UITLOKKING: DESI BOUTERSE FORCEERT NOODTOESTAND IN NICKERIE, HET MAROWIJNE GEBIED EN HET BINNENLAND. MILITAIREN EN INHEEMSEN ROEREN ZICH.

 

Auteur: Angela Fernald

De COVID-19 wordt gebruikt om het Binnenland in militaire greep te krijgen. Waar is de President zo bang voor? Want hij neemt zijn eigen regels niet serieus zoals breed in de nationale en internationale pers werd uitgemeten.

De naam van Ronnie Brunswijk als bevrijder van Suriname, wordt binnen de Marron- en Inheemse gemeenschappen steeds vaker genoemd. Brunswijk heeeft in het verleden bewezen de gewapende strijd tegen Bouterse niet te schuwen, al dan niet geinitieerd of gesteund door het buitenland, met name Nederland. Anno 2020 gaat deze strijd door op democratische leest geschoeid, en nu hand in hand met de Inheemse broeders. Dat komt steeds duidelijker naar voren. De eenheid van het binnenland is noodzakelijk in de strijd tegen het Bouterse regime. Brunswijk ontpopt zich steeds duidelijker als de redder des vaderland. Het is niet zonder reden dat Bouterse zo zwaar richting het Binnenland dreigt met een noodtoestand. In het binnenland dreigt de NDP van Bouterse terrein te verliezen en de persoon Bouterse is steeds minder populair. Het is Ronnie Brunswijk die zijn plaats inneemt en de binnenland bewoners probeert te verenigen tegen het bedrog van Desi Bouterse. In de stad is het de VHP als grootste oppositionele politieke partij die de strijd tegen Bouterse zou moeten aanbinden. Maar de VHP dreigt het te verliezen daar zij niet in staat blijkt de oppositie in een strategisch partnerschap te verbinden in de strijd tegen Bouterse en zijn regime. De VHP heeft de strategische fout begaan om alleen voor 28 zetels te gaan, in plaats van de zo broodnodige samenwerking om tezamen het hoogste aantal zetels te behalen en samen op te trekken tegen de hoofdvijand. De VHP heeft in de stad alle mogelijkheden voorbij laten gaan om samen met de NPS en de ABOP met de Mapane beweging erbij en de orange-movement een massale beweging op te zetten tegen het regime. Op een natuurlijke manier heeft de VHP zichzelf als leider uit de markt van de oppositionele beweging geplaatst vanwege haar zelfzuchtigheid naar macht en 28 zetels. Deze isolatie van de VHP is Bouterse niet ontgaan, en ook de ABOP leidingis dit niet ontgaan. De ABOP en de PL hebben de zwakte geconstateerd en namen voorzichtig een stukje leiding over door hun samenwerking inzake kandidaat stelling in bepaalde districten. De VHP daarentegen is aan het eroderen en geplaagd door overloperij. De VHP leider zal door zijn verkeerde prognose het onderspit gaan delven en de macht en het leiderschap aan Ronnie Brunswijk moeten overlaten. Het binnenland is immers het economische hart van Suriname en gecombineerd met de olie vondsten had de bundeling tussen ABOP en VHP al veel eerder aan de samenleving gepresenteerd moeten worden. Maar de VHP leiding liet verstek gaan en zag eerder een kans van slagen in haar omgevormde strategie van zelf het binnenland in te trekken en de partij om te vormen. Maar mensen zijn niet gek, en zien precies hetzelfde denken terug van de NDP en het misbruiken van de laaggeschoolde mensen. Alle politieke partijen opereren binnen de marches van het PATRONAGE MODEL. In wezen blijft de basis dus precies hetzelfde maar komen steeds andere politici aan het roer, MAAR HET MODEL WORDT NIET VERANDERD EN BLIJFT HETZELFDE. En precies hier zit de kern van de armoede in Suriname. Het PATRONAGE MODEL MOET OMGEGOOID WORDEN WIL ER UBERHAUPT VAN ENIGE ONTWIKKELING SPRAKE ZIJN. En helaas maakt de VHP binnen het patronage model toch kardinale strategische fouten. 

Door de zwakte van de VHP en het uitblijven van de eenheid van de oppositie probeert Bouterse letterlijk terrein te winnen. Er moet een clash worden geforceerd aan beide landsgrenzen om de noodtoestand te rechtvaardigen onder het mom van Covid-19 Wet uitzonderingstoestand, dezelfde wet waarmee ook de bankwet en de wet op de staatsschuld opzij kunnen worden geschoven. De regering staat boven de wet met de wet uitzonderingstoestand. Maar de PROCUREUR GENERAAL legt net als de GOVENOR van de CENTRALE bank eerder deed met de VALUTAWET deze wet ook naast zich neer. Het DIRECTORAAT NATIONALE VEILIGHEID moet de gemeenschap komen uitleggen waarom er met buitenlanders de arrestatie van Cairo is ingezet. Het “A NO MI” kan niet geldig zijn, nu er door DNV zelf is toegegeven dat zij achter de actie zaten. 

AUDIO

Boze bewoners Perica barricaderen Oost-Westverbinding

04/05/2020 06:36 – Gilliamo Orban

Bewoners van Perica hebben de Oost-Westverbinding gebarricadeerd. Zij eisen elektriciteit voor zeker driehonderd huishoudens.

Bewoners van Perica hebben de Oost-Westverbinding gebarricadeerd. Zij eisen elektriciteit voor zeker driehonderd huishoudens. Foto: Sherida Hek  

PARAMARIBO – De maat is vol voor bewoners van Perica in het district Marowijne, omdat ze het decennialang moeten doen zonder elektriciteit. Ze zijn maandagochtend om zes uur overgegaan tot het blokkeren van het verkeer op de belangrijke Oost-Westverbinding door onder andere een auto op de weg te parkeren. Hierdoor ontstaan files richting Albina en richting Paramaribo.

“We zijn echt teleurgesteld dat we nog niet over stroom beschikken, terwijl in december aan ons was beloofd dat dit probleem tot het verleden zou behoren”, zegt Carmen Pinas, woordvoerder van bewoners, tegen de Ware Tijd. Ze verwijst naar een toezegging van president Desi Bouterse in oktober.

Het staatshoofd zei toen tijdens een bezoek aan de bewoners, dat hun huizen ‘volgens planning’ in december stroom zouden krijgen. De gemeenschap heeft hem bij die gelegenheid ook een brief met klachten overhandigd. De mensen willen 24 uur stroom hebben en zullen geen genoegen nemen met een aantal uren elektriciteit per dag.

Een generator van de overheid voorziet ongeveer vijftien huishoudens al geruime tijd dagelijks van een aantal uren elektriciteit. Tussen km 56 en km 72 moeten nog ongeveer driehonderd huizen van stroom voorzien worden. Ook worden er nieuwe huizen gebouwd in de verwachting dat de buurt van stroom voorzien zal worden.

Pinas legt uit dat minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnnen onlangs een generator met hogere capaciteit in gebruik heeft genomen en de mensen hadden verwacht dat het elektriciteitsnet uitgebreid zou worden. Maar ze vinden dat zij er bekaaid vanaf zijn gekomen, omdat er geen nieuwe palen met kabels zijn geplaatst.

“Dit hebben ze met diepe teleurstelling en afschuw moeten aanzien”, zegt bewoner Sherida Hek. De gemeenschap had volgens haar verwacht dat de minister in zijn toespraak exact zou aangeven wanneer de overheid zou starten met de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Akiemboto heeft de mensen bij de ingebruikname gevraagd om geduld te hebben.

Bij de mensen kan het er niet in dat een klein deel van de gemeenschap over stroom beschikt en het gros van de mensen verstoken is van elektriciteit. “Ons geduld is nu echt opgeraakt”, zegt de bewoner. De bewoners hebben een brief opgesteld voor de president en zien graag dat hij die in ontvangst komt nemen. “Wij geven de moed niet op en vragen de president om persoonlijk te werken fu leti a faya vóór 25 mei “, zegt Hek.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/04/boze-bewoners-perica-barricaderen-oost-westverbinding/

 

SKALIANS MOETEN ZICH OOK HOUDEN AAN LOCKDOWN MAROWIJNERIVIER

May 2, 2020

Alle goudzoekende vaartuigen op de Marowijnerivier en het Lawagebied zijn stilgelegd. Wie toch een kans waagt om goud te mijnen op de Marowijnerivier zal moeten instaan voor harde consequenties, waaronder in beslagname van de peperdure investering.

“Het is een total lockdown. Er is geen beweging op de rivier”, zegt Danielle Veira. De directeur Nationale Veiligheid zegt dat alleen vaartuigen die zowel van het traditioneel gezag als de veiligheidsdiensten toestemming hebben gekregen, het water mogen opgaan. Skalians vallen niet onder de categorie noodzakelijke vaartuigen.

Dit klinkt als muziek in de oren bij de Franse veiligheidsdiensten die langer dan een jaar aandringen op Suriname om de skalians uit de vaart te halen. Het is onduidelijk hoeveel skalians er precies actief zijn op de Marowijne-rivier, maar de Fransen confronteerden Suriname, tijdens een overlegmoment de afgelopen week, met 35 schepen in het Marowijne- en Lawagebied.

De bedoeling is dat er tot en met 10 mei gezamenlijk zal worden gepatrouilleerd op de Marowijnerivier om illegale personen- en goederenverkeer tegen te gaan. Echter gaat het niet om een jointpatrouille waarbij Franse en Surinaamse militairen samen in een boot zullen zijn. Het model is dat de Fransen hun gedeelte van de rivier zullen bewaken en Suriname haar deel. Hierover is er reeds overleg geweest.

Frankrijk heeft dus geen invloed op skalians die toch aan de Surinaamse kant om welke reden dan ook toch activiteiten zouden ontplooien.

Volgens Veira hoeft er daaraan niet getwijfeld te worden. Er wordt geen enkel verkeer toegestaan op de rivier, tenzij het gaat om lokale goederentransport waarvoor er uitdrukkelijk toestemming is verleend. “Total Lockdown betekent: yu no e move. yu no e skoifi. Het komt erop neer dat u alleen kan verplaatsen als u toestemming heeft van het traditioneel gezag en toestemming de veiligheidsdiensten.”

Grensoverschrijdende vaarten zijn uitgesloten. Hiervoor zal er onder geen enkele voorwaarde toestemming worden verleend.

UNITEDNEWS

Landelijke operatie ‘drin dresi wakti siki’ gestart vanwege COVID-19

Gwendoline Babel, onderdirecteur DNV. Beeld YouTube

Om het COVID-19-virus buiten de grenzen van Suriname te houden is gisteren de landelijke operatie ‘drin dresi wakti siki’ gestart. De operatie wordt uitgevoerd in opdracht van president Desi Bouterse en onder aanvoering van het COVID-19 Crisis Managementteam. Deze aanpak is gepresenteerd door Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

De operatie duurt tot en met 10 mei en is een civiel-militaire operatie, ter ondersteuning van de gezondheidsdiensten, met name de Medische Zending, en met betrokkenheid van het traditioneel gezag. Ook de kustwacht is betrokken bij deze operatie. Na vaststelling van COVID-19-besmettingen in het oosten van Suriname, heeft de president op 29 april op advies van het nationaal managementteam COVID-19 een totale lockdown voor de grenzen en grensrivieren aangekondigd.

Er zijn controleposten ingezet op strategische plekken te land en te water in het oosten, westen en zuiden van Suriname. Dit is gedaan om alle uitwijkroutes te kunnen beheersen, zodat persoonsbewegingen kunnen worden getraceerd. Op dit moment zijn er twintig controleposten te land op de volgende locaties:
– Coronie: Burnside, Totness
– Saramacca: Boskamp, Monkshoop
– Zuid-Suriname: Witagron, Pikin Saron, Redi Doti, Brug Van Blommenstein Stuwmeer en Kraka
– Oost-Suriname: Stolkerstijver, nabij Marwina Ziekenhuis, afslag richting Snesikondre-Langatabiki
– Oostgrens: Bij de plaats die bekend staat als Trans Amerika zullen het leger en de politie deze locatie helemaal overnemen, Galibi, Erowarte.

Bij de checkpoints zullen onder andere vragen worden gesteld over de reisgeschiedenis van personen en waar mogelijk zal de temperatuur ook gemeten worden. Ook voor de grensrivieren geldt een totale lockdown. Het gaat om de Corantijn-, Marowijne- en Lawarivier.

Dit betekent dat er geen verplaatsingen mogen plaatsvinden zonder toestemming van het COVID-19 Managementteam. Er worden rivierpatrouilles uitgevoerd door militairen en politie, zegt Babel. In het westen van Suriname wordt gepatrouilleerd op de Nickerierivier, Clarasluis, Southdrain, Backtrack locaties, Wakay en Apoera. Ook in het oosten worden rivierpatrouilles uitgevoerd te Langatabiki, Gakaba, Stoelmanseiland, Lawa tabiki en Kumakapa.

Volgens de onderdirecteur van DNV zijn verplaatsingen slechts toegestaan voor essentiële diensten, die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en essentiële diensten van de overheid zoals medewerkers van de verkiezingsorganisatie, waaronder colporteurs.

Ze benadrukt dat de operatie ‘drin dresi wakti siki’ en daaraan gekoppelde maatregelen en activiteiten uitsluitend bedoeld zijn om illegale verplaatsingen en verdere verspreiding van het coronavirus in Suriname tegen te gaan. Het is bekend dat dit virus zich razendsnel verspreid en in recordtijd dodelijke slachtoffers maakt. Door kordaat optreden van het COVID-19 Managementteam is Suriname tot nu toe bespaard gebleven van een ernstige gezondheidscrisis. Deze ‘gelukkige toestand’ kan in een oogwenk omslaan, als geen gehoor wordt gegeven aan de COVID-19 orde- en gezondheidsmaatregelen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/01/landelijke-operatie-drin-dresi-wakti-siki-gestart-vanwege-covid-19/

Binnenland heeft geen voorziening voor opvang vermoedelijke COVID-19-gevallen

Herman Jintie, algemeen directeur Medische Zending. Beeld YouTube

De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) heeft op dit moment niet de nodige voorzieningen in het binnenland om personen te isoleren en apart te verplegen. Mocht er sprake zijn van een vermoedelijk geval, dan wordt deze persoon meteen vervoerd naar Paramaribo waar er een COVID-19-test zal worden gedaan, gaf MZ-directeur Herman Jintie te kennen tijdens de gisteren gehouden persconferentie.

Hij legde uit dat als er ingegrepen moet worden, de persoon dan al in Paramaribo is waar de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn. De MZ-directeur liet meteen ook weten, dat er nog geen positieve COVID-19-gevallen zijn in het binnenland.

Verder legde hij uit dat er een standard operating procedure (SOP) gevolgd moet worden wanneer er een vermoedelijk geval zich voordoet in het binnenland. Op het moment dat er sprake is van een vermoedelijk geval, dan wordt die persoon meteen afgezonderd van de andere personen. Er treedt direct een protocol in werking, waarbij die persoon meteen naar Paramaribo wordt gebracht om te testen. Als de testresultaten binnen zijn, wordt bepaald als die persoon in quarantaine gaat of als die geïsoleerd wordt.

Jintie gaf ook aan dat de nodige transportmiddelen wel aanwezig zijn om vermoedelijke gevallen meteen te vervoeren naar Paramaribo. Het type transport hangt echter wel helemaal af van waar de persoon afkomstig is. Voor vervoer over land zijn er ambulancen ter beschikking en als de persoon overgevlogen moet worden, zijn er vliegtuigen aanwezig om ingezet te worden. “Het is helemaal afhankelijk van waar de persoon is”, zegt hij.

De president heeft de COVID-19-maatregelen verscherpt bij de oostelijke grens en een totale lockdown afgekondigd op de rivieren in het Tapanahony- en Lawagebied. Het gaat hier om de afsluiting van de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier tot 10 mei.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/01/binnenland-heeft-geen-voorziening-voor-opvang-vermoedelijke-covid-19-gevallen/

 

SURINAME IN DE BAN VAN DE NADERENDE VERKIEZINGEN 25 MEI 2020
Het gaat niet goed met Suriname. Het land is nagenoeg failliet. Er zijn verschillende financiële r schandalen in de bancaire sector, waarbij een handvol hoge functionarissen ervan verdacht wordt te hebben gestoeid met miljoenen Euro’s van de bevolking. Het vertrouwen in het bankwezen is erg geschaad. De procureur Generaal wordt bedreigd en onder druk gezet omdat hij ingevolge zijn ambt zoals het betaamt de minister van financiën Guillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging heeft gesteld. Volgens de Surinaamse grondwet moet het initiatief van de PG, dat moet leiden tot eventuele vervolging van de minister van financiën, getoetst worden door het parlement. Deze toetsing wordt geheel verkeerd begrepen in kringen van de regeercoalitie. De clausule van toetsing in de wetgeving is ingebouwd als eventuele noodrem, indien aantoonbaar is dat voortzetting van de rechtsprocedure tot ernstige ontregeling van de Surinaamse maatschappij kan leiden. Het inzetten van de rechtsprocedure tegen de minister is juist bedoeld om uit de corruptieve chaos in het land te geraken. Toch verwacht men dat de NDP regering zich met hand en tand zal verzetten tegen de strafrechtelijke vervolging van Gillmore Hoefdraad. Een andere groep burgers vindt dat als de minister van financiën niet vervolgd wordt , dat dan ook de governor van de Centrale Bank, die nu gevangen zit , moet worden vrijgelaten. De Amerikanen zouden aandringen op vervolging van Hoefdraad omdat deze in strijd met de Amerikaanse bankwet zou hebben gehandeld met van de Amerikanen geleend geld met duidelijke gerichte oormerken/voorwaarden. Laat Suriname de minister van financiën wegkomen met begane onwettige blunders, en bewust oneigenlijk gebruik van financiële middelen en het verstrekken van onjuiste informaties,ongestraft laten, dan zou dat de relatie Suriname -USA kunnen schaden.
Terwijl Suriname worstelt met het domino-effect van de financieel/bancaire schandalen, is er nog steeds de invloed van de COVID-19 (Corona) pandemie, die door de regering misbruikt wirdt als welkome probleemoplossier. Vrijheidsbeperkende nood-wetgeving bijvoorbeeld vormt een bron van wantrouwen bij de bevolking, die de regering ervan beschuldigt de Corona pandemie te misbruiken om haar macht te consolideren
De NDP – coalitie zal bij de naderende verkiezingen volgens betrouwbare peilingen minstens 10 (van de 51) zetels terugvallen naar ongeveer 15 zetels. De Marrons die massaal de ABOP traditioneel ondersteunen beginnen te twijfelen aan de beginselvastheid van hun politieke leider Ronny Brunswijk. De spontane groei vab de ABOB is gestuit door 2 gebeurtenissen. Zonder overleg zijn ABOP en PL (Somohardjo) een huwelijk aangegaan. De tweede oorzaak van de twijfel bij het electoraat is veroorzaakt door het standpunt van Brunswijk inzake aanname van miljoenen Euro’s van de autohandelaren Yokohama,(NDP) en financiering van gele truitjes door de puissant rijke ondervoorzitter van de NDP.. Brunswijk reageert teleurstellend op de ontstane kritiek en beweert dat hij altijd geld zal aannemen maar toch zal doen wat hij wil. Deze houding belooft niet veel goeds voor de politiek van de toekomst. De zogenaamde eenheidsbeweging van de PL is ook niet content met de politieke fratsen van Somohardjo, die zich strijdmakker van Brunswijk acht. De oppositionele partijen hebben geen strategie om de veranderde wetgeving te omzeilen en lopen regelrecht in de opgezette val van de NDP, die het electorale veld heeft versnipperd. 17 partijen zijn in derats- race die alleen verliezers zal opleveren.De NDP rekent op haar financiële kracht bom na de verkiezingen politici om te kopen. Naarmate de verkiezingen naderen wordt de sfeer grimmiger. De bevolking voelt zich onveilig door machinaties van de inlichtingendiensten, leger en politie. De NPS lijkt volgens de peilingen af te stevenen op de grootste winst, mede vanwege een opmerkelijke troef,NPS kandidaat Dr. Shanti Venetiaaan , de populaire wiskundige, dochter van de voormalige president. Ronald Venetiaan eveneens wiskundige. Zal de NPS in staat zijn het vertrouwen in de politiek te herstellen.?
ANS persbureau , 30 april 2020. Nijmegen/Paramaribo

Verscherpte Covid-19 maatregelen oostgrens ingegaan

April 30, 2020

President Bouterse heeft tijdens zijn televisietoespraak op 29 april 2020 verscherpte Covid-19 maatregelen afgekondigd. Dit naar aanleiding van de alarmerende situatie nabij de oostelijke grens. Deze verscherping houdt de verhoging van rivierpatrouilles in samenwerking met de Fransen in, alsook een totale lockdown op de rivieren in het Tapanahony- en Lawagebied. Tevens zullen er in het hele land extra controleposten van het Korps Politie in Suriname en het Nationaal Leger worden opgezet. Het gaat hier om de afsluiting van de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier tot 10 mei 2020. Essentieel verkeer blijft toegestaan. De nieuwe maatregelen zijn bedoeld ter beheersing van de situatie in het gebied. Verder zegt het staatshoofd dat de regels bedoeld zijn om de gehele bevolking te beschermen. Recent zijn in dit grensgebied 17 mensen aan de Franse kant positief getest op COVID-19. Uit deze groep zijn vijf bootsmannen, die met meerdere mensen aan de Surinaamse zijde van de grens in contact zijn gekomen. Tot 10 mei zijn alleen gecontroleerde verplaatsingen van en naar de gebieden toegestaan. Voor de kustvlakte blijven de volgende maatregelen van kracht: De partiële lockdown van 20:00 s’ avonds tot 06:00 uur in de ochtend, duurt voort tot en met zondag 10 mei 2020. Ook de publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht met name: regelmatig handen wassen en 2 meter sociale afstand houden en geen samenscholingen van meer dan 10 personen. “Wij willen immers voorkomen dat wij moeten dealen met een ongecontroleerde Covid-19 uitbraak, zodat hoewel er enigszins is aangepast aan de omstandigheden, ook de verkiezingen op een veilige manier kunnen plaatsvinden”, aldus het staatshoofd.

Nog geen duidelijkheid over Russische helikopters

April 29, 2020

Volgens Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, is er nog geen duidelijkheid over de aanwezigheid van Russische helikopters in Suriname. “We hebben totaal geen beeld. We hebben vragen gesteld en brieven geschreven, maar er is nog steeds geen duidelijkheid. We hebben de overeenkomst tussen Suriname en Rusland ook nog niet gehad”, zegt Santokhi in gesprek met De West. Een bezoek van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aan Rusland, zou hebben geresulteerd in het ondertekenen van een militaire samenwerkingsovereenkomst met de Russen. Zulke zaken moeten volgens Santokhi in het openbaar besproken worden, maar er is nog steeds geen informatie. Het is volgens hem ook niet duidelijk of de helikopter gekocht of geleased is. “Feit is dat ze hier zijn en een rol vervullen in het voordeel van de regeringspartij”. De regering had in februari laten weten, dat de helikopter speciaal voor activiteiten ter ontwikkeling van het binnenland zou worden ingezet en dat verschillende overheidsinstanties alsook particulieren in de gelegenheid zouden worden gesteld, materiaal naar afgelegen gebieden te vervoeren. Santokhi zegt dat door de covid-19 situatie het voeren van campagne enigszins beperkt is, maar dat de NDP wel normaal campagne voert. “Dat is al een indicatie van het houden van oneerlijke verkiezingen. De helikopter moet niet gebruikt worden om campagne te voeren. Het volk moet geholpen worden”. Santokhi wijst erop dat Rusland eerder is genoemd bij het beïnvloeden van verkiezingen in Engeland en de Verenigde Staten. “We zijn bezorgd en hopen niet dat het hier ook gebeurt. We weten wel dat de regering alles zal doen om de verkiezing te beïnvloeden”. Naar aanleiding hiervan hebben politieke partijen gewerkt aan het opzetten van een anti-fraude platform om zoveel mogelijk een eerlijk verloop van de verkiezingen te garanderen. “We hebben ook een brief geschreven aan de president en aangegeven hoe we kunnen werken naar eerlijke verkiezingen. We hebben bijvoorbeeld voorgesteld dat er beveiligingscamera’s geplaatst worden op de verschillende stembureaus”, aldus Santokhi.  

Totale Lockdown oostgrens verergert situatie boothouders verder

April 30, 2020

Volgens Abop-parlementariër, Marinus Bee, is de situatie van de boothouders verergerd met de inlassing van de totale lockdown aan de oostgrens van Suriname. “De mensen zijn nu in een totale lockdown geplaatst, en de overheid is de mensen nog steeds niet tegemoet gekomen. De bewoners in dat gebied maken zich zorgen over voeding”, zegt Bee tegenover de krant. Gisteren liet de president tijdens een videotoespraak weten, dat vanwege de  toename van het aantal Covid-19 besmettingen in ons buurland, het nodig is maatregelen te treffen. Zo geldt vanaf heden een totale lockdown in het Tapanahony en Lawa gebied. Aldus de president. “Ik heb gisteren gesproken met de mensen van Gonini Kriki Mofo. Deze vertellen in quarantaine te zijn geplaatst, maar niemand die hen voeding aanlevert”, zegt Bee. Ook de boothouders in Albina hebben volgens hem nog niets vernomen van de overheid. “Abop is de mensen wel tegemoet gekomen met pakketten, maar ook dat is straks op”, zegt Bee. Volgens hem is het een grote noodzaak dat de overheid haar verantwoordelijkheid kent en neemt, alvorens zaken uit de hand lopen. Volgens Bee gaat het om jongens die brodeloos zijn gemaakt, maar nog steeds hun gezinnen van onderhoud moeten voorzien. Ook de kwestie met betrekking tot de mensen die de oversteek moeten doen om hun stem uit te brengt, baart hem zorgen. “We geloven erin, dat voor de verkiezingen de regering met een oplossing komt met betrekking tot die groep”, zegt Bee. Volgens hem zijn er nog geen gesprekken gevoerd met de regering, maar is hij ervan overtuigd, dat de overheid op de hoogte is. “Ik heb niet het gevoel dat de regering op deze manier Abop een zetel wil ontnemen, omdat het ook gaat om aanhangers van de NDP die willen komen stemmen”, aldus Bee.

Bootslieden Albina uiten bedreigingen richting NL

April 25, 2020

De bootslieden die op de Marowijne rivier varen, zouden naar verluidt gisteren de leden van het Nationaal Leger de oorlog hebben verklaard. Naar wij vernemen zou het behoorlijk uit de hand zijn gelopen tussen enkele bootslieden en militairen. De bootslieden verklaarden dat zij het wachten zat zijn en dat niemand met hen komt praten. Dit terwijl het leven dagelijks zwaarder wordt en ze hun gezinnen moeten verzorgen. “Ze hebben ons altijd als minderwaardig gezien en het moet eens ophouden”, gaf een boze boothouder aan. Volgens hem is sterven door een ziekte, even zwaar als sterven door de honger. “We zitten al langer dan een maand thuis, maar niemand kan ons zeggen hoelang dit zal duren en op welke manier zij ons tegemoet zullen komen”, aldus een boothouder. Eerder deze week zou de politie ertoe over zijn gegaan, de buitenboordmotoren van de bootslieden in beslag te nemen, omdat zij illegaal mensen zouden hebben vervoerd. De passagiers zouden toen over zijn gebracht naar het politiebureau te Albina, waarna zij de volgende dag in quarantaine werden geplaats voor twee weken. Volgens de bootslieden zijn ze bewust van het gevaar, maar hebben ze geen andere keus. “Als we beginnen te stelen, hebben ze een reden om ons neer te schieten”, aldus een boothouder.  De president heeft gisteren bekendgemaakt dat de situatie aan de grenzen er nog steeds niet rooskleurig uitziet en dat op grond daarvan de Lockdown zal worden verlengd. Echter zal de controle bij de grenzen verhoogd worden en dat de overbruggingspakketten zullen worden gepresenteerd. Het is nog niet bekend of deze boothouders ook in aanmerking zullen komen.

Traditionele gezagdragers willen terug naar woongebied; vliegkosten nog niet betaald

Een deel van de gezagsdragers, die door president Desi Bouterse naar Paramaribo was gehaald om geïnformeerd te worden over de COVID-19-maatregelen. Foto: Suriname Herald

De traditionele gezagdragers die naar Paramaribo werden gehaald door president Desi Bouterse om geïnformeerd te worden over de maatregelen rondom het COVID-19-virus, zijn nog niet teruggekeerd naar hun woongebied. Dit, omdat de vliegkosten nog niet door de regering zijn betaald.

Aan de kapiteins en basya’s was gezegd, dat zij afgelopen zaterdag terug zouden keren naar hun woonplaats. Dit is echter nog niet gebeurd. Bovendien hebben zij nog geen officiële berichten gekregen vanuit de regering over hun terugkeer. Tot gistermiddag was niets bekend.

Op het vliegverkeer naar het binnenland is er ook een lockdown. Voor de dignitarissen werd er een uitzondering gemaakt, zodat zij overgevlogen konden worden in verband met de COVID-19-informatiebijeenkomsten. “We zijn blij dat het staatshoofd ons naar Paramaribo heeft gehaald om ons ook informatie te geven over het coronavirus. We hoorden erover, maar wisten niet precies waarover het ging. Nu hebben wij informatie gekregen en ook filmpjes gezien hoe het virus in het lichaam van iemand kan terechtkomen. Ook nu is voor ons duidelijk hoe personen besmet kunnen raken”, vertellen ze allen in gesprek met Suriname Herald.

De kapiteins en basya’s geven aan toch wat te hebben geleerd uit de informatiesessies, die het COVID-team met ze had. Bij terugkeer zullen zij hun onderdanen verder informeren over de maatregelen die gehanteerd moeten worden.

Controle
Hoofdkapitein Simons Doewa van het dorp Cottica te Aluku vertelt dat er in het dorp nog steeds feestjes worden gehouden. Met de informatie die hij toen over de ziekte had probeerde hij de dorpelingen te informeren, maar hij werd niet serieus genomen. Hij heeft daarom een beroep gedaan op president Bouterse om ook militairen en politie in het dorp te plaatsen voor de controle. “Deng sma fu mi tranga yesi, deng no e arki”, zegt de bezorgde kapitein. Van de Fransen hadden ze al wat informatie gekregen, maar niet uitgebreid. Het dorp grenst voor een deel aan Frans-Guyana.

De dignitarissen leggen uit dat zij eerst de informatie zullen delen met de granman. Daarna zal gekeken worden hoe de dorpelingen geïnformeerd zullen worden. Verder hebben ze aangegeven, nog niet over de spullen te beschikken, die gebruikt moeten worden om de handen te ontsmetten.”

Ze vinden dat je de personen ook moet wijzen hoe ze hun handen moeten ontsmetten. De dignitarissen zeggen niet te beschikken over handsanitizers, handzeep en de scanapparaten. Voor hun zou het handig zijn om ook te beschikken hierover, zodat de verpleegkundigen op de poliklinieken personen kunnen testen bij hoge koorts.

Verder hebben de gezagsdragers ook geklaagd over het feit, dat er in sommige gebieden geen permanente arts is. Dit is het grootste zorgpunt van het traditioneel gezag. Volgens hun heeft president Bouterse toezeggingen gedaan. Het staatshoofd heeft hun beloofd, dat zij binnen twee weken over de spullen zullen beschikken.

Simone Awanna

Bee waarschuwt voor humanitaire crisis; geduld kleine ondernemers opgeraakt

ABOP-parlementariër Marinus Bee. Foto: Suriname Herald

Marinus Bee, DNA-lid van de ABOP, waarschuwt de regering om ervoor te waken dat het land niet in een humanitaire crisis terechtkomt. Hij noemt de situatie van de boothouders en taxichauffeurs in de grensdistricten zorgelijk. Aan Suriname Herald zegt het assembleelid, dat hij heeft gesproken met deze groep.

Uit dit gesprek is gebleken, dat het probleem groter is dan wat velen denken. De mannen hebben geen geduld meer. Ze zien geen uitweg meer en willen opkomen, omdat er geen hulp komt vanuit de overheid, zegt de volksvertegenwoordiger. Door de sluiting van de grenzen hebben deze kleine ondernemers geen inkomsten meer. Zij moeten het hebben van het reizend publiek.

Hij zegt persoonlijk achter de sluiting van de grenzen te staan, vanwege het gevaar op besmettingen met het COVID-19-virus. Hij roept daarom nogmaals eenieder op, om gehoor te geven aan de opgelegde instructies van de overheid.

Bee vindt het echter wel jammer, dat de groepen die het zwaarst getroffen zijn zoals de boothouders en taxichauffeurs in Nickerie en Marowijne geen hulp krijgen. “Het is vervelend dat de regering al weken de lippen stijf houdt en niks van zich heeft laten horen, terwijl er personen zijn die in onzekerheid leven”, zegt het assembleelid.

Hij vraagt zich af waar de noodhulp blijft. In alle landen hebben regeringen al hulp geboden. Waarom dit niet het geval kan zijn in Suriname, is een vraag die in de lucht blijft hangen, meent de ABOP-politicus. Het roept volgens hem allemaal vragen op, dat niemand vanuit de leiding van het land zich hierover uitspreekt terwijl het om een serieuze zaak gaat.

Bee zegt dat er geen politiek met deze situatie moet worden bedreven, omdat het nu om het leven van mensen gaat. “Het gaat in deze niet om personen van een bepaalde politieke partij maar om Surinamers, landgenoten die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben naar hun vrouw en kinderen toe.

De ABOP-parlementariër roept president Desi Bouterse en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op, om liever vandaag dan morgen iets van zich te laten horen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/23/bee-waarschuwt-voor-humanitaire-crisis-geduld-kleine-ondernemers-opgeraakt/

23-04-2020

Buurland Frans-Guyana heeft nu 107 bevestigde Covid-19-gevallen. In het dorp Grand-Santi, nabij Stoelmanseiland, zijn gisteren 9 personen positief getest op het virus. De bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus in Frans-Guyana komen voor in Saint-Laurent du Maroni, Kourou, Cayenne, Maripasoela en nu ook te Grand-Santi. Het dorp Grand-Santi is uit voorzorg afgesloten. De Surinaamse autoriteiten zijn door de Fransen op de hoogte gesteld van de nieuwe besmettingen dichtbij Surinaams grondgebied.

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk, oceaan, buiten, natuur en water
 
 

Bee: Bootsmannen Albina dreigen in actie te komen

22 Apr, 2020, 07:31

foto
 Assembleelid Marinus Bee 

De situatie met de boothouders in Albina dreigt uit de hand te lopen nu de grens met Frans-Guyana al langer dan een maand is gesloten. De mannen zitten zonder inkomen en kunnen hun gezin niet verzorgen. Er is geen zicht op wanneer ze weer aan het werk kunnen gaan, zegt Assembleelid Marinus Bee (ABOP) aan Starnieuws. 
 
“Ik vind ook persoonlijk dat er geen hulp is gekomen tot nu toe en dat is heel erg. De boothouders en taxidrivers waren allemaal blij toen er een bedrag van SRD 400 miljoen was goedgekeurd. Uit het noodfonds zouden personen die door de Covid-19 crisis het moeilijk hebben gekregen, worden geholpen. Maar we zijn bijna twee weken verder en er is geen zicht op wanneer de regering de mensen tegemoet zal komen,” voert Bee aan. 
 
“Ik roep als volksvertegenwoordiger de regering op met spoed over de brug te komen en vandaag nog met een regeringsdelegatie naar het gebied te vertrekken om met de mannen te praten en te komen tot een oplossing. De mannen hebben een verantwoordelijkheid en dat moeten we niet onderschatten,” benadrukt Bee. 
 
Assembleelid tevens voorzitter van ABOP, Ronnie Brunswijk, had een week geleden met de mensen gesproken. Hij had hen gevraagd zich rustig te houden omdat er hulp geboden zou worden. “Maar wij vinden dat de tijd nu dringt. De mensen hebben honger maar ook de dorpen langs de rivier moeten zo snel mogelijk voorzien worden van voedsel. Het leven van de gemeenschappen is ontwricht, dus regering neemt u de verantwoordelijkheid op,” stelt Bee. 

Wanneer maskers vallen!!

 
Na dagen de zaak in overweging te hebben genomen acht ik het nodig in deze te reageren
Ik doe dit omdat ik bewust althans daar is toe gepoogd bij bennbeteokken
In de onderste post op de STREI page is aangegeven dat men de oude post van 24 November 2018 beter moet doornemen .
Hier ben ik heeeeeel duidelijk op de foto te zien en wordt onderin de post voor alle duidelijkheid weer expliciet aangegeven waar ik op de foto sta.
1 .Hiermee wordt ik zonder zoveel woorden ,geïntroduceerd in het belangenspel van de partij nu
2. Wie kritisch het stuk leest zal met de feiten in handen snel doorhebben dat dit stuk is gepubliceerd binnen de 1e 24 u van mijn’ bijzonder verblijf ‘ bij de mp .
3. Zaken zijn verdraaid om het verhaal kennelijk sappiger te maken.
4 Ik had tot 24 Oktober 2018 nooit een verhaal of mijn verhaal gedaan bij STREI , a no kang want mie beng sroto!!! noch was er een communicatie over mogelijke toetreding tot strei geweest NOGMAALS A NO KANG WANT MIE BENG SROTO!!! foei toch!!
5. Dat ik nu pas kennis neem van het stuk is ook logisch nogmaals omdat ik toen niet vrij was
6. Dit is een stuk met namen en toenamen van derden . Een ieder die ooit mijn comm stijl heeft mogen ervaren WEET 1000 dat dit niet tot mijn MO hoort.
7 ik heb gepoogd dit ter sprake te brengen bij een adviseur van de partij . Ik heb hierbij aangegeven erstig mijn bedenkingen te hebben over het motief mij BEWUST weer in beeld te brengen!!!! Dit terwijl het bekend is dat ik voor NU een bijdrage lever mbt tot een nationale zaak!!!
8. Gelet op het bovenstaande distantieer ik mij van elk bericht of poging mij bij deze onsmakelijke zaak te betrekken .
En doe ik een beroep geen gebruik te maken van gefabriceerde zaken om een pol doel te bereiken!!!!!!
ps://www.facebook.com/1764680377171083/posts/2279638732341909/
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen en buiten
 
 
 
Het Surinaams Leger: Rancune, Intimidatie en ‘Coupplegers’ anno 2018!
In Januari 2017 heeft Korporaal Rodney Cairo van het Nationaal Leger zich aangemeld bij het Hoofd G1 (Afdeling Personeelszaken) om het werk te hervatten, nadat hij voor een periode van 6 maanden thuis was geplaatst zonder behoud van salaris. Cairo krijgt medegedeeld dat hij zich bij zijn oude afdeling van de Commando-eenheid mocht aanmelden. Vervolgens heeft Cairo gesolliciteerd naar een openstaande vacature die ter beschikking kwam via Minister Hoefdraad, die op zoek was naar 60 specialisten uit de gewapende machten om het Ministerie van Financiën te beveiligen. De Commando is vervolgens officieel schriftelijk overgeplaatst naar het Ministerie van Financiën door Minister Benschop voor de desbetreffende functie. Naar het schijnt heeft Minister Benschop een ‘fout’ gemaakt door Cairo over te plaatsen en dus moest hij terstond terug naar de Commando-eenheid.
Cairo weigerde dat omdat hij niet onder de zittende kapitein Jahpsie (inmiddels Majoor) wilde werken vanwege de corruptieve handelingen die daar plaats vonden en omdat hij in zijn recht stond en zijn overplaatsing officieel was goedgekeurd.
Een voorbeeld van een corruptieve handeling betreft de vraag van Kapitein Jahspie om 100 USD te ontvangen per militair die een verzoek indient tot het opnemen van verlofdagen om beveiligingswerk in de binnenlanden te gaan doen omdat de militairen binnen het leger niet voldoende verdienen. Cairo stelt dat Jahspie hem voorhield dat het bedrag gelijkelijk tussen hem en Minister Benschop wordt verdeeld. Aan dit beleid waren alle militairen onderworpen die onder het commando van Kapitein Jahspie vielen. Naast Jahpsie maakte ook SCM Becker, Luitenant Dalger en Korporaal 1 Saidam zich hieraan schuldig en spanden zij samen om militairen te detacheren als bewakers op de goudvelden, aldus Cairo. Feitelijk zien wij dus hier het beeld opdoemen dat officieren in het Nationaal Leger een uitzendbureau runnen.
Vervolgens zijn er 5 Commando’s op bevel van Kapitein Jahspie naar Minister Benschop doorverwezen voor een gesprek over de situatie, maar Cairo was op dat moment 5 dagen met verlof met als reden studie voor het afleggen van een examen. Sindsdien werd zijn salaris door de Minister bevroren. Bij terugkeer moest hij zich aanmelden bij Majoor Kassels om het aanhouden van zijn loon te bespreken en heeft Cairo aangegeven dat zijn advocaat contact met Majoor Kassels zou opnemen omdat het niet rechtmatig is om gedurende een officieel goedgekeurde verlofperiode de uitbetaling van het reguliere loon te stoppen.
Sergeant-Majoor Mahangoe, vergezeld van een collega, is Cairo op gaan halen met een legerbus, met de mededeling dat hij naar de kazerne getransporteerd zou worden. Cairo had een redelijk vermoeden dat deze heren een alternatieve agenda hadden omdat ze bewust voor een afwijkende route naar de Kazerne kozen. Cairo die op de achterbank zat heeft direct contact gemaakt met DNA-voorzitter Jenny Simons om haar in te lichten hieromtrent omdat hij zich niet veilig voelde. De DNA-voorzitter heeft toen waarschijnlijk met het Kabinet van de President contact gemaakt om hen in te lichten dat Cairo was opgepakt. Vervolgens heeft iemand (vermoedelijk Dhr. Kenneth Slooten) Majoor Kassels gebeld met de mededeling dat als Cairo niet om half 2 bij de President op het kabinet aanwezig zou zijn, ze een groot probleem hadden. Terstond wijzigden de Sergeant-Majoors hun koers richting de kazerne.
Cairo: ‘Bij aankomst op de kazerne was Majoor Kassels al ter plaatste en heeft toen aan mij aangegeven dat ik zijn naam niet moest noemen bij de President, omdat hij in opdracht van Minister Benschop heeft gehandeld. Vervolgens ben ik getransporteerd naar het Kabinet van de President waar ik mijn verhaal heb gedaan. Het schijnt vaker voor te komen dat Minister Benschop buiten de President om handelt en dit vermoedelijk veelal corruptief en onrechtmatig’, aldus Cairo.
De Legercommando heeft dit geval persoonlijk voorgelegd aan DNA-Voorzitter mevrouw Simons, die hem heeft doorverwezen naar Melvin Linscheer, die op zijn beurt hem weer heeft doorgestuurd naar Mevrouw Veira, Hoofd van de Veiligheidsdienst. Uiteindelijk zijn de 5 Commando’s bij de President beland. ‘De President heeft tijdens het gesprek met de heer Benschop gebeld om aan te geven dat deze corruptieve handelingen en rancune per direct moest stoppen, maar helaas nam de rancune en intimidatie alleen maar toe.’
Minister Benschop heeft als tegenargument aangeven dat de Commando’s een coup wilden plegen en dat Cairo de leider was van de 5 Commando’s. De militairen werden 30 dagen thuis gezet om de situatie te kalmeren en het stof te doen neerdwarrelen, met behoud van salaris en de belofte dat alles opgelost zou worden. ‘Nadien werden wij constant van het kastje naar de muur gestuurd en konden maar niet terug aan het werk’ aldus de woorden van Cairo.
Na veel rancune en intimidatiepogingen is er abrupt ontslag aangezegd aan de 5 door Minister Benschop. Deze heeft de uitspraak in bijzijn van deze 5 Commando’s gedaan dat ‘…hij persoonlijk heeft geïnvesteerd in het leger en dus de besluiten van de President naast zich neerlegt. Daarbij gooide hij demonstratief enkele dossier in de prullenmand. Deze man leeft dus duidelijk in de waan dat het een privéleger van hem betreft dat hij kan manipuleren en verhuren zoals hij dat wenselijk acht. De jongens worden ingezet als lijfwachten -dus als goedkope arbeidskrachten- voor Ministeries en in het binnenland om de goudvelden van diverse concessiehouders te beveiligen.’
De heer Kenneth Slooten heeft als adviseur van de President de Commando’s geadviseerd om wegens hun onrechtmatige ontslag een rechtszaak aan te spannen tegen Minister Benschop. En deze rechtszaak loopt tot op heden.
Gisteren, dinsdag 23 oktober, is ex-Kapitein Jermain Day vermoedelijk onterecht opgepakt met als strafrede dat hij het Nationaal Leger negatief in het nieuws heeft gebracht. Dit terwijl de heer Day op 2 september met eervol ontslag is gegaan omdat hij ontevreden was over de gang van zaken binnen het leger. Hij kwam op voor een aantal militairen die zich onderdrukt en misbruikt voelen. Regel is dat militairen bijvoorbeeld aanspraak maken op vrije geneeskundige behandeling, de realiteit is echter dat zij de vele medische kosten zelf moeten betalen. Het duurt vaak maanden alvorens zij hun zelf bekostigde behandelingen terug betaald krijgen. Sinds zijn zelf aangevraagde ontslag is Day zeer maatschappelijk betrokken en laat hij zich via social media kritisch uit over de gang van zaken binnen het leger. Naar zijn zeggen heeft Minister Benschop de hem persoonlijk laten oppakken en buiten de reguliere gebruiken om laten plaatsen tussen zware criminelen met als doel hem te denigreren en te vernederen.
Het is een kwalijke zaak dat je anno 2018 als kritische ex-militair je stem niet mag laten horen in Suriname. Ja, de militaire wetgeving is zwaar en extreem en dat heeft zijn redenen, maar laten we ons wel even realiseren dat er in de jaren 80 een militaire coup is gepleegd met als hoofddoel het behartigen van de belangen van het militairenapparaat en het opzetten van een vakbond. Anno 2018 is die felbegeerde vakbond er nog steeds niet en zijn de militairen meer dan ooit pionnen in vieze spelletjes van privébelangen en rancune die intimidatie rechtvaardigen en de systematische onderdrukking van onze jongens als goedkope arbeidskrachten faciliteren.
Als we de woorden van STREI! leden Rodney Cairo en Jermain Day mogen geloven handelt Minister Benschop naar eigen inzichten om zo een huurleger in stand te houden en laat hij zich leiden door persoonlijk gewin. Nevenfuncties zouden voor alle militairen verboden moeten zijn. Want was dat het geval, dan had Kolonel Valk niet exact hetzelfde kunnen doen met de militairen van het leger in de jaren 80.
STREI!

