DL 35: DE CHAN MOET WEG AWARI DOMRI’S EN SABI SO’S VIA ABOPLEIDER BRUNSWIJK: NDP/ABOP-DJUGU DJUGU OP WEG NAAR 25 MEI 2025

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en de tekst 'Woningnood onder regering Bouterse wordt pas serieus opgepakt onder regering Santokhie 22= Regering Bouterse zou 30 verkavelingsprojecten en 4.967 woningen realiseren, maar deze projecten zijn failliet, igger liggen onder water of zijn begroeid met gras. Onder regering Santokhi hebben 3.135 mensen een bouwkavel gekregen, tegenover slechts 273 tijdens regering Bouterse. Het is onduidelijk waar de verspilde miljoenen dollars voor woonprojecten tijdens regering Bouterse naar toe zijn. Regering Santokhi is juist bezig om te voorkomen dat de toen verspilde staatsgelden niet verloren raakt, en selecteert projecten ter uitvoering om nog ruim 3,000 bouwkavels beschikbaar te stellen voor behoeftigen.'

Kan een afbeelding zijn van 8 mensen, studerende mensen en tafel

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en de tekst '2 DUURZAAM BELEID MET SUCCESVOLLE RESULTATEN VAN REGERING SANTOKHI BIJ PARASTATALE BEDRIJVEN ALS DE SLM IS GRATIS OF VOOR EEN KLEIN BEDRAG VLIEGEN STOPGEZET. ER KOMEN STEEDS MEER EXPORTMOGELIJKHEDEN IN DE REGIO. HET TOERISME IS BIJNA OP HET NIVEAU VAN VÃÃR COVID. ACHTERSTALLIGE CONTRIBUTIES INTERNATIONALE ORGANISATIES WORDEN LANGZAAM INGELOPEN. SURINAME IS MACRO-ECONOMISCH STABIEL EN DE REGERING VERTOONT EEN TEVREDEN BEGROTINGSDISCIPLINE. DE REGERING ONDERSTEUNT MET HAAR SOCIAAL PROGRAMMA DE MEEST KWETSBARE MENSEN. DE ONTWIKKELINGEN IN DE OLIE EN GASSECTOR ZIJN VEELBELOVEND. MULTINATIONALS NEMENTNVESTERINGSBESLISSINGEN, OMDAT ZE KUNNEN BOUWEN OP GOOD GOVERNANCE TOEKOMST VAN SURINAME ZIET ER VEELBELOVEND UIT. Tinlenh GEFELICITEERD'

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en de tekst 'DUURZAAM BELEID MET SUCCESVOLLE RESULTATEN VAN REGERING SANTOKHI ONDANKS NDP-AANHANGERS OP SLEUTELPOSITIES DE UITVOERING SABOTTEREN, HEEFT REGERING SANTOKHI DE VOLGENDE SUCCESVOLLE RESULTATEN GEBOEKT: OM EN DE RECHTERLIJKE MACHT ZIJN VERSTERKT, WAARDOOR GEVONNISTE CORRUPTELINGEN EN CRIMINELEN OPGESLOTEN OF OP- GESPOORD WORDEN. BETAALBARE HUISVESTINGSPROJECTEN WORDEN GEFASEERD UITGEVOERD RIVIEREN EN KANALEN WORDEN VERDIEPT EN OPGESCHOOND EN SLUIZEN, BRUGGEN EN WEGEN WORDEN WEER ONDERHOUDEN OF HERSTELD. HET BINNENLAND WORDT VOORZIEN VAN SCHOON DRINKWATER EN ER WORDEN MIDDELBARE SCHOLEN GEBOUWD.'

Kan een afbeelding zijn van 9 mensen en de tekst '? VP BRUNSWIJK ALWEER AFWEZIG BIJ EEN BELANGRIJKE BESLUITVORMING EBS DE VP EN DE DIRECTEUR VAN EBS WAREN BEIDEN AFWEZIG BIJ EEN BELANGRIJKE PRESENTATIE OVER DE AANPASSING VAN DE ENERGIETARIEVEN, DE AFWEZIGHEID VAN DE VP BIJ BESLUITVORMINGEN VAN DE REGERING, IS DE REDEN WAAROM DE VP EN DE aBop NOOIT OP DE HOOGTE ZIJN HIERVAN. LEO BRUNSWIJK, DIE EEN FORSE SALARIS ONTVANGT ALS DIRECTEUR, ZOU AANWEZIG MOETEN ZIJN OP ELKE MEETING VAN DE EBS.'

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'MI NA YASI, MI NO FREDE GRANMAN LASI. Eerlijk en oprecht zaken aanpakken, zonder aanziens des persoons KAREL ECKHORST HOOFDONDERHANDELAAR SURINAME BIJ IMF ZEGT; ONTWIKKELINGHULP NEDERLAND IN 1975 NF. 3 MILJARD. DIT BEDRAG IN 35 JAAR TIJD UITGEGEVEN. IN 1997 VOOR USD. 200 MILJOEN, 2 KOLOSSALE BRUGGEN GEBOUWD; DE NDP REGERING HEEFT VAN 2010 ToT 2020, IN 10 JAAR TIJD USD 6 MILJARD TER BESCHIKKING GEHAD EN UITGEGEVEN. ECKHORST VRAAGT: WAARAAN IS HET UITGEGEVEN? WIE GEEFT ANTWOORD? NOOIT MEER BETEKENT NOOIT MEER'

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Marcel Oostburg 2h. Koersdaling te wijten aan gevallen 8 ton blom: Goedkope dollars nodig om de schade te beperken:'

Wiren XavPOLITIEK ACTUEEL (NU.SR) 21 februari 2024: Oostburg beweert iemand met dossiers en bewijzen te zijn. Presenteer de bewijzen hiervan ook noh todobere

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en de tekst 'Marcel Oostburg Follow 1d Koersdaling te wijten aan gevallen 8 ton blom: Goedkope dollars nodig om de schade te beperken: Volgens todobéré economie deskundige Oostburg komt koersdaling na een drugvangst. Tijdens regering Bouterse bleef de koers stijgen, dus volgens de theorie van deze todobéré waren in die periode geen drugsvangsten. Dit geeft aan hoe zwak de instituten waren en alle grote drugstransporten waren succesvol toen drugscrimineel Bouterse president was. Marcel Oostburg benzwart-wi Ikbegripe'