OLIE & GAS IN SURINAME( 2) +

 

NV EBS en de energiemarkt

 

22 Oct, 2023

foto

 

 

Eckhorst: Wet Spaar- en Stabilisatiefonds uit noodzaak aanpassen

 

 

PETROBRAS WIL MET STAATSOLIE SAMENWERKEN OM OLIE-INDUSTRIE OP TE KRIKKEN

 | united news | Door: Redactie

 

Suriname kan flink sparen door wet spaar- en stabilisatiefonds

 
 

SURINAAMSE REGERING WIL SNEL KAPITALISEREN UIT OLIEVELDEN

 | united news | Door: Redactie

 

President in de wolken met vooruitzichten oliesector

 

14 Sep, 2023

foto

 President Chan Santokhi wil met Staatsolie nagaan of er niet vooraf investeringen gedaan kunnen worden vooruitlopend op productie van olie. (Beeld: CUP) 

 

 

President Chan Santokhi is zichtbaar blij met het goede nieuws van TotalEnergies. Het bedrijf wil in 2028 beginnen met het verwerken van 700 miljoen vaten olie in de Surinaamse zee. Het land kan tussen de 16 en 26 miljard gaan verdienen aan deze activiteit. “20 miljard, dat is enorm veel geld op een bevolking van 600.000 inwoners,” merkt Santokhi op. “Dis’ na Gado wroko. Dis’ na Gado gi unu. Nu kunnen alle Surinamers een goed inkomen hebben, nu kunnen alle bedrijven goed draaien.” Hij wil een ‘voorschot’ op het grote geld “om alvast verlichting te brengen voor de samenleving.” Er zal gesproken worden met Staatsolie voor kapitaalinvesteringen.

De CEO van TotalEnergies Patrick Pouyanné en zijn team zijn ook bij president Chan Santokhi geweest om het nieuws te vertellen. Het staatshoofd heeft in een videoboodschap de samenleving gefeliciteerd. “Nu is er zicht en hoop voor het Surinaamse volk,” geeft hij aan. “Ze hebben zoveel offers gebracht om de verschillende crises te beheersen. Ik zei het al: er is licht in de tunnel, het wordt groter en sterker. Dat het voor iedereen duidelijk is dat er een goede toekomst is voor ons allemaal.”

Santokhi benadrukt dat de regering er alles aan gaat doen om het project goed en duurzaam te laten lopen. Hij roept ook de hulp in van de samenleving om “alles te doen om maximale profijt te halen uit die exploitatie van olie, hetgeen zeer binnenkort gaat starten.”  De levenstandaard van de Surinamer zal verbeterd moeten worden, generaties lang.

Er zal US$ 9 miljard geïnvesteerd worden in het olieproject op zee. TotalEnergies en haar partners gaan op den duur 200.000 vaten per dag produceren. De productiekosten liggen ver beneden het gemiddelde in de wereld: US$ 20 per vat tegenover het gemiddelde van US$ 50. Er worden grote winsten verwacht. Santokhi geeft aan dat de Staat met de 20 procent deelname van Staatsolie, de 6.25 procent royalty’s en andere belastingen, op den duur rond de US$ 20 miljard gaat verdienen.

“Laat mij u meedelen dat ik het Staatsolie-directieteam ook gevraagd heb om na te gaan hoe we ‘up front’, vooraf, ook kapitaalinvestering kunnen krijgen, zodat we met dat kapitaal nu alvast verlichting kunnen brengen in onze samenleving. Allemaal gefeliciteerd!” 

Topman Annand Jagesar van de Surinaamse Staatsolie Maatschappij (rechts) en CEO Patrick Pouyanne van TotalEnergies in Paramaribo bij de aankondiging van het grote olieproject.
 
Topman Annand Jagesar van de Surinaamse Staatsolie Maatschappij (rechts) en CEO Patrick Pouyanne van TotalEnergies in Paramaribo bij de aankondiging van het grote olieproject. © REUTERS

14 sept 2023: Franse oliegigant kondigt miljardenproject aan in Suriname

 

14 sept 2023: Staatsolie-directeur Jagesar: ‘Alleen goed beheer olie-inkomsten zal welvaart brengen’

 

 

Ontwikkeling blok 58 in nieuwe fase, FID mogelijk eind 2024

 
13 Sep, 2023
foto
   


 
Nog geen FID, maar wel de aankondiging van de ontwikkelingsstudies voor een groot olieproject in blok 58. Tijdens de ontmoeting met president Chan Santokhi en de CEO van Staatsolie, Annand Jagesar, heeft de topman van TotalEnergies, Patrick Pouyanné, de aankondiging gedaan. Het definitieve ontwikkelingsbesluit wordt eind volgend jaar verwacht.

Total heeft een belang van 50% in blok 58 en APA Corporation (Apache) heeft de andere 50%.

De beoordeling van de twee belangrijkste olievondsten, Sapakara South en Krabdagu, is dit jaar succesvol voltooid in augustus met het boren en testen van drie putten. Gecombineerd is er een bevestigde reserve van bijna 700 miljoen vaten voor de twee velden. Deze reserves, gelegen in waterdiepten tussen 100 en 1.000 meter, zullen worden geproduceerd via een systeem van onderzeese putten verbonden met een FPSO (Floating Production, Storage and Offloading unit) op 150 km afstand van de Surinaamse kust, met een olieproductiecapaciteit van 200.000 vaten per dag. Het project zal een investering van  ongeveer 9 miljard dollar vertegenwoordigen.

De gedetailleerde engineeringstudies (FEED) starten eind 2023 en de definitieve investeringsbeslissing (FID) wordt eind 2024 verwacht, met een eerste productiedoelstelling in 2028.

TotalEnergies heeft zich jegens de autoriteiten van Suriname gecommitteerd om dit project in op een verantwoorde wijze te ontwikkelen, zowel door voordelen te garanderen in termen van het scheppen van banen als economische activiteiten voor Suriname en door gebruik te maken van de best beschikbare technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.

In het bijzonder zullen de installaties worden ingericht voor zero-flaring, waarbij het daarbij behorende gas volledig opnieuw in de reservoirs wordt geïnjecteerd. Tijdens de komende ontwikkeling en productie fasen zal TotalEnergies nauw blijven samenwerken met Staatsolie om de acties ten gunste van local content te versterken. Deze acties hebben de training van ruim 80 mensen voor logistieke basisoperaties in Paramaribo al mogelijk gemaakt tijdens de
verkennings- en beoordelingsfasen.

“De Block 58-ontwikkelingsstudies die we vandaag lanceren, zijn een grote stap in de richting van de ontwikkeling van de aardolievoorraden van Suriname. Deze ontwikkeling is in lijn met de strategie van TotalEnergies gericht op de ontwikkeling van goedkope oliebronnen met lage emissies, en maakt gebruik van de expertise van ons bedrijf op het gebied van diepwaterprojecten. Wij zullen er dus bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van het Surinaamse volk”, zegt Pouyanné, voorzitter en CEO van TotalEnergies.

“Suriname maakt een uitdagende economische periode door. Deze aankondiging biedt de
broodnodige vooruitzichten op positieve ontwikkelingen voor onze natie. Wij zijn ervan overtuigd dat het Surinaamse volk zal profiteren van de economische spin-off die in de volgende fasen zal worden gegenereerd,” merkt president Santokhi op. “Lokale ondernemers zullen de kansen moeten grijpen om hun goederen en diensten aan te bieden. Wij zullen ervoor zorgen dat toekomstige inkomsten uit de offshore olie- en gaswinning verstandig worden besteed.”

Het staatshoofd zegt dat deze inkomens zullen bijdragen aan het welvaarts- en stabiliteitsfonds, en daartoe een middel zullen zijn om “onze economie te diversifiëren door duurzame sectoren zoals landbouw en toerisme te ontwikkelen.”

Staatsolie’s CEO Jagesar zegt dat een beter begrip van het bekken en een zorgvuldige uitvoering sleutelelementen zijn voor het verder ontsluiten van het potentieel van Blok 58 en het Surinamebekken op een verantwoorde manier. Hij merkt op dat “ons bedrijf is opgezet om olie te vinden, ontwikkelen en produceren in de offshore. Het kostte enorme inspanningen, veel geduld en uitstekende partners om dit langverwachte moment te bereiken.” 
 

Suriname ten prooi van oliereuzen TotalEnergies en Apache

 
12 Sep, 2023
foto

 
De hoogste baas van oliereus TotalEnergies, CEO Patrick Pouyanné,  voert deze week besprekingen met president Chan Santokhi over de exploratie van het zwarte goud voor de kust van Suriname. Oliereuzen ruiken kansen van miljarden US-dollars aan inkomsten van de grote hoeveelheid  olie in Surinaamse bodem. Waarom reist deze grootmacht met een jaaromzet van € 203,3 miljard (2022) naar het kleinste land van Zuid-Amerika?
 
In dit kritieke uur van de crisis waarin Suriname zich nu bevindt, moeten regering en DNA zich krachtig opstellen om er voor te zorgen dat Suriname niet langer de speelbaal is van oliereuzen TotalEnergies en Apache. De roep om transparantie, verantwoordingsplicht en eerlijke machtsverhoudingen, wordt steeds luider;  het zijn immers geen geheime besprekingen. 
 
TotalEnergies en Apache hebben grote olievondsten gedaan voor de kust van Suriname, maar stellen hun investeringen in het land steeds verder uit. Dit, tot grote frustratie van de regering, die op de oliewinning hoopt om het land uit de diepe crisis te halen. Deze bedrijven schatten de reserves op 10 tot 15 miljard vaten olie, wat Suriname tot een van de grootste olieproducenten ter wereld zal maken. Maar tot nu toe hebben TotalEnergies en Apache geen concrete plannen voor de olievelden bekendgemaakt. Dit uitstel van de beslissingen voor investeringen, de FID (Final Investment Decision) wordt door Suriname met veel irritatie bekeken.
 
Hoewel er onmiskenbaar bewijs is van een overvloedige voorraad ruwe olie, recente boorresultaten, enkel Blok 58, Sapakara en Krabdagu, 6,5 miljard vaten olie, lijken de oliemaatschappijen geen haast te maken om de definitieve FID te nemen. Oliereus TotalEnergies gaat voor de maximale winst. Dit is volgens kenners de reden dat het bedrijf zijn investeringen in het land steeds verder uitstelt en nu onderhandelt op het meest pijnlijke moment voor de laagst mogelijke royalty’s.
 
Oliereuzen staan wereldwijd bekend om hun ongekende macht en invloed, en hebben Suriname in een wurggreep. Dit verontrustende scenario speelt zich af te midden van de diepe crisis die Suriname nu teistert. Suriname bevindt zich in een pijnlijk zwakke positie als het gaat om onderhandelingen met oliereuzen. De kwetsbaarheid van Suriname in deze onderhandelingen kan worden toegeschreven aan het gebrek aan voldoende juridische en technische expertise en de complexe dynamiek van de oliemarkt. Suriname zal moeten samenwerken met internationale organisaties en deskundigen om er voor te zorgen dat onderhandelingen met de oliereuzen eerlijk en in het voordeel van Suriname verlopen.
 
De gemiddelde royalty die arme landen krijgen van oliereuzen is ongeveer 10% van de bruto olie-opbrengst. Dit is aanzienlijk lager dan het gemiddelde royalty dat rijke landen ontvangen, dat ongeveer 20% is. Arme landen kunnen hun onderhandelingsmacht vergroten door samen te werken met andere landen, gelieerd aan OPEC.  Zo ontvangen arme landen als Ecuador 20%, Nigeria 16%, Angola 15% en Equatoriaal-Guinea 20% aan royalty’s. 
 
De vorige regering heeft een contract gesloten met TotalEnergies en Apache, waarin oliemaatschappijen een aantal rechten hebben gekregen, zoals een percentage 6,25 % aan royalty’s. Ten gevolge hiervan, bevindt Suriname zich nu in het gareel van deze buitenlandse reuzen, die hum immense macht gebruiken om het land op de knieën te krijgen voor gunstige royalty overeenkomsten.
 
Het is nu aan de Surinaamse leiders en burgers om samen op te staan en te strijden voor een eerlijke en duurzame economische toekomst, waarin de belangen van het land en zijn bevolking voorop moeten staan. De komende maanden is het van cruciaal belang dat Suriname een eerlijk aandeel krijgt in de opbrengsten van zijn eigen natuurlijke hulpbronnen, op weg naar een gouden toekomst. Suriname is rijkelijk gezegend.
 
David Dewdath
 

CEO VAN TOTAL KOMENDE WEEK IN SURINAME OM TE PRATEN OVER OLIEPRODUCTIE

 
Foto: Patrick Pouyanné, De CEO Van TotalEnergies.