18 bootslieden Albina aangehouden

21 Apr, 2020, 20:26

foto

In de periode van 4 april tot en met 20 april is opgetreden tegen achttien bootslieden op de Marowijnerivier. De politie van Albina werd bijgestaan door militairen. Die bootslieden hebben gepoogd personen en/of goederen vanuit Albina naar Frans-Guyana te smokkelen.
 
De passagiers en de bootslieden zijn overgebracht naar het politiebureau Albina; alwaar zij werden gescand door personeel van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) om na te gaan of zij symptomen van het Covid-19 virus vertoonden. Dat bleek niet het geval te zijn. 
 
De passagiers zijn heengezonden, maar de bootslieden zijn door de politie in verzekering gesteld na afstemming met het Openbaar Ministerie. Hun boten compleet met buitenboordmotoren en de goederen zijn in beslag genomen, deelt de politie Public Relations mee.

PG belast Kapitale Delicten met onderzoek DNV-operatie

21/04/2020 13:00 – Ivan Cairo

PARAMARIBO – Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath-Panday heeft de afdeling Kapitale Delicten van de politie opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de inval afgelopen donderdag in een woning aan de Zirkoonstraat door leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Dit naar aanleiding van de aangifte die de bewoner, Rodney Cairo, bij de politie van Geyersvlijt heeft gedaan.

Hij deed onder andere aangifte wegens poging tot ontvoering, diefstal, gijzeling en mishandeling. Maandag heeft het slachtoffer via een advocaat ook schriftelijk een klacht bij de procureur-generaal ingediend tegen de directeur van DNV, luitenant-kolonel Danielle Veira en minister van Defensie, Ronni Benschap. Cairo is intussen door Kapitale Delicten opgeroepen voor verhoor.

Donderdag in de vroege ochtend drongen zwaarbewapende en gemaskerde mannen de woning van Cairo binnen nadat hij kennelijk gedrogeerd was door enkele Venezolaanse vrouwen die waren ingezet. Toen de mannen op het punt stonden hem te ontvoeren, verscheen de politie ter plekke, waardoor de kidnapping werd verijdeld. Op instructie van de korpschef trokken de politieagenten zich terug zonder op te treden tegen de daders.

Korpschef Roberto Prade zei zondag tegen de Ware Tijd dat in zijn opdracht de manschappen zich hebben teruggetrokken omdat DNV bezig was met een operatie.  Deze zaak heeft voor enige opschudding gezorgd in de samenleving, nadat hier ruchtbaarheid aan was gegeven door Strei!-voorzitter Maisha Neus. Het slachtoffer is DNA-kandidaat van haar partij.

Ook in justitiële en politieke kringen heeft dit incident geleid tot grote bezorgdheid. De NPS, DA’91 en enkele mensenrechtenorganisaties pleiten voor een diepgaand onderzoek. Een hooggeplaatste functionaris in veiligheidskringen merkt op dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten geen rechtshandhavingsinstituten zijn en niet behoren tot de opsporingsdiensten.

“Ze hebben niet de bevoegdheid aanhoudingen te plegen en mogen zeker geen binnentredingen en of huiszoekingsoperaties uitvoeren. Ook al zitten er politieagenten in hun gelederen”, zegt deze functionaris. “Alles dat te maken heeft met de opsporing van en onderzoek naar strafbare feiten vindt plaats onder regie van de pg. Zo is dat ook in de grondwet opgenomen”, voegt hij er aan toe.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/21/pg-belast-kapitale-delicten-met-onderzoek-dnv-operatie/

Surinaams protest tegen discriminatie Afrikanen in China

21/04/2020 04:33 – Jason Pinas

Surinaams protest tegen discriminatie Afrikanen in China

Afrikanen in Guangzhou zijn op straat gezet. Foto: BBC  

PARAMARIBO – In China worden zwarte mensen gezien als de bron van een tweede golf Covid-19-besmettingen. Zij worden op meerdere locaties geweerd. Die discriminatie heeft wereldwijd voor veel ergernis gezorgd. Ook in Suriname hebben nakomelingen van Afrikanen intussen hun afkeuring uitgesproken over deze situatie.

Het Comité Boni heeft maandag een petitie, waarin het misnoegen van de organisatie is vervat, ingediend bij de Chinese ambassade. “We zijn bezorgd over de Afro-fobie die we zien in China. Discriminatie en uitsluiting zijn zaken die in deze tijd niet meer kunnen, vandaar dat we onze stem laten horen”, zegt Peter Richelieu van het comité. De petitie is bedoeld als signaal aan de autoriteiten in China.

Via verschillende sociale media is te zien hoe Afrikanen in China, onder wie studenten, worden mishandeld en op straat worden gezet door hun huisbaas. Sommigen worden verplicht om te testen of in quarantaine te gaan. “Als nakomenlingen van slaven vinden wij dat deze dingen niet meer mogen en wij accepteren dit ook niet. Wi na wan blaka buba en dat willen we de wereld laten weten”, benadrukt Richelieu.

Romeo Kotzebue, die ook namens comité Boni aanwezig was, zegt dat de situatie in China doet denken aan de slavernij. “We kunnen in deze moderne tijd niet toekijken hoe onze broeders worden gediscrimineerd omdat ze zwart zijn”, merkt hij op. Intussen heeft de Chinese ambassade in Paramaribo in een verklaring aangegeven tegen rassendiscriminatie te zijn. “In de strijd tegen het coronavirus heeft de Chinese regering veel aandacht voor het leven en de gezondheid van buitenlanders in China.”

Gesteld wordt dat “alle buitenlanders gelijk worden behandeld”. “Wij verwerpen elke behandeling die anders is en we tolereren geen enkele vorm van discriminatie. Tegelijkertijd moeten buitenlanders die in de provincie Guangdong werken en wonen de Chinese regelgeving voor epidemische preventie volgen en hieraan meewerken en samenwerken om epidemische situaties te voorkomen en te beheersen.”

Volgens de verklaring van de ambassade hebben zowel Chinese als Afrikaanse partijen over de relevante kwesties gecommuniceerd, waardoor misverstanden zijn geëlimineerd. “China en Afrika zijn een gemeenschap met een gedeelde toekomst. Hun traditionele vriendschap is ijzersterk en onbreekbaar. Het zal niet worden beïnvloed door een geïsoleerd incident, nog minder worden verstoord door krachten die een wig tussen ons proberen te drijven. Pogingen om de betrekkingen tussen China en Afrika te ondermijnen zullen niet slagen”, aldus de Chinese ambassade.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/21/surinaams-protest-tegen-discriminatie-afrikanen-in-china/

CHINEZEN PATROUILLEREN VOOR KUST VENEZUELA EN SURINAME?

Chinezen patrouilleren voor kust Venezuela en Suriname?

Voor de kust en in de Suriname rivier werd afgelopen week de GJM928 gespot. Volgens marinetraffic is de GJM928: ‘a Military Ops and is sailing under the flag of China. Her length overall (LOA) is 398 meters and her width is 60 meters.’

Volgens geruchten zou dit Chinees militaire schip naar Suriname zijn gegaan om de Amerikaanse vloot te stoppen, die patrouilleert voor de kust van Venezuela en Suriname.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde begin deze maand aan marineschepen te sturen naar Venezuela om daar te strijden tegen de drugshandel.

http://www.mofokoranti.com/chinezen-patrouilleren-voor-kust-venezuela-en-suriname/

Column: Sinds wanneer heeft DNV opsporingsbevoegdheid?

21 Apr, 2020, 00:59

foto

 Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid. (Beeld: NII) 
Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, is maandag met een nieuw kapsel en in het rood gekleed verschenen op de Covid-19 management persconferentie. Klaar voor de strijd als een journalist het zou wagen om vragen te stellen over het optreden van zwaar bewapende, gemaskerde, Spaans sprekende mannen en een man met de Nederlandse nationaliteit, die blijkbaar in opdracht van Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) een operatie aan het uitvoeren was. Immers, politiebaas Roberto Prade, heeft meegedeeld dat het om een operatie van DNV ging, daarom heeft de politie niet opgetreden. 
 
Van te voren was het al duidelijk dat Veira zou zeggen dat het gaat om de veiligheid van het land. Over staatsgeheimen worden niet zomaar mededelingen gedaan. De overste heeft gemerkt dat er veel belangstelling is voor deze case. De kwestie wordt volgens haar in een bepaalde lijn gebracht; er is een beweging gaande die ‘wordt gecreëerd’. Er komt een moment, beloofde zij, waarop de samenleving wordt geïnformeerd. Maar voorlopig moet er rustig gewacht worden tot DNV zover is. Eerlijk gezegd, toen ik de naam van Doewet hoorde in het begin, dacht ik dat iemand haar naam misbruikt moet hebben. 
 
In elk geval heeft de sterke vrouw bij DNV niet ontkend dat zij er niks mee te maken heeft. Trouwens, Prade heeft al opgebiecht dat hij de politie heeft opgedragen om zich terug te trekken. Dus bij zo een ‘DNV-operatie’ laat de politie een slachtoffer hulpeloos achter. Wat zal in het wereldberoemde Politiehandvest hierover staan? Heeft de korpschef door niet op te treden, passief meegewerkt aan een misdrijf? Hadden de mensen zich ter plekke gelegitimeerd als opsporingsambtenaren? De Nederlandse man die van de politie plat moest gaan liggen, kon geen DNV-legitimatie tonen. Hij is ook geen lid van de militaire politie en zeker geen hulpofficier van Justitie. 
 
Het moet de overste toch zeker niet verbazen dat in de samenleving en door Strei! geschokt is gereageerd op het gebeurde. Cairo is kandidaat van Strei! in Paramaribo op de tweede plek. Het verhaal lijkt op een filmscript. Van het scenario maken Venezolaanse vrouwen deel uit. Door de lockdown konden ze niet naar hun huis en klopten bij Cairo aan, die met eentje via Facebook bevriend is geraakt. Hij krijgt een shot van die vrouwen, werd onwel en viel in slaap. Later drongen gewapende en gemaskerde mannen het huis binnen en hebben de man geboeid en mishandeld. Een zuivere vorm van overtreding van artikel 372, diefstal door middel van geweld, waarop 12 jaar gevangenisstraf staat. 
 
Een buurman die de figuren zag sluipen rond de woning, dacht dat het om dieven ging en belde de politie. De agenten die ter plekke waren, hebben in elk geval voorkomen dat het slachtoffer kon worden ontvoerd. De politiemannen zagen dat het om ‘zware boys’ ging en vroegen om versterking. Hoewel het ging om wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering, diefstal, intimidatie en mishandeling, heeft de politie niet opgetreden en verliet de plek na afstemming met de politieleiding. Waar zijn al de mensen nu gebleven die hun mond vol hebben van rechtsstaat? Waar zijn de maatschappelijke organisaties gebleven? Hebben de Assembleeleden – op Krishna Mathoera na – het te druk met hun zetel veilig te stellen!
 
Aangezien de baas bij DNV heeft gezegd dat de gemeenschap geïnformeerd zal worden, is het handig om alvast enkele vragen te stellen. Is DNV belast met rechtshandhaving en opsporing, of moet er alleen informatie worden verzameld? Mag DNV als opsporingsinstituut optreden? Mag er een woning worden betreden zonder een bevel van het Openbaar Ministerie (OM)? Mag er huiszoeking worden verricht zonder toestemming van het OM of zonder een hulpofficier van justitie? Is er een proces-verbaal gemaakt? Welke agenten hebben deelgenomen aan deze actie? Wat is er gebeurd met de in beslag genomen goederen? Zijn de mensen die opgetreden hebben in dienst van DNV?  Is zoals gebruikelijk de procureur-generaal op de hoogte gesteld van deze actie waarbij de nationale veiligheid in gevaar zou zijn? Wordt de veiligheid in het land gehandhaafd door buitenlanders in te zetten? In elk geval heeft de DNV-baas veel te verklaren.
 
Nita Ramcharan

Korpschef gaf politie opdracht tot terugtrekking

20/04/2020 00:00 – Ivan Cairo

Korpschef gaf politie opdracht tot terugtrekking

Korpschef Roberto Prade trok zijn manschappen terug toen bleek dat het om een DNV-operatie ging. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO – Korpschef Roberto Prade heeft zijn manschappen donderdagavond opgedragen om zich terug te trekken en zich niet met de zaak te bemoeien toen een inval was gepleegd in een woning aan de Zirkoonstraat. “Het betrof een operatie van Directoraat Nationale Veiligheid. Ik heb de politie opdracht gegeven zich terug te trekken”, zei de politiechef zondagavond laat aan de redactie van de Ware Tijd.

In de samenleving zijn vragen gerezen waarom de politie niet heeft opgetreden toen de daders op heterdaad werden betrapt bij een poging tot ontvoering van DNA-kandidaat van politieke partij Strei! Rodney Cairo. Strei!-voorzitter Maisha Neus heeft in de media en op Facebook ruchtbaarheid gegeven aan het voorval, nadat Cairo aangifte had gedaan bij de politie.

“De samenleving mag op de politie blijven rekenen. Op zich is er niets mis met het handelen van de politie. Dit is een incident”, aldus korpschef Prade. “DNV is belast met de waarborging van de staatsveiligheid. Alle operaties die in dit kader worden uitgevoerd of in uitvoering zijn, blijven geheim”, is het enige wat DNV-directeur Danielle Veira hierover kwijt wil.

De poging tot vrijheidsbeneming heeft zich donderdagochtend omstreeks half drie in de ochtend voorgedaan. Een aantal zwaar bewapende en gemaskerde mannen drongen de woning binnen nadat het slachtoffer vermoedelijk gedrogeerd was door een vrouw die hij kort daarvoor in zijn huis had toegelaten.

Politieagenten die waren afgekomen op een melding van diefstal gooiden roet in het eten toen de overvallers op het punt stonden hun slachtoffer mee te nemen. Uiteindelijk werden de politiemannen die tot aanhouding van de verdachten wilden overgaan teruggefloten door hun korpschef.

Strei! zegt een verzoek bij het Openbaar Ministerie te zullen deponeren zodat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar deze zaak. Het Korps Politie Suriname komt later op de dag uit met een officiële verklaring over het voorval.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/20/korpschef-gaf-politie-opdracht-tot-terugtrekking/ 1. Manglie hecht geen geloof aan verklaring minister Parmessar over Prins Bernhardpolder – ABC 1.439 weergaven

  Manglie hecht geen geloof aan verklaring minister Parmessar over Prins Bernhardpolder

  Imro Manglie, voorzitter van de Vereniging van Rijst Exporteurs, uitte zijn zorgen over de terreinen van de Prins Bernhardpolder in Nickerie. Gevreesd wordt dat die zullen worden vergeven aan een lokale NDP-topper.

  Minister Parmessar van LVV weersprak dit op Rasonic TV. Hij zei dat de Prins Bernhardpolder de ziel is van de Surinaamse rijstsector en is opgezet voor onderzoek en productie van zaaizaad.
  Daarom wil Parmessar de terreinen, die verhuurd zijn, terug in de boezem van de overheid.

  Rijstproducent Manglie gelooft niets van deze afweging.

   
 2.  

Traditioneel gezag geïnformeerd over COVID-19-maatregelen

Het traditioneel gezag is vandaag door president Desi Bouterse geïnformeerd over de COVID-19-maatregelen. Foto NII

President Desi Bouterse heeft de traditionele gezagsdragers uit het binnenland formeel geïnformeerd over de dreigende COVID-19-uitbraak in het binnenland. Deze ontmoeting vond gisteren plaats in de Congreshal, meldt het NII.

Directe aanleiding voor deze bijeenkomst is de illegale oversteek van personen aan de oost-, zuid- en westgrens van Suriname, ondanks de sluiting van de grenzen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De aanwezige gezagsdragers kregen een presentatie van infectioloog Stephan Vreden over het COVID-19-virus en hoe men zich hiertegen kan beschermen.

Verder zijn ze toegesproken door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en president Desi Bouterse. Het staatshoofd en de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Daniëlle Veira, hebben afgelopen week een serieuze waarschuwing doen uitgaan naar personen die zonder toestemming van de autoriteiten de Surinaamse grenzen oversteken en de volksgezondheid in gevaar brengen.

Als geen gehoor wordt gegeven aan deze oproep, zal de regering op last van het ministerie van Volksgezondheid genoodzaakt zijn strengere orde en veiligheidsmaatregelen te treffen in het binnenland. De granmans en hun gevolg gaven aan de boodschap en bijbehorende waarschuwing voor het opvolgen van de COVID-19-maatregelen in het binnenland te hebben begrepen en vroegen welke bijdrage zij kunnen leveren in de strijd tegen het coronavirus.

Volgens het NII complimenteerden zij de regering en het nationaal managementteam COVID-19 voor de voortvarende aanpak in de strijd tegen de verspreiding van het gevaarlijke virus. Er is wel aandacht gevraagd voor het garanderen van de voedselvoorziening van het binnenland, die in gevaar dreigt te komen als gevolg van de lockdownmaatregelen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/17/traditioneel-gezag-geinformeerd-over-covid-19-maatregelen/

Kapitein inheems dorp Suriname uit voorzorg in cel in quarantaine

17 april 2020

Kapitein inheems dorp Suriname uit voorzorg in cel in quarantaine
 

De kapitein van het inheemse dorp Erowarte in het district Marowijne is op zondag 12 april door de politie van Albina in een cellenruimte ondergebracht. Dit als voorzorgmaatregel tegen mogelijke besmetting van anderen met het COVID-19 virus meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

 

Voorafgaand aan die maatregel tegen de kapitein van Erowarte Jona Gunther is het zo dat informatie de politie van Albina, op zaterdag 11 april, bereikt had dat personen in Frans- Guyana uit quarantaine waren ontsnapt en dat zij naar Suriname waren uitgeweken. Vervolgens dat zij zich in het dorp Calibi bevonden. Er werd een onderzoek ingesteld in het dorp Galibi waaruit bleek dat de mensen zich niet in dat dorp bevonden. Voorts dat zij zich hoogstwaarschijnlijk in het dorp Erowarte bevonden.

De politie ging dezelfde zaterdag naar het dorp Erowarte waar contact is gemaakt met de dorpskapitein Jona Gunther. Hij ontkende toen categorisch dat personen zich in zijn dorp bevonden, die vanuit quarantaine in Frans-Guyana ontsnapt waren en vervolgens naar Suriname gesmokkeld waren.

Later op de dag werd de naar Suriname gesmokkelde 52-jarige James A. op een woonadres te Siparipabo in het district Commewijne door de politie opgespoord en aangehouden. Hij bleek een van de personen te zijn die onder quarantaine in Frans-Guyana waren. Verder kwam de politie erachter dat James vanuit het dorp Erowarte te Marowijne te Siparipabo in het district Commewijne was beland.

Hoogstwaarschijnlijk had dit nieuws kapitein Gunther bereikt want de volgende dag, zondag 12 april, ging hij naar het politie bureau Albina en gaf toe, dat hij zijn medewerking had verleend dat James, A. en vier andere personen in zijn dorp Erowarte onderdak kregen. Voorts dat James en de vier andere personen door de bootsman Gerrith, M. Suriname waren binnen gesmokkeld. Voorts dat de vier andere personen ondertussen, in tegenstelling tot James, door Gerrith terug waren gebracht naar Frans-Guyana.

Als voorzorgmaatregel tegen mogelijke besmetting van anderen door kapitein Gunther met het covid 19 virus werd hij afgezonderd in een cellenruimte op het bureau. Nadat zijn verklaring in geschrifte was gesteld werd hij heen gezonden. De 42-jarige bootsman Gerrith, M. is intussen aangehouden en in verzekering gesteld voor mensensmokkel meldt de Surinaamse politie.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/17/kapitein-inheems-dorp-suriname-uit-voorzorg-in-cel-in-quarantaine/

Militairen en bootsman aangehouden voor smokkel mensen naar Suriname

17 april 2020

Militairen en bootsman aangehouden voor smokkel mensen naar Suriname

Archieffoto van patrouille op de Marowijnerivier (voorbeeldfoto)

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag twee militairen en een bootsman aangehouden, die ervan verdacht worden enkele personen met de boot te hebben gesmokkeld over de oostelijke landgrens van Suriname.

 

Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Één van die gesmokkelde personen was de 52-jarige James A., die vanwege COVID-19 maatregelen in Frans-Guyana in quarantaine zat en daar ontsnapte om vervolgens Suriname binnen te komen.

Hij werd op een woonadres te Siparipabo in het district Commewijne door de politie opgespoord en aangehouden. De politie schakelde vervolgens het NCCR en het BOG Covid-19 Team in, die James en de overige huisbewoners, onder politie begeleiding, overbrachten naar een quarantaine locatie.

De 42-jarige bootsman Gerrith M. is op dinsdag 15 april aangehouden door rechercheurs van de Politie Regio Oost. In het verlengde van het onderzoek zijn twee militairen in beeld gebracht. Ze worden ervan verdacht dat zij hand en spandiensten hebben verleent aan Gerrith, om personen over de Marowijne rivier te smokkelen.

Gerrith is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor mensensmokkel in verzekering gesteld. Het verder onderzoek met betrekking tot de twee militairen zal door de militaire politie worden verricht in nauwe samenwerking met de politie, meldt de politie vandaag.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/17/militairen-en-bootsman-aangehouden-voor-smokkel-mensen-naar-suriname/

Rodney Cairo voor Strei 15 april om 16:18 · Suriname 🇸🇷 boven alles.
In het kader van openbaarheid van bestuur wil ik de Minister van Defensie een aantal vragen stellen. Minister Roni Benschop het volk leest mee dus eerlijkheid is gewenst. Wie vragen voor minister Benschop heeft mag ze hier achter laten voor hem. 1 waarom voert u een rancune beleid uit en gedraagt u zich niet professioneler naar uw achterban (het leger) toe?
2 waarom worden militairen met ontslag gestuurd wanneer ze ontevreden zijn of wanneer zij hun misnoegen uiten. Feedback uit het veld versterkt toch juist uw beleid?
3 waarom stuurt u militairen naar het Binnenland om in de goudvelden te werken en bij de terugkeer de militairen een loon ontvangen dat niet in verhouding staat tot de geleverde prestaties?
4 waarom houden militairen de wacht bij derden en andere privé aangelegenheden. Is dat wel volgens de regels in het leger?
5 waarom heeft u er moeite mee als een
militair gebruik maakt van zijn of haar recht om naar de rechter te stappen voor rechtvaardigheid? Vaak genoeg misbruikt u uw macht om een militair dieper in de put te laten geraken.
6 Waarom is er in het leger van Suriname een afdeling opgericht die de belangen van U en de heer Kassels moet behartigen? Is dat het primaire doel van een leger in een land? Heeft u niet meer dan voldoende personeel om dat vanuit uw ministerie te delegeren?
7 Het leger plant en kweekt maar de heren krijgen niet voldoende voeding op de detachering posten, hoe komt dat? bent u hiervan wel op de hoogte en wat gaat u hieraan doen?
8 waarom lopen bepaalde militairen nog in hun eigen schoen en geen schoen van het leger zelf.
9 Hoe moet het verder met de gezondheidszorg in het leger.
10 wanneer krijgen de lagere rangen in het leger een betere loon waardering, waardoor men beter in staat wordt gesteld om voor hun gezin te zorgen?
11 kunt u de gelden die opgehaald zijn uit de goudvelden en gelden bestemd voor het leger verantwoorden en aangeven waar het voor gebruikt wordt?
12 Waarom zijn er nog militairen die niet bevorderd kunnen worden naar een naaste hogere Rang?
13 waarom komen militairen na 5 jaren te hebben gediend in het leger nog steeds niet in een vaste aanstelling?
21 4 opmerkingen 18 keer gedeeld

Militair die politiek actief is bij STREI! doet aangifte van vrijheidsberoving

18 april 2020

Militair die politiek actief is bij STREI! doet aangifte van vrijheidsberoving

Rodney Cairo

Een opmerkelijke zaak in Suriname: een militair heeft afgelopen donderdag aangifte bij de politie gedaan van vrijheidsberoving. De militair in kwestie is Rodney Cairo, een commando die 6 jaar in leger zit en ook actief is voor de politieke partij STREI! In een video die ook hieronder te zien is, zegt STREI! leider Maisha Neus dat de militair door mannen van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) zou worden meegenomen. Volgens haar zou de politie dat hebben voorkomen. De politie liet de ‘ontvoerders’ echter ook gewoon gaan, aldus Neus.

 

De inval zou volgens Neus op donderdag rond 03.00u in de ochtend zijn geweest. Daarbij zouden vier zwaargewapende, in zwart geklede gemaskerde mannen getracht hebben om Cairo mee te nemen in een busje, waarvan het kenteken bekend is. De burman die dit zag gebeuren belde de politie, die massaal uitrukte.

De politie hield een man die in het busje zat staande. Hij legitimeerde zich en mocht vervolgens gewoon gaan. Dit tot grote verbazing van Neus die zegt dat de politie is teruggefloten door hoger hand. Volgens haar zou die man een in Suriname geboren man zijn met de Nederlandse nationaliteit die in opdracht van DNV zou werken. Dat bleek uit een copy van zijn legitimatie die ze van de politie kreeg en die ze ook online heeft geplaatst.

“Hoe kan het dat de politie de mannen heeft staande gehouden en vervolgens heeft laten gaan?” vraagt zij zich af. De mannen namen overigens wel twee telefoons en een boekje met belangrijke aantekeningen van Rodney mee.

De militair in kwestie die ook op de lijst staat bij SRTREI!, had afgelopen week dit bericht op zijn facebook pagina geplaatst waarin hij de Surinaamse minister van defensie een aantal kritische vragen stelt. Ook plaatste hij onlangs kritische zaken over president Bouterse en Daniele Veira. Of deze actie te maken heeft met de poging tot vrijheidsberoving is niet bekend.

Rodney is voorlopig op een onbekende locatie ondergebracht voor zijn eigen veiligheid.

Defensie weigert teruggave geconfisqueerde goederen

17/04/2020 09:54 – Ivan Cairo

Op last van Defensieminister Ronni Benschop blijft de in beslag genomen boot van Eden Costa Lima aan de ketting, ondanks het bevel van het OM om hem zijn spullen terug te geven.

Op last van Defensieminister Ronni Benschop blijft de in beslag genomen boot van Eden Costa Lima aan de ketting, ondanks het bevel van het OM om hem zijn spullen terug te geven.  

PARAMARIBO – Een Braziliaanse man die illegaal in Suriname vertoeft, heeft een kort geding tegen de staat Suriname aangespannen. De minister van Defensie weigert namelijk – tegen een bevel van het Openbaar Ministerie (OM) in – om bij de man in beslag genomen goederen, waaronder een boot en buitenboordmotoren, terug te geven.

Eden Costa Lima werd op 8 maart te Papatam aangehouden door de politie wegens overtreding van de Vreemdelingenwet, nadat onderzoek had uitgewezen dat hij illegaal in het land vertoefde. Ook werd vermoed dat hij illegaal personen over de rivier transporteerde, wat achteraf niet waar bleek te zijn.

Zijn boot en andere goederen werden in beslag genomen en hij werd in afwachting van zijn uitzetting in vreemdelingenbewaring genomen. Zijn advocaat richtte een verzoek aan het OM om haar cliënt in vrijheid te stellen aangezien hij vanwege de sluiting van het luchtruim niet onmiddellijk kon worden uitgezet. Ook was er op korte termijn geen zicht wanneer dat wel zou kunnen gebeuren.

Het verzoek werd door het OM afgewezen, waarna de man een kort geding aanspande. Op 30 maart besloot officier van justitie Nirmala Maikoe de Braziliaan in vrijheid te stellen. Zij gelastte ook teruggave van de in beslag genomen goederen. Bij de politie van Albina werd Costa Lima verwezen naar de plaatselijke militaire kazerne, omdat de goederen onder het beheer van het legerdetachement waren.

Daar werd, ondanks de beschikking van het OM, geweigerd de goederen af te staan. Zijn advocaat werd door de militairen te Albina meegedeeld dat de boot op last van de minister van Defensie aan de ketting blijft. Onduidelijk is op grond waarvan de bewindsman die beslissing heeft genomen.

Costa Lima besloot opnieuw een kort geding aan te spannen tegen de staat. Na de inbeslagname doken videobeelden op waarop te zien is dat militairen op de Marowijnerivier patrouilleerden met het in beslag genomen vaartuig.

“Het is de officier van justitie die de last heeft gegeven bekend, dat de in beslag genomen goederen (boot, zwemvesten et cetera) in bewaring zijn op het terrein van het leger te Albina. Ondanks de nodige inspanning van de zijde van de officier schijnen individuen zich niet bewust te zijn van de strekking van die last of begrijpen die gewoon niet”, schrijft officier Maikoe in haar conclusie van antwoord.

Frappant is dat dezelfde officier van justitie die de Braziliaan in vrijheid heeft gesteld en teruggave van de goederen had gelast, door het OM is aangewezen om namens de staat en het ministerie van Defensie als gemachtigde op te treden in deze zaak.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/17/defensie-weigert-teruggave-geconfisqueerde-goederen/

Optreden Parmessar bij Prins Bernardpolder loopt uit de hand

Manglie: ‘Waarom moest de minister persoonlijk naar daar gaan?’

Een bliksembezoek van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) en een grote delegatie om werkzaamheden te verrichten afgelopen zaterdag te Prins Bernardpolder in Nickerie, is uit de hand gelopen. Presidentcommissaris Prasram Mohanlal is volgens rijstmagnaat en voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE), Imro Manglie, woedend. Sunda Groupeen Nederlandse organisatie die wordt geleid door de ondernemer Prasram Mohanlal, heeft de Prins Bernardpolder in 2008 gehuurd. De overheid is reeds vele jaren in een rechtsprocedure verwikkeld met de Sunda Group om de polder weer in eigen boezem te krijgen. Volgens informatie uit het veld zou Parmessar opdracht hebben gegeven aan Guido van der Kooye, hoofdvertegenwoordiger van LVV in Nickerie, Sanjai Triloki van de sectie OWT&C en andere overheidsinstanties om met machines naar de polder te gaan om daar graafmachinewerkzaamheden uit te voeren. De groep overheidsvertegenwoordigers zijn naar zeggen van Manglie demonstratief met 12 tot 13 dienstwagens naar de locatie getogen. De bewindsman was op dat moment onderweg naar Nickerie en bleef continu in contact met de personen op het veld. Van der Kooye zou Mohanlal hebben voorgehouden dat leden van LVV naar binnen wilden om te werken, maar laatstgenoemde hield Van der Kooye toen gelijk voor dat zaken uit de hand konden lopen indien zij het terrein zou betreden.

Minister moest uiteindelijk het hazenpad kiezen

De hoofdvertegenwoordiger van LVV in Nickerie zou naar verluidt hierna per direct contact hebben opgenomen met Parmessar om naar de locatie te komen. Aangezien er ook geen documenten getoond konden worden, waaruit zou moeten blijken dat LVV de bevoegdheid beschikte om het terrein te betreden, heeft Mohanlal de aanwezigen gesommeerd de plaats per direct te verlaten, omdat de zaak anders dan te ver zou escaleren. Met zwaar materieel schrikte hij de mensen af van het terrein, waardoor de overheidsvertegenwoordigers op straat op de minister moesten staan wachten. Nadat de bewindsman op locatie arriveerde, zou er dan contact zijn opgemaakt met het ministerie van Justitie en Politie en hield hij de mensen voor dat alles later in orde zou komen. Die beloofde oplossing kwam uiteindelijk niet, waardoor Parmessar en zijn mensen uiteindelijk toch ‘het hazenpad moesten kiezen’.

Politieke motieven?

Volgens Manglie is Mohanlal woedend over het optreden van de minister, waardoor die gesteld heeft dat er verschrikkelijke dingen te Prins Bernardpolder gaan gebeuren, indien LVV weer zoiets uitprobeert. De vraag waarmee de VRE-voorzitter nu zit, is waarom Parmessar persoonlijk op locatie moest gaan. Zelfs een vonnis voor ontruiming kon door lagere ambtenaren met behulp van de politie worden uitgevoerd. “Al was er een ontruimingsbevel, waarom moest de minister naar daar gaan? Waarmee is die minister bezig? Is hij een dictator geworden? Het is een schande.” Manglie vermoedt politieke motieven achter deze actie. Deze polder is bijzonder belangrijk voor de productie van zaaizaad voor de rijstsector. In de wandelgangen gaan er volgens Manglie steeds weer geluiden op dat de overheid het terrein wilt geven of verkopen aan de ondernemer Johnny Mahespalsingh, die sterke banden heeft met de regerende Nationale Democratische Partij (NDP). De Prins Bernardpolder is eigendom van Stichting Experimentele Landbouwbedrijven (SEL) die onder het ministerie valt.

Parmessar over uit de hand gelopen bliksembezoek Prins Bernardpolder: ‘Het is een occupant op ons terrein’

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) vindt dat er niets mis is geweest met zijn bliksembezoek afgelopen zaterdag aan de Prins Bernardpolder. “Het is een occupant op ons terrein”, zegt de bewindsman in een reactie. Eerder meldde Dagblad Suriname over het bezoek van de minister en de manier waarop presidentcommissaris Prasram Mohanlal, Parmessar en de vertegenwoordigers van LVV in een conflict geraakten. Uiteindelijk moesten de minister en zijn delegatie van de locatie vertrekken om verdere escalatie te voorkomen. Sunda Group, een Nederlandse organisatie die wordt geleid door de ondernemer Prasram Mohanlal, heeft de Prins Bernardpolder in 2008 gehuurd. Die huur is volgens Parmessar geëxpireerd en opgezegd, maar niet overgedragen. De overheid is reeds vele jaren in een rechtsprocedure verwikkeld met de Sunda Group om de polder weer in eigen boezem te krijgen. De bewindsman verwacht één deze dagen uitspraak in deze zaak. Nu blijkt dat niet alles van de Prins Bernardpolder is verhuurd. “Kavel 1 tot en met 15, het voorste deel, is nooit verhuurd. Maar de bezetter, de occupant nu, die bezet ook deze kavels. Ik ben dus met een groep van mijn medewerkers daarnaar toe gegaan om te proberen om de kavels 1 tot en met 15, wat rechtens van ons is, te betreden en de voorbereidingen te treffen. Daar aangekomen, werd ons de toegang geweigerd. We konden verschillende kanten opgaan, maar ik heb gekozen voor de vredige weg”, zegt de LVV-minister. Besloten werd om zich van daar terug te trekken en de zaak te laten in handen van justitiële autoriteiten. De bewindsman benadrukte zich niet te verleiden tot onoorbare praktijken.

Prins Bernardpolder ziel van de rijstsector

Parmessar ziet de Prins Bernardpolder als de ziel van de rijstsector in Suriname. “De Prins Bernardpolder is in het leven geroepen om zaaizaadproductie primair ter hand te nemen, en voor onderzoek en ontwikkelen van rijstrassen. Als we dat niet hebben, krijgen we dat de zaaizaadkwaliteit niet van dien aard is. Dat maakt dat we de productie per hectare niet verder kunnen maximaliseren. We zitten op tussen de 80 en 95 balen van 79 kilo per hectare.” De bewindsman stelt te begrijpen dat het verkiezingstijd is en dat bepaalde mensen een emotionele benadering zoeken met hun emotionele interpretaties.

FR

https://www.dbsuriname.com/2020/04/16/optreden-parmessar-bij-prins-bernardpolder-loopt-uit-de-hand/?fbclid=IwAR0gR0xvTISDlMfgMHJQZY2r-_HkcN7zoSTT4hVdNW8xQogtl8Jxp5fLZ6U

PRESIDENT BOUTERSE BIEDT VERONTSCHULDIGINGEN AAN VOOR NIET NALEVEN COVID -19MAATREGELEN

Apr 14, 2020

President Desi Bouterse heeft maandag zijn verontschuldigingen aangeboden aan het Covid – 19
management team en aan de Surinaamse samenleving, voor het zelf niet naleven van de Covid – 19
maatregelen.

Eerder op de dag gingen enkele video’s viraal op sociale media, waarin Bouterse al
drinkend en rokend in een amicale stemming te zien is met een groep jongeren uit de buurt Flora. In
zijn aanwezigheid was ook NDP- ondervoorzitter en ex minister Faisel Abdoelgafoer. Het gebeurde
zou hebben plaatsgevonden op goede vrijdag kort voordat later op de dag een video van de
president zou worden uitgezonden waarin hij de maatregelen, zoals het aanhouden van de ‘social
distance’, verscherpte en de gemeenschap opriep die stip op te volgen. In een andere
videoboodschap die maandagmiddag werd uitgezonden, zegt Bouterse dat zijn gedrag van vrijdag
afkeurenswaardig is en zegt hij ‘sorry’.
In zijn verklaring over wat er die dag heeft plaatsgevonden zegt de president dat hij in de omgeving
van Flora langsreed en werd gestopt door jongeren die hem met enkele problemen benaderden.

De groep werd al snel groter. Hoewel de beveiliging van Bouterse de jongeren er op wees dat de
veiligheidsmaatregelen in acht genomen moesten worden, liep volgens Bouterse de situatie uit de
hand. Zelf maakte hij de jongeren ook duidelijk dat op die manier niet gesproken kon worden. Hij
vormde een groepje uit de jongeren die met de problemen op schrift bij hem moest langs komen
Bouterse erkend dat zijn gedrag geen goed voorbeeld is geweest. “Gelooft u mij. Het is geen willens
en wetens daar gaan en mensen optrommelen, " zegt de president. Volgens hem was het een
spontane actie van de jongeren, maar dat tegelijkertijd de Covid – 19 maatregelen zijn overtreden.
Vooral aan het Covid Team wilde Bouterse duidelijk maken dat zijn gedrag, zeker als gezagdrager niet
goed te praten is en hij zich dan ook verontschuldigd. “Het is afkeurenswaardig”, zei Bouterse in een
korte video boodschap.

https://unitednews.sr/president-bouterse-biedt-verontschuldigingen-aan-voor-niet-naleven-covid-19maatregelen/

Politie-inspecteur Eijk keurt gewelddadig politieoptreden af

Revelino Eijk, inspecteur van politie eerste klasse. Foto: Dagblad Suriname

Revelino Eijk, inspecteur van politie eerste klasse, keurt het gewelddadig optreden van de politie af. Er gaan video’s op sociale media viraal waarin te zien is dat manschappen van de politie excessief geweld toepassen op burgers. Eijk reageert in verklaring op Facebook op het brute politiegeweld van de afgelopen dagen.

Op de video is te zien dat een ongewapende man zonder reden wordt mishandeld als hij zich tijdens de avondklok op straat bevindt. Ook is te zien hoe politieambtenaren een ongewapende man in het verkeer mishandelen. De reden waarom is onduidelijk. Eijk hekelt dit brute politieoptreden.

Hij stelt dat de politie conform de Surinaamse Grondwet en het Politiehandvest tot taak heeft de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid, de bescherming van personen en goederen en de opsporing van strafbare feiten. Om deze (grond)wettelijke taak uit te oefenen heeft de politie tal van bevoegdheden tot haar beschikking, zegt Eijk.

Er geldt sinds enkele weken een avondklok in Suriname. Alle burgers dienen zich tussen 20.00 en 06.00 uur thuis te bevinden, uitgezonderd de essentiële diensten en anderen die vanwege bijzondere omstandigheden daarvoor een avondklokpasje hebben.

Indien burgers zich dus niet houden aan deze openbare orde, verstoren zij die en is de politie bevoegd om hen te verwijderen en over te brengen naar een voor hun tijdelijk geschikte plaats van bewaring. Dat kan een politiebureau zijn. Ook kan de politie ervoor kiezen om deze overtreders via de kortste weg naar huis te begeleiden, zegt Eijk.

Hij benadrukt dat de politie slechts mag gebruikmaken van geweld als uiterst middel ook wel bekend als ‘ultimum remedium’. Geweld aanwenden mag pas als een overtreder blijkbaar onwillig is om te voldoen aan een rechtmatige vordering van de politie. Indien blijkt dat de overtreder onwillig is om te voldoen aan deze rechtmatige vordering, dan dient de politie hem eerst te sommeren tot gehoorzaamheid en hem te wijzen op de gevolgen van verzet. Pas dan mag de politie geweld aanwenden, aldus Eijk.

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/13/politie-inspecteur-eijk-keurt-gewelddadig-politieoptreden-af/?fbclid=IwAR3iSNMijUCOE2vVqOEtjmz-9v8NOuAfOdO3_SxtSsuAzsiWY8RZx9kPFXs

Afbeelding kan het volgende bevatten: 5 mensen, staande mensen en buiten

Santokhi: VHP-leiding tevreden met transformatieproces

13 Apr, 2020, 01:04

foto
 VHP-voorzitter Chan Santokhi 

VHP-voorzitter Chan Santokhi is ingenomen met het transformatieproces dat de partij doormaakt. In 2015 had 92% van de kandidaten een Hindostaanse achtergrond en slechts 8% een andere etnische achtergrond. Nu is het aantal kandidaten met een Hindostaanse achtergrond gehalveerd  (45%), terwijl personen met een andere achtergrond zeer gevarieerd is en samen 55% uitmaakt t.w. Marron (21%), Javaan (14%), Creool (14%), en Overig (6%). Ook naar religieuze achtergrond is er een grote diversiteit. Op het gebied van gender kan aangegeven worden dat thans 39% van de kandidaten een vrouw betreft, terwijl dit in 2015 slechts 15% was d.w.z. het is meer dan verdubbeld. 
 
“De leiding van de partij is zeer tevreden met het transitieproces tot nu toe. De response vanuit de gemeenschap is heel positief geweest. Wij gaan daarom op de ingeslagen weg verder,” zegt de partijtopman in een terugblik. Hiermee voldoet de VHP ook aan het quotum van minimaal 30%, welke door vrouwenorganisaties is aangegeven en dat internationaal als norm wordt gehanteerd. In 2015 was geen enkele vrouw lijsttrekker, terwijl nu in vijf van de tien districten een vrouw lijsttrekker is. 
 
Het is volgens Santokhi makkelijker nu de VHP alleen de verkiezingen ingaat en 51 kandidaten heeft gesteld, terwijl er in combinatieverband in 2015 maar 13 VHP kandidaten op de V7 lijst konden worden geplaatst. Indien de VHP in combinatieverband was blijven werken, was de transitie hoogstwaarschijnlijk een heel stuk lastiger geweest. In dat opzicht is het alleen gaan van de VHP bevrijdend geweest en heeft veel meer talent de gelegenheid gekregen om zich te profileren, meent Santokhi. 
 
Van de 12 politieke partijen en organisaties die in 1949 aan de eerste verkiezingen deelnamen, zullen slechts 2 zelfstandig ook aan de verkiezingen van 2020 deelnemen t.w. de VHP en de NPS. De VHP is vooral begonnen om de voormalige contractarbeiders die zeer gemarginaliseerd waren in de samenleving, te emanciperen en te doen integreren in de samenleving. Dat is volledig gelukt en het moet gezien worden als een grote verdienste van de VHP, meent Santokhi. 
 
Al in een vroeg stadium had de VHP oog voor andere groepen in de samenleving en de partij heeft altijd het nationaal belang in de politiekvoering centraal gesteld. Dat blijkt ook uit de bekende verbroederingspolitiek. In de jaren na de militaire dictatuur is er samen met andere partijen hard gewerkt om de democratie weer vorm te geven, de economie op gang te krijgen en instituten te versterken. Ook dat is gelukt, maar helaas werd dit een taak die verschillende keren herhaald moest worden. De afgelopen jaren is de VHP met een heroriëntatieproces bezig geweest onder leiding van de in 2011 gekozen voorzitter Santokhi. Dat proces is begonnen met interne partijstructuren en regelgeving en daarna doorgevoerd naar verbreding van de partij.
 
“Een transformatieproces is een gevoelig proces met name wanneer er veranderingen worden doorgevoerd in een partij met een lange traditie en gevestigde partijcultuur. De voorzitter moet daarom alle geledingen bij elkaar houden, terwijl hij de veranderingen doorvoert. Het belangrijkste doel van het transformatieproces is om de partij in de breedte uit te bouwen met name naar andere districten en niet-traditionele kiezers.  De tussenstand van dat proces kan thans getoetst worden aan de DNA kandidatenlijst van 2020 met name door deze te vergelijken met de DNA kandidatenlijst van 2015.
De VHP doet thans mee in alle 10 kiesdistricten met 51 kandidaten, terwijl in 2015 slechts in 5 districten met 13 kandidaten werd meegedaan. Dit betekent dat de partij duidelijk een nationaal karakter uitstraalt,” zegt de partijleider. 
 
Het proces van kandidaatstelling is ook nieuw geweest, waarbij eenieder kon solliciteren naar een functie als kandidaat. Daarbij moest men een formulier invullen en een curriculum vitae overleggen. In eerste instantie werden deze personen dan aspirant kandidaten, waarna een selectieproces volgde, waarbij een selectiecommissie adviezen heeft uitgebracht. Het hoofdbestuur heeft op basis van de adviezen een selectie gepleegd, welke is voorgelegd aan de verkiezingscommissie van de partij t.b.v. het partijcongres. Alle voorbereidingen waren getroffen, maar vanwege het verbod op grote bijeenkomsten kon het partijcongres van 560 leden geen voortgang vinden en moest het hoofdbestuur de kandidaatstelling afwikkelen. 
 
“Transitie is een complex proces, waarbij je niet in één verkiezing een volledige omvorming van de partij kan krijgen. Je hebt een traditionele achterban, kader en werkers naast de nieuwe leden. In geen enkele bestaande organisatie ga je meteen 100% nieuw personeel zien; er moet continuïteit zijn en niet iedereen zal tevreden zijn, maar conflicten moeten beheersbaar zijn. Transitiemanagement is geen makkelijke taak en vergt goed leiderschap: bij veel organisaties lukt een transitie niet en valt de organisatie uit elkaar,” merkt de VHP-voorman op. 

‘WE MOETEN DE NBO VREZEN, DE NEXT BIG ONE, DE VOLGENDE GROTE RAMP: EEN VIRUS, EEN BACTERIE OF EEN ANDERE NATUURRAMP’

Apr 13, 2020

Foto links: Braziliaanse denker Leonardo Boff

Volgens de Braziliaanse denker Leonardo Boff verkeren we in een diepe beschavingscrisis die dreigt af te glijden naar pure barbarij. Die crisis heeft in wezen te maken met onze relatie tot de Aarde – met hoofdletter, insisteert hij – die we op verschillende manieren geweld aandoen. Alleen een zorgende, liefdevolle houding ten aanzien van alles wat leeft, kan de mensheid opnieuw toekomst geven. Alleen zo overwint het leven de dood. Een Paasinterview.

Leonardo Boff was bijna een halve eeuw geleden een van de fouding fathers van de bevrijdingstheologie, die de katholieke kerk in Latijns-Amerika van conservatief bastion omvormde tot revolutionaire kracht. De voorbije twintig jaar is hij vanuit de ontwikkelingen in de kwantumfysica en de natuurwetenschappen diep bewogen door het ecologische gedachtegoed.

We hebben nood aan een sociaal pact, zegt Boff, dat hand in hand gaat met een pact met de natuur, dat de hele Aarde en heel de natuur insluit, dat de wereld op weg zet naar ‘een sociaal-ecologische democratie’.

De hele wereld is momenteel in de greep van het coronavirus. U noemt dit “de eerste globale oorlog”.

De Aarde heeft ons niet nodig, wij hebben haar nodig’

Leonardo Boff: Ik zie deze pandemie als een reactie van de Aarde die zich wil verdedigen tegen de meest gewelddadige soort in de natuur, de mens. Het is geen oorlog van de mens tegen het virus, maar van het virus tegen de mens. De Franse filosoof Michel Serres schreef in 2008 het boek La Guerre Mondiale, waarin hij verwijst naar de oorlog die de mens tegen de aarde voert door haar op alle fronten aan te vallen. Er is geen enkele kans dat de mens die oorlog wint. De Aarde heeft ons niet nodig, wíj hebben haar nodig.

Welke lessen moeten we hieruit trekken?

Leonardo Boff: De belangrijkste les is dat we onmogelijk kunnen doorgaan met de manier waarop we dit Gemeenschappelijke Huis de afgelopen twee eeuwen bewoond hebben. Het virus is momenteel het neoliberalisme en het kapitalisme aan het ondergraven, systemen gebouwd op concurrentie, individualisme en een minimale staat. Ze hebben de Aarde altijd gezien als een onuitputtelijke voorraadkamer van hulpbronnen om een onbegrensde groei te voeden. Die systemen staan nu onder druk: onuitputtelijke hulpbronnen en onbegrensde groei zijn een illusie, het is een vals uitgangspunt.

Vandaag stellen we vast dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn en aangewezen op samenwerking.

Dat we een sterke staat nodig hebben, om een publiek beleid uit te stippelen dat het algemeen belang voorop stelt en investeert in de de economie en de mensen.

Zal dit soort schokken het nieuwe normaal worden?

Leonardo Boff: Ecologen en filosofen zoals James Lovelock, Brian Swimme, Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek, Eric Hobsbawm en anderen waarschuwden ons al lang geleden: ofwel moeten we onze relatie met de Aarde, die er een is van pure uitbuiting, veranderen, ofwel stevenen we regelrecht af op de ondergang en delven we ons eigen graf. Volgens hen moeten we de NBO vrezen, de Next Big One, de volgende grote ramp: een virus, een bacterie of een andere natuurramp die ons kan vernietigen. De massavernietigingswapens van de militaristische landen zijn daartegen belachelijk en absoluut nutteloos.

We moeten onze manier van productie, distributie en consumptie veranderen en een meer welwillende houding aannemen ten aanzien van de Aarde en van het leven. Anders is er gewoon geen toekomst meer voor de mens op deze planeet.

In Brazilië negeert de president intussen alle voorzorgsmaatregelen.

Leonardo Boff: Brazilië wordt jammer genoeg bestuurd door een president die ingaat tegen alle raadgevingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bolsonaro beschouwt COVID-19 als een klein griepje of een collectieve hysterie en is tegen social distancing.

Vandaag, 7 april, telt Brazilië meer dan 700 doden en honderden besmettingen. De inheemse bevolking trekt zich terug in het woud. Omdat ze geen antistoffen hebben tegen de ziektes van de blanken, is de kans reëel dat dit virus een massale sterfte veroorzaakt onder deze bevolking.

‘De kans is reëel dat dit virus een massale sterfte veroorzaakt onder de inheemse bevolking’

Anderzijds is er ook een grote solidariteit, vooral van progressieve groepen, kerken en andere groepen die begaan zijn met de mensen in de favelas, de armenwijken rond de steden. Tot nog toe heeft het virus vooral de rijken en de middenklasse besmet. Maar eenmaal corona de favelas bereikt, gaat het een ware verwoesting aanrichten. Mensen leven er dicht op elkaar en beschikken niet over de nodige infrastructuur om alle richtlijnen te respecteren.

Wordt er niet gedacht aan een impeachment tegen Bolsonaro?

Leonardo Boff: Een impeachment-procedure neemt veel tijd in beslag en het zou de aandacht afleiden van wat nu het meest dringend is, namelijk het coronavirus bestrijden. Intussen heeft er wel een interne staatsgreep plaatsgevonden. Het zijn de militairen die vandaag alle beslissingen nemen. De regering bestaat uit meer dan tweehonderd militairen, vooral in het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De legergeneraal Braga Neto is aangesteld als uitvoerend president, Bolsonaro is enkel nog een uithangbord.
Men verwacht wel dat de militairen Bolsonaro gaan dwingen om af te treden. Maar de vrees bestaat dat zijn fanatieke volgelingen een grote sociale crisis kunnen veroorzaken, met veel geweld in de straten.

Voor deze coronapandemie de wereld in haar greep kreeg, lag de bestaande orde al onder vuur van demonstranten, van Hongkong over Frankrijk en Noord-Afrika tot Chili.

Leonardo Boff: Overal waar er een hard neoliberalisme is doorgevoerd, blijkt vandaag dat dit een sociale mislukking is geweest. Dat geldt voor Chili, maar ook voor Ecuador, het Argentinië van Macri en het Brazilië van Bolsonaro. Het resultaat is een immense accumulatie van rijkdom in de handen van enkelen, ten koste van het grootste deel van de bevolking dat in armoede leeft.

‘Overal waar er een hard neoliberalisme is doorgevoerd, blijkt vandaag dat dit een sociale mislukking is geweest’

De protestmanifestaties zijn een reactie op dit neoliberale model. Het is de honger en de ellende die de mensen de straat heeft opgejaagd. In Brazilië hebben we dat punt van ontreddering nog niet bereikt, dankzij Bolsa Familia en andere sociale beleidsmaatregelen voor de armen die onder de regeringen van de Arbeiderspartij zijn ingevoerd. Maar men verwacht dat hier ook zo’n protestmarsen zullen komen uit wanhoop, eenmaal het virus de miljoenen bewoners van de favelas heeft bereikt. Alleen al in Rio wonen er drie miljoen mensen in die wijken, in São Paulo zijn het er nog veel meer.

De kreet van die manifestaties lijkt nu wel gesmoord door deze pandemie?

Leonardo Boff: De situatie is heel zorgwekkend want er is geen politiek leiderschap dat in een crisis van deze omvang zekerheid kan uitstralen en een duidelijke richting kan aangeven. Bolsonaro is volkomen onbekwaam om deze crisis aan te pakken, psychoanalisten hebben hem gediagnosticeerd als paranoïde. Hij ziet overal communisten, hoewel er geen communisme meer bestaat in Latijns-Amerika noch elders in de wereld. Behalve in China, waar je een “communisme-socialisme naar Chinees model” hebt, zoals de autoriteiten het daar noemen.

Leiders als Bolsonaro en Trump zijn wel door het volk verkozen. Wat is er met onze democratie gebeurd?

Leonardo Boff: Overal in de wereld groeit er een rechts gedachtegoed dat niet strookt met democratie. Hier in Brazilië zegt men ronduit dat we in post-democratische tijden leven en in een staat zonder wetten. Bolsonaro en zijn regering lappen de grondwet aan hun laars en treden de wetten met de voeten. Hij gedraagt zich heel autoritair en richt zich meer tot zijn trouwe volgelingen dan tot de bevolking van het land.

‘Onze democratieën worden gecontroleerd door de traditionele elites en door het grote kapitaal, vooral het speculatieve kapitaal’

Het is in alle geval duidelijk dat deze representatieve democratie niet meer past bij de complexe samenlevingen die we vandaag zijn. Onze democratieën worden gecontroleerd door de traditionele elites en door het grote kapitaal, vooral het speculatieve kapitaal. Dat heeft meer macht dan de nationale staten.

We moeten een nieuwe manier van samenleven vinden waarin de ecologische dimensie een centrale plaats heeft. Wij hanteren soms de term “een sociaal-ecologische democratie”, waarin niet de winst het centrale punt is, maar de samenleving en het leven in al zijn diversiteit. De politiek en de economie moeten in dienst staan van het leven en niet enkel in dienst van de markt. Sommigen spreken over een “biocentrische” beschaving, gebaseerd op relaties van vriendschap en samenwerking met de natuur in plaats van in te gaan tegen de natuur.

Dat kan door op een andere schaal te werken. Heel wat mensen zijn ervan overtuigd dat we meer aandacht moeten besteden aan het regionale niveau dan aan de economische globalisering. In elke regio en in de diverse territoria kan men duurzaamheid op een reële tastbare manier uitbouwen, met aandacht voor de verschillende culturele dimensies. Op zo’n schaal kan men agro-ecologisch voedsel produceren en werken aan de integratie van iedereen, om zo ook de armoede te verminderen.

We leven niet alleen in een post-democratie, ook in een tijdperk van post-waarheid.

Leonardo Boff: De ongelukkige uitdrukking post-waarheid is een teken dat onze beschaving in doodsstrijd verkeert. Alle menselijke en intellectuele inspanning van het Oosten en het Westen was altijd georiënteerd op het zoeken van waarheid, rechtvaardigheid en liefde, zoals in de westerse traditie duidelijk tot uiting komt in de dialogen van Plato.

Wanneer er geen enkel belang meer wordt gehecht aan de waarheid en men uitgaat van het postmoderne “alles is mogelijk”, dan plaatsen we waarheid en leugen op hetzelfde niveau. Het enige wat dan nog telt, is mijn eigen belang en wat mij behaagt. “Alles is om het even”, is een hel om in te leven.

Een sociale en menselijke samenleving, waarin waarden gelden als liefde, vriendschap en rechtvaardigheid voor allen kan niet functioneren op zo’n valse basis. Dat gaat in tegen de hele traditie van de mensheid en van zo veel wijze en illustere geesten in onze geschiedenis.

Lange tijd was de Europese Unie nog een voorbeeld voor Latijns-Amerika. Hoe kijkt u naar Europa?

Leonardo Boff: Van hieruit bekeken, vanuit het verre Westen, zien we dat Europa zijn tijd gehad heeft. De Europese Unie verkeert in een diepe crisis omdat het alle gewicht heeft gelegd bij het economische en weinig belang hecht aan de politieke en culturele dimensies. Het neoliberalisme van Tatcher en Reagan hebben de sociale welvaartstaat vernietigd. De beslissingen die de mensheid in de toekomst zullen bepalen, zullen ook niet meer vanuit de VS komen, want ook die hegemonie is in verval. Azië en meer bepaald China, is de opkomende macht. Over enkele jaren zullen we wellicht zien hoe China de globalisering naar zijn hand zet.

‘We moeten vandaag bouwen aan de Aarde als onze enige en gemeenschappelijke ruimte’

Dit gaat niet enkel over de economisch-financiële dimensie maar over een nieuwe etappe in de geschiedenis van de mensheid en van de Aarde, een eengemaakte mensheid en een Aarde als ons Gemeenschappelijk Huis.

We moeten niet langer de klemtoon leggen op de soevereiniteit van de naties. Dat is een oud paradigma, voorbijgestoken door de mondiale verwevenheid. We moeten vandaag de uitdaging aangaan om te bouwen aan de Aarde als onze enige en gemeenschappelijke ruimte, waarin iedereen een plaats moet krijgen, inclusief de natuur.

Wat staat ons te doen in deze donkere tijden, waarin structuren lijken te imploderen?

Leonardo Boff: Niemand weet welke richting we uitgaan. Er bestaat het gevaar op een atoomoorlog tussen de landen van de nieuwe Koude Oorlog, de VS en China. Dat zou het einde van de menselijke soort betekenen. Het coronavirus dwingt alle machthebbers op de knieën en wijst erop dat we zo’n oorlog niet nodig hebben. De vijand is onzichtbaar en ongenaakbaar. Hij valt aan op een onverbiddelijke manier zonder onderscheid tussen rijk of arm, gelovige of ongelovige.

Voor mezelf en voor veel ecologisten is dit een teken dat de Aarde, het levend organisme Gaia, ons stuurt en ons uitnodigt tot grondige structurele veranderingen. We kunnen niet voortgaan zoals we bezig zijn, we overleven dat niet. Alle alarmsignalen van de Aarde staan op rood.

De Aarde en de mensheid vormen samen een unieke eenheid, dat hebben astronauten vanuit de maan en vanuit ruimtetuigen eerder al gezien. Wij zijn de Aarde die voelt, denkt, liefheeft, zorgt, met een ethisch imperatief om voor haar zorg te dragen. Daarom verklaarden de Verenigde Naties op 22 april 2009 dat deze planeet niet zonder meer de Aarde is, maar Moeder Aarde. De Aarde als bodem en grond kan gekocht en verkocht worden. Maar een Moeder kan je niet als koopwaar behandelen, die moet je respecteren en liefhebben.

Waar kunnen we ons vandaag nog op verlaten? Waar vinden we houvast?

Leonardo Boff: In tijden van beschavingscrisis moeten we terugkeren naar het meest essentiële en dat is de zorg als universeel paradigma: zorg voor de Aarde, voor de natuur, voor ons bestaan. De zorg behoort tot de essentie van de mens. Een levend wezen waar geen zorg voor gedragen wordt, verzwakt en gaat dood. Voor de mens is dat niet anders. Behalve die zorgende houding moeten we terugkeren naar wat ons tot mens maakt, en dat is de solidariteit. Die is vandaag haast volledig verdwenen want de cultuur van het kapitaal is gebaseerd op concurrentie en bekommert zich weinig om solidariteit. ‘Het meest essentiële is de zorg als universeel paradigma: zorg voor de Aarde, voor de natuur, voor ons bestaan’

Daarnaast moeten we een collectieve verantwoordelijkheid opnemen voor een gezamenlijke toekomst voor de Aarde en de Mensheid. We moeten inzien dat alle levende wezens een waarde op zich hebben en daarom respect verdienen, niet alleen omdat ze nuttig zijn voor de mens.

En tot slot hebben we nood aan een kosmische spiritualiteit. We moeten een antwoord proberen te formuleren op de vragen die zich telkens weer stellen: van waar komen we, wie zijn we, waar gaan we naartoe en wat kunnen we verwachten na deze korte passage op deze kleine planeet. Wat de wetenschappers die de Aarde en het leven bestuderen telkens weer herhalen, moeten we goed tot ons laten doordringen: dat er een machtige, liefdevolle Energie is die maakt dat alles wat bestaat, er is. Een Energie die altijd aanwezig is en alles wat er is insluit, ook ons. We moeten ons openstellen voor die Energie. Misschien is dit ook wel de beste metafoor voor God. Als we ons hiervoor open stellen, worden we menselijker, nederiger, hartelijker en gaan we meer zorgende aandacht hebben voor alles om ons heen.

U was een van de grondleggers van de bevrijdingstheologie. Met het Bolsonarisme triomfeert in Brazilië de “theologie van de voorspoed” geproclameerd door de evangelische kerken.

Leonardo Boff: De centrale kern van de bevrijdingstheologie is de optie voor de armen, gericht op hun bevrijding door sociale gerechtigheid en dat vereist structurele veranderingen in de samenleving. Vandaag is dat meer dan ooit noodzakelijk omdat de armoede op wereldschaal is toegenomen. Het evangelie van de voorspoed, geproclameerd door de nieuwe pinksterkerken, is een valstrik om de armen te misleiden door hen een lege doos als troost te geven.

Voor de pastores van die kerken is het een geldmachine, ze zijn echt wolven in schaapsvacht. Ze stellen helemaal geen alternatief voor, ze hebben helemaal geen nieuw samenlevingsproject op het oog. De theologie van de voorspoed richt zich op hen die onzichtbaar gemaakt werden door het grote Kapitaal, dat alleen geïnteresseerd is in consumenten en niet in menselijke personen.

BRON|REGIO

https://unitednews.sr/we-moeten-de-nbo-vrezen-de-next-big-one-de-volgende-grote-ramp-een-virus-een-bacterie-of-een-andere-natuurramp/

AMERIKAANSE OORLOGSBODEMS OP WEG NAAR VENEZUELA

Door

    Redactie Buitenland

 

 

Vorige week zette minister van Justitie van de Verenigde Staten William Barr nog een prijs op het hoofd van de president van Venezuela, Nicolas Maduro.  Barr beticht Maduro van grootschalige corruptie, internationale witwaspraktijken en het leiden van een zeer brutaal regime. Daarnaast houdt hij Venezuela ook verantwoordelijk voor de actieve organisatie van drugstransporten richting VS. Ondertussen zet Uncle Sam extra marineschepen in om dat te stoppen.

Minister van Justitie Barr plaatste vorige week 13,8 miljoen euro op het hoofd van president Maduro en 14 getrouwen. Die premie gaat naar diegenen die de beslissende informatie aandragen voor de arrestatie van Maduro. Daarvoor wijst Barr als directe aanleiding naar de claim dat het communistische regime zou samenwerken met de Colombiaanse Farc. Die terroristische groepering zou een verbond met Maduro gesloten hebben om “de VS met cocaïne te overspoelen.

 

Vorig jaar wisten de VS 280 ton cocaïne uit Venezuela te onderscheppen. Volgens de minister van Justitie is Maduro zelf de aanstoker van dit “narco-terrorisme. Wellicht wil hij met de 15 miljoen dollar voornamelijk de steun voor Maduro in diens eigen kringen aan het wankelen brengen.

Eerder deze week zou VS-buitenlandminister Pompeo nog een aanbod gedaan hebben. Daarin zou hij aan de extreem-linkse regering voorgesteld hebben om een ‘neutrale’ raad te vormen met Juan Guaidó. Deze zou het land dan moeten besturen tot nieuwe verkiezingen. Weinig verrassend ging de regering in Caracas daar niet op in.

 

Militaire stappen

Woensdag kondigde president Trump een nieuwe fase met militaire stappen aan. “Vandaag lanceren de Verenigde Staten extra acties voor drugsbestrijding op het westelijk halfrond om het Amerikaanse volk te beschermen tegen de dodelijke plaag van illegale drugs,” aldus Trump.

Daarbij gaf de Amerikaanse president aan dat er actieve steun zou zijn van 22 andere landen. Voor de vertegenwoordiger voor Defensie Mark Esper is het doel “opvoeren van bewaking, verstoring en inbeslagname van drugstransporten. (…) We zetten daarbij torpedojagers, slagschepen, vliegtuigen, helikopters (…) in.”

Hiermee verdubbelt de Amerikaanse regering haar aanwezigheid van strijdkrachten in het gebied. Volgens Zeit Online zou het zelfs de grootste militaire ontplooiing in de regio sinds de Panama crisis in 1989 worden.

(Lees verder onder de video)

 

Venezuela

In de jaren ’70 kende het land nog hoge groeicijfers. Tot begin jaren ’80 was Venezuela zelfs de rijkste natie van Latijns-Amerika. De welstand was relatief goed verdeeld tussen de verschillende lagen van de bevolking. Na verschillende coups en politieke onrust kwam de macht eind vorige eeuw in handen van de charismatische oud-militair Hugo Chavez.

De links-populistische Chavez stuurde het olierijke land echter richting economische afgrond. Na zijn dood in 2013 werd het socialistisch beleid verdergezet door Nicolas Maduro. Die kreeg daarbij het koosnaampje ‘Mugabe van Latijns-Amerika’ toebedeeld. Internationaal kan hij nog steeds rekenen op de steun van landen als Rusland, China, Turkije, Iran en Zuid-Afrika.

https://sceptr.net/2020/04/amerikaanse-oorlogsbodems-op-weg-naar-venezuela/

TRUMP STUURT ZEEMACHT NAAR VENEZUELA

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper (rechts) viseerde het Maduro-regime openlijk. ©EPA

 

 

 

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde donderdag aan marineschepen te sturen naar Venezuela om er te strijden tegen de drugshandel. Ook de Venezolaanse president Nicolas Maduro komt in het vizier.

Naast het opvoeren van de druk op de lokale drugskartels hopen de Verenigde Staten met hun militaire manoeuvre het regime van de Venezolaanse president Nicolas Maduro verder onder druk te zetten. Vorige week klaagden de VS de Venezolaanse president en zijn trawanten aan wegens medeplichtigheid aan ‘narcoterrorisme’.

Het gaat om de grootste militaire manoeuvres in de regio sinds de Amerikaanse invasie van Panama in 1989. Volgens Trump proberen Latijns-Amerikaanse en Caraïbische drugskartels te profiteren van de coronacrisis, die de Verenigde Staten in een wurggreep heeft. De militaire staf van het Witte Huis stak niet onder stoelen of banken dat president Maduro in het vizier komt. ‘Het Venezolaanse volk blijft hard lijden onder Maduro’s criminele regime. De drugskartels profiteren van de wetteloosheid’, zei de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper.

Afleidingsmanoeuvre

De Amerikaanse manoeuvres zijn een wanhopige poging om de aandacht af te leiden van de humanitaire crisis in de VS.

 

JORGE RODRIGUEZ
VENEZOLAANSE MINISTER VAN COMMUNICATIE

Volgens Jorge Rodriguez, Maduro’s minister van Communicatie, is het inzetten van de Amerikaanse Navy ‘een wanhopige poging om de aandacht af te leiden van de humanitaire crisis in de VS’. Rodriquez voegde daaraan toe dat de aanvoer van cocaïne naar de VS voornamelijk vanuit Colombia komt, een trouwe Amerikaanse bondgenoot.

Toch lijkt het regime in Caracas niet helemaal ongevoelig voor de militaire en diplomatieke druk. ‘Als het om een oprechte poging gaat om de drugssmokkel aan banden te leggen, wil Venezuela meewerken’, verklaarde Rodriguez.

https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal/latijns-amerika/trump-stuurt-zeemacht-naar-venezuela/10218444.html

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *