DE TEGENBEWEGING DIE ER NOOIT KWAM IN SURINAME: HET PATRONAGE VIRUS BLIJKT ONUITROEIBAAR

Auteur: Angela Fernald

Mijn stelling

Alle politieke partijen opereren binnen de marches van het PATRONAGE MODEL. In wezen blijft de basis dus precies hetzelfde maar komen steeds andere politici aan het roer.  MAAR HET KOLONIAAL MODEL EN POLITIEK SYSTEEM MET VEROUDERD KIESSTELSEL WORDT NIET VERANDERD EN BLIJFT HETZELFDE. En precies hier zit de kern van de armoede in Suriname, NAMELIJK DAT HET DENKEN OP OUDE PATRONEN GEBASEERD IS. Het DENKEN MOET OMGEGOOID WORDEN WIL ER UBERHAUPT VAN ENIGE ONTWIKKELING SPRAKE ZIJN. En helaas maakt de VHP binnen het patronage model toch kardinale strategische fouten.

En omdat er geen sprake is van een tegenbeweging, zien wij dat er over en weer in alle politieke partij mensen overlopen. Zeer felle tegenstaanders van Bouterse uit oppositionele politieke partijen worden zonder schroom  zijn vrienden: Raymond Sapoen, Chitan, Sharmila Mansaram, William Waidoe, Ahila Welles zijn maar enkele van de vele namen. Omdat er geen tegenbeweging is waar vanuit een gecoordineerd centrum de strijd tegen een tijdperk van verwoesting wordt geleid en gestuurd, hebben gelukszoekers alle vrijheid en grijpen dezen ook hun kans om persoonlijk gewin na te streven onder het mom van noem maar op. Alsof dit de issue is, de discussie blijft maar op dit lage niveau gevoerd worden terwijl de kern is dat Suriname juist af wil van dit soort mensen die de politiek ingaan om prive vooruitgang, om er zelf beter van te worden. Zolang de discussie niet in de nationale sfeer wordt betrokken van de zuivere wetenschap versus de “Hoi-Polloi” patronage, zal Suriname in armoede gedompeld blijven. Het niet veranderen van de tegenstelling waarbij de wetenschap het hoogste woord heeft zal maken dat de “vuile politiek” in Suriname de overhand zal blijven houden en dat de wisseling van de wacht slechts gaat om Lood om oud Ijzer, of wel ” same shit, but other flies”. 

Verdeeldheid en het armoede vraagstuk

Vanwege de hantering van dezelfde patronage modellen door de gehele oppositie, ook door de nieuwe jonge partijen met jonge leiders als Curtis Hofwijks, Maisha Neus en Cedric van Samson, blijft Suriname verdeeld. Ieder denkt de wijsheid in pacht te hebben en het juiste recept voor de ontwikkeling van Suriname te hebben. De ontwikkeling zit hem in het anders denken over het armoede vraagstuk in Suriname. Verandering van denken vergt een brede nationale beweging. Maar juist waar men zegt tegen te vechten, dat heeft zich in het brein van deze anti-Bouterse mensen genesteld. Ze zijn behept met hetzelfde patronage denken wat maakt dat Desi Bouterse een voorsprong van 40 jaren heeft. Wie in de arena van Bouterse treedt met hetzelfde denken, het dezelfde patronage-baggage, moet beseffen dat er een niet in te halen achterstand is. Dit gegeven maakt dat het roer omgegooid dient te worden waarop Desi Bouterse en zijn tijdperk van verderf, op achterstand worden gezet. Was er sprake geweest van een nieuwe beweging van de wetenschap als leidende factor voor ontwikkeling, dan was de achterstand van de NDP  in een keer  op 1-0 gezet. De rollen waren dan omgedraaid en door de waarachtige keuze van de waarheid dat het niet de armen zijn die de rijken helpen, maar precies andersom, een niet meer in te halen achterstand voor de NDP. Op 17 februari 2020 heeft het gehele maatschappelijke middenveld getoond achter deze denkwijze te staan maar heeft de oppositie dit niet kunnen oppakken omdat die zo verdeeld is als maar wat. De sluwe  politicus Bouterse daarentegen pakte zijn achterstand wel op door zwaar op het COVID-19 virus te gaan leunen als een waar geschenk uit de hemel. De economische impact van zijn maatregelen richting de kleine en middel-grote ondernemers, zal een grote politieke impact hebben richting de verkiezingen. De volkspresident toont hiermee in de ogen van de kleine man dat hij hen helpt te overleven. Het is waar dat de informele sector ongeveer 60% uitmaakt van de economie, de kleine hosselaars weet de President op deze manier aan zich te binden. “De- armen-versus-de-rijken- denken”, wordt vanwege het corona virus goed bediend door de President die op deze manier een groot deel van de arme achterban weet weg te houden bij de oppositionele politieke partijen die op dezelfde leest van het patronage de arme bevolking proberen te bespelen en naar zich toe te trekken door vooral populaire laag geschoolde partijleden op de kandidatenlijsten te plaatsen. Met alle respect, maar een parlement verdraagt zich niet met laaggeschoolde mensen. Anti-Bouterse Activisten die prijken op de kandidaatlijsten van politieke partijen, een bevestiging van een zeer tragische ontwikkeling voor Suriname. 

Accent verleggen naar jongeren en vrouwen

Noch jongeren, noch vrouwen kunnen binnen het patronage systeem fundamentele verandering brengen door omvorming van het beleid naar een zakelijk wetenschappelijke aanpak. Het steeds de nadruk leggen op verjonging en meer vrouwen in de politiek is slechts een manier om zieltjes te winnen. Alles blijft gewoon bij het oude en het is daarom ook frappant hoeveel politieke partijen elkaar af proberen te troeven met opname van jongeren en vrouwen op verkiesbare plaatsen voor de verkiezingen van 25 mei 2020.

Iemand zou kritisch naar de tijdlijn van oprichting PRO, verkiezingsstrijd Surinaamse Orde van Advocaten en de persoonlijke lijnen rondom de mensen die Joan Nibte proberen te bekladden, moeten kijken.

Ik support

Joan Meriam Nibte

❤

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst
 
Dankje Curtis. Bedankt voor je geweldige ondersteuning ! Succes Suriname heeft alle hoop en vertrouwen gesteld in de nieuwe politiek waar jij ook een belangrijk deel van uitmaakt.
Maisha E Neus

 deze advocaat zit zichzelf te verrijken over de ruggen van cliënten en cliënten van collega advocaten. Wanneer een rechtzaak gewonnen wordt en er is een geldbedrag aan gekoppeld, dan eisen ze plotseling een deel van dat geld, nadat bij het aannemen van de zaak de kosten al afgesproken waren…. En wanneer de cliënten daar niet aal willen meewerken, laten die advocaten dat geld ergens parkeren op elkaars rekeningen, en de cliënt wordt klem gezet

Support aan iemand van besproken gedrag is oude politiek. Bijna wil ik zeggen dat het DNA is en bescherming van Hoefie, maar ik zal dat toch maar niet zeggen.
 
 
 
LUISTER EN HUIVER….DIT MOET EEN BELEIDSADVISEUR VOORSTELLEN OP HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN…
AVONDMULO LATOUR (niet afgemaakt) IS HAAR HOOGSTE OPELEIDING.
HOE SERIEUS MOET JE DE NDP NEMEN???
DAAROM NOOIT MEER PAARS..
DEZE LEEGHOOFDEN MOETEN UW TOEKOMST GAAN BEPALEN???…..NEVERRRRR!!
 
Tap a bankstel met Patty van Ommeren
 
YOUTUBE.COM
Tap a bankstel met Patty van Ommeren
Patty bij Simpel op de populairste bank

Misiekaba bombardeert Patricia van Ommeren tot beleidsadviseur

15/05/2020 10:07 – Van onze redactie

Misiekaba bombardeert Patricia van Ommeren tot beleidsadviseur

Minister André Misiekaba Foto: Facebook Sozavo  

PARAMARIBO – Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft elf dagen vóór de verkiezingen plusminus vijftig mensen een vaste aanstelling gegeven. Tot degenen die persoonlijk uit handen van de bewindsman hun beschikking kregen, behoren Janice Frederik, Heikerk-Ceder en Jennifer Adams. Een bijzondere aanstelling is die van Patricia van Ommeren alias ‘Mama’ of ‘Deki Bolu’ als zijn beleidsadviseur “met name op politiek gebied”.

Volgens de bewindsman is Van Ommeren geen onbekende in de samenleving. “Efu yu no sabi en dan yu e tan na ini wan boyti fu Gayana. Ik heb gemeend haar aan te stellen als beleidsadviseur op politiek gebied. Ze is een ervaren politica; den politiek advies di a sma disi e gi is om u tegen te zeggen”, prees hij van Ommeren.

Een politicus uit de oppositie zegt dat regeringen personen als beleidsadviseur aanstellen op basis van kennis op een bepaald gebied. Er is geen speciale scholing hiervoor vereist. Als voorbeeld haalde de politicus personen aan op de bestuursopzichterskantoren, van wie sommigen niet eens kunnen schrijven.

De minister zegt dat de aanstellingen dwars door alle afdelingen en parastatale bedrijven gaan die onder Sozavo vallen. De mensen hebben lang moeten wachten, maar nu is hun rechtspositie geregeld. Misiekaba zegt dat er continuering van beleid moet zijn. Op basis van de verkiezingsuitspraak van het volk zal volgens hem worden bepaald hoe de leiding van het ministerie eruit zal zijn.

“Wat de uitslag ook moge zijn, ik ben er tot 12 augustus. We zullen in de resterende drie maanden alles doen om het werk voort te zetten. Het spijt ons dat wij de jubilarissen niet hebben kunnen meenemen.” Dat wil hij na de verkiezing wel doen. Het is zaterdag precies één jaar geleden dat Misiekaba op Sozavo werd benoemd.

“Ik wist dat je in een jaar niet veel kan doen. Ik heb mij een aantal doelen gesteld, waaronder het verbeteren van de rechtspositie en versterking van verschillende posities.” Volgens hem kunnen de ambtenaren hun leven beter inrichten met hun vaste aanstelling.

De bewindsman stelt dat het rondom verkiezingen altijd een drukte is op de ministeries. “Waar van de politieke lijn u ook bent, u bent een dienaar en ambtenaar van dit land. We vragen u om het beste voor te hebben met Suriname en de Surinaamse burger die u moet dienen.”

Volgens Misiekaba heeft hij vanaf zijn aantreden gesteld dat hij bij het regelen van rechtspositionele zaken geen politieke kleur kent. “Ik ben dan kleurenblind. U bent een ambtenaar en heeft er recht op. Als het stuk op mijn bureau komt moet ik het tekenen.”

Directeur Angela Salmo sprak van “een lijdensweg” om te komen tot indiening van de stukken en betitelde het uitreiken van de beschikkingen als “het moment van de waarheid om rechtszekerheid binnen de overheid te krijgen”. “Mensen leefden in onzekerheid. Ze konden zich niet ontplooien om verder te groeien.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/15/misiekaba-bombardeert-patricia-van-ommeren-tot-beleidsadviseur/

Assembleelid Linga van NDP naar VHP overgelopen

VHP’er Linga toont zijn lidmaatschapskaart. Foto: VHP

Het NDP-assembleelid Erwin Linga voor het district Sipaliwini is vandaag uit onvrede overgestapt naar de VHP. Zijn structuren in het ressort Boven-Suriname hebben hem volgens de VHP aangeraden deze stap te doen omdat de NDP-regering niets heeft betekend voor het Boven-Surinamegebied.

Hij is door de structuren opgedragen om de kandidaat van de VHP in Boven-Suriname te ondersteunen.

Linga werd van harte verwelkomd door VHP-voorzitter Chan Santokhi en VHP-ondervoorzitter Asis Gajadien. De parlementariër heeft eveneens zijn VHP-lidmaatschap uit handen van Santokhi mogen ontvangen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/11/assembleelid-linga-van-ndp-naar-vhp-overgelopen/

.

22-04-2020

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen en tekst

Welles naar de NDP

17/04/2020 12:57 – Naomi Hoever

PARAMARIBO – Ahelia Welles heeft zojuist op een persconferentie bekendgemaakt dat zij de NDP zal ondersteunen. Welles is uit de VHP gestapt uit onvrede over de wijze van communicatie.

Welles is in 2015 in de VHP gestapt en wierf bekendheid door de onderwijsacties van de Bond van Leraren in 2017. Zij was fel tegen het beleid van de zittende regering. Echter, Welles belooft dezelfde kritische houding aan de dag te leggen nu zij de regeringspartij ondersteunt.

De politica ontkende vrijdag op een persconferentie dat het verlaten van de VHP te maken heeft met een plaats op de kandidatenlijst, omdat zij op plek nummer vier stond in Paramaribo. Maar ze hekelt wel dat hardwerkende ressortraadsleden niet zijn geplaatst.

Verder was beloofd dat bloedverwanten niet samen op een lijst zouden staan. Echter, tegen die afspraken in komen schoonzoons en -vaders op een lijst, evenzo vaders en zonen. “Als u hardwerkende mensen niet accommodeert, hoef ik de vierde plek ook niet”, is het standpunt van Welles.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/17/welles-naar-de-ndp/

 

Refos blij met balans vrouwen en jongeren verkiezing 2020

14 Apr, 2020, 17:36

foto🇸🇷 Refos rekent op steun om KKF-gezicht te veranderen | Suriname ...Karin Refos

Karin Refos, initiator en projectcoördinator van de nationale bewustwordingscampagne Balans in 2020, vindt de vertegenwoordiging van vrouwen en jongeren buiten verwachting. BEP met (51%), VHP (39%), NDP (29%), NPS (31%), PALU (50%), ABOP (28%) en DOE (43%) hebben zichtbaar gewerkt aan die gelijke vertegenwoordiging. De PL (20%), die vorig jaar een lans brak voor een ‘Vrouw als president‘ is teleurstellend in met name Paramaribo met 0 vrouwen op een verkiesbare plaats; wel met één vrouwelijke lijsttrekker in Commewijne. Bij de partijen die thans niet in DNA zijn vertegenwoordigd, spant DA’91 de kroon met 4 jonge vrouwen als lijsttrekker, zegt Refos. 
 
Deze nationale bewustwordingscampagne richt zich op de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, jong en oud op leidinggevende posities in met name De Nationale Assemblee en de ministerraad. In de campagne, die van start ging in januari 2020, worden vooral jongeren aangespoord kritisch te kijken naar wie het land bestuurt bij de verkiezingen op 25 mei a.s. En het eerste succes laat zich meten. Met uitzondering van een enkele partij worden de lijsten op verkiesbare plaatsen van de in DNA vertegenwoordigde partijen, ingevuld door vrouwen en jongeren. “Wij hebben niks aan vrouwen en jongeren onder aan lijsten, tenzij het lijstduwers zijn. Een partij zonder vrouwen en jongeren op de lijst anno 2020, heeft de verkiezingen à priori verloren,” zegt Refos. 
 
Bij de vorige verkiezingen in 2015 is ook dankzij de nationale OOKZIJ campagne het percentage vrouwelijke kandidaten in de DNA van 0,5% omhooggeschoten naar circa 31% Dit is een wereldquotum. Ook binnen andere instituten zijn vrouwen thans goed zichtbaar. 
 
Naast veel tv, radio, krant en online campagnevoering, is bij Balans in 2020 ook gefocust op VOS en VOJ scholen, waarbij de informatie reeds deels was geleverd op scholen in Commewijne. Het lag in de bedoeling per 16 maart alle scholen met ‘first time voters’ (18 plussers) te voorzien van Balans in 2020 campagnemateriaal. Dit heeft door de Covid-19 maatregelen, waaronder sluiting van de scholen per 16 maart, nog niet plaats kunnen vinden. Ook het studentendebat dat op 30 april zou plaatsvinden op de Anton de Kom Universiteit wordt verschoven. Vooralsnog worden alle voorbereidingen getroffen dit studentendebat alsook de live tv-debatten met politieke partijen aangepast in uitvoering te brengen per mei 2020. 

Politieke partijen zijn vervallen tot gezelligheidsverenigingen

April 11, 2020

‘Kandidaten spreken niet eens behoorlijk Engels’

Verschillende politieke partijen die zullen deelnemen aan de komende verkiezingen van 25 mei, leverden afgelopen donderdag hun kandidatenlijsten in bij het Hoofdstembureau. Het gaat in dezen om achttien politieke partijen, waarvan Strei! moeite zou hebben gehad bij de inschrijving, omdat zij ondanks haar goedkeuringsbrief van de president, deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, niet voorkwam op de lijst. Tot grote schrik van het groter publiek, komen op de kiezerslijsten van enkele politieke partijen, heel wat kandidaten voor met een strafblad waaronder, bekende artiesten en moppentappers. “Hoeveel van deze kandidaten kunnen een behoorlijk Engels spreken om Suriname internationaal te gaan vertegenwoordigen”, verklaart bestuurskundige, August Boldewijn, tegenover de krant. Volgens hem zijn politieke partijen in de loop der jaren veranderd in gezelligheidsverenigingen, waar mensen bij elkaar komen om een praatje te maken, ongeacht hun kaderniveau. Boldewijn zegt, dat het belangrijk is dat partijleiders weten wie ze op lijsten plaatsen. “Meestal is het zo, dat je een kandidaat gaat toetsen in de praktijk en wel tijdens partijvergaderingen. Je gaat na of iemand zijn mening in goed Nederlands kan onderbouwen, omdat je moet weten in welke positie de persoon zal staan op de plaats waar er beslissingen moeten worden genomen”, aldus de bestuurskundige. Volgens Boldewijn is het verder van belang dat de integriteit van een kandidaat wordt getoetst en wordt nagegaan, in hoeverre die om te kopen is. De bestuurskundige is niet te spreken over heit feit, dat er mensen met een strafblad op de kiezerslijst zijn geplaatst. “In de afgelopen jaren zijn we constant geconfronteerd geraakt met daden van criminelen, nu daar het tijd is om van ze af te komen, wordt het volk juist meer van ze voorgeschoteld’, zegt Boldewijn. Volgens hem zijn er zelfs kandidaten, die niet eens een behoorlijk schoolniveau hebben. “Die gasten weten niet eens, hoe wetten tot stand komen, maar wensen plaats te nemen als in de volksvertegenwoordiging. Van der San had al eerder aangegeven, dat de meeste wetten niet op de juiste manier zijn aangenomen en dus in feite niet in werking mochten treden. Dit zal in de komende jaren erger worden”, volgens Boldewijn. Hij stelt, dat de kandidaten niet eens een behoorlijke bagage hebben om Suriname uit zijn financiële crisis te halen en dat het net als bij de vorige regering behoorlijk mis zal gaan, indien deze kandidaten worden gekozen. “Kijk maar naar de Alcoa kwestie, waarbij er rubberbehandelingen zijn gepleegd en Suriname als grote winnaar uit de bus had moeten komen. Integendeel zijn wij Alcoa aan het aflossen”, aldus Boldewijn.

Ahilia Welles: “Ik kwam wel voor in de top vijf in Paramaribo”

Ahilia Welles in gesprek met minister Rabin Parmessar. Foto: Facebook

De samenleving heeft geschokt gereageerd op het vertrek van Ahilia Welles uit de VHP. Op sociale media is zij bekogeld met kritiek, nadat NDP-topper Rabin Parmessar een foto met haar plaatste op Facebook. Zij zou uit de VHP zijn gestapt, omdat zij niet op de DNA-kandidatenlijst van Paramaribo zou zijn geplaatst.

“Ik kwam wel voor op die lijst en ook nog in de top vijf. De VHP moet eerlijk zijn”, zegt Welles desgevraagd aan Suriname Herald. Welles staat vooral bekend om haar kritische kijk op zaken en liet ook tijdens de protestacties van de BvL/ALS, toen onder leiding van Wilgo Valies, haar stem horen.

Zij benadrukt dat zij niet alleen met de NDP gesprekken heeft gevoerd, maar ook met andere partijen zoals de NPS, PL en DA’91. “Het is toevallig de NDP geweest die een foto heeft geplaatst, maar waarom wordt er dan niets over de andere gesprekken gezegd?”, vraagt de politica zich af.

Ze legt uit dat de reden waarom zij uit de VHP gestapt is, gebaseerd is op de slechte communicatie binnen de partij. Welles geeft aan dat in het begin alles goed ging bij de sollicitaties om kandidaat te worden op DNA-, ressortraads- en districtsraadsniveau.

Ook bij de gesprekken die hierna volgden verliep het vlot. Het ging volgens haar mis toen aspirant-kandidaten via de media moesten vernemen wie wel of niet geplaatst is op een lijst. Welles noemt deze werkwijze van de partij stijlloos.

“Wat mij nu nog meer hindert, is dat vanuit de VHP het gevoel wordt gecreëerd alsof Welles uit de VHP is gestapt, omdat zij niet op een lijst staat.” Zij accentueert nogmaals dat zij in de top vijf op de kandidatenlijst op DNA-niveau van de VHP stond.

Welles vindt het onterecht dat zij voor alles en nog wat wordt uitgemaakt op sociale media. De vraag die volgens haar gesteld moet worden is: Waarom is Welles uit de VHP gestapt, ondanks zij in de top vijf zat? Op deze vraag zal zij binnenkort door middel van een statement antwoord geven. “Ik word gedwongen om te praten”, zegt de politica, naar aanleiding van alle negatieve reacties.

Het feit dat ook de NDP haar heeft benaderd, ondanks haar uitgesproken kritiek over de regering, zegt volgens haar wel wat over haar kwaliteiten. Welles benadrukt dat zij niet stopt met de politiek. “Als ik niet oprecht was, zou mijn vertrek niet zoveel aandacht krijgen”, aldus de politica.

Zij geeft aan dat ze voor nu even rust neemt en zal het binnenkort, na haar statement, bekend worden als zij teruggaat naar de VHP of een andere politieke partij zal ondersteunen. De gesprekken die zij gevoerd heeft met de politieke partijen hebben plaatsgevonden na haar vertrek uit de VHP.

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/11/ahilia-welles-ik-kwam-wel-voor-in-de-top-vijf-in-paramaribo/

NDP ziet overlopers niet als parachutisten, maar als nieuwkomers

NDP-hoofdbestuurslid Caroline Heilbron in gesprek met journalisten. Foto: Suriname Herald

Personen die ‘overlopen’ naar de NDP en op de kandidatenlijst voorkomen, noemt hoofdbestuurslid Caroline Heilbron geen parachutisten maar nieuwkomers. Zo is de NDP ervan overtuigd dat Klebert Drenthe, die de NPS vorige week de rug heeft toegekeerd, een bijdrage zal leveren aan de partij. Drenthe staat namelijk gekandideerd op nummer 16 in Paramaribo.

Heilbron geeft aan dat de NDP niet kijkt wanneer iemand in de partij is gekomen, want er zijn personen die veertig jaar meelopen en nooit gekandideerd zijn maar toch een bijdrage leveren. De NDP-leden worden tijdig geïnformeerd wanneer een nieuwkomer wordt verwelkomd in de partij.

