NDP ZIEN WIJ NOOIT MEER TERUG IN HET MACHTSCENTRUM.

Auteur: Angela Fernald

Desi Bouterse staat op structurele achterstand. Vanuit het machtscentrum had hij nog enige betekenis. Nu hij volledig uit het staatsbestel is en zijn macht volledig gereduceerd is tot nul, kan hij ook nooit meer deze achterstand inhalen vanuit een negatieve positie. Vanuit de meest negatieve positie weer omhoog te klimmen is volledig uitgesloten. Het is een niet te verteren feit voor de NDP rovers van Suriname dat zij nu schietschijf en groot wild zijn voor de zittende machthebbers. De NDP is niet meer wat zij is geweest en komt ook nooit meer in die positie omdat het volk wakkerder dan ooit is. Het volk heeft slim gestemd en is nu op weg naar ontwikkeling in alle facetten. De vuile was is buiten en het deksel van de NDP beerput gaat steeds verder open.Partijloyalisten keren de partij de rug toe. 

Bouterse wil regering Santokhi – Brunswijk binnen 200 dagen ten val brengen

Publicatie datum: 01 sep 2020 | Door: ABC Suriname

REGERING DENKT AAN MILJARDENLENING TEGEN LAGE RENTE

 Sep 1, 2020

President Chandrikapersad Santhoki en zijn regeerteam kijken naar de mogelijkheid om een grote lening aan te gaan tegen een hele lage rente. Het zou om een concessionele lening gaan bij internationale financieringsinstellingen. Hij hoopt hiermee dat de geldproblemen van staat dan in mindere mate afgewenteld hoeven te worden op de samenleving die nu al steen en been klaagt over de inkomstenverhogende maatregelen van de regering. “Met die landen en instituten waar je misschien een lening kan krijgen tegen 2%, 3%, 4% rente, daarmee zijn we bezig. Zodat het volk geen offers hoeft te brengen”, zegt het staatshoofd.

Een voordeel van de coronacrisis is dat investeerders momenteel ook met de handen in het haar zitten aangezien er geen middelen worden aangewend door grote maatschappijen. Cliënten blijven uit en het werkkapitaal levert geen rendement op. Daaruit zou Suriname munt kunnen slaan. “Het kapitaal ligt stil, en ze krijgen nul of min procent rente nu. Die financiers zijn bereid om te investeren in Suriname; die zijn bereid om geld te lenen aan Suriname”, legt het staatshoofd uit.

Het aanwenden van deze internationale financieringsbronnen is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om de economie weer in het zadel te helpen. “Het is geen makkelijk traject, maar we zijn serieus bezig. Onze deskundigen zijn bezig nationaal en internationaal.” De keuze is om direct een miljardenlening aan te gaan om zodoende duurzaam te kunnen plannen. “Dan hebben we zekerheid.”

https://unitednews.sr/regering-denkt-aan-miljardenlening-tegen-lage-rente/

ADHIN: “NIET ALLE 112.000 NDP-ERS ZIJN BOEVEN EN CRIMINELEN”

Aug 31, 2020

Gewezen vicepresident Ashwin Adhin stoort zich aan de criminalisering van de NDP en alle NDP-ers door politieke tegenstanders van vooral de coalitieregering. De NDP telt volgens hem 112.000 leden, en door te stellen dat de partij alleen uit boeven en criminelen bestaat is zijns inziens een belediging van dit behoorlijk aantal mensen. “Het zijn steeds maar enkele namen van mensen die genoemd worden die waarschijnlijk een scheve schaats gereden hebben. Maar wij weten: enkelen daarvan zijn helemaal geen NDP-ers”, zegt de gewezen vicepresident, die nu vanuit de oppositiebanken in De Nationale Assemblee (DNA) een bijdrage mag leveren.

Via de ‘online massameeting’ van de partij haalde hij echter flink uit naar degenen die zijn partij voor boevenbende uitmaken, nu er een onderzoek loopt tegen enkele personen. “Not guilty until proven. We volgen de ontwikkelingen”, zegt Adhin over de betrokken partijtoppers.

Volgens Adhin is het dankzij beleid van de NDP-regering, de afgelopen 10 jaren, dat er nu sprake is van voldoende wetgeving om te kunnen optreden tegen duistere praktijken met staatsmiddelen. Daarmee wil hij aangeven dat zijn partij geen slechte bedoelingen had met Suriname, maar dat het enkelingen zijn die de partij veel onheil hebben bezorgd. “Het is goed dat zaken ook de toetsing doorstaan van wat toelaatbaar en niet toelaatbaar is in dit land. Daarvoor hadden wij juist ook de Comptabiliteitswet aangepast. Wij hebben de Anticorruptiewet gemaakt, wij hebben Wet op de Jaarrekening gemaakt, wij hebben de Wet op de Rekenkamer gemaakt, wij hebben aan het Wetboek van Strafrecht zovele aanpassingen gepleegd”, meent Adhin over de bijdrage van de NDP om de corruptie te bestrijden en een transparant financieel beleid te bewerkstelligen. “Streng voor jezelf zijn door jezelf strakke regels op te leggen en een sterk signaal te sturen. Een dergelijk sterk signaal heeft geen enkele regering eerder zo daadkrachtig gebracht. Volk van Suriname houdt dat vast”, was het pleidooi van Adhin om het imago van de NDP te verbeteren. Hij vindt het daarom onterecht dat alle 112.000 NDP-ers steeds moeten aanhoren dat zij lid zijn van een criminele partij.

https://unitednews.sr/adhin-niet-alle-112-000-ndp-ers-zijn-boeven-en-criminelen/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *