DL 2: PRODUCTIE EN ONDERNEMERSCHAP

Wegennet Paramaribo-zuid wordt aangepast voor exportverkeer

 

29 Dec, 2022

foto

 President Chan Santokhi legt uit dat het ondergaan van een facelift van wegen, deel uitmaakt van het beleid van de regering. Er komt een reconstructie van het wegennet Paramaribo-zuid. (Foto: CDS) 

 

Het wegennet van Paramaribo-zuid wordt aangepast om de export via de Nieuwe Haven te faciliteren en te verbeteren. De wegen rondom deze faciliteit zullen worden hersteld en de kwaliteit wordt verbeterd. Het project, dat wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), zal via het ministerie van Openbare Werken (OW) worden uitgevoerd. Dit gebeurt samen met een consortium bestaande uit de bedrijven Suriname Engineering Consultants (Sunecon), IBT Engineering Consultants en FIRM Engineering.

 

Met dit project moet het exportverkeer effectiever plaatsvinden. Deskundigen van OW hebben woensdag een presentatie van dit plan aan president Chan Santokhi en belanghebbenden verzorgd. Het project Improving Transport Logistics and Competitiveness behelst het herinrichten van het wegennet nabij de Jules Sedney Haven en de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Van ’t Hogerhuysstraat. Na de presentatie in de Ballroom van Hotel Torarica volgde een paneldiscussie, meldt OW.

Het gaat om de Martin Luther Kingweg, de Van ’t Hogerhuysstraat, het Molenpad, de Willem Campagne-, Hernhutter- en Slangenhoutstaat, de afslag naar de Wijdenboschbrug en de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Van ‘t Hogerhuysstraat. Onder de herstelwerkzaamheden vallen het verbreden van de wegen waarbij er voet- en rijwielpaden bijkomen, de riolering wordt aangepakt en de nutsvoorzieningen verplaatst. De brug over het  Saramaccakanaal zal worden vervangen door een bredere brug.
 
Dat de wegen een facelift zullen ondergaan, is volgens president Santokhi ook een onderdeel van het beleid van de regering. Hij brengt het aanpakken van de infrastructuur in relatie met het herstelprogramma dat door het IMF wordt uitgevoerd, alsook andere projecten van Suriname met financieringsinstellingen zoals de IDB en Wereldbank. “En natuurlijk ook onze PPP-projecten,” voegt Santokhi eraan toe.
 

De laatste aanbesteding vindt in het tweede kwartaal van 2023 plaats, waarna de werkzaamheden zullen aanvangen. “De maximale duur is twee jaar. Dus dat betekent dat als de start 1 juni 2023 is, het in 2025 klaar moet zijn. Die targets moeten aannemers zien te halen,” stelt OW-minister Riad Nurmohamed. Aan dit project zullen Surinaamse bedrijven deelhebben en ook terdege hierop worden voorbereid. “Lokale bedrijven moeten niet uitgesloten worden. Aannemers moeten goed voorbereid zijn, daar besteedt de IDB heel veel aandacht aan,” beklemtoonde Nurmohamed.

President Santokhi heeft woensdag een belangrijke stakeholders meeting bijgewoond, waarbij de presentatie van het ontwerp voor de reconstructie van het wegennetwerk nabij de Jules Sedney Haven en de brug over het Saramaccakanaal plaatsvond. De president juicht vernieuwing van de infrastructuur rondom de Jules Sedney Haven toe.

Het algehele wegennet en de ontwatering rond de Van ‘t Hogerhuysstraat nabij de Jules Sedney Haven worden opnieuw ingericht en gereconstrueerd.

Om de infrastructuur te laten voldoen aan de nieuwe eisen en het concurrentievermogen van Surinaamse bedrijven te vergroten, is het Project Improving Transport and Logistics and Competiveness Suriname (ITLCS) geïnitieerd. Dit ontwerp wordt in januari 2023 aanbesteed.

Foto: Kabinet van de President

Volgens het staatshoofd wordt het in de komende maanden all hands on deck om de beoogde doelen van het IMF te halen. Dit project is een lening met de IDB en zal zichzelf terugverdienen met de belangrijke verbeteringen. Het geheel moet gaan zorgdragen voor een vlot verloop van het verkeer en de wateroverlast minimaliseren. De president was verheugd met de presentatie van de ontwerpen en gaf aan dit project persoonlijk te blijven volgen.

Foto: Kabinet van de President

Rotondes Bosjebrug en Poelepantje verdwijnen in nieuw ontwerp

29-12-2022

 

Will the Port of Nickerie be the second Dubai in SU?

 

28 Dec, 2022

foto

 

Premier Curaçao wil Suriname helpen bij olie- en gasexploratie

 

25 Nov, 2022

foto

 De premier van Curaçao, Gilmar Pisas op bezoek bij president Chan Santokhi. (Foto: Kabinet van de President) 
 

President Chan Santokhi heeft donderdag een bilaterale ontmoeting gehad met minister-president Gilmar Pisas van Curaçao. Dit gesprek is in navolging van een eerdere ontmoeting in september in New York bij de VN-vergadering die de president bijgewoond had. De premier is in Suriname om de Onafhankelijkheidsdag bij te wonen.

 
De Curaçaose premier deed een handreiking aan Suriname om te helpen bij de verwerking van de toekomstige olie en gasexploratie. Voedselzekerheid is ook één van de onderwerpen geweest tijdens het onderhoud. Curaçao kijkt uit naar ondersteuning vanuit Suriname voor het beplanten en verbouwen van voedsel voor zijn bevolking, meldt het Kabinet van de President.
 
De president is nu ook voorzitter is van Caricom. Op hem is het beroep gedaan om de drie landen van de Nederlandse Antillen als ‘associate members’ toe te laten tot de Caricom.

Startsein gezamenlijk agrarisch project Suriname-China

 

22 Nov, 2022

foto

 In Tijgerkreek Saramacca is maandag het startsein gegeven voor een landbouwtechnisch samenwerkingsproject tussen Suriname en China. (Foto’s: CDS) 

 

 

President Chan Santokhi en de Chinese ambassadeur Han Jin hebben maandag in Saramacca het startsein gegeven voor een landbouwproject. De president sprak zijn dank uit naar de regering van de Volksrepubliek China voor de ondersteuning ter een waarde van US$ 10,5 miljoen alsook voor de expertise die ter beschikking wordt gesteld om de landbouwsector én boeren te ondersteunen.

China heeft 10 deskundigen naar Suriname gestuurd om landbouwtechnische bijstand te verlenen. Het project omvat onder andere een reeks experimenten op het gebied van landbouwtechniek en -productie, zoals de introductie van nieuwe gewassen, selectie en teelt van deze gewassen, veredeling en experimenten met verschillende teelmethoden, zoals het telen in de openlucht, in speciale faciliteiten, en het telen zonder aarde.
 
Verder worden er trainingen gegeven aan Surinaamse boeren, inclusief 10 intensieve cursussen waaraan ruim 300 boeren zullen meedoen. Er zullen ook trainingen gegeven worden op verschillende boerderijen. Ook zal er begeleiding geboden worden op productielocaties, waarbij meer dan 100 boeren direct zullen worden geholpen. Verder zullen de deskundigen zich bezighouden met het samenstellen of maken van technische handleidingen, video’s, websites en het verzorgen van lezingen om de kennis opgedaan bij het Agricultural Technical Cooperation Centre toegankelijk te maken voor betrokkenen in de landbouwsector.
 
 
Het Agricultural Technical Cooperation Centre is de eerste samenwerking op landbouwtechnisch gebied tussen de twee landen sedert zij diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan. Bij de ondertekening te Tijgerkreek in het district Saramacca waren het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het Chinese bedrijf China Hunan Linshi betrokken. De uitvoeringsperiode van het project, waarvoor de president en de Chinese ambassadeur het startsein hebben gegeven, is gesteld op drie jaren, meldt de Communicatiedienst Suriname.
 
President Santokhi toonde zich ingenomen met dit heuglijke feit. Hij gaf aan dat de regering reeds een areaal van meer dan 200.000 hectare aan het ministerie van LVV ter beschikking heeft gesteld voor het opkrikken van de agrarische sector. Het staatshoofd zegt dat het project past binnen de visie van de regering voor de verdere ontwikkeling van de sector. Volgens hem beschikt Saramacca over gronden die geschikt zijn voor de productie van verschillende gewassen, zoals maïs en soja, die ook gemakkelijk op grote schaal kunnen worden verwerkt. Daarnaast is de grond ook geschikt voor veeteelt en daarmee de vleesproductie, waarbij mais en soja als grondstof voor veevoer kunnen dienen.
 
Op korte termijn zal het ministerie van LVV de private sector uitnodigen om haar deelname aan dit project te bespreken. President Santokhi werd deelgenoot gemaakt van een demonstratiebasis, waar er wordt geëxperimenteerd met de teelt van onder andere maïs en sojabonen. Daarbij werd hij ook ingelicht over de introductie van meer dan 20 soorten groenten.
 

“Deze investering zal zorgen voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname”, merkte het staatshoofd. Deze ontwikkeling biedt volgens hem niet alleen werkgelegenheid, maar leidt ook tot verhoging van de productie. Het lokaal produceren zal verder ervoor zorgen dat er minder voedsel geïmporteerd wordt. “Er moeten meer van zulke investeringsprojecten komen voor de agrarische sector”, vindt Santokhi.

President geeft startsein bouw Port of Nickerie

 

22 Nov, 2022

foto

 Met een druk op de knop heeft president Chan Santokhi de webpagina van Port of Nickerie online geplaatst. Dit gebeurde gisteren in Nieuw Nickerie. (Foto: Kabinet van de President) 

 

 
President Chan Santokhi hoopt niet dat de final investment decision door de oliemaatschappijen nog een keer uitgesteld zal worden. Nu is de datum geprikt voor mei 2023. Hij sprak de hoop uit dat het verschuiven van de datum te maken heeft met andere zaken. “Want het is niet in het belang van Suriname. Laat de oliemaatschappijen ook goed naar ons luisteren”, zei Santokhi gisteren in Nickerie. Hij heeft het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe diepwaterhaven, Port of Nickerie.
 
De diepwaterhaven is volgens Santokhi belangrijk voor een grotere strategische ontwikkeling. De Port of Nickerie is een initiatief van de overheid in samenwerking met NV Havenbeheer Suriname, Phoenix Development Company en Port of Rotterdam. De president merkte op dat in de wereld olie en gas onder druk zijn. Maar gas wordt nu gezien als ‘natural gas’, dat niet meer wordt uitgefaseerd. Olie echter is fossiele brandstof wat wel wordt uitgefaseerd. Suriname zal rekening houdend met de internationale normen, zijn olie en gas wel ontwikkelen. Dit is ook meegedeeld op de Wereldklimaattop in Egypte die bijgewoond is door het staatshoofd.
 

Santokhi voerde aan dat olie en gas gebruikt zullen worden om het volk weer die plaats te geven die het verdient. Er moet een betere koopkracht gecreëerd worden en ontplooiingskansen. Ook zullen inkomsten uit de sector in het spaar- en stabilisatiefonds gaan, bestemd voor de komende generatie. De president citeerde de grondwet waarin staat dat natuurlijke hulpbronnen aan de Surinaamse natie toebehoren.

Volgens planning moet de aan te leggen haven in 2025 af zijn. De haven is onderdeel van een groter plan om een economische hub te creëren in Nickerie. De strategische ligging van de haven in het centrum van het Suriname-Guyana bekken zal efficiënte dienstverlening mogelijk maken om optimaal te profiteren van de olie en gasvondsten ten noorden van Nickerie. Daarnaast zal de Port of Nickerie ook markttoegang bieden tot de Caricom en Noord Brazilië.

Nederlandse boeren brengen bezoek aan Saramacca

 
21 nov 2022
 

 

Nederlandse ondernemers op oriëntatie bezoek in Suriname

 

 

 

Nederlandse ondernemers op oriëntatiebezoek in Suriname

16-11-2022

Als antwoord op de oproep van Suriname “Grond zoekt Boer” op de gehouden Floriade Expo 2022, in Nederland, zijn vijfentwintig ondernemers in onder andere de veesector en akkerbouw op 14 november 2022 in Suriname gearriveerd voor een oriëntatie bezoek. Onder leiding van de initiatiefnemer Henk van Dam zal deze groep een uitgebreid programma afwerken die bestaat uit gesprekken en ontmoetingen met Surinaamse counterparts. Ook zullen zij bezoeken brengen aan verschillende plantages en districten.

In dit kader hebben de ondernemers op dinsdag 15 november een bezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) waarbij van gedachten gewisseld werd. Tijdens dit onderhoud zijn vele vragen ter verduidelijking beantwoord door de minister en de LVV-directie. De ondernemers hopen op een goede samenwerking met het ministerie, mochten zij besluiten in de nabije toekomst een productiebedrijf opzetten in Suriname. “Nederlandse boeren zijn altijd geïnteresseerd in mogelijkheden en Suriname is een zeer gastvrij land,” stelt van Henk van Dam.

25 Nederlandse boeren op bezoek in Suriname – ABC Online Nieuws

http://25 Nederlandse boeren op bezoek in Suriname

 

Zes nieuwe leden voor Platform Rijstsector

 

05 Nov, 2022

foto

 

 

Klaarstomen van aankomende wetenschappers voor olie- en gasindustrie

 

 

Tweede fase baggerproject Surinamerivier

 

 

Voorbereidingen voor opzetten van fabriek voor verwerken tonijn

 

 

Suriname Investment and Trade Agency moet investeerders aantrekken en ‘Surinaamse producten exporteren’

30 sept 2022

Voor de verdere economische ontwikkeling van Suriname is het belangrijk dat het bedrijfsleven zich transformeert; van voornamelijk op handel en import gericht handelen en financiering naar innovatief ondernemerschap, exportgerichtheid en importvervanging.

Het voorgaande zei president Chandrikapersad Santokhi ter gelegenheid van zijn jaarrede tot De Nationale Assemblee (DNA).

In het partnerschap dat de regering met het bedrijfsleven beoogd, zal er ruimte bestaan voor gezamenlijk werken aan zaken als “Ease of Doing Business”, “Local Content Policy” marktexpansie en het verbeteren van het investeringsklimaat middels het geven van incentives. Daarnaast zal ook gewerkt worden aan wet- en regelgeving zoals de investeringswet.

De regering blijft verder werken aan het aantrekken van investeerders. Het bedrijfsleven is reeds uitgenodigd om voor de “Suriname Investment and Trade Agency” (SITA) de CEO aan te leveren.

Santokhi: “Via dit instituut zullen wij in staat zijn op een meer professionele wijze investeerders aan te trekken, om onze Surinaamse producten en unieke verworvenheden zoals cultuur, cuisine, flora en fauna te “exporteren”.

Het doet het staatshoofd goed dat afgelopen maandag 26 september 2022 de Caricom Interactive Marketplace Suspension Procedure, CIMSuPro, in gebruik is genomen. Dit is een virtueel platform waar een bedrijf vrijstellingen van invoerrechten kan aanvragen.

Santokhi zegt dat de wachttijden die ontstaan bij de verzoeken voor opheffing van het gemeenschappelijk invoertarief bij importen van buiten de Caricom, aanzienlijk zullen worden verkort van drie werken naar maximaal vijf werkdagen. “Ook via deze weg kunnen wij nu ons Surinaams product aanbieden aan de regio.”

Santokhi bleef ook stilstaan bij zijn ontmoeting met de managing director van het International Monetair Fonds (IMF), Georgieva Kristallina, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), eerder deze maand in New York.

Met de IMF-topvrouw is onder meer gesproken over het temporiseren van bepaalde maatregelen in het programma met Suriname en tegen de achtergrond van de uitvoering van het herstelplan.

Het vervolg van het traject naar structurele hervorming op basis van onder andere het herstelplan, bestaat volgens het staatshoofd uit enerzijds een weldoordachte visie op duurzame sociaaleconomische ontwikkeling, die primair gericht is op versterking van de output uit de geïdentificeerde productiesectoren alsook het koesteren van ons milieu.

Anderzijds betreft het een gezamenlijke aanpak door strategisch partnerschap met het bedrijfsleven en de vakbeweging, ondersteund met faciliterende voorzieningen zoals het Productie Fonds, KMO Fonds, NOFA en belastingincentives.

Het staatshoofd benadrukt verder dat het Surinaamse fiscaal systeem en de douanedienst versterkt zullen moeten worden om de inkomsten van de staat substantieel te vergroten en de faciliterende voorzieningen te kunnen financieren. Ook hier zal de functionele samenwerking met internationale ontwikkelingsinstituten en financiële instellingen cruciaal zijn.

Suriname trots op uitvoering ananas project

 | starnieuws | Door: Redactie

 

Uit 100 landen is Suriname uitgekozen om een duurzaam ananasproject uit te voeren. Dit project, dat op woensdag 28 september 2022 is gelanceerd in het Assuria Event Center, zal worden uitgevoerd door telers afkomstig uit Para, Wanica en Marowijne.

Het ananas project is woensdag gelanceerd. Suriname is -uit een groep van 100 – uitverkoren om dit project uit te voeren. (Foto CDS)

Volgens president Chan Santokhi is de ananas een inheemse fruitsoort die een enorm potentieel heeft op de wereldmarkt. “Niet alleen is het gezond, het is ook een goed exportproduct, ik ben ervan overtuigd dat de revolutie, gebracht in de

 

ananassector, een voorbeeld zal zijn van hoe Suriname vooruit kan komen en onze landbouw- en productiesectoren vooruit kan helpen, als onderdeel van ons nationaal traject naar herstel”.

De president zei vandaag tijdens de jaarrede in De Nationale Assemblee dat aan de ananas pilot reeds 99 lokale boeren, vanuit 15 dorpen zich ervoor hebben opgegeven.

“Wij zijn menens het achterland gelijke kansen te bieden als de rest van de natie. Nog binnen dit regeer termijn zal bijkans 725 hectare grond worden beplant met ananas”, deelde het staatshoofd mee. 

Het Sustainable Pineapple Value Chain Development project wordt mogelijk gemaakt door de Verenigde Naties, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Organisatie voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) en het VN Bevolkingsfonds (UNFPA). In 2018 heeft de regering de FAO en de UNIDO, in het kader van het Agri-food Systems Transformation Accelerator (ASTA-programma), verzocht de ontwikkeling van de landbouwsector in het land te ondersteunen.

Ananas werd gekozen als belangrijkste gewas met de meeste potentie. Santokhi zei dat het pineapple-project een stap is in de goede richting om als land minder te importeren en meer te focussen op de export. Hij verwees in zijn toespraak naar het Caricom Interactive Marketplace and Suspension Procedure (CIMSuPro) platform dat op 26 september is gelanceerd.

Via dit platform kunnen de ananastelers en -verwerkers hun product op de Caribische markt brengen en op die manier meer profijt uit halen, meldt de Communicatiedienst Suriname. De genodigden bij de lancering van het project waren voornamelijk telers van inheemse afkomst uit de districten Para, Wanica en Marowijne.

Volgens Reuben Robertson, FAO-vertegenwoordiger voor Trinidad and Tobago, is er bewust voor telers met deze achtergrond gekozen om het programma uit te voeren. De bedoeling is om hen uit hun achtergestelde positie te halen, werkgelegenheid te creëren en om Suriname economisch te helpen ontwikkelen. Tegen de achtergrond van de Save Soil-gedachte wordt met het telen van ananas ook goed gebruik gemaakt van de grond

USD 2 miljoen voor duurzame ananasteelt

29-09-2022  

Het startsein van het Joint SD Fund Program Agrifood Systems Transformation Accelerator (ASTA) is middels het project ‘Sustainable Pineapple Value Chain Development’, op woensdag 28 september 2022 gegeven. De launch werd verricht door president Chandrikapersad Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Ondanks het rijke ananas erfgoed blijft Suriname een kleine- en grotendeels seizoensgebonden producent met weinig producten die voorzien zijn van een toegevoegde waarde en beperkte export hoeveelheden. Om dat te helpen veranderen werken de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de Organisatie voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO), het VN Bevolkingsfonds (UNFPA) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) met steun van de VN-groep voor Duurzame Ontwikkeling (UNSDG Fund) samen met geïnteresseerde boeren aan het verbeteren van de waardeketen van ananas vanaf de productie tot aan de consumptie. De UNSDG Fund heeft iets meer dan 2 miljoen USD beschikbaar gesteld om de ananasteelt in Suriname een grote ondersteuning te bieden en groeimogelijkheden te creëren in de sector.

In zijn toespraak verwees de president naar het belang van de agrarische sector in Suriname in de ontwikkeling van het heel land. “De agrarische sector zorgt voor heel veel werkgelegenheid in ons land, in het bijzonder in de gebieden buiten en ver van de stad. De agrarische sector is ook een van de voornaamste actoren in het garanderen van voedsel voor de bevolking,” aldus de president. Het staatshoofd gaf verder aan dat de ananasteelt in Suriname door verschillende problemen wordt geteisterd. De afwezigheid van moderne productiestructuren, verwerkingsmogelijkheden na de oogst en geïntegreerde mogelijkheden voor lokale afzet en internationale export zijn daar maar enkelen van. Bij het oplossen van deze problemen moeten alle stakeholders, in het bijzonder de ananastelers, meegenomen worden. De president gaf aan bijzonder blij te zijn met dit initiatief en uit te kijken naar de volgende fases van dit project.

Minister Ramdin benadrukte dat het implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) bijzonder van belang zijn omdat zij centraal staan centraal in het vormen van gouvernementeel beleid wereldwijd. “Suriname heeft in juli van dit jaar haar eerste rapportage gepresenteerd aan de Verenigde Naties (VN) en zal dat voort blijven zetten. De kwaliteit van deze verslagen zullen steeds beter worden en zo zal ook de implementatie van de SDG’s een sterker karakter krijgen” zei de minister.

Suriname is als één van de eerste vier landen, uit meer dan honderd, gekozen voor uitvoering en implementatie van dit project vanwege het uniek karakter dat de ananasteelt in ons land heeft op basis van de traditie die heerst onder de inheemse bevolking. Suriname is in aanmerking gekomen voor alle projecten die prioriteit hebben binnen het SDG Fund. De minister merkte op dat een dergelijk project ook spin-off effecten met zich meebrengt. Zo zullen nodige faciliteiten, in de gebieden waar ananas geteeld wordt, beschikbaar worden waardoor het verhuizen naar andere gebieden onnodig zal worden.

“Er zijn diverse integrale aspecten aan dit project die een positief effect zullen hebben voor de gemeenschappen van de gebieden waar ananas geteeld wordt. Dit project zal voor lange tijd garantie bieden voor inkomen en regionale ontwikkeling. Dit moet leiden tot een stimulans voor de Surinaamse export. Het succesvol voltooien van dit project zal Suriname toegang geven tot buitenlands investeringskapitaal,” aldus minister Ramdin. De bewindsman bedankte de ananastelers voor hun tot zo ver geleverde diensten aan Suriname. Hij heeft hen aangemoedigd om zo door te gaan en via dit project een substantieel en duurzaam onderdeel te worden van de toekomst van Suriname.

Waarnemend directeur van het directoraat Internationale Samenwerking van het ministerie van BIBIS, Elisabeth Bradley is ervan overtuigd dat dit project een enorme kans van slagen heeft. “De boeren waren in grote getalen aanwezig ondanks zij van heel ver moesten afreizen,” zei Bradley. In de pilot fase zijn er vijftien dorpen geïdentificeerd die mee gaan doen aan dit project. Het doel is om eerst met vijfentwintig ananastelers te beginnen en na evaluatie langzaam het project uit te breiden. Bradley gaf mee dat er heel veel mogelijkheden binnen de ananasteelt zijn. “Behalve directe consumptie van het vruchtvlees zijn er ook verschillende toepassingen voor de schil en de kroon. Van de schil kan stroop vervaardigd worden, van de kroon kan papier vervaardigd worden en er zijn ook veel medicinale mogelijkheden”. De waarnemend directeur verwacht dat de ananastelers deze kans zullen aangrijpen om ontwikkeling te brengen in hun processen. “Het is heel goed dat dit project de hele keten, oftewel ‘value chain development’ omvat. Het gaat niet alleen betrekking hebben op de teelt van de ananas maar ook op de verwerking, productie en export hiervan,” aldus Bradley.

Platform voor ondernemers uit Caricom gelanceerd

 

26 Sep, 2022

foto

 

 

 

LVV mikt met agrarische innovaties op interesse van jongeren

 

16 Sep, 2022

foto

 Participanten aan de training ‘Suggested Improvement for Protected Agriculture in Suriname’. 

 

 
Een tweedaagse training over de technische aspecten en voordelen van ‘greenhouses’ of plantenkassen, is donderdag gestart. De cursus is geopend door de waarnemend LVV-directeur van Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, Anand Ramkisoensingh. Hij sprak bij de opening zijn bezorgdheid uit over de sterk verminderde interesse van jongeren in de agrarische sector.
 
De titel van de training is ‘Suggested Improvement for Protected Agriculture in Suriname’. Volgens Ramkisoensingh kunnen trainingen als deze, waarbij agrarische innovatie centraal staat, stimulerend werken bij jongeren. Aan deze editie doen voorlichters en trainers van het ministerie van landbouw, Veeteelt en visserij (LVV) en studenten van de agrarische sector mee. De cursusleider is Alvin Murray van de World University Service of Canada (WUSC).
 
De WUSC is een Canadese no-profit organisatie die zich beijverd om de wereld een betere plaats te maken voor jongeren, schrijft de Communicatie Dienst Suriname. WUSC is in het Caribische gebied geregistreerd als WUSC Caribbean. Deze organisatie heeft momenteel het Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC) project in uitvoering.
 

SAC is een vijfjarig project dat klimaatbestendige landbouw bevordert en vooral gericht is op vrouwen en jongeren in de duurzame landbouwmarkten. Het SAC-project wordt uitgevoerd in Suriname, Dominica, Guyana, Jamaica en Sint Lucia, met financiering van de regering van Canada via Global Affairs Canada. In Suriname is Steve Renfurm de Climate Smart Agriculture Officer van dit project met Varsha Boejharat als Field Facilitator. De participanten kregen naast het theoretische gedeelte een rondleiding met technische toelichting in de plantenkassen op het terrein van het ministerie van LVV.

ROSEBEL FINANCIERT AGRARISCH PROJECT IN BROKOPONDO

 

 

 

TELEPERFORMANCE OPENT 2E VESTIGING

 
 

In Suriname is Teleperformance momenteel hét snelst groeiende klantcontactcenter, en heeft sinds 2015 een vestiging in Suriname. Gisteren vond de opening van zijn tweede vestiging plaats, aan de Sommelsdijckstraat. In de afgelopen zes jaar is het bedrijf dusdanig gegroeid dat ruim 600 Surinamers hier al een baan hebben gevonden. De groei van klantcontactdiensten gaat echter door, en is inmiddels zo gegroeid, dat op een nieuwe vestiging nog eens 250 banen gecreëerd worden.

 

 

 

De specialisatie van Teleperformance betreft klantcontact voor bedrijven in het buitenland. Vanuit het contactcenter in Paramaribo, worden klanten geholpen door hun vragen per telefoon, mail, chat of bijvoorbeeld Facebook Messenger te beantwoorden. Teleperformance medewerkers in Paramaribo volgen daartoe eerst een specialistische training, waardoor zij de producten en bedrijven die zij zullen vertegenwoordigen, leren kennen Een van de snelst groeiende sectoren in Suriname is die van outsourcing van klantcontactdiensten.

Shaneel Gayadien, Country Director van Teleperformance, verklaarde dat er verschillende internationale projecten waarmee ze werken. Gayadien ziet een grote toekomst voor de sector van klantcontact in Suriname, gezien de groei in de afgelopen zes jaar. “Ik ben bijzonder trots op waar dit team nu al staat, maar er is nog meer mogelijk”, aldus Gayadien.

Norbert van Liemt, CEO van Teleperformance, verklaarde dat Teleperformance een bedrijf is dat ten volle de kansen die Suriname biedt, weet te benutten. “Ik wens het hele Teleperformance team veel succes en zou zeggen: op naar het derde pand”, aldus Van Liemt. “We verwachten het komende jaar al op de 1500 tot 2000 medewerkers te zitten. We kijken dus nu al niet alleen uit naar een derde maar zelfs al naar een vierde pand”, aldus Van Liemt.

Gayadien benadrukte dat de werving voor de nieuwe vacatures reeds gestart is, en dat geïnteresseerden kunnen solliciteren. “Wij kijken uit naar nieuwe leden voor onze TP Family”, aldus Gayadien. “Door de enorme stappen die wij momenteel maken, kijken wij ook uit naar uitbreiding van ons managementteam”, aldus Gayadien.

‘BPO is nu een grote industrie geworden in Suriname’

‘BPO is nu een grote industrie geworden in Suriname’
 
 
 

Niet praten maar groeien

Waar vooral gepraat wordt over de potentie van Suriname als ‘investeringsland’ op tal van vlakken, is de business process outsourcing (BPO) een dienstverleningsbusiness die in stilte almaar groeit omdat niet wordt gepraat, maar vooral wordt gedaan. “In nog geen twintig jaar zijn we gegroeid van enkele pioniers tot een niet meer weg te denken branche.”

SURINAME IS VOL ‘economische potenties.’ Dat blijkt uit de vele mooie voornemens en dromen die worden uitgesproken. Zo kan ons land uitgroeien tot ‘voedselschuur’ van de regio of we kunnen als ‘groenste land’ ter wereld uitgroeien tot een grote internationale speler in het ecotoerisme. Ook geografisch biedt ons land ongekende kansen, waarbij onder meer de haven van Paramaribo een belangrijke hub kan worden naar de Caribische en Zuid-Amerikaanse regio. Maar het blijft allemaal vooral bij praten.

En sinds de grote olievondsten voor de kust is nu het grote woord ‘oil & gas-industrie’ die voor veel werkgelegenheid kan zorgen, indien de local content goed wordt ingezet. Maar aangezien de gevonden olie nog in productie moet worden gebracht, is ook dit vooralsnog toekomstmuziek.

“Onze business loopt omdat we al die tijd in onze mensen hebben geïnvesteerd. Investeren in business komt altijd uit op investeren in mensen”

 Frank Meijer, algemeen directeur Webhelp Suriname

Waar vooral gepraat wordt over de potentie van Suriname als ‘investeringsland’ op tal van vlakken, is business process outsourcing (BPO) een branche die in stilte is gegroeid omdat er vooral wordt gedaan. Het betekent letterlijk overnemen van processen van een bedrijf door een externe partij. Een daarvan is ‘klantcontact’, ook wel customer service ofwel klantenservice.

Webhelp is wereldwijd een van de grootste spelers in de BPO-business en sinds 2014 operationeel in ons land. “Suriname heeft zich al bijna twintig jaar bewezen in de zakelijke dienstverlening”, zegt Frank Meijer, algemeen directeur van Webhelp Suriname. Hierbij gaat het vooral om klantenservice. Wereldwijd gingen grote bedrijven ertoe over dit uit te besteden omdat het goedkoper en flexibeler bleek. Het begon ermee dat deze ‘outsource’-dienstverlening werd verleend door lokale gespecialiseerde bedrijven, die ‘callcenters’ worden genoemd. Vanwege een bloeiende arbeidsmarkt werd het steeds moeilijker in Nederland om arbeidskrachten aan te trekken voor dit werk.

Pioniers

In 2005 kwamen enkele pioniers op het lumineuze idee om vestigingen in Suriname op te zetten. Hier spreken we immers Nederlands, het is kostentechnisch interessant en Suriname kent een vrij jonge bevolking. De eerste waren Unamic en SNT. Het pakte goed uit en meer spelers kwamen erbij. De technologie en verbindingen werden steeds beter. Ook de telecominfrastructuur van Suriname raakte steeds meer geprofessionaliseerd en gedigitaliseerd.

“BPO is nu een grote industrie geworden in Suriname”, zegt Meijer. “Op dit moment zijn grote spelers in de wereld die Nederlandstalig idioom doen, vertegenwoordigd in Suriname. In nog geen twintig jaar zijn we gegroeid van enkele pioniers tot een niet meer weg te denken branche.”

Frank Meijer, algemeen directeur Webhelp Suriname.

Meijer werkte aanvankelijk voor SNT, dat in 2014 werd overgenomen door Webhelp. “Wat begon met krap honderd mensen is nu uitgegroeid tot ongeveer 850 voor ons bedrijf alleen.” Hiermee voorziet Webhelp verreweg in de grootste hap van de ongeveer huidige 1.800 BPO-arbeidsplaatsen in Suriname. “Ik denk dat over twee jaar deze business goed is voor vierduizend mensen, onder wie veel studenten die daarmee hun studie kunnen betalen”, vertelt Meijer. “De afgelopen decennia viel Suriname van de ene in de andere crisis. Wij hebben niets ervan gemerkt; onze branche is alleen maar flink gegroeid. Van Covid hadden we geen enkele last; we hebben onze mensen gewoon vanuit huis laten werken.”

Ongekende voorsprong

Webhelp Suriname maakt onderdeel uit van Webhelp Nederland en werkt voor grote Nederlandse organisaties in de retail, media, finance, utilities en public markt, aangevuld met een aantal grote internationale bedrijven zoals een streamingservice. Webhelp heeft wereldwijd meer dan 100.000 medewerkers. Het bedrijf nam niet alleen SNT over maar investeerde ook in Telenamic (van Telesur), vanwege de potentie op basis van demografische gegevens, vertelt Meijer. “In Europa vindt een enorme vergrijzing plaats. Het feit alleen al dat wij een jong land zijn, biedt een ongekende voorsprong.”

Meijer vergelijkt het menselijke kapitaal met natuurlijke hulpbronnen. “Jonge mensen blijven komen maar die fossiele brandstoffen raken een keer op”, zegt hij over de olie-industrie. “Daarvan moeten wij ons bewust zijn. Je menselijk kapitaal is waardevast: jij bepaalt zelf hoe je je mensen onderwijst, vormt, ready en geïnteresseerd maakt om in Suriname te blijven.”

Toen Meijer in 2005 in Suriname kwam wonen en werken, vroeg menigeen zich hoofdschuddend af waaraan hij begon. “Toen werd gezegd: ‘Als we iets niet kunnen in Suriname dan is dat klantvriendelijk zijn en dienstverlening.’ Nu zijn we een gigantische industrie en alle grote Nederlandse bedrijven willen zaken met Suriname doen op dit vlak. Door opleidingen, trainingen en coaching hebben we onze mensen zo deskundig kunnen maken, dat het niet meer uitmaakt of je nu een Nederlander of een Surinamer aan de lijn hebt.”

Parallelle wereld

Een van de sites van Webhelp Suriname in Paramaribo.

“Vooral de jongere generaties zijn door het gebruik van sociale media al zo geglobaliseerd, waardoor ze makkelijk aansluiting vinden bij de internationale dienstverlening. Onze mensen weten hoe de wereld en allerlei bedrijven in elkaar zitten, zonder dat die in Suriname gevestigd zijn. Er is dus sprake van parallelle wereld.”

Dat BPO-spelers neerstreken in Suriname was gericht op het verschil in kostprijs door de lage lonen. “Maar door de inmiddels opgebouwde ervaring en het opleiden van mensen, leveren wij kwaliteit en een stabiele performance. Dit zijn doorslaggevende argumenten geworden”, zegt Meijer. Eraan toevoegend: “Onze mensen verdienen naar lokale verhoudingen goede salarissen en waardevast. En je mag kiezen of je het in SRD of in euro’s uitbetaald wil krijgen.”

Wie lang genoeg voor Webhelp werkt wordt communicatief heel vaardig op internationaal niveau. “Als je een bepaalde functie hebt dan neem je ook deel aan vergaderingen met andere Webhelpvestigingen in de wereld”, vertelt Meijer. “Je werkt in Suriname maar bent virtueel de hele dag in het buitenland. Het venster naar het buitenland staat wagenwijd open.”

Niet vanzelfsprekend

Gunstige demografie of niet; er zijn uitdagingen, want deze parallelle wereld zal niet vanzelfsprekend overeind blijven als het onderwijs niet hierop inspeelt. Klantenservice wordt steeds meer geautomatiseerd. Webhelp heeft wereldwijd dagelijks meer dan vijf miljoen ‘geautomatiseerde interacties’. Maar het overige ‘één-op-één-werk’ (via chat of telefoon), dat niet automatisch kan, wordt steeds complexer. “Dat betekent dat de kwaliteit van het werk dat onze mensen in Suriname doen, steeds hoger moet zijn”, vertelt Meijer. “De vragen en inhoud van ons klantenservicewerk wordt steeds complexer en hierin heeft het onderwijs een belangrijke rol te vervullen.”

Daarbij gaat het vooral om taal maar ook snel analyseren en zelfstandig besluiten nemen. Meijer: “Het analytische vermogen vergroten is een belangrijke taak voor het onderwijs. We kunnen dus alle investeerders van de wereld hiernaartoe halen, maar zorg ervoor dat je primair investeert in je mensen. Die route moet je afleggen. Onze business loopt omdat we al die tijd in onze mensen hebben geïnvesteerd. Succesvol investeren in business komt altijd uit op investeren in mensen.”

Morgen (dinsdag) zal Webhelp Suriname een belangrijke overeenkomst tekenen met een Nederlands bedrijf. “Hiermee zal een nieuwe branche via deze industrie worden aangeboord.” Meer mag Meijer niet verklappen in verband met het ‘verrassingselement’ van het akkoord. De ondertekening gebeurt namelijk in het kader van de Nederlandse handelsmissie die is meegereisd met premier Mark Rutte. Meijer: “De ondertekening dient als demonstratie voor de mogelijkheden die Suriname nu reeds als investeringsland biedt.”