DL 3 PRODUCTIE EN ONDERNEMERSCHAP

Reactie op: Wij wachten niet op olie en gas

 

26 Sep, 2023

foto

 
 

Wij wachten niet op olie en gas

 

24 Sep, 2023

foto

 
 

Zuid-Korea steekt US$ 1 miljoen in landbouw en gezondheidszorg Suriname

 

 

Zangeres Gracia Thompson: ‘Als het leven je citroenen geeft, maak er dan sap van’

 

door Steven Seedo

PARAMARIBO — “Door mijn sterke overlevingsdrang, mijn entrepreneurs instincten en creativiteit heb ik altijd als motto gehad: ‘Als het leven je citroenen geeft, maak er dan sap van!’ Op die manier ben ik mij weer gaan storten op het ontwerpen!” Zangeres Gracia Thompson heeft haar oude passie weer opgepakt. Deze keer gaat zij zich toeleggen op het ontwerpen en vervaardigen van accessoires, zoals tassen, hoeden en sieraden.

Thompson vertelt aan de Ware Tijd dat toen ze jaren geleden remigreerde naar Suriname, ze vanwege drukke bezigheden, waaronder studie, het ontwerpen had laten liggen. Echter, dat betekende niet dat ze stil zat. “Ik rolde op de één of andere manier ook in de catering business – een skill die ik van wijlen mijn oma Carolina Kenton-Herboldt heb meegekregen – totdat die Covid-19-periode daar roet in het eten kwam gooien!”

“Ik richt mij niet alleen op de Surinaamse markt, maar ook daar buiten”

Thompson opereert onder de naam GM Designs. Als fashion designer wil ze zich onderscheiden van de rest door steeds met unieke modellen op de markt te komen. Daarbij neemt ze sowieso de internationale trends mee. “Elke seizoen is anders. Ik stop sommige dingen voor een poos weg als het voor die bepaalde tijd niet of nauwelijks werkt, om ze vervolgens weer naar boven te halen wanneer de gelegenheid zich daartoe aanbiedt.”

(lees verder onder de foto)

 

10e agro-ondernemer met auditieve beperking tekent contract met LVV

 
 

President wil snelle bouw huizen; bespreekt obstakels

 

13 Sep, 2023

foto

 President Chan Santokhi tijdens een onderhoud met het Project Bureau voor het Landelijk Woningbouw Programma. Hij heeft zijn zorgpunten kenbaar gemaakt. (Foto: Kabinet van de President) 
 

President Chan Santokhi is bezorgd over dat er diverse uitdagingen zijn om daadwerkelijk over te gaan tot bouwen van huizen. Te Reeberg, Para en Lelydorp zijn woningbouwprojecten opgestart. President Santokhi benadrukte tijdens een onderhoud met het Project Bureau voor het Landelijk Woningbouw Programma dat het cruciaal is om alert te zijn op mogelijke valkuilen. Met name bij het Reeberg-project, waar het streven is om de woningen binnen zes maanden op te zetten, is het van groot belang dat dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd om problemen te voorkomen.

 
Het staatshoofd wijst er op dat er vanaf het begin is gevraagd om de registratie van belanghebbenden, maar dat er bij het project Peprepin nog steeds een aanzienlijk aantal mensen niet geregistreerd is. De president dringt aan op een duidelijk overzicht van deze groep. Hij geeft ook aan dat het bij Public Private Partnerships duidelijk moet zijn wat de overheid terugkrijgt in ruil voor hun investering. Santokhi wil vóór de verkiezingen van 25 mei 2025 een wezenlijk deel van de samenleving met woningnood een oplossing bieden, meldt de Communicatiedienst Suriname. 
 

Mark Rommy, projectmanager van het Landelijk Woningbouw Programma, zegt dat het gebrek aan respons van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer over een overzicht van terreinen waarop nog geen bewilliging is verleend, een uitdaging vormt. Om dit te realiseren zal een team worden samengesteld om deze informatie zelf op te halen bij het domeinkantoor. President Santokhi benadrukt dat er een grote vraag is naar grond, maar dat hij terughoudend is om te investeren in projecten waar veel onduidelijkheid over bestaat. Hij stelt voor om bij alle overheidsprojecten nauwkeurig te onderzoeken hoeveel percelen zijn uitgegeven en wie daadwerkelijk van plan is om te gaan bouwen. Ook moet er een overzicht komen van percelen die nog vrij zijn.

Verder gaf Rommy de president een overzicht van de status van de verschillende projecten. Daarin is opgenomen dat er deze week nog gestart wordt met werkzaamheden op het project Reeberg om het gebied bouwrijp te maken. Ook de oproep en registratie van beschikkinghouders is reeds van start gegaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zij die in aanmerking komen voor de 7% regeling en zij die wel willen bouwen maar niet voor deze regeling in aanmerking komen. Naar verwachting zullen de eerste kavels in het begin van het droge seizoen van volgend jaar gereed zijn om bebouwd te worden. Echter, er is nog geen informatie ontvangen van de Energie Bedrijven Suriname en de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij over de nutsvoorzieningen.

Tot slot is besproken hoe er tegemoetgekomen kan worden aan de behoeften van mensen met lagere inkomens, namelijk personen die momenteel niet in aanmerking komen voor de 7% lening. Een mogelijke oplossing die werd genoemd is om in overleg te treden met de banken en te vragen om ook voor lagere inkomens woningen te financieren. President Santokhi zegt dat er hiervoor nog naar mogelijkheden gekeken zal worden. Er kan volgens hem meer flexibiliteit komen in het programma.  Projectmanager Rommy deelde mee dat via het Affordable Housing Project de mogelijkheid bestaat om tegen 5% rente te lenen. Hiervoor kan de sociale klasse wel in aanmerking komen, maar om dit te realiseren moet er een fonds komen die de 5 procent zal dragen. 

Kleinmijnbouwer uit Paamaka krijgt lening van SRD 1 miljoen

 

05 Sep, 2023

foto

 Jonathan Losa, kleinmijnbouwer uit het Paamakagebied, krijgt een lening voor het opzetten van een bedrijf. Hij wordt geflankeerd door Shirley Sowma-Sumter, directielid Newmont Suriname en Sandy Cameron CEO van NOB. (Foto: René Gompers) 

 

 

“Mi breyti, mi breyti, bika voor het eerst mi’e mek’ so wan san’ mee in mi libi,” deelt Jonathan Losa glimlachend mee. Hij is een kleinmijnbouwer uit het Paamakagebied, de eerste die een leningsovereenkomst heeft getekend met de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Dit is mogelijk gemaakt door Newmont Suriname. De multinational heeft een goede relatie opgebouwd met de kleinschalige mijnbouwers in haar werkgebied. Losa gaat met de lening, ruim SRD 1 miljoen, een steen- en transportbedrijf opzetten.

De overeenkomsten tussen de NOB, Newmont en Losa zijn maandag getekend in het Event Centre van de Assuria High Rise. Hiermee komt Newmont nog een afspraak na met de ‘small scale miners’ van Paamaka. Newmont Suriname past al vier jaren een nieuwe strategie toe om het probleem van illegale goudzoekers op zijn concessie aan te pakken; het bedrijf bouwt een stevige band op met de kleine mijnbouwers.

Ondertussen heeft een groep, ruim 60 personen, zich verenigd in de Coöperatie Small Scale Mining Paamakagebied. De mensen kunnen werken bij Newmont, maar krijgen ook trainingen om milieuvriendelijk en winstgevender te mijnen, onderwijs in heavy equipment. En nu is het ook mogelijk om geld bij NOB te lenen om een bedrijf op te zetten.

Sandy Cameron, CEO van de NOB, heeft de cheque van SRD 998.000 direct na het tekenen van de stukken, aan Losa overhandigd. Losa en zijn collega kleinmijnbouwers zijn blij. “Mi kisi fu leni wan moni voor het eerst, fu go du a wroko san mi wan du,” geeft Losa aan. “M’o pur’ grind, m’o pur’ santi. Mi e meki ston ooktu. En nanga fu bai wan wagi, wan truck.” Een machine die hij heeft besteld uit Brazilië is al aangekomen, geeft hij aan. “Dus zodra mi habi a moni in mi anu, direct mi’o start.”

Shirley Sowma-Sumter, directeur Externe Relaties van Newmont, geeft aan dat de groep ook trainingen en hulp krijgt in het opzetten van een bedrijf, in een sector die niet te maken heeft met Newmont. “We bieden een alternatief,” geeft ze aan. “Deze projecten zijn erop gericht om buiten Newmont, bedrijven te ontwikkelen. Newmont is  geen afnemer. Er zijn wel andere projecten waarbij de multinational goederen en diensten afneemt uit het Paamaka gebied zoals overeengekomen in de Delfstoffenovereenkomst.” 

Nurmohamed in Guyana voor brug over Corantijn

 

28 Jun, 2023

foto

 Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en zijn Guyanese collega Juan Edghill plaatsen in oktober 2020 vlaggen op Long Island waar de brug over de Corantijnrivier moet komen. (Foto: Guyanees ministerie van Openbare Werken) 

 

 

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is vandaag en morgen in Guyana voor de tweede High-Level Decision Makers (HLDM) Meeting. Deze bijeenkomst luidt het hoogtepunt in van de adviesopdracht die in mei 2022 aan WSP Caribbean is toegekend voor de haalbaarheidsstudie en gedetailleerde ontwerpen voor de constructie van een brug over de Corantijnrivier.

De HLDM Meeting is een mijlpaalactiviteit van de Consultancy waar de belangrijkste experts van WSP Caribbean de belangrijkste bevindingen en belangrijkste overwegingen en veldvragen van de Guyana en Suriname delegaties zullen presenteren. De eerste HLDM-bijeenkomst werd gehouden in Suriname van 27-28 februari 2023.

In het buurland zal Nurmohamed zijn ministeriële tegenhanger, Juan Edghill, ontmoeten om zaken te bespreken met betrekking tot de bouw van de brug over de Corantijnrivier waarvoor het aanbestedingsdocument op 9 mei 2023 is afgegeven aan de vijf (5) geprekwalificeerde aannemers en sluit op 1 augustus 2023.

De brug over de Corantijnrivier wordt gebouwd via een publiek-private samenwerking (PPS) en volgens het Design-Build-Finance-Operate-Maintain-model (DBFOM). Dit betekent dat de succesvolle aannemer van de joint venture verantwoordelijk zal zijn voor het uiteindelijke ontwerp, de bouw, de financiering, de exploitatie en het onderhoud.

Onder de vijf vooraf gekwalificeerde aannemers/joint ventures zijn vier Chineze bedrijven; China Road and Bridge Corporation (CRBC), China Harbour Engineering Company (CHEC), het consortium China Railway Construction International Ltd (CRCCI), China Railway Construction Caribbean Co Ltd (CRCCCL) en China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co Ltd (CRBG), het consortium China Overseas Engineering Group Co Ltd (COVEC), China Railway Eryuan Engineering Group Co Ltd (CREEC) en China Railway First Group (CRRG). De vijfde aannemer is Ballast Nedam Infra Suriname B.V.

De China Harbor Engineering Company heeft eerder gewerkt aan de uitbreiding van de Cheddi Jagan International Airport.

Volgens de overeenkomst die tussen Guyana en Suriname is bereikt tijdens de eerste HLDM-bijeenkomst in Suriname, zullen aanbiedingen worden geëvalueerd, onderhandeld en zal een contract worden gegund tegen oktober 2023.

Aanbouw nieuwe aanmeersteiger Albina van start

 
 

Waterschappen gaan richting verzelfstandiging

 
 

VAARGEUL SURINAMERIVIER NOG DEZE MAAND NAAR 8,3 METER

 | united news | Door: Redactie

 

Het verloop van de tweede fase van het baggerproject in de Surinamerivier verloopt vlot, en zal mogelijk al deze week worden afgerond.

De oorspronkelijke planning was om het project in augustus te voltooien, maar de baggeraar heeft aangegeven dat ze uiterlijk eind juni het voor mekaar wil krijgen. Het sneller kunnen ontvangen van schepen met een grotere diepgang biedt nieuwe mogelijkheden voor de olie- en gassector en zorgt voor kostenbesparingen in het scheepvaartverkeer.

Tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS) werd bekendgemaakt dat schepen met een grotere diepgang, tot 8,3 meter, eerder dan gepland de haven van Suriname kunnen bereiken.

 

Voorheen was de maximale diepgang beperkt tot 5,5 meter.

 

Deze ontwikkeling wordt gezien als gunstig voor de olie- en gasindustrie, omdat zij nu hun zwaardere schepen naar Paramaribo kunnen varen om voorraden op te halen. Voorheen weken deze schepen uit naar andere havens, zoals die in Trinidad & Tobago.

Dit nieuws is met enthousiasme ontvangen door de sector en lokale bedrijven, omdat het efficiëntere scheepvaartverkeer kostenvoordelen met zich meebrengt.

De kosten van het project worden gedekt door de scheepvaartmaatschappijen die gebruikmaken van de vaargeul. Via een systeem van Public Private Partnership (PPP) betalen de maatschappijen een vergoeding, die vervolgens wordt terugbetaald via hetzelfde systeem. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) benadrukt dat de overheid geen enkele financiële bijdrage heeft geleverd aan het project. De geschatte kosten voor fase 2 van het project bedragen ruim USD 30 miljoen, inclusief de kosten voor consultants. Hierbij is ook een onderhoudstermijn van twee jaar inbegrepen. Volgens de minister worden alle kosten volledig gedekt door de PPP. 

https://surinamenieuwscentrale.com/vaargeul-surinamerivier-nog-deze-maand-naar-83-meter

BOUW CORANTIJNBRUG DICHTERBIJ

 | united news | Door: Redactie

Er zullen verschillende belangrijke beslissingen worden genomen in de komende weken met betrekking tot de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Alle voorbereidingen zullen tegen het einde van het jaar zo goed als afgerond moeten zijn. Deze week zal ook de studie van de bouw worden afgerond.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) geeft aan dat hij hiervoor naar Guyana zal afreizen. Tijdens dit bezoek zal het consortium de ontwerpen, financiële aspecten en juridische zaken tussen Suriname en Guyana presenteren in het kader van de aanbestedingsprocedure. “Dit omvat alles wat we moeten regelen. Vervolgens zullen we deze fase ook

 
in Guyana afronden. Ik zal de details hiervan bekendmaken bij mijn terugkeer.

Daarna begint de belangrijke fase waarin we beslissen wie de brug zal bouwen, hoe het eruit zal zien en hoe de financiering zal worden geregeld, enzovoort”, aldus minister Nurmohamed.

De bouw van een brug tussen Suriname en Guyana is een ambitieus project dat naar verwachting de handels- en toerismesector tussen de twee landen en met de regio aanzienlijk zal moeten bevorderen. Het project beoogt de connectiviteit tussen beide landen te vergroten en nieuwe mogelijkheden te creëren voor economische groei en ontwikkeling. Minister Nurmohamed heeft herhaaldelijk benadrukt dat dit project een prioriteit is voor de regering en dat zij er alles aan zal doen om de bouw van de brug te realiseren.

Het ontwerp van de brug zal ook zorgvuldig worden overwogen, met in achtneming van de functionele vereisten, esthetiek en duurzaamheid.

Wat betreft de financiering heeft de regering besloten dat het een publiek-private samenwerking zal zijn. Dit betekent dat zowel de overheid als particuliere investeerders zullen bijdragen aan de financiering en ontwikkeling van het project. Minister Nurmohamed is optimistisch over de mogelijkheden van een dergelijke samenwerking en gelooft dat de realisatie en beheer van de brug daarmee efficiënt zal zijn. 

https://surinamenieuwscentrale.com/bouw-corantijnbrug-dichterbij

IDB Invest steekt US$ 14,5 miljoen in uitbreiding haven Kuldipsingh

 
 

PARAMARIBO — IDB Invest heeft gisteren gemeld dat ze de uitbreiding van de haven van Kuldipsingh in Suriname ondersteunt. Daartoe werd er een zakelijke lening van maximaal 14,5 miljoen US dollar gesloten met Kuldipsingh Port Facility (KPF), eigenaar en exploitant van wat IDB Invest noemt “de belangrijkste particuliere vrachthaven in Suriname”.

Het geld moet worden besteed aan civiele en bouwwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om de haven uit te breiden. “Deze deal zal naar verwachting bijdragen aan drie duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties: fatsoenlijk werk en economische groei, industrie, innovatie en infrastructuur en partnerschap voor de doelen”, aldus IDB Invest.

Deze deal zal naar verwachting bijdragen aan drie duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”

IDB Invest

Verruiming capaciteit

In het persbericht wordt de verwachting uitgesproken dat het project aanzienlijke investeringen zal stimuleren en ook de groeivooruitzichten van Suriname in de komende jaren zal ondersteunen. Door de deal zullen de faciliteiten van KPF worden uitgebreid en gemoderniseerd, terwijl ook verouderde haveninfrastructuur zal worden vervangen. Een bijgevolg is capaciteitsvergroting in Paramaribo, waar het meeste internationale handelsgerelateerde verkeer plaatsvindt.

Verduidelijkt wordt dat het doel van de lening voornamelijk is de uitbreiding van de kade en steiger en de aankoop van drie aangrenzende percelen. Daardoor wordt het bestaande eigendom van KPF vergroot. Dit zal ervoor zorgen dat de capaciteit van KPF wordt verruimd. De haven zal daardoor in staat zijn om meer schepen tegelijkertijd af te handelen. IDB Invest schat in dat tegen 2030 de verruiming 75 procent zal zijn; van 275.000 ton in 2020 naar 480.000 ton over zeven jaar.

De rest van het uitbreidingsproject neemt KPF zelf voor zijn rekening. Het gaat om de bouw van een extra magazijn en kantoor. Verder zal er extra materieel worden aangeschaft, waaronder kranen, vrachtwagens en ander hijsmateriaal.

Milieu- en sociaal beheersplan

IDB Invest geeft aan dat deze deal volledig in lijn is met zijn inspanningen om Suriname te ondersteunen bij het verbeteren van de diversificatie in de reële sector van de economie door bedrijven uit de particuliere sector verbeterde havenfaciliteiten te bieden, die nodig zullen zijn om meer vracht van en naar het land te verwerken.

Aangegeven wordt dat IDB Invest technische assistentie zal verlenen om KPF te helpen bij het opzetten van een milieu- en sociaal beheersysteem om verbeteringen aan te brengen bij haar werkzaamheden op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, arbeid en andere sociale praktijken. Het actieplan voor corporate governance zal daarbij ook worden meegenomen.

IDB Invest, lid van de Inter-American Development Bank Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van haar lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied via de particuliere sector. Ze financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren.

IDB Invest, die een vermogen heeft van 16,33 miljard US dollar, biedt innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van haar klanten in verschillende sectoren. Ze heeft 394 klanten in 25 landen. Kuldipsingh Port Facility is een particuliere multifunctionele haven in Suriname die voornamelijk cargo lost, onder meer bouwmachines, fabricagematerialen en hout. KPF is eigendom van de Kuldipsingh Group.

https://dwtonline.com/idb-invest-steekt-us-145-miljoen-in-uitbreiding-haven-kuldipsingh/

Coöperatie opgericht voor productie zaaizaad in Nickerie

 
09 Jun, 2023
foto
 Minister Parmanand Sewdien van LVV en staf, met enthousiaste rijstboeren die arealen hebben gekregen voor productie van kwalitatief zaaizaad. Doorgaans kwamen grote boeren in aanmerking hiervoor. (Foto: LVV) 

 
27 rijstboeren hebben hun lidmaatschapskaart ontvangen en een overeenkomst met de Coöperatie van Zaaizaadboeren (Cozabo) ondertekend. De Cozabo is opgericht om de productie van kwalitatief zaaizaad te Prins Bernhardpolder in Nickerie ter hand te nemen. Volgens minister Parmanand Sewdien moet dit modelbedrijf de gehele rijstsector helpen transformeren.
 
Het is voor het eerst binnen deze sector dat kleine boeren, die vaak geen of weinig areaal bezitten, in de gelegenheid gesteld zijn hun ondernemingen uit te breiden. Zij hebben hun waardering aan het adres van minister Sewdien met luid applaus doen blijken na de ondertekening. 
 
De boeren zijn blij met de aanpak van de bewindsman, vooral de kleinlandbouw. Ook de objectieve manier waarop deze toewijzing via loting heeft plaatsgevonden, ervaren de boeren als uitzonderlijk. Het is volgens de LVV minister geen gemakkelijk karwei geweest om dit voor mekaar te krijgen, omdat tot op het laatste moment er door derden pogingen zijn ondernomen om dit plan teniet te doen.
 
Deze Cozabo moet volgens de bewindsman de afhankelijkheidspositie van de kleine boeren elimineren. Daarom is financiering van de eerste inzaai voor deze groep reeds via het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) in orde gemaakt. Ook de aankoop van belangrijke inputs en machines voor dit project zijn met NOFA besproken en bevinden zich in een afrondende fase.”Wanneer u inzaait moet kunstmest voor dat seizoen al in uw loods staan”, merkte Sewdien op.

Doekhie uit bezorgdheid: “1.500 hectare grond, inclusief deel Bigi Pan-gebied, weggegeven voor aanleg diepwaterhaven”

 
 

diepwaterhaven, Port of Nickerie

Beeld (c) portofnickerie.com

Politicus Rachied Doekhie heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat de Surinaamse regering 1.500 hectare aan grond in Nickerie, inclusief een deel van het bijzonder beheersgebied Bigi Pan, heeft uitgegeven aan de aanleg van de nieuwe diepwaterhaven, Port of Nickerie. Doekhie zegt in gesprek met Waterkant.Net dat er bij het startsein van de aanleg van de nieuwe diepwaterhaven vorig jaar verzuimd is om eerst een milieurapport op te vragen bij het NIMOS.

“Alle ogen in het westen zijn daarom gericht op het NIMOS, omdat niemand zich kan voorstellen dat er een positief rapport kan zijn in een bijzonder beheersgebied. Terwijl eerder bij Braamspunt voor slechts twee zeeschildpadden alles is stopgezet. Dit wordt op zijn zachts gezegd een debacle als NIMOS zich niet houdt aan de nationale en internationale richtlijnen”, benadrukt de NDP’er.

Volgens Doekhie zouden er naar verluidt ‘bepaalde grappenmakers’ bij het NIMOS zijn, die tjukus (steekpenningen) in deze kwestie willen aannemen om het rapport op te maken. Degenen die oprecht bezig zijn, worden dan onder druk gezet.

De Port of Nickerie is een initiatief van de overheid in samenwerking met NV Havenbeheer Suriname, Phoenix Development Company en Port of Rotterdam. Het startsein werd in november 2022 door president Santokhi gegeven. Volgens planning moet de aan te leggen haven in 2025 af zijn.

Doekhie betwijfelt de haalbaarheid van dit project, omdat een jaar verder het nog steeds niet duidelijk van waar de nodige 5.4 miljard US dollars zullen worden opgehoest.

“Niemand heeft nog kunnen weten wie de mensen zijn en wat ze van plan zijn. Laat de mensen van de Haven van Rotterdam ons beginnen te vertellen hoe groot hun emplacement is. Wij geven weg een stuk grond bijna drie maal groter dan Utrecht voor een haven. Welke dwaas gaat overigens een container brengen naar Nickerie om op een vrachtwagen te laden en naar Paramaribo te rijden? Voor mij is het een scam. Men wil die 1.500 hectare op een goedkope manier wegtroffelen”, aldus de politicus.

Schrijver en dichter Gerrit Barron verruimt blik

Schrijver en dichter Gerrit Barron verruimt blik

Gerrit Barron heeft zijn nieuwe roeping gevonden in de landbouw. [Foto: privécollectie]

 

Hoewel hij tevreden is met zijn stap in de productie van geneeskrachtige oliën, onderkent Gerrit Barron dat het ondernemen vol uitdagingen zit. Als voorbeeld neemt hij de stijging van de benzineprijs, die wordt doorberekend in alle producten. Ze toch betaalbaar houden en de kwaliteit blijven waarborgen vergt kundigheid zegt de man die naam heeft gemaakt als dichter en schrijver.

 

Wan ogri tyari wan bun’. Dit Surinaamse gezegde is goed van toepassing op Gerrit Barron, die zijn gezichtsveld twee jaar geleden verbreedde met de productie van geneeskrachtige oliën. Dat kwam door de uitbraak van de Covid-19-pandemie toen vrijwel alle traditionele productie stillag en inkomsten van menig bedrijf wegvielen. Velen, onder wie hij, zagen om naar alternatieven. Barron begon te experimenteren met oliën, waaruit de goed lopende olielijn Meheri is ontstaan met zeven producten voor uiteenlopende doeleinden. Hij gebruikt grondstoffen als moringa, krapa, neem, amana en avocado.

Eén van zijn best verkochte items is de Sphier-olie voor massage van de penis. Volgens hem wordt na een bepaalde leeftijd – bij sommige mannen al na hun veertigste – het geslachtsdeel twee tot drie centimeter korter. Door massage met de olie herstelt de originele lengte zich. Het middel is ook geschikt voor mannen die van nature niet ‘weelderig zijn toebedeeld’. De producent is ervan overtuigd dat men een groei zal constateren van minimaal twee tot drie centimeter. In een handleiding legt hij uit hoe het middel werkt. Ook van de anti-psoriasis (chronische huidaandoening) is de verkoop goed.

Geboren en getogen landbouwer

Zijn moeder stond bekend als een kruidenkenner die medicijnen kon maken voor iedereen: voor jonge kinderen met kinkhoest tot oudere mensen met suikerziekte en hoge bloeddruk. “Ik ben me enkele jaren geleden gaan verdiepen in de wetenschap van medicinale planten die in Suriname en daar buiten voorkomen.”

In 2018 zette Barron ook de eerste schreden in de landbouw. Vier jaar verder is hij uitgegroeid tot een grootverbouwer van avocado (in de volksmond advocaat) en bereider van theesoorten. De belangstelling voor zijn producten groeit. Niet alleen in Suriname. Ze vinden langzaamaan hun weg naar het buitenland. Dat hij in de agrarische wereld stapte is voor de geboren en getogen Moengonees geen carrièreswitch. “Van huis uit ben ik landbouwer. Vanaf mijn zevende jaar ben ik met mijn ouders bezig geweest op kostgrondjes.” Barron vindt het allemaal fascinerend. “Landbouw betekent groei. Het is investeren en groei zien toenemen. Landbouw is zeer inspirerend en maakt je tot een nieuw mens.”

De Meheri-lijn van Gerrit Barron bestaat uit zes soorten olie.

Familiekennis

Tot twee jaar geleden had Barron vrijwel niets gedaan met de kennis in zijn familie van medicinale planten. Hij besloot die kennis te gaan toepassen en trok het binnenland in op zoek naar kwalitatieve producten als grondstof. “Ik ben zeventig jaar en heb in diverse geledingen gewerkt. Als onderwijzer werkte ik in de districten en als schrijver heb ik veel onderzoek gedaan.” Hij vertelt op school heel goed te zijn geweest in geschiedenis, biologie en aardrijkskunde en dat hij zich in deze richtingen verdiept heeft.

‘Landbouw betekent groei. Het is investeren en groei zien toenemen. Landbouw is zeer inspirerend en maakt je tot een nieuw mens.’

Gerrit Barron

‘Advocaat’

In bauxietstad Moengo heeft Barron een avocado aanplant van ongeveer zevenhonderd bomen. Hij heeft vorig jaar kunnen meeliften op de vraag naar advocaat. Zijn oogst was succesvol. “Zodra iets op social media wordt aangeprezen als te zijn een superfood, schiet de prijs oncontroleerbaar omhoog.”

Echter, dit jaar wordt hij door een combinatie van factoren geconfronteerd met een mislukte oogst. Hij lag namelijk in het ziekenhuis met een Covid-19-besmetting en daarna moest hij het rustig aan doen. Een andere tegenvaller is dat de aanplant onder water kwam te staan. “Goed beschouwd hebben we sinds januari regen gehad in Moengo. En bij teveel water vielen honderden kleine advocaten op de grond.”

Ook de moringa-bomen en citroengrasaanplant, waarmee hij zijn theesoorten maakt, gingen naar de knoppen. Dat betekende opnieuw beginnen. “We zijn nu bezig met het schoonmaken en onderhouden van het terrein, bemesten en snoeien van de bomen, zodat we in januari al onze eerste oogst kunnen binnenhalen.”

Uitdagingen

Hoe gedreven Barron ook is, er zijn heel wat uitdagingen om aan landbouw te doen in een district. De overheid, die voorstander is van decentralisatie, zou het makkelijker moeten maken voor boeren. Als voorbeeld geeft hij aan dat de ondergelopen percelen beter ontwaterd zouden kunnen worden als de trenzen langs de weg op tijd zouden worden opgehaald.

Een beroep op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Marowijne om ook bij deze watersnood te helpen, heeft niet veel opgeleverd. “De machines blijven niet lang genoeg om de agrarische boeren te helpen.” Door het overtollige water raakt de grond verzuurd. Daarbij speelt het ph-gehalte van de grond een rol. Verzuring kan worden opgeheven door kalk te gebruiken. Maar er zijn nog meer problemen. “Arbeid is duur. Hier vraagt men SRD 400 tot 500 per dag aan loon. Op maandbasis komt dat neer op SRD 8.000 tot 9.000 per persoon. Het is een heel groot probleem, iedereen klaagt hier om arbeiders te betalen.” Barron denkt dat de eis voor een buitensporig loon komt door het aantrekkelijke werkklimaat in Frans-Guyana. “Er is daar geld te verdienen en honderden jongeren vertrekken elke ochtend van Albina daarheen om zaken te doen. Daar verdient men valuta.”

Om zijn bedrijf staande te houden doet hij veel zelf. Vanaf schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden tot en met bemesting. Hij krijgt daarbij hulp van familie. Toch is hij niet pessimistisch. “Als we een tractor kunnen kopen kan je veel daarmee doen, maar met een brushcutter werken, zoals nu, is verschrikkelijk.” Hij kijkt ondanks alles uit naar de droge tijd om weer theesoorten te telen.

Auteur

Barron is in binnen- en buitenland vooral bekend als schrijver. Hij heeft zeventien kinderboeken uitgebracht en werkt nu aan het achttiende dat hij in het najaar wil uitgeven. Kenmerkend aan zijn kinderboeken is zijn kritische benadering. Ze zijn geënt op de realiteit en actualiteit in Suriname. Hij licht toe: “Als je boeken van me leest zoals ‘Oorlog in Bakroeland’ en ‘De Hemelbrug’ zijn er altijd raakvlakken met de realiteit van Suriname. Maatschappelijke discussies worden in mijn werken verwerkt. Op dit moment worden vijf boeken herdrukt.” Daartoe behoren ook ‘Titri en Toto’, ‘De koning van Koronie’ en ‘Kira en Kisa’. Zijn nieuwe gedichtenbundel komt in oktober uit. “Voor wat het schrijven betreft hebben we niets te klagen”, aldus Barron.

De maripha-, super massage en moringha-olie van de Meherilijn van Gerrit Barron. 

LVV lanceert project “Ontwikkeling Markoesa Industrie”

29-04-2023 

De markoesa-industrie in Suriname zal een grootse verandering ondergaan. Op vrijdag 28 april heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder grote belangstelling op zijn departement het project “Ontwikkeling markoesa-industrie” gelanceerd. Het doel van dit project is om een markoesa-industrie op gang te brengen, die vele mogelijkheden zal bieden voor de stimulering van ondernemerschap in Suriname. Dit project wordt in samenwerking met de Nationale Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) welke zal inkomen met financieringsmogelijkheden ondernomen.

“We onderkennen de potentie van dit project”, gaf de minister aan tijdens zijn openingstoespraak. “Markoesa is een product met enorm veel potentie, waarvan de prijzen op zowel de lokale als buitenlandse markt goed liggen. Het ligt daarom in de bedoeling dit product massaal te laten planten door agrariërs waardoor wij, voor wat dit product betreft, kunnen uitgroeien tot een grote industrie”, aldus de bewindsman.

Het ministerie heeft reeds het initiatief genomen om plantmateriaal aan te maken om de agrariërs te kunnen voorzien. Momenteel worden op weekbasis 10.000 plantjes aangemaakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van hybride zaad die meer opbrengsten oplevert dan de huidige variëteit in Suriname. Samen met het plantmateriaal zullen ook boekjes verstrekt worden om de agro-ondernemers van basisinformatie te voorzien voor de teelt van markoesa, teneinde een goede aanplant te hebben. Ook werd in aanloop van dit megaproject door het ministerie onder andere een onderzoek gedaan naar de markoesateelt, waarna LVV-voorlichters van de districten getraind werden om boeren technisch te begeleiden tijdens het proces van telen.

NOFA is met het ministerie overeengekomen de agro-ondernemers die willen participeren in dit project zonder een onderpand voor te financieren tot een areaal van een half hectare. Om in aanmerking hiervoor te komen, kunnen de ondernemers zich laten registreren bij hun dichtstbijzijnde LVV-kantoor in de stad of district. Ook kunnen geïnteresseerden voor meer info hierover terecht bij de aankomende Agrarische beurs welke van 5 tot en met 7 mei gehouden zal worden te Live Entertainment Center, voorheen bekend als Flamboyantpark.  Onder het genot van markoesa sap en markoesa chutney, is het project met veel positiviteit van start gegaan. Enkele boeren kregen van LVV een aantal markoesaplantjes mee waarvan zij na 6 maanden al vruchten kunnen plukken.

Inheemsen worden getraind in ondernemerschap

29-04-2023

Djaswandkoemar Sitaram van Stichting Compuact Modulaire Opleidingen

De Trio-gemeenschap krijgt trainingen met betrekking tot het verder uitzetten van hun business en het verder verkopen van hun producten in het binnenland. Het gaat erom dat deze gemeenschap behoeftig is aan informatie en nieuwe modellen. De trainingen worden niet alleen voor de Surinaamse markt verzorgd, maar ook voor het buitenland. Djaswandkoemar Sitaram van Stichting Compuact Modulaire Opleidingen geeft tegenover SUN aan dat men de afgelopen tijd bezig is met Inheemse groeperingen. 

“Door onwetendheid van deze Inheemse groep, maakt men misbruik van de situatie. Dat moet niet zo zijn, dat respect is er niet. Er zijn ook situaties die middelen geven maar te veel terug nemen. De mensen moeten de tools en kennis krijgen. De ontwikkeling komt langzaam op gang. Als er gesproken wordt over zelfredzaamheid, moet de productie daarbij ook gestimuleerd worden. De mensen krijgen tools hoe ze kleine projecten kunnen uitvoeren in eigen beheer en met de reeds bestaande mogelijkheden kan met zich verder ontplooien. Er moet continuïteit in de projecten gestopt worden”, zegt Sitaram.

Het gaat om strategische doelen die in place gezet moeten worden. Het grondenrechtenvraagstuk blijft een groot heikel punt. De mensen kunnen grotere projecten uitvoeren, maar het grondenrechtenvraagstuk belemmert het systeem. “Volgens mij vertraagt men bewust dat proces”. De trainingen gaan verder en de stichting zal de mensen blijven stimuleren en bewust maken van de ontwikkelingen die er zijn die ze in eigen hand moeten nemen.

Topman Indiaas bedrijf Bajaj Processpack houdt presentatie

 

29 Apr, 2023

foto

 Directeur Girissch Bajaj van de Indiase onderneming Bajaj Processpack Limited. (Foto: CDS) 

 

 

Het Indiase bedrijf Bajaj Processpack Limited ziet grote potentie in Suriname om inkomsten te genereren uit het verwerken, verpakken en exporteren van fruit en andere agrarische producten. Directeur Girissh Bajaj is momenteel in Suriname. Hij heeft vandaag in het SAIS-gebouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een presentatie gehouden voor de departementsleiding en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de agrarische sector.

 
President Chan Santokhi heeft tijdens zijn bezoek in januari aan de Republiek India een ontmoeting gehad met de leiding van Bajaj Processpack Limited, waarbij de onderneming interesse heeft getoond in zaken doen met én in Suriname. Bajai is met een delegatie in de regio en heeft speciaal voor Suriname ruimte vrijgemaakt. Hij is uitvoerig ingegaan op de processen binnen zijn onderneming, de voordelen én inkomsten die Suriname zou kunnen genereren in deze industrie. Tijdens de presentatie is de directeur gedetailleerd ingegaan op het verwerken en verpakken van fruit en andere agrarische producten zoals melk, meldt CDS.
 
Bajaj heeft benadrukt dat Suriname bepaalde producten niet langer hoeft te importeren, maar zelf kan verwerken, verpakken en ook exporteren. Verder is hij ook ingegaan op de technologie en machines waarvan gebruik wordt gemaakt alsook de voordelen hiervan, en de financieringsmogelijkheden via onder meer de Indiase EXIM Bank. De machines zijn vooral zodanig gefabriceerd dat verspilling tot een minimum beperkt kan worden. Het bedrijf laat zich leiden door technologieën zoals biomassa en zonne-energie en Bajaj zegt dat Suriname met zijn carbon negatieve status hier veel voordelen uit kan halen.
 

LVV-minister Parmanand Sewdien zegt dat het contact met Bajaj Processpack reeds lang loopt. Na het bezoek van president Santokhi in januari aan India, is de bewindsman ruim een maand geleden ook naar het Aziatische land geweest en heeft hij de onderneming uitgenodigd voor een bezoek aan Suriname. Sewdien noemt Bajaj Processpack een multi-miljardenbedrijf met een hoop technologie in huis, gebaseerd op de omstandigheden in de ontwikkelingslanden. Bajaj Processpack heeft een belangrijke rol gespeeld om de industrialisatie van de agrarische sector tot een hoger niveau te tillen. Daarmee is de onderneming thans bezig in Afrika en breidt zij haar interesse ook uit naar het Caribisch gebied.

Fonds om productie te stimuleren ingesteld

 

30 Apr, 2023

foto

 President Chan Santokhi stelt het Productie Krediet Fonds in werking door de website te activeren. 

Productie Krediet Fonds (PKF) is vrijdag gelanceerd. De financieringsmogelijkheden voor ondernemers worden hiermee verruimd. President Chan Santokhi heeft bij deze gelegenheid middels een klik, de PKF-website in werking gesteld. De launch vond plaats in de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB).
 
Het PKF is ingesteld om productie te stimuleren alsook exportbevordering en importvervanging. Dit met het oog op de versterking van de concurrentiepositie en verdiencapaciteit van ondernemingen. In het PKF is reeds SRD 100 miljoen ingelegd, en zullen concessionele leningen aan ondernemers worden aangeboden, tegen een rentepercentage van 5% per jaar.
 
De leningen zullen worden verstrekt via de NOB. De Ontwikkelingsbank is bij wet aangewezen als beheerder van dit fonds daar zij het instituut voor de regering is om ontwikkeling te stimuleren. Zij die willen ondernemen kunnen ook de nodige training en begeleiding vanuit de NOB, meldt de Communicatiedienst Suriname. Indien nodig zal het fonds door de regering naar behoefte worden aangevuld.
 

President Santokhi heeft tijdens zijn toespraak het belang van het opvoeren van productie in Suriname benadrukt. Hij geeft aan dat de regering zich ervan bewust is dat klein en middelgrote ondernemingen gestimuleerd moeten worden om de productie ter hand te nemen. “Er zijn daarom diverse stappen ondernomen om de economische groei van Suriname te stimuleren”. Het staatshoofd verwijst naar de toegang tot goedkoop kapitaal voor boeren via het Nationaal Onwikkelingsfonds voor Agri-business (NOFA) en de herstart van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector.

VROUWELIJKE ONDERNEMERS GAAN ‘CASSAVE FLAKES’ PRODUCEREN

 

 

 

 

Foto: Linksboven Tania Lieuw-A-Soe, voorzitter van deze agro-coöperatie

De productieontwikkeling bij de eerste vrouwelijke agro-coöperatieve vereniging, bestaande uit plattelands als stadsvrouwen van Suriname komt goed op gang. Wi! Uma Fu Sranan heeft in de planning om ‘Cassave Flakes’ te produceren.

Het nieuwe product ‘Natural Verrijkte Kokori’ cassave pap is deze week gelanceerd. Tijdens de launch werd middels een filmpje het testproces getoond van de Cassave Flakes die op commerciële basis zal worden geproduceerd. “Dus straks kan je ook in plaats van cornflakes dan gewoon onze cassave flakes gebruiken als cereal”, zegt Tania Lieuw-A-Soe, voorzitter van deze agro-coöperatie die dit jaar precies 10 jaar bestaat.

In Suriname is zijn geïmporteerde cereals van van mais in verschillende smaken en vormen verkrijgbaar, de bekende cornflakes. Als de Cassave Flakes van Wi! op de winkelschappen komen te liggen, dan zal dit ook kunnen bijdragen om de importkosten te verlagen. Dat is de hoop van de vrouwenorganisatie.

Maar er zijn nog een hoop uitdagingen. Zo is het aanvragen van een vergunning voor de import van invoerrechtenvrije grondstoffen nog steeds een lijdensweg. Om concurrentie te kunnen bieden aan het importproduct zijn deze incentives noodzakelijk.

 

 

 

Wi Uma Fu Sranan doet ook aan diversifiëring van haar productie. Voor de hotelketens wordt in groothandel sappen geproduceerd. Ook wordt er pomtayer en pomburgers (pom patties) verwerkt voor de export. In het groot wordt tevens verwerkte groene mango geëxporteerd naar Trinidad & Tobago voor de curry-industrie. Lieuw- A-Soe wijst erop dat hebben van een aantal van dit soort kleine productiefaciliteiten, Suriname behoorlijke stappen vooruit kan maken die de importkosten kunnen verlagen. “We kunnen het echt met zijn allen doen.”

Wat de nieuwe verrijkte cassave pap betreft, zullen er ook andere smaken worden gemaakt, zoals dat het geval is bij de normale papsoorten, waaronder banaan en uitgerookte cassave. De nieuwe papsoort is gebaseerd op cassavemeel en verrijkt met soja, vitaminen, mineralen, proteïnen en vetten die een baby nodig heeft. Het voldoet aan de internationale standaarden van UNICEF. Men moet alleen water toevoegen, in plaats van melk. De pap is ook geschikt voor ouderen. Tevens is dit product 25% goedkoper dan andere papsoorten.

FMF wil haar activiteiten uitbreiden

 

Productie en saamhorigheid om Suriname te redden

 

President bij projecten in Kabalebo: Dit is pas ontwikkeling

 

13 Mar, 2023

foto

 President Chan Santokhi heeft een nieuwe ambulanceboot overgedragen aan de dc van ressort Kabalebo, Josta Lewis. De boot hoort bij de nieuwe polikliniek. 

 

 

President Chan Santokhi is duidelijk in zijn sas. Hij heeft diverse projecten in ressort Kabalebo zondag officieel in gebruik genomen. Hij heeft een ambulanceboot en medicijnen geschonken. Een nieuwe polikliniek is geopend met een dienstdoende arts. Een gloednieuwe ijsfabriek is neergezet. Een basisgoederen winkel (Food Basket) gekoppeld aan een bakkerij (Breadelicious NV) die door opkoop van blom bij de Food Basket tegen een zachtere prijs brood en bol kan produceren. “Dit is pas duurzame ontwikkeling brengen”, onderstreepte president Chan Santokhi. “Alla den sani dya e tya wroko kon gi unu, maar a pasi go na Nickerie musu set kon ooktu, dan moro ontwikkeling sa kon.”
 
Santokhi benadrukte dat door de kracht van de presidentiële werkgroepen, dit succes is bereikt. Het werk wordt rechtstreeks vanuit het Kabinet van de President geleid om naar duurzame oplossingen te zoeken en te coördineren met alle ministeries wanneer de problemen zijn geïdentificeerd. Deze worden dan gericht met een stappenplan aangepakt. De presidentiële werkgroep ‘Ontwikkeling van Kabalebo’ onder leiding van Stanley Dijksteel, heeft hard getrokken aan deze duurzame projecten.
 
Bij de overdracht van de ambulanceboot zijn er ook certificaten uitgereikt aan de beheerders en bestuurders van de boot. Zij moeten ervoor zorgen dat de boot verantwoord bestuurd en onderhouden wordt. De boot is overgedragen aan districtscommissaris Josta Lewis door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, ondersteund door zijn directeur Rakesh Gajadhar-Sukul.
 
President Chan Santokhi laat kinderen van het ijs proeven.
 
De ijsfabriek is mogelijk geworden door een donatie uit Japan. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft dit proces verder begeleid. Minister Parmanand Sewdien is tevreden met het resultaat. “Het ijs is tot maandag gratis voor eenieder en kan er daarna tegen een zachte prijs gekocht worden”, geeft de president aan tijdens het inspecteren van de ijsmachines, terwijl hij de kinderen in de ruimte wat ijs geeft om te proeven.
 
Ondernemer Julio Bhikharie geeft uitleg over de Food Basket en Breadelicious.
 

Bij de Food Basket en Breadelicious beantwoordde de ondernemer, Julio Bhikharie, alle vragen van de president naar tevredenheid. Hij gaf aan dat de basisgoederen ruim 40% goedkoper zijn dan in de lokale winkels. En zullen ook direct groothandelsafspraken gemaakt worden, zodat ook de andere winkels via de Food Basket goedkopere producten kunnen inkopen. Bhikharie legt uit dat het brood van Breadelicious ook goedkoper is door zo een groothandelsdeal. De president heeft daarna nog even een aantal bollen laten kopen om die persoonlijk uit te delen aan de kinderen die watertandend aan hun moeders rok trokken.

De president heeft de werkgroep gefeliciteerd met het harde werk dat is verricht in zes maanden tijd. Hij kijkt al uit naar het volgende halfjaar om de afspraken die nu gemaakt zijn, gerealiseerd te zien. Belangrijk voor de bewoners is de weg Apoera-Nickerie en een nieuwe plek voor een recreatiezaal, aangezien de plaats waar de ijsfabriek is opgezet eerst daarvoor bestemd was.

 

Ondernemers van Chinese afkomst volgen opleiding BAVP

 

12 Mar, 2023

foto

 De cursisten samen op de foto met minister Kenneth Amoksi en de Chinese ambassadeur. Voor het eerst is zo een opleiding gestart voor Chinese ondernemers. (Foto’s: Juspol) 
24 ondernemers van Chinese afkomst zijn zaterdag begonnen met de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Dit is de eerste groep ondernemers die op zo een manier opgeleid zal worden, meldt Justitie en Politie.
 
Het verzoek voor deze opleiding is gekomen vanuit de Chinese ondernemers en het ministerie heeft zaken in orde gemaakt zodat de opleiding kan beginnen. De start vond plaats bij het Politie Opleidingscentrum.
Minister Kenneth Amoksi, de voorzitter van het Monitoringsteam Veiligheid Ondernemers Commissaris van Politie Orlando Jacott en de Chinese ambassadeur Han Jing waren aanwezig bij dit historische moment.
 
 
Amoksi sprak de cursisten toe en gaf aan dat de politie in de toekomst ook ondersteuning kan vragen aan deze groep bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Verder kan een deel van de geslaagden ook als reservisten worden ingezet waarbij ze verder getraind wordt en ze elke maand meehelpt met politiewerkzaamheden.

Ondernemers Kabalebo kunnen ook putten uit NOFA

 

12 Mar, 2023

foto

 Ondernemers uit Kabalebo luisteren aandachtig naar de uitleg om in aanmerking te kunnen komen voor een lening uit NOFA. De middelen zijn bestemd om productie te stimuleren. (Foto’s: Bureau Eenheid Kabinet President) 

Ondernemers uit het ressort Kabalebo moeten ook kunnen putten uit het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). Clarence Tokromo, vertegenwoordiger van Trustbank Amanah, die beheerder is van het Fonds, heeft zaterdag op het districtscommissariaat de plaatselijke boeren uitgelegd hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de goedkope lening om te kunnen produceren. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft met de boeren de lopende projecten doorgenomen en hen aangeven dat met ondersteuning van NOFA nieuwe projecten kunnen worden opgestart.

Tokromo heeft ter plekke een groep ondernemers in staat gesteld om op een gemakkelijke wijze een bankrekening te kunnen openen. De bank zal een vertegenwoordiger in Kabalebo stationeren om de mensen uit het gebied  te helpen met het schrijven en indienen van productieplannen. Ook zullen zij wegwijs gemaakt worden in bankgerelateerde zaken. De bankvertegenwoordiger en de minister benadrukten dat landelijk mensen moeten kunnen putten uit het fonds, waarbij de rente 5.5% is. Kabalebo is het eerste ressort in Sipaliwini die is aangedaan. Binnenkort volgen ook Brokopondo en Marowijne.
 
Clarence Tokromo, hoofd Agri Business & Institutional Relations Trustbank Amanah, geeft uitleg.
 
Obstakels om in aanmerking te kunnen komen voor lening uit NOFA worden weggewerkt voor in stamverband levende gemeenschappen. De dekking om de lening aan te kunnen gaan uit het fonds is hierdoor geen barrière meer voor ondernemers uit Kabalebo. De hypothecaire dekking is voor dit gebied geen vereiste. De presentatie op het districtscommissariaat is enthousiast ontvangen door de ondernemers, die te horen hebben gekregen dat met een goed projectplan zij in aanmerking komen voor een lening uit NOFA. Er is gretig gebruik gemaakt van de aanwezigheid van de bankvertegenwoordiger om in informele sfeer meer informatie in te winnen. Vandaag zal Tokromo mensen van het gebied op het commissariaat helpen met de aanvraag van het openen van bankrekeningen.

Markoesateler Roots uit Apoera vraagt LVV ondersteuning

 

12 Mar, 2023

foto

 Ondernemer Mansandie Roots snijdt een van de sappige markoesa’s die hij heeft geteeld om minister Parmanand Sedwiend de smaak ervan te laten proeven. (Foto’s: Bureau Eenheid Kabinet President) 

 

 
Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) steekt markoesateler uit Apoera, Mansandie Roots, een hart onder de riem. Met bloed, zweet en tranen heeft de kleine ondernemer zijn markoesa aanplant kunnen redden. Samen met 32 ondernemers is Roots in 2019 begonnen met het telen van 100 markoesplantjes. “We wroko tranga minister en we hori krakti, maar a ontwikkeling fu a machinale landbouw de fanowdu”, hield hij Sewdien voor. De bewindsman beloofde de mogelijkheid te bekijken om machines beschikbaar te stellen om de productie en landbewerking op te kunnen voeren.
 
De LVV-bewindvoerder heeft de aanplant van Roots zaterdag bezocht. Hij is een dag eerder afgereisd naar ressort Kabalebo. President Chan Santokhi zal vandaag west Suriname aandoen om enkele faciliteiten en projecten ceremonieel in gebruik te nemen. De ondernemer legde de minister enkele problemen voor die de productie bemoeilijken. De slechte weg naar Nickerie vormt een probleem om producten naar de markt te kunnen brengen. Roots levert markoesapulp voor verdere verwerking. “De mensen in dit gebied moeten ook zichzelf kunnen ontwikkelen en de overheid moet dat helpen faciliteren”, beaamde Sewdien.
 
 
Roots is van Apoera afkomstig en heeft van zijn vader geleerd om te planten. Hij kweekte voorheen citrusbomen als hobby, maar dit proces neemt jaren voordat er productie is. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ruim drie jaar geleden mee te doen aan het pilotproject makoesateelt. Roots geeft aan dat de markoesa een kortere tijd neemt om in productie te komen in vergelijking met citrus. Hij heeft zijn teelt kunnen onderhouden, ontwikkelen en de productie kunnen opvoeren.
De minister is ingenomen met het uithoudingsvermogen van ondernemer. Er was eerst sprake van de Covid-pandemie. Daarna zijn er twee overstromingen geweest, die de passiefruitleverancier heeft kunnen overleven. Om het hoofd boven water te houden heeft ondanks bliksem en donderslag in stromende regen geprobeerd zijn aanplant te redden. Nu staat hij nog overeind met 6 ondernemers uit de 32 die elk in 2019 zijn gestart met 100 markoesaplantjes

OW-minister geeft update van grote projecten

12-03-2023

OW-minister Riad Nurmohamed

Er zijn nog diverse zaken die aangepakt moeten worden met betrekking tot de brug die moet komen over de Corantijnrivier en het Dalianproject welke wordt uitgevoerd. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) ging tegenover journalisten in op diverse zaken zijn ministerie rakende. Zo geeft Nurmohamed aan dat gronden die worden uitgegeven, bouwrijp gemaakt moeten worden. De machines waar het ministerie momenteel over beschikt zijn daarvoor niet geschikt, er zijn zwaardere machines nodig. De kans dat zoiets bouwrijp gemaakt wordt is volgens de bewindsman maar één keer in een jaar, dat je zo een machine nodig hebt voor twee dagen. Hij vind het daarom beter dan zo een machine te huren. Het gaat om bulldozers die eenmalig gehuurd moeten worden. “Dat zal gedaan worden zolang de regering groenlicht geeft om door te gaan naar de volgende fase. De volgende fase is het bouwrijp maken van deze mensen hun gronden.”

Nog een laatste meeting in Guyana over brug Corantijnrivier

Wat betreft de bouw van de brug, geeft de minister aan dat er nog een laatste vergadering zal komen die in Guyana zal worden gehost waarbij men alle rapporten en studies gepresenteerd zal krijgen en ondertussen wordt er voorbereid dat de 5 bedrijven de finale aanbieding mogen doen, “Dan zijn wij klaar met de hele voorbereidingen van twee jaar werken naar zo een groot project”. Dan zal het moment zijn dat het bouwbedrijf kan beginnen met het project, geeft Nurmohamed aan. Tot nu toe is het zo dat de bouw van de brug door Suriname wordt georganiseerd en betaald. Het bedrag is een gemiddeld bedrag en de bedoeling is dat het geld wordt opgebracht door de fee die geheven wordt. Het komt primair uit de inkomsten en niet uit de begroting. “Er worden geen belastinggelden van jou en van mij erin gestopt”.

Geen schulden meer bij Dalian

Er is hoog bezoek gehad van de directeur van de Dalian Company en zij zijn op de ronde om na te gaan wat de status van hun kantoor is. De minister geeft aan dat er geen schulden meer zijn bij Dalian, alles is afbetaald. Men is bezig om groenlicht te geven zodat de contracten 5 en 6 her voorbereid kunnen worden en dan wordt er gewacht op de onderhandelingen tussen China en Suriname op het gebied van herschikking van schulden. Als er daar groenlicht komt, zal Dalian automatisch groenlicht krijgen om fysiek weer op te starten met werkzaamheden. De middelen van Dalian waren stopgezet en daarom zijn er geen projecten in uitvoering. “Stel dat Dalian door was gegaan hadden we vandaag heel wat wegen geasfalteerd maar door de schuldenvraagstuk en leningen problematiek dat is overgenomen door de vorige regering, zijn we in deze problemen beland en dan zijn dit soort investeerders even terughoudend”.

Het project van de Van ’t Hogerhuysstraat gaat normaal door omdat, dat leningsgelden zijn van de International Development Bank (IDB)  die al zijn goedgekeurd, geeft de minister aan.