STATEMENTS PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD E.A.

15 jan 2021:

15-01-2021 Stoorzenders beleid zullen hard worden aangepakt

Er zal hard opgetreden worden tegen personen die zich niet houden aan wet en recht. De democratie laat heel veel toe, maar men moet er niet vanuit gaan dat alles is toegestaan. Zaken zoals bandeloosheid, creëren van rassenhaat, smaad en laster, beledigen en bedreigen van anderen zijn niet toegestaan door de wet.

President Chan Santokhi betiteld de groep, die zich hieraan schuldig maakt, als stoorzenders die het beleid willen dwarsbomen. Zo zijn deze stoorzenders bezig met het verspreiden van onjuiste informatie, fake berichten, destabilisering van het land. De president doet een beroep op de samenleving om zich niet te laten beïnvloeden door deze personen. Santokhi vraagt het volk geloof en vertrouwen te hebben in de regering. Er wordt dag en nacht gewerkt om het land uit de crisis te halen. De regering is gevormd op basis van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2020. Het volk heeft het mandaat gegeven. De krachten die afgewezen zijn door het volk van Suriname moeten ons de ruimte geven om het puin en de armoede waarvoor zij gezorgd hebben, op te ruimen. Om de crisis die is ontstaan, te herstellen. Laten die krachten intern gaan evalueren waarom zij afgewezen zijn door het volk. Laten zij wachten op 25 mei 2025. ‘Wij zullen alles neerzetten wat wij het volk hebben beloofd, believe it or not, step by step gaan wij het neerzetten’, aldus het staatshoofd. https://www.waterkant.net/suriname/2021/01/23/sibrano-pique-aangehouden-en-overgedragen-aan-narcotica-brigade/

30 nov 2022:

Brunswijk heeft aan journalisten gezegd dat hij achtervolgd wordt door veiligheidsdiensten van de president. Hij vindt dat de opsporing van partijgenoot Joël ‘Bordo’ Martinus een politieke aangelegenheid is om ABOP aan te pakken. Dit is ook al eerder gebeurd met zijn jongere broer Leo. De president om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de vorige week een uitgebreid gesprek was met de vp over deze kwestie. Dit onderhoud heeft plaatsgevonden in bijzijn van Assembleevoorzitter Marinus Bee.Brunswijk vindt dat er scenario’s worden opgesteld om mensen dichtbij de president uit te schakelen. Hij heeft de president gewaarschuwd voor de scenario’s, “maar de president luistert niet naar mij”. Hij vindt het dat het niet kan dat hij achtervolgd wordt door veiligheidsdiensten.  Als mensen doorgaan met het schrijven van scenario’s gaat de situatie uiteindelijk uit de hand lopen, geeft hij aan. https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/73123

21 april 2022

“Volgens president Santokhi is in de loop der jaren bewezen dat criminele netwerken steeds gestructureerder te werk gaan. Ze brengen met hun illegale activiteiten de nationale veiligheid en stabiliteit in gevaar en tasten hiermee de economie en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van landen in de regio aan. Om succesvol de strijd aan te gaan, is een collectieve aanpak en geïntegreerde samenwerking vereist.”( Suriname Herald 21 april 2022: https://www.srherald.com/suriname/2022/04/21/president-santokhi-geeerd-met-een-oas-speld/) https://www.srherald.com/suriname/2022/04/21/president-santokhi-geeerd-met-een-oas-speld/

29 april 2024

Momenteel is de capaciteit versterkt in de structuur met een nieuwe directeur (vanuit de VHP) die de opdracht heeft om alle achterstanden aan te pakken en alle beroepschriften, die vanuit het kabinet van de president komen, moet gaan oplossen.

“En die directeur fungeert al vanaf twee maanden geleden. Er waren 8.000 stukken vanuit het kabinet van de president gegaan naar het ministerie van GBB. Sinds de directeur daar zit, zijn er al 4.000 hiervan in de twee maanden al aangepakt en opgelost. In twee maanden tijd”, stelde Santokhi. https://www.waterkant.net/suriname/2024/04/29/santokhi-in-nickerie-grondprobleem-gegroeid-tot-een-politiek-probleem/

2 sept 2023

Raghoebarsing: “We betalen voor een administratie die we in zwarte vuilniszakken hebben overgenomen” https://www.waterkant.net/suriname/2023/09/02/raghoebarsing-we-betalen-voor-een-administratie-die-we-in-zwarte-vuilniszakken-hebben-overgenomen/

6 mei 2024

VHP-er Mohan die ook arts is van beroep:

Mohan noemde onder andere de situatie na de verkiezingen van 2010 toen de VHP nog in hoofdkwartier Olifant bezig was met haar toenmalige partners te onderhandelen om te komen tot een nieuwe regeringsformatie. Tot verbazing van de VHP zijn deze partners, doelende op de ABOP, BEP en PL, weggelopen en zijn zij een regering gaan vormen met de Mega Combinatie van de NDP van Desi Bouterse.

“Vandaag wanneer ze het land met andere partners vernietigd hebben, dan zegt niemand sorry. En dat willen we voorkomen. Daarom heeft onze president, de voorzitter van de VHP, gevraagd naar die 28 zetels”, aldus de VHP’er.(https://www.waterkant.net/suriname/2024/05/06/vhper-mohan-vandaag-zegt-niemand-sorry-dat-ze-suriname-met-andere-partners-vernietigd-hebben/

7 mei 2024

Ramdin geeft aan niet op de hoogte te zijn van de correspondentie tussen Brunswijk en de Nederlandse rechtbank. Hij benadrukt dat de kwestie een persoonlijke aangelegenheid van de vp is. Echter is het volgens de BIBIS-topman van eminent belang dat bestuurders op geen enkele manier een andere attitude vertonen dan wat verwacht wordt.


  • dinsdag 07 May 2024

Home Net Binnen | Opmerkelijk | Overheid | Openbaar Ministerie (OM)

Minister Ramdin: “Betrokkenheid vicepresident in Nederlandse strafzaak onfortuinlijk en vervelend”

07 mei 2024 | suriname herald | Door: Redactie

“Als we publieke functies bekleden, brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee waar we ons aan moeten houden”. Zo reageert minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tegenover Suriname Herald, wanneer hij gevraagd wordt naar de mogelijke gevolgen voor het imago van Suriname vanwege een mogelijke betrokkenheid van vicepresident Ronnie Brunswijk in de Nederlandse strafzaak tegen Piet Wortel.

In de witwaszaak tegen Wortel speelt een partij goudstaven ter waarde van 6 miljoen euro een centrale rol. Volgens een bericht in het Algemeen Dagblad van 18 april heeft Brunswijk in een verklaring bij de notaris bevestigd dat het goud hemtoebehoort. Het nieuws dat de vicepresident een dergelijke verklaring heeft ingediend bij de Nederlandse rechtbank, kwam voor Suriname als een donderslag bij heldere hemel. https://surinamenieuwscentrale.com/minister-ramdin-betrokkenheid-vicepresident-nederlandse-strafzaak-onfortuinlijk-en-vervelend

8 mei 2024

Procureur-generaal Garcia Paragsingh zegt dat de samenleving zich waakzaam moet opstellen en zich moet uitspreken wanneer de onafhankelijkheid van de rechtspraak in gevaar dreigt te komen.De pg zegt dat er ook stilgestaan moet worden bij het feit dat de rechtspraak de normen van de samenleving versterkt. De jurist benadrukt dat de rechtspraak ervoor moet zorgen dat de samenleving een optimale beleving heeft van de rechtsstaat. https://keynews.sr/2024/05/08/samenleving-moet-zich-waakzaam-opstellen-over-onafhankelijkheid-rechtspraak/

8 mei 2024

Assembleevoorzitter Marinus Bee vertelde dat in de moeilijke jaren voor de rechtspraak in de jaren 80 de rechtspraak zich toch heeft weten handhaven. Hij geeft aan dat de rechtspraak daaruit sterker terug is gekomen. Hij stelt dat er momenten zijn geweest waarop de twee andere machten aan het wankelen zijn gebracht. “De rechterlijke macht heeft steeds getoond boven al die vertrouwenscrises zich staande te houden.”https://keynews.sr/2024/05/08/samenleving-moet-zich-waakzaam-opstellen-over-onafhankelijkheid-rechtspraak/