Wist de directeur niet, dat zij Bordo eigenlijk toestemming periode van opsporing zou zij haar kaken stijf op elkaar hebben gehouden hierover. Waarom zijn de stukken niet op het bureau van de PG beland? Of is dat niet langer de procedure? De directeur van CBB zou ter verantwoording geroepen moeten worden. Zo kunnen ernstige verdachten gerust hun gangetje gaan en kunnen ze rustig onderduiken. Zelfs de vicepresident geeft zogenaamd aan, nooit op de hoogte te zijn geweest van een naamsverandering van zijn beste mati. Eerst was het deze zelfde Brunswijk die aangaf, niet te weten waar Bordo zich bevindt, daar ze geen contact hebben. Intussen verklaart hij wel, dat Bordo de hele tijd bang is geweest en daarom op de vlucht is geslagen. Volgens hem is niets bewezen, al hetgeen Bordo ten laste is gelegd. Een verklaring van een vicepresident! We moeten ons in dit land diep schamen voor onze reacties in een bepaalde functie.