Het hoofdbestuurslid legt verder uit dat personen de overstap doen, omdat ze zien wat de partij doet en kan doen. En daar willen zij onderdeel van zijn. Het hoofdbestuurslid benadrukt dat de NDP geen opvang is voor personen uit andere partijen. Het gaat volgens haar om de grootste politieke partij.

Personen zien waarmee de partij bezig is en willen daar deelgenoot van zijn. Ze legt eveneens uit dat wanneer iemand in een kleine partij is en die niet aan de macht komt omdat die niet genoeg zetels haalt, dan krijgt die persoon al gauw het gevoel dat die niet meetelt. “Je krijgt het gevoel dat je expertise gauw verloren gaat”, zegt ze.

Personen die zich niet kunnen profileren in de kleine partijen gaan naar de NDP. Zij krijgen bij de NDP wel de gelegenheid om zich te profileren en te ontwikkelen binnen de partij, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname.

Heilbron geeft verder aan dat het niet moeilijk was om de kandidatenlijsten samen te stellen. De uitdaging was om de juiste kandidaten uit de meer dan duizenden personen te plaatsen op de kandidatenlijsten. Na overleg met elkaar is men gekomen tot de huidige kandidatenlijsten, die zijn ingediend bij de diverse hoofdstembureaus in de districten.

Het selecteren van de kandidaten is gebaseerd op diversiteit in bevolkingsgroep, leeftijd, opleiding en de beschikbaarheid. Ze geeft verder aan dat er altijd ontevredenheid zal zijn en dat het niet mogelijk is om eenieder tevreden te stellen. Heilbron zegt dat de partij on speaking terms is met leden, ondanks de partij de wensen van hen niet heeft kunnen verwezenlijken.

Vishmohanie Thomas

De NDP-kandidatenlijst in de tien districten

Paramaribo
1. Desiré Bouterse
2. Jennifer Simons
3. André Misiekaba
4. Rabindre Parmessar
5. Melvin Bouva
6. Stephen Tsang
7. Soewarto Moestadja
8. Tachana Losche
9. Sebita Gopal
10. Ronald Hooghart
11. Danielle Sumter
12. Anushka Gopalrai
13. Oesman Wangsabesari
14. Grachella Jozefzoon
15. Anwar Moenne
16. Klebert Drenthe
17. Ludciano Wijdenbosch

Wanica
1. Ashwin Adhin
2. Rossellie Cotino
3. Amzad Abdoel
4. Hans Sandjon
5. Martin Misiedjan
6. Jurgen Kartodikromo
7. Vijay Chotkan

Nickerie
1. Hanisha Jairam
2. Ebu Jones
3. William Waidoe
4. Erak Fatehmohamed
5. Rinesh Mangaldeen

Sipaliwini
1. Sylvana Afonsoewa
2. Ilona Edwards
3. Aida Nading
4. Bert Abauna

Commewijne
1. Ann Sadi
2. Rajiv Ramsahai
3. Remi Polack
4. Enrique Raliem

Para
1. Patrick Kensenhuis
2. Jennifer Vreedzaam
3. Glenn Sapoen

Marowijne
1. Claudia Doornkamp
2. Clyde Senwai
3. Nicolas Prisiri

Saramacca
1. Aroon Samjiawan
2. Naomi Samidin
3. Jayant Lalbihari

Brokopondo
1. Sergio Akiemboto
2. Wilsientje van Emden
3. Gregory van der kamp

Coronie
1. Remi Tarnadi
2. Joan Wielzen

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/11/ndp-ziet-overlopers-niet-als-parachutisten-maar-als-nieuwkomers/

 

 

VHP begint verkiezingsrace met breuk in hoofdbestuur

10/04/2020 02:00 – Ivan Cairo

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi voert het woord tijdens het partijcongres van 2 februari 2020. Het rommelt binnen de partij; drie hoofdbestuursleden zijn donderdag opgestapt.

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi voert het woord tijdens het partijcongres van 2 februari 2020. Het rommelt binnen de partij; drie hoofdbestuursleden zijn donderdag opgestapt. Foto: VHP-mediacommissie  

PARAMARIBO – De VHP, de partij die zich de afgelopen maanden heeft geprofileerd als het alternatief bij de komende verkiezingen, is de race naar de stembus begonnen met een fikse interne ruzie. Donderdag, de dag waarop de kandidatenlijsten werden ingediend, legden drie hoofdbestuursleden hun functies neer. Pogingen van voorzitter Chandrikapersad Santokhi om de breuken te lijmen bleven gisteren vruchteloos.

Vanwege een incident tussen VHP’er Shantie Changur en penningmeester Sarwankoemar Badjalala en de wijze waarop dat is afgehandeld heeft Badjalala zijn functie neergelegd en zich volledig uit de partij teruggetrokken. Hij is zeer ontevreden dat hij in bijzijn van medebestuurslid Harriette Ramdien vies en vuil was uitgescholden door Changur en Ramdien geen acties heeft ondernomen om hem in bescherming te nemen.

Badjalala had gedreigd dat indien Ramdien op de kandidatenlijst in Nickerie zou worden geplaatst hij zich zou terugtrekken. Hij voegde donderdag de daad bij het woord nadat was gebleken dat Ramdien in Nickerie zelfs als lijsttrekker werd gekandideerd. In een pogingen de zaak op te lossen heeft het dagelijks bestuur van de VHP de in ongenade gevallen Changur met onmiddellijke ingang geroyeerd en Ramdien een berisping gegeven.

Ook moest de DNA-kandidaat haar verontschuldigingen aan Badjajala aanbieden, wat ook is gebeurd. Badjalala bleek echter onvermurwbaar en bleef op zijn standpunt en trekt zijn bedankbrief niet in. Tegenover de Ware Tijd stelt Santokhi geen brief van Badjalala te hebben ontvangen. “De VHP heeft tot op dit moment geen enkele bedankbrief gehad. We zien ze wel circuleren met een verkeerde datum”, aldus de partijleider.

De strubbelingen in het hoofdbestuur hebben “geen impact” op de campagnevoering, zegt hij. “We zullen harder werken en met iedereen praten om de eenheid te herstellen en te versterken in de partij. In een verklaring stelt de VHP kennis te hebben genomen van het besluit van de bestuursleden om te bedanken.

“De partij betreurt het dat een onverkwikkelijk incident tussen enkele personen tot dit besluit heeft geleid. Het incident betreft de onheuse bejegening door een VHP-lid jegens de penningmeester met onfatsoenlijke en liederlijke taal. Een hoofdbestuurslid, dat dit incident heeft meegemaakt en er zelfs bij betrokken raakte, heeft naar het oordeel van het dagelijkse bestuur zich onvoldoende ingespannen om die situatie onder controle te brengen of het lid tot orde te roepen.”

In de verklaring wordt gewag gemaakt van de wijze waarop getracht is de zaak op te lossen en de sancties die zijn getroffen. “Helaas heeft de penningmeester, ondanks de aangeboden verontschuldigingen door het hoofdbestuurslid, de berisping, het royement en de inspanningen van het partijbestuur en de niet aflatende inspanningen door de voorzitter, gemeend te persisteren in zijn standpunt en het lidmaatschap van de VHP op te zeggen”, aldus de partij.

Het hoodbestuur zegt de gang van zaken te betreuren en geeft aan zich nog te zullen blijven inzetten “om deze zeer onverkwikkelijke zaak voor de betrokkenen en de partij tot een goed eind te brengen met een voor alle partijen bevredigend resultaat”. Ook de hoofdbestuursleden Ravish Isrie en Murwin Leeflang hebben hun functie neergelegd. Naar verluidt zou Leeflang het gevoel hebben dat hij niet gelust is in de partij. Waarom Isrie eruit is gestapt is nog opnduidelijk.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/10/vhp-begint-verkiezingsrace-met-breuk-in-hoofdbestuur/
Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *