DESI BOUTERSE GAF ONS VOLK STENEN VOOR BROOD

Auteur: Angela Fernald

Desi Bouterse spreekt in tongen. Gebruikt bodylanguage en “odo’s”. Maar eeen goed verstaander heeft een half oor nodig. De  wetten van de macht, zijn door deze  boven het volk verheven zelfbenoemde volksleider zonder duurzaam succes toegepast. Het masker van Desi Bouterse viel op 25 mei 2020. De grote revolutionaire leider had ooit beloofd dat hij structureel Suriname zou omvormen tot kennis economie, voedselschuur en sociale rechtvaardigheid in verdeling van de welvaart. Surinamers zouden op vijf zuilen totale omvorming ondergaan. Er werd met mooie begrippen gestrooid zoals o.a. de omvorming van  de sociaal-maatschappelijke orde, de economische orde, de educatieve orde, de bestuurlijke orde. Maar wat Desi Bouterse in werkelijkheid deed was een complete uitbouw van het patronage-systeem, de afhankelijkheid van ons volk aan zijn regiem, een complete dictatuur d.m.v. de slaafse ondersteuning van de Nationale Assemblee aan zijn regiem. De assemblee voorzitter Jenny Simons-Geerlings deed in dit kader een voortreffelijke job voor haar partijleider. Haar ondersteuners Andre Misiekaba, Melvin Bouva en Amzad Amdoel zullen met de voorzitter Jenny Simons de geschiedenis ingaan als de verraders van land en volk.

Burgers eisen grondpapieren van RGB

23/06/2020 08:03 – Ivan Cairo

RGB-minister Lekhram Soerdjan (r) spreekt een Coroniaan toe die op 22 november vorig jaar zijn grondpapieren kreeg uitgereikt.

RGB-minister Lekhram Soerdjan (r) spreekt een Coroniaan toe die op 22 november vorig jaar zijn grondpapieren kreeg uitgereikt. Foto: NII  

PARAMARIBO – Een aantal burgers die al jaren wacht op grondpapieren is maandag naar het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) getogen om te eisen dat deze alsnog in orde worden gemaakt. Ze vinden dat ze voor de gek zijn gehouden door minister Lekhram Soerdjan en andere regeringsvertegenwoordigers die hen hadden voorgehouden dat de zaken zouden worden geregeld.

Jenny Verveer is maandag niet naar het ministerie gegaan. De afgelopen weken heeft ze contact gezocht met de bewindsman, maar zonder resultaat. Zij heeft op 16 mei 2003 een perceel in de Tawajariepolder aangevraagd dat als vrij domein geregistreerd staat en sindsdien blijken haar stukken steeds zoek te raken. Nu vreest ze niet meer in aanmerking te zullen komen voor het terrein, omdat een buurman die al een perceel heeft naast het door haar aangevraagde dit terrein ook in zijn bezit wil krijgen.

Uit de stukken die zij de Ware Tijd toont, blijkt dat door de jaren heen de verschillende overheidsdiensten die betrokken zijn bij de uitgifte van domeingrond als advies ‘geen bezwaar’ hebben gegeven dat de vrouw het terrein van circa één hectare wordt toegewezen. “Ik heb geappt, gebeld met de minister: geen antwoord”, zegt ze tegen de Ware Tijd.

Gita Bacha toog maandag wel naar het ministerie. Zij is ten einde raad. Deze vrouw had een terrein van negen hectare aangevraagd. Op een gegeven moment werd zij door functionarissen van RGB voorgehouden dat de plek, waarvoor ze al een bereidverklaring zou hebben gekregen, niet meer aan haar zou worden gegeven. Het stuk land zou worden bestemd om een bedrijf op te zetten en voor andere doeleinden. In ruil daarvoor zou Bacha een ander perceel krijgen. Echter, dat is niet gebeurd ondanks harde toezeggingen.

De vrouw toont verslaggevers kwitanties dat ze in totaal ruim SRD 70.000 heeft geïnvesteerd om het areaal te ontbossen en te egaliseren. Zij stond perplex om maandag van Soerdjan te vernemen dat ze het ruilterrein dat haar was aangeboden door RGB had afgewezen. Bacha zegt nimmer een aanbod van het ministerie te hebben afgewezen. “Het is niet waar. Waar is dat stuk, wanneer heb ik geweigerd? Dat wil ik weten. Ik heb nooit iets geweigerd, omdat ik het nodig heb”, zei de vrouw zeer emotioneel.

Ook andere personen vertelden min of meer hetzelfde verhaal. Op districtsniveau of op de overheidskantoren in de randdistricten vindt de afhandeling van aanvragen vlot plaats, maar de stagnatie vindt volgens hen plaats op het hoofdkantoor van RGB. Een man uit Coronie gaf aan dat zijn naam steeds op de lijst stond wanneer notabelen in het district bereidverklaringen uitreikten, maar de zijne was er nooit bij.

Hij zegt langs de rivier een terrein te hebben bezet en deze te hebben opgehoogd met klei om het leef- en bewoonbaar te maken. “Het is geen grond van anderen dat ik heb aangevraagd. Na wan presi pe sma no b’o wani tan. Na landaanwinst. Toch den man e du so moeilijk. Na liba kanti mi de. Na mi hey a klei dati, trowe o meni truck santi“, zegt hij. Veel vertrouwen hebben de mensen niet dat hun papieren nog in orde worden gemaakt voordat de huidige regering aftreedt.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/23/burgers-eisen-grondpapieren-van-rgb/
Distributie Covid-19-steunpakketten opnieuw stopgezet

22/06/2020 17:29 – Van onze redactie

Distributie Covid-19-steunpakketten opnieuw stopgezet

Foto: Regillio Derby  

PARAMARIBO – De regering heeft opnieuw besloten de distributie van de Covid-19-steunpakketten bij de veertien locaties stop te zetten. “Omdat er nog steeds een grote massa kwam en de sociale afstand niet in acht werd genomen door de mensen”, legde directeur Angela Salomo van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting maandag uit tijdens de reguliere persconferentie van het Covid-19-managementteam.

Ze maakte duidelijk dat het “geen ramp” is, omdat enerzijds er tussen 9 en 20 juni meer dan achttienduizend pakketten zijn verdeeld. Anderzijds zal op 6 juli de draad weer worden opgepakt. Echter, distributie zal dan slechts verlopen via de verschillende wijkkantoren van het ministerie. Registratie kan tussen 24 en 30 juni tussen acht uur ‘s morgens en twaalf uur ‘s middags. Ze riep mensen op zich slechts op te geven als ze “echt behoeftig” zijn.

Ook de registratie voor de werkloosheidsuitkering aan de Gongrijpstraat is stopgezet. Daartoe besloot de regering omdat op die plek er geen goede condities waren om de Covid-19-maatregelen, waaronder social afstand, na te leveren. Besloten is opgave te doen via de Covid-19-website (covid-19.sr) of via e-mail. Bij de Gongrijpstraat hebben eerder zeker vierduizend man zich opgegeven.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/22/distributie-covid-19-steunpakketten-opnieuw-stopgezet/
Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *