DEEL 2. HET BINNENLAND: REGERING, INHEEMSEN & MARRONS.

President Santokhi bezoekt achtste VIDS-conferentie

29-08-2022 

President Chan Santokhi samen met dc Josta Lewis en het VIDS-bestuur

President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 29 augustus 2022 een bezoek gebracht aan Kabalebo, alwaar de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) haar achtste nationale conferentie heeft belegd. Op deze conferentie is onder andere gesproken over de regionale prioriteiten van het traditioneel gezag, het traditioneel bestuur en het beleidsprogramma 2022-2027. Ook is er een nieuw VIDS-bestuur aangewezen, onder leiding van Muriel Fernandes.

Het staatshoofd gaf aan waardering te hebben voor groepen die in georganiseerd verband hun toekomst bespreken en ook opkomen voor hun rechten en plichten binnen de regels van wet en recht. Dit is ook de reden waarom hij zijn ondersteuning heeft toegezegd.

https://www.sun.sr/Details/19328_-President-Santokhi-bezoekt-achtste-VIDS-conferentie_0301918washapres.jpg

Muriel Fernandes eerste vrouwelijke voorzitter VIDS

By Lokaal/Trending Posts/29-08-2022 02:23 PM SHARE

Het nieuw bestuur van de VIDS te Washabo (foto: Vids)

Muriel Fernandes is gekozen als de eerste vrouwelijke voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). Ze vervangt Theo Jubitana, die vorig jaar is overleden. Fernandes is dorpshoofd van Cassipora. Het nieuwe bestuur werd gekozen en geïnstalleerd op de laatste dag van de driedaagse nationale vergadering van de VIDS te Washabo (West-Suriname).

Fernandes is de eerste vrouwelijke voorzitter in het 30-jarige bestaan van de VIDS. Verder hebben zitting in het bestuur onder andere de dames Margiet Biswane (penningmeester) en Angelique Palmtak (secretaris). Palmtak is dorpshoofd van Grankreek. De  ondervoorzitter is Selowin Alamijawari.

Muriel Fernandes, de nieuwe voorzitter van de Vids

https://www.sun.sr/Details/19325_-Muriel-Fernandes-eerste-vrouwelijke-voorzitter-VIDS_19325071341932501459vids11.jpg

Santigron terug onder gezag van granman Valentijn

 

28 Aug, 2022

foto

 President Chan Santokhi bij aankomst op Santigron.Hij belooft dat problemen van het Matawai-gebied snel aangepakt zullen worden. Daarmee is een presidentiële commissie bezig. (Foto’s: kabinet president) 

Het Marrondorp Santigron, dat ligt aan de Saramaccarivier in het district Wanica, is terug onder het gezag van granman Lesley Valentijn van de Matuariërs. Omdat het dorp zo dichtbij Paramaribo is, vindt met rasse schreden de verstedelijking plaats. President Chan Santokhi was vrijdag ter plekke. Hij deelde mee dat de problemen waarmee het Matawai gebied te kampen heeft, structureel zullen worden opgelost. Daartoe heeft hij een presidentiële commissie benoemd, onder leiding van adviseur Stanley Dijksteel.

 
De verstedelijking heeft voor- en nadelen. De criminaliteit in het dorp is toegenomen, cultuurpatronen verbasteren en de verhoudingen met het traditioneel gezag verwateren. De voordelen zijn meer in materiële zin. De commissie moet zich buigen over de problemen en op zeer korte termijn met zichtbare resultaten komen, waarbij Santigron weer tot ontwikkeling moet worden gebracht.
 
 
Het was noodzakelijk om het dorp terug te brengen onder het gezag van de granman, met alle daarbij behorende bestuurs- en beheerstructuren. De president merkte op dat hij vóór de verkiezingen had beloofd een aantal zaken te realiseren voor Santigron. Hij voerde aan dat hij deze beloften niet is vergeten en deze nu inlost. De eerste twee jaren is veel aandacht besteed aan de aanpak van de macro-economische problemen in het land.
 
Nu is het volgens de president tijd om alle aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het Matawai-gebied, waartoe hij een commissie in het leven heeft geroepen. Hierin zijn personen uit de verschillende dorpen vertegenwoordigd. Ook iemand van Santigron zal zitting nemen in de commissie, die rechtstreeks rapporteert aan de president. De commissie heeft de bijeenkomst te Santigron georganiseerd in afstemming met het traditioneel gezag. De commissie zal voortvarend werken aan de oplossingen benadrukte het staatshoofd.

Presidentiële werkgroep voor ontwikkeling Kabalebo

 
17 Aug, 2022
 
foto
 De samenstelling van de werkgroep voor ontwikkeling bestuursressort Kabalebo. De werkgroep is voor een jaar ingesteld. 


 
President Chan Santokhi heeft een werkgroep ingesteld om de vraagstukken en ontwikkeling van het bestuursressort Kabalebo in Sipaliwini spoedig ter hand te nemen. De presidentiële werkgroep wordt bemenst door verschillende overheidsvertegenwoordigers van verschillende ministeries, het kabinet van de president, het commissariaat van Kabalebo en de vier kapiteins. Adviseur van de president, Stanley Dijksteel, is voorzitter van de werkgroep.
 
De werkgroep wordt eraan gehouden om maandelijks te rapporteren aan het staatshoofd. De installatie heeft dinsdag plaatsgevonden in het Perscentrum. President Santokhi zegt dat het de bedoeling is om Kabalebo tot ontwikkeling te brengen middels plannen. In de visie van het staatshoofd zal de bauxietindustrie in het gebied ter hand worden genomen. Hiervoor zal goedkope gas, welke ontgonnen zal worden in het offshore gebied nabij Nickerie, worden gebruikt. Ook zal deze gas via een nog op te zetten exploitatieplatform in Kabalebo, geëxporteerd worden naar Brazilië. Ook de infrastructuur naar het gebied zal aangepakt worden. Het staatshoofd geeft verder prioriteit aan het ontwikkelen van andere relevante productiesectoren in en rondom het gebied, waaronder landbouw, veeteelt en visserij.
 
Santokhi zegt dat serieus wordt gekeken naar het optimaliseren van de aanpak van de bootverbinding. Ook op de vraag vanuit het gebied naar een ambulance bekijkt de regering mogelijkheden om hierop in te spelen. Dijksteel zegt dat hij voorstander is van het optimaal aanpakken van de vraagstukken. “Laten wij de president niet teleurstellen.” Hij wil de slogan van de begin jaren tachtig Young men go West doen herleven. Dijksteel stelt dat Kabalebo voor een gigantische ontwikkeling staat.
 
Districtscommissaris Josta Lewis van Kabalebo zegt uit te kijken naar een goede samenwerking. “Kabalebo heeft behoefte aan ondersteuning om de ontwikkeling in het gebied ter hand te nemen.”

President: Spoedige behandeling wet grondenrechten

 
10 Aug, 2022
foto
previousPresident Chan Santokhi dinsdag in de Palementuin. Hij heeft aangegeven dat het menens is met het erkennen van de grondenrechten. (Foto’s: René Gompers)next

foto
Diverse groepen hebben opgetreden in de Palmentuin.
 
foto
Veel mensen waren op de been om de Internationale Dag der Inheemsen te vieren.
 
foto
Het ging gezellig aan toe waarbij de drank ook rijkelijk is genuttigd.

 
Binnenkort begint De Nationale Assemblee met de behandeling van de wet om de grondenrechten van de Inheemsen en Tribale volkeren te erkennen. Dit heeft president Chan Santokhi dinsdag aangekondigd bij de viering van Inheemse dag in de Palmentuin. Hij heeft daarnaast aangegeven wat de regering ondertussen voor de Inheemse gemeenschap doet om meer ontwikkeling te brengen en dat er nog meer in petto is. Zij moeten ook gecompenseerd worden voor hun bijdrage om de Surinaamse bossen gezond en in balans te houden.

De laatste jaren is op de Dag der Inheemsen – op de covidperiode na – vaker aangekondigd door de regering dat het grondenrechtenvraagstuk zal worden opgelost. In 2020 deelde vicepresident Ronnie Brunswijk mee dat deze regering het vraagstuk in de eerste helft van de regeerperiode opgelost wil hebben. Santokhi heeft in zijn toespraak benadrukt dat de conceptwet af is en in de Assemblee behandeld moet worden.

Santokhi: “We hebben de vorige week als coalitietop gesproken over de behandeling van deze wet. Daar is de opdracht gegeven dat die wet met de hoogste prioriteit behandeld zal moeten worden. En als het niet deze maand is, zal het zeker de komende maand zijn dat we starten met de openbare behandeling van die wet. Het staat op onze agenda. En wij moeten datgene geven aan de Inheemsen en ook onze Marronbroeders en zusters, waar ze aanspraak op maken. We gaan ervoor zorgen dat die verdragen nageleefd zullen worden.”

Het staatshoofd heeft uitgelegd dat de overheid de Inheemse gemeenschappen tegemoet komt op verschillende manieren. Met de gemeenschap van Wit Santi is van gedachten gewisseld over de problemen. Samen met vertegenwoordigers van het dorp zal aan oplossingen worden gewerkt. Net als in Apoera. Daar is bijvoorbeeld recent een bakkerij geopend; de prijs van brood is hierdoor drastisch gedaald in het dorp. Daarnaast is met de lokale ondernemers afgesproken dat ze cassave gaan planten en de overheid voor de opkoop zorgt. Er zal ook een weg komen van Nieuw Nickerie naar Apoera waardoor prijzen verder zullen dalen en er meer ontwikkeling komt. Over twee maanden gaat het dorp beschikken over een ijsfabriek.

Dat Suriname een gezond bos heeft en daardoor een van de weinige landen is die carbon negatief is, is te danken aan de Inheemsen, merkt Santokhi op. “Dankzij hun bijdrage kunnen we vandaag zeggen dat wij de zuurstof leveranciers van de wereld zijn,” stelt hij. Het staatshoofd deelt mee dat er hieraan verdiend moet worden. “Wat krijgen we daarvoor terug, wat krijgen de Inheemse broeders en zusters terug voor het beleid dat ze de afgelopen jaren gevoerd hebben? We zijn in onderhandeling – de secretaris-generaal van de VN heeft gezegd dat ze ons technisch gaan bijstaan – om geld te genereren met onze carboncredits, met het duurzaam onderhoud van ons bos. De lokale gemeenschap gaat daarvan ook profiteren.”
 

OSIP zal achterban mobiliseren en strijden tegen grondroof in Inheemse dorpen

 
7 aug 2022

 De druk op de Inheemse gebieden in het algemeen en op ons in de Para gebieden is onhoudbaar.

Dit vanwege het feit dat de stad oprukt naar onze gebieden en hierdoor de grondroofhonger steeds meer en meer toeneemt.

 

Opeenvolgende regeringen die ons en onze gebieden zouden moeten beschermen geven concessies en grondhuurbeschikkingen weg, terwijl er een vonnis van het Hooggerechtshof van de OAS ligt waarin de staat Suriname opgedragen wordt om onze rechten te erkennen.

In plaats daarvan worden we zonder enig respect steeds verder onderdrukt, schrijft Lloyd Read, voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen in Para, Wanica en Commewijne (OSIP) aan het traditioneel gezag van alle OSIP-dorpen.

“Onze toekomst en dat van onze kinderen ligt in onze handen en is momenteel in gevaar. Als leider van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen in Para, Wanica en Commewijne (OSIP) heb ik de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties in het dorp Pierre Kondre Kumbasi medegedeeld dat met zijn komst onze strijd voor erkenning van onze grondenrechten zal beginnen. Deze strijd zal daadwerkelijk nu moeten starten.”

In het kader van de dag van de Inheemsen wordt er een persconferentie belegd te Witsantie.

“Direct hierna zullen we starten met de mobilisatie in het eerste dorp nl Witsantie. Stre de fu stre wie no sa frede.”

https://www.gfcnieuws.com/osip-zal-achterban-mobiliseren-en-strijden-tegen-grondroof-in-inheemse-dorpen/

In zijn euforie de verhitte bewoners van Brokopondo te bedaren heeft president Chan Santokhi er niet voor geschroomd om ze op te roepen zich te registreren om in een aanmerking te komen voor een stukje grond van 500m2 in hun district. Deze oproep kan niet anders gekwalificeerd worden als misplaatst en misleidend, schrijft de partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) in een persbericht.

Bewoners van Brokopondo zijn daarom terecht geïrriteerd en verontwaardigd door deze oproep van het staatshoofd. Ze vragen zich af waarom de president ze grond wil geven die hen reeds toebehoort volgens de historische traditie. Ze vragen zich af wat de president ertoe heeft bewogen de traditionele rechten, die de bewoners historisch hebben op de gronden zo openlijk en grof probeert te schenden. Alleen de wettelijke vastlegging van deze rechten moet nog plaatsvinden.

Binnen de inheemse en tribale volken vraagt men zich ook af of het grondenrechtenvraagstuk door deze oproep niet meer middels wetgeving zal worden opgelost. De president gaat bewust dan wel onbewust voorbij aan de Vredestraktaten uit de 18e eeuw, het Vredesakkoord van 1992, de correcte uitvoering van de Saamaka- en Kaliña-Lokono vonnissen uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.

De staat is tot tweemaal toe veroordeeld voor het schenden van rechten van inheemsen en tribalen en is opgedragen om onder meer de grondenrechten van inheemsen en tribalen wettelijk te erkennen in Suriname. Momenteel liggen er zelfs twee conceptwetten hierover bij De Nationale Assemblee, die nodeloos wachten op behandeling en goedkeuring. De oproep van de president slaat daarom volgens de BEP nergens op en wordt afgewezen, omdat die neigt naar polarisatie.

De BEP roept president Santokhi op inhoud te geven aan het uitroepen van Brokopondo tot rampgebied en als uitvloeisel daarvan de schadevergoeding vanwege overstroming door de stuwdam te bevorderen en uitvoering te geven aan de punten uit de petitie(s) aangeboden door het traditioneel gezag van Brokopondo. De presidentiële commissie voor duurzame ontwikkeling Brokopondo wordt door de 500m2 grondregistratie oproep van de president ernstig in de wielen gereden.

De BEP roept ten overvloede iedere rechtgeaarde Surinamer op om dit beleid dat als onaanvaardbaar, verdeeldheid en armoede zaaiend gekwalificeerd kan worden met alle ten dienste staande toegestane middelen krachtig af te wijzen.

https://www.srherald.com/suriname/2022/08/04/bep-zoveelste-blunder-president-santokhi/

DL1 Situatie uit de hand gelopen agenten lossen waarschuwingsschoten af DE STRAAT 4 augustus 2022

DL 2 SITUATIE JAMAICA UIT DE HAND GELOPEN VP SPRINGT IN DE STRAAT 4 augustus 2022

 

Aangehouden kemphanen Paranam worden heengezonden

04-08-2022 

Bewoners van Jamaica gaan de confrontatie aan met de politie

De twee personen die door de politie waren aangehouden bij de wegbarricade vanmorgen te Paranam, worden heengezonden. Xavio J. en Mario A. hebben de politie aangevallen, toen ze de barricade wilden verwijderen. Vervolgens heeft de politie ze aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Dit zette bij de verhitte buurtbewoners van Jamaica te Paranam nog meer kwaad bloed.

“Na voorgeleid te zijn bij een hulpofficier van justitie, worden de twee mannen heengezonden”, zegt politiewoordvoerder Milton Bisschop. De onderinspecteur vindt dat deze zaken uit den boze zijn. We leven in een samenleving waar er normen en waarden zijn. Dit is geen voorbeeld naar de jeugd toe. Het aangaan van confrontatie met de politie hoeft niet. In ieder geval is de politie er om de samenleving van dienst te zijn”, aldus de politiewoordvoerder.

Vandaag is de weg nabij Jamaica gebarricadeerd door de buurtbewoners. De reden is dat een onschuldige medebewoner, die ruim een jaar geleden beschoten was door de politie, is komen te overlijden als gevolg van een infectie door de verwonding. Vicepresident Ronnie Brunswijk kwam ter plekke met een helikopter om de bewoners toe te spreken

https://sun.sr/Details/18939_-Aangehouden-kemphanen-Paranam-worden-heengezonden_189390832318939006830307526jamaicavrij.jpg

Barricade Martin Luther Kingweg om dood Rodney Kwasiba

 

Tekst en beeld Samuel Wens

PARA — Verontwaardigde familileden en buren van Rodney Kwasiba te ‘Jamaica’ bij Paranam hebben donderdagmorgen de Martin Luther Kingweg gebarricadeerd. Kwasiba overleed woensdag in het ziekenhuis. Hij werd een jaar geleden geraakt door politiekogels. De politie zag hem voor iemand anders aan.

De mensen hebben midden op de weg autobanden in brand gestoken, zodat voertuigen niet langs kunnen. “Dit hebben zij gedaan om de dood van Kwasiba te wreken”, zegt assembleelid tevens buurtbewoner Ramon Koedemosoe van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij (Abop). De politie van Paranam en het Regio Bijstandsteam (RBT) zijn ter plekke.

De situatie is geëscaleerd waarbij de politie genoodzaakt was waarschuwingsschoten te lossen. Twee mannen zijn aangehouden en na voorgeleiding bij de hulpofficier van justitie heengezonden.

https://dwtonline.com/barricade-martin-luther-kingweg-om-dood-r-k/

Politieambtenaren diep teleurgesteld in vp na vrijlaten mannen die politie aanvielen

 
 

Politieambtenaren diep teleurgesteld in vp na vrijlating mannen die politie aanvielen

Diverse leden van politie-eenheden waaronder de Mobiele-Eenheid, Regio Bijstandsteam Midden, Algemene Surveillancedienst en de politie van Paranam, zijn zeer ontstemd en diep teleurgesteld in het handelen van vicepresident Ronny Brunswijk vandaag te ‘Jamaica’.

Twee aangehouden verdachten, die tijdens het opwerpen van barricades aldaar de politie hebben aangevallen, zouden kort na hun aanhouding in opdracht van de vicepresident zijn heengezonden.

Waterkant.Net verneemt van diverse politiebronnen, dat de eenheden, die ter plaatse aanwezig waren voor de orde handhaving diep teleurgesteld zijn door dit handelen van de vp.

De vicepresident ging ter plaatse per helikopter. De politiebronnen melden verder aan onze redactie dat vp Brunswijk van de politie eiste om beide verdachten terug naar de plaats van de barricade te brengen. Hij zou anders ook ter plaatse blijven.

“Door deze handelswijze van de vp zijn alle eenheden en collega’s zeer ontstemd en diep teleurgesteld; wij handelen niet in strijd met de wet, we doen ons werk. Als de burgerij zich niet aan wet en recht wenst te onderwerpen, de politie daarbij optreedt en de politiek zich ermee inlaat zal dit in de toekomst demotiverend werken.

Alle eenheden, die ter plaatse aanwezig waren zijn door de eis van de vp zwaar gedemotiveerd. Nadat de verdachten ter plaatse werden gebracht, werd een van de mannen ook nog als een ‘held’ omhelst. Wij hebben ons daarna teruggetrokken”, aldus de teleurgestelde leden van de eenheden. Inmiddels is de rust teruggekeerd in het gebied.

Met groot machtsvertoon aangehouden mannen heengezonden

4 aug 2022

De twee mannen die vanmorgen door de politie met groot machtsvertoon zijn aangehouden te Paranam, zijn in de middag na te zijn voorgeleid heengezonden. Milton Bischop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, bevestigt dat het duo is heengezonden

Naar verluidt zou het tweetal de politie hebben aangevallen bij het verwijderen van de barricade op de Martin Luther kingweg. De bewoners van ‘Jamaica’ hadden de weg gebarricadeerd omdat Rodney Kwasiba die vorig jaar in augustus door de politie was neergeschoten afgelopen nacht is overleden.

De situatie op de locatie liep op een bepaald moment uit de hand. De politie heeft tal van schoten moeten lossen om de menigte op andere gedachten te brengen.

Vicepresident Ronnie Brunswijk is per helikopter ter plaatse gekomen om de verhitte bewoners toe te spreken. Later op de dag zal hij met de familie van de overledene de verdere stappen bespreken.

UPDATE: Politieambtenaren zijn niet te spreken over het handelen van vicepresident Brunswijk vandaag bij Jamaica. Twee aangehouden verdachten, die tijdens het opwerpen van barricades aldaar de politie hebben aangevallen, zouden volgens de ambtenaren kort na hun aanhouding in opdracht van de vp zijn heengezonden. Nadat de verdachten ter plaatse werden gebracht, werd een van de mannen ook nog als een ‘held’ omhelst.

Vicepresident arriveert per helikopter om menigte toe te spreken

 

Vicepresident Ronnie Brunswijk is zojuist per helikopter geland te Paranam om de verhitte bewoners van Jamaica toe te spreken. Zij hebben sinds vanmorgen vroeg de Martin Luther Kingweg gebarricadeerd.

Er zijn ook onder andere autobanden op de weg geplaatst en in brand gestoken. De bewoners hebben de weg gebarricadeerd omdat Rodney Kwasiba die vorig jaar in augustus door de politie was neergeschoten afgelopen nacht is overleden.

De situatie was een uurtje terug uit de hand gelopen. Er zijn daarbij schoten door de verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname gelost om de menigte op andere gedachten te brengen. Twee personen zijn aangehouden.

 
Situatie bij 'Jamaica' loopt uit de hand; personen aangehouden

https://www.waterkant.net/suriname/2022/08/04/vicepresident-arriveert-per-helikopter-om-menigte-toe-te-spreken/

Situatie bij ‘Jamaica’ loopt uit de hand; personen aangehouden

4 aug 2022

Situatie bij 'Jamaica' loopt uit de hand; personen aangehouden

De situatie bij de protesten in het gebied bekend als ‘Jamaica’ is uit de hand gelopen. Er zijn daarbij schoten door de politie gelost om de menigte op andere gedachten te brengen. Twee personen zijn aangehouden (foto boven en onder).

Eerder hadden onbekenden autobanden in brand gestoken bij de brug op de kruising van de Meursweg en Martin Luther Kingweg. De politie moest daar optreden zodat het verkeer kon doorstromen.

Inmiddels is ook de Surinaamse mobiele eenheid ter plaatse. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vice-president van Suriname met spoed vertrokken is naar Paranam.

Nog een aanhouding:

 

Weer wegbarricade door bewoners ‘Jamaica’; autobanden in brand gestoken

4 aug 2022

wegbarricade door bewoners 'Jamaica'

Bewoners van het gebied aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, dat bekend staat als ‘Jamaica’, hebben vanmorgen de weg gebarricadeerd. Ze hebben onder andere autobanden op de openbare weg geplaatst en die in brand gestoken.

 

De redactie van Waterkant.Net verneemt ter plaatse dat dit gedaan zou zijn na de dood van een man, die eerder door de politie was neergeschoten. Een broer van de man gaf aan dat de persoon in kwestie afgelopen nacht is overleden.

De politie van Paranam is reeds op de hoogte gesteld. Vernomen wordt dat leden van Regio Bijstandsteam Midden en Surveillance Midden van de Surinaamse politie ook zijn uitgerukt.

Vorig jaar gingen de bewoners ook al ertoe over om de weg te barricaderen.

VIDEO: Neergeschoten man onschuldig zeggen buurtbewoners, willen vp spreken

https://www.waterkant.net/suriname/2022/08/04/weer-wegbarricade-door-bewoners-jamaica-autobanden-in-brand-gestoken/

Politie schiet man neer, boze bewoners barricaderen weg

29 aug 2021

 

Politie schiet man neer, boze bewoners barricaderen weg

Nabij Paranam is het momenteel erg onrustig. Dit nadat een man werd neergeschoten door de politie. Het slachtoffer, is daarna meteen afgevoerd door het Regio Bijstandsteam (RBT).

De politie wilde een verdachte arresteren en heeft daarvoor vuurwapengeweld gebruikt. Daarbij werd een man geraakt, die volgens buurtbewoners onschuldig is.

De mensen in het gebied zijn boos hierom hetgeen geresulteerd heeft in een kleine opstand, waarbij de Highway nabij de Meursweg werd gebarricadeerd.

 
 

De redactie verneemt dat het gaat om het gebied nabij het dorp Jamaica. Diverse politie-eenheden zijn gedirigeerd naar de plaats. Ook de brandweer is inmiddels ingeschakeld.

UPDATE: De buurtbewoners die sedert vanmorgen de weg gebarricadeerd hebben te Paranam, zijn boos omdat de politie volgens hen een onschuldige man zou hebben neergeschoten. Dat zeggen ze in deze live video. Ze willen met vp Brunswijk spreken en zullen de barricade niet opheffen, zolang hij niet is geweest om te praten:

https://www.waterkant.net/suriname/2021/08/29/politie-schiet-man-neer-boze-bewoners-barricaderen-weg/

Bewoners Jamaica verhit om heengaan bewoner, Rodney Kwasiba

 

Overstromingslachtoffers Brokopondo eisen 150 miljoen euro schadevergoeding

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Drie bewoners van Brokopondo hebben namens de getroffen gezinnen in het district een schadeclaim neergelegd bij president Chandrikapersad Santokhi vanwege de overstromingen. Ivonne Pinas, ex-parlementariër tevens kapitein van Klaaskreek, Iwan Adjako (kapitein van Kajapati en Saloebanga) en politiek activiste Regita Edenburg stellen in hun verzoekschrift dat de president en de directie van Staatsolie “bij mondelinge besluit” dertien dorpen langs de benedenloop van de Surinamerivier in het district Brokopondo onder water hebben gezet. Daarnaast weigeren ze de gedupeerde burgers van de ondergelopen gebieden schadeloos te stellen.

Het “bestreden besluit” om water uit het stuwmeer te spuien met het noodlottige gevolg voor de dertien dorpen “is niet vooraf bekendgemaakt noch op enigerlei wijze gecommuniceerd met de plaatselijke Saramaccaanse gemeenschap”, wordt aangevoerd. De verzoekers hebben het in Leiden, Nederland gevestigde juridisch adviesbureau King Juridisch Adviseurs in de arm genomen als gemachtigde. Zij eisen namens de Saramaccaanse gemeenschap minimaal 150 miljoen euro als schadevergoeding voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. Het bedrag dient te worden gestopt in een nog op te richten fonds.

Misdaad tegen menselijkheid

Desgevraagd zegt Pinas tegen de Ware Tijd dat een deskundige in de arm is genomen die intussen een rapport heeft opgemaakt over de omvang van de schade als gevolg van de overstromingen. “Aan de hand daarvan hebben we die schadeclaim ingediend”, stelt ze. Pinas geeft aan dat is gekozen voor een schadeclaim omdat is geconstateerd dat de regering niet serieus is omgegaan met de situatie in het overstroomde gebied. Ze constateert een stiefmoederlijke behandeling.

“Dat is de wijze waarop men omgaat met ons in het binnenland en ik pik het niet meer”

De dignitaris stelt dat Brokopondo nu al drie maanden onder water ligt zonder dat er van echte hulp of aanpak van de situatie iets te merken is. “In Paramaribo zitten de mensen een halve dag onder water en voordat je denkt komt iedereen met hulp.” De klagers typeren wat zich in hun district heeft afgespeeld als “een misdaad tegen de menselijkheid”. “De veroorzakers van deze watersnoodramp kunnen niet straffeloos blijven. En de schade van de gedupeerden dient geheel en snel te worden vergoed.”

De advocaat heeft de president één week de tijd gegeven om te reageren op het verzoekschrift. Als er geen afdoende reactie komt, zullen de verzoekers juridische stappen nemen om toch genoegdoening te krijgen. “Ik heb niets tegen de regering, maar omdat ik weet dat ik rechten heb en ik weet dat mijn rechten zijn geschonden, heb ik het besluit genomen om dit te doen”, aldus Pinas.

Een zwaar getroffen huis langs de weg in Brokopondo Centrum. [Foto: Euritha Tjan A Way]

Saamaka-vonnis

In het verzoekschrift is ook een koppeling gemaakt met het Saamaka-vonnis. Geëist wordt dat de regering de nog niet uitgevoerde onderdelen van dat vonnis dat in 2007 werd uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten eindelijk uitvoert. Opeenvolgende regeringen hebben nagelaten dit vonnis uit te voeren. “Het is nu tijd dat het wordt uitgevoerd”, aldus de verzoekster. Ze voegt eraan toe dat de overheid op geen enkele wijze communiceert met de Saamaka-gemeenschap waarom het vonnis niet wordt uitgevoerd. Dat is de wijze waarop men omgaat met ons in het binnenland en ik pik het niet meer.”

Verzoekers hebben ook aanstoot genomen aan uitspraken van oud-minister Richard Kalloe die in een radio-interview heeft aangegeven dat marrons prehistorische mensen zijn. Zij ervaren de uitspraken als racistisch Het wordt president Santokhi kwalijk genomen dat hij publiekelijk geen afstand heeft genomen van de uitspraken van Kalloe en hem niet publiekelijk tot de orde heeft geroepen. Ook zit het de verzoekers niet lekker dat de waarnemend procureur-generaal tot nu toe geen strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van de uitlatingen van de voormalige bewindsman.

https://dwtonline.com/overstromingslachtoffers-brokopondo-eisen-150-miljoen-euro-schadevergoeding/

President had geen tijd om petitie Brokopondogemeenschap in ontvangst te nemen

 
 
 

Forse eisen van bewoners Brokopondo

 
Tekst en beeld Sameul Wens

PARAMARIBO — Ruim 500 personen uit het district Brokopondo van wie de woningen zijn ondergelopen hebben dinsdag onder leiding van hun kapiteins een zeven punten tellende petitie aan president Chan Santokhi en assembleevoorzitter Marinus Bee aangeboden. Ze voelen zich in de steek gelaten door de centrale overheid. Hun gebied– onder meer woonhuizen en kostgronden– staan nu al langer dan drie maanden onder water en er komt maar geen oplossing. Er dreigt nu zelfs een tekort aan voedsel te onstaan, doordat al het plantmateriaal verloren is gegaan.

Zij dreigen de Afobakkaweg te zullen barricaderen als de gedupeerden niet spoedig een financiële compensatie krijgen en roepen dat voedselpakketten niet volstaan. Deze pakketten moeten vervangen worden door een financiële bijdrage. De gedupeerden bepalen dan zelf hoe die besteed wordt en beslissen zelf over de samenstelling van hun voedselpakket. 

“Er moet direkt een een diepgaand, deskundig en onafhankelijk onderzoek komen naar de oorzaak van de watersnoodramp”

Verder eisen ze de onmiddellijke oprichting van een compensatiefonds met een minimale inleg van SRD 400 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor drastische verbeteringen van de zeer erbarmelijke leef-, woon-, leer- en inkomensomstandigheden van de getroffenen in het district. Ook moet er een crisisplan komen dat voorziet in korte of lange termijn evacuatie, schadevergoeding, rampenbeheersing en het inlopen van de achterstand in het onderwijs als gevolg van de wateroverlast. Daarnaast moet er direct een diepgaand, deskundig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de watersnoodramp komen.

Verdere eisen zijn het toekennen van de gronden van het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria (LMV) aan de gemeenschap van het district Brokopondo voor het uitoefenen van duurzame landbouw. Een ander verlangen is het tot beschermd gebied verklaren van het Brokopondostuwmeer, althans dat deel waar de historische woongebieden van de Marrons onder water liggen. Zij menen dat de nakomelingen aanspraak maken op dit cultureel erfgoed, waar hun voorouders meer dan 300 jaar woonden.

Tot slot willen ze dat de infrastructuur van het district Brokopondo onmiddellijk aangepakt wordt, gelet op de zeer slechte staat waarin de hoofd- en binnenwegen en bruggen verkeren. Gewezen wordt op economische bijdrage (elektriciteit, hout, goud) van het district.

https://dwtonline.com/forse-eisen-van-bewoners-brokopondo/

Bewoners Brokopondo leggen eisen vast in petitie

 | starnieuws | Door: Redactie

Een groep personen uit Brokopondo heeft vandaag een petitie aangeboden aan Assembleevoorzitter Marinus Bee en het Kabinet van de President. (Foto: René Gompers)

Bewoners van Brokopondo hebben fel geprotesteerd bij De Nationale Assemblee en het Kabinet van de President. Hun dorpen staan al drie maanden onderwater. Ze eisen onder andere het opzetten van een fonds met SRD 400 miljoen als beginkapitaal en een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de watersnood dat hun dorpen teistert. Ze willen ook dat de regering maatregelen treft om het district Brokopondo en zijn bewoners betere perspectieven te geven.

De actie is gehouden door het platform van Traditionele Gezagsdragers van Brokopondo. Ze genieten de steun van Assembleelid Ronny Asabina (BEP) en Diana Pokie, ex-minister. De eerste petitie is ingediend bij De Nationale Assemblee.
Verzocht wordt om de pakketten te vervangen met een financiële bijdrage, het onmiddellijk oprichten van een compensatiefonds met een minimale inleg van SRD 400 miljoen. Dit geld zou moeten komen uit de besparingen die de stuwdam de regering oplevert. Het geld zal bestemd worden voor de “drastische verbeteringen van de leef-, woon-, leer-, en inkomensomstandigheden” van de getroffenen in Brokopondo. Een deel van het bedrag moet in contanten de getroffenen toekomen.

Het platform wil verder een crisisplan “ten minste inhoudende eventuele korte of lange termijn evacuatie, schadevergoeding, rampenbeheersing en inlopen achterstand in het onderwijsproces als gevolg van wateroverlast.” Ook wordt gevraagd dat een diepgaand onafhankelijk onderzoek komt naar de oorzaak van de waterramp in het district.

Het platform wil ook dat de gronden behorende bij het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria in het district aan de gemeenschap wordt toegekend. Zodat de bevolking zelf in haar behoeftes kan gaan voorzien en inkomsten genereert. De eigen gronden zijn door de lage ligging zwaar beschadigd. Het traditioneel gezag en de lokale ondernemers hebben al een masterplan. Het hebben van Victoria ontbreekt nog.

Ook wordt gevraagd om  dat deel van het stuwmeer waar historische woongebieden van de Marrons onderwater liggen, tot beschermd gebied te verklaren. De regering wordt gevraagd de infrastructuur aan te pakken; de hoofd- en binnenwegen en bruggen bevinden zich in zeer slechte staat.

De petitie is door Assembleevoorzitter Marinus Bee in ontvangst genomen. Terwijl dat gaande was gingen buiten de poort de mensen flink tekeer. “De mensen uiten zich,” merkt Pokie op. “De mensen staan al drie maanden onderwater. Met pakketten alleen redt je het niet. Kostgronden zijn onbruikbaar, huizen onbewoonbaar. Er komt wel hulp maar is die afgestemd met de mensen? De mensen hebben liever geld zodat ze zelf de dingen kunnen aanschaffen die ze nodig hebben. Ze kennen hun nood.”

De groep is van De Nationale Assemblee getogen naar het Kabinet van de President. Ook daar hebben zij zich flink geuit terwijl de petitie werd aangeboden. Het document is in ontvangst genomen door directeur Adjay Moensie. De president was niet beschikbaar.

https://surinamenieuwscentrale.com/bewoners-brokopondo-leggen-eisen-vast-petitie

Aucaanse stam eist intrekken houtconcessie in Tapanahonigebied

 
19 Jun, 2022
foto

 
De Aucaanse stam (Okanisi) is fel gekant tegen de voorgenomen bouw van een brug over de Surinamerivier in het bestuursressort Boven-Suriname en het uitgeven van een houtconcessie in het Tapanahonigebied. 580 personen, gezagsdragers en burgers, die in het gebied wonen, hebben een brief aan de regering ondertekend. Het Tapanahonigebied is het territorium van de Okanisi. De stam vraagt de regering om de concessie zo snel mogelijk in te trekken, waardoor de rust terugkeert.
 
De concessie is uitgegeven aan Palmeras Timber Processing. Dit bedrijf wil de brug bouwen om hout uit de concessie over de weg te transporteren. Deze concessiehouder heeft ook een kopie van de brief ontvangen. “Het probleem dat wij van de Aucaanse stam hebben met de brug is dat het toegang gaat geven tot ons gebied en dat willen wij helemaal niet. Wij hebben gezien dat de Saramaccaners daadwerkelijk hebben geprotesteerd, maar de secretaris van de granman der Saamaka, Iwan Adjako, heeft duidelijk aangegeven dat zij niet tegen de brug zijn, want deze zal zorgen voor ontwikkeling. Dus daarom zijn wij in geweer gekomen, omdat we niet hebben gezien en gehoord dat het Kabinet van de Saamaka Granman de komst van de brug heeft afgewezen”, ligt Ruben Ravenberg de brief toe tegenover Starnieuws.
 
Het bericht over de bouw van de brug en de uitgegeven concessie heeft voor hevige beroering gezorgd binnen de stam der Okanisi in het algemeen, maar meer nog binnen de leef- en woongemeenschappen die wonen in het Tapanahonigebied. Dit komt omdat de mensen niet weten waar zij aan toe zijn en wat hen te wachten staat. Sedert het vernemen van het bericht is er een soort gevoel van onzekerheid en angst onder de plaatselijke gemeenschappen waar te nemen, welke zo gauw als mogelijk geneutraliseerd dient te worden, waardoor deze mensen hun dagelijks leven in alle rust kunnen voortzetten, staat in de brief aan de regering.
 
Voor de stam der Okanisi is het zeer belangrijk en principieel om de Wet Collectieve Rechten van Tribale en Inheemse Volkeren zo snel als mogelijk goed te keuren en af te kondigen, waardoor het territorium wettelijk is beschermd tegen duistere en ongebreidelde uitgiftes van allerlei concessies. De stam der Okanisi zal nooit en nimmer accepteren dat haar leef- en woongebieden door een toevallige regering en haar (politieke) bondgenoten wordt vernietigd voor persoonlijk gewin. “Wij verzoeken u daarom als een zichzelf respecterende Regering om al het nodige te doen om ons leef- en woonsituatie binnen ons territorium niet te verstoren door onder andere het op oneigenlijke wijze uitgeven van concessies na te laten. Wij willen ook als elk Surinamer genieten van onze vrijheid, welk verankerd is in de Grondwet van de Republiek Suriname”, stellen de briefschrijvers.

Cubaanse gezondheidswerkers weer in Suriname

 
 

door Samuel Wens

PARAMARIBO — Na een onderbreking van ruim acht maanden landde woensdagavond een groep van 22 Cubaanse gezondheidswerkers, onder wie zestien algemene artsen en zes verpleegkundigen, op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. “Velen van hen kennen ons land goed, omdat zij hier al eerder werkten en een inburgeringscursus met succes achter de rug hebben”, vertelt Edwin Noordzee, coördinator van de Cubaanse missies van het ministerie van Volksgezondheid.

Noordzee noemt het de ‘Freelance Missie’ omdat de gezondheidswerkers zelf mogen bepalen hoe lang ze blijven. De vorige Cubaanse missies waren gebonden aan een vaste periode van twee of drie jaar. Hij wil nog niet aangeven waarom de status van de missie nu is gewijzigd en evenmin wil hij niet praten over het financiële aspect ervan. Noordzee volstaat met: “Ik ben iedereen dankbaar, onder wie de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.”

De Cubaanse gezondheidswerkers zullen te werk worden gesteld bij de Medische Zending, de Regionale Gezondheidsdienst, de Streekziekenhuizen van Atjoni en Marwina en het Mungra Medisch Centrum in Nickerie. Noordzee zegt dat alle medische instellingen in het land behoefte hebben aan medische specialisten. Hij pleit daarom ervoor de relatie met Cuba op medisch gebied snel te herstellen. “Anders komen er geen medische specialisten uit dat land naar Suriname”, benadrukt hij. Noordzee en directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid waren op de luchthaven om de Cubanen te verwelkomen.

https://dwtonline.com/cubaanse-gezondheidswerkers-weer-in-ons-land/

Traditioneel gezag Kwinti’s vraagt president om steun

15 mei 2022
 

Het traditioneel gezag van de Kwinti-gemeenschap heeft president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om steun bij het aanpakken van vraagstukken.

 

Ten eerste heeft het gezag het staatshoofd gevraagd om zijn invloed zodanig aan te wenden, zodat er landbouwproductie tot stand komt in de dorpen Witagron en Kaaimanston. Om dit te kunnen realiseren is er behoefte aan training, financiële middelen en de nodige machines.

Rayen Clemens, secretaris van het traditioneel gezag, zegt dat er ook steun is gevraagd om andere vraagstukken in het gebied op te lossen. Hij noemt een kwestie waarbij er van het dorp Kaaimanston negen duizend hectare grond onrechtmatig per beschikking is verstrekt aan derden, zonder dat het traditioneel gezag daarbij gekend is.

Er is ook gevraagd aan de president om de dorpen te voorzien van schoon leidingwater. “De bewoners maken in deze dorpen gebruik van rivierwater, omdat wij ervan uitgaan dat het niet vervuild is”, zegt de secretaris. Verder is de deplorabele staat waarin de weg verkeert tijdens regenweer onder de aandacht van het staatshoofd gebracht. Santokhi heeft de delegatie ontvangen op 14 mei en heeft daarbij toegezegd aandacht te zullen besteden aan de vraagstukken.

De lijst van aandachtspunten is overhandigd aan de president, inclusief een kaart, waarbij de die onrechtmatig afgegeven gebieden zijn aangeduid. De delegatie van de Kwinti’s bestond uit granman der Kwinti’s Remon Clemens, hoofdkapitein Harold Souvenier, Secretaris Rayen Clemens en twee Basja’s.

https://www.waterkant.net/suriname/2022/05/15/traditioneel-gezag-kwintis-vraagt-president-om-steun/

 

Adhin pleit voor dialoog; Santokhi onderhandelt niet met NDP

 

10 May, 2022

foto

 Assembleelid Ashwin Adhin maandag in De Nationale Assemblee aan het woord. 

“Zij die het beter zouden doen, hebben hulp nodig, maar willen zij wel geholpen worden? Een handreiking voor een nationale dialoog lijkt namelijk vooralsnog afgeslagen te zijn!”. Dit zei Assembleelid Ashwin Adhin (NDP) maandag in De Nationale Assemblee. Hij doelde op de brief die zijn partijleider Desi Bouterse heeft geschreven aan president Chan Santokhi over een nationale dialoog. De roep naar een nationale dialoog moet niet afgeslagen worden, deze is alleen maar nijpender en nijpender, voerde Adhin aan.

 
President Santokhi heeft intussen Bouterse geantwoord dat er altijd gesproken kan worden. In de brief van de NDP-voorzitter wordt er ook gesproken over vervroegde verkiezingen als uitkomst van de nationale dialoog. “Wat dit bericht is de president duidelijk”, zegt zijn woordvoerder Alven Roosveld om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Hij benadrukt dat vervroegde verkiezingen helemaal niet aan de orde zijn. Daarover zal de president niet praten met de NDP. De president onderhandelt ook niet met de NDP. “De president en de VHP onderhandelen niet met de NDP. De NDP mag wel opteren de vader des vaderlands te spreken over oplossingen van vraagstukken die ze zelf niet kon oplossen”, zegt de presidentiële woordvoerder. 

 

Adhin zei tijdens de begrotingsbehandeling dat dialoog heel belangrijk is voor het land. Hij besprak hierbij enkele punten.
1. Regering, de koers is gestabiliseerd. Maar tegelijk heeft u een keus gemaakt voor het: Stabiliseren op armoede. En dat is niet de weg. Trinidad heeft dat geprobeerd en is haast bezweken eronder. Verarming in combinatie van de steeds scherpere tegenstellingen tussen arm en rijk, zal alleen maar leiden tot extreme verruwing van de criminaliteit. U bent nu bij de tweede tranche, en nu al het ziet u de verarming. Het welvaartsniveau op hetzelfde laag niveau houden gedurende de IMF termijn is niet realistisch.
 
2. Mensen verarmen door de wisselkoers. Verarming gaat door met hervormen van de economie. (Subsidies afbouwen). Onrealistisch na 40 jaren lage lonen.
 
3. De regering heeft een overmate aan inkomsten maar is bang die in de gemeenschap te pompen, door bijvoorbeeld loonsverhogingen, denkende de import zwaar aan te wakkeren.
 
4. Import-vervangende productie stimuleren. Met kip is dat gelukt.
 
5. In de handel. Een bedrijf (ik zal de importeur niet noemen) heeft ooit toegegeven dat zeker 80% van de producten lokaal afgenomen kunnen worden.
 
6. Ook consumentenvertegenwoordigingen moeten betrokken worden. 

President ontvangt granman Aboikoni; verslag wateroverlast

 

08 May, 2022

foto

 President Chan Santokhi heeft granman Albert Aboikoni vrijdag ontvangen op zijn kabinet. Het stamhoofd heeft verslag gedaan over de dorpen in Brokopondo die te kampen hebben met wateroverlast. 
Terwijl coalitiepartner ABOP duidelijk laat blijken geen zaken te doen met de Saramaccaanse granman, Albert Aboikoni, heeft president Chan Santokhi hem ontvangen op zijn kabinet. Het grootopperhoofd heeft het staatshoofd verslag uitgebracht over de dorpen gelegen beneden het stuwmeer die hij heeft bezocht.

 

 “De president moet weer naar het gebied gaan om de situatie zelf te zien en te horen hoe de mensen denken,” stelt Aboikoni. De dorpen zullen voor langere tijd onderwater blijven staan zolang de waterstand in het stuwmeer nog hoog is, voorspelt het stamhoofd.
 
Landbouwgronden en bedrijven zijn ondergelopen, waardoor het normale leven van de mensen zodanig verstoord is dat ze niet kunnen functioneren, meldt de Communicatiedienst Suriname over het verslag dat de granman heeft gedaan aan de president.
 
De dorpen ontberen nutsvoorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs. Het is de bedoeling dat de regering samen met de mensen spoedig hiervoor een oplossing vindt, om daarna te werken aan preventie van wateroverlast in deze gebieden.
 
De granman heeft diverse dorpen bezocht die onder water gelopen zijn. Hij heeft de noden van de mensen aangehoord. Hij is ontvangen door districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo en zijn staf. Er is een heel programma afgewerkt tijdens het oriëntatiebezoek van de granman. 

 


Saramaccaners blijven fel gekant tegen bouw houttransportbrug

 | de ware tijd | Door: Redactie

Saramaccaners blijven fel gekant tegen bouw houttransportbrug

13/04/2022 05:57 – Samuel Wens

Bezorgde en kleurrijke geklede leden van de Saamaka-stam hebben zich begeven naar het parlement om de petitie in te dienen tegen de bouw van een houttransportbrug over de Boven-Surinamerivier. Foto: Gilliamo Orban  

PARAMARIBO – “Het standpunt van de mensen is overduidelijk en goed gemotiveerd. We gaan serieus aandacht hieraan geven. We kunnen zeggen dat er genoeg draagvlak is. We willen jullie niet het gevoel geven dat jullie alleen staan.” Zo sprak Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee nadat hem dinsdag een petitie, ondertekend door tweeduizend Saamaka, was overhandigd.

Ze zijn tegen de bouw van een brug over de Boven-Surinamerivier, in de nabijheid van Apeesina Dan, voor vervoer van geoogst rondhout van de maatschappij Palmeras Timber Processing vanuit de concessie in het Tapanahoniegebied naar Paramaribo. Bee wil woensdag (vandaag) met president Santokhi deze kwestie, waarvan hij al geruime tijd kennis draagt, bespreken.

Kenneth Lazo van het organiserend comité achter de petitie lichtte die toe en zegt dat de mensen vrezen dat boten niet onder de brug door zullen kunnen varen. Een ander zorgpunt is dat mogelijk activiteiten om in het levensonderhoud te voorzien door bijvoorbeeld jagen en planten van gewassen, ontwricht zullen worden. Ook wordt gevreesd dat de weg naar Atjoni zal worden vernietigd, omdat die niet berekend is op zware houttransporten.

In een brief van 20 maart van de Awana-lo (stamfamilie) aan Palmeras Timber Processing, wordt gesteld dat de lo gekant is tegen de bouw van de brug in hun traditioneel gebied. De briefschrijvers betichten de maatschappij dat zij op een listige manier, buiten de lo om, toestemming heeft gekregen. Kopieën van de brief zijn gestuurd aan de president, vicepresident Brunswijk en de ministers Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Volgens bepalingen in het Saamaka-vonnis moeten inheemse en in stamverband levende volken collectief benaderd worden en collectief toestemming verlenen voor dergelijke activiteiten. Directeur Arunkoemar Hardien van het kabinet van de president, belast met politieke en beleidszaken, heeft Leo Bannafoo van van het comité schriftelijk meegedeeld dat OW geen vergunningaanvraag heeft gekregen voor de bouw van een brug nabij Apeesina Dan.

Van het bedrijf zelf is niemand bereid te reageren. Eerder zei Patric Sontong, coördinator van de houtmaatschappij, dat deze alleen met toestemming van de lokale bewoners een bouwvergunning zou aanvragen. Toch begint de bouw van de brug spoedig, aldus Carlo Sampi, hoofdkapitein van de Awana-lo en voorstander van de bouw. Hij laat zich door de tegenstanders niet klein krijgen. “Ik ben niet door de politiek aangesteld.”

Ook Iwan Adjako, kapitein van Kaja Paati, wil graag dat de brug komt. “Ik vraag me in gemoede af, waarom ik tegen de bouw ervan moet zijn. Wij klagen over isolement in het binnenland, maar werken dat nu zelf in de hand.” Hij verwijt de tegenstanders dat ze tegen de ontwikkeling van het gebied zijn. “Het zijn de onderontwikkelde mensen binnen deSaamaka-gemeenschap die protesteren”, stelt Adjako.

Maar Lazo meent dat alles rond de bouw van de brug met geheimzinnigheid omgeven is en vindt het niet nodig in te gaan op deze aantijgingen. “Wij geloven niets van hun mooie verhalen en willen duidelijkheid, daarom de petitie.”

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van de Ware Tijd

  Tweet  Gerelateerde artikelenBouw brug over Boven-Suriname drijft Saramaccaners uiteenBetere ondersteuning overheid en multinationals gewenstBrug Langatabikiweg officieel in gebruik genomenAboikoni: ‘Geen brug zonder instemming Saramaccanen’Bouw brug Bataliba zorgt voor tweedracht Saramaccaners Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

https://surinamenieuwscentrale.com/saramaccaners-blijven-fel-gekant-tegen-bouw-houttransportbrug

President wil voorzien in meest urgente behoeften binnenland

De president op een missie in Pusugrunu. Foto: CDS

De missie naar Pusugrunu is succesvol uitgevoerd. President Chan Santokhi heeft de noden aangehoord en gelijk actie laten ondernemen om te voorzien in de meest urgente behoeften. De regering zal gelijk inkomen met voeding, verbruiksgoederen en medicamenten.

Santokhi is samen met Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), rond 14.00 uur opgestegen. De president brengt een oriëntatiebezoek aan verschillende dorpen die getroffen zijn door wateroverlast. Het gaat om onder andere de gebieden Pusugrunu, Asidonhopo en Langatabiki. Verder zal de president zich ook oriënteren op het stuwmeer en de daaromliggende gebieden.

Het slechte weer is een van de uitdagingen waarmee de regering kampt bij de aanpak van het probleem van wateroverlast in het binnenland. De zending van hulpgoederen gaat echter gestadig verder, daar deze via de waterwegen geschiedt. Hoewel de boten wat vertraging kunnen ervaren, wil de regering de bevolking een hart onder de riem steken en aangeven dat de goederen onderweg zijn.

https://www.srherald.com/suriname/2022/03/20/president-wil-voorzien-in-meest-urgente-behoeften-binnenland/

BOTOPASI EN OMGEVING KRIJGEN PERMANENTE ELEKTRICITEIT

19/03/2022 08:02 – Samuel Wens

De dorpskrutu in Botopasi waarbij minister Abiamofo van Natuurlijke Bronnen meedeelt dat er permanente elektriciteit komt.

De dorpskrutu in Botopasi waarbij minister Abiamofo van Natuurlijke Bronnen meedeelt dat er permanente elektriciteit komt. Foto: dWT  

BOVEN-SURINAME – Tien dorpen aan de Boven-Suriname in de omgeving van Botopasi krijgen permanente elektriciteit, opgewekt door zonnepanelen. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft dat vrijdag meegedeeld tijdens een krutu in Botopasi. De bewindsman kreeg op zijn verzoek van het dorpsbestuur een hooggelegen plaats toegewezen voor de bouw van de centrale.

Ook de nabijgelegen dorpen Futunakaba, Debike, Kambaloewa, Dan, Pada Lafanti, Manlobi, Masiakriki, Hekununu en Tumaripa zullen erop worden aangesloten. Deskundigen hebben volgens Abiamofo bepaald dat de centrale in Botopasi komt, omdat die plek de meest geschikte locatie is. “Het nieuwe project wordt op dezelfde manier en door dezelfde vaklieden uitgevoerd als op Guyaba en Pikin Slee”, deelde Ambiamofo mee. Op de vraag van de Ware Tijd wie voor de financiering zal zorgen, antwoordde hij de gemeenschap op een ander tijdstip daarover te zullen informeren.

Geen invloed hoogwaterstand

Kapitein Harvey Amania zegt dat zijn dorp ingenomen is met de komst van de minister. “Het verzoek om een hooggelegen locatie met een oppervlakte van drie hectare, zodat hoogwaterstand geen invloed kan hebben op deze elektriciteitsvoorziening, hebben wij gehonoreerd”, vertelt Amania. “Het wachten is nu op het ministerie om aan te vangen met hun werkzaamheden, het dorp heeft zijn deel gedaan. Wij hopen niet dat deze regering hetzelfde met ons doet als de vorige, namelijk ons een plaats laten openkappen om panelen te plaatsen, maar na het openkappen weg te blijven.” 

In het dorp Gengeston, meer dan twee uren stroomafwaarts varen van Botopasi, gaven president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk op 4 februari het startschot voor een project groene energie ten behoeve van de dorpen Gengeston, Pambooko, Amakkakonde, Abenaston, Kajapaatie, Jawjaw, Lespaansie, Adawai, Gunsi en Nieuw-Aurora. De voortgang ondervindt enige stagnatie volgens Marcel Eyndhoven, directeur van Energiebedrijven Suriname. “De levering van elektriciteitspalen is vertraagd.”

Nieuwe granman Trio Inheemsen wacht nog op formele beëdiging overheid

 
 

Showprojecten

 | suriname herald | Door: Redactie

 

 

Kwakoegron krijgt water

Openstelling drinkwater te Kwakoegron. Foto: CDS

BESCHOUWING: Rusland zal moeten kiezen

10 dorpen Boven Suriname worden voorzien van stroom

 

05 Feb, 2022

foto

 President Chan Santokhi wordt in het dorp Gengeston te Boven Suriname verwelkomd. 10 dorpen worden voorzien van 24 uurs stroom. (Foto’s: CDS) 

Tien dorpen in Boven Suriname zullen voorzien worden van continu stroom. Vrijdag is in bijzijn van president Chan Santokhi en in afwezigheid van granman Albert Aboikoni van de Saramaccaners in Gengeston het ceremoniële startsein gegeven voor het elektrificatieproject. De granman, die uitgenodigd was, is op basis van politieke druk afgezegd. Hierover hebben zijn kabinet en de fracties van de NDP en de BEP protest aangetekend. Deze fracties hebben hun misnoegen geuit door eveneens afwezig te zijn.

 
Naast Gengeston worden ook de dorpen Pambooko, Amakkakonde, Abenaston, Kajapaatie, Jawjaw, Lespaansie, Adawai, Gunsi en Nieuw Aurora, voorzien van 24 uurs stroom. Santokhi benadrukte dat de regering haar beloftes nakomt. “Velen hebben beloofd. Deze regering belooft niet alleen, maar komt haar beloftes na,” meldt de Communicatiedienst Suriname. Het streven is om dit project in 2023 op te leveren. Tegen die tijd moeten ongeveer 1.950 huishoudens en bedrijven in het Boven Suriname gebied voorzien zijn van 24 uurs elektriciteit.
 

De elektrificatie zal geschieden middels zonnepaneelsystemen, de zogenaamde solar mini-grids. Het project is begroot op 6 miljoen euro en US$ 2.25 miljoen. 5 miljoen euro in de vorm van een schenking is afkomstig van de Europese Unie via de Caribbean Investment Facility. 1 miljoen euro van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) gecalculeerd op basis van arbeid, transport, engineering en projectmanagement services en US$ 2.25 miljoen van de IDB in de vorm van een lening.

Er zal een totaal vermogen van 1.709 kilowatt in de 10 dorpen worden geïnstalleerd, waarvan 554 kilowatt voor Nieuw Aurora. De dorpen zullen collectief 820 masten leveren en er ook voor zorgen, dat 38.855m2 schoongemaakt terrein beschikbaar gesteld wordt ten behoeve van het opstellen van de zonnepanelen. 

Vuil politiek spel rond granman Aboikoni

4 februari 2022

BEP voorzitter Ronny Asabina. Foto BEP

 

Granman Albert Aboikoni. Foto NII