DL.30: DE CHAN MOET WEG AWARI DOMRI’S EN SABI SO’S : GEEN ACTIVISTEN, GEEN VAKBONDSLEIDERS, DE ANTI-CHAN POPULISTEN MOETEN HET NU ZELF DOEN

chan affordable housing

ENKELE REACTIES

“Inbeslagname €19,5 miljoen bewijs interventie Nederlandse instituten in binnenlandse aangelegenheden”

2 december 2023 https://www.waterkant.net/suriname/2023/12/02/inbeslagname-e195-miljoen-bewijs-interventie-nederlandse-instituten-in-binnenlandse-aangelegenheden/

euro

Het feit dat de in beslag genomen geldzending van bijna 19,5 miljoen euro van Surinaamse banken vijf jaar later nog steeds niet vrij kan worden gegeven, is volgens NDP-fractieleider Rabin Parmessar nu een nog duidelijker bewijs dat Nederlandse instituten interveniëren in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname.

Parmessar haalde deze kwestie donderdag in De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA) aan bij de behandeling van het wetsontwerp Toezicht Bank- en Kredietwezen.

De geldzending werd in 2018 door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) in beslag genomen wegens verdenking van witwassen. Na diverse rechtszaken is deze zaak in juni dit jaar verwezen naar het gerechtshof Den Haag om opnieuw te worden behandeld en beoordeeld.

Parmessar merkte op dat het plan voor de inbeslagname niet lang voor de verkiezingen van 2020, in de regeerperiode van oud-president Desi Bouterse, in elkaar is gezet. De Surinaamse economie en haast alle personen in Suriname hebben volgens hem de gevolgen daarvan gevoeld.

De NDP heeft de inbeslagname vanaf het begin bestempeld als een politieke actie die erop gericht is om de economische groei van Suriname te stuiten. Het geld is eigendom van drie Surinaamse banken. De Centrale Bank van Suriname was de ‘shipper’ van het geld.