DEEL 1: 5 MAANDEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2020 EN DAARNA

 28 juli om 09:06: 2020

“DAT ER ZOVEEL MENSEN ZIJN DIE MIJN ARTIKELEN NIET DELEN, MAAR DOEN, ALSOF ZIJ HET GESCHREVEN HEBBEN.

Ik doe onderzoek, ik ontdek dingen, ik maak aantekeningen, ik werk het uit en dan plaats ik het op FB. Hier gaat veel tijd in zitten.

EN DAN IS HET ZUUR DAT MENSEN maar ook een krant als DAGBLAD DE WEST alles overnemen, zonder bronvermelding. PRONKEN MET ANDERMANS VEREN HEET DAT!”

 (Radjindre Ramdhani)

https://www.facebook.com/groups/vhpnickerie

Dezelfde ervaring als Radjindre heb ik ook, vandaar mijn dagboek.

VOORAF:

SANTHOKI OVERTREFT DESI BOUTERSE EN DAT MOET HIJ IN ZIJN DADEN OOK TONEN AAN ONS VOLK.

Auteur: Angela Fernald

DE NIEUWE FASE IN DE  BEVRIJDINGSSTRIJD TEGEN DE INFORMELE MACHT VAN EX-MILITAIREN IN SURINAME

De  strijd gaat over  ondermijning van het gezag: het invreten van ­criminelen in de bovenwereld, in hoge ambten en staats organen.

VERSCHIL EN OVEREENKMSTEN BOUTERSE EN BRUNSWIJK.

Ex President Desire Bouterse ondermijnde zijn eigen gezag omdat hij als crimineel zijn criminele circuit bediende vanuit de formele bovenwereld in het hoogste ambt van de staat. Bouterse had geen enkele boodschap hierover aan zijn vice-President die slechts een marionet was in de bovenwereld. Brunswijk als vice-President heeft als crimineel ook zijn tentakels in het informele circuit maar heeft de President tegenover zich. Hiermee staat Brunswijk in direct contact met de formele wereld terwijl Bouterse de formele wereld en de informele wereld in handen had.

SANTHOKI BIJ DE DUIVEL TE BIECHT

Door dicht bij de President te staan kan Brunswijk zijn informele circuit uit de eerste hand bedienen. Santhoki gaat dus noodgedwongen bij de duivel te biecht. Brunswijk kan niet anders door verraad te plegen aan Santhoki omdat zijn formele wereld en informele wereld met elkaar in botsing komen. Bovendien, wat het ergste is voor de Marrongemeenschap,  geven de nazaten van de vrijheidsstrijders aan hun eigen heroische geschiedenis van bevrijdingsstrijd een complete draai van verraad. En dat omdat niet begrepen wordt door de niet gekwalificeerde leider van de partij dat hij eerlijk dient te zijn tegenover zijn eigen voorouders, zijn partijleden, zijn achterban en het volk van Suriname. De vice-President heeft het vaandel van de bevrijdingsstrijd van zijn voorouders gewoon overgedragen aan de VHP leider omdat een nationale ontwikkelings- en bevrijdings visie ontbreekt bij de leider en zijn partij de ABOP. Het volk van Suriname heeft de VHP leider daarom in de positie gezet van de voortzetting van onze bevrijdingsstrijd. Dit omdat de VHP goed heeft begrepen waar de zwakheden van de nazaten van de bevrijdingsstrijd zitten. Een ingeroest narcisme , persoonlijke hebzucht en machtsgeilheid heeft de ABOP en NDP  machtsdronken gemaakt. De slaafse ja-knikkers van deze partijen hebben hun partij hiermee geen goed gedaan. Hoewel de ABOP hierin een uitzondering maakt, kan gesteld worden dat vanwege het etnische stemgedrag deze partij nog 8 zetels heeft weten binnen te halen. Maar met het gedrag van de leider van de partij die zijn eigen toppers niets gund en alle eer naar zichzelf toetrekt, zal maken dat de ABOP in 2025 net zo wordt afgestraft als de NDP en de NPS. De creoolse en Marron verbinding in de MAPANE beweging is vanuit dit gezichtspunt van de ABOP leider bekeken een strategie geweest om met zwarte bundeling de politieke zetels bij de NPS weg te kapen. Deze politiekvoering van elkaar voor de gek houden en elkaar te bevechten is een fenomeen dat wij voornamelijk bij de NDP, NPS en de slinkse ABOP hebben gezien. Partijen met een zwarte signatuur, die zichzelf nationale partij noemen maar in feite gewoon zeer etnisch denkende partijen zijn die zwaar vergiftigd zijn met het patronage-virus.

Wie zijn kansen niet grijpt in de geschiedenis verliest de eer en het recht dat overgaat op zij die wel hun kansen grijpen. Die kans heeft Santhoki gegrepen, dus zet de geschiedenis van bevrijding zich voort met een “koeli” in de leiding en niet met een “djuka” die zijn heroische kansen aan zich voorbij liet gaan. De geschiedenis van de mens bepaalt zijn positie die hij dus zelf heeft gecreerd. In prive sfeer kan men een ander meerdere kansen geven, maar de geschiedenis werkt niet zo. De geschiedenis straft de domheid af omdat de bevrijding en ontwikkeling geen tijd hebben om tijd te verliezen. Een Servische filosoof zei terecht dat het niet eens mogelijk is om aan domme mensen hun domheid uit te leggen.

ONDERSCHATTING VAN DE INFORMELE MACHT DOOR SANTHOKI

Santhoki is niet voor niets gewaarschuwd  door ex-President Ronald Venetiaan voor de invloed van Desi Bouterse. Maar het is niet alleen Bouterse, het is de informele economische macht rondom Bouterse. De ex-vice-President Ashwin Adhin is het aan het overnemen van Desi Bouterse en heeft door zijn NDP leider en baas enorme concessies weten te verwerven in het binnenland.

PATRONAGE-SYNDROOM

Onze samenleving kan niet langer functioneren met vriendjespolitiek en alles wat daarmee samenhangt. Ons landsbestuur is hierdoor klem komen te zitten. Surinamers durven niet zelfstandig na te denken vanwege de strafmaatregelen die hen boven het hoofd hangt. Ambtenaren, politici, docenten en zakenmensen zijn aan handen en voeten gebonden aan dit systeem van patronage. Vandaar zoveel volgers en ja-knikkers in ons land. De politieke leiders van ons land vinden deze situatie, een erfenis uit de koloniale tijd maar opperbest. Zelfs onafhankelijke media huizen verdedigen de stelling dat andere politieke partijen hetzelfde doen en dat het vroeger ook zo was en geen uitvinding van de huidige regering is. Ons land draait in deze cirkel van het behartigen van eigen belangen. Deze cirkel, dit patroon moeten wij zien te doorbreken zodat wij als land volwassen stappen kunnen zetten op weg naar het nationaal belang in plaats van het eng etnisch of partijpolitiek belang. Met mijn artikelen probeer ik een bijdrage te leveren om inzicht te krijgen in het patronage dat door de huidige machthebbers als nooit tevoren is uitgebouwd. Ik hoop de discussie verder op gang te helpen hoe wij ons als land kunnen bevrijden van dit juk dat elke ontwikkeling afremt. 

In 1980 met steun van Holland, in 2019 met steun van Venezuela en in 2020 met dank aan ons volk.  18-12-2019 om 17:04

Wat er gaande is in Suriname is dat er een ware volksrevolutie aan de gang is. Ons volk dat vele jaren lang in de leugen heeft geleefd, is de confrontatie aangegaan met de nationaal en internationaal geisoleerde veroordeelde verdachte president.

De partijvoorzitter en veroordeelde verdachte president is aanvoerder van de hetze tegen de rechtsorde, de geestelijke orde en tegen de overgrote meerderheid van ons volk verenigd in de oppositionele partijen. De wereld heeft totaal geen enkel respect voor de veroordeelde verdachte president en daarom neemt de eerste niet democratisch gekozen veroordeelde verdachte president van Suriname zijn toevlucht tot vriend Nicolas Maduro die in hetzelfde schuitje zit. Het levensgevaarlijke spel van de veroordeelde verdachte president is dat hij zijn juridische case een zodanige politieke wending geeft dat hij Maduro en Cuba wil doen geloven dat wij in Suriname ook een Juan Guiado hebben omdat hij er achter is gekomen dat bakra basi, neokolonialisme e decolonizing the mind niet meer werkt en de ogen van vooral de VS strak op hem gericht zijn. Dus angstig om rechtsstreekd ruzie te zoeken met de Amerikanen doet onze veroordeelde verdachte president dat via grote broer Maduro. En intussen ons volk afleiden met Holland. De oppositie en de rechters zouden in Suriname de Juan Guiado zijde hebben gekozen en de veroordeelde verdachte volkspresident kan deze “gerechtelijke coup” dus vanzelfsprekend niet aan zich voorbij laten gaan. Valse leugens maar hij moet een aanknopingspunt hebben om de aandacht af te leiden en samen met zijn Maduro tegen de wereld te vechten die de grondstoffen wil stelen. De waarheid is dat de onderdrukkers het volk beroven van hun rijkdommen en het volk in diepe armoede dompelen onder het mom van neokolonialisme en socialisme beschermen. Het is misdadig wat de veroordeelde verdachte president ons volk aandoet. Een volk zo te misbruiken om het eigen voordeel te beschermen is een zware schending van ons mensenrecht als totaal volk. Na het vonnis heeft de veroordeelde verdachte president met de staart tussen de benen het staats banquet in China aan zich voorbij zien gaan, want zowel de Chinese president als ook de Cubaanse president wensten zich niet te compromitteren aan een wereld wijde media aandacht op de veroordeelde verdachte president van Suriname. De veroordeelde verdachte president mag dan als opperbevelhebber van het nationaal leger militairen sturen naar China en Venezuela voor de officiersopleidingen, maar dat wil niet zeggen dat hiermee ook het leger tot zijn eigendom is gemaakt zoals dat het geval is in Venezuela. In een beschaafde vrije democratie ondersteunt het leger de trias politica dat eigendom is van het volk en samen zorgen zij ervoor dat de burgers beschermd worden tegen tirannieke presidenten. Het up-side down denken van onze veroordeelde verdachte president is dat hij zichzelf hoog op de troon ziet en neerkijkt op zijn volk die hem moet dienen in plaats van andersom. In het verlengde hiervan denkt onze veroordeelde verdachte president dus ook het leger te corrumperen zoals hij probeert te doen met de rechterlijke macht. Delen van ons nationaal leger zijn met deze gedachte van de veroordeelde verdachte president al lang ingezet voor behartiging van eigen belangen in het binnenland en taken waar zij niet voor berekent zijn. In het leger zijn behalve rangen en standen ook bewust klassen gecreeerd door de veroordeelde verdachte president. Door verdeel en heers in het leger denkt de veroordeelde verdachte president zijn politieke machtspositie te verstevigen. Alleen nu nog dus de “vrijpostige” rechterlijke macht nog onderwerpen en dan is de trias politica het totale eigendom van de machthebbers. Zo denken zij met ondersteuning van vriend Maduro van Venezuela het volk te blijven knechten en zichzelf te blijven verrijken. Wie bezitten welke concessies en skalians in het binnenland?

Het gaat bij de tirannieke heersers zoals onze veroordeelde verdachte president niet om het volk want wie de staat aanvalt, de trias politica omverwerpt heeft andere doelen dan behartiging van het volksbelang. Met alles in ons moeten wij in 2020 onze democratische rechtsstaat verdedigen om niet dezelfde weg op te gaan als Venezuela met een volk dat extreme rijken kent tegenover extreme armoede. Dat is het doel van de despoten, zichzelf, hun familie en hun handlangers te verrijken zoals wij in vele Afrikaanse landen zien zoals bij president Obiang van Equatoriaal Guinee. Daarom wordt er zo hard gegild door de partij loyalisten en de belanghebbenden die hun geld en hun positie in gevaar zien. Suriname verkeert in een zeer gevaarlijke situatie waar deze veroordeelde verdachte president ons heen wil loodsen. Alles liever dan in handen te vallen van China en Venezuela, onze eigen volksrevolutie moet met alles in ons beschermd worden. Wij zijn een veel groter deel als volk om deze ramp aan ons voorbij te doen gaan. United we stand, divided we fall. Alles voor het vaderland, jongeren en studenten van ons geliefd land, stand up, get up, stand up for your right.

POLITIEKE INMENGING, ADMINISTRATIEVE COUP EN STAATSONTWRICHTING 21 december 2019 17:25 UTC+0

Suriname is geen failed-state. Daarom heeft de staat naast de staatsorganen van de trias politica ook nog het nationaal leger en het openbaar ministerie met ondersteuning van de politie, aan haar zijde. Deze byzondere machten dienen ook binnen de regering te helpen de orde te handhaven en de trias politica te verstevigen. Dus er direct, indien nodig, voor te zorgen dat de regering ook de wetten van de staat gehoorzaamt. Rechters zijn wijze deskundigen die de wetten toetsen en ook een perfecte voeling hebben met de samenleving. Het zijn deze wijze mensen die de opschorting van de uitvoering van het vonnis hebben gelast. Zeer terecht als wij nu al zien hoe de veroordeelde verdachte president en zijn aanhang zich misdragen. Een regering is er immers voor om de wetten van de wetgevende macht uit te voeren ten dienste van het volk. Dat is de constructie, een wetgevende macht dat in de eerste plaats het volk beschermt via de regering. Maar in Suriname is dat precies 180 graden andersom, “dood gaan voor 1 man”. Begrijpt men de werking van de trias politica echt niet? Of is er belangenverstrengeling die de domheid veroorzaakt? De veroordeelde verdachte president heeft aan de trias politica een draai van 180 graden gegeven, het volk moet hem beschermen omdat hij een vonnis weigert te accepteren, niet kan besturen en de natie niet kan ontwikkelen. Wij hebben de macht en wij doen wat wij willen, zeggen zijn partijgenoten. Op hun partijpolitieke podia wordt meermaals een onderdeel van de staat, het nationaal leger aangeroepen met: “heej heej, srudati, heej”, er op doelende dat het leger hun partijpolitiek bezit is. Het leger staat achter Bouterse zegt een nabestaande van de 8 december slachtoffers die de veroordeelde verdachte president door dik en dun steunt. En de veroordeelde verdachte president himself communiceert in beelden en odo’s en verschijnt niet zomaar zonder reden de laatste 3 jaren in legergroen op 25 november. Wij zitten opgescheept met een enorm bloeiend patronage, met een volledig gepolitiseerd bestuur tot in de kleinste eenheden. Wanneer het gaat om de eis van de oppositie tot het aftreden van de veroordeelde verdachte president, erkent de veroordeelde verdachte president opeens de rechters van de krijgsraad die hem nu moeten beschermen zodat de oppositie bakzeil haalt. Opeens is er sprake van niet inmengen in een lopend verstek proces. Met deze erkenning van niet inmengen in het lopende verstek proces ontkrachten zij hun Amnestiewet als te zijn regelrechte inmenging in een rechtsproces. Hoezo toetsing dan door het constitutioneel hof. Zeer zorgelijk echter is dat de grondwet een veroordeelde verdachte president beschermd. Er is dus officieus een machtsvacuum vanwege een moreel-onethische en ontoelaatbare situatie van een veroordeelde verdachte president en officieel een veroordeelde verdachte president gewoon in charge. Dit duale denken, dit up-side down 180 graden om de wereld op zijn kop zetten en het tik-tak politiek-juridisch spelletje van de opsplitsbare status van de veroordeelde verdachte president, verlamd het bestuur, is een kwelling voor Suriname, voor de wetenschap en is een totale ontwrichting van de staat. Intussen gaan de verdraaiingen en misleidingen rustig door. Woorden als gerechtelijke coup en een vastgelegde zin in een regeringsbrief: “ het bij verstek gewezen vonnis van rechtswege is geschorst en dus thans geen enkel rechtsgevolg heeft” moeten direct ontzenuwt worden. Begrijpelijk dat men de status van de veroordeelde verdachte president wil opheffen. Met de regeringsbrief dat er geen vonnis bestaat is het klimaat rijp gemaakt voor het Constitutioneel Hof dat geen onderdeel uitmaakt van de rechterlijke macht. Met de regeringsbrief probeert de veroordeelde verdachte president het vonnis op de speelhelft van de politiek te brengen, het domein van de uitvoerende macht dus. Dit is wat zij bedoeld hebben met een politiek antwoord te geven. Maar wat ze ook doen, de bal is en blijft op de speelhelft van het volk en de rechterlijke macht want de trias politica hoort het volk toe en is van hogere rangorde dan een amnestiewet en een constitutioneel hof. De administratieve regeringsbrief denkt zo een vonnis te kunnen overrulen door te stellen dat er geen vonnis meer is. Wie zit op wiens stoel? Wie probeert een administratieve coup te plegen? De uitvoerende macht maakt met een brief de trias politica tot een schande en de wereld blijft lachen om de boerenslimheid van de politieke acties van de veroordeelde verdachte president. Een vonnis is en blijft een vonnis en alleen een hogere rechter kan een vonnis ongedaan maken dus is de brief van de vice-president slechts ingang tot een simpel advies van het constitutioneel hof, en daar blijft het ook bij, want het constitutioneel hof kan de hogere rangorde van de rechterlijke macht niet negeren. Daarom is de veroordeelde verdachte president zo een enorm gevaar voor de democratie omdat hij zijn eigen belangen nastreeft door alle instituten en organen uit te hollen, te politiseren ten koste van de staatsmacht en bescherming van de vrije burgers.

IS NIET IK, IS DE PRESIDENT  22 december 2019 16:36 UTC+0

Suriname wil geen moordenaar als president. Daarmee is niet gezegd dat het ambt de moordenaar is want dat kan niet, want het ambt is geen mens. Maar de persoon die het ambt bekleed is wel mens en heeft het vonnis van moordenaar op zich. 

Het partijpolitiek besturen van ons land is nog duidelijker geworden op de luchthaven na de terugkeer van onze veroordeelde verdachte (v.v.)president uit China. In mijn artikeln zal ik verder spreken over de v.v. president. Indien er geen bussen waren ingezet had onze v.v. president gevoeld en geweten dat het volk hem niet ondersteunt, want er was geen massa anders dan de partijleden. Daarom zijn de bussen ingezet om de wereld te doen geloven dat ons volk achter haar v.v. president staat. Ons volk ontbeert een president, een staatshoofd, zoals dat in elke beschaafde volwassen democratie het geval is. Of je nu wel of niet van hem houd. Maar in Suriname hebben wij te maken met het feit dat de v.v. president soms 1 x 24 uur v.v.president is en dan weer op momenten niet. Het hangt er maar vanaf hoe zijn pet staat en of het goed uitkomt of slecht uitkomt voor de hele keten om hem heen. In Suriname is het amt van president een soort handelsmerk geworden waar de bookers op de achtergrond goud geld aan verdienen. Eeen soort stromannen van de v.v. president die hun stroman misbruik laten maken van het hoge ambt. Want wat is het geval? Onze v.v. president heeft de status van onzichtbaar, je ziet me niet maar ik ben er wel, pak me dan als je kan, een soort ondefinieerbare, ongrijpbare en dus onfeilbare status vanwege de vele gedaante wisselingen die door de keten achter de president met de grondwet in de hand verdedigd worden. Zie in dit verband mijn artikel: “Tegenstrijdig en opsplitsbaar regeermodel van onze president” (bron: Suriname Herald 30-10-2019. Kent onze grondwet wel presidentiele gedaantewisselingen? Of geesten en onzichtbare handen? Want de persoon Bouterse kan de v.v. president Bouterse verzoeken tot verlenen van gratie, zei Sam Polanen. De voorzitter van het parlement zegt dat de v.v. president burger en v.v. president tegelijk is. De partijleden zeggen dat de v.v. president 1 x 24 uur v.v. president is.

“Zij geeft verder aan, dat alle politieke partijen een mening hebben over de veroordeling van de president. Van Dijk-Silos legt verder uit, dat de wet ook geen belemmering vormt voor Bouterse om zich niet verkiesbaar te stellen. Dit, omdat zijn kiesrecht hem niet is ontnomen en hij daarom aan de verkiezingen mag deelnemen. In de grondwet staat het duidelijk aangegeven, dat indien zijn kiesrecht door de rechter was ontnomen of hij krankzinnig was dan zou hij niet kunnen meedoen. Al zou hij in de gevangenis zitten is het passief recht er nog en ook dat is hem niet ontnomen.” In artikel 6 van de Kieswet zijn de bepalingen van de grondwet identiek en dat is de reden waarom er geen belemmering is voor de president.” (bron: Suriname Herald 22-12-2019)

Dus praat de OKB voorzitter in een adem over de president en de persoon Bouterse. Dat de persoon Bouterse als burger mag meedoen met verkiezingen, en nu komt het, zij baseert haar stelling op grond van de grondwet geschreven voor de niet veroordeelde President.

De persoon Bouterse is veroordeeld en niet de v.v. president, zeggen weer anderen.

Wie is de veroordeelde verdachte? Dat is de persoon, de burger Bouterse.

Als de v.v. president 1 x 24 uur president is dan is de president de v.v. En de v.v. is Bouterse. Dus is de v.v. Bouterse en de president de v.v. En samen is dat dus Bouterse en de president en de president en Bouterse. Dus Bouterse is v.v. of zo u wilt de president is de v.v. En als de president de v.v. is dan zegt de grondwet dat zo een president gelimiteerd is. Over de v.v. persoon zegt de grondwet dat die geen actief kiesrecht heeft, wel passief recht zoals elke burger van het land. Maar in Suriname past de keten achter de v.v. President een kruislingse tik-tak politiek toe, namelijk de v.v. burger Bouterse gelijk te stellen met een niet veroordeelde president, dus straffeloos. En een v.v. president gelijk te stellen aan een niet veroordeelde burger, dus actief kiesrecht.

Ze weten het zelf niet meer in kringen rondom de keten van de v.v. president. Twee gezichten van het presidentschap en de burger die zich steeds weer achter elkaar verschuiven dus is de eindstand altijd: is niet ik. En omdat “a no mie” mag ik meedoen met de verkiezingen en ben ik straffeloos, is het vonnis niet van kracht maar ga ik wel verstek aantekenen omdat ik het niet was die nooit verschenen is op terechtzittingen maar het was de president die nooit op de rechtszittingen verschenen is. Dit tijdperk Bouterse heeft bewust dit model (It was not me) gecreerd als politieke vluchtroute.

Overal ter wereld is er een staatshoofd en dat is een mens in het ambt die alle verantwoordelijkheid draagt 1 x 24 uur. Als die mens wordt veroordeeld voor moord, wat dan met zijn presidentschap? Alleen in Suriname wordt gezegd, dan blijft hij gewoon president, want het is niet de president die gevonnist is maar die mens die president is en omdat die mens president is, is hij dus niet gevonnist. Mens en president vinden zelf dat zij het vonnis naast zich neerleggen. Maar dit is burgerlijke ongehoorzaamheid. In de beschaafde wereld doet die mens die president is afstand van het ambt dat het volk toebehoort.

HOE DE RECHTSSTAAT IN ELKAAR STEEKT 23 december 2019 11:42 UTC+0

Advocaat Best: Wet of besluit kan een vonnis niet teniet doen

“Een vonnis en de rechtsgevolgen daarvan kunnen alleen worden teniet gedaan door een rechter. De wetgever of de uitvoerende macht kunnen een vonnis van de rechter en de rechtsgevolgen daarvan nooit teniet doen. Een vonnis kan niet bij wet of besluit worden gecorrigeerd door de wetgevende macht respectievelijk de uitvoerende macht. Een wet of besluit, daarentegen, kan wel bij vonnis worden gecorrigeerd. Zo steekt de rechtsstaat in elkaar”. Zo antwoordt de jurist Gaetano Best op een vraag van Starnieuws over de opvatting van de NDP dat het vonnis van 20 jaar celstraf tegen partijvoorzitter Desi Bouterse tevens president van Suriname, niet geldig zou zijn. De NDP vindt dat de Amnestiewet recht overeind staat en dient te worden toegepast. 

 

Best is er ook verbaasd over dat de regering van de Republiek Suriname zich laat leiden door adviezen van de persoonlijke advocaat van de hoofdschuldige aan de moord op 15 weerloze burgers. “Dat is regelrecht in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Van de regering zou namelijk verwacht mogen worden dat zij haar standpunten baseert op advies van onafhankelijke en onpartijdige partijen, zoals, bijvoorbeeld, de procureur-generaal,” voert de advocaat aan. Gelet op het feit dat de procureur-generaal, enerzijds, aan het hoofd staat van het Openbaar Ministerie en, anderzijds, de Republiek Suriname in rechte vertegenwoordigt, ligt het ook het meest voor de hand dat de regering van de Republiek Suriname zich door de procureur-generaal laat adviseren als het gaat om (i) de status van het vonnis van de Krijgsraad; (ii) de status van de persoon die terecht stond; en (iii) de gevolgen van het verzet.

 

Het in het schrijven van de regering genoemde artikel 365 Sv luidt als volgt: ‘Binnen twee maanden nadat verzet is gedaan, wordt de zaak door een dagvaarding vanwege de vervolgingsambtenaar aan de veroordeelde betekend, aanhangig gemaakt ter terechtzitting van het gerecht, dat het vonnis bij verstek gewezen heeft’. Uit artikel 364 Sv blijkt verder dat alleen een veroordeelde verzet kan aantekenen. De regeling van verzet is dus geschreven voor veroordeelden, niet voor verdachten.

 

Dat de persoon die terecht staat gedurende een strafproces wordt aangeduid met de term van verdachte, doet verder niets af aan de juridische werkelijkheid, te weten dat de persoon is veroordeeld voor moord. Die veroordeling kan niet teniet worden gedaan door het aanwenden van een rechtsmiddel, benadrukt Best. De veroordeling kan slechts worden vernietigd door een andersluidend oordeel van de verzetsrechter of de appelrechter. De term verdachte is niet meer dan dat: een term om procespartij aan te duiden die terecht staat. De term verdachte zegt dus net zo min iets over de juridische status van die persoon als dat de term rechter of auditeur-militair zegt over de juridische status van die procespartijen. Het is slechts een aanduiding, niets meer en niets minder.

 

Verder blijkt volgens de jurist nergens in de wet dat een vonnis van rechtswege wordt geschorst wanneer er verzet wordt aangetekend daartegen. “Dat is ook volkomen onlogisch. De bedoeling van het verzet is slechts om de verdachte in de gelegenheid te stellen om door middel van zijn persoonlijke aanwezigheid in de rechtszaal een actieve bijdrage te leveren aan de waarheidsvinding in zijn strafzaak. Hangende het verzet blijft de eerdere veroordeling echter volledig in stand”. Uit artikel 366 lid 1 Sv blijkt verder overigens dat het enige rechtsgevolg van het aanwenden van het rechtsmiddel van verzet is dat het vonnis hangende het verzet niet ten uitvoer mag worden gelegd.

 

Maar om voor eens en voor altijd een einde te brengen aan deze discussie, zou volgens Best het parlement aan de regering moeten vragen om een verklaring omtrent het gedrag van de hoofdschuldige te overleggen. Deze verklaring bevat een samenvatting van het justitiële verleden van een persoon. Indien een dergelijk document van de hoofdschuldige wordt overgelegd, zal daarin zonder enige twijfel moeten staan dat hij wegens moord is veroordeeld. Het aanwenden van het rechtsmiddel van verzet heeft daar geen enkele invloed op. Het is dus pertinent onjuist dat het vonnis hangende het verzet geen enkel rechtsgevolg heeft. Het belangrijkste rechtsgevolg van het vonnis is dat de toenmalige hoofdverdachte, sedert 29 november 2019, de status heeft van wegens moord veroordeelde.

 

Verder staat amnestie in de weg aan strafrechtelijke vervolging, meent de jurist. “Nu de strafrechtelijke vervolging reeds plaats heeft gehad, kan amnestie dus geen enkele rol meer spelen, ook niet bij de beoordeling of een veroordelend vonnis ten uitvoer moet worden gelegd. Amnestie kan, uit de aard der zaak, niet in de weg staan aan de tenuitvoerlegging van een straf. Dat kan, gelet op het systeem van de wet, alleen door middel van gratie,” betoogt Best. 

(Bron: Starnieuws 23-12-2019)

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56159

HET VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD NADER BELICHT  25 december 2019 13:21 UTC+0

De Krijgsraad van Suriname heeft zijn werk gedaan. De rechters hebben een loden last gedragen. Niet alleen vanwege de aard van de tenlastegelegde feiten: de moord op 15 prominente Surinamers op 8 december 1982. Maar ook omdat terechtstond de President van de Republiek, Desiré Delano Bouterse. 

De vervolging en berechting van een zittende president door eigen, nationale rechters is uniek. Ik heb geen precedent gevonden. Er zijn ex-presidenten, zoals Fujimori (Peru) en Moebarak (Egypte), na een regeringswisseling vervolgd en veroordeeld in eigen land en er zijn zittende presidenten, zoals Milosevic (Joegoslavie) en Taylor (Liberia), vervolgd voor internationale tribunalen. Maar met de veroordeling op 29 november 2019 van hun zittende president hebben de Surinaamse rechters een les in rechtsstatelijkheid gegeven voor de rest van de wereld. Daaraan doet niet af dat de President het rechtsmiddel van verzet heeft ingesteld tegen zijn veroordeling. Integendeel: ook die mogelijkheid past in een rechtsstaat.

Belemmeringen voor de vervolging van zittende presidenten nemen grofweg twee gedaanten aan en echo’s daarvan weerklonken in deze procedure. De eerste kennen we uit de VS waar nog steeds het adagium van Justice Joseph Story uit 1833 lijkt te gelden: ‘Sitting Presidents cannot be prosecuted’. Vervolging zou zozeer de vervulling van de presidentiële taak belemmeren dat de leer van de machtenscheiding daaraan in de weg staat. Presidenten genieten volgens dit model tijdelijke strafrechtelijke immuniteit, maar kunnen na hun termijn wel worden vervolgd (zoals is gebeurd met de Israëlische president Katsav). De civiele procedures tegen de presidenten Nixon en Clinton hebben de kracht van deze redenering wel wat verminderd. In 2016 heeft de President van Suriname mede met een beroep op immuniteit aan de Auditeur-Militair gevraagd de procedure tegen hem te staken, maar de Krijgsraad oordeelde dat dit niet meer kon omdat de procedure al was begonnen. Het getuigde vervolgens van een bijna ongelofelijke professionele en rechtsstatelijke onafhankelijkheid van de Auditeur-Militair dat deze magistraat die werkt onder verantwoordelijkheid van een minister van de Republiek vervolgens in juni 2017 twintig jaar gevangenisstraf eiste. Dat de Krijgsraad weliswaar die eis heeft gevolgd, maar heeft besloten geen bevel tot gevangenneming uit te vaardigen, is – nu het vonnis niet in kracht van gewijsde is – te beschouwen als een verstandige tegemoetkoming aan de bijzondere positie van de President binnen de constitutie.

Een andere belemmering is de aanname van preëmptieve amnestiewetten. Zo diende de Argentijnse Ley de Punto Final uit 1986 om misdaden die hadden plaatsgevonden onder de militaire dictatuur te verontschuldigen. Maar die wet werd in 2005 ongrondwettelijk geacht, zoals ook gebeurde in andere Zuid-Amerikaanse landen en Italië. Na de door hem gewonnen verkiezingen in Suriname heeft de partij van de President, de NDP, in 2012 een Amnestiewet door de Nationale Assemblee geloodst. Het Surinaamse Hof sloot echter aan bij de internationale opvatting en oordeelde in een tussenbeslissing in een andere zaak dat die wet niet aan verdere vervolging in de weg stond. De Krijgsraad heeft deze lijn in 2016 ook in de zaak tegen de President gevolgd. Als de President nu zegt dat de uitspraak van de Krijgsraad een politiek vonnis is, bedoelt hij vermoedelijk dat aldus een bij parlementaire meerderheid aangenomen wet terzijde is gesteld. De uitspraak van de Krijgsraad illustreert evenwel dat de rechter soms inderdaad democratisch tot stand gekomen wetten moet aftroeven, als die meerderheidsbeslissing in strijd met het recht is.

In een rechtsstaat geldt het recht voor iedereen, ook voor de President. In dat perspectief passen de beslissingen van de Krijgsraad om geen immuniteit en geen zelf-amnestie te aanvaarden en om nu ook de ultieme consequentie van die beslissingen te trekken. De rechters van de Krijgsraad zijn moedige vrouwen omdat ze hun werk hebben gedaan en zich niet hebben laten afschrikken door de herinnering aan de dictatoriale gebeurtenissen in de jaren tachtig en door vrees voor wat (bijvoorbeeld door individuele heethoofden) zou kunnen gebeuren. Maar het is ook zo dat ik eigenlijk niet anders had verwacht. De rechters van de Krijgsraad maken deel uit van een kleine rechterlijke macht – in het totaal telt Suriname niet meer dan 26 (!) rechters op een bevolking van 563.000 inwoners. Natuurlijk kent die rechterlijke macht materiële beperkingen,1 maar deze verbleken in het licht van de mentale kracht en de kwaliteit van de Surinaamse rechters. Hun ook uit dit vonnis sprekende onafhankelijkheid is opvallend in vergelijking met hetgeen ik bijvoorbeeld via Rechters voor Rechters waarneem in contacten met rechters uit sommige andere – aan het eind van de twintigste eeuw gevestigde – nieuwe democratieën.

Misschien is die onafhankelijkheid, die trots wel een afspiegeling van kenmerken van de Surinaamse bevolking. Die bevolking heeft – voor zover ik weet en anders dan bijvoorbeeld in veel van de Oostbloklanden het geval is – al heel lang vertrouwen in de eigen rechters. Daaraan doet niet af dat de President kan bogen op een grote aanhang en dat een deel van die aanhang niet te spreken is over de uitkomst van deze zaak. Suriname staat nu voor de urgente vraag welke politieke betekenis de veroordeling van de President moet hebben, mede in aanmerking genomen dat verzet is aangetekend. Daarover past mij geen oordeel. Ik kan slechts opmerken dat een rechtsstaat niet alleen wordt gekenmerkt door de kwaliteit van de rechters, maar ook door de vraag of en hoe andere staatsmachten rechterlijke uitspraken respecteren. Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen de Nationale Assemblee maar ook de President zich daarvan bewust zijn. Het belang en de moeilijkheid van die vragen doen intussen niet af aan het diepe respect dat ik als rechter heb voor mijn Surinaamse collega’s.

Dit Vooraf wordt gepubliceerd in NJB 2019/2774, afl. 44

 1. Deze verklaren wellicht waarom het vonnis nog niet beschikbaar is op internet.
  N.B. Het vonnis is inmiddels, op 20 december, online gepubliceerd, het is hier te vinden.

Naam auteur: Ybo Buruma
Geschreven op: 17 december 2019

Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

https://www.njb.nl/blog/respect-voor-suriname.34393.lynkx

VERWACHTBAAR TEGENGAS 27 december 2019 16:15 UTC+0

December 24, 2019 

Suriname is met de neus op de feiten gedrukt en wel dat er vanwege het buitenland, ernstige verdenkingen zijn dat er in dit land op grote schaal crimineel verkregen geld via formele instanties, wit wordt gewassen. Gelden die in het kader van de grensoverschrijdende criminaliteit zijn verdiend, zouden via tal van instituten op vrij gemakkelijke wijze hun weg kunnen vinden naar het legale en erkende circuit en zo voor overmakingen c.q. transacties, in aanmerking komen. In Nederland is enkele maanden geleden zelfs de beschuldiging geuit aan de hier gevestigde cambio’s, dat die betrokken zouden zijn bij het witwassen van crimineel verkregen geld. Zeker vijf cambio’s werden toen bij naam en toenaam genoemd. Ook ging men bij het Openbaar Ministerie in Nederland nog een stapje verder door verdachtmakingen te doen aan het adres van drie onzer grootste bankinstellingen. Inmiddels zijn wij door het Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, voor het blok gesteld een National Risk Assesment, NRA, uit te voeren en binnen een jaar reportage aan de eerstgenoemde instantie uit te brengen. Er wordt naar verluidt, echt wel gewerkt aan de NRA en de hoop is er zeker bij de voorzitter van het projectmanagementteam dat de NRA coördineert, op gevestigd dat er na een jaar, een goed en acceptabel rapport aan de CFATF kan worden gepresenteerd. Maar tot op heden kan volgens de voorzitter van het projectmanagementteam, Jennifer van Dijk-Silos, niet gesproken worden van een vlekkeloos verloop van het project, omdat niet alle aangeschreven instanties hun medewerking verlenen. Enige tijd geleden vertelde Van Dijk-Silos, dat de casino-eigenaren helemaal niet reageerden op schrijven van het managementteam. Of die zich inmiddels hebben aangemeld ter verstrekking van de nodige en gewenste gegevens aan het NRA-onderzoek, is ons niet bekend. Cambio’s  zijn uiteindelijk en wel schoorvoetend, akkoord gegaan met het verlenen van medewerking aan de NRA navorsingen.  De handelaren in gebruikte voertuigen hebben tot op heden geen medewerking verleend aan het NRA-onderzoek. Van Dijk-Silos stelde tegenover een lokale krant, niet te weten waar dat aan ligt. Gezien hun houding, zijn deze handelaren in tweedehandse voertuigen op advies van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, reeds als hoge risicogroep aangeduid. Van Dijk-Silos stelt wel het vermoeden te hebben, dat deze groep handelaren zich schuldig maakt aan grote witwaspraktijken en daarom geen informatie wenst te verstrekken ten bate van het NRA-onderzoek. De meergenoemde voorzitter van het managementteam stelt wel, dat men niet bevreesd hoeft te zijn bij het verstrekken van de gegevens, omdat die geheim blijven en niet bij de justitie zullen belanden. De goudopkoopbedrijven en bedrijven belast met geldtransport, verlenen nu langzaam maar zeker wel de benodigde informatie aan het managementteam. Het volgend jaar juli uit te brengen rapport aan de CFATF, moet volgens de voorzitter van het projectmanagementteam, realistisch en waar zijn. Ook de juiste maatregelen om witwassen  en het door crimineel geld verkregen sponsoring van terrorisme te voorkomen, moeten vermeld worden in het uiteindelijke rapport. Als Suriname niet in staat is een gedegen vermelding aan de CFATF te presenteren, volgt onherroepelijk een plaatsing op een zwarte lijst waardoor dit land nog verder in een isolement zal geraken. Het zaken doen met het buitenland, betalingen aan externe leveranciers en het openen van kredietbrieven ten bate van leveranciers, zullen vrijwel onmogelijk worden. De Surinaamse economie komt dan in groot gevaar. En juist omdat we dat allemaal dienen te weten, is het van groot belang dat het NRA slaagt en de CFATF het door Suriname uitgebrachte rapport als werkbaar en acceptabel ziet. We hebben nog enkele maanden te gaan alvorens de NRA is afgerond. Het projectmanagementteam onder leiding van mevrouw  Jennifer van Dijk-Silos, moet zich naar onze mening geen illusies maken, want  het witwasvraagstuk en de ingewortelde invloed van de informele sector in dit land, zijn levensgroot  en zeker niet ongevaarlijk voor mensen die zijn ingezet ter wille  van het welslagen van de rapportage.  De informele sector en zijn crimineel verdiende valuta, hebben een groot deel van de economie in handen en is zelf in staat, de wisselkoersen voor de dollar en euro te bepalen. De staat en met name de Centrale Bank, staan hier momenteel machteloos tegenover.  Dat is nou eenmaal de realiteit in het huidige Suriname, waar vraag en aanbod binnen het wisselkoersregiem, de hoogte of laagte bepalen. Degenen die over enorme bedragen in vreemde valuta beschikken, legaal of illegaal bemachtigd, bepalen de hoogte van de wisselkoersen. En juist omdat de geldelijke belangen van deze groep kapitaalkrachtigen groot zijn, mag het projectmanagementteam zijn borst blijven nat maken, omdat ze wel mag en kan verwachten dat de tegenwerking van bepaalde lieden binnen het zogeheten witwascircuit, niet gering zal zijn.

https://dagbladdewest.com/2019/12/24/verwachtbaar-tegengas/

DE PAARSE AFOBAKA STUWDAM EN HET TIK-TAK MODEL TEN VOETEN UIT 4 januari 2020 17:16 UTC+0

De historische overname van de stuwdam maakte de veroordeelde president niet meer mee als staatshoofd vanwege het moordvonnis. Door verzet aan te tekenen bracht de veroordeelde verdachte president zichzelf in de status van burger, de persoon Desi Bouterse. Daarom liet de voormalig president in de positie en status nu van de veroordeelde verdachte president de plichtplegingen van overname over aan zijn vice-president. ” Gisteren werd er een persconferentie belegd bij het perscentrum van de kabinet van de president. Het was de bedoeling dat president Desi Bouterse deze persconferentie zou leiden maar hij werd aan het begin verontschuldigd door vicepresident (VP) Ashwin Adhin.” (Bron: Dagblad Suriname 31-12-2019) De show kon hij helaas niet zelf uitvoeren maar het historisch feit moest en zou de veroordeelde verdachte president wel claimen. Dus kwam hij met de uitnodiging aan de oppositionele politieke partijen om op zijn kabinet de verdere verwikkelingen mbt de stuwdam aan te horen. De veroordeelde verdachte president wist dat hij niet in de status van president naar het parlement kon, dus bedacht hij deze list om de oppositie uit te nodigen. In de hoedanigheid van politiek partijleider ging de veroordeelde verdachte president praten over een staatsaangelegenheid. Dit tik-tak politiek spelletje klopt in beide gevallen dus niet. De veroordeelde verdachte president die in een machtvacuum verkeerd en dus officieel president af is kan niet als staatshoofd in de DNA verschijnen en ook niet als staatshoofd de informatie geven aan de oppositie buiten het parlement om omdat hij in beide gevallen in overtreding met de grondwet zou zijn. Als politiek partijleider zat hij dus aan en willens en wetens werd de samenleving bewust op het verkeerde tik-tak-politiek spelletje gezet, alsof door de uitnodiging te aanvaarden de oppositionele politieke partijen hiermee de legitimiteit van het staatshoofd in tact hebben gelaten, de DNA hebben geschoffeerd door toch aanwezig te zijn en het moordvonnis van de rechterlijke macht naast zich hebben neergelegd.  De veroordeelde verdachte president wist heel goed  dat hij daarom, omdat hij aanzat als partijleider niet ook zijn eigen coalitie heeft uitgenodigd. In dit tik-tak politiek spelletje is de ABOP leider volledig getrapt omdat hij als parlementslid aanwezig was op een partijpolitieke uiteenzetting door een politiek leider van de coalitie over een staatsaangelegenheid. Ziedaar het zich verschuilen achter ambten, instituten en organen van de staat. Het tweede  parlementslid dat in de list van de veroordeelde verdachte president is getrapt is de gewezen voorzitter van de politieke partij DOE. De VHP, de PERTJAJAH LUHUR en de PALU evenwel zijn als politieke partij een staatsaangelegenheid gaan aanhoren, wat dus ook niet klopt. Die zijn dus omgekeerd in de list van de veroordeelde verdachte president getrapt. Hulde aan de NPS die als enige politieke partij de rug recht heeft weten te houden en het valse bedrog heeft weten te pareren. De eis aan de veroordeelde verdachte president snijdt ook geen hout, omdat vanwege de status na het moordvonnis de grondwet in dat geval geschonden zou worden. De veroordeelde verdachte president kent als heen ander zijn nieuwe status en daarom zien wij hem in zijn  nieuwjaarsrede ook niet met het ambtsketen om, is hij afwezig bij de persconferentie na overname van de stuwdam.

SURINAME KAN LENINGEN NIET AFLOSSEN 6 januari 2020 om 16:35

SURINAME VERDRINKT IN CHINESE SCHULD 6 januari 2020 om 16:49

WANNEER WERD DE OPPOSITIE WAKKER 16 januari 2020 10:13 UTC+0

De harde lessen zijn wijs geleerd. Maar dat is lang nog niet genoeg. De NPS stuurde helemaal niemand naar de veroordeelde  moordenaar op de stoel van het ambt. De verdeeldheid was weer prominent zichtbaar. De PL en VHP stuurden weliswaar geen parlementaire vertegenwoordiging maar enkel partijtoppers naar de stoel van de veroordeelde verdachte moordenaar, de plaats waar het formeel staatshoofd beleid maakt. De vraag is of de veroordeelde verdachte moordenaar wel legitiem op die stoel zit, een vraag waar ik in een ander artikel op terug kom. Op deze verkeerde plek verschafte de paarse partijvoorzitter informatie over een nationale zaak die uitputtend in de DNA is behandeld en ook ter bestemder plekke dient te worden afgehandeld. De tactiek van het tik-tak model mbt de plaats van het ambt met op die stoel de paarse partijleider gezeten is goed doorzien. De presidentiele nationale informatie in de ALCOA/SURALCO afhandeling hoort in het parlement gegeven te worden, dus blijft de eis recht overeind dat de “President” in dit geval met een veroordeling en in een lopend strafproces alsnog in het parlement de informatie moet komen verschaffen. Hoe het huis van ons volk tevens met de nieuwe status van veroordeelde verdachte president omgaat verdient hoogste prioriteit op weg naar de verkiezingen van 2020.

De huidige oppositie heeft het juiste standpunt ingenomen met een strategie van interne versterking, zodanig dat met strategisch partnerschap en vereende kracht de berg beklommen kan worden om Suriname te redden uit handen van de veroordeelde verdachte president en China. Zie in dit verband mijn reeks ingezonden artikelen in Suriname Herald. Het tik-tak politiek spelletje van de paarse partijleider die zegt 1 x 24 uur President te zijn gaat in dit strafrechtsproces ook niet op. Door verzet aan te tekenen erkent hij dat hij als persoon gedagvaard is en dus ook als persoon verschijnt omdat het strafproces bovendien een aanvang nam toen de man lang geen President was. Dus vanwaar opeens de paarse aanhang mobiliseren? De boerenslimheid van zich met het tik-tak model achter het ambt verschuilen werkt niet meer, waarmee hij koste wat het koste met allerlei foefjes tot President gebombardeerd moest worden in 2010 en 2015. In 2020 houden de foefjes echter niet op, dit keer loopt zijn “eventuele” herverkiezing niet via de verdeelde oppositie maar via de lijnen van de veroordeelde verdachte president zelf naar Servie/Rusland en het niet onafhankelijke OKB(onafhankelijk kiesbureau). Het wereldvonnis tegen de persoon Desi Bouterse en zijn partijpolitieke agitatie middels demonstraties op 22 januari kenmerkt juist de uitholling van zijn eigen politieke partij die bij afroep komt opdraven in OCER, te Zanderij en nu bij de Krijgsraad. De uitholling moet geflatteerd worden door enorme massa op de been te brengen op een niet terzake doende issue omdat het gaat om rechtsspraak. Het schip dekt de lading dus totaal niet en slaat als een tang op een varken. Een goed gestructureerde politieke partij bestaat niet alleen uit een kleine elitaire bovenlaag en een grote massa, en op afroep opdravende leden. Congressen binnen de paarse partij die regelmatig naar haar zuster organisatie de Communistische partij van China gaat, vinden niet plaats waar het verstand de partijleden te verstaan moet geven dat hun partij volledig is overgenomen door een elite groepje family and friends die de pyramidaal opgebouwde partij met secte-leden volledig beheerst en die de eigen grote belangen beschermd en de secte-leden van pakketten, geld, eten en drinken voorziet in ruil voor loyaliteit en ondersteuning. Patronage pur sang! Feodalisme! Op zo een paars partij congres zouden de top partijleden en politieke commissarissen toch moeten uitleggen wat een vonnis inhoudt, wat de gevolgen en de zinloosheid zijn als de partijpolitiek zich hiermee gaat bemoeien door totaal nietszeggende intimiderende staatacties en welk nationaal belang hiermee zwaar geschaad wordt enerzijds en anderzijds het prive belang ook niet gediend wordt omdat de rechters echt niet de straatacties van enige invloed laten zijn en meenemen in hun werk. Totale zinloze actie dus op 22 januari, maar de show heeft een doel. Vanwege het gebrek aan politieke structuur binnen eigen gelederen uit het anarchisme van de paarse partij zich nu op straat, in hun uitspraken en gedragingen in OCER en op social media. De partijleiding is de aanstichter en treedt dus ook niet op. De partijleider gaat juist voor in deze heilloze staatsontwrichting. De oppositie en rechtgeaarde Surinamers roepen daarom terecht de Surinamers op zich niet in dit paarse politieke spel te mengen, want de aftocht wordt geblazen en het einde van het tijdperk is in zicht.

De internationale media zijn altijd aanwezig geweest bij het 8 december strafproces van de veroordeelde verdachte president die nu op 22 januari middels deze zelfde media de wereld laat meegenieten in de belachelijkheid van zijn tik-tak politiek spelletje en zijn uitgeholde paarse achterban. Want in de rechtszaal zal de veroordeelde verdachte president een juridische taal moeten spreken. Door zijn verschijning bewijst de veroordeelde verdachte president de wereld tevens de kracht van de trias politica en de deskundigheid van onze rechtsprekende macht evenals respect voor het internationaal recht en het verdragenrecht. Hoe Desi Bouterse het ook draait of keert, de georkestreerde show op straat zal geen enkele indruk maken. Met of zonder paarse demonstraties, met of zonder afobaka stuwdam, paarse olie, paarse gronduitgifte, paarse wanica ziekenhuis, paarse cubaanse artsen, paarse OKB(onafhankelijk kiesbureau), paarse CBvS(centrale bank van Suriname), paarse CH(constitutioneel hof, zal de trias politica recht overeind blijven, het is het democratisch recht om zelfs wanorde en anarchisme te stichten. Leef u uit op 22 januari. Een sterk volk en een sterke staatsorde weten dat ook te pareren. Immers, de “revolutie” vreet ook haar eigen kinderen op!

BOUTERSE: ‘SANTOKHI PRESIDENT, OVER MY DEAD BODY 22 januari 2020

 https://dagbladdewest.com/2020/01/22/bouterse-santokhi-president-over-my-dead-body/?fbclid=IwAR3sC-k1auWBeKH__eLWkGiAGrVqzWqxcP6pWCB9PqTkRXtQHFIl_Fhv-4I

HET MOORDVONNIS EN DE STOEL VAN HET HOOGSTE AMBT: TIK EN TAK OP HETZELFDE MOMENT 21 januari 2020 08:48 UTC+0

Een bewuste staatsrechtelijk en administratief-bestuursrechtelijk gepleegde coup langs democratische weg in 2010. Het volk heeft de President niet gekozen maar de foefjes in het Parlement door verraad vanuit de oppositie t.a.v. zowel de verkiezing van de parlementsvoorzitter als de president. De affaire van de foto- en heimelijke markering van stembiljetten zijn nog vers in het geheugen. In 2015 was het oppositionele verraad openlijk. De meeste stemmen op een partij of partijleider staan nog niet gelijk aan dat het volk de president democratisch heeft gekozen.

De structurele uitholling van de staat nam een aanvang evenals de structurele uitholling van de liberale economie met het aantreden van de huidige veroordeelde verdachte president.

De periode 2010-2020 kenmerkt zich door een president in een strafrechtsproces op de stoel van het hoogste ambt en vanaf 29 november 2019 een veroordeelde moordenaar op de stoel van het hoogste ambt. De Chinese President evenals de Cubaanse President wisten dit nieuwe feit op hun juiste waarde in te schatten. Helaas, in Suriname werd de veroordeelde moordenaar precies andersom gelegitimeerd door op afroep naar de stoel van het hoogste ambt toe te gaan in plaats van het moordvonnis te legitimeren en de veroordeelde te desavoueren en in de DNA uit de stoel te wippen door hem evenals China en Cuba te isoleren van de stoel van het volk. Mijnsinziens een zware inschattingsfout van de oppositie welke direct te herleiden is tot het nu gelegitimeerde feestje met soundtruck op 22 januari nabij het gerechtsgebouw. Ook Canada en de Filippijnen aanvaardden hun diplomatieke benoeming niet uit handen van de veroordeelde moordenaar op de stoel maar uit handen van de minister van Buitenlandse zaken. Het buitenland prikt met gemak door het tik-tak bedrog heen, zoals wij ook zagen in de kwestie van de 19,5 miljoen van de Centrale Bank van Suriname waarbij de rechter ook niet tegen het vermoeden in ging maar gaf het geld op een andere rechtsgrond vrij. En nu het Nederlandse OM de strafrechtelijke vervolging verder gewoon inzette. De internationale isolatie van ons land maakt dat de turbulentie binnen het beleid en bestuur niet kon uitblijven. De Govenor van de CBvS werd mikpunt maar gaf zichzelf een afkoopsom. De Financial Times, het IMF, en het ratingbureau Finch duidden op wetenschappelijke leest de discrepantie tussen lenen, inkomsten en uitgavenpatroon. Ondanks de afobaka stuwdam en de door Apache niet bevestigde olie vondst kan gesteld worden dat er enorme paniek in het bestuur van het land is ontstaan. Partij statuten en de Grondwet verhullen het machtsvacuum en worden terzijde geschoven zodat op 22 januari het tik-tak politiek spelletje gespeeld kan worden. Met het wereld moordvonnis en de media schijnwerpers op ons land en in het byzonder op de veroordeelde moordenaar gericht moet hij de president blijven uithangen als hij de rechtszaal ingaat en verlaat.

De zwaar verrijkte keten om de veroordeelde moordenaar beseffen evenwel heel goed dat hun enorme economische belangen en posities in gevaar zijn indien het ambt wegvalt. Dus is de laatste politieke kaart op tafel gegooid omdat al de juridische rechtsmiddelen uitgeput zijn, zelfs met hun politiek ingevuld CH heeft het bestuur moeten inbinden. De pyramidaal opgebouwde sectarische partij van de veroordeelde moordenaar zal voor het oog van de wereld het presidentschap claimen en zijn achterban gebruiken als schild terwijl er sprake is van een machtsvacuum op dat moment waarbij zowel de nationale als de internationale authoriteiten kunnen optreden tegen de veroordeelde moordenaar. De moordenaar misbruikt op onrechtmatige wijze zijn ambtelijke macht die hij in feite ontbeert door te beweren dat hij een maal 24 uur president is en dus de vergunning voor zijn politieke partij loskrijgt evenals de beveiliging vanuit zijn eigen landsbestuur. Deze grove vorm van misbruik van macht door een veroordeelde moordenaar is illegitiem. DNA leden en leden van de rechterlijke macht zijn in aanwezigheid en onder aanvoering van de partijleider besmeurd. Een veroordeelde moordenaar die op precies hetzelfde moment de TRIAS POLITICA erkent door verzet aan te tekenen, voor de rechter verschijnt valt op hetzelfde moment zijn eigen staatsorgaan op niet mis te verstane wijze aan door het op straat brengen van zijn vooraf opgehitste achterban in het partijcentrum. Het ene moment tik en het andere moment tak. Door de Krijgsraad te erkennen ondergraaft de veroordeelde moordenaar zijn eigen amnestiewet, desavoueert hij zichzelf en zijn coalitieleden en kent hij het Constitutioneel Hof die plaats toe die het verdient namelijk ondergeschikt aan het hogere orgaan van de Trias Politica.

De gepleegde staatsrechtelijke coup langs democratische weg zal ook op democratische wijze het tijdperk Bouterse afsluiten, indien de oppositie niet wederom met verrassingen komt. De hamvraag in het machtsvacuum is een empirische namelijk wie zal gezien de huidige tik-tak omstandigheden na de verkiezingen het ambtsketen aan de volgende president overdragen, de veroordeelde moordenaar, de vice- president ad interim of wederom de DNA voorzitter. Terugkeren als president is geen optie omdat de gezamenlijke oppositie verklaard heeft niet met de partij van Desi Bouterse samen te zullen werken.

Gevoeglijk mogen wij hieruit opmaken dat de eenheid van de oppositie een voldongen feit is, de enige manier om Suriname te bevrijden uit handen van de nieuwe kolonisator en de oude patroon en meester verhoudingen.

Maar verkondig geen gemakkelijke overwinning want hun economische belangen in het binnenland worden zwaar verdedigd door allerlei gewapende eenheden.

HET ILLEGITIEME BESTUUR NA HET MOORDVONNIS 21 januari 2020 09:29 UTC+0

Het heeft er veel van dat in Suriname men maar niet begrijpt wat de kern is van het probleem. Vele schrijvers en de oppositie gaan van het standpunt uit “ wij zijn toch allemaal Surinamers”? Inderdaad zijn wij allemaal Surinamers maar dat is niet het vraagstuk, het punt is dat wij Surinamers zijn met tegenstrijdige belangen waarbij de hoofdtegenstelling erop neerkomt dat een zeer dunne bovenlaag ons land leegroofd en de rol van de oude kolonisator heeft overgenomen. De situatie met de nieuwe onderdrukkers is vele malen erger dan na onze onafhankelijkheid omdat de leiding van ons land vertegenwoordigd wordt door een veroordeeld staatshoofd voor moord en drugsdeal. Vanaf 29 november 2019 is de legitimiteit van ons bestuur aan diggelen gegooid. Het buitenland gaat niet met een moordernaars regiem aan tafel zitten. China, Cuba, Canada, de Phillippijnen en nu ook de VS beoordelen de situatie in Suriname op zijn juiste merites, het moordenaarsregiem wordt niet erkend. Zie in dit verband het bericht dat de minister van Buitenlandse zaken van de VS, Mike Pompeo Suriname niet heeft uitgenodigd voor top overleg. De constitutionele verdedigers van onze rechtsstaat, de rechterlijke macht wordt politiek aangevallen terwijl de oppositionele politiek kiest voor de stoel die de rechtsstaat aanvalt. De rechterlijke macht, in dit geval de drie moedige vrouwen van de Krijgsraad, laten zich echter niet uit het veld slaan door het verraad van de oppositie die maar roept hoe de rechtsstaat wordt aangevallen maar zelf kiest voor de aanvaller door die stoel waarop hij zit te legitimeren in plaats van stelling te nemen tegen de moordenaar op die stoel die zich verschuilt achter het ambt dat hij volledig heeft uitgehold en illegitiem heeft gemaakt met zijn veroordeling. De vraag is of de grondwet toestaat dat een moordenaar staatshoofd kan zijn. Strikt juridisch zit Suriname met een machtsvacuum van een illegitiem staatshoofd, vandaar dat de strikt juridische instanties zoals de Procureur Generaal en het Openbaar Ministerie geen vin verroeren in onderzoek van het illegitieme bestuur die van haar eigen instituten zoals de CBvS die zij zelf bemand heeft een grote corrupte bende heeft gemaakt. Binnen eigen gelederen van het bestuur zwijgt men daarom in alle talen en doet zogenaamd zelf onderzoek, maar een illegitiem bestuur mist het gezag volledig. Juist omdat de veroordeelde moordenaar aan het hoofd van het bestuur elk gezag mist wordt de keten om hem heen steeds drastischer met stelen en heeft de moordenaar als president een horde mensen nodig om zijn gevallen gezag te ondersteunen op 22 januari wanneer hij zelf in de beklaagdenbank van de Krijgsraad moet verschijnen. De schade die de natie leidt door de hele samenleving op die dag te ontwrichten deert de illegitieme president niet omdat hij door deze status van illegitimiteit ook de rechtsgevolgen van zijn wandaden niet draagt. De inkomstenderving op deze dag van zijn partijpolitieke morele ondersteuning zou op hem persoonlijk en zijn partij moeten worden verhaald, wanneer er een nieuwe regering aantreedt. De verliezen die ons land lijdt vanwege deze illegitieme president met zijn moordvonnis geeft temeer aan dat de moordenaar slechts door dreiging en patronage de hele ambtenarij laat leegstromen via zijn CLO partijlid om de wereld te doen geloven dat het volk van Suriname een politieke strijd voert tegen een politiek strafrechtsproces. Maar hoe belachelijk maakt deze moordenaar zichzelf, er is een vonnis uitgesproken, het proces is zogoed als beeindigd ware het niet dat de wet de moordenaar het rechtsmiddel bood van verzet bij zijn verstekveroordeling, van welk verzet de veroordeelde moordenaar gebruik heeft gemaakt. Dus van een politiek proces kan al geen sprake meer zijn, zijn gezag is tanende nationaal nog niet, maar internationaal zeer zeker, vandaar dat de moordenaar de wereld media rondom zijn verschijnen voor de krijgsraad wil misleiden en zijn legitimiteit op deze manier wil bevestigen met de schare opgetrommelde mensen om hem heen. De illegitimiteit wil deze moordenaar zo omzetten in legitimiteit, maar de grondwet en zijn eigen partij statuten verhinderen dat. En toch gebeurt het maar gewoon in Suriname dat dit alles kan, omdat de oppositie geen leiding heeft, het volk niet over de grens durft te trekken door aan te geven dat na het moordvonnis van 29 november 2019 er een machtsvacuum is ontstaan en wij defacto geen president meer hebben die op legitimiteit kan bogen omdat de grondwet dit niet ondersteunt. (Zie mijn blogartikel van 24 jan “illegitimiteit ondersteunt”) De oppositie had vanaf 29 november 2019 niet moeten meedoen aan het politieke tik-tak spelletje van de veroordeelde moordenaar maar de handschoen in de ring moeten gooien en de daad bij het woord moeten voegen dat zij de rechtsstaat beschermd, zoals zij altijd beweerd heeft. De rechtsstaat beschermen betekent dat in de Nationale Assemblee de plechtige verklaring van de illegitimiteit aan de orde moest worden gesteld, waarna de pers en de samenleving ingelicht moesten worden dat het bestuur zichzelf klem gereden heeft in de veroordeelde moordenaar en het ons land niets anders overbleef dan zowel binnen als buiten parlementair het staatshoofd niet meer te erkennen als staatshoofd. Met het niet meer erkennen van het staatshoofd was de leiding in de strijd van ons volk op een zeer correcte manier overgnomen door de oppositie of een deel van de oppositie. Als de VHP leider het presidentschap claimt was hij de eerst aangewezen persoon om voor te gaan in deze strijd, dan had hij waar leiderschap en durf getoond. Dit leiderschap is nu precies wat Suriname ontbeerd, wij zitten opgescheept met bange leiders en opportunistische leiders die elkaar niet vertrouwen, een volk niet kunnen leiden maar enkel op macht uit zijn. Macht en leiderschap zijn twee verschillende dingen. De totale oppositie heeft op het moment supreme het leiderschap laten liggen en de veroordeelde moordenaar juist in de kaart gespeeld dat hij verder legitiem president is. Door deze zware inschattingsfout van de oppositie zit ons land met de gebakken peren. Zolang onze leiders falen en steeds verkeerde standpunten blijven innemen zal het lijden van ons volk langer duren en de oplossing eveneens omdat Suriname leiderschap nodig heeft. Macht zonder leiderschap is ons dilemma.

TIK-TAK MUURVAST 22 januari 2020 14:11 UTC+0

Dat de zitting niet inhoudelijk is behandeld maar is afgehamerd en uitgesteld naar 31 maart 2020 betekent logischerwijs dat de heer Bouterse in persoon weer moet verschijnen op bevel van de Krijgsraad daar de eerste bron van het verzet aantekenen gebaseerd is op het vonnis bij verstek. Op basis van het vonnis is de nieuwe omstandigheid dus het verzet en in dit verzet is er een fout gemaakt dat de persoon Bouterse aan de Krijgsraad aangaf dat hij daar in de hoedanigheid van President zat. Hiermee is niet alleen het ambt van het Presidentschap besmeurt maar heeft de advocaat van Bouterse een vormfout begaan door zijn client te adviseren in de hoedanigheid van President op de zitting vertegenwoordigd te zijn. Dit houdt in dat er een dubbele verschijning van Bouterse vereist is, namelijk eerstens vanwege het niet inhoudelijk behandelen van zijn verzet en tweedens vanwege de vormfout van de aanwezigheid van de President in plaats van de persoon. Want het vonnis waarop het verzet gebaseerd is is niet tegen de President maar tegen de persoon van Desire Delano Bouterse uitgesproken.De directeur van het Kabinet is terecht laaiend, mijnsinziens, omdat op 31 maart twee zaken gecorrigeerd dienen te worden, namelijk de inhoudelijke verklaring die de persoon moet afleggen waarom hij verzet heeft aangetekend en dat hij nu in de juiste hoedanigheid daartoe volgens de wet gerechtigd is. De president is niet gerechtigd verzet aan te tekenen omdat het vonnis tegen een persoon is. De entourage rondom de president zit met een groot juridisch probleem omdat de persoon Bouterse zich in de zittingszaal heeft begeven dus ingestemd heeft met zijn status van veroordeelde en zijn nieuwe omstandigheid afgeleid van de status van veroordeelde, namelijk verdachte persoon. Indien het strafproces vanwege totaal nieuwe bewijsmateriaal opnieuw moet plaats vinden, blijft het vonnis staan totdat die in hoger beroep vernietigd is. Indien dus totaal nieuw bewijsmateriaal ter tafel komt is de persoon in het lopende proces onder de nieuwe omstandigheid dus inderdaad wederom verdachte, wat niet wegneemt dat het vonnis blijft staan maar slechts is opgeschort en niet in kracht van gewijsde is gegaan, doordat Bouterse verschenen is in de rechtszaal. Maar vanwege de verkeerde hoedanigheid is het nog maar de vraag of het vonnis toch niet kracht van gewijsde kan worden toegekend bij volharding op 31 maart. Want inhoudelijk zal de rechter op 31 maart de President toch maar aan het verstand brengen dat hij het strafproces slechts kan voortzetten als persoon en niet als President. Dit stelt Bouterse ook letterlijk: 

“Ze hebben een verstek vonnis uitgesproken. Dat wil zeggen als ik niet ga, dan zou het vonnis zijn bekrachtigd.” Hij zei dat hij verantwoordelijkheden heeft en dat hij heeft aangegeven dat hij zal gaan, maar dat hij de (spel)regels wil bespreken.

 

“Mijn advocaat heeft een verzet ingediend en dat wil zeggen dat ik het niet eens ben met dat ding dat ze vonnis noemen. Ik ben het er niet mee eens en ik wil dat aan de rechter gaan zeggen.”

Bouterse spreekt duidelijk in de ik-vorm en dus niet als president. Kanhai moet gaan, wat Eugene van der San betreft. Wordt nu het “Robert van trikt model”, nu op kanhai toegepast? De moor heeft zijn werk gedaan en komt te dichtbij de grote jongens, dus de moor mag gaan? De val van Kanhai wordt blijkbaar ingezet via het tuchtcollege, zoals ook Robert van Trikt via persoonlijke bevoordeling van zichzelf en de uitspraak dat de Chotelall dollars bij de President gezocht moesten worden, te gevaarlijk dichtbij de grote jongens kwam. Het doek valt ook voor Kanhai want de regenstelling in het kamp van Bouterse is blijkbaar hard wakker geschud door de blunder van Kanhai zodat Bouterse wel degelijk in persoon moet verschijnen op 31 maart, wat niet gehoeven had als hij daar zoals het strafrecht vereiste in hoogst eigen persoon aanwezig was. Want dan had hij nog de mogelijkheid om dan als president in landsbelang bijvoorbeeld zich af te melden, hetgeen door de rechter gehonoreerd zou moeten worden aangezien het maatschappelijk belang de hoogste prioriteit heeft. Dit politieke middel is door de blunder van Kanhai aan de president ontnomen, en hier zal hij voorboeten via “het Robert van Trikt model”. En om zijn blunder goed te praten, zegt Kanhai dat Bouterse niet meer voor de Krijgsraad hoeft te verschijnen op 31 maart, hetgeen volkomen onlogisch is. De juridische blunder wil de advocaat op politieke wijze rechtzetten, hetgeen door de Krijgsraad op strikt zakelijk wetenschappelijke strafrechtelijke wijze absoluut niet getolereerd zal worden. De rechter zal integendeel de persoon van Bouterse flink om de oren wassen op 31 maart dat hij als persoon verschijnt. In de rechtszaal blijft een politiek gevecht om een juridische stellingname binnen de gelederen van de NDP ver buiten de deur van de rechtszaal. Strikt juridisch gezien heeft de politiek totaal geen enkel effect op de rechtszaak of het vonnis. De heer Bouterse blijft een veroordeelde alleen heeft hij alle rechten va.n een verdachte, aldus Hugo Essed tegenover Starnieuws van 22-01-2020 onder de kop: Essed: Bouterse sleept ambt president mee naar zitting.http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56658

Door in militair tenue te verschijnen heeft de heer Bouterse niet alleen het ambt van president meegenomen en besmeurd, maar ook nog de hoogste militaire leiding van het leger en het totale leger zwaar vernederd en beledigd, daar hij dus met andere woorden de leider en de opperbevelhebber is die bleod aan zijn handen heeft en daarvoor tot 20 jaar is veroordeeld. Het leger heeft dus een moordenaar als opperbevelhebber. Of het leger deze groffe blamage zal accepteren zal nog te bezien zijn. Misschien maakt daarom ook de directeur van het Kabinet van de president zich grote zorgen. De top van het leger heeft in ieder geval het signaal afgegeven door totaal afwezig te zijn bij de ondersteuning van hun opperbevelhebber. Gevoegelijk mogen wij dus aannemen dat het leger volledig achter de rechtsstaat gedachte staat en de persoon van Bouterse zelf en geheel persoonlijk voor zijn wandaden van 1982 verantwoordelijk stelt met hun totale afwezigheid. Volk en Leger zijn besmeurd en nationaal en internationaal te schande gezet. Blijkbaar beseft de heer Bouterse niet wat hij heeft geflikt met zijn tenue of besefte hij het juist wel op het laatste moment op het plein toen hij zei: “De president hield zijn goed gemobiliseerde aanhangers op het Onafhankelijkheidsplein voor dat hij waarheidsvinding belangrijk vindt. Van de hak op de tak springend zei hij direct erachter aan: “ik heb de verantwoordelijkheid over de gewapende machten. We moeten verantwoording afleggen, want onderschat de gewapende machten niet…” Hij herhaalde: “Onderschat de gewapende machten niet, en ik heb de verantwoordelijkheid over ze. En als ze recht willen, laten ze recht spreken.”

aldus Starnieuws 23-01-2020 onder de kop Bouterse: Vonnis moet voorkomen dat ik weer president wordt.http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56671

 

MACHTSVACUUM EN HET PRIMAAT VAN DE RECHTERLIJKE UITSPRAAK 24 januari 2020 04:00 UTC+0

De kabinetsdirecteur komt met zijn stellingname steeds dichterbij de verdediging van de nabestaanden als hij aangeeft dat er al een resolutie was geslagen opdat de president voor slechts 1 dag afstand zou doen van het ambt van president. Hiermee wordt dus mijn eerdere analyse (zie mijn artikel verschenen in Suriname Herald onder de kop: ” een  vonnis wordt een coup genoemd en een coup een revolutie” ) onderschreven dat er wel degelijk sprake is van een machtsvacuum en dat nu de directeur van het kabinet meend dat de grondwet in dit geval wel aangeeft hoe zulks moet worden opgevangen, met een resolutie dus volgens de kabinets directeur. Dat de politiek in dit geval het recht hard gebeten heeft blijkt uit het negeren van de president van dit juridische advies van zijn directeur beleidszaken op zijn kabinet. De president moest zijn politieke show op het plein kunnen houden en met dit juridisch advies viel de show in et water. Maar met het kiezen voor de politiek heeft de president dus gehandeld tegen de grondwet als veroordeelde persoon met alle rechten van een verdachte, zoals de verdediger van de nabestaanden de nieuwe status van Desi Bouterse typeerde. Door de status van een veroordeelde persoon met alle rechten van een verdachte is ook de stelling van de advocaat en de opstelling van de president zwaar ondergraven, namelijk dat er dus wel degelijk sprake is van een bestaand vonnis maar dat het proces onder een andere noemer gewoon verder gaat waarbij de veroordeelde alle rechten van een verdachte heeft. En dat de president de demagogie van de politiek misbruikt om zijn achterban en ons volk te doen geloven dat het proces geheel opnieuw begint, hiermee insinuerend dat het vonnis niet meer bestaat en hij geen veroordeelde meer is. In deze wirwar zit de kring rondom de veroordeelde persoon Desi Bouterse omdat zij dachten de politiek in te kunnen zetten tegen de rechtsspraak. Door naar de rchtbank te gaan en te buigen in de rechtszaal voor de rechters van de krijgsraad heeft de hoofdverdachte zich dus volledig onderworpen aan de jurisdictie van de onafhankelijke rechterlijke macht zoals dat in de trias politica behoort. Maar de veroordeelde persoon met alle rechten van een verdachte heeft precies op ditzelfde moment in de rechtszaal ook het ambt ingezet in een strafzaak en hiermee de zinloosheid hebben ervaren omdat hij opstond als persoon en boog voor de dames van de krijgsraad. De zakelijke juridische behandeling van zijn zaak heeft totaal niets te maken gehad met het meebrengen van zijn ambt in de rechtszaal, notabene als opperbevelhebber van het Nationaal Leger. De veroordeelde persoon met alle rchten van een verdachte had geen andere keus, want het zou totaal onacceptabel zijn geweest als hij daar met zijn ambtsketen was verschenen. Dus sloot hij een compromis met zijn kabinetsdirecteur en zijn advocaat door maar te verschijnen in militair tenue, dus toch als ambtsdrager maar dan gecamoufleerd, letterlijk gecamoufleerd in zijn gevechtsuniform. Maar deze schizofrene stellingname van de veroordeelde persoon met alle rechten van een verdachte heeft het juist van kwaad tot erger gemaakt. Binnen de top van het leger heeft hij zijn eigen mensen zwaar te schande gezet. ( zie in dit verband mijn blog artikel onder de titel” 22 januari 2020 TIK-TAK MUURVAST). De veroordeelde verdachte president begrijpt maar niet dat hij veroordeeld is, zoals hij op het onafhankelijkheidsplein zichzelf belachelijk maakte door de naam van Sandew Hira aan te roepen en het over Bisschop TUTU van Zuid-Afrika te hebben inzake een waarheidscommissie. ” Hij vindt dat er dialoog moet ontstaan, dat er moet worden doorgegaan met verzoening.” De compleet verwarde veroordeelde verdachte president dacht zelfs na zijn gang naar de rechtbank noch een politieke wending te kunnen geven aan een uitgesproken vonnis. “President Desi Bouterse noemt de 8 decembermoorden een incident in de oorlog.” Voor zijn gang naar de rechtbank had hij het ook al geprobeerd door een brief naar de Krijgsraad voorzitter Cynthia Valstein-Montnor en de Hofpresident Iwan Rasoelbaks te schrijven met het verzoek te praten. Waarop de Hofpresident en de Krijgsraad voorzitter aangaven niets aan het vonnis noch aan het lopende strafproces in verzet te kunnen doen. “Bouterse deelde mee dat hij met respect voor de rechterlijke macht een brief had geschreven naar het Hof van Justitie én de president van de Krijgsraad om te praten “als verantwoordelijke mensen omdat het gaat om Suriname.” President van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, zou teruggeschreven hebben dat zij niet kon ingaan op de uitnodiging omdat ze de zaak behandelt. “En daar heb ik respect voor.” Bouterse heeft daarop van gedachten gewisseld met de waarnemend hofpresident over het proces. “Jullie nemen het besluit, maar laten we praten over het proces dat komt. Ik zeg: je hebt een hofpresident die alle eer moet krijgen, maar je hebt ook een president van het land die alle eer moet krijgen. Hoe gaan we dat rijmen.?” Er werden diverse voorstellen gedaan. Rasoelbaks stelde voor om de zitting bij het Hof van Justitie te houden aan het Onafhankelijkheidsplein. In dat geval zou de aanhang zich op het Plein ophouden. Uiteindelijk werd de zitting in de Wulfingstraat”gehouden.(Bron: Starnieuws 23-01-2020: “Bouterse: Respect voor Krijgsraad)http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56672

ILLEGITIMITEIT EN SPLITSING IN KAMP BOUTERSE 24 januari 2020 06:30 UTC+0

CITAAT: “Naderhand heeft de redactie van de Ware Tijd vernomen dat Van der San er laaiend over is dat Bouterse in de functie van president voor de Krijgsraad is verschenen. Toen krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein-Montnor hem naar zijn beroep vroeg, antwoordde Bouterse: “Ambtsdrager in de functie van president van de republiek Suriname.”

De ex-legerleider verscheen in militaire camouflagekleding voor de rechtbank. Met zijn optreden schreef Suriname geschiedenis. Het is de eerste keer dat een president in functie voor een rechter in een strafzaak is verschenen.

Naar verluidt had Van der San de president geadviseerd om woensdag gedurende 24 uur zijn ambt neer te leggen op de wijze zoals in de Grondwet is voorzien. Er was al een resolutie gemaakt om dat te regelen. President Bouterse heeft het voorstel kennelijk op advies van andere adviseurs, onder wie advocaat Kanhai, naast zich neergelegd.

Hierdoor kwam hij er niet onderuit zijn functie te noemen toen hem naar zijn beroep werd gevraagd. Dat heeft volgens een ingewijde wrevel gewekt bij de directeur van het kabinet van de president, wat tot uitbarsting is gekomen na de strafzitting. (Bron: De Ware Tijd 23-01-2020: Eugène van der San boos op advocaat Kanhai http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/01/23/eugene-van-der-san-boos-op-advocaat-kanhai/

Het is dus evident dat er met de verschijning van Bouterse voor de Krijgsraad twee kampen binnen eigen gelederen zijn ontstaan.

KAMP 1: Een kamp Van der San die blijkbaar vindt dat de persoon van Bouterse wel degelijk is te scheiden van zijn functie als President, en dus voor 1 dag zijn functie had moeten neerleggen. Splitsing dus. Bouterse moest wel verschijnen maar niet als president, en dus geeft ook van der San toe dat er sprake is van een juridisch proces en niet van een politiek proces. Al de jaren heeft men geroepen dat het ging om een politiek proces en nu valt voor van der San het doek, en kan hij dit politieke tik-tak spelletje  niet meer verdedigen. Hiermee heeft van der San ook de illegitimiteit op het moment van in de beklaagdenbank te staan, willen voorkomen. Maar Bouterse gaf geen gehoor aan van der San want in de beklaagdenbank stond Suriname even 6 min zonder president. En de grondwet dekt dit niet. Ook al nam de persoon tegen de grondwet in zijn functie mee naar de rechtbank, hij stond daar volgens de strafwet in persoon, dus was er wel degelijk sprake van een MACHTSVACUUM. Van der San heeft gehoorzaamheid aan de grondwet willen inwilligen door de mogelijkheid te opperen om voor 1 dag president af te zijn en de politieke staatsorde niet in gevaar te brengen. De politieke staatsorde staat immers buiten het rechtsproces van de juridische staatsorde waar personen verschijnen en geen politieke ambten. 

KAMP 2: Een kamp Jennifer Simons: ” Simons zegt dat de persoon Bouterse niet gescheiden kan worden van zijn functie als president. Een en ondeelbaar dus!

KAMP 3: De rechterlijke macht. Het recht, de krijgsraad is met de verschijning van de persoon Bouterse gelegitimeerd, ongeacht of hij daar onzin heeft zitten uitkramen door een functie te noemen toen hem naar zijn beroep werd gevraagd. De rechtspraak houdt met deze dommigheid geen enkele rekening, want dit hoort thuis in het politieke kamp waar zijn adviseurs volledig zijn vastgelopen en in twee kampen zijn verdeeld. In het kamp van de rechterlijke macht evenwel is er volledige eenduidigheid van de geldende  rechtsregels, namelijk de persoon is verschenen en heeft erkend dat er van een juridisch proces sprake is en absoluut niet van een politiek proces.

KAMP 4: Bouterse himself die niemand vertrouwd en dacht safe te spelen, dus als persoon en als president te verschijnen. Op hetzelfde moment een en ondeelbaar, wat in een rechtszaal van o en generlei waarde is, ieder is voor de wet gelijk, dus zit een ieder in de beklaagdenbank als persoon en niet als politieke ambtsdrager in welke functie dan ook. Functie neerleggen had voor Bouterse te grote consequenties, want dan was zijn onschendbaarheid ook een feit geweest met als gevolg dat hij ter plekke gevangen genomen kon worden en in voorlopige hechtenis kon worden gesteld, nationaal en internationaal, dacht Bouterse waarschijnlijk ook. Dit risico heeft de heer Bouterse dus niet genomen, maar liever de grondwet geschonden want die verbiedt een veroordeelde in het ambt van president te blijven. Bouterse had al lang het ambt moeten neerleggen en zijn strafproces als persoon verder ondergaan tot eventueel  in het hoger beroep aan toe.

De advocaat gaf dus een politiek advies aan Bouterse en de politieke directeur van het kabinet gaf een juridisch advies aan zijn baas.

De rollen waren dus duidelijk omgedraaid tussen Van der San en Kanhai en Bouterse vertrouwde zijn advocaat. In de hoedanigheid als opperbevelhebber hem verleent door het ambt van president stond hij aldaar voor de Krijgsraad president. Terwijl zijn beroep Militair is in de functie van Luitenant-Kolonel buiten dienst.

ONTZAG VOOR HET PRIMAAT VAN HET GEZAG 11 februari 2020 11:54 UTC+0

Er waren slechts twee opties, wel of niet naar de rechtszaal gaan. Niet gaan had internationale consequenties. Bleef het gaan met een grote maar over, namelijk het voor een dag afstand doen van het ambt van President, vondt de ene stroming. De andere stroming vond van wel gaan maar dan zeggen in de functie van het ambt van president. Allebei de bijkomende adviezen zijn totaal zinloos, want de gang naar de rechtszaal is al de erkenning van het primaat van het juridische gezag. Dus afstand doen van ambt formeel of informeel maakt niets meer uit. Het nationale primaat van het juridische gezag heeft in haar verlengde de internationale erkenning. Anderzijds ontbeert het politiek-bestuurlijke gezag nationale en internationale erkenning. Het nationale primaat van het juridische gezag heeft gemaakt dat vanaf 22 januari 2020 ons land economisch in een vrije val is beland. Een voor moord veroordeelde heeft geen enkel ontzag meer, hoezeer die ook met allerlei foefjes de legitimiteit van zijn regiem probeert op te boosten. De nationale grootkapitalisten en investeerders in de NDP kiezen eieren voor hun geld voordat het schip de bodem raakt. Het is niet onbekend dat in de NDP top de met name Hindoestaanse geldschieters en grootkapitalisten een voorname rol spelen en hebben gespeeld. Namen zoals Manglie, Doekhi, Pahladsing, Kalepdewsing, Kirpalani, Sardjoe, Chotelall zijn slechts enkelen die in zee gingen met de partijleider van de NDP. Maar wanneer het schip bezig is te zinken dan ziet het volk de economische crash bij het proberen veilig te stellen van de geïnvesteerde dollars en het eigen vermogen, met alle gevolgen van dien voor de natie. Bezit en eigendom verlaten de politieke leiders van het zinkende schip. En dezen op hun beurt moeten het volk achter zich zien te houden, dus wordt er letterlijk geofferd binnen eigen kringen en moet de Govenor van de Centrale bank het gelag betalen. Frappant is wel dat er een scheidslijn is getrokken tussen de dure auto’s, de bevoordeling van van Trikt zijn accountants bedrijf Orion en de kasreserve van meer dan 100 miljoen die verdwenen zou zijn, en de Chotelall dollars.  Een Centrale Bank die al internationaal in opspraak raakte vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar money laundring van 19,5 miljoen, is een gewillig doelwit voor de politieke machthebbers die in economisch zwaar weer zijn komen te verkeren. De huidige politieke kern van de machthebbers, het restant van het militaire regiem van 1980, te weten de heren Bouterse, Boerenveem, Graanoogst, Linscheer, Neede, Hannash hebben geen enkel gezag noch ontzag van zowel het volk en het juridisch gezag noch van de economische machtsgroep binnen hun eigen gelederen, terwijl de adviesgroep rondom de President volledig de kluts kwijt is en opgesplitst is in democraten die de wet willen gehoorzamen en de anti-democraten die de dictatuur voorstaan en in eerste instantie de President opriepen niet naar de rechtszaal te gaan maar politiek op te treden tegen de rechters. De anti-democratische haviken met in hun kielzog de machtige economische belangengroep rondom de President moesten het afleggen, op het moment dat de govenor van de Centrale Bank de heer van Trikt op vragen van jounalisten over de Chotelall dollars zei dat dat aan de President gevraagd moest worden. Vanaf dit moment viel de man in ongenade en zit vanaf 6 januari achter slot en grendel. De President koos dus duidelijk voor de anti-democratische groep van economische haviken en anderzijds verschool de President zich achter de democratische groep door wel naar de rechtszaal te gaan evenwel met de dubbele agenda van het mede nemen van het ambt van President. Dit tik-tak politiek-juridisch en economisch spelletje van de President heeft haar eindpunt bereikt en het slachtofferen van de Govenor van de Centrale Bank is slechts een rookgordijn binnen het grote scenario van de van zijn sokkel vallende President. Niemand wil meer dienen op het zinkende schip, zelfs zijn kabinetsdirecteur hield het voor gezien maar kwam daarop terug en de resterende maanden tot de verkiezingen en nieuwe regering zullen enorme offers vragen van ons volk daar een nieuwe Govenor van de Central Bank tegen de achtergrond van de CCC rating en de CFATF moeilijk vindbaar zal zijn.

17 FEBRUARI: DE PROTEST DEMONSTRATIE VAN ONSCHATBARE WAARDE 17 februari 2020 16:35 UTC+0

De vereniging van Economisten, de Vereniging van Medici, de studenten van de technische en medische faculteit, de detailhandel en horeca, de vervoersbonden van particuliere lijnbushouders, scholieren, de vakbond C’47 met haar lidbonden, de totale oppositie, ABOP,VHP,NPS,DOE, SPA,DA’91, STREI,PRO m.u.v. de PALU en de onderwijsbonden sloten zich aan bij het volksprotest.De georganiseerde eenheid van de totale samenleving is gedemonstreerd. Maar meer nog is met de openlijke schriftelijke verklaringen duidelijk gemaakt dat de meerderheid van ons volk niet ligt aan de zijde van de regering en dat fraude bij de verkiezingen niet geaccepteerd zal worden. Van onschatbare waarde omdat de rollen voor het eerst in de geschiedenis zijn omgedraaid dat niet de vakbonden of politieke partijen het voortouw namen, maar jonge Surinamers, activisten. Voor het eerst zijn er dan ook jonge mensen en burgers aan het woord gelaten en geen oude politici of vabbondsleiders. Een unieke omstandigheid, waarbij de oude politiek zich bij de jongeren aansloot en niet andersom. de eenheid en het natuurlijk bondgenootschap is eindelijk bewaarheid geworden tussen jong en oud. De reorganisatie van de samenleving is hierbij on the rails gezet en niet langer wordt geduld dat een kleine groep een volk onderwerpt en knecht.

 HOI-POLLOI DOWN UNDER  19 februari 2020 05:48 UTC+0

Illegitiem gezag zonder ontzag

Vanaf het wereldvonnis van 29 november 2019 hebben drie vrouwen laten zien dat zij technisch-deskundig de natie als rechtstaat verdedigen, dragen en dienen en zich juridisch niet lieten imponeren door een politieke wereldreis van een persoon die zich bewust achter het ambt van President is gaan verschuilen. Technocraten en wetenschappers bemoeien zich in de eerste plaats met kwaliteit en verdieping binnen het vakgebied en van de maatschappij. Dat zagen wij bij het Nederlandse Openbaar Ministerie inzake het strafrechtelijk onderzoek naar de 19,5 miljoen. Wij zagen dat ook bij het ratingbureau  Fitch, de 40 eisen van de FATF(financial action task force) waaraan Suriname straks moet voldoen. Maar de trots van de natie kwam met de actie van het DSB bankpersoneel, notabene op een zondag. Daar maakte Suriname eindelijk weer kennis met de moed en het recht van spreken met een glasharde afrekening van stommiteit over de kasreserve verklaringen . Daarna volgde het personeel van de moederbank zelf met een profielschets van haar govenor, nadat het staatshoofd met zeer discutabele kandidaten voor govenor van de Centrale bank op de proppen kwam, notabene zijn kabinetsdirecteur in onwetendheid latende dat ook de tweede kandidaat gesneuveld was. Binnen eigen gelederen is de communicatie ook al zoek. De moedigheid van het bankpersoneel, het maatschappelijk middenveld van de bankierswereld zette op haar beurt het staatshoofd opzij en kwam met een eigen kandidaat als govenor van de CBvS, de heer Maurice Roemer. De bal lag nu op de speelhelft van het staatshoofd die zijn minister van financien de hand boven het hoofd blijft houden terwijl met elkaar en in vereniging de misdaad van de grote bankroof gepleegd is terwijl de ex-govenor alleen geofferd is. Het feit dat de middenklasse op natuurlijke wijze weer haar positie heroverde en het roer overnam, blijkt uit het gegeven dat niet de vakbonden en niet de oude politieke partijen het voortouw namen voor het volksprotest van 17 februari. De reeds aangewakkerde vlam uit alle lagen van de samenleving sloeg daarom direct in de pan toen een jonge activist zijn hart liet spreken en die boegbeeld werd van wat de meerderheid van ons volk denkt en voelt. De jonge Surinamer Stefano “Pakkittow” Biervliet heeft de harten en hoofden weten te verbinden maar meer nog de ketenen heeft weten te verbreken van het georganiseerde middenveld. Met schriftelijke verklaringen sprak de georganiseerde natie zich eindelijk onbevreesd uit. De eenheid was hiermee gesmeed, voor 17 februari en voor de toekomst, want met een druk op de knop is het georganiseerde verzet nog massaler op de been te brengen, if they push a peaceful pipel too far. Suriname is dus nimmer verloren, onder welke regering dan ook. En zeker niet wanneer de jongeren hun verantwoordelijkheden nemen. In 1980 is ons land gewelddadig gestolen, is er sindsdien een tijdperk ingeluid van moord, brainwashing, valstrikken, leugen, bedrog, misleiding, intimidatie, zelfverrijking, armoede, corruptie, moreel verval, heersen door een volk totaal te verdelen tot binnen families, verdeeldheid binnen de organisaties van arbeiders, ondernemers, ambtenaren. Verdeeldheid in het binnenlandse gezag van Marrons en Inheemsen.

De illegitimiteit van het staatshoofd bleek op de dag dat hij zelf in persoon het primaat van de rechterlijke macht erkende en omarmde door zijn aanwezigheid in de rechtszaal. De interne juridische verwarring en afbrokkeling  in het eigen kamp bleek in het vraagstuk of de veroordeelde persoon wel of niet het ambt mee moest sleuren in de rechtszaal, dan wel voor een dag afstand moest doen van zijn presidentschap. Het gezag zonder ontzag vanwege de illegitimiteit door een veroordeling blijkt verder uit de internationale politieke isolatie van het staatshoofd. Ook nationaal is er geen enkel ontzag voor de persoon en de president, zelfs binnen eigen gelederen. De kapitaalkrachtige ondersteuners van de NDP zien ook het schip zinken en zullen vast niet gedwee stil hebben gezeten om hun geld naar de bodem te zien zinken. Met een lege staatskas, met een sterk signaal vanuit de middenklasse, met een totale verarming van de samenleving en leegloop vanuit de NDP door diepe teleurstelling, met de eenheid van alle oppositionele politieke partijen, met internationale economische, juridische en politieke isolatie van het staatshoofd, is het ondenkbaar dat het tijdperk Bouterse wordt voortgezet in 2020, ook niettegenstaande frauduleuze handelingen.Met boutisten en boutarissen, met ronselarij van mensen met bussen, geld, porties eten, met het vooruitschuiven van de firstlady en haar vriendinnen, met het koest houden van ambtenaren middels de vakbond, ondanks alle schone schijn en scenario’s zien wij dat niets ons volk meer in de weg staat om dit tijdperk op 25 mei 2020 voorgoed af te sluiten. De rollen zijn weer omgedraaid en de deskundigheid, de kwaliteit, de organisatie, de eenheid, de vastberadenheid en de moed van delen van ons volk hebben het gewonnen van de zichzelf verrijkte, ondeskundige bejaarde hoi-polloi elite uit de jaren 1980 zonder ontwikkelingsvisie die niet weten hoe een land te leiden, te besturen en te ontwikkelen.

DE MIDDENKLASSE AAN HET ROER BETEKENT EINDE TIJDPERK DESI BOUTERSE  24 februari 2020 14:36 UTC+0

Dit is de ware betekenis van het einde van het tijdperk, namelijk dat het net zich sluit om dat deel van het criminele netwerk Bouterse. 

De man, de ex-president Desi Bouterse is waarachtig bang. De man begrijpt als geen ander that they are coming for him, na de “vermeende” zelfmoord van zijn keinzoon Walther Bouterse. De aandacht op de kleinzoon werd al na drie dagen overgenomen door de grootvader Desi Bouterse. Weinigen in Suriname geloofden in de zelfmoord van kleinzoon Walther Bouterse. Er was veel meer aan de hand in de onderwereld. Desi Bouterse had niet voorniemendal enige maanden geleden de aandacht van de vice president gevraagd aangaande zijn beveiliging. Ho was het mogelijk dat in het huis van de x-president, in zijn wapenkamer, wapens gestolen waren? Dan is het einde in zicht en schroomde de bev eiliging van Desi Bouterse dus niet om hem volledig kwetsbaar te maken.

Het doek rondom de kern van Desi Bouterse is voor  Dino Bouterse, Walther Bouterse en Meriba, respectievelijk zoon, kleinzoon en pleegzoon van de “grote baas” Desi Bouterse definitief gevallen met het einde van het politieke tijdperk van Desi Bouterse. Niemand schijnt meer bang te zijn voor de tandeloze tijger. Tot in het hol van de leeuw, in een prive wapenkamer in het huis van de “grote baas” werden wapens ontvreemd door zijn eigen militaire beveiliging. De militairen hebben met deze daad openlijk de rug gekeerd naar hun voormalig sterke man en broodheer. Met deze daad hebben de militaire beveiligers Desi Bouterse vogelvrij verklaard. De inlichtingen diensten van Guyana, Suriname, De Verenigde Staten, Frans Guyana en Nederland hebben het drugskartel in Suriname gevoelige klappen toegebracht met de enorme  vondsten van cocaïne. De voortvluchtig militair en piloot Kalidin die op de tafelberg gespot was ten tijde van de cocaine vondst, was nog niet in handen van de Surinaamse authoriteiten. Of was hij in handen van de DEA? Dat zou zomaar kunnen, want met het oprollen van drugskartels zijn de informanten de belangrijke krrongetuigen voordat ze werden overgeleverd aan de authoriteiten. Was de militaire piloot bewust zijn veiligheid gaan zoeken bij de DEA om zo een liquidatie te voorkomen? Zoals de liquidatie de Nickeriaanse zakenman Oemrawsingh was overkomen op zijn vlucht naar Guyana, wilde Kalidien mogelijk zichzelf dat niet laten overkomen. 

De “sheriff” Santhoki was aan de macht en het criminele netwerk geniet niet meer de bescherming van Desi Bouterse. De DEA en president Santhoki pakten het kwaad bij de wortel aan, namelijk het totaal onschadelijk maken van het drugskartel en criminele netwerk van Desi Bouterse.  Bouterse heeft het hindoestaanse element in zijn politieke partij en zijn criminele bende misbruikt om het odium op de VHP te laden indien die personen van hindoestaanse afkomst gepakt werden voor drugs smokkel. Bouterse had hierover zeer goed nagedacht om vervolgens zijn creoolse hoi-polloi-achterban op te hitsen tegen de hindoestanen, tegen de VHP dus. En ditzelfde misbruik werd nu tegen Bouterse gebruikt, de hindoestaanse kroongetuigen werden de belangrikste schakel in het oprollen en onschadelijk maken van het criminele netwerk van Bouterse. De bedrieger was bedrogen. De hindoestaanse geldschieters en drugsbaronnen richtten hun peilen op de oud legerbevelhebber en machtige NDP partijvoorzitter. Het was gedaan met Desi Bouterse, hoe kranig, krachtig en ongeslagen hij ook probeerde over te komen. De man was zwaar gewond en aangeshoten wild geworden. Narcisten weten niet van ophouden, kennen geen verlies, toegeven noch empathie. Net zoals toen zijn zoon Dino Bouterse gearresteerd was door de Amerikanen, deed Bouterse de wereld weten dat het hem niets deed omdat hij prive en zakelijk goed kon scheiden. Met de dood van zijn kleinzoon Walther zagen wij hetzelfde gedrag. Desi Boterse vertoonde zich prminent op zijn fecebook pagina en in de pers. Desi Bouterse had weer alle aandacht op zichzelf gevestigd met de mededeling dat hij en zijn wederhelft zich op 1 juli zouden vaccineren met het Chinese vaccin. OCER zou drive-thru gaan inenten en heirmee had Desi Bouterse met zijn vaccinatie de politieke deur geopend voor de NDP aanhang in OCER. De regering en de minister van volksgezondheid waren hierin niet gekend. De ex-president Bouterse moest zich sterk vertonen en de vaccinatie was zijn instrument.

BOUTERSE EN ZIJN EENZAME REVOLUTIE NA 40 JAAR 25 februari 2020 07:39 UTC+0

Staatsrecht.

Dit is het belangrijkste niveau waarop de terugslag van de middenklasse op de verrijkte hoi-polloi-elite plaatsvindt. Het draait bij macht om systemen en hun invulling. Het regiem is zover gegaan in de uitholling van staatssystemen en structuren dat zij daar op het laatst zelf slachtoffer van is geworden door de kasreserve onrechtmatig aan te spreken en te besteden. 

De rol van de PG in de samenleving.

Lange tijd is de PG bedreigd en openlijk bespot door Bouterse himself en zijn partijpolitieke achterban. Maar de regering heeft de onafhankelijke positie van de PG uiteindelijk niet kunnen ondermijnen. De rechtszaken aangespannen tegen prominenten uit de regering vanuit de jonge nieuwe politieke partijen zoals STREI en PRO maar ook door de VHP zijn zeer belangrijk geweest voor de confrontatie met het alleenrecht van een regering die denkt boven de wet te staan.

De krijgsraad en het wereldvonnis

Maar de kanteling kwam op 29 november 2019. Toen de wereld toekeek op het staatsbezoek van de President aan China veranderde zijn status voor het oog van de wereld in een van een van moord gevonniste persoon. En opeens kende de NDP weer haar achterban die gemobiliseerd moest worden om de moordenaar te verwelkomen op de Luchthaven na zijn vlucht uit China.

Het leger.

Vanuit het leger oogpunt bekeken mogen wij concluderen dat de legerleiding noch de manschappen hun opperbevelhebber ondersteunen. Integendeel is keer op keer gebleken dat het leger niet achter hun van moord veroordeelde opperbevelhebber staat. Dus hebben de heren zogenaamde revolutionairen iets nieuwd bedacht en dat is om dan maar zelf in militair uniform te verschijnen op hun  herdenking van 40 jaren revolutie. ( zie foto onder)

Ramon Abrahams, ex-militaire topper, bij de herdenking van 25 februari 1980. (Foto: Ranu Abhelakh)

De opperbevelhebber Desi Bouterse was eveneens in legergroen, en tot overmaat van ramp was zelfs de first-lady in camouflage kleding. Had de opperbevelhebber het signaal uit het leger dan niet begrepen met zijn verschijning in militair groen voor de krijgsraad op 22 januari 2020 en zijn tyrade daarna op het onafhankelijkheidsplein richting de krijgsraad geflankeerd door zijn lijfwachten eveneens in militair teneu. De legerleiding  schitterde toen van afwezigheid en ook  bij 40 jaar revolutie deed het leger hetzelfde. Overal in de wereld gaat een nationale vrije dag van dit kaliber van bevrijding en revolutie zoals zij hun ingreep noemen, gepaard met militaire parades waarbij het staatshoofd naast zijn hoogste militaire leiding staat. Niks hiervan in Suriname, het volk doet niet mee en de legerleiding doet niet mee. Dus is de nationale vrije dag een interne aangelegenheid van de NDP en koos de leiding ervoor om militaire kleding te dragen. 

De economie.

Met alle respect, maar de massa die de NDP steeds weer op de been brengt met bussen vanuit het gehele land, bepaald niet de economie. Deze mensenmassa wordt zwaar misbruikt en misleid, het zijn de minst geschoolden en de grootste behoeftigen. Geen enkel land is opgebouwd met ongeschoolden, de president incluis. De politisering van de CBvS waarbij meer dan 100 miljoen kasreserve verdween in januari 2020 en waarbij de bankenwereld de president een halt moest toeroepen zijn duidelijke voorbeelden van een laaggeschoolde president die zelf niet meer onafhankelijk is maar bespeelt wordt door het grootkapitaal en de minister van financien Hoefdraad.

De Politiek.

Een nationale politiekvoering die zich geheel afhankelijk heeft gemaakt van Rusland en China. Hiermee is Suriname in een zeer gevaarlijke geopolitieke hoek gebracht. De leencultuur Suriname teruggebracht in handen van vreemde mogendheden en vreemde ideologieen. 

Sociale stratificatie

De kern van de realiteit van afnemende macht proberen te faken met massa die de herdenking van 40 jaar revolutie ondersteunt. Mensen ophalen met bussen en naar een punt vervoeren is geen krachtmeting, noch vlaggen en bilboards overal in het land ophangen. Het einde van het tijdperk Bouterse is schriftelijk kenbaar gemaakt op 17 februari met de ondersteuning aan de protestactie, het werkelijke volksprotest dat drager van de economie is. Dit is de krachtmeting en niet het aantal koppen tellen wat de partijleider en zijn partij politieke achterban doen.

Misdaad

Het is een misdaad tegen ons volk om de ontwikkeling te stagneren uit hoofde voor vrees tot uitvoering van het moordvonnis. 

Het binnenland.

Men heeft dmv krijgsheerschap in het binnenland een staat in een staat willen vormen. Gewapende groepen en hoge leger functionarissen die er ondernemingen hebben die beschermd worden door ex-militairen en politie maar ook door in dienst zijnde militairen uit het nationaal leger. Om de grondstoffen te roven is hiertoe het binnenlandse gezag compleet aan diggelen gegooid en de stammen onderling verdeeld.

Cultuur.

De fake indianen afkomst van de president is het misbruiken van de cultuur voor populistische politieke doeleinden. Zogenaamd is een inheemse president aan de macht in ons land en is de link naar Evo Morales gesmeed vanwege de zogenaamde zelfde inheemse afkomst. Zelfs de first lady droeg een Indianen hoofdtooi tijdens de prodo waka van 16 februari ter herdenking van 40 jaar revolutie. 

Godsdienst.

Zelfs de godsdienst is niet ongemoeid gelaten en is het R.K. geloof zwaar aangevallen door het door de president ondersteunde wintie geloof en de evangelische kerken olv Steve Meye en Andre Misiekaba. De arme bevolking bezoekt massaal deze kerkelijke gemeenschappen die vooral in de arme buurten op zondag zeer actief zijn en in het ontmoetingscentrum van de NDP, OCER. Men heeft zelf niet geschroomd de bisschop Karel Choenie aan te vallen.

Propaganda.

Via de staatszenders wordt een optelsom gegeven van de plichten van elke regering die dienend is aan het volk, maar de regering Bouterse-Adhin kleuren hun plichten letterlijk paars, als een verdienste van de partij voor het volk. Er is zelfs een boekwerk hierover uitgegeven ter herdenking van 40 jaren revolutie. De propaganda machine predikt de oorlog van de armen tegen de rijken terwijl hun bazen zich schandalig verrijkt hebben door deze arme zielen voor de gek te houden.

Moraal

Een verval van normen en waarden die hun weerga niet kent in de Surinaamse contemporaine geschiedenis. Bestuurders die de leugen tot een deugd hebben gemaakt. Hieruit vloeit verder het bedrog en de misleiding.

De wetenschap.

De domheid regeert. Het vertrekpunt is de begripsverwarring van een ordinaire staatsgreep tot revolutie te verklaren. Valse premissen leiden tot verkeerde redeneringen. Niet met de wetenschap strokende uitgangspunten zijn verheven tot waarheden. De universiteit is net als de wetgevende macht een verlengstuk van de regeerders omdat de wetenschappers als het graf zwijgen en geen enkel kritisch geluid laten horen.

Ideologie

Desi Bouterse staat een eenpartij staat voor met hem als absolute heerser. En na hem een aangewezen partij genoot die het zogenaamse socialisme voort te zetten. Weer zo een droom die niet strookt met de kapitalistische productie wijze en de overlevering aan multinationals. De vreemde ideologie botst met de maatschappeleijke en economische werkelijkheid in Suriname en kan daarom nooit tot een succes leiden, laatstaan in dienst zijn van ons volk. Integendeel wordt ons volk als schild gebruikt om dit uitbuitings systeem van familie en friends door te kunnen zetten. Leidt de aandacht af, zoals de partijleider bij 40 jaar revolutie deed met de “kleine brutale jongen “Pakittow” te bespreken, en het bij zijn domme achterban voor te doen komen alsof het om een gevecht gaat tussen hem en Pakittow. Tot de kern komt de partijleider bewust niet omdat hij bliksems goed weet dat de pilaren van zijn absolute macht door de middenklasse zijn doorgezaagd en hij als president slechts nog hinkt op een halve pilaar. Bouterse weet dat zijn tijd om te gaan is gekomen en doet er werkelijk alles aan om de verkiezingen te beinvloeden met koppen tellerij en het op de been brengen van massa.

Filosofie.

Met de intrede van de volksjongens dmv de coup van 1980, is er een folosofie van onkunde en geweld geintroduceerd in de samenleving. Je hoefde niet gestudeerd te hebben om de hoogste macht te bezitten. Er werd zelfs verkondigd dat het niet belangrijk was om te studeren want mensen die gestudeerd hebben stelen van het volk terwijl arme volksleiders robinhoods zijn, die halen rijkdom weg bij de rijken en verdelen dat onder de armen. Er ontstond een afersie tegen academici en de wetenschap. Het waren de rijken, de academici en hun vrouwen op hoge hakken die in 1982 het zouden ontgelden omdat de robinhoods zich bedreigd voelden en vrees voor machtsverlies hadden. Suriname kreeg een nieuwe elite bestaande uit ongeschoolde machthebbers die zich wel lieten omringen door academici die niets te vertellen hadden dan enkel de machthebbers te verdedigen en in het zadel te houden. Die academici die zich daarvoor leenden bespeelden op geraffineerde wijze de onderbuik van het arme volk dat zich achter de robinhood gedachte had geschaard. De meest gevaarlijke van alle academici is Dew Baboeram, de man die de geschiedenis naar zijn hand schrijft, de man wiens moeder op haar sterfbed hem de rug toekeerde omdat zij het verraad van Dew naar haar andere zoon die op 8 december werd vermoord,  bevroedde. Dew Baboeram, de man die vanaf 1980 als een rode draad door de geschiednis van Bouterse zijn revolutie loopt, evenals het andere ondersteunende team rondom Bouterse te weten: Jules Wijdenbosch, Errol Alibux, Eddy Josefzoon, Henk Herrenberg en Kenneth Sloote. Dew Baboeram analyseert zoals hij dat in 1980 ook deed met anno 2020 andere begrippen zoals pro-kolonialen versus anti-kolonialen in de Surinaamse dekolonisatie en politiek. Met de pro-kolonialen wordt de midden en hogere klasse aangeduid en met de anti-kolonialen het arme volk en de hierboven genoemde academici die de zogenaamde leider van de revolutie ondersteunen. Maar Dew Baboeram en consorten zijn blijven steken in de historie, want de rollen zijn nu omgedraaid en stevent dit gespuis dat Suriname al decennia lang teistert, af op herkolonisatie door China en Rusland. 

Er wordt nu heel veel ingezet om de macht te behouden en dat is op elk gebied merkbaar. De komende verkiezingen zijn naar onze mening de belangrijkste sinds 1987, en de uitslag zal bepalen of het huidige gevoerde beleid van de regering zal worden voortgezet, of dat er een ommekeer zal worden bewerkstelligd. Maar terwijl we bezig zijn elkaar te beschimpen, besmeuren en bestoken, dreigt er een veel groter gevaar voor dit land en dat komt van buitenaf. Suriname is vooral gezien zijn geografische ligging, allang in de kijker van grootmachten geplaatst en dat beseffen maar veel te weinig mensen in dit land. Het is voor ons al geruime tijd duidelijk, dat deze regering heel bewust haar vrienden zoekt bij regiems die een broertje dood hebben aan de ware parlementaire democratie en de democratische rechtsstaat. We kunnen bijvoorbeeld constateren dat Rusland er groot belang bij heeft hier voet aan de grond te krijgen en bereid is zich zelfs in onze binnenlandse aangelegenheden te mengen. De regering Bouterse die niet bepaald gecharmeerd is van goede betrekkingen met westerse landen, papt het al geruime tijd aan met dictatoriale landen. Het Rusland van Putin zoekt over de gehele aardbol naar verbreding van zijn invloedssfeer. Venezuela is een sprankelend voorbeeld op dit halfrond, waar Putin zijn invloed zwaar heeft verruimd en de dictator Maduro door dik en dun steunt. Maar ook Suriname ligt al geruime tijd in de kijker van de leider van de schurkenstaat uit het oosten. Niet voor niets bezocht de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov ons land vorig jaar hoogstpersoonlijk en werden er verregaande afspraken gemaakt met de Russen. Een van die afspraken heeft alles te maken met een militaire samenwerking en de levering van Russische helicopters. Een van deze hefschroefvliegtuigen is onlangs geleverd, en zal zeker worden ingezet ten bate van de NDP om efficienter propaganda te voeren in het achterland. Hoefdraad was niet zomaar, en wel temidden van de crisis op de Centrale Bank, ineens in Rusland voor een bezoek aan Russische helicopterfabrieken. De afgelopen week werd bekend dat de Russen zich wederom intesief wensen te bemoeien in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar en dit keer Bernie Sanders van de democraten wensen te ondersteunen, dus tegen Donald Trump. En dit allemaal ter bescherming en ondersteuning van de Russische zakelijke belangen in de Verenigde Staten. Dus het moet ook in Suriname duidelijk worden, dat ook hier het niet onmogelijk is, dat de trawanten van Putin na Venezuela ook Suriname nadrukkelijk onder hun invloedssfeer, wensen te brengen. Het is daarom zaak dat vooral mensen die dit land soeverein wensen te houden, alert dienen te blijven en de Russische bemoeienis in Suriname monitoren en alle bewegingen onmiddellijk publiceren, zodra we dit land uit de klauwen van de ‘’Russische Beer ‘’ houden. We willen op geen enkele wijze Syrische toestanden hier krijgen, omdat meneer Putin het steeds weer wenst op te nemen tegen de Verenigde Staten van Amerika. **** Bron: de west 24-02-2020 Geen aandacht voor groter gevaar

Maar Dew Baboeram ontkoppelt feiten van hun omstandigheden en komt daardoor tot waandenken over de realiteit van de overgrote meerderheid van ons volk en de overname van de middenklasse van de zogenaamde anti-kolonialen. Dew Baboeram loopt achter, hij moet de verklaring van de dramatische terugtred van de NDP anno 2020 zien te verklaren. De massademonstratie van 17 januari 2020 heeft gezien de drone beelden en mathematische berekeningen immers meer mensen op de been gebracht dan de 25 februari herdenking. Sowiezo een kwalitatieve profilering en de ruggengraat van de economie en het maatschappelijke middenveld hebben zich tegen de zogenaamde anti-kolonialen gekeerd.

De sociale stratificatie in de samenleving werd zo radicaal overboord gegooid en het patronage had weer vrij spel met het regelen van vrienden op belangrijke posities. Het complete bestuurlijke systeem werd op deze wijze ingevuld vanuit deze achterliggende filosofie. 

Ronselarij en patronage van de NDP

De armste volkslaag is de klos vanwege hun afhankelijke positie aan welke politieke partij dan ook. De ideologen van de NDp hebben de armste volksklasse aan zich weten te binden en op een onmenselijke manier aan hun macht onderworpen. Compleet met de brainwash machine van de regerings propagandist is dit armste deel van ons volk als schild en kanonnenvoer ingezet tegen de zogenaamde oorlog tegen de pro-kolonialen. Een groot deel van de arme mensen scharen zich al lang net meer vrijwillig achter de NDP. Ze worden met pakketten en bussen geronseld om met truien, petten en vlaggen van de paarse partij de rest van de bevolking te bedriegen. Deze grote groep die vroeger de achterban van de NDP uitmaakte, heeft zich vrijwillig geschaard achter de pro-kolonialen en met de meerderheid van de bevolking wil men af van de onderdrukking door de NDP. De meederheid van de Surinamers verlangt stiekem naar vroeger, de tijd van de voorhoede van de intellectuelen en academici waar iedere jongere naar opkeek als voorbeeld en als rolmodel. De jeugd heeft in de huidige leiders geen enkel rolmodel. Dew Baboeram moet niet van achteren naar voren redeneren maar van voren naar achteren en dan zal hij tot een andere conclusie komen over de werkelijkheid. De huidige realiteit is een wezenlijk andere dan de realiteit van Dew Baboeram die met cijfers van vroeger de huidige situatie wil verklaren en beoordelen. Dwang en afhankelijkheid is wat de NDP als methode toepast om haar enorme achteruitgang te verbloemen en te zinspelen op de uitslag van de verkiezingen dat zij die weer zal winnen. Indien dat dus niet het geval zal zijn heeft deze politieke partij haar scenario al klaar en zal zij alles in het werk stellen om de macht te behouden.

Verzet en bevrijding

Elke Surinamer is nationalist en tegen kolonisatie of herkolonisatie. Het onderdrukken van eigen Surinamers is het ergste kwaad dat ons land is overkomen. Juist vanwege de eigen mensen voelt dit veel erger aan dan de kolonisatie door de witte man. Surinamers nemen het eigen landgenoten vele malen harder kwalijk dat zij met hun haat jegens wetenschap en de hogere klassen die de ruggengraat van de samenleving vormen, ons land tot de afgrond hebben doen geraken op alle vlakken van de de samenleving. Suriname is ontredderd als nooit tevoren, zelfs onder het juk van het kolonialisme was het beter, is hoe de meerderheid van ons volk anno 2020 aankijkt tegen de onderdrukkers en wat zij van ons mooi land hebben gemaakt. Vandaar dat het verzet dit keer ook komt vanuit de middenklasse en niet vanuit de lagere volksklasse. De lagere volksklasse sluit zich juist aan bij dit verzet en dat maakt dat de NDP in de IDOS peiling in Paramaribo gehalveerd is aan zetelwinst, namelijk terugvalt van 9 naar 4 zetels.

Modellen en instrumenten om het volk te misleiden

De eerste politieke partij in de geschiedenis van Suriname die bewust instrumenten inzette om het volk te misleiden, is de NDP geweest. Anti-kolonialisme is zo een machtig instrument geweest om vooral de jongeren achter zich te krijgen. Jonge adolecenten zijn zeer makkelijk beinvloedbaar en hiervan is wreed misbruik gemaakt door de NDP. Jonge mensen zijn van nature recalcitrant tegen gezag en authoriteit en precies dit instrument is ingezet tegen Nederland, in plaats van dat op een volwassen manier is omgegaan met de historie van onderdrukking en kolonialisme. Het moreel verval ging hand in hand met de afkeer tegen alles wat met Nederland te maken had. Er werd niet meer genuanceerd maar geradicaliseerd en het gevolg in het onderwijs liet haar sporen achter. Verzet tegen docenten en leerkrachten ondermijnden het gehele onderwijsproces en de koloniale leerboeken waren de boosdoener. Maar ook de ouderen die in de koloniale tijd academisch gevormd waren moesten het gelag betalen. want zegt Dew baboeram, bewustwording is belangrijker dan opleiding.

Kern van de macht.

De kern van de consolidatie van de macht bestond vanaf 2010 uit de ongeschoolde president Bouterse, de ongeschoolde CLO voorzitter Ronald Hooghart, de ongeschoolde Dilipp Sardjoe en de ongeschoolde Clifton Limburg. De ondernemers en arbeiders/ambtenaren in het gareel en de propagandamachine maakten het geheel sluitend.(

DE FINANCIELE MAFFIA ONTHOOFD DE STAAT. 6 maart 2020 06:17 UTC+0

Hoe is het mogelijk dat de bankiersvereniging zich zo onderwerpt aan de regering? Hoe is het mogelijk dat deze financiele organisatie toestaat dat er slechts een kop rolt, namelijk die van de ex-govenor van de Centrale bank, terwijl heel Suriname weet dat de minister van Financien en de president hier veel meer vanaf weten? Waarom staat de bankiersvereniging toe dat er in omgekeerde volgorde wordt gewerkt, dus dat niet eerst een grondig accounttants- en strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld zijdens de regering en dat dan pas daarna een nieuwe govenor van de Centrale bank wordt benoemd? Hoe is het mogelijk dat de bankiersvereniging niet zelf overgaat tot het nemen van stappen tot een strafrechtelijk onderzoek? Waarom stelt de bankiers vereniging zich zo afhankelijk van de regering op? Alle maar vragen die toch wijzen in een richting, namelijk van grootschalige corruptie door kopstukken. Het is niet voor niets dat de ex-govenor van de CBvS de heer van Trikt op vragen van journalisten antwoordde dat als die wilden weten waar de dollars van Chotelal vandaan kwamen, zij dat dan maar aan de president moesten vragen. Vanaf dat moment viel de govenor in ongenade en blijven de president en zijn minister van financien buiten schot. Er klopt iets niet. Zeker als eerst door de president is getracht dubieuze personen als Sigmund Proeve en Armand Zunder voor te dragen to do the job, en de minister van Financien met ene Lutchman op de proppen kwam. Uiteindelijk kwamen de bankiers met Maurice Roemer, maar ook deze maakte een valse start door de restrictie die aan journalisten werd gesteld op zijn eerste persconferentie, namelijk dat er maar een vraag gesteld mocht worden door elke journalist, hetgeen enorm kwaad bloed zette tijdens en na de persconferentie. Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe Govenor van de CBvS helemaal niet in staat zal blijken op te kunnen treden tegen een financieel bolwerk dat haar tentakels tot in regeringskringen en tot bij de president heeft. Het is een financieel bolwerk bestaande uit bonafide maar ook malafide personen die zich binnen de financiele wereld en de overhheids financien heeft weten te infiltreren. Ontmaskering van deze personen blijkt niet eenvoudig omdat zij door de hoogste regeringskringen en de Nationale Assemblee worden gedekt. Voor de verkiezingen zou het een dolksteek voor de regerende NDP betekenen als de beerput opengetrokken werd, dus houdt de NDP, regering en DNA ledn, het deksel stevig op de put. Na langer dan een maand is de volksvertegenwoordiging nog steeds niet geinformeerd door noch de president noch zijn minister van financien. Dit tegen de achtergrond van het binnenhalen van een Russische helicopter en de bezoeken van de minister van Financien aan een Russisch bedrijf in Rusland om vervolgens gewoon door te reizen naar Venezuela om een olie deal te sluiten namens de regering met het regiem van Maduro. De regering toont hiermee volkomen lak te hebben aan de publieke opinie en de systemen waarlangs zij beleid moet maken en moet inplementeren, om over de schoftige behandeling van de volksvertegenwoordiging maar te zwijgen. De president en zijn revolutie vrienden gaan gewoon door met schrijven naar de media waarbij de gehele bevolking als pro-kolonialen wordt neergezet en de zogenaamde revolutionairen als anti-kolonialen. Dit anti-volks denken heeft zich meester gemaakt van de natie terwijl tegelijkertijd de kliek land en volk berooft en de natie uitlevert aan buitenlandse mogendheden. Alles, om maar niet in handen te vallen van de ” anti-kolonialen” want dan verdwijnt de president, de leider van de revolutie voor zijn verdere leven in het gevang. De nieuwe indeling pro- en anti- kolonialen komt van de ideoloog van Bouterse, Dew Baboeram, de broer van de op 8 december doodgeschoten Baboeram. En is het uit met de pret van de financierders van zijn politieke partij de NDP om hem heen en het banken imperium dat hem flink aan zijn ballen heeft. De president moet koste wat kost dit grote probleem voor zichzelf en voor zijn financiele jongens oplossen door een vernuftig middel te vinden de staat te benadelen door met zuurverdiende dollars van de gemeenschap te speculeren. Wie is Chotelal en hoe komt hij aan de goedkope dollars? Was het eerder niet deze zelfde president die in een persconferentie samen met de voorzitter van de Cambio’s de heer Remie Bhailal had belooft dat hij de koers naar beneden zou brengen? Hoe was het toch mogelijk dat het staatshoofd een persconferentie hield niet met zijn regering maar met een voorzitter van de cambio’s. Bouterse dacht de hindoestaanse grootkapitalisten te strikken voor zijn eigen prive belangen maar dezen draaiden waarschijnlijk uiteindelijk de rollen om. Andere partij financierders stapten reeds ruim op tijd uit de gevaarlijke boot van Bouterse, zoals de rijstmagnaat Imro Mangli en George Pahladsing. Maar ook de heer Kalepdewsing van Combe Markt is aan de kant geschoven of is er zelf uitgestapt. De Heer Vidjai Kirpalani zit nu op de schoot bij Bouterse. En wie is toch die meneer Mahespalsing die zo zwaar in aanvaring kwam met Rachied Doekhi ? Met de hindoestanen heeft Bouterse garen willen spinnen en de waterdragers bestonden grotendeels uit de creolen. Daarom zegt de man van de straat nu dat de NDP een slaven mentaliteit binnen de partij hanteert door de negers te misbruiken en de hindoestanen te bevoordelen. Maar deze zelfde hindoestaanse groep heeft nu de strop om Bouterse zijn hals gelegd. Remy Bhailal verwoorde de situatie waarin ons land gestort is als volgt: ” 

De valutarichtkoersen zijn voor de US$ tussen de SRD 11.50 en SRD 12.50, terwijl de euro werd verhandeld tussen de SRD 12.50 en SRD 13.00. 

 

Donderdag is het voltallige cambiowezen ontvangen door de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, en zijn directieteam ter bespreking van de onhoudbare, uiterst explosieve situatie op het koersenfront. Alle partijen waren het ermee eens dat deze situatie nu een punt heeft bereikt waarbij er stappen moeten worden gezet daar anders het tij niet meer zal kunnen worden gekeerd met enorme desastreuze gevolgen voor zowel onze economie in het algemeen en de gehele Surinaamse natie in het bijzonder. 

 

“De stijging van de wisselkoersen heeft nu ongekende hoogten bereikt, de heersende onrust en onzekerheid in onze gemeenschap worden door speculanten ook flink misbruikt om de wisselkoersen dagelijks nog meer op te schroeven. De Vereniging van Cambiohouders kijkt met lede ogen toe hoe een uitermate verontrustende situatie dreigt te ontstaan waarvan de prijs welke wij als Surinaamse natie zullen moeten betalen ongekend hoog zal blijken te zijn. Nu al zijn de prijzen van vrijwel alle goederen en diensten door de hoge wisselkoersen aanzienlijk verhoogd, de andere ongewenste effecten waaronder opkomende schaarste aan essentiële producten, sluiting van talloze bedrijven, de instorting van cruciale import afhankelijke sectoren, massale personeelsafvloeiingen en toename van de werkloosheid als ook een verdere stijging van de criminaliteit zullen binnen afzienbare tijd ook manifest worden. Dit kan zo niet doorgaan en zitten wij als Surinaamse natie op een tikkende tijdbom met onvoorspelbare gevolgen voor zowel land als volk,” staat in het communiqué. “

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/57381

 

En in onderstaande artikelen zien wij het baanbrekende werk van “PRO-KOLONIALEN” doen, volgens de betiteling van DEW BABOERAM en zijn BOUTERSE CLAN.  Ook voor het Eurovisie songfestival is dit jaar een surinamer uitverkoren, Jeangu Makrooy mag Nederland vertegenwoordigen. de indeling en veroordeling van geintegreerde Surinamers in de Nederlandse samenleving staat in schril contrast met de maatschappelijke verdienste van Dew Baboeram in Nederland. Surinamers zijn verdienstelijk overal ter wereld en verdienen het niet gestickerd te worden door figuren rondom Desi Bouterse die geen sporen van verdienstelijkheid aan de gemeenschap, noch in Nederland, noch in Suriname hebben nagelaten. Integendeel zijn het gifmengers, mensen die haat zaaien en anderen opzetten tegen alles wat zij niet hebben kunnen bereiken in hun leven, daar zij vol van haat en nijd zitten. Een ziekelijke vorm van jaloezie dat zich over hen heeft meester gemaakt en dat zij verbloemen achter ideologisch gezwam. Wij hebben gezien waar deze valse ideologie ons land in gestort heeft. Op alle fronten is Suriname een failliet staat, dankzij de zogenaamde “valse revolutie” en haar socialistische terminologie die totaal geen aansluiting heeft kunnen vinden in de aspiraties van ons volk. Suriname en met name de jongeren en de wetenschappers zijn nu wakker. Deze middenklasse zal het getij keren op 25 mei 2020.

EEN NIEUWE JONGE POLITIEKE GENERATIE  6 maart 2020 12:09 UTC+0

Maar het begon allemaal met het uittreden van Cedric van Samson uit de NDp, enkele jaren geleden. Zijn kritische houding en zijn politieke beschouwingen spraken menigeen aan, daargelaten de grote durf en moed om wandaden binnen de eigen gelederen breed uit te meten met de pers en de samenleving. De welbespraakte van Samson kreeg navolg van van Curtis Hofwijks die op het onafhankelijkheidsplein voor de Nationale Assemblee postvatte met een groot kartonnen bord met tekst “WEG MET BOUTA”. De dag erna kreeg Curtis ondersteuning van Pakittow Stefano Biervliet. Vervolgens meldde Maisha Neus zich aan met enkele jonge activisten. Xaviera Jesserun trad kort hierna ook op de voorgrond en vanaf die tijd begon er iets nieuws zich te ontwikkelen in Suriname. De jongeren namen het voortouw en zoals jongeren zijn zetten zij zich het eerste af tegen de gevestigde orde. Maar de nieuwe ideeen van weg met corruptie en tegen patronage bestuur ging logischerwijs in tegen de oude gevestigde politieke partijen die allemaal zich schuldig hadden gemaakt aan deze koloniale vorm van verdeel en heers gepaard gaande met bevoordeling van de eigen groep, politieke partij en familie. De strijd die deze jongeren voerden kreeg langzaam vorm en werd ook van alle kante de kiem in gesmoord, culminerend in de gewelddadige arrestatie van Curtis Hofwijks, Bryan Boerleider en Wilgo Valies( voorzitter van de bond van Leraren de FOLS en de ALS) na de eerste grote demonstratie tegen het regiem Bouterse. De onderlinge verdeeldheid sloeg toe in de gelederen van de jonge activisten en zij kozen voor oprichting van een eigen politieke partij dan wel aansluiting bij een bestaande politieke partij. De jongeren rijpten en namen wederom het initiatief tot protestactie op 17 februari, die een overweldigend succes bleek. Meer dan 100 kleine en grote ondernemingen ondersteunden de acties, de bond van leraren, de vakcentrale C47 en vele maatschappelijke groeperingen uit het middenveld. Deze kwalitatieve ruggengraat van de samenleving zweeg niet langer na de verdwijning van meer dan 100 miljoen kasreserve bij de CBvS. Suriname maakte een duidelijke sociale omslag mee van de lager ontwikkelde  volksklasse die de achterban van de NDP vormde en de ruggegraat van de macht van Bouterse vormde, naar een deugdelijke groep die opkwam voor de nationale belangen. Surinamers uit ook de achterban van de NDP hadden genoeg van het bestuurlijke  wanbeleid en de desastreuze gevolgen van leencultuur van het regiem.Het voortouw genomen door de middenklasse op 17 februari 2020 ging over op de studentenpopulatie, de toekomst en de dragers  van elke natie, die op 6 maart op het kerkplein hun actie voerden. https://www.youtube.com/watch?v=d5wt-wWHeqo

Ook de wetenschap bleef niet langer zwijgzaam aan een kant maar de scholieren en de wetenschappelijke ruggengraat van de natie namen stelling tegen het regiem. Pakittow Stefano Biervliet had wederom in de roos geschoten, en de verbinding weten te smeden tussen iedereen die tegen het regiem Bouterse-Adhin was. De normen en waarden van elke samenleving om voor de senioren burgers op te komen in plaats van hen te vertrappen, is de plicht van in de eerste plaats de jongeren. Dit prachtige inzicht geboren vanuit de praktijk en rechtsstreeks geschoten in het hart van Pakittow, heeft gemaakt dat het de natie eigen werd, namelijk terug naar fatsoen en tegen het onfatsoen van de regering om op deze platvoerse wijze om te gaan met haar seniore burgers. 

Dat het maatschappelijk middenveld nu openlijk kiest en zich keert tegen het regiem getuigt onderstaand artikel uit starnieuws van 6 maart 2020. “

Naast Reshma Mangre ook Cheryl Dijksteel naar VHP

 

06 Mar, 06:07

 

Cheryl Dijksteel is toegetreden tot de VHP.

 

Naast Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, is ook Cheryl Dijksteel, directeur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, toegetreden tot de VHP. De oranjepartij zegt vanuit haar verantwoordelijkheid als politieke en maatschappelijke organisatie dagelijks bezig te zijn capabele mensen uit het maatschappelijk middenveld te benaderen om een rol te vervullen in het redden van Suriname. 

Dijksteel is na ellenlange discussies ervan overtuigd om ook op een andere manier een rol te vervullen teneinde Suriname te helpen redden. Zij stapt in als aspirant-kandidaat in Paramaribo. De VHP zegt onverkort door te gaan met het voeren van gesprekken met toppers uit de samenleving en zal uiteindelijk een dreamteam aan het electoraat presenteren.” (Bron: Starnieuws 6-03-2020 https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/57378

 

EEN BOLWERK VERSLAAN STAAT NIET GELIJK AAN EEN VERKIEZING WINNEN 7 maart 2020 10:53 UTC+0

Suriname zit in de olie droom en de NDP zal koste wat kost de verkiezingen dus moeten winnen. Vasthouden dus aan oude systemen en koloniale onderdrukkings mechanismen om de strijd te winnen.

En op deze manier, volgens deze methode en andere foefjes heeft Desi Bouterse de samenleving  gerangschikt. Op vitale plekken in de administratie zitten voornamelijk creolen. De NDP is op multi-etnische leest geschoeid. Alles in je partij hebben maar segregatie toepassen is rascisme, is spelen met etniciteit, is milsleiding dat de NDp een multi-etnische partij is. De ruggengraat van het Bouterse regiem zijn op cruciale posities en nog steeds de creolen en de ver-creoolsten: Jules Wijdenbosch, Henk Herrenberg, Eddy Jozefzoon, Errol Alibux, Eugene van der San. De ex-coupplegers en militairen zijn voornamelijk creools: Laurens Neede, Ramon Abrahams, Melvin Linscheer, Etienne Boerenveen.

Bouterse denkt rascistisch en koloniaal bij de herinrichting van de Surinaamse maatschappij langs de lijnen van het patronage systeem. De creeol is de bewaker van zijn systeem. De creool houdt het koloniale denken in stand want anders heeft het regeim Bouterse geen voedingsbodem. De creolen moeten de lagere volksklasse, de arbeiders en de werkers uit de middenklasse in bedwang houden via de vakbeweging. Armand Zunder van de PWO, Errol Snijders van de Moederbond en Ronald Hooghart van de CLO zijn een machtig wapen in de ondersteuning van Bouterse. Het zijn deze bonden die de diversificatie van de economie tegen houden en de voedingsbodem vormen voor een nationale economie en nationale ontwikkeling. Het bestuur, de vakbonden, het onderwijs en ook de vrouwenbeweging ondergaat hetzelfde lot. De creoolse volksvrouwen die van oudsher de grootste politieke propagandisten waren van de bestuurders en met name de NPS bestuurders, vervullen onder het regiem Bouterse dezelfde rol. De creoolse volksvrouwen drukken zwaar hun stempel op het behoud van het rascisme van Bouterse en zijn daarom via de vrouwenorganisatie DJA DJA UMA  TIDE ook direct in korte lijn met hun president omdat het partijleden zijn en most off all de rasechte volkspropagandisten.

VOORZITTER LUCILLE HARDENBERG & ONDERVOORZITTER HELEN PINA OP BEZOEK BIJ DE PRESIDENT DESIE DELANO BOUTERSE (29 februari 2020)

Het gaat om behoud van de macht, alles bij het oude te laten en zelf als groep rondom het systeem van Bouterse enorme rijkdommen vergaren over de ruggen van de Hindoestaanse kapitalisten binnen de eigen NDP gelederen en over de ruggen van ons volk. Dit koloniale systeem dat Bouterse hanteert om zuiver en alleen maar aan de macht te blijven, remt de ontwikkeling van Suriname op een criminele wijze af. De vakbonden van ambtenaren, de CLO neemt hierin het voortouw. Ronald Hooghart als leider van een ambtenaren vakbond die qua deskundigheid en opleiding tekortschiet om op degelijke wijze op te kunnen komen voor gerechtvaardigde belangen van de ambtenaren. Deze groep leeft en werkt onder de ergste vorm van patronage ooit. In het onderwijs zien wij hetzelfde gebeuren. Daar is de minister altijd een creool of een vercreoolste Javaan of Hindoestaan die langs de pijpen van Desi Bouterse draait. In het onderwijs zijn de patronage verhoudingen ook intact gelaten en is het totale onderwijzend en docenten team overgeleverd aan de wil van de minister. De vakbonden bij deze groep werkers hebben totaal geen macht omdat het patronage systeem het korps docenten direct afstraft met een personeelswet uit de koloniale tijd. De onderwijzers en leraren lopen hier direct aan de leiband van de NDP minister. Bij landelijke acties en bij studenten acties worden de korte lijnen van het patronage ingezet als sanctie model tegen leraren en leerlingen. er volgen directe sancties van verweer en mutatie of inhouding van salaris. En wat de studenten en leerlingen betreft, die studeren nooit af en die zullen het merken aan hun cijfers. het patronage treedt tot diep in het prive leven van elke Surinamer, maar het verregaandst in het leven van de ambtenaren, de docenten en onderwijzers en de middelbare scholieren, leerlingen en studenten van de Anton de Kom Universiteit.

Via deze koloniale wetgeving van personeelswet, politiewet met muilkorfwetten en van vergunning afhankelijke stakingsrechten maakt de zogenaamde volksleider gretig gebruik. Het komt dit regiem zo goed uit. Naast dit alles komt bij de macht die aan de President is gegeven door de grondwet. 

 Bouterse heeft het bestaande koloniale systeem geheractiveerd en gecombineerd met de grondwet met als gevolg een op de wet gestoeld totalitair regiem. Een democratische rechtsstaat met alle trekken van een dictatuur vanwege de patronage cultuur die in stand wordt gehouden met wetgeving.

Vanuit de koloniale denkwijze zijn het de creolen geweest die het bestuur van de Nederlanders overnamen. De Hindoestanen en Javanen zaten overwegend in de landbouw. Het zijn daarom ook de creolen geweest die het initiatief namen voor baas in eigen huis, voor de onafhankelijkheid. Het feit dat de creolen de  administratieve ondersteuners van het kolonialisme waren brengt logischerwijs ook met zich mee dat zij vanwege deze positie de Nederlandse taal machtiger waren  en ter voorbereiding op de administratieve overname ook veelal in Nederland gingen studeren. Onder creools leiderschap werd Suriname onafhankelijk.

En dit is de lijn die Bouterse verder voortzet. Daarom mag een Koeli nooit President worden, want dit betekend ondergang van zijn zo zorgvuldig opgeboude systeem van patronage. Met een hindoestaan aan de macht is de kans van een totale omvorming van het systeem niet ondenkbeeldig. Omdat de productie als instrument voor nationale ontwikkeling wordt ingezt, is het een conditio sine qua non dat ook het bestuurlijke patronage systeem ten val wordt gebracht met alle gevolgen vandien, namelijk een creoolse upper class die zich door het volk dom en onproductief te houden schandalig heeft weten te verrijken. Daarom de rascistische politiekvoering van de NDP leiding. Hun macht valt of staat met een ander economisch productie systeem, een productiesysteem die totaal niets met ras meer te maken heeft maar alle Surinamers inzet voor nationale ontwikkeling. Het basja systeem van Bouterse komt met productie op een natuurlijke manier ten val en tot zijn einde. Rascisme uit de koloniale periode en de NDP verschillen weinig van elkaar, in dier voege dat de NDP dit patronage tot volle wasdom gebracht heeft en de natie economisch, bestuurlijk en staatsrechtelijk compleet ontwricht heeft. Wij kunnen dus concluderen dat de economie de staatsinrichting bepaalt.

In de koloniale tijd waren het de Nederlandse bedrijven die in de productie zaten. Na de onafhankelijkheid en na de zogenaamde revolutie van Bouterse, is de nationale productie nooit op gang gekomen. Vandaar de handhaving van het oude koloniale politieke patronage systeem met een waterhoofd van ambtenaren geaccommodeerd door de aan de macht zijnde partij. Tot 2020 is deze weg gevolgd in de Surinaamse politiek en economie. Maar met de nieuwe denkwijze van de VHP op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2020 is dit een reele kans om ons land opnieuw te herinrichten naar de volle aspiraties van elke Surinamer. Wij willen geen pakkettenvolk zijn dat volledig past in het systeem van afhankelijkheid maar ook van onderdrukking. 

Dat deze president Bouterse er alles aan heeft gedaan om de rechterlijke macht te corrumperen in het belang van zijn behoud van de macht, is een voor Suriname geschenk uit de hemel dat de rechterlijke macht haar rug recht heeft weten te houden. Zowel in Bolivia als in Guyana speelde de hoogste rechterlijke macht een cruciale rol in de eind uitslag van hoe verder met de tegenstellingen tussen oppositie en coalitie. In Guyana zien wij dat de verdeeldheid in politieke aanhang ook langs raciale lijnen loopt, met alle gevolgen van dien.

 

 

Dit is hetzelfde model dat Bouterse voor Suriname hanteert, want de onderbuikgevoelens van de creeol wordt zwaar opgehitst tegen de rijke hindoestaan. Zeker nu met de olie vondst. Het NDP parlementslid Melvin Bouva ziet paralellen tussen kapitaal en economie, alleen ziet hij niet dat de door hun partij kapotgeslagen economie het gevolg is van hun leenzucht, persoonlijke hebzucht, onderlinge rivaliteit van kapitaalkrachtigen binnen eigen gelederen die er de brui aangeven en de partij verlaten en ondeskundigheid van het bestuur. Bouva: ” Economie van Suriname gegijzeld door kleine groep ondernemers met geld” https://www.apintie.sr/v23881

DE RECHTSPRAAK MET HOOFDGERECHTSHOF OF CONSTITUTIONEEL HOF CORRIGEERT DE POLITIEK EN DE ECONOMIE BEPAALT DE POLITIEK. 9 maart 2020 08:14 UTC+0

Zowel in Guyana als in Bolivia is bij vermeende fraude door de regerende politieke partij, het hooggerechtshof de sturende en beslissende factor geweest. 

In Suriname heeft de regerende politieke partij olv Bouterse er juist alles aan gedaan om de kant van Venezuela op te gaan door direct in een lopend strafproces te willen ingrijpen met allerlei drog middelen en verkeerde interpretaties van de grondwet, zoals het beroemde artikel 148. Doordat even als Venezuela de Nationale Assemblee een verlengstuk va de regring is, hebben de loyale partijleden mett een amnestie wet de rechterlijke macht willen overrulen. Toen niks lukte is op de valreep het Constitutioneel Hof in het leven geroepen, maar alle instrumenten om het hooggerechtshof te beinvloeden zijn in Suriname mislukt. Het is juist het Hof van Justitie die de krijgsraad heeft ondersteund in haar verwerping van de amnestiewet, zijnde dat deze in dat byzondere geval van het lopende strafproces in het 8 december proces, niet  van toepassing is. De krijgsraad kon alzo de amnestiewet naast zich neerleggen in dit ene geval en rustig door gaan met de vervolging van de persoon Bouterse. In Bolivia en Guyana zagen wij na de verkiezingen het hooggerechtshof een cruciale rol vervult. De wereld kijkt actief mee bij democratische verkiezingen, waardoor de rechterlijke instanties ook niet meer bang zijn voor de zittende dictatoriale regiems. Zowel in Bolivia als onlangs in Guyana hebben wij dit mogen aanschouwen. Ik verwijs in dit verband t.a.v. Bolivia naar mijn artikel verschenen in de Suriname Herald. (Gepubliceerd op 14-11-2019 om 18:03
Bron: Suriname Herald)

In een later artikel verschenen in Starnieuws van 14-03-2020, beweert de directeur van het kabinet van de President , dat een gerechtshof in Suriname totaal uit beeld is vanwege ons gesloten juridisch systeem ( zie onderstaand artikel).

Technisch- administratief is de procedure precies vastgelegd, maar dat betekent absoluut niet dat er geen fraude kan worden gepleegd, zodanig dat er door burgers of een politieke partij een beroep op de rechterlijke macht kan worden gedaan. Er kunnen strafbare feiten gepleegd zijn door het hoogste gezag, de regering en dan zal er corrigerend moeten worden opgetreden door de strafrechter indien er een klacht wordt ingediend door een partij. Technisch-administratief is het inderdaad een gesloten juridisch systeem maar daar is dan ook alles mee gezegd. Buiten het gesloten circuit is het andere koek.

 In Suriname probeert de regerende macht het gehele rechtssysteem te verkrachten. Op deze manier kan de gehele rechterlijke macht naar huis. Als wij zien dat de CBvS gevrijwaard wil worden van vervolging door een overeenkomst te sluiten, dan kan in het verlengde van wat de directeur van het kabinet van de President stelt, ook de frauderende regering niet worden aangepakt vanwege een zogenaamd gesloten juridisch systeem. Een juridisch systeem tav een technisch administratieve procedure omtrent hoe de verkiezingen georganiseerd worden en verlopen is heel wat anders dan een politieke regering die fraudeert. Dit valt dan onder het strafrecht en niet onder de administratief technische procedure. Het is volgens het strafrecht dan ook niet mogelijk dat een CBvS strafrechterlijke misdaden wil uitsluiten met een overeenkomst.

Vrijwarings clausule of niet, de FINABANK loogenstraft wat men wil voorkomen en loogenstraft ook de denkwijze van de directeur van het kabinet van de President. ” Finabank wil strafrechtelijk onderzoek tegen van Trikt” (zie onderstaand artikel)

Men maakt valse koppelingen. De CBvS koppelt een zuivere bancaire kwestie van ringfencen aan een strafrechtelijke kwestie van het overtreden van de bankwet, om op onrechtmatige manier aan kasreserves te zijn gekomen en ook nog op onrechtmatige manier te hebben besteedt. De CBvS gebruikt nu deze onrechtmatige daad als een drukmiddel tegen de overige bankiers om de overeenkomst niet te willen tekenen en die te koppelen aan straffeloosheid. Zoalang de banken hen niet straffeloos stellen ondertekenen zij niet. Een vals drukmiddel die strafrechtelijk onhoudbaar is.  En de Finabank breekt deze hele kwestie open.

CLO, MOEDERBOND EN PWO HOUDEN VOOR DE REGERING BOUTERSE HET PATRONAGE IN STAND 10 maart 2020 08:38 UTC+0

Hoe kan je een regering steunen die haar eigen volk vertrapt. De CLO met als voorzitter Ronald Hooghart vertegenwoordigd de ambtenaren van het Bouterse regiem die het zwaartst te leiden hebben onder het juk van de regering. Maar geen enkele ambtenaar durft zijn mond open te doen uit broodvrees. Het is niet de sterkte van de CLO of de kracht van de voorzitter dat elke ambtenaar netjes in het gareel loopt van de vakbond. Het bewijs voor rancune tegen wie niet in het gareel loopt van de CLO, de Moederbond en de PWO is onlangs bewezen met de zware en laffe aanval op de vakbondsvoorzitter van C’47, de heer Beerenstein omdat die de geniepige actie van Armand Zunder om Govenor van de Centrale bank van Suriname te worden niet heeft ondersteund.

Alle vier vakbondsleiders, hoe kan het ook anders, zijn creools. Het zijn ook de creolen die het  grootste vertegenwoordigd zijn in de dienstensector. Met allerlei drogredenen wordt de aandacht afgeleid als zou door 1 man, de heer Armand Zunder deze voor hem zo mooie kans zijn misgelopen. Maar het gaat veel dieper dan om persoonlijke belangen van Zunder. Een ieder die het systeem van de meester bedreigt wordt gekortwiekt, onthoofd, gelasterd en vals beschuldigd. Deze tactiek van verdeeldheid zaaien wordt door de meester Desi Bouterse himself toegepast binnen zijn eigen gelederen, Rachid Doekhi versus Ramon Abrahams vete in Nickerie, maar ook binnen het Binnenlandse traditioneel gezag van Inheemsen en Marrons, bij de studenten en overige georganiseerde units. De voorzitter van de VIDS de heer theo Jubithana beschreef deze tactiek als volgt: “

 

Als volgt enkele tactieken van de overheid:

– Vaker worden dorpen betreden zonder zich te melden bij het dorpshoofd

– Toegang tot dorpelingen verschaffen om die tegen het dorpshoofd aan te zetten

– Dorpsbesturen vervangen buiten de traditionele opvolgingsprocedure,

– Uitgeven van concessies zonder afstemming van het traditioneel gezag

 

Dorpelingen worden aangezet voor het omverwerpen van het bestaand dorpsbestuur. Het bestuur wordt buiten de traditionele procedure vervangen. Het nieuwe bestuur danst naar de pijpen van de overheid. Vervolgens wordt zo inheems grond afgepakt.”, aldus Theo Jupitana (Bron: Starnieuws 09-03-2020)

 https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/57432

 

Deze tactiek gaat dwars door etniciteit, het is een model, een instrument om de Surinamers tegn elkaar op te zetten binnen hun organisaties. Ook de onderwijs vakbondsvoorzitter van de BVL en ALS Mangre heeft het moeten ontgelden nog in dezelfde week dat zij bekend maakte binnen de politieke partij de VHP haar krachten te geven en eind van het jaar afstand te zullen doen van haar vakbondstaken. Met veel ijver werd er direct met vuil gesmeten naar haar persoon als zou zij gelden hebben verduisterd. ” Mangre verwerpt beschuldiging over verduistering vakbondsgeld” (Bron: de ware tijd 09-03-2020 http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/09/mangre-verwerpt-beschuldiging-over-verduistering-vakbondsgeld/

De laffe aanval op de vakbonsleider van C’47 Robby Beerenstein, komy op een moment dat de slavenmeester van de CLO, PWO en de MOEDERBOND wordt aangevallen en er gedreigd wordt met vakbondsacties met het stellen van een ultimatum aan de minister van financien van het kabinet Bouterse-Adhin. https://www.srherald.com/suriname/2020/03/05/ravaksur-en-bonden-dreigen-met-actie/

 

DE VHP EN DE WAARSCHUWING AAN OPPENHEIMER IS JUIST NATIONALISME. ONZE STAATSOLIE SLUIT ZICH HIERBIJ AAN 10 maart 2020 13:13 UTC+0

Amzad Abdoel (NDP)kwalificeert deze actie precies wat zij niet is. De peilingen wijzen op een verkiezingsnederlaag voor de NDP en dus is het een juridische kwestie geworden om de komende regering alvast juridisch in te dekken tegen het niet vanzelfsprekend laten doorlopen van gesloten overeenkomsten. Daarom is het zo van eminent belang om ruimschoots voor de verkiezings winst buitenlandse banken en financierders ervan te verwittigen waarom zij een risico lopen met het verschaffen van een lening aan de zittende regering met een exorbitante rente en voor ons land zeer nadelige onderpand. Het is juist in nationaal belang om te voorkomen dat ons land voor een appel en een ei als onderpand wordt weggegeven. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als oppenheimer van te voren schriftelijk is gewaarschuwd, dan is de VHP bij overname van de regeermacht niet verplicht om de overeenkomst ongeschonden te laten. Dit is de essentie van het schrijven naar internationale banken die denken ons land leeg te roven vanwege een regering die met zijn rug tegen de muur staat door hun leenbeleid. Oppenheimer is gewaarschuwd en ons volk beschermd tegen buitenlandse haviken die hun slag proberen te slaan. bewust ziet Abdoel de zaak anders en probeert de onderbuik, de gemoederen van ons volk te bespelen om zo de VHP in een kwaad daglicht te stellen. Op deze manier probeert de NDP nationalistische sentimenten aan te spreken en met name de creolen binnen de VHP los te weken van de VHP leiding. Men gaat zlfs zo ver dat 1975 wordt aangehaald om ons volk aan te geven dat de VHP tegen het nationalisme is omdat zij in 1975 onder leiding van Jaggernath Lachmon ook geen voorstaander was om in 1975 onafhankelijk te worden. En dan te zien dat de NDP uitgerekend de hindoestaans econoom Amzad  Abdoel hiervoor inzet om de VHP van a-nationalisme te betichtigen. En de creoolse jurist  Melvin Bouva gaat op de economische toer door de VHP te betichtigen van het opdrijven van de valuta koers. Het zouden volgens de NDP puppets on a string de hindoestaanse kapitalisten zijn die de regering Bouterse economisch aanvallen door opdrijving van de valuta koers. De voorzitter van de  Vereniging van economisten heeft het moeten ontgelden als zou hij het brein achter de aanval zijn vanuit de VHP. Maar de NDP top weet wel beter wat er aan de hand is. De economische strijd vind binnen eigen gelederen plaats en vele hindoestaanse financierders keren de NDP de rug toe en hebben inderdaad met de regeringsleider Desi Bouterse een rekening te vereffenen. Het zijn deze NDP kapitalisten van hindoestaanse afkomst die afrekenen met Desi Bouterse. Maar Melvin Bouva heeft de opdracht gekregen van hoger hand, zijn baas en meester, om de feitelijke situatie anders voor te stellen en de VHP tegen te houden in haar groei door het arme volk op te hitsen tegen de rijke hindoestanen in de VHP terwijl Amzad Abdoel het volk moet ophitsen tegen de on-Surinaamse opstelling van de VHP. De VHP wordt uitgemaakt voor vernietiger van het land terwijl de feitelijke vernietigers van ons land de rollen omdraaien door zich als de redders des vaderlands op te stellen die worden aangevallen door a- nationalisten, pro-patriotten, en landverraders. Maar precies het tegendeel is waar. De wolf in schaapskleren is door ons volk al ontmaskerd, zeker de midden klasse durft nu luidop haar stem te laten horen daar zij bewust door dit regiem tot de hogere regionen van de lagere volksklasse is gedegradeerd. Niemand wil achteruitgaan, en de have-nits hebben toch niet te verliezen dus die houden vast aan het patronage systeem. De middenklasse evenwel is dit patronage systeem zat dat haar in haar economische bedrijvigheid juist afremt dan vooruit helpt. De middenklasse die de economische ruggengraat vormt van de economie laat zich niet langer bedwingen, niet door de gecorrumpeerde vakbonden noch door de corrupte politici aan het bewind. De aanval van de gecorrumpeerde vakbonden op de vakbondsleiders die zich scharen achter dit denken is daarom ook geen toeval. het is de timing van de meester Desi Bouterse die zijn puppets on a string op het juiste moment laat buikspreken. 

EEN PRESIDENT DIE ZIJN CARICOM VOORZITTERSCHAP AFSTAAT AAN PREMIER MIA MOTTLEY VAN BARBADOS EN SAMEN MET MADURO NOG DE ENIGE 2 UNASUR LEDEN ZIJN. 13 maart 2020 08:54 UTC+0

Berekenend van Desi Bouterse om met Mia Mottley de politieke CARICOM kaart op tafel te gooien. Bouterse is niet in staat vanwege zijn persoonlijke positie het leiderschap van de Caricom op zich te nemen. Mia Mottley is dat wel.

De Barbadiaanse premier staat op goede persoonlijke voet met onze OKB voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. Maar zowel Silos als Motley hebben t.a.v. Suriname en Guyana al ferme standpunten ingenomen. Dus Desi Bouterse is gewaarschuwd als hij denkt de verkiezingen naar zijn hand te moeten zetten. Ons staatshoofd heeft het leiderschap van Suriname verkwanseld en ons land gedegradeerd op alle fronten. Gelegenheids wetgeving na gelegenheidswetgeving wordt door zijn handlangers in de National Assemblee aangenomen, alleen maar om de President op de been te houden. Het steeds maar naar voren schuiven van zijn vice-president moet een reden hebben. De persoonlijke kwaliteiten van de President als laag opgeleide mogen zeker niet veronachtzaamd worden voor zijn maar steeds uit de weg gaan van staatshoofden en het maar niet verschijnen in de Nationale Assemblee. Steeds maar weer van zijn auto-cue monologen voeren indien hij wel in ‘s’-lands vergaderzaal verschijnt. En zelfs zijn communicatie met ons volk gaat vaker met het voorlezen via auto-cue teksten. Wat is er aan de hand met het verstandelijke vermogen van onze President om steevast op zeer geraffineerde wijze zijn verantwoordelijkheid te verzaken? Dit doet hij toch niet voor de lol of voor diepe minachting voor zijn toehoorders of mede staatshoofden? 

EEN VALUTA WET OM DE TEGENSTELLING ARM EN RIJK AAN TE SCHERPEN 23 maart 2020 10:54 UTC+0

Het oude stokpaardje van verdeel de samenleving is weer van stal gehaald. Zet de armen op tegen de rijken en tel uit je winst, denkt Desi Bouterse.

Vooropgesteld, armen hebben geen valuta rekeningen. Dus de wet kan nooit tegen hen gericht zijn, is de conclusie die het leeuwendeel van de achterban van de NDP trekt. Maar dit is een foute conclusie omdat de armoede door de regering is veroorzaakt vanwege hun leenbereid en het claimen dat de overgrote meerderheid van ons volk achter de regering staat. Deze leugen loochenstraft zichzelf want de middenklasse, de ruggengraat van elke samenleving, neemt het op tegen de armoede veroorzakers.

De valse President die binnen eigen gelederen ervaart dat het kapitaal afstand neemt van zijn beleid en zijn politieke partij de rug toe keert, denkt terug te moeten slaan met de aanval op de valuta bonzen. Niet alleen de grote kapitaal krachtige partij bonzen veelal met een Hindoestaanse achtergrond keren de President de rug toe, maar meer nog de grote achterban bestaande uit voornamelijk creolen is zwaar teleurgesteld in de niet waargemaakte beloften van hun volks president en zoeken hun toevlucht tot met name de grootste oppositie partij, de VHP. In gedekte termen wordt de grootste oppositie partij die de grootste bedreiging vormt voor Bouterse zijn regiem op lafhartige wijze aangevallen als zouden zij de oorzaak zijn van de ineengestorte economie en de valuta schaarste.  Het zijn de grote bonzen rond Bouterse zelf die hem de rug hebben toegekeerd en met wie deze valse president mee wil afrekenen. Een wet zou hen een kopje kleiner moeten maken en de valuta van de markt af moeten romen, zodanig dat de zwarte markt een zware dreun wordt verkocht. Maar deze kortzichtige aanval op de valuta bonzen heeft met economie niks te maken maar wordt wel onder die noemer gepresenteerd aan het volk. Vandaar dat het totale middenveld op staat tegen deze aanval op de economie. Voor de economie is het moordend dat de Centrale Bank van Suriname de enige instantie is waar valuta gekocht kunnen worden tegen een bankkoers die de helft is van de zwarte markt koers. De zwarte markt koers voor een dollar is momenteel 15 SRD tegen een Centrale bank koers van 7,50. Het gevolg van de nieuwe wet betekent tegen deze achtergrond dat de dollars zullen worden vastgehouden en niet van de markt af zullen vloeien richting Centrale bank, omdat de dollars voor import, huishuur, reizen en studiegeld tegen een hogere koers op de zwarte markt zijn ingekocht. Dus wie gaat nu voor minder geld, minder srd’s dus, zijn dollars naar de cambio brengen? Wie een dollar verkoopt krijgt minder SRD’s dan wanneer die persoon de dollar op de zwarte markt verkoopt. De zwarte markt versla je met een pakket maatregelen en niet met een wet die averechts zal werken, namelijk die eerder het Surinaams geld verder zal devalueren, minder waard worden, ten opzichte van de dollar omdat de zwarte markt koers met deze wet nog meer zal stijgen wat betekent dat iedereen op de zwarte markt dus veel meer Surinaams geld zal moeten neertellen voor een dollar. Dat de dollars vastgehouden zullen worden is vast en zeker als men er meer SRD’s voor kan krijgen. Alleen een gek brengt zijn dollars tegen deze achtergrond naar de Centrale bank voor een tegenwaarde van 7,50. Dus de cambio’s en het hele economische leven worden met deze wet van de Assemblee juist in de war geschopt. Integendeel zal door de schaarste die juist door deze wet veroorzaakt wordt de zwarte markt koers verder oplopen. Er is totaal geen enkel vertrouwen in de regering noch de Nationale Assemblee die heeft aangetoond te werken voor de regering. Met de door deze wet veroorzaakte koersstijgingen zullen de prijzen verder de lucht inschieten. En nu komt het gemene van de NDP partij politiek om de hoek kijken. Het arme deel van het volk wordt voorgehouden dat deze wetgeving gemaakt is om hen te beschermen en kijk nu wie tegen deze wet in verzet komen, juist ja de RIJKEN. De eerste aanval van deze regering betrof de aanval op de artsen die het volk zouden uitbuiten en dat was dus een argument om de socialistische CUBAANSE artsen binnen te halen. Nu wordt het zwaar onderdrukte volk voor gehouden dat het dus niet de regering, niet Bouterse en niet de coalitie zijn die debet zijn aan de armoede van het volk, maar dat het de mensen met geld zijn die meer geld willen maken over de ruggen van het volk. De NDP is ten einde raad, Desi Bouterse ziet zichzelf al in de oppositie belanden dus wordt alles uit de kast gehaald om het arme volk nog te laten stemmen op de NDP, desnoods door het verder totaal kapot maken van de economie. Ook naar de CFATF moet de Nationale Assemblee natuurlijk een statement maken dat zij zogenaamd het witwassen aanpakt door Amerikaanse dollars van de markt af te romen. Maar was het niet juist de regering die via CHOTELAL de VS DOLLARS van de FED de markt inpompte? was het niet juist de regering die aan de haal ging met de kasreserve van de burgers? Eerst verkocht men met goedkope dollars verkregen van de CBvS via Chotelal aan de bevolking tegen een hogere koers. Dus de mensen hun eigen dollars bij de CBvS werden weer aan hen verkocht tegen een hogere koers, dus Surinamers moesten meer SRD’s neertellen bij Chotelal voor hun eigen geld. Het ging hierbij om tientallen miljoenen die via Chotelal verkocht is geworden. Tel uit de winst? Waar is die winst naar toe gegaan? 

Met het op slot gooien van de zwarte markt krijgt de regering de dollars echt niet bij de CBvS. De CBvS is zo goed als failliet en is naarstig op zoek naar dollars. Maar op deze manier wordt het van kwaad tot erger. Een totale opdroging van de CBvS dreigt met deze wet te ontstaan. En dit tegen de achtergrond van de al in een diep dal geraakte economie vanwege het leenbeleid. Komt nog bij kijken dat de regering volgende maand mei zal moeten beginnen met de AFLOSSINGEN van de leningen. Suriname zit in een miljarden schuldenlast en kan zijn aflossingen reeds lang niet betalen vanwege de CCC rating en de maatregel van de FED dat de CBvS geen dollars meer mag opnemen van de Amerikaanse rekening vanwege het schenden van de afspraken en regelgeving omtrent besteding van deze gelden.  Dit is een complete herhaling van de jaren 80 en 90. Waarom niet jaren eerder met deze wet gekomen? Waarom niet een volledig pakket van maatregelen in plaats van lossen floddrers? De NDP heeft deze wet als laatste troef willen inzetten om het arme volk voor haar te winnen. In 2010 had men dit moeten doen met een pakket van maatregelen, maar men heeft eerst tien jaren zijn zakken gevuld en komt nu met losse flodders. We krijgen met de losse flodders weer rijen voor benzine, rijen voor voedsel en een illegale valuta handel die niet te beteugelen valt. Dit losse-flodder beleid van de regering loopt synchroon met de gelegenheidswetgeving van de Nationale Assemblee.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN HOUDEN SURINAME IN DE WURGGREEP 26 maart 2020 11:35 UTC+0

De term “ROSE MAFFIA” gebezigd door de indiener van de omstreden valuta wet, is een interessante insteker. Terwijl Amzad Abdoel met deze term refereert naar de oppositie, kan in ieder geval met stelligheid worden beweerd dat de Govenor van de Centrale Bank door zijn stellingname tegen de wet, precies het tegenovergestelde suggereert: ” dat in de wet geen bepalingen zijn opgenomen omtrent de verplichte verkoop van gerepatrieerde exportopbrengsten aan de centrale bank. “Alleen al hierdoor zal het belangrijkste doel van deze wet niet worden gerealiseerd”, zegt de CBvS-president.

Deze constatering legt de vinger op de zere plek. Welke importeurs omringen de President? De top NDP-er Chotelal schijnt de grootste importeur van levensmiddelen te zijn die de NDP pakketten veilig stellen. En tegelijkertijd de man van de Cambio aan de Hendrikstraat die dollars verkocht tegen een eigen Chotelal-koers van 8,50.

ECONOMISH MODEL VAN BOUTERSE GEFAALD 

Bouterse is er niet in geslaagd om aan het eind van de rit de economie te beheersen. Zijn model om in 2010 met de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en de voorzitter KvK, de heer Ameerali als zijn vice-President zijn regering te vormen, is geflopt. Dat model werd in 2015 geherevalueerd en heringericht met een slappe vice-President als zijn afgezant naar de wereld toe in meetings van staatshoofden, en in de economische praktijk formeerde Bouterse de twee grote geldmagnaten om hem heen die bepaalden hoe de Centrale Bank van Suriname zaken wel of niet moest doen in opdracht van de minister van Financien. President Bouterse, de rijkste man van Suriname en groothandelaar Dilipp Sardjoe, Chotelal en Hoefdraad dachten de pionnen als een NDP minister van Handel en Industrie Steven Tsang en Vidjai Kirpalani als vertegenwoordiger van de overheid bij de CBvS, in hun zak te hebben. De valuta wet was in de pocket, dachten zij. Maar de ondernemer Kirpalani van het beroemde warenhuis Kirpalani’s was een van de velen onder de Surinamers die zich niet aan de valutawet hield maar integendeel zijn prijzen van luxe goederen verdubbelde. 

Hoe is het mogelijk dat nu met de tegenstelling van de nieuwe Govenor van de Centrale Bank van Suriname, de heer Maurice Roemer, met de heren van de “Rose Maffia” die de President omringen, door diezelfde president opgetreden kan worden tegen zijn eigen mensen zoals Kirpalani, Chotelall, Sardjoe en meer van dit soort figuren die zich aan Bouterse hebben gebonden en de economie naar zich toe getrokken hebben. De regering maakt wetten die niet voor deze lui gelden en dus ook niet gehandhaaft kunnen worden ondanks de dreigementen van de NDP minister van Handel en Industrie, de puppet on a string. Maurice Roemer heeft de valutawet naast zich neergelegd dus de “rose maffia” heeft bij de CBvS niet veel meer te zoeken. 

GOVENOR CENTRALE BANK FLUIT BOUTERSE EN ZIJN DNA HANDLANGERS TERUG. DE BANKWET EN NIET DE VALUTA WET  27 maart 2020 09:14 UTC+0

Met deze valuta wet pijlsnel te bekrachtigen, begrijpt heet Suriname nu waarom de President eerst met Sigmund Proeve en daarna met Armand Zunder op de proppen kwam. Het scenario lag al klaar. Zelfs de minister van Financien Hoefdraad heeft nog op de valreep geprobeerd de benoeming van Maurice Roemer tegen te houden. Met de valutawet is opeens alles duidelijk, welk verschrikelijk scenario met ons volk wordt gespeeld. Onder het mom van de armen te beschermen heeft de regering olv Desi Bouterse geprobeerd juist de eigen vuile was binnen te houden door de aandacht volledig te richten op een wet die de armen moet beschermen. In de samenleving verwarring te stichten om de vuile was afgedekt te houden en al bij voorbaat de schuld bij de oppositie en het bankwezen neer te leggen alsof die degenen zijn die de regering in de wilen proberen te rijden omdat de volkspresident zijn arme volk wil beschermen tegen hoge prijzen en schaarste valuta. Dit verhaal wordt wreed doorgeprikt door het eerste openlijke optreden van de Govenor van de Centrale Bank, die eerst niet alleen de bemoeienis van de heer Chotelall in het monetaire systeem heeft weten terug te dringen, maar ook de BANKWET voorlopig on hold heeft gezet door de overige banken de instructie te geven tot nader orde met de bankwet te werken. De regering heeft in deze nieuwe Govenor een uit ander hout gesneden persoon die opkomt voor het nationale belang en niet gaat voor bescherming van prive belangen van de regering. Die ook geen verlengstuk wenst te zijn van de regering, die zichzelf niet in de positie van de coalitie wenst te bevinden met een “gelegenheidswet” die andere doelen dient dan zij de samenleving wil doen geloven. Dit op het verkeerde been zetten van de samenleving, heeft de President al gedemonstreerd in vergadering met de bankdirecteuren, want terwijl de President met hen vergaderde over de omstreden wet, was die door hem al getekend. Een bedriegerlijke gedrag is ondenkbaar, hoe betrouwbaar is de President. Deze onbetrouwbaarheid van de President door mensen iets anders voor te houden dan de realiteit, staat gelijk aan bedrog, aan liegen en bedriegen. Hoeveel gezag heeft dit staatshoofd nog bij de gehele financiele sector en de samenleving? Het vertrouwen in de regering is nog zwaarder gereduceerd vanwege dit slechte scenario die door de nieuwe Govenor van de Centrale Bank gestuit is. 

Op basis van wetenschappelijke analyses en kennis zal de huidige President en zijn regering verder beleid moeten gaan maken. En precies hier wringt de schoen. Dat heeft de regering Bouterse-Adhin nooit gedaan. Op basis van vriendjespolitiek en patronage heeft de regering het land in de afgrond gestort en wordt zij nu, twee maanden voor de verkiezingen op 25 mei 2020 door de nieuwe Govenor van de CBvS gedwongen om volgens reguliere wetenschap en transparantie verder te regeren. Een tegenstelling in een tegenstelling voor de regeerders omdat de ONAFHANKELIJKHEID van de CBvS hiermee wordt afgedwongen. De President is voor een dilemma geplaatst, hij kan de belangen van zijn clan niet verder behartigen, daarom dacht hij met de snelle ondertekening van de wet hieronder uit te komen. De RUGGENGRAAT van de samenleving is openlijk opgestaan tegen de President en zijn beleid dat hij voert. De vakbonden van Hooghart en zijn de CLO, van Armand Zunder en zijn PWO, van Errol Snijders en zijn MOEDERBOND zijn hiermee ook buiten spel gezet. Het scenario is volledig mislukt. De Govenor is gewoon tegenover de President gaan staan niet alleen, maar heeft hem ook teruggefloten, gedesavoueerd, gestigmatiseerd als dom en geleid projectiel. Maar ook De Nationale Assemblee heeft dezelfde bolwassing gehad. Wie heeft dan nog respect voor deze regering en de Nationale Assemblee? De verkiezingen zullen dat uitwijzen. De grote meute arme ongeletterde achterban van de huidige regeerders kunnen nimmer tegenstand bieden tegen de wetenschap. Op basis van wetenschap kan Suriname alleen ontwikkeld worden en niet op basis van names and faces, vriendjespolitiek en patronage. Dit is wat het einde van het Tijdperk Bouterse dat in zicht is heeft bewezen nu de MIDDENKLASSE OPENLIJK IS OPGESTAAN TEGEN DIT REGIEM. Het begon met de openlijke steunbetuigingen aan de burgeractie van Pakittow Stefano Biervliet, maar de middenklasse is nu zelf haar eigen voorhoede geworden in de strijd tegen dit bedriegelijke regiem o.l.v Desi Bouterse.

IN DE KERN: LOOD OM OUD IJZER MAAR DESONDANKS TOCH DE STRATEGIE VAN FIRTS THINGS FIRST 28 maart 2020 14:11 UTC+0

De totale oppositie gedraagt zich als een bang en mak schaapje en durft niet frontaal in de aanval te gaan. En met het Corona Virus is het bingo voor de President. Het  virus dat zich wereldwijd over de wereld verspreid heeft ook Suriname bereikt en de President keert de situatie in zijn voordeel door op dit juiste moment zijn troef op tafel te gooien. Al jaren zegt de President ” DAT HIJ DIE KOERS OMLAAG ZAL BRENGEN” en op sociale media is hier flink de draak mee gestoken. Het arme volk is tussentijds met pakketten van Chotelal voorzien en de als maar stijgende prijzen vanwege de leegroof van de kasreserve, wordt vervolgens in de schoenen van de VALUTA BONZEN BINNEN DE VHP” geschoven. De gevaarlijke omdraaiing van de werkelijkheid schijnt wel degelijk te werken bij het armste deel van ons valk, het grootste deel van de achterban van de NDP. Allerlei analyses in de media over Socialisme en Kapitalisme, over rovers van gelijke orde wanneer die de politieke macht in handen hebben, gaan allemaal voorbij aan de kern, namelijk het feit dat wij te maken hebben met militarisme onder het mom van democratie. Het verschil met de historie is dat de kapitalisten van voor 1980 op wetenschappelijke leest geschoeid waren, een voorwaarde voor ontwikkeling. Heden is precies het tegenovergestelde waar, de ” HOI-POLLOI NIEUWE ELITE” is een sta in de weg en een groot gevaar voor nationale ontwikkeling en regionaal een regelrecht drama voor NIEUW KOLONIALISME onder leiding van CHINA en RUSLAND. De MONROE-DOCTRINE wordt aangevallen door de laatste resten van het Socialisme in Latijns-Amerika o.l.v. NOCOLAS MADURO van VENEZUELA. En onze President zit op precies deze rampkoers, wat de Russen en de Chinezen in Suriname verklaart. Het HOI-POLLOI- MILITARISME heeft keer op keer de kop van de oppositie weten in te drukken. De vraag is waarom de oppositie weigert om een vuist temaken. Het OPPORTUNISME is mogelijk het antwoord hierop ondersteunt door het RASCISME. Het zijn de CREOLEN die de macht in handen hebben en de creoolse oppositie blijft argwanend tegenover het SOLO OPTREDEN VAN DE VHP. In eerdere analyses heb ik reeds aangegeven hoe funest dit solo optreden van de VHP is voor de broodnodige eenheid om het meest gevaarlijke monster in onze geschiedenis te kunnen verslaan. Waarom de VHP deze historische fout maakt is te herleiden naar MACHTSZUCHT. En deze machtszucht zal maken dat het winnen van de verkiezingen in gevaar wordt gebracht, omdat het creoolse deel van de oppositie de VHP niet vertrouwd als zij blijft aansturen op 28 zetels. Een overmacht van de VHP is ook niet waar Suriname op zit te wachten. EN met de Valutawet heeft Bouterse in de roos geschoten, de VHP wordt betichtigd van A-nationaal gedrag en de oorzaak van koersopdrijving als politiek instrument om de verkiezingen naar haar hand te zetten. De President heeft middels deze wet binnen het politieke spel dus wederom een geniale set gedaan, door de eenheid verder op te breken binnen de bankiersvereniging, de gehele financiele wereld, het bedrijfsleven en de vakbonden. De Govenor van de Centrale Bank wordt in deze lijn neergezet van het verzet tegen het regiem Bouterse. De wet heeft dus veel meer met politiek te maken dan met economie. Met de economische regulering van de valuta is een enorme sterke politieke kaart op tafel gelegd, dat is buiten kijf. Hoe het nu verder gaat is door de Corona crises een geschenk uit de hemel voor de regering Bouterse, die nu het volk in bescherming neemt middels allerlei maatregelen. En Desi Bouterse zou Desi Bouterse niet zijn als hij niet verder zand in de opengeslagen wonden gooit van de oppositie door een AVONDKLOK in te stellen, ingaande zondag 29 maart 2020. De President is weer volop aan het roer dankzij de corona crises en zijn volgende actie zal zondermeer zijn het uitstellen van de verkiezingen. Hiermee kan aan het verbrijzelde imago van de “volkspresident” gewerkt gaan worden, daar met de nieuwe valutawet er verregaande maatregelen in het verschiet liggen voor de handel van valuta op de ZWARTE MARKT. Gestapo toestanden en verklikkerij van de arme delen uit de bevolking hierbij inbegrepen. Een zware dictatuur dankzij de corona crises. EEN NIEUWE CORONA DICTATUUR staat aan de vooravond van het uitstellen van de verkiezingen. En in de tussentijd wordt de zwaar verdeelde oppositie van binnen uit verder uitgehold. In een jaar van uitstel van een verkiezing kan er ontzettend veel gebeuren. Nu al merken wij de tegengestelde stellingname t.a.v. het invoeren van de avondklok tussen de VHP en de NPS.

OLIEVONDST, STRAFFELOOSHEID HOEFDRAAD, VALUTAWET, COVID-19 DEKMANTEL WET BYZONDRE TOESTAND EN DE TROEVEN VAN DE PRESIDENT 2 april 2020 07:58 UTC+0

Het tweesporen beleid van de nieuwe Govenor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is verwarrend maar enigszinds wel te begrijpen. Wat de harde economische stellingname van  Govenor Maurice Roemer betreft, zijn de President alsook de Volksvertegenwoordiging terug gefloten met een keiharde brief aan het staatshoofd dat de valuta wet als niet valide en desastreus wordt beschouwd.

Ten aanzien van het terugbetalen van de kasreserve van meer dan 100 miljoen aan de commerciele banken, lijkt het alsof de Govenor van de centrale bank de wetsovertreders de hand boven het hoofd houdt vanwege zijn stellingname. De Govenor weigert de overeenkomst met de banken te ondertekenen indien daarin niet is opgenomen de vrijwaringsclausule voor straffeloosheid. Deze stellingname kan ook met een andere insteek mogelijk verklaard worden, namelijk dat de Govenor zijn vingers niet wenst te branden aan een juridisch vraagstuk en met deze houding de deur wagenwijd open zet voor de vereniging van bankiers om de onafhankelijke rechter te adieren en daarover een uitspraak te doen. Na een rechterlijke uitspraak is de Govenor dan dubbel gedekt om wel of niet de clausule mee te nemen bij de ondertekening. Dit zou een mogelijke strategie kunnen zijn van de Govenor van de Centrale Bank, onder wiens leiding nu ook de zaak in het Nederlandse strafproces inzake  de 19,5 miljoen  in beslag genomen euro’s loopt. 

VALUTAWET EN AVONDKLOK

Van de nood wordt door de regering een deugd gemaakt om het volk te beschermen. Het corona virus geeft nu volop de gelegenheid aan het zittende regiem zich als volkshelden op te stellen. Het verzet van het intelligente  verstand versus dwang van de overheid wordt desondanks steeds manifester op elk gebied en elke sector in de samenleving. Het maatschappelijk middenveld pikt de economische maatregelen niet zonder meer, gezien het grote verzet tegen de valutawet. De medische sector steekt haar mening niet onder stoelen of banken wat betreft de Cubaanse medicijnen en de maatregelen van de regering die de plank volledig misslaan als het om de avondklok gaat ter bestrijding van het virus, want een virus waart niet alleen in de nacht rond maar veel meer overdag wanneer veel meer mensen elkaar ontmoeten. Het bewaren van de afstand van 1,5 meter wordt vaker door de overheid zelf geschonden, terwijl het volk enorm wordt beknot in haar bewegings vrijheid. De kleine ondernemers in met name de informele sector worden  zwaar getroffen. Hun verkoop en handel voor de dag, daar de markten overdag gesloten zijn en bijeenkomsten van een x-aantal mensen bij elkaar verboden zijn, drukt hun inkomsten naar beneden. De informele sector maakt een significant groot deel uit van de Surinaamse economie. En in deze sector heeft men geen financiele buffer opgebouwd om het gezin te kunnen onderhouden. De afhankelijkheid van grote delen van de samenleving worden steeds afhankelijker van voedselpakketten daar ook de familie in Nederland het zwaar heeft en veel minder geld en pakketten naar Suriname verstuurd. De overheid daarentegen voert een natte vinger beleid ten aanzien van de op elkaar afgestemde maatregelen in een volledig pakket ter bestrijding van het corona virus, waardoor het volk geen enkel vertrouwen heeft in de aanpak van de regering. Integendeel slaat de paniek toe en probeert iedereen individueel zijn eigen hachje te redden juist in een tijd dat nationale eenheid en nationaal vertrouwen een vereiste is. Maar het volk ziet ook dat controle zoek is bij de regering die de maatregelen afkondigd.

Met de rug tegen de muur vanwege de totale economische malaise en chaos rondom de valutawet, maar nu nog meer vanwege de nieuwe CCC+ RATING weet de regering dat zij moeilijk het volk in bedwang kan houden. Het maatschappelijk middenveld roert zich al vanaf 17 februari openlijk tegen het desastreuze beleid van de regering, terwijl ook de jongeren uit de NDP gebieden zoals Ramgoelan, Latour en Pontbuiten zich verzetten tegen de avondklok. De geest is uit de fles aan het raken en dat weet de regering bliksemsgoed. Bovendien staan de verkiezingen van 25 mei onder deze omstandigheden volledig onder druk omdat het COVID-19 virus een geschenk uit de hemel is voor een politiekvoering om zo lang mogelijk aan de macht te kunnen blijven. De gelegenheidswetgeving geeft de orde handhavers vrij brief om onder deze omstandigheden op te treden tegen politieke tegenstaanders of financiele bonzen. 

8 DECEMBER STRAFPROCES EN WET BURGERLIJKE UITZONDERINGSTOESTAND

De toon is door President Desi Bouterse gezet. Het 8 december strafproces moet hem door deze wet verder vrijwaren van strafvervolging. Maar gelukkig zal er rekening moeten worden gehouden met de INTERNATIONALE BEPALINGEN. In die zin is het uitstel van executie. Maar de President vreest nog veel meer, nu VENEZUELA volop weer in beeld is bij de Regering van de VS en er 15 miljoen dollar op het hoofd van NICOLAS MADURO is gelegd voor arrestatie inzake DRUGS. Desi Bouterse weet dat hij in Nederland een DRUGSVONNIS op zijn naam heeft staan en ook steevast in verband is gebracht met drugsgerelateerde activiteiten met Venezuela, persoonlijk en via zijn regering ook inzake witwasserij via de CBvS waarbij 19,5 miljoen euro in Nederland in beslag is genomen. Bouterse zou Bouterse niet zijn indien hij de omstandigheden compleet een andere draai geeft. Straks zal beweerd worden dat het de Amerikanen om de Surinaamse olie te doen is. Maar het is niet de olie want de drugs speelde reeds lang voor de olie en ook niet de Covid-19 dat de Surinaamse economie te gronde heeft gericht. Opvallend is steeds weer de bekendmaking van een olie vondst door de regering als er een downgrading van een van de gerenomeerde ratingbureaus komt. Bouterse verschuilt zich achter de olie en het Covid-19 virus.

Desi Bouterse voelt met de VERKIEZINGEN van 25 mei de hete adem in zijn nek en  zijn verlies naderen. UITVOERING VAN HET DECEMBER VONNIS is dan opeens grote realiteit. Het COVID-19 virus moet voor de President de redding brengen. Desi Bouterse zal net zoals bij de ondertekening van de valuta wet, volkomen lak hebben aan een breed gedragen maatschappelijk middenveld. Daarvoor zijn zijn persoonlijke en politieke belangen veel te groot. De dictatuur zal zich vestigen over Suriname indien niet de totale oppositie en het totale maatschappelijke middenveld de handen ineen slaan en overgaan tot een TOTALE POLITIEKE LOCKDOWN VAN SURINAME. De oppositie heeft al veel te veel kansen voorbij laten gaan om deze regering vroegtijdig aan de kant te zetten. Het regeiem Bouterse is levensgevaarlijk voor de democratie en de rechtsstaat, en dat weet de oppositie al zo lang. De vraag is waarom er zolang is getalmd om de regering naar huis te sturen. Het wachten snijdt nu de oppositie in de vingers want met COVID-19 heeft Desi Bouterse de tijd aan zijn zijde. De tijd is nu zijn beste bondgenoot, zijn formidabele schaakstuk, zijn troef die hij op tafel heeft gegooid.

DEVALUATIE EN INSOLVABILITEIT

De economische instorting van Suriname is nabij en om sociale onrust in te kunnen dammen is absolute macht een noodzakelijkheid. dat misbruik van macht om de loer ligt is de grote vrees van vele Surinamers. Het wantrouwen jegens de regering is gestoeld op haar geschiedenis. De belangenstrijd van de NDP regering om behoud van haar macht blijkt boven alles te gaan. COVID-19 is haar laatste strohalm. ECHTER, SURINAME IS NIET HET ENIGE LAND DAT POLITIEK BEDRIJFT MET DE PANDEMIE VAN HET CORONA-19 VIRUS. De verschuivingen van de wereldmachten zijn duidelijk zichtbaar. CHINA, RUSLAND EN DE VS verdringen elkaar bij de herinrichting van de wereldeconomie en de wereldmacht op zoek naar het VACCIN. Maar wat Suriname onder het mom van COVID-19 aan het voorbereiden is om de verkiezingen in haar voordeel te beslechten, is niets anders dan FRAUDE en MACHTSMISBRUIK. Het scenario is reeds lang geschreven door de machthebbers die zich nergens aan storen en alles onder een gelegenheidswet proberen te schuiven die dan ondersteuning vindt in de bestaande wetgeving. Op deze manier kan met gelegenheidswetgeving op een legale manier de DICTATUUR IN SURINAME gevormd worden. Dus gewoon langs democratische weg een volk compleet knechten en vervolgens onderdrukken. Te onderwerpen aan de wil van de machthebbers. GELEGENHEIDSWETGEVING is hierom levensgevaarlijk wanneer de zittende machthebbers in de Nationale Assemblee (DNA) de meerderheid hebben. In Suriname stoort dit regiem zich aan GOD noch GEBOD omdat zij de volle ondersteuning heeft van de coalitie in de DNA. Mijn visie  voor terugkeer naar HET PARLEMENTAIR STELSEL vindt in bovengenoemde vorming van een LEGALE DICTATUUR MIDDELS GELEGENHEIDS-WETGEVING  een van mijn vele onderbouwingen. 

VONNIS-SPOKEN-DANS & PATRONAGE VAN HOFPRESIDENT OMTRENT WEL OF GEEN (ON)GELDIGHEID TERUGROEPWET SAPOEN & CHITAN 7 april 2020 09:14 UTC+0

Stelling: NDP IS MEESTER IN HET PATRONAGE-MODEL

Het model van Bouterse kent slinkse elementen, net vooruitgeschoven pionnen die als dekking moeten dienen voor eigen interpretering van de wetten en eigen bescherming van het onderdrukkingsmechanisme door zich alsmaar te verschuilen achter ambten, instituten en organen van de staat. Het model van Desi Bouterse heeft een directeur als pion die alles wat niet past in het model van Bouterse alsmaar blijft goed praten en verdedigen. Deze directeur van het kabinet van de President ontpopt zich door de Bouterse scenario’s steeds weer als de enige echte betweter over recht en wet in Suriname. De president vaart op het compas van zijn directeur bestuurlijke en administratieve aangelegenheden. In het patronage model weet deze directeur met niet bestaande entiteiten, zoals een niet bestaand constitutioneel hof toen inzake het 8 december proces, de gehele rechtspraak in Suriname op het verkeerde spoor te zetten. In deze case heeft toen ook de Hofpresident Iwan Rasoelbaks, hier een stokje voor gestoken, door te beslissen bij vonnis dat de amnestiewet wel degelijk beoordeeld mocht worden door de Krijgsraad en zelf ook nog in dit byzondere geval van het 8 decemberproces terzijde mocht worden geschoven door de Krijgsraad. Wat toen ook geschiedde waardoor het 8 december proces zijn vervolg kon hebben en niet gestuit was door de amnestiewet. Anno 2020 zit de Hofpresident nog steeds  in de positie van waarnemer. Met een omstandigheid van een onzekere toekomst zien wij vele Surinamers eieren voor hun geld kiezen en principeloos keuzen maken die geschoeid zijn op persoonlijke leest. Overal, in de totale samenleving is dit fenomeen van de kromme rug, het eigen belang zichtbaar. Immers, zo werkt nu eenmaal het systeem van het patronage, het model dat door Desi Bouterse gekoesterd en veredeld is en Suriname letterlijk de afgrond heeft ingeduwd op alle vlakken en alle sectoren van de samenleving. 

TIMING

Desi Bouterse werkt met “tijdstip en omstandigheid”. Dit gegeven is cruciaal in het slagen van zijn scenario. Daarom heeft Bouterse ook alle tijd van de wereld en lijkt hij zich echt nergens druk om te maken. Vroeg of laat manoevreert Desi Bouterse zijn pionnen in posities waar zij zich niet meer zelfstandig uit kunnen bevrijden en maakt hen zo tot slaaf, tot spreekbuis en Boutist. De directeur van zijn Bureau Volks contacten is het schoolvoorbeeld hiervan. Al bij het eerste aantreden van het Kabinet Bouterse-Ameerali, reed deze Kenneth Sloote een scheve schaats op het ministerie waar zijn partijgenoot Ramon Abrahams de scepter zwaaidde als minister van Openbare Werken. Kenneth Sloote zou zich daar op oneigenlijke wijze een groot geldbedrag van tienduizenden euro’s hebben toegeeigend en werd op staande voet ontslagen. Na verguist te zijn door eigen partijgenoten op radio en televisie, mocht dit gevallen schaap aantreden bij zijn baas, zijn patroon, zijn partijleider en zijn volkspresident en werd hij op dit kabinet belast met de taak van bureau volkscontacten. Ditzelfde bureau dat weer als instrument werd ingeschoven in het scenario van overtreden van de COVID-19 regels door niemand minder dan de President. Wereldwijd werd dit wangedrag van de President viraal op social media, waar duidelijk met beeld en geluid van zeer dichtbij de President gefilmd is die zich zat te vermaken met een groep NDP-ers uit Flora. Dit wangedrag kwam direct dezelfde dag dat de President de natie toesprak op het zich houden aan de corona-regels en indien niet hij genoodzaakt zou zijn de noodtoestand uit te roepen, vooral ook omdat langs de grenzen er gewoon over en weer mensen in en uit gingen en dat met name het binnenland dus een risico factor werd van wel duizenden besmettingen. En uren daarna zat de President met sigaret aan de drank met jongelui, welke verklaring daarna luidde dat het bureau volkscontacten het werk zal overnemen maar dat de president een luisterend oor had gelegd omdat hij ongewild in die situatie gemanouvreerd was en door de jongeren langs de weg staande gehouden was. De president die publiekelijk zijn excuses hiervoor aanbood moet van de koude kermis zijn thuis gekomen dat er dus binnen zijn innercircle gefilmd is en de beelden op social media zijn gezet, een gedrag een president onwaardig, met pet en sigaret in een niet nuchtere toestand. Maar de president redt zich er altijd uit met zijn voorgeschoven pionnen. Over de gehele linie van het patronage model zijn de pionnen in place. Maar zo kan je nooit een land opbouwen. Met eerlijkheid en ondersteunt door de wetenschap weet elk land zich te ontworstelen uit de greep van zijn eigen problemen. Suriname zal deze drempel moeten nemen, maar voor nu blijft het toch allemaal lood om uod ijzer omdat de jonge nieuwe politici op hetzelfde model varen met hier en daar nuance verschillen. Het oude model van patronage moet overboord, en eerder dan dat zal Suriname in armoede blijven. De ratingbureaus liegen er niet om, downgrading op downgrading, eerst van Finch, toen Standerd adn Poors en nu Moody’s. 

INZET VAN LEKEN

Bewust wordt met ondeskundigen gewerkt opdat het model van hogerhand gemanipuleerd kan worden. Wanneer cruciale schakels zoals het Hoofdstembureau of welk ander orgaan ook haar werk niet weet te doen, kan dat in het ene geval gunstig uitpakken als het de heersers uitkomt. In het andere geval wanneer het ongustig voor hen dreigt uit te pakken, nemen zij dan direct het roer over of zetten de pionnen in ter vergoeielijking van het kwaad dat geschied is. De puppets on a string zijn zeer talrijk  binnen de NDP om het model zo overeind te houden. 

COVID-19 ALS DEKMANTEL & WET UITZONDERINGSTOESTAND DWARSBOOMT 8 DECEMBERPROCES EN MOGELIJK DE VERKIEZINGEN 7 april 2020 09:15 UTC+0

Een bewijs wederom van een verdeeld oppositie die zich blind staart op alleen maar politieke macht en het winnen van zoveel mogelijk zetels. Niet begrijpende wat een voorhoederol de rchterlijke macht vervult zonder ondersteuning van de politieke oppositie tegen het regiem Bouterse. De vernuftige wet uitzonderingstoestand maakt dat de President persoonlijke belangen met drogredenen wist veilig te stellen. Onder het mom van covid-19 heeft de President zijn politieke macht zwaar verstevigd en verschijnt hij wekelijks op de Televisie als vader des vaderland die het volksbelang aangaande de algehele gezondheid verdedigd. Het enorm lage percentage covid besmettingen en tot op dit moment slechts 1 covid dode weegt niet op tegen de bijna draconische maatregelen die onder de wet uitzonderingstoestand zijn getroffen. Een avond klok en de vrijheidsberoving van ons volk wordt door de oppositie niet aan de kaak gesteld. Alles om de verkiezingen maar door te laten gaan, en de President niet de gelegenheid te bieden om over te gaan tot de noodtoestand. De houding van de oppositie maakt dat de President en zijn coalitie in de Nationale assemblee de wetten vertrappen en gelegenheidswetgeving erdoor heen rammen in een rap tempo wanneer zij hun snode plannen moeten uitvoeren in een scenario. De oppositie heeeft in dat soort gevallen altijd weer alleen maar een mening klaar, maar een gezamenlijke verklaring of een gezamenlijke actie blijft totaal uit. Daarom doet Bouterse wat hij wil, legt hij gewoon wetten naast zich neer en schoffeert hij de volksvertegenwoordiging en de rechterlijke macht keer op keer. Iedereen zit, scheldt en kijkt er gewoon naar, en zoals Bouterse altijd gezegd heeft: ” terwijl de honden blaffen trekt de caravaan rustig verder”.

PROGNOSE VHP VERSTERKT JALOEZIE & VERDEELDHEID OPPOSITIE 10 april 2020 09:17 UTC+0

De kortzichtigheid van met name de VHP die de huid bijna al verkocht had alvorens de beer geschoten was, wordt wreed afgestraft. Binnen de oppositie heerst er veel wantrouwen. Een nationale oppositionele coördinatie is nooit van de grond gekomen in de vorm van bijvoorbeeld een Instituut ter beeindiging van het Tijdperk Bouterse. Geef het beestje een naampje en bundel de natie in een brede beweging tegen dit tijdperk dat Suriname op bijna alle vlakken verwoest heeft. Iedereen preekt maar voor de eigen parochie en dat is de nekschot die men zichzelf geeft als oppositie. Een verdeelde oppositie zal nooit in staat zijn het tijdperk Bouterse te verslaan. 

DE TEGENBEWEGING DIE ER NOOIT KWAM IN SURINAME: HET PATRONAGE VIRUS BLIJKT ONUITROEIBAAR 12 april 2020 08:43 UTC+0

Alle politieke partijen opereren binnen de marches van het PATRONAGE MODEL. In wezen blijft de basis dus precies hetzelfde maar komen steeds andere politici aan het roer.  MAAR HET KOLONIAAL MODEL EN POLITIEK SYSTEEM MET VEROUDERD KIESSTELSEL WORDT NIET VERANDERD EN BLIJFT HETZELFDE. En precies hier zit de kern van de armoede in Suriname, NAMELIJK DAT HET DENKEN OP OUDE PATRONEN GEBASEERD IS. Het DENKEN MOET OMGEGOOID WORDEN WIL ER UBERHAUPT VAN ENIGE ONTWIKKELING SPRAKE ZIJN. En helaas maakt de VHP binnen het patronage model toch kardinale strategische fouten.

En omdat er geen sprake is van een tegenbeweging, zien wij dat er over en weer in alle politieke partij mensen overlopen. Zeer felle tegenstaanders van Bouterse uit oppositionele politieke partijen worden zonder schroom  zijn vrienden: Raymond Sapoen, Chitan, Sharmila Mansaram, William Waidoe, Ahila Welles zijn maar enkele van de vele namen. Omdat er geen tegenbeweging is waar vanuit een gecoordineerd centrum de strijd tegen een tijdperk van verwoesting wordt geleid en gestuurd, hebben gelukszoekers alle vrijheid en grijpen dezen ook hun kans om persoonlijk gewin na te streven onder het mom van noem maar op. Alsof dit de issue is, de discussie blijft maar op dit lage niveau gevoerd worden terwijl de kern is dat Suriname juist af wil van dit soort mensen die de politiek ingaan om prive vooruitgang, om er zelf beter van te worden. Zolang de discussie niet in de nationale sfeer wordt betrokken van de zuivere wetenschap versus de “Hoi-Polloi” patronage, zal Suriname in armoede gedompeld blijven. Het niet veranderen van de tegenstelling waarbij de wetenschap het hoogste woord heeft zal maken dat de “vuile politiek” in Suriname de overhand zal blijven houden en dat de wisseling van de wacht slechts gaat om Lood om oud Ijzer, of wel ” same shit, but other flies”. 

Verdeeldheid en het armoede vraagstuk

Vanwege de hantering van dezelfde patronage modellen door de gehele oppositie, ook door de nieuwe jonge partijen met jonge leiders als Curtis Hofwijks, Maisha Neus en Cedric van Samson, blijft Suriname verdeeld. Ieder denkt de wijsheid in pacht te hebben en het juiste recept voor de ontwikkeling van Suriname te hebben. De ontwikkeling zit hem in het anders denken over het armoede vraagstuk in Suriname. Verandering van denken vergt een brede nationale beweging. Maar juist waar men zegt tegen te vechten, dat heeft zich in het brein van deze anti-Bouterse mensen genesteld. Ze zijn behept met hetzelfde patronage denken wat maakt dat Desi Bouterse een voorsprong van 40 jaren heeft. Wie in de arena van Bouterse treedt met hetzelfde denken, het dezelfde patronage-baggage, moet beseffen dat er een niet in te halen achterstand is. Dit gegeven maakt dat het roer omgegooid dient te worden waarop Desi Bouterse en zijn tijdperk van verderf, op achterstand worden gezet. Was er sprake geweest van een nieuwe beweging van de wetenschap als leidende factor voor ontwikkeling, dan was de achterstand van de NDP  in een keer  op 1-0 gezet. De rollen waren dan omgedraaid en door de waarachtige keuze van de waarheid dat het niet de armen zijn die de rijken helpen, maar precies andersom, een niet meer in te halen achterstand voor de NDP. Op 17 februari 2020 heeft het gehele maatschappelijke middenveld getoond achter deze denkwijze te staan maar heeft de oppositie dit niet kunnen oppakken omdat die zo verdeeld is als maar wat. De sluwe  politicus Bouterse daarentegen pakte zijn achterstand wel op door zwaar op het COVID-19 virus te gaan leunen als een waar geschenk uit de hemel. De economische impact van zijn maatregelen richting de kleine en middel-grote ondernemers, zal een grote politieke impact hebben richting de verkiezingen. De volkspresident toont hiermee in de ogen van de kleine man dat hij hen helpt te overleven. Het is waar dat de informele sector ongeveer 60% uitmaakt van de economie, de kleine hosselaars weet de President op deze manier aan zich te binden. “De- armen-versus-de-rijken- denken”, wordt vanwege het corona virus goed bediend door de President die op deze manier een groot deel van de arme achterban weet weg te houden bij de oppositionele politieke partijen die op dezelfde leest van het patronage de arme bevolking proberen te bespelen en naar zich toe te trekken door vooral populaire laag geschoolde partijleden op de kandidatenlijsten te plaatsen. Met alle respect, maar een parlement verdraagt zich niet met laaggeschoolde mensen. Anti-Bouterse Activisten die prijken op de kandidaatlijsten van politieke partijen, een bevestiging van een zeer tragische ontwikkeling voor Suriname. 

Accent verleggen naar jongeren en vrouwen

Noch jongeren, noch vrouwen kunnen binnen het patronage systeem fundamentele verandering brengen door omvorming van het beleid naar een zakelijk wetenschappelijke aanpak. Het steeds de nadruk leggen op verjonging en meer vrouwen in de politiek is slechts een manier om zieltjes te winnen. Alles blijft gewoon bij het oude en het is daarom ook frappant hoeveel politieke partijen elkaar af proberen te troeven met opname van jongeren en vrouwen op verkiesbare plaatsen voor de verkiezingen van 25 mei 2020.

UITLOKKING: DESI BOUTERSE FORCEERT NOODTOESTAND IN NICKERIE, HET MAROWIJNE GEBIED EN HET BINNENLAND. MILITAIREN EN INHEEMSEN ROEREN ZICH. 13 april 2020 09:38 UTC+0

De COVID-19 wordt gebruikt om het Binnenland in militaire greep te krijgen. Waar is de President zo bang voor? Want hij neemt zijn eigen regels niet serieus zoals breed in de nationale en internationale pers werd uitgemeten.

De naam van Ronnie Brunswijk als bevrijder van Suriname, wordt binnen de Marron- en Inheemse gemeenschappen steeds vaker genoemd. Brunswijk heeeft in het verleden bewezen de gewapende strijd tegen Bouterse niet te schuwen, al dan niet geinitieerd of gesteund door het buitenland, met name Nederland. Anno 2020 gaat deze strijd door op democratische leest geschoeid, en nu hand in hand met de Inheemse broeders. Dat komt steeds duidelijker naar voren. De eenheid van het binnenland is noodzakelijk in de strijd tegen het Bouterse regime. Brunswijk ontpopt zich steeds duidelijker als de redder des vaderland. Het is niet zonder reden dat Bouterse zo zwaar richting het Binnenland dreigt met een noodtoestand. In het binnenland dreigt de NDP van Bouterse terrein te verliezen en de persoon Bouterse is steeds minder populair. Het is Ronnie Brunswijk die zijn plaats inneemt en de binnenland bewoners probeert te verenigen tegen het bedrog van Desi Bouterse. In de stad is het de VHP als grootste oppositionele politieke partij die de strijd tegen Bouterse zou moeten aanbinden. Maar de VHP dreigt het te verliezen daar zij niet in staat blijkt de oppositie in een strategisch partnerschap te verbinden in de strijd tegen Bouterse en zijn regime. De VHP heeft de strategische fout begaan om alleen voor 28 zetels te gaan, in plaats van de zo broodnodige samenwerking om tezamen het hoogste aantal zetels te behalen en samen op te trekken tegen de hoofdvijand. De VHP heeft in de stad alle mogelijkheden voorbij laten gaan om samen met de NPS en de ABOP met de Mapane beweging erbij en de orange-movement een massale beweging op te zetten tegen het regime. Op een natuurlijke manier heeft de VHP zichzelf als leider uit de markt van de oppositionele beweging geplaatst vanwege haar zelfzuchtigheid naar macht en 28 zetels. Deze isolatie van de VHP is Bouterse niet ontgaan, en ook de ABOP leidingis dit niet ontgaan. De ABOP en de PL hebben de zwakte geconstateerd en namen voorzichtig een stukje leiding over door hun samenwerking inzake kandidaat stelling in bepaalde districten. De VHP daarentegen is aan het eroderen en geplaagd door overloperij. De VHP leider zal door zijn verkeerde prognose het onderspit gaan delven en de macht en het leiderschap aan Ronnie Brunswijk moeten overlaten. Het binnenland is immers het economische hart van Suriname en gecombineerd met de olie vondsten had de bundeling tussen ABOP en VHP al veel eerder aan de samenleving gepresenteerd moeten worden. Maar de VHP leiding liet verstek gaan en zag eerder een kans van slagen in haar omgevormde strategie van zelf het binnenland in te trekken en de partij om te vormen. Maar mensen zijn niet gek, en zien precies hetzelfde denken terug van de NDP en het misbruiken van de laaggeschoolde mensen. Alle politieke partijen opereren binnen de marches van het PATRONAGE MODEL. In wezen blijft de basis dus precies hetzelfde maar komen steeds andere politici aan het roer, MAAR HET MODEL WORDT NIET VERANDERD EN BLIJFT HETZELFDE. En precies hier zit de kern van de armoede in Suriname. Het PATRONAGE MODEL MOET OMGEGOOID WORDEN WIL ER UBERHAUPT VAN ENIGE ONTWIKKELING SPRAKE ZIJN. En helaas maakt de VHP binnen het patronage model toch kardinale strategische fouten. 

Door de zwakte van de VHP en het uitblijven van de eenheid van de oppositie probeert Bouterse letterlijk terrein te winnen. Er moet een clash worden geforceerd aan beide landsgrenzen om de noodtoestand te rechtvaardigen onder het mom van Covid-19 Wet uitzonderingstoestand, dezelfde wet waarmee ook de bankwet en de wet op de staatsschuld opzij kunnen worden geschoven. De regering staat boven de wet met de wet uitzonderingstoestand. Maar de PROCUREUR GENERAAL legt net als de GOVENOR van de CENTRALE bank eerder deed met de VALUTAWET deze wet ook naast zich neer. Het DIRECTORAAT NATIONALE VEILIGHEID moet de gemeenschap komen uitleggen waarom er met buitenlanders de arrestatie van Cairo is ingezet. Het “A NO MI” kan niet geldig zijn, nu er door DNV zelf is toegegeven dat zij achter de actie zaten. 

TOTALE OPPOSITIE NOG OP HET KERMIS TERREIN VAN BOUTERSE. EEN VOLK NOG IN DE SLAAFSE PATRONAGE CARROUSEL 19 april 2020 08:04 UTC+0

Bouta wikt en Bouta schikt keer op keer. Hij isoleert en blijft de oppositieleiders tegen elkaar opzetten om zo de verdeeldheid in stand te houden. Wantrouwen scheppen onder zijn politieke vijanden blijkt een beproefd concept te zijn. MAPANE en NIEUWE WIND of NIEUW TIJDPERK kunnen hierdoor maar moeilijk postvatten.

Die “Djuka’s” waren a-nationalisten en huurlingen betaald door Nederland. Met de denkwijze van het nationalisme is Brunswijk gestuit en zijn de wapens neergelegd nadat er democratische verkiezingen in het vooruitzicht waren gesteld. Het JUNGLE COMMANDO heeft dus wel degelijk wat af kunnen dwingen en de militairen naar de achtergrond weten te drukken. Na de binnenlandse oorlog is dit feit niet goed geinterpreteerd door de oppositie en bleven de Marrons de gevaarlijke huurlingen die het binnenland als hun eigendom beschouwen. Dat is de tweede dwaling die Desi Bouterse de natie liet geloven en de verklaring na de GRONDENRECHTEN CONFERENTIE ademde de geest uit van de “hebzuchtige en domme Inheemsen en Marrons” die een staat in een staat wilden vestigen.

Post Slolkertsijver werd overvallen op 21 juli 1986, militairen zijn ontwapend en krijgsgevangen gemaakt, de Binnenlandse Oorlog was begonnen.

Op weg naar de verkiezingen 25 mei 2020 is de binnenlandse oorlog nimmer geanalyseerd door welke oppositionele politieke partij dan ook. De positie van de leider van het Jungle commando eveneens. Nog steeds zit Suriname met haar denken in de positie van “die domme djuka’s”.  De grootste politieke partij de VHP die Suriname wil redden had beter moeten weten, zeker toen zij haar partij opengooide voor alle bevolkingsgroepen. Voor het eerst in de geschiedenis ging de VHP oppositie voeren in het binnenland. Helaas op dezelfde leest geschoeid als  wat de NDP ook doet, zieltjes te winnen. Om de NDP te kunnen verslaan zou het zieltjes winnen achterwege moeten blijven en zou het van strategisch inzicht hebben getuigt als de VHP een strategisch partnerschap was aangegaan met de ABOP, de politieke partij voortgesproten uit de binnenlandse oorlog. Vanwege het patronage systeem is het hoppen en overlopen en samenwerken met de vijand een realiteit die niet uit de weg kan worden gegaan. Daarom vertrouwt niemand elkaar in Suriname. Om het oprechte vertrouwen te krijgen van het arme volk is het een voorwaarde om af te rekenen met dit patronage systeem en in de eerste plaats dus de veredelaars van dit systeem, Desi Bouterse en zijn NDP clan, te verslaan. Hoe dat moeten is een vertrouwensband door middel van analyse te smeden met de gehele oppositie. Dit vertrouwensplan zou de verantwoordelijkheid van de VHP moeten zijn. Er zijn talrijke kansen geweest om een vertrouwensband te smeden met de oppositie maar de VHP liet die allemaal aan zich voorbij gaan. Ook de NPS werd door de VHP op afstand gezet. De NPS bleef niks anders dan met de ABOP de MAPANE BEWEGING als culturele band te smeden, maar een politieke voortzetting bleef helaas uit. Het zijn de NPS en de VHP die op persoonlijke analyse de onderliggende strijd tegen de PL en de ABOP voeren  vanwege hun verraad door samen te werken met de NDP in 2010 en 2015, totdat Bouterse hen er allebei uittrapte.  De politieke analyse en betekenis van met name de ABOP is door de VHP over het hoofd geslagen. Juist omdat vanwege het patronage systeem niemand te vertrouwen is, had dit denken doorbroken kunnen worden door de geboden kansen van samenwerking aan te grijpen, zoals toen de MAPANE beweging geproclameerd werd. Historische feiten mogen niet weggedrukt worden. Feit is dat het de Creolen zijn die zowel in de stad als het binnenland altijd het voortouw hebben gehad. De VHP moet niet denken dat zij met de orange movement dit historische feit kunnen uitwissen. Hier zit de kardinale denkfout bij de VHP, haar politiek-historische analyses kloppen niet. En precies hierom, door dit gebrek aan analytisch inzicht, is de VHP zich op de kermis van Desi Bouterse aan het bewegen en een soort Juan Guiaido rol aan het spelen. Nu zelfs ook de VS is afgestapt van het “Juan Guiaido-scenario” moet de VHP leiding toch inzien dat zij haar grote kans om door middel van samenwerking en lijstverbindingen de NDP te verslaan, lelijk heeft verkeken. De VS willen zowel van Maduro als Juan Guiaido af en willen een totaal nieuw zakelijke leiding in Venezuela. Van de internationale politiek moeten de wijze lessen getrokken worden. De VHP leiding heeft zich verkeken door al in een zeer vroeg stadium haar kracht te etaleren en haar partijleider in de positie van toekomstig president te plaatsen. Dit egocentrisme en egoisme van de leider van de VHP breekt haar nu vlak voor de verkiezingen op. Er is veel ontevredenheid over niet alleen het opengooien van de VHP maar meer nog dat dit opengooien niet die vruchten zal opwerpen die de VHP dacht te kunnen vangen door het binnenhalen van populaire laaggeschoolde personen uit andere politieke partijen. Dit scenario zal vroeg of laat de VHP opbreken omdat het totaal geen enkel verschil maakt met wat de NDP doet, het binnenhalen van weglopers. 

De discussie moet gevoerd worden dat politiek niet betekent “dieven met dieven te vangen” en dus activisten en entertainers naar voren te schuiven op kandidaatlijsten. Politiek is een wetenschap en de scholing van een  een volksvertegenwoordeiger moet minimaal een HBO niveau zijn. Ministers en de President dienen het profiel van een academicus te hebben met de nadruk op intellectuele vaardigheden en een wetenschappelijke inborst. Suriname dient af te rekenen met de denkwijze dat het Hoi-Polloi ontwikkeling kan brengen want dat is nergens ter wereld nog bewezen. Wetenschappers en intellectuelen met een academische graad kunnen ontwikkeling brengen. Dat is het harde feit waar Surinamers niet over durven te praten. En zolang deze discussie uitblijft zal het “hoi-Polloi” het hoogste woord blijven voeren in Suriname en Suriname een bananen republiek blijven. 

Wie zich op het kermisterrein van Bouterse begeeft moet weten dat hij op Maffia gebied is. Op zijn minst zouden de bezoekers een rode barret of militaire camouflage bovenkleding kunnen aandoen om af te schrikken met op de heup een cowboy-set met speelgoed pistool of een houten houwer of lans. Maar geheel ongewapend het maffia terrein betreden en te denken dat de strijd in jou voordeel beslecht zal kunnen worden, is pure naiviteit en miscalculatie. Verkeerde prognoses worden keer op keer door de oppositie gemaakt, hetzij dat de ABOP alleen vanwege haar historie duidelijker taal durft te spreken zowel in body-language en in wat zij daadwerkelijk doen. Goed of fout, de toon wordt wel gezet, het is de taal van de laaggeschoolden maar ook de taal die de maffia-leiding verstaat. Helaas is vanwege het patronage het onderwijsniveau in Suriname heel laag, slechts ongeveer 5% van de bevolking heeft een hogere beroepsopleiding of Universiteit op zak. En Desi Bouterse heeft niets liever dan dit patronagesysteem in stand te houden. Maar het dilemma, de gekke tegenstelling is juist dat het ongeschoolde volk juist verlangd naar de tijd van weleer toen alles onder leiding van de hoog geschoolde Surinamers ten tijde van het kolonialisme veel ordelijker verliep en waar de armoede veel minder schrijnend was dan nu het geval is onder het regiem van Bouterse met zijn zogenaamde revolutie.

Economie

De VHP onderschat tevens de nieuwe rol van de Hindoestaanse grootkapitalisten die hun plek binnen de ABOP gevonden hebben met het oog op het binnenland. De strijd die economisch woedt in Nickerie binnen de rijstsector mag niet licht worden opgevat, evenals de positie van Top NDP-er Rachid Doekhi in Nickerie die het binnen zijn eigen politieke partij aan de stok kreeg met de toppers Desi Bouterse en Ramon Abrahams. Is het toeval of is er misschien een link tussen wat er in Nickerie  gebeurt in het hart van de rijstproductie, wat er verder gebeurt in het illegaal de grenzen oversteken in met name het Marowijne gebied en de hulp van de Indiaanse kapitein uit Erowarte en twee militairen, met wat er gebeurd is door de Nationale Veiligheidsdiensten met de aanpak van de ex-militair Cairo van de politieke partij STREI, en de inbraak in de auto van Mathoera??? Donderdag 16 april Cairo naar zaterdag 19 april Mathoera is een verschil van twee dagen. 

VHP IN DE VOORHOEDE MET STEUN VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES TEGEN HET TIJDPERK BOUTERSE 20 april 2020 08:21 UTC+0

Desi Bouterse, Etienne Boerenveem, Ivan Graanoogst, Melvin Linscheer, Laurens Neede zijn achter de schermen de mensen die de Surinaamse economie volledig in eigen hand willen. Ik heb in mijn verschilllende artikelen al vaker gerefereerd naar de areas of interest en de uitgegeven concessies in het binnenland die in de boezem van deze kleine groep en hun trawanten zijn. Stromannen in hun bedrijven, raden van commissarissen in staatsbedrijven, overal hebben deze lui met hun stromannen een dikke vinger in de pap. In Nickerie proberen zij naast dat zij  Staatsolie in Saramacca al lang in hun boezem hebben gebracht, ook in het hart van de rijstsector te infiltreren.  Het binnenland, Saramacca en Nickerie zijn strategische productie gebieden voor de belangen voor deze groep. Hebben zij de economie in handen dan zal elke komende regering met hen moeten delen, want ook de handel in valuta hebben zij in handen. De kunstmatige stuwing van vreemde valuta en het systematisch devalueren van de Surinaamse dollar, levert hen de hoofdprijs op daar zij de Moederbank en de overige banken ook nog leeg plunderen om via o.a. Chotelall de goedkoop opgekochte dollars van burgers bij de banken tegen een hogere koers dan de bank aan de spaarders te verkopen. Dus handel in het eigen spaargeld van de burgers die door diezelfde burgers voor hun eigen geld duurder wordt verkocht en zo worden deze gasten schatje hemeltje rijk. Het zou geen gekke veronderstelling zijn om de vraag te stellen wie de meeste valuta bezit, de banken of deze groep particulieren rondom de President, allemaal NDP toppers en hun handlangers in de schaduwregering op het kabinet van de President en hun coalitie pajongwaaiers in de Nationale Assemblee. Deze situatie is voor ons volk onhoudbaar. Nu de VHP het Presidentschap ambieert, de nieuwe politieke partij STREI niet bang is om juridische processen aan te spannen tegen ministers en tegen de Staat Suriname, Ronnie Brunswijk en de Inheemsen in het binnenland begrijpen dat hun grondenrechten bewust niet geregeld zijn door dit regiem, is er een natuurlijk bondgenootschap ontstaan dat ervoor moet zorgen dat Februari 1980 en 8 december 1982 zich niet herhaalt in die zin dat niet mensen plotseling opgepakt worden en verdwijnen. 

HEZBOLLA

Hezbolla is waarschijnlijk echt geen verzinsel geweest van de Amerikanen, immers zij weten precies wat er zich in ons binnenland afspeelt. Dino Bouterse met zijn CTU moest zijn vader in de tijd bescherming bieden indien het deze clan was gelukt de totale economie in hun handen te krijgen. De Amerikanen sneden hen als eerste de pas af door Dino Bouterse, de angel, eruit te lichten. De gewelddadige en bevreesde gewapende CTU werd ontmanteld want het doel om bescherming van de clan en hun brein, de coupleider Bouterse viel weg. Er moest een andere lijn geschapen worden en die ging via de reguliere weg van het ministerie. De minister Ronnie Benschop werd de Dino-schakel die het Nationaal Leger de Hezbolla taak liet overnemen. De ex- Militairen Rodney Cairo en Day werden door hun kritische opstelling ontslagen en werden beiden lid van de nieuwe politieke partij STREI. In de hoedanigheid van burger, politicus op de kandidatenlijst van STREI en ex-militair stelde deze Cairo 13 indringende vragen aan de minister Benschop. De Inlichtingendienst o.lv. Melvin Linscheer greep in en in de nacht van donderdag 16 april werd een inval gepleegd in het his van deze ex-militair. De kranten stonden er bol van en de partijleider van STREI, Maisha Neus zou net zoals de VHP dat ook deed, de zaak in internationale wateren brengen. Voorzover dat het al niet was. Desi Bouterse en zijn clan beseffen dat zij omsingeld zijn, nationaal en internationaal. Im buurland Brazilie zwaaien de militairen de scepter, in Bolivia is Evo Morales afgezet door het leger, in Guyana pleegde de zittende President Granger verkiezingsfraude waarop de ogen van de wereld direct op dit kleine buurland van Suriname warn gericht, Frans Guyana  is Europees grondgebied en in Venezuela is het heet onder de voeten van vriend Nicolas Maduro. In Suriname is het binnenland afgesloten voor de clan van Bouterse omdat zowel de Inheemsen en Marrons hen niet meer lusten en in Paramaribo weten STREI en de VHP de internationale kananlen te vinden, de Ambassades te betrekken bij de dreiging van politieke achtervolging, geweldpleging en foltering en muilkorfing van critici. Het regiem Bouterse is gewaarschuwd. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen en over slechts een maand is het 25 mei, de afrekeningsdag van dit regiem. De clan van Bouterse zal haar verlies niet accepteren en een binnenlandse oorlog zal dit keer veranderen in een burgeroorlog indien de NDP het in haar hoofd haalt te frauderen. De laatste opiniepeiling gaf de dramatische terugval van de NDP ruimschoots aan, het volk is echt moe van deze onderdrukking die al 40 jaren aanhoudt. Met de steun van het buitenland voor de oppositie van Suriname kan Bouterse de hulp van CHINA en RUSLAND inroepen. Met die buitenlandse huurlingen in te zetten tegen het eigen volk, zijn de rollen dan omgekeerd. Trouwens die rollen waren altijd al omgekeerd want met hulp van Nederland pleegde Bouterse in 1980 zijn coup. Tegen zijn eigen volk is deze zogenaamde volksleider toen opgestaan, een huurling van Holland, toen al. In 2020 zal hij bij dreigend verlies het niet veel anders doen, maar nu met CHINA en RUSLAND. Maar 1980 is geen 2020, Surinamers hebben geleerd van de binnenlandse oorlog.

DE BINNENLANDSE OORLOG IN ANDER PERSPECTIEF GEZIEN. 20 april 2020 09:06 UTC+0

Na de binnenlandse oorlog heeft Bouterse begrepen hoe belangrijk het binnenland is. Strategisch en voor de mijnbouw, de kern van de economie. De rollen zijn nu weer omgedraaid want anno 2020 begrijpt Brunswijk hoe belangrijk het binnenland is om Bouterse ten val te brengen. De Marron en Inheemsen lusten de NDP niet en Desi Bouterse heeft zijn ware gezicht getoond aan deze mensen. Het binnenland afsluiten voor de NDP en de clan van Bouterse zal niet zonder slag of stoot gaan. Maar de voormalig Jungle Commando leider en nu de voorzitter van de politieke partij de ABOP, zal er alles aan doen de fysieke en politieke leiding in het binnenland te heroveren op de top militairen die hun prive belangen beschermen van de troon te stoten. De prive belangen van de clan die met militair machtsvertoon worden beschermd is een complete sta in de weg voor nationale ontwikkeling. Investeerders worden via de areas of interest direct gekoppeld aan deze clan. De vele scalians wordt geen strobreed in de weg gelegd door de regering.De vraag blijft van wie de scalians zijn. Zo een lijst zou de media veelvuldig moeten publiceren gepaard gaande met opinie artikelen over deze zeer milieu onvriendelijke vaak illegale praktijken in het binnenland die maar gedoogd worden. Deze wanorde in het binnenland is een zeer belangrijke issue voor het voortbestaan van Suriname en het voortbestaan van het traditioneel gezag. Het tijdperk Bouterse heeft diepe wonden geslagen: 8 december 1982, de binnenlandse oorlog en MoiWana en de knechting en onderdrukking van een heel volk. De machteloosheid in Suriname is enorm, een gevoel dat wij nooit meer verlost zullen worden van dit regiem Bouterse. Zelfs de verkiezingen worden gevreesd, gevreesd wordt voor vals spel, fraude gepleegd door het regiem om koste wat kost haar macht te behouden, want de prive belangen van de clan zijn onvoorstelbaar groot.

GEOPOLITIEKE BOM IN DE REGIO. BANGE BOUTERSE LEUNT OP CHINA EN RUSLAND  21 april 2020 11:56 UTC+0

Bouterse is niet gek. Maar Brunswijk is ook niet gek. Het binnenland heeft als grondstof DIAMANT. De belangen van CHINA en RUSLAND in Suriname zijn enorm, niet alleen qua grondstoffen maar ook vanwege de strategische ligging van Suriname. De crisis rondom het Corona virus heeft wereldwijd het ware gezicht van China getoond mbt de Afrikanen in dat land. De ABOP grijpt deze kwestie natuurlijk aan om de Chinezen in het Surinaamse binnenland de pas af te snijden. Wat de Chineze multinationals in het binnenland aan vernietiging van ons milieu veroorzaken is enorm. Om maar niet te spreken van het bijna gratis wegslepen van onze rijkdommen. Deze situatie in ons binnenland willen de Chinezen en Desi Bouterse ook zo houden. Suriname is dus volgens Ma Dinie van de VHP  in het vizier van de Amerikanen. Maar volgens Ma Dinie zijn er nog 200 RUSSEN die klaar staan in Guyana. Dat er wel degelijk iets aan de hand is heeft het ingrijpen van de SURINAAMSE INLICHTINGEN DIENST bewezen bij de arrestatie van Cairo. Spaanssprekende zwaar bewapende  mannen bij zijn arrestatie doet denken aan de CTU praktijken met de link naar de HEZBOLLA via DINO BOUTERSE. 

Het regeim in Suriname is geisoleerd dus grijpt de oude HUURLING DESI BOUTERSE naar ondersteuning van vreemdelingen  om in het zadel te blijven zitten: Chinezen, Russen en Spaans sprekenden. 

Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt. Dit keer zal de ABOP wederom ons Binnenland en het traditioneel gezag moeten beschermen langs de politieke lijn van de verkiezingen. Maar de Amerikanen laten hun MONROE DOCTRINE niet los dus is Suriname door de vriendschap van Bouterse met CUBA en VENEZUELA in de vuurlinie komen te staan. De VS is Nederland niet en DONALD TRUMP heeft de reputatie van een havik die openlijk China aanvalt als de natie die de wereld heeft opgezadeld met het CORONA VIRUS en daarom steevast spreekt van HET CHINESE virus. DE VS heeft in dit kader dan ook de WHO aangepakt die volgens Trump te nonchalant heeft opgetreden tegen de Chinese aanval op de wereld. 

HERHALING 8 DEC 1982

De President heeft ergens  lucht van gekregen. De Wet uitzonderingstoestand is niet voor niets aangenomen. Er kan snel gehandeld worden tegen alle wettelijke procedures in. De President heeft almacht en schuift alle wetten opzij onder het mom van Corona crisis, terwijl hij bliksemsgoed weet dat er waarschijnlijk een coup tegen hem in de maak is. En elke coup wordt intern ondersteund. De uitgelezen politieke partijen om hieraan hand en spandiensten zouden kunnen verlenen zijn STREI, VHP en ABOP. Als er al uberhaupt sprake van een coup zou zijn dan zou dit scenario van de ondersteunende politieke partijen goed overeenkomen met de Surinaamse realiteit. In Nickerie is het hart van de rijstsector, de voedselbron voor de gehele natie. In het binnenland de electriciteit en de grens aan Europa, namelijk Frans Guyana. De twee ex-militairen bij STREI die openlijk de wantoestanden binnenhet leger aan de kaak hebben gesteld zijn een gevaar, een groot gevaar voor Desi Bouterse. Het NATIONAAL LEGER is een verlengstuk van de minister van Defensie. Zowel de NPS als de VHP hebben in het nabije verleden in de Nationale Assemblee hier vragen over gesteld. Met name het ABOP-DNA lid Edward Belfort heeft herhaaldelijk de wantoestanden binnen het Nationaal leger aangekaart. Dat het dus geen toeval is dat in de richting van STREI, arrestatie van Cairo, ABOP/Grensrivier en NOODTOESTAND dreiging door de President en Nickerie de rijstsector, allerlei erupties plaats vinden, horen waarschijnlijk bij de angst van Bouterse “THAT SOMETHING IS COOKING” Desi Bouterse voelt zijn einde naderen. 

De economie is aan diggelen. De valutawet heeft alles verder verergerd. De smokkel uit de jaren 1980 is weer helemaal terug. Aan de Marowijne rivier worden Surinaamse producten over de grens verkocht tegen harde valuta. Valuta die in Suriname steeds schaarser worden. Tussen de handelaren is het mogelijk dat  mensensmokkelaars ook actief zijn, want in troebel water is het goed vissen vangen. Er gaat zoveel schuil achter het COVID-19. Met de covid-19 wordt het Surinaamse leger voor de zoveelste keer voor schut gezet door de PARATROEPEN VAN DE PRESIDENT, compleet met BUITENLANDERS. Is het misschien omdat de BEVELHEBBER en de OPPERBEVELHEBBER niet op een lijn zitten? Of juist wel op een lijn zitten en de leiding van ons leger maar alles gedoogd? Rekent de opperbevelhebber op HUURLINGEN tegen zijn eigen leger? Wat is er gaande binnen het leger? Want een ding is wel duidelijk, en dat is dat er enorme ontevredenheid is binnen het leger en de COMMUNICATIE TUSSEN DE OPPERBEVELHEBBER EN ZIJN MANSCHAPPEN NIHIL IS. Om maar niet te spreken over de stiefmoederlijke behandeling van de EX-MILITAIREN IN DE BINNENLANDSE OORLOG. Desi Bouterse, de President staat met de rug tegen de muur. De man met twee strafrechtelijke veroordelingen op zijn naam.

DE PATRIOTTISCHE BEWEGING TEGEN DE HUURLING DESI BOUTERSE 21 april 2020 16:05 UTC+0

Het moet niemand verbazen als het regiem Bouterse wederom een 8 december 1982 scenario forceert. De directeur van het bureau volkskontakten van het kabinet van de President richt de aandacht al in de richting van politiek den Haag, valt op de Facebook pagina van Maisha Neus, voorzitter van STREI te lezen. Neus zelf is jaren eerder ook door deze zelfde Kenneth Slooten in verband gebracht met cocaine smokkel en een instrument van politiek Den Haag om Bouterse te bestrijden. 

Het regiem Bouterse heeft het gehele maatschappelijke middenveld tegen zich. De beweging is dat vele burgers, het maatschappelijk middenveld met de vele ondernemers en bedrijven, de mensenrechten organisaties,  en de totale politieke oppositie een front hebben gevormd tegen Bouterse en zijn clan, terwijl de internationale organisaties en ambassades meekijken. De coordinatie van deze beweging is nog zoek, maar als de organisatie van deze beweging eenmaal een feit is, dan is het regiem Bouterse nergens meer. Frauderen met de verkiezingen zal deze organisatie op een spontane manier doen ontstaan. Het regiem Bouterse is hiermee gewaarschuwd, ook naar wat zich in buurland Guyana afspeelt, waar de ogen van Canada, de Vs en de EU op gericht zijn. Met de actie van De Nationale Veiligheidsdienst tegen Rodney Cairo is het regiem Bouterse op heterdaad betrapt. Was de politie niet door de buurman gewaarschuwd en op tijd ter plekke verschenen, dan had Cairo het niet na kunnen vertellen en was hij gewoon van de aardbodem verdwenen. En dan de scenario’s die door het regiem worden opgeworpen. Indien van een scenario sprake is geweest is het ondenkbaar en onlogisch dat slechts 1 persoon een heel scenario draaiende hield. Dan waren indien dat het geval was, veel meer arrestaties hebben moeten plaatsvinden en geen nachtelijke ontvoering. In 1982 ging het in het door Bouterse opgeworpen scenario om tientallen personen waarvan 16 werden opgepakt en 15 werden vermoord. Anno 2020 komt het regiem niet weg met een scenario van een coup of buitenlandse invasie. 

Vanuit Nederland laat een COMITE BONI voor het eerst van zich horen. Boni, de grote vrijheidsstrijder uit onze geschiedenis die een guerilla oorlog voerde tegen de Nederlanders, wiens naamgenoot verpakt in dit comite nu zijn stem laat horen tegen de CHINESE ONDERDRUKKING  en RASCISME. In ons Binnenland zijn het de Chineze multinationals die eenzelfde gedrag etaleren jegens onze Marrons en Inheemsen. De gronden van de binnenlandbewoners en hun leefgemeenschap worden massaal ontbost en de rivieren compleet besmet met kwik vanwege de vaak illegale goudwinning. China staat in Suriname niet hoog aangeschreven, zeker niet in het binnenland. Maar Desi Bouterse en zijn clan hebben zich met leningen compleet afhankelijk gemaakt van China. De Chineze belangen in Suriname zijn inmiddels enorm, en die zal China absoluut beschermen door Desi Bouterse in het zadel te houden. Aan de PATRIOTTISCHE BEWEGING heeft Bouterse totaal geen boodschap. Het patriottisme is een regelrechte bedreiging voor de volkspresident. Hoe paradoxaal, dat de zogenaamde revolutionair zijn volk onderwerpt aan Buitenlandse machten. Sterker nog, alleen met Buitenlandse machten kan hij in het zadel blijven zitten. De verkiezingen zijn maar een formaliteit, want Desi Bouterse moet en zal de macht behouden. De Patriottische beweging zou haar borst nat moeten maken voor wat komen gaat. Verkiezingen in al in de broekzak van Bouterse, want zijn angst om van de troon gestoten te worden is voor hem een nachtmerrie. Desi Bouterse zal tot het uiterste gaan, desnoods met huurlingen zijn volk nog langer onderwerpen. Net zoals in Bolivia zou het Nationaal Leger haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook ondersteunt door buitenlandse machten. Maar nu om het volk te beschermen tegen een President die niet de aspiraties van zijn volk dient, maar de grondstoffen prive en door China en Rusland laat wegslepen. Het verraad van Desi Bouterse in 1980 komt hem nu duur te staan. Nederland en de patriottische beweging staan op een lijn. Het is de wil van het Surinaamse volk om niet in de communistische hoek gedrukt te worden. De middenklasse en zelfs de lagere volksklassen hebben genoeg van het paradoxale experiment van Desi Bouterse en zijn prive belangenbehartiging van hem zijn zijn clan om hem heen. De leningen en het compleet vastlopen van de economie en de afhankelijkheid van China, daar is Suriname moe van. Het diaspora kapitaal in met name Nederland door eigen Surinamers, is een veel beter perspectief dan ons volk te binden aan China.

ANARCHIE EN DE DE STASI-PRAKTIJKEN VAN DE DESI BOUTERSE CLAN 22 april 2020 07:39 UTC+0

 1. de 40 jaar durende strijd tegen het tijdperk Bouterse vertoont haar climax met een totaal verdeelde organisatie waarvan de instituten en organen van de staat voorop gaan in de strijd. De oppositionele  politiek laat het doodleuk afweten en komt niet verder dan afzonderlijke verklaringen.
 2. Alleen de ABOP heeft geen verklaring afgegeven inzake de case Rodney Cairo en is speelbal in de “fake nieuws”, een instrument om ons volk nog meer te verwarren en nog meer wantrouwen te brengen. 

Enkele stasi-praktijken waren woningen volstoppen met afluisterapparatuur, mensen chanteren zodat ze wel moesten spioneren, hen dag en nacht volgen, filmen, willekeurig oppakken en vastzetten, stof waar ze op gezeten hadden bewaren als ‘geurproef’ – door de Stasi GK genoemd

INTELLIGENCE OF  CIVD

De Centrale Inlichtingen en veiligheidsdienst(CIVD) heeft onder zich geheime werkarmen, waarvan nu de met buitenlanders bemande cel op heterdaad betrapt is bij de poging tot ontvoering van Rodney Cairo. Deze geheime cel kan dus over leven en dood beschikken. Was de politie er niet op tijd bijgehaald, dan had het anders kunnen aflopen met Cairo, zoals dat veelvuldig is voorgekomen in Suriname onder het regeim Bouterse dat zovele Surinamers spoorloos zijn verdwenen of geluiquideerd en dood in hun auto’s of langs de straat zijn gevonden. Deze gevaarlijke operaties van geheime cellen vallende onder de inlichtingendiensten hebben onbeperkte macht met vaak dodelijke afloop voor de slachtoffers die geen enkel kans krijgen op verweer, maar waarmee direct afgerekend wordt. Mensen worden letterlijk onder het mom van inlichtingen vermoord zonder dat het DNV daar op de hoogte van is. En indien het DNV deze activiteiten van deze intelligence groep sanctioneert, dan is dit een zeer zorgelijke situatie. DNV geeft dan opdracht tot moord, verdwijning, ontvoering en liquidatie. Dat is nimmer een bevoegdheid van een DNV maar de verdachten dienen met geldend recht van de staat verder voor het gerecht te verschijnen en niet te verdwijnen. Rodney Cairo is aan deze stasi praktijken ontsnapt maar heeft de dood in de ogen kunnen zien.

De toegepaste stasi werkwijze van de DNV-intelligence heeft veel weg van een MOORDBRIGADE DIE NOTABENE MET BUITENLANDERS SCHIJNT TE WERKEN. Een moordbrigade die in landen als Venezuela veelvuldig wordt toegepast

Objectief bekeken zijn er altijd twee kanten van een medaille. Stasi praktijken van Bouterse en clan vinden niet zomaar plaats. Er is aan de andere kant een ZENUWCENTRUM dat de acties tegen Bouterse coordineert, organiseert en financieert. Wij mogen niet naief zijn om te denken dat er achter de schermen niet twee grote belangen zijn die de strijd om de macht in Suriname uitvechten. Oppositie zowel coalitie zijn achter de schermen bezig. Coalitie en Bouterse clan gesteund door China, Rusland en Venezuela en de oppositie door de VS, EU en de CIA. Een zakelijke analyse van wat er gaande is in Suriname heeft te maken met de grondstoffen: olie en diamant die upcoming zijn. De Bouterse kliek laat zich door buitenlanders ondersteunen en de oppositie evenzo. Wat is dan het verschil? Het verschil zit in de aspiraties van ons volk en met name de middenklasse die niets moet weten van de China en Rusland lijn die de Bouterse kliek al jaren door de strot van de Surinamer probeert door te drukken. De tegenbeweging geleid door de middenklasse is niet meer te stoppen terwijl de lagere volksklasse niet eens begrijpt wat er gebeurd op internationaal politiek vlak en regionaal. De lagere volksklasse geeft al lang geen politieke ondersteuning meer aan de NDP kliek en distancieert zich steeds openlijker van Bouterse. Met voedselpakketten tracht de kliek haar achterban bijeen te houden. Maar de kwaliteit zit bij de middenklasse, die zijn de hogergeschoolden en de ondernemers die voor inport en export zorgen. De lagere volksklasse consumeert en is niet in staat een land te ontwikkelen, simpel omdat de wetenschappelijke kwaliteit die daarvoor nodig is geheel ontbreekt. Dit feit is wat de Bouterse clan heeft opgebroken. Nu de middenklasse openlijk de strijd tegen het regiem heeft aangebonden, is de geest uit de fles en niet meer te beteugelen zonder dat de internationale gemeenschap zich daarover uitspreekt. De meerderheid van de Surinamers moeten de China lijn niet. Het is daarom een mooi symbolisch en historisch feit dat de kentering die is ingezet in de strijd tegen Bouterse op het zeer goed getimede moment van 29 november 2019 is ingezet, toen de Krijgsraad met haar wereldkundig vonnis kwam op het moment dat Bouterse te gast was bij de Chinese President. 

Andere cruciale kenteringen  tegen de NDP en Bouterse vonden plaats toen de economische klap werd toegediend door de grote HINDOESTAANSE GROOTKAPITALISTEN in met name de rijstsector. Binnen deze kapitaalkrachtige groep die voor een groot deel uit de VHP waren gestapt en naar de NDP waren overgestapt, ontstond er ook bonje. Bouterse verloor deze groep voor een groot deel omdat zij hun belangen niet beschermd zagen door de NDP top, maar veeleer werden beroofd door inside jobs en hun geinvesteerde gelden verdampten binnen de NDP. En 17 februari 2020 was ook een belangrijke kentering toen de acties van Stefano Biervliet alias “Pakitow” de massale ondersteuning kreeg van middenklasse. Met de stasi praktijken wordt het Nationaal Leger in absolute verlegenheid gebracht en nog wel door een Luitenant-Kolonel van dit zelfde leger, mevrouw Daniella Veira. Een luitenant-Kolonel die in opspraak is geraakt door een ex-commando lid Rodney Cairo die door de instantie DVD die deze kolonel leid  wordt ontvoerd door zwaarbewapende mannen terwijl de top van het leger zwijgt, daar klopt iets niet. 

DE PROCUREUR GENERAAL BIJ HET O.M DE KORPSCHEF VAN POLITIE EN DE BEVELHEBBER VAN HET NATIONAAL LEGER

Hoe kunnen deze instanties toekijken en niets doen? De PG heeft wel diepgaand onderzoek gelast, de Korpschef gaf aan de politie de opdracht te hebben gegeven zich terug te trekken toen bekend werd dat het om een actie van de Nationale Veiligheidsdienst ging. De opperbevelhebber is niet eens bekend bij het volk, die hoor je en zie je niet, terwijl DNV het wil doen voorkomen dat er sprake is van insubordinatie. En ook al was hier sprake van dan is de aanpak compleet verkeerd geweest. Juist omdat Cairo geen actief dienend militair is, is men zo tewerk gegaan. Bewust is de Militaire Politie er dus niet bij betrokken. Door deze verkeerde aanpak is er sprake van ernstige schending van mensenrechten. Cairo oppakken en beschuldigen van staatsgevaarlijke praktijken was blijkbaar ook niet aantoonbaar, hem gewoon doodschieten zoals dat in 1982 gebeurd is kon ook niet, de stasi methoden van geheimzinnige verdwijningen en moorden is een toegepaste methode van Bouterse in de jaren 1980 en daarna, en deze methode is toegepast. Maar helaas voor hen, mislukt. Deze methode van Bouterse had moeten leiden tot de kern van waar hij het gevaar vermoedde. Met de verdwijning van Cairo kon Bouterse de bewegingen die zouden volgen gade slaan en door track & trace toe te passen te weten komen waar het brein, het zenuwcentrum van het complot zou zijn. Bouterse is duidelijk bang, hij weet dat de CIA diep is doorgedrongen binnen zijn eigen gelederen. Ma Dinie van de VHP heeft dat in een video wereldkundig gemaakt. Bouterse weet alleen niet hoe te regisseren daar zijn inlichtingendienst blijk heeft gegeven van criminele oplossingsmodellen in plaats van het verstand het werk te laten doen. En ze zijn letterlijk door dit crimineel handelen ontmaskerd want de buurman dacht dat het rovers waren die een inbraak pleegden in het huis van Rodney Cairo en toen de politie belde. 

DNV IS EEN SOORT CTU: de luitenant-kolonel Danielle Veira blij gemaakt met een dode mus.

Zonder dat Daniella Veira, die nicht is van Ma Dini Blokland, het in de gaten heeft leidt zij een criminele organisatie die onder de paraplu van DNV opereert. De luitenant Kolonel die eerder al werd overgeslagen bij de benoeming tot bevelhebber van het Nationaal Leger, wordt wederon door Bouterse en Melvin Linscheer finaal voor de gek gehouden. De luitenant kolonel moet nu als dircteur van De Nationale Veiligheidsdienst tekst en uitleg komen geven aan de samenleving over een actie waar zij blijkbaar niet eeens vooraf van op de hoogte was gesteld. Nu de moordpoging op Rodney Cairo volledig is mislukt, wordt de actie naar de directeur van de Nationale veiligheidienst geschoven. Geen wonder dat Melvin Linscheer directeur af is van de Nationale Veiligheidsdienst, omdat de “onzichtbare hand” dan vrijelijk zijn gang kon gaan, compleet met buitenlanders, en de Luitenant kolonel het grijze onderwereld circuit van de criminele actie tegen Rodney Cairo, wit moet maken.  Ze hebben Daniella Veira erin geluisd, nu blijkt dat de Nationale Veiligheidsdienst geen wettelijke basis heeft, nergens in de grondwet wordt genoemd maar gewoon een nietszeggende instantie is op het kabinet van de President. Dat deze gecreerde dienst geen onderdeel uitmaakt van in de grondwet genoemde VEILIGHEIDSRAAD. Met de Govenors van de Centrale Bank Gersie en van Trikt is een soortgelijke criminele denkwijze toegepast, evenals met Adeline Wijnerman, de ex-minister van Handel en Industrie en huidige directeur bureau voor de staatsschuld. Onder hun gezag werden miljoenen aan euro’s en dollars witgewassen is de verdenking van het Nederlandse Openbaar Ministerie inzake de 19,5 miljoen. 

De Nationale Veiligheid valt niet onder DNV maar onder de Veiligheidsraad.

Het is nu gebleken dat onder de paraplu van het DNV zwaargewapende mannen huizen binnen kunnen vallen en mensen gijzelen, hun bezittingen afpakken en zelfs kunnen vermoorden of van de aardbodem doen verdwijnen. Nu DNV geen deel uitmaakt van de Veiligheidsraad, kan gesteld worden dat het regiem Bouterse gebruik maakt van illegale Stasi praktijken. De CTU- achtige zwaar gewapende eenheid compleet met buitenlanders, stoelt op geen enkele wet. Het nationaal Leger is gewoon buiten spel gezet door een illegale cel vallende onder DNV, hetgeen betekent dat criminelen de Korpschef van politie hebben overruled. Dat de politie eieren voor haar geld koos is begrijpelijk, maar achteraf zou de hoogste leiding van de politie haar stem moeten laten horen. Ook de vakbond bij de politie die in alle talen zwijgt is een teken aan de wand.  De politievakbond waarvan enkele leden zich openlijk verzet hebben tegen de Procureur Generaal en wetten naast zich hebben neergelegd. Onlangs nog met het bezoek van ene Gentle aan twee opgesloten politieagenten verdacht van cocaine smokkel. Er vindt een grootscheepse vertrapping van mensenrechten plaats waaraan de politie leiding en de vakbond bij de politie gewoon aan meewerken. En als wij kijken wie de leiding hebben bij deze gewapende machten en de vakbond dan komen wij tot de conclusie dat ook etniciteit en rascisme hierin een grote rol spelen. “Koeli tegen blaka man” is de onderliggende strijd die de NDP voert tegen met name de grootste oppositie partij. 

MET DE HISTORIE OP WEG NAAR DE TOEKOMST. WEG MET DE GRONDWET VAN 1987. TERUG NAAR HET PARLEMENTAIR STELSEL 23 april 2020 08:59 UTC+0

 1. alle succes start met een juiste prognose en toepassing van de wetenschap
 2. patronage parlementen glijden niet af naar dictatuur, patronage presidenten wel.
 3. Het patronage denken is vergif voor de natie en het zich richten op ongeletterdheid als stemvee.

En dit is precies het kernprobleem van de politieke oppositie die het voortouw behoort te nemen om verandering te brengen in welvaart en welzijn van alle Surinamers. Samen met het maatschappelijk middenveld, het groot en klein ondernemerschap als grote speler in de economie en de rechterlijke macht die de balans bewaaktinzake machtsmisbruik en mensenrechtenschendingenEen op elkaar afgestemd pakket van de totale oppositie zorgt voor succes. Maar wat zien wij in Suriname gebeuren? Alle belangrijke spelers om het regiem Bouterse te verslaan voeren solo acties en isoleren zich waardoor de kracht afneemt. Men zegt niet voor niets “united we stand and devided we fall”. En dat is precies wat Desi Bouterse doet. Verdeel en heers en vernietig de tegenstaander van binnen uit. ABOP probeert men om te kopen en vele andere lagere goden binnen alle politieke partijen. Maar ook de oppositie laat zich kennen door de grens steeds over te gaan. Een VHP die in Nickerie het gebouw van Rachid Doekhi van de NDP huurt. Een ABOP die zich laat sponsoren door top NDP-er Dilip Sardjoe. Iedereen doet alsof zijn neus bloedt, maar de achterdeuren van de oppositie blijven wijd open staan en ze bluffen onderling elkaar af in plaats van een vuist te maken. Met slechts een vuist is de NDP weggevaagd op 25 mei, net zoals het Front voor Ontwikkeling en Democratie in 1987 heeft bewezen. Zolang niet openlijk het verzet tegen Bouterse zich bundelt in een lichaam dat gecoordineerde acties voert en het bestaande presidentiele systeem verwerpt, zal de dictatuur zich juist steviger hechten in de hoofden en harten van ons volk. De body language van Bouterse werkt bij een belangrijk deel van het volk, de zo fel begeerde achterban die elke politieke partij met allerlei ideeen achter zich wil hebben. De een komt met ideeen zoals de hengel en de vis, de ander deelt pakketten uit, of geld. Linksom of rechtsom, allemaal stromen terug naar een punt, namelijk het slaafse patronage. Een volk blijven voeden in het veroveren van prive voordelen in ruil voor ondersteuning aan de machthebbers, houdt Suriname in de wurggreep van onderontwikkeling. En met de grondwet is deze situatie alleen nog maar versterkt.

De cruciale fout die in 1987 is gemaakt is om de grondwet aan te nemen in ruil voor verkiezingen. Het regiem had toen indien de oppositie zich echt openlijk had gebundeld, door de binnenlandse oorlog verdreven kunnen worden. Maar weer deed de oppositie alsof haar neus bloedde en alsof zij niets te maken had met het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk. Dezelfde animositeit zien wij heden 2020 nog steeds terug. Het dubbele gezicht van nergens zogenaamd iets van afweten terwijl in het diepe geheim wel degelijk acties plaats vinden om af te komen van het regiem Bouterse. Het is veel beter openlijk en transparant met open vizier strijd te leveren tegen de clan van Bouterse die Suriname in de wurggreep van het patronage houdt. wanneer mensen arm zijn of geen werk hebben nemen zij alles aan om er maar beter van te worden. Daarom zegt Bouterse steevast dat iedereen zijn prijs heeft. Dat is ook zichtbaar met al dat overlopen van de ene naar de andere politieke partij. Alles draait om eigen voordeel, de kern dus van het patronage. iedereen werkt voor zijn eigen voordeel onder het politieke mom van het volk naar hogere hoogten te tillen. 

De oppositie zou beter de bewegingen en acties van de NDP moeten analyseren. De NDP heeft nieuw met oud verweven, namelijk de grondwet met het patronage. Deze coctailmix is de slimme manier om op twee helften te balanceren, natinaal en internationaal. Vlees noch vis of van vlees vis maken en andersom door domweg eigen interpretaties te geven en kruislingse combinaties te maken. Over vis komen met vlees kruiden en andersom, bij de NDP gelden alle smaken vanwege de verbinding van oud en nieuw. Enerzijds de kolonisator afbranden en anderszijds met behulp van koloniale wetten en zelfs fysiek met Hollanders het beleid vorm geven, tot en met huurlingen inzetten om eigen Surinamers te onderwerpen aan de machthebbers. Bouterse laadt zich door niemand uit het zadel wippen wetende dat de oppositie op zijn kermis te gast is. een kermis die hij al 40 jaren draait en enorme voorsprong heeft.

Parlementaire democratie

Daarom zou de oppositie haar eigen kermis moeten beginnen, namelijk een nieuwe verbinding te maken met het oude. Gewoon omdraaien wat Bouterse eerder deed. Bouterse zit nu in de rol van het oude patronage. De nieuwe verbinding is dus weg met het patronage en terug naar het uitbouwen van de parlementaire democratie. Suriname heeft vanwege de coup van 1980 nooit de kans gehad om het parlementaire systeem naar eigen Surinaamse leest om te vormen. De coup van 1980 was nieuw, de grondwet van 1987 was iets nieuw en de Surinamers wilden allemaal verandering. Anno 2020 willen alle Surinamers verandering dus de hoogste tijd om het oude te verwerpen en het nieuwe te omarmen. Het oude tijdperk van het Bouterse regiem moet plaats maken voor de gezamenlijke oppositie verenigd in het parlementaire systeem. Zolang de oppositie maar blijft dwarrelen op de kermis van Bouterse, zullen zij de NDP noch Bouterse ooit kunnen verslaan. De prognose dient een juiste te zijn, want met een verkeerde prognose zal er geen succes zijn. De rechterlijke macht kan maar geen vat krijgen op de persoon Bouterse in het 8 december proces omdat de rest van de oppositie staat te kijken en een standpunt inneemt dat de rechterlijke instanties hun werk moeten doen zonder politieke bemoeienis. In een normale situatie was deze prognose, dit standpunt juist geweest. Maar Suriname zit in een bevrijdingsstrijd langs democratische weg wat betekent dat de totale samenleving af wil van een onderdrukkinssysteem. Dus alle organen, instituten en politici moeten de handen in een slaan en het land redden uit handen van een clan die met de oppositie totaal geen rekening houdt. En waarom? Omdat de oppositie alleen staat en zichzelf vrijwillig isoleert van de strijd van rechterlijke macht tegen het onderdrukkingssysteem. De Bouterse clan voert openlijk samen met de Nationale Assemblee wel die onderdrukkingsoorlog tegen het volk. Men heeft lak aan de oppositie en het maatschappelijk middenveld omdat men weet dat ze bang zijn openlijk uit te komen tegen het regiem en op de kermis vertoeven van het regiem dus geen poot hebben op op te staan. Sterker nog, zelfs hun achterdeur openhouden om heimelijk te glippen naar de kermis van Bouterse en een samenwerking aan te gaan. 

Patronage houdt diversificatie van de economie tegen

Opeenvolgende regeringen hebben het patronage systeem in stand gehouden met een ambtenarij als waterhoofd om de voornamelijk ongeschoolde achterban te accomoderen. Nationale productie komt met kennis en kunde op gang en dat is wat Suriname ontbeert. De braindrain die decennia lang plaats vond omdat vele deskundigheid weigerde onder de vlag van het patronage te dienen blijft zich maar voortzetten omdat er niets verandert door de jaren heen. Bij deze diaspora in Nederland en de Verenigde Staten zit de broodnodige kennis en ook het kapitaal om Suriname op het jiste economische spoor te kunnen zetten. Maar de hetze tegen deze diaspora is onder het regiem Bouterse tot volle wasdom gekomen omdat deze groep Surinamers politiek niet achter Bouterse staat en daarom hun geld niet investeert in een corruptief regiem. De economische crisis veroorzaakt door het regiem Bouterse heeft alles met eigen belang te maken. Geen enkele investeerder zal zijn geld gooien in een regiem met zeer zwakke juridische instituten en gebrek aan investerings wetten. 

Patronage en de slavenmentaliteit: Basja gedrag overal bij gezagsdragers

De slavernij is gewoon terug in Suriname. Mensen worden als beesten opgejaagd en behandeld. De corrupte instituten en instanties slaan zwaar munt uit de reddeloosheid van de bevolking. Pakkettenvolk enerzijds en militairen die als slaven worden ingezet in het binnenland om de economische opjecten en ondernemingen van de machthebbers te bewaken. Een overheid die het structureel gemunt heeft op met name de MARONS is bijna synoniem aan het regiem Bouterse. De Marrons zijn een grote sta in de weg voor het regiem Bouterse, heb ik al zo vaak in mijn vele artikelen aangegeven. Misbruik maken van de positie van deze groep moet maken dat het regiem Bouterse verder zijn dictatoriale plannen over Suriname kan uitvouwen, met in het vooruitzicht het mogelijk uitstellen van de verkiezingen.

DE RECHTERLIJKE MACHT IS OPGESTAAN, WANT WIE WIL NOG ZAKEN DOEN MET EEN VEROORDEELDE MOORDENAAR EN ZIJN CRIMINELE MINISTER VAN FINANCIEËN.  23 april 2020 20:26 UTC+0

1. Het is de Nationale Assemblee die de Rechtstaat compleet uitholt en ons volk afsnijdt van internationale leningen en internatioale geloofwaardigheid van de regering.

2. Als Robert van Trikt, voormalig Govenor van de Centrale Bank van Suriname,  al vanaf 6 februari 2020 in de gevangenis zit, dan kan het kabinet niet ongestoord verder gaan met de minister van Financieën maar af te dekken en de President af te schermen.  Immers, niets in Suriname gebeurt zonder goedkeuring en medeweten van de President. Soort zoekt soort!!

Vanaf het aantreden van President Bouterse in 2010 is deze uitholling gaande. De strijd in geculmineerd in een over en weer elkaars wetten negeren. De Nationale Assemblee dreigt in de zaak Hoefdraad wederom de PG (procureur-generaal bij het openbaar ministerie)in zijn hemd te laten zitten, zoals de minister van Justitie en Politie nu al getoond heeft inzake de zaak van Rodney Cairo. De minister gaf gewoon geen gehoor aan het verzoek van de PG. Met andere woorden, de uitvoerende macht bestrijdt haar eigen onderzoeksorgaan omdat de NDP kliek bepaald heeft dat de PG aan de VHP gelieerd is. Deskundigheid en onafhankelijkheid worden door de NDP kliek gelijkgesteld aan persoonlijke ambities van mensen. En het creoolse zittende bolwerk is niet van plan de in hun ogen hindoestaanse rechterlijke macht te gehoorzamen. Openlijke desavoeuringen, aanvallen en obstructies vinden constant plaats richting de PG en minder naar het Hof van Justitie, waar Iwan Rasoelbaks als waarnemend hofpresident de scepter zwaait. Het is een ware oorlog vanuit de NDP kliek tegen de rechterlijke macht. Een rechterlijke macht die altijd maar wordt verweten in een groot complot van politieke scenario’s te zitten wanneer zij de corruptie binnen de NDP gelederen wil aanpakken. Straffeloosheid en klassenjustitie is wat de NDP in ons land probeert door te drukken. Patronage handelingen vieren hoogtij, een hoge positie in ruil voor het door de vingers kijken wanner de NDP haar snode plannen uitvoert in het consolideren van haar macht. In het patronage heeft helaas iedereen zijn prijs, zeker omdat tot op heden de anti-corruptiewet nog niet eens is afgekondigd na aangenomen te zijn  in het parlement.

ALL IN ONE.

De bommetjes van Ma Dini over Diamantenroof, poging ontvoering Rodney Cairo door De Nationale Veiligheidsdienst(DNV), Verzoek PG aan DNA Minister van Financiën Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, rechtszaak van de Surinaamse bank tegen de Centrale Bank van Suriname, rapportage aan de CFTF(carribean financial task force) over corruptie, witwasserij en drugstransporten, Verkiezingen 25 mei zonder Internationale waarnemers, Aflossingen rente op leningen.

DE LIJNEN

Robert van Trikt(voormalig Govenor CBvS), Gilmore Hoefdraad, minister van Financien, Adeline Wijnerman (bureau voor de staatschuld) Amzad Abdoel, commissie Financien in DNA en de hoogste baas de President.

Op basis van de wet Instaatvanbeschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers, moet het parlement Hoefdraad in staat van beschuldiging stellen, voordat de vervolging formeel kan worden ingezet door het parket.

De lijst van strafbare feiten van een minister van Financieën gaat natuurlijk de hele wereld rond. Nu de minister van Financieën in opspraak is kan de druk van de ketel bij de CBvS. Maurice Roemer wordt door de Surinaamse Bank aangeklaagd inzake de clausule van straffeloosheid. Een moment van timing om de rechter uitspraak te laten doen zodat de Govenor gevrijwaard wordt om  geen politieke zaak vanuit de overheid uit te lokken. De Govenor kon eerder moeilijk de politieke druk vanuit de regering en de “maffia-wereld” doorstaan inzake de straffeloosheid en met behulp van de Surinaamse Bank is de Govenor verlost geworden uit de politieke greep van de rovers binnen en buiten de regering. De acties tegen het  regiem volgen elkaar in rap tempo op. Toeslaan wanneer het rund gewond is, is de beste remedie om hem te kunnen doden. De regering is met haar rug tegen de muur.

Linksom wordt via de advocaat van Robert van Trikt de heer Kanhai, de govenor met zijn haren erbij gesleept omdat er zeer belastend materiaal is vrijgekomen waarmee de Procureur- Generaal Panday verder mee kan. En rechtsom wordt via De Surinaamse Bank de verduistering van de kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname(CBvS) eveneens de minister Hoefdraad met de haren erbij gesleept omdat hij als minister doet wat zijn President wil om maar in het zadel te kunnen blijven zitten. Irvin Kanhai, de advocaat van Robert van Trikt, de voormalig Govenor van de CBvS en aan de andere kant de speler Steven Couthino van de Surinaamse Bank namens overige banken, die Hoefdraad laat aanpakken en zijn gehele clan binnen de overheid, de President incluis als hoofdverantwoordelijke voor het leegroven van de kasreserven.

De OKB voorzitter Jennifer van Dijk-Silos zal de CFATF moeten uitleggen hoe het zit met de corruptie binnen de overheid dat een structurele vorm heeft aangenomen om te kunnen overleven, de macht te behouden ten koste van alles en iedereen. Het is daarom niet uitgesloten dat Desi Bouterse zijn eigen minister opoffert om nog enigszinds een kleine kans te maken op voldoende zetelwinst bij de verkiezingen van 25 mei 2020. Want Bouterse weet dat hij de verantwoordelijkheid van de leencultuur en roof van de kasreserve op de schouders heeft gelegd van zijn minister. Dus valt de minister dan valt Bouterse ook, dat is de logische verdere gedachtengang. Robert van Trikt, Gilmore Hoefdraad en Desi Bouterse zijn alle drie de plegers en het is rechtsongelijkheid als alleen van Trikt moet boeten.

EUGENE VAN DER SAN VERSUS IRVIN KANHAI

Eugene van der San en Irvin Kanhai zullen wederom de degens kruisen, want als Kanhai via van Trikt en Hoefdraad heel dichtbij Desi Bouterse komt, dan moet de directeur van het kabinet van de President zijn baas verdedigen door de verkiezingen uit te stellen en zich van Kanhai te ontdoen. De degens tussen deze twee Boutisten liep op 22 januari al heel hoog op toen Desi Bouterse voor de Krijgsraad moest verschijnen. Van der San zijn standpunt was dat Desi Bouterse in persoon en niet in de functie van het ambt van President moest verschijnen voor de Krijgsraad. En Kanhai won de battle, want Desi Bouterse verscheen in de functie van ambtsdrager van het hoogste ambt van President. 

Het is nu weer de hoogste ambtsdrager de President, die op de valreep, volgens Eugene van der San bij staatsbesluit de verkiezingen kan uitstellen. De ambtsdrager is nu volop in functie, in tegenstelling tot het voorstel inzake verschijning voor de krijgsraad. En Desi Bouterse is verzot op macht, dus dit keer zal van der San volgen en Kanhai de pas afsnijden. De noodtoestand is in dit geval van uitstel van de verkiezingen niet eens meer nodig. COVID-19 is de redding voor Bouterse om zich boven wet en recht te begeven via staatsbesluiten in deze uitzonderlijke toestand en omstandigheid van een levensbedreigend virus. Maar covid-19 is tevens de ondergang van het regime Bouterse, daar de economie nog hardere klappen te verduren krijgt en de wanorde op alle gebieden nog sneller zichtbaar is geworden voor iedereen vanwege het geklungel in plaats van deskundigheid van de beleidsmakers. De lugubere gangsterpraktijken van de intelligence o.l.v. DNV heeft een kijkje gegeven in de keuken van de misdaad in Suriname, een misdaad horende bij het tijdperk Bouterse. Suriname is diep geschokt en de President geeft doodleuk op 24 april 2020 zijn TV praatje over Covid-19 en dat de lockdown met twee weken verlengd is. Geen woord over zijn minister van Financieën. Dat er binnen de NDP enorme strubbelingen zijn is vast en zeker. Het gedrag van DNV en de perikelen rondom de minister van Financien zijn niet langer te verdedigen. De NDP dreigt omver te vallen maar zal met het verzoek van de PG proberen overeind te blijven door Hoefdraad niet in staat van beschuldiging te stellen. De Rechtstaat is met de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging dan verder aan diggelen getrapt. Dan is er nog altijd een uitweg om Hoefdraad wel te vervolgen, daar de strafklachten betreffen de Bankwet, de anti- corruptiewet en de strafwet. Strafrechtelijke vervolging hoeft niet met toestemming van de Nationale Assemblee ook als het om een ambtsdrager gaat. Als een ambtsdrager de strafwet overtreedt dan komt de PG direct in actie, ambtsdrager of niet. Slechts in het algemeen belang kan de vervolging gesabotteerd worden door de Nationale Assemblee. Wetende dat niet voor niets de Bankwet is overruled met de valutawet en de anti-corruptiewet opzettelijk niet is gesanctioneerd door de President, heeft dit regiem lak aan de rechtstaat en aan de wereld die meekijkt. Er wordt op hoog niveau geschaakt door het regiem Bouterse, de minister van Financieën heeft een opermachtige bescherming door de President dan een Govenor van een Centrale bank en een directeur DNV( directoraat nationale veiligheid). In een Presidentieel stelsel kunnen deze perikelen voorkomen, in een parlementair stelsel was de regering al lang gevallen. Daarom pleit ik voor een parlementair politiek stelsel in Suriname. De dictatoriale neigingen van een President en de arrogantie van de macht zijn ongeevenaard in het tijdperk Bouterse.De werkwijze van de inlichtingendienst eveneens. Alles past zich aan aan de aard van het beestje.

EN DRAAI HET WIELETJE NOG EENS OM

En als het scenario spaak dreigt te lopen, dan draait de as van het kwaad in Suriname alles gewoon weer om. Advocaat Kanhai die eerst vervolging van Hoefdraad een logische stap vond, pleit opeens dat toch alles binnen de bankwet gebeurd is. Intern is de advocaat natuurlijk teruggefloten want de President gaat dan ook niet vrijuit. Dus moeten de lijnen gelijkgetrokken worden. Maar als de bankwet Hoefdraad dekt, waarom zit van Trikt dan vast en wordt hij als voormalig Govenor van de Centrale Bank, niet gedekt door de bankwet?

DE INVULLING VAN HET PRESIDENTIEEL STELSEL o.l.v. BOUTERSE HEEFT SURINAME VERWOEST 27 april 2020 08:00 UTC+0

De belangenstrijd van de NDP regering om behoud van haar macht blijkt boven alles te gaan. COVID-19 is haar laatste strohalm. ECHTER, SURINAME IS NIET HET ENIGE LAND DAT POLITIEK BEDRIJFT MET DE PANDEMIE VAN HET CORONA-19 VIRUS. De verschuivingen van de wereldmachten zijn duidelijk zichtbaar. CHINA, RUSLAND EN DE VS verdringen elkaar bij de herinrichting van de wereldeconomie en de wereldmacht op zoek naar het VACCIN. Maar wat Suriname onder het mom van COVID-19 aan het voorbereiden is om de verkiezingen in haar voordeel te beslechten, is niets anders dan FRAUDE en MACHTSMISBRUIK. Het scenario is reeds lang geschreven door de machthebbers die zich nergens aan storen en alles onder een gelegenheidswet proberen te schuiven die dan ondersteuning vindt in de bestaande wetgeving. Op deze manier kan met gelegenheidswetgeving op een legale manier de DICTATUUR IN SURINAME gevormd worden. Dus gewoon langs democratische weg een volk compleet knechten en vervolgens onderdrukken. Te onderwerpen aan de wil van de machthebbers. GELEGENHEIDSWETGEVING is hierom levensgevaarlijk wanneer de zittende machthebbers in de Nationale Assemblee (DNA) de meerderheid hebben. In Suriname stoort dit regiem zich aan GOD noch GEBOD omdat zij de volle ondersteuning heeft van de coalitie in de DNA. Mijn visie  voor terugkeer naar HET PARLEMENTAIR STELSEL vindt in bovengenoemde LEGALE DICTATUUR de onderbouwing.

HOE IS HET MOGELIJK DAT IN 10 JAREN BOUTERSE REGIEM GEEN ENKELE NDP MINISTER OF DNA LID HEEFT BEDANKT? 4 mei 2020 10:55 UTC+0

SLAAFSE VOLGZAAMHEID EN ANGST

Binnen een sectarische beweging durft niemand op te staan tegen de grote leider. Het voortdurend in de gaten gehouden te worden maakt van de leden makke schaapjes. Het persoonlijk genot van de in een pyramidaal stelsel opgebouwd stelsen van names and faces binnen de eiegen gelederen, maakt dat iedereen binnen het gareel blijft lopen en letterlijk op zijn of haar beurt wacht om een graantje mee te pikken voor verleende steun, loyaliteit en gevoerde acties. Het spel van bedrog binnen eigen gelederen veroorzaakt een strijd wie zo dicht mogelijk de grote leider kan benaderen of zo goed mogelijk vol verve zijn beleid kan verdedigen. Want dit levert blijkbaar punten op om te stijgen op de hierarchische ladder binnen de pyramide.

In dit stelsel kent iedereen zijn plaats, en niemand beweegt en niemand moved, zoals Luitenant-Kolonel Daniella Veira zo mooi zei inzake de Covid-19 pandemie: ” yu no e move, yu no e skoyfi” (http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/02/skalianoperaties-verboden-tijdens-lockdown-oostgrens/)

SAMEN STAANDE KAN NIEMAND TEN ONDER

De vrees bij de loyalisten moet ergens op gebaseerd zijn. Alleen zijn ze nergens, dat brengt angst, zeker als je weet dat je geen ruggengraad hebt en een prijs hebt betaald om in de pyramidale clan te komen. De Robinhood gedachte van one for all and all for one is een natuurlijke stellingname binnen NDP gelederen om te overleven. Valt de grote leider, dan valt de clan en andersom de clan kan de leider van de troon stoten. De hele clan valt of staat met elkaar te verdedigen door dik en dun. Dat zien wij ook in de kwestie Gilmore Hoefdraad, de minister van Financieën die door de Procureur Generaal als verdachte wordt beschouwd in de kwestie van de ex-Govenor Robert van Trikt en ook inzake overtreding van de Bankwet, de anti-corruptoewet en de strafwet en als gevolg hiervan het verzoek naar de Nationale Assemblee is gestuurd om de minister in staat van beschuldiging te stellen, met een afschrift naar de President. 

STAATSTERREUR, BOUTERSE VERPAND LAND EN VOLK. 6 mei 2020 08:07 UTC+0

Het is de rechterlijke macht die een staat in een staat ongedaan kan maken, dus de rechterlijke staat, staat boven de staat in een staat en beschermt alzo de rechtstaat.

De Rechtsstaat Suriname is internationaal te schande gezet en de rechterlijke macht heeft de taak en de plicht het Surinaamse volk verder te behoeden en de terreur een halt toe te roepen. Het regiem Bouterse kenmerkt zich door het aanspannen van vele rechtszaken tegen de bewindvoerders. Met gelegenheidswetgeving probeert de terroristen staat het volk te onderdrukken. Amnestiewet, wet op de staatsschuld, Rij-en voertuigenwet,Valutawet en wet uitzonderingstoestand zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het regiem probeert zich te redden uit de chaos die zij zelf gecreërd heeft.

Het is de President die zich achter zijn minister heeft geschaard en hem belast heeft met het COVID_19 geldfonds van 400.000 SRD om zo de samenleving tegemoet te komen. President Bouterse heeft op deze manier het algemeen belang waar Hoefdraad dus mee belast is geaccentueerd.  Dit is het spel met de coalitie in de Nationale assemblee, die niets anders kan doen dan de President te volgen in zijn besluit. Hoefdraad heeft dus een project-opdracht van zijn President die sinds 2010 alle vertrouwen in zijn voormalige Govenor bij de centrale Bank en huidige minister van financieën heeft. De COUPPLEGER en huidige omstreden President met een mooordvonnis van 20 jaar voor moord op zijn naam, is slechts bezig zijn macht te behouden, evenals zijn vriend Nicolas Maduro. Desi Bouterse vreest evenals zijn goede vriend Maduro, een militaire aanval van binnen en van buiten uit. COVID-19 komt goed uit om de grenzen hermetisch af te sluiten en het binnenland onder militaire controle te krijgen.  De westgrens is in dit scenario van het aansturen op een militaire overnam of aanval minder van belang. De grens met Frans Guyana betekent dat Europa heel dichtbij kan komen. De stasi praktijken van de Surinaamse inlichtingendienst zijn in de kwestie van Rodney Cairo scherp naar voren gekomen. Venezuelaanse praktijken in Suriname waarbij onderwereld figuren met vreemde nationaliteiten waaronder de Nederlandse nationaliteit, een Surinamer poogden te ontvoeren in het holst van de nacht. De Nationale Veiligheidsdienst (DNV) heeft deze actie opgeeist maar tot de dag van vandaag geen verklaring afgegeven. De directeur Nationale Veiligheid wacht het ondrzoek van de Procureur-Generaal af. In deze periode van een strafrechtelijk onderzoek naar de minister van Financieën ligt de Procureur Generaal zwaar onder schot en wordt hij betichtigd van RASCISME. Het is Desi Bouterse die zijn eigen vonnis op 29 november 2019  ook afdeed met ” POLITIEKE RECHTERS IN TOGA” een term die hem geintroduceerd door Sandew Hira, een van de nabestaanden van het 8 december strafproces die overliep naar Bouterse. Deze nep-socialisten ensceneren continu een militaire buitenlandse coup om hun regiem maar in het zadel te blijven houden. In dit kader wordt in Suriname de rechterlijke macht en de Procureur Generaal in de hoek van Buitenlandse handlangers gezet. NDP coalitie leden van de Nationale Assemblee misbruiken continu hun immuniteit om de rechterlijke macht aan te vallen, een voorbeeld van hun baas Bouterse die ze steeds weer inzetten om ons volk te verwarren als zouden wij door de oppositie en de rechterlijke macht wederom in koloniale handen gebracht worden. Deze strijd woedt al 40 jaren in Suriname en het is geculmineerd in STAATS TERRORISME daar alle staatsmiddelen zijn ingezet om aan de macht te blijven. Tot en met bedrog van de FED(Amerikaanse Centrale Bank) en OPPENHEIMER. Het geleende geld moest niet ondergebracht zijn geworden bij de CBvS, dat was de afspraak in de overeenkomst, maar bij een onafhankelijke financiele instantie.

De macht van de rechters is ook het regiem in eigen vet gaar laten bakken.

 Toetsing is geen daad van vijandschap. Wetten in strijd met internationale wetten of nationale wetten en de grondwet, mogen getoetst worden door een rechter. In dit geval is het Constitutioneel Hof nog niet operatief, dus mag de rechter in kortgeding toetsen. De rechter in kort geding is bovendien niet het eindstation, daar in een bodemprocedure de uiteindelijke beslissing valt, met de mogelijkheid op hoger beroep. Met de eigen politiek gekleurde NDP- CONSTITUTIONEEL HOF pakt de rechterlijke macht de NDP regering terug. De valutawet is door een uitspraak van de rechter in kort geding opgeschort totdat het constitioneel hof bepaald of deze wet wel of niet indruist  tegen de grondwet. De rechterlijke macht is onbevreesd en al lang niet meer bang voor de aanvallen vanuit het regiem Bouterse en clan. De laatste stuiptrekkingen en verbazingen vanuit het regiem zijn evident maar kunnen de rechterlijke macht niets meer in de weg staan, want de prognose is dat de NDP de verkiezingen zal verliezen. Scenario na scenario wordt dus uit de kast gehaald, van rechterlijke coup tot Amerikaanse invasie.

GRONDENRECHTEN OF COLLECTIEVE RECHTEN.

Maar het meest zorgelijke is dat de DNA bezig is met een ONTWERP-WET inzake COLLECTIEVE RECHTEN van INHEEMSE EN TRIBALE VOLKEN. Op subtiele wijze probeert het regiem nog op de valreep de Inheemsen en Marrons hun gronden afhandig te maken. Collectieve rechten zijn niet hetzelfde als grondenrechten. Grondenrechten zijn door de internatioale wetgever veilig gesteld, wat t.a.v. collectieve rechten niet geldt. Stelen van gronden valt ook onder terreur van de staat en dus staatsterrorisme tegen de onderdanen van de staat. Geen wonder dat er rechtszaken zullen worden  aangespannen tegen zo een overheid. Een overheid die wetten maakt die tegen de belangen van de burgers zijn, moeten absoluut teruggefloten kunnen worden door de rechterlijke macht. een regering noch een volksvertegenwoordiging staan boven de belangen van de burgers. Wie dan ook in strijd handelt met het belang van de burgers kan en moet teruggefloten worden. Als dat niet meer mogelijk is dan is er sprake van een dictatuur. En dat is precies wat deze regeerders willen, de rechterlijke macht moet doen wat zij willen. De regering Bouterse doet er alles aan om het recht op de grondenrechten weg te halen bij een rechtsgang naar de rechter. Recht op collectieve gronden heeft de binnenlandse gemeenschap niet en dat is wat de mensen dus wordt opgedrongen zoadat hun recht op recht weg komt te vallen. Maar de Marrons en Inheemsen zijn wakker en laten zich geen NDP-gelieerde Granman zoals Albert Aboikoni of een surrogaat recht opdringen.

GANGSTERISME INTERNATIONAAL AFGESTRAFT

Dat het regiem Bouterse zich niet aan Internationale wetgeving wenst te houden hebben wij kunnen zien inzake de OAS VONNISSEN GRONDENRECHTEN INHEEMSEN EN MARRONS. Internationale afspraken in overeenkomsten schenden is een zaak waar de internationale gemeenschap niet lichtvaardig mee omgaat. 

HET BEDROG VAN DE CLAN VAN BOUTERSE EN DE (R)OVERHEID 12 mei 2020 06:28 UTC+0

De vervlochtenheid van legaal en illegaal vergemakkelijkt het roven vanwege de dunne scheidslijn. Over deze dunne scheidslijn beweegt zich de legitimiteit die overgaat in de illegitimiteit en andersom.

We moeten toch nu als volk toegeven dat ons denken ons de das heeft om gedaan. Dat onze leiders ons misleid hebben met zoete praatjes. Met deze kennis moeten wij een nieuwe weg inslaan en leren uit de geschiedenis van het oude patronage en het nieuwe patronage, een nieuw denken van de zogenaamde revolutionairen die de overheid en het  staatsrecht zwaar hebben misbruikt voor eigen belangen. Het staatsrecht vecht nu op een natuurlijke manier terug om Suriname te redden uit handen van de anti-wetenschap. Er is geen land ter wereld die zonder kennis en wetenschap zich heeft ontwikkeld. Misbruik van het geloof en misbruik van de wetenschap om eigen gewin zal vroeg of laat afgestraft worden. Elk volk heeft een langere adem dan een regime dat komt en gaat. Suriname staat voor een nieuwe toekomst, dat is een voldongen feit. Wanneer dat moment daar is,  dat bepalen wij. De keuze is simpel, een aalmoezen regering of een productie regering. Aan ons de keus dus wat goed is voor Suriname. Een verkeerde keuze zal maken dat wij op de oude aalmoezen voet door zullen gaan met alle gevolgen van dien. Een goede keuze overtuigt dat we 

BEVRIJDING ZIT IN DE MIND-SHIFT. BUT FIRST THINGS FIRST. 13 mei 2020 05:31 UTC+0

Suriname ontbeert filosofen, een kapstok van wetenschap dat de redenering naar elkaar toe brengt en vervolgens de richting van ontwikkeling bepaald. Zonder dit is bevrijding een droom.

Op de oude voet voortgang is geen verandering. Helaas is dit gegeven wel de harde realiteit in Suriname. Hoewel mijn first things first standpunt, is het wel degelijk van belang dat de filosofische discussie plaats vindt hoe Suriname structureel te bevrijden uit het armoedige denken. Het “Hoi Polloi-denken” heeft de overhand, namelijk doormiddel van allerlei instrumenten en factoren persoonlijke verrijking na te streven. De verkiezingen winnen zijn niet zalig makend, want alles gaat door op hetzelfde spoor. Na de verkiezingen zijn de nieuwe jongeren ook deel geworden van de koek van patronage, zij zijn daarom ook niet meer de meest aangewezen personen om de structuren waarlangs zij zelf omhoog geklommen zijn af te gaan breken. Een nieuwe generatie jongeren zal het roer duurzaam moeten gaan overnemen door de systemen die ons volk onder druk houden te gaan veranderen. Een politiek systeem om mee te beginnen, die ons volk opgedrongen is door de zogenaamde revolutionairen, dient afgebroken te worden. Ons kiesstelsel en onderwijs, onze universiteit, alle deskundigheid in dienst van de bevrijding zal voornamelijk buiten parlementair gaan plaats vinden in Suriname door een nieuwe beweging. Zo verloopt ontwikkeling, niet langs een rechte lijn maar met horten en stoten. De laatste stoot is de huidige machthebbers te verdrijven. De tweede fase is die van de bevrijding. Zonder bevrijding geen ontwikkeling, zoals mevrouw Fidelia Graan-Gallon van de ABOP zo mooi zegt. Maar een politieke partij of een persoon oude stijl bereiken nimmer het nationale doel van bevrijding, omdat deze zelfde bevrijding zich tegen hen zelf zal keren. Nieuwe stijl politici zijn nodig om het stokje duurzaam over te kunnen nemen en ons land te bevrijden van het minderwaardigheids syndroom om steeds maar de vinger naar anderen te wijzen in plaats van kennis in te zetten om persoonlijke bevrijding te bereiken en daarmee tegelijkertijd nationale bevrijding. Surinamers moeten de systemen losbreken, want durven uit komen voor een mening staat momenteel gelijk aan zelfkastijding en zelfmoord. Daarom is er niemand die de kat de bel durft aan te binden op een barmhartige en dienstbare wijze zonder deel te nemen aan het politieke circus. 

DIRECTEUR KABINET EN DE CLAN HEBBEN HET VERPRUTST VOOR HUN BAAS 18 mei 2020 09:42 UTC+0

De NDP weet dat haar aanhang erodeert. Er wordt daarom veel georchestreerd en prominenten lopen opeens in de voorhoede. De partij is duidlijk in paniek en stoort zich aan God noch gebod. Een zeer tirannieke instelling met oproepen om de rechters aan te pakken en huizen binnen te vallen op zoek naar valuta wordt steeds beter zichtbaar. De agressieve provocatie van ons volk daar ligt de NDP leiding niet wakker van. Met belastinggelden van ons geheel volk en met BUITENLANDSE  LENINGEN op het hoofd van ons volk wordt er weer voor de zoveelste keer een NDP feestje gevierd. Dat een minister van Financieen die zo in opspraak is geraakt, publiekelijk en dansend toont lak aan het volk te hebben, ondersteunt door de vrouw van de President, is een zoveelste klap in het gezicht van ons volk. De georchestreerde eenheid binnen de DNA coalitie is een show geweest die de werkelijkheid van het arme volk niet ondersteunt. De kloof tussen de NDP leiding en het volk wordt alsmaar groter door de gedragingen van de leiding van de NDP. 

EEN VOLK KEERT ZICH NOOIT TEGEN ZICHZELF. DESI BOUTERSE OOK NIET! DE CLASH IS ONVERMIJDELIJK. 19 mei 2020 07:17 UTC+0

 

 1. Bouterse heeft zijn prijs en moet de belangen van China en Rusland veilig stellen in Suriname.
 2. Nationale en Internationale belangen staan op het spel, dus fraude is het grootste gevaar voor eerlijke verkiezingen.
 3. Het zijn creolen o.l.v.  Desi Bouterse  die de naam en het gedachtengoed van Anton de Kom zwaar misbruikt hebben. 

 

In mijn eerdere artikelen wees ik al op zwakke leiders. Zwakke leiders zijn corrumpeerbaar en Desi Bouterse al helemaal vanwege zijn drugs vonnis en het vonnis van 20 jaar vanwege de december moorden. Nu zijn minister van Financieen Gilmore Hoefdraad in opspraak is geraakt vanwege strafbare feiten, zien we het hele circus in de Nationale Assemblee zich voor de duizendste keer herhalen.

Het is een conditio sine qua non dat een regeringsleider het nooit kan opnemen tegen een heel volk. Daarom het gevaar van fraude bij verkiezingen. Wannneer brood en spelen niet meer helpen is de enige optie om door middel van bedrog en geweld aan de macht te blijven. In deze fase is ons land nu beland op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2020. De lagere volksklasse kiest steeds duidelijker de zijde van de middenklasse en de hogere sociale milieus tegen het regiem van Bouterse. Een regiem dat in 40 jaren tijd de denkwijze van logica en wetenschap de das heeft omgedaan. Een denkwijze die onlangs nog provocatief werd geprofileerd door de minister van sociale zaken Andre Misiekaba door een schoonmaakster te benoemen tot zijn politiek beleids adviseur. Deze psychologische daad moet het volk te verstaan geven dat net zoals hun President scholing of een degelijke opleiding niet nodig is, laatstaan een HBO of academische opleiding. Met dit psychologisch feit van de NDP minister worden constant verkeerde signalen de samenleving in gestuurd. Maar juist vanwege deze denkwijze is ons land compleet kapot gemaakt en afhankelijk gemaakt van China en Rusland die van zwakke leiders houden. Zwak en dom zijn het ergste gif waarmee de NDP regering ons land heeft opgezadeld omdat dit de belemmering van het wetenschappelijk denken in de weg staat. Zonder kennis en wetenschap  is ontwikkeling ondenkbaar. En de NDP leiding veradoreerd het PATRONAGE. Ons lands bestuur  is hierdoor ondergeschikt gemaakt aan de formele macht langs de lijnen van de trias politica. Een schaduw regering, schaduw instituten en instellingen, dubbelspionnen, stromannen en nog meer van dit soort door de heersende regering gerecruteerde personen uit vakbond en bedrijfsleven die de belangen van de heersers veilig moeten stellen. 

Een tweede onderliggende strijd: De factor Koeli- Blakaman

Het is niet toevallig dat de STADSCREOLEN de President in de diepte ondersteunen, door dik en dun. De creolen uit met name het bedrijfsleven hebben zich weten te verrijken door Desi Bouterse aan het politieke roer. Bouterse zijn ideologie is stilzwijgend geweest om de BONAFIDE SUCCESVOLLE HINDOESTAANSE ONDERNEMERS te misbruiken zodat de creolen hoger konden opklimmen op de ladder van het ONDERNEMERSCHAP. De Hindoestanen zijn letterlijk beroofd van hun geld en hun posities en de uiteindelijke eindstand was dat Desi Bouterse en zijn CLAN, nu bestaande uit CRIMINELE HINDOESTANEN EN CREOLEN de kar verder dachten te trekken. But when money talks betekent dat de MAFFIA een appeltje met elkaar zal schillen. Wij mogen ons kop niet in het zand steken, maar de geldeconomie is in handen van de bonafide hindoestaanse groep die zich in de VHP hebben gegroepeerd en keihard terug slaan. De ongeschoolde criminele groep hindoestanen die Bouterse omringen, zijn niet opgewassen tegen deze sterkere bonafide hindoestaanse groep. Het is niet toevallig dat de VHP de sterktse en grootste oppositie partij is die het nu opneemt tegen Desi Bouterse. 

Met man en macht gooit Bouterse de Hoi-Polloi troef op tafel.

Patronage van de bovenste plank vindt er plaats. De grote groep armen zijn te vinden onder de negers en stadscreolen. Deze groep die veelal in de ambtenarij werkt of heeft gewerkt wordt met VERHOGINGG VAN KINDERBIJSLAG, AOW,  EN PENSIOEN op de valreep van de verkiezingen blijgemaakt. Met PAKKETTEN, een HIGHWAY, BENOEMINGEN w.o. die  VAN BELEIDSADVISEUR op het ministerie van Sociale zaken en noem zo maar op. De NDP politieke leiding en de regering weten dat het volk steeds verder van hun is komen af te staan. En de President mag dan in het praatprogramma van zijn propagandist en woordvoerder van het regiem aangeven dat het de VHP is die de koers opdrift en dat er een enorme economische aanval op zijn regiem plaats vindt, feit is en blijft dat het volk al deze schijnmanoeuvres niet meer geloofd omdat de praktijk van roof uit eigen kringen van de president ongestraft blijven. De roof van de kasreserves en de OORLOG tegen de BANKEN en de RECHTERLIJKE MACHT laten het tegendeel zien. De oorlog tegen de geldverschaffers en tegen de orde handhavers is dus geen toevalligheid, bankdirecteuren en rechters moeten het ontgelden. De voormalige Centrale Bank Govenor heeft het moeten ontgelden door dit rovers regiem en is de gevangenis in gegooid omdat hij de zwakste schakel is. Die zwakke schakel is opgeofferd door de grote rovers, de minister van financieen Gilmore Hoefdraad en de President die niet vrij uit kan gaan als regeringsleider en baas van de minister van financieen. Om niet te dicht op Desi Bouterse te komen moet koste wat kost zijn minister van Financieen beschermd worden tegen een verzoek van de PG om deze minister in staat van beschuldiging te stellen.

Marrons versus de stadscreolen die Bouterse omringen

De STADSCREOLEN MET CRIMINELE INSLAG RONDOM DESI BOUTERSE dachten met ANTON deKOM te scoren, maar de MARRONS gooiden roet in het eten met de MAPANE BEWEGING. De NIET CRIMINELE STADSCREOLEN smeedden de eenheid met de MARRONS o.l.v. de persoon Ronnie Brunswijk, nazaat en kind uit het binnenland. De ABOB claimt duidelijk de BEVRIJDING VAN SURINAME. De binnenlandse oorlog wordt in geheel ander perspectief geplaatst als een gevecht tegen de onderdrukker en volksmenner Desi Bouterse. Dat de ABOB leider op zijn vierde en vijfde internet massameeting aankondigde in MILITAIR TENUE op de beeldbuis te verschijnen tijdens de zesde internet massameeting, is geen toeval. Het is voelbaar dat het regiem alles in het werk zal stellen om ons volk te intimideren. Dat Leger en politie  zichtbaar zullen worden ingezet op de stembureaus is een regelrechte PROVOCATIE naar ons volk toe. De gemoederen zijn al verhit vanwege het wanbeleid en de geestelijke onderdrukking van het regiem. Om op de dag van de verkiezingen ook fysieke intimidatie te gebruiken is EEN OORLOGS VERKLARING AAN ONS VOLK. Er is erg veel RUIS rondom de voortgang van de verkiezingen en de FRAUDE die het regiem wil plegen naast de WANORGANISATIE wat nu al historisch de slechtst georganiseerde verkiezingen zijn.

EINDE VAN EEN TIJDPERK DORPSPOLITIEK IN INTERNATIONALE ARENA VAN GROOTMACHTEN 23 mei 2020 15:44 UTC+0

Het heeft veertig jaren lang geduurd maar dit keer is het definitief. Suriname is klaar met patronage en crimineel ingestelde leiders die met diefstal van onze economie zichzelf hebben bevoordeeld met geld uit grondstoffenroof, concessies, areas of interest. Surinamers zullen als de tekenen niet bedriegen voorgoed hiermee afrekenen over 2 dagen. Genoeg is genoeg!! Dit tijdperk dat de vrijheid van denken en ontwikkeling van haar burgers heeft getorpedeerd zal de rekening gepresenteerd krijgen op 25 mei 2020. Wij zullen ons land bevrijden uit de Chineze, Venezuelaanse  en Russische invloedssfeer waarin Desi Bouterse zichzelf achter is gaan verschuilen, zo bang als hij is voor de Amerikanen. Een nieuw tijdperk heeft Bouterse verrast, men heeft niet meer te maken met achterlijke en slaafse Surinamers die maar alles over zich heen laten komen voor een voedsel pakket of een bordje linzensoep. Jongeren hebben breed toegang tot internet en social media terwijl de oude garde rondom de President een gemiddelde leeftijd van bijkans 70 jaren heeft. Deze achterstand in de snelheid van informatie en bediening van de technologie heeft de oude garde op achterstand gezet. Jongeren doen sneller onderzoek via de digitale snelweg en organiseren zichzelf veel sneller bij acties tegen het regiem. De kloof tussen jongeren en hun ouders is gedicht omdat de jeugd aan den lijve heeft kunnen ervaren hoe de Stasi praktijken van het regiem hebben uitgepakt in de kwestie van de ontvoering van de kritische militair Rodney Cairo. Zo is de directe link gelegd kunne worden met 8 december 1982 en de verdwijningen daarna, waarover de ouders van de jongeren veelvuldig hun stem over hebben laten horen, echter heel lang aan dovenmans oren. Maar deze zelfde ondersteunende jeud van het regiem Bouterse heeft evenals de geldbonzen en grootkapitalisten binnen de NDP de partij de rug toegekeerd. De NDP erodeert nationaal en internationaal vanwege corruptie en bedrog van gerenomeerde instanties en instituten zoals de Nederlandse Marechaussee inzake de 19,5 miljoen “witwassen” via de CBvS, de Amerikaanse Centrale Bank de FED, Oppenheimer en IAMGOLD. Maar de wereld laat zich niet bedonderen, evenals de Surinaamse rechterlijke macht/Krijgsraad en de Procureur-Generaal die zonder aanziens des persoons hun werk zijn blijven doen in de Republiek ondanks de enorme politieke aanvallen van het zittende regiem die in alles een politiek proces ziet of een scenario/complot vanuit het buitenland en dan met name van de zijde van het ex-Moederland, want tegen de Amerikanen durft het laffe  regiem niet te schoppen. Nationaal en internationaal is men moe van het regiem Bouterse. 

PATRONAGE, FRAUDE EN CORRUPTIE EN OP HET EIND DE BEDRIEGERS BEDROGEN 25 mei 2020 10:28 UTC+0

OKB-voorzitter Van Dijk-Silos: Politieke leiders in Suriname zijn banaal https://www.apintie.sr/v24398 (24-05-2020)

Van Dijk-Silos wilde blijkbaar niet voor de derde  keer meespelen in het spel van Bouterse. Wat betreft haar rol bij de verkiezingen van 2010 wordt zij door haar eigen NDP kameraad Eugene van der San verweten haar eigen President Ronald Venetiaan te hebben verraden toen zij zag dat de NDP de verkiezingen zou winnen. Want van Dijk-Silos was toen nog lid van de NPS maar speelde blijkbaar in het geniep onder een hoedje met Bouterse en van der San. Deze zelfde van der San verraad nu zijn toenmalige “contra-spion”, een ware dolk in de ziel van de huidige OKB voorzitter, die inderdaad die vuile rol gespeeld heeft in 2010. En toen was het verraad wel welkom bij de NDP en Bouterse. Nu er bonje is in de gelederen van de NDP doordat Desi Bouterse al eerder op haar ziel trapte heeft de huidige OKB voorzitter haar kans waarschijnlijk schoon gezien om de rekening met Bouterse te vereffenen. Vandaar dat Bouterse ook niet heeft ingegrepen in de uitspraken van Eugene van der San, want eigenlijk herhaalt de geschiedenis van jennifer van Dijk-Silos zich, maar dan omgekeerd. Nu zij de NDP persoonlijk de rug toekeert en eindelijk een keer haar werk wil doen om persoonlijk van de NDP af te komen, door zich te verschuilen achter het objectieve werk van de OKB wat zij in 2010 niet onafhankelijk deed en ook in 2015 niet. Jennifer van Dijk-Silos heeft gewoon haar kans schoon gezien om van de NDP af te komen, ze weet dat ze zwaar misbruikt is door deze clan en op deze wijze zet zij nu Bouterse een hak. Zij is immers de GURU die hem het “zich verschuilen achter ambten” heeft geleerd. En Eugene van der San heeft alles verprutst voor de President omdat hij juridisch ook nog zwak is en zich heeft weten te verschuilen achter semi-deskundigheid. Zijn ondeskundigheid is door van Dijk-Silos wreed ontmaskert en dat heeft gemaakt dat van der San zich betrapt heeft gevoeld. En hij is daadwerkelijk betrapt als de vuil-speler, de gifmenger die heel in het geniep de WET BYZONDERE TOESTAND heeft willen misbruiken om te frauderen. Maar helaas voor hem is hij ontmaskert door de OKB voorzitter die er geen zin meer in had om vals te spelen. De kiesregeling is niet genoemd in de wet uitzonderingstoestand en derhalve kan door een resolutie een kieswet niet aangepast en veranderd worden en COVID 19 als wanorde onder een beataande wet proberen te schuiven. Deze valsheid is ontmaskert door niemand minder dan de GURU herself. 

DE “STEM SLIM” BEWEGING ALS POLITIEKE DOORBRAAK VERSUS DE ZOGENAAMDE JONGE PROGRESSIEVEN 25 mei 2020 12:11 UTC+0

Kritisch zijn en nadenken!! Wij merken dat als mensen dit voorbeeld naleven zij dan worden aangevallen door uitgerekend de nieuwkomers in de politieke arena.  De bankdirecteur Steven Couthino evenwel, neemt geen blad voor de mond wanneer het gaat om de belangen van ons land en volk. Het is maar de vraag waarom de jonge politieke partijen zoals PRO, STREI, DOE, DA’91,  en DE NIEUWE WIND zij zich zo heftig verzetten tegen de “STEM SLIM BEWEGING”. Het logisch en  strategisch denken vereist dat de voorrang wordt gegeven aan het grotere kwaad. Eerst moet het gevaar uitgeschakeld zijn eer wij als volk uberhaupt in alle rust kunnen gaan bouwen aan onze toekomst. Op dit moment met de huidige stand van zaken onder een regiem Bouterse is deze luxe uitgesloten.  Voor het grotere doel moeten de kleinen en de zwakken varen op de kracht van de groten en  sterksten. Alleen op de schouders van de reus ziet de kleinste het verst van twee  om samen de strijd te kunnen winnen. De huidige POLITIEKE OMSTANDIGHEDEN zijn NIET NORMAAL.  In de politieke strijd leven Surinamers op de rand van de afgrond en dus is het verkeerd om met toepassing van normaal denken een een ABNORMALE SITUATIE OF OMSTANDIGHEID  te willen bedwingen. De strijd op deze wijze winnen is onmogelijk omdat de strategie niet klopt en de tactiek daardoor niet synchroon loopt omdat wij te maken hebben met een monster en geen princes. De niet normale omstandigheid is er een van een dictator met 40 jaren ervaring gesteund door  een moeilijk te bereiken ongeschoolde achterban voor overige politieke partijen. En toch gaan de nieuwe politieke partijen voor het Presidentschap. Een belachelijke omstandigheid, terwijl de logica van het ergste kwaad te bedwingen bij deze groepen volledig ontbreekt. Hoeveel vertrouwen moet het volk in deze denkwijze stellen? Dat zij dus groot risico lopen niet gered te worden van een tsunami die op hen afkomt, maar dat zulk een denkwijze eerst voor zichzelf zorgt om de kust veilig te bereiken. Onervaren stuurlui zijn net zo gevaarlijk als de dronkaard aan het stuur die denkt alles te kunnen.

VADERLANDSLIEFDE & STRATEGIE VERSUS EGOISME & ZELFVERHEERLIJKING!!. SURINAMERS HEBBEN SLIM GESTEMD. HET ” HOI-POLLOI-PATRONAGE-TIJDPERK” MOET BEËINDIGD WORDEN!! 27 mei 2020 09:00 UTC+0

Stelling: volharden in het ongelijk geeft de onkunde en onvolwassen gedrag aan.

Een groot deel van de jongeren en ook de ghetto youth heeft massaal afgerekend met Desi Bouterse. Dit in tegenstelling tot de jongeren van PRO & STREI die graag met stropdas en jas of mantelpak in de Nationale Assemblee zitting hadden willen nemen. De jongeren hebben massaal hun eigen verantwoordelijkheid genomen en de Stem slim beweging ondersteunt en zo Suriname gered uit handen van het monster. PRO & STREI moeten zich schamen, niet alleen maar ook goed beseffen dat zij door deze zelfde jongeren zijn afgestraft waarvoor zij zeggen op te komen. De verkiezingen kunnen dan wel gewonnen zijn, maar de strijd gaat onverminderd voort. Binnen alle politieke partijen manifesteert het oude denken zich. Wanneer puntje bij paaltje komt zien wij de owru gwenti fu todo, de kras krasi. Jonge politieke partijen trappen en ageren tegen de oude politieke partijen op momenten dat dat zeer onverstandig is. Oude politieke partijen laten zich met alle gemak op commando van Bouterse op komen draven voor onderhandelingen over de overdracht van de macht. Spelen op de speelhelft van Bouterse en laten het onderlinge wantrouwen verder aanwakkeren. 

Geen kwestie van knoppen omzetten maar een eerlijke nationale discussie is wel zeer gewenst.

Het venijn zit diep in de samenleving, bij jonge en oude politieke partijen. Op momenten manifesteert dit virus van eigen roem en macht zich steeds weer. Het nationaal belang kan maar niet voorop gesteld worden door mensen in hoge posities. Steeds weer zien wij hetzelfde gedrag als personen eenmaal gekozen en in posities zijn. Daarom is een nationale discussie een voorwaarde om de stok achter de deur functie te vervullen indien leiders van npolitieke partijen en hoge functionarissen denken er te zijn voor hun achterban, familie, vrienden en zichzelf. Dit denken is een koloniale overlevering en houdt ons land in de wurggreep.

HET SECTARISCH LEIDERSCHAP.

Deze vorm van leiding geven is goed zichtbaar bij de NDP en de ABOP. Deze partijleiders worden op een voetstuk geplaatst door hun partijleden, een positie die zij absoluut niet verdienen en ook nogeens niet waardig zijn vanwege hun intellectuele beperkingen. En juist hierdoor gaan dit soort leiders aan de haal met psychologische gangster spelletjes en houden zij op deze manier hun achterban in het gareel. Er heerst vaak angst om tegen de leider in het geweer te komen en hem op andere gedachten te brengen. 

NDP KANDIDAAT BOUTERSE PRAAT VOOR ZIJN BEURT ALS PRESIDENT EN OVERULED HIERMEE DE OKB & VERKIEZINGS AUTHORITEITEN 28 mei 2020 20:09 UTC+0

Stelling: het feit moet eerst bekend zijn eer je kan aangeven dat je er twijfels over hebt en een hertelling of protest kan indienen. Hoe kan je niet weten en toch protest aantekenen?

Bij een eventuele rechtszaak zal de rechter als eerste vragen wat de inhoud is waar het protest op is gebaseerd als niets bekend is gemaakt, notabene door jouw toedoen! Bovendien dient het desbetreffende hoofdstembureau de calamiteit te melden en het verzoek tot hertelling te doen, en niet een President. 

Nu de OKB voorzitter nu wederom betrapt is geworden probeert de President een draai te geven aan het prerogatief van de verzwakte OKB voorzitter, die eerder neergesabeld is geweest door de directeur van de President Eugene van der san. Van Dijk-Silos is duidelijk aangeslagen en zit voor een zeer zware klus, nu het ministerie van Binnenlandse zaken gewoon de wet overtreedt en weigert de voorlopige verkiezingsuilslag bekend te maken. Al 3 dagen tast het volk in het duister en geeft de OKB voorzitter wel in de nationale en internationale pers aan dat zij de voorlopige uitslag bekend zal maken als het ministerie door blijft talmen. De oppositie roept in een spoed persconferentie het OKB op dit zo snel mogelijk te doen, de voorlopige uitslag aan het volk bekend te maken. De President komt enkele uren daarna beweren dat om een landelijke hertelling gevraagd zal worden. Hiermee spreekt de President voor zijn beurt, het is het OKB die de enige bevoegde instantie is die mag spreken en niet de president. De NDP mag om hertelling vragen als politieke partij en niet de President. het zich steeds verschuilen achter ambten is precies wat de President ook deed op de dag van de verkiezingen om met de OKB voorzitter in overleg te treden op locatie van een stembureau. Dit feit, deze omstandigheid is bekritiseerd door de OAS, het betrof de locatie waar een kandidaat aanwezig was en die als President werd ontvangen en zodoende ook beinvloeding dan wel toegang tot gevoelige informatie kon krijgen gezien ook de duur van het onderhoud, twee uren lang. Dit gegeven is ongehoord en dat zien wij door het gehele verloop van de verkiezingsuitslag. de President praat wederom voor zijn beurt en overruled de OKB voorzitter die gewoon niet ingaat op de noodkreet van de oppositie en snel handelt. Er worden fasen overgeslagen in het verloop, want hoe kan je om een landelijke  hertelling vragen zonder dat eerst de wet gehoorzaamd is en de voorlopige uitslag bekend is gemaak. De rechter kan zo een verzoek nooit honoreren. Eerst overtreding van de wet en dan om hertelling vragen is onmogelijk in een rechtstaat. Onregelmatigheden moeten door het OKB aan de kaak gesteld worden inzake de stembus uitslagen en het OKB gaf meerdere malen aan dat landelijk alles geteld is. En toch beweerd de President 3 dagen later op 28 mei dat er nog veel kan veranderen omdat nog heel wat stembussen geteld moeten worden. 

De kandidaat en de President verschuilen zich achter elkaar en dat brengt zoveel chaos want de President had al lang moeten ingrijpen en zijn minister van Binnenlandse zaken de opdracht moeten geven om de voorlopige uitslag bekend te maken. Wat de President nu doet is op de stoel van de kandidaat zitten en zeggen dat hij als President om landelijke hertelling zal vragen. En dit kan niet, de partij tekent protest aan en het is onlogisch dat de regerende partij die de verkiezingen organiseert protest aanvraagt. Je vraagt protest aan tegen jezelf dus. 

Psychologische oorlogsvoering.

Men voert scenario’s uit om de oppositie leiders uit elkaar te drijven, Brunswijk met spoed naar de NIS en de overige oppositieleiders worden niet erbij betrokken door Brunswijk. Santhoki c.s. geloven Brunswijk op zijn woord en verzuimen contact op te nemen met de DC en voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo Mike Nerkust. Precies hier lag een verwijdering als de voorzitters Brunswijk zijn woorden in twijfel hadden getrokken. Dan was de ABOP leider voor onbetrouwbaar neergezet en kon dit de NDP weer in de kaart hebben gespeeld. Santhoki heeft dit spel gelukkig doorzien en de emotionele verwijdering niet plaats laten vinden. Desi Bouterse is druk doende op deze wijze zowel de OKB voorzitter als ook de ABOP voorzitter emotioneel te bespelen door hen in allerlei scenario’s te lokken.. In 2010 is hetzelfde gebeurt met LAAT IS LAAT. De OKB voorzitter moet nu ook weer gaan twijfelen aan de woorden van Brunswijk en dus professionalisme gaan vermengen met emotie, en vervolgens geen actie ondernemen om de voorlopige uitslag bekend te maken. Waar wacht de OKB voorzitter zo lang op? Doet zij nu niet hetzelfde als de minister van Binnenlandse zaken? Zowel OKB voorzitter als de ABOB voorzitter zijn cruciale factors in het spel van Bouterse. De ABOB en de PL zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en bezitten samen 9 zetels. De BEP, de kleine partij die met de NDP regeert heeft 2 zetels en de NDP 16. Desi Bouterse wil koste wat kost op 18 zetels komen en dan de ABOB/PL en BEP gaan bewerken. Als zijn scenario lukt wordt het samen 18 + 11= 29 zetels. Het is gewoon een opgezet scenario dat dit keer niet gaat lukken omdat de wil van het volk niet genegeerd kan worden. Bovendien de wereld zal deze samenwerking nooit accepteren. Het doel van Bouterse is blijkbaar om de hindoestanen apart te zetten, de VHP het regeren te ontnemen door zo een scenario te bedenken. Het is een scenario van verderf, wat dit keer geen kans van slagen zal hebben. OKB is nu aan zet. 

Terwijl er nog niet eens een officieel verzoek van de NDP is binnengekomen bij het OKB, reageert de OKB voorzitter al de volgende dag op de UITSPRAKEN VAN DE PRESIDENT. Zie hier weer de verwarring tussen OFFICIEUZE EN OFFICIELE gebeurtenissen. En in plaats dat de OKB voorzitter de President corrigeert dat niet hij maar zijn partij moet spreken, gaat de voorzitter in op de koeterwaals van de President.  “Misschien als hij gevraagd had om mijn mening, had ik hem gezegd ‘op dit moment kan je niet het hele land hertellen, in deze fase’. BINGO!. Precies op deze kermis wil de President de totale natie trekken en het lukt altijd maar weer door zich steeds te verschuilen achter functies, ambten, instituten, organen en noem zo maar op. Met zwak leiderschap van zijn opponenten of zogenaamd onafhankelijken, in dit geval de incompetente  OKB voorzitter is weet Bouterse zijn voordeel te halen.  Deze incompetentie, daar maakt de politicus Desi Bouterse steeds weer gebruik en misbruik van. Alleen de OAS heeft deze valkuil benoemd in haar voorlopig rapport.  Aantoonbaar is de verwarring helemaal met de volgende uitspraak van de OKB voorzitter in hetzelfde artikel: ” OKB weet niet wat de gronden zijn van de NDP om hertelling te vragen. 

Ze spreekt eerst persoonlijk met ” IK” en dan gaat ze in de rol van OKB voorzitter. En Precies ditzelfde doer Bouterse. Hieraan herkennen ze elkaar, dit is de CODE waar Bouterse zijn weglopers uit eigen gelederen wederom bij de les probeert te trekken. De OKB voorzitter moet zoals de OAS aangaf, TECHNISCH PROFESSIONALISME aan de dag leggen en niet op de SOAP TOER  gaan met de zeer sluwe en gewiekste President. Jennifer van Dijk-Silos wordt vanwege haar kromme rug iedere keer weer in haar ziel getrapt: eerst door Desi Bouterse, toen Eugene van der San en vervolgens de OAS. Een gewond dier zoekt beschutting en bescherming en gaat weeer regelrecht op de schoot van haar belagers zitten in plaats dat zij professioneel en volwassen doet wat de wet haar opdraagt te doen in plaats van maar steeds op onzinnigheden van social media of bakana tori reageren. Dit brengt de ruis, de verwarring, het continu de pers opzoeken door de spelers vanaf de verkiezings authoriteiten en de NDP. De waarnemers hoor je niet, die zijn stil, doen hun werk en SCHRIJVEN vervolgens hun bevindingen in  RAPPORTEN voor latere analyse en actie. De verkiezingsauthoriteiten daarentegen  vertonen steeds weer MARKT GEDRAG en ONDESKUNDIGHEID. In een net binnengekomen artikel in het dagblad de Ware Tijd spreekt de Bisschop Karel Choenni zich ook uit tegen het verzoek van de President: ” “vreemd” dat de president in zijn hoedanigheid als NDP-voorzitter om een hertelling vraagt. “Ik zou echt niet weten waarom dat moet. Er zijn foto’s van de processen-verbaal opgestuurd naar het OKB.”. Hij neemt ook mee dat het stembureaupersoneel meer uit aanhangers van de regerende partij bestond.

POLITIEKE SOAP, SCENARIO VAN DE PRESIDENT.

Doelbewuste sabotage door ongeletterden vele fouten op stembiljetten te laten maken om dan zogenaamd correcties te kunnen plegen en intussen allerlei duistere praktijken uit te halen en de samenleving de stuipen op het lijf jagen door een President die volledig op de voorgrond treed na 3 dagen volkomen stilte. De President doet op de radio bij o.a. bakana tori van Clifton Limburg zeer zorgwekkende uitspraken die ook de wereld bereiken, en dit is precies de opzet. Zogenaamd is hij nog lang niet verslagen, dat is hoe zijn psychologische sparteling vertaald moet worden. BOUTERSE IS GOD EN GEEFT ZICH NOOIT GEWONNEN, OOK NIET NA VERLIES VAN EEN VERKIEZING! Het is de angst dat hij blijft zitten waar hij zit en de macht koste wat kost wil heroveren op de uitslag van de verkiezing. Daartoe wordt Ronnie Brunswijk aan het twijfelen gebracht door zwaar op de ABOP leider in te spelen met allerlei geruchten en afdraaien van scenario’s. 

” Intussen heeft het OKB foto’s van de processen-verbaal van Paramaribo doorgestuurd naar de media. Van de 274 stembureaus ontbreken nog foto’s van zestien. Binnenlandse Zaken die de officieuze uitslagen bekendmaakt, moet nog gegevens van 64 stembureaus bekendmaken.”

En de OKB voorzitter heeft al in een vroeg stadium kenbaar gemaakt dat ALLE STEMBUREAU’S AL GETELD WAREN EN ZIJ BESCHIKTE OVER FOTO’S VAN ALLE PROCESSEN VERBALEN. Wat de OKB voorzitter nu opeens beweerd kan gewoon niet omdat ze eerder anders deed geloven: Het gaat om het materiaal die van de toezichthouders van OKB komt. Het kan zijn dat enkelen door moeheid de foto’s niet hebben gemaakt, of niet hebben doorgestuurd.

Dit kan toch niet door de beugel? Hoe kan het OKB zo falen in haar organisatie en op zo een makkelijke manier hier mee weg komen? En dit is precies ook wat er op Binnenlandse zaken gebeurt. Over 16 stembureau’s heeft de OKB voorzitter geen foto’s en Binnenlandse zaken moet nog 64 stembureau uitslagen/Processen verbaal verwerken. EEN DUIDELIJKE SLAG OM DE ARM VAN OKB EN BIZA waar de OKB voorzitter zo op af geeft. HIET KLOPT IETS NIET, SOMETHING IS COOKING! BANANENREPUBLIEK TEN TOP! Dit patronage-moedel en gedoe moet met wortel en tak worden uitgeroeid uit het bestuurlijk-politiek systeem van ons land. Maar wij zien dat dit PATRONAGE VIRUS onze samenleving blijft overwoekeren.

ER IS EEN PATROON ZICHTBAAR:BIZA-PRESIDENT-VAN DIJK-SILOS. 

Terwijl de ABOP leider rustig aan de overkant zit, aan de andere kant van de lijn met de VHP leider, voltrekt zich deze verkiezingssoap voor de ogen van ons volk. De stand van de oppositie blijft 33 zetels tegenover 16 NDp en 2 BEP. Een flagrante overwinning waar de soap absoluut niet tegenop kan daar de onderhandelingen tussen de VHP en ABOP midden in het tumult en de vele ruis reeds zijn gestart voor het vormen van de regering. Maar het is de President met zovele petten op die de petten steeds verwisseld en als een kameleon de samenleving steeds in verwarring brengt omdat tegelijkertijd op een en hetzelfde moment drie petten worden opgezet, dat van  kandidaat bij de verkiezing, vervolgens als de President en daarna volgt gauw de correctie bij de radio stations als de voorzitter van een politieke partij. ” In het radioprogramma ‘Bakana Tori’ zinspeelde NDP-voorzitter Desi Bouterse donderdagmiddag er al op dat zijn partij om hertelling zal vragen.”

Wat de huidige President ook doet, zijn partij NDp heeft de verkiezingen verloren en obstructie in de DNA zal niet verhinderen dat de nieuwe President dan maar in de VVV gekozen wordt, want daar zijn de verhoudingen: “934 volksvertegenwoordigers waarvan : 51 DNA-, 765 rr- en 118 districtsraadsleden.

Dus ook hier zal de NDP verlies lijden. Maar de President heeft tijd nodig, tijd nodig om tweespalt tussen ABOB en VHP te bewerkstelligen, rotzooi op straat te forceren zodat hij met de wet byzondere toestand aan de haal kan gaan en het LEGER op de bevolking kan afsturen, tijd nodig om de KRIJGSRAAD te ontlopen waar hij op 30 mei moet verschijnen en tijd nodig om bewijsstukken van CORRUPTIE weg te maken. Maar vooral ook tijd nodig om in die tussentijd de DR EN RR RAADSLEDEN om te kopen om de uitslag van de VVV zo te beinvloeden. Suriname is nog lang niet af van het monster dat geleid wordt door Desi Bouterse. Deze opzet om de stembus uitslag zo lang mogelijk op te houden heeft waarschijnlijk bovengenoemde oorzaken als oogmerk. MET BEDROG EN LOBBYWERK probeert de NDP de VOLKSWIL te torpederen, zoals zij dat ook in 1996, 2010, en 2015 deed met massale omkoping, en daarna tot twee keer toe met verraad door de ABOP en PL. 

OAS EN EU KRITIEK OP OKB

En van Dijk-Silos voelt zich weer persoonlijk aangevallen. Deze voorzitter is ontmaskert door Brunswijk dat geen van haar leden aanwezig was in de Anthony Nesty Sporthal toen dozen werden weggedragen door de DC Nerkust en politie inspecteur Revelino Eijk. Door tumult van de achterban van de politieke partijen die in de sporthal vanaf 25 mei overnachtten, is voorkomen dat er fraude gepleegd kon worden. Waarom was er “toevallig” niemand van het OKB aanwezig? De persconferentie direct de volgenda dag na dit voorval door de 4 politieke leiders maakte dat Santhoki een dringend beroep deed op de OKB voorzitter om direct de voorlopige uitslag van de verkiezigen openbaar te maken. Steeds met statements komen is niet genoeg, zei Santhoki, maar er moet direct acties ondernomen worden door het OKB omdat de zittende regering tot alles toe in staat is. De OKB voorzitter die tussen twee vuren zit van de oppositie en de coalitie volgde het dringende verzoek van de oppositie op en de verwerkte gegevens van Paramaribo werden bekend gemaakt. Hiermee werd de pas van frauderen in Paramaribo definitief afgesloten voor de regerende partij. Het werk moet correct gedaan worden en niets anders dan dat. Dat nu de EU een statement uitgeeft maakt de positie van de OKB verder zeer discutabel naar de zittende regering toe, daar de Europese Unie nimmer geaccrediteerd is geworden als zodanig. Bouterse grijpt dit nu aan om een diplomatieke rel te ontketenen en de OKB voorzitter wil natuurlijk niet opgezadeld worden met een bevestiging van een dubbele rol van contra spionnage, waarvan zij eerder door Eugene van der San van beschuldigd is geworden. Dus haalt de OKB voorzitter zeer fel uit naar de verklaring die vanuit de regionale vertegenwoordiging is afgegeven. De OKB voorzitter zwalkt constant van links naar rechts omdat ze niet professioneel handelt en ook maar aan klungelt, zwak is en een toneel opvoert alsof zij een sterke onafhankelijke en professionele uitvoerder is. Niets is minder waar en daarom heeft zij altijd de behoefte om op de persoonlijke toer te gaan, grof te zijn en te beledigen in plaats van diplomatiek en zakelijk een probleem aan te kaarten en op te lossen. Ook zij had nooit verwacht dat de NDP de verkiezingen zou verliezen, zoals Eugene van der San het juist contra uitdrukte dat Van Dijk-Silos denkt dat de oppositie de verkiezingen zal winnen en dat zij daarom zoals zij ook in 2015 Venetiaan had verraden het nu weer in 2020 zou flikken, woorden van gelijke strekking. Met andere woorden zegt Eugene van der San dus, dat Van Dijk-Silos one of them is en nu op de valreep verraad aan het plegen is. Om zich van dit beschuldigde verraad te ontdoen, praat van Dijk-Silos stoere NDP-taal om weer niet in dat verraders hokje van de EU geplaatst te worden? Had zij misschien een geheim afspraakje met de EU en is zij nu door de verklaring door haar NDP makkers erop betrapt dat zij de boel aan het flessen is? Haar verdediging van eventueel betrapt te zijn op verraad maakt haar uithaal naar de EU zo fel en zo onbeschaafd en ondiplomatisch. Over de CARICOM verklaring zijn noch het OKB noch de regering gevallen. Terwijl Santhoki in de persconferentie over de weggedragen dozen in de NIS een sneer gaf aan de CARICOM vertegenwoordiging die een verklaring uitgaf dat alles prima verliep en er geen sprake is geweest van fraude terwijl het verkiezingsproces noch bezig was. Hier hebben wij de OKB voorzitter niet over gehoord. 

ANTI EUROPA SENTIMENT OF WEL DE BRUTALE WITTE MAN IN KORTE BROEK.

Met deze hele actie van de OKB voorzitter moet de samenleving nu al een voorproefje krijgen van zgenaamde Europese invloed in Suriname, en notabene ongevraagd en met bedrog.  Het Anti Europese sentiment wordt zo door de Bouterse clan nu al losgeweekt en de samenleving wordt rijp gemaakt tegen de brutale witte man in korte broek. De OKB voorzitter doet in dit verband een uitstekende job voor Bouterse met haar zeer grove uithaal naar gerespecteerde waarnemers en diplomaten. Precies dit GANGSTERISME van de OKB voorzitter moet afgestraft worden. De dubbele rol van de OKB voorzitter is doorzien door de oppositie en door de EU. Blijkbaar was de OKB in de dubbele rol de kameleon die de samenleving op het verkeerde been moest zetten en toen zij zag dat alles van haar baas Bouterse mislukte deed zij de stap terug omdat de oppositie haar dubbele rol ook tijdig doorzien had: ” she is one of them”.

NDP ROVERSMENTALITEIT VAN FRAUDEREN; HUN VERKIEZINGSSCHANDAAL 29 mei 2020 09:02 UTC+0

Afleidingsmanoeuvres aan de lopende band, de NDP is alleen maar onder de belt aan het slaan en hiermee de samenleving verder aan het vergiftigen, terwijl ondertussen alles in stelling is gebracht door de machthebbers en er wordt op hoog niveau gespeeld met behulp van de Surinaamse Politiebond. Ronnie Brunswijk heeft echter politie inspecteur  Revelino Eijk ontmaskert.  “Brunswijk heeft op een persconferentie eerder donderdag meegedeeld dat er geen afdoend antwoord is gekomen van Nerkust op de vraag: “wat doen die dozen met pv’s hier?” VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft opgemerkt dat zelfs de politie als instrument wordt ingezet om foute handelingen te plegen.” En direct de volgende dag vond de politiebond het nodig een persconferentie te geven en zogenaamd op de minister van justitie en Politie te schieten om daarna het spel op te voeren dat tijdens de persconferentie de Korpschef Prade die door de minister van Justitie en politie niet was gekend plotseling komt aanwandelen en geen vragen wil beantwoorden omdat naar zeggen van de politiebond de korpschef aanwezig was om zijn manschappen een hart onder de riem te steken. Wanneer de heren en dames van het gezag worden betrapt, komen ze direct met een verhaal dat de waarheid zwaar geweld aan doet. De politieinspecteur had beter moeten weten en onder het toeziend oog van een vertegenwoordiger van het OKB de handeling moeten verrichten. Ondeskundigheid, onwetendheid en onprofessionalisme maakt deze verkieingen bewust of onbewust zo enorm rommelig. En dan komt diezelfde President die de baas van de organisatoren is om een landelijke hertelling vragen. Belacherlijker kan het niet. Een voorzitter van een Hoofdstembureau van Para weet ook niet beter en laat weliswaar onder politiebegeleiding ook de afgewerkte stembussen naar CBB/Binnenlandse zaken vervoeren om pas daarna, wanneer de kisten op CBB zijn aangekomen, de OKB op de hoogte te stellen van deze grove fout. Onvoorstelbaar wat er allemaal aan ondeskundigheid en fraudegevoeligheid en corruptie faciliternde handelinge plaats vinden met inderdaad de medewerking van de Politie. Of de politie meewerkt of bewust wordt misbruikt moet onderzocht worden. De posities die de POLITIEBOND heeft ingenomen op het terrein van de NIS/HOOFDSTEMBUREAU van Paramaribo zijn hoogst merkwaardig! “Collega Sergio Gentle deelt mee dat anders dan de politieke waarnemers beweren, Walter Bouterse niet aanwezig was op het terrein. Gentle deelt mee dat hij de controles buiten het gebouw deed en Bouterse nooit gezien heeft. 

Waarom de Politiebond die zwaar rascistisch is zo inzetten in een race waarvan van te voren al door het IDOS voorspeld is hoe de race zal aflopen. De leden van de Politiebond zijn met hun gedrag en hun uitspraken tegen de PG zwaar in discrediet geraakt, het rascisme droop ervan af. En juist deze groep is zo zwaar ingezet maar gelukkig betrapt. Vandaar dat de minister van Justitie en Politie is opgetreden tegen Revelino Eijk, die gast is gewoon misbruikt en daarna gedumpt toen het de regering niet goed meer uit kwam. De wonden worden nu schoongelikt met een persconferentie van de collega officieren van revelino Eijk.

De heersende elite o.l..v. de President is zelfs in staat gewoon de zaken op zijn kop te zetten en de realiteit om te draaien, dat niet zij fraudern maar juist de oppositie, dat niet zij chaos schoppen maar juist de oppositie, dat niet zij de verkiezingen hebben verloren maar de oppositie die zal merken dat de uitslagen van de nog te tellen stembussen de coalitie meer zetels zal opleveren. die President zinspeelt hier constant op dat de NDP naar 18 zetels zal gaan en dat daarom de oppositie paniekerig wordt.

BEINVLOEDING DOOR DE PRESIDENT.

De OAS had volkomen gelijk. de President is sentimenten aan het bespelen uit hoofde van zijn functie, wat totaal ontoelaatbaar is. GEEN ENKEL HOOFDSTEMBUREAU HEEFT TOT NU TOE CALAMITEITEN GEMELD VOOR EVENTUELE HERTELLING, dus de President forceert gewoon iets en spreekt voor zijn beurt. Ook de NDP zelf is via de media de samenleving en de hoofdstembureau’s aan het beinvloeden door de stem van de President gewicht te geven terwijl dat totaal buiten de wet en de orde is.

NDP REGERING VAN OUDE MANNEN, LOYALISTEN, MOLLEN EN KAMELEONS OP 25 MEI VERSLAGEN 31 mei 2020 09:50 UTC+0

DUBBELE AGENDA

Stembureau-Hoofdstembureau/Districtscommissaris-Ministerie van Binnenlandse zaken-OKB-Centraal Hoofdstenbureau: ALLEMAAL IN HANDEN VAN DE NDP. Alles was vooraf in place gebracht voor het grandioos winnen van de verkiezingen door de NDP regering. De shock kan maar niet verwerkt worden nu het volk anders heeft bepaald. De wereld nu dus op zijn kop dat de zittende fraudeurs een hertelling willen hebben. Kijken wat de kameleon voorzitter van het OKB zal beslissen, nu door de President enorme druk op haar wordt uitgeoefend. In 2015 heeft zij verraad gepleegd door de NPS en de ABOB te benadelen met LAAT is LAAT en de toenmalige President Venetiaan hiermee in een zeer meoilijke positie te hebben gezet om een besluit te nemen voor het wel dan niet mogen meedoen van de ABOP aan de verkiezing in enkele districten. Met het OKB is de eenheid van de A-Combinatie tussen de BEP en de ABOP kapot geslagen door de vuile oorlog tegen de eenheid van de MARRONS  middels de OKB voorzitter. In 2020 is haar rol een van een zogenaamd onafhankelijk bureau, maar in feite dient zij gewoon haar baas, Desi Bouterse enkel en alleen vanwege rascistische motieven tegen een HINDOESTAAN, hetwelk zij in 2010 had tegen de MARRONS. 

FRAUDE DOOR OPZETTELIJKE CHAOS: PREKEN VOOR EIGEN PAROCHIE

Volledige bemanning uit eigen gelederen, verklaringen van CARICOM, OAS en EU missie dat alles zonder fraude is verlopen. Officieuse cijfers zijn landelijk al bekend. De NDP heeft zelfs ook al voeling gehouden met de ABOB om een regering te vormen. NU de ABOP dit keer vastberaden is om de volkswil uit te voeren en samen met de VHP, NPS en PL op 30 mei 2020 een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend en de ministeries bekend heeft gemaakt, gooit de sluwe Desi Bouterse zijn laatste troef op tafel, namelijk per brief schriftelijk bij het OKB om een hertelling vragen. Dit tegen de achtergrond van een totaal afgewezen politieke partij door het volk, een totale onmogelijkheid om een coalitie te gaan vormen na een hertelling, een economische crisis die zijn weerga niet heeft in Suriname en het gevaar van het  COVID-19 virus dat in Suriname na de verkiezingen met nog 3 besmettingen is toegenomen. Het VOLKSBELANG staat voorop en de nieuwe regering moet zo snel als mogelijk aan de slag. Dit feit van algemeen belang  heeft voorrang op een PARTIJ BELANG. Wat het OKB ook mag beslissen, in beide gevallen van negatief en positief zal de gang naar de rechter nog de laatste mogelijkheid zijn om het ALGEMEEN BELANG TE BESCHERMEN. Ook juridisch dus een verloren zaak voor de zittende regering. Het preken voor eigen parochie door de OKB is begrijpelijk omdat de voorzitter persoonlijk ook belang heeft bij het aanblijven van de regering Bouterse, maar tegen beter weten in zal zij gedwongen worden, desnoods door de rechter om deskundigheid en professionalisme aan de dag te leggen en het eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang, de onafhankelijkheid, de volwaasenheid en het professionalisme. De onbeschaafde uithaal naar de OAS en de EU van de OKB voorzitter beloven niets goed, zij heeft met haar uitspraken zich duidelijk geschaard achter de haat tegen “witte mensen” die door de NDP al decennia lang de samenleving is ingespoten. In plaats van de kritiek serieus en objectief tot zich te nemen, heeft de OKB voorzitter haar markt-gehalte van domheid geetaleerd aan Suriname en aan de wereld. 

PALEIS REVOLUTIE BINNEN DE NDP.

VERKIEZINGSUITSLAG IS RESET NAAR DE LIJNEN VAN ONZE HISTORIE 8 juni 2020 07:08 UTC+0

Definitie van Tijdperk volgens het Algemeen Nederlands Woordenboek:

“Een nieuwe fase die een grondige verandering tegenover het verleden inhoudt”

Ons land heeft in twee werelden geleefd, vanaf het aantreden van de NDP onderdrukkers. In een wereld van met de mond beleden democratie en tegelijkertijd in een wereld van anarchie vanwege aanvallen op wet en recht. De tot dan toe creoolse elite die de pleitbezorgers waren van wet en recht werden daarom zeer hardhandig aangepakt niet alleen, maar de organisatiekracht van de creolen verenigd in de NPS werd ook bewust kapot geslagen. De creoolse volksklasse werd losgeweekt bij de NPS en maakte de oversteek naar de NDP. De leider van de NDP had met deze verdeeldheid onder de stadscreolen zijn basis versterkt en de NPS volledig verzwakt. Zwarten werden door zwarten bestreden door de NDP ideologen. NDP paste deze strategie ook toe op de Marrons en ook hier wist zij de Marrons onderling te verdelen. Bij de Javanen gebeurde hetzelfde. De leiders Ronald Venetiaan, Ronnie Brunswijk en Paul Somohardjo hebben zwaar geleden onder deze strategie van de NDP. Alleen de VHP en de rechterlijke macht wisten zich staande te houden onder het juk van de NDP. 

De geschiedenis van onderdrukkking herhaalde zich nu door landskinderen vergiftigd met vreemde ideologieën.

In de kern precies de strijd van onze voorouders tegen het onderdrukkende regiem van kolonisten.Er werd een vreemde ideologie aan toegevoegd, namelijk revolutie en socialisme. Het paradoxale is dat de leider van de coup geen geschiedenis kent van strijd  zoals de Marrons ten tijde van de Boni oorlogen, maar wel zichzelf en zijn beweging daarna boven de nazaten van de Marrons opstelt. De nieuwe stadscreoolse elite o.l.v. Desire Bouterse eigende zich de strijd van de Marrons toe en onderwierpen hiermee de A-Combinatie van Ronnie Brunswijk c.s. tot hun helpers. Om de Marrons eronder te houden werden door dit Bouterse regime Blakaman organisaties opgericht en werd Anton de Kom verheven tot volksheld en strijder tegen kolonialisme. De bevrijdingsstrijd van de Marrons werd bewust gedegradeerd om zo deze heldhaftige strijders eronder te blijven houden en geen enkele illusie te geven dat zij rechten konden ontlenen aan hun historische door strijd verkregen gronden in het binnenland. De NDP leiding gaf juist alle gronden in concessie uit aan zichzelf en hun vrienden. De wettelijke aansprakelijkheid op gronden rechten van INHEEMSEN en MARRONS werden opzettelijk getorpedeerd.

MISBRUIK VAN INHEEMSEN EN MARRONS

Geen grondenrechten, geen uitvoering van internationale vonnissen, benoeming van een Granman door de President hebben gemaakt dat de binnenlandbewoners steeds meer een hekel gingen krijgen aan de partijleider en President Desi Bouterse. Met het eruit gooien van de ABOB uit de coalitie regering Bouterse-Adhin maakte dat de breuk met de Marrons onomkeerbaar werd. De groei van de ABOP op weg naar 25 mei 2020 werd er een van het sluiten van de gelederen. Het in eigen handen nemen van de eigen ontwikkeling werd gepropageerd, en met succes. Geschoolde Marrons werden naar voren geschoven, de weerspiegeling van de Universiteit werd duidelijk zichtbaar binnen de ABOP. Marrons met name voelden zich veel meer thuis bij hun etnische groep dan te moeten dienen onder de paraplu van de NDP. De Inheemsen werden door de ABOP niet ongemoeid gelaten, maar hun vertegenwoordiging binnen de ABOP heeft diepe wonden geslagen ten tijde van de Binnenlandse oorlog. Marrons en Inheemsen zijn toen door het regiem Bouterse uiteen geslagen. De Inheemsen werd wijs gemaakt dat zij als eerste bewoners van Suriname bedreigd werden door het Jungle Commando dat in dienst was van Nederland en het gemund hadden op de grondstoffen uit het binnenland. Allerlei door Desi Bouterse opgezette gewapende splintergroeperingen uit de Marron en Inheemse gemeenschap werden op deze manier tegen Ronnie Brunswijk de leider van het Jungle Commando opgezet. De diepe sporen van deze verdeeldheid heeft de ABOP niet kunnen dichten bij de Inheemse broeders, maar wel binnen eigen gelederen. De ABOP is de binnenlandse oorlog wellicht anders gaan interpreteren met de stelling dat het Ronnie Brunswijk van het Jungle Commando is geweest die de democratie in Suriname terug heeft weten te brengen. Zonder deze strijd tegen het regiem Bouterse waren de verkiezingen van 1987 ook niet gekomen. Ronnie Brunswijk kreeg een zeer cruciale rol in het voortzetten van de bevrijdingsstrijd van de voorouders tegen onderwerping en onderdrukking. Met deze nieuwe visie van bevrijding en ontwikkeling, heeft de ABOP een nieuwe weg ingeslagen. Een historische terugkoppeling naar de eigen heroische geschiedenis van strijd. De fout om in 2010 en in 2015 met de NDP samen te gaan werken, heeft de ABOP vertaald in haar geloof dat zij een volksbelang hielp dienen, namelijk Suriname bevrijd te houden van buitenlandse machten. Met de socialistische wending richting China en Rusland, heeft de ABOP de werkelijke bedoeling van de NDP aanschouwt en aan de lijve ervaren wat de Chinese invloed in het binnenland betekende voor de Inheemsen en Marrons. Het VERRAAD van de NDP aan land en volk dat zij de soevereiniteit hoog in haar vaandel droeg,  kon geen duidelijker omvang nemen met het binnenhalen van met name China en de vele buitenlandse leningen. Het was dus juist de NDP regering die land en volk uitleverde aan het buitenland en eerst het Jungle Commando hiervan beschuldigde en daarna de VHP. De VHP zou Suriname volgens de NDP herkoloniseren met haar gang naar de Noordzee. Maar zowel Brunswijk als Santhoki spraken zich lang voor de verkiezingen van 20 mei 2020 openlijk uit voor het aanleggen van goede relaties met Nederland indien zij verkiezingswinst zouden behalen. 

DE HISTORISCHE GANG VAN DE VHP NAAR HET BINNENLAND

Uitgelachen en gehoond door de NDP heeft de VHP haar visie tot verbreding uitgevouwen in het binnenland, en niet zonder succes. de ORANGE MOVEMENT sloeg landelijk aan. De ABOP had geen enkele moeite met de VHP in het achterland, integendeel werd haar toestemming gegeven en succes gewenst. De VHP nam het op tegen de NDP en gooide de partij open voor alle Surinamers. Het rascisme vanuit de NDP werd ongekend vanwege deze stap van de VHP. Strategisch of niet, de VHP zag in dat zij het roer moest omgooien wilde zij de NDP kunnen verslaan en ooit in het machtscentrum komen.

VHP-ABOP: EEN HISTORISCHE AARDVERSCHUIVING IN SURINAME

Niet alleen de Marrons, maar ook een groot deel van de Aziaten en de creoolse middenklasse, keerden zich tegen het regiem Bouterse. De VHP ving de toestroom van de creolen op, terwijl de NPS wel groeide, maar niet de grote vergaarbak werd van de creoolse middengroep die zich uit de NDP losweekte. De VHP maakte dankbaar gebruik van haar vooruitstrevende visie die zij predikte, welke aansloeg bij de creoolse ondernemers. Maar ook de Hindoestaanse ondernemers verlieten de NDP en sloten zich weer aan bij de VHP. Ook de ABOP profiteerde enigszinds van de Hindoestaanse ondernemers die de ABOP ondersteunden. VHP en ABOP boden bij uitstek de ondernemersgroep onderdak. Enerzijds vanwege de productie denkwijze en anderszijds vanwege de toegang tot het binnenland. Zonder de ABOP is het binnenland niet toegangkelijk voor geen enkele politieke partij. Cultureel en politiek niet. Voor Suriname moet het voor eens en voor altijd duidelijk zijn dat de geschiedenis zich niet laat manipuleren noch vervalsen. het is niet de zogenaamde revolutie geweest die Suriname bevrijdt heeft, integendeel. Het zijn juist de drogredenen van deze zogenaamde revolutionairen en hun adviseurs op de achtergrond geweest die door het volk doorzien, ontmaskerd en verslagen zijn. Een Sandew Hira, Henk Herrenberg, Errol Alibux, Jules Wijdenbosch, Emanuels en Eddie Jozefzoon op de achtergrond en op de voorgrond de verdedigers van alles wat de regering maar deed: een Eugene van der San, Clifton Limburg, Kenneth Slooten, Amzad Abdoel, Andre Misiekaba, Melvin Bouva, Jenny Simons, Jennifer van Dijk-Silos. En geheel op de achtergrond de ex-militairen gepositioneerd in cruciale posities die de President in de richting van corruptie hielden: Ramon Abrahams, Laurens Neede, Melvin Linscheer, Etienne Boerenveen, Ivan Graanoogst. Op een enkeling na, allemaal stadscreolen. 

VERBROEDERING NU EN VERBROEDERING TOEN.

Lachmon en Pengel  en Santhoki en Brunswijk verschillen door de omstandigheden. De huidige omstandigheid is dat de stadscreool plaats heeft gemaakt voor de werkelijke vrijheidsstrijders de Marrons. Terwijl in de zestiger jaren de VHP o.l.v. Jaggernath Lachmon vanuit strategische overwegingen de NPS leider Adolf Pengel de kans gunde door twee zetels af te staan. Zodoende versterkte de VHP ook zichzelf door vervolgens met de verbroederings-politiek een stevige basis te smeden tegen de rest van het politieke veld. De “zwarte” volksjongen Jopie Pengel werd de helpende hand toegereikt. Anno 2020 is het precies andersom. De ABOP rijkt de VHP de helpende hand, om gezamenlijk de hoofdvijand, de NDP van Desi Bouterse verder te verslaan, wat niets anders is dan de volkswil na de uitslag van de verkiezingen. In de zestiger jaren was na de verkiezingen de volkswil dat Jopie Pengel was verslagen door het eenheidsfront van Findlay, die na een splitsing in de NPS een samenwerking was aangegaan met de PSV o.l.v Pater Weidman en grandioos de verkiezingen won. De VHP en de NPS zaten toen dus in hetzelfde schuitje van de verliezers die elkaar de hand toereikten en een pact van verbroedering smeedden. In 2020 zijn de ABOP en de VHP de winnaars en de stadscreolen de verliezers. Met de NDP wil geen enkele politieke partij die zetels heeft behaald een samenwerking aangaan. De ABOP leider evenwel was uitgenodigd door de NDP leiding en na een gesprek met Bouterse gevoerd te hebben, verklaarde Ronnie Brunswijk dat er geen sprake kon zijn van een samenwerking omdat de volkswil dit belette. En enkele uren hierna tekende de ABOP leider de samenwerkingsovereenkomst met de VHP, NPS en de PL. De rollen van de verbroedering zijn geen strategische maar een historische. De Marrons eisten hun culturele en politieke positie op en kwamen zeer sterk uit de strijd met 8 zetels. Zowel de NPS als de ABOP schreven geschiedenis door al direct na de verkiezingen te verklaren er geen enkele moeite mee te hebben dat een Hindoestaan de nieuwe President werd van Suriname.

EEN WARE AARDVERSCHUIVING “WAN KOELI E TRON PRESIDENT”

Het is de NDP niet gelukt de VHP te verdelen, zoals het de NDP wel is gelukt met de NPS, ABOP en PL. De strategie van de VHP is juist geweest om de NDP te verdelen. Door het opengooien van de VHP voor elke bevolkingsgroep was de basis van de zogenaamde “bromtji djari” van de NDP weggeslagen. Door de productie op kleine, middelgrote, nationaal en internationale schaal te propageren, verwierf de VHP vertrouwen dwars door alle bevolkingsgroepen heen. Perspectief werd geboden voor diversificatie van de economie, afzet van de productie en voor het binnenhalen van producenten met positieve gevolgen voor de economie. De VHP leider Santhoki wist de gedachtengang van de partij goed te vertalen in woord en daad. Hiermee werd de NDP wederom de pas afgesneden door haar allesvernietigende  leningen beleid voor de economie. De ABOP en de VHP bleken natuurlijke bondgenoten te zijn. Door strijd hebben beide groepen hun ontwikkeling bereikt, terwijl de NDP dat niet van zichzelf kan zeggen. De leider van de NDP heeft integendeel de democratie die zo moeizaam ontwikkeld is geworden door de VHP en de NPS letterlijk weggeschoten om vervolgens de toen nog achtergestelde Marrons en Inheemsen te gaan misbruiken tegen de NPS-stadscreool en de VHP-hindoestaan, die tot dan toe erg etnisch georganiseerd waren. 

VAN LINKSE SECTARISTISCHE DICTATUUR NAAR VRIJ ONDERNEMERSCHAP.

De middenklasse komt weer aan bod nu het vrije ondernemerschap weer de plaats inneemt van regelarij en vriendjespolitiek. De leiding van het land is op historische wijze zonder wapens wederom in handen van de kennis en de wetenschap. Met productie en kennis is ons land op de rails van een kenniseconomie gezet en is de kans van slagen groot dat wij de aangerichte schade met het te gronde richten van de economie vanwege een leencultuur en constante begrotingsoverschotten, sneller te boven komen. Grote kapitaalinjecties voor middelgrote locaal ondernemerschap en het aantrekken van grote buitenlandse  ondernemingen, zal de economie een gezonde boost geven, zeker met de grote olievondsten. 

IN DE KERN LOOD OM OUD IJZER MAAR MET NIEUWE NATIONALE ECONOMISCHE WERELDINZICHTEN

Dat is het verschil. De VHP gaat voor modern leiderschap. Voor vriendschap en samenwerking met wereldmachten. Met een KRIJGERSHOUDING heeft de VHP leider zijn verlangen en doel kenbaar gemaakt, namelijk met 28 ZETELS en een NATIONALE POLITIEKE PARTIJ VHP  de NDP te verslaan. Met LEF hebben zowel Ronnie Brunswijk in 1987-1992 en Chandrikapersad Santhoki in de verkiezingspropaganda en campagnes de militair Desi Bouterse terug weten te dringen. Suriname was moe van het “lang groen” omdat dit de militaire periode opriep die veracht wordt vanwege niet alleen de persoonlijke wandaden van Desi Bouterse maar ook vanwege de afkeuring van een  ondemocratische coup die in REVOLUTIE werd omgedoopt. Een geschiedvervalsing waartegen enorm  veel verzet is geboden door de weldenkende Surinamers.

AF VAN HET MILITARISTISCHE IMAGO.

Fysiek en psychisch toegepast geweld en onderdrukking door Desi Bouterse en zijn regiem is eerder een teken van zwakte dan van kracht geweest. Door een volk dom en onwetend te houden heeft zelfs het kolonialisme geen stand weten te houden. De Marrons namen de wapens op tegen een verdorven vijand. DE BINNENLANDSE OORLOG deed hetzelfde tegen het verdorven en leugenachtig regiem van Desi Bouterse. Gestoeld op een slechte basis vallen alle goede daden van het regiem Bouterse in het niet. Want er zijn vele goede dingen gedaan, niet alles was absoluut verkeerd of slecht. Dat is nu een maal de verdienste als iets in de kern niet goed is, dan valt op den duur het hele systeem om, gelijk een huis met een slecht fundament die bij een orkaan als een kaartenhuis in elkaar valt. De goede daden staan dan niet meer in verhouding met de waardeloze kern die de oorzaak is van alle ellende. In de kern was er een SLAAFS SECTARIUSME en dat belet het DENKEN en staat dus op GESPANNEN VOET MET DE WETENSCHAP. en precies hier ligt de kern van achteruitgang en onderontwikkeling. En waarom? Omdat Bouterse en consorten PATROONS waren die in een ivoren toren zichzelf vol zaten te mesten met materiele rijkdom.

RONNIE BRUNSWIJK KAN DE GESCHEIDENIS GAAN DRAGEN EN ZICH NAAST BONI SCHAREN.

De maiden-speech van Ronnie Brunswijk sprak boekdelen en gaf menigeen kippenvel. Er was een doodse stilte in s’Lands vergaderzaal toen Brunswijk zijn voorvaderen met naam en toenaam aanhaalde. Wie had inderdaad durven denken dat een Marron enkele honderden jaren na de overwinning op het koloniaal leger in de vele oorlogen tegen de Marrons, het symbool van de wil van het totale volk zou gaan uitdragen. Een Marron is na de onderdrukking van het regiem Bouterse het symbool van de democratische vrijheid geworden. Een betekenis zonder weerga voor het nageslacht, in het byzonder voor de Marron nazaten van alle stammen. Na een gewapende strijd tegen Desi Bouterse zijn onderdrukkings systeem in de jaren 1987-1992, is in 2020 dit zelfde onderdrukkende regiem verslagen met het woord. De democratische verkiezingsoverwinning van de ABOP heeft de Marrons die plaats doen verwerven in ons land die zij nooit hebben gehad, ondanks hun heroische bevrijdingsstrijd. Het is voor de ABOP leider van eminent belang dat hij zijn historische positie begrijpt. Het moge duidelijk zijn dat de maiden speech van deze Marron leider in feite een CULTURELE INZEGENING IS GEWEEST VAN ZICHZELF door middel van een SWERI.

Deze sweri verbreken staat in de Marron cultuur gelijk aan de dood. Ronnie Brunswijk weet wat hij gedaan heeft, hij heeft het BOETEKLEED in feite aangetrokken en de samenleving gevraagd om VERGIFFENIS omdat zijn verleden hem blijft achtervolgen. Suriname moet dit goed begrijpen en Ronnie Brunswijk alle voordeel van de twijfel geven. Met deze ondersteuning kan Suriname inderdaad een NIEUW TIJDPERK ingaan, “Een nieuwe fase die een grondige verandering tegenover het verleden inhoudt”. 

DESI BOUTERSE GAF ONS VOLK STENEN VOOR BROOD 9 juni 2020 13:06 UTC+0

Desi Bouterse spreekt in tongen. Gebruikt bodylanguage en “odo’s”. Maar eeen goed verstaander heeft een half oor nodig. De  wetten van de macht, zijn door deze  boven het volk verheven zelfbenoemde volksleider zonder duurzaam succes toegepast. Het masker van Desi Bouterse viel op 25 mei 2020. De grote revolutionaire leider had ooit beloofd dat hij structureel Suriname zou omvormen tot kennis economie, voedselschuur en sociale rechtvaardigheid in verdeling van de welvaart. Surinamers zouden op vijf zuilen totale omvorming ondergaan. Er werd met mooie begrippen gestrooid zoals o.a. de omvorming van  de sociaal-maatschappelijke orde, de economische orde, de educatieve orde, de bestuurlijke orde. Maar wat Desi Bouterse in werkelijkheid deed was een complete uitbouw van het patronage-systeem, de afhankelijkheid van ons volk aan zijn regiem, een complete dictatuur d.m.v. de slaafse ondersteuning van de Nationale Assemblee aan zijn regiem. De assemblee voorzitter Jenny Simons-Geerlings deed in dit kader een voortreffelijke job voor haar partijleider. Haar ondersteuners Andre Misiekaba, Melvin Bouva en Amzad Amdoel zullen met de voorzitter Jenny Simons de geschiedenis ingaan als de verraders van land en volk.

DE NDP SEKTE-LEIDER ZONDER DIEPGANG EN VOL VAN LIST & BEDREIGINGEN 12 juni 2020 19:45 UTC+0

De laatste openlijke bedreiging van Desi Bouterse aan ons volk en de nieuw gekozen aanstaande President Chandrikapersad Santhoki:

“Wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, zeggen ze in Tibet, dan wordt hij een gewone man. Meneer Santokhi is een wijze man. Ik doe een beroep op hem om te proberen een gewone man te worden. Daarbij heb ik geen probleem om de deur open te maken. Maar als je de deur openmaakt voor iemand, zal de persoon zelf naar binnen moeten gaan. Ik hoop dat Santokhi en zij die volgen, precies begrijpen wat ik bedoel, omdat niemand er enige baat bij heeft dat we hier weer turbulente situaties en hier weer rommel krijgen in het land. De koers die men nu opgaat, ik hoop dat men echt heel snel erop terugkomt, want dat zou ons brengen in een situatie die niet goed en bevorderlijk is voor het land Suriname en daar wil niemand, ik in elk geval niet, aan meewerken.

https://dagbladdewest.com/2020/06/13/verkapte-bedreigingen/

De hoofdoorzaak van het verlies van de NDP is de President zelf. Suriname had zijn buik vol van intimidatie en het inboezemen van angst die de President steeds de samenleving in slingerde bij bijna alle problemen die hij zelf veroorzaakte. Moe van een een President die het ambt verlaagde door als een schoft achter de microfoon van Bakana Tori de samenleving openlijk en bedekt te bedreigen. Een president die het intellect van de middenklasse en hogere klasse tartte door te regeren als een doortrapte schurk middels gelegenheidswetgeving. En openlijk etaleerde dat hij met alles wegkwam en precies deed wat hij wilde. Het absolutisme van de sekte leider binnen eigen gelederen maakte dat blindelings als makke schapen iedereen achter de leider aan bleef lopen, no matter what. Niemand durfde zelf maar te denken en deze kadaver discipline maakte dat er intern erosie optrad omdat de makke lammeren ook deel uitmaakten van de samenleving en zelf ook ontevreden waren maar dat niet mochten uiten. De interne ontevredenheid bleek uiteindelijk de bevrijding te zijn voor vele NDP leden die hun kans schoon zagen om de leider anoniem weg te stemmen, verlost te zijn van het despotisme en het verdedigen van een totaal uitgeholde politieke partij die slechts met woorden blufte maar in wezen aan het aftakelen was.

Opruien. De woordkeus door te insinueren. Zinnen als:

 • ‘Ik ga nooit confrontatie opzoeken, maar geloof me, ik schuw geen enkele confrontatie”.
 • ‘Niemand heeft er enig baat bij dat we weer turbulente situatie krijgen en dat wij hier weer rommel krijgen in het land’.
 • Er is een enorme economische aanval gepleegd op dit land.”
 • Wij probeerden middels de valutawet richting te geven en je merkte dat het begon te droppen. Wat zie je weer; de tegenstanders hebben gebruikgemaakt van krachten binnen de trias politica om deze wet op te schorten.” 
 • “Wij zijn voor Suriname in zijn algemeen en voor de kleine man in het bijzonder”.
 • “Toen we de koers omlaag brachten ten gunste van de samenleving staakten de banken plotseling. Wanneer de koers omhooggaat staken de banken niet. Je begrijpt dat niet moesje erachter staat, maar machten die invloed hebben op de banken om hen te laten staken.”
 1. De vele petten: de sekteleider gaat naar de staatsradio in de hoedanigheid van President maar gekleed als een gangster. Hij verkondigd dan dat hij na de officiele uitslag van de verkiezingen de winnaars zal feliciteren, dus wacht rustig af wat het OKB gaat doen. De man vergeet dat hij kandidaat is geweest in de race naar zijn herverkiezing. Als deelnemer hoor je direct bij een grote voorsprong al de tegenpartij te feliciteren. Maar de sekteleider heeft 2 petten op en dus 2 hoedanigheden die hij continu met elkaar verward.

ANALYSE 25 mei 2020 ONS VOLK REKENDE AF MET NATIONALE ONDERDRUKKERS EN BRACHT HET NATUURLIJK BONDGENOOTSCHAP TUSSEN MIDDENKLASSE, DJOEKA’S, KOELI’S & NEDERLAND 14 juni 2020 09:20 UTC+0

DE OVERWINNINGS-FEITEN VAN HISTORISCHE WAARDE:

Onderstaande feiten van historische waarde kenmerken een nieuwe fase in de geschiedenis van Suriname. In feite de echte revolutie die zich op democratische wijze heeft voltrokken in Suriname. er is een tijdperk verslagen. Onder het begrip tijdperk verstaat het Nederlands woordenboek: ” een nieuwe fase die een grondige verandering tegenover het verleden inhoudt” 

Ik gebruik bewust de denigrerende stereotyperingen en begripsaanduidingen voor bepaalde bevolkingsgroepen zoals die in onze kijk over onze samenleving door de jaren heen gebruikt zijn. Zelfreflexie is mijnsinziens een krachtig instrument om er zelf beter van te worden dan onderhuids rascisme te laten voortwoekeren. Iedereen in Suriname weet dat de scheldwoorden Djoeka en Koeli aan de verwesterde creoolse groep gekoppeld zijn, een groep die de overname van de koloniale meesters als bestuurders overnamen en de djoeka’s en koeli’s als paria’s behandelden. De achterstand welnu, is ingelopen en de rollen zijn omgekeerd. De eersten zijn nu de laatsten omdat zij hun eigen kracht kapot sloegen. De NDP was gefocussed op het kapotslaan van de NPs om zelf te kunnen groeien. Met een gedesorienteerde creoolse groep konden de Hindoestaanse kapitaalkrachtigen de heersende creolen rondom Desi Bouterse dienen. Maar ook deze groep Hindoestanen kwam van de koude kermis thuis omdat zij door de kern van Hindoestaanse kapitaalkrachtigen rondom Desi Bouterse de laan uit werden geschopt. Zowel de creolen en de Hindoestanen zichten weer de weg terug naar huis, evenals de ABOP die ook uit de coalitie van Desi Bouterse getrapt werd. En precies deze groep verschoppelingen heeft de NDP eronder weten te krijgen. De hergroepering van creolen, djoeka’s en koeli’s is de NDP fataal geworden.

 • Feit nr 1: is dat die “koeli”- Chandrikapersad Santhoki de meeste stemmen heeft behaald bij de verkiezing van 25 mei 2020.
 • Feit nr 2: Op nummer 2 van de meest behaalde stemmen staat ook een “koeli”, en notabene een  “koeli” -vrouw die duizenden stemmen meer heeft behaald dan de zogenaamde o-zo populaire Desi Bouterse.
 • Feit nr 3: Dit derde feit van “vrouw” en “koeli” zijn is op zich ook al een dubbel UNICUM voor Suriname.
 • Feit nr 4: twee unieke historische waarheden op hetzelfde tijdstip op rij: twee “koeli’s”, die de “blakaman” hebben verslagen en het vertrouwen van de samenleving gekregen hebben.
 • Feit nr 5: Dit gegeven is een metamorfose in de politieke geschiedenis van Suriname en spreekt HISTORISCHE BOEKDELEN.
 • Feit nr 6: bovenstaande  luidt een nieuw tijdperk in, een tijdperk dat Suriname afstand heeft gedaan van VOOROORDELEN en RASCISME.
 • Feit nr 7: Er is een TIJDPERK van 40 jaren indoctrinatie, sectarisme en onderdrukking verslagen.
 • Feit nr 8: MARRONS hun zeggenschap over hun eigen grondgebied en cultuur terug hebben verovert.
 • Feit nr 9: het inluiden van een tijdperk van wetenschappelijke benadering voor nationale vraagstukken voor herstel en  ontwikkeling en het afsluiten van een tijdperk van patronage voor verrijking van family and friends. Nationaal belang i.p.v. eerst eigen belang.
 • Feit nr 10: Geschiedvervalsing door Sandew Hira is gestuit met de natuurlijke zege gegeven door het volk aan het binnenland en de kustvlakte, nl aan Brunswijk/ABOP en Chandrikapersad Santhoki/VHP. De binnenlandse oorlog nog vers in het geheugen van Desi Bouterse is de statement neergezet dat “niemand meer bang is voor de boze wolf” want angst voor militaire repressie en administratieve repressaille is volkomen weggevallen.

DE EROSIE BINNEN DE NDP EN DE REGERING ZELF

 1. De disputen over wetten en de rechtsgang van Bouterse tussen Eugene van der San en de rest van het juridisch team van Bouterse openbaarde zich op 22 januari tussen Irvin Kanhai en Van der San.
 2. De eigen achterban die inzag dat niet de witte mannen in korte broeken het probleem van Suriname zijn maar de hebzucht van de top van de skalians-partij.
 3. De eigen achterban die het verschil zag tussen de nep-brumtji-djari partij waarbij voornamelijk lichtgekleurden en Hindoestanen de rijke toplaag vormden en het zwarte “hoi-polloi” mocht komen opdraven bij politieke acties van de partijleider.
 4. De structuur binnen de partij bestaande uit een pyramidaal stelsen van de heerser en zijn kritiekloze lamme schaapjes.
 5. De kritiekloze lamme schaapjes manifesteerden zich tot grote ergernis ook in de Nationale Assemblee met hun vooropgezette politieke steekspelletjes. 
 6. De ondeskundigheid op alle fronten werd steeds zichtbaarder.
 7. Het vertrouwen in de partijleider en zijn regeerteam viel bijna volkomen weg.
 8. Het rascisme en hindustanie-fobie binnen de NDP openbaarde zich steeds duidelijker
 9. Het zig-zag buitenlandse beleid richting Iran, Israel, Taiwan, Venezuela, Nederland
 10. De stiefmoederlijke beledigende behandeling en het misbruik van het Nationaal Leger

GEOPOLITIEK EN INTERNATIONALE SAMENWERKING.

 1. De dreiging van herkolonisatie en financiele verstikking door China en Rusland boezemde enorme vrees in. Onbekend maakt onbemind.
 2. De isolatie van de President brak de natie op
 3. Buitenlandse Investeerders bleven weg.
 4. De diplomatieke dienst sliep niet en rapporteerde de gedragingen van Bouterse
 5. De vele opgezette destabilisatie in de goudsector jegens de grote multinationals.
 6. De scalians problematiek met de Fransen en (mensen)smokkel langs de Marowijne rivier
 7. Het vreemdelingen en visum-beleid van de regering richting de diaspora en Oost-Europa. 

Desi Bouterse himself als leider van de partij NDP heeft altijd de Hindoestanen verdacht gemaakt als oranjegezinde landverraders. Voorts heeft Desi Bouterse de Marrons en Inheemsen tegen elkaar opgezet en neergezet als visie-loos. Het lijkt paradoxaal, maar Desi Bouterse wist juist uit deze bevolkingsgroepen die hij bestreed als een belangrijk deel van zijn achterban te recruteren. Geld en grond werden zo bij elkaar gebracht binnen de partij. Bouterse’s invloed binnen deze groepen betekende zodoende macht voor de President in het achterland en in de economie. Binnen de top van de NDP wist zich een rijke toplaag van Hindoestanen zich te nestelen. Het begin van de ondergang van de partij was hiermee ingezet. Bouterse probeerde een nieuw soort KAPITALISTISCH-SOCIALISME te introduceren door zijn voornamelijk zwarte laag geschoolde achterban voor te houden dat hij hun belangen op de eerste plaatst stelde. Bouterse doopte hiertoe zichzelf om als Volkspresident. Belangrijk was dat de achterban de partij door dik en dun bleef ondersteunen. Verheerlijking van de volkspresident moest hiertoe het instrument worden. Bouterse werd op een voetstuk geplaatst en was door God gezonden om zijn volk te leiden. Het sectarisme werd de leidende stroming binnen de NDP. Alle neuzen wezen in een richting, wat er ook mocht gebeuren, de President werd door dik en dun gesteund. Niks was verkeerd en de NDP was onverslaanbaar, werd in de hoofden van de arme afhankelijke partijgenoten gepompt door de staatsradio met hoofdpropagandist Clifton Limburg alias “Limbo”. 

President Bouterse als  de  Goddelijke drie-eenheid

Bouterse werd door zijn partijleden verheven tot een bijna Goddelijke vereerde persoon. Zo is de NDP ook pyramidaal opgebouwd, de leider is een “gewone man” als God op aarde. De leider staat daarom ook boven wet en recht en de Rechterlijke macht moet vooral niet moeilijk doen. Het continu maar aanschoppen tegen de rechterlijke macht heeft ook de middenklasse wakker geschud, te beginnen binnen de eigen gelederen van de NDP. De “KAFRI’S. KOELI’S EN DJOEKA’S wisten dat met onrecht hun recht in groot gevaar was indien je niet behoorde tot de sekte van Desi Bouterse kon je fluiten naar je recht en werden je belangen niet serieus genomen. Grote groepen Surinamers werden zo weggezet terwijl een kleine groep alle macht naar zich toe trok en zelfs de nationale belangen ondergeschikt maakte aan privé en groepsbelangen. De groep ontevreden Surinamers groeide gestaag, maar ook de repressie nam steeds driestere vormen aan. De President voorop dreigde en intimideerde zijn eigen volk en de staatsorganen die niet deden wat hij wilde.

De NDP sekte geeft zich nooit gewonnen.

Het verlies van de verkiezingen maakt dat de NDP zich aan het hergroeperen is en in verschillende gedaanten onder het mom van kritische burgers haar NEO-KOLONIALE GIFPIJLEN afvuurt op de nieuwe regering olv Santhoki. De NDP moet en zal de regering ten val brengen, dat is haar hoofddoel. De NDP moet en zal koste wat het kost proberen terug te komen in het machtscentrum. Met een zetelwinst van 33 zetels is de toon gezet dat ons volk de NDP onruststokers en haatzaaiers  niet lust. Zoals ex-president Ronald venetiaan ooit zei: de NDP denkwijze moet met wortel en tak uitgeroeid worden. 

FASE 2 VAN ONZE BEVRIJDINGSSTRIJD: VOLKSBEWEGING TEGEN SECTARISCH LEIDERSCHAP VAN PATROONS MET ONDERBUIKPOLITIEK EN VOLGZAME PARTIJ-LOYALISME. 24 juni 2020 06:29 UTC+0

Mijn stelling: Het is de toon die de muziek maakt. met andere woorden, WAT IS WIJSHEID als je zaken gedaan wilt krijgen? 

Als de oude politiek hier nou last van heeft, kunnen we het dan niet anders uitleggen?’ En het tegelijkertijd wel doorzetten?

Bouterse is een bedrieger van het volk gebleken! Wat staat ons te wachten met Ronnie Brunswijk? Is driemaal recht misschien toch scheepsrecht? En wat hebben Chan en Ronnie misschien in het geheim afgesproken? Of Ronnie met Desi?? Time will tell !

Het verlies van de NDP is behalve het bekende wanbeleid  te danken aan het verfoeilijke patronage- en sectarische leiderschaps systeem, complete hebzucht, chaos, uithollling en ondermijning van het gehele staatsbestel en de staatsorde. Verder het niet kunnen corrumperen van de Rechterlijke macht om volledig absolutisme in Suriname te vestigen.  Voorts dat de ABOP op basis van etnisch stemmen het binnenland  weg heeft kunnen kapen van de NDP Dat Chandrkapersad Santhoki een nieuwe wind over Suriname liet waaien, de VHP opengooide en transformeerde naar een nationale partij.  De “orange movement” een succes bleek.

 1. De isolatie van Desi Bouterse en de vonnissen op zijn naam. De afhankelijk heidwerd van China en Rusland waardoor ons volk werd opgezadeld met  het leenbeleid.
 2. Desi Bouterse verloor niet alleen door zijn wanbeleid alle vertrouwen, maar meer nog door zijn bedrog zich voor te doen als de volksleider en de geschiedenis op deze wijze te vervalsen alsof het 1980 is geweest die een nieuw Suriname heeft voortgebracht. Het tegendeel is waar.

Een goed nieuw begin voor ons land is dat de aankomende regering de TRIAS POLITICA in ere herstelt. Een tweede belangrijke mindshift is dat Suriname van ons allemaal is en dat er hard gewerkt moet worden met the right man on the right place. Dat ontwikkeling nooit plaats kan vinden als er een denken heerst van stelen van de staat. Benadelen van de overheid verrijkt slechts een kleine toplaag terwijl de volksmassa in armoede leeft. Deze circelgang van een elitaire toplaag en een armoedige volksmassa is wat Desi Bouterse en zijn innercircle in een ivoren toren hebben geplaatst. Suriname was van hen. Zelf binnen hun eigen politieke partij hebben zij dit pyramidaal stelsel ingevoerd, een overlevering uit de koloniale tijd, namelijk het patronage-systeem. Dit koloniale model van denken en bijna absolute macht uitoefenen is op 25 mei 2020 afgestraft door de eigen NDP partijleden en door het overgrote deel van de middenklasse. De ruggengraat van de samenleving en van de economie pikte het niet meer dat de economie ondergeschikt werd gemaakt aan nationale doelen en Suriname verpacht dreigde te worden  niet alleen aan grote mogendheden met vreemde ideologieën, maar ook aan ons eigen Nationaal Leger. Bouterse gaf ons volk stenen voor brood, de fundamentele vernieuwingen die hij predikte zijn er nooit gekomen, integendeel werd ons volk met delen vanuit het leger geintimideerd en zelfs bedreigd. Het volk is verraden doordat het Desi Bouterse zelf is geweest die zichzelf doelbewust heeft verraden en zelf de grootste mindshift heeft gemaakt, namelijk terug bij af maar nu anders namelijk onderdrukking van eigen mensen voor eigen persoonlijk voordeel. Deze mentaliteit en verraderlijke denkwijze heeft ons land verwoest want de sky was the limit voor Bouterse en zijn innercircle. Desnoods met militair geweld zou deze denkwijze vermoedelijk geinstitutionaliseerd gaan worden, met name in ons binnenland. Het binnenland moest hoe dan ook onder controle worden gebracht ware het niet dat de angel van dit kwaad, niemand minder dan de zoon van de President, vroegtijdig door de Amerikanen uit de roulatie werd gehaald. De speerpunten voor het Bouterse model van onderdrukking en onderwerping bleven evenwel de rechterlijke macht, het nationaal leger en ons binnenland. De rechterlijke macht kon zelf niet met een Constitutioneel Hof onder controle worden gebracht en met Ronnie Brunswijk evenmin omdat het steeds duidelijk werd wat de strategie van Desi Bouterse inhield. Hoge benoemingen in het leger zullen hetzelfde lot beschoren worden. Zowel de VHP als de ABOP speelden voor de verkiezingen in op deze funeste denk- en machts strategie, en met succes. Met de uitspraak van ons volk op 25 mei 2020 zijn zowel het binnenland als de rechterlijke macht bevrijd uit het juk van het regiem Bouterse. De nieuwe regering zal deze les van ons volk goed moeten begrijpen en niet moeten herhalen, want juist dit patronage denken is afgestraft. Het model waar Suriname baat bij heeft is het model dat Chandrikapersad Santhoki altijd gepredikt heeft, namelijk met kennis en deskundigheid werken aan vooruitgang en ontwikkeling. M.a.w. de wetenschap voorop en niet family and friends. Zakelijkheid en correctheid i.p.v. onderbuikgevoelens bespelen met allerlei wilde uitspraken, bedreigingen en psychologische machtsspelletjes. Dit militaristische tijdperk is voorgoed voorbij, een nieuw denken heeft postgevat, wij zitten midden in deze overgangsfase. Het is dus zaak dat wij als volk waar dan ook ter wereld de aankomende President en zijn regering voor de volle 100% ondersteunen zodat het oude koloniale patronage militaristische machtmodel langzaam uit onze samenleving kan verdwijnen.  In 2025 zal dan hopelijk de leuze zijn “never go back”. De lijn van onze eigen historie moet worden voortgezet en dat is het voor altijd afrekenen met politieke partijen die deze vorm van onderdrukkende absolute macht wederom ten eigen bate  willen institutionaliseren in Suriname, met de kans op herkolonisatie van ons volk.

Het tijdperk van de hand in eigen boezem te steken is aangebroken.

Behoedzaam, want het is de toon die de muziek maakt. We moeten kritisch zijn maar mogen het kind niet met het badwater weggooien. Zowel voor de oude gevestigde politieke partijen als voor de critici van de nieuwe beweging van ANTI-MASTODONTEN geldt om de sluwe NDP vos niet uit het oog te verliezen door een verkeerde aanpak en timing. Dat deze discussie van neo-koloniaal denken ontegenzeggelijk gevoerd moet en zal worden is een voorwaarde om uberhaupt de verkiezingen in 2025 wederom met massale volkssteun te winnen. Want een ding is zeker, het tijdperk Bouterse mag nooit meer terug keren. Bij de nieuwe beweging mag het absoluut niet gaan om personen weg te werken of persoonlijk te beledigen, oudgedienden als persoon onaangenaam te zijn maar meer om een denken dat de ontwikkeling van de natie in de weg staat. Of dat nu is bij de NDP, VHP of ABOP, het gaat bij de nieuwe beweging om het tegen gaan van LOOD OM OUD IJZER. Bevrijding zit in het bloed van jongeren en ouderen met een jonge geest dienen hieraan hun wijze ondersteuning te geven. Het is zeer belangrijk dat de nieuwe regeerders de boodschap begrijpen en niet tegen de boodschappers in het geweer komen door te stellen dat het gaatom oud gedienden van de partij te beschadigen en door het slijk te halen. “Om verdeeldheid te zaaien tussen oud- en- jong in de partij. Om mensen tegen elkaar op te zetten.” Deze beweging is juist niet tegen de VHP gericht, integendeel wil deze beweging de NDP nooit meer terug in het machtscentrum, en dat kan alleen als de VHP de boodschap begrijpt. (https://surinamenieuwscentrale.com/content/verklaring-nav-negatieve-artikelen-en-besmeuring-vhp%E2%80%99ers

 DE SURINAAMSE REALITEIT: PATRONAGE EN REGELARIJ

Verder geschreven 07-07-2020)

 1. Brunswijk heeft zijn historische rol niet begrepen. Brunswijk ondermijnt zichzelf en ondergraaft zichzelf en ontneemt de gehele Marrongemeenschap haar heroische plaats in de geschiedenis indien hij zich verkiesbaar stelt voor het Vice-Presidentschap.
 2. Ook binnen de VHP en de NPS is er ontevredenheid. Het patronage virus is ook hier actief.

De wipplank positie van de Pertjajah Luhur en de ABOP is verzilverd in een hechte samenwerking van 10 DNA zetels. De NDP heeft er 16 en de VHP 20. RATRACE dus. Hoewel de VHp in de VVV (de verenigde volksvergadering) de totale meerderheid heeft om zowel de President als de Vice President te kunnen kiezen. Waarom volgt de VHP leiding deze route niet maar accepteren de VHP en de NPS de kandidaatstelling tot verkiezing van Ronnie Brunswijk als vice-president??

Er zal gewerkt moeten worden met de Surinaamse realiteit: “ons ding”. In Suriname heerst nog altijd het anti-volksdenken en gaan leiders en partijleden uitsluitend voor MACHT. Het vergt grootheid van een President deze patronage-nalatenschap achter zich te laten door hoe dan ook de Surinaamse realiteit in de ogen te zien en zich groter op te stellen dan diegenen die macht en persoonlijke belangen op de eerste plaats stellen. Een manier om dit denken te verslaan is concreet door een schitterende thuiswedstrijd te gaan spelen als President en de dwarsliggende coalitieleden hiermede volkomen de pas af te snijden. De President  die een harde thuiswedstrijd speelt en zijn afgezanten meer op de wereldpodia laat onderhandelen in volksbelang, zal bij de komende verkiezingen van 25 mei 2025 een zo fel begeerde 28 zetels en meer kunnen behalen. een president echter die buigt voor chantage en machtswellustelingen is dan van hetzelfde kaliber en zal niet anders dan met de volksbedriegers blijken te zijn lood om oud ijzer. Zowel de VHP leider als de ABOP leider hebben nieuwe kansen om wat zij in de NDP bestreden zelf niet te gaan herhalen.

OORZAKELIJK VERBAND NDP EN ABOP LEIDERS MBT SECTARISCHE MACHT. HET MODERN VHP LEIDERSCHAP VERSUS OUDE POLITIEKE DENKEN 5 juli 2020 08:50 UTC+0

Ronnie Brunswijk is een cloon van Desi Bouterse. Een man die beperkt schijnt te zijn in het denken over nationale ontwikkeling. De NDP van A zeggen en B doen te beschuldigen, maar in wezen hetzelfde denkpatroon erop na houden. Maar Brunswijk is Bouterse niet, hoezeer hij ook na zijn verkiezing tot DNA voorzitter zeer ongeduldig en breed glunderend de President Bouterse direct het eerste woord gaf om hem te mogen feliciteren. Two birds of one feather are saperated but still fly together (a. fernald) is de toekomst van de nieuwe coalitie en de VHP zal met deze realiteit moeten omgaan. Ronnie Brunswijk denkt met zijn gevoel, en dat is wat Desi Bouterse heel goed weet en wat maakt dat hij Brunswijk aan hem kan binden. Brunswijk zit met zijn afkomst en met zijn macht in het binnenland eerder vast aan Desi Bouterse dan aan de coalitie en de toekomstige President Chandrikapersad Santhoki. Ronnie Brunswijk heeft geen enkel respect voor de VHP leiding en achterban, terwijl de stemmen van het volk aangeven hoezeer de VHP gedragen wordt, veel meer dan de creolen. De verworven stemmen spreken boekdelen: 1. Santhoki – 29.6532. Mathoera – 20.379 3. Rusland – 8.1614. Etnel – 6.5835. Brunswijk – 4.398

TWEE KAPITEINS MET ANTAGONISTISCHE DENKWIJZEN OP EEN SCHIP & SANTHOKI MOET NIET HET VERKEERDE PATRONAGE DENKEN BLIJVEN VERDEDIGEN 6 juli 2020 11:38 UTC+0

HELAAS SAME NDP SCRIPT BUT ANOTHER ACTOR BRUNSWIJK.

We zijn nog niet bekomen van de afzetting van Desi Bouterse of we hebben te maken met een nieuwe deelnemer in ons hoogste staatsorganen met hetzelfde DORPSHOOFDEN-DENKEN. Hoe is het mogelijk dat de ABOP leider de boodschap van de verkiezingsuitslag meer niet kan begrijpen en het nationaal belang ondergeschikt te maken aan de belangen van zijn achterban. Hoezeer de binnenlandbewoners dan ook achtergesteld zijn, het nationaal belang wordt met een regeerakkoord en een regeerprogramma uitgevoerd ten bate van elke Surinamer. Sterk en transparant leiderschap en bestuur o.l.v. Chandrikapersad Santhoki zal moeten afrekenen met GANGSTERISME en achterdeurtjes politiek. Ronnie Brunswijk heeft voor en na de verkiezingen gedemonstreerd dat hij niets te maken heeft met zijn partijbestuur, de ABOP leden en zijn achterban. En totaal geen boodschap heeft aan de wil van ons volk die juist het dorpshoofden-denken van de NDP heeft afgestraft. Brunswijk vergelijkt zichzelf met Desi Bouterse en wil voor zijn eigen ego de wereld en de samenleving aantonen dat hij Desi Bouterse evenaart. President zal de ABOP leider nooit en te nimmer kunnen worden omdat de binnenlandbewoners etnisch stemmen en het binnenland niet in aanmerking komt voor een meerderheid aan zetels. Dus grijpt Brunswijk nu wat hij grijpen kan maar hij vergeet dat een sterke President alle groepsbelangen moet en zal omzetten tot een nationaal belang. Het is daarom een farce om te denken zoals Ronnie Brunswijk denkt, want Suriname wordt door de hele wereld gevolgd en de ontwikkeling van ons land wordt met het gedrag van Ronnie Brunswijk gedwarsboomd. De ABOP die houdt nu net als de NDP het NATIONAAL BELANG tegen en met dit dorpshoofden denken is HET PATRONAGE WEDEROM IN VOL ORNAAT TERUG. De vraag is of Chandrikapersad Santhoki opgewassen is tegen dit gangsterisme en of de het regeerprogramma met technocraten aan boord uberhaupt geleid zou kunnen worden door een Ronnie Brunswijk met een denkvisie gelijk aan een dorpshoofd. De clash zit er aan te komen en is onvermijdelijk, omdat de wil van het volk moet worden gerespecteerd en niet de mening en de wil van Ronnie Brunswijk. Democratie is niet alleen een mening mogen hebben, maar leiders dienen de boodschap van het volk uit te voeren. De achterban van Ronnie Brunswijk is ook deel van ons volk, dus waar praat de ABOP leider over? Als vice-President kan je niet persoonlijk optreden, het is de President die zijn ministers benoemd en ontslaat en de right man/woman positioneert die de belangen van alle Surinamers dient en niet van delen van ons volk te beginnen met de eigen achterban. Waar zijn de eigen kritische ABOP partijleden gebleven? De kern van de discussie is dat Brunswijk de aankomende President Santhoki bewust in de wielen rijdt, bewust hem provoceert met zijn gangster-achtige gedrag. Wanneer de beperkingen bij Ronnie Brunswijk meer en meer zichtbaar worden, gaat hij over tot obstructie van de regering. Vanwege zijn verleden denkt hij dat de VHP en het volk bang voor hem zijn. Zowel de NDP als de ABOP moet weten dat Suriname dit tijdperk voor goed aan het afsluiten is. Daarom blijven wij kritisch door schrijven en zal de strijd in 2025 gaan tussen MODERN DENKEN EN DORPSHOOFDEN POLITIEK. Een dorpshoofd heeft geen enkele behoefte de wereld rond te gaan want zijn achterban is niet gebaat hierbij. Maar een modern staatshoofd die tot staatsman wil uitgroeien heeft aan zijn zijde niet een tot twee maal toe veroordeelde drugsdealer nodig, want de totale natie zal hieronder lijden. Het volksbelang is hiermee niet gediend. Alleen al hierom zou Brunswijk moeten afzien van zijn kandidatering tot vice-President. En zeker omdat de GRONDWET het hem verbiedt en de publieke opinie falicant gekant is tegen zijn eventuele verkiezing tot Vice-President. Zal Brunswijk alsnog bekeren en inzien dat hij zich terug moet trekken of of leeft hij nog in de waan dat hij “”JUNGLE COMMANDO” leider is, dus DEJURE DE MACHTIGSTE MAN in Suriname, net als Desi Bouterse dat ooit geweest is. DEFACTO IS HET DE PRESIDENT MAAR DEJURE BEPAALT DE “JC” LEIDER die niet meer dan 5000 stemmen heeft behaald bij de afgelopen verkiezingen. EEN TWEEDE DESI BOUTERSE, DE CLOON RONNIE BRUNSWIJK DENKT SURINAME OVER TE NEMEN omdat hij in het BINNENLAND de meeste zetels heeft behaald. De VHP heeft in het binnenland nul zetels en is bovendien in 5 districten met de meeste stemmen aan 20 zetels gekomen.

DE INFORMELE MACHT GESTOELD OP ECONOMISCHE BELANGEN OVERRULED DE FORMELE MACHT VAN SANTHOKI 10 juli 2020 11:46 UTC+0

Hij zou als krachtige President moeten uitgroeien tot STAATSMAN, maar Santhoki beperkt en belemmert zichzelf door zwak leiderschap ten toon te spreiden. Kordaat praten en de macht in handen leggen van een collectief is tegenstrijdig en gevaarlijk. Het is mensen op het verkeerde been zetten. De kracht van een staatsman is juist dat hij boven partijen gaat staan en een volk leidt naar overwinning van de ergste problemen waarin het verkeerd. En deze overwinning bereikt de President alleen door correct en eerlijk te denken, want hier begint alles mee. De valse start is gemaakt mer Brunswijk naast het staatshoofd, toe te staan dat Brunswijk TROFEEËN VAN MACHT aan het verzamelen is en lak heeft aan de Grondwet en aan de eerlijkheid van bestuur door zijn bezittingen en economische belangen in het binnenland onder zijn STROMANNEN onder te brengen. De President had hiertegen moeten optreden, want langs een achterdeur staat de deur wagenwijd open voor BEDROG en BENADELING van ons volk. Wie houdt wie voor de gek? De president heeft met zijn verkeerd politieke denken een valse start gemaakt niet alleen, maar HET PAARD VAN TROJE binnenboort gehaald en veel te veel macht toebedeelt. De open communicatie met het volk die de VHP 108.000 stemmen gaf was een veel betere, krachtigere en eerlijkere weg geweest die de President had kunne inslaan. Maar wellicht heerst er teveel angst bij Santhoki.

De MAPANE BEWEGING moest de creeol wederom opliften, maar ook de ABOP zag haar kans schoon om de zwakke NPS leider te manipuleren. Na de verkiezingen van 20 mei jl liet Ronnie Brunswijk met het aan de NPS toebedeelde MINISTERIE VAN GAS EN OLIE zien wie de baas is. De NPS werd door de ABOP LEIDER teruggevloten.

De NDP is schijndood terwijl de NPS op sterven na dood is. Maar het virus is geheractiveerd met de denkwijze van de ABOP die NPS en NDP wist te overtroeven. Maar ook Ronnie Brunswijk is bezig dezelfde dood te sterven als de NDP en de NPS. Leiderschap zowel bij NDP, NPS als de ABOP is een probleem. Maar bij de NDP en de ABOP zit het ergste venijn in hun economische macht in het binnenland die zij met het instrument van het patronage denken koste wat kost proberen te behouden. De economische belangen zijn de aanzet voor machtsverwerving met een sectarische leiding. De eerste persoon ik en de natie mag stikken. Mooie woorden maar de daden van de NDP en ABOP leider zijn er een van A zeggen en B doen. De nieuwe President Santhoki denkt veel te lichtvaardig over dit probleem van DE INFORMELE MACHT GESTOELD OP ECONOMISCHE BELANGEN. DE DOOD EN DE BAKERMAT VAN HET PATRONAGE LIGT VOORNAMELIJK BIJ DE CREOOL EN DE MARRON

En het begon allemaal met de gesprekken na de verkiezingsuitslag tussen Bouterse en Santhoki en tussen Bouterse en Brunswijk. Er is een valse start gemaakt en Santhoki treedt niet op tegen Brunswijk dus kwam Bronto, de zoon van Paul Somoharjo er later ook bij als voorgedragen kandidaat minister van binnenlandse zaken. Vandaar het bondgenootschap tussen ABOP en PERTJAJA LUHUR (PL). Brunswijk op zijn beurt draagt gewoon de DNA voorzittershamer daarna over aan partijgenoot Marinus Bee. Suriname is woest en voelt zich nu al, nog voor de verkiezing van de President en de Vice-President bedrogen. Teleurstellend dat binnen alle 4 coalitie-partijen grote heibel en ontevredenheid is. Slechts binnen de NPS komt de achterban openlijk uit, terwijl de VHP leider alles in eigen gelederen met de mantel der liefde probeert te bedekken en zelfs ZEER ZWAK LEIDERSCHAP vertoont door RONNIE BRUNSWIJK te verdedigen, als zou het gaan om kritiek over zijn verleden. Brunswijk wuift de kritiek weg als zou het gaan dat de Surinamer geen Marron als Vice-President duldt. Niets is minder waar. Santhoki en Brunswijk geven een VALSE DRAAI aan de kern van de kritiek. Santhoki stelt teleur omdat hij niet corrigerend optreedt en het volk niet durft te beschermen met het desnoods de handschoen in de ring te gooien en weigeren met Brunswijk en Somohardjo op deze tour door te gaan.

Langzaam komt de discussie intern op gang binnen en buiten de politieke partijen. De kern van ons probleem ligt in ONS DENKEN. Wij denken in macht en eigen belang, in MEESTERS EN PATROONS versus SLAAFSE VOLGELINGEN. Ons gehele onderwijs is hierop gebaseerd. Dit denken is door de KOLONISATOR in een model gegoten en werd als het ware HET HEERSENDE POLITIEKE MODEL dat in Suriname naast het officielële PARLEMENTAIRE POLITIEK SYSTEEM opgang deed. De NPS is met het patronage-systeem groot geworden en Jopie Pengel staat er bekend om zijn ACHTERBAN binnen de ambtenarij een baan en positie te verschaffen als dank voor het propagandistische werk binnen de politieke partij. De ongekwalificeerde ambtenaren en loyalisten bezetten plekken waartoe zij totaal niet voor berekend waren. Maar Desi Bouterse spande de kroon en overtrof de kolonisator alsook de NPS. Desi Bouterse heeft dit slaafse model van patronage volledig uitgebuit en veredeld tot een feilloos instrument van onderdrukking en het wegzetten van gekwalificeerd kader. DE DOMHEID BEGON TE REGEREN IN SURINAME. De gevolgen zijn desastreus.

REGERING SANTHOKI-BRUNSWIJK ONZE ARMOEDIGE MENTALITEIT MAAKT DAT ONS VERSTAND ONS DENKEN IN DE STEEK LAAT EN DAT IS ZELFDESTRUCTIE. 14 juli 2020 15:59 UTC+0

Wij als volk hebben het standpunt van Nederland geheel aan onszelf te danken. Zovelen in de samenleving waarschuwden Ronnie Brunswijk persoonlijk om het vice-presidentschap niet te aanvaarden omdat het niet alleen tegen de grondwet zou zijn, maar moreel ethisch ook zeer onverantwoord zou zijn. Maar Ronnie Brunswijk had nergens oor naar. Roem en bezetten van posities als verzameling gaf bij hem de doorslag. Een Marron op hoge posities woog veel zwaarder dan het algemeen belang. Suriname was niet de zorg van Brunswijk en hoe de wereld zou omgaan met een voor drugs veroordeelde vice-president. Inhoudelijk was het ook onverteerbaar dat Ronnie Brunswijk op de stoel van het vice-presidentschap ging zitten. De man had geen enkel inhoudelijke kennis van zaken over ingewikkelde vraagstukken, zowel nationaal als mondiaal. Wie zichzelf niet serieus neemt zal nooit door anderen met respect worden behandeld. Brunswijk heeft alles aan zichzelf te danken en ons land erg benadeeld in haar ontwikkeling. Dit krijgsheerschapsdenken van egoisme en eigen belang is waar Suriname zwaar mee te kampen heeft. Van de regen dus in de drup met eerst een veroordeelde president Desi Bouterse en vervolgens een vice president met dezelfde status van een veroordeelde.

HET REALISTISCHE MODEL VOOR SURINAME: EEN NIEUWE DENKRICHTING GESTOELD OP WEST-KAPITALISTISCHE LEEST VAN VRIJ ONDERNEMERSCHAP.

Het midden en klein ondernemerschap vormt de basis van iedere economie. Aan onze jongeren nu dus de gelegenheid om hun kansen te grijpen, zit niet stil maar onderneem, wacht niet op partij bonzen maar doe onderzoek naar de vele beschikbare fondsen in de wereld. Hoe harder wij werken hoe minder wij zullen klagen. Natuurlijk moeten wij kritisch blijven. Er zullen altijd opbouwende kritieken blijven t.a.v. het gevoerde beleid, dat is juist heel goed. Maar waar wij het allen over eens zijn is dat wij niet terug willen naar heersend leiderschap, richting China, het bevoordelen van family and friends en een pakketten-volk zijn. In 2025 moeten wij ervoor zorgen dat de lijn die onze President nu heeft uitgezet voortgezet en verdedigd moet worden zodat wij niet weer vervallen in een wurggreep van partijbonzen. Wereldwijd is er veel vertrouwen in de keuze van de President voor de vrije markt economie. Maar first things first, de moeilijkste opdracht is het opruimen van het puin op alle fronten die de voorgaande regering ons volk nagelaten heeft. In 2025 gaan wij dan volle vaart vooruit. Always forward and never go back. Uit de geschiedenis moeten wij leren en weten welke leiders visie hebben en groot kunnen denken.

De grootkapitalisten in samenwerking met buitenlandse multinationals ontsluiten en moderniseren een land vanwege de belastinginning en bieden werkgelegenheid. De nieuwe weg, de nieuwe fase, het nieuwe tijdperk de nieuwe richting die Suriname inslaat is naar Europa,want wij lopen langs de lijn van onze geschiedenis.
Een volk stemt, maar de grootkapitalisten bepalen de richting van de economie en de politiek. Dit is het politieke realisme. De VHP, ABOP, en NDP kapitalisten zullen moeten samenwerken, maar nu richting Europa ipv China. Dit nieuwe model is wat Santhoki ons aanbiedt en dit model is niet verkeerd. Met een vrije liberale economie en een niet gecentraliseerde overheid kan het particulier initiatief gestimuleerd worden en eindelijk leven in de productie sector gebracht worden. Op deze manier kan steeds meer het patronage denken en de enge eigen belangen naar de achtergrond worden gedrongen omdat Surinamers de weg opgaan van vrij ondernemerschap en dit nieuwe denken zal maken dat wij als wij deze lijn voortzetten, eens in de rij van de ontwikkelde naties zullen prijken. Er is voor ons land geen andere weg dan deze weg omdat het TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP zijn. Onze nieuwe president Chandrikapersad Santhoki moet in dit streven ten volle ondersteund worden want de wereld werkt met kennis en wetenschap en niet met dorpsdenken en patronage.

Wij, volk van Suriname zijn realistisch, geloven niet meer in sprookjes en zijn trots op onze President.

DUBBELE MORAAL IN SCHIJNHEILIGHEID! WIJ STELEN VAN ONSZELF, LIEGEN TEGEN ONSZELF EN POCHEN MET GESTOLEN RIJKDOM. 

Wij zijn niet geschikt voor een functie maar bezetten die wel zonder schroom of blikken of blozen. We spelen gewoon toneel en doen alsof wij voor onze taken berekend zijn. En dit alles omdat wij elkaar niet de waarheid durven zeggen. 

Geen enkele regering heeft het ooit in onze parlementaire geschiedenis zo bont gemaakt als de NDP regering Bouterse/Adhin. Het regiem Bouterse verviel van een KLUSREGERING naar een BEUNHAZERIJ REGERING. De degradatie van moraal en economie met zich meeslepend.

De directeur administratieve diensten van het Kabinet van de President als ook de President zelf hebben oogluikend dit schandalig omspringen met staatsinformatie toegestaan. Is dit continuïteit van bestuur? 

ONZE BEVRIJDINGSSTRIJD EN ONZE EMANCIPATIE ZIJN TWEE KANTEN VAN EEN MEDAILLE 23 juli 2020 14:50 UTC+0

Door zijn gretigheid en narcisme heeft de ABOP leider de weg van emancipatie boven de strijd voor bevrijding gesteld. Maar wat nog erger is voor hem persoonlijk, is dat zijn BINNENLANDSE OORLOG ook in het licht van de HUURLING bekeken en geschreven zal worden, in plaats van de BEVRIJDER, een titel die zijn achterban hem door de strot probeert te drukken door hun voorzitter te verheerlijken. Brunswijk is geen goede strateeg maar een BAANTJESJAGER die zeer eerzuchtig en zeer ijdel overkomt. Met het VERSPELEN VAN ZIJN HISTORISCHE KAART als belangrijke MARRON LEIDER heeft Ronnie Brunswijk tevend de RASCISTISCHE KAART op tafel gegooid vanwege zijn heersend gedrag ten opzichte van Chandrikapersad Santhoki. Door de AZIATISCHE WIJSHEID en STRATEGE VAN DE SCHILDPAD probeert de huidige President het niet te laten clashen tussen hem en Brunswijk. De zeer verkeerde uitspraak van de VHP leider over zijn nieuwe Vice-President moet wellicht in dit kader bezien worden. Santhoki zei: ” dat wij het verleden moeten loslaten en naar de toekomst moeten kijken”. Een onhoudbare en zeer onjuiste stelling, hoewel wel begrijpelijk gegeven vanuit angst voor de ABOP leider die een geschiedenis van geweld, roof, en massamoord heeft. En die ook nog twee DRUGSVONNISSEN op zijn naam heeft staan van FRANKRIJK EN NEDERLAND. Maar de EMANCIPATIE VAN DE MARRONS is hen gegund, alleen de invulling hiervan door Ronnie Brunswijk is volslagen A-NATIONAAL dus kan nooit vallen onder de noemer BEVRIJDINGSSTRIJD. Brunswijk heeft met zijn gedrag zijn ware aard getoond, hij is uit op EIGEN BELANGEN EN EIGEN GEWIN ONDER HET MOM VAN EMANCIPATIE van zijn achterban. 

BRUNSWIJK VERDRINGT SANTHOKI.

Door zijn alles opeisende gedrag van in de spotlight te willen staan, is de prestatie en de geweldige emancipatie van de Hindoestanen in het verdomde hoekje komen te staan. Een ongeevenaarde prestatie van Santhoki om het aantal zetels van de partij te verdrie-voudigen: van 8 DNA zetels naar 20, een historische prestatie zonder weerga.Dit feit evenwel wordt ondergesneeuwd door de MARRON LEIDER die hier totaal geen oog naar heeft. Beide prestaties van de VHP en de ABOP vallen onder de noemer EMANCIPATIE. De ABOP die haar aantal zetels zag groeien van 5 naar 8 en de VHP die voor het eerst in onze geschiedenis op eigen kracht een hindoestaanse President naar voren schoof die door samenwerking met de ABOP bij acclamatie gekozen werd in DNA. Omdat HET VOLK de NDP heeft weten te verslaan, is er sprake van EEN WERKELIJKE REVOLUTIE. Deze revolutie van het volk is in handen gelegd van Chandrikapersad Santhoki. Het is zijn VERDIENSTE HEM GEGEVEN DOOR HET VOLK. Aan de andere kant heeft ons volk RONNIE BRUNSWIJK VEROORDEELD en nog geen 5.000 stemmen gegeven. Ronnie Brunswijk wordt dus NIET GEDRAGEN door ons volk en kan hierdoor ook nimmer DE BEVRIJDINGSSTRIJD CLAIMEN. Het had wel gekund indien Brunswijk had ingezien dat hij vanaf het begin VANWEGE ZIJN VERLEDEN PAS OP DE PLAATS had moeten maken en de keuze voor het DNA VOORZITTERSCHAP en het VICE-PRESIDENTSCHAP aan een ander binnenzijn partij had moeten gunnen. Maar zijn TE GROTE EGO  belette hem hierin met ALS GEVOLG dat de LEIDING IN BEVRIJDINGSSTRIJD AAN HEM EN ZIJN MARRON ACHTERBAN voorbij is gegaan en de groep IS BLIJVEN STEKEN IN HUN EMANCIPATIE ROL. Ook deze statement klopt niet helemaal met de realitiet van de Marrons, omdat niet een ambt of positie nog een titel de emancipatie inhoud geeft, maar de groei van de gehel groep d.m.v. een visie, een denken die met de gehele natie gedeeld moet zijn. En deze gelegenheid was er, die is namenlijk gegrond op DE LIJNEN VAN ONZE HISTORIE. Brunswijk en de Marrons zijn nazaten van onze HEROISHE VRIJHEIDSSTRIJDERS maar hebben deze vrijheidsstrijders blijkbaar niet begrepen. Maar willen wel misbruik maken van hun afkomst terwijl hun daden daarmee in tegenstelling zijn. En hierdoor is er een NIEUW FENOMEEN VAN AFGUNST EN JALOEZIE binnen met name de CREOLEN/MARRONS en de HINDOESTANEN ontstaan. Het RASCISME tegen de “KOELI” is hardnekkig en door Brunswijk zijn opstelling kan dit rascisme verder aangewakkert worden. De onterechte uitspraak van “omdat ik een Marron ben is het vice-Presidentschap mij niet gegund” is slechts een voorproefje van wat komen kan in Suriname. 

VERVALSING VAN DE GESCHIEDENIS MOET VOORKOMEN WORDEN.

Dat SANDEW HIRA eerder geprobeert heeft ons volk EEN REVOLUTIONAIRE LEIDER door de strot te drukken, zo moeten wij als volk strijden dat Brunswijk niet hetzelfde lot beschoren wordt door zijn slaafse en volgzame achterban die hem koste wat kost als GROTE LEIDER neerzetten: “BIGI BRAVO DE KONING VAN MAROWIJNE”. Met zijn verkiezing tot Vice-President is uit de gehel samenleving zware kritiek gekomen, en ook uit de VHP. dat heeft de waanzinnig verkeerde uitspraak van Santhoki ontlokt om het verleden te vergeten. Brunswijk weet dat binnenskamers hij niet voor vol wordt aangezien, evenals het buitenland en de diplomatieke missie  hem ook niet voor vol aanzien en serieus nemen maar eerder uitlachen. Vroeg of laat zal dit gaan knagen, want Brunswijk is ook maar een mens en het is een natuurwet dat wat niet in het vat zit er ook niet uit kan komen. M.a.w.: ” owru gwenti fu todo na kras krasi” en YOU CAN TAKE THE MAN OUT OF THE GUTTER BUT YOU CAN’T TAKE DE GUTTER OUT OF THE MAN.  Wij moeten ons dus voorbereiden dat vroeg of laat Brunswijk als een kikker op de hete plaat zal gaan stijgeren. Immers, hij ziet in 2025 zich bekroont met het hoogste ambt van President. Dat is zijn doel, ZIJN HOOGSTE DOEL, heeft hij zelf gezegd. Dus EENHEID VAN BELEID, EENHEID VAN BESTUUR EN EENHEID VAN LEIDERSCHAP zal gestuit worden door GEBREK AAN EENHEID VAN DENKEN. Het is vrijwel uitgesloten dat Ronnie Brunswijk op de 3-eenheden van Santhoki kan scoren. Brunswijk HEEFT DE CAPACITEITEN GEWOONWEG NIET. En precies dit feit, deze omstandigheid, dit gegeven zal hem opbreken. Het gemakkelijkste is dan te ROEPEN DAT DE EMANCIPATIE VAN DE MARRON gestuit wordt. Zie hier HET DOORBREKEN VAN DE GROEPS-EENHEID, de GROEPS SOLIDARITEIT binnen en buiten het bestuur. Een NATIONAAL CONFLICT wordt zo geforceerd omdat Brunswijk niet mee zal kunnen gaan met de klas en DROP OUT gedrag zal gaan vertonen. Het GANGSTERISME IS ZIJN PARADEPAARDJE, zijn COMFORT ZONE, zijn ding, zijn pakkie aan. Hier ligt het NATUURLIJK BONDGENOOTSCHAP MET DE NDP. Dit DORPSDENKEN is wat de VHP heeft ingeruild voor de WETENSCHAPPELIJKE BENADERING van BELEID, BESTUUR EN LEIDERSCHAP. een terrein waar de ABOP leider zich totaal niet thuis voelt maar wel hunkert naar MACHT. Hierin lijkt de ABOP leider bijna een CLOON TE ZIJN VAN DESI BOUTERSE. Een man die door Sandew Hira die zo graag geschiedenis wilde herschrijven, een rol tebedeelt kreeg die hij totaal niet verdiende. Het volk heeft zich met het wegstemmen van Bouterse ook uitgesproken tegen Sandew Hira. In het kader van de MARRON ACHTERSTAND zegt Hira op zijn facebook pagina hetvolgende:

Sandew Hira

13 juli om 22:25  · 

 

 

Amar Soekhlal,

Hindostanen en Afro Surinamers

Naar aanleiding van een artikel van Amar Soekhlal over de Covid uitzending van Jurgen Rayman en Humerto Tan is er in de Surinaamse gemeenschap een discussie ontstaan over de relatie tussen Afro-Surinamers en Hindostanen. De discussie heeft twee elementen: een element van hoe om te gaan met de emancipatie van de verschillende etnische groepen en een element hoe die discussie leidt tot racistische uitlatingen over elkaar en het roeren in de spanningen tussen de twee bevolkingsgroepen. Hoe moeten we vanuit een dekoloniaal optiek hiermee omgaan?

Het uitgangspunt is dat in de strijd voor dekolonisatie je geen concurrentie kunt hebben in emancipatie, maar solidariteit. De basis voor de emancipatie van alle bevolkingsgroepen is de solidariteit van alle groepen met de afzonderlijke emancipatiestrijd van elkaar. Solidariteit en niet concurrentie is de basis voor een gezamenlijke emancipatie.

Een kernpunt van emancipatie is representatie in de centra van de macht: politieke macht, economische macht, culturele macht. In Suriname waren politieke partijen op etnische grond een motor voor die emancipatie, niet vanuit solidariteit maar vanuit concurrentie. Dat heeft veel schade aangericht in de onderlinge verhoudingen. Met alle kritiek die je kunt hebben op de NDP van Bouterse, moet je erkennen dat die partij erin geslaagd om die etnische verdeeldheid te overwinnen. En dat heeft weer de weg vrijgemaakt voor de overwinning van Santokhi die met 20 zetels de etnische barrière heeft overwonnen bij deze verkiezingen.

Op soortgelijke wijze heeft de Afro-Surinaamse gemeenschap in Nederland de weg gebaand voor de emancipatie van Hindostanen. De strategie om luidkeels je stem te laten horen en op assertieve wijze een plek opeisen in de samenleving werd lange tijd in de Hindostaanse gemeenschap afgewezen. Wees bedeesd en ga vooral niet de confrontatie aan, was het motto. De Zwarte Piet Beweging en Black Lives Matter hebben laten zien dat je alleen kunt emanciperen als je op assertieve wijze je stem laat horen. Amar heeft met zijn artikel een emancipatorisch geluid laten horen: Hindostanen willen erkend worden als een volwaardig deel van de Surinaamse gemeenschap en eisen gelijkwaardige representatie, niet alleen een token-aanwezigheid. Iedereen die emancipatie van mensen van kleur steunen, zou deze eis moeten steunen.

Het is onvermijdelijk dat dit ertoe leidt dat in de Hindostaanse gemeenschap extreem-rechtse krachten zich gaan roeren en de emancipatiestrijd in een etnische strijd met Afro-Surinamers willen brengen. Die krachten moeten leidende Hindostanen krachtig bestrijden, en niet alleen door ze te duiden, maar ook aan te geven de strategie voor emancipatie solidariteit is en niet concurrentie.

Ook in de Afro-gemeenschap heb je extreem-rechtse krachten die anti-Hindostaanse sentimenten voeden. Ook daar geldt dat leidende Afro-Surinamers zich krachtig moeten uitspreken tegen die sentimenten en het alternatief aandragen: onze toekomst ligt in solidariteit, niet in concurrentie.

Wat is de volgende stap? Dialoog en samenwerking! Laten mensen uit de Hindostaanse en Afro-Surinaamse gemeenschappen het initiatief nemen om bij elkaar in één (digitale) ruimte te zitten, hun gevoelens te bespreken over de sentimenten die over en weer leven en strategieën uit te stippen over een toekomst van solidariteit in plaats van concurrentie. Wie neemt het initiatief?”

DL 1: HOE VERANDEREN WIJ ONS DENKEN? DOOR DE DINGEN DURVEN TE BENOEMEN. 26 juli 2020 06:23 UTC+0

Het benoemen maakt dat wij de samenleving blootleggen. Hiermee ontleden wij de delen die het geheel vormen. De belangrijkste delen in de economische ontwikkeling zijn in de eerste plaats leiderschap. In onze kleine samenleving hebben wij enorm veel leiders die zelf niet begrijpen in welke setting zij opereren. In Suriname gaat leiderschap te vaak gepaard met zichzelf financieel en materieel te bevoordelen, er beter van worden door grote groepen mensen te benadelen. De bijdrage die deze leiders aan onze economie geven is nihil. En dit moet in de eerste plaats veranderen met de nieuwe economie die onze nieuwe president voorstaat. De politieke leiding van het land onder leiding van de president verdient ondersteuning door de leiders van:

 1. de ambtenaren vakbonden.
 2. de leiders van de onderwijzers vakbonden.

De ambtenarenvakbond.

Deze leiders hebben de taak om hun leden duidelijk te maken wat ontwikkeling inhoudt en dat er anders moet worden gedacht. Bij deze vakbond zien wij vooral de lagere sociale klasse sterk vertegenwoordigd. Er dient afgestapt te worden van de denkwijze ” pe yu e wroko drape ju musu njang”. Er moet geen politiek bedreven worden met ambtenaren. De structurele koppeling van ambtenaren aan de politiek middels de personeelswet maakt dat er politiek misbruik kan plaats vinden. De voormalig directeur van het kabinet van Desi Bouterse, de heer Eugene van der San heeft door te schermen met zijn kennis over personeelswet de ambtenarenvakbond o.l.v. Ronald Hooghart in het gareel kunnen houden. Depolitisering van deze structuur van onderwerping is voorwaarde voor een onafhankelijke vakbond. Alleen een onafhankelijke vakbond met geschoolde leiders kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van ons land. De CLO leiding heeft een precies tegengestelde rol vervuld tijdens het regiem Bouterse. Bewust is de leider van de CLO door Desi Bouterse bevoordeeld en in het NDP kamp opgenomen vanwege zijn teleurstelling bij de NPS. Wat wij waarnemen is dat er bij de ambtenarenvakbond een oververtegenwoordiging is van creoolse leden en leiding. Het is niet vreemd dat met de regeringswisseling er direct een machtsstrijd is ontstaan binnen de CLO. De vakbond is een machtig instrument in handen van wie haar in handen heeft om de politieke druk op het beleid te kunnen beinvloeden. Deze MACHTSFACTOR zal zich ook moeilijk doen hervormen in haar denken om land en volk ten dienste te staan. De machtsstrijd gaat steeds weer om eigen gewin.

De onderwijzersvakbond.

Hier is duidelijk het sociale onderscheid gemaakt tussen de docenten op middelbare scholen en de rest van het onderwijsveld. Bij de politiebond zien wij dezelfde sociale segregatie van hoger en lager personeel. De stootkracht binnen deze vakbonden is daarom ook veel minder en de solidariteit is zoek. Het hoger kader is vaker ook directer gelieerd aan de politieke leiding van het land. Met het leger is het niet anders, hoewel het leger geen vakbond heeft. En juist hierom kunnen de hogere officieren de lagere rangen misbruiken voor eigen doeleinden. Voor de gewapende machten is dit een zeer gevaarlijke situatie omdat de korte lijn naar ook economische bevoordeling vanwege directe politieke verbondenheid levensgroot is en het leger totaal kan ontwrichten. De diensten Leger en Politie zijn dan ontkoppeld van het gewone volk. Met de ontkoppeling van al de vakbonden aan dienstbaarheid aan het volk heeft de slaafse mentaliteit volop ingang. De vakbonden houden het volk bewust in de wurggreep van mentale en daardoor materiele armoede. Want wat je denkt dat ben je. Daarom moeten wij anders gaan denken en dat begint door veranderingen door te voeren in de leiding van onze organisaties. Wij moeten durven de dingen te benoemen.

Het particulier initiatief.

Vooral de grote ondernemers zijn doorgedrongen tot het politieke bestuur van ons land. Mensen met grote concessies, hout-en goud bedrijven, grote bonzen in de handel-en rijstsector vervullen gewoon hoge ambten in ons politieke bestuur. De buiseness heeft het bestuur van ons land behoorlijk in haar greep. We zeggen dan dat bestuur is gecorrumpeerd omdat de belangen van deze mensen logischerwijs op de eerste plaats komen. Zij zitten juist in deze hoge ambten om het beste hun prive belangen te kunnen behartigen. Daarom zeggen zij A en doen zij B. Het valse duale denken hoort bij het verdedigen van persoonlijke belangen. Dit fenomeen van duale denken is tot volle wasdom gekomen tijdens het regiem Bouterse.En het zet zich nu gewoon voort met een vice-President die in dezelfde positie zit. De particuliere cadeau’s stromen al vanaf het begin binnen bij de nieuwe politieke leiders die samenwerken in een antagonistische tegenstelling. Eenheid van bestuur, eenheid van leiderschap en eenheid van beleid kan alleen slagen als wij durven de dingen te benoemen. Juist omdat wij continuïteit van bestuur willen onder leiding van onze President, hebben wij deze plicht.

Eerlijke analyses maken of gewoon zwijgen.

De beste bode is de man zelve. Dit adagium dient algemeen goed te worden van elke Surinamer. Wacht niet op de overheid of de baas, maar onderneem zelf iets om jezelf te ontwikkelen. Het naar de mond praten van anderen is het tweede adagium dat algemeen goed moet worden in ons land. Denk zelf na, dat recht kan niemand je ontnemen. Dit is wat onze kinderen al heel vroeg geleerd moet worden: baas in eigen huis door zelf te denken. Ontwikkeling valt of staat met een eerlijke kijk op onszelf en onze geschiedenis. Dit is een absolute voorwaarde om vrij te kunnen zijn. VRIJHEID IN GEBONDENHEID weliswaar, omdat de wereld zo is ingedeeld dat een ieder de verantwoordelijkheid heeft voor de ander en voor zichzelf. Wij kunnen dus niet doen wat wij willen als dat indruist tegen het algemeen belang. Dit mooie adagium dient ook algemeen goed te worden in onze samenleving. Hou van jezelf alleen zo kan je van de ander houden en samen je land dienen en van je land houden. 

Organisatie en samenwerking.

Met de bovengenoemde adagiums zal eindelijk de broodnodige organisatie en samenwerking ontstaan. Het is dan een randvoorwaarde voor eigen vooruitgang geworden wat ertoe leidt dat met solidariteit en samenwerking een land goed georganiseerd kan worden. Voor organisatie van bestuur en het prive leven zijn kritische burgers nodig. Mensen die zaken durven te benoemen. Wat we benoemen kunnen we ook corrigeren.

Nieuwe koers, nieuwe inzet en nieuwe doelgroep

Kennis en wetenschap zijn de nieuwe instrumenten van de huidige President Santhoki. De oude koloniale weg met inzet van ambtenaren en vakbonden om het bestuur te destabiliseren, zal verdwijnen op het moment dat deze doelgroep beseft dat zij zichzelf achter stellen door achter vakbondsleiders aan te lopen die de oude politiek dienen. De nieuwe doelgroep van 108.000 stemmers op de VHP dient de nieuwe beweging te worden die de continuïteit van bestuur moet verdedigen. Veel meer jonge ondernemers moeten gestimuleerd worden om de politiek te weren en hun zakelijke kennis te vergroten, in plaats van de politiek in te stappen om geregeld te worden of om gunsten te ontvangen van partijleiders. Jongeren praten de oudere MASTODONTEN IN DE POLITIEK teveel naar de mond in plaats van kritisch te zijn en van de oude garde te leren hoe het anders moet. Jongeren houden teveel vast aan de oude instituten en  tradities die veel meer de oude politiek van dienst zijn.

Ons simpel houden aan wetten en fatsoensregels

Deze gedragscode biedt de bescherming om niet in de fout te gaan. Wie de regels, wetten en het inerlijk fatsoen doorbreekt, zal daarvoor moeten boeten. In Suriname echter is er teveel de “tje poti” mentaliteit en het met de vinger wijzen naar anderen en vorige regeringen. De maatschappij is doordrenkt van stelende kleine mannen/vrouwen die de grote boys nadoen en de stSelende ministers die op hun beurt wijzen naar voorgaande regeringen en regelingen die hun wangedrag toestaat. 

Rolmodellen.

Suriname heeft eindelijk een vlotte pientere President met een duidelijke ontwikkelingsvisie. Hiernaast is hij goed opgeleid en heeft hij een echtgenote naast zich met meerdere mastertitels en een rechteropleiding. Zij is onlangs beëdigd als advocate. Ook de jonge minister van volksgezondheid heeft een zangcarriere en mooie video clip. Dit allemaal in schril contrast met de vorige President Desi Bouterse en zijn echtgenote.

Ronnie Brunswijk worst opgeklopt net als desi Bouterse.

De geschiedenis wordt zwaar vervalst door het op een voetstuk plaatsen van Ronnie Brunswijk als de bevrijder van Suriname. De man die zogenaamd de democratie voor de tweede keer terug gebracht heeft in Suriname.

DL2 HOE VERANDEREN WIJ ONS DENKEN? DOOR SIMPEL NEE TE ZEGGEN: VAN INDIRECT NAAR DIRECT SPREKEN. 27 juli 2020 07:26 UTC+0

Ons onderwijssysteem en ambtenarij.

Dit item heb ik al vaker over geschreven in mijn brieven aan President Bouterse nl de koloniale organisatie en inrichting van ons totale onderwijssysteem.  Leerkrachten zijn net slaven gebonden aan een personeelswet en vallen bij conflict situaties in hoger beroep juridisch onder de President vanwege hun ambtenaren status. Gevangenen van het systeem dus, want de President zal zijn minister nooit aanvallen door het op te nemen voor de lageren ambtenaren. Hierdoor heeft het patronage vrij baan en wie neen zegt zal direct de gevolgen merken. Binnen de mabtenarij geldt ditzelfde slaven systeem van knechting middels koloniale wetten. Vandaar het indirect communiceren, achter de ruggen van de leiding om wel kritiek durven leveren. De moed niet kunnen opbrengen omdat iedereen hetzelfde denkt en dus geen sprake is van enige solidariteit. Wie in de stront beland zal alleen daar blijven zitten. Dat is Suriname, dat is wat het onderwijs systeem van ons denken heeft gemaakt. Gewoon mee doen met alles wat fout is want nee zeggen betekent tegenwerking, sancties, ontslag en wat dies meer zij.

Opvoeding.

Opvoeding van neen kunnen zeggen heeft alles te maken met waar je bedje heeft gestaan. Wie en wat je ouders zijn. Je sociale klasse hangt vaak hiervan af. En ook hoe donker je huidskleur is of hoe kroes je haar is. Bij elke bevolkingsgroep spelen wel elementen bij de indeling in rangen en standen. Al naar gelang de culturele afkomst kunnen elementen worden bijgevoegd of weggelaten.  Sji-ietische of soennitische Moslim. Bij de hindoes het hele kastenstelsen plus de huidskleur. In Suriname hebben wij:  Trio’s Wayana”s Caraiben, Saamaka, Aucaners, Paamaaka, Matawai, Kwinti, Aluku. Daarnaast hebben wij stadscreolen die zich vaker tot de bovenklasse wanen.

Hoe lager de afkomst of maatschappelijke achterstand, hoe moeilijker het is om neen te zeggen. In geen enkel land zien wij daarom dat de lagere volksklasse de politieke dienst uitmaakt. In alle landen is kennis en wetenschap het bindmiddel voor een volk. Alleen kennis en wetenschap kan welvaart brengen en daardoor welzijn voor grote delen van een samenleving.

Één doel, één denken.

Vrijheid! Vrij zijn om neen te zeggen zonder straf of rancune. Vrij zijn om zonder roddel en uitsluiting aan jezelf te werken door een vak te leren, te studeren of te ondernemen. Als grote delen van onze samenleving zo gaat denken zal het succes merkbaar zijn, hoe klein ook. 

Een beweging.

Velen sluiten zich aan bij politieke partijen om vaak eigen belangen veilig te stellen of om geregeld te worden. Een beweging van de “neen-denkers” moet als een olievlek over ons land gaan. Neen zeggen tegen de President die zegt dat wij niet naar het verleden van Ronnie Brunswijk moeten kijken en slechts alleen naar de toekomst. Neen zeggen tegen Ronnie Brunswijk om vice-President te willen worden omdat dat niet goed is voor ons land vanwege zijn twee drugsveroordelingen in Nederland en Frankrijk.

MEDIA STRIJD, VAKBONDENSTRIJD & PALEIS REVOLUTIES NDP + ABOP BEGONNEN! DE AANVAL IS GEOPEND OP LEIDERSCHAP VAN SANTHOKI VIA BRUNSWIJK DIE PRESIDENT WIL WORDEN. 28 juli 2020 11:51 UTC+0

Daarom is er iets heel anders aan de hand met Suriname. Het steeds stuivertje verwisselen is slechts een wisseling van de wacht. De NDP kroonprins Ashwin Adhin heeft duidelijk zijn zinnen gezet op het partijleiderschap.  De gewezen Vice-President heeft de verdediging van de NDP op zich genomen en haalt flink uit naar de huidige regering Santhoki-Brunswijk. De NDP zoekt duidelijk naar een heroriëntatie. Het is niet mals wat er allemaal naar buiten is gekomen aan corruptieve handelingen. Desi Bouterse heeft de reputatie zijn naaste vertrouwelingen vroeg of laat eruit te trappen of het functioneren onmogelijk te maken, zoals ook zijn kabinetsdirecteur Eugene van der San heeft ervaren, dat de President zijn adviezen naast zich neerlegde. Al vanaf het vonnis van 29 november 2019 is er flink verwarring ontstaan in de gelederen van de NDP. Het bericht onlangs van het ABOP hoofd bestuurslid Martinus Joël alias Bordeaux dat er gesproken zou zijn met Andre Misiekaba (NDP) om ondersteuning op weg naar de verkiezingen van 2025 geeft duidelijk aan dat er iets goed mis is binnen de gelederen van de NDP. De ABOP ruikt vers bloed en is ook al bezig met de CLO leider Ronald Hooghart te ondermijnen om het voorzitterschap van deze grote ambtenaren vakbond. 

Ook binnen het leger van de ex-opperbevelhebber Desi Bouterse is er ontevredenheid. Hoe kan het ook anders, het leger is zwaar misbruikt voor prive belangen van partij-toppers. Suriname is moe van de NDP. 

HET KATIBO-DENKEN VAN FOEFJES EN TRUCJES. 1 augustus 2020 06:15 UTC+0

De NDP wil ons in deze wurggreep van denken houden. Dit denken is hun enige bestaansrecht. Maar Surinamers hebben gekozen voor hun eigen bestaansrecht. Ons eigen bestaansrecht als volk staat lijnrecht tegenover dit katibo-denken wat zich alleen maar bezig houdt met macht verwerven, intriges en eigen voordeel. Het is zeer frappant dat nog niet eens een maand na de officiële overname van de regeermacht, partijleiders zich bezighouden met overlopers, die zelf worden gebombardeerd tot een Pele, de hedendaagse Messi. Wat is er toch mis met ons denken terwijl wij goed verstand hebben?

Onze nieuwe bevrijdingsstrijd o.l.v. Chandrikapersad Santhoki gaat de geschiedenis in als het verdrijven van het katibo-denken dat ons land en volk al zo lang belemmert om vooruit te komen. En dit doet sommigen verschrikkelijk veel pijn, dat de eer Santhoki te beurt is gevallen om de leiding te nemen in deze nationale strijd, hem gegeven door ons volk. Een denken dat geschoeid is op de eigen groep in plaats van een natie kan dit moeilijk verdragen. Maar geen mens legt een claim op de geschiedenis, het volk bepaald de geschiedenis van de mens, en niet andersom. Het katibo-dorps-denken bespeelt mensen en staat lijnrecht tegenover het analytisch denken waar mensen kunnen groeien. De verdreven veroordeelde ex-president is niet in staat analytisch te denken en weet heel goed dat met het nieuwe model waar Suriname voor heeft gekozen o.l.v. president Santhoki, de politieke partij van deze katibo-denkers alleen maar kleiner zal worden. Want wanneer Suriname groeit worden zij kleiner.  Dat betekent dat zij hun belangen ook steeds kleiner zien worden. Dus mag Suriname niet groeien! En wordt Santhoki tegengewerkt.! Wij mogen ons niet laten afleiden en laten kisten door leugenaars, dieven en criminelen.  

De beweging van  “108.000 Surinamers Plus” sta op!

Het nieuwe denken, het nieuwe model en de nieuwe richting met Santhoki voorop moet de oorlog winnen van het katibo-denkers die zichzelf zo graag een heroïsche rol zien vervullen in onze geschiedenis. Het winnen van deze strijd is de voorwaarde om het regeerprogramma succesvol uit te kunnen voeren, desnoods met een minderheidsregering en in 2025 nog sterker uit de bus te komen en het beleid voort te zetten. Wij progressieven van de beweging van 108.000 Plus, mogen ons niet laten afschrikken, afleiden en inlaten met de interne belangenstrijd en machtsstrijd binnen de katibo-denkende politieke partijen. Het is hun paleis revolutie die plaats vindt om het partijleiderschap, want Desi Bouterse is al een oude man. De enige manier om het katibo-denken te overwinnen is te weigeren ons mee te laten slepen in spelletjes en opdrachten van Desi Bouterse. Wij hoeven  niet te kijken wat er op hun schaakbord gebeurd, wij richten ons op ons eigen schaakbord van 108.000 Plus o.l.v. onze President. Op ons eigen schaakbord moeten wij kritisch denken en ons eigen proces tot ontwikkeling begeleiden. De beweging voor nieuw denken heeft de opdracht van het volk te kijken naar het nationale en internationale politieke gebeuren, en niet naar Bouterse en zijn toneelspelletjes. Want politiek is een wetenschap dat analytisch vermogen vereist en is geen schaakspel met foefjes en trucjes en het verzamelen van goede spelers. Op dit kruispunt waren wij beland op 25 mei 2020 en hebben massaal en overweldigend gekozen voor het nieuwe model van politiek bedrijven middels wetenschappelijke inzichten. Surinamers hebben dus enorm slim gestemd want wij zijn geen dom volk, en wij gaan ze laten zien dat de beste manier om af te komen van het  katibo-denken is om de angst overboord te gooien dat de regering clasht. Zonder angst wordt de beweging voor nationale vooruitgang alleen maar groter, want Suriname wil eindelijk af van het katibo-denken van eigen voordeel, duisternis, onzichtbare hand, geheime agenda’s en achterdeurtjes politiek. Het is tijd voor openbaarheid van bestuur. En precies dit benauwd de NDP en overige katibo-denkers, want zij weten dat ze politiek en economisch terrein verliezen met de nieuwe richting en het nieuwe model van denken door te analyseren, te benoemen, kritisch te zijn en nationale belangen voorop te stellen. Vanwege deze tekortkomingen is de ondermijning van de regering reeds nu al ingezet met veel bombarie rondom Misiekaba. Onder het mom van een Marron broeder binnen te halen wordt de gevaarlijke kaart op tafel gegooid die op weg naar 2025 breed zal worden gespeeld met de leuze: “omdat wij Marron zijn gunt men ons niets”. Het gaat niet om Marron of wat dan ook, het gaat om ons denken. En dit terwijl niemand weet wat Andre Misiekaba gaat doen, is de “Marron” discussie al ingezet door partijtoppers, tegen beter weten in dat dit absoluut niet de issue is. Wat er ook gebeurd, de weg van afstand doen van het katibo-denken is ingezet met de komst van Santhoki, en dit is onze belangrijkste issue en deze strijd zullen wij winnen omdat het een voorwaarde is van ons aller bestaan, onze welvaart en ons welzijn. Het tijdperk van katibo-denken in Marron, Hindustani, Jampanesi, Snesi, Krioro is voorgoed voorbij als wij erin slagen de strijd te winnen. Surinamers ons land is bankroet maar wij zijn met meer dan 108.000 Plus om het beleid van Santhoki te verdedigen tegen de oude koloniale denkwijze van de katibo-denkers die Suriname decennialang in deze wurggreep houden zodat zij door kunnen blijven genieten zonder een wezenlijke ontwikkelingsbijdrage te hebben geleverd maar simpel door toeëigening van staatsmiddelen en eigendommen rijk zijn geworden. Hier moeten wij vanaf.

Mevr. A. Fernald. ( een onafhankelijke Surinaamse, geen lid en nooit lid geweest van geen enkele politieke partij)

afernald34@gmail.com

VIRTUELE PROCLAMMATIE ” 108.000 PLUS” BEWEGING. 3 augustus 2020 07:08 UTC+0

Politici die liegen gaan dwars tegen de samenleving in omdat de opvoeding van vele ouders wordt doorkruist die het kind in eerlijkheid opvoeden. De meerderheid van een samenleving bestaat bij de gratie van eerlijke mensen, dus liegende politici ondermijnen de samenleving niet alleen, maar ontwrichten die. De Surinaamse samenleving leeft daarom upside down want de moraal is op zijn kop gezet door liegende politici. Suriname leeft dus grotendeels in de leugen omdat dat de leidraad is bij elke onderneming of handeling om persoonlijk vooruit te komen. Deze niet duurzame en bedriegelijke methode van een samenleving in stand houden is een onmogelijkheid, een conditio sine qua non. Dit denken leidt alleen maar tot een kleine rijke bovenlaag en een massa onderworpenen en onderdrukten, want wie tegen de leugen in het geweer durft te komen wordt in Suriname tot paria verklaart. Dit heb ik persoonlijk ondervonden, maar wel de durf opgebracht om te strijden tegen dit onrecht van gedwongen te worden te moeten leven in de leugen. Velen in ons land zijn te afhankelijk van de rijke heersende liegende toplaag en kunnen de moed niet opbrengen om tijdens de rit de leugenachtige trein tot stoppen te dwingen. De meerderheid rijdt de rit uit en pas na het uitstappen wordt de trein bekogeld, maar die trein blijft op spoor en rijdt vervolgens rustig verder zijn traject uit. Het is dus zaak dat wij, de eerlijken de trein tot stoppen dwingen. Dit is de bedoeling van de beweging, spreek en vecht wanneer het nog niet te laat is. Wij bepalen de keuze van ons bestaan, onze toekomst.

DE FRED DERBY TACTIEK VAN DESI BOUTERSE LOSGELATEN OP ANDRE MISIEKABA. 3 augustus 2020 23:46 UTC+0

Uitspraken van “ if a san sa a abi ini en ede, ef ai du dati, dan gaat hij veel respect verliezen. En de uitspraak: un mus luku bun san e pasa tap a schaakbord. Bouterse insinueert met deze uitspraken dat er sprake is van een scenario en dat Misiekaba die uitvoert. Mijn analyse vertelt mij dat het oprechte kritiek is van Misiekaba en dat er geen sprake is van een opgezet scenario. Bouterse weet dat Misiekaba de kern van het probleem in de NDP heeft gezein en dat hij met zijn stap en uitspraken de NDP kan vernietigen, dus moet Andre Misiekaba dus verdacht worden gemaakt. Zo werkt Desi Bouterse. En helaas, de samenleving trapt er met beide benen in en hiermee is de aandacht totaal verlegd wat er schort binnen de NDP. Bouterse heeft met zijn Fred Derby tactiek zijn doel bereikt. MISIEKABA IS VOOR TOTAAL ONBETROUWBAAR NEERGEZET.

EN BRUNSWIJK SCHEPT HET MARRONPROBLEEM.

Misbruik maken van etniciteit en ongeschooldheid van de eigen groep, is een kwestie van de onderbuik. Het opbouwen van een politieke partij op deze grondslagen is precies wat de NDP gedaan heeft. Kadaverdiscipline en slaafse volgzaamheid valt onder de noemer van KATIBO DENKEN. Politiek spelen is daarom heel wat anders dan politiek bedrijven. Het verschil zit in de onderbuik die losgekoppeld wordt van het verstand en anderzijds in het verstand die analytisch vermogen heeft om de onderbuik te kunnen voeden en een land te ontwikkelen. Met het katibo denken is het onmogelijk een land te ontwikkelen.

WAAROM ANDRE MISIEKABA NOOIT VOOR DE ABOB KAN KIEZEN.

De missie van Misiekaba is zijn land te ontwikkelen. Hiermee staat hij straat lengtes voor op de ABOP die dezelfde foefjes en tactieken als Bouterse hanteert. Me dunkt dat men niet weg gaat bij de een vanwege de ondemocratische structuur en zelfverrijking om zich vervolgens bij een lagere god aan te sluiten die nog gevaarlijkere kaarten op tafel gooit. Misiekaba denkt niet in zuilen, hokjes en etnische groepen. En heeft evenmin belangen in het binnenland te verdedigen. Bovendien heeft Misiekaba juist vanwege het MACHTSDENKEN binnen de NDP de ploeg verlaten. Hij zal daarom niet met ditzelfde machtsdenken dat hij heeft verworpen nu de ABOP binnentreden om vervolgens in een hoek te gaan zitten of op de reservebank. In de voorhoede zal “MESSI” vanwege de grote straatlengte nooit kunnen functioneren maar ook vanwege de rol die hij in de samenleving gespeeld heeft. Zijn marron afkomst niet bij verre na niet genoeg om in de spits bij de ABOP te gaan staan. Bovendien heeft de ex-NDP-er een totaal andere politieke ideologie dan de ABOP.

OPPORTUNISME.

Het had Misiekaba gesierd als hij het volk had behoed van wat hij nu zegt over de NDP. Het is niet correct om het slechte te verdedigen en te zwijgen en pas als er intern problemen zijn uit de partij te stappen. Misiekaba had het volk moeten beschermen in de eerste plaats en niet zijn partij. Maar Misiekaba heeft alles door dik en dun verdedigd en het volk dus verraden. De man was pas groot geweest als hij tijdens de storm het schip had verlaten. Achteraf de eigen straat schoonvegen heeft dan ook geen enkele waarde.

 MIN IS NODIG OM PLUS TE KRIJGEN.

Ht politieke leven met de NDP en Desi Bouterse aan het roer, is een zwaar negatief min-leerproces geweest voor Suriname. Een totaal bankroet land op alle vlakken. Niet meer te verdedigen door de weldenkende NDP-ers. Het kaf wordt steeds meer van het koren gescheiden. Een ding is zeker, Suriname zal geen tweede NDP dulden. Brunswijk vist dus achter het net met zijn zelfde methode van denken door misbruik te maken van de omstandigheden van de Marrons, door misbruik te maken van etniciteit en zo Surinamers tegen elkaar uit te spelen. De verdeel-en heers tactiek van het oude patronage wordt niet meer geduld door ons volk. Waartoe deze methode geleid heeft zal nimmer meer ingang vinden. Surinamers hebben een harde les geleerd. De ABOP zal de boeg om moeten gooien en minder hun grote leider kritiekloos moeten aanbidden. Want Suriname heeft gekozen tegen de “domheid van bestuur”.

HET POLITIEKE SPEL OP WEG NAAR 2025. 5 augustus 2020 13:29 UTC+0

Messi gaat voor het Presidentschap! Net als Bouterse laat de ABOP leider het volk links kijken terwijl het gevaar van Messi op rechts komt! Want Brunswijk zal en moet President worden en Messi is een ervaren spits speler die kan helpen. Of Misiekaba ziet zijn kans schoon om via de ABOP nu  rijkdommen te vergaren, iets wat hij bij de NDP niet deed. Met zijn ideeele doelstellingen zal hij niet ver komen binnen de ABOP want de ABOP leider werkt volgens hetzelfde principe als Desi Bouterse. Is er dan misschien toch sprake van een scenario om de ABOP te breken door als het paard van Troje te infiltreren? Of is er een bewuste samenwerking met Brunswijk voor een ABOP/NDP coalitie in 2025? Of gaat Misiekaba voor een ABOP President Ronnie Brunswijk? Of gaat Misiekaba gewoon voor zichzelf, maar nu op braak terrein want in de ABOP zijn er veel minder heilige huisjes zoals in de NDP en er is ook nog de etnische binding. 

Het vertrek van Andre Misiekaba is daarom niet vroegtijdig uitgelekt maar een bewuste actie geweest. De uitspraak van Marinus Bee over de Messi die moet worden binnengehaald is een set-up. Brunswijk kopt vervolgens in met een online massameeting. Daarna wordt op beleidsmatig niveau de regering door de NDP aangevallen, ook met een online massameeting op 5 augustus n.a.v. de persconferentie van President Santhoki op 3 augustus. Het is evident dat de President met een mes in de rug wordt gestoken door zijn vice-President die openlijk in een scenario zit met Andre Misiekaba.

Het binnenland is essentieel voor Bouterse en zijn clan en ook Ronnie Brunswijk en heeft er zijn goud en hout consessies. De opsplitsing in de opvolging binnen het NDP partijleiderschap tussen Misiekaba en Ashwin Adhin is het instrument om onze bevrijdingsstrijd tegen te houden en Santhoki uit het zadel te wippen. Infiltratie door Misiekaba in de ABOP betekent dat hij niet op de reserve bank zal plaatsnemen. Infiltratie, omdat een mens met gezond verstand juiste analyses kan maken over het kernprobleem van ons land en dus niet kiest voor iets dat hij juist de rug heeft toegekeerd en bovendien van lagere kwaliteit is in het “politiek spelen”. Het is niet logisch. Daarom moet Andre Misiekaba de ABOP gaan versterken om in 2025 terug te komen in het machtscentrum. De ABOP heeft daarom uitgerekend deze speler van de NDP gekregen die door Bouterse geleverd is en die vervolgens doet alsof zijn neus bloedt. Zo werken scenario’s, mensen worden verwart en op het verkeerde been gezet. De NDP en de ABOP denken langs etnische lijnen. De Hindustaan Adhin moet in stad en district zich sterk gaan profileren zodat in 2025 een sterk team terugkeert met behulp van dit drietal, Ronnie Brunswijk, Ashwin AdhinDe drie musketiers speelden een spel maar werden al gauw geplaagd door de realiteit. Hoofdmatador verbrak de stilte en lichtte het volk in dat er geheime besprekingen plaats hadden gevonden en dat er afspraken waren gemaakt voor een vlotte en vreedzame overdracht.

De keizer kon geen neen zeggen daar de koning precies deed wat hij wilde en dus niet te vertrouwen was. Dus zat de keizer noodgedwongen aan tafel met zeer lange messen want hij wist wie zijn pappeheimers zijn. Toen eenmaal de buit binnen was en de keizer bekroond was, ondervond de hoofdmatador dat hij buitenspel gezet was door Koning en Keizer. de bedrieger was bedrogen. Maar hoofdmatador zou hoofdmatador niet zijn als hij niet het speelveld opnieuw voor zich zou opeisen, wetende dat de media kritiekloos zijn klucht vanaf 2010 breed naar de tribune van volksvermaak brachten. Hoofdmatador was woedend, want de weg was volkomen vrij voor Koning om zijn macht te vergroten, nu hoofdmatador buiten spel was gezet. Koning was besmet met het virus van macht terwijl Keizer besmet bleek van het virus dat gezag heette. Omdat macht niet werd geduld door gezag waren Koning en Keizer die in een speelden elkaars tegenstelling. Dit kon nooit goed gaan en dat wist hoofdmatador omdat Koning al direct na zijn aantreden aangaf te gaan voor het hoogste ambt. Dus het wippen van keizer om zelf die rol te gaan vervullen. Hoofdmatador zag nu zijn kans schoon om met een nieuwe wedstrijd te beginnen. Hij haalde zijn beste paard van stapel die werd omgedoopt tot Messi door niemand minder dan de hoofdknecht van de koning. Hoofdmatador zette Messi in het spel en Koning raakte helemaal in extase van de grote held die hij in zijn team wilde opnemen. Hoofdmatador bepaalde gewoon eigenzinnig dat er een classico gespeeld zou worden waarbij nu Keizer buitenspel werd gezet. de classico ging tussen het team van Hoofdmatador F.C. Devils en het team van Koning, de F.C. Helicopter boys. Immers Koning kon goed voetballen en hoofdmatador kon goed schaken en troefcallen. Beiden waren oudgedienden uit het leger en vonden zichzelf de grote strateeg, de grote leiders. Keizer werd in verlegenheid gebracht omdat hij niet kon voetballen en geen militair is geweest. Maar Keizer gooide zijn beste troef op tafel, hij kon heel hard werken en hiermee zou hij Koning en Hoofdmatador in zijn zak steken en op gote afstand houden. Het spel werd dus op twee velden gespeeld, op het veld van macht en op het veld van kennis en wetenschap. Op dit laatste veld waren Koning en hoofdmatador geen partij en op het veld van macht was Keizer geen partij. Hoe het spel van macht werd gespeeld, zien wij verder in deel 2 van deze klucht.

 en Andre Misiekaba. Intussen is de opdracht om  de regering Santhoki te destabiliseren, van binnenuit te verlammen en vroegtijdig te laten clashen. Immers, het gaat om enorme persoonlijke  belangen in het binnenland. 

SPIJT BETUIGEN EN TEGLIJKERTIJD KIEZEN VOOR EEN NOG GROTER KWAAD.

Of de man is verward of de man heeft een persoonlijke missie of de man zit in een scenario. Een mens die zo een volk beledigd heeft en zo snel zijn voorkeuren voor een nog groter kwaad betuigd is zeer onbetrouwbaar. Ronnie Brunswijk is een sta in de weg voor de bevrijdingsstrijd van alle Surinamers omdat hij zijn politieke partij misbruikt voor eigen persoonlijke belangen en macht. Het gaat dus bij Misiekaba in de eerst plaats om zetels en macht want als het om onze bevrijdingsstrijd gaat dan is het onbegrijpelijk dat niet de VHP wordt ondersteund maar juist de ABOP die de VHP niet bij kan benen, prive belangen vooropstelt  en daarom een stok in het bevrijdingswiel steekt. Andre Misiekaba is zo goed bij zinnen na zo een desillusie van zijn eigen politieke huis, dat hij zijn politieke guru Bouterse toevertrouwt dat hij sympathie voor de ABOP leider heeft. In een artikel verschenen in Starnieuws van 5 augustus 2020 zegt Misiekaba:  “Ik zei aan de heer Bouterse dat ik, in dat geval, de heer  Ronnie Brunswijk graag zou willen ondersteunen. Het leiderschap dat laatstgenoemde in de aanloop naar de verkiezingen en daarna heeft getoond, is mijns inzien bijzonder indrukwekkend te noemen. Ik gaf aan dat ik de ABOP in dit tijdsgewricht als een speciale spruit zie, die, ten voordele van Suriname, tot volle wasdom moet worden gebracht, en ik graag een bijdrage in de verdere groei en ontwikkeling van dit significant segment van de samenleving wil leveren” https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59986

En uitgerekend vandaag 5 augustus is er ook een online bijeenkomst van de NDP: “De Nationale Democratische partij vindt dat de regering onjuiste informatie heeft verstrekt over de stand van zaken. Vanavond om 18.00 uur wordt tijdens een ‘online bijeenkomst’ gereageerd hierop via Apintie Televisie”  https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59987

Dinsdag reageerde ex-minster Hoefdraad ook al en noemde de beschuldigingen insinuaties, die niet stroken met de waarheid.

Alles past als een puzzel in elkaar en is zo doorzichtig! Een doorgewinterde ras Boutist Andre Misiekaba heeft heel snel zijn rustpauze en stilte doorbroken na zijn laatste intervieuw met een journalist dat hij minstens 6 tot 8 maanden zou gaan uitblazen. Zijn woorden waren nog niet koud en na 2 dagen was hij alweer in de pers.

 

NDP TRUCJE MET MOU SCENARIO OP 26 MEI TUSSEN DE KEIZER, DE KONING EN DE HOOFDMATADOR. DL 1. 6 augustus 2020 06:09 UTC+0

De drie musketiers speelden een spel maar werden al gauw geplaagd door de realiteit. Hoofdmatador verbrak de stilte en lichtte het volk in dat er geheime besprekingen plaats hadden gevonden en dat er afspraken waren gemaakt voor een vlotte en vreedzame overdracht.

De keizer kon geen neen zeggen daar de koning precies deed wat hij wilde en dus niet te vertrouwen was. Dus zat de keizer noodgedwongen aan tafel met zeer lange messen want hij wist wie zijn pappeheimers zijn. Toen eenmaal de buit binnen was en de keizer bekroond was, ondervond de hoofdmatador dat hij buitenspel gezet was door Koning en Keizer. de bedrieger was bedrogen. Maar hoofdmatador zou hoofdmatador niet zijn als hij niet het speelveld opnieuw voor zich zou opeisen, wetende dat de media kritiekloos zijn klucht vanaf 2010 breed naar de tribune van volksvermaak brachten. Hoofdmatador was woedend, want de weg was volkomen vrij voor Koning om zijn macht te vergroten, nu hoofdmatador buiten spel was gezet. Koning was besmet met het virus van macht terwijl Keizer besmet bleek van het virus dat gezag heette. Omdat macht niet werd geduld door gezag waren Koning en Keizer die in een speelden elkaars tegenstelling. Dit kon nooit goed gaan en dat wist hoofdmatador omdat Koning al direct na zijn aantreden aangaf te gaan voor het hoogste ambt. Dus het wippen van keizer om zelf die rol te gaan vervullen. Hoofdmatador zag nu zijn kans schoon om met een nieuwe wedstrijd te beginnen. Hij haalde zijn beste paard van stapel die werd omgedoopt tot Messi door niemand minder dan de hoofdknecht van de koning. Hoofdmatador zette Messi in het spel en Koning raakte helemaal in extase van de grote held die hij in zijn team wilde opnemen. Hoofdmatador bepaalde gewoon eigenzinnig dat er een classico gespeeld zou worden waarbij nu Keizer buitenspel werd gezet. de classico ging tussen het team van Hoofdmatador F.C. Devils en het team van Koning, de F.C. Helicopter boys. Immers Koning kon goed voetballen en hoofdmatador kon goed schaken en troefcallen. Beiden waren oudgedienden uit het leger en vonden zichzelf de grote strateeg, de grote leiders. Keizer werd in verlegenheid gebracht omdat hij niet kon voetballen en geen militair is geweest. Maar Keizer gooide zijn beste troef op tafel, hij kon heel hard werken en hiermee zou hij Koning en Hoofdmatador in zijn zak steken en op gote afstand houden. Het spel werd dus op twee velden gespeeld, op het veld van macht en op het veld van kennis en wetenschap. Op dit laatste veld waren Koning en hoofdmatador geen partij en op het veld van macht was Keizer geen partij. Hoe het spel van macht werd gespeeld, zien wij verder in deel 2 van deze klucht.

NDP KLUCHT MET EEN MESSI SCENARIO VIA DE PRINS AAN DE KONING. 6 augustus 2020 06:09 UTC+0

NDP KLUCHT MET EEN MESSI SCENARIO VIA DE PRINS AAN DE KONING.

De klucht neemt een aanvang met de beroemde uitspraak van Messi op 21 mei 2019 in het dagblad de Ware Tijd: . “Wanneer de coach vijf
minuten voor de tijd een nieuwe speler inzet, wordt verwacht dat die “fresh air” inbrengt.
We kunnen onze rol als zodanig beschrijven”, aldus Andre Misiekaba.

Eerst wordt de Prins, meneer Kroongoud van F.C. Helicopter boys gepolst en die brengt de geruchten machine op gang: Transferrrrrrr, Transferrrrrr Messi é kome!!

De oude hoofdmatador, coach en clubeigenaar van F.C. Devils, meneer Tralala die ook een goede schaker is, lacht in zijn vuistje en begint zijn klucht in elkaar te flansen. Na een zware degradatie uit de hoofdklasse op 25 mei 2020 stapt Messi op 28 juli uit zijn oude ploeg. Hij geeft zichzelf dus een cadeau op zijn verjaardag. En de koning, meneer Marwina ziet de moves en roept tot hem: “hey Messi, skop die bal no, dan lai ik ze”. En de show kon nu echt beginnen.

Maar eerst moest de officiele transfer in goed overleg met de clubeigenaar van Messi, meneer Tralala plaats vinden. Dan mag pas de oversteek worden gedaan. Messi krijgt wel een waarschuwing mee van zijn oude clubbaas dat als hij in zijn nieuwe club niet zal scoren hij aan respect zal inboeten.
Het politiek spelen begint wanneer de bal  verder wordt gespeeld naar de prins die het vervolgens centert naar de hoofdknecht van F.C. Helicopter boys, de
heer AA waarna de bal wordt ingekopt door de koning. Heel het land zit op de virtuele tribune om de sterspeler te zien schitteren, maar tot spelen laatstaan scoren komt hij nog niet want vanuit de tribune van de koning belanden er scherpe voorwerpen op het speelveld. De klucht vervolgt met twee online massameetings van de transfer partijen: F.C. Devils en F.C Helicopter boys. De grote afwezige is Messi want eerst moet er vergiffenis gevraagd worden aan alle kijkers, fans en niet fans van Messi voor de zeer slecht gespeelde partijen in de afgelopen jaren. Messi kijkt dus wel degelijk terug in zijn geschiedenis, naar zijn verleden van wanprestatie voordat hij uberhaupt denkt door te kunnen gaan met zijn toekomst. De arrogante Surinaamse Messi wacht het antwoord van zijn fans niet af maar zet zelf binnen een dag  met een intervieuw een streep onder zijn verleden en kondigt aan voor 6 tot 12 maanden rust te nemen om uiteindelijk zijn positie te gaan bepalen. Hij verklapt wel gevoelens te hebben voor de koning en zijn club.

De Surinaamse Messi  verschoont zichzelf met koude woorden door simpel spijt te betuigen en degradeert onmiddellijk zichzelf door zijn keuze voor een tweede klasse club van de koning. Messi gaat van een hoog naar een laagvlieger. Blijkbaar is de liefde voor de koning groter dan de clubranking. Of heeft Messi een geheim plannetje? Want F.C. Devils  is meester in geheime plannetjes en onzichtbare handen, en heeft daar 40 jaar ervaring mee. Messi is een meester die de ervaring kan delen met zijn nieuwe clubleden. De echte wereldster Messi speelt niet vals maar die heeft de hele wereld op zijn hand en de hele wereld heeft hem in hun harten gesloten. Van de Surinaamse Messi kunnen wij dat niet zeggen. Daarom is de klucht een lof der zotheid. Een volksvermaak waarin  mensen groter worden gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. Daarom is de Surinaamse klucht letterlijke en figuurlijk een lof der zotheid

DE KEIZER

Terwijl de klucht zich afspeelt in een wijk stadion  wordt in het hoofdstadion de echte wedstrijd gespeeld  van het nationale elftal, de F.C. Captain. De coach is de keizer himself, de kapitein van het nationale schip.In dit hoofdstadion met meer dan 108.000 fans staat de koning buitenspel, is hij nog net  niet op de reservebank maar speelt hij voor spek en bonen mee omdat hij wacht op Messi in zijn ploeg. Maar Messi heeft even tijd nodig om een grondige wedstrijd analyse te maken voordat hij volop zijn nieuwe huis binnen stapt. De koning die blijkbaar erg veel van schepen houdt en aan de oude hoofdmatador van F.C. de Devils altijd voorspelt heeft “that his ship was sinking”, wil nu zelf  aan het roer staan in 2025. En hiervoor is Messi nodig die over 6 maanden tot een jaar het schip van de keizer tot zinken moet brengen. Notabene in het hoofdstadion denkt de koning de keizer en zijn zovele fans door vals te spelen te kunnen verslaan.

Of dit zal lukken zien wij in deel 2 van deze klucht.

DE HERINRICHTING VAN DE STAATSORDE: OVERHEIDSINFRASTRUCTUUR, POLITIEKE & VERKIEZINGSINFRASTRUCTUUR, ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR EN DE MORELE INFRASTRUCTUUR 8 augustus 2020 14:14 UTC+0

BOUTERSE VOELDE DE HITTE VAN HOEFDRAAD IN ZIJN NEK EN SCHAKELDE BRUNSWIJK IN. IT’S A TROJAN HORSE!! 14 augustus 2020 06:51 UTC+0

Mijn stelling: Met Misiekaba en Joël Martinus alias Bordo draait het FRED-DERBY scenario van Desi Bouterse, maar dan omgekeerd. Zogenaamde spijtbetuigers die in wezen het paard van troje zijn op het schaakbord van Bouterse, moeten de aandacht afleiden om vervolgens het leiderschap van Ronnie Brunswijk breed uit te etaleren en te verstevigen. Het doel heiligt de middelen bij zowel de ABOP als de NDP want na verloop van tijd worden dan plooien gladgestreken en vertelt een partijtopper dat er dus niks aan de hand is, NADAT DE PARTIJ EERST ZOGENAAMDE TUCHTMAATREGELEN GENOMEN HEEFT. Vervolgens strijken de President en de Vice-President de plooien glad en alles gaat weer zoals het was.  En precies hierom is alles een scenario want als er niets aan de hand is waarom treden dan de spijtbetuigers niet uit de partij?? En waarom treedt de president niet op en toont hij zwak leiderschap?? Het Surinaamse volk wordt bedrogen waar zij erbij staat!! Lood om oud ijzer dus!!. Voor mij a waste of time en daarom stop ik er ook mee artikelen te schrijven voor publicatie in de media. Tot nu toe zijn 14 artikelen van mijn hand gepubliceerd en ik hou het nu voor gezien omdat het gewoon water naar zee dragen is. Santhoki stelt gewoon teleur!

Maar het is vooral Edward Belfort die zijn kritiek over de gang van zaken binnen het nieuwe kabinet m.b.t. de uitvoering van beloften, niet onder stoelen of banken geschoven heeft en het is ook Belfort geweest die zware kritiek uitte op het binnenhalen van Andre Misiekaba. Een filmpje dat direct na de uitspraak van Marinus Bee, de nieuwgekozen DNA voorzitter viraal ging, was een waarschuwing aan het adres van Ronnie Brunswijk dat de ABOP dit binnenhalen van Misiekaba niet zou pikken en dat er verzet zou komen binnen de partij.  Maar Ronnie Brunswijk ging gestaag door met het verzamelen van top NDP-ers om hem heen: Jozefzoon, Misiekaba, Danielle Veira, en last bust not least for so far de DC Nerkust. Deze golf van beroering omtrent Nerkust wordt door Mrtinus opgepikt om zijn kritiek te spuien. Maar het is dezelfde Martinus geweest die de eerste bekendmaking deed dat Andre Misikaba binnen de gelederen van de ABOP zou toetreden en dat die welkom is. Een ergere boutist dan Andre Misiekaba bestaat er niet en Nerkus is maar een kleine jongen in vergelijking met Misiekaba, maar toen hield Martinus zijn mond dicht en het was Belfort die sprak. Binnen de ABOP vindt er een paleis revolutie plaats.

Daarom lijkt alles veel meer op een scenario, zoals de NDP die altijd heeft toegepast. Om wind uit de zeilen te halen van Edward Belfort is het Joël Martinus alias Bordeaux  scenario opgezet om ervoor te zorgen dat al de ontevreden ABOPPERS gekanaliseerd worden richting Bordeaux en niet naar Belfort. Het zijn Brunswijk en Bordeaux die bekend staan als de geweldenaars binnen de partij, de mannen met een groot vermogen, goud concessies en helicopters. De grote vraag is waarom de intellectuelen bij de ABOP zwijgen als het graf. Precies hetzelfde beeld zagen wij eerder bij de NDP. 

Brunswijk zijn positie is niet te handhaven binnen de coalitie. Persoonlijk kan hij niet mee en zijn belangen staan haaks op het regeringsbeleid. De belangen van zowel Brunswijk als Bordeaux komen in het geding vandaar het verzamelen van NDP-ers die in hetzelfde schuitje zitten. Met deze houding van de partijleider en vice-President wordt puur uit eigen overleving en eigen belang opstructie gepleegd. eerst binnen de ABOP om zo de positie van het hele kabinet te verzwakken door de aandacht te vestigen op machtsposities van de ABOp in plaats van het regeerprogramma in de urgentie fase uit te voeren op weg naar de stabilisatie fase en de groei fase. De katibo denkers kunnen deze lijn en deze richting maar moeilijk volgen omdat in hun partij de ideologie en ontwikkelings visie ontbreekt. De partij zit op het niveau van een  soap-serie. Marron cultuur en emancipatie wordt boven de nationale politiek gesteld. Marron belangen idem dito waarbinnen prive belangen van partij toppers de boventoon voeren. Suriname is dus van de regen in de drup beland. Messi erin en Bordo eruit.!! het is eerder voorgekomen dat de NDP partijleider Bordo persoonlijk beledigd heeft en de ABOP partijleider Ronnie Brunswijk heeft het nooit publiekelijk opgenomen voor Bordo. Hetzelfde is Stanley Betterson, een top ABOPPer overkomen, de beledigingen en persoonlijke aanvallen vanuit de NDP, om over Edward belfort maar te zwijgen. En Brunswijk zweeg in alle talen en ging doodleuk daarna op audientie bij de ex-President waarbij brasa’s werden uitgedeeld aan Bouterse en aan Gilmore Hoefdraad. Brunswijk houdt er een eigenaardige redenering op na, namelijk dat waar zijn persoonlijk voordeel is hij ook daar aanwezig zal zijn, dus een samenwerking met een ieder is niet uitgesloten. Het gaat Brunswijk enkel om macht te verwerven voor zijn eigen belangen. Daartoe misbruikt hij de hele ABOP achterban. En de Marron cultuur sleept hij gewoon de nationale  politiek in. En de intellectuelen binnen de ABOP zwijgen allemaal. Mensen als Ruben Ravenberg en mevrouw Fidelia Graand- Galon. waar blijven de critici, de onderzoeks journalisten? De vice-President maakt rare sprongen en brengt de gehele regering in discredit. Het ministerie van Energie valt onder de ABOP. Het valt onder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Met dit handelen laat Brunswijk duidelijk zien dat hij totaal geen respect heeft voor het leiderschap van de President, voor zijn achterban en voor ons volk. De vice-President loopt met een verborgen agenda rond en ondermijnt de regering steeds weer. Hoelang zal dit nog duren voordat president Santhoki ingrijpt? 

Dat Brunswijk niet in staat is te begrijpen dat hij andere gekwalificeerden in zijn  politieke partij de kans moet geven om Suriname uit de ellende te halen, heb ik in een eerder artikel (nr 12 op deze blog) reeds beschreven  met de titel: ” Wij lopen met Ronnie Brunswijk in de voetsporen van onze geschiedenis” 

Onderstaand artikel van de V.S. waarbij Joe Biden een zwarte vrouw naar voren schuift, namelijk Kamala Harris, is een voorbeeld voor politici die begrijpen waar het om gaat. Brunswijk is niet met nationale of internationale politiek bezig maar zuiver met zijn eigen prive belangen die haaks staan op het regeringbeleid o.l.v. Chandrikapersad Santhoki.  

Bordo zal uit de ABOP moeten stappen om zijn belangen beter te kunnen bewaken. want zoals ik in mijn artikel van 11 augustus 2020 verschenen in dagblad Suriname al aanhaalde, de groei van nationale belangen betekent dat de regering te maken krijgt met obstructie omdat de prive belangen van personen kleiner worden vanwege het regeerprogramma. De antagonistische tegenstelling begint zich zeer duidelijk af te tekenen in de gelederen van de ABOP en de NDP. Een scenario met Misiekaba en Bordo moet maken dat de aandacht van de ingeslagen weg wordt afgeleid. 

BRUNSWIJK STUURT AAN OP EEN BURGEROORLOG

De paleis revolutie binnen de ABOP is slechts een schijn beweging met DESI BOUTERSE als REGISSEUR. De President wordt informeel met deze eruptie van een SLAVEN-OPSTAND bedreigt. De MARRONS zijn de inzet voor de OPSTAND DER REDI MUSU’S. De huidige President is bang en gaat stroomlijnen in plaats van aan te vallen. De AANVAL IS ALTIJD DE BESTE VERDEDIGING terwijl zachte wonden stinkende heelmeesters maken. De President denkt tactisch te moeten manoevreren, maar een volk vraagt van hem niet met zich te laten sollen. De NDP is bezig het volk op deze manier aan te tonen hoe ZWAK HET LEIDERSCHAP van de President is. De ABOP en de NDP provoceren president Santhoki om BUITENLANDSE HULP in te roepen om tegen hen op te treden, want dan kunnen zij de NATIONALISTISCHE SNAAR en de MARRON snaar gaan bespelen. Maar wat nog veel gevaarlijker is, dat de ETNISCHE SPANNINGEN gevoed worden en het RASCISME in Suriname gaat opbloeien. De etnische spanningen zullen op het conto worden geschreven van de VHP. Dit gebeurd waarschijnlijk op het schaakbord van Bouterse. Heel Suriname schaakt mee met Desi Bouterse, terwijl juist alle aandacht gericht moet zijn op HET SCHAAKBORD VAN DE BEWEGING VAN 108.000 PLUS.  Met het schaakbord van Boutere en Brunswijk zitten ij midden in een soap van intriges en op dit niveau zijn de ABOP en NDP leiders geniaal. Op het analytisch wetenschappelijk vlak zijn zij niets en daarom trekken zij heel ons land in het moeras van het KATIBO DENKEN. Want Suriname mag zich niet ontwikkelen omdat anders hun enorme prive belangen worden aangetast. De kliek rondom Brunswijk en Bouterse zijn de informeel machtige economische groep die het helemaal niet zien zitten met wat Santhoki het volk heeft beloofd. Koste wat het kost moet de VHP onder uit worden gehaald zodat het volk in de soap blijft van achteruitgang en verdere armoede op elk vlak. De oplossing is dat de president openlijk moet communiceren hierover met ons volk en zijn eigen schaakspel gaat spelen met het volk van ten minste 108.000 plus. Een nieuw schaakbord is de eerste fase om de haviken en graaiers van rijkdommen van ons land te stoppen in hun drift tot LANDJE-PIK. Suriname is van ons allemaal, en deze communicatie met ons volk welke richting wij op willen gaan en welke belemmeringen worden opgeworpen, dient de president uit te leggen aan ons volk. Niet alleen het regeerprogramma, maar de weg richting de vrijheid, dat is wat de president voor moet vechten samen met het volk. Doet de president dit niet dan is het een wet van meden en perzen dat hij vroeg of laat zal vallen en verslonden worden door de haviken die niet zullen schromen om de president het zwijgen op te leggen. Santhoki is een groot gevaar voor hun belangen en de president alleen zal deze strijd niet alleen met zijn regeerprogramma kunnen winnen. De aanval en de verdediging van ons volk is de sleutel tot de overwinning en de president zal de geschiedenis ingaan als de strijder, de krijger, de verdediger van de belangen van ons allemaal tegen de redi musu’s die deze strijd tot onze vrijheid koste wat kost moeten tegen houden. En werkelijk alle middelen zijn hiertoe geoorloofd. We hebben eerder al gezien dat Brunswijk in dienst van Nederland niet geschroomd heeft een BINNENLANDSE OORLOG te beginnen met vele doden tot gevolg. Toen was het om Bouterse van het toneel te laten verdwijnen. En Bouterse deed toen precies wat ik onze president nu adviseer: communiceer met het volk want het volk is de schild van elke aanval. Het volk moet haar belangen zelf verdedigen en ons volk geeft overduidelijk aan hiervoor bereid te zijn. Ons volk wil geen vals en onwerkbaar zogenaamd socialisme en een centraal geleide economie gestuurd door familie and friends. Ons volk wil geen concentratie van macht gebaseerd op een dorpsdenken van TWEE VEROORDEELDE CRIMINELEN. Ons volk wil verlost zijn van de aasgieren van onze rijkdommen. Dit is de kern van onze bevrijdingsstrijd die gepaard gaat met de positie van het presidentschap. 

DE PRESIDENT IS IN DE VAL GELOKT.

De president geeft een signaal af aan de samenleving dat ” neks no fout”, geflankeerd door Ronnie Brunswijk. Maar dit is niet eerlijk, want de samenleving en ons volk krijgt dus in feite te horen dat de fout bij de klagers, de critici, de ontevredenen ligt. De president houdt op deze wijze zijn hand boven het hoofd van Brunswijk, zo wordt dit optreden van de president vertaald naar de samenleving. In plaats van ons volk de hand boven het hoofd te houden. De president balanceert met dit gedrag ook op HET RANDJE VAN VERRAAD. President Santhoki is de inzet van de CONTRA BEVRIJDINGSSTRIJD. Als Santhoki valt dan zijn er twee opties, namelijk de president doet mee met HET VERRAAD AAN ONS VOLK en gaat samenwerken met Brunswijk en Bouterse of de President wordt aan de kantlijn geschoven en het regeren op traditionele wijze onmogelijk gemaakt. Onze president is nu echt aan set. Doet de president alsof ” en stroomlijnt hij verder alles, dan is hiermee gezegd dat er een langzame transitie is ingezet naar het breken van de macht van de president. En dan zijn de rollen omgekeerd, dan zal de kaaiman verder zijn werk onder water afronden met het hoofd en lichaam van onze president. De realiteit van het schaken met de belangen van ons volk door Bouterse en Brunswijk is dat zij beiden militairen zijn met een trackrecord waar ons volk en de wereld versteld van staan. We mogen de werkelijkheid niet negeren en de geschiedenis niet met de mantel der liefde gaan bedekken. De uitspraak van de President dat de geschiedenis van Brunswijk achter ons ligt heeft mede gemaakt dat wij op het schaakbord van de beide heren zijn beland. Deze uitspraak  was een zwaktebod en duidelijk signaal aan de informele macht dat de rovers en dieven beloond worden met behoud van posities of herpositionering. Bovendien krijgen onze jongeren de boodschap dat criminaliteit loont. Het is ook niet zomaar dat er gezegd is dat WIJ ALLE SURINAMERS NODIG HEBBEN. Bewust kan dan een valse draai gegeven worden aan zulke uitspraken. Inderdaad hebben wij alle Surinamers nodig maar dan op weg naar de HORIZON en niet op weg naar HET MOERAS of DE AFGROND. Wij redden alleen onze president door deze woorden en zinnen betekenis te geven. Maar de beste bode is de man zelf dus is het advies en verzoek aan de president ZICHZELF TE REDDEN nu het nog niet te laat is en zich zodoende te ontwikkelen tot EEN STERKE PRESIDENT die de waarheid dient. Alleen dan zal het volk de president redden door hem te  ondersteunen als dienaar van ons allen. Maar het is de president die de eerste stap zal moeten zetten. Onze president is nu aan set, want het volk is ready to go with him. Wij moeten koste wat kost ons eigen schaakbord op want we leven in een tegenstelling met de belangen op het andere schaakbord van Bouterse. Wie anders dan een sterke leider moet dit ons volk uitleggen? En durven te gaan staan tegenover Brunswijk en Bouterse die ons volk valse uitleg geven? De brutaliteit overheerst bij beide katibo-denkers maar ons volk heeft duidelijk gekozen voor de intelligentie onder leiding van onze president. De intelligentie is van nationaal belang, zo slim heeft ons volk gestemd, dus die moet het winnen van de enge prive belangen omdat prive belangen nooit kunnen leiden tot welvaart en welzijn van een volk. Dus is het zaak dat onze president nu gaat spreken en zich niet opstelt als een halve God die ver van het volk afstaat en tegelijkertijd zegt te willen communiceren met ons. President sta op, toon durf en moed om zonder angst ons te leiden naar de bevrijding. En anders zal de geschiedenis een oordeel over u vellen. Want liever strijdend ten onder dan roemloos de geschiedenis is als dienaar van belangen die indruisen tegen dat van het volk. Doen wat u zegt is invulling geven aan onze bevrijdingsstrijd. Want nu dreigen wij af te drijven richting het schaakbord van Brunswijk en Bouterse. n

ONZE BEVRIJDINGSSTRIJD OP WEG NAAR ONZE VRIJHEID IS GEEN SCHAAKSPEL. 16 augustus 2020 14:42 UTC+0

Het is de plicht van elke Surinamer te leren begrijpen waar het grote doel om gaat. Alle neuzen dus in een richting, want de NDP zal er alles aan doen om haar belangen te beschermen, belangen die niet de belangen van ons volk zijn. Hetzelfde geldt voor de haviken binnen de coalitie met dezelfde belangen als de NDP. De haviken hebben geen enkel respect voor het volk als het gaat om hun eigen belangen en dat van hun familie en vrienden. Daarom plegen zij met zoveel gemak verraad aan het volk. Beerput of geen beerput open, het mag gezegd worden dat de huidige President de beste credits en netwerken heeft, nationaal en internationaal, dan welke voorgaande president dan ook om Suriname uit de ellende te kunnen halen. Waarom dan het wiel opnieuw gaan uitvinden met wisseling van de wacht in 2025. De juiste en beste strategie is om de huidige president te schragen, de gelederen te sluiten, de grote ego’s over boord te gooien en het ergste virus dat ons land bedreigt te verslaan. Dat is onze opdracht. Op deze manier kan onze president zich dan gaan ontwikkelen als een sterke leider. Wij, het volk moeten hem dragen, dat is voorwaarde voor sterk leiderschap. Suriname heeft meer dan ooit sterk leiderschap nodig. We moeten niet naiëf zijn en het kind met het badwater weggooien. Het is van eminent belang om te blijven kijken op ons eigen schaakbord en kritisch te zijn. Het zal fataal zijn voor onze bevrijdingsstrijd op weg naar onze vrijheid  als wij ons steeds laten afleiden door te gaan kijken op het schaakbord van de NDP, een schaakbord vol foefjes en trucjes, intriges, toneelspelletjes en scenario’s. Ons volk heeft nu de leiding en niet meer de NDP, dus is het zaak op ons eigen schaakbord van analytisch denken met wetenschappelijke inzichten te blijven kijken en ons land zo uit de ellende van diefstal, anarchie, moreel verval, domheid en patronage te slepen.

HET IS ZOVER! FAMILY & FRIENDS OF WEL VHP LOOD OM OUD ABOP/PL-NDP IJZER. 22 augustus 2020 05:30 UTC+0

De eerste verantwoordelijken zijn wij zelf! Het is gewoon de hand in eigen boezem steken, want Brunswijk is vrijwillig eerst DNA voorzitter geworden voor een week en daarna Vice-President. En dat allemaal met een achtergrond van veroordeelde crimineel en een zeer lage schoolopleiding. Dus wie kiest voor hoge bomen die zal flink wind moeten vangen. Wat verwacht men dan anders? Door in die positie als ondeskundig persoon te gaan zitten, geeft Brunswijk zichzelf zelf bloot en tart hij de eer van het Surinaamse volk. Het is primitief om te denken dat het volk hem op handen draagt. Precies het tegengestelde is waar, Brunswijk heeft niet meer dan 5.000 stemmen gehad van het electoraat, dus het Surinaamse volk verafschuwd hem. Maar Brunswijk wil dit niet zien en gooit alles maar op zijn Marron afkomst en op rascisme. De discussie van het gehele land gaat verder op de poot van het rascisme en een heel land is verontwaardigd. Terwijl over de oorzaak wordt gezwegen. Zeer hypocriet dus, want het eerste deel van de eigen verantwoordelijkheid om in zo een positie te gaan willen zitten wordt gemakshalve maar weg gelaten in de discussie omdat met name de media voorlopen in de hypocrisie. Het is gemakkelijk de rascisme kaart op tafel te gooien. Maar wie heeft dat in feite gedaan? Ter verdediging van zichzelf en zijn afkomst en lage opleiding heeft Brunswijk zelf deze rascistische kaart op tafel gegooid. Dit is zijn troef geworden wanneer hij zich aangevallen of beledigd voelt door cartonisten en critici. En de hypocriete media doen vrolijk mee en bieden zelf hun verontschuldigingen aan in plaats van dat zij de critici en de cartoonist in bescherming nemen. En in de achterkamertjes lachen de critici, cartoonisten en politici gewoon Brunswijk verder uit. Niemand die durft open kaart te spelen en te zeggen waar het op staat, namelijk dat Brunswijk een schande is voor de natie met zijn drugsveroordeling door Frankrijk. Deze discussie dient openlijk gevoerd te worden, maar zelfs de president heeft deze discussie met de mantel der liefde bedekt. Brunswijk buit nu deze hypocriete situatie uit waarin de president en de media en vele politici zich in hebben gefrommeld. 

STRATEGIE VAN PAAIEN EN TARTEN

Het touw laten vieren en dan weer strak trekken, geven en nemen en de balans erin houden hoeft geen foutieve strategie te zijn. De bodylanguage van Santhoki ten opzichte van Brunswijk zegt vaak ook genoeg, Santhoki negeert hem vaak openlijk wanneer hij in de DNA vergaderingen contact probeert te maken met de president. Santhoki is dan zeer gefocussed op de vergadering en laat Brunswijk letterlijk vierkant liggen. De duidelijke subtiele irritaties in de lichaamstaal van Santhoki zijn ook steeds duidelijker. Brunswijk wordt op deze manier steeds onzekerder en hij weet ook dat een pact vormen met de NDP ook steeds meer irrieëel wordt want hoe langer het duurt hoe harder de VHP en de president zich nestelen in de internationale arena van kapitaal, samenwerking, netwerk en kennis. De ABOP en de NDP raken hierdoor steeds verder uit elkaar vandaar dat de strategie van Desi Bouterse er nu ook volledig op is gericht om de regering zo snel mogelijk te laten vallen. Maar het is vissen achter het net, want de strategie van Santhoki van paaien schijnt wel te werken op Brunswijk. Het aanhalen van Brunswijk is het spelen met Brunswijk zijn sterke ego. Santhoki weet dit en bespeelt zijn ego om hem nog verder af te houden van de NDP en Bouterse. De vergissing in de spreekbeurt van Brunswijk op 1 september in de nationale assemblee toen hij zei: “de regering Bouterse—  uhhhhh ” is geen willekeurige verspreking. Die regering was blijkbaar al in de maak want men telde slechts de numerieke winst van het aantal zetels van de ABOP en de NDP, namelijk 10 (abop/pl)+ 16(ndp) + 2(bep) = 28. 

Maar het gegeven dat een ABOP/NDP regering een totale isolatie van Suriname in zal houden en de Surinaamse bevolking tot diepe armoede zal worden gedwongen, moet een schrikbeeld zijn geweest voor Brunswijk, die best wel het hart op de juiste plek heeft en daarom ook zo bespeelt kan worden van beide zijden: VHP en NDP trekken aan hem en vooralsnog kiest Brunswijk de zijde van de VHP.

Met deze strategie tart de president ook het Surinaamse volk. Maar ook Brunswijk tart met zijn bodylanguage de VHP en het volk.  Brunswijk lonkt openlijk naar de NDP tot grote ergernis van het volk. De NDP-kaart en de rascisme kaart blijven troef van Bouterse en Brunswijk. Maar helaas voor hen zal het een FATA MORGANA blijken te zijn, want het kwade kan het nooit winnen van het goede. De uitslag van de verkiezingen is de belangrijke en doorslaggevende stap geweest op de weg van het goede.  

HET DUIVELSE DILEMMA

de haviken en aasgieren zullen de strijd om het eigen belang echt niet vrijwillig opgeven. Het plaatsen van familie en vrienden op strategische posities waar zij hun diefstal verder kunnen plegen, maakt dat de president moet kiezen of delen. Maar de president kiest niet en deelt ook niet, de president voert een andere strategie van versterk zelf door de ander te verzwakken. Met andere woorden, de ander verzwakt zichzelf door het oordeel van het volk. Brunswijk wordt dus door Santhoki voor de leeuwen geworpen, want de VHP zal ook niet lijdzaam ten onder gaan. De President heeft de beste kaarten, zoals hij die ook had voor de verkiezingen. De president maakt ook grote  fouten en neemt grote risico’s, maar die moeten in verhouding en tegen de achtergrond van de Surinaamse omstandigheden bekeken worden. Het is wijs manouvreren wanneer je met de duivel aan tafel zit. 

DESI BOUTERSE DE GROOTSTE BANGERIK, SPLIJTZWAM EN ANALYTISCHE ONBENUL. 30 augustus 2020 09:10 UTC+0

Desi Bouterse heeft grote angst voor Nederland. Dat is begrijpelijk vanwege zijn drugs vonnis. Maar nu de huidige President Chandrikapersad Santhoki aan het roer is, wordt de ex-President Bouterse steeds banger. En niet alleen Bouterse. Ook Ronnie Brunswijk, de vice-President die zo trots is als een aap dat hij het zover geschopt heeft zonder een noemenswaardige schoolopleiding, loopt op eieren. Het is zeer opmerkelijk dat de minister van Buitenlandse zaken alleen afgereisd is naar Nederland. Er zijn dus geen getuigen aanwezig geweest bij de gevoerde gesprekken. Bouterse tast dus in het duister over hoe of wat. Dus maakt hij stampij. Zowel Bouterse als Brunswijk zijn door de VHP gezet op DORPSNIVEAU, omdat ze beiden volledig buitenspel zijn gezet op internationaal niveau. Het is de President aan wie elke minister verantwoording verschuldigd is en zeker niet aan de vice-President. Brunswijk is behalve voor spek en bonen als trotse vice-president ook nog buiten spel in de internationale aangelegenheden. Brunswijk en Bouterse zijn daarom in de aanval tegen de huidige President. De troef die zij hiervoor op tafel leggen is RASCISME en desnoods een broederstrijd met een andere onderlaag als in 1986. De tegenstelling “koeli – blakamang/marron” is van stal gehaald door Ronnie Brunswijk en wordt flink opgeklopt door Bouterse!

Artikel:

Desi Bouterse probeert koste wat het kost de angst erin te houden en ons land op zijn schaakbord te houden. De prive economische belangen die er spelen kunnen zowel Brunswijk als Desi Bouterse en zijn clan degraderen tot de bedelstaf en tot de grootste lafaards en egoisten die onze geschiedenis ooit heeft gekend. De grootste leugenaars en volksverlakkers zijn tot elkaar veroordeeld en het is hierom dat Ronnie Brunswijk het gedrag van Bouterse c.s. herhaalt met nepotisme en dorpsdenken. Op deze wijze denkt ook Brunswijk tegenstand te kunnen bieden tegen de ontwikkelingsweg zie Suriname is ingeslagen op 25 mei 2020. Van de slapheid van de huidige President Santhoki maken Brunswijk en Bouterse gretig misbruik van. Brunswijk gaat tekeer als een aap met een scheermes door zijn familie en vertrouwelngen op posities te benoemen die schadelijk zijn voor de ontwikkelingsrichting die Suriname is ingeslagen. De ABOP en de NDP zijn een verschrikkelijke rem op de ontwikkeling van Suriname. President Santhoki wordt zwaar aangevallen en hij is zo stil als een muis. Of wacht de olifant geduldig af om de muis te verpletteren met behulp van het buitenland? Is Desi Bouterse hier misschien zo vreselijk bang voor? Wat is de positie van het Nationaal Leger? Staat die te wachten op een coup van Bouterse of is het leger juist moe van Desi Bouterse en staat het leger vierkant achter de huidige President? Brunswijk zowel Bouterse sturen naar een politieke clash wetende dat die kan uitmonden in een militaire clash en een nieuwe binnenlandse oorlog waarbij Suriname dit keer zich zal keren tegen zowel Brunswijk als Bouterse en de regering zal ondersteunen. Met andere woorden, een militaire ondersteuning vanuit het buitenland is niet uitgesloten bij het uitroeien van leiders die denken zichzelf te moeten beschermen door het land in een militair avontuur te storten. Suriname zal dit keer aan de zijde van het buitenland vechten om zich te kunnen bevrijden van machtswellustelingen met dictatoriale en rascistische neigingen.  Bouterse heeft de handschoen in de ring gegooid en het volk zal hem de genadeslag toebrengen. Het wachten is op de juiste timing. Santhoki is een slappe leider maar een peacefull man, but zoals Bouterse altijd zelf zei: “don’t push a peacefull man too far”. Aan elk touw zit dus een eind, en Santhoki zal echt niet leidzaam ten onder gaan. Suriname zit opgescheept met het “zwarte probleem van low self-esteem”. De zwarte beweging wordt misbruikt om prive belangen en daarom sluiten de zwarten zich niet massaal aan en lopen zij niet meer blindelings achter zwarte leiders. De VHP is in staat geweest deze cyclus te doorbreken van het zwarte low self-esteem, wat voor de ABOP en de NDP een zeer groot gevaar is. Vandaar het continu beuken op de nieuwe weg, de nieuwe richting en het nieuwe model dat de VHP heeft geintroduceerd in Suriname en die met de orange movement vruchten heeft afgeworpen. Met het opkloppen van het rascisme door Brunswijk en Bouterse probeert men alles weer teniet te doen.

UITLOKKING: BEVRIEND STAATSHOOFD BEDREIGD

Desi Bouterse hoort opgepakt te worden met dit dreigement aan een bevriend staatshoofd. Met deze provocatie aan het adres van onze President Santhoki en het beschuldigen van een minister van Buitenlandse zaken, zal toch de vice-President zijn stem moeten laten horen, samen met de President? Zal onze vice-President deze zware belediging aan het adres van het Surinaamse volk zomaar aan zich voorbij laten gaan? Want de President en de vice-President vertegenwoordigingen het volk en nodigen uit wie zij willen. Wie is Bouterse om dan een staatshoofd te bedreigen? Bouterse doet echt alsof hij de opperbaas is en dat de regering moet doen wat hij zegt. Dus Bouterse stelt zich op boven de President en de Vice-President en als zij niet doen wat hij zegt dat is afgesproken dan zal hij de regering ten val brengen. Maar hoe dan? Dit kan alleen als Ronnie Brunswijk aan de zijde van Bouterse staat. Brunswijk moet zich nu duidelijk uitspreken en doet hij dit niet dan weten wij genoeg. 

TIMING.

De timing van de aanval van Bouterse komt na de reis van de minister van Binnenlandse zaken naar Nederland maar ook midden in het BROODJE AAP VERHAAL-DISCUSSIE van Ronnie Brunswijk, die door een cartonist van Dagblad Suriname zou zijn afgebeeld als een aap. Brunswijk heeft direct de rascistische kaart op tafel gegooid en heeft zijn achterban hierin meegesleurt. Een media boycot, een soort fathwah is vervolgens uitgeroepen over dagblad Suriname door Ronnie Brunswijk en de adviseur van President santhoki, de heer Fahried Pierkhan, de eigenaar van Dagblad Suriname, is in niet mis te verstane bewoordingen aangevallen met een oproep van Brunswijk zijn medium te boycotten. Zie in dit verband mijn blog: “het is zover”! Family and friends of wel lood om oud ijzer!”

DE OMGEKEERDE DENKWIJZE VAN DE NDP

De NDP wil niet inzien dat er sprake is van een ANTAGONISTISCH DENKEN van grote groepen Surinamers die op de VHP hebben gestemd. Surinamers willen geen geindoctrineerde NDP-ers op hoge posities in het land omdat de orientatie niet is op het NEP SOCIALISME van Bouterse maar op de VRIJHANDEL VAN HET KAPITALISME. Daarom kunnen NDP-ers niet in positie blijven en moeten zij vervangen worden. Helaas is het Ronnie Brunswijk die het NDP NEPOTISME EN PATRONAGE heeft doen gelden binnen de nieuwe coalitie regering. Het is Brunswijk die HET VERLENGSTUK IS VAN DE NDP EN BOUTERSE. Brunswijk is het struikelblok binnen de regering Santhoki.  

DE STAAT WORDT BESCHERMD EN NIET EEN PERSOON.

Het Nationaal Leger heeft haar grondwettelijke taak duidelijk geprofileerd door zich niet te mengen in de politiek. Ondanks de politieke uitspraken van Desi Bouterse heeft het leger nooit de zijde van de persoon en de politicus Bouterse gekozen. Het Nationaal Leger is van het volk en het is niet voor niets dat de VHP het ministerie van DEFENSIE beheert. De opperbevelhebber en preisident Santhoki heeft het leger ook al vereerd met een bezoek. Desi Bouterse wordt steeds benauwder daar hij niet weet wat er zich achter de MILITAIRE SCHERMEN afspeelt, nationaal en internationaal. 

DE GESCHIEDENIS DIE DE TWEE LANDEN DELEN IS EEN FEIT.

Heel wat anders is het dat de twee landen een gedeelde geschiedenis hebben. Dat is natuurlijk onzin. Suriname heeft een andere geschiedenis van slaven-economie met alle wreedheden van slavenmeesters uit het koloniale moederland. De nep-socialisten van NDP en PALU  blijven ons volk ophitsen tegen Nederland. Hoe je het ook draait of keert, Suriname en Nederland hebben een historische relatie en wij Surinamers moeten anno 2020 ons verstand goed gebruiken en voordeel halen uit deze gedeelde historische relatie.

APENTROTS OP ONZE ZWARTE AFKOMST. MAAR ZWART ZIJN IS NIET VANZELFSPREKEND LID TE ZIJN VAN EEN ETNISCHE POLITIEKE PARTIJ. 30 augustus 2020 14:34 UTC+0

Onze “vuile was binnen houden”, dat is onze valkuil geweest. Wij zwarten leefden niet in de realiteit maar in eng nationalistisch zwart zweeferig denken waarbij sterke zwarte leiders de dienst uitmaakten en wij als makke scahpen volgden en iedere andersdenkende zwarte werd uitgemaakt voor “outcast, verrader, redi musu en bounty”, zwart van buiten maar wit van binnen. Deze discussie is breedvoerig door Franz Fannon blootgelegd in zijn boek: “Verworpenen der aarde”. Maar wij zwarten moeten iedere keer het wiel weer uitvinden omdat wij niet lezen en omdat wij niet schrijven maar eindeloos lullen. 

Niks nieuws dus onder de zon, rascisme is ingebed in de structuren van overheid en bestuur in alle landen, ook de zwarte landen. Het punt is wat doe je ertegen om ermee om te gaan. Niet te verwarren de persoonlijke strijd tegen rascisme en rascisme als instrument van politici. Doen alsof het een openbaring is en ertegen protesteren is de keus van elk individu. Wie zich beledigd voelt die gaat ertegen in. Maar op politiek en staatsniveau is het een heel ander vraagstuk. En deze verwarring van persoonlijk leed en politiek misbruik wordt op een hoop gegooid. De persoonlijke strijd is volkomen terecht. Maar zeer naïef is het te denken dat politici er voor ons als volk zijn. Politici dienen vaak eigen belangen, helemaal in de ex-kolonies waar er een probleem van slavernij verleden naar voren wordt geschoven om zo de zwarte bevolking nog meer zand in de ogen te strooien en emotioneel op te zetten tegen alles wat wit is. het is voor zulke krijgsheren in de politiek goed garen spinnen als op etnische basis stemvee gewonnen kan worden. En Suriname leent zich uitstekend hiervoor, omdat het KIESSTELSEL zulk onrecht heeft geinstitutionaliseerd. Marrons zijn oververtegenwoordigd op basis van minder stemmen. Deze gespleten door onrecht verkregen schijnmacht maakt dat de leiders naast hun schoenen gaan lopen, tot grote irritatie van velen. Suriname leeft op vele vlakken in een SCHIJNWERKELIJKHEID Cultuur en geloof, etniciteit en politiek hebben raakvlakken met elkaar maar dienen strikt gescheiden te worden van staatsmacht. Indien niet, dan krijgen wij MISBRUIK VAN STAATSMACHT via het misbruik van de culturele achtergrond. En dit is precies wat Ronnie Brunswijk heeft gedaan. met zijn boeren slimheid dacht hij de MARRON KAART op tafel te moeten leggen, maar de ABOP en Brunswijk staan niet gelijk aan de MARRONS. Binnen de partij ABOP van Brunswijk is er zelfs sprake van een geletterde minderheid die het onderspit delft van de ongeletterde meerderheid met aan de leiding Ronnie Brunswijk. Het vraagstuk van zwart bewustzijn kan dus nooit aan Ronnie Brunswijk worden opgehangen omdat hij juist degene is die de grote schare achterban van laaggeletterden misbruikt met zijn semi-boosheid over een CARTOON. Dit is de dieperliggende ergernis van het Surinaamse volk die ziet hoe politici misbruik maken van hun positie van macht om hun eigen volk dom te houden. Een gespeelde boosheid net als een gespeeld socialisme door de zogenaamde revolutie onder leiding van Desi Bouterse. Bouterse en Brunswijk zijn een kwelling voor de oprechtheid van ons volk en de oprechtheid van onze geschiedenis. Door deze twee “criminelen” is goed zichtbaar geworden dat Surinamers in een schijnwereld worden gehouden gebaseerd op onwaarheid. Zwarte mensen in Suriname willen zich juist ontwortelen uit deze drogredenen van gedeelde smart, omdat iedereen weet dat het om misleiding en misbruik gaat van zwarte leiders. Zwarte mensen wereldwijd beginnen in te zien dat het persoonlijk leed wordt omgezet in politiek gewin en de zwarten massaal het gelag betalen die achter dit soort politici aanlopen. Daarom, verbeter de wereld, begin bij jezelf en wees geen kanonnenvoer voor politici die etniciteit en rascisme als instrument hebben om macht te verwerven. Hoe meer zwarten hun persoonlijke en dus hun maatschappelijke best doen hoe minder rascisme er op den duur zal zijn. Het omgekeerde is natuurlijk  ook waar. En in dit omgekeerde houden Ronnie Brunswijk en Desi Bouterse ons volk, dom blijven en emotie de boventoon laten voeren zodat zij de grote leider kunnen blijven.

NDP ZIEN WIJ NOOIT MEER TERUG IN HET MACHTSCENTRUM. 1 september 2020 21:07 UTC+0

Desi Bouterse staat op structurele achterstand. Vanuit het machtscentrum had hij nog enige betekenis. Nu hij volledig uit het staatsbestel is en zijn macht volledig gereduceerd is tot nul, kan hij ook nooit meer deze achterstand inhalen vanuit een negatieve positie. Vanuit de meest negatieve positie weer omhoog te klimmen is volledig uitgesloten. Het is een niet te verteren feit voor de NDP rovers van Suriname dat zij nu schietschijf en groot wild zijn voor de zittende machthebbers. De NDP is niet meer wat zij is geweest en komt ook nooit meer in die positie omdat het volk wakkerder dan ooit is. Het volk heeft slim gestemd en is nu op weg naar ontwikkeling in alle facetten. De vuile was is buiten en het deksel van de NDP beerput gaat steeds verder open.Partijloyalisten keren de partij de rug toe. 

KRIJGSHEER NUMMER 2 BRUNSWIJK! DE ARME VICE PRESIDENT, HIJ KAN NIET MEE OP NIVEAU. DAAROM ZIJN POLITIEKE STEEK-SPELLETJES VAN FOEFJES EN TRUCJES & OBSTRUCTIE BINNEN HET REGEERTEAM. 5 september 2020 10:22 UTC+0

Stelling: regeren doe je niet op persoonlijke titel.

Onze Vice-President gedraagt zich als een islukte first lady. Brunswijk zit als regeringsleider er verlegen bij, eigenlijk vanwege zijn grote tekortkomingen gewoon voor spek en bonen. De ministerraad leiden is  hilarisch ten overstaan van academisch geschoolde ministers. Binnenskamers en in achterkamers wordt de draak gestoken met onze vice-president. De president valt zijn vice-president nooit af, dat is het professionalisme van Santhoki. Maar hoe lang kan deze situatie stand houden? Wij zien steeds meer de vice-president zijn eigen gang gaan. Naar Frankrijk kan hij niet reizen en naar Nederland ook al niet vanwege twee drugs vonnissen. Het is makkelijk de man te honen, te bespotten en uit te lachen. Maar onze president zet deze spot en hoon van zijn vice-president om in dienstbaarheid aan de natie. De commissie goudordening valt rechtsstreeks onder de vice-president ter ondersteuning van het nationale beleid van de preident. Door deze goodwill van onze president kan Ronnie Brunswijk op den duur een aanwinst zijn voor ons land. hem afstoten zal hem brengen in de armen van de duivel Desi Bouterse, en daar is ons land niet mee gediend. Veel beter en veel moeilijker is het om Ronnie Brunswijk te helpen groeien. 

EEN CRIMINELE ORGANISATIE WORDT OPGEROLD. EEN STAAT IN EEN STAAT WORDT VERIJDELD EN EEN DREIGING TWEEDE BINNENLANDSE OORLOG OLV DESI BOUTERSE WORDT AFGESLAGEN! 8 september 2020 10:39 UTC+0

Bouterse is inderdaad ergens zeer bang voor! Het is een voldongen feit dat het buitenlands bedrijfsleven en de buitenlandse politiek vertrouwen heeft in de nieuwe President. Dit betekent dat er geen sprake is dat de NDP o.l.v. Bouterse nog enige kans heeft om ooit weer aan de macht te komen in Suriname. 

DE STRATEGIE VAN EEN STAATSMAN T.O.V. ZIJN VICE PRESIDENT! ECHTER, HOE BRAVER DE INTELLECTUELEN, HOE SLIMMER DE CRIMINELEN.!! 9 september 2020 06:39 UTC+0

Wanneer wij dus onze analyses maken, moeten wij goed onderscheid maken tussen de twee kwaden. Ronnie Brunswijk behoort niet tot een criminele organisatie. Bovendien is Ronny Brunswijk nu vice-president en noet toen onder de regering Bouterse een politieke ondersteuner van de NDP en haar leider. Brunswijk kan zich nu in deze positie als vice-president dan ook veel makkelijker losmaken van Desi Bouterse. Zeker als het NDP schip nu toch echt zinkende is. Het is zaak dat de president de balans op haar juiste waarde weet in te schatten en de ABOP meeneemt op de lange reis naar ontwikkeling.  De strategie van de oosterse filosofie en de marxistisch-leninistische filosofie is dat het een kunst is om de goede “kwade” aan jouw zijde te krijgen en ver weg te houden bij de werkelijke kwade duivel. Ons staatshoofd, onze president heeft dit goed begrepen, want het is zo makkelijk vrienden tot vijanden te maken maar het is een enorme opgave om van je vijand je vriend te maken. Deze zienswijze werpt veel meer vruchten af. Om Brunswijk in de gelederen van de nationale bevrijdingsstrijd op te nemen en te behouden heeft onze president het nationale bindmiddel van het geloof ingezet. En dit heeft niets te maken met scheiding van kerk en staat. Godvrezendheid zal maken dat de oude waarden terrein zullen winnen en alle Surinamers hunkeren daarnaar. Met het geloof zal Suriname de angst overwinnen op Desi Bouterse zijn agressie. Desi Bouterse heeft, zo wordt in de samenleving gefluisterd, Gilmore Hoefdraad in bescherming genomen en hem onderdak verleend in het binnenland op het buitenverblijf BROKO BAKA, een relax oord van Desi Bouterse. Er wordt ook beweerd dat Desi Bouterse daar een legertje van 200 man heeft. Bedoelde SANDEW HIRA misschien dit geweld, dit gangsterisme, toen hij wees op een broederstrijd indien Bouterse opgepakt zou worden inzake 8 dec 1982?  Dit provocerende gedrag van de ex-president, veroordeelde drugsdealer en moordenaar verdient een zeer voorzichtige benadering van de uitvoerende macht. De rechterlijke macht heeft via de politie een bevel tot opsporing van Gilmore Hoefdraad gegeven. Maar het GANGSTERISME van Desi Bouterse denkt hier een stokje voor te moeten steken met een houding van “kom hem halen als je kan”. De uitvoerende macht die de rechterlijke macht dient te ondersteunen in de opsporing van criminelen, moet behoedzaam te werk gaan onder leiding van onze president. Het geloof hierin meenemen en alle Surinamers hiermee meenemen en te verbinden tegen het uitroeien van het kwaad in Suriname is een zaak die opgedragen is aan de allerhoogste, want Desi Bouterse wil wederom veel bloed laten vloeien. Ons volk heeft met de COVID-19 slachtoffers enorm veel leed te verwerken met daarbovenop de ellende van het gevolg van het beleid van Desi Bouterse. Het is dus zaak dat wij Surinamers achter onze eigen strijd gaan staan en de gelederen gaan sluiten opdat het kwaad in Suriname met wortel en tak kan worden uitgeroeid. Desi Bouterse staat al met zijn rug tegen de muur. Het is niet voor niets dat het openbaar ministerie een CRIMINELE ORGANISATIE heeft gedetecteerd in Suriname. De Amerikanen hadden dit veel eerder gedaan toen zij wezen op een unit van HEZBOLLAH in Suriname. Het is Desi Bouterse die EEN STAAT IN EEN STAAT wil vestigen en zo de stad wil isoleren van het binnenland om onze president het regeren onmogelijk te maken. We mogen onze ogen niet sluiten voor deze enorme nieuwe bedreiging vanuit het binnenland waarbij Desi Bouterse een TWEEDE BINNENLANDSE OORLOG forceert. Het is daarom van het grootste belang dat wij Ronnie Brunswijk beschermen en  afsnijden van deelname aan het duivelse plan van Bouterse om Suriname op te delen tussen ” blaka mans in het binnenland” en de rest in de kustvlakte. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en Desi Bouterse is tot alles toe in staat omdat hij angst heeft te boeten voor zijn wandaden en deelname aan een criminele organisatie. Onze president heeft dit allemaal in het vizier alleen wij critici, media en burgers zijn er nog niet genoegzaam van doordrongen in welk groot gevaar ons land verkeert. Het is nu echt de tijd om partij te kiezen voor Suriname, ook door de media. De media zijn de stem van het volk en mogen niet zichzelf verheffen tot een soort vierde macht met als gevolg dat zij door haar zogenaamde onpartijdigheid eerder een grott maatschappelijk kwaad is in onze bevrijdingsstrijd. De media zijn wild gesprongen op een ingezonden stuk van de heer Belfor ( zie de link) terwijl zij niet begrepen hebben wat de oproep van deze jongeman werkelijk in houdt. De media hebben ook de verantwoordelijkheid om de nationale belangen te verdedigen en dat heeft niets met partij kiezen te maken of het opgeven van de onafhankelijke verslaggeving. De media zijn geen koninkrijken, want anders zijn ze gemakkelijk prooi en omkoopbaar. Wanneer de media kiezen voor het volksbelang zijn zij pas onafhankelijk en niet omkoopbaar. Alle Surinamers hebben de plicht en de verantwoordelijkheid ons land te verheffen. dat is wat onze president met het geloof heeft ingezet, elke maandag bidden voor land en volk is een enorme steun in de rug, wetende dat met de Heer aan zijn zijde onbevreesd de strijd tegen de criminele Desi Bouterse gevoerd kan worden.

DE VERDEELDHEID IN ONS GEDRAG EN DENKEN IS DE OORZAAK VAN AL ONZE ELLENDE. 9 september 2020 12:42 UTC+0

Fundamenten van de democratie zijn kapot geslagen, letterlijk weggeschoten door de couppleger Desi Bouterse, de handlanger van het buitenlands onderdrukkingssysteem. De gestructureerde staatsorde is tegen elkaar opgezet, waarbij de uitvoerende macht en de wetgevende macht op oorlogspad gingen met de rechterlijke macht. Systemen zijn opgezet om ons volk mentaal te vergiftigen met een zogenaamde revolutie en een zogenaamd socialisme. Begrippen uit de onderdrukkings ideologie vlogen ons volk om de oren: Dekolonisatie, alfabetisatie, destabilisatie, organisatie, mobilisatie, volksmilitie, leider van de revolutie en later volkspresident. 

En nog zien wij na de verkiezingen van 25 mei 2020 Desi Bouterse voortgaan met de verdeeldheid van ons volk. Maar dit keer op een vernietigende wijze nu de rascisme kaart op tafel is gelegd en de NDP zware invloed probeert uit te oefenen op de ABOP leider. De Marron wordt letterlijk opgehitst door de NDP leider en zijn Boutisten om in verzet te komen tegen de regering onder leiding van president Santhoki. 

Desi Bouterse claimt de “bromtji-djary”, maar precies het tegenovergestelde is waar. Precies zoals hij ons volk heeft doen willen geloven dat hij onze bevrijder is, terwijl in werkelijkheid Desi Bouterse de grofste en grootste rover van staatseigendommen is geweest die onze geschiedenis ooit gekend heeft. 

 DE NATIONALE OPSTELLING VAN ONZE PRESIDENT T.O.V. MELVIN LINSCHEER EN DANNIELLA VEIRA OVERSCHADUWD DOOR MAATSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD GEDRAG! 11 september 2020 07:09 UTC+0

Stelling: Surinamers moeten leren langs officiele kanalen te denken en niet de mofo-koranti en social media. 

Binnen de NDP zijn er verschillende groepen en stromingen. Als twee hoge LEGER OFFICIEREN zich scharen achter de huidige president, dan is dat goed nieuws voor het NATIONAAL LEGER. Is Desi Bouterse misschien hiervoor zo bang, dat hij door zijn eigen vertrouwelingen kan worden opgepakt, omdat zowel Linscheer als Veira alle in en outs weten van de binnenlandse veiligheid. Zowel Linscheer als Veira zijn niet in aanraking gekomen met justitie of politie, hebben geen enkele veroordeling of vonnis op hun naam. Desi Bouterse zou door beiden nu in de rug kunnen worden aangevallen om zichzelf vrij baan te geven. Bouterse zou nu zelf dingen in de schoenen kunnen worden geschoven die hij helemaal niet gedaan heeft. Zo werkt dat wanneer macht verloren is. De rollen zijn nu omgedraaid, Bouterse is nergens in het machtscentrum of staatsbestel gepositioneerd. Bouterse is gewoon burger en vogelvrij! Dit beseft Desi Bouterse als geen ander, want toen hij de macht had waren anderen zoals Fred Derby in deze positie waarin Bouterse nu in vertoeft. Alles kan Bouterse nu in de schoenen worden geschoven door de machthebbers en zijn eigen partij genoten.

De NDP, Desi Bouterse heeft zichzelf kapot gemaakt. Zo werkt Karma. Desi Bouterse heeft het volk belazert en wordt door zijn eigen prominente NDP-ers nu in de steek gelaten. Het is hierom dat er binnen de gelederen van Desi Bouterse alles aan gedaan wordt om het gehele land te destabiliseren om zo Linscheer en Veira uit te dagen. Maar onze president is slim, hij weet dat het van wijsheid getuigt om de, in dit geval “vermeende” vijand dicht tegen je aan te houden. Dit is het beste antwoord wat de president aan Desi Bouterse kon geven.  

OPHITSEN VAN LAAGGESCHOOLDEN VIA SOCIAL MEDIA

Dit is de allerlaatste troef van Desi Bouterse. Ongeschoolde mensen zijn als kanonnenvoer al voor de verkiezingen ingemetseld in het overheidsapparaat om vervolgens na de verkiezingen politiek te bedrijven met hun brood. Hongerige mensen zijn tot alles toe in staat als hun brood in gevaar wordt gebracht. Hiervan maakt Bouterse misbruik. De NDP achterban is veelal afkomstig uit de districten an achterstandswijken in en rondom Paramaribo.

MELVIN LINSCHEER NIET VOOR NIETS BENOEMD.

President Santhoki is niet gek om Melvin Linscheer als zijn veiligheids adviseur te benoemen. Niets gebeurt per toeval, alles heeft een reden. En zoals de Amerikanen zeggen:  “IN POLITICS NOTHING HAPPENS BY ACCIDENT. IF IT HAPPENS, YOU CAN BET IT WAS PLANNED THAT WAY( FRANKLIN D. ROOSEVELT).  De komst van de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken naar Suriname moet tegen deze uitspraak en tegen deze achtergrond van het benoemen van Melvin Linscheer bekeken worden. 

ONDERNEMERSCHAP, SCHOLING & WINTI WAI LANTI PAI MENTALITEIT ! 11 september 2020 21:15 UTC+0

De domheid regeert bij de NDP aanhang. Appels worden met peren vergeleken. Het presidentschap van Bouterse wordt gelijkgesteld aan het president van Santhoki. Terwijl de nationale en internationale omstandigheden totaal verschillend zijn. Bouterse genoot geen enkel vertrouwen van de internationale gemeenschap. 

 

DE GECOMBINEERDE STRATEGIE VAN SANTHOKI VERSUS ABOP EN NDP!! 12 september 2020 14:32 UTC+0

De problemen zijn simpel, als wij maar de juiste sleutels vinden die op de vele sloten passen. Sleutel voor sleutel zijn wij op zoek naar eerst de hoofdingang van ons dilemma als volk. En dat begint met eerlijke zelfkritiek over onze opvoeding, want wat een mens denkt zo richt hij zijn omgeving ook in. Als wij kijken hoe verschillend onze achtergronden zijn qua denkende ouders dan moeten wij concluderen dat het geven van een voorsprong aan het nageslacht qua studie en grond een goede basis, een goede fundering is om verder te bouwen aan een goede toekomst. De offers die ouders brengen weerspiegelt zich in hun nageslacht en als gevolg hiervan ook in de samenleving. Iedereen, ieder mens heeft de kans om zichzelf te verrijken door creatief te denken, goede voorbeelden over te nemen   en vooral hard te werken.Wij moeten onze kinderen al heel vroeg leren dat de wereld beheersbaar is als wij onszelf kunnen beheersen, want wij zijn de wereld. Wij kunnen door discipline chaos en slechte voorbeelden aan ons voorbij laten gaan want dat heeft geen toekomst. Wij moeten onze kinderen al heel vroeg leren keuzes te maken en neen te durven zeggen op alles dat wij niet goed vinden voor ons denken en voor ons lichaam. Het is een feit dat de wereld verdeeld is in twee categorieen mensen, een die zelf verantwoordelijkheid aan de dag legt om zichzelf te voeden en te ontwikkelen en de ander categorie die focust op een leider die het voor hem moet doen. Deze laatste categorie vervalt daarom ook veel vaker in het negatieve of in het criminele circuit als de ander hem niet bij het handje houdt of bij de les houdt. Want het is altijd de ander zijn schuld dat hij/zij heeft gefaald, dus zal die ervoor moeten boeten in de vorm van geweld of herstelbetalingen. Mensen groeperen zich graag en soort trekt soort aan. De intellectuele groep wiens ouders door de opvoeding hen een grote voorsprong gaven beseffen niet genoeg hoe kwetsbaar zij door hun eigen voorsprong zijn. Kwetsbaar, omdat jaloezie om de hoek komt kijken en het pesten begint. Pesters beginnen al op jonge leeftijd hun vaardigheden te ontwikkelen om de “elite” groep, de groep dus met de grootste voorsprong een kopje kleiner te maken. Dit is hun manier van overleven, zich richten op de voorsprong van de ander en die omlaag halen in plaats van vriendschap te sluiten met diegenen die het beter hebben en beter weten. De slimmen onder deze groep doen wat wijs is, helaas is deze in de minderheid. Het gros van de pesters die hun kansen niet benut hebben eindigt als laagopgeleiden. En laagopgeleiden zijn een recruteringsbak voor de toffe jongens binnen hun eigen categorie. Want immers, soort trekt soort aan en mensen groeperen graag om zich sterker en beter te voelen boven de ander. Vanuit de laagopgeleiden komt daarom ook veel meer de behoefte om macht te hebben. De tekortkomingen zo te botvieren door zich machtig te voelen, te doen wat zij willen. Deze categorie heeft vaak ook niets met fundamenten, regels, procedures, processen of recht en wet. Deze groep wil gretig snel zijn slag slaan, omdat de positie van macht niet eeuwig duurt. 

BOUTERSE EN BRUNSWIJK GEEN TOEVAL IN ONZE GESCHIEDENIS.

Wie een samenleving doorgrond, die kan er ook mee spelen en mensen inzetten om elkaar te bestrijden. Onze geschiedenis kent de kolonisator veel beter dan wij zelf. Onze intellectuelen schrijven nauwelijks. Geschiedenis boeken of maatschappelijke artikelen zijn zeer schaars. Onze neuzen wijzen daarom in duizenden richtingen, want niemand weet wat ons probleem eigenlijk is. En als wij dat niet weten kunnen wij ook niets oplossen. Wij hebben geen bindmiddel, want wij kennen de werkelijke diepgang van onze geschiedenis niet. Wij kennen alleen maar de traditionele hokjes van de etnische groepen. Net versjes zeggen onze kinderen de geschiedenis per groep op. En altijd weer voert de slavernij de boventoon. Het is daarom niet gek dat de ex-kolonisator uitgerekend een “indiaan” en een Marron het vuile werk heeft laten doen. Surinamers die vochten tegen Surinamers. Surinamers die in 1980 gewoon de wapens opnamen tegen het eigen volk. En in 1986 gebeurde dit wederom. Geen toeval dat het ook ging om twee laag opgeleide personen. Want de ex-kolonisator weet als geen ander ” that you can take the man out of the gutter, but you can’t take the gutter out of the man. En dit merken wij heden ten dage nog zeer goed. ABOP en NDP zijn anno 2020 het grote probleem in Suriname, hoe kan het ook anders na een lange historie van macht over en onderwerping van anderen. De Nederlandse authoriteit heeft men ook geweigerd, alleen hun ontwikkelingsgeld en financiering waren welkom voor de gewapende strijd.

DE GEVAARLIJKE COMBINATIE VAN SANTHOKI:  SLIMME INTELLECTUELEN GEBRUIKEN DE CRIMINELEN.

Deze combinatie is wereldwijd in ontwikkeling omdat de slimme intellectuelen begrijpen dat zij met alleen linkse standpunten de strijd van de rasechte criminelen zullen verliezen. De rasechte criminelen hebben een schare intellectuelen om hen heen verzameld, maar zelf missen zij het intellect dat nodig is om een land te besturen zoals het hoort. De verzamelde intellectuelen hebben niet als doel om nationale belangen te dienen maar om de belangen van hun opdrachtgevers, de criminelen, te dienen. Daarom is het te begrijpen dat in Suriname Desi Bouterse het zo lang heeft kunnen volhouden met dit systeem van intellectuelen om hem heen die alles wat krom was, goed praatten. Het enige antwoord op dit verdervelijke systeem van het samengaan van criminelen met intellectuelen, is dat onze huidige president hieruit zijn lessen trekt en als intellectueel aan het hoofd van een natie, de criminelen laat zien dat hij hij niet bang voor hen is en ook keihard kan terugslaan. De rasechte intellectuelen moeten in deze criminele wereld zelf ook op een criminele manier terug durven slaan.

Het systeem dat de slimmen de dommen moeten helpen werkt niet. Niet in het klaslokaal en ook niet in de politiek. Dit denken kan worden opgehangen aan de moderne linkse denkers. Wie ertegen is wordt ingedeeld in de rechtse hoek. Maar een combinatie van links en rechts denken is blijkbaar ingezet in de Surinaamse omstandigheid. Onze president wordt blijkbaar niet alleen geadviseerd door de linkse groep en daarom wordt Ronnie Brunswijk aan het handje gehouden en met een fluwelen handschoen aangepakt. Dit linkse denken alleen past totaal niet in de Surinaamse situatie van een vernietigd land. Er is ook hard rechts optreden nodig tegen de vernietigers. Onze president mag niet de vergissing maken dat de criminele vernietigers  nette heren zijn die met een net en zeer traag overheidssysteem kunnen worden aangepakt. De nette heren zoals  Robert van Trikt van de CBvS en zijn kompagnon de heer Algoe, mevrouw Hausil en later de lagere criminele meeloper Kromosoeto zijn direct keihard aangepakt door de overheid. Maar de zware criminelen zoals Hoefdraad en Desi Bouterse blijven openlijk buiten schot en tarten vanuit hun schuilplaats en grootspraak van TRY ME de centrale overheid. De combinatie HARD EN ZACHT optreden wisselen elkaar af. Gegeven de omstandigheden in de samenleving is het niet wijs om de provocaties en destabilisaties van de ex-president Desi Bouterse keihard neer te slaan. Onze president wordt op deze manier wel door de slimme criminelen voor joker neergezet omdat hij zich laat leiden door de ene poot van zijn systeem, de zachte kant. Wat van wijsheid getuigd. POLITIEK EN WIJSHEID dienen elkaar absoluut af te wisselen. Alleen begrijpt het volk dit niet, die wil bloed zien, die wil de arena van gladiatoren in. Wat het volk ziet is dat de president dus  criminelen behandelt als gentlemen’s. En anderzijds de van oorsprong gentlemen’s die onder invloed van de criminelen zelf crimineel zijn geworden, als dyharde criminelen. DE PUBLIEKE OPINIE ziet deze discrepantie en schrijft de kranten vol met artikelen waarin de slapheid, het verraad en het nepotisme van de president breed worden uitgemeten. Deze aanpak, de combinatie van linkse en rechtse inzichten werpt bij het volk geen vruchten af en Ronny Brunswijk spint daar goed garen bij. De vice-president voert een solistisch en populistisch ROBINHOOD beleid want hij wil immers in 2025 de president worden van de republiek. In feite zit de president met deze gecombineerde aanpak in het nadeel omdat hij zowel binnenboord als buitenboord door de criminelen nog verder naar achteren en naar onderen wordt gedrukt. Daarom is het nodig dat onze president deze voor zichzelf en voor ons land zeer moeilijke weg door communiceert met het volk en uitlegt waarom  keihard  optreden tegen de criminelen die hem aanvallen en zelfs omringen nu niet verstandig is. Want tegen criminelen zeggen samen te willen werken met alle Surinamers betekent dat deze criminelen ervoor zullen zorgen dat zij zichzelf vestigen in het nieuwe overheidsapparaat. Met andere woorden, de strategie van onze president om de gecombineerde linkse en rechtse adviseurs te volgen en moet dealen maar niet moet vergeten dat hij met keiharde criminelen te maken heeft, werkt ook omgekeerd. De criminelen pakken door de zachte weg tegen hen de president wel keihard aan terwijl de president hen met fluwelen handschoenen aanpakt. De gecombineerde strategie kan op zich goed zijn maar werkt alleen  in de omstandigheid waar niet alle criminelen over een kam geschoren worden, want de ene crimineel is de andere niet. 

HET VERSCHIL MET BOUTERSE.

De  rasechte criminelen zijn dieven van de staat die hun belangen verdedigen en het gemunt hebben op de staatsmacht die nu in handen is van een andere politieke partij dan de hunnen. Ronny Brunswijk is het prototype van deze criminelen. Zowel Brunswijk als Desi Bouterse hebben TWEE VONNISSEN op hun naam. Het feit dat deze criminelen worden ondersteund door intellectuelen en niet intellectuelen maakt de ondersteuners nog niet tot criminelen, zolang dezen geen vonnis op hun naam hebben. De huidige president drijft een wig tussen de criminelen, maakt hen bang en onzeker en dat maakt dat de Boutisten o.l.v. hun criminele leider de samenleving op zijn kop willen zetten met hun destabilisatie. Het is zeer belangrijk om Ronny Brunswijk niet in de schoot van Desi Bouterse te drijven. Met Melvin Linscheer en Daniella Veira aan boord bij de president wordt het Ronny Brunswijk steeds moeilijker gemaakt om uit de coalitie regering te stappen. Het gevaarlijke echter is dat Melvin Linscheer nu door niet alleen de Boutisten wordt beschuldigd van het doodschieten van de lijfwachten van Ronny Brunswijk. Hiermee wordt in de coalitieregering een bom geplaatst. HET VERTROUWEN kan in wantrouwen eindigen als Brunswijk de omstandigheden van toen gaat beoordelen met emotie. Onderzoek zou moeten uitwijzen als wat boze tongen beweren op waarheid berust. Interessant is evenwel waarom Melvin Linscheer en Daniella Veira hun oude baas openlijk afvallen en samen zijn gaan werken met president Chandrikapersad Santhoki. Zou onenigheid binnen de NDP gelederen hiervan de oorzaak zijn? Want andere afvallers zoals Rachid Doekhi en Andre Misiekaba zijn niet opgenomen in de gelederen van de coalitie regering. 

DE NATIONALE VEILIGHEID EN HET NATIONAAL LEGER.

GEDRAG STAAT NIET LOS VAN EEN LAAGGELETTERDE SOCIALE ONDERKLASSE EN ONZE INSTELLING. STEREOTYPERINGEN DOEN WIJ ZELF! 12 september 2020 20:22 UTC+0

Mijn stelling: Wie de instelling heeft dat niet de man de beste bode is, die zal niet vooruit kunnen komen. 

Het is absurd om niet naar het eigen gedrag te kijken maar steeds bezig te zijn met hoe een ander reageert op gedrag van een groep. Is de groep zelf niet de aanleiding voor de stereo-typeringen? Als een leider van een groep zich aap-achtig gedraagt dan is het logisch dat dit bepaalde negatieve reacties oproept in allerlei vormen. Maar om dan direct de tegenreactie te koppelen aan rascisme is volkomen absurd. Gedrag heeft raakvlakken met rascisme, er is een zekere correlatie, maar er is absoluut geen causaal verband tussen rascisme en een reactie op gedrag van een bepaalde etnische groep. 
Het is veel belangrijker dat de Vice-President en de Marron groepering zich bezighouden met hun eigen gedragingen in de samenleving. Het is volkomen rechtlijnig denken om feiten van omstandigheden te scheiden. Een zwarte is voor aap neergezet en dat is gewoon rascisme, zondermeer, punt uit. Maar zo werkt dat niet, omdat de omstandigheden van het gedrag alles bepalend zijn maar in Suriname niet worden besproken. Niemand durft ronduit te zeggen dat het gedag van de vice-president niet klopt en dat het een grote schande is voor ons land dat wederom gekozen is voor een zeer discutabele man als vice-president van ons land. Een herhaling van wat de NDP dit land als schade heeft berokkent. En het is absoluut geen excuus om te zeggen dat het volk voor Brunswijk gekozen heeft. Het volk heeft niet gekozen voor Brunswijk als vice-president. Het volk heeft gekozen voor de ABOP en de vice-president Ronnie Brunswijk heeft niet eens 5.000 stemmen gehaald van de ongeveer 25.000 stemmen. Dus hoezo heeft het volk gekozen voor Ronnie Brunswijk, integendeel. Het gedrag van Brunswijk heeft gemaakt dat hij eerst zichzelf heeft laten kiezen als DNA voorzitter en na een week tot vice-president. Dit is zwaar belachelijk en afkeurenswaardig gedrag, maar in Suriname werpen wij onszelf taboes op en verboden gebied om over onoirbaar gedrag te praten. De waarheid moeten wij onder ogen willen zien. En zolang wij dit niet doen zullen wij nooit zakelijk en objectief kritiek kunnen leveren maar staads weer op de man spelen en niet op de bal. Ons volk wil duidelijk niet Bouterse en niet Brunswijk in het landsbestuur maar het gedrag van deze twee leiders terroriseert ons land en houdt alle ontwikkelingen tegen. Het is steeds weer uit de NDP en ABOP hoek dat de samenleving opgeschrikt wordt door wangedrag, egocentrisme en dictatoriaal gedrag van de heren Brunswijk en Bouterse. Suriname zit letterlijk in gijzeling en heeft nog een lange weg te gaan omdat de discussie verkeerd wordt gevoerd met het bewust weglaten van variabele entiteiten zoals het eigen gedrag. De samenleving ziet duidelijk de koppeling van gedrag aan bepaalde bevolkingsgroepen maar hier mag niet over gesproken worden omdat het dan direct rascisme is. En deze rascisme verwijten komen juist ja, weer altijd uit een bepaalde hoek van waar het wangedrag erbarmelijk is: criminaliteit, volle gevangenissen, dropouts, tienerzwangerschappen, gebroken gezinnen, kaderproblemen, afhankelijk van de ambtenarij, armoede. Allemaal gevolgen van bepaald gedrag. Maar wel de samenleving verantwoordelijk willen stellen voor het eigen wangedrag, het eigen falen, de eigen achterstand.

USA MINISTER VAN BUZA MICHAEL POMPEO NAAR SURINAME.! TO WHOM IT MAY CONCERN!! 13 september 2020 17:51 UTC+0

POMPEO VRAAGT SURINAME, GUYANA, OM AMERIKAANSE ZAKEN VOORKEUR TE GEVEN BOVEN BOVEN CHINESE

IN ONS GEDRAG SCHUILT ONZE ONTWIKKELING! 14 september 2020 07:59 UTC+0

Onwenselijk gedrag, vooral als het gaat om hooggeplaatsten, etnische groeperingen, achtergestelde groeperingen of rolmodellen, daar reageert een samenleving met hoge of lage standaarden van normen en waarden verschillend op. Landen met hoge standaarden hebben allang ontdekt dat niet alleen de studie maar meer nog het gedrag de sleutel tot succes is. De omgang met jezelf en met elkaar in privé sfeer, de politiek en het zaken doen is allesbepalend. Ieder individu bepaalt dus grotendeels zijn eigen succes verhaal of zijn eigen ondergang. Want de maatschappij past zich niet aan het individu aan. Daarom spreekt men over maatschappelijk (on)verantwoord gedrag. Dan gaat het vaak om de aanpak van een probleem. De aanpak is vaak te herleiden naar de persoon zijn intelligentie, politieke achtergrond, opvoeding, scholing, karakter, instelling en inzicht in de sociale gelaagdheid van elke samenleving. En over dit gedrag horende bij de aanpak van het probleem gaat de discussie grotendeels. Maar de discussie wordt gesplitst. Een groep die wil de inhoud en niet het gedrag ter discussie stellen. En anderzijds de groep die het gedrag doorslaggevend vindt voor de inhoud van de discussie. De laatste groep kwalificeert het gedrag als bron van het aankijken tegen het probleem. Het gedrag weerspiegelt de hoge of lage norm van het individu dus ook de aanpak van het probleem, wat op zich dus het echte probleem is. Dit wordt ontkend door de groep die uitsluitend de inhoud van het probleem wil aankaarten. Over de inhoud van het probleem is een grote meerderheid het vaker juist met elkaar eens. Het gaat altijd om de dy-hards, de harde kern van extremisten en activisten die juist een nog groter probleem veroorzaken in de samenleving dan zij oplossen. Wanneer in Suriname een hoge functionaris vanwege zijn bagage en achtergrond maatschappelijk onwenselijk gedrag vertoont, is dit zijn verkeerde aanpak van zijn probleem en zal dit in de samenleving leiden tot leedvermaak in allerlei soorten van culturele (liedjes, prentjes etc) en politiek-maatschappelijke uitingen.(kritische artikelen en politieke statements). De verkeerde aanpak van zijn succesverhaal is ter discussie gesteld en niet zijn functie of zijn persoon en al helemaal niet zijn achterban of zijn etnische groepering. Wanneer een tv spot van een ape-trotse vice president zijne excellentie viraal de wereld overgaat, dan is dat een hilarisch feit dat gebruikt wordt in satirische programma’s wereldwijd. Wij leven in een digitaal tijdperk waarbij persoonlijke vrijheden niet meer begrensd zijn. En daarom moet iedereen weten hoe zich te gedragen om niet gehoond en bespot te worden in de samenleving en op social media wereldwijd. Het is moreel verwerpelijk om vervolgens de begane fout gewiekst om te zetten in een andere zeer gevoelige discussie. En juist vanwege de gevoeligheid slaat de verdraaiing in als een bom. Gooi de rascisme kaart op tafel en de wereld staat in vuur en vlam. Maar bij oneigenlijk gebruik van de rascisme kaart staat diezelfde wereld ook weer in vuur en vlam tegen de persoon of de groepering die denkt politiek te scoren door populisme toe te passen en jongeren te misbruiken voor politieke doeleinden. Dit zien wij in de VS gebeuren waar de oprechte discussie over black lives matter al ontaard is in het politieke munt uitslaan van ongeorganiseerde en laaggeschoolde zwarten. Met name hoogopgeleide witte jongeren in de VS dragen de zwarte discussie uit en koersen weg van de kern van het probleem, net zoals politici in de VS en wereldwijd ook doen. Zwarte en witte organisaties zijn zeer verdeeld over “black lives matter” en “all lives matter” discussie. Zelfkritiek over de aanpak zou op zijn plaats zijn geweest binnen de zwarte groep waar het om draait, maar men houdt liever de vuile was binnen waardoor witte groeperingen ermee aan de haal gaan. Wat zwarten laten liggen pikken anderen op en verdienen er posities en geld mee. En dit is de valkuil binnen de achtergestelde groeperingen, zij steken nooit de hand in eigen boezem omdat zij denken hierdoor nog kwetsbaarder te worden. Punt is dat zij juist nog veel erger achtergesteld blijven vanwege dit foutieve gedrag, deze foutieve houding en instelling. Het is normaal dat elke samenleving continu in beroering is vanwege maatschappelijke discussies over mensen gedrag. Aanpassingen vinden er continu plaats door op correcte wijze de fundamenten van de samenleving aan te spreken en niet te vertrappen omdat een samenleving en maatschappij zich nooit aan het individu aanpast maar het individu zich moet conformeren aan de maatschappelijke normen en waarden. En wie dat anders wenst te doen is daarin vrij maar zal dan wel gestickerd worden in het hoekje van de stereotypen. Wij doen het dus onszelf wanneer wij denken dat de wereld een chaos is en wij kunnen doen en laten wat wij willen in de samenleving. Wie niet wil studeren, ondernemen of werken maar wil stelen die moet weten dat er gevolgen zijn. Mensen gedrag is altijd de aanleiding voor allerlei gevolgen. En in de oorzaak schuilt de etalering van maatschappelijk zinvol of maatschappelijk ongewenst gedrag. Ook in de oorzaak schuilt de instelling om onze fouten op anderen te willen afschuiven. Hier zit ook de rem op onze ontwikkeling.

DE MEDIA IN DISBALANS T.A.V. HET NATIONALE DOEL! 14 september 2020 12:16 UTC+0

De Surinaamse pers: een grote maatschappelijke ramp (Arny Belfor)

DE MEDIA ZELF SLACHTOFFER GEWORDEN VAN EIGEN VERDRAAIINGEN EN ONDESKUNDIGHEID.

Omdat de schrijvende pers haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet kent, met name in onze transitie periode, maakt dat de social media weeldig floreren. Iedereen is verslaggever en radio man geworden op facebook met voice-overs en podcasts berichten. Men poneert onlogische stellingen zoals: “Kritiek leveren zonder de bereidheid om er ook zelf iets aan het probleem te doen, betekent dat je onderdeel bent van het probleem.”. Juist door kritisch te schrijven leveren schrijfers met een duidelijke boodschap een enorme bijdrage aan de maatschappelijke discussie. Kritische schrijvers en analisten zijn een enorme meerwaarde voor elke ontwikkeling. Dus zij doen wel degelijk iets en niet niets! Wij houden teveel ervan op de man te spelen in plaats van op de bal. Onderzoeks journalistiek is in de veranderde setting van ons moderne denken een ernstige tekortkoming. Surinamers dienen zich te verdiepen in de complexiteit van de materie alvorens een artikel te schrijven. Allemaal zijn wij besmet met het dorpse denken wat niet meer past in het wereld denken. Surinaamse journalisten lopen ernstig achter maar hebben een arrogantie van een schip dat de lading niet dekt. 

VAKBOND & ACHTERHAALDE POLITIEK VAN MET NAME DE CREOOL. PATRONAGE DENKEN EN MACHTSDRONKENHEID VERTRAPPEN WET EN RECHT IN DE REPUBLIEK. 15 september 2020 10:45 UTC+0

Deze zogenaamde vierde macht vecht met de regering om belangen in het machtscentrum veilig te stellen. Deze ongewenste situatie heerst al heel lang over regeringen die zo steeds onder druk worden gezet. Deze regering moeten dan doen wat de bonden eisen en wat de media schreeuwen. De arrogantie van hun vermeende macht spat er vanaf. Vakbonden en media zijn in Suriname een noodzakelijk kwaad wanneer zij tegendraads nationale belangen in de weg zitten. Desi Bouterse heeft de macht van de vakbonden weten om te draaien door de leiders te corrumperen. Met een vals zwart nationalisme en hetze voering tegen de witte man in korte broek is Ronald Hooghart een uitgesproken exponent geworden van het vals zwart nationalisme binnen de ambtenarij. Zwarte mensen hun belangen zijn alleenin handen van Hooghart veilig. De CLO is daarom na 25 mei 2020 ook gesplitst, de verdeeldheid binnen de CLO is feit geworden. De Politie vakbond maakt eveneens een verdeeldheid mee. Het is bekend dat de leiding van deze politie vakbond met de PG niet door een deur kan. De PG is vaker beschuldigd van rascisme. En de politie vakbond heeft een ding gemeen met Ronald Hooghart, namelijk een vals zwart nationalisme prediken terwijl intussen duistere zaken worden gedaan. Nu de nieuwe regering deze duistere praktijken wil aanpakken, schreeuwen beide vakbonden moord en brand. De ambtenaren moeten nu eindelijk gaan werken maar het blijkt dat het PATRONAGE van Desi Bouterse doelbewust duizenden ambtenaren  in dienst nam om politiek mee te kunnen bedrijven. Binnen het leger en politie zijn duizenden in dienst genomen en de regering Santhoki/Brunswijk heeft nu te maken met dit fenomeen, waarbij leden van de gewapende machten openlijk besproken moeten worden. Een gevaarlijke situatie gecreeërd door Desi Bouterse om op afroep van deze zogenaamde zwarte nationalisten die de meerderheid van vakbonden in ons land leiden,  ons land verder te kunnen destabiliseren. Aan de vooravond van onze onafhankelijkheids viering worden uitspraken gedaan door Desi Bouterse die olie op het vuur gooien. Na de aanhouding van de ex-Vice President Aswin Adhin, is de NDP openlijk de strijd aangegaan met de regering. Frappant is dat de CLo en de Politie vakbond zich roeren, zogenaamd om andere kwesties dan de eigen belangen. Er wordt misbruik gemaakt van gerechtvaardigde uitspraken door de President dat 70% van het korps niet deugd. Jennifer van Dijk-Silos had al veel eerder in het kader van de CFATF (carrebean finance action task force)  aangegeven dat de leiding van het politie korps door en door corrupt is. Het begint onrustig te worden in deze gelederen nu de rapportage gedaan moet worden naar de FATF( financial action task force,  het moeder lichaam van de CFATF). Dit niet alleen, maar ook de positie van de huidige vice-President wordt openlijk aangevallen. Het is de ABOP die de scepter zwaait op het ministerie van Justitie en Politie. Brunswijk is geprobeerd een loer te draaien in de kwestie rond de anhouding van de ex-vice President, zogenaamd wist Ronnie Brunswijk wel af van de zogenaamde afgeschreven apparatuur dat vernield is geworden. Er is bewust een andere draai proberen te geven aan de telastelegging van de ex-vic president Adhin, alsof hij dit met medeweten van Ronnie Brunswijk zou hebben gedaan. De NDP kan het niet verdrage dat zij de ABOP leider niet aan haar kant heeft weten te krijgen tegen “DIE KOELI’S”. Ronnie Brunswijk is voor de NDP de zakke schakel en vanaf dag 1 na de verkiezingen hebben ze alles gedaan om Brunswijk tegen Santhoki op te zetten. Nu dit niet is gelukt worden de CLO en de Politie vakbond ingezet. Het schaakspel van Bouterse gaat verder, de regering Santhoki die gstaag verder gaat met Ronnie Brunswijk aan hun zijde, moet dus met zwaarder geschut worden aangevallen. En Bouterse neemt het voorschot met zijn uitspraken zoals: 

 1. Suriname is op weg een politie staat te worden.
 2. De regering en het OM spelen onder en hoedje.
 3. Het is alsof dit land geleid wordt door stagiaires.
 4. En Bouterse zei verder: “Volgens de president is het gelukt om zeker twee maanden zonder leningen de overheidssalarissen te betalen. Adhin sprak in De Nationale Assemblee (DNA) zijn twijfels hierover uit. Indien de staat geen leningen sloot, dan zijn de middelen via een ‘dubieuze’ manier beschikbaar gekomen, stelde Adhin de vorige week.
 5. “Laten we niet willens en wetens scenario’s maken om mensen uit te schakelen. Dat soort zaken zijn pijnlijk. Men is op oorlogspad met ons, maar wij verkeren nog in vredesstemming. 

Deze uitspraken zijn signalen voor CLO leider Ronald Hooghart en Politiebond.

Het is bekend dat de politiebond de PG niet lust en van rascisme beschuldigd heeft. Het is ook bekend dat Rvelini Eijck, de woordvoerder van de politiebond een duistere rol heeft gespeeld samen met Nerkust tijdens de hertelling van de stemmen in de Anthony Nesty sporthal en door Ronnie Brunswijk toen is betrapt, die door ABOP aanhangers werd gesommeerd direct naar de hal te komen omdat er dozen werden weggedragen. Het is frappant genoeg niet Pakitow geweest die deze onregelmatigheid constateerde, maar juist de Marrons van de ABOP die hun leider midden in de nacht naar de Anthony Nesty sporthal sommeerden. Er is veel meer aan de hand dan zo op het blote oog waarneembaar in de Surinaamse politiek. Santhoki komt nu te dicht bij het vuur en de poppen zijn nu aan het dansen. De creolen zijn vooral roerig binnen de ambtenarij en de politie. Binnen het Nationaal Leger zonder vakbond speelt een andere kwestie. Hier is de leiding van het leger door ex-minister Benschop zwaar geschoffeerd en de lagere rangen misbruikt voor prive belangen van hoge militaiten. Binnen de politie bond was in eerste instantie ook geageerd naar de leiding maar opeens heeft de politiebond het op zicg genomen de korpsleiding te beschermen en zich ongeoorloofd naar boven te werken binnen de organisatie. De nieuwe ABOP minister stak hier een stokje voor. Nu privé belangen dus in het geding zijn van zowel de NDP, de CLO en de Politiebond, zien we dat alledri tegelijkertijd in oproer zijn. 

STRATEGIE

Er is een ondertoon van rascisme in Suriname, het zijn de creolen die hun inhaalslag hebben willen slaan in het tijdperk Bouterse en die de staat hiertoe volledig hebben leeggeplunderd. Die “koeli-President’ die dit wil aanpakken en zuiveren is nu dus een gevaar voor de corruptelingen. Door een niet-creeol Aswin Adhin te arresteren is de focus op het rascisme weggehaald. Er is een grote vis binnengehaald, namelijk de  hindoestaanse ex vice-president. En het is duidelijk dat Ashwin Adhin niets deed zonder medeweten of in opdracht van zijn politieke baas Desi Bouterse. Van Gilmore Hoefdraad kan hetzelfde gezegd worden, vandaar dat Hoefdraad onvindbaar is. Maar Adhin is voor zijn eigen bestwil uit de klauwen van de Boutisten gehaald, die hem het zwijgen konden opleggen door hem uit de weg te ruimen omdat de vice-President heel veel weet. Door Adhin te arresteren kunnen de 4 gewapende machten: LEGER, POLITIE, DOUANE EN DNV gezuiverd worden. De Hofpresident en de PG zijn benoemd voor het leven dus president Santhoki kan nu ongestoord met steun in de rug van het buitenland de haarden van corruptie binnen de staat aanpakken, zonder vrees voor een coup of lamlegging van de samenleving. De afgesplitste CLO o.l.v. Miskin heeft de ambtenaren al gewaarschuwd tegen de misleiding en het politiek misbruiken door Ronald Hooghart. De ambtenaren hebben geen stootkracht meer, niet zoals het vroeger is geweest ten tijde van de val van Jules Wijdenbosch in 1998. Bovendien is ook de NDP niet meer wat zij is geweest. De oorlog waarover Desi Bouterse het heeft zal niet komen vanuit de NDp, integendeel is de regering bezig de oorlog te voeren tegen de corruptelingen van de NDP regering. Noch NDP, noch CLO olv Ronald Hooghart kunnen de stad of het land hermetisch afsluiten. De angst voor de ABOP en Ronnie Brunswijk leeft nog degelijk bij Bouterse. De binnenlandse oorlog tegen het regiem Bouterse is een wapenfeit waar de gehele samenleving nog steeds bang voor is. Men vreest de MARRONS en kent hun historie. En Brunswijk vecht nu aan de goede kant, aan de kant van de BEVRIJDING VAN SURINAME. Hoezeer zijn verleden ook bezoedeld is en door de NDP wordt misbruikt om hem los te weken van de VHP en van Santhoki, Ronnie Brunswijk schijnt definitief de NDP de rug toegekeerd te hebben. Vandaar de aanvallen en uitspraken over zijn verleden en zijn onbetrouwbaarheid. Marrons zijn in tegenstelling tot de creool de weg niet kwijt, het pad van de geschiedenis wordt nu samen en onder leiding van de VHP gelopen. De creool zit nog steeds met de vriendjespolitiek, de regelarij van het patronage en nepotisme opgescheept. Terwijl de Marrons met ondernemerschap vooruit komen en ontwikkeling voor land en volk teweeg brengen. De Marrons zijn ook de creool voorbij gestreefd. Het progressieve denken van de Marron sluit veel beter aan bij het progressieve denken van de Hindoestaan. Vandaar mijn stelling in een van mijn artikelen dat de VHP en de ABOP een natuurlijk bondgenootschap met elkaar hebben. Een voortzEtting van de VERBROEDERINGS POLITIEK maar met een ECONOMISCHE INSLAG en niet zoals het vroeger was met een politiek-strategische inslag.

DE NDP VOEDT HET RASCISME EN DE ABOP PROBEERT OVER DE RUGGEN VAN DE BLAKA MAN TE SCOREN.

ONS VOLKSLIED LEIDT MAAR NIET TOT VERBONDENHEID. 15 september 2020 20:37 UTC+0

DE GEOPOLITIEKE ONTSLUITING VAN ZUID-AMERIKA 16 september 2020 08:45 UTC+0

De Amerikanen en de Nederlanders werken niet alleen militair en politiek samen, maar er is ook een economische samenwerking tussen deze twee landen in Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied. De boring van olie voor onze kust vindt vooral door Amerikaanse bedrijven plaats. Dat nu Kosmos Energy haar deelneming/belangen in offshore blokken verkoopt aan de Nederlandse Shell is geen toevalligheid. Via de economie komen Nederland en de VS heel dicht bij de nationale politiek van Suriname.  De invloed van de VS en Nederland in het Caraibisch gebied breidt zich gestaag uit om China en Rusland de pas af te snijden, welke landen onder het regiem Bouterse-Adhin een stevige poot aan de grond kregen. Via het IMF en de IDB wordt de invloed van de VS in Suriname getild naar wereld niveau. Suriname is de moderne weg van ontwikkeling ingeslagen en dat betekent dat de houding van minderwaardigheid en de onderdanigheid ten opzichte van de wereld plaats heeft gemaakt voor vertrouwen in eigen kracht en eigen kunnen. Bovendien ook van een totaal ander inzicht namenlijk zoals president Santhoki het zegt:   “Deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezing,” benadrukt Santokhi. “Daarom gaan we duurzame, structurele en fundamentele maatregelen moeten treffen. Om de economie te herstellen, om rust te brengen in alle sectoren, zodat stabiliteit komt en de economie weer gaat groeien.”

Suriname is daarom niet meer bang om samen te werken met de grote jongens in de wereld. Want ons land heeft sinds kort een dictatoriaal bewind verslagen, zit opgescheept criminele organisaties die zich bezighouden met drugsterrorisme witwasserij en mensensmokkel. Dit zijn enorme belemmeringen om de nieuwe koers, de nieuw ingeslagen weg olv president Santhoki veilig te kunnen stellen. Vandaar de wisselwerking in samenwerking tussen de VS en Suriname, tussen Suriname en andere grote spelers in de wereld. Want wat door het regiem van Desi Bouterse is kapot geslagen, moet van de grond af opnieuw opgebouwd worden. En ALLE Surinamers moeten hierin hun bijdrage leveren omdat wij anders onszelf en de volgende generaties niet zullen kunnen redden als wij Suriname opgeven vanwege rascistisch denken. Vanuit de NDP wordt steeds de rascisme kaart op tafel gegooid in die zin dat de visie verspreidt wordt dat het opvalt dat omdat er in Guyana en Suriname twee Hindoestanen president zijn, de VS nu wel opeens naar Suriname komt. Maar draai het om, en stel u de vraag waarom niet alleen de VS niet naar Suriname kwam en of dat goed geweest is voor ons land. Het negatieve wordt in NDP kringen bezongen en gepropageerd, zij vinden het prima dat Suriname geisoleerd was onder hun Creoolse president. Ik zeg bewust Creoolse president omdat de Indianen niet rascistisch zijn en het zijn de Indianen zelf die meermalen hebben aangegeven moeite te hebben voor het misbruiken van hun Indiaanse afkomst door Desi Bouterse die op deze manier de Indiaan eerder heeft bezoedeld dan verheven. Het moderne denken van onze huidige president verdient tijd onder ons volk om in te dalen. Het gaat allemaal razendsnel en het is begrijpelijk dat er gemort wordt. Maar belangrijk is dat de balans in de verhouding van 90-10 (zie mijn artikel in dagblad Suriname van 5 sept 2020…….) niet uit het oog mag worden verloren. Onze president is niet heilig en doet niet alles goed, maar de richting waar hij Suriname naartoe koerst is de enige redding vooor Suriname. Op deze manier van all hands on deck kunnen wij op den duur de echte natie smeden waarin alle Surinamers verantwoordelijkheid dragen en zich verbonden voelen tot elkaar. De eenheid wordt gesmeed door samen te werken, samen te vallen en weer op te staan, samen te werken richting een doel: Alles voor Suriname, Suriname eerst. Deze weg is de succesvolle weg waar ons volk naar hunkert. Hoe mooi zou het zijn als onze kritische pers dit proces zou begeleiden met meer onderzoek journalistiek ter verdieping van onze nationale ontwikkeling. Want wij zijn per slot van rekening allemaal slachtoffers en wij vechten allemaal voor een betere toekomst met elkaar. Onze bevrijdingsstrijd is geen gemakkelijke, doch gaandeweg smaakt het naar meer en zullen wij onze nieuwe horizon bereiken voor de volgende generaties. Vele landen zijn ons hierin al voorgegaan.

HAND IN EIGEN BOEZEM: NA BOUTA BROKO DEN BLAKA MAN, LEKI PENGEL! 16 september 2020 10:17 UTC+0

Desi Bouterse en Ronnie Brunswijk vertonen dezelfde egoïstische trekken. Het lukt deze zwarte leiders daarom ook niet om ons land en volk te verheffen. Bij onze Aziatische broeders is dat anders. Heeft dat misschien ook te maken met het ontwikkelingsniveau van deze groep dat zij de creolen voorbij gestreeft zijn? Komt de jaloezie en vervolgens het rascisme hieruit voort? De creolen hebben zichzelf op achterstand gezet door hun eigen instelling en gedrag.

SURINAME EN DE WERELD!! EEN POLITICUS DENKT AAN DE VOLGENDE VERKIEZINGEN, EEN STAATSMAN AAN DE VOLGENDE GENERATIES!! 16 september 2020 11:33 UTC+0

 Santokhi: Regering moet fundamentele maatregelen treffen

Onze jongeren worden vergiftigd met (waan)ideëen, allerlei  -ismen en indeling in hokjes.

 

GEDRAG STAAT NIET LOS VAN ONS DENKEN.

 Stelling: Onze manier van denken bepaalt ons gedrag. 

Door onze manier van denken ontwikkelen wij een bepaalde instelling. En die instelling weerspiegelt zich in ons gedrag. 

Hoe wij denken hebben wij van onze ouders en omgeving meegekregen. Onze ouders hebben de fundamenten van ons denken gelegd, en dat is cruciaal voor de verdere weg die wij als kind bewandelen met allerlei invloeden van buiten. Daarom is het terugkeren naar de bron zo essentieel, het praten/communiceren met onze ouders of gelijkgestemden om niet van koers af te raken. Ieder ouder wil het beste van zijn/haar kind, maar de wereld is niet gelijk. Ouders zitten niet allemaal in dezelfde positie om hun kinderen mee te geven wat hen tot succes zal brengen. De wereld is nu eenmaal verdeeld in arm en rijk, in recht en onrecht. Wij zijn allen sociaal bewogen, en willen het beste voor iedereen. Maar onze aanpak verschilt van elkaar. Met agressie en door weinig te studeren zullen wij helaas ook weinig kunnen veranderen. Wijs is het dat elk individu zijn verantwoordelijkheid kent en samenbundeling geeft meer kansen. Organisatie is moeilijk als de instelling van mensen er een is van elkaar napraten en weinig te lezen en bronnen te raadplegen. Social media is bij uitstek voor deze al kansarme groepen die een verkeerde instelling hebben en hun gedrag door social media verder negatief laten beinvloeden. Op deze manier zullen deze groep volgers met verkeerd gedrag vanwege hun verkeerde instelling nooit de vrijheid voelen en ervaren, zoals NELSON MANDELA dat zo mooi verwoordde: ONTWIKKELING IS DE WEG NAAR VRIJHEID. En vrijheid wordt niet met wapens bevochten, dat is precies die verkeerde instelling die ons is bijgebracht door Desi Bouterse en zijn nep revolutie. De witte man in korte broek heeft juist gezien hoe Desi Bouterse in elkaar steekt om hem te kunnen gebruiken en een totaal verkeerde denkwijze in stand te houden dat vrijheid met wapens bevochten wordt. En daar zitten wij nu dan, met een erfenis van 40 jaren achterstand door het regiem Bouterse. Een grote mond, dreigementen en de schuld aan anderen geven heeft ons nergens gebracht. Wat ons ook nergens gaat brengen is rassen tegen elkaar uitspelen, mensen tegen elkaar opzetten. Deze denkwijze eindigt uiteindelijk in eigen verlies. De wereld zit vol van voorbeelden: zwarten tegen witte boeren opzetten in Zimbabwe, eindstand een compleet failliete boedel. In Zuid-Afrika hetzelfde fenomeen. In Suriname idem, want de splijtzwammen trekken altijd aan het kortste eind. Agressie, jaloezie, werkt altijd naar binnen toe, naar jezelf omdat je zelf tekort schiet in je denken om het goede te volgen zonder aanziens des persoons of ras. Wie deze dialectische manier van denken begrijpt, begrijpt dus ook dat wij in Suriname de beste kans on tot nu toe gegeven  met een nieuw denken moten aangrijpen, namelijk wat onze president zo mooi heeft verwoord: “Deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezing,” benadrukt Santokhi. “Daarom gaan we duurzame, structurele en fundamentele maatregelen moeten treffen. Om de economie te herstellen, om rust te brengen in alle sectoren, zodat stabiliteit komt en de economie weer gaat groeien.”

Het oorspronkelijke citaat van James Freeman ClarkeAmerikaans theoloog 1810-1888 is: ” A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.” https://citaten.net/zoeken/citaten-staatsman.html

De wens van onze president is duidelijk, hij wil meer zijn dan een politicus. 

DE REDE ZET HET SLAAFSE DENKEN OP GROTE AFSTAND. 17 september 2020 06:23 UTC+0

Mijn stelling: het gaat niet om kwantiteit( slaafse/katibo denkers) maar om kwaliteit( de rede) 

Het slaafse denken is een overlevering vanuit de koloniale periode. Logish is dat deze periode veel haatgevoelens kende. Er werd terecht vanuit de emotie een verbinding gezocht om met de rede een Marronoorlog te starten tegen de onderdrukkers. Met het verstand is de marron bevrijd. Met het verstand, de rede heeft ook Nelson Mandela stand gehouden. Daarom volgen wij onze lijn van onze geschiedenis, die een heroische is en op 25 mei wederom is bevestigd door het slim stemmen van ons volk.

Met de revolutie is het oude koloniale slaafse denken wederom geintroduceerd, en zodanig dat brainwshing fundament werd van hun overleving. Surinamers waren hun vrijheid kwijt. Maar wie niet vrij is kan zichzelf ook niet ontwikkelen. Niets voor niets heeft Nelson Mandela gezegd dat ontwikkeling de enige weg naar vrijheid is. Voor Suriname heeft 40 jaren onvrijheid gewoed en wij vieren nu de vrijheid van denken in het beschermen van onze democratische rechtsorde. Onze Marron voorouders hebben het stokje van de rede doorgegeven aan onze huidige bevrijders die op 25 mei grandioos het katibo denken op afstand hebben gezet. Suriname heeft een duidelijke omslag en inhaalslag gemaakt op wereldniveau omdat geen enkel land ooit is ontwikkeld vanuit de onderbuik gevoelens. De denkers hebben Suriname wederom veroverd volgens de lijn van onze geschiedenis en zoals voor onze voorouders bezongen in ons volkslied. Er is geen land ter wereld die met foefjes en trucjes ontwikkeling heeft gebracht. Daarom moeten wij lezen en studeren, kennis vergaren om mee te kunnen doen in de wereld. Onderzoeksjournalisten zijn in dit stadium van overgang een absolute must. Wij willen en mogen geen genoegen meer nemen met dorpsdenken in gedachte nemend de uitspraak van ons staatshoofd: “Deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezing,”  daarom gaan we duurzame, structurele en fundamentele maatregelen moeten treffen om de economie te herstellen, om rust te brengen in alle sectoren, zodat stabiliteit komt en de economie weer gaat groeien”. (Het oorspronkelijke citaat van James Freeman ClarkeAmerikaans theoloog 1810-1888 is: ” A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation”.). 

De hetze tegen de PG,(…en de pg, die zal alles wat in zijn vermogen ligt, gebruiken om mij een hak te zetten nadat ik kritiek heb geleverd op zijn beleid” zegt Raoul Hellings)  de cartoon van Ronnie Brunswijk en zijn uitspraken alsof Surinamers tegen een Marron ex-DNA-voorzitter en vice-president zijn hebben het rascisme en de verdeeldheid ingeluid en de weg vrij gemaakt voor de “BLACK LIVES MATTER-BOUTISTEN” in Suriname.(  Het is overduidelijk hoe de beweging van black lives matter politiek misbruikt wordt in Suriname en in de wereld. De achtergestelde zwarte groeperingen hebben al lang geen grip meer op hun eigen gerechtvaardigde beweging omdat politici wereldwijd scoren over de ruggen van de zwarten die politiek niet georganiseerd zijn. De beweging bloedt doodt maar de politici scoren. Surinamers zijn slim genoeg en daarom gaan wij verder op de weg van de rede want wij willen niet misbruikt worden. Hoezeer de NDP ook probeert om ons tegen elkaar uit te spelen met haar koloniaal denken van de verdeel-en heers politiek nu met black lives matter. De rede heeft de slaafse onderdanigheid verslagen op 25 mei en dat betekent dat de NDP nooit meer voet aan wal zal krijgen in Suriname. Rascisten die de onderbuik bespelen houden elke ontwikkeling tegen, al 40 jaren. Nu is de tijd van de rede aangebroken, het verstand dat redding zal brengen voor ons geliefd Suriname. Wij willen geen Guyanese toestanden in Suriname, maar de NDP forceert alles in de richting van geweld. Geweld in 1980 met een zogenaamde revolutie die niets heeft opgeleverd voor ons volk, geen enkele productie maar meer afbraak. Het geweld van de binnenlandse oorlog heeft ook geen nationale ontwikkeling gebracht. Nu het verstand heeft overgenomen is de NDP in rep en roer omdat zij steeds kleiner wordt, geen kader heeft en geen visie heeft om een land te besturen, laat staan te ontwikkelen.  Hun black lives matter beweging moet koste wat kost de NDP er weer bovenop gaan helpen, want als alle “blaka mangs” bundelen dan denken zij dat politiek om te kunnen zetten in zetels en zo weer aan de macht te komen om verder te gaan met zwarte onderdrukking van een multiculturele samenleving. Maar de rede geeft hen geen kans hiertoe. Surinamers bundelen nu op basis van verstand, en niet op basis van etniciteit. Onze toekomst ligt in ons denken, ons gedrag van eigen waarde en zelfverzekerdheid. Onze instelling en de keuzes die wij maken is een moderne wat zich aanpast aan ons karakter van een vreedzaam volk. Onze mentaliteit is langzaam aan het veranderen.Wij willen niet terug naar het slaven denken van minderwaardigheid en onderdanigheid. Nelson Mandela heeft ons geleerd dat wij zelf de oorzaak zijn van ons eigen lijden als wij weigeren te denken en te lopen achter gevoelens van pijn vanwege onze slaven achtergrond en achterstand. Aan onze achterstand kunnen wij zelf wat aan doen omdat wij zelf debet zijn aan de kansen die wij telkens weer voorbij laten gaan. Wie zichzelf niet ontwikkeld, foute keuzes maakt, in prive en in de politiek, die zal merken dat hij niet vooruit komt en de schuld dan niet bij zichzelf zoekt maar overgaat tot het “a no mi” denken en “neks no fout” denken. Suriname wil van dit denken af, niettegenstaande wat de NDP ook doet om ons in dit denken te houden. Black lives matter is daarom ook gedoemd om te mislukken omdat het valse politieke doelen in zich herbergt.

REGERING OP WEG NAAR EEN SLIMME SAMENLEVING WANT ALLEEN MET KENNIS KOMT ONTWIKKELING. 18 september 2020 05:17 UTC+0

Kennis vergaren betekent studeren. Iedereen heeft redelijk verstand. Maar verstand hebben en intelligent zijn brengt nog geen ontwikkeling. Deskundigheid vereist scholing. In Suriname worden vele begrippen door elkaar gehaald en denkt iedereen dat hij deskundig is wat betreft ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. De facebook deskundigen van onopgeleiden hebben het hoogste woord hoe alles veel beter moet. De geschoolden moeten van hen liever hun mond houden. De wereld op zijn kop dus, dat is Suriname. En zo is onze achterstand steeds groter geworden en de onrust in de samenleving danig verstoord, want iedereen is dus dom en gek verklaard.

De onrust wordt dus veroorzaakt door het gebrek aan kennis en ons gedrag. Nelson Mandela zei eens dat alleen ontwikkeling tot vrijheid leidt. En ontwikkeling omvat niet alleen kennis, maar meer nog intelligent gedrag. De rede, het verstand, de intelligentie zijn geen synoniemen voor kennis en scholing, want ontwikkeling is het totale pakket. Al ben je nog zo intelligent wil dat nog niet zeggen dat je bruggen kan bouwen. Met praktijk ervaring en boeren slimheid kan nooit een vliegtuig gebouwd worden of een hartoperatie gedaan worden. Surinamers zijn in 40 jaren tijd geleerd dat er geen enkel respect behoort te zijn voor geleerde en beschaafde mensen, want ze zijn toch dom. Dus hebben de ongeschoolden zich gelijk gesteld aan deze toch domme geleerden, want immers zie je wel, ze zijn net als wij even dom en ook crimineel. In deze vreselijke mentale nachtmerrie van waanzin is een hele generatie terecht gekomen en verpest, want je hoefde niet te leren omdat je toch even slim bent als die domme econoom en die domme procureur-generaal. Dit is wat de NDP mentaal met onze jeugd heeft gedaan. En wij plukken nu de wrange vruchten daarvan. Tegen deze achtergrond is er nu zo verschrikkelijk veel onrust. De weg die wij op 25 mei 2020 zijn ingeslagen heeft hier ontzettend van te lijden. Democratie heeft alles te maken met vrijheid en dus ontwikkeling en zelfontplooiing. Velen ervaren de democratie niet omdat zij niet mee kunnen met de snelle ontwikkelingen nu. Hoe lager de ontwikkeling hoe groter de vatbaarheid voor geweld, dat zagen wij in 1980 en 1986. Zonder geweld was er nooit een tijdperk Bouterse geweest. Daarom is in Suriname de ontwikkeling 40 jaren tegen gehouden. Dit is nu de botsing, de tegenstelling in de samenleving tussen mensen die zichzelf hebben ontplooid en anderen die boutist en boutaris zijn geworden. Hoe moet Suriname deze tegenstelling nu gaan overwinnen? Wij hebben al een geweldige stap gezet in de goede richting op 25 mei 2020. Onze president heeft het al zo vaak aangegeven maar zou het advies van meneer Eddy Jharap kunnen opvolgen met wekelijkse persconferenties om door te dringen tot de groep oprecht radelozen. Elke Surinamer een job bij de particulieren en de grote investeerders want werk biedt kansen voor verdere scholing en kennisvergaring zal ons denken automatisch gaan veranderen wanneer mensen nog slimmer worden door te werken i.p.v de hele dag op social media te verstommen. De enige weg is die naar een slimme samenleving en niet naar afhankelijkheid van een overheid. Jongeren van Suriname, het is jullie toekomst die veilig gesteld moet worden en daarom zegt onze president terecht: ” “Deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezing,”  daarom gaan we duurzame, structurele en fundamentele maatregelen moeten treffen om de economie te herstellen, om rust te brengen in alle sectoren, zodat stabiliteit komt en de economie weer gaat groeien”. (Het oorspronkelijke citaat van James Freeman ClarkeAmerikaans theoloog 1810-1888 is: ” A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation”.). 

Jongelui, investeer dus in jezelf, er is geen tijd meer om tijd te verliezen, de wereld draait razendsnel door en alleen met volle inzet komen wij op den duur af van de “vadertje-staat” gedachte en van de “witi-wai lanti pai” mentaliteit. Onze nationale plicht is om vrij te zijn! En alles begint bij jezelf en niet bij de overheid want wij zijn de overheid.

De NDP leiding waarbij ongeschoolden de leiding hadden over geschoolden waarbij elkaars belangen werden beschermd, heeft de jongeren in dit systeem meegezogen hierdoor al hun kansen tot ontwikkeling ontnomen. Een generatie is opgeofferd, maar nu vechten wij voor de volgende generatie. Ontwikkeling in brede zin, dus waarbij wij ons gedrag zullen moeten wijzigen naar de juiste instelling zoals die geldt in de wereld m.b.t. ons gedrag, onze houding, onze instelling, onze mentaliteit, dat is gecombineerd met scholing de sleutel tot ons succes. Met disrespect, arrogantie, grofheid, luiheid, gemakszucht, agressie, ongeduld en jaloezie komen wij met de beste scholing toch nergens, want wangedrag siert niet de mens. Wij moeten deze etiketten onszelf aanleren indien niet bij de opvoeding meegekregen. Deze intelligentie is een vereiste om op een fatsoenlijke manier met elkaar om te leren gaan. Op Facebook gebeurd precies het tegenovergestelde, een zeer slecht milieu voor onze kinderen die hen leert authoriteiten niet te vertrouwen en anarchie te prediken .En helaas, Surinamers zitten het meeste op facebook, lachen elkaar voortdurend uit want op facebook is iedereen lekker zichzelf, grof, beledigend maar ook semi-deskundig, waant men zich journalist en verslaggever, analist en sabi man. Jongeren, gebruik je kostbare tijd op social media efficient, maar vooral lees, leer, studeer, onderneem en werk hard. Suriname heeft geen andere weg, want het geweld van 1980 en 1986 waar de ondeskundigheid regeert, die komen nooit meer terug. Die periode is voorgoed afgesloten! Het ligt nu volledig aan ons om mee te doen in de moderne democratische wereld van vrijheid waar onze soevereiniteit en onafhankelijkheid bewaakt moeten worden voor onze komende generaties! Een andere optie is er niet. De keuze is aan ons: met potten en pannen de straat opgaan of het grotere doel leren begrijpen op weg naar staatsmanschap, want de oplossing is niet wat de overheid voor u kan doen maar andersom, wat is uw bijdrage aan verheffing van Suriname. Wat een mooi land indien het zaad gaat groeien, en die potentie is absoluut aanwezig want wij zijn geen dom volk.

HET PATRONAGE HEEFT FLINK HUISGEHOUDEN ONDER DE BLAKA MAN!  21 september 2020 10:27 UTC+0

Mijn steling: Veel mensen begrijpen niet dat hun problemen voor zeker 70% tot 80%
aan hun eigenschappen ligt. Want het is je wil, je gedrag en je instelling die de wegen opent of begrensd

Alle verandering begint bij je zelf.
LEES, studeer om je denken te verruimen.

Egbert Eersteling

Welk segment van onze samenleving klaagt het meest en wat is volgens jou de oorzaak of oorzaken van dit geklaag? 

Dit zei Bert Eersteling op 10 jan 2021 n.a.v. het protest van Sibrano Pique op 9 jan 2021. 

Ere wie ere toekomt. De verbroederingsgedachte is inderdaad uit het brein van Jaggernath Lachmon ontsproten. Hoewel een politiek instrument om zelf politiek te scoren en te kunnen groeien door een zetel aan Pengel af te staan, blijft het feit recht overeind, dat de schaker Lachmon zijn schaakstuk van de verbroedering heeft ingezet en zo Pengel als medeschaker op zijn schaakbord heeft mee gekregen. Vanaf dit moment was het two who made the tango. Maar one who composed the tango.Het heeft dus helemaal niets met geschiedvervalsing te maken, maar eerder met het gevoel van de blaka man dat hij weer tekort geschoten is en niet gedurfd heeft om de geschiedenis te vervalsen, wetende waarschijnlijk dat het echt Lachmon is die de eer toekomt. Hand in eigen boezem dus, de blaka man met gewoon erkennen dat de andere bevolkingsgroep hem door zijn eigen wangedrag voorbij gestreefd is. Het is hard om te horen, maar niettemin de waarheid. En Desi Bouterse heeft in het afbreken van de blaka man een centrale rol gespeeld. Eerst werd met de coup van 1980 de NPS regering o.l.v. Henk Arron weggeschoten. De aanval werd verder gericht op de politieke partij de NPS.

De progressieve politieke lijn die zich in Suriname ontwikkelde werd verder gestuit. Bouterse heeft de splitsing binnen de PNR verder kapot gemaakt toen hij Bruma in 1980 betrok bij het ondersteunen van zijn revolutie. de tegenstelling tussen Fred Derby werd verder aangewakkerd wat in december 1982 uitmondde in zijn arrestatie. Met de Bruma getrouwen Robin Raveles alias Dobru werd de revolutie van Bouterse verder gedragen. Het was belangrijk om Dobru en zijn familie en zijn echtgenote erbij te hebben. Ook de Volkspartij olv Ruben Lie Pau Sam werd opgesplitst omdat Lie Pau Sam weigerde Bouterse’s revolutie te ondersteunen. De revolutionaire volkspartij splitste zich zo af en de gebroeders Michael en Frank Naarendorp samen met Frank Playfair en Ernie Brunings werden de zware ondersteuners van Bouterse’s revolutie. Totdat ook de progressieven binnen de revolutionaire partij op 13 augustus 1980 door Bouterse werden opgesloten. Chas Mijnals, Badreisein Sital, Frank Playfair en nog enkelen werden onder het mom van een linkse coup te willen plegen, opzij geschoven. Bouterse kon op deze manier steeds aan het stuur blijven en zijn macht niet alleen vergroten maar ook een ommezwaai te maken naar het HINDOESTAANS KAPITAAL. De zogenaamde linkse revolutie maakte een radicale ommezwaai.

HET POPULISME VAN HET ACTIVISME GEORGANISEERD EN GESTUURD VANUIT HET BREIN VAN BOUTERSE EN ZIJN VERDEKTE BLACK LIVES MATTER- EN HERSTELBETALINGEN BEWEGING IN SURINAME. 23 september 2020 09:42 UTC+0

DE DUBBELE MORAAL EN MENTALITEIT VAN DE “NDP” BLAKA MAN: STELEN, POTVERTEREN IPV INVESTEREN, HERSTELBETALINGEN & ROOFKAPITALISME.26 september 2020 08:54 UTC+0

De initiatiefnemer Nederland en de trekker van het project m.b.t. roofkunstschatten is niemand minder dan Lilian Gonçalves- Ho Kang You,  de grootste tegenpool van Desi Bouterse en zijn links-socialistische handlangers als Armand Zunder en Sandew Hira. De echtgenoot van mevrouw Gonçalves, Kenneth Gonçalves behoort tot een van de slachtoffers van de 8 december moorden. Cynisch is dat uitgerekend de clan rondom Bouterse nu doet alsof het hun verdienste is dat de geroofde kunstschatten eventueel naar Suriname zullen worden verscheept. Logisch is dat deze bereikte mijlpaal door de commissie o.l.v. mevrouw Gonçalves niet onder het regiem Bouterse is afgerond, want anders had Bouterse hier misbruik van gemaakt.

VAN PATRONAGE DEMOCRATIE MET VELE NETWERKEN NAAR EEN VOLWASSEN KWALITATIEVE DEMOCRATIE 29 september 2020 14:41 UTC+0

Suriname maakt een moeilijke overgang in denken. Een denken van patronage-regelarij die uitmondde in een onbeteugelde corruptie door vriendjespolitiek. Maar wat nog veel erger is, is dat er een denken heeft postgevat dat democratie ook inhoudt dat het verleden van de persoon niet alleen een dikke rol speelt, maar dat dat verleden zelfs als het een crimineel verleden is een dikke pro is voor de persoon zolang er stemmen op hem zijn uitgebracht. Desi Bouterse introduceerde deze zeer verwerpelijke manier van denken over democratie en Ronnie Brunswijk zette dat denken voort. Met alle gevolgen van dien. Onze recente geschiedenis heeft korte metten gemaakt met het denken over democratie volgens het westerse model. Desi Bouterse kwam met de haat tegen de westerse beschaving en de westerse democratie. In Suriname zitten wij met de naweeën van dit denken namelijk dat criminelen ook politieke democraten kunnen zijn, ook al kiezen zij voor het communistische model. De NDP draagt in haar naam Nationale Democratische partij maar hangt in werkelijkheid de dictatuur van het comminisme aan. De ABOP draagt in haar naam de algemene Ontwikkelings- en bevrijdingspartij maar doet in de praktijk precies het tegenovergestelde, verreweg van bevrijding van de natie, want wij zitten nog steeds opgescheept met een vice-president met twee vonnissen op zijn naam die ook nog op de internationale opsporingslijst staat van INTERPOL. Deze gebrekkige vorm van democratie heeft dus alles te maken met onze geschiedenis van onderworpen en gekoloniseerd volk. Maar in deze gebrekkige vorm van democratie ligt ook de oorzaak van onze trage ontwikkeling op economisch gebied, want zowel met Bouterse maar minder met Brunswijk is Suriname geisoleerd geweest en nu in de kijker van de wereld. Dit korte egoistische termijn denken van de gebrekkige democratie heeft op 25 mei 2020 gedeeltelijk plaats gemaakt voor de volwassen democratie. De vice-President doet zijn best, maar wij moeten niet de illusie koesteren dat dit genoeg is voor de smootly overgang naar de kwalitatieve democratie. Een wijze uitspraak van Jack London luidt: ” de wildernis blijft de wildernis, zoals moeders moeders blijven”, en de Amerikaan zegt: ” you can take the the man out of the gutter, but you can’t take the gutter out of the man”. Wij zien daarom ook met tussenpozen wangedrag van de vice-president wat telkens weer onder het mom wordt geschoven van miscommunicatie. Wij zien dat in de eigen communicatiedienst van de vice-president, wat op zich al miscommunicatie uitademt omdat de president een nationaal instituut in het leven heeft geroepen direct na zijn beediging, namelijk de Communicatiedienst Dienst Suriname. Kort daarna kwam de vice-president met zijn eigen communicatie dienst geheten: bureau volkscommunicatie. En in Nickerie presteerde de miscommunicatie in de organisatie het dat de president eerder aankwam in Nickerie dan zijn vice-president waardoor de president op de luchthaven op de vice president moest wachten, tot grote ergernis en woede van de president. Deze ongezonde toestanden zijn subtiele aanvallen op de president, want we weten dat de gutter nog in the man zit en altijd ook zal blijven zitten. De internationale gemeenschap weet dit en laat zich geen oor aan naaien en zowel de ministers van buitenlandse zaken van de Vs en Nederland hebben duidelijk en openlijk stelling genomen tegen de gebrekkige democratie van Suriname. Beide landen wensen geen zaken te doen met de vice-president. 

De gebrekkige tot isolatie geleide democratie van Bouterse en Brunswijk gaat haar eigen weg en spreekt toch grote delen van de vaak zeer laaggeletterde achterban aan. Door de vinger te wijzen naar de witte man ontwikkeld zich in Suriname een soort eng nationalisme bij voornamelijk zwarte mensen die gewillig aansluiting heeft gevonden bij de internationale beweging van BLM ( black lives matter). Het falen bij de zwarte bevolking wordt de witten verweten en politici in Suriname weten nationalistische snaren aan te slaan om een politieke comeback te maken langs etnische en rascistische lijnen. De tegenstaanders van de gebrekkige democratie wordt verweten handlangers te zijn van het westerse democratische model en zo is de polarisatie makkelijk gecreëerd. Zogenaamde nationalisten prediken Suriname te redden van de gevaarlijke witte man en hiertoe grijpen zij naar excessen in de witte samenlevingen om hun meningen te staven en de haat te zaaien. Weg met Zwarte Piet en de BLM beweging rondom George Floyd zijn de aanleiding om politiek te scoren. Doel is de witte man aan te pakken, op de bal te spelen en niet op de inhoud, wat zo kenmerkend is voor de gebrekkige democratie. De realiteit is echter dat de kwalitatieve democratie de boventoon blijft voeren want een staat werp je niet zomaar omver.Een volwassen democratie, een democratische rechtsstaat heeft haar machtsmiddelen die ervoor zorgen dat al de erupties gecontroleerd de kop ingedrukt kunne worden. De oude influencers zoals Louis Farrakhan kunnen nog steeds geen voet aan de grond krijgen binnen de volwassen democratie, maar zijn wel levensgevaarlijke bewegingen voor jongeren. De nieuwe influencers voornamelijk popsterren, filmsterren en hiphoppers op Instagram en Facebook zoals kunnen ook geen fundamentele politieke omwenteling teweeg brengen. Het zijn gevaarlijke bewegingen die op den duur doodbloeden juist vanwege het gebrek aan kwaliteit van denken. Hun netwerk van vriendjespolitiek en het misbruiken van mensen om zelf schatje hemeltje rijk te worden is onderwerp van discussie binnen hun eigen aanhang. Bouterse, Brunswijk, Louis Farrakhan etc behoren tot de rijken. Het zijn juist mensen die de westerse vrijheid misbruikt hebben om persoonlijk gewin. En de onwetende achterban wordt voorgehouden dat zij achtergesteld zijn door de witte man. Een grotere hypocrisie bestaat niet. Zelf samenwerken met de witte man en tegelijkertijd schoppen tegen de witte man als er op een ander podium wordt gestaan. Jongeren moeten leren inzien dat deze gebrekkige vorm van democratie hun ergste vijand is dat hen tegen houdt in hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 

WIJ ZIJN EN KRIJGEN ALS VOLK ZOALS WIJ DENKEN 4 oktober 2020 05:54 UTC+0

De Internationale norm, die ook Suriname onderschrijft voor het bekleden van hoge ambten door gezagsdragers is maatgevend. Anders was de VS minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo niet naar Suriname gekomen indien onze autoriteit dit standpunt niet huldigde! Toen was er geen stampij. Alleen een wildernis heeft geen regels. Gelukkig toont ons volk in meerderheid begrip voor dit standpunt. Ambassadeurs opereren op een ander en lager maar vrijer bestuursniveau dan regeringsfunctionarissen. Buitenlandse regeringsautoriteiten komen juist naar Suriname omdat ze het internationale standpunt onderschrijven en dus respect hebben voor onze ambten en instituten .Wij zijn juist degenen die hebben aangetoond geen respect te hebben voor onze eigen hoge ambten en instituten, dus moeten wij niet de zaak omdraaien, appels met peren vergelijken en de vinger naar anderen wijzen, dat is up-side down denken. Feit is dat voorheen de bemensing van ons presidentschap en nu ons vice-presidentschap niet voldoen aan de nationale en internationale norm. En dat is niet de schuld van het buitenland.

Er zijn twee tegengestelde denkwijzen: (1.) nemen wij zelf de verantwoordelijkheid voor ons handelen, ons gedrag, onze keuzes, dus steken wij de hand in eigen boezem( dus nuchter en zakelijk denken) of ( 2.) leggen wij onze foute keuzes steeds bij een ander neer?(dus emotioneel en subjectief denken). Laten wij voor ons gemak oorzaken maar weg en bekritiseren wij alleen de gevolgen door naar de ander te wijzen? De waarheid is universeel, objectief en doorslaggevend en duldt geen leugens, wij zijn het zelf die telkens weer door verkeerde emotionele keuzes onszelf tot slachtoffer maken, vanaf 1980 al. Het is daarom ook niet waar dat uit ons volk een revolutie is ontsproten, noch minder dat Desi Bouterse democratisch tot leider en latere tot president gekozen is, net zoals het ook niet waar is dat de huidige vice-president door het volk gekozen is. Vanwege te grote ego’s zitten wij opgezadeld met staatsrechtelijke problemen. Prive belangen de doorslag geven is een feit gebleken bij de bemensing van de twee hoogste ambten van staat in 2010 en 2020. Dit is een interne Surinaamse aangelegenheid en een partijpolitieke zaak waar het buitenland niets mee te maken heeft. Sommige mensen in ons land begrijpen niet dat onze problemen voor zeker 70%/80% aan onze eigenschappen en keuzes liggen. Het is onze wil, instelling en gedrag die de persoonlijke en politieke wegen opent of begrensd. Het regiem Bouterse heeft enorm veel wegen begrensd die president Santhoki weer heeft opengegooid. Zich achter ambten, instituten, instellingen, het socialisme en nu zelfs marronstammen te verschuilen, ondermijnt het centrale staatsgezag en de internationale gemeenschap trapt hier niet in. De controversiële bemensing is de issue en blijft altijd het probleem.
Het weldenkende kiezersvolk, wars van socialistische en neo-koloniale retoriek en kretologie heeft fundamentele verandering in denken en besturen van ons land ingezet. Hoewel elke verandering begint bij onszelf wordt er veel gemort om offers te brengen. Suriname is bankroet gemaakt door het regiem Bouterse, dat kan niet genoegzaam benadrukt worden. Veertig jaar wanorde wis je niet in 3 maanden of 3 jaren uit want de verloedering zit diep ingeworteld in de samenleving!

Hoewel de NDP in alle districten zetels heeft weten te behalen, is de kwaliteit met name van de VHP toch doorslaggevend geweest. Want soms is minder beter, kwaliteit overstijgt altijd inhoudsloze kwantiteit want getallen zijn geen absolute waarheden. Soms is gezien de omstandigheden het mindere toch meer. Het is de kwaliteit die de staatsstructuur en staatshuishouding verdedigd. Een andere universele waarheid is dat niemand sterker is dan de staat of de wet. Wie denkt aan de organisatie en instituten van de staat te komen of zich daarachter te verschuilen, komt aan de fundamenten van de macht. Het tarten van macht heeft grenzen. Dat vertaalde zich op 25 mei 2020 in de uitslag van de verkiezingen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo en de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Stef Blok hebben ons weer duidelijk herinnerd aan het internationale gezag en de internationale grenzen van tolerantie. Wij moeten leren begrijpen dat wij niet bepalen voor de wereld en ook niet kunnen doen wat wij willen met macht en gezag omdat ambten en instituten geen eigendom zijn van personen. De wereld tikt ons terecht op de vingers. Onze kop in het nationalistische zand blijven steken is verkeerd. Onze vice-president heeft 2 vonnissen op zijn naam. Hoe wij met deze sores omgaan is regeringsprobleem. De wereld buigt echter niet voor Suriname die zich niet aan de regels wenste te houden. De regering heeft haar handen vol aan een gecorrumpeerde overheid, een kapotte economie en een verloederde samenleving. Populisme, destabilisatie, rassenhaat, stakingen en obstructie werken alleen maar tegen onszelf. Ons land is nu op weg naar de volwassen kwalitatieve democratie. Wij moeten nu roeien met de riemen die wij hebben of juist niet hebben. Want wanneer de kwaliteit eenmaal heeft overgenomen is de domheid voor goed op achterstand gezet. Met andere woorden de valse retoriek van het nep revolutie en nep socialisme dat ons land totaal te gronde heeft gericht mag nooit meer aan bod komen in het machtscentrum. Intussen is Suriname wakker, woedend en huilt vanwege de zware offers maar met het volle besef dat de ingeslagen weg van nuchter denken onze enige optie is.Neemt niet weg dat wij onszelf en de regering kritisch blijven volgen en begeleiden.

O.M & P.G.: CORRUPTIE ONDERZOEK, CRIMINALITEITSBESTRIJDING & DE KWESTIE HOEFDRAAD . 9 oktober 2020 11:49 UTC+0

Een demonstratie van de werking van de staat. De pilaren van de TRIAS POLITICA schudden op hun grondvesten. Wie dacht dat het niet menens was met het vervolgingsapparaat van de regering, die maakt mee dat de ex-minister van Financieen en de ex-vice-President ten prooi vallen aan het gerecht van de rechtstaat. De wet geldt voor iedereen en niemand staat boven de wet, is wat Suriname onder het regiem van de huidige president Santhoki, ervaart. Het duurde even voordat de voorbereiding is place was, het Openbaar Ministerie versterkt werd met officieren van justitie speciaal belast met corruptie onderzoeken ondersteund door het buitenland. De ex-vice President gaf vanwege zijn machtsdronken handelingen het op een presenteer blaadje aan het vervolgingsapparaat om hem op te sporen en aan te houden. De telastelegging vanwege zijn handelingen beschermen hem niet als gewezen ambtsdrager, omdat het delict valt onder strafrechterlijke vervolging. Net zoals zijn kamaraad-collega ex- minister Gilmore Hoefdraad. De rust keer terug op staatsrechtelijk gebied, omdat de trias politica in alle glorie herstelt is in Suriname. 

Brunswijk lacht, want wie zwaait de scepter op het ministerie van Justitie en Politie? Wie beheert het ministerie waar de scalians en de goudsector onder vallen?  Wie is de voorzitter van de commisie goudordening? Dat Gilmore Hoefdraad vrij uit gaat en maar niet opgespoord kan worden, is niet zo verwonderlijk en heeft blijkbaar te maken met het door en door corrupt politie apparaat. Hoe kun je zware criminaliteit en corruptie onderzoeken met zo een apparaat. Er lopen duidelijke lijnen naar de georganiseerde misdaad vanuit het politiekorps. De Procureur Generaal is duidelijk bezig dit bloot te leggen en heeft al aangegeven dat er lijnen lopen van de politiebond naar de NDP via Eddy Jozefzoon en Eugene van der San. 

DE VERZIEKTE “FREE FOR ALL” DENKWIJZE IN SURINAME: EEN ERFENIS VAN DE JUNGLE WETTEN VAN BOUTERSE’S MACHTSMISBRUIK. 25 oktober 2020 15:39 UTC+0

Het recht van de sterkste veegde de vloer aan met de rechterlijke macht. Het einde van die periode is ingezet met de komst van de nieuwe President Chandrikapersad Santhoki. Desi Bouterse is op het toppunt van zijn zwakste moment in de geschiedenis. Het roofdier is gewond en zal net als Saddam Hoessein en Daniel Norriega totaal onschadelijk gemaakt moeten worden. De zittende president zal niet moeten schromen om Bouterse door de DEA en het Internationaal Gerechtshof uit onze samenleving te halen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 

Ordening van de samenleving is voorwaarde voor ontwikkkeling met als hoogste inzet bescherming van de trias politica en de rechterlijke macht die het hardst is aangevallen door Desi Bouterse. Bouterse heeft altijd de rechters beschimpt in Suriname. Bouterse wist dat zijn belang niet zat bij een eerlijke rechtsspraak, want zijn crimineel verleden moest zo lang mogelijk buiten schot gehouden worden. Zijn persoonlijk belang maakte dat hij de totale rechtsorde in Suriname aan diggelen trapte. De rechterlijke macht had het op zijn persoon gemunt, dus vocht Bouterse met de uitvoerende macht en de wetgevende macht tegen de rechterlijke macht. Dat was zijn strategie, om via de twee staatsorganen die hij in zijn broekzak had, te vechten tegen de rechterlijke macht zodat een gecorrumpeerde rechterlijke macht hem zou vrij spreken van zijn misdaden. Dit gevecht om de rechterlijke macht klein te krijgen is niet gelukt, maar heeft wel 40 jaren geduurd in Suriname. Een mensen leven aan ontwikkeling is ons volk onthouden, op zich een ernstige misdaad die niet onbestraft kan blijven. Daarom zou Santhoki met de hardste hem ten dienst staande middelen, Desi Bouterse voor goed uit onze samenleving moeten halen. Want de man blijft het grootste gevaar met zijn zeer schadelijke uitspraken over de staat en de staatsorde. Alles is fout dat tegen zijn misslagen ageert, Desi Bouterse gaat net zolang door totdat hem voorgoed het zwijgen wordt opgelegd. En die tijd is nu aangebroken. Suriname boven alles nu en weg met Bouterse is een kwestie van tijd. Het volk heeft hem op 25 mei 2020 al de rug toegekeerd en binnen zijn eigen partij gelederen gebeurt zoetjes aan hetzelfde. Suriname is moe van Bouterse en zijn vernietigende denkwijze van de jungle wetten. 

HERVORMING & GEVOLGEN ECONOMISCHE VERWOESTING DOOR REGERING BOUTERSE 29 oktober 2020 14:50 UTC+0

GEOPOLITIEKE BELANGENSPEL & BRICS. 11 november 2020 09:24 UTC+0

Mijn stelling: Het narcistisch en populistisch leiderschap verloor steeds meer terrein in de wereld.

De belangen van Brazilie ten aanzien van het Amazone oerwoud als de longen van de wereld zijn met Donald Trump en Bolsonaro aan hun laars gelapt. Economische belangen in het amazone oerwoud gaan voor en het milieu speelt geen rol voor deze twee wereldleiders. toppers uit het Braziliaanse leger hebben enorme economische belangen in het amazone oerwoud en de president van Brazilie is niet meer dan een belangen behartiger van het leger. De inheemsen in de binnenlanden, zowel in Brazilie als in Suriname zijn hun gronden ontnomen vanwege enorme economische belangen. In Suriname zijn het de Marrons die de economische buisnes beheersen onder het gezag van de vice-president Ronnie Brunswijk. Terwijl de Braziliaanse en Chinese gelukszoekers in het binnenland steeds verder oprukken in de goud en hout buisness. President Santhoki wordt door zijn vice-president Ronnie Brunswijk in het binnenland buiten spel gezet en de Braziliaanse president Bolsonaro en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo weigeren zich aan de macht van Ronnie Brunswijk te onderwerpen. Dit zijn de grote spelers in de wereld die duidelijke signalen afgeven, ook toen desi Bouterse president was, is Suriname genegeerd door de grote wereld- en regionale leiders. Ons land speelt wel een cruziale rol vanwege de strategische ligging en de olie reserves aan de kust en de goud-hout en diamantvoorraden in  het binnenland. Net zoals de wereldleiders Donald Trump hebben kunnen manipuleren vanwege zijn niet gewaardeerd populisme en narcistisch gedrag in eigen land, zo ook kan Suriname ten prooi vallen aan de grote landen die de vice-president niet serieus nemen en dus de president continu hiermee kunnen confronteren en manipuleren. Neemt Suriname hierom geen ferm standpunt in ten aanzien van Venezuela? Is de Surinaamse buitenlandse politiek hierdoor vleugellam geworden? Santhoki zit in het spervuur van de wereld en zijn eigen vice-president, een man met veel narcistische en egoistische trekjes.  Deze zwakte van onze president is het pressie middel van Brazilie, Rusland en China, omdat Santhoki zijn vice-president nodig heeft om binnenlands te kunnen functioneren daar de populist, narcist en egoist Desi Bouterse nog altijd op de loer ligt en een grote splijtzwam is in het geopolitieke belangenspel van de wereld. Ons Surinaams binnenland is hierbij de inzet tegen de geopolitiek in de regio. Dit spervuur waar onze president in beland is maakt dat de internationale investeerders hem onder druk kunnen zetten om het binnenland te ontfutselen aan Brunswijk, die zich koning waant van het binnenland. 

WORDT CHINA GESTOPT IN HET SURINAAMS BINNENLAND?

Het Chinese roofkapitalisme” waarover onlangs de VS minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo sprak, neemt in Suriname zeer milieu verontrustende vormen aan met het gebruik van het zeer giftige cyanide in de goudsector. De ordening van de goudsector o.l.v. vice-president Ronnie Brunswijk die zelf grootondernemer is in deze sector, zou zich in de eerste plaats moeten richten op vernietiging van de gezondheid van de binnenlandbewoners. Door zich steeds maar te richten op de goudwinning in de kleinschalige goudsector, wordt het grote probleem onaangeroerd gelaten, namelijk de enorme belangen van China en Brazilie en het vertrappen van de grondenrechten.  De vice-president stelt zich veel meer op als een populist en redder van zijn eigen mensen in het binnenland t.a.v. hun economische belangen, terwijl de grote jongens ongemoeid worden gelaten, waaronder de vice-president himself. Van wie zijn de scalians? De ABOP bezit het ministerie van natuurlijke hulpbronnen en regionale ontwikkeling waaronder de grondenrechten vallen. En dat is niet voor niets, de positie van de vice-president kan alzo versterkt worden i.v.m. zijn gooi naar het presidentschap in 2025. Door bewust het binnenland te isoleren van de nationale politiek heeft de vice-president een stok in handen om richting de Braziliaanse en Chinese president  te slaan. Want China en Brazilië proberen via het binnenland voet aan wal te krijgen. Voet aan wal waar de nationale president Santhoki  zelf geen voet aan wal kan krijgen, anders dan via zijn vice-president. De geopolitieke ontwikkeling van de grootmachten kan dus niet langs de vice-president heen, die door de grootmachten wordt genegeerd vanwege zijn drugsvonnissen. Mike Pompeo en nu ook Bolsonaro zal niet staan naast de vice-president op onze onafhankelijkheidsdag 25 november. Onze president dient deze signalen op hun juistheid te interpreteren omdat hijzelf met zijn vice-president is gedegradeerd in de wereld opinie en zwak is in het geopolitieke belangen spel. Zonder de wereld is Suriname niks en zonder Brunswijk en het binnenland is Santhoki niks in de ogen van de wereld leiders. Suriname draait dus op halve kracht en alleen met de olie voor de kust kan de huidige president het binnenland op het tweede plan schuiven en de macht van zijn vice-president hierdoor verzwakken, tot betere tijden. Want de ABOP zal vroeg of laat inzien dat Ronnie Brunswijk niet hun verlosser is, maar eerder een sta in de weg voor onze nationale ontwikkeling. Die strijd zal onherroepelijk plaats vinden omdat de privé belangen van Ronnie Brunswijk hem de das zullen omdoen. Brunswijk is een emotioneel betrokken politicus vanwege zijn privé belangen en dat staat de zakelijke politiek voering in de weg. Bij veel politieke leiders speelt dit probleem, niet alleen in Suriname. Verstrengeling van privé belangen met nationale belangen botst. Bij Donald Trump is dat goed zichbaar geworden, waardoor zowel Rusland als China de Amerikaanse handelspolitiek konden aanvallen op het niveau van de waarde van de Amerikaanse dollar, wat door Trump direct in zijn eigen portemonnee voelbaar was. Door de dollar steeds op de achtergrond te dringen, is het idee van de BRICS ontstaan. Ondermijning van de Amerikaanse politiek en MONROE doctrine in Zuid-Amerika ging samen met de aanval op de dollar. Het breken van de hegemonie van  Amerika in de wereld is de inzet van de wereldmachten Rusland en China en hiertoe worden ook landen in onze regio gebruikt om de Monroe doctrine te kunnen verslaan. Cuba, Venezuela, Nicaragua en Bolivia zijn de felste tegenhangers van het Amerikanisme in de regio, gevolgd door de kleinere eilanden zoals Barbados. En Suriname neemt hierin geen duidelijk standpunt in maar huldigt de VN  non-interference in binnenlandse aangelegenheden van landen. Een zwaktebod voor de VS die in Brazilie wel een sterke bondgenoot heeft gevonden. Na het verlies van Donald Trump gaat onder leiding van Joe Biden de Amerikaanse buitenlandse politiek in de regio, gewoon door. 

DE VRAAG WAS, WAAR LIGT DE ANGEL.

Is niet het VS beleid juist een reactie op het maar niet onder controle kunnen krijgen van de Caraibische landen over hun eigen wandaden, zoals diefstal van staatseigendommen en geld, mensensmokkel, drugssmokkel en money-laundring. Actie- reactie, zou je zeggen. Door het falen van de eigen regering moet de VS de maatregelen verscherpen om zo de veiligheid in de regio te kunnen waarborgen.  De Caraïbische  landen denken daar echter andersom over, zij beschuldigen de VS juist van de strenge regels, wetten en maatregelen  om de economie van de Caraïbische landen af te remmen en hun in armoede te houden. Maar ieder land of groep of persoon beschermd zijn eigen belangen, het is dus logisch dat de VS de deur op een kier doet. De Caraïbische landen schoven hun eigen onkunde en onvermogen in de schoenen van de ander.  Het leek op de discussie van de kip en het ei. Door de handelwijze van de een, gaat de ander in de fout, belande in de onderwereld, de criminaliteit. ieder mens of land is verantwoordelijk voor zijn eigen fouten. Dit was een onacceptabele denkfout, een niet te tolereren tegenreactie, als zou het de schuld van anderen zijn dat je de verkeerde weg inslaat.  Het leek eerder op een goed praten van criminaliteit, drugshandel en alternatieve sluip routes. Dit kon nooit de bedoeling zijn om een economie in stand te houden en nog minder te ontwikkelen. Dit was gewoon de onderwereld, het foute gedrag legitimeren en rugdekking bieden om zich in het bestuur van het land in te graven en te nestelen, een soort bestuurlijk witwassen van de criminele onderwereld in de bovenwereld. De Caraïbische regeringen hebben door deze instelling juist zichzelf nog meer buiten spel gezet en de drugsbaronnen vrijbrief gegeven om zo een vals nationalisme te prediken en een anti-Amerikanisme de regio in te blazen. Voeding en koren op de molen voor China en Rusland, hen een kaart in handen spelen om zo de VS onder druk te kunnen zetten. Olie op het vuur te gooien in plaats van de hand in eigen boezem te steken. Feit was dat als in de Caraïbische landen geen orde op zaken kon worden gesteld, de grote landen zoals Rusland, China, de VS enorme grip hadden op deze zwakke regiems wat de armoede en onveilige situatie verder verergerde. Want de VS zou niet zwichten voor grootpraats en druk vanuit kleine zwakke regeringen. De hand dus in eigen boezem steken en de eigen broek omhoog houden en orde  op zaken stellen in eigen land, in plaats van te focussen op anderen. Hier wrong de schoen, de verkeerde insteek en denkwijze, want wie zijn eigen broek niet op  kon houden, had geen recht van spreken en zal altijd door de grote landen op zijn plek gezet en gehouden worden. Want wie leest wie de les voor. De realiteit mag niet uit het oog verloren worden, landen moeten dealen met de feiten en omstandigheden en minder met wensen en onrealistische dromen. De Amerikanen waren niet gek en blind voor wat er in hun achtertuin gebeurde. De eenheid ontbrak volledig onder de Caraïbische leiders. De minister-president van Barbados Mia Motley neigde duidelijk naar de China-Rusland lijn in de regio. Terwijl voor Suriname en Guyana dat niet het geval was. De status van bananenrepubliek hadden veel Caraïbische landen aan zichzelf te danken en dit feit hebben zij in hun denken niet kunnen overstijgen. Waar lag dit aan. Waarom waren vele van deze landen onontwikkeld, arm en failed-states? Lag het aan de geschiedenis van slavernij, aan hen zelf of lag het aan de omstandigheden als gevolg van slavernij en kolonialisme. Of lag het aan de haviken en hebzucht van grote landen om hen heen, zoals de strijd tussen wereldmachten in de regio. Of was het een combinatie van eigen falen en slachtoffer zijn van wereldmachten. 

HET TRADITIONEEL GEZAG IN SURINAME

Bij ons traditioneel gezag zagen wij eenzelfde denkwijze zich voltrekken. De erosie had hier ook toegeslagen. Stelende dignitarissen zoals kapiteins en basja’s was geen uitzondering meer. Het grootopperhoofd kon zijn onderdanen niet meer leiden op het goede pad, zoals voorheen bekend in de Marron cultuur. Individueel belang had plaats gemaakt voor groepsbelang. Solidariteit en collectiviteit was zoek binnen het traditioneel gezag wat zijn uitstraling had op de Marron gemeenschap. Een traditioneel gezag dat zich verrijkte door oneerlijke praktijken had gemaakt dat de eigen cultuur verzwakt werd en de rivaliteit enorm toenam. De groep verzwakte en werd hierdoor zeer kwetsbaar voor indringers van buiten af. Haviken en groot kapitalisten hadden een neus voor zwakke gemeenschappen en zwakke leiders. Net roofvogels kwam men af op het kadaver. Maar wie verwondde eerst zichzelf? Wie verzwakte de eigen gemeenschap? Wie kon de eenheid niet smeden en de groepsbelangen verdedigen? Logisch dat er roofvogels afkwamen op bloed van gewonden, zo was nu eenmaal de werking van de natuur, van het leven dus. Drugsbaronnen en criminelen werkten niet anders, die kwamen ook af op de zwakken om hen te onderwerpen en te beroven, volledig leeg te plunderen. Zoals Desi Bouterse het ook deed vlak voor zijn verlies van de verkiezingen in 2020. Een leencultuur met een staatsschuld van meer dan vier miljard US dollars. Een compleet leegroven van de staat van haar goud en valuta. En de vinger maar wijzen naar de ander, de nieuwe regering Santhoki-Brunswijk die van armoede werd beschuldigd en van het niet snel genoeg oplossen van de door Desi Bouterse en trawanten veroorzaakte leed. De verkeerde denkwijze deed de ontwikkelingslanden de das om, ze stalen van zichzelf en gaven de ander de schuld van de gevolgen.

ONZE AMBASSADEUR IN NEDERLAND & DE SURINAAMSE DIASPORA GAAN HAND IN HAND. 20 november 2020 10:45 UTC+0

Rajindre Khargi heeft zijn sporen meer dan verdient bij de Surinaamse gemeenschap met zijn radio programma Zorg en Hoop. Zijn live verslagen van de Rambocus coup op 11 maart 1980 zijn in ons geheugen gegrift. Heel Suriname kent Rajindre Khargi, hij hoeft geen introductie. Elke Surinamer die tegen de coup van 1980 is en de verwoestende gevolgen daarna door Bouterse en zijn NDP, is Rajindre Khargi goedgezind. Rajindre Khargi heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de bevrijding van Suriname. De ABOP leider Ronnie Brunswijk en Rajindre Khargi behoren anno 2020 tot personen die hun bijdrage hebben geleverd in onze geschiedenis om Desi Bouterse te verdrijven. Dat de NDP vanwege corruptieve praktijgen nu door het Openbaar Ministerie wordt aangepakt, is een verdienste van ons geheel volk die de VHP de leiding gaf op 25 mei 2020. De Procureur-Generaal Baidjnath Panday die zo bevochten is door de NDP, kan nu met ondersteuning van de regering Santhoki/Brunswijk ongestoord haar werk doen. De doorlichting van de boeven die zich hebben ingenesteld in alle overheidsorganen, instanties, instituten, gewapende diensten en parastale bedrijven, zijn nu in zicht en de wet is van toepassing op al deze figuren die dachten boven wet en recht te staan. het land wordt daarom in vuur en vlam gezet door wederom Desi Bouterse met zijn wilde en dreigende taal, die eerst het land hermetisch zou gaan afsluiten als op 25 november de koning van Nederland aanwezig zou zijn, en nu met de arrestatie van NDP topper Ashwin Afdhin oorlogstaal uitslaat: “Men is op oorlogspad met ons, maar wij verkeren nog in vredesstemming. Maar u weet dat deze partij ook oorlog niet schuwt”,benadrukt Bouterse.

De Hindoestanen rukken steeds verder op binnen de regering en dat maakt de NDP helemaal gek, die Ronnie Brunswijk als de grote verrader hiervoor aanwijzen en erop zinspelen dat Brunswijk de huid van de Blaka man verkocht heeft aan de koeli. 

De realiteit gebiedt echter te constateren dat het de hindoestaanse bevolkinggroep is die de kennis in huis heeft om Suriname inderdaad te kunnen redden. En de ABOP leider weet dit ook heel goed, en wenst geen politiek meer te spelen met de NDP om het volk te beduvelen ter verrijking van de toppers. Brunswijk heeft blijkbaar een streep getrokken onder dit NDP scenario en dit NDP denken om het land in de bananen-republiek-stijl te houden. Maar de ABOP loopt met de VHP richting ontwikkeling a la Singapore, dus ver weg van de bananen-republiek. Het binnenland komt nu eindelijk aan bod, de grottse plannen liggen er. Iets wat de NDP in geen 40 jaren is gelukt. Integendeel zijn met de grondenrechten van de Inheemsen en Marrons partij politieke bonzen rondom de NDP bevoordeeld, zonder dat er enige ontwikkeling is gebracht. Met de ambassadeur in Nederland, Rajindre Khargi die toegang heeft tot belangrijke Nederlandse politici, ondernemers en de Nederlandse tweede kamer is een brug geslagen naar de Surinaamse ondernemers in nederland en in Suriname. Rajindre Khargi heeft een netwerk opgebouwd in beide landen en geniet op elk vlak het vertrouwen van ondernemers en politici. Er is geen enkele keuze beter dan deze keus voor het ambassadeurschap. Dat Rajindre Khargi niet helemaal voldoet aan de wettelijke vereisten, kan niet de doorslag geven boven de ontwikkeling van Suriname en de enorme bijdrage die duizend maal groter is dan iemand die wel voldoet aan wettelijke vereisten en voor de rest totaal geen kennis, vertrouwen en netwerken heeft in beide landen. De omstandigheid gaat in dit geval dus boven de wet. De belangen van een geheel land hangen niet af van de wet maar van de man. En niets gaat boven de belangen van een natie. 

BRUNSWIJK TART DE RECHTSSTAAT IN DE KWESTIE ADHIN MET ZIJN POLITIEKE INMENGING IN RECHTSZAKEN.21 november 2020 08:29 UTC+0

Er lopen twee dingen door elkaar maar het is een geheel. De kwestie bij de politiebond en de Procureur Generaal en de aanhouding van  Adhin. In beide kwesties is de vice-President Brunswijk betrokken. DE NOTULEN ZIJN UITGELEKT, naar de politie. Rara wie zou daar schuldig aan zijn? Niet de VHP denk ik. Het is bekend dat binnen de NDP en de ABOP de achterban hun leiders vereert als LEVENDE GODEN. 

 Als ze moeten kiezen tussen God en hun leiders, kiezen ze voor hun leiders. 

Door Brunswijk te horen is gedemonstreerd dat de rechtsstaat werkt. En dit zind de narcist en macho egoist Brunswijk niet, dat hij is gehoord door de rechter commissaris inzake een NDP case van vernieling, fraude en verduistering. De hele samenleving zal vanwege de ongeoorloofde uitspraken van de vice-president Brunswijk dat Adhin moet worden vrij gelaten, gaan oordelen en dat geeft weer regeringsstrubbelingen. Dit is precies wat de NDP wilde aan de vooravond van de onafhankelijkheidsviering. Het lagere rechterlijke orgaan van de Rechter Commissaris heeft Adhin in het gelijk gesteld maar de hogere rechterlijke instantie het Hof van Justitie velt het eindoordeel en wordt nu met de uitspraken van Brunswijk beinvloedt. 

De NDP heeft Brunswijk in een vuil scenario betrokken inzake vernieling en verdwijning van dure apparatuur op het kabinet van de vice-president bij de wisseling van de wacht. De zaak Adhin als gewezen vice-president begint niet toevallig bij Brunswijk als huidige vice-president. Waarom gebeurde alles op het kabinet van de vice-president en niet op het kabinet van de president?

You can take the man out of the gutter, but you can’t take the gutter out of the man. Brunswijk is waarschijnlijk bang gemaakt door de NDP dat hij wel eens de volgende kan zijn die “zomaar” wordt opgepakt. Want zie hoe er geen rekening wordt gehouden met de gewezen ambtspositie van personen zoals Adhin, de ex-vice president. Brunswijk ziet de bui al hangen, vooral ook omdat de NDP gehamerd heeft op “een politie staat” in wording. De NDP-er Amzad Abdoel sprak zelfs over ” fascisme”. Steeds wanneer je denkt dat Ronnie Brunswijk zijn vice-presidentschap in eenheid met de president uitvoert, steekt de NDP er weer een stokje tussen met gewiekst opgezette scenario’s. In rascistisch bedekte termen wordt de regering neergezet als een “koeli-regering” die vroeg of laat de “blaka-man” zal gaan achtervolgen. Een “koeli-regering” die de Marrons gepakt heeft door via de ABOP in het binnenland te komen met hun diaspora kapitaal. Ronnie Brunswijk is de enige persoon die hier een stokje voor kan steken zodat de VHP regering bakzeil haalt. Brunswijk is op deze manier enorm veel credits aan het opbouwen bij de “blaka man” en kan in 2025 met steun van de NDP wel eens de macht van de “blaka-man” tegen de “koeli” herstellen. De Mapane beweging en de Black lives matter beweging zullen politiek worden ingezet. Deze politieke strijd loopt dwars door de acties van de rechterlijke macht. De rechterlijke macht is door de NDP gepolitiseerd en dat is wat de NDP nu aan Brunswijk laat zien, als zou vanwege politieke uitspraken van Adhin, de rechterlijke macht hebben ingegrepen. Omdat de ABOP de portefeuille van het ministerie van Justitie en politie in handen heeft en nauw moet samenwerken met het Openbaar Ministerie, kan er van inmenging worden gesproken als de vice-president zich bemoeit in zaken die niet op zijn bord liggen. Dan komen wij in politiek vaarwater waarbij Brunswijk zijn macht misbruikt. Dit terwijl de President inzake dezelfde rechtsgang zegt: De president zei in De Nationale Assemblee dat de regering zich niet inmengt over de manier waarop de rechterlijke macht haar werk doet.”

Brunswijk spreekt niet op persoonlijke titel, dat is de grote verwarring. Hij misbruikt zijn ambt herhaaldelijk om politiek te scoren. Dat doet hij ook continu met allerlei geldelijke donaties aan zieken en studenten. Brunswijk gedraagt zich als Robinhood, Maffia baas, de grote weldoener en de koning van het binnenland. Brunswijk kan zich zo opstellen omdat de NDP hem als de reddende engel ziet uit handen van de VHP. In dit dubbel spel zit Brunswijk, in deze dubbele agenda stelt hij zich continu op in de regering. Een man die doet wat hij wil en zich niet laat richten of leiden door niemand, dat hij met de wet geen zaak heeft als het om zijn belangen gaat. In de kwestie Adhin is Brunswijk door de R.C. gehoord, en dat op zich was al een ernstige blamage aan het adres van de regering.  Door zijn dubbele agenda rijdt de vice-president de hele nationaal-economische ontwikkeling voor de voeten, alleen omdat hij de kapitein op het schip wil zijn. De president Santhoki is hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd, vroeg of laat brengt de naaste medewerker, de huidige vice-president Ronnie Brunswijk, het gehele schip tot zinken. Want het gaat Brunswijk nog maar om een doel, en dat is het hoogste ambt te bekleden in 2025. Dat is zijn koers en hij geeft nu uit wat hij in 2025 dubbel en dwars denkt te gaan verdienen wanneer hij niet alleen maar koning van het binnenland is, maar ook nog keizer van de republiek Suriname. Time will tell.

VAN ONAFHANKELIJKHEID NAAR BROEDERSTRIJD! DESI BOUTERSE BOUWDE OP DE ARMOEDE & RASSENTIMENTEN ZIJN IMPERIUM! 23 november 2020 13:40 UTC+0

Het nationaal leger, de politie en de ambtenarij zijn verkapte sociale diensten gemaakt, waar vooral laagopgeleide creolen in dienst zijn genomen. Deze onderdanige figuren worden voor allerlei hand en spandiensten ingezet door hun meerderen. Militairen worden ingezet door een minister Benschop die als het ware een eigen uitzendbureau runt binnen het leger. De militaire leidinggevenden ontlenen hun macht aan de uitbuiting van hun collega’s. Met laagopgeleiden valt er politiek te bedrijven, het patronage is ons bekend. Maar onder het regiem Bouterse zijn ook laagopgeleide vreemdelingen ons land ingekomen, wat tot het eerste vluchtelingen kamp heeft geleid in Suriname. Cubanen hebben Suriname onder het regiem Bouterse gebruikt om uit hun land weg te komen, zogenaamd verblijf te zoeken in een zuster-socialistisch regiem. De waarheid echter is dat de laagopgeleide Cubanen hun vaderland gewoon ontvlucht zijn en nu de weg zoeken naar de VS. Over deze groep zegt de Cubaanse ambassadeur: “ ‘Maar’, zegt de ambassadeur’, ‘de echte situatie is, dat ze willen verhuizen naar de VS. Eerlijk gezegd kennen ze geen Nederlands, Engels, de meesten hebben hun studie niet afgemaakt. Naar mijn mening hebben ze gefaald. Ze faalden groot, omdat ze niet studeerden in Cuba, waar studies gratis zijn. Ze zouden nu een betere positie kunnen hebben om te immigreren. Cuba gaf de mogelijkheid om een betere optie te kiezen, een beter leven, maar ze ontwikkelen hun intelligentie niet. Om die reden hebben ze geen goed werk gevonden

De socialistische regiems zijn finaal voor de gek gehouden door Desi Bouterse. De couppleger was “a puppet on a string militair” in leger uniform misbruikt door een witte man in korte broek, kolonel Hans Valk. Leger uniformen in Zuid-Amerika belichamen daadkracht, dictatuur en revolutie. Bouterse misbruikte het leger voor zijn socialistische syndroom, de wapens opnemen tegen zogenaamde onderdrukking sprak tot de verbeelding van jongeren en arme mensen. Bouterse had in de roos geschoten. Het paard van troje was in de hersenen van het volk geplant. Een gespleten denken maakte zich meester over grote delen van ons volk. Aan de basis was er de zogenaamde bromtji djari maar aan de top had Bouterse zijn mannetjes op vitale posities gepositioneerd: ALLEMAAL CREOLEN, een enkele uitzondering daargelaten om de aandacht af te leiden. Een voorbeeld is de vice-President Ashwin Adhin, een gecreerd monster van Frankenstein, die zelfs Andre Misiekaba voorbij was gestreefd en door Bouterse persoonlijk alle kanten op gebogen kon worden. Andre Misiekaba hield de eer aan zichzelf. Adhin bleek de gevaarlijkste factor indien Bouterse de macht zou verliezen. Wat ook geschiedde. Met de verdwijning van de minister van financieën na de machtswisseling was de kans enorm groot dat ook de vice-president zou verdwijnen. De aanhouding van Adhin is mogelijk zelf om zijn eigen bestwil geschied, want wie kan bevestigen of ex-minister Gilmore Hoefdraad nog in leven is. Adhin is voor de nieuwe machthebbers een uitgesproken belangrijke kroongetuige die niets mag overkomen. Die uit de klauwen van Desi Bouterse gehouden moest worden. Wat Adhin al verklaard heeft achter de schermen van zijn aanhouding zal voor Bouterse een raadsel zijn. De deal die achter de schermen met Adhin gesloten kan zijn, zal voor Bouterse een raadsel zijn. Zo werkt de macht achter de schermen. Wij hebben te maken met maffia praktijken vanuit beide kanten, de zittende macht alsook de verdreven macht. Wij moeten niet naief zijn en denken dat alleen aan de voorkant van de macht, de macht bedreven en uitgeoefend wordt. Aan de achterzijde is het onzichtbaar, daar regeert de onzichtbare hand, waarover Desi Bouterse altijd sprak.

SLUITSTUK TIJDPERK BOUTERSE: PROCESSEN BOUTERSE, HOEFDRAAD, ADHIN, VEIRA & CORRUPTIE ONDERZOEKEN. 

27 november 2020 21:57 UTC+0

Desi Bouterse heeft een inschattingsfout gemaakt. Onder het regiem van Bouterse is  Robert van Trikt erin geluisd en door het Openbaar Ministerie vervolgt. Maar Bouterse had gedacht de verkiezingen te winnen en de rest van de “boeven” zoals Hoefdraad en Kromosoeto de hand boven het hoofd te houden. Maar Bouterse verloor de verkiezingen van 25 mei 2020. Het kwaad van Bouterse was al geschied met de opsluiting van de ex-Govenor van de Centrale Bank (CBvS) Robert van Trikt. De nieuwe regering ging verder met de zaak van Trikt en kwam zo op Hoefdraad en Kromosoeto. Desi Bouterse liep direct gevaar, want had justitie  Hoefdraad dan kwam men bij Bouterse. Daarom moest Hoefdraad spoorloos verdwijnen, zodat de grote vissen buiten schot bleven. 

Het tijdperk van onderonsjes en tete a tetes van politieke toppers bij overtredingen en strafzaken is voorgoed voorbij in Suriname. Wie een scheve schaats rijdt wordt vervolgt. Wij moeten leren begrijpen dat alleen door de regels van de democratie, de onafhankelijkheid van de 3 machten te gehoorzamen, en het geloof in de rechtsstaat wij een minder corruptieve samenleving kunnen opbouwen. 

ORDENING & REORGANISATIE VAN DE STAAT, RECHTERLIJKE MACHT, LEGER, POLITIE, DOUANE, VEILIGHEIDSDIENSTEN & HET BINNENLAND! ELIMINEREN VAN DE STAAT IN EEN STAAT GEDACHTEGANG VAN DESI BOUTERSE!

1 december 2020 12:24 UTC+0

Zowel de PALU als de NDP leiding weten dat het nieuwe tijdperk afrekent met de MAOISTISCHE EN LENINISTISCHE WAANZIN van het opbouwen van een SOCIALISTISCHE STAAT in Suriname. Het volk heeft deze gedachtengang afgestraft op 25 mei 2020.  Suriname wil eindelijk op een volwassen manier deelnemen aan de wereldpolitiek en de wereld economie. Wat Bouterse gedaan heeft is zich met socialistische leuzen verrijken over de ruggen van ons volk. Nu hij steeds meer terrein verliest heeft hij het weer over wapens. ” Volgens Bouterse kan wat zich nu in Suriname plaatsvindt alleen met de wapens worden bestreden. Hij doelde hiermee op het kapitalistisch systeem dat de huidige regering onder leiding van Chandrikapersad Santokhi heeft ingevoerd in plaats van het sociaaldemocratische dat bij de revolutie in 1980 is ingezet en volgens Bouterse het juiste systeem is voor Suriname.

Bouterse gaat maar door met zijn ernstige staatsgevaarlijke uitspraken. Nu hij zich op 29 november achter een verklaring heeft verscholen inzake zijn verschijning voor de Krijgsraad, gaat de veroordeelde Bouterse een stap verder door rascentimenten aan te wakkeren en een gewapend conflikt in Suriname uit te lokken.

PRESIDENT SANTHOKI SLUIT DE GELEDEREN EN ISOLEERT BOUTERSE STEEDS MEER.

Het antwoord van President Santhoki is iedere keer weer het juiste antwoord, namenlijk werken aan de totaal scheef gegroeiede grondvesten van leger en politie en het misbruik van de macht. Santhoki is bij iedere aanval van Bouterse steeds meer zijn macht aan het afbreken binnen de structuren die Bouterse heeft ingezet om de regering Santhoki te destabiliseren. Binnen de politie macht zijn de wilde uitspraken van de vakbond ook niet van de poes geweest na de uitspraak van de  President dat meer dan 70% van de politie recruten niet voldoet aan de gestelde eisen. 

BRUNSWIJK ELIMINEERT DE POLITIEKE INFILTRATIE VAN DE NDP

Ronnie Brunswijk zei eerder al dat als Santhoki valt, hij dan ook valt. Dit gegeven van zijn macht zal hij niet te grabbel gooien om de NDp haar zin te geven de regering te destabiliseren. Wat de NDp in de kwestie Adhin aan de samenleving laat zien, is dat zij geen grijntje respect heeft voor de scheiding der machten. De NDp blift politiek stoken om de regering via Ronnie Brunswijk en de ABOP te laten vallen. Een pluimpje voor de ABOP en Brunswijk dat hij hier niet in trapt. De verdeel en heers tactiek van de NDP en haar leiding is mislukt. De NDP kan de opstelling van Brunswijk maar niet verdragen. Op hun facebook pagina’s wordt breed uitgemeten hoe Brunswijk zich laat misbruiken. Voorheen door de kolonisator en nu door de VHP. (zie onderstaand bij meningen). Men doet vanuit de NDP er alles aan om Brunswijk los te weken, maar Brunswijk heeft nationaal en internationaal de toon al gezet en dat is zijn rug toe te keren naar Desi Bouterse en zijn NDP. Brunswijk heeft persoonlijk en politiek gezien ook geen andere keus. Het is de DNA  die  in de kwestie Adhin het prerogatief van spreken heeft en niet de uitvoerende macht, dus niet de politicus en vice-president Ronnie Brunswijk. 

DE CONTEXT 

Tegen de achtergrond van wapengeweld in 1980, het 8 decemberproces waarbij Bouterse rechtsstreeks vanuit de rechtszaal naar Ocer ging en de uitspraken deed, tegen de achtergrond van de huidige onrust binnen de gewapende machten, de arrestatie, gevangenhouding en in staat van beschuldiging stellen van Adhin door de DNA, de frustratie van Bouterse dat Ronnie Brunswijk de NDP de rug heeft toegekeerd, is de uitspraak van de leider van de NDP en de couppleger een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat. Hoezeer de woordvoerder dit ook probeert te verdoezelen, er is een ernstig strafbaar feit gepleegd door Bouterse. Opruiing en het opnemen van wapens tegen een zittende democratisch gekozen regering kan niet onbestraft blijven. 

ONTWIKKELING EN GEEN KRIJGSHEREN IN HET BINNENLAND! OLIE, NICKERIE & WEST-SURINAME ZIJN UPCOMING!

2 december 2020 11:13 UTC+0

Een krijgsheer is een militair en politiek leider die controle heeft over een beperkt gebied, meestal onafhankelijk van de centrale regering. Een krijgsheer is in essentie niet veel anders dan een roverhoofdman, bendeleider, of piraat die zijn ‘beroep’ op grote schaal uitoefent en daarbij een bepaald territorium onder exclusieve controle heeft. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsheer)

Brunswijk heeft openlijk verklaard met de ex-kolonisator samen te willen werken. Brunswijk heeft dus duidelijk kleur bekend, tot grote ergernis van Desi Bouterse en zijn NDP top. En de verdere ontmanteling door defensie minister Krishna Mathoera van leger officieren in het binnenland die persoonlijke bezittingen van NDP toppers bewaakten, heeft natuurlijk ook kwaad bloed gezet bij Desi Bouterse. 

Dat gedoe met de ex-Tukayana en verzoening met de ex- Jungle Commando leider Brunswijk geeft aan dat er met vuur gespeeld wordt door Desi Bouterse na zijn uitspraak van de wapens op te nemen regen het wettig gezag. Dat Iwan Wijngaarde van de Feydrasi van Afrikan Srananman aanwezig was met Brunswijk op de ceremonie van verzoening, geeft aan dat de verzoening geen scenario van Bouterse is. Want Iwan Wijngaarde was op 8 december pontificaal in beeld bij de kranslegging van de 8 december slachtoffers, iets dat voor het eerst zichtbaar is geweest. De toon is gezet geworden door de Feydrasi. Dat juist na een week van de uitspraken van Bouterse het oprakelen van het gewapende verzet in het binnenland ter sprake kwam, heeft waarschijnlijk meer te maken met een verzoek van de president om een signaal af te geven aan de gewelddadige Desi Bouterse. De uitspraken van de minister van binnenlandse zaken Bronto Somohardjo richting Desi Bouterse en zijn uitspaken over gewapend verzet, spreken ook boekdelen. Immers, Bronto Somohardjo van de PL werkt nauw samen met de ABOP, en heeft met Ronnie Brunswijk persoonlijk en politiek  een verbond gesmeed. Aangenomen kan worden dat in dit geval Brunswijk waarschijnlijk geen dubbele agenda heeft met Bouterse, maar integendeel een tegenwicht biedt in opdracht of verzoek van de president. Een nationaal standpunt is er ingenomen tegen de uitspraken van Bouterse.

De machthebbers zijn druk doende met de olie vondsten een welvarend Suriname te maken. Nickerie gaat hierin een cruciale rol spelen. West-Suriname zal inderdaad de tweede hoofdstad of misschien wel de eerste hoofdstad van Suriname gaan worden. Potentie zit in het westen met de olie. De regering zal een internationale luchthaven maken terwijl ook ee n diepzee haven zal verrijzen. Het binnenland zal niet meer alleen het monopoly hebben op economische ontwikkeling.

HET BINNENLAND, VICE PRESIDENT BRUNSWIJK, EX JUNGLE COMMANDO & TUCAJANA EN HET WETTIG GEZAG.

6 december 2020 21:02 UTC+0

De gehele Surinaamse samenleving is bezig de gelederen te sluiten en af te rekenen met de NDP leider. Van deze situatie denkt Brunswijk te profiteren om het binnenland als pressie factor in te zetten tegen zowel Santhoki als Bouterse. Brunswijk heeft zelf altijd gezegd hij gaat waar zijn voordeel is, hij is politicus en alles is mogelijk volgens zijn eigen zeggen. De President heeft niet getalmd en de PG/O.M. opdracht gegeven onderzoek te plegen naar de zeer opruiende taal van Bouterse op 29 november 2020.

Het maar steeds met allerlei politieke verklaringen uitkomen is nu omgezet in justitieel onderzoek.  Bouterse riskeert formeel 7 jaren gevangenisstraf met zijn oproep aan de jeugd om de wapens op te nemen tegen het wettig gezag. En precies op dit moment gaat Ronnie Brunswijk in de gedaante van ex-Jungle Commando leider de  verzoening aan met de Tukayana Amazones. Maar later blijkt dat niet met de werkelijke vertegenwoordigers van de Tukayana Amazones is verzoend.  Het gevaar, ook voor Brunswijk, blijft de  NDP leider Bouterse die niet geschroomd heeft op te roepen tot wapengeweld tegen de zittende regering waarvan de ex-JC leider nu vice-president is. Brunswijk en Santhoki zitten dus in hetzelfde schuitje tegen Bouterse en reageren afzonderlijk op de dreigende taal van Bouterse. De ABOP leider heeft in alle stilte de verzoening voorbereid en de rituelen uitgevoerd. Dit lijkt meer op een persoonlijke actie van Brunswijk. Maar kan ook misschien wel in opdracht van de president zijn geweest. Want het binnenland moet totaal onder de invloed van Bouterse gehaald worden. Maar voor Brunswijk is het binnenland zijn achterban en de VHP heeft geen enkele zetel in het binnenland gehaald. Dus Brunswijk stelt zijn positie alvast zeker in het binnenland op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2020. Brunswijk bereid dus tegelijkertijd twee paarden, waarvan een een trojaans paard is. En dat weet de president maar al te goed. Hereniging en eenheid van het totale binnenlandse gezag is een prerogatief van de zittende regering en is een enorme sterke factor om het hoofd te kunnen bieden aan elke dreiging van waaruit dan ook. Elke toekomstige regering zal rekening moeten houden met de krachtsverhoudingen vanuit het binnenland. En dat is wat de president ook doet.  De vice-president Brunswijk weet dit ook en heeft niet voor niets een Inheemse minister geplaatst als minister van toerisme. Met deze minister Jupithana toog Ronnie Brunswijk in de hoedanigheid van ex-JC leider naar het Mapane gebied voor zijn verzoening. De regering hield zich afzijdig. De vertegenwoordiging van de Inheemsen, de VIDS werd ook niet vooraf betrokken bij de verzoening. Het is een bliksem actie geweest van Ronnie Brunswijk. Blijkbaar om de NDP snel de pas af te snijden in haar snode plannen na de oproep van gewapend verzet door Bouterse. Of juist gebruik te maken van dit feit. Het kan enerzijds de bedoeling zijn geweest van Brunswijk om zo zijn eigen regering in bescherming te nemen, en anderzijds met de buit vandoor te gaan. Blijkbaar zijn de taken tussen de vice-president en de president goed besproken want de vice-president krijgt steeds meer een volwaardigere rol toebedeeld in wereld/buitenlandse aangelegenheden. Zo was de vice-president ook afwezig op het historische moment dat na 10 jaren herdenking van de 8 december moorden, een staatshoofd, de president aanwezig was.  Opvallend was ook de afwezigheid van de president op 10 december 2020 in de DNA inzake de in beschuldiging stelling van ex-vice-president Ashwin Adhin. Ronnie Brunswijk verscheen met een zonnebril op, tot grote hilariteit van het college. Een door de dokter voorgeschreven zonnebril, verklaarde de vice-president aan het college.  Behalve de vice-president Brunswijk zaten aan de regeringstafel nog 2 ABOP ministers en Bronto Somohardjo van de PL( pertjajh luhur). De VHP ministers schitterden van afwezigheid. Op deze manier wordt de NDP verder in verwarring gebracht omtrent de positie van Ronnie Brunswijk, daar de NDP er alles an blijft doen om de president en de vice-president tegen elkaar uit te spelen. Het antwoord van de regering, dus de president en de vice-president is om de NDP steeds verder naar onschadelijkheid te duwen. De eenheid van het regeerteam wordt naar de NDP toe steeds weer gedemonstreerd door acties zoals het uitnodigen van de Tucayana Amazones door de president. 

VERBINDEN OF POLARISEREN. 12 december 2020 06:54 UTC+0

Voor de verkiezingen van mei 2020 heeft de VHP willen verbinden met de Orange movement, wat goed gelukt is. Orange movement en de Mapane beweging zijn aan de macht en vormen een regering. Vanwege de verzwakking van de orange movement in het veld, krijgt de NDP de ruimte om te stoken en te polariseren. In Nederland is d scheidslijn al gemaakt tussen de stokers en de verbinders. De hindoestaanse groepering in Nederland probeert met de Nederlander samen te werken en de creoolse groepering is bezig met herstelbetalingen terwijl zij al helemaal niet meer zichtbaar zijn in de Nederlandse samenleving.  De Hindoestaanse groeperingen in Den Haag hebben van zich laten horen door iets nieuws te creeren in Nederland, namelijk een lichtjesfeest in de hele buurt rondom kerst. In het programma Hart van Nederland  op 11 dec 2020 werden drie hindoestaanse heren geintervieuwd. Een prachtig initiatief om zo een hele buurt in Den Haag, alle bewoners uit een buurt bij elkaar te brengen. De Hindoestaanse bevolkingsgroep in Nederland doet het goed in de politiek, ze hebben hun mandirs n moskeeën, hun eigen lagere scholen. In Suriname zien wij dezelfde ondernemende houding. De creolen doen het bar slecht in Nederland en in Suriname. De achterstand met de creool is volledig ingelopen en de Hindoestanen zijn zowel in Nederland en Suriname de creool voorbij gestreefd. De laagopgeleide creolen verzamelden zich achter hun uitbuiter Desi Bouterse en genoten van het patronage stysteem van handje ophouden en afhankelijk te zijn van de baas. De Hindoestaan ging studeren, zich scholen, ondernemen en zijn voorsprong werd hierdoor alsmaar groter op de creeol. En wat doet de creool nu, die roept om op basis van kleur zich te gaan bundelen. Maar dit is volslagen onzinnig want de klasse verschillen bij de creolen zijn inmens groot en de geschoolde klasse identificeert zich steeds meer mat de lagere volksklasse die zich maar blijft focussen op de “blaka buba”, slavernij en herstel betalingen. De discrepantie tussen de ontwikkeling en de eis  van de creolen is groot. Ze eisen van de Nederlander een ingewikkelde materie en tegelijkertijd blijven zij op dezelfde positie steken van laagopgeleiden. de creolen lopen achter bejaarde leiders aan zoals een Armand Zunder, Henk Herrenberg, Jules Wijdenbosch en Desi Bouterse. Deze heren hebben allemaal niks kunnen betekenen in de vooruitgang van de “blaka buba”, integendeel hebben zij de “blaka buba” zwaar misbruikt om zichzelf t van wat de ceool zichzelf hefe verrijken. De VHP met nu het gelag betalen van wat de creool zichzelf heeft aangedaan. Het is een fata morgana van de creool om te denken dat eenheid verkregen kan worden op basis van afkomst en ras. Vele zwarte mensen doen wereldwijd mee in de eeuwen oude tegenstelling tussen kennis en onwetendheid. Kennis maakt macht en rascisme ontkracht. Kennis maakt vrij en verbind en rascisme breekt af. Het is en blijft een voldongen feit dat wereldwijd er altijd sprake is en zal blijven van discriminatie tussen mensen die gestudeerd hebben en mensen die de kantjes ervan af lopen. Gestudeerde mensen zijn er onder alle bevolkingsgroepen en dat is de verbindende factor: kennis. De creolen zouden hard hieraan moeten werken om op een volwassen manier mee te doen op wereld niveau in plaats van te blijven zitten in de slachtofferrol want dit is een oase voor het aanwakkeren van  rascisme door zeer geslepen politici als Desi Bouterse of een Wilders in Nederland en een Donald Trump in de verenigde staten. Dus “blaka buba” unite op basis van kennis en niet op basis van kleur, achtergrond  of afkomst. Wetenschap en vooruitgang denken niet in kleur maar in capaciteit en kwaliteit, in productie en creatie. Ophouden als prooi te dienen om misbruikt te worden, is wat goed moet doordringen bij de laagopgeleiden in de samenleving. En helaas behoren de laagopgeleiden tot de creoolse klasse. In alle gededingen van de samenleving is dat zichtbaar en daarop anticipeert Desi Bouterse om een comeback te maken. De strijd is nu dus tussen kennis en wetenschap en achterstelling. Zwarten strijden mee aan de zijde van de waarheid en dat is niet de domheid. De NDP verzamelt de dommen en de toekomst zit bij de slimmen. Suriname heeft dat al bewezen door slim te stemmen op 25 mei 2020. Het is een gelopen wedstrijd want het is een natuurwet dat mensen de eeuwige vooruitgang koesteren en nimmer kiezen voor achteruitgang en onwetendheid. De kracht van de waarheid is veel sterker dan de kracht van de leugen die alleen met geweld en angst kan gedijen. Nu de angst en het geweld in Suriname geneutraliseerd is omdat Desi Bouterse en kornuiten hoog bejaarden zijn, kan Suriname verder ademen en consolideren wat zij verovert heeft op 25 mei 2020: de slimheid en de sleutel tot kennis en wetenschap en deze sleutel zal Suriname nooit meer uit handen geven. Ons volkslied staat aan onze zijde want “wans ope tata kemopo, wi sa sti kondre bun”. De mensen met de meeste kennis zijn nu aan de macht en den sa set eng met onderstuning van alle rechtgeaande denkers in Suriname met een gedegn opleiding. Suriname wil geen beleidsadviseurs met een oopleidingsniveau van enkele klassen lagere school. Dit patronage van de NDP is de inzet van de huidige strijd om af te komen van laagopgeleiden die de macht ruim 40 jaren hebben gehad in Suriname. Het tijdperk van dit “hoi-polloi” is voorgoed voorbij. De laagopgeleiden hebben Suriname naar de afgrond gebracht. Een zwarte bladzijde in de historie van Suriname. De realiteit is dat Suriname voorgoed uit deze droom is ontwaakt en pas vijf maanden de schreden heeft gezet op een nieuw pad van ontwikkeling, wat de VHP/ABOP/NPS regering maar niet gegund wordt. De NPS en de ABOP in de regering zijn zelf verward vanwege de “blaka buba” discussie, waar vooral de NPS geen raad mee weet. De Mapane beweging is immers een initiatief van Ronnie Brunswijk geweest. Maar nu blijkt om er politiek mee te scoren met een grote schare onontwikkelde achterban en niet om de “blaka buba” daadwerkelijk te verheffen. Want anders zou de VHP niet zo in de wielen worden gereden door het twee-sporen beleid van Ronnie Brunswijk. Zowel Brunswijk als Desi Bouterse kunnen politiek alleen overleven dankzij een laagopgeleide zwarte achterban. Over deze arme mensen hun ruggen hebben deze leiders hun rijkdom vergaard en zijn zij politieke macht hieraan gaan ontlenen. Met hun geld zijn zij de machtspolitiek ingestapt en wordt de “blaka buba” als kanonnenvoer en buffer ingezet tegen de trend van ontwikkeling die Suriname op 25 mei 2020 heeft ingezet. Wij moeten in ons land durven om de vinger op de zere plek te zetten en rauwe  analyses te maken, want dat heeft niks te maken met rascisme. Wie de wetenschap hoog in het vaandel heeft dient de waarheid want zonder waarheid is er geen wetenschap. Hoi-polloi denkers hun waarheid is waar, ieder mens heeft recht op zijn subjectieve waarheid, maar dat is noch geen wetenschap. Wetenschap is objectief en vereist kennis. Maar het probleem van met name de creoolse hoi-polloi, is dat zij altijd het hoogste woord hebben. Dit fenomeen van de “grote bek van de creool zonder kennis” is uitgebreid beschreven door Walther Donner. De gestudeerde creool en Marron doen mee met de kennis en wetenschap. 

HEROVERING VAN DE MACHT OFWEL ONTWIKKELING VERSUS MASSA-HYSTERIE. 23 december 2020 08:37 UTC+0

Het plan van Bouterse mislukte op 25 mei 2020, dus werd uit een ander vaatje getapt, dat van massa-hysterie, de rascistische kaart en de hetze tegen het voormalig moederland.

Maar wat er werkelijk aan de hand is in Suriname is dat er een metamorfose heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van het land. 

Een aardverschuiving in de klassen tegenstelling in Suriname heeft plaatsgevonden. Het gaat niet om de personen, de aartsrivalen Santhoki of Desi Bouterse, maar om overname van de macht door de middenklasse en de hogere volksklasse. Deze verschuiving heeft een etnisch tintje omdat de hoogst  ontwikkelden niet meer de creolen zijn, maar de hindoestanen die altijd al de kapitaalkrachtigsten zijn geweest in Suriname, de ondernemers. Vandaar de hysterie vanuit het kamp van de NDP, waar voornamelijk de hindostaanse groepering de NDP heeft verlaten. Vooral op social media wordt met name door de NDP achterban van zeer laagopgeleide creolen en marrons een enorme haatcampagne gevoerd tegen de president en zijn echtgenote, de first lady en spat het rascisme ervan af.

De middenklasse creolen verlaten ook de NDP

Hoogogeleide en kapitaalkrachtige hindostanen en de middenklasse creolen vormden een verbond en stuurden Desi Bouterse naar huis. Creolen en Marrons zijn cultureel verschillende etniciteiten en dat maakt de kracht van de regering olv de VHP zo sterk. De creoolse middenklasse echter heeft noch geen politiek huis gevonden en ziet de NPS niet als haar thuisbasis. De creoolse middengroep zit dus niet bij de NPS en niet bij de ABOP.

Een nieuwe creoolse politieke partij in de maak.

De politieke partijen DOE en A20 zijn een alternatief voor de weggelopen creoolse middenklasse uit de NDP en de NPS. De politieke verdeeldheid van deze middenklasse groepering zal snel moeten worden opgeheven en net als de VHP en de ABOP zal de nieuwe creoolse politieke partij een aanwinst zijn voor Suriname. We mogen onze ogen niet sluiten voor de realiteit, Suriname is niet alleen multicultureel maar ook multi religieus. De verschillende etnische groeperingen voelen zich nu eenmaal beter thuis in hun eigen huis, hun politiek of religieus huis. Het is derhalve geen misdaad als Surinamers de keuze maken om zich aan te sluiten bij andere groeperingen dan hun eigen etnische groepering. Iedereen kiest in vrijheid waar hij zich thuis voelt want niet iedereen heeft dezelfde ervaringen opgedaan in het leven. Maar zodra Surinamers keuzes maken buiten het eigen etnische huis dan worden zij betiteld als verraders en hielelikkers en house negro’s. Allebei verschijnselen voltrekken zich in een multie-etnische samenleving, en dat mag allebei omdat iedereen vrij is te kiezen waar hij bij wil horen en waar hij zich lekker voelt. Dit persoonlijk recht dient met respect begroet en aanvaardt te worden.

Waarom PRO en STREI geen aansluiting vonden.

De Surinaamse realiteit bestaat uit blokvorming. Er zijn drie grote blokken: Hindostanen, Creolen en Marrons. Er hebben veel meer voornamelijk creolen op de NPS gestemd dan op de ABOP. Die zwervende meerderheid zoekt nu naar een politiek huis en dat zal zij vinden bij het creoolse blok dat in de maak is met DOE en A20 en DA’91 en de SPA. 

Bovendien heeft de niet aansluiting bij PRO en STREI direct te maken met de jonge activisten-leiders en trekkers uit het veld voortgekomen, Curtis Hofwijks en Maisha Neus. De creoolse middenklasse is vaak ook hoogopgeleid en laat zich niet door laagopgeleide activisten zonder enige politieke ervaring op sleeptouw nemen. Het zijn zoals politici in Suriname zeggen, duidelijk nog politieke kuikens die nog nat achter de oren zijn. Die wel misbruikt zijn geworden door de oude politieke partijen en nieuwe avonturiers. Maar binnen de bevrijdingsstrijd van Suriname spelen de activisten geen rol van betekenis. Creoolse voorbeeld figuren zoals Steven Conthino, Gaetano Best of Serena Essed zullen zich niet gauw aansluiten bij STREI of PRO. 

Bouterse wist precies wat hij deed.

Surinamers zeggen: ” grontapu no e taygi sma sani.”. Dat klopt, maar wie ietsvan tevoren weet en toch doet, dan geldt:opzet ofwel “sabi du na espresi”. Zo is dat in het persoonlijk leven en ook in de politiek in Suriname. Weten wat de gevolgen zijn en toch doen, is wat volgende generaties aan ellende is nagelaten. Geen eenheid en een land in economische ellende, is de nalatenschap van Bouterse. Bouterse wist precies wat hij deed om de hindostanen uit het machtscentrum te houden. Tijdens het regiem Bouterse zijn op alle cruciale posities creolen gepositioneerd, van de doane tot de politie, van Centrale Bank Govenor tot defensie eenheden en noem zo maar op. Want de VHP was de ergste rivaal van de NDP en de persoon van Santhoki zelfs de aartsrivaal  van Desi Bouterse en clan.

Het rascistische plan van Bouterse mislukte op 25 mei 2020, dus werd uit een ander vaatje getapt, dat van massa-hysterie via facebook, de rascistische bijna oorlogvoering tegen de president en het uitspelen van de regering via ABOP en Ronnie Brunswijk maar ook de hetze tegen het voormalig moederland.

Maar wij weten wat er achter de tirade vanuit NDP gelederen schuilt, wij weten wat er werkelijk aan de hand is in Suriname, er heeft een metamorfose plaatsgevonden in de geschiedenis van de sociale stratificatie in het land. 

 Het gaat niet om de personen, de aartsrivalen Santhoki of Desi Bouterse.

Overname van de macht door een gecombineerde interraciale middenklasse en hogere klasse. 

Deze verschuiving heeft een etnisch tintje omdat de hoogst  ontwikkelden niet meer de creolen zijn, maar de hindoestanen die de leiding in het bestuur hebben. Vandaar de hysterie bij de NDP en met name op social media.

NDP heeft recht van bestaan.

De lagere sociale klasse verdient een betere leiding want is cruciaal voor de balans in de politiek. De NDP leiding heeft haar eigen belangen over de ruggen van de eigen achterban veilig gesteld en is de volksklasse juist enorm uitgebuit door haar politieke leiding. De arbeidersklasse verdient beter en haar belangen kan zij beter zelf beschermen door een nieuwe leiding binnen de partij te kiezen en de oude bonzen de wacht aan te zeggen.De NDP zou zich moeten ontdoen van het imago van coup en revolutie en zich moeten omvormen tot een sterke tegenpool van de middenklasse en hogere elite. Deze strijd zal moeten ontbranden binnen de NDp in plaats van de rascisme kaart uit te spelen tegen de VHP. Desi Bouterse zet alles op alles om te voorkomen dat zijn partij een nieuwe weg inslaat als volwaardige deelnemer op het politieke veld van Suriname. Ook als oppositie partij verdient Suriname een bijdrage vanuit de lagere volks milieus die zo enorm op achterstand zijn gezet door Desi Bouterse en zijn belangen dienende  NDP.

Misiekaba versus Adhin.

De paleis revolutie binnen de NDP is beslecht met de keuze voor Adhin. Misiekaba heeft eieren voor zijn geld gekozen en lastte  een persoonlijke rustperiode in. Het getuigt van geen moed en geen politiek-analytisch inzicht van Misiekaba in de werkelijke belangenstrijd binnen zijn politieke partij. Adhin daarentegen is de kroonprins en eveneens geen optie om de werkelijke belangenstrijd binnen zijn partij te leiden in het voordeel van de jaren lange uitgebuite volksklasse en achterban. De voornamelijk zwarte achterban van de NDP ziet de hindostaan Adhin absoluut niet als hun leider

HET PROBLEEM VAN DE ZELFVERHEERLIJKING VAN ACTIVISTEN & HUN HANDLANGERS 6 januari 2021 13:13 UTC+0

MIND CHANGING: DE CONVENTIONELE MANIER VAN DENKEN VERANDERT.

Er is meer iets loos met de burgers dan met de leiders. Suriname heeft een heftig probleem dat te maken heeft met de gevolgen van het krijgsheerschaps-denken. Elke zwakke schakel, elke activist denkt politieke analyses te kunnen maken en de regeerders van repliek te dienen. Social media media biedt hen een uitkomst met live uitzendingen op facebook waar iedereen zijn gal spuugt op medeburgers en het gezag van het land. Deze vorm van onbeschaafdheid en populisme is funest voor de personen in kwestie zelf, want wat op het internet wordt gezegd en geschreven is blijvend.

Dit is waarmee de NDP de samenleving heeft vergiftigd. Geweld gebruiken werd tot norm verheven. Niet studeren en rijk worden door te roven en te frauderen is wat de jongeren is geleerd. Want de gestudeerde mensen waren volgens deze NDP ideologie de grote dieven, dieven met witte boorden. Jongeren werden hierdoor vervreemd van de goede oude normen van hun ouders, de goede oude tijd van deskundig leiderschap. Persoonlijk geluk en avonturisme werd voor de jongeren belangrijker dan ingewikkelde vraagstukken over de ontwikkeling van ons land en van henzelf op te lossen. Ervaring van de straat werd boven kennis gesteld. Hit and run was veel belangrijker dan duurzaam werken naar zelfontplooiing en uiteindelijk een land helpen te ontwikkelen. Er ontstond letterlijk een twee deling in vele gezinnen. Ouders konden hun kinderen niet meer in het gareel houden. De funeste denkwijze van haat tegen de wit man werd vertaald naar smokkel in cocaine, wapens en mensen. De illegale manier van brood verdienen in de goudsector verblindde de jongeren letterlijk. De jungle wet van de sterksten heerste en mensen werden met alle gemak vermoord. Suriname heeft 40 jaren in deze sodom en gemora geleefd. De uitspattingen bereiken een hoogtepunt op het moment dat de verandering is ingezet op 25 mei 2020. 

Niets wordt beoordeeld op de inhoud, er wordt niet eens geluisterd en gelezen. Feiten worden niet weerlegd, maar deze groep Surinamers heeft het inhoudloze gescheld tot norm verheven. En volgens hen zijn ze dan kritisch. Men ventileert gewoon zijn of haar mening maar verheft de persoonlijke mening tot een visie hebben ergens over. Surinamers moeten echt terug naar school. Dat is de bron van het kwaad van dommigheid. Bouterse heeft zwaar misbruik gemaakt van dit ongeschoolde deel van ons volk die denken dat ze door anderen te beledigen en neer te halen in de ogen van hun toehoorders stijgen. 

De belangen van het volk worden door de regeerders veilig gesteld. Het beleid is het nationale doel verwezenlijken. Het is absoluut nonsens om de mening van burgers en activisten tot beleid te maken. En nog wel ongeschoolden die hun narcisme vertaald willen zien in beleid. De verandering van dit denken is ingezet met mensen zoals Cedric van Samson en Serena Essed. 

Hoe kan het ook anders, de jongeren die de NDP ideologie tot norm verhieven wilden niets weten van de productie en export van de economie. Want de krijgsheren wilden niet de economie van ons land diversificeren en stabiliseren, maar zelf rijk worden. De gehele deviezen voorraad en de goudvoorraad van de CBvS werd gestolen door de krijgsheren. Ook de kasreserves van de commerciële banken werd gestolen. Er werd grof geld verdiend door de krijgsheren die een paralelle economie introduceerden in Suriname, waarbij cambio’s zoals Chotelall van goedkope dollars werden voorzien en die speciaal aan het volk werden verkocht. De enorme lange rijen voor de Cambio  verkregen uit witwaspraktijken, leegroof van de banken en bedriegerij van de Amerikaanse Centrale Bank (FED), zijn in het geheugen gegrift.

Betekenis:

Het Federal Reserve System of de Federal Reserve (informeel ook wel The Fed) is de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De Bank wordt bestuurd door de Board of Governors die door de President van de Verenigde Staten wordt benoemd.

De formele economie werd zo kapot geslagen door het krijgsheerschap. De dollarschaarste was een feit. Geen goedkope dollars voor import dus enorme prijsstijgingen. De geroofde dollars werden duur doorverkocht aan handelaren en ondernemers.

WANNEER DE DEMOCRATISCHE GEEST EENMAAAL UIT DE FLES IS, BLIJKT DOMHEID UNIVERSEEL. AANVAL OP DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT IN VS DOOR BESTORMING PARLEMENT/CAPITOOL. 7 januari 2021 06:51 UTC+0

Opruiing van President Trump en de opruiing van Bouterse met de oproep de wapens op te nemen tegen een wettig gezag zijn dezelfde symptomen van machtsdronkenheid en het verdedigen van eigen belangen.

President elect Joe Biden sprak de natie na de bestorming van het Capitool toe met de volgende woorden, die op het lijf geschreven zijn voor Suriname. Het is alsof Joe Biden de Surinamers toesprak met zijn volgende statement: ” De woorden van een president zijn belangrijk. Het maakt niet uit hoe goed of slecht die president is. In het beste geval kunnen de woorden van een president inspireren. In het slechtste geval kunnen ze opstoken. En daarom roep ik president Trump op om nu op nationale televisie zijn eed te vervullen en de grondwet te verdedigen en een einde aan dit beleg te eisen. Het Capitool bestormen, ramen in te slaan, kantoren en de Senaat bezetten, bureaus doorzoeken. In het Capitool, in het huis van Afgevaardigden, het bedreigen van eerlijk verkozen vertegenwoordigers, dit is geen protest, dat is een opstand. De hele wereld kijkt. Net als zoveel andere Amerikanen ben ik in shock dat Amerika, zo lang een baken van licht en democratie, nu in iets donkers is veranderd. De komende vier jaar moeten we werken aan herstel van de democratie, fatsoen, eer, respect, de rechtsstaat. Simpelweg fatsoen, het gaat om problemen oplossen, naar elkaar omzien. En niet het vuurtje van haat en chaos opstoken. Maar vandaag leert ons op pijnlijke manier: democratie is teer. En om het te bewaken heb je mensen van goede wil nodig, leiders die op durven te staan. Die niet uit zijn op macht of persoonlijk gewin, maar die letten op algemeen belang. Wat moeten onze kinderen wel niet denken als ze tv kijken, en wat ziet de rest van de wereld? Amerika is zoveel beter dan we vandaag hebben gezien.”

De onderliggende boosheid van de Republikeinse Trump aanhangers is divers. De Cubanen willen geen communistische regering, zoals zij de regering Biden-Harris typeren. De arme witte Amerikanen willen geen zwarten in het bestuur van het land. Een Obama was hen genoeg. En dan is er de beweging van Complotdenkers. Bij  de zwarte mensen mensen is het Louis Farrakhan die de zwarte gemeenschap complot theorieen voorpredikt. In Suriname probeert de Bouterse aanhang de BBB (blaka buba bundru) beweging van de grond te krijgen. De blaka man wordt door de ABOP en de NDP opgeroepen zich te bundelen. Maar tegen wie? We zijn toch allemaal Surinamers. De etnische cultuur wordt in Suriname ingezet voor enge politieke doeleinden. De etnische bundeling richt zich in Suriname rechtsstreeks tegen de hindostanen die de macht hebben overgenomen van de creolen. Du moment dat Chandrikapersad Santhoki democratisch gekozen president werd, is het rascisme enorm toegenomen in Suriname. Het is geen toeval. het rascisme is inzet voor politieke macht volgens de primitieve politiekvoering. Het nieuwe denken in Suriname is deze vorm van politiekvoering overstegen omdat verdeeldheid van een volk geen ontwikkeling kan brengen. Verdeeldheid van een volk  kan geen herstel van een kapotte economie repareren en het fatsoen terug brengen in de samenleving. Precies dit is het doel van de primitieve vorm van politiek voeren door op de armoede van het volk een eigen imperium van macht te bouwen. Dit imperium van macht bouwen op de armoede van NDP aanhangers en overige delen van het volk is op 20 mei 2020 opzij geschoven. 

PARLEMENTAIR SYSTEEM MET CHECKS AND BALLANCES BETER VOOR DERDE WERELDLANDEN.

Als wij de “bananen-achtige” taferelen bezien die zich nu in de VS afspelen, dan is voor het evenwicht een parlementair systeem toch beter. In Suriname zien wij dat door het rascisme dat door de NDP gevoedt wordt, de regering toch stand kan houden omdat zowel Marrons en stadscreolen deel uitmaken van een regering geleid door de hindostaanse VHP. In de VS zien wij het rascisme in twee tegenover elkaar staande partijen staan, namelijk de REPUBLIKEINEN die veelal voor rascisten worden uitgemaakt en vooral door arme witte mensen wordt ondersteund. En aan de andere kant de DEMOKRATEN waar vooral de zwarte Amerikanen een huis hebben gevonden. 

DE MACHT LIGT NIET BIJ HET STEMVEE VAN WITTEN, IMPORT ZWARTEN versus AUTHOCHTONE ZWARTEN. 

Latino’s identificeren zich veel meer met de witte Trump aanhangers. Controversiele personen en groeperingen idem dito. 

DE MACHT LIGT BIJ DE STAAT: HET CONGRES/PARLEMENT.

Senaat en Huis van Afgevaardigden vormen tezamen het Congres, het Parlement dus met een wetgevende opdracht en een controlerende opdracht.Een democratische senaat en een democratisch huis van afgevaardigden zal het voor de democratische president makkelijker maken. In zowel de senaat als het huis van afgevaardigden regeren de democraten. Een walkover is het echter niet, want in de senaat moet bij zeer belangrijke wetgeving geen gewone meerderheid van 50 plus 1 stemmen gehaald worden, maar met een meerderheid van 60 stemmen. De senaat telt 100 stemmen plus de doorslaggevende stem van de leider van de senaat, die van de vice-president. In dit geval dus Kamala Harris. 

NANCY PELOSI IN HUIS VAN AFGEVAARDIGDEN.

De 80 jarige dame is ook herkozen. Een riante uitgangspositie voor de president elect, Joe Biden die op 20 januari 2021 geinaugureerd zal worden. 

BOUTERSE HEEFT DE SCHEPEN ACHTER ZICH VOORGOED VERBRAND MET ZIJN OPROEP HET RECHT IN EIGEN HANDEN TE NEMEN MET GEWELD. 7 januari 2021 09:04 UTC+0

De minister van buitenlandse zaken Albert Ramdin heeft de uitspraken van Desi Bouterse al besproken op het hoogste internationale niveau van de OAS. De secretaris-generaal van de OAS had zelf al geinformeerd naar de uitspraken over wapengeweld tegen de zittende regering. Wat ging er zo mis met Bouterse?

BAAS BOVEN BAAS. DE NDP BAAS WERD ZELF PUPPET ON A STRING.
Desi Bouterse werd pion in zijn eigen netwerk. De georganiseerde misdaad gebruikte de privileges en grondwettelijke bevoegdheden van president om geld te maken via Desi Bouterse. Waar gingen al de gestolen miljarden dollars naartoe? De cambio witwaspraktijken liepen via officiele overheidskanalen van de Centrale Bank. De onzichtbare maffia had Bouterse in de wurggreep. De volkspresident werd slachtoffer van zijn eigen krijgsheerschaps creatie.

Bouterse kon zich niet ontdoen van de maffia om hem heen. Bouterse werd gewoon de tussenschakel tussen zijn achterban en volgelingen en de hem overheersende maffia. Bouterse heeft het stokje reeds lang overgedragen en zijn eigen partij voor de gek gehouden en kapot gemaakt. Aan het eind staat de eertijds zo geprezen partijzitter er alleen voor. Hij gaat alleen naar het schavuit. Ook Desi Bouterse had dus zijn prijs. En Suriname met een maffia achterlatend die zijn tentakels binnen de gehele overheidsstructuur heeft verspreid. De huidige president Santhoki zal dit puin moeten ruimen. Het kan niet anders dan met behulp van de Amerikanen. Suriname is niet bestand tegen het internationale geweld van de in de overheidsstructuren binnengedrongen maffia. 

COÖRDINATIE VAN BELEID, DENKEN IN TIJDLIJNEN, FASEN, STRUCTUREN, PLANNING, PROCEDURES, DUURZAAMHEID, PAKKETTEN VAN MAATREGELEN, OORZAAK EN GEVOLG DOOR REGERING VAN STAATSMANSCHAP.

7 januari 2021 11:29 UTC+0

Deze enorme overgang van het denken in krijgsheerschap en macht naar een denken van wetenschap is het beste wat Suriname ooit is overkomen. Daarom duurt het zo lang voordat de trein kan beginnen met rijden omdat vele Surinamers nog steeds misbruikt worden door politieke partijen die enkel op macht it zijn. Voorbereiding en een structureel andere aanpak vergt nu eenmaal tijd. En begrip gaat zeer moeizaam. De wetenschap denkt positief, dat is het uitgangspunt van de wetenschap die altijd probeert te bewijzen hoe iets beter kan door te ontdekken waar iets niet goed functioneer. Dan pas kan er ontwikkeling gebracht worden. Dit positief denken, deze nieuwe invalshoek is wat de Surinamers op 25 mei 202o hebben gedaan. Er is getemd voor de nieuwe wind, de nieuwe beweging, de nieuwe denkwijze. Deze omwenteling van een groot deel van ons volk is door analytici vertaald als zouden de slim stemmers niet voor de VHP hebben gestemd maar tegen de NDP. Voor een klein deel klopt dit ook wel, maar de middenklasse heeft doelbewust slim gestemd, daar ook de NPS in aantal stemmen gegroeid is maar helaas door het kiesstlsel en de kiesregeling minder zetels behaald heeft dan de ABOP. De positieve zienswijze is zowel bij de stadscreool, de Marrons en de VHP duidelijk waarneembaar. Dit nieuwe wetenschappelijke inzicht is het nieuwe bindmiddel om gezamenlijk als volk op te trekken langs de weg van de wetenschap. eenheid van bestuur, beleid en leiderschap is niet zomaar uit de lucht komen waaien. Zeer respectabel van de president om hierin de ABOP leider die niet wetenschappelijk onderlegd  is, mee te nemen. De leider van de ABOP beseft dat het belang van zijn eigen achterban ligt in de ontwikkeling van alle Surinamers, en meer speciaal de achtergestelde groep van Inheemsen en Marrons die altijd misbruikt zijn geweest. Uit de achterstand geraken betekent dat het natuurlijke bondgenootschap tussen de regerende politieke partijen VHP, NPS en de ABOP de wil van de meerderheid van het volk vertegenwoordigd. Een volk die na tien jaren achteruitgang de juiste keuze heeft gemaakt. De val van Desi Bouterse en zijn kornuiten zal nooit meer ingehaald kunnen worden omdat wanneer een tijdperk van veertig jaren op haar hoogtepunt  verslagen is, het wetenschappelijk onmogelijk is om de schade vervolgens om te zetten in winst en nog meer voordeel. Het is onlogisch en daarom niet haalbaar en onrealiseerbaar. De NDP is op haar weg terug en de methode van besturen van een land door roof van de staat kan gecategoriseerd worden als STAATSTERRORISME.Aan dit tijdperk van staatsterrorisme kwam op 25 mei 2022 een einde.

TERREUR EN DE BBB BEWEGING IN SURINAME. 9 januari 2021 08:10 UTC+0

Rechtse aanhangers van president Trump die in november circa 74 miljoen stemmen kreeg maar de presidentsverkiezingen verloor van Joe Biden die zeven miljoen meer kiezers achter zich kreeg.

De staat heeft zich niet voor het terrorisme karretje van Trump laten spannen. De zittende president heeft een opstand teweeg gebracht door een deel van de politie het vuile werk te laten doen bij het Capitool. Hekken werden wijd open gegooid voor de Trump aanhangers om zo het Capitool te kunnen bestormen.  De zittende macht heeft de staat niet achter zich weten te krijgen door middel van een coup. Het Amerikaanse leger diende de staat, de grondwet, het hoogste gezag in de Vs, dat boven elke president staat. 

Maar dezelfde zittende president Donald Trump, bewapende leger en politie tot de tanden als het ging om zwarte protesten tegen zijn regering. Dan werd de staat en de macht wreedaardig verdedigd. Dan waren het staatsvijanden, de BLM beweging. Maar de bestormers van het capitool waren geen staatsvijanden van Trump. Zij waren als schild ingezet als eventueel de pleuris zou uitbreken. trump misbruikte deze witte mensen op een gruwelijke manier. op een even gruwelijke manier liet hij zijn relschoppers in de kou, met zijn verklaring waarin hij hun geweldadige bestorming van het capitool  afkeurde.

Maar ook de democraten gebruikten de BLM beweging om  het rascisme van Trump te benadrukken. 

Hetzelfde rascisme probeert de BBB in Suriname te forceren. Door op te roepen op 9 jan2021 bij het monument van Kwakoe te demonstreren tegen de regering, mikt zij op de zwarte medebroeders. En inderdaad, meer dan 95% van de opkomst bestond uit de zwarte achterban van vooral de NDP. En terwijl de wereld haar afschuw uitsprak tegen de bestorming van het capitool en de DNA voorzitter zijn afkeuring hierover uitsprak, trachtte de groep demonstranten juist de aandacht van de wereld te trekken met een poging het parlement te bestormen. Een trieste groep ongediciplineerden bij elkaar. Het is een bewuste burgerlijke ongehoorzaamheid die door de ‘blaka buba” wordt toegepast om de regering te destabilisern en uit te lokken. Damaru, de artiest en Sybrano Pique de activist zijn bewust bezig met opruiende activiteiten. Damaru met illegale feesten en Pique met illegale demonstraties. Maar de kruik gaat net zolang te water tot ie barst.Wanneer er hard wordt opgetreden dan wordt de regering rascisme verweten. 

Waar de NDP protesteerders, provocateurs en uitlokkers van geweld geen rekening mee houden is dat de ABOP deel uit maakt van de regering en het ministerie van Justitie en politie bemand. De ABOP leider is in zwaar ongenade gevallen bij de NDP omdat Ronnie Brunswijk de NDP heeft afgeschud en met de regering Santhoki tot nu toe achter eenheid van leiderschap, eenheid van bestuur en beleid staat. De ABOP en de NDP staan dus tegenover elkaar. En wanneer de geest uit de ABOP fles is, dan zullen de rapen zuur zijn voor de NDP protesteerders en oproerkraaiers. 

DE STAAT STAAT BOVEN ELKE MACHT, OOK VAN DE PRESIDENT. 9 januari 2021 08:17 UTC+0

DE OPMARS VAN DE SURINAAMSE VROUW. 9 januari 2021 08:26 UTC+0

EEN TACTISCH JUISTE STRATEGIE VAN VHP: ABOP NEUTRALISEERT NDP EN WAARBORGT DE BALANS VAN DE MACHT EN DE STAAT. 9 januari 2021 10:20 UTC+0

Ronnie Brunswijk zit feitelijk tussen de wal en het schip. Hij neemt deel aan een regering van modern westers staatsmanschap en tegelijkertijd herbergt hij in zich als persoon een denken van krijgsheerschap. Dit heeft te maken met zijn belangen in het binnenland als ondernemer en zoals hij zichzelf ziet als koning van het binnenland. Dit laat Brunswijk steeds hinken op twee benen en dit werkt zeer irritant door en remt de ontwikkeling van het anders denkende regeringsteam in Suriname. De meerderheid van het Surinaamse volk echter, heeft definitief gebroken met het krijgsheersschaps denken maar de feitelijke omstandigheden zijn niet met een druk op de knop weg te draaien. Suriname zit opgescheept met een overlevering van het Bouterse tijdperk  en een omstandigheid dat de Vice-PresidentBrunswijk nauw samengewerkt heeft met Desi Bouterse als coalitie topper en niet als machthebber. De rollen zijn vanaf 16 juli 2020  officieel omgedraaid. Met dit verschil dat Ronnie Brunswijk weliswaar de vice-president is en de eerste vervanger van de president, maar niet dezelfde verregaande  bevoegdheden heeft als de vertegenwoordiger van de staat Suriname, de president met een hem door de grondwet gegeven bijna oppermacht.

Macht en staat zijn geen synoniemen van elkaar. De macht is er om de staat te verdedigen door trouw te zijn aan de grondwet. Desi Bouterse waande zich macht en staat tegelijkertijd, vertrapte de grondwet en stelde die zelfs buiten werking na zijn coup van 1980.  Bouterse ontnam de staat het recht van bestaan door het structureel aansturen van een conflict binnen de trias politica met de rechterlijke macht. Het is de rechterlijke macht die als grote verdienste heeft dat zij met haar stellingname tegen de machtsdronken president heeft kunnen verkomen dat hij officieel het predikaat van L’etat c’est moi” kreeg. Met andere woorden, heeft kunnen verkomen dat Suriname een absolute heerser kreeg die de rechterlijke macht naar zijn hand kon zetten. Bouterse viel daarom vanwege deze tegenstand van de rechterlijke macht zowel de democratie als de staat aan omdat dit model niet paste in zijn model van krijgsheerschaps-denken. Met de rechters als zijn “futu-boi”s” wilde Bouterse net als vriend Nicolas Maduro van Venezuela letterlijk onfeilbaar zijn, gevrijwaard van het 8 december proces dat hem maar bleef  achtervolgen. Met de ABOP leider probeerde Bouterse na de verkiezingen van 2020 toch nog zijn tanende macht overeind te houden. Maar Ronnie Brunswijk besliste anders. Tot grote wrok van Desi Bouterse en zijn achterban. De aanval door karaktermoord op Brunswijk nam een aanvang. Op social media bleef niets meer heel van Brunswijk, er werd de draak gestoken met zijn slecht nederlands, zijn afkomst, zijn meer dan 100 kinderen, zijn opleiding en noem zo maar op. De aanval op Brunswijk nam een andere wending door de laatste uitspraken van Desi Bouterse om de wapens op te nemen tegen een zittende regering. Hiermee heeft Bouterse Ronnie Brunswijk volledig tegen hem in het harnas gejaagd. Want Brunswijk vertegenwoordigd als vice-president de macht en beschermt de staat Suriname. De staatsgevaarlijke uitspraak van Desi Bouterse kon niet anders dan dat de staat Suriname op moest treden tegen Desi Bouterse, wat ook geschiedde door de ABOP minister van Justitie en politie die om nader onderzoek vroeg aan de Procureur Generaal van het Openbaar Ministerie. Bouterse heeft ongewild met zijn uitspraak ook tegelijkertijd het krijgsheerschaps-denken bij Brunswijk onbedoeld verder naar de  achtergrond helpen duwen omdat Brunswijk alles zal doen om te bestaan binnen de huidige constellatie. Bouterse is aan zijn regering gekomen en dus persoonlijk ook aan Ronnie Brunswijk. Het huwelijk tussen de ABOP en de NDP is met deze uitspraak voorgoed voorbij. De NDP beseft als geen ander dat zij nu schietschijf en prooi is geworden van de zittende machthebbers. Als eerste zien wij de Marron broeders niet toevallig de NDP verlaten. Deze Marrons weten dat zij door hun ABOP broeders met open armen worden ontvangen, simpelweg vanwege hun afkomst. Anders is het met de creolen die de NDP verlaten. Deze groep ziet zich vanwege de moderne inzichten van de VHP, veel meer bij deze politieke partij aansluiten. De VHP heeft mede vanwege deze uitstap van de creolen uit de NDP 20 zetels kunnen behalen. De visie van politiek analisten is dat al zouden alle hindoestanen op de VHP hebben gestemd, de VHP niet meer dan 12 zetels had kunnen behalen. Aannemelijk is dus dat vele stadscreolen hun stem gaven aan de wetenschappelijke aanpak van de problemen door de VHP, zoals zij die kenbaar maakte in haar verkiezings propaganda. De orange movement sloeg hierbij zeker aan. Suriname wilde af van het primitieve geklungel van de NDP om een land te ontwikkelen. Bouterse was alleen maar bezig met macht consolideren. Surinamers zagen hoe Desi Bouterse zijn macht misbruikte door de staat niet alleen op haar grondvesten te ontwrichten, maar de economie van het land totaal te ruineren met vele leningen.

Brunswijk heeft Bouterse aan de kant helpen zetten. Dezelfde Bouterse die in 2016 de ABOP uit zijn regering schopte.

Brunswijk als vice-president dient de staat waar hij deel van uitmaakt. De NDP is nu de grote vijand van de staat.  De obstructie van Brunswijk binnen de regering is niet structureel maar komt voort uit zijn persoonlijke tekortkomingen wat zich vertaald in een krijgsheerschaps denken. Zijn gangster achtig gedrag en zijn Robin Hood instelling ademen dit denken uit. Zijn macht in het binnenland is voor de president niet bedreigend omdat Brunswijk meer voordeel heeft aan ordening in het binnenland zodat de ontwikkeling versneld kan plaats vinden. De regering heeft haar focus op het binnenland en Brunswijk vaart el wel bij als de ontwikkeling van het binnenland ook op zij conto geschreven kan worden. Bovendien is de vice-president zich ook bewust van het feit dat de staat Suriname met internationale versterking elke nieuwe opstand of guerilla vanuit het binnenland nu de kop kan indrukken. En notabene met ondersteuning van de ex-Jungle Commando leider. De NDP is dus gewaarschuwd. Hun Krijgsheerschap is met dit feit totaal verzwakt. Ronnie Brunswijk heeft veel grotere belangen te verdedigen en dat is door de NDP volledig uit het binnenland te doen verdwijnen. Immers, Brunswijk wil in 2025 President worden van Suriname dus heeft hij alle zetels nodig. Hoe het ook zij, de ABOP en de VHP zijn natuurlijke bondgenoten van elkaar en houden door gelijkgericht denken in het regeer accoord de balans erin wat betreft rascisme en ontwikkeling. De VHP met de ABOP erbij kan niet betichtigd worden van rascisme en de ABOP met haar ervaring in de binnenlandse oorlog kan de NDP neutraliseren en volledig onschadelijk maken. Ondanks het gestook van de NDP om zwarten te verenigen tegen hindostanen. De ABOP trapt daar niet meer in, want van een eenheid tussen zwarten kan geen sprake zijn vanwege de feitelijke verschillen en omstandigheden binnen de groep van zwarten.

BLAKA MAN TORIE. DE FEITEN EN WAT ER LOOS IS. 10 januari 2021 13:46 UTC+0

In Para en Coronie is er sprake van gezamenlijk familie bezit over lappen grond. Families vechten elkaar de tent uit met betrekking tot besteding van de gronden. Men gunt elkaar niet om ontwikkeling te brengen en geld te verdienen. Er is veel afgunst en jaloezie onderling dat gekoppeld is aan het geld en een bepaalde familie. De blaka man overstijgt zichzelf niet maar laat het kaas van zijn brood af eten door andere bevolkingsgroepen. Het is altijd die ” wit-man” of die Hindoestaan die de geschiedenis van de blaka man belicht en voor het voetlicht brengt. De expositie van Anton de Kom in het openlucht museum in Arnhem was een initiatief van een Hindoestaan. Het kwaku festival is uit handen van de blaka man gehaald vanwege grootschalige corruptie en de organisatie is in handen van een  Hindoestaan gelegd. Armand Zunder praat maar over herstelbetalingen maar de blaka man beweging krijgt niets voor elkaar van enige inportantie. Het zijn alleen maar praters die letterlijk in een organisatie zitten. Window dressing, but nothing happens. Het zijn acteurs. 

HET WERELDWIJD FENOMEEN VAN LICHT-BEÏNVLOEDBAREN. 73 MILJOEN TRUMP STEMMERS & 16 ZETELS VOOR DE NDP. 11 januari 2021 13:06 UTC+0

Bijna de helft van de Amerikanen staat achter Trump. De ziekte zit in Suriname en ook in de VS veel dieper. Ook in Europa zit het diep. Maar wat si die ziekte? Wat leeft er zo allemaal onderhuids? Zit rascisme in ons allemaal? Of is het een politiek instrument geworden?

Wij als auteurs doen onze uiterste best om een goed artikel te schrijven. Wanneer door de redactie van een gerenomeerd media huis het artikel gepubliceerd wordt omdat het aan gestelde kwaliteitscriteria voldoet, dan is verwachtbaar dat los van de inhoudelijke meningsvorming Surinamers dit respecteren met reacties van passend niveau. Wij moeten proberen iets toe te voegen aan de discussie in plaats van op Facebook karaktermoord te plegen met enorme scheldkanonades. Niet alleen in Suriname zien wij deze trend van niet onderbouwde inhoudelijke reacties. Social media biedt nu eenmaal een forum waar mensen anoniem hun frustraties kwijt kunnen en opruiend bezig kunnen zijn. De Twitter berichten van Donald Trump zijn het voorbeeld hoe heel snel olie op het vuur gegooid kan worden. Het fenomeen van “bezijden het onderwerp reactie” is universeel bij een bepaalde categorie: de licht-beinvloedbaren.

We zien deze polarisatie steeds ergere vormen aannemen in Suriname en in de VS. Er zijn zovele verklaringen en oorzaken hiervoor te noemen, maar in dit artikel beperk ik mij tot het politieke stelsel. Vanwege het politieke systeem van beide landen tellen niet alle stemmen even zwaar. In Suriname hebben wij te maken met een onrechtvaardig kiesstelsel waar niet alle stemmen evenveel gewicht hebben. In bv het binnenland en Coronie hebben stemmen een veel zwaarder gewicht. In de Vs zien wij hetzelfde verschijnsel waarbij stemmen in de swing states een zwaarder gewicht hebben. De NPS haalde meer stemmen dan de ABOP maar kreeg minder zetels. In de VS haalde Donald Trump in 2016 minder stemmen dan Hillary Clinton maar vanwege de swing states won Trump de verkiezingen. 

Een beter functionerende democratie voor Suriname zou zijn het aanpassen van het kiesstelsel. En als in de VS geen swing states waren maar een normale parlementaire democratie zoals in West- Europa waar alle stemmen even zwaar tellen dan had Trump waarschijnlijk niet meer dan een derde van de stemmen gehaald. Maar door het twee-partijen stelsel van republikeinen en democraten en de swing states is de polarisatie politiek verworden tot een arena, een kooi gevecht tussen twee partijen om de macht. Trump heeft echter met zijn weigering zijn verlies te erkennen, de grens van het Amerikanisme  overtreden door de grondwet te vertrappen en een regelrechte aanval te plegen op de democratie en de staat. En hiervoor zal hij boeten, omdat zelfs de president niet boven de wet staat.  Met of zonder zijn verklaring achteraf dat hij de opstand afkeurt heeft de Amerikaanse politiek genadeloos uitgehaald naar Donald Trump, ook binnen zijn eigenpartij.

Door het evenwichtiger politieke stelsel van de parlementaire democratie in Europa, zijn extreem rechtse politici als Geert Wilders en Thierry Baudet in Nederland, De Winter van Vlaams belang in Belgie en Mari Le Pen in Frankrijk uit het regeer centrum gebleven. De verdeling van stemmen over zovele politieke partijen, dit jaar 89 in Nederland, maakt dat de percentages zeer klein zijn van uitgebrachte stemmen op dit soort gevaarlijke rascistische partijen. Met een minderheid van de stemmen moeten zij de regeermacht delen in het parlement. 

Omdat Suriname een semi-presidentieel stelsel heeft, dingen er ook zovele politieke partijen mee in de verkiezingsstrijd en is de polarisatie zoals die in de VS plaats vindt in Suriname uitgesloten, vanwege coalitievorming maar ook omdat ons parlement uit slechts een kamer bestaat. In de VS bestaat het Congres(het parlement) uit twee kamers, het huis van afgevaardigden en de senaat waar nu de democaten in beide kamers de meerderheid hebben verworven. Op het moment dat in de staat Georgia de overwinning van de twee senaat zetels naar de democraten ging, brak de hel los bij de aanhang van de republikeinen o.l.v. de scheidende president Donald Trump.  

PERIODE VAN KRIJGSHEERSSCHAP: EEN NIET LEGITIEME PERIODE VAN ISOLATIE EN ONDERDRUKKING. 14 januari 2021 08:39 UTC+0

Venetiaan vindt dat vlaggen halfstok moeten op ‘Revodag’

PERIODE VAN STAATSMANSCHAP: DE LEGITIEME DEMOCRATISCH GEKOZEN PRESIDENT: VAN ISOLATIE NAAR PARTICIPATIE. 14 januari 2021 08:46 UTC+0

“Admiraal Craig S. Faller, commandant van the US Southern Command, heeft woensdag tijdens zijn eendaags bezoek aan Suriname de militaire vriendschapsbanden tussen beide landen verder aangehaald. Hij had een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi en Defensieminister Krishna Mathoera en zat om de tafel met verschillende kopstukken uit het leger.” http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/13/vs-en-suriname-halen-(militaire)-banden-aan/

En de lege huls, de man van het verzamelen van prentjes, Ronnie Brunswijk zat niet aan bij de besprekingen maar liet zich wel pontificaal fotograferen aan de zijde van de admiraal. Deze foto’s gaan de wereld rond, maar de Amerikaanse ambassadrice zal ervoor gezorgd hebben het dilemma van de president aan de admiraal te hebben uitgelegd. De vice-president pleegt continu opstructie, is het niet met chotelall in zee te gaan dan is het wel om in Nickerie als president ontvangen te worden door na de president te arriveren bij een bezoek aan Nickerie. Is het niet met uit eigen zak ongestructureerd als een robinhood de noden van burgers te ledigen, dan is het wel geld op straat te gooien of uit een helicopter zodat mensen als honden op een kluif afrennen. Het niveau van de vice-president is iets waar de president blijkbaar goed mee weet om te gaan. Het krijgsheerschaps denken en het zich als een krijgsheer profileren zal Ronnie Brunswijk niet afleren, zoals op de foto met de admiraal ook duidelijk waarneembaar is. Brunswijk is de man van zich beter voor te doen terwijl inhoudelijk alle kwaliteit ontbreekt. Brunswijk is de man die graag voor een dag voorzitter van de Nationale Assemblee wilde zijn. Allemaal fake, want in werkelijkheid is hij de man die de regeringsvergaderingen en bijeenkomsten aanstuurt bij afwezigheid van de president maar in feite leeg en hol is. En daarom speelt hij zich zo in de picture en overruled bijna het staatsmanschap van de president. Maar precies het tegenovergestelde gebeurd er. De Surinamer ziet juist door het wangedrag van de vice-president hoe groot de president is. Ook de aankondiging in de persconferentie van 13 januari deed de vice president het voorkomen alsof de president in een ongeoorloofde meeting met Desi Bouterse heeft gezeten, daar hij, Ronnie Brunswijk om 5 uur in de ochtend weg is gegaan en de meeting op het presidentieel paleis duurde van 19.00 uur tot 05.00 uur in de ochtend en hij vroegtijdig vertrok. Hiermee suggereerde Brunswijk dat de president dus onbetrouwbaar is. Het lage en gemene niveau van de vice-president is zeer storend maar de president corrigeerde in een lang vraaggesprek met de nationale zender de SRS en gaf de achtergrond van de meetings met ex-presidenten weer, verwijzend naar hoe belangrijk vreedzame overdracht is als wij het nu vergelijken met wat er in de VS gebeurd is tussen Trump en Biden en in Guyana tussen Granger en Ali. De president plaatste de ontmoeting met Desi Bouterse in een totaal ander perspectief, in het perspectief van staatsmanschap, waarbij hij ook aangaf dat ook met de ex-presidenten Venetiaan en Wijdenbosch gesproken wordt en dat hij zelf het voortsel deed om een raad van ex-presidenten in het leven te roepen daar alle know how van elke Surinamer ingezet dient te worden, en zeker dat van de authoriteit van een ex-president. In dit kader vinden de gesprekken plaats, en niet zoals de vice-president doelbewust de samenleving heeft geschokt met zijn mededeling, als zou de ontmoeting met Desi Bouterse een geheime meeting zijn en hij dus als vice-president de samenleving hiervan op de hoogte heeft gesteld. De vice-president Brunswijk praat telkens voor zijn beurt, ook ten aanzien van de kwestie Adhin en de vervanging van de leiding bij de gewapende machten. Wat is de reden dat de vice-president telkens zulk deviant gedrag vertoont? 

AFZETTEN PRESIDENT ALLEEN DOOR VERKIEZINGEN EN 2/3 MEERDERHEID ASSEMBLEE. 14 januari 2021 14:40 UTC+0

Tijdens de periode van krijgsheerschap heeft president Bouterse geregeerd naar willekeur. Maar elke fatsoenlijke en beschaafde democratische samenleving respecteert haar eigen regels en wetten. Regeren is een kwestie van het zich houden aan de grondwet en niet de grondwet naar eigen inzichten uitleggen en toepassen wanneer het een regering goed uitkomt of juist niet goed komt. Good governance is gebonden aan de grondwet, het bestuursrecht met bestuursbesluiten, comtabiliteitswetgeving en personeelswet. Kortom, niemand staat boven wet en recht, ook de president niet. De bijna structurele  bestuurlijke wanorde en burgerlijke wanorde en ongehoorzaamheid wat kenmerkend is geweest onder het regiem Bouterse, verdraagt zich niet met de nieuw ingeslagen weg van orde, structuur, organisatie, discipline, reorganisatie met prudent beleid, professionalisme, efficientie, integriteit, effectiviteit, transparantie, openbaarheid van bestuur, versterking van de Surinaamse waardigheid en onafhankelijkheid. Kortom, het geloof in eigen kracht, in eigen kunnen dat “w’o set en”. 

HET DEVIANT GEDRAG VAN DE VICE-PRESIDENT PAST IN HET KRIJGSHEERSCHAPS DENKEN. 16 januari 2021 15:51 UTC+0

HET 40 JARIG TIJDPERK BOUTERSE: VAN COUPPLEGER, DICTATOR NAAR KRIJGSHEER EN PRESIDENT. 17 januari 2021 15:35 UTC+0

Aan de hand van onze lijn der geschiedenis valt op te maken dat de ex-kolonisator het denken van de Surinamer goed kende. En met name het denken van de afstammelingen van de slaven en de Marrons. Het politieke bestuur in Suriname werd door de ex-kolonisator niet voor niets overgedragen aan Surinamers van Afrikaanse afkomst, die al lang voor de onafhankelijkheid baas in eigen huis wilden zijn. Dit sterk nationalistisch gevoel culmineerde in de onafhankelijkheid van ons land. Het onderbuik gevoel van vrij te willen zijn, had een zeer hoge prijs waar ons land tientallen jaren later letterlijk nog de zware rekening van betaald. Een nationale ontwikkelingsvisie na de onafhankelijkheid ontbrak totaal. Suriname was stuurloos en dobberde in kringetjes van economische stilstand en enorme ontevredenheid onder de bevolking. In dit klimaat van uitzichtloosheid en onderlinge verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen als gevolg van de doorgedrukte onafhankelijkheid en de uittocht van Surinamers naar Nederland, moest een doorbraak worden geforceerd. Immers, de revolutionaire wind dreigde vanuit het Zuid-Amerikaanse Bolivariaanse El Libertad denken in Nicaragua en El Salvador over te waaien naar Suriname. De volkspartij onder leiding van Ruben Lie Pau Sam was een reeële dreiging voor de ex-kolonisator dat de ex-kolonie Suriname voorgoed uit handen van Nederland kon glippen, zowel vanwege democratische verkiezingen als wel vanwege guerilla verzet zoals dat in Nicaragua en El Salvador plaats vond. Nederland nam geen enkel risico en herontdekte een denken vanuit de slavernij waarbij broeders onderling elkaar verlinkten en tegen elkaar vochten, aangezet door de ex-kolonisator voor een bordje linzensoep. Opstandigheid en insubordinatie van militairen was aanleiding van de coup van 1980. De illegale afzetting ging over in een illegitiem bestuur onder gezag van militairen. Een zittende democratisch gekozen regering en de (ceremoniële) eerste president van de republiek Suriname de heer Johan Ferrier en de regeringsleider, de minister-president Henk Arron werden gewelddadig afgezet. De eerste stap in het krijgsheerschaps denken en handelen was genomen. De volgende stap kon alleen maar erger worden en overgaan in dictatuur, nu het leger en de wapens in handen waren gevallen van een militaire krijgsheer die hiermee een land had overgenomen. Ook hier was er geen sprake van een ontwikkelingsvisie. Inmiddels woedde de guerilla oorlog in Zuid-Amerika en de krijgsheer Bouterse doopte zijn coup om tot revolutie. De socialistische terminologie vond ingang met de regering Chin A Sen en de totale omvorming van de staat werd aangekondigd in de 4 zuilen van de revolutie: (1.) Vernieuwing van de politiek-bestuurlijke orde.(2) vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde,(3) vernieuwing van de educatieve orde, (4) vernieuwing van de sociaal-economische orde.

Waar Nederland dus eerst bang voor was, gebeurde uiteindelijk met Desi Boutere die een land in de schoot kreeg geworpen en zowel het linkse als het rechtse kamp tegen elkaar uitspeelde om zijn macht te consolideren. Nederland had zich verkeken en moest corrigeren, want het was van kwaad tot erger geworden. Bouterse had macht geroken. De middenklasse en hogere klasse verzetten zich tegen de militaristische linkse onderwerping en al op 30 april 1980 werd door Wilfred Hawker, een van de coupplegers, een tegencoup beraamd die eindigde in zijn standrechtelijke executie. De krijgsheer Bouterse die inmiddels een burger regering had gevormd op 15 maart 1980 o.l.v. Henk Chin A Sen, die had in feite niets te vertellen. Krijgsheer Desi Bouterse had zowel politiek-militaire invloed als ook de feitelijke macht. Toen zijn macht op 11 en respectievelijk 15 maart 1982 op het randje sneuvelde met de Rambocus/Hawker coup nam de krijgsheer geen enkel risico. De tegenstand vanuit het volk tegen de krijgsheer zwelde steeds meer aan en op 8 december 1982 met de moord op 15 Surinamers, rekende de krijgsheer af met de tegenstand tegen zijn onderdrukking en opgelegde socialistische revolutie. De dictatoriale periode die al vroeg na de coup werd ingezet ging gestaag door, evenals het verzet tegen de dictatuur. Opnieuw werd het verdeel-en heers instrument als overlevering uit de slaventijd van verraad en broedermoord uit de kast gehaald, en dit keer tegen een illegitiem regiem onder leiding van de couppleger, krijgsheer en dictator. Niet vanuit Nederland zoals in 1980, maar vanuit het hart van de natie zelf, het binnenland, werd de gewapende strijd tegen de dictator in 1986 gestart. De tafel was gedraaid, Surinamers in Suriname namen de wapens op, gesteund door Surinamers in Nederland met een financieel en materieel aandeel van de ex-kolonisator. Het verzet tegen de dictatuur was dit keer zeer breed en in 1987 zwichtte het illegitieme regiem met de aankondiging van democratische verkiezingen, niet eerder dan dat er goedkeuring was gegeven aan een nieuwe grondwet, hetwelk in 1987 ook een feit werd. Surinamers verlangden naar modern denken in moderne sterke instituten en democratisch leiderschap in plaats van krijgsheerschap. De verkiezingen van 25 november 1987 werden grandioos gewonnen met 40 zetels door het Front voor democratie en ontwikkeling, waarvan Jaggernath Lachmon vorzitter van was. Ingenieur Ramsewak Shankar(VHP) werd op 25 januari 1988 president en vice-president werd Henk Arron. Tot die tijd, vanaf 8 februari 1982 tot 25 januari 1988 was de waarnemend president Ramdat Misier. De door Desi Bouterse opgerichte NDP behaalde slechts 3 zetels. Maar de krijgsheer Bouterse gaf niet op. Een ander instrument, de laagopgeleide volksklasse werd ingezet om het volk verder te verdelen ter wille van zijn comeback. Op 24 december 1990 werd door middel van een “telefooncoup” president Shankar uit zijn macht gezet omdat die de banden met Nederland aanhaalde, tegen de zin van de krijgsheer Bouterse die zelf eerder op 22 december 1990 zijn ontslag als legerleider had ingediend bij de president. Het leger dat in feite nog steeds de macht had, stelde Ivan Graanoogst aan als interim-President, om op 29 december 1990-16 september 1991 de macht over te dragen aan president Johan Kraag. De VHP president maakte plaats, totdat in 2020 wederom een VHP president gekozen werd. En weer zien wij hetzelfde liedje van voor af aan zich afspelen, een denken van krijgsheerschap dat ons land onderling blijft verdelen in rassen “koeli tegen blaka man” en alle rijkdommen slechts voor een kleine kapitalistische elite onder hen wil behouden, dit alles onder leiding van een krijgsheer, welke niet binnen VHP gelederen te vinden is.

Gestolen macht is de grondslag van alle ellende

 

Geplaatst op januari 26, 2021

 De oorlog in Suriname is er een van kennis tegen diefstal. Met andere woorden tussen beschaving en gangsterisme van krijgsheren. Gestolen macht, gestolen democratie van een eerlijk en beschaafd volk, alleen hierom al kan 25 februari 1980 nooit beloond worden als nationale vrije dag. Beloning betekent de wereld op zijn kop zetten. En dit is al die tijd gebeurd, upside down denken met als logisch gevolg verzet en dus verdeling van ons volk in twee kampen. Een kamp waarvan de meerderheid aansloot bij de mondiale norm van kennis, ontwikkeling en beschaving. En een minderheid die aan diefstal van de macht en de democratie vasthield met in hun kielzog een slaafse achterban die niet hoefde na te denken of hard te werken. Patronage van dienst en wederdienst tierde welig in dit pyramidaal opgebouwde stelsel van het krijgsheerschap. Dit niet vooruitstrevende slaafse denken bracht onaanvaardbaar gedrag met zich mee. Inhoud was totaal onbelangrijk, agressie en hebzucht werd de norm. De emancipatorische ontwikkeling van deze slaafse achterban kwam daarom niet op gang, zowel wat betreft de persoonlijke karakter vorming en ontwikkeling alsook de mentale vorming door scholing. De Surinaamse politiek kampt vanaf 1969 met dit probleem. Politieke propagandisten, activisten en vakbondsleiders als inzet voor politieke doeleinden onder het mom van arbeiders-  en volks belangen. Machtsverwerving was het einddoel van de oude politieke garde, inclusief de NDP. Gestolen macht zonder ontwikkelingsvisie is wat met het stelen door wegschieten van een democratisch regiem is gekomen. Illegale macht met illegitiem gezag is de schijnwereld waarin wij leefden onder militair gezag. De tijd waarin vakbonden regeringen naar huis stuurden werd onder Bouterse niet herhaald. Bouterse zette juist vakbonden in om zijn macht (in 2010 en 2015 verkregen door foefjes en trucjes) te consolideren. Zeven maanden van de nieuwe regering zien wij weer vakbondsleiders die zwegen, zich roeren. Wij leven thans onder de omstandigheid van een democratisch gekozen president met executieve macht en verregaande bevoegdheden. Het jaar 2020 was er een van onze zuur verdiende en heroverde gestolen macht en democratie. Met name de Marrons die volop emancipatorische ontwikkeling beleven op onze Universiteit, hebben hun kansen gegrepen, weliswaar op basis van etniciteit, maar toch. De zwarte bevolking wereld wijd doet hetzelfde en is in transitie. Dit gegeven heeft o.a. de Trumpisten zo gek gemaakt maar ons ook Kamala Harris geschonken. Onder zwarte mensen zijn er dus grote verschillen, de een is de ander niet. Wij hebben een lange geschiedenis van vooruitstrevende en emancipatorische denkers, onze vrijheidsstrijders, Elisabeth Samson en vele andere voorbeelden te over. Bij onze blaka buba (alle niet witte mensen) heeft er dus altijd al zwarte beschaving bestaan. Dat veranderde met 25 februari 1980. Nu moeten wij het kaf van het koren scheiden. Het jaar 1980 heeft ons een dure les geleerd, hoe braver de intellectuelen hoe slimmer de criminelen. Vanuit de hoek van het kaf worden rellen, opstand, bestorming, burgeroorlog gepropageerd. How low can you go, dat zelfs het instrument van rascisme wordt ingezet om machtsverwerving. Rascisme als instrument en geforceerde aanleiding om olie op het vuur te gooien zodat de vlam in de pan kan slaan en een regering het regeren onmogelijk wordt gemaakt. Op 25 mei 2020 heeft Suriname haar beste wapen ingezet, de relschoppers en stoorzenders zullen geen enkele kans van slagen hebben. Tact en wijsheid zal winnen, beschaving heeft de overhand. De ontevredenheid heeft niets te maken met rassen en blaka buba bundru. De discussie is het gebrek aan inhoud van de zwakke schakels. Alleen kennis doorbreekt scheidslijnen. Hierin zit onze gezamenlijke kracht op weg naar het veiligstellen en uitputten van onze natuurlijke rijkdommen, onze olievondsten en diversificatie van onze economie. Dit is wat de regering doet. De staat, dat zijn wij allemaal op een grondgebied. De regering, de Nationale Assemblee en de rechterlijke macht samen zijn dieners van de staat. De eerste burger, de president, verdedigt namens de grondwet samen met zijn volk de staat en de democratie met alle hem ten dienste staande middelen. De staatsrechtelijke domheid van de NDP om de trias politica te willen stelen met het twee handen op een buik van regering en DNA, is afgestraft. Door de plechtige belofte van onze huidige DNA geen verlengstuk van welke regering dan ook te zijn, is de juiste weg ingeslagen. Wij zitten op het goede spoor. Nu beleven wij de democratie. Zo verdedigen wij de staat, dus onszelf met ons verstand en ondersteunen wij onze regering die op haar beurt gestadige en duurzame economische ontwikkeling kan stuwen. Het tijdperk van populisme is voorbij. De middenklasse, de ruggengraat van elke samenleving, maakt zich op om haar heroverde positie te versterken. Bedrijfsleven en ondernemers doen hetzelfde. Suriname is in beweging, de tegenbeweging is kansloos. Met de herschikking van economie en samenleving is er veel huiswerk en geen tijd voor stoorzenders. Eigen verantwoordelijkheid eerst. De president noch de vice-president hebben macht en democratie gestolen, dus de beginsituatie is fundamenteel anders en de eis dat de regering naar huis moet is daarom volkomen absurd. Een land met een gestolen macht en democratie kon niet anders eindigen dan in grote armoede, materieel en immaterieel. De strafwet is nu aan zet wat betreft de ongekende corruptie. Kortom wij gaan terug naar de tijd van de beschaving en maken korte metten met de onbeschaafdheid van mensen die denken boven wet en recht te staan. De dieven van macht en democratie zullen niet opgeven en hun pionnen vooruit blijven schuiven op hun schaakbord. Dus om met de woorden van onze vice-president te eindigen: “We kunnen veel nederlagen (tegenslagen) tegenkomen, maar we mogen niet verslagen raken.” Dus forwards ever, backwards never!

 Mevr. A. Fernald

afernald34@gmail.com

https://www.dbsuriname.com/2021/01/26/gestolen-macht-is-de-grondslag-van-alle-ellende/

 

HET NDP PATROON VAN VERWARRING STICHTEN HOORT TOT EEN VAST MODEL VAN BEDROG EN MISLEIDING 28 januari 2021 14:18

De formele en de informele vraagstelling spelen door elkaar. En hier is de NDP meester in. De formele vraagstelling die oopt langs wet en recht is duidelijk. Daar kan het DNA lid op anticiperen en gewoon terug komen op zijn eerder besluit. Maar de andere issue is de informele vraagstelling en die is niet of Akiemboto wel of niet op eerder besluit mag terugkomen, maar waarom een verkeerde datum is gebruikt hiertoe en niet door hem gecorrigeerd is. Wat betreft de formele vraagstelloing is het antwoord dus, natuurlijk mag hij dat, omdat zijn eerder besluit gebakken lucht is en dus niet rechtsgeldig. De informele kant betreft de issue van het gesjoemel met data. En hier gaat weer iedereen aan voorbij.  Het sjoemelen met verkeerd gedateerde brieven en documenten schept de eerste verwarring. Want als een DNA lid een datum vermeld van het moment dat hij geen DNA lid was, dan kan de president daar geen rechtsgevolg aan verbinden.

Ondertussen waordt de verkeerd gedateerde brief de mediain gegooid en het hele maatschappelijk middenveld houdt zich bezig met het feit dat een NDP-er zich terug trekt uit het parlement en geen NDP lid meer wenst te zijn. De discussie gaat meer over de teloorgang binnen de NDP. Terwijl de eigenlijke bedoeling is om de president uit zijn tent te lokken om op een brief te reageren die niet valide. Gelukkig datv de president niet reageerde op iets wat niet bestond. Pas Toen de tweede brief van het NDP parlementslid kwam op 18 januari dat hij zijn eerste brief van 5 januari terugtrok, gaf de president hier rechtsgevolg aan door beide brieven door te sturen naar de parlementsvoorzitter. Iets wat niet bestaat kan niet teruggetrokken worden, dus twee niet bestaande brieven stuurde de president door. Omdat het proces van intrekking door de DNA niet was ingezet, logisch omdat tot 18 januari nog niets bestond en pas met een correcte datering van 18 januari een feit dat niet bestond werd teruggetrokken, toen pas was de tijd rijp voor de president te handelen door het parlement op de hoogte te stellen. In feite is er dus niets meer of minder gebeurd dan een storm in een glas water, en het NDP parlementslid dus gewoon DNA lid kon blijven, daar de procedure niet was ingezet. De fouten zijn bewust gemaakt, dit is het toegepaste model van Desi Bouterse en Jennifer van Dijk-Silos. Opzettelijk wordt er een babylonische spraakverwarring gecreeerd, maar president Chandrikapersad Santhoki is niet in deze gemene val getrapt. Anders was de blamage op zijn bord terecht gekomen. Nu is het aan de stommiteit van een parlementslid te wijten die zich weer heeft laten misbruiken. Het gaat om de voormalig directeur van een staatsbedrijf Grassalco dat zwaar in opspraak is. De president had mijnsinziens helemaal niemand moeten aanschrijven toen hijnde eerste brief had ontvangen, dat was nu juist precies de valkuil. De president heeft dit doorzien en juist gehandeld. Het parlementlid had uit eigen beweging achter zijn stomme fout van verkeerde datering moeten komen en de president opnieuw moeten aanschrijven met zijn verzoek en een correcte datering.Waarom deed de parlementarier dit niet in zijn brief van 18 januari?  De bal lag niet op de speelhelft van de president maar op de speelhelft van de heer parlementariër Sergio Akiemboto. Dan was de voortvarende president ook direct aan het werk gegaan. Maar de president deed dit nu niet, omdat hij zeer bekend moet zijn met de vele vuile onder de gordel streken vanuit de NDP. En opeens kwamen de voormalige adviseurs en juridische verdedigers van Desi Bouterse en zijn regiem hun mening breed ventileren in de media. 

AKIEMBOTO: WEG WAS NIET WEG VOLGENS NDP MAAR LAAT WAS WEL LAAT 1 februari 2021 10:47

Het tijdperk Bouterse kenmerkt zich door misbruik van wet en recht. Dit is de rode draad die door dit tijdperk in de geschiedenis loopt. Eigen interpretatie van de wet wanneer het Bouterse uit kwam. En wanneer het niet uitkwam werd het recht leidend en niet de wet in puur juridische zin. Vanaf 25 februari tot na de verkiezingen van 2020 is dit de inzet geweest in de strijd om macht.

In 2010 was het legisme leidend omdat het de NDP toen beter uitkwam. Laat was keihard laat, punt uit. 

Definitie Legisme: Het gehele recht wordt uitsluitend door de wetgever geschapen, zodat 

de wet de enige rechtsbron is. In het legisme zijn recht en wet identiek.(bron: 

NDP PLAATST STAATS APPARATEN OP EEN LIJN MET MET BURGERLIJKE ORGANISATIES

1 februari 2021 13:07

 Het Surinaamse Nationaal Leger zal de fout van 1980 nooit meer herhalen, omdat het leger van toen pas vijf jaren oud was in tegenstelling met het leger van 2021. Bovendien staat het leger achter de wil van het volk, dat door niet te frauderen de verkiezingen grandioos gewoonen heeft van de frauderende NDP die organisator was van de verkiezingen van 2020 en er alles aan had gedaan die verkiezingen te stelen. Middels fraude is dat de zittende  NDP regering niet gelukt en met een staatsgreep zal dat ook niet kunnen lukken omdat in dat geval het leger de democratie ondergraaft en de regeri ng Santhoki-Brunswijk alle middelen ij huis heeft om met buitenlandse steun de democratie en de rechtsstaat te verdedigen. Dat is de huidige sterke situatie van de president. Internationaal recht gaat voor nationaal recht en de wereld bewaakt de democratie. 

DECENTRALISATIE, KIESSTELSEL & VOLKSPARTICIPATIE 20 februari 2021 08:25

Een greep uit de wetgeving:

 

—De Ressortraad is het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan van het ressort. Leden van de Ressortraad zijn personen, die bij algemene, vrije en geheime verkiezingen in het betrokken ressort zijn gekozen, op de wijze als in de Kiesregeling bepaald.

Aan de leden van de Ressortraad wordt een bij staatsbesluit vast te stellen vergoeding per maand toegekend, ter bestrijding van de aan de uitoefening van hun werkzaamheden verbonden kosten.

De leden van de Ressortraad genieten maandelijks een bij staatsbesluit vast te stellen representatietoelage.

**De Ressortraad is belast met het toezicht op het door het Districtsbestuur met betrekking tot het ressort gevoerd dagelijks bestuur, voor zover dit niet aan een ander orgaan is opgedragen.

De Ressortraad oefent de in deze wet aan hem toegekende bevoegdheden uit, terwijl bij staatsbesluit of bij districtsverordening hem meerdere taken kunnen worden toevertrouwd.

.

—De Districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het district. De samenstelling van de Districtsraad vindt plaats na gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen in de ressorten van het betrokken district, op de wijze als in de Kiesregeling bepaald.

De Districtscommissaris van het betrokken district is Voorzitter van de Districtsraad; hij geeft leiding aan de activiteiten van de Districtsraad.

.

De vergaderingen van de Districtsraad zijn openbaar, uitgezonderd in bijzondere gevallen, waarin hij besluit om achter gesloten deuren te vergaderen.

Aan de leden van de Districtsraad wordt een bij staatsbesluit vast te stellen vergoeding per maand toegekend, ter bestrijding van de aan de uitoefening van hun werkzaamheden verbonden kosten.

De leden van de Districtsraad genieten maandelijks een bij staatsbesluit vast te stellen representatietoelage

.

**De Districtsraad is belast met de regelgeving en het bestuur van de huishouding van het district, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan andere organen zijn voorbehouden.

.

—Het Districtsbestuur

Het Districtsbestuur is het uitvoerend orgaan van het district.

Leden van het Districtsbestuur zijn:

a. de Districtscommissaris, die tevens voorzitter is; en

b. telkens één per Ministerie aangewezen vertegenwoordiger.

** Het Districtsbestuur is belast met het dagelijks bestuur van het district.

**Het is verantwoording verschuldigd aan de Districtsraad.

**Het verstrekt aan de Districtsraad de nodige inlichtingen, welke deze voor de uitoefening van zijn taak behoeft.

.

1. Het Districtsbestuur is bevoegd districtsbesluiten uit te vaardigen, ter uitvoering van een bepaling van een districtsverordening dan wel ter ordening van een op het district betrekking hebbend onderwerp, dat bij of krachtens de wet niet uitputtend is geregeld, voor zover deze bevoegdheid niet aan de Districtsraad of een ander orgaan is voorbehouden.

**Het districtsbesluit mag niet in strijd met enige wettelijke regeling of Regeringsvoorschrift zijn.

Aan het hoofd van het Districtsbestuur staat de Districtscommissaris, die de Regering in het betrokken district vertegenwoordigt.

.

—Het Dagelijks bestuur van het District

Het dagelijks bestuur van het district wordt gevormd door het Districtsbestuur, dat onderworpen is aan de controle van de Districtsraad.

**De Districtscommissaris coördineert de verrichtingen van de overheidsdiensten in het district en geeft leiding aan de voorbereiding van het beleid, dat door de Districtsraad met betrekking tot de huishouding van het district wordt vastgesteld.

. F.M.

Bron:

http://dna.sr/media/18735/wet_regionale_organen.pdf

http://www.gov.sr/media/168906/STAATSBLAD%201989%20NO.44.pdf

http://www.suriname.nu/101alg/grondwet22.html

http://www.starnieuws.com/…/welcome/index/nieuwsitem/48662

GEPOLITISEERD RASCISME. 22 februari 2021 09:35

In elke discussie staat eerlijkheid centraal, willen wij doordringen tot de grondoorzaak van een probleem. En anders houden wij onszelf voor de gek. De vraag is hoe het komt dat juist vanaf 16 juli 2021 de VHP zo enorm aangevallen wordt. De eerlijkheid gebied te constateren dat de aanval vanuit de basis van de NDP komt en wordt gevoed. En dit is ook te verklaren. Kennis en kapitaal vanuit de regering om Suriname als eenheidsstaat te redden wordt ervaren als een politieke expansiedrift van Hindoestanen, niet van VHP’ers of ABOP’ers maar van Hindoestanen. Dit doelbewust gepolitiseerde rascisme vanuit de NDP met de giftige pijlen gericht op een bevolkingsgroep is de sleutel, de toegang, om de aanval op het politieke beleid van de regering te verhevigen. Want de regering moet koste wat kost naar huis, in plaats dat de NDP zichzelf gaat evalueren en haar verantwoordelijkheid neemt onder leiding van een nieuw regiem. In plaats hiervan wordt de onderbuik-achterban van de NDP die het meest te leiden heeft van de door hun volksleider gecreerde armoede bespeeld, die schreeuwt hoog van de daken hoe de hindoestanen het land overnemen, hoe alles zo duur is, hoe slecht dit en dat is en hoe alles de schuld is van Santhoki. Met dit bedrog van gepolitiseerde rascisme vanuit de politieke top van de NDP denkt men een regering naar huis te kunnen sturen. Het gepolitiseerde rascisme richt zich in tegengestelde richting op de leider van de ABOP als de redder des creools-vaderland, want Suriname is niet van de hindoestaan. De ABOP leider wordt aangeroepen om het protectionisme in te zetten en de “blaka man” te redden tegen het expansionisme van de hindoestaan. De zakelijke nuchterheid is dat de ABOP en de VHP historisch gezien in hetzelfde emancipatorische bootje zitten en stevig verbroederd verder roeien, als voorbeeld voor de natie. Hoezeer de regering ook uitgemaakt wordt voor degene die een rascistisch beleid voert en degene die de crisis van het totale bankroet van ons land heeft veroorzaakt. Niet het slachtoffer,(de regering dus) van gepolitiseerd rascisme dient zich aan te passen aan a-nationaal denken, maar de bedenkers van gepolitiseerd rascisme dienen zich te herschikken in het niet misbruiken van hun achterban om ten hele gekeerd mee te kunnen spelen in het nationale elftal op weg naar het nationale doel van overwinning voor een ieder. Schelden op social media en bedreigen dat alleen met wapens deze regering weg te halen is, zal een illusie blijken te zijn. Niet met activisten, niet met vakbonden, niet met het instrument van gepolitiseerd rascisme zal de ingeslagen historische weg van verdere bevrijding van Suriname gestuit kunnen worden. Hand in eigen boezem steken ,het roer omgooien, geen instrument, geen pion, geen handlanger te zijn van gepolitiseerd rascisme, want er is geen tijd om tijd te verliezen. Zodra de NDP achterban stopt zich te laten misbruiken en kritischer wordt naar binnen toe door het verlies van de democratische verkiezingen te evalueren, dan zal ook het gepolitiseerd rascisme vanuit de leiding van hun partij stoppen. Etniciteit is niet nieuw in Suriname, wij weten ook hoe de kolonisator rassen tegen elkaar heeft opgezet en toch woonden en leefden wij vredig naast elkaar en met elkaar. Persoonlijke tegenstellingen en persoonlijke discriminatie gevoelens ten opzichte van elkaar is normaal, dat heeft iedereen, iedereen is een beetje rascist, maar deze onderbuik gevoelens zijn nooit eerder zo politiek misbruikt als op het moment dat de NDP de verkiezingen verloor en de VHP niet met de NDP in zee ging maar met de ABOP. De ABOP die tot drie maal toe politiek misbruikt is door de NDP, liet ook na de smeekbeden om een coalitie te vormen met de NDP zich niet voor de vierde keer pakken. De enorme wrok, haat en jaloezie vanuit de NDP richting de eenheid van de VHP en de ABOP is ongekend en vanaf het aantreden van de president begon ook het gepolitiseerde rascisme als instrument van frontale aanval als nooit eerder vertoont in Suriname. Wij hebben enorme tegenslagen in onze geschiedenis gekend en die overwonnen, Surinamers zijn een cultureel rijk, een spiritueel zeer veerkrachtig, creatief, vredig en flexibel volk. Dit valse en gemene gepolitiseerd rascisme zal ook overwonnen worden. De politieke leiding van ons land is zich bewust van dit gevaarlijk spel van het gepolitiseerd rascisme waarvan de oppositionele NDP het volk wil doen geloven dat de staatsorde rascistisch is en er sprake is van geinstitutionaliseerd rascisme. De politie vakbond riep eerder al hoe rascistisch de procureur-generaal zou zijn, anderen hadden het over politieke rechters in toga en de man van de straat wordt gevoed met de gedachte van een politie staat omdat een voormalig politie agent president is. Met rascisme kan dus goed politiek bedreven worden, dat schijnt een internationale trend te zijn. Maar Surinamers weten beter en putten uit de ervaring van verbroedering uit het verleden. Gepolitiseerd rascisme zal daarom niet slagen en is reeds beantwoord met de woorden van de stabiliserende factor in de regering, die zei:” “Deze regering Santhoki-Brunswijk gaat voor het volk en niemand gaat ons uit elkaar halen”, aldus de woorden van de vice-president.

TEGENSTELLING MARRON – FOTO MANGS 23 februari 2021 18:23

 

johan prijor1 maand geleden

@Wim Eikel jij snapt het punt niet he. mijn voorouders zijn geen slaaf geweest. Kijk niet nr mijn vr naam ik heet Stanley prijor .mijn voorouders hebben nooit onder de juk van de witmang geleefd. Gelijk de jungle in gevlucht. Daar hebben “de nu marron ” altijd een éénheid gevormd en respectvol nr elkaar toe. Maar die achter gebleven slaven ” Sufferds “hebben de shit van die witmang moeten eten. Opdrachten uitvoeren om hun eigen broer af te ranselen. Die mentaliteit is in de zogenaamde fotomang geworteld. Toen ik jonger was deng beng kar mi djoeka want vogens deng waren ze beter. En nu zit de fotomang elkaar schaamteloos af te kraken.dit had hij op een respect volle manier kunnen brengen. En Dat is wat ik bedoel..dankzij de Witmang. Maar dat heeft Raalte niet door

Minder weergeven

 

zie je niet dat alle zogenaamde fotomang politieke partijen zij geslonken. Om jullie krabben metaliteid. En zie daar de stijging van morron politieke partijen waar er wel éénheid is

 

Jelle1 maand geleden (bewerkt)

U kent hardwerkende creolen ik ook maar laten we eerlijk wezen een groot gedeelte is het tegenovergestelde. Een simpel voorbeeld.Als er 3 huizen naast elkaar zijn waarvan 1 woning van een creool de andere van een Javaan en de andere van een hindustaan. Die Javaan en die hindustaan planten op hun erf bijv tomaten en kousenband (niet voor verkoop maar puur voor hun gezin).Die creool doet niet eens moeite om wat te planten voor hun gezin om te eten.Maar die creool klaagt het meest dat groenten duur zijn geworden. En geeft zijn beetje geld uit om groente te kopen bij de “racistische” niet-creool (dat wordt vaak beweerd). Wie staan er op de hoek te hangen? Ik heb het niet over de marktventers/hosselaars petje af voor hun. In Nederland hetzelfde verhaal er wonen hier ook Javanen en Hindoestanen. Maar het zijn de creolen die de op de hoek staan.Ik zie het keer op keer.Creolen waren vroeger niet als hoe ze nu zijn. Mijn moeder kan het bevestigen en vele anderen van de oudere generatie.Zowel wijlen mijn vader als mijn stiefvader komen uit volksbuurten.Ze hebben altijd gewerkt.Begi begi en tap’ uku bestond niet.Het waren wij creolen die jaren lang het voor het zeggen hebben gehad in Su op allerlei fronten.We waren artsen etc.Dus we kunnen het wel…. Het lijkt net of alleen creolen kritiek mogen leveren op anderen maar omgekeerd ho maar…Als je een niet creool bent ben je een “racist” en als je een creool bent ben je een “redi musu”. Dat is niet eerlijk.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfXPT_Vm-Yk&t=7s

GEPOLITISEERD RASCISME ALS POLITIEK-ECONOMISCH INSTRUMENT VAN DE NDP. 27 februari 2021 08:16

Waarom de NDP geen ontwikkeling kon en kan brengen ligt aan de persoon en de visie van de voorzitter. Vandaar het bedenksel van het primitieve economisch krijgsheerschaps-model dat nationale ontwikkeling in de weg staat.

Politiek gaat om belangen en geld. Het uitblijven van internationale investeerders en internationale samenwerking had als gevolg het model van NDP roofkapitalisme en bankroet van de staat. De “bromtji-djari” partij paste eerst binnen eigen partij gelederen een verraderlijk instrument van verdeel-en heers toe door het misbruiken van bevolkingsgroepen. Kapitaal aan de top en kritiekloze volgzaamheid aan de basis vormden de pilaren en tevens ook de tegenstelling binnen de partij. Zelf de twee kroonprinsen werden in dit gepolitiseerd rascisme door de partijleiding misbruikt waardoor “Messi” het veld verliet en de speler uit Wanica politiek bakzeil haalde.

De centrale vraag waarom het rascisme zo heftig opspeelt heeft deels te maken met de bevrijdingsstrijd tegen de eigen onderdrukkers met hun a-nationale model van inrichting van de economie. Maar wat nog moeilijker is, is om het duale gezicht van de partijleiding te ontmaskeren voor het volk. Want hoe ontmasker je de dief die roept houdt de dief.? Het verlies van hun politieke macht moet met de onderbuik terug gewonnen worden. Vandaar de inzet van het rascisme als politiek instrument wat maakte dat niet op de bal werd gespeeld maar op de man. De discussie gaat dus niet om persoonlijke meningen en uitspraken. Iedereen mag vinden wat hij/zij wil, het probleem is partij-politieke politisering van etniciteit om een regering naar huis proberen te sturen. En precies hier zit de angel van het kwaad waarom het toegepaste rascisme heftiger dan ooit de kop op steekt in Suriname. Het wordt gevoed en is ontsproten uit het brein van de NDP leiding.

Kennis en kapitaal worden door de huidige regering breed ingezet om Suriname als eenheidsstaat te redden. Deze inzet wordt door de NDP bewust vertaald als een politieke expansiedrift van Hindoestanen, let wel niet van

VHP’ers of ABOP’ers of de regering, maar van Hindoestanen. Dit doelbewust gepolitiseerde rascisme met de giftige pijlen gericht op een bevolkingsgroep is de NDP sleutel om wanorde te veroorzaken want wederom toegang tot het machtscentrum is technisch uitgesloten. Om uit handen van justitie te blijven is verwarring scheppen essentieel.

Dit rascisme wordt toegepast in twee richtingen. In tegengestelde richting wordt een beroep gedaan op de ABOP leider als de redder des creools-vaderland, want Suriname is niet van de hindoestaan. De ABOP leider wordt aangeroepen om protectionisme in te zetten en de “blaka man” te redden tegen het expansionisme van de hindoestaan. De zakelijke nuchterheid is dat de ABOP en de VHP historisch gezien in hetzelfde politiek-emancipatorische bootje zitten en stevig verbroederd verder roeien, als voorbeeld voor de natie. De NDP leiding die de emancipatie van de creool op grote achterstand heeft gezet speelt nu de rascistische kaart. Daders proberen vrij uit te gaan en juist de regering als slachtoffer wordt uitgemaakt voor dader, degene die een rascistisch beleid voert en degene die de crisis van het totale bankroet van ons land heeft veroorzaakt. De zakelijke nuchterheid is echter dat de ABOP en de VHP historisch gezien in hetzelfde emancipatorische bootje zitten en stevig verbroederd verder roeien, als voorbeeld voor de natie, in het belang van de natie en tot glorie van de toekomst voor elke Surinamer. De ingeslagen historische weg van verdere bevrijding van Suriname zal niet meer gestuit kunnen worden.

Wat de kolonisator met rassenpolitiek deed door ons volk tegen elkaar op te zetten is mislukt. Het oude koloniale instrument in een nieuw NDP jasje gestoken zal ook mislukken omdat ons volk niet zo in elkaar zit. Het is de politiek dat dit doet. Nooit eerder werden onderbuik gevoelens zo heftig rascistisch bespeeld als op het moment dat de NDP de verkiezingen verloor en de VHP niet met de NDP in zee ging maar met de ABOP. De ABOP die tot drie maal toe politiek misbruikt is door de NDP, liet ook na de smeekbeden om een coalitie te vormen met de NDP zich niet voor de vierde keer pakken. Enorme wrok, haat, angst en jaloezie was de reactie vanuit de NDP leiding.

De politieke leiding van ons land is zich bewust van dit gevaarlijk spel vanuit de NDP. Het is dus gepolitiseerd rascisme waarvan de oppositionele NDP het volk wil doen geloven dat de staatsorde rascistisch is en er sprake is van geinstitutionaliseerd rascisme. Enkelen uit de politie vakbond namen hiertoe al het voortouw door te roepen dat de procureur-generaal rascistisch zou zijn, anderen hadden het over politieke rechters in toga en de man van de straat wordt gevoed met de gedachte van een politie staat omdat een voormalig politieagent president is. Met rascisme kan vuile politiek bedreven worden, dat schijnt een internationale trend te zijn. Maar Surinamers weten beter en putten uit de ervaring van verbroedering uit het verleden. Want aan de basis is ons volk een, wij wonen en leven al zo lang samen. Dat is onze kracht. Gepolitiseerd rascisme zal daarom niet slagen en is reeds beantwoord door onze vrijheidsstrijders en ook met de woorden van de stabiliserende factor in de regering, die zei:” “Deze regering Santhoki-Brunswijk gaat voor het volk en niemand gaat ons uit elkaar halen”, aldus de woorden van de vice-president.

ROOFKAPITALISME & KRIJGSHEERSCHAPS ECONOMIE LEGT HET AF TEGEN NATIONALE ECONOMIE. HET HUTU-TUTSI BELEID VAN BOUTERSE ONTMASKERD. 27 februari 2021 08:37

Het bewijs dat Bouterse en consorten de economie niet alleen maar verwoest hebben maar erger nog voor zichzelf gestolen hebben, is geleverd met het artikel  “Staat Suriname beroofd van goudrijke concessies” (bron: United nieuws 26 februari 2021)

De NDP en Desi Bouterse en consorten worden steeds verder in het nauw gedreven, vandaar de enorme aanvallen op de regering Sathoki-Brunswijk. De kwestie over het DNA lidmaatschap en het uittreden van Sergio  Akiemboto uit zijn politieke partij en vervolgens zijn wederaanmelding in de DNA en zijn partij, moeten niet los gezien worden van dit roofkapitalisme van de NDP.

Dit verklaard de woede van de NDP over de regering. Santhoki sloeg de andere weg in voor de ontwikkeling van Suriname. IMF,IDB,WERELDBANK, FRSH CAPITAL werden aangeboord voor een eigen nationaal beleid en nationale ontwikkeling van de economie. De economische ontwikkeling van Suriname is volledig stilgelegd vanwege het krijgsheerschaps model van Bouterse en consorten. Er is totaal niet geinvesteerd in de nationale productie. Integendeel. Dat onder Santhoki nu wel deze weg wordt ingeslagen, maakt dat de NDP volledig tot het verleden zal gaan behoren en nooit meer aan de macht zal komen, vanwege het nationale beleid dat in de maak is aangaande de nationale productie en ontwikkeling. De focus van de regering Santhiki-Brunswijk is niet alleen op het binnenland, maar veel meer in de richting van de goud en gas productie. Bouterse heeft er het nakijken naar. Nickerie en Marowijne zijn in het vizier. Marowijne vanwege de poort naar Europa via Frans Guyana en Nickerie vanwege de olie en gasproductie.

In dit kader van het roofkapitalisme, moet ook de kwestie  van de Saramaccaanse Granman Albert Alboikoni bezien worden. Marron stammen werden tegen elkaar uitgespeeld. Het Binnenlandse Gezag van de Inheemsen en Marrons is bewust kapot geslagen om toegang te kunnen krijgen tot de grondstoffen en de concessiegebieden. In dit licht moet ook bezien worden de complete mislukking van de grondenrechten kwestie.

NORMLOOSHEID & REDDELOOSHEID 1 april 2021 18:21

Gevolgen komen na de oorzaken. Meestal gaan daar generaties overheen. Maatschappelijke aardverschuivingen brengen met zich mee een proces van anders denken wat pas na vele jaren haar vruchten afwerpt in positieve of negatieve zin. De enorme erupties in de Surinaamse samenleving moeten in dit kader bezien en opgelost worden. Het land is stuurloos in haar zelf geaccepteerde achterstand. Het is op de blaren zitten die niet in een jaar of na de verkiezingen van 25 mei 2020 zijn ontstaan. 

Het is voor de veroorzakers en de accepteerders lastig om steeds met de oorzaken geconfronteerd te worden. Maar voor de overgrote meerderheid is het een ellende wat over hen kwam gedurende tientallen jaren van dictatuurschap van een minderheid over een meerderheid, welke meerderheid nauwelijks bekomen is van haar bevrijding na de uitslag van de verkiezingen. De terugslag en de reactie van de langdurig onderdrukte meerderheid laat een samenleving zien die door twee groepen verwerkt moet worden. De armoede van de onderlagen binnen beide groepen is duidelijk zichtbaar.

Wat zich echter binnen de gewapende machten afspeelt is een weerspiegeling van het recruteringsbeleid, van het misbruik van instituten door het regiem Bouterse ten eigen bate. De gewapende machten zijn totaal uitgehold en in de illegaliteit verder gegaan. 

EXTREMISTISCH-LINKSE COUP IN NEDERLAND, DIEFSTAL VAN VERKIEZINGEN VERIJDELD! 2 april 2021 08:59

Rechts Nederland nam haar verantwoordelijkheid. Een linkse motie van wantrouwen werd overruled door een rechtse  motie van afkeuring. De VVD, D’66, Christen Unie en CDA kwamen lijnrecht tegenover PVV, Groen Links, SP, FvD en de nieuwe kleine eenmanspartijen te staan. Nederland was verdeeld in twee kampen. 

Als het op diefstal van verkiezingen aankwam, zagen wij hetzelfde patroon zich voltrekken in de Verenigde staten van Amerika. Het bleek een nieuwe trend te zijn in de wereld. Donald Trump was het wereldwijde voorbeeld van het willen stelen van verkiezingen. Het Nederlandse volk had zich overduidelijk uitgesproken en rechts de bijna volmacht gegeven. Een overweldigende zeer lucratieve overwinning over rechts werd onverteerbaar voor PVV en de linkse garde in het parlement.

De kleinburgerlijke discussie binnen extremistisch-links over de persoon van Mark Rutte had te maken met een zin: ” Omzigt, functie elders”. Het gehaal en getrek ging over de denkwijze van extremistisch- links dat het niet aan de aangewezen verkenners uit de VVD en D’66 respectievelijk Annemarie Joritsma en demissionair minister  Ologren lag om uberhaupt over een positie van het CDA parlementslid Omzigt te praten. Extreem-links verlegde de discussie naar een collega die om zijn kritische houding door de politiek weggemuteerd moest worden naar een andere positie en noemde dit machtspolitiek en de baas willen spelen over een parlement dat de verkenners had aangewezen. Maar meer nog werd de discussie verlegd naar de persoon Mark Rutte die volgens de extremisten/linksen van te voren op de hoogte werd gesteld over het wegmuteren van de heer Omzigt. 

In alle toonaarden werd deze beschuldiging ontkend door de heer Rutte en ook door de verkenners. Wat volgens hen  aan de orde was is dat de naam van de heer Omzigt inderdaad was genoemd tijdens de verkenningsronde maar meer in het kader van de stabiliteit van het CDA. Het CDA bleek een instabiele factor te zijn voor regeringsdeelname vanwege het feit dat de partijvoorzitter direct na het verlies van de verkiezingen zijn functie als partijleider neerlegde.

Deze interpretatie werd door extremistisch-links verwezen naar ongeloofwaardigheid, selectief geheugen, leugen enz enz. De vergadering nam een platvloerse wending van rechercheurs werk van continue kleinburgerlijke ondervragingen die uitmondde in een welles-nietes discussie.

STAATSRECHT

Staatsrechtelijk was er feitelijk niets aan de hand. Want de beschuldigingen geuit aan de persoon Mark Rutte waren niet gegrond op mededelingen die hij in de kamer had gedaan als premier en die in later stadium op onwaarheid stoelden. Dit was geenszins het geval. Want hij had naar eer en geweten de pers te woord gestaan en niet het parlement bedrogen. Als partijleider en fractie leider van de VVD schoven alle fractieleiders aan bij de verkenners. Mark Rutte schoof niet aan als premier noch als collega parlementariër die hij op dat moment ook was. De vraag bleef in welke hoedanigheid Mark Rutte de informatie kreeg over de “functie” elders van de heer Omzigt. Zelf zei de demissionair premier dat hij een uur voordat de rest van de kamerleden de info kreeg hij die via via had ontvangen en hij weigerde in de kamer zijn bron prijs te geven. De man met de zovele petten op kon zich in alle bochten wringen om aan het vuurpeleton van extremistisch-links te ontkomen.  Wat dan ook geschiedde, want de motie van wantrouwen van de PVV leider Wilders werd met 72 stemmen voor niet aangenomen door de kamer. De D’66 fractie diende een tegen motie van afkeuring in die door alle coalitie partijen werd ondersteund. De kleinburgerlijke discussie had het afgelegd tegen de veel grotere  belangen van de staat.

De hele discussie was ontstaan doordat een fotograaf een foto gemaakt had van de papieren die de verkenner van D’66 achteloos onder haar arm hield, zichtbaar voor de pers. Daaruit werd de beroemde zin gezien: “Omzigt, functie elders. Een zin die door de verkeners  verklaard werd als te zijn een zin die door een topambtenaar zo was opgeschreven en absoluut niet de woorden of notulen zijn geweest van de vergaderingen van verkenners met fractie leider Mark Rutte of wie dan ook.  

BELANGEN.

De extremistisch-linkse Coup werd afgeslagen door D’66 fractieleider Sigrid Kaag die als centrum links geen enkele optie ziet om een stabiel VVD het regeren onmogelijk te maken en te kiezen voor fragmentarisch extremisme-links met de voormannen Geert Wilders van de PVV  en Baudet van FvD( forum voor democratie) Eerdmans van JA21, Ploumen van PvDA, Marijnissen van de SP en Klaver van Groen links. D’66 koos voor eigen belang om met 3 grote partijen te regeren aangevuld met Seegers van de CU(christen unie). Bovendien is het belang van Nederland niet gediend met een extremistisch-links kabinet. Het extremisme en links hebben feitelijk niet de VVD en Rutte persoonlijk op het oog gehad, maar zij zijn veel banger voor D’66 en de macht van Sigrid Kaag die gaat voor nieuw leiderschap hetwelk zeer sterk in haar verkiezingscampagne gepredikt is. Nieuw leiderschap houdt in dat zij ook met het extremistische linkse gebral wil afrekenen. De strategie van de slimme Geert Wilders is geweest om als eerste de VVD en Rutte uit te schakelen om zich vervolgens op Sigrid Kaag als persoon te gaan richten. In het laatste verkiezings debat maakte Geert Wilders Sigrid Kaag uit voor “verrader”. Algemeen bekend is dat Sigrid Kaag haar echtgenoot een buitenlander is, een palestijn waarmee zij in het geheim was getrouwd en die werd neergezet als palestijns terrorist en extremist.

De coup kon gemakkelijker worden afgeslagen door D’66 vanwege de zeer neerbuigende houding van Mark Rutte, die in de slachtofferrol  dook maar zich consequent bleef verdedigen. Na het afslaan van de coup, bood Mark Rutte in de kamer zijn verontschuldiging aan het parlement en aan de persoon van de heer Omzigt aan. De boodschap nam hij wel mee, zoals hij dat zelf zei tijdens het aanbieden van zijn spijtbetuiging in de kamer.

GEVAAR VOOR DE DEMOCRATIE.

Een zeer gevaarlijke wending werd voor het eerst zichtbaar. Links Nederland liet zich op sleeptouw nemen door Wilders en Baudet. Een gelijkenis met het populisme van Donald Trump waarbij de inhoud en de essentie naar de achtergrond werd verdrongen. Dat was ook zichtbaar in het langer dan twaalf uren durende debat op 1 april 2021, de dag van de poging tot een extremistisch-linkse coup. Het was geen mop, Geert Wilders zag zijn kans schoon maar werd gestuit door Sigrid Kaag. Een vrouw met “ballen”, een toekomstig premier in de maak, die het machtsspel uitmuntend speelde met Mark Rutte. Hierdoor versterkte D’66 haar onderhandelingspositie enorm. Maar bovenal toonde Sigrid Kaag enorm leiderschap naar rechts en links toe. In beide gevallen was zij de gevreesde en gezegevierde vrouw waar Nederland in de toekomst nog veel van zal horen.

BUITENPARLEMENTAIRE  MACHTSSTRIJD.

Terecht is Geert Wilders de eer ontnomen om de val van Mark Rutte te bewerkstelligen. Zijn actie van de motie van wantrouwen hoorde staatsrechtelijk niet in het parlement thuis. Sigrid Kaag begreep dat maar al te goed en bracht de strijd weer waar het hoorde, op de straat. 

DE ZWAKTE VAN DE DEMOCRATIE.

Hoewel meer dan 1.900.000 Nederlanders op Rutte persoonlijk stemden, zagen wij gebeuren dat na de verkiezingen de macht niet bij het volk ligt. De buitenparlementaire  politieke strijd liet de wereld zien dan democratie een farce is, niet bestaat, een volk brood en spelen geven is, poppenkast is. De werkelijke macht ligt in de achter kamertjes en in de politieke top van partijen. De wil van het volk ligt om de hoek. De persoonlijke aanval op Mark Rutte verzwakte het geloof in de democratie nog verder. Mark Rutte krijgt op zijn bord wat de verkenner van D’66 veroorzaakt heeft door die ene belangrijke zin voor het inzetten van de aanval, duidelijk zichtbaar voor de pers te maken: “Omzigt, functie elders”. Deze futiliteit werd zo breed uitgemeten dat het de val van Rutte veroorzaakte. Het politieke spel, de machtsstrijd verhevigde zich rondom de persoon Rutte, toen een dag na de overleving van de motie van wantrouwen in het parlement, de Christen Unie onder druk van de jongeren binnen de partij, middels Seegers verklaarde dat aanzitten met Rutte in een kabinet uitgesloten is. Alle politieke partijen proberen dus garen te spinnen bij het probleem dat zij bij Mark Rutte neerlegden als zou hij gelogen hebben voorkennis te hebben gehad over die ene beroemde zin. De welles – nietes beschuldigingen en ontkenningen over en weer maakten ruimte voor verzwakte partijen om opnieuw een gooi naar de verkiezingen te wagen. Immers, de VVD werd de grootste partij met ruim 10 zetels meer dan de tweede grote partij D’66. Met nieuwe verkiezingen zouden de knikkers wel geheel anders kunnen uitvallen voor alle politieke partijen. 

EEN ZEER GEVAARLIJKE TENDENS.

Nederland wordt meegenomen in het circus van de onderbuik. De man van de straat die nimmer zo betrokken was bij de vorming van een kabinet, werd inzet voor de politieke strijd vanwege het bespelen van de onderbuik. De discussie is geheel verlegd naar “een leugenachtige en vergeetachtige premier” en de man van de straat kan dus volop meedoen aan deze kleinburgerlijke discussie. De politiek wierp parels voor de zwijnen, de vraag is nu als de geest uit de fles is of die ook weer kan worden bedwongen midden in twee crises van pandemie en economie. Nederland is in beweging als nooit tevoren. De politieke pijlen zijn gericht geworden op de VVD leider en op de VVD. Nu de Christen Unie Rutte buiten spel zet, is de vraag wat het standpunt van D’66 en het CDA zullen zijn. De politiek gaat in tegen de wil van het volk en de democratie is dus in groot gevaar. 

JONGEREN MEEGEZOGEN IN HET POPULISME.

De jongeren van het CDA, D’66 en Christen Unie willen alleen verder zonder Rutte. Alle partijen willen een keer het te zeggen hebben in het machtscentrum en daartoe wordt Mark Rutte gebombardeerd als de grote sta in de weg. Niets is minder waar. De VVD jongeren begrepen het politieke machtspel veel beter dan hun lotgenoten uit andere partijen. Geen wonder dat de VVD zo massaal de verkiezingen won vanwege de grote inzet van juist deze jongeren. De machtsgeile politici probeerden al voor de verkiezingen van 17 maart 2021 de wereld op zijn kop te zetten door de aanval te richten op de meest succesvolle persoon, Mark Rutte. Na de verkiezingen met de glansrijke beloning van het volk, werden de gifpijlen gemeen op Rutte afgevuurd. Maar de VVD laat zich als grootste politieke partij door niemand de les lezen. Ook niet door de zo verbluffend goed gespeelde machtspolitiek van Sigrid Kaag van D’66. Ook zij zal moeten wachten tot de volgende verkiezingen en maar hopen dat zij minstens evenveel stemmen als Mark Rutte in de wacht zal slepen. Zo werkt nu eenmaal de democratie. Maar het gevaar dat de jongeren uit de gevestigde politieke partijen politieke stabiliteit verliezen is hoogst zorgelijk. De standpunten en stellingname van de jongeren kan dus vertaald worden als populistisch en anti-demokratisch. Een factor waarmee de rechtse partijen absoluut rekening mee moeten houden en onderzoek naar zouden moeten doen. Wie zijn die jongeren, wat is hun achtergrond om zo meegezogen te worden in het populisme en zelfs de democratische principes hierdoor met alle gemak naast zich neerleggen. Een verschuiving in de politiek richting het populisme betekent op de man te spelen en niet op de bal, de inhoud dus negeren. 

PARTIJBELANGEN BOVEN DE DEMOCRATIE.

Partij belangen worden dus duidelijk boven de democratie gesteld in zo een futiliteit als oorzaak. zal Nederland dit accepteren en meegaan in de hype tegen Mark Rutte of erdoor heen prikken dat in feite de keizer wordt aangevallen, de kiezer die massaal haar stem gaf aan Mark Rutte. Zal nederland haar keus ook herzien en meegaan in de swung van de valse aanval op de partijleider Rutte die op het punt stond om geschiedenis in Nederland te schrijven als de langst zittende premier in vier kabinetten? De persoonlijke onttroning van Mark Rutte snijdt veel dieper en raakt de democratie tit in haar diepste wezen. Zal het volk deze aanval op zichzelf doorzien en Mark Rutte als exponent van de democratie verdedigen? De tijd zal het leren. Het politieke spel woedt in alle hevigheid midden in de paasweek.

ONDERBUIK POLITIEK EN NIEUW LEIDERSCHAP.

Een historische omwenteling voor Nederland en een volledige aanpassing aan de tijdgeest, is wat de politieke strijd inzet om Rutte ten val te brengen. Populisme in handen van rechts is de nieuwe strategie, het nieuwe normaal omdat het  populisme in handen van Geert Wilders levensgevaarlijk is. Onder Rutte kon Wilders bijna voet aan wal hebben gehad, zoals bewezen is met zijn motie van wantrouwen in het parlement die 72 stemmen haalde tegenover 78 wegstemmers. Wilders verloor de strijd tegen de gezamenlijke actie van VVD, D’66, CDA en Christen Unie. De boodschap was duidelijk, Wilders en aanhang zullen terrein kunnen winnen in de tweede kamer. De regeer coalitie zal het niet redden tegen al de “onderbuikers” in de tweede kamer. Er is een nieuwe geest die regeert over Nederland. Geert Wilders en zijn mede strijders mogen nimmer het voor het zeggen krijgen in Nederland. Dit vraagstuk is misschien nog belangrijker dan de uitholling van de democratie op moment, tijdelijk, als redmiddel tegen het oprukken van extremisme.

PLICHT VAN MARK RUTTE OM TERUG TE VECHTEN BUITEN HET PARLEMENT.

Het gaat niet om de persoon Rutte. Mark Rutte is verplicht te vechten voor 1.900.000 stemmers. Rutte is verplicht de stemmen niet verloren te laten gaan. Rutte is verplicht de democratie te beschermen. Dat is waarom de VVD geen duimbreed zal moeten wijken tegen het grof geweld vanuit de oppositie en het populisme van linkse en rechtse partijen. Het is politiek onvolwassen om de deur direct dicht te gooien door middel van een motie van wantrouwen. De deur op een kier zetten is altijd heel verstandig daar omstandigheden constant kunnen wijzigen en je jezelf nooit buiten spel moet zetten. Terugkomen op een eerder genomen principieel besluit blijft altijd lastig en betekent eigen braaksel moeten inslikken. Gezichtsverlies is verzwakking binnen eigen gelederen en niet handig in de onderhandelingen.

DEMISSIONAIR KABINET MET RUTTE ALS PREMIER 

De Christen Unie die op 3 april, stille zaterdag, bekend maakte zonder Rutte verder te willen regeren, zit wel dagelijks aan in vergadering met premier Rutte. Hoe geloofwaardig zijn de aanvallers van Rutte die al twee dagen na de aanval op 2 en 3 april in vergadering zaten met de premier: D’66, CDA en Christen Unie. 

Al de drogredenen, hoe rijm je dat. Het zou wat zijn als nu de VVD dezelfde eis op tafel zou leggen om niet met Seegers(CU) of Kaag (D’66) te willen regeren.

AMERIKAANS TRUMPISME IN DE BANANENREPUBLIEK NEDERLAND.

Met de enquete van Maurice de Hond dat de VVD zes zetels zou verliezen indien onder deze omstandigheden verkiezingen gehouden zouden worden terwijl een fictieve lijst Omzigt de grootst politieke partij zou worden met 27 zetels en dus met 1 zetel de VVD voorbij zou streven, ondersteunt de analyse van populisme en inhoudloosheid. Zonder een partij programma zou volgens Maurice de Hond de CDA-er Pieter Omzigt als grootste politieke partij het te zeggen krijgen in de Nederlandse politiek. En dit zonder een partij programma. Het inhoudloze populisme zou met andere woorden het CDA kunnen helpen de grootste politieke partij van Nederland te worden. In feite zwaar volksmennerij a la Donald Trump, omdat de realiteit is dat het CDA een ultra rechtse partij is die de inhoud voorop stelt maar in dit geval het volk zou bedriegen door het populisme als middel te gebruiken om aan zetelwinst te komen. Emoties bespelen maar daarna vastlopen omdat emoties nooit een land tot ontwikkeling kunnen brengen. In de VS is Donald Trump daarom ook niet herkozen voor een tweede termijn. Maar dat er sprake is van een levens gevaarlijke tendens in zowel de VS, Nederland en de wereld, baart ernstige zorgen. 

DE MACHTSSTRIJD VAN SIGRID KAAG

Door de lek via de D’66 minister van Binnenlandse zaken, probeerde Geert Wilders van de PVV te proviteren middels zijn motie van wantrouwen. Maar Kaag sloeg terug met een tegen motie van afkeuring. De Christen Unie van Seegers dacht waarschijnlijk, als twee honden vechten om een been gaat de derde er ras mee heen. Na de weigering de motie van Wilders te ondersteunen in de kamer, ging de Christen Unie ertoe over de motie van D’66 te ondersteunen, maar buiten het parlement dacht Seegers te moeten toe slaan. Deze aanslag van een kleine partij met 5 stabiele zetels, kwam de christen unie duur te staan. Deze dolksteek in de rug van de VVD zou de geschiedenis ingaan als de Judas kus van Seegers. De Christen unie kwam alleen en buiten de formatie te staan. De machtsstrijd speelde zich af tussen de VVd en D’66 en de opportunistische opstelling van de PVV en de Christen Unie werden wreed afgestraft. Kaag en Rutte omarmden elkaar weder, maar niet alvorens achter de schermen afspraken te hebben gemaakt om ook de gooi naar het voorzitterschap van de tweede kamer aan de PVV te onttrekken. Op het allerlaatste moment, een dag voor de verkiezing, schoof D’66 haar kandidaat voorzitter naar voren. En warrempel, de D’66 kandidaat werd met 74 stemmen voor gekozen tot tweede kamer voorzitter. De PVV kandidaat kreeg 27 stemmen en de oud voorzitter van de tweede kamer, mevrouw Arib verwierf 38 zetels. Niet moeilijk was te analyseren hoe er gestemd is geworden. Vast stond dat de VVD, D’66 en het CDA elkaar wederom ondersteunden, wat ook maakte dat de informateur het signaal kreeg hoe de formatie van het kabinet er uit moest komen te zien. 

DRIE STROMINGEN IN DE KAMER: 74, 38 en 27.

Het was duidelijk dat de kleine nieuwe fracties in de kamer niet op de PVV kandidaat hadden gestemd. De fractie van de Turkse partij DENK en BIJ1 olv Sylvana Simons hadden al vooraf aangegeven niet voor de PVV kandidaat te zullen stemmen. Aangezien mevrouw Arib PvdA lid was en deze partij 15 zetels had en Arib 38 stemmen kreeg, was de optelsom dat de overige 23 zetels moesten komen van Groen links(8), SP(8) en waarschijnlijk DENK(5), BIJ1 (1) en de BBB(1). De PVV kandidaat werd gevoegelijk ondersteund door de PVV(17), FvD(8) en JA21(2). De blanco stemmers waren waarschijnlijk afkomstig van de nieuwe fractie VOLT olv dhr Das. 

ORDENING & REORGANISATIE VAN DE STAAT, RECHTERLIJKE MACHT, LEGER, POLITIE, DOUANE, VEILIGHEIDSDIENSTEN & HET BINNENLAND! ELIMINEREN VAN DE STAAT IN EEN STAAT GEDACHTEGANG VAN DESI BOUTERSE! 10 april 2021 14:12

TIJDPERK VAN STAATSMANSCHAP EN WERELDBURGERS. 14 april 2021 11:06

De weg die Suriname nu is ingeslagen gaat gepaard met veel fouten, met vallen en opstaan. Belangrijk is dat de keuze bepaald is op inhoud en kwaliteit, de enige juiste weg voor ontwikkeling. Intelligentie van de slimme meerderheid maakt dat hoe hard de armoede ook toeslaat als gevolg van wanbeleid en roofkapitalisme, de natie door zal moeten roeien. Emotie biedt geen oplossing, triggert wel het denken. De binnenlandbewoners hebben onder woeste omstandigheden kunnen overleven op basis van deze intelligente stellingname. De regering volgt hun voorbeeld en bouwt gestadig voort op dit gedrag.

Wanneer wij de kern van ons probleem snappen, kunnen wij het ook oplossen, ondanks veel geschreeuw, structurele sabotage en het koloniale syndroom van partijen. Rascisme en splijtzwam zijn een gepasseerd station om ontwikkeling te remmen. Onze geschiedenis wijst ons de weg en wij volgen dat pad. Gestolen macht is history, het tijdperk is afgesloten. Nieuwe geschiedenis diende zich aan op 16 juli 2020. Er is geen weg terug.

Opzettelijke dommigheden en onwaarheden verkondigen is voor de verantwoordelijkheid van de verkondigers. Opzettelijk niet luisteren, lezen, feiten en documenten negeren of naar eigen voordeel interpreteren in DNA zou plaats moeten maken voor goed gefundeerde plannen vanuit de oppositie hoe het beter zou kunnen. Dit gedrag van discussie op inhoud zou een goed voorbeeld zijn voor de jongeren. Dit is wat het werk van volksvertegenwoordigers inhoudt. De enorme economisch-bestuurlijke ravage in de schoenen van anderen schuiven en dan verwachten dat die zwijgen, is ironisch en incorrect. Zolang de veroorzakers maar blijven ontkennen zullen zij geconfronteerd worden met hun wandaden. Hoe kan de regering op deze wijze met deze verkeerde instelling van de oppositie kritisch begeleid worden? Constructief en productief denken heeft te maken met realiteit, feiten en eerlijkheid. Maar wanneer mensen weigeren hun fouten en schuld te erkennen, is het onmogelijk objectief ontwikkelingsvraagstukken te ondersteunen. Gelukkig zijn niet alle mensen gelijk, er zijn praters en doeners. Mensen die presteren en anderen die profiteren. Wat de regering in een jaar aan voorwerk heeft verzet, daar is de meerderheid van het zwaar verarmde volk zeer dankbaar voor. Het geloof en vertrouwen moet daarom weggeslagen worden door handlangers van de vorige regeerders. Desondanks werpt de deskundig ingeslagen weg vruchten af, al wordt die overstemd door grove misleidingen. Protest zal er altijd zijn, dat mag, is het volste recht en indien dat oprecht is dragen ook de protesteerders bij aan het kritisch begeleiden van de regeerders. Misleidende obstructie evenwel stagneert en heeft een verborgen agenda wat geen rekening houdt met de rechten van de meerderheid van ons volk. Het recht van de meerderheid dient eerbiedigt te worden, en daarom is het bestrijden van de regering staatsrechtelijk-juridisch zinloos. Honger en armoede treft velen maar zijn de naweeën van het afgesloten tijdperk. De off-shore ontwikkelingen, vele nieuwe projecten en de zeer gewijzigde omstandigheden bieden nieuwe kansen. Suriname zal handen en hoofden tekort hebben, er is veel huiswerk om kansen te benutten en in te spelen op wat komen gaat, van groot bedrijf tot klein bedrijf. De boodschap aan stoorzenders uit laag- en hoogopgeleide kringen is dat de take off is ingezet en onomkeerbaar is. Ideologisch misbruik van kwetsbare mensen moet voorgoed tot het verleden gaan behoren omdat nationale belangen en zelfontplooiing veel meer perspectief bieden dan eigen belangen van politieke bonzen te dienen. Kwetsbare groepen zullen de misleiders de rug toekeren en voor zichzelf opkomen en kunnen zorgen. Ouders zullen weer de leiders zijn van hun eigen gezin. Kinderen zullen weer waarden en normen leren, arbeidsethos en wat de juiste instelling is voor succes. Want studie en geld leiden tot een beter leven maar gedrag, (medemenselijkheid, geloof in jezelf, fatsoen, offervaardigheid, discipline en vul zo maar in) dat is de sleutel tot succes.

Generaties lang zijn Surinamers verstikt en misleid met populistische syndromen van uitbuiting, kapitalisme en kolonialisme, een machtsmiddel voor politici die enkel aan winnen van verkiezingen en macht denken. Geen wonder dat dit fatale denken heeft gemaakt waar ons land nu in verkeert. Armoede is vanaf de koloniale periode nooit opgelost. Vele landgenoten ontberen werk en fatsoenlijke woningen. Probleemoplossend denken biedt een uitweg. Als wij op inhoud, met feiten en rekening houdend met omstandigheden de problemen tackelen, dan is er hoop. Het populisme legt het dan af tegen de waarheid van de wetenschap. Er is daarom veel tumult en weerstand vanuit een bepaalde hoek want belangen botsen. Want wanneer er alles aan gedaan is om de korjaal te laten zinken met een lege staatskas, gronden allemaal uitgegeven zijn, nul concessies over zijn, meer dan vier duizend miljoen dollar buitenlandse schuld, een hongerige bevolking en de kapitein van het schip desondanks richting de nieuwe horizon op weg naar het cruiseschip vaart, met aan zijn zijde zijn tweede kapitein, the person behind to back him up, die zegt: “impossible is for the unwilling”, ondersteund door een voltallige bemanning, dan breekt er paniek uit aan de zijde van de oppositionele splijtzwammen en valse analytici die niet de denkwijze van de meerderheid van ons volk vertegenwoordigen. Weten wat juist is en weigeren het in praktijk te brengen is een probleem van de oppositie ! Er is dan moed voor nodig om in de spiegel te kijken. Hoe dan ook, we kunnen nooit als volk gelukkig zijn als een groot deel van ons volk in armoede leeft en zich ellendig voelt. Suriname, heb vertrouwen, draag bij en dan is er hoop!

MODEL SYBRANO PIQUE SLAAT NIET AAN, MAISHA NEUS, RAOUL HELLINGS & ANDERE POPULISTEN VAN STAL GEHAALD. 28 april 2021 08:45

EERST GEWAPEND VERZET EN UITEINDELIJK POLITIEKE UITSCHAKELING VAN DESI BOUTERSE 30 april 2021 11:50

Vanuit alle hoeken en gaten en op alle fronten is de aanval ingezet om Desi Bouterse voorgoed onschadelijk te maken. Wat niet lukte met de binnenlandse oorlog, is met vereende krachten tussen ABOP en VHP wel gelukt. Ronnie Brunswijk was de spil en de laatste strohalm van Desi Bouterse die geen gehoor gaf aan de vrijage vanuit de NDP leiding. Brunswijk weigerde steevast om met de NDP in zee te gaan. Via Edward Belfort heeft de NDP alles ingezet om tweespalt te bewerkstelligen. Ook deze actie mislukte en de ABOP legde Edward Belfort het zwijgen op na zijn actie in de kwestie NV Surfin. Belfort stemde niet voor de nieuw op te richten NV en in lands vergaderzaal haalde zijn partijleider voor de stemming keihard uit richting zijn partij lid. Brunswijk deed de uitspraak dat hij de opdracht had gegeven aan zijn partij om disciplinair te stemmen voor de oprichting van de nieuwe NV die kapitaal en investeerders  moest aantrekken voor Suriname.  Belfort lapte de oproep en opdracht van zijn partij leider aan zijn laars en was niet aanwezig in de vergaderzaal tijdens de stemming. Daarna hoorde niemand meer iets van Edward Belfort. Nu de afleidingsmanoeuvre was weggeëbt met de acties van Edward Belfort en de activisten Sybrano Pique en Feller was de weg vrij voor de grote slag die werd toegebracht aan  NDP  met de kwestie van de “vermoedelijke” mensensmokkel van Haitianen, de houtsmokkel van 100 containers en de 902 kilo  drugsvangst op de tafelberg. Allemaal kort na elkaar aan het eind van de maand April. De maand waarbij na de grote mokerslag aan de NDP het nieuws van het accoord met het IMF en de benoeming van een nieuwe bevelhebber van het Nationaal Leger kwam. 

De NDP was in het nauw gedreven en probeerde als laatste redding de hulp van Ronnie Brunswijk in te roepen om de kwestie van de houtsmokkel met een boete te laten aflopen. ABOP partijlid Stanley Betterson geliede de smokkelzaak door naar het Openbaar Ministerie. En de president ondersteunde deze actie om de justitiele authoriteiten hun werk te laten doen. Ronnie Brunswijk werd vervolgens door de president het veld ingestuurd inzake de enorme wateroverlast vanwege de hevige regens in Suriname en de vele ondergelopen gebieden. Ook werd de vice-president naar het Brokopondo gebied gestuurd door de president omdat aldaar enkele arbeiders uit Nieuw Koffiekamp onenigheid hadden met de goud Multinational IAmGold. Brunswijk deed verslag aan de president dat hij in deze kwestie kon bemiddelen. Alle brandhaarden werden gedecteerd door de regering. Ronnie Brunswijk maakte weliswaar de fout om een uitspraak te doen inzake de houtsmokkel en daardoor te bemoeien in een aangelegenheid de justitie aangaande. Wat Brunswijk persoonlijk vindt, namelijk dat de houtsmokkelaars alleen beboet zouden moeten worden is juridisch onjuist omdat het hier ging om een strafbaar feit van belasting ontduiking en fraude. In de kwestie Ashwin Adhin sprak Ronnie Brunswijk ook al voor zijn beurt en werd zijn uitspraak ook zwaar bekritiseerd door de gemeenschap. Brunswijk was toen ook de mening toegedaan dat de ex-vice president beboet moest worden om alle aangerichte schade terug te betalen. Maar justitie dacht er anders over en arresteerde de vice-president met 4 dagen cel. 

De NDP weliswaar probeerde met de uitspraken van Ronnie Brunswijk nog meer verwarring te stichten als zou de eenheid in de regering zoek zijn en ook in de coalitietop. Niets was minder waar. De houtsmokkel probeerde de NDP in de schoenen van Ronnie Brunswijk te schuiven als zou zijn naam genoemd zijn en hij bij deze grootschalige criminele activiteit betrokken zou zijn. De regering werd door de NDP ook in de verdachtenbank gezet inzake de mensen smokkel van Haitianen. Foto’s circuleerden op social media waar de president en de vice-president naast de betrokkene, de Haitiaan Saya te zien waren. Echter de drugsvangst van 902 kilo op de tafelberg kon niet in de schoenen van de regering geschoven worden. Het was voor de Surinaamse gemeenschap nu overduidelijk geworden dat er een crimineel kartel, een criminele structuur in Suriname opereerde waarbij hooggeplaatsten bij betrokken waren. Langzaam maar zeker naderde de natie de uitschakeling van het gezwel dat ons land volledig had uitgemergeld, financieel-economisch, politiek- bestuurlijk en moreel. Het was de sheriff menens om samen met zijn team Suriname structureel te verlossen van onderontwikkeling.

En koste wat het koste de NDP had als inzet dat de eenheid van bestuur, beleid en leiderschap gebroken moest worden. Bouterse had nooit gedacht dat het Santhoki zou lukken om door zijn crimineel cordon door te dringen. Door zijn opzettelijk bankroet gemaakte economie toch een uitweg zou vinden.  De gigantisch slimme aanpak van urgentie fase, stabilisatie fase en groei fase, was het middel  om op wetenschappelijke basis de oplossing te brengen. Iets wat Desi Bouterse nooit heeft kunnen doen. Onder het regiem Bouterse was Suriname een schurken staat welke door de huidige regeerders ontmanteld wordt. De oplossing van het grondenrechten vraagstuk was voor de NDP ook een doorn in het oog. De vice-President beloofde meermalen aan de binnenlandbewoners dat zijn regering dit probleem zal oplossen en de rechten van Inheemsen en Marrons op hun gronden zal effectueren, nog voor het einde van het jaar 2021. Met dit regerings beleid werd de NDP steeds verder in het nauw gedreven, want Ronnie Brunswijk en Santhoki gaan gestaag door op de ingeslagen weg. 

.VERKIEZINGSFRAUDE, GOUD- & HOUTSMOKKEL, MENSENHANDEL & DRUGS. 2 mei 2021 11:06

Dat de criminele structuur in Suriname reeds lang in beeld is bij buitenlandse inlichtingen dienste moge duidelijk zijn. In de maand april werden achter elkaar in gecoördineerde acties onthullingen gedaan. 

 1. Een houtzwendel van 100 containers rond hout werd op de haven ontdekt, verzegeld en al gereed voor de export.
 2. De Surinaamse overheid zette de chartervluchten naar Haïtie stop en installeerde een commissie die grondig onderzoek moet doen.
 3. De Nederlandse televisie onthulde in een documentaire de goudsmokkel en de rol van het Arabisch bedrijf Kaloti. Direct hierna kwam Kaloti uit met een verklaring van ontkenning.
 4. Als klap op de vuurpijl kwam op 27 april 2021 de 902 kilo drugsvangst op de Tafelberg in het binnenland.
 5. En last but not least sloot het 8 december proces de rij met op 30 mei 2021 de actie van Desi Bouterse om voor de krijgsraad te verklaren dat hij gebruik maakte van zijn zwijgrecht.

De kartelvorming rondom Desi Bouterse is goed in zicht. Het begon allemaal op 6 februari 2020 toen  Bouterse en zijn minister van financieën Gilmore Hoefdraad de aandacht op zichzelf  probeerden af te leiden met de arrestatie van hun eigen  Govenor van de Centrale Bank Robert Van Trikt. Eerder had de Nederlandse douane de valuta zwendel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS)  wereldkundig gemaakt en werd beslag gelegd op 19,5 miljoen euro. 

De afleidingsmanoeuvres van het kartel rondom Desi Bouterse  mochten niet baten want de inlichtingen diensten gingen steeds dieper wroeten en de op 16 juli 2020 aangetreden regering Sathoki-Brunswijk versterkten onmiddellijk de rechterlijke macht waardoor het Openbaar Ministerie goed geoutileerd strafrechtelijke onderzoeken kon doen naar corruptie, mensenhandel, hout-en goudsmokkel en drugsvangsten. De ex-vice-president opende de rij en werd voor vier dagen opgesloten hangende een onderzoek naar zijn betrokkenheid in het vernielen van overheids materialen. Het binnenland werd steeds meer  toegankelijk gemaakt voor de nieuwe machthebbers waardoor de criminelen zich in het achterland niet meer heer en meester waanden. De enorme wrok van de NDP zijdens de ABOP leider Ronnie Brunswijk moge duidelijk zijn. Brunswijk koos niet voor de criminele krijgsheren maar zag voor Suriname de 

ILLEGALE ECONOMIE EN EEN NIEUWE BINNENLANDSE OORLOG. 

De illegale economie laat zich niet zomaar ontmantelen. Gilmore Hoefdraad is niet voor niets onvindbaar. De illegale economie heeft haar handlangers in de formele economie en het formele bestuur. Het zal daarom ook niet ondenkbeeldig zijn dat er een binnenlandse oorlog kan uitbreken in het binnenland omdat de enorme belangen zwaar beschermd zullen worden. De regering is ook niet zomaar een samenwerking met het Nederlandse defensie apparaat aangegaan omtrent hernieuwde Jungle trainingen in het binnenland. De Surinaamse president voert geen solo acties uit, maar alles is met elkaar in samenhang. Precies zoals hij zijn ontwikkelingsplan voor Suriname uitvouwde met met aan elkaar geschakelde acties omtrent het gezond maken van de economie. uitgangspunt in het beleid van de regeringsleider is ook niet voor niets de slogan van “EENHEID VAN BESTUUR, BELEID EN LEIDERSCHAP.’ geweest. Voorts de gefaseerde aanpak van een crisisplan in de urgentiefase gevolgd door de  fasen van stabilisatie en groei.  En alles gekoppeld aan een crises en herstelplan, een gewijzigde en aanvullende begroting van het voormalig regiem Bouterse en hontwikkelingsplan van de regering. Zie hier het geintregeerd denken van de regering. Niets staat los van elkaar, niets is geisoleerd. Alles grijpt als een geoliede ketting in elkaar. En dat is waar de NDP nu kennis mee maakt. De criminaliteit wordt op dezelfde wijze in kaart gebracht en bestreden. 

OVERZICHT LENINGEN NDP 10 mei 2021 17:23

Overzicht leningen NDP 2015 -2020

Datum: 08 mei 2021 | Bron: SurinameNieuwsCentrale.com | Door: Redactie

 •  
 •  
 •  
 •  

Leningen 2015 (aantal 2)

Binnenland

1) Centrale Bank van Suriname SRD 2.498.327.404 / 3,5% rente

Buitenland

2) Industrial and Commercial Bank of China Limited 65,297 miljoen US-dollar / 3,5% rente

Leningen 2016 (aantal 23)

Binnenland

3) Zhong Da International Engineering Company (Suriname) N.V. 3,126 miljoen US-dollar / 3,5% rente

4) Chotelal N.V. SRD 11.358.600 / 5% rente

5) Combe Markt N.V. SRD 10.609.311 / 5% rente

6) Hakrinbank N.V. 3,5 miljoen US-dollar / 8,5% rente

7) Nationale Uitvoerinsbedrijf N.V. SRD 31.874.096,52 / 9% rente

8) Republic Bank (Suriname) N.V. 5,5 miljoen US-dollar / 10% rente

9) De Surinaamsche Bank N.V. 30 miljoen US-dollar / 6% rente

Buitenland

10) Inter-American Development Bank 20 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op drie maanden

11) China Dalian 5,79 miljoen US-dollar / 4,85% rente

12) Israel Discount Bank Ltd. 4,2 miljoen euro / 2,7% rente

13) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A 23,8 miljoen euro / 2,5% rente

14) Oppenheimer Fund 150 miljoen US-dollar / 8,57% rente

15) Islamic Development Bank 5,896 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op zes maanden

16) Islamic Development Bank 30,8 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op zes maanden

17) Caribbean Development Bank 50 miljoen US-dollar / 2,97% rente

18) Inter-American Development Bank 70 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op drie maanden

19) ABN-AMRO 17,2 miljoen US-dollar / 1,95% rente

20) ABN-AMRO Bank 21,99 miljoen US-dollar / 1,95% rente

21) Islamic Development Bank 30 miljoen US-dollar / 6% rente

22) Opperheimer Fund 550 miljoen US-dollar / 9,25% rente

23) Eximbank China 235 miljoen US-dollar / 2% rente

24) Islamic Development Bank 20 miljoen US-dollar/ 7% rente

25) Eximbank China 98,5 miljoen US-dollar / 3% rente

Leningen 2017 (aantal 16)

Binnenland

26) Baitali N.V. 6,9 miljoen euro / 6% rente

27) Baitali N.V. 8 miljoen US-dollar / 6% rente

28) N.V. Caremco Holding SRD 34.605.720,22 / 9% jaarrente

29) Republic Bank 10 miljoen euro / 7% rente

30) Finabank 24,4 miljoen US-dollar

31) Finabank 12,5 miljoen US-dollar plus 3.255.000 euro

32) Republic Bank Suriname 10 miljoen US-dollar / 8% rente

Buitenland

33) Caribbean Development Bank 65 miljoen US-dollar / 3,3% rente

34) Inter-American Development Bank 17,5 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op drie maanden

35) Inter-American Development Bank 40 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op drie maanden

36) Export-Import Bank of India 8,64 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op zes maanden

37) Islamic Development Bank 35 miljoen US-dollar

38) Caribbean Development Bank 498.850 US-dollar / 2,5% rente

39) Oppenheimer Fund 75 miljoen US-dollar / 9% rente

40) Inter-American Development Bank 20 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op drie maanden

41) Islamic Development Bank 35 miljoen US-dollar / 6% rente

Leningen 2018 (aantal 26)

Binnenland

42) Nationaal Uitvoeringsbedrijf N.V. 18 miljoen US-dollar / 6% rente

43) Baitali N.V. SRD 3.401.100 / 9% rente

44) Trustbank Amanah 1,4 miljoen euro / 5% rente

45) Trustbank Amanah 952.380 US-dollar / 5% rente

46) Baitali N.V. 43,5 miljoen US-dollar / 5% rente

47) Baitali N.V. 11,9 miljoen US-dollar / 5% rente

48) Baitali N.V. 2,3 miljoen US-dollar / 6% rente

49) Nationaal Uitvoeringsbedrijf N.V. SRD 4.760.595 / 9% rente

50) Tjongalanga 6,2 miljoen US-dollar / 6% rente

51) Caremco Holding 5,3 miljoen US-dollar / 5% rente

52) Trustbank Amanah 1,9 miljoen euro / 5% rente

53) Trustbank Amanah 3,8 miljoen US-dollar / 5% rente

54) Trustbank Amanah 1,9 miljoen US-dollar / 5% rente

55) Trustbank Amanah 2 miljoen US-dollar / 5% rente

56) Tjongalanga 5,1 miljoen US-dollar / 5% rente

57) Tjongalanga 7,6 miljoen US-dollar / 5% rente

58) Nationaal Uitvoeringsbedrijf N.V. 18 miljoen US-dollar / 6% rente

59) Nationaal Uitvoeringsbedrijf N.V. SRD 9,5 miljoen / 9% rente

60) Kuldipsingh 16 miljoen US-dollar / 5% rente

Buitenland

61) Israel Discount Bank Ltd. 3,1 miljoen euro / 4,85% rente

62) Banca Monte dei Paschi di Siena in Italië 17,8 miljoen euro / 2,5% rente

63) Inter-American Development Bank 30 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op drie maanden

64) Inter-American Development Bank 20 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op drie maanden

65) Caribbean Development Bank 29,8 miljoen US-dollar / 3,8% rente

66) Export-Import Bank of India 27,5 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op zes maanden

67) Export-Import Bank of India 3,5 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op zes maanden

Leningen 2019 (aantal 23)

Binnenland

68) Hakrinbank N.V. 40 miljoen euro / 1% rente

69) Surinaamse Volkscredietbank 40 miljoen euro / 1% rente

70) Republic Bank 10 miljoen US-dollar / 6% rente

71) Trustbank Amanah 952.380 US-dollar / 5% rente

72) Trustbank Amanah 952.380 US-dollar / 5% rente

73) Djojo Bedrijven Groep SRD 12,7 miljoen / 9% rente

74) S. Main Transport SRD 45,7 miljoen / 9% rente

Buitenland

75) The OPEC Fund for International Development 26 miljoen US-dollar / 4,6% rente

76) The OPEC Fund for International Development 6 miljoen US-dollar / 4,6% rente

77) International Bank for Reconstruction and Development 23 miljoen US-dollar / 1,4% rente

78) Export-Import Bank of India 11,1 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op zes maanden

79) Israel Discount Bank Ltd. 1,6 miljoen euro / 2,5% rente

80) Israel Discount Bank Ltd. 9,3 miljoen euro / 2,1% rente

81) Credit Suisse 8,85 miljoen euro / 3% rente

82) Credit Suisse 57,5 miljoen euro / 1,6% rente

83) Agence Française de Developpement 5 miljoen euro Rente gebaseerd op zes maanden

84) Israel Discount Bank Ltd. 12,5 miljoen euro / 2,1% rente

85) Israel Discount Bank Ltd. 2,2 miljoen euro / 2,5% rente

86) International Bank for Reconstruction and Development 35 miljoen US-dollar / 1,4% rente

87) International Islamic Trade Finance Corporation 25 miljoen US-dollar / 3,5% rente

88) Islamic Development Bank 41,3 miljoen US-dollar

89) Inter-American Development Bank 30 miljoen US-dollar Rente gebaseerd op drie maanden

90) Export-Import Bank of India 15 miljoen US-dollar / 1,5% rente

Leningen 2020 (aantal 2)

Buitenland

91) Inter-American Development Bank 30 miljoen US-dollar

92) Inter-American Development Bank 10 miljoen US-dollar

https://surinamenieuwscentrale.com/overzicht-leningen-ndp-2015-2020

POLITIEKE TOP: MACHT BOVEN MACHT. 17 mei 2021 17:37

Nepotisme om eerst een partij dynastie en vervolgens een familie dynastie te vestigen in het binnenland  zijn beiden gedoemd te mislukken. Grond en grondstoffen voor de partij en de heersende familie in de partij is heel wat anders dan familie die deskundig is te benoemen in het bestuur van het land.  Nepotisme is nooit goed, maar er zijn nuances.

Was de kwestie Diana Pokie geen afleidings manouevre? Ging het misschien niet om de klokkenluider die het Openbaar Ministerie inschakelde? Of om de enorme belangen vanuit de politieke top? Blij was de president met de vliegende brigade inzake de houtzwendel. Maar waar zijn de containers nu? Cruciale elementen en personen opeens foetsie. Een duikboot die tijdens onderzoek onder het oog van de politie zonk. Kopstukken die onvindbaar blijven.  Brood, spelen en social media voor het volk en activisten en vakbonden doen de rest. Suriname zit in  de wurggreep van gangsterisme van het krijgsheerschap. Het binnenland is hierbij de grootste inzet. Alle grondstoffen behoren het volk toe is aan dovemansoren gezegd. In de politieke top wordt bepaalt wat en gebeurd.  In feite staat de politieke top boven de grondwettelijke organen, de regering en de DNA. Macht boven macht dus.  Dit ondemocratisch gedrocht, het “Surinaamse on-ding” dat aan geen enkele wet onderworpen is ondergraaft de constitutionele constellatie. Politieke toppers kunnen niet ter verantwoording worden geroepen en kunnen dan ook hun belangen vrijelijk beschermen met alle hen ten dienste staande legale en illegale middelen. De verwevenheid met het president- en vice-presidentschap maakt alles veel erger. Politieke toppers kunnen daarom elkaar zo in de wielen rijden als het gaat om good governance. Want in de politieke top bepaald het recht van de sterkste en is chantage in het bestuur de norm. Hoewel grondwettelijk  de president boven zijn vice-president staat, is de feitelijke omstandigheid net andersom vanwege de enorme economische macht in het binnenland.( goudmijnen en houtconcessies) Tel een en een bij elkaar op en zie daar het kernprobleem van Suriname, namelijk informele macht boven formele macht. Zoals Hugo Fernandes Mendes het in ander verband al zei, in de kwestie Sergio Akiemboto: ” Het constitutionele bouwwerk is dringend aan renovatie toe”. Zolang mijninziens de president niet zijn eigen vice-president mag kiezen, zal dit probleem van een een oppermachtige politieke top blijven bestaan, wat zeer corruptie gevoelig is. Hierom zal ook het kiesstelsel nooit worden veranderd, evenals het politieke systeem met een halfslachtig semi-presidentieel stelsel. Vanwege macht boven macht is in de kwestie Diana Pokie niet dezelfde weg bewandeld als van Gilmore Hoefdraad waarbij het parlement transparant onderzoek deed omtrent een minister. Immers, in het presidentieel stelsel is een minister aan de president verantwoording verschuldigd. U begrijpt het dus al, Pokie mocht het parlement niet overtuigen, de politieke top bepaalde het hier dus weer, wat naar het parlement mag en wat niet. Wie  het in het binnenland voor het zeggen heeft en wie niet. Aanpassing van ons politiek stelsel is een vereiste zodat de president zijn vice-president ook zelf kan benoemen. Of we gaan terug naar een stelsel van informateur en formateur in plaats van een wazige en ongrijpbare politieke top. De enorme drugsvondst in het binnenland mag daarom niet onderschat worden en los gezien worden van een politieke top, een macht boven macht, onvindbaarheid van personen en attributen.  Dat alleen met wapens deze regering naar huis gestuurd kan worden, was geen loze kreet, of een verspreking, de belangen in het binnenland zijn enorm en reeds grensoverschrijdend. Niet alleen in economisch opzicht waren de ogen op Suriname gericht, maar meer nog inzake milieu vernietiging, goudsmokkel, drugssmokkel en mensenhandel. Dat het vanwege het regeringsbeleid zeer heet is geworden onder de voeten van politieke toppers die zich eigenaren van Suriname en krijgsheren van het binnenland wanen, moge nu meer dan ooit duidelijk zijn, gezien de frontale aanval die geopend is op de eigen regering, ondersteund door activisten en vakbonden. Deze frontale aanval op de belangen van het volk kent maar een antwoord, nooit het werk van anderen op je nemen, want obia a no fu ju, nog harder werken en recht op het nationale doel af, ondanks de enorme provocatie vanuit Albina met gepantserde militaire voertuigen. Wijsheid gaat over alles heen. Suriname voor alle Surinamers en niet slechts een deel.

DE OOSTERSE DENKER EN SCHAKER SANTHOKI 21 mei 2021 07:52

De president trapte niet in de afleidingsmanouvre van zijn vice-president, want er was zoveel meer aan de hand dan de kwestie Diana Pokie. Opeens moesten de manschappen van de politie de straat op. En terwijl de politiebond vanuit haar opleidingscentrum naar de DNA marcheerde, werden de militairen met groot machtsvertoon aan de Oostgrens te Albina/Moengo ingezet. Ronnie Brunswjk dacht in Paramaribo de show te stelen tijdens de demonstratie van de politiebond die ondersteund werd door Sybrano Piwue, Rendel Feller en Damaru. De vice-President die samen met de DNA voorzitter door de menigte liep werd uitgejouwd. In het DNA  werd een delegatie van de politiebond te woord gestaan waarna vervolgens de delegatiete verstaan werd gegeven dat zij met de president verder moesten. De menigte en de bond marceerden richting het kabinet van de president waar de militairen het voor het zeggen hadden en iedereen op afstand hielden, terwijl de politie erbij stond maar nergens ingreep. Terwijl de confrontatie continu werd opgezocht door de gevaarlijke en onbetrouwbare vice-president, bracht d president alles weer terug in rust. Het ABOP ministerie van Kenneth Amoksi had haar werk niet gedaan. Het ABOP ministerie waar Diana Pokie de scepter zwaaide was in zwaar weer. Maar de president doorzag het scenario van zijn vice-president. James Baldwin zei dat de vijand altijd zal proberen je gene zijde op te laten kijken, terwijl het gevaar uit een andere hoek kwam. Twee ABOP ministeries binnen twee weken zwaar in de problemen die op het bord van de president werden gelegd. Met heel veel tact en wijsheid liet de president de demonstratie van de politiebond ondanks de code zwart voor COVID 19 toe. De Districtscommissaris deed het verzoek aan de bond haar verantwoordelijkheid te tonen, hetwelk in de wind werd geslagen. De protest demonstratie ging gewoon door en de overheid zag dat met lede ogen aan.  Zo werd ook het scenario duidelijk: Ronnie Brunswijk en Marinus Bee gaven acte de presense, maar de president stal de show. Duidelijk werd voor een ieder dat de ABOP ministeries niet presteerden en dat de vice-president steeds meer met zijn billen bloot moest. De VHP werd tegen de afspraken in geweerd bij het minisisterie van ROGD waar Dina Pokie de scepter zwaaide. Maar bij het ABOP ministerie van Justitie en Politie vormde de president een commissie waarbij ook de VHP nu betrokken werd om de problemen op te lossen. Immers, er was eenheid van bestuur,beleid en leiderschap. Maar de vice-president had duidelijk maling aan dit uitgangspunt wanneer het hem niet uitkwam. Ronnie Brunswijk, was een dag voor het politie protest in het district Para waar de activist Sybrano Pique al vele mislukte acties tegen de regering had gevoerd. Ronnie Brunswijk, begroette deze activist zeer amicaal en fluisterde wat in zijn oor. De dag daarna, begeleidde de activist de politiebond in haar protestmars naar de DNA. Voor het volk was het duidelijk hoe de vice-president de poten onder de stoel van zijn president aan het wegzagen was. De mooie woorden van de vice-president hadden geen enkele waarde, de man sprak zich uit als verdediger van zijn president: ” wie aan de president kwam, kwam aan mij”, zei de vice-president vaker triomfantelijk. Intussen was de vice-president bezig met een scenario. Maar ook de actie van de politiebond haalde bakzeil, het volk dat was opgeroepen massaal te ondersteunen bleef weg. Een handjevol activisten die met NDP bussen werden vervoerd deden mee. De NDP had voor deze zelfde 20 mei ook een persconferentie gepland, die later werd afgeblazen. Waarschijnlijk toen men waarnam dat de actie van de politiebond niet het gewenste effect had gehad. Het volk was massaal thuis gebleven omdat het goedkope scenario duidlijk was maar ook vanwege covid-19. Het was goed schaken van de president om de protest actie niet met militairen aan te pakken, of militairen de straat op te sturen om de actie van de politie te begeleiden. Dit was de provocatie en het scenario om een confrontatie tussen de politie en de militairen te forceren. Militairen zouden tegen het volk moeten optreden die met flessen gooiden en die zich binnen het cordon van de protesterende polite agenten bevonden. Een gemeen scenario werd doorzien. De clash kwam er niet en de protestdemonstratie verliep rustig. Alles was in place gezet om de vice-president en de president op straat tegen elkaar uit te spelen. Ronnie Brunswijk beweerde dat ministeries van zijn partij waren, hij bepaalde als politieke top wie minister werd en wie niet. Maar wanneer het op goed werk aankwam voldeed zijn minister niet en dan was er opeens wel sprake van eenheid van beleid en bestuur. De president had de bevoegdheid zo een minister naar huis te sturen. Maar de president koos voor een commissie om zo een zwakke minister te ondersteunen. In het geval van Diana Pokie was dat vanaf het begin van regeren de opzet geweest, maar de ABOp pleegde woordbreuk. In het geval van de minister Kenneth Amoksi kwam er wel ondersteuning door middel van een commissie, omdat de vice-president bakzeil haalde met zijn scenario. Dus moest hij slikken, toen de politiebond naar de president werd verwezen omdat de vice-president en de DNA voorzitter in het gbouw van de DNA er niet uitkwamen. Ook zij wisten niet hoe verder en dat zij zichzelf juist nog meer in de nesten van onkunde hadden gewerkt. Boontje kwam om zijn loontje, en de VHP moest weer het varkentje gaan wassen. 

De roep van velen om de regering te “bossen” was precies wat de NDP wilde en wat de vice-president voor elkaar moest krijgen. Maar de president bewandelde een andere weg. Hij zette de onbetrouwbare opportunisten binnen de regering, nog harder aan het werk. Zo hard zelfs, dat ze het niet aan konden en de VHP moest inspringen. Op deze manier ondergraafden zij zichzelf en kwam de VHP, die steeds buiten de deur werd gehouden, langs een andere weg toch naar binnen in het ABOP bolwerk. Deze slimme strategie paste de president toe, wat verschilde van wat tot nu toe bruikbaar was en door Desi Bouterse werd ingezet, namelijk te voorkomen dat er een protestactie plaats vond door snel vooraf te bemiddelen. Maar Santhoki deed dat anders, laat de mensen de straat opkomen want dat was als gevolg van het beleid van Desi Bouterse. Zo kon de samenleving waarnemen wat er precies speelde. Maar ook werd het scenario zichtbaar. De politiebond kaartte zaken aan die zeven jaren waren blijven liggen. Zaken die onder het regiem Bouterse waren veroorzaakt. De bond zweeg toen in alle talen. Het volk kon door deze transparantie van actie voeren precies zien hoe hypocriet de vakbondsleden waren. Onder het regiem Bouterse behartigden zij de belangen van hun leden dus niet. Maar onder het regiem Bouterse was er binnen tien maanden een grote protest acties. En de brave vakbondsleden liepen als makke schapen achter hun vakbondsvoorzitters aan. Het andere niet gewillige deel van het politie korps zal met schaamte dit schouwspe hebben waargenomen. Tijd om binnen het politiekorps kopstukken te vervangen die al die tijd met lede ogen het korps hebben verzwakt. De protest actie van de politiebond was een welkome aanleiding om zaken structureel ten goede te keren. Te beginnen met de recrutering waarover enkele maanden zoveel eerder zoveel ophef over was ontstaan. Corruptelingen zullen in beeld zijn, want de houtsmokkel van 100 containers stond niet los van de actie van de politiebond, die ondersteund werd door de douanebond en de NDP was prominent aanwezig op het plein in de persoon van Tsang. ABOP en NDP hebben een “seti-gong” gemaakt maar de president bleef rustig op zijn plek in zijn kabinet. De trouble shooters moeten nu gaan werken, beleid gaan maken, wat ze niet kunnen en niet willen omdat de ABOP bezig is haar eigen belangen te beschermen. De ABOP rijdt hierom de regering en de president in de wielen want de belangen van de vice-president zijn enorm. Het gaat om een belang van meer dan 7 goudmijnen, scalians, minstens 15 enorme concessiegebieden voor goud en hout. Ronnie Brunswijk is er voor zijn belang en ambieerde daarom de post van vice-president, zodat hij dicht op de regering zat en alle bewegingen kon waarnemen. Maar ook hierom enorm onbetrouwbaar was en de lijnen naar de NDP wagenwijd open liet. Want ook de NDP krijgsheren hadden enorme belangen in het binnenland te verdedigen.

EINDE VAN DE URGENTIE FASE & AMERIKAANSE GELD INJECTIE 24 mei 2021 12:16

Was Brunswijk bejubeld geweest voor het DNA gebouw, dan was de omstandigheid een heel andere geweest. Dan had hij de regering “gebost”. Nu hij tot zijn ontsteltenis zag dat hij vanuit de NDP achterban uitgejouwd werd, begreep hij dat zijn populariteit niet was wat hij er zelf van dacht. De koord danser Ronnie Brunswijk kiest dan altijd eieren voor zijn geld. Tijdens de regerings persconferentie op 24 mei verklaarde Ronnie Brunswijk uitdrukkelijk dat er een hechte eenheid tussen hem en de president was.  Zijn lichaams taal liet hieraan niets te wensen over. De president kreeg telkens na zijn spreekbeurt een hand-bokside met daarna een klop op het eigen hart van Brunswijk om zo hun eenheid te benadrukken.

Maar het gezicht van de judas Ronnie Brunswijk viel op vrijdag 21 mei 2021. De dag dat de politiebond met een georquestreerde protest actie door de Desi Bouterse clan de straat op ging. De vice-prsident gaf op deze dag de judas kus aan zijn president. Maar de actie vanuit NDP/ABOP gelederen mislukte. De halfslachtige houding van de vice-president maakte dat hij zijn ABOP achterban niet de straat op kon sturen. De NDP-ers moesten het werk doen terwijl de Farizeeër Brunswijk vastliep in het schaakspel. Want hij noch zijn DNA voorzitter konden de problemen die de bond met hen besprak oplossen. Het hele gezeldschap van de actie voerende politie vakbond werd naar de president verwezen voor een oplossing. Ronnie Brunswijk, de vice-president zat met een been in de regering maar wilde het liefst de regering laten springen, maar kon dit niet openlijk doen. Dus werd een NDP scenario afgedraaid omdat de Desi Bouterse clan heel goed wist wat er op de achtergrond speelde. De AMERIKANEN keken over de schouders van de president mee wat voor chaos de NDP kliek probeerde te veroorzaken in het land. Onder het mom van politie bond acties op vrijdag 21 mei probeerde men de Amerikanen voor te zijn.

DE BEDRIEGER BEDROGEN.

Maar de bedrieger werd bedrogen. De president was zijn zeer onbetrouwbare vice-president voor. Aan elke president was het geoorloofd de hulp van bevriende naties in te roepen. Onder het mom van een economisch dilemma en met de rug tegen de muur werd de hulp van de Amerikanen ingeroepen. Met geld einjecties waren de Amerikanen binnen gehaald door de regering waar de pvice-president deel van uitmaakte omdat hij met een half been in de regering zat en de economische koers moest blijven ondersteunen, want deed hij dat niet dan was het hoogverraad geweest. De vice-president zat met zijn onbetrouwbare rug tegen de muur en moest enerzijds  meedoen met de president en anderszijds tegelijkertijd de president afbreken en laten vallen. Maar de president Santhoki bleek veel slimmer dan het  opgezette scenario. Ronnie Brunswijk pokert in het geheim met Bouterse en zelfs zijn ABOP achterban en innercircle werd voor de gek gehouden. Het ging om een Brunswijk en Bouterse dynastie. Hun politieke partij moest de belangen van deze dynastie dienen. 

MILITAIRE VAKBOND

Opeens speelde ook op social mede bij monde van de militair Rodney Cairo, een vakbond voor het leger. Het scheen dat niet alleen in Albina militairen op straat zichtbaar waren, maar dat tijdens de actie van de politiebond de militairen paraat stonden. Dit ontlokte op social media de uitspraak van een politie agent gezeten in een prowagen en die door een vrouwelijke collega werd geintervieuwd : ” Kijk, kijk daar, ik zie 4 bussen met militairen met AK’s en uzi’s, als Santhoki oorlog wil dan w’o set en”. Deze uitspraak werd op de regeringspersconferentie op 24 mei veroordeeld en de president zei dat het openbaar ministerie gevraagd zal worden om een onderzoek of hier dan wel een strafbaar feit gepleegd is of dat er tucht maatregelen van kracht zijn op deze uitspraak. Maar deze regering zal dit soort dreigende uitspraken op social media niet zo laten en doen alsof er niets is.

De provocatie was duidelijk mislukt en Ronnie Brunswijk was weer gefine-tuned door de president en liep weer netjes in het gareel. De vice-president zat weer in de boot. En dit zig-zag denken van de vice-president was een instrument in handen van de president die de man koste wat koste binnen boord moest weten te houden door middel van tact en wijsheid. Brunswijk deed zich voor als de meerdere van de president maar was in werkelijkheid een zielig mannetje dat als spek en bonen onder het gezag van de VHP nog van enige betekenis kon zijn. De president gaf hem alle ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen en hield hem zo uit handen van Desi Bouterse en diens invloedssfeer.  Chapeau voor president Santhoki. 

STABILISATIE FASE: LEGERS: NATIONAAL EN INTERNATIONAAL 25 mei 2021 09:46

POLITIEKE TOP & ECONOMISCHE MACHTSGROEP: SLAVERNIJ NIEUWE STIJL DOOR KRIJGSHEREN 28 mei 2021 10:05

ACTIVISME, HET NIEUWE VERDIEN MODEL.

De geschiedenis ontwikkelt zich naar analogie van de economie of andersom, van academici naar coupplegers, krijgsheren en activisme en weer terug. De Surinaamse economie is vanaf 1980  langzaam in handen geraakt van  zeer hebzuchtige Surinamers. Je ziet het niveau trapsgewijs ook afnemen. Laaggeschoolden met een achtergrond van geweld hebben de economische macht in handen weten te krijgen, dat is een voldongen feit. Politieke toppers die zich gedragen alsof het binnenland hun eigendom is, bezitten enorme concessies, goudmijnen en houtondernemingen.  Schatrijke families bepalen wat er in het binnenland gebeurd. De geschiedenis van hebzucht door witte mannen uit de slavenhandel schijnt zich te herhalen met eigen Surinamers die geen hart hebben voor de ontwikkeling van het eigen land. Leegroof, net als de witte mannen is waar zij het volk mee opgezadeld hebben. Zij zullen alles doen, net als de witte mannen om hun gestolen rijkdommen te beschermen. Soort zoekt soort en politieke kleur speelt dan geen rol meer wanneer kleine familiegroepen een belangrijk deel van de economische macht beheersen. Dit is het echte nepotisme waar niemand over praat. Nepotisme van families die een groot deel van het grondgebied in concessie bezitten dat bewerkt wordt door landlozen. President Santhoki heeft met dit fenomeen te maken, een economie in een economie. Elke beslissing in de politieke top wordt bepaald door de belangen van deze economische machtselite. Een soort macht boven macht, in alle belangrijke posities is de economische machtselite gestationeerd om hun rijke lui leventje te beschermen. De meerderheid van de bevolking heeft op 25 mei haar verstand gebruikt, maar de strop om de nek van de meerderheid wordt steeds strakker aangetrokken op het moment dat de belangen van de economische machtsgroep in gevaar dreigen te komen. Deze vorm van slavernij nieuwe stijl is waar ons volk midden in zit. Een onverzadigbare grondhonger en  hebzuchtig gedrag nooit eerder vertoond vanaf het aantreden van coupplegers. Wij moeten als volk goed begrijpen dat deze economische machtsgroep van tijd tot tijd de kruimels uitstrooit in de vorm van geld en pakketten, maar ook activisme is een verdienmodel geworden om de belangen van deze groep familie leden te beschermen en in tact te houden. President Santhoki heeft een onmenselijk zware job, moet hiermee dealen en slim schaken. Want deze economisch machtige elite groep heeft nog de euvele moed om nog verder op het arme volk te verdienen, hun njang te maken met hun zogenaamde voedselpakketten en goedkope dollars via ene Chotelal. Wij als volk die weten waar de schoen precies wringt, mogen onze  president niet in de steek laten. Een minderheid van ons volk die met terreur macht heeft weten te verwerven, is het grootste probleem. Zij hebben een slaven denken, zijn niet geëmancipeerd en blijven in de slachtofferrol zitten, terwijl zij tegelijkertijd eigen onderdanen uitbuiten, en leven van de rijkdommen van de natie. Hun ontwikkelingsvisie is er een van onderdrukking van een meerderheid. Net de slaven meesters. Deze onderdrukking dachten zij te formaliseren en te institutionaliseren met een totale leegroof van de CBvS, een duizelingwekkende schuldpositie van 4 miljard US dollar,  enfin, u kent het riedeltje dat iedere keer weer als een cd moet worden afgedraaid zodat elke Surinamer beseft dat bewust het land bankroet is gemaakt zodat geen enkele andere regering uit de voeten kon en zodoende de belangen ongemoeid bleven. Maar president Santhoki bleek uit ander hout gesneden te zijn, en dat is hun grote angst vandaar zoveel trammelant en activisme uit een bepaalde hoek. Niemand is tegen ondernemerschap door Surinamers, integendeel moeten wij meer in de productie en diversificatie van de economie investeren. Maar onze economie is bewust kapot gemaakt met het gedoe van krijgsheerschap in het binnenland.  De onverzadigbare hebzucht gaat door met allerlei smokkelpraktijken belastingontduiking en vernietiging van het milieu. Families bezitten de meeste gronden inclusief de grondstoffen waar de regering geen enkele zeggenschap over heeft. Integendeel, de regering heeft geen geld en deze economische machtselite is schatje hemeltje rijk. Tweederde van de goudproductie vindt kleinschalig plaats, een groot deel illegaal zonder concessievergunning. Naar schatting telde Suriname in 2012 tussen de 800 en 1200 illegale goudmijnen, goed voor zo een 19.000 kg aan goudproductie ter waarde van 750 miljoen US dollar. (bron: de ware tijd 17 mei 2021: Stand van ons boszaken deel 5: uitgifte beleid hout- en goud concessies).  Suriname moet af van deze familie dynastie. De president dient geschraagd te worden in zijn strijd de nationale belangen te brengen waar ze thuis horen, bij het arme uitgebuite volk. Maar de families, hun innercircle en de verdieners aan dit model doen het volk bewust anders geloven. Het is duidelijk waarom, maar ook even duidelijk waarom de meerderheid niet op deze economische elite machtsgroep heeft gestemd. De meeste stemmen gingen naar onze president en de minister van defensie. Geloog dus in eigen kunnen, de krijgsheren zijn duidelijk weggestemd. Met de goudontdekking in het Bakhuisgebergte is de weg geopend voor de staat om haar volk te voeden en het primitieve pad van afhankelijkheid van krijgsheren te verlaten. Voor onderzoek journalisten een mooi project om toegeëigende gronden en namen in beeld te brengen, ter ondersteuning van de strijd om nationale welvaart en welzijn voor iedereen. Maar dan weten wij ook hoe moeilijk de president het heeft.

NDP: DEN NJAN WAN LALLA! 29 mei 2021 14:20

Rodney Cairo, Germain Day die uit STREI stapten, Maisha Neus, Pakkittow, Sibrano Pique, Jennifer van Dijk-Silos, Politie vakbond, C’47 Beerenstein en Naarendorp.

Avonturiers die de raciale snaar liever bespelen om politiek te bedrijven. Mensen en organisaties die onder het regiem  Bouterse verzuimden krachtig te protesteren, zijn medeplichtig aan de situatie waarin het land gebracht is. Mensen die er alles aan doen om de president Santhoki te laten vallen, willen liever de armoede bestendigen en daarvan profiteren. Dit kleinburgerlijk denken gaat gepaard met raciaal denken. Het zijn niet toevallig allemaal creolen die hun gifpijlen afvuren op de VHP en de ABOP leider opzetten tegen de president.  De anti regeringsgezinden spelen letterlijk met vuur en de gezondheid van de burgers. De ABOP topper Martinus Joel alias Bordo wordt maar niet tot de orde geroepen door zijn partijleider. 

Militairen willen politiek misbruik stoppen door oprichting vakbond

29 mei 2021 om 00:06 Leestijd 2 minuten

 

Militairen in de Memre Boekoe kazerne. Beeld: STVS

     

Om het misbruik van militairen door de politiek een halt toe te roepen zijn majoor Germain Day en anderen vastberaden om een bond op te richten binnen het Nationaal Leger. Day verwijst in het interview met Suriname Herald naar de grondwet en de Wet op vakverenigingsvrijheid waarin staat dat werknemers vrij zijn om vakverenigingen op te richten voor het behartigen van hun rechten en belangen.

De reactie van Day volgt daags nadat minister Krishna Mathoera van Defensie op een persconferentie zei dat de wet niet voorziet in een bond voor militairen. Day: “Geen enkele wet van een lagere rangorde dan onze grondwet kan de werking van de wet bemoeilijken. Daarnaast zijn er ook internationale verdragen die door Suriname zijn geratificeerd.” De majoor geeft aan dat er juridisch geen toestemming nodig is voor het oprichten van een bond.

Hij is overigens geen voorstander van een overlegorgaan zoals de minister dat voorstaat. “Het overlegorgaan moet gezien worden als iets dat de werkgever in het leven wil roepen om naar haar zeggen de belangen van de werknemers te behartigen. Maar hiermee gaat de essentie van het recht compleet verloren.”

De militairen willen onafhankelijk kiezen wie namens hun in onderhandeling mag treden met de werkgever. Dit kan naar zeggen van Day zonder enige bemoeienis van de staat. “Een bond biedt een zekere mate van bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik. Militairen worden zwaar misbruikt onder het mom van dienstopdrachten. Zoals het beveiligen van politieke vriendjes. Ook nu!”, laat een strijdvaardige Day optekenen.

De majoor spreekt onder andere over bevorderingen naar willekeur en slechtere medische regeling, dan het Korps Politie Suriname (KPS). “Precies daarom moet die bond er wel zijn, omdat het niet beter maar erger wordt.”

Day beweert dat er veel belangstelling is onder het personeel voor de oprichting van een vakorganisatie. Verder zegt hij dat er represaille wordt toegepast, maar hij vreest er niet voor. Er zijn bij hem drie gevallen bekend van militairen, die op het matje zijn geroepen en opgedragen te stoppen met het proces een bond op te richten. In het tweede geval heeft de leiding van het ministerie onder valse voorwendselen de procedure tot ontslag ingezet.

Naomi Hoever

https://www.srherald.com/suriname/2021/05/29/militairen-willen-politiek-misbruik-stoppen-door-oprichting-vakbond/

MAAR DA HOE DAN? 30 mei 2021 09:39

Iedereen weet zo een beetje waar de schoen wringt in Suriname. Maar we leven in het nu, met de problemen van nu en het is veel belangrijker aan te geven wat nu te doen om het beter te maken in Suriname. Het leiderschap dat ontbreekt is een veel gehoorde . Men wil van de president daadkracht is een andere klacht. De president zit in de moeilijkste positie die ooit een president van Suriname gehad heeft. De daadkracht om een bankroet land opnieuw te willen redden, daar moet je ballen voor hebben. De president is deze grootste uitdaging uit onze geschiedenis niet uit de weg gegaan. De president heeft te maken met een land die door krijgsheren, hun vrienden en familie in beslag is genomen voor hetzij exploratie, exploitatie en ook speculatie. Feit is dat grote lappen gronden inclusief grondstoffen niet meer in de boezem van ons geliefd land zijn. Deze president heeft daarom een andere weg bewandeld om de nationale productie met hulp van internationaal kapitaal toch een boost te geven. Gedacht is aan de ontginning van de eigen goudreserves in het Nassau gebied i.s.m. het buitenlands bedrijfsleven. De ontginning van bauxiet wederom ip te starten en te anticiperen op de olie productie, naast de bestaande landbouw-en bosbouw productie. Omdat wij met een laaggeletterde bevolking te maken hebben die deze ingeslagen weg niet begrijpt, heeft het de hoogste prioriteit dat dit plaatje als een les wordt uitgelegd, gevisualiseerd wordt op de kaart van Suriname. Mensen moeten de gebieden zien die totaal uitgegeven zijn in het oosten van het land. Simpele series van vele lessen kunnen gemaakt worden over van alles. Het zou de president sieren om zich niet boven zijn volk op te stellen en om de twee weken zo een gevisualiseerde les te presenteren op de nationale televisie, noem het maar “pres, kondre wan sabi “. Op deze manier treedt de president in direct contact met de burgers. Leg het volk uit in korte filmpjes van 10 minuten dat de kern van het bestuur draait om de hoe-vraag. Integreer de problematiek want niets staat los van elkaar. Vragen als waarom belasting inning en wat kan de staat doen hiermee. Hoe gaan wij samen vooruit als wij weten dat zoveel fout is in het bestuur van ons land, dat ons parlement, ons leger, onze politie en zoveel andere instituten verzwakt zijn. Hoe kan het dat onze democratie eigenlijk geen democratie is maar een politieke top alles beslist en hierdoor de president eigenlijk ondergeschikt is aan een politieke top. Moeten wij dit systeem niet dringend eerst veranderen zodat de president zijn eigen vice-president kan kiezen en ook zijn ministers ploeg. Leg uit dat welke president ook komt, met dit probleem van partij bonzen te maken heeft en dat dit de productie verhindert, want zoals wij nu kunnen zien is nooit eerder in de geschiedenis van ons land zoveel grond in handen van partij bonzen gekomen. Hoe gaan wij op deze manier kunnen produceren als de helft van ons land is uitgegeven aan partij loyalisten, vrienden en familie door politieke toppers. Hoe gaan wij desondanks toch straten moeten maken, salarissen moeten betalen, voedsel en medicijnen moeten kopen, productiemiddelen aanschaffen, vaccins kopen, bedrijven steunen,  productie stimuleren, projecten uitvoeren, enz enz. Daarvoor is geld nodig. Hoe komt het dat wij geen geld hebben. Waarom hebben wij altijd een tekort aan geld op de begroting. Hoe komt het dat onze bevolking zo laag geschoold is en hoe moet dit aangepakt worden. Geld en ontwikkeling zijn een twee-eenheid. Met ontwikkeling kan je produceren en verdien je geld en met dat geld kan je de ontwikkeling verder opkrikken, scholen bouwen. Ontwikkelde mensen hoeven niet afhankelijk te zijn als zij de nationale ontwikkeling boven het partij belang plaatsen. Ontwikkelde mensen vinden het een uitdaging om problemen op te lossen, dat is wetenschap, het oplossen van problemen. Laaggeletterden zijn in een soort patroon-meester verhouding en nemen genoegen met kruimeltjes, gecommandeer en opdrachten.  Deze twee systemen staan lijnrecht tegenover elkaar in Suriname waarbij het systeem van gecommandeer en opdrachten de balans negatief doet uitslaan. Suriname is in disbalans, het moet dus anders. Maar hoe, want de mensen die zo afhankelijk zijn gemaakt houden vast aan deze zekerheid van kruimeltjes, paarlen voor de zwijnen. Daarom is ons ambtenaren apparaat zo groot geworden en strooien partij bonzen met geld en pakketten. Deze vicieuse circel waar Suriname in zit, moet in les programma’s worden uitgelegd op scholen en op de nationale televisie. wt de CDS doet is bij lange na niet voldoende. Wij hebben gedurende de afgelopen 70 jaren met z’n allen dit land totaal verziekt en naar de afgrond geholpen. Wij zijn nu zo individueel ingesteld dat zelf de covid-doden ons niets meer doen. Wij zijn gehard door een mentaliteit van eerst ik en dan de rest en Suriname kan barsten. Hoe doorbreken wij deze circel, dat is de belangrijkste vraag die wij ons zelf moeten stellen in plaats van de president te vragen om het op te lossen, want dat kan geen enkele president, nu niet en in de toekomst niet. Wij moeten onze eigen lesprogramma maken, goed bestuderen en het examen glansrijk halen door met oplossingen te komen in plaats van verwijten. Een mentaliteits omslag en een ander soortige manier van denken is de sleutel om dit vraagstuk waarmee ons land al tientallen jaren zit op te lossen. Surinamers hebben het zelf zover laten komen en Surinamers zullen het ook alleen op kunnen lossen. Afstand doen van het populisme is niet makkelijk, want de jongere generatie activisten, het nieuwe verdienmodel, is er al mee besmet. Die voeren de opdrachten uit van hun politieke bazen en wiens brood men eet diens taal men spreekt. De media, de activisten, de kleine politieke partijen doen allemaal driftig mee in dit riedeltje van elkaar bekladden en neerhalen, want heel het land zit vast in het systeem van de politieke toppers en rijke families die het grootste deel van de taart in handen hebben. De huidige regering moet hiermee dealen en de grootgrondbezitters zitten in hetzelfde team van de regeerders. Dit is het probleem dat maar niet opgelost kan worden, want terwijl de president roeit wordt zijn boot lek gemaakt, openlijk en in het geheim worden scenario’s afgedraaid. Deze problematiek zal in lesvorm gepresenteerd moeten worden aan de laaggeschoolden, studenten en burgers van Suriname, willen wij de koe eindelijk bij de horens kunnen vatten. De president zou m.i. deze lessen cyclus moeten openen met te bespreken hoe het komt dat Surinamers elkaar zo uitlachen, beledigen, geen respect voor deskundigheid hebben, de wetenschap honen en facebook deskundigen zijn. Dat dit gedrag hoort bij de denkwijze om alles te laten zoals het is. Een natie die elkaar doodknuppelt in plaats van knuffelt moet echt bij zichzelf te rade gaan. Want Suriname heeft geen rassenprobleem of een grondstoffen probleem maar een jungle wet van het recht van de sterksten en een navenant gedrag van partij bonzen die de grondwet aan hun laars lappen. De constitutionele orde is dringend aan evaluatie en renovatie toe omdat dit bouwwerk is verdrongen door het slaven systeem van “basja fong, mi taki fong”. Het is de president  die in de omstandigheden van nu afgeranseld worden. En dan is Suriname weer terug bij af, weer in de sloot, in de modder en in drijfzand. Dit is de kern van het verhaal, het gaat niet om een koeli president maar om belangen van de nieuwe slaven drijvers die grootgrondbezitter en grootondernemer zijn geworden dankzij een crimineel verleden. 

DESTABILISATIE IN DE STABILISATIE FASE 1 juni 2021 10:52

Een vakbond in het Nationaal Leger? 

01 Jun, 2021, 13:49

De afgelopen weken is de discussie over het oprichten van een vakbond in het leger weer actueel. Het begon met de uitspraak van een lid van de Surinaamse Politiebond, dat er adviserend opgetreden kan worden naar de militairen toe, voor wat betreft de oprichting van een militaire vakbond. Overigens een opvallend solidariteitsgebaar van de Surinaamse Politiebond.

 

Er moet opgemerkt worden dat in de tweede helft van de jaren 70 van de vorige eeuw er reeds gepoogd is een militaire vakbond op te richten. Deze stuitte op afkeuring van de regering. De spanningen als gevolg van de botsingen van ideeën of visie ter zake tussen de regering en de militairen, heeft uiteindelijk geresulteerd in de vorming van de Bomika groep onder leiding van D. Bouterse, R. Abrahams, B. Sital, L. Neede c.s.

 

De Bomika, althans delen daarvan zou op 25 februari 1980 een ordinaire revolte plegen tegen het wettige gezag. Het leger trok het bestuur van het land naar zich toe en wel formeel tussen 1980 en 1987. Over de gebeurtenissen gedurende de militaire periode, zal ik in deze bijdrage niet uitweiden. In elk geval is de vakbond in het leger ook tijdens het militaire regime niet tot stand gekomen. Nu na bijkans 42 jaar duikt het plotseling weer op.

Voorzichtigheid is geboden
Hoewel ik niet zozeer denk aan de ervaring met de Bomikagroep onder leiding van Bouterse, moet voorzichtigheid worden geboden met de motieven van de nieuwe initiatiefgroep. Het is opvallend dat de vakbeweging erg verdeeld, gepolitiseerd en gepolariseerd is. De kans is dermate groot dat de maatschappelijke segmentering en polarisering ook binnen de defensieorganisatie zichtbaar wordt bij de oprichting van een bond. Dit in acht nemende het straks vermelde. Dit betekent dat de defensieorganisatie juist een verdeeld beeld tentoon zal spreiden. Er zullen meningsverschillen zijn tussen manschappen/bond enerzijds en meerdere en departementsleiding anderzijds. De militaire discipline kan bij opereren van een bond bij het leger inboeten aan kwaliteit.

Bert Eersteling

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/64735

DE ECONOMISCHE GRONDSTOFFEN GROOTMACHT IN ZUID-AMERIKA: NIEUW USA BLOK IN DE REGIO. 6 juni 2021 07:51

Niettegenstaande het geschreeuw van de NDP en de PALU, heeft Suriname onder leiding van de president Santhoki koers gezet richting staatsmanschap en een sterk geopolitiek blok in de regio. Al met de komst van Mike Pompeo, de minister van buitenlandse zaken, werd vlak na de verkiezingen van 25 mei 2020 de koers van Suriname bepaald, namelijk uit de Chinese invloedssfeer terug in de boezem van de Monroe doctrine. Uitgerekend de twee presidenten van Aziatische afkomst, de president van Guyana en de president van Suriname zitten op een lijn met betrekking tot de geopolitieke belangen in Zuid-Amerika. Venezuela onder leiding van Nicolas Maduro vormde noch het obstakel voor een sterk en hecht nieuw Amerikaans gezind blok in de regio. Maar de richting die Suriname en Guyana kozen bleef niet onopgemerkt bij andere Caraibische en Zuid-Amerikaanse leiders. 

WE MOGEN HET NIET HARDOP ZEGGEN, ” MAAR SUMA E FOK A KONDRE OP”? 7 juni 2021 12:56

Creoolse nationalistische  politici, creoolse vakbondsleiders, creoolse activisten, creoolse pastors/ kerkleiders van een “bepaalde politieke soort” die leden aan een minderwaardigheid ziekte, rascisme en een anti-koloniaal syndroom. Deze groep vertegenwoordiged niet de grotere groep creolen die een ander pad hadden bewandeld van ontwikkeling en wetenschap. Daarom zal er nooit een eenheid gesmeed kunnen worden tussen domheid en slimheid. En deze stelling is universeel. Maar de creolen in Suriname snappen dit gegeven niet eens omdat zij politiek wilden bedrijven met een zogenaamde eenheid van de blaka man. Een eenheid om de hindoestanen politiek te lijf te gaan. Deze domme strategie was gedoemd te mislukken, want de wetenschap heeft de lead in de wereld. En dat slimme deel van de creoolse groep heeft dit op 25 mei 2020 zeer goed begrepen.

Het werd onder de regering Santhoki-Brunswijk pas goed duidelijk welke bevolkingsgroep de grootste tegenstand bood tegen het beleid van de regering. andersom werd onder een creools regiem een totaal andere houding geetaleerd van de hindoestaanse bevolkingsgroep. Ziekte en ras zijn politieke instrumenten geworden tegen de regering Santhoki. De creoolse medicijnmannen, de creoolse voorgangers van de pinkster gemeenten verwierpen de vaccinatie campagnes. Hun geloof en oso dresi’s stelden zij boven de wetenschap. Weer een andere categorie creolen trokken de wetenschap in twijfel als zou die de mensheid bedriegen en willen uitroeien, vandaar hun  anti-vaccinatie  propaganda. terwijl Nederland medicijnen, vaccins, zuurstof containers en medisch personeel invloog om Suriname te helpen met de uit de hand gelopen situatie, trad een andere groep creolen olv Armand Zunder naar voren met de vraag wanneer Nederland herstelbetalingen gaat betalen vanwege haar slavernij verleden. De creool Eugene van der San verdedigde een vakbond voor het Nationaal Leger nadat de crolen en militairen Rodney Cairo en Germain Day dit onderwerp aanzwengelden in de media en op hun facebook pagina. Creoolse politici van de NDP, BEP en de PALU voerden een verwoede politieke strijd tegen het beleid van de regering Santhoki. Het is daarom helemaal niet zo gek dat de Amerikanen en de Nederlanders niet graag met de creoolse politici wensten te werken vanwege hun beperkt wetenschappelijk vermogen en inzicht maar meer nog hun middeleeuwse denken in systemen van patronage. Desi Bouterse had een heus systeem van infiltratie in het overheids apparaat opgebouwd welk in een jaar regering Santhoki onmogelijk onschadelijk gemaakt kon worden. De gang van Santhoki naar de Amerikanen en naar de Nederlanders was daarom vanuit dit gezichtspunt heel goed te begrijpen. Deed Santhoki dit niet dan was zijn regering niet bestand tegen het binnenlandse geweld dat van de zijde van de creolen op zijn regering afkwam. Koste wat het koste moesten de creolen de macht heroveren. Maar met de Amerikanen en de Nederlanders in de rug van Suriname zou deze wens van de creolen een fata morgana blijken te zijn. De creoolse leiders begrepen heel goed dat hun rol voor eeuwig was uitgespeeld in Suriname daar de Amerikanen nimmer meer hun invloed op het land zouden weggeven aan de Chinezen en de Russen. Het was gedaan met de creoolse anti-westerse agitatie. De hindoestanen begrepen meer dan ooit hun macht over Suriname en dat zouden zij nimmer prijs geven. Onder hindoestaanse leiding kon Suriname aansluiten bij de westerse wetenschap en de Trias Politica i.p.v. het slavensysteem en middeleeuwse denken van patroons/broodheren en hun volgelingen. 

DESI BOUTERSE HET 7-KOPPIGE MONSTER EN LEIDER VAN DE STADS BLAKAMAN. 27 juni 2021 14:46

Middenin de derde golf van een covid-pandemie, met alleen al in de maand juni 180 doden. Middenin een economische crises die zijn weerga niet kende in Suriname. Middenin een overstromings noodsituatie vanwege de enorme regenval vanaf april die alle 10 districten trof. Middenin de zelfmoord van kleinzoon Walther Bouterse en middenin de diefstal van wapens uit zijn eigen huis, deed de ex-president Desi Bouterse alsof er niets aan de hand was en dat hij alles onder controle had. Suriname had een vaccinatie probleem, vooral Marrons en stadscreolen weigerden zich te vaccineren. En Bouterse zag de lek, Bouterse zag het grote gat waar hij direct in kon springen middenin zijn rouwproces. Desi Bouterse zou de blakaman op 1 juli in het partij centrum overhalen om zich te vaccineren, en hiertoe zou hij zijn onderdanen voorgaan. Zo sluw als een vos wist de uitgespuugde Bouterse dat op 1 juli keti Keti veel volk met zwarte grasroots op straat zouden zijn. Dus delegeerde hij de blakaman naar OCER om daarna politiek te gaan pochen dat dat deel van de bevolking vertrouwen in hem had. Het andere venijn zat hem in het vaccin, Desi Bouterse nam het Chinese vaccin Sinopharm en riep zijn volgers op ook dit vaccin in het partijcentrum te halen. 

Desi Bouterse werd binnen zijn eigen partij op een zijspoor gezet, want NDP prominenten zoals Melvin Bouva, Rabin Parmessar en Humphrey Hasrat (de voormalig lijfarts van Bouterse) waren allang gevaccineerd en riepen het gehele volk op dit ook te doen, en niet alleen de blaka man. Deze NDP toppers waren met het WESTERSE VACCIN ASTRAZENECA gevaccineerd. Het had Desi Bouterse gesierd als hij al veel eerder het volk had opgeroepen om zich te laten vaccineren in het VHP centrum waar een grote drive thru was georganiseerd. Maar dit deed de sluwe Bouterse   bewust natuurlijk niet, hij wachtte het juiste moment af om binnen zijn partij toe te slaan.  Maar ook om het volk verder onderling te verdelen middels een vaccin. Het volk te verdelen in PRO EN ANTI HOLLAND, waar het Astrazeneca vaccin vandaan kwam. Bouterse probeerde Nederland op afstand te houden in de zeer goede samenwerking die president Santhoki al direct na zijn aantreden met de Nederlandse regering had opgebouwd. Het juiste moment voor Desi Bouterse om toe te slaan vond hij in de nationale feestdag van 1 juli Keti Koti, AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ, de dag waarop veel blakamans op de been waren. Het moment dus om zijn verdeel-en heers politiek uit te storten en zijn anti-VHP en anti-Holland houding te etaleren, want de NDP riep op te vaccineren met HET CHINESE VACCIN  SINOPHARM, welke de ex-president Bouterse en zijn wederhelft toegediend zouden krijgen.

De VHP begreep de politieke move van het sluwe zeven-koppige monster Desi Bouterse en sloeg terug met een campagne gericht op de “BLAKA MAN”

MET DE DOOD VAN WALTHER: EINDE VAN EEN TIJDPERK BOUTERSE 27 juni 2021 20:15

Dit is de ware betekenis van het einde van het tijdperk, namelijk dat het net zich sluit om dat deel van het criminele netwerk Bouterse. 

De man, de ex-president Desi Bouterse is waarachtig bang. De man begrijpt als geen ander that they are coming for him, na de “vermeende” zelfmoord van zijn keinzoon Walther Bouterse. De aandacht op de kleinzoon werd al na drie dagen overgenomen door de grootvader Desi Bouterse. Weinigen in Suriname geloofden in de zelfmoord van kleinzoon Walther Bouterse. Er was veel meer aan de hand in de onderwereld. Desi Bouterse had niet voorniemendal enige maanden geleden de aandacht van de vice president gevraagd aangaande zijn beveiliging. Ho was het mogelijk dat in het huis van de x-president, in zijn wapenkamer, wapens gestolen waren? Dan is het einde in zicht en schroomde de bev eiliging van Desi Bouterse dus niet om hem volledig kwetsbaar te maken.

Het doek rondom de kern van Desi Bouterse is voor  Dino Bouterse, Walther Bouterse en Meriba, respectievelijk zoon, kleinzoon en pleegzoon van de “grote baas” Desi Bouterse definitief gevallen met het einde van het politieke tijdperk van Desi Bouterse. Niemand schijnt meer bang te zijn voor de tandeloze tijger. Tot in het hol van de leeuw, in een prive wapenkamer in het huis van de “grote baas” werden wapens ontvreemd door zijn eigen militaire beveiliging. De militairen hebben met deze daad openlijk de rug gekeerd naar hun voormalig sterke man en broodheer. Met deze daad hebben de militaire beveiligers Desi Bouterse vogelvrij verklaard. De inlichtingen diensten van Guyana, Suriname, De Verenigde Staten, Frans Guyana en Nederland hebben het drugskartel in Suriname gevoelige klappen toegebracht met de enorme  vondsten van cocaïne. De voortvluchtig militair en piloot Kalidin die op de tafelberg gespot was ten tijde van de cocaine vondst, was nog niet in handen van de Surinaamse authoriteiten. Of was hij in handen van de DEA? Dat zou zomaar kunnen, want met het oprollen van drugskartels zijn de informanten de belangrijke krrongetuigen voordat ze werden overgeleverd aan de authoriteiten. Was de militaire piloot bewust zijn veiligheid gaan zoeken bij de DEA om zo een liquidatie te voorkomen? Zoals de liquidatie de Nickeriaanse zakenman Oemrawsingh was overkomen op zijn vlucht naar Guyana, wilde Kalidien mogelijk zichzelf dat niet laten overkomen. 

De “sheriff” Santhoki was aan de macht en het criminele netwerk geniet niet meer de bescherming van Desi Bouterse. De DEA en president Santhoki pakten het kwaad bij de wortel aan, namelijk het totaal onschadelijk maken van het drugskartel en criminele netwerk van Desi Bouterse.  Bouterse heeft het hindoestaanse element in zijn politieke partij en zijn criminele bende misbruikt om het odium op de VHP te laden indien die personen van hindoestaanse afkomst gepakt werden voor drugs smokkel. Bouterse had hierover zeer goed nagedacht om vervolgens zijn creoolse hoi-polloi-achterban op te hitsen tegen de hindoestanen, tegen de VHP dus. En ditzelfde misbruik werd nu tegen Bouterse gebruikt, de hindoestaanse kroongetuigen werden de belangrikste schakel in het oprollen en onschadelijk maken van het criminele netwerk van Bouterse. De bedrieger was bedrogen. De hindoestaanse geldschieters en drugsbaronnen richtten hun peilen op de oud legerbevelhebber en machtige NDP partijvoorzitter. Het was gedaan met Desi Bouterse, hoe kranig, krachtig en ongeslagen hij ook probeerde over te komen. De man was zwaar gewond en aangeshoten wild geworden. Narcisten weten niet van ophouden, kennen geen verlies, toegeven noch empathie. Net zoals toen zijn zoon Dino Bouterse gearresteerd was door de Amerikanen, deed Bouterse de wereld weten dat het hem niets deed omdat hij prive en zakelijk goed kon scheiden. Met de dood van zijn kleinzoon Walther zagen wij hetzelfde gedrag. Desi Boterse vertoonde zich prminent op zijn fecebook pagina en in de pers. Desi Bouterse had weer alle aandacht op zichzelf gevestigd met de mededeling dat hij en zijn wederhelft zich op 1 juli zouden vaccineren met het Chinese vaccin. OCER zou drive-thru gaan inenten en heirmee had Desi Bouterse met zijn vaccinatie de politieke deur geopend voor de NDP aanhang in OCER. De regering en de minister van volksgezondheid waren hierin niet gekend. De ex-president Bouterse moest zich sterk vertonen en de vaccinatie was zijn instrument.

VICE PRESIDENT RONNIE BRUNSWIJK DACHT BELEID TE KUNNEN MAKEN EN WAANDE ZICH AL OP DE PRESIDENT-STOEL ALS VOLLEERD KRIJGSHEER. 28 juni 2021 09:45

KRIJGSHEERSCHAPS DENKEN ROEI JE NIET ZOMAAR UIT.

De slimme politiek voering van de VHP mag geroemd worden. Bij de vorming van de regering na de verkiezingen van 25 mei, ontstond tussen de ABOP en de NPS een dispuut over het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De gas en olie- afdeling werd van het ministerie ontkoppeld en aan de NPS gegeven. De VHP had een kluif in het hoenderhok gegooid en de ABOP en NPS stoven er op af om na een jaar te ontdekken dat zij vochten om een lege huls. De olie vondsten die de ABOP nu dacht te gelde te moeten gaan maken, bleek een fata morgana te zijn. De hebzuchtige honger naar olie werd gestuit door de directeur van Staatsolie. Het was niet het prerogatief van de regering of een minister om met olie voorraden te speculeren. Het was de directeur van staatsolie die bepaalde wat er met de olie gebeurde en die directeur was geen ABOP of NPS man.

In de take off van de stabilisatie fase en aan de vooravond van een definitief agreement met het IMF, kwam de vice-president met een structurele discussie omtrent het over andere boeg gooien en alvast een deel van de olie voorraad te gelde te maken. Alsof dat zo makkelijk uitvoerbaar was. De onderhandelingen met het IMF hadden al zo enorm veel voeten in de aarde, vele voorwaarden waaraan eerst aan voldaan moest worden. En het land was nog niet eens in de uitvoering met de toegezegde gelden, of de vice-president leidde de aandacht af met zijn te gelde maken van olie voorraden. Dit was weer zo illustratief voor de denkwijze van krijgsheren.Het werd steeds duidelijker dat de ABOP leider een NDP plan naar voren schoof. Een schot in de roos dus voor de NDP die er als een diepzee duiker indook. Winston Caldeira (NDP) vond het idee van Brunswijk goed. Het punt was dat het niet zo zeer ging om een idee, maar meer nog op een aanval op het leiderschap van de president Chandrikapersad Santhoki. Het idee behoorde de vice-president binnenskamer te bespreken en dan was de regering in eenheid op dat standpunt gaan staan indien de regering er brood inzag. Eenheid van beleid was hier weer zoek door de actie van de vice-president die maar continu een scheve schaats blijft rijden en zijn eigen weg opgaat. In de kwestei DIANA POKIE was het niet anders en bracht de vice-president de president in een zeer moeilijk parket. Het was de president die alle politieke wijsheid aan de dag moest leggen vanwege de zeer subtiele aanvallen vanuit de ABOP leider. Ronnie Brunswijk zal niet ophouden om een weg te blijven zoeken om de VHP leider te verzwakken omdat de ABOP voorman een eigen agenda heeft. Maar zijn eigen agenda werd door de VHP steeds weer op grote afstand gezet, omdat de VHP ondanks alles doordenderde op het ingeslagen pad. Roepen om olie bronnen te gelde te maken en de VHP voor het karretje te willen spannen was makkelijk. Want de ABOB was totaal niet in staat onderhandelingen op dat niveau te gaan voeren om eventueel daadwerkelijke die moeilijke klus voor elkaar te krijgen. In de IMF onderhandelingen was het de VHP die de kar trok. Het was weer verbazend wekkend om het kinderlijke denkvermogen van Brunswijk aan te horen voor het oplossen van complexe problemen. Maar dat hij vanuit de NDP bijval zou krijgen, verraadde het geheime plan om politieke oppositie tegen de eigen regering te voeren. Bij het gewone volk, de man van de straat kwam dit simpel denken echt aan, gewoon verkopen! Alsof wij te maken hadden met een speelgoed.

POLITIEKE TOP EN KRIJGSHEERSCHAP-MODEL ONTMANTELEN MET HERINVOERING PARLEMENTAIR STELSEL. 29 juni 2021 07:53

De Diana Poki- gate maakte duidelijk dat het constitutionele bouwwerk niet deugde. De baas-boven- baas constructie van een politieke top maakte de positie van de  vice-president een sleutel factor voor destabilisatie van het beleid en van de president. Suriname zat opgescheept met de oppermacht van een politieke top en Ronnie Brunswijk chanteerde op alle mogelijke manieren zijn eigen regering, president en beleid. Eenheid van beleid, bestuur en leiderschap was slechts een doekje voor het bloeden want zoals een bekend Amerikaanse  spreekwoord zei gold volledig in de Surinaamse situatie: ” You can take the man out of the gutter, but you can’t take the gutter out of the man”

De VHP probeerde de problemen bij de wortel aan te pakken zoals zij ook deed bij de hebzucht om de olie voorraden uit handen te houden van krijgsheren. Zie in dit verband mijn blog ” Vice-President Ronnie Brunswijk dacht beleid te kunnen maken en waande zich al op de president-stoel als volleerd krijgsheer”.

DE CASE WALTER BOUTERSE EN DE WAPENROOF BIJ DESI BOUTERSE. 29 juni 2021 07:53

Dit is de ware betekenis van het einde van het tijdperk, namelijk dat het net zich sluit om dat deel van het criminele netwerk Bouterse. 

22 juni 2021 pleegde Walther Bouterse volgens het korte politie onderzoek zelfmoord.

23 juni 2021 vond in het huis van zijn opa Desi Bouterse een wapen diefstal plaats!

26 juni 2021: 3 ministers vertrekken met spoed naar Nederland mbt onderhandelingen IMF  : Ministers van Buitenlandse zaken Albert Ramdin, minister van Financiën Armand Achaibersing (beiden VHP) en minister van Transport Communicatie en Toerisme Albert Jubithana (ABOP).

29 juni 2021: bekendmaking: 8 december proces op 30 juli 

En dit alles tegen de achtergrond van hoe de DEA zoon Dino Bouterse in de val lokte. Toen werd de angel zoon Dino onschadelijk gemaakt met gevangenis straf. Zou de DEA de volgende angel namelijk kleinzoon Walther Bouterse niet voorgoed onschadelijk hebben gemaakt? Van INFILTRATIE, WAPENS en DRUGS was ook sprake bij de vader Dino Bouterse. Desi Bouterse was de persoon die steeds kwetsbaarder werd gemaakt. De Amerikanen dulden geen enkele tegenstand en nieuwe BINNENLANDSE OORLOG tegen de achtergrond van de enorme olie belangen. Suriname, de VS, Nederland, Frans Guyana, Guyana en Brazilie wilden allemaal af van Desi Bouterse en zijn krijgsheerschaps bende die voortleefde in de ABOP leider Ronnie Brunswijk.

De goedgelovige Surinaamse pers kreeg van Desi Bouterse een goedkope afleidingsmanoeuvre om te verspreiden alsof het om een familie zaak ging of een werkelijke inside job waarbij de authoriteiten aan de kant van de ex-president stonden en zijn case tot de bodem uitzochten op last/verzoek van de president die hiermee de POLITIEKE GELADENHEID van de zaak in handen legde van DE JUSTITIE. De kous was hiermee af voor de president die zijn handen vol had aan de wederopbouw van de economie an alles wat daarmee samenhing, ook de dreigende stakingen van de CREOOLSE VAKBONDSLEIDERS.

En verder tegen de achtergrond van de grote drugs vangsten en de onvindbaarheid van de militair en piloot Kalidien.

En last but not least, dit alles tegen de achtergrond van een gesprek tussen Brunswijk en Bouterse waarbij aan Brunswijk het verzoek werd gedaan om bescherming daar de afbouw van de beveiliging van de ex-president een voldongen feit was. 

Enkelen insinueren dat de wapen verdwijning een INSIDE JOB van Desi Bouterse was. 

Mijn mening is dat de vele buitenlandse inlichtingen diensten in nauwe samenwerking met president Bouterse het net rondom Bouterse en ook de persoon Brunswijk aan het sluiten zijn. 

Er heerst een enorme angst voor de VHP door met name het CREOOLSE VOLKSDEEL. Op dit stuk  vormen de BLAKA MANS EEN VUIST, om HINDOESTAANSE HEGEMONIE te voorkomen. Het was alom bekend dat president Santhoki niet adhoc dacht maar in gehele op elkaar afgestemde plannen. Zijn strategie was er een van bij de wortel, de kern aanpakken en het kwaad met wortel en tak uitroeien. Alle schakels hadden een aansluiting en vormden een geheel. Deze op wetenschappelijke leest geschoedie denkwijze en werkwijze zette zowel de ABOP als de NDP op grote afstand. President Santhoki dacht heel ver vooruit, als een STAATSMAN, in tegenstelling tot de krijgsheren Bouterse en Brunswijk. 

Er verdwenen wapens in een turbulente periode van RASSENHAAT en RASCISME, tegen de achtergrond van de POKIE GATE. De President Chandrikapersad Santhoki wist heel goed hoe hij door zijn eigen vice-president om de tuin geleid werd en geloerd werd om een regering te “bossen” zodat op deze manier de ANGST VOOR DE VHP gestuit kon worden en het land wederom in gewelddadige handen kon vallen van KRIJGSHEREN die wapens lieten verdwijnen volgens de ene versie en volgens de andere versie dat de DEA AL BINNEN BIJ BOUTERSE WAS.

De man, de ex-president Desi Bouterse is waarachtig bang. De man begrijpt als geen ander that they are coming for him, na de “vermeende” zelfmoord van zijn keinzoon Walther Bouterse. De aandacht op de kleinzoon werd al na drie dagen overgenomen door de grootvader Desi Bouterse. Weinigen in Suriname geloofden in de zelfmoord van kleinzoon Walther Bouterse. Er was veel meer aan de hand in de onderwereld. Desi Bouterse had niet voorniemendal enige maanden geleden de aandacht van de vice president gevraagd aangaande zijn beveiliging. Ho was het mogelijk dat in het huis van de x-president, in zijn wapenkamer, wapens gestolen waren? Dan is het einde in zicht en schroomde de bev eiliging van Desi Bouterse dus niet om hem volledig kwetsbaar te maken.

Het doek rondom de kern van Desi Bouterse is voor  Dino Bouterse, Walther Bouterse en Meriba, respectievelijk zoon, kleinzoon en pleegzoon van de “grote baas” Desi Bouterse definitief gevallen met het einde van het politieke tijdperk van Desi Bouterse. Niemand schijnt meer bang te zijn voor de tandeloze tijger. Tot in het hol van de leeuw, in een prive wapenkamer in het huis van de “grote baas” werden wapens ontvreemd door zijn eigen militaire beveiliging. De militairen hebben met deze daad openlijk de rug gekeerd naar hun voormalig sterke man en broodheer. Met deze daad hebben de militaire beveiligers Desi Bouterse vogelvrij verklaard. De inlichtingen diensten van Guyana, Suriname, De Verenigde Staten, Frans Guyana en Nederland hebben het drugskartel in Suriname gevoelige klappen toegebracht met de enorme  vondsten van cocaïne. De voortvluchtig militair en piloot Kalidin die op de tafelberg gespot was ten tijde van de cocaine vondst, was nog niet in handen van de Surinaamse authoriteiten. Of was hij in handen van de DEA? Dat zou zomaar kunnen, want met het oprollen van drugskartels zijn de informanten de belangrijke krrongetuigen voordat ze werden overgeleverd aan de authoriteiten. Was de militaire piloot bewust zijn veiligheid gaan zoeken bij de DEA om zo een liquidatie te voorkomen? Zoals de liquidatie de Nickeriaanse zakenman Oemrawsingh was overkomen op zijn vlucht naar Guyana, wilde Kalidien mogelijk zichzelf dat niet laten overkomen. 

De “sheriff” Santhoki was aan de macht en het criminele netwerk geniet niet meer de bescherming van Desi Bouterse. De DEA en president Santhoki pakten het kwaad bij de wortel aan, namelijk het totaal onschadelijk maken van het drugskartel en criminele netwerk van Desi Bouterse.  Bouterse heeft het hindoestaanse element in zijn politieke partij en zijn criminele bende misbruikt om het odium op de VHP te laden indien die personen van hindoestaanse afkomst gepakt werden voor drugs smokkel. Bouterse had hierover zeer goed nagedacht om vervolgens zijn creoolse hoi-polloi-achterban op te hitsen tegen de hindoestanen, tegen de VHP dus. En ditzelfde misbruik werd nu tegen Bouterse gebruikt, de hindoestaanse kroongetuigen werden de belangrikste schakel in het oprollen en onschadelijk maken van het criminele netwerk van Bouterse. De bedrieger was bedrogen. De hindoestaanse geldschieters en drugsbaronnen richtten hun peilen op de oud legerbevelhebber en machtige NDP partijvoorzitter. Het was gedaan met Desi Bouterse, hoe kranig, krachtig en ongeslagen hij ook probeerde over te komen. De man was zwaar gewond en aangeshoten wild geworden. Narcisten weten niet van ophouden, kennen geen verlies, toegeven noch empathie. Net zoals toen zijn zoon Dino Bouterse gearresteerd was door de Amerikanen, deed Bouterse de wereld weten dat het hem niets deed omdat hij prive en zakelijk goed kon scheiden. Met de dood van zijn kleinzoon Walther zagen wij hetzelfde gedrag. Desi Boterse vertoonde zich prminent op zijn fecebook pagina en in de pers. Desi Bouterse had weer alle aandacht op zichzelf gevestigd met de mededeling dat hij en zijn wederhelft zich op 1 juli zouden vaccineren met het Chinese vaccin. OCER zou drive-thru gaan inenten en heirmee had Desi Bouterse met zijn vaccinatie de politieke deur geopend voor de NDP aanhang in OCER. De regering en de minister van volksgezondheid waren hierin niet gekend. De ex-president Bouterse moest zich sterk vertonen en de vaccinatie was zijn instrument.

DE MENSEN VAN GESCHIEDENIS & HERSTELBETALINGEN BOUWEN NIET MAAR BREKEN! 3 juli 2021 08:42

HERSTELBETALING IN NATURA. NU EEN KWESTIE VAN SAMEN DOEN EN SAMEN LEVEN!

Wat is zelf hun plan? Wat hebben ze zelf te bieden? Waar ligt de oplossing? Wat zeggen Afrikaanse activisten? 

De agressieve krijgszuchtige stellingname en houding  door de eisers van herstelbetalingen van nazaten om tientallen miljarden voor aangedaan leed is de weg van de minste weerstand. Het draagt niet bij tot niets, niet binnen de eigen groepering en niet bij de nazaten van de voormalige slavenmeessters. De nazaten van de tot slaaf gemaakte activisten zochten de oplossing ver terwijl die heel dichtbij was, bij hen zelf. Met de tientallen miljarden aanvullingen op de tekorten van de begrotingen en de vele tientallen miljarden ontwikkelingshulp vanuit het ex-moederland is ontwikkeling uitgebleven. De nazaten van de tot slaaf gemaakten bleken maar niet in staat om hun eigen broek op te houden, voor en na de onafhankelijkheid. Deze grote groep nazaten van de tot slaaf gemaakten weigerden wet en recht te gehoorzamen en ontwikkelden een soort AFRIKAANS MODEL VAN LEIDERSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP, namelijk het recht van de sterkste. Dit model van ZELFDESTRUCTIE op lange termijn door het eigen moederland leeg te plunderen had zich genesteld in het hoofd van de nazaten van de tot slaff gemaakten. Een soort excuus, een soort pardon dat de schade van de roof in de koloniale periode ingehaald moest worden door de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Deze denkwijze, deze mentaliteit van KRIJGSHEERSCHAP werd door Desi Bouterse GEINSTTUTIONALISEERD in Suriname. Het werd het instrument om de bevolkingsgroepen verdeeld te houden omdat deze nazaten van de tot slaaf gemaakten er gevoegelijk vanuit gingen dat het achterland, het binnenland hun eigendom was. Ze meenden natuurlijke rechten te hebben op ook de grondstoffen in het binnenland en hadden LAK AAN DE LOKALE OVERHEID. Het disrecpect van deze groep nazaten van de tot slaaf gemaakte medemens jegens de in 2020 democratisch gekozen president Chandrikapersad Santhoki sprak boekdelen omdat zij zich gesteund voelden door de Desi Bouterse (NDP) en Ronnie Brunswijk(ABOP). Deze twee KRIJGSHEREN zorgden er daarom voor dat na 25 mei 2020 het land ONREGEERBAAR moest worden gemaakt voor de VHP die de leiding had gekregen met 20 zetels. Het binnenland werd als het ware op slot gedaan door de NDP en ABOP KRIJGSHEREN. De ABOP krijgsheer destabiliseerde van binnenuit en de NDP krijgsheer deed dat buitenparlementair met inzet van activisten en vakbondsleiders. Allemaal creolen. Nooit eerder was het rascisme zo aanwezig als na de verkiezingen van 25 mei 2021. Het rascisme was de laatste strohalm voor Desi Bouterse en voor Ronnie Brunswijk om het tij te keren van de WILD-WEST ECONOMIE van het recht van de sterkste. Enorme goud- en houtconcessies van beide krijgsheren en hun innercircle waren in het geding zolang de VHP de politieke macht bleef behouden. Alles werd ingezet om de politieke macht van de VHP te breken. Maar de president wist dit ook en koos behoedzaam voor een mooie strategie om de krijgsheer en vice-president Ronnie Brunswijk ondanks alles binnenboord te houden en niet in handen te duwen van de NDP, waarvoor de ABOP leider in het geheim de vuile job deed. Het was publiek geheim, Brunswijk en Bouterse steunden op de “blaka buba”, MARRONS en STADSCREOOL wilden op culturele achtergronden de politieke macht in Suriname veroveren omdat zij in aantal de meerderheid hadden. Op grond van de culturele meerderheid dachten zij dat elke Marron en elke creool even kortzichtig als hen was. Steeds meer creolen en Marrons ondersteunden de wetenschappelijke benadering van ontwikkeling door de VHP en verafschuwden het DORPS DENKEN van de KRIJGSHEREN. Bovendien bestond nog altijd de bijna ANTAGONISTISCHE TEGENSTELLING tussen de STADSCREOOL EN DE MARRON. Suriname had zich op 25 mei 2020 juist bevrijd van het AFRIKAANSE MODEL van een achterban dom te houden en te indoctrineren met populisme door blindelings achter een leider aan te lopen. De nieuwe president kon dit model niet gebruiken omdat het onmaatschappelijk was en onwetenschappelijk. Met een krijgsheerschaps-model bracht je geen ontwikkeling. Dus zat de president met de rug tegen de muur. Een groot deel van het volk in elke bevolkingsgroep was zeer laag geletterd. Kwam nog bij het achter houden in ontwikkeling van grote delen van de “blaka man”. Wetenschappelijke modellen konden alleen met geschoolde mankracht uitgevoerd worden. President santhoki was dus genoodzaakt om over de grens te kijken richting de VS en Nederland vanwege de grote groep DIASPORA in die landen. Maar ook de politiek-militaire ondersteuning vanuit deze landen was onontbeerlijk omdat de nieuwe president niet opgewassen was tegen de oorlogzuchtige ervaring van de twee krijgsheren. In het land waren complete gewapende machten en inlichtingen diensten aan de zijde van de krijgsheren. Een complete reorganisatie van gewapende machten zou stuiten op het culturele element. De diensten vervangen door Hindoestanen zou vertaald worden als een oorlogverklaring aan de”blaka man”.  Een binnenlandse oorlog was wat de twee krijgsheren uitlokten zodra de president zou komen aan hun belangen in het binnenland. Maar de president koos voor het IMF en liet de belangen van de krijgsheren dus voorlopig ongemoeid. Hiermee hadden zij geen rede om over te gaan tot actie in de zin van bevolkingsgroepen  elkaar in de haren te laten vliegen. De president koos voor de wijze strategie van te onderhandelen met bevriende naties, de Verenigde Staten en Nederland. Dit signaal werd absoluut goed opgevat door de krijgsheren dat zij zich gedeisd moesten houden. Santhoki had geen ander alternatief, geen andere keus want anders werd hij onder de voeten gelopen door de krijgsheren. De VS en Nederland hadden immers ook enorme belangen in Suriname en in de regio vanwege de olie en de strategische ligging. Dus president Santhoki schaakte verbluffend goed door de krijgsheren te neutraliseren met de dreiging van de AMERIKANEN en de NEDERLANDERS.

De krijgsheer Ronnie Brunswijk dacht dubbel spel te spelen met de president maar hij keek lelijk op zijn neus omdat de regering onder leiding stond van de president die het beleid en de richting uitstippelde. Zo was de ABOP minister van Justitie en politie verplicht om de samenwerking verder te verdiepen met landen zoals BRAZILIE, FRANS- GUYANA, GUYANA, NEDERLAND EN DE VS.  De ABOP ministers volgden de president in het beleid terwijl hun baas Brunswijk een andere agenda had maar daartoe kon hij niet de ministers meekrijgen. En de president sleurde de ABOP ministers steeds verder de diepte in zoadat de krijgsheer en vice-president alleen kwam te staan. Dit was mogelijk ook de reden dat de ABOP leider de enige vrouwlijke ABOP minister opofferde om zijn snode plannen uit te rollen en de president voor een fete a compli te stellen. Eeen soort power play dat hij als partijleider het voor het zeggen had over zijn ministers, wat ze moesten doen en niet moesten doen. Met betrekking tot grondzaken waar Diana Pokie de scepter zwaaide ging het om direct puur eigen belang van de krijgsheer en leider van de ABOP Ronnie Brunswijk. Met zijn ABOP ministers zoals Kenneth Amoksi van Justitie en Politie kon hij niet op tegen de beleiduitstippeling, hier deed Amoksi niet wat Brunswijk wilde. Met de ABOP  minister van natuurlijke hulpbronnen had de vice-president ook bakzeil gehaald met zijn voorstel om de olie voorhands te verkopen. De kritiek die toen losbarstte over dit absurde voorstel was niet mals. En bleek ook dat de Mijnbouwwet de verkoop van olie door de regering onmogelijk maakte. Bovendien was dit plan door de NDP bedacht om de olie te verpanden, dus viel de krijgsheer en vice-president lelijk door de mand. Het voorstel van verkoop was Brunswijk  niet alleen ingefluisterd door de NDP, de TIMING waarop Brunswijk met dit voorstel op de proppen kwam sprak boekdelen maar hiermee viel deze onbetrouwbare partner voor de zoveelste keer door de mand. Op het moment supreme, aan de vooravond van AGREEMENT DOOR HET IMF, lanceerde de krijgsheer zijn plannetje, wetende dat de NDP achterban, de door de NDP ingezette activisten en de door de NDP gecontroleerde vakbondsleiders allemaal tegen de gang naar het IMF waren. Ronnie Brunswijk dacht op deze slinkse en gemene wijze de gang naar het IMF alsnog te stuiten en zijn eigen regering in de wielen te rijden omdat hij een dubbelde agenda uitvoerde. Maar zijn plan was volledig mislukt dus was het ook niet vreemd dat hij afwezig was bij de video bespreking van de regering met de VS op 3 juli 2021. Het masker van Ronnie Brunswijk was gevallen, de samenleving had hem zelf ook al door. Maar de wijze president ging gestaag door, aan de krijgsheer het zelf overlatend of hij in de boot wil blijven en tegendraads wil roeien of dat hij volledig uit de boot stapt.

En tegen deze achtergrond gingen noodhulp pakketten het binnenland in, werden per district voedselpakketten verdeeld. De regering Santhoki liet niets ongemoeid en het volk werd niet vergeten, integendeel. Ook hiermee een reden minder om op het arme volk in te werken en op te hitsen tegen de regering. De armoede regeerde over Suriname als gevolg van een KRIJGSHEERSCHAPS BELEID VAN DE NDP REGERING, waarbij STAAT en ECONOMIE volledig waren afgebroken.

DESI BOUTERSE ZETTE DE BLAKA MAN WEER OP ACHTERSTAND. 

Maar de vinger werd door de NDP gewezen naar Santhoki die ervan beschuldigd werd de “blaka man” weer in katibo te willen brengen. De nieuwe slavenmeester te zijn. Dit was typisch het denken van de oorzaak niet willen zien. De achterstand van de Creool was aan hen zelf te danken. Vanaf de periode Pengel werd de stadscreool om politieke doeleinden misbruikt door zijn eigen kondre man. Pengel, Bruma, Arron, Bouterse en Brunswijk zetten die lijn voort. Het dom houden van de achterban en zelf stinkend rijk worden over de ruggen van de eigen achterban. En omdat de zogenaamde ras revolutionair Desi Bouterse met zijn anti-koloniale strijd en dekolonisatie strijd de boel voor de gek hield, zijn de zwarten in de positie van zware achterstand gedompeld door tientallen jaren achter bedrog aan te rennen.

WAPENROOF BOUTERSE, DEA & MONEY LAUNDRING. 7 juli 2021 21:06

Met de actie om INTERPOL te betrekken bij de wapenroof van ex-president Bouterse, had Santhoki op zeer slimme wijze zowel Brunswijk als Desi Bouterse op grote afstand gezet. De president nam volledig de regie over om de kwestie wapenroof in het kader van ART 148 STAATSVEILIGHEID te plaatsen. Hiermee had Santhoki zeer verregaande  bevoegdheden, maar ook dat de onbetrouwbare vice-president van informatie verstoken was. Geen wonder dat de broer van de vice-president aasde op het dircteurschap van Telesur. Want gesprekken konden dan afgeluisterd worden, dacht waarschijnlijk de man.

De acties van de President waren nooit geisoleerde acties, het was een pakket, een geheel met onderling samenhangende delen. Met deze actie gaf de president ook duidelijk aan dat de wapenroof een zeer grote PROVOCATIE betrof van de KRIJGSHEREN. De vice-president wist niet hoe hij de president moest ondermijnen, omdat de president zich had losgemaakt van het DORPS DENKEN en de confrontatie met zijn vice-president bewust niet opzocht. De vice-president liep met het schaakspel van de president vanzelf tegen de lamp. Het was algemeen bekend dat in Suriname TUCAJANA ACHTIGE toestanden wederom door ex-president Desi Bouterse geactiveerd werden. GEWAPENDE BENDEN opereerden in en vanuit het binnenland. Uitspraken van Desi Bouterse enkele maanden na het aantreden van president Santhoki dat alleen met wapens de regering bestreden kon worden, waren niet aan dovemansoren geweest. De geschiedenis van Desi Bouterse en zijn gewapende benden ten tijde van de binnenlandse oorlog zijn onuitwisbaar. De GROTE DRUGSVANGSTEN onlangs op de tafelberg waarbij de militair Kalidien nog steeds voortvluchtig was. Deze Kalidien zou niet zoals Oedit in de duikboot drugs vangst in Saramacca, vluchten naar Nederland.  Of als Oemrawsing (drugsvangst Nickerie) zich laten liquideren. Wie moest met wie afrekenen in het Bouterse kamp? Of kwam de afrekening van buiten af? Was Walther Bouterse slachtoffer hiervan? Of was hij ter waarschuwing en voorbeeld hoe de zaken binnen het money laundring circuit en drugskartel stonden? Niet zomaar liet de president zich ondersteunen door INTERPOL via het Openbaar Ministerie. De wereld keek mee over de schouders van de president.

TERREUR, AFREKENINGEN, DE LIJNEN WERDEN GEWIST IN SURINAME! HAÏTI, CUBA, VENEZUELA, DEA & PETER R. DE VRIES! 8 juli 2021 09:56

Het feit dat de moordaanslag op de president van Haitie werd gepleegd door mensen die zich verkleed hadden als DEA agenten, gaf aan dat de president op goede voet stond met de DEA. De Amerikaanse regering keurde ook fel de aanslag af. Bovendien vertrok de zwaar gewonde  echtgenote van de president naar de VS, wat aandikte dat de Haïtiaanse president vriend van de Amerikanen was. De daders moesten dus in andere hoek gezocht worden, in de hoek van het anti-Amerikanisme. Maar met het doodschieten van de vermeende daders werden ook alle sporen gewist van eventuele handlangers.

UNDERCOVER

Een soortgelijk scenario voltrok zich  op 22 juni bij de (zelf)moord op Walther Bouterse.Geen spoor van de daders daar het gebeurde al heel snel, dezelfde dag, van de politie het predicaat zelfmoord kreeg. Sporen werden op deze manier direct gewist, in die zin dat in dit geval van Walther Bouterse het wel degelijk om een DEA actie kon gaan in samenwerking met de Surinaamse politie waarbij de “criminele zeer beinvloedbare angel, Walther Bouterse dus” eruit werd getrokken door de Amerikanen. Net zoals het zijn vader Dino Bouterse ook verging in 2012, die te maken kreeg met echte DEA agenten die zich als vrienden voordeden aan Dino. Dat de DEA al lang in Suriname opereerde was publiek geheim, de DEA was het paradepaardje van de nieuwe president Santhoki. DRUGSLIJNEN werden vanuit Nederland uitgeschakeld, in Nederland en in Zuid-Amerika. President  Santhoki werd door de Amerikanen zwaar verdedigd om te voorkomen dat Desi Bouterse kon toeslaan met zijn angel Walther Bouterse. het was mogelijk een waarschuwing aan het adres van Desi Bouterse dat de Amerikanen hem op de huid zaten. Een druk op de knop door Santhoki, en de Amerikanen pakten de oud leger leider Desi Bouterse op.   Op 23 juni werden wapens uit het huis van de ex-president ontvreemd. De wapenroof was  zeer belangrijk: waar waren de wapens en wie waren de dieven. De huidige president Santhoki nam met zijn actie naar Interpol direct alle verdachtmakingen van zijn schouders weg.  Vanuit de NDP werd de vermeende zelfmoord in twijfel getrokken die de vermeende moordenaars van Walther Bouterse in de hoek van de VHP wilden zoeken.Op 24 juni werd in Amsterdam de grootste drugsvangt ooit gedaan: 3000 kg. Een Surinamer werd hierbij gearresteerd.

Met de wapenroof dichtte de president direct niet alleen dit NDP scenario maar poogde de president ook de lijnen die gewist werden volledig weer open te trekken met het inroepen van hulp vanuit het buitenland en INTERPOL. De zelfmoord van Walther Bouterse geloofde niemand, de samenleving bleef maar geruchten verspreiden op social media,  de verdachtmaking werd gemaakt naar de VHP. Een zeer gevaarlijke tendens om de VHP in de verdachten hoek te dringen. Vandaar waarschijnlijk ook de wapenroof de dag na de moord op Walther Bouterse. WIE STAL DE WAPENS, WAAR WAREN DE WAPENS naartoe en WAT WAS DE BEDOELING met deze wapens. Het ging om geregistreerde wapens uit het leger en indien er een aanslag gepleegd zou zijn op Walther Bouterse met een wapen uit dit arsenaal door DEA agenten dan was de ex-president Desi Bouterse de klos. Dan was hij er mooi ingeluisd. Zo werkten nu eenmaal inlichtingen diensten en spionnage en dubbel spionnage. Met de wapn diefstal kon een afrekening  op VHP prominenten worden ingezet. Met de gestolen wapens was niet te herleiden wie dan de aanslagplegers waren, uit het kamp van Bouterse viel dan te betwijfelen, want immers die wapens waren door diefstal buiten. Dan was de verdenking op ieder ander dan de NDP geladen. Daarom oversteeg de wapenroof de nationale veiligheid en werd INTERPOL ingeschakeld omdat vanuit het buitenland ook VERKLEDE PSEUDO DEA AGENTEN  het werk dat zij in Haïti hadden gedaan, ook in Suriname konden herhalen. Desi Bouterse zou met NEP DEA AGENTEN een wraakactie kunnen doen op de ECHTE DEA AGENTEN die Santhoki ondersteunden. Een angel Walther eruit en meerdere kopstukken van de VHP er dan ook maar uit. Maar BIG BROTHER was watching, Bouterse kon geen kant op. 

SANTHOKI EN MOÏSE VRIENDEN VAN DE AMERIKANEN

Desi Bouterse en zijn entourage waren ANTI-AMERIKAANS. De huidige president Chandrikapersad Santhoki was een vriend van de Amerikanen, zoals de Haïtiaanse president dat ook was. Het DRUGSNETWERK werd door internationale samenwerking zware klappen toegediend. Op 8 juli melde de Nederlandse krant  het Algemeen Dagblad  dat de door Interpol gezochte en in Nederland veroordeelde Gerel Lusiano Palm (38) in Brazilië was gearresteerd. Hij ontsnapte in 2017 uit de gevangenis in Suriname en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse justitie ziet Palm als een trouwe handlanger van Ridouan Taghi.

ILLEGAAL WAPENBEZIT afkomstig van diefstal uit het huis van Desi Bouterse kon niet anders dan een INSIDE JOB zijn geweest en vanwege de ervaringen met een DOOR EN DOOR CORRUPTE POLITIE ORGANISATIE was het levensgevaarlijk dat mensen zoals een GEREL PALM wapens in handen kregen of de gevangenis uit konden lopen door bedreiging van politie ambtenaren of met behulp van politie ambtenaren. Palm ontvluchtte Nederland na de dubbele liquidatiepoging en werd in 2017 in Suriname aangehouden. In het geval van Gerel Palm, hij kwam vast te zitten in Paramaribo maar kon twaalf dagen later ontsnappen uit de gevangenis, doordat hij een bewaker onder schot hield met een vuurwapen.  HET KON DUS IN SURINAME dat mensen spoorloos verdwenen en de Surinaamse politie maar geen arrestaties kon verrichten en kopstukken zo de dans ontsprongen of in posities werden gebracht, ook door de politie, dat zij standrechtelijk geëxecuteerd konden worden. Het geval van ene Oemrawsingh uit Nickerie sprak boekdelen toen de man door de politie al vrij snel na zijn aanhouding werd vrijgelaten en direct daarna werd geëxecuteerd. De militaire piloot Kalidien die inzake een drugsvangst van 902 kilo cocaine op de tafelberg ook spoorloos verdween. 

AANSLAG OP PETER R. DE VRIES

Op dinsdag 6 juli 2021 werd een moordaanslag gepleegd op Peter R. de Vries. Op woensdag 7 juli werd Gerel Palm in Brazilie gearresteerd. Op woensdag 7 juli werd de Haitiaanse president Jovenel Moïse vermoord. Dat een groot internationaal netwerk in het vizier lag was overduidelijk. “Het opsporingsteam FastNL was nauw betrokken bij de opsporing van Gerel Palm in Brazilië. FastNL, dat zich bezighoudt met de jacht op voortvluchtige criminelen, leverde belangrijke informatie voor de opsporing en arrestatie van Palm.”(bron: de telegraaf 8 juli 2021)

Kroongetuige

Peter R. de Vries is sinds enkele maanden de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen de criminele groepering rond Ridouan Taghi. Eerder werden een broer en de advocaat van de kroongetuige doodgeschoten. https://www.ad.nl/binnenland/beveiliging-in-nederland-opgeschroefd-na-aanslag-op-peter-r-de-vries~ae2813be/

OF WAS HET WEL DE DEA?

“Hardenberg 16 juli 2021 At 01:53

Hij is niet in opdracht van de criminelen vermoord, vermoed ik.
Folkert G vermoordt Fortuin.
– Vlak daarvoor heeft Folkert contact met de politie
Een Pool en nog iemand schieten PRdV neer.
– Vlak ervoor hebben beiden contact met de politie.
Was PRdV iets op het spoor wat anderen dan de criminelen zou kunnen schaden? Is hij daarom opgeruimd?”

Frappante gelijkenissen:

In het geval Walther Bouterse verklaarde politie al direct dat het zelfmoord was en de grootvader Desi Bouterse nam dat voor zoete koek aan terwijl hij als geen ander zijn kleinzoon kende. Wist Walther al teveel en was hij daarom een luis in de pels geworden? 

In het geval van de Haitiaanse president verklaarden regerings authoriteiten al direct dat het om terroristen ging? was het niet werkelijk de ddor hen ingehuurde zogenaamde DEA of de werkelijke DEA om de president om politieke redenen uit de weg te ruimen? De gelijkenis met Pim Fortuyn en nu ook Peter R. de Vries stonden niet op zichzelf. Peter was de drugswereld binnengetreden als vertrouwenspersoon van een kroongetuige terwijl Pim Fortuyn de traditionele politiek voering aanviel en de heersende politieke wereld tegen de schenen schopte. Pim Fortuyn werd vermoord door eenHollander en Peter R. de Vries door een Antiliaan. Gelukkig niet door Moslims van Marokkaanse afkomst, want dan was het doel van de vermeende opdrachtgevers voorbijgestreefd. Het was niet de bedoeling om Nederland verder te verdelen maar juist te binden, naar elkaar toe te brengen, en dat gemeenschappelijke gevoel onder alle lagen van de bevlking was in beide gevallen ruimschoots bereikt. In Suriname en Haïti was de dreiging van de Amerikaanse invloed enorm. President Nicolas Maduro zag de invloed van de Amerikanen in het gebied daarom ook als steeds groter dreigend gevaar voor zijn regime en liet daarom ook van zich horen na de moord op Moise.  De oppositie werd aangepakt.

 

TERREUR EN CRIMINALITEIT GINGEN HAND IN HAND IN SURINAME

Wapens en geld konden zomaar verdwijnen onder het oog van de politie.

Op 16 juli verdween uit het politieburo het in beslag genomen geld dat bij Walther Bouterse thuis was gevonden. Sporen wissen? Uit het huis van de ex-president zomaar kunnen  stelen? Uit het politieburo zomaar kunnen stelen? Dat riep vele vragen op. Op 19 juli 2021 gaf president Santhoki aan de natie aan dat het om een zeer gevaarlijke situatie gaat en een ernstige inbreuk is op de nationale veiligheid. Tegen deze achtergrond van constante militaire bedreiging door Desi Bouterse met zijn eigen legertje en zijn staat in een staat, moet de president Santhoki zijn beloften gedaan aan het volk tijdens zijn inaugurele speech waar zien te maken: “Geef mij vertrouwen en ik geef u een prachtig Suriname terug.” De president kon toen niet hebben bevroedt dat hij met zo een gevaarlijke crimineel als Desi Bouterse te maken had. Behalve het land financieel-economisch ten gronde te hebben gericht, heeft de ex-president  een staat in een staat gevestigd, compleet met zware wapens en een crimineel netwerk van corrupte politici, rechters, advocaten, politie en leger officieren, bank directeuren enz. In dit kader moet ook de ex-minister van financien geplaatst worden, de man die de gestolen gelden beheerde voor de staat in een staat van Desi Bouterse. Bouterse werkte met twee lijnen, de op legale basis gestoelde gecorrumpeerde overheid en de criminele onderwereld. 

MINISTERS NAAR WASHINGTON DC

Dat het de president menens was, bleek met het werkbezoek van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi vanaf 19 juli aan Washington. 

1 JAAR NIEUW DENKEN VERSUS 72 JAAR KOLONIAAL DENKEN. 17 juli 2021 08:14

Een tijdperk van 72 jaar kan je niet in 1 jaar wegpoetsen.

De koloniale geest van grote delen van ons volk is nog lang niet uit de fles na 1 jaar aantreden van een nieuw regeerteam. Niet alleen maar het gangsterisme ontstaan uit de jaren 80, maar ook de latere combinatie met academisch geschoolde mensen die het voortouw namen om Suriname in de wurggreep van de bananenrepubliek te houden is nog steeds zeer alarmerend. Gecertificeerde analfabeten (zoals ex-president Ronald Venetiaan deze specifieke groep geschoolden betitelde) met de gangsterisme mentaliteit proberen het roer over te nemen, maar deze groep verschilt hemelsbreed van de regeringsploeg waarachtige gecertificeerden, academici die het nationaal belang voorop stellen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Al vanaf Surinamers het politiek-bestuurlijk voor het zeggen kregen heerste de mentaliteit van eigen belang, eigen zakken meer vullen vanwege niet alleen het gebrek aan inzicht en visie om het land te ontwikkelen, maar juist en vanwege de steeds groter wordende groep mede avonturiers in de politieke arena zonder een gedegen scholing. En ons land komt hier maar moeilijk vanaf. Kader ontbreekt, functies kunnen niet ingevuld worden vanwege de verstopping van jaren lang ongeschoolde avonturiers in topfuncties en dat juist nu wanneer de inzichten en visie aanwezig zijn voor duurzame ontwikkeling van ons land.  Het persoonlijk belang blijft het struikelblok, kan maar niet overstegen worden en dus ook het niet kunnen zien van internationale, geopolitieke en nationale belangen. Zolang deze krabben mentaliteit uit de koloniale denkwijze van elkaar neerhalen, egoïsme, zelfverrijking en nu ook nog rascisme niet verslagen kan worden, zal Suriname verdeeld blijven, zullen Surinamers elkaar vernietigen om materie. Het hogere doel zal nooit bereikt worden, men ziet dat niet eens. Met een koloniale bril blijven kijken naar een regering die de vorige niet is betekent het zien van een papaja voor een manja. Niet in staat zijn onderscheid te maken en bewust valse vergelijkingen maken is tekenend. Onder het vorige regiem werd het koloniale denken veredeld in die zin dat een deel van het volk niet alleen een alleenrecht claimde op het bestuur van het land maar zichzelf, familie, vrienden partij loyalisten schandalig verrijkten. Zodanig dat ons land bij de overname op 16 juli 2020 technisch failliet was. Een nieuwe denkwijze moest plaatsvinden om de problemen het hoofd te kunnen bieden, maar de realiteit is nog steeds dat de gekoesterde en veredelde  oude denkwijze van het Bouterse regiem gepropageerd en verdedigd wordt en dat is niet met 1 jaar nieuw regiem en nieuw denken weg te poetsen. Integendeel zijn hele en halve ministeries, korpsen en machten besmet met dit voor Suriname meest gevaarlijke virus dat omarmt wordt door hooggeschoolden die hierin brood zien door verdere misleiding van  laaggeletterden. Zo was het al vanaf 1948. Dus 1 jaar vergelijken met 72 jaar met vanaf 1980 veredeling van koloniaal denken is warempel papaja’s met manja’s vergelijken. En bewust blijven leiders hun achterban voorhouden dat een papaja een vrucht is en een manja ook dus dat een papaja en een manja hetzelfde zijn, want we zijn toch allemaal Surinamers alleen een beetje verschillend, de zo bekende bromtji-dyari, waarvan de een gras eet en de andere de vruchten plukt. Zelfredzaamheid en zelfontwikkeling is het aanbod van de nieuwe tijd, maar dat botst met de oude koloniale denkwijze van afhankelijkheid van leiders die alles doen voor hun achterban. Follow the leader is wat wij steeds weer zien bij restgroepen behept met het koloniale denken. Maar het volk heeft dit denken afgestraft op 25 mei 2020 en deze strijd van behoud van  verworvenheden is de inzet van het nieuwe regiem. Niet alleen de totale verloedering en het financieel wanbeheer is afgestraft op 25 mei 2020, maar meer nog het opdringen van een veredeld koloniaal denken van eigen belangen voor een bepaald deel van de bevolking. En omdat deze groep die denkt eigenaar van Suriname te zijn op een ander spoor is gezet waarbij de gehele natie gered moet worden met alle Surinamers evenveel kansen, is er niet toevallig vanuit deze groepering zoveel heibel in het land. Zij kunnen hun achterban niet meer in bedwang houden omdat zij niet meer aan de macht zijn. Dus is het de nieuwe regering als zondebok neer te zetten zodat de geest van hun  achterban in de fles blijft zitten. Dat is de strijd die nu gaande is, een nieuw denken van staatsmanschap tegenover een oud veredeld koloniaal denken van bedrog aan het eigen volk vanwege haar laaggeletterdheid. De tijd van zakkenvullerij en zelfverrijking in de periode van  krijgsheerschap onder leiding van de vorige president blijft de issue onder welke regering dan ook. Maar een tijdperk van 72 jaar kan je niet in 1 jaar wegpoetsen. En de indoctrinatie van 40 jaren al helemaal niet. Zonder juiste diagnose is elke medicijn nutteloos, vandaar dat wij nog steeds in kringetjes blijven draaien. Onze ogen moeten eerst open, we zijn met z’n allen goed ziek. En wij alleen zijn de oplossing van ons eigen probleem. Maar eerst moeten wij het durven zien en benoemen. Hier is moed voor nodig. Het is niet die wit-man, die blaka-man of die koeli, of een verkeerde aanpak van concrete vraagstukken, het probleem is de denkrichting die wij niet zien. Daarom zoeken wij steeds naar zondebokken en kunnen wij niet samenwerken. Omdenken, anders denken is de oplossing.

DE OORLOG TEGEN EEN SCHURKEN STAAT IN EEN STAAT! 19 juli 2021 08:40

De jungle regels van een staat in een staat in Suriname botsen met regels as usual uit een demokratische rechtsstaat. Dit kernprobleem van Suriname betekent dat als er iemand uit het circuit van de staat in een staat in hun belangen worden aangepakt, de jungle regels los worden gelaten op de totale samenleving. Zo was Suriname niet voor 1980. We zien hoe het in Zuid-Afrika ook uit de hand is gelopen na de arrestatie van de ex-president Jacob Zuma. (https://www.srherald.com/buitenland/2021/07/17/president-z-afrika-geweldsuitbarsting-in-kwazulu-gauteng-was-gepland/ )

Criminelen en multinationals zijn in Suriname de baas. De realiteit van 40 jaren non-productie en non-diversificatie, mentale onderdrukking, criminaliteit en nu ook terreur doen zich onder een nieuw bewind van Santhoki  nog harder gelden, want ontmantelingen en opschoningen vinden plaats, dus belangen worden geschaad. De staat in de staat is gewoon een soort van informele gevestigde orde, compleet met inlichtingendiensten, spionnage, contra-spionnage en afrekeningen. Corrupte ambtenaren in de hoogste regionen van douane, politie en leger zijn alom bekend, verwijzend naar eerdere uitspraken van Jennifer van Dijk-Silos. Zwendel, illegale exporten, drugsvliegtuigen, ontvluchtte verdachten, kortom er wordt nooit een grote vis gevangen. Wie doet Bouterse wat, zijn staat in de staat is reeds lang in place, tijdens zijn bewind geduldig en secuur opgebouwd, compleet met zware wapens en heel veel verdwenen geld. Uitgangspunt voor alle critici is dus dat het in Suriname niet gaat om buiseness  as usual. Onze president heeft te maken met een bewust bankroet gemaakt land vol met illegale wapens en privé legertjes om hem het regeren bewust onmogelijk te maken. Dit is ook de uitgangspositie op financieel gebied, dus geen normale situatie waarin ons land gebracht is.  Criminele organisaties gekoppeld aan terreur hebben zich met hun acties van Suriname meester gemaakt. DEA en INTERPOL zijn niet zomaar naar binnengehaald door de huidige president. Suriname staat hier niet los van. De staat in de staat belemmert ook elke economische ontwikkeling en investeerders kijken wel uit voor hyena’s op de achtergrond die de democratische rechtsstaat en veiligheid bedreigen. Pas als de staat in de staat een kopje kleiner is gemaakt, kan Suriname op een normale manier gaan ademen en buiseness gaan doen as usual. Dus first things first, want in feite is de president/ons land gewoon gegijzeld door een schurken staat in een staat. President Santhoki vecht dus op vele fronten tegelijk en uiteraard kan zijn gedane belofte nog niet waargemaakt worden, want zoals hij zei: “geef mij uw vertrouwen en ik geef u een mooi land terug” hangt samen met de verstopte staat in de staat van ex-president Desi Bouterse. Ook het nepotisme, hoe verwerpelijk ook, moet tegen deze achtergrond bekeken worden. De hamvraag blijft hoe het mogelijk is dat Surinamers dit van hun land hebben kunnen maken. Een totaal verloederd land, totaal verarmd, en zwaar gecriminaliseerd tot in de hoogste kringen aan toe. Wat is er mis met ons denken dat wij dit van ons land hebben gemaakt. Onze mentaliteit, ons denken heeft ons de das omgedaan. Wij moeten nu gaan omdenken, zo alleen kunnen wij onszelf bevrijden uit de greep van de corrupte en criminele samenleving. Vanaf 25 mei 2021 zijn wij al op de goede weg. want het kwade bestrijden is vaak met inzet van het eigen leven. Wat wij met z’n allen kunnen doen, is onze president in de rug steunen omdat hij voorop loopt in onze strijd tegen het kwade. Willen wij Suriname back as usual, dan is het een vereiste dat eerlijke  voorgangers, politici en schrijvers het volk vertellen dat wij in de wurggreep van de staat in de staat zitten en dat de gevolgen daarvan is wat wij met z’n allen meemaken. Dus de evaluatie van een jaar Santhoki -Brunswijk moet tegen de achtergrond van 40 jaren staat in de staat bekeken worden. De ellende is niet een gevolg van beleid van de huidige president. De huidige president kan ook niet eens behoorlijk beleid maken vanwege deze achtergrond. Feit is en blijft dat Desi Bouterse zijn beleid Suriname heeft vernietigd. Wegstemmen is een ding, maar het pad van ontwikkeling bewandelen is de harde realiteit. Kritiek leveren is alle facetten betrekken in de analyse, ook het probleem van laaggeletterdheid en ondeskundigheid. We mogen ons niet van de domme blijven houden uit puur politiek gewin. Het gaat om ons land, onze toekomst en dat verdraagt zich niet met sluwe politiek voering maar met een gedegen wetenschappelijke route door eerst te benoemen waar het mis zit met Suriname. Vanwege de staat in de staat is internationale samenwerking onontbeerlijk vanwege de grensoverschrijdende criminaliteit. Maar meer nog tegen de achtergrond van de uitspraak van Desi Bouterse: “deze regering haal je alleen met wapens weg”. Dit was geen verspreking maar een regelrechte en serieuze bedreiging.

HET “OMDENKEN” VAN PRESIDENT SANTHOKI WERPT VRUCHTEN AF! 20 juli 2021 13:52

De VHP had goed nagedacht hoe de claim op Suriname te ontfutselen aan de krijgsheren die alle gelden gestolen hadden bij de CBvS, de totale economie hadden laten vastlopen, de concessies allemaal hadden ingepikt in het binnenland. Met het groots denken van de VHP voorman en president van Suriname, wist men het in kleuren en rassen te denken te overstijgen. Suriname had schone kapitaal injecties nodig om de oorlog tegen Desi Bouterse zijn kartel te winnen. Een kartel dat ht gehele bestuur was geïnfiltreerd middels een corrupt douane- en politie korps en leger officieren. President Santhoki vondt het juiste antwoord om samen met het buitenland het hoofd te bieden aan het criminele model van de economie te beheersen. Onder het Bouterse regiem kwam geen enkele grote buitenlandse investeerder. Allicht, er was totaal geen vertrouwen in het corrupte regiem. Al een jaar na het aantreden van president Santhoki investeerde een Deens energie bedrijf meer dan 1 miljard in Commewijne. And there is more to come! Voor de onafhankelijkheid, voor 25 november is de Diasporabank mogelijk een feit. Een bank in Nederland naar Nederlands model zal nooit genationaliseerd kunnen worden indien onverhoopt de krijgsheren wederom macht verwerven over Suriname. De kansen dat dit gebeurd zijn klein, omdat hoe harder Santhoki gaat met zijn “omdenken”, hoe groter de afstand wordt op het krijgsheerschapsdenken. De VHP en de geldschieters in Nederland zullen de grote spelers worden in de Surinaamse economie. En wie betaalt, die bepaalt. De oil- en gas industrie zal de goudindustrie op een zijspoor plaatsen, want de diversificatie van de economie is aanstaande, met de investeerders vanuit Nederland. Geen enkele Surinaamse corrupteling zal aan de gelden van de in Nederland gevestigde bank kunnen komen. President Santhoki is met wijs denken de confrontatie met Desi Bouterse uit de weg gegaan, door steevast aan te geven dat het Openbaar Ministerie en justitie onafhankelijk hun werk doen en dat de regering daarin geen enkele bemoeienis heeft.  

DE SCHOONHEID OF DESTRUCTIE VAN STAATSMANSCHAP & WINDOW DRESSING! 21 juli 2021 08:04

Wetenschap en tribalisme, Santhoki en Brunswijk zijn beiden twee entiteiten van een werkelijkheid. Suriname balanceert op het randje van vooruitgang en behoud van tradities. De ABOP houdt op een natuurlijke wijze de vooruitgang tegen. De snelheid van de richting van de wetenschap door de president  is voor de ABOP en een heel groot deel van de bevolking te snel en onbegrijpelijk. De vice-president is daarom een strohalm voor vele ontevreden burgers die bij uitstek bij hem hun noden klagen. 

CONSTITUTIONEEL HOF MET NEKSCHOT VOOR BOUTERSE. 24 juli 2021 11:45

Het moeizaam in de val brengen van Desi Bouterse al na een jaar regering Santhoki-Brunswijk, gaf aan dat president Santhoki een zeer goede strateeg was. Niet alleen wist hij zijn vice-president ver weg te houden van Desi Bouterse en de NDP, wist hij ook de belangrijkste bondgenoten de VS en Nederland te betrekken bij het uitschakelen van het gevaar van de resten van het tijdperk van het Bouterse regiem. Een ex-Govenor  van de Centrale Bank in het gevang, Robert van Trikt door zijn eigen NDP regering in februari 2020 aan justitie overgeleverd en de ex-minister van Financien in juli 2021 op de lijst van INTERPOL, drugsvangsten na drugsvangsten, kopstukken uit de onderwereld gearresteerd, liquidaties, diefstal van wapens uit het huis van Desi Bouterse en als klap op de vuurpijl de inbraak in juli bij de afdeling kapitale delicten van de politie. Terreur en zware criminaliteit teisterden de strijd tegen de  economische crisis en de enorme armoede veroorzaakt door het regiem Bouterse. Zowel de krijgsraad als het Constitutioneel hof met als voorzitters twee vrouwen, maakten op deskundige wijze korte metten met de tiran Desi Bouterse die lafhartig alles deed om maar niet veroordeeld te worden voor zijn deelname aan de moorden van 8 december 1982. De genadeslag kwam op 22 juli van het Constititioneel Hof, een week voordat Desi Bouterse weer voor de krijgsraad moest verschijnen op 30 juli 2021. En ook moet de ex-president in verband met de wapenroof in zijn woning gehoord worden door het Openbaar Ministerie op 29 juli 2021.

DE KOM, DOEDEL, SLAVENMONUMENT & ZOVEEL ZWARTE POLITIEKE PARTIJEN. 27 juli 2021 10:22

En desondanks hebben wij het hoogste woord. Schelden de ex-kolonisator uit, eisen herstelbetaling maar een eigen monument zijn wij niet in staat op te zetten. Een standbeeld van Anton de Kom staat er in Amsterdam. Onlangs heeft de grootste vakbond FNV een zaal vernoemd naar  Louis Doedel en zijn eer hersteld. Erwin de Vries, onze grootste kunstenaar heeft het slavernijmonument gemaakt die staat op een prachtige plek in Amsterdam. Keti Koti wordt in Amsterdam veel waardiger herdacht en gevierd dan in Suriname. De organisatie van het kwakoe festival in Amsterdam is ook al uit handen genomen van onze zwarte broeders. In Suriname zien wij onze zwarte broeders terug in de volgende politieke partijen: NPS, ABOP, BEP, VVD, DOE, NDP, A20, Surinaamse partij van de arbeid. Om over de vakbeweging maar te zwijgen. De verdeeldheid onder de zwarte bevolking is exemplarisch over hoe deze groep denkt of beter gezegd juist niet denkt maar zich scharen achter anderen voor een bordje pindasoep. Een groep met zo een rijke cultuur en geschiedenis geeft alles uit handen, neemt niet het voortouw over de eigen nalatenschappen. Tijd om onszelf te evalueren. Eigen creaties op te gaan zetten zoals NAKS gaan versterken met   muziek en dansscholen, eco-toerisme, natuurgenezing, mode- en haarkunst, de verschillende talen, de geschiedenis van de vrijheidsstrijd, vastlegging middels documentaires en films en noem zo maar op. Het opzetten van een auditorium waar serieus gediscusieerd wordt over het weer groot maken van ons cultureel  erfgoed. De handen ineen slaan in plaats van alleen maar nieuwe politieke partijen op te richten of zich af te splitsen. Wij moeten het nu eindelijk zelf gaan doen, want anders gaan anderen ermee vandoor. Samenwerking zoeken met zij die al bezig zijn met het eerherstel van onze verloren erfgoed. Cynthia Macleod en  Nina Jurna zijn individueel al goed op weg met betrekking tot dit thema. Surinaamse vrouwen spelen een niet te onderschatten rol in het staatsrechtelijk politiek-juridisch en cultureel eerherstel van Suriname. De voorzitter van de krijgsraad en de minister van defensie gaan succesvol voorop in het herstel van de rechtstaat en de veiligheid van de natie. De voorzitter van NAKS is ook een vrouw, maar de ontwikkeling van de creativiteit van de zwarte gemeenschap loopt enorm achter. Versterking is een dringende vereiste zodat andere sectoren binnen de gemeenschap gestimuleerd worden.  Het naar elkaar toe  denken is wat wij zien op politiek en  staatsrechtelijk niveau en dit denken moet op cultureel niveau ook overgenomen worden. De zwarte bevolkingsgroep met gaan “omdenken”, wat betekent dat wij elkaar kritisch moeten volgen om te kunnen groeien. Maar wie zal de kat de bel aanbinden? Zwarte vrouwen zijn al op pad, maar meer zwarte mensen moeten het culturele pad van eenheid leren herkennen. Het moeilijkste zit hem in het pad daadwerkelijk te gaan bewandelen, wat een totaal omdenken vereist. De weg is lang, het pad is smal maar met vereende kracht zal onze cultuur een krachtig draagvlak geven voor ons denken en zullen wij onze kinderen van jongs af aan kunnen motiveren om de broek zelf op te houden door aan onszelf te blijven werken. Zo alleen is er groei mogelijk. Zo alleen kunnen wij anderen respecteren en mee samenwerken, ook met de ex-kolonisator. Het is een vorm van een  minderwaardigheidscomplex om steeds maar op de ander te blijven schelden dat die de oorzaak is van onze positie van achterstand, verdeeldheid en laksheid. Met deze houding is het logisch dat anderen ons erfgoed van ons afpakken en te gelde gaan maken. Wij doen het dus echt zelf. Het is steeds weer die zwarte gemeenschap die alles uit handen geeft. Terecht dat zakenlui in dit gat springen met geschiedschrijving, documentaires en films. Wij lopen voortdurend achterop omdat er maar geen discussie plaats vindt. De voeding hoort vanuit eigen bodem gegeven te worden. Surinamers gaan toch ook niet andermans geschiedenis vastleggen? Hindorama zou een mooi voorbeeld moeten zijn van hoe wetenschappelijke inzichten vanuit de eigen groep bestudeerd en  gepresenteerd worden. Bij de zwarte gemeenschap is het precies andersom, wij leren het maar niet de handen ineen te slaan. Om interessant te doen geven wij buitenstaanders steeds een kijkje in onze keuken. 

Onze bron, onze basis verwaarlozen wij op een ontoelaatbare wijze. De zwarte gemeenschap is veel te veel gericht op de politieke leiders en die leiders zijn bewust bezig de eigen cultuur niet te versterken maar houden zich meer bezig met grondroof en goudroof. De zeer materieel ingestelde zwarte groep met zo een rijkdom aan kennis en cultuur verkeert in diepe slaap omdat niemand uit eigen gelederen de kat de bel aan wil  binden. Eigenzucht maakt dat wij niks delen. De primitieve denkwijze van “wi egi sani” dient plaats te maken voor de wetenschappelijke benadering want dan alleen kunnen wij ons erfgoed beschermen.

NA-APEN VAN DE WITTE MAN

De zwarte mens nam altijd genoegen met de kruimels omdat hij de witte te man teveel wilde nadoen in plaats van zelf te creeeren en te scheppen.Het meedoen met de witte man zagen wij ook al ten tijde van de slavenhandel toen eigen zwarte Afrikanen slaven hielden als krijgsgevangenen en verkochten aan de witte man. Het onderdanige, het neerbuigende zal niet maken dat de stadscreool of de witte man zal opkijken naar welke zwarte dan ook, integendeel. Hoe meer wij aan kennis en inzicht weggeven, hoe meer wij gediscrimineerd en uitgelachen zullen worden.  Hoe achtergestelder wij zullen geraken, hoe minder kansen voor onze kinderen, hoemeer wij zullen volgen in plaats van de leiding te nemen. 

DE TIMING WAS NIET MEER IN HET VOORDEEL VAN DESI  BOUTERSE. 30 juli 2021 10:03

De wapenroof heeft dit gedwarsboomd. In feite zouden de authoriteiten opdracht kunnen geven om Desi Bouterse op te pakken en in bewaring te houden. Daarna zou de Krijgsraad op 30 augustus eind uitspraak kunnen doen met gelasting van in hechtenis nemen. Desi Bouterse zou zijn berechting en gevangenneming achter gesloten deuren kunnen afwachten totdat het Hof van Justitie uitspraak deed in zijn hoger beroep. Dat was de stand van zaken. De tijd was dus niet meer Bouterse zijn belangrijkste escape. Hij kon vastgezet worden in een zaak en gevangen kunnen worden gehouden door de andere zaak eroverheen te laten gaan. Wapenroof en 8 december bleken het zwaard van Damocles boven het hoofd van Desi Bouterse. De TRIAS POLITICA trad op tegen Bouterse: KRIJGSRAAD plus OPENBAAR MINISTERIE. Gesteund door INTERPOL. The game was over now. 

HYPOCRIETE DENKEN OFWEL HET ” BOUTERSE-JURIAANTJE-SYNDROOM” MOET OM BIJ DE BLAKA BUBA. 31 juli 2021 11:14

Het Bouterse-Juriaantje Syndroom: boerenslimheid van manipulatie en bedrog.

De Hindoestaanse en creoolse middenklasse hadden elkaar weer gevonden. De verkiezingen van 25 mei 2020 lieten zien dat met 22 zetels de VHP en de NPS regeermacht vormden. De middenklasse die de ruggegraat van elke samenleving vormde had in Suriname een zeer meoilijke klus te klaren met de in de oppositie geraakte NDP die er alles aan zou doen om het regeren van de middenklasse onmogelijk te maken. Het land compleet bankroet maken was de ene factor. De andere factor lag bij de lagere sociale klasse van met name de zwarte groep, “de blaka buba”, zoals die zichzelf typeerden. Binnen de blaka buba was het zaak voor de NDP om te voorkomen dat er zelfredzaamheid bestond, alles en iedereen moest achter de grote leider aanlopen. En anderzijds moest naar buiten toe het erop lijken dat binnen de blaka buba eenheid bestond als het ging om hetze en opruiing tegen de ex-kolonisator en de  hindoestaanse bevolkingsgroep. Als blaka buba eenheid dacht de NDp de gelederen tegen de VHP te moeten sluiten. Zwarte activisten zoals Feller en Pique die bakzeil haalden. Zwarte vakbondsleiders als Imro Edam en Michael Sallons die eveneens bakzeil haalden. De agenten van de politiebond die hun succes van herverkiezing groots vierden. Desi Bouterse die in zijn laatste woord de anti-Holland sentimenten weer flink aanwakkerde. De NDP-er Doekhi die  de anti- diaspora sentimenten binnen de voetballerij naar boven bracht. De Surinaamse voetbalbond die Dean Gorré de laan uitzette. Allemaal niet toevallige schaakstukken van hoe het NDP brein via voetbal, vakbond en activisme het beleid van de middenklasse regering dwarsboomde. Want via de ABOP die de lagere sociale volksklasse vertegenwoordigde en binnen de voetballerij de hoofdrol speelde moesten koste wat kost de blaka buba sentimenten worden losgeweekt. Want binnen het bestuur van  de SVB (Surinaamse voetbalbond) zat niemand minder dan de NDP-er Ramon  Abrahams. Met het diasporabeleid van de VHP was het duidelijk geworden dat het fresh capital bij de hindoestaanse bevolkingsgroep in Nederland zat en het human capital meer bij de creoolse bevolkingsgroep. De enorme hetze die vanuit de NDP was gemaakt tegen het eerste vehickel de NV Surfin die dit fresh kapital naar binnen moest loodsen moet in dit kader worden geplaatst. De vice-president werd toen door de NDP zwaar beinvloedt als zou hij bewust niet op de hoogte zijn gesteld van de oprichting van NV Surfin. Maar Ronnie Brunswijk doorzag de kwade opzet van de NDP en ging niet mee in de hetze tegen “de onbetrouwbare hindoestanen”. De regering had immers kort na haar aantreden aangekondigd dat er een groot en modern voetbalstadion gebouwd zou worden. Het samenbrengen van fresh capital en human capital was niet uit het oog verloren. Maar dit idee mocht van de NDP niet slagen, want dan zouden zwarte mensen onder leiding van een diaspora Surinamer Dean Gorré weleens grote successen kunnen boeken. De diaspora moest dus ver weg blijven uit Suriname want met fresh capital vanuit de VHP was het bestuur van de voetbalbond niets meer. Maar met Georgino Wijnaldum, een Surinaamse diaspora die speelde bij Liverpool  had de NDP flink willen scoren in Coronie, net voor de verkiezingen van 2020. Het was Clarence Seedorff die de jonge Wijnaldum uit de klauwen van de NDP wist te houden door zich niet te laten misbruiken om zwarte stemvolk uit de blaka buba groepering binnen te halen voor de NDP. Een ander voorbeeld betrof Louis Doedel die door de NDP zo bezongen werd en uitgerekend enkele maanden tijdens hun regiem werd Louis Doedel per toeval door de NDP-er Henk Herrenberg ontdekt in de psyciatrische inrichting. Met deze belangrijke vondst van de door de NDP bijna aanbeden Louis Doedel werd niets gedaan, totdat de familie in 2021 de vondst deed van het medisch dossier van deze grote Surinamer in de psychiatrische inrichting. Dit hypocrite denken en gedrag van de NDP was exemplarisch geworden onder vele zwarte mensen, namelijk doen alsof je helpt maar in feite niets doen en alles aan een ander overlaten. Exemplarisch was ook het uittreden van partijtoppers uit de partij om vervolgens niks te doen aan wat er fout ging. Dit denken en dit gedrag vertoonde ook Edward Belfort die zich na de verkiezingen van 2020 ontpopte als de grootste tegenstaander van zijn eigen coalitie onder het mom van opkomen voor het volk. Het hypocriete denken door steeds mensen op een dwaalspoor te zetten is een van de belangrijke bronnen waarom zwarte mensen zochzelf zoveel leed aandoen en zichzelf achter houden in hun ontwikkeling maar steeds de vinger wijzen naar de ander. Het was altijd de ander die hen zoveel misdeed en hun vooruitgang belemmerde. Desi Bouterse schold op de ex-kolonisator maar ontving honderden miljoenen aan hulp en werkte achter de schermen met diezelfde ex-kolonisator waar hij zo op schold. We weten allemaal natuurlijk met welk doel namelijk om de schijn op te houden dat de NDP niets tegen de “witte man” had, zoals de NDP ook deed voorkomen niets tegen de diaspora Surinamer te hebben. De coupleider Desi Bouterse himself durfde voor de krijgsraad te verklaren dat zijn bewind in 1982 legitiem de van staatsgevaarlijke activiteiten vermoorde 15 slachtoffers op te pakken. Het was voor president Santhoki dus even legitiem om de nu van staatsgevaarlijke activiteiten veroordeelde Desi Bouterse op te pakken in verband met het illegaal in bezit zijn van zware militaire wapens die ook nog op onverklaarbare wijze uit zijn huis verdwenen op 23 juni 2021, een dag na de vermeende zelfmoord van zijn kleinzoon Walther Bouterse. 

Dit verschrikkelijke smerige denken had zich meester gemaakt over de blaka buba die elkaar het licht in de ogen niet gunden, maar wel elkaar van het tegendeel probeerden te overtuigen. Hoe ziek moet je als volk niet zijn om zo te kunnen leven door continu mensen voor de gek te houden.

Zowel vanuit de economische zijde van de diaspora alsook vanuit de human capital zijde zou de blaka buba vooruitgang boeken. Dit proces moest hoe dan ook gestopt worden. De dubbele moraal en het hypocriete gezicht van de leiders vanuit de zwarte groep werd ingezet om de achterban weer te misleiden, in het gareel te houden en afhankelijk en dom te houden. Dean Gorré moest er dus uit omdat hij naadloos paste in het beleid van de regering. Eigen zwarte mensen offerden hun eigen zwarte talenten op. Maar ze deden alsof zij hun eigen mensen juist hielpen. Met een stalen gezicht in een camera kunnen kijken en zeggen hoe goed je het voor hebt met je achtergestelde mensen terwijl in feite hen alle mogelijkheden en kansen ontnomen werden, is waar het boek “verworpenen der aarde” van Franz Fannon het ook over heeft. De dubbele moraal van de blaka buba was zeer goed zichtbaar met het gedrag van de commediant Juriaantje. Maar Surinamers uit de zwarte gemeenschap zagen langzaam in dat zij de enigen waren die het zelf moesten doen door eigen initiatieven te nemen en vooral de hand in eigen boezem te steken en de mede blaka buba de ogen te openen van hoe op de achtergrond belangen van politici en aan de politiek gelieerde personen de achtergestelde blaka mans misbruikten. Zwarten klommen in de pen om het ontslag van Dean Gorré aan te vechten. De blaka buba uit de lagere sociale klasse doorzag eindelijk de NDP, zoals de blaka buba uit de middenklasse dat al veel eerder was overkomen. 

DE INTERNATIONALE MOVE VAN BOUTERSE VANWEGE INTERPOL

Desi Bouterse misbruikte de rechtbank om een politieke statement af te kunnen geven aan zijn mede broeders in Zuid-Amerika: Cuba, Venezuela en Bolivia. Daarna beriep Desi Bouterse zich weer op zijn zwijgrecht, maar de politieke move was al gemaakt. Vanwege de melding van INTERPOL Suriname aan de moederorganisatie welke wapens waren verdwenen, was het zaak voor Bouterse om de internationale gemeenschap een stap voor te zijn. Want wat deden de wapens in het huis van Bouterse en hoe konden die wapens ongezien verdwijnen? Was Bouterse het brein achter de verdwenen wapens? Paste deze move in de strategie van het  ” BOUTERSE- JURIAANTJE SYNDROOM door op vernuftige wijze de aandacht van jezelf af te wenden en lagere pionnen te offeren, zoals de aangehouden politieagent en de drie andere aangehoudenen? James Baldwin verwoorde dit gedrag door te stellen dat zulke figurenmensen de ene kant lieten opkijken terwijl het gevaar vanuit de tegengestelde richting kwam.  De grote vissen kwamen in beeld dus moest Bouterse met zijn internationale move via de rechtbank van de Krijgsraad en met geen enkel respect voor de 8 december  moorden een vergelijking trekken voor de toekomst van Suriname. Bouterse moest zijn companen op het verkeerde been blijven houden dat zijn revolutie de belangen van de Surinamer had verdedigd tegen staatsgevaarlijke personen en dat deze bescherming werd aangevallen door een oranje gezinde regering en een aantal politieke rechters in toga die de ex- kolonisator dienden en daarom Desi Bouterse onschadelijk moesten maken.Desi Bouterse hing de Surinaamse geschiedenis op aan zichzelf met de uitspraak: ” Bouterse: ‘Toekomst Suriname zal afhangen van uitspraak Krijgsraad’. Bouterse waande zich nog steeds de redder van de natie op 25 februari 1980. Maar het volk, de VHP, NPS, PL  en ABOP, de VSB en de middenklasse, de intelligentsia en de meerderheid van de bevolking dachten daar duidelijk anders over. Trump, Baudet en Bolsonaro waren klassieke voorbeelden van Narcisten. Mensen die leven om zichzelf op een voetstuk, op een troontje te plaatsen, waarvan hij/zij het gepeupel kan laten genieten van hoe een fantastische persoon hij/zij nu eenmaal is.  Narcisten richten veel schade aan, Bouterse verwoeste Suriname. Maar Suriname had Desi Bouterse al lang door en bepaalde haar eigen toekomst, namelijk in vrijheid deelnemen aan de samenwerking met de  wereld op alle niveau’s en de democratische vrijheid om de afhankelijkheid te doorbreken en een weg te zoeken uit de door Desi Bouterse zijn regiem verergerde armoede. 

INSPELEN OP EMOTIE VAN MENSEN

In dit kader plaats ik de zogenaamde zelfmoord poging van  “DIKKI-BULLU”  alias MAMA.  De domme achterban denkt niet in oorzaak en gevolg dus na de zogenaamde zelfmoord van Walther Bouterse, werd het een instrument om de emotie aan te spreken en om te zetten als politieke gif tegen de regering Santhoki-Brunswijk. de NDP was zwaar in de aanval want het doek was gevallen voor Desi Bouterse. Alles werd er gedaan om chaos te creëren in het land. Aan de vooravond van het vertrek van de president naar Guyana en op 8 september naar Nederland, moest de ABOP met de rug tegen de muur geplaatst worden omdat dan de vice-president de hoogste man in het land was bij afwezigheid van de president. De blaka buba plaatsvervangende president Ronnie Brunswijk zou tot het uiterset geprovoceerd worden, zodanig dat doelbewust geweld uitgelokt kon worden en de chaos dan compleet zou zijn. 

HULP VAN DE MINISTER ACHAIBERSINGH  EN VAN DE DIASPORA

Elkaar helpen is het keywoord! Er is absoluut hoop wanneer de aandacht gericht wordt op het goede in plaats van dat de negativiteit overbelicht wordt. Goede mensen en prestaties  worden teveel onderbelicht. De tijd het anders te doen was op een natuurlijke manier ontstaan met de ondergang van het tijdperk van Bouterse-gekte. Suriname was zich langzaam aan het zuiveren van een verziekte geest. Zuiveren van het denken heeft niets te maken met ras en toch was de NDP rascistische propaganda aan het voeren tegen de regering Santhoki-Brunswijk. Het antwoord was dat de president en de vice-president absolute prioriteit gaven aan de ontwikkelingen in het binnenland. Op deze manier kon Desi Bouterse geen voet meer aan wal krijgen in het binnenland. Ronnie Brunswijk werd door de strategie van de president  ver weg gehouden bij de Bouterse clan. 

ASTRIDH ROEMER SLECHTS AANLEIDING 

Met haar wilde uitspraak was de deur weer wagenwijd opengezet voor Sandew Hira en consorten om wederom in de pen te klimmen en nog meer verwarring te zaaien in het brein van menig Surinamer als zou  de beul de grote weldoener zijn die onschuldig gekruisigd werd zoals Jezus. 

EEN JUISTE INSTELLING IS HET BESTE WAPEN. 6 augustus 2021 09:25

Ras, geloof, opleiding of omstandigheden hebben niets te maken met je instelling. Een instelling heeft alles te maken van hoe je denkt. Hoe een mens denkt kan beinvloedt zijn door zijn omstandigheden, maar dan nog is bepalend de voeding die een mens aan zijn eigen denken, zijn eigen welzijn geeft. Deze denkwijze is bepalend voor het succes van het individu, maar meer nog van het succes van de groep waartoe het individu hoort. Een zeer krijgslustige houding en het altijd maar negatief en agressief benaderen van problemen heeft een averechtse werking. De tegenpartij, zeker als die in een machtspositie verkeert zal agressie met agressie tegemoet treden. Wil Suriname uit de benarde positie geraken dan is het een voorwaarde dat het volk gaat “omdenken”. Met omdenken bedoel ik dat Surinamers eerlijk knelpunten benoemen, los van welke positie men dan ook bekleedt. Alleen door in oorzaak en gevolg te denken zijn problemen oplosbaar. Maar het populisme blijft maar de onderbuikgevoelens bespelen, hopende op deze manier regeringen naar huis te sturen. Juist omdat het populisme niet in oorzaak en gevolg denkt zal zij nooit begrijpen dat het tijdperk van emotie en populisme voorgoed voorbij is in Suriname. Jonge mensen aanzetten om alsnog te scoren zal net als de betaalde activisten eindigen. Dat de NDP de boosdoener van hypocriet en populistisch denken en de veroorzaker van veel leed in Suriname is moet altijd als uitgangspunt gezien worden willen wij tot een oplossing geraken. 

TIJDPERK VAN HOE KUNNEN WIJ HELPEN.

Vakbonden, activisten en NDP-ers zouden zich actief deze vraag moeten stellen in plaats van op het rascistische oorlogspad te gaan want deze strijd hebben zij  op 25 mei 2020  al verloren en zullen zij altijd verliezen. Zij kunnen zich liever aansluiten bij het nieuwe denken van de regerende politieke partijen. Een strijd om het beter te doen is nu aan de orde en niet om elkaar te dwarsbomen met populisme, emotie hypocrisie en bedrog omwille van macht. Macht moet de wetenschap dienen en successen boeken door enorme prestaties te leveren. Dan komt om de vijf jaar het volk weer aan bod om die prestaties te beoordelen of af te straffen. Tussentijdse evaluatie van het volk door middel van eerlijke actievoering is een prachtig democratisch recht.  Wanneer wij  grote offers brengen en geloof in eigen kunnen hebben zullen wij het geduld moeten kunnen opbrengen. Surinamers kunnen op zeer hoog niveau presteren  wanneer hen de kans en de middelen  wordt geboden.  

PERFECTE TIMING! BLAKA BUBA ASTRID ROEMER HET NIEUWSTE STOKPAARDJE VAN DESI BOUTERSE 6 augustus 2021 22:02

Eerst de familie Pengel, toen Sandew Hira, daarna de activisten en de bestuursleden van de Surinaamse  politiebond, vervolgens de nietszeggende NDP gelieerde vakbondsleiders zoals Edam en Sallons. Niets had geholpen om het politieke verhaal van Desi Bouterse aan Suriname en de wereld te verkopen. Op 6 augustus was het dan zover dat op de Nederlandse televisie in het programma nieuwsuur Astrid Roemer haar politiek verhaal deelde met de wereld. Schoenmaker hou je bij je leest zou een verstandiger houding zijn geweest. Maar wie de politieke arena insprong zou het gelach betalen.

DE GROOTSTE VERDIENSTE VAN SANTHOKI: TRIAS POLITICA WEER IN BALANS & BINNENLAND NIET MEER ONDER INVLOED VAN BOUTERSE OF BRUNSWIJK EN ZONDER LENINGEN EEN JAAR DE STAAT DRAAIENDE HOUDEN! 8 augustus 2021 18:39

President Chandrikapersad Santhoki was bezig met het fundament van de staat. Het fundament dat helemaal was afgebroken door het krijgsheerschapsdenken van Bouterse en Brunswijk die de populaire leiders wilden spelen in het binnenland. De historische bijdrage van de VHP in het binnenland geschiedde via de president die op vitale momenten samen met Ronnie Brunswijk de gebieden bezocht zodat de vice-president niet met de populistische  eer kon gaan strijken. Een zeer slimme strategie om zo ook de onbetrouwbare Brunswijk binnenboord te houden. Het gronduitgifte beleid en het grondenrechtenvraagstuk stonden daarom al vanaf dag een van het aantreden van de regering Santhoki-Brunswijk zeer hoog in het vaandel. In verband met de dag der Inheemsen op 9 augustus zei de president in zijn nationale toespraak tot het volk het volgende: ” Het grondenrechtenvraagstuk is een zeer complexe materie, die met de nodige zorgvuldigheid voorbereid moet worden, naar tevredenheid van alle partijen. En met trots kan ik vandaag zeggen, dat de ‘Presidentiële commissie grondrechten’, de wet ‘collectieve rechten inheemse en tribale volken’, gefinaliseerd heeft. Deze wet heb ik op 15 juni 2021 aangeboden aan De Nationale Assemblee. (Bron: Starnieuws 9 aug 2021: “President: dialooog met Inheemsen grondenrechtenvraagstuk).

8 DECEMBER STAAT LOS VAN MAAR MAG NIET LOS GEZIEN WORDEN VAN DE BINNENLANDSE OORLOG. 10 augustus 2021 09:13

Een persoonlijke mening op een bepaald moment in een bepaalde setting van omstandigheden staat nooit op zichzelf maar dient een bepaald doel. Een persoonlijke mening beïnvloedt wel maar bepaalt derhalve nooit de geschiedenis.

Alleen zij die de geschiedenis niet volgen laten zich, hetzij uit onbenul of willens en wetens politiek misbruiken of misleiden door Desi Bouterse die zo graag door de geschiedenis wil worden vrijgesproken. Kenners van geschiedenis en recht beseffen dat er nimmer toegestaan mag worden dat de geschiedenis vervalst wordt. In dit volle besef heeft Suriname zichzelf en haar geschiedenis verdedigd op 25 mei 2020, dwars door alle lagen en bevolkingsgroepen heen, om te voorkomen dat een opgelegde revolutie de geschiedenis ingaat als die vanuit het volk. Uitgaande van dit historisch besef proberen anti- democraten op sluwe wijze in te spelen op de onderbuikgevoelens van de verliezers van de verkiezingen. De NDP is in het binnenland en de kustvlakte zwaar uitgedund, Bouterse kreeg de helft minder stemmen. Het bekende stokpaardje “machtselite versus volk en politiek proces”, welke mening niet alleen aansluit om in te breken in een juridisch strafproces, maar ook vanwege de uiterst secuur gekozen timing middenin de stabilisatie fase en de finalisering met het IMF van een niet NDP regering wordt gebruikt, kan niet anders bedoeld zijn dan het zwaar verarmde volk op te hitsen tegen de regering. Er is een oorzakelijk verband tussen een politiek-economisch en bestuurlijke ravage en een regering het regeren zodoende onmogelijk te maken. Mensen valse aanleidingen toereiken middels een zogenaamde mening en hen de straat op te krijgen is getimed en een verborgen politieke agenda.

Het volk kwam acht maanden na de regering Santhoki-Brunswijk, zoals door de NDP gepland was niet op straat. Angst en beven dus, want het tijdperk Bouterse is voorgoed voorbij. De grote verdienste van president Santhoki om ondanks de vele boopy-traps door te gaan en ook de trias politica weer in balans te brengen door totaal niet te bemoeien met rechterlijke aangelegenheden moest dus hoe dan ook alsnog gestuit worden. Want voor de samenleving is duidelijk dat recht en politiek gescheiden zijn en wat de uitspraak van de krijgsraad op 30 augustus zal zijn. Bouterse gooide daarom zijn allerlaatste troef op tafel. Politieke uitspraken aangaande een vonnis in een rechtszaak kwamen uit de mond van niet zomaar iemand. Astrid Roemer veroorzaakte een lichte opschudding met haar zware belediging en beschuldiging aan het adres van de rechterlijke macht. Een verstandig, eerlijk en wijs mens heeft geen bijbedoelingen en weet wat op momenten wel en niet gezegd kan worden. Bouterse zou geen Bouterse zijn als hij invloed niet inzette om internationaal aandacht te krijgen. En zij bood zichzelf aan als medium, precies op het juiste moment, stond politiek misbruik van zichzelf toe om met haar “aanzien” politiek te bedrijven. Op deze manier chaos forceren, het vertrouwen in de rechtswetenschap schaden, was niet alleen een methode om de volksklasse tegen de regering op te zetten, maar getuigde van een enorm gebrek aan kennis. De “elite” in een rechtsproces verdacht te maken en tot politieke volksvijanden te bombarderen was dezelfde methode van Desi Bouterse wat culmineerde in de moord op vele Surinamers op 8 december en tijdens de binnenlandse oorlog. De timing van de uitspraak van Astrid Roemer had alles hiermee te maken en was dus een regelrechte politieke aanval op ons volk en de regering Santhoki-Brunswijk. Het moest erop gaan lijken dat het volk beschermd werd tegen de regering die het volk verarmde, want de vakbonden stonden inmiddels ook al klaar om het volk oorzaak en gevolg te onthouden en een regering die juist niet verantwoordelijk was voor alle ellende een ultimatum te stellen. Er werd bewust op aangestuurd waar Astrid Roemer zo bang voor was bij de verkiezingen van 2020 en waar zij toen al op anticipeerde: “ ik voel diepe vrees voor de mogelijke uitslag van de verkiezingen. Wil niet in een land wonen bestuurlijk gedomineerd door Hindoes en moslims.” Dit zwaar onwetenschappelijk denken komt voort uit de koker van NDP denkers die altijd rassen hebben misbruikt wanneer het hen uitkwam. Desi Bouterse op te hemelen en zo een wilde draai aan de geschiedenis proberen te geven zal door oprechtheid gestuit worden.

In de slachtoffer rol kruipen als rechthebbende op een eigen mening is  geen verdediging tegen critici. Zeker niet tegen de achtergrond van verdwenen wapens, uitspraken dat alleen met wapens deze regering naar huis gestuurd kan worden, de rechters politici in toga zijn en het niet willen leven in een land dat bestuurlijk gedomineerd wordt door hindoes en moslims, maakt de situatie in Suriname juist uiterst staatsgevaarlijk en explosief in plaats van bij te dragen aan vrede, harmonie en verdraagzaamheid, want de klassenmaatschappij is een voldongen feit. 

HOE BOUTERSE INHEEMSEN EN MARRONS HUN GRONDEN AFHANDIG MAAKTE. 11 augustus 2021 16:49

Groot deel Brokopondo uitgegeven als concessie

12 mei 2021  

https://www.srherald.com/suriname/2021/05/12/groot-deel-brokopondo-uitgegeven-als-concessie/

ACTIVIST PAKITOW: DE MEERDERHEID VAN DE SURINAMERS ZAL NIET WIJKEN VOOR HET ABSURDE DENKEN MET ALS GEVOLG EEN TOTAAL ONTWRICHTE SAMENLEVING! 16 augustus 2021 21:38

Dat drie mensen het werk doen van één persoon, maar de staat betaalt drie salarissen voor één job”, is een totale absurditeit. (bron: Dagblad de West, 14 augustus 2021, ” 30.000 ambtenaren moeten met ontslag). Vanaf het ontstaan van politieke partijen in 1948 zijn Surinamers opgevoed met een denken van het lot in handen van politici te stellen. Hoe loyaler aan politici, des te beter de positie bij de overheid, met name binnen de ambtenarij. De denkwijze van weinig tot niets doen en toch verdienen werd een van de hoekstenen van de samenleving. Voorts de denkwijze van meer uitgeven dan je verdient enkel om de schone schijn van welvaart op te houden. De realiteit van offers brengen en vervolgens de vruchten plukken, was afwezig bij een groot deel van de werkende klasse met als waterhoofd de ambtenarij. Vakbondsleiders konden goed garen spinnen bij deze aan politici afhankelijke groep. Vakbondsleiders werden werkarmen en verlengstukken van politici. De vakbonden werden zo machtig dat ze zelfs regeringen naar huis konden sturen. Want neit de CAO was leidend bij de vakbondsleiders, maar de politieke kleur. Omdat met name creolen in de ambtenarij binnenstroomden, waren de vakbondsleiders van oudsher ook creolen. De creoolse groep was daarom ook totaal vergiftigd door de denkwijze van non-reality. De creool was opgevoed in niet productief zijn maar wel veel geld willen hebben. Een contradictie van de bovenste plank die zwaar botste met de komst van de VHP president Chandrikapersad Santhoki, want Surinamers leven buiten de realiteit. Door de realiteit uit te sluiten in hun denken zullen zij die met dit denken vergiftigd zijn nooit succes boeken laatstaan een probleem oplossen. Zij zullen altijd vanuit de kantlijn blijven roepen of protesteren, maar een constructieve bijdrage zullen zij nooit kunnen leveren. Sterker noch, helaas is deze groep denkers een noodzakelijk kwaad die nimmer haar delicate positie zal kunnen begrijpen vanwege het probleem van laaggeletterdheid of ter kwade trouw de regering te willen destabiliseren in opdracht van politici achter de schermen. En in dit kader moet de weer perfecte timing van de NDP gezien worden. Tegen de achtergrond van het ” Bouterse-Juriaantje Sundroom”  is het de samenleving al lang niet meer vreemd dat de bedriegers en manipulators altijd trachten de aandacht van hun geheime agenda af te wenden als zouden zij nergens iets mee te maken hebben. Precies het tegendeel was waar, mensen de andere kant op doen kijken terwijl het gevaar van hen zelf kwam. Op het moment dat president Santhoki uitlandig zou zijn en de vice-president in functie als waarnemend president aantrad, werd de druk zwaar opgevoerd. Het uitdagen van de politie was een politieke set om uitlokking van Brunswijk te bewerkstelligen als de man met het korte lontje. Maar Brunswijk liep keurig in de pas van zijn president en liet zich door de NDP niet uitlokken.

GROTE BROER GUYANA

de realiteit gebied te erkennen dat Guyana er beter voor staat dan Suriname. De Surinaamse president Santhoki is niet vergiftigd met het grootheidswaanzin syndroom en voelt zich niet klein om op 17 augustus met zijn 5 ministers en grote delegatie van het bedrijfsleven afgehaald te worden door vertegenwoordigers van de Guyanese president. De Guyanese president stuurde zijn beste paarden op reis naar de olie en gas conferentie in Dubai, wat betekende dat de counterparts van de Surinaamse ministers van o.a. buitenlandse zaken afwezig waren. WAS HET JUIST NIET ERG SLIM OM DE BESTE KENNIS EN DE BESTE DEALS BINNEN TE HALEN EN DIE TE DELEN MET HET KLEINERE BROERTJE? 

De denkwijze van op te grote voet te leven, klein duimpje zijn met veel te grote laarzen moet om. Een tijdperk van veertig jaren onrealistisch en agressief denken is voorgoed voorbij. Een nederige opstelling heeft niets te maken met onderdanigheid of frustratie. Met de hoed in de hand komt men door het ganze land en het zou van domheid getuigen om van de Guyanezen te verwachten dat zij hun beste paarden thuis zouden houden alleen maar om de domme gedachte te voeden dat je dan belangrijk bent. 

MET FEITEN WERKEN

Een feit en de gevolgen, dat is de realiteit. Maar in plaats hiervan deze werkelijkheid te accepteren, wordt er met vuil op elkaar gegooid, maken Surinamers elkaar belachelijk en wordt schelden op personen de schijnrealiteit alsof daarmee het feit wordt weggenomen. 

EEN ANDER WERKT EN JIJ WILT KAPOT MAKEN MAAR ZELF PRESTEER JE NIET. DE LINK DEAN GORRÉ, NINA JURNA EN PAKITTOW. 17 augustus 2021 11:59

Dezelfde denkwijzw van totaal geen respect voor andermans werk en prestaties. Je mag dam wel familie zijn, maar de successen zijn geboekt door Nina Jurna. Waar was de familie twintig jaren geleden toen Nina Jurna het project startte op zoek naar haar oom om hem te rehabiliteren. Het lukte haar de FNV een zaal te laten vernoemen door hem. De afgunst van de directe familie had waarschijnlijk te maken met de NDP die op de achtergrond bleef stoken tegen Surinaamse Nederlanders. Met Dean Gorré was het niet anders, want Rachied Doekhi presenteerde zijn vernietigende kijk op zaken aangaande de diaspora in Nederland. Deze denkwijze van het neerhalen van harde werkers en denken, heeft Stefano alias Pakittow Bierfliet zich eigen gemaakt. De man wil niet luisteren, niet meedenken op uitnodiging van de Assemblee voorzitter Marinus Bee, wil ook niets begrijpen van de financiële uitleg hem gegeven door de minister van Financiën Armand Achaibersingh. Een soort “dom” nationalisme door de NDP als gif de samenleving ingepomt. was waarmee grote delen van met name stadscreolen behept mee waren. Niemand mocht er met hun “Surinaamse ding” vandoor. Gorré moest vooal afblijven van hun “ding”, Nina Jurna idem. En het domme denken had alles te maken met de regering onder leiding van president Chandrikapersad santhoki. Zowel Dean Gorré als Nina Jurna kregen het respect van de regering Santhoki en de president ondernam zelfs een persoonlijke poging om de Surinaamse voetbalbond en de trainer Dean Gorré weer dichter naar elkaar te brengen tot heil van het geliefde vaderland. Dat was de inzet van de president, de Surinaamse belangen veilig te stellen en verder uit te bouwen. En precies deze instelling wilde de NDP torpederen. Suriname mocht niet groot worden, niet groeien onder leiding van president Chandrikapersad Santhoki. De zich activist noemende politicus Stefano Bierfliet alias Pakittow dacht van zichzelf een hele meneer te zijn die een regering naar huis kon sturen. 

POLITIEK MISBRUIK VAN LAAGGELETTERDEN; ” HET ZIJN WEER DE BLAKA SMA” 2 september 2021 07:22

Marinus Bee, de DNA voorzitter zei sloeg de spijker op zijn kop toen hij zei: “dat volgens ‘statistieken’ het de “blakasma” s, zijn die zich niet laten vaccineren en zij het probleem zijn voor de lage procentuele opkomst in het vaccinatieprogramma.

Het politieke cordon van verzet tegen president Santhoki werd verhuld en de vaccinatie werd aangegrepen om de progressie te stuiten. 

BLAKA BUBA BUNDRU HEEFT EEN STOK GEVONDEN & OMSINGELD SANTHOKI. 15 oktober 2021 17:55

Alle pijlen waren op Ronnie Brunswijk gericht, de vice-president werd zwaar onder druk gezet om de regering te laten vallen. De rol van Jennifer van Dijk-Silos in de Surinaamse politiek mag niet onderschat worden en verdient belicht te worden.

Onder het mom van Marrondag en tegen vaccinatie dwang, zijn ABOP en NDP zich op grond van ras aan het verenigen in verzet tegen de regering. Koste wat kost, de regering Santhoki moet vallen. Ronnie Brunswijk en prof. dr. Hubert Rampersad in de voorhoede. De politiebond die naar Nederland vertrok voor een ontmoeting met haar zuster organisatie. Het netwerk sluit zich en de Nederlandse politiebond zal zwaar misbruikt worden op het moment dat de politiebond overgaat tot ondersteuning van de anti-vaxers. Het wangedrag van Edward Belfort was een doorgestoken kaart, al direct na de regeringsformatie werd tegen de schenen van de president getrapt, hetwelk gedoogd is geworden door de partijleider en notabene de vice-president Brunswijk. De gelederen beginnen zich te sluiten. De activisten zullen aansluiten, de vakbonden zoals 1:16. Jennifer van Dijk-Silos en Ronald Hooghart zijn ook ready en last but not least de pastors van de pinkstergemeente Steve Meye en Reyme. Soso blaka buba, valt weer op. Op politiek niveau opereren Ruben Ravenbberg en Prof. Dr. Hubert Rampersad met een mooie taakverdeling. Rampersad gefocussed op de VHP en de President en Rafenberg op de NDP en Desi Bouterse.

President Santhoki was dit netwerk rondom zijn vice-president telkens voor daar hij op gezette momenten de vice-president aan zich wist te binden en tegelijkertijd de gelden bij IMF en IDB wist om te zetten in het voordeel van Suriname omdat beide wereldorganisaties op het punt stonden om over de brug te komen met de zo broodnodige  US dollars. Brunswijk schaarde zich achter deze richting, deze weg die door de President was ingeslagen. Zijn netwerk vanuit NDP gelederen kon maar geen vaste voet aan de grond krijgen bij Ronnie Brunswijk die altijd koos voor zijn eigen voordeel. En zijn eige belang zat tot dan toe bij de regering, de president die hem geen strobreed in de weg lag, integendeel alles van hem pikte en daar een eigen draai aan wist te geven tot het juiste moment zich zou voordoen om de genadeslag uit te delen aan de vice-prewsident. Dat tijdstip was klaarblijkelijk niet aangebroken en het oppositionele netwerk vanuit NDP gelederen bleef maar trekken aan de vice-president om het schip te verlaten. De president daarentegen had zijn leger en Openbaar Ministerie in stelling gebracht. Grensoverschrijdende criminaliteit en drugstransporten werden onderschept en kwamen steeds verder in de richting van de vice-president en de DEA en de geheime diensten die rechtstreeks onder de president vielen wisten precies wat er reilde en zeilde en die signalen zullen absoluut ook aan de vice-president zijn gegeven. Maar Ronnie Brunswijk zat vast in zijn eigen gesponnen web door zijn deelname aan de regering als vice-president. Brunswijk dacht echter als vice-president heel dicht bij het vuur te zitten om zijn snode plannen ongestoord te kunnen uitvoeren. Maar hij kwam van de koude kermis thuis met deze visie. De president was de baas en speelde het spel voortreffelijk door zijn vice-president niet de acght aan te zeggen maar hem zichzelf verder compleet in de nesten te werken, zodanig dat justitie haar werk onafhankelijk zou doen zonder aanziens des persoons. Niemand staat boven de wet. 

KRIJGSHEERSCHAP GESTOELD OP NETWERKCORRUPTIE VAN ONDERWERELD EN BOVENWERELD.18 oktober 2021 12:20

Slingerland (2018) geeft de volgende definitie: “netwerkcorruptie is een Informele collectieve wijze van samenwerken, waarbinnen professionele rollen worden misbruikt om netwerkbelangen te dienen, en dit op zodanige wijze, dat er een algemene norm van complete wederkerigheid ontstaat, die weer leidt tot het uitsluiten van anderen”

Meneer Amzad Abdul doet alsof het begrip “netwerk corruptie” van hem afkomstig is, uit zijn brein ontsproten. Het bedrog zit hem blijkbaar in de genen van diegene die denken er met  andermans  intellectuele creaties vandoor te moeten gaan. Ondergetekende doet hier niet aan mee en is zelf slachtoffer geworden van zij die dit wel doen. 

DE WAANGEDACHTE OVER DEMOCRATIE! 28 oktober 2021 10:39

Mijn stelling: Democratie beleef je alleen als je vrij bent. Niet afhankelijk bent als mens. Vrije mensen zijn vooruitstrevende mensen die zichzelf bekwamen in vakkennis en wetenschap!

“dat wij, het volk van Suriname, de macht hebben in dit democratisch land en zijn derhalve de enige bevoegden om het mandaat, die wij u overigens gegeven hebben voor een korte periode, terug te nemen”, stellen de evangelische kerken.”

In veel voornamelijk arme derde wereldlanden wordt het bovenstaande standpunt gehuldigd. Maar de vraag is of dit waar is en of wat voor Europa en Noord-Amerika geldig is ook voor de derde wereld landen hetzelfde is. Er kan nooit hetzelfde gelden voor totaal verschillend denkende  landen die hun ontwikkeling juist aan hun correcte denken te danken hebben en derhalve afstand hebben gedaan van de “VADERTJE-STAAT” gedachtegang en het BEVOORDELEN van zichzelf en familie bij staatsmacht. In de rijke landen hebben zowel burgers als de overheid een pact gesloten gebaseerd op productie, ontwikkeling, wet en regelgeving. De overheden bestaan hier bij de gratie van de burgers die door hun economische activiteiten kapitaal genereren en zo de overheid in stand houden. Hele sectoren zoals de landbouw zorgen voor welzijn en welvaart op nationale en internationale schaal. Was er geen particulier initiatief en groot landbouw en industrie, toerisme of het transportwezen, dan had de overheid vanwege tekort aan geldmiddelen via belastingen geen bestaanszekerheid. Maar meer nog was de regering zeer afhankelijk van het democratisch recht van belangrijke sectoren. Een staking in een sector kan een regering veel schade berokkenen. Democratisch recht staat dus in direct verband met productie op grote schaal.  De burgers in deze landen beleven hun democratisch recht, zijn zeer vooruitstrevend om zodoende zichzelf  en hun nakomelingen in stand te kunnen houden.  Europese overheden staken vanwege de corona pandemie miljarden dollars in het overeind houden van de particuliere sectoren, de enorme multinationals en economische activiteiten van kleine ondernemers en Ook nationale consortiums zoals de KLM en noem zo maar op zijn voor een regering van groot belang.

ARME LANDEN EN DEMOCRATIE

In de derde wereldlanden is  precies het tegenovergestelde gaande. Hier plundert de overheid zichzelf leeg,  machthebbers die corrupt zijn, veroordeelde criminelen zijn.   In deze landen denken burgers daarom ook te moeten leven van de giften van hun politieke weldoeners en de regering terwijl zij als individu nauwelijks tot niets bijdragen aan de economie. Belangrijke sectoren vrijwel allemaal ontbreken of totaal onderontwikkeld zijn.  De “Vadertje-Staat” gedachte wordt in deze landen juist bewust gevoed om burgers dom en onmondig en vooral afhankelijk te houden van overheden. In deze landen is de overheid een partij politiek bolwerk dat staatsmacht ziet als eigendom, als rijk worden door te stelen van de staat. Ministers en ambtenaren in dit soort landen verrijken zich op schandalige en schaamteloze wijze. Loyalisten en familie leden worden bevoordeeld in het overheidsapparaat zodat zij zichzelf ook kunnen verrijken met de kruimels. Normen en waarden in dit soort landen grenzen derhalve aan het recht in eigen handen nemen omdat de overheid prive eigendom is geworden van politieke partijen en partij bonzen. Deze politieke gedachtegang van het zich toeeigenen van gronden en rijkdommen van de staat is bijna volledig het gedachtegoed geworden van de totale samenleving in dit soort landen. Kleine familie clans bezitten de meeste rijkdom terwijl de grote meerderheid in armoede leeft. Deze cyclus kan maar niet doorbroken worden omdat het systeem dan implodeert en de macht in handen van anderen die niet op deze manier denken, kan overgaan. Het zijn met name de creoolse politieke partijen zoals de NPS, NDP en de ABOP die dit denken van afhankelijkheid en loyaliteit aan hun partijleden propageren. De non-productie, het handje op houden en de robin-hood gedachtegang van strooien met spiegeltjes en kraaltjes, bakkeljauw en zoutvlees, geld, uien en aardappelen kunnen zo eindeloos welig tieren en het arme volk aan zich binden. Democratie is voor deze achterban volslagen idyllisch, wordt totaal niet beleefd zoals dat in het rijke westen wordt beleefd en als zwaar politiek instrument kan worden ingezet door burgers en particulieren wanneer er onvrede is over een bepaald gevoerd beleid ten aanzien van die sector. In de arme landen, waar de democratie totaal niet kan worden beleefd vanwege de non-productie en de afhankelijkheid, wordt onvrede over een bepaals beleid met de wapens bevochten. Couos en tegencoups, langdurige stakingen van meestal de achterban van de oppositiepartijen die net zolang doorgaan het hele land te gijzelen en in staking te houden totdat de regering naar huis wordt gestuurd. Joelende ongeletterden die de waterdragers zijn van de op politieke macht uit zijnde politieke avonturiers. Bij zulke machtswisselingen, indien zij erin slagen de zittende regering naar huis te sturen, vervalt het land weer in het oude bekende moraal van corruptie en afhankelijkheid. Een draaimolen van steeds weer in herhaling te treden. Lood om oud ijzer dus. Dat is Suriname, omdat begrippen uit het rijke westen verkeerd worden begrepen en toegepast. Aan democratie zit een kaartje verbonden. Democratie betekent jezelf ontwikkelen en de samenleving stuwen naar welvaart en welzijn.

En dit is precies wat ontbreekt in de arme landen. Het begrip democratie wordt letterlijk vertaald en toegepast: ” wij hebben het recht van vrijheid van handelen en van spreken”. Het parlement die praat voor ons als burgers, die zijn de woordvoerders van ons democratisch recht.”. Maar het parlement weet ook heel goed dat zij de ongeletterde achterban slechts nodig heeft om de eigen positie te verstevigen, dicht bij het vuur te zitten. Eenmaal in het parlement heeft men niets meer te maken met de burgers, met de stemmers. Dit denken is door mij getypeerd als het “KRIJGSHEERSCHAP DENKEN”

DE NIEUWE WIND VAN DE VHP: HET STAATSMANSCHAP DENKEN VAN DE STERKE PRESIDENT. 

De VHP daarentegen is een andere koers ingeslagen die meer aansluit bij de westerse manier van denken, namelijk rijkdom vergaren door productie en eigen inzet zodat de staat er wel bij kan varen. Het is deze PATSTELLING die zichtbaar is bij de regering Santhoki-Brunswijk. Het is deze strijd die verhevigd gevoerd wordt, namelijk KRIJGSHEERSCHAP  of STAATSMANSCHAP. Van alle kanten wordt de president verschrikkelijk persoonlijk aangevallen. Alle pijlen richtten zich op de president en zijn wederhelft. Maar de gifmengers beseffen niet dat de staatsmacht geen spel is. Noch minder een schaakspel is. Wie dacht de president in de maling te moeten nemen kwam bedrogen uit. De omsingeling van de president op basis van ras door vooral creoolse politieke avonturiers was er een die gedoemd was te mislukken omdat de president dezelfde weg gevolgd heeft van “wie houdt wie voor de gek”. Eenmaal de staatsmacht verworven te hebben, betekende aansluiting en samenwerking met het buitenland, en met name met buitenlandse legers van de VS, BRAZILIE, FRANS-GUYANA, GUYANA en NEDERLAND. Als opperbevelhebber en democratisch gekozen president wist Chandrikapersad Santhoki als geen ander dat de grondwettelijke bevoegdheden en internationale verdragen hem niet zomaar uit het zadel konden wippen. En zeker niet op basis van etniciteit, omdat de ontwikkelde creool al lang niet meer bij de NDP of de NPS en de ABOP zaten. Vele ontwikkelde creolen sloten zich aan bij de VHP. Maar ook als mol, om de VHP te bedonderen, corrupt te zijn over de ruggen van de hindoestaanse partij of als ghetto gelukszoeker te proberen grote kruimels te vangen in ruil voor de ondersteuning aan de partij. Maar de VHP leiding was niet van vandaag, de VHP bestaat al meer dan 70 jaren lang en weet dat de verbroederingspolitiek vele angels heeft. Het was de timing: WIE SLAAT WANNEER TOE. De orange-movement deed in 2020 haar intrede en sloeg aan waardoor de groei met vooral creolen nooit eerder zo groot was. De VHP doorbrak scheidslijnen en wist de grootste politieke partij te worden. De angst voor de VISIE van de president moest gesopt worden op weg naar 2025 omdat de populariteit van het anders gevoerde beleid koste wat het koste gestopt moest worden. Want indien niet, zou dat betekenen dat de NDP, NPS, ABOP en de PL nooit meer de leidende rol zouden vervullen. Politieke avonturiers zagen hierin een middenweg en een schone kans om zowel de VHP als de NDP en de ABOP aan te vallen. De NPS en de ABOP vielen van binnenuit hun eigen regering aan. Alles om politieke macht zodat Suriname weer terug kon in de DRAAIMOLEN van corruptie en onderontwikkeling, naar de periode van het KRIJGSHEERSCHAP. Zelf de kerkvorst, de Bischop deed mee aan de propaganda campagne. 

ZORG DAT JE PRESIDENT WORDT DAN ZAL JE HET ANDERS GAAN DOEN!

President Chandrikapersad luistert heel goed naar de activisten en ghetto figuren, maar laat zich niet de les lezen. Er wordt rekening gehouden met de arme onontwikkelden, maar die moeten ook hun plaats kennen en niet met boerenslimheid op de president komen. Onze president is onvermurvbaar, hij doet wat goed is voor het volk. Een volk dat vanaf 1969 geplaagd wordt door PATRONAGE en NEPOTISME. De gehele samenleving zit van vriendjespolitiek aan elkaar. Op de Universiteit, het verenigingsleven, de scholen, in alle sectoren en kantoren. Suriname is nu eenmaal zo opgegroeid met regelarij, klassen justitie en verdeel-en heers om macht te behouden of te winnen. Santhoki zit met zijn nieuwe visie vast aan dit KRIJGSHEERSCHAP DENKEN. Daar heeft de nieuwe regering enorm veel last van. De regering kan moeilijk stappen zetten of zij wordt continu naar beneden getrokken door het krijgsheerschapdenken. De president weet als geen ander dat hij hiervoor niet mag zwichten, want anders is hij weg. De president weet dat hij zijn eigen pad moet volgen, wat niet wil zeggen dat hij geen rekening houdt met de wensen van grote delen uit de samenleving. Maar de president mag niet zwichten voor de wil van een minderheid. De president vertegenwoordigd de wil van de meerderheid. Die meerderheid bewaakt de democratie. Iedereen dient de democratie te bewaken door zich aan wet en regelgeving te houden. En indien niet, dan is de wet onverbiddelijk van toepassing op een ieder, zelfs op de president. 

HOOG VERRAAD BRUNSWIJK & DE BLAKA BUBA BEWEGING! 1 november 2021 15:21

Het bestuur in de Republiek Suriname is tweeledig en tegengesteld aan elkaar, namelijk STAATSMANSCHAP tegenover KRIJGSHEERSCHAP. Het was een kwestie van verschil in denken over samenleving en maatschappij tussen HINDOESTANEN en CREOLEN. Het “handje op”  syndroom en “vadertje-staat” gedachtegang was bij de creool in de genen gebrand. De tijd van zoutvlees en bakkeljauw werd door Ronnie Brunswijk veredeld tot het “ROBINHOOD” gedachtegoed bij met name de Marrons. De aziaat Santhoki en de VHP daarentegen was het in de genen verankerd om zonder geld geld te maken en met geld nog meer geld te maken. De instelling zoals in de wereld gangbaar dus. Investeren en produceren botste continu op tegen roof, diefstal en handje op. Corruptie, criminaliteit en non-productie hield ontwwikkeling van productie en meedoen met de wereld tegen. Terwijl de VHP uitgroeide en haar enorme achterstand wist in te halen, verschrompelde de NPS vanwege de non-productieve houding en de gerichtheid op “eng” nationalisme en rasbewustzijn. De NDP en de ABOP leden elk aan hetzelfde syndroom van vadertje staat en Robinhood. Het waren met name de politieke partijen van de creolen: NPS, ABOP en NDP. Geen wonder dat de regering Santhoki op zeer subtiele wijze ondermijnt werd en de oproep van “Blaka Buba Bondru” het middel was om gezamenlijk de strijd als creool aan te binden tegen de hindoestaan. Rascisme en etniciteit van de NPS en de ABOP vonden voorrang binnen de eigen coalitie. De regering Santhoki-Brunswijk werd van binnen uit aangevallen door het creoolse deel van de regering, enkel en alleen omdat deze partijen weigerden te erkennen dat de hedendaagse nationale en internationale maatschappij niet zat te wachten op veel gepraat en weinig productie. Het roer moest om bij de blaka man, en niet door de VHP aan te vallen maar om samen te werken en op te klimmen tot eerlijk en vrij ondernemerschap voor en door elke Surinamer. De tijd van valse profeten en valse ideologieen was voorgoed voorbij omdat op 25 mei 2020 de Surinamers aangaven mee te willen doen met de wereld. Helaas, de NPS en ABOP konden deze keuze niet in praktijk brengen omdat hun achterban bestond uit zeer laag opgeleiden. Om zuivere machtsverwerving was dit gegeven weer ideaal voor de NPS en de ABOP en ook de NDP die de laaggeletterden goed konden opstoken door het aanspreken van de onderbuik: “blaka buba bondru”. Een valse aanname die andere Surinamers uitsloot en de ontwikkeling in de weg stond om door kennis en kunde productie te genereren.

DE ROL VAN DE REDI MUSU ALS ONDERMIJNER EN SPION

In beide posities liet Brunswijk zich van zijn beste zijde zien. Toen ten tijde van de binnenlandse oorlog aan de zijde van Nederland en nu in de eigen regering door die te ondermijnen in opdracht van baas Bouterse. De NDP en de ABOP naderen elkaar scherp inzake de krijgsheerschap gedachte, terwijl de NPS het brave en schijnheilig burgerschap voor leeft aan haar leden terwijl de leiders  dik profiteren van staatsrijkdommen middels corruptie. Het Gangsterisme en Robinhood gedachtegoed van de NDP en ABOP slaan veel meer aan bij de laaggeletterden. Terwijl president Santhoki in Schotland vertoefde inzake de klimaat conferentie, was zijn vice-president Ronnie Brunswijk weer flink met de NDP aan de haal. Er werd op hoog nivo het verradersspel gespeeld door de ABOP en de NDP. De Marrons uit de NDP kozen voor de  criminele leider uit eigen gelederen nu de man vice-president was. De NDP werd de rug toegekeerd maar tegelijkertijd nam de NDP invloed binnen de ABOP gestaag toe. Het was een kwestie van tijd voordat Andre Misiekaba van zich zal doen horen, nu hij openlijk door de NDP leiding aan de kant was geschoven inzake het leiderschap van de partij. Desi Bouterse vond namelijk dat Ashwin Adhin de nieuwe leider van de NDP moest worden. 

VAN EEN BESCHAAFD WITTEBOORD & ZOUTVLEES/BAKKELJAUW DENKEN NAAR PERIODE VAN NATIONALISME, KRIJGSHEERSCHAP EN STAATSMANSCHAP! 15 november 2021 14:30

Koude oorlog nieuwe stijl: de aanval op de democratie met corona.

De wereld is nog veel kleiner geworden, vanwege de corona pandemie. Voorheen was dat al vanwege de technologie. Complot denkers zijn van alle tijden en zijn er aan beide kanten.  Beide groepen  staan in denken lijnrecht tegenover elkaar. De aanvallers op de democratie en de verdedigende wereldwijde meerderheid van de democratie. De erosie van de democratie vindt plaats doordat een wereldwijde minderheid die vaak niet zijn gevaccineerd het leven en het beleid willen bepalen voor de ondersteunende meerderheid van de regering. Beide groepen lijden even zwaar aan de gevolgen van de pandemie, fysiek, mentaal en economisch. Oostenrijk steekt openlijk een stokje voor de ondemocratische minderheid, de VS en meerdere Europese landen denken in diezelfde lijn. In Rusland is qua vaccinatiegraad de situatie precies andersom, hier is een minderheid gevaccineerd terwijl deze minderheid de democratische meerderheid is die achter de president Poetin staat. En een minderheid (merendeels gevaccineerden) de president weg wil hebben. Corona anti-vaccinatie en vaccinatie zijn een nieuw politiek instrument geworden wat veel verwarring veroorzaakt. De beleving van de democratie is opeens een heet item geworden. Om regeringen aan te vallen of te ondersteunen wordt de term vaccinatie gebruikt. Beide groepen beroepen zich op democratische rechten van de vrije wil en het vrije woord. Oostenrijk geeft de grens aan, door ditzelfde democratische recht wat door een minderheid wordt geclaimt om niet te vaccineren, toe te passen op de meerderheid. Het democratische recht van de meerderheid te beschermen. Want dat is ook de realiteit door de beleving van de democratie breed uit te leggen naar mensen die in stille meerderheid begrijpen dat niet de minderheid het voor het zeggen heeft, maar de meerderheid. Dat is nu eenmaal het spel van de democratie. Je mag denken wat je wil maar je handelingen worden door de wet aan banden gelegd. Met de bestorming van het Capitool in de VS trachtten ook complot denkers korte metten te moeten maken met het systeem en het symbool van de democratie. Ze hebben het geweten. Donald Trump werd niet voor niets een narcistische machtswellusteling genoemd en gelinkt aan de Russische president Poetin. De macht van Donald Trump betaalde de hoogste prijs door de aanval op de eigen democratie, de eigen rechtstaat. Dit was een brug te ver, de Amerikaanse democratie dreigde aan haar eigen succes ten onder te gaan. The lessen was learned, democratie is geen vanzelfsprekendheid en een gevaar in handen van sommigen. De gevaccineerde en ongevaccineerde democratische meerderheid in vele wereld staten ondersteunt hun regeringen, beleefd de democratie zoals bedoeld en behoort. Iedereen heeft de vrijheid zich te ontwikkelen of niet, met ook alle gevolgen daaraan verbonden. Maar die gevolgen van de eigen vrijheid, de eigen keuzes wil men vaak niet onder ogen zien. Kennis, wetenschap en ontwikkeling in vrije democratieën is niet om het eigen intellectuele werk ontsproten uit het eigen denkend brein aan te vallen. Alleen een dwaas heeft geen vertrouwen in wat hij zelf maakt. En wetenschappers zijn geen dwazen. Kennis en ontwikkeling heeft gemaakt dat er vertrouwen is in ondergrondse tunnels, in kolossale bruggen, in vliegtuigen en noem zo maar  op. Wij stappen allemaal met een gerust hart in een vliegtuig, hebben vertrouwen in de wetenschap en wij denken toch ook niet dat het vliegtuig gemaakt is om ons te laten neerstorten? Bruggen gebouwd zijn om in te storten? Dat de meerderheid van wetenschappers en hoogontwikkelde dragers van economie en samenleving zichzelf vaccineren om zichzelf te vernietigen?  Vertrouwen in de wetenschap heeft gemaakt dat Oostenrijk kan handelen en optreden tegen mensen die denken de rollen te moeten omdraaien en zo het wezen van de democratie, de wetenschap, kennis en technologie in de verdachten hoek te plaatsen en hun vrije wil, hun democratisch recht misbruiken om politiek te bedrijven door minder geschoolden, terecht gefrustreerden vanwege de gevolgen van het virus  aan zich te binden. De meerderheid van de mensheid is gefrustreerd door de gevolgen van het virus wat niet betekent dat de meerderheid de eigen samenleving aanvalt. Maar er zijn altijd avonturiers want in troebel water is het goed vissen vangen. Deze mensen zijn vaak mensen met een verborgen politieke agenda die een achterban kweken met behulp van de democratie, het vrije woord en de vrije wil. Misbruik van het recht van democratie zoals het niet bedoeld is. Arme zielen te vangen om achter hun ideeën aan te lopen. Het enige doel die zulke mensen voor ogen hebben is politieke macht te verwerven onder het mom van pandemie. Hoog van de daken schreeuwen dat die hun vrijheid niet zal beperken. Wel mogen zij de vrijheid van de meerderheid beperken door mee te willen doen met alles zonder bescherming. Gewoon te doen alsof alles normaal door moet gaan, ze moeten aan het werk kunnen, uit kunnen gaan en noem zo maar op. Het cynische is dat democratische regeringen zelfs zover gaan deze mensen tegen zichzelf te beschermen door middel van het beschermen van de meerderheid. Wat betekent, niet in zones komen wanneer je niet bent gevaccineerd. Zo bescherm je dus weer jezelf en de ander door goed beleid van de goed functionerende democratie. Dus vanwege de meerderheid kan Oostenrijk ook de minderheid beschermen tegen zichzelf en dus de samenleving. De democratie in Oostenrijk leeft, is in volle wasdom en in volle glorie door de minderheid zich te laten onderwerpen aan de meerderheid. Deze discussie is zo oud als de democratie zelf. Maar het gevaar van instorting van de democratie, de erosie staat voor de deur als regeringen niet krachtig durven op te treden tegen een minderheid van orde verstoorders die veelal misbruikt worden door politieke avonturiers die absoluut geen concept hebben voor het beschermen van het wezen van de democratie waar zij zo prat op gaan maar die zij hilarisch genoeg vanwege machtszucht  aanvallen. Geopolitieke, nationale en internationale issues en belangen staan hier niet los van en spelen een cruciale rol. Alles draait om wereldmacht en bescherming daarvan. Kapot slaan van de democratische wereld geeft derhalve Rusland en China ingangen en Europa en de VS  het nakijken. Enorme politieke en economische belangen zijn dus gemoeid met de hele corona pandemie. Een koude oorlog nieuwe stijl.  Ook in Suriname doen ondemocratische krachten hun werk want Suriname wijkt niet af van de wereld discussie mbt bescherming van het wezen van de democratie. Op 25 mei 2021 heeft ons volk dit goed begrepen, Suriname maakt eindelijk weer deel uit van de wereldgemeenschap en kan dat ook met de huidige president Chandrikapersad Santhoki. Suriname maakt een transitie mee van krijgsheerschap denken (2010-2020)  naar staatsmanschap en kan daarom ook de werelddemocratie verdedigen.

SURINAME HEEFT GEEN WEG TERUG! DE DEMOCRATIE ZEGEVIERT. 24 november 2021 09:41

SURINAME HEEFT GEEN WEG TERUG.

De wereld is nog veel kleiner geworden, vanwege de corona pandemie. Voorheen was dat al vanwege de technologie. Complot denkers zijn van alle tijden en zijn er aan beide kanten.  Beide groepen  staan in denken lijnrecht tegenover elkaar. De aanvallers op de democratie en de verdedigende wereldwijde meerderheid van de democratie. De erosie van de democratie vindt plaats doordat een wereldwijde minderheid die vaak niet zijn gevaccineerd het leven en het beleid willen bepalen voor de ondersteunende meerderheid van de regering. Beide groepen lijden even zwaar aan de gevolgen van de pandemie, fysiek, mentaal en economisch. Oostenrijk steekt openlijk een stokje voor de ondemocratische minderheid, de VS en meerdere Europese landen denken in diezelfde lijn. In Rusland is qua vaccinatiegraad de situatie precies andersom, hier is een minderheid gevaccineerd terwijl deze minderheid de democratische meerderheid is die achter de president Poetin staat. En een minderheid (merendeels ongevaccineerden) de president weg wil hebben. Net als in Suriname. Corona anti-vaccinatie en vaccinatie zijn een nieuw politiek instrument geworden wat veel verwarring veroorzaakt. De beleving van de democratie is opeens een heet item geworden. Om regeringen aan te vallen of te ondersteunen wordt de term vaccinatie gebruikt. Beide groepen beroepen zich op democratische rechten van de vrije wil en het vrije woord. Oostenrijk geeft de grens aan, door ditzelfde democratische recht wat door een minderheid wordt geclaimt om niet te vaccineren, toe te passen op de meerderheid. Het democratische recht van de meerderheid te beschermen. Want dat is ook de realiteit door de beleving van de democratie breed uit te leggen naar mensen die in stille meerderheid begrijpen dat niet de minderheid het voor het zeggen heeft, maar de meerderheid. Dat is nu eenmaal het spel van de democratie. Je mag denken wat je wil maar je handelingen worden door de wet aan banden gelegd. Met de bestorming van het Capitool in de VS trachtten ook complot denkers korte metten te moeten maken met het systeem en het symbool van de democratie. Ze hebben het geweten. Donald Trump werd niet voor niets een narcistische machtswellusteling genoemd en gelinkt aan de Russische president Poetin. De macht van Donald Trump betaalde de hoogste prijs door de aanval op de eigen democratie, de eigen rechtstaat. Dit was een brug te ver, de Amerikaanse democratie dreigde aan haar eigen succes ten onder te gaan. The lessen was learned, democratie is geen vanzelfsprekendheid en een gevaar in handen van sommigen. De gevaccineerde en ongevaccineerde democratische meerderheid in vele wereld staten ondersteunt hun regeringen, beleefd de democratie zoals bedoeld en behoort. Iedereen heeft de vrijheid zich te ontwikkelen of niet, met ook alle gevolgen daaraan verbonden. Maar die gevolgen van de eigen vrijheid, de eigen keuzes wil men vaak niet onder ogen zien. Kennis, wetenschap en ontwikkeling in vrije democratieën is niet om het eigen intellectuele werk ontsproten uit het eigen denkend brein aan te vallen. Alleen een dwaas heeft geen vertrouwen in wat hij zelf maakt. En wetenschappers zijn geen dwazen. Kennis en ontwikkeling heeft gemaakt dat er vertrouwen is in ondergrondse tunnels, in kolossale bruggen, in vliegtuigen en noem zo maar  op. Wij stappen allemaal met een gerust hart in een vliegtuig, hebben vertrouwen in de wetenschap en wij denken toch ook niet dat het vliegtuig gemaakt is om ons te laten neerstorten? Bruggen gebouwd zijn om in te storten? Dat de meerderheid van wetenschappers en hoogontwikkelde dragers van economie en samenleving zichzelf vaccineren om zichzelf te vernietigen?  Vertrouwen in de wetenschap heeft gemaakt dat Oostenrijk kan handelen en optreden tegen mensen die denken de rollen te moeten omdraaien en zo het wezen van de democratie, de wetenschap, kennis en technologie in de verdachten hoek te plaatsen en hun vrije wil, hun democratisch recht misbruiken om politiek te bedrijven door minder geschoolden, terecht gefrustreerden vanwege de gevolgen van het virus  aan zich te binden. De meerderheid van de mensheid is gefrustreerd door de gevolgen van het virus wat niet betekent dat de meerderheid de eigen samenleving aanvalt. Maar er zijn altijd avonturiers want in troebel water is het goed vissen vangen. Deze mensen zijn vaak mensen met een verborgen politieke agenda die een achterban kweken met behulp van de democratie, het vrije woord en de vrije wil. Misbruik van het recht van democratie zoals het niet bedoeld is. Arme zielen te vangen om achter hun ideeën aan te lopen. Het enige doel die zulke mensen voor ogen hebben is politieke macht te verwerven onder het mom van pandemie. Hoog van de daken schreeuwen dat die hun vrijheid niet zal beperken. Wel mogen zij de vrijheid van de meerderheid beperken door mee te willen doen met alles zonder bescherming. Gewoon te doen alsof alles normaal door moet gaan, ze moeten aan het werk kunnen, uit kunnen gaan en noem zo maar op. Het cynische is dat democratische regeringen zelfs zover gaan deze mensen tegen zichzelf te beschermen door middel van het beschermen van de meerderheid. Wat betekent, niet in zones komen wanneer je niet bent gevaccineerd. Zo bescherm je dus weer jezelf en de ander door goed beleid van de goed functionerende democratie. Dus vanwege de meerderheid kan Oostenrijk ook de minderheid beschermen tegen zichzelf en dus de samenleving. De democratie in Oostenrijk leeft, is in volle wasdom en in volle glorie door de minderheid zich te laten onderwerpen aan de meerderheid. Deze discussie is zo oud als de democratie zelf. Maar het gevaar van instorting van de democratie, de erosie staat voor de deur als regeringen niet krachtig durven op te treden tegen een minderheid van orde verstoorders die veelal misbruikt worden door politieke avonturiers die absoluut geen concept hebben voor het beschermen van het wezen van de democratie waar zij zo prat op gaan maar die zij hilarisch genoeg vanwege machtszucht  aanvallen. Geopolitieke, nationale en internationale issues en belangen staan hier niet los van en spelen een cruciale rol. Alles draait om wereldmacht en bescherming daarvan. Kapot slaan van de democratische wereld geeft derhalve Rusland en China ingangen en Europa en de VS  het nakijken. Enorme politieke en economische belangen zijn dus gemoeid met de hele corona pandemie. Een koude oorlog nieuwe stijl.  Ook in Suriname doen ondemocratische krachten hun werk want Suriname wijkt niet af van de wereld discussie mbt bescherming van het wezen van de democratie. Op 25 mei 2021 heeft ons volk dit bewust of onbewust goed begrepen, Suriname maakt eindelijk weer deel uit van de wereldgemeenschap en kan dat ook met de huidige president Chandrikapersad Santhoki. Suriname maakt een transitie mee van krijgsheerschap denken (periode 1980-2020)  naar staatsmanschap en kan daarom ook de werelddemocratie verdedigen.

( bovenstaand artikel gezonden naar twee media huizen: Op 24 nov naar Suriname Herald onder de kop: ” KOUDE OORLOG NIEUWE STIJL: DE AANVAL OP DE DEMOCRATIE MET CORONA”en op 25 nov naar Dagblad Suriname onder de kop: SURINAME HEEFT GEEN WEG TERUG”.). Echter nimmer gepubliceerd door beide dagbladen. Daarom een vervolg deel 2 en meer)

DEEL 2: DE DEMOCRATIE HEEFT GEZEGEVIERT MET DE UITSPRAAK DOOR DE RECHTER.

De Surinaamse overheid had ontegenzeggelijk het standpunt ingenomen dat ongevaccineerden niet zouden bepalen dat de samenleving onleefbaar werd gemaakt. De rechter nam hetzelfde standpunt in en verklaarde de eis van de anti-vaxxers tegen de minister van volksgezondheid niet ontvankelijk. De overheid kon dus niet als democratische staat het onderspit delven tegen een groep die gebruik maakten van hun demokratisch recht. De staat vertegenwoordigde immers de meerderheid van de bevolking en dat recht gaat voor op het recht van welke minderheid dan ook. De uitspraak van de rechter lag dus in het verlengde van het standpunt dat Oostenrijk innam. 

MIJN 21 GEPUBLICEERDE ARTIKELEN!

 1. KIEZEN VOOR VRIJHEID OF SURINAME OPNIEUW KOLONISEREN! 
 2. DE NEP VRIJHEID OP 1 JULI KETI KOTI
 3. BUITENLANDSE POLITIEK EN DE PRIJS VAN DE PRESIDENT
 4. HET DUALE DENKEN VAN DE HUIDIGE MACHTHEBBERS
 5. TEGENSTRIJDIG EN OPSPLITSBAAR REGEERMODEL VAN ONZE PRESIDENT
 6. RUSLAND EN CHINA ACHTER MORALES EN MADURO EN BOUTERSE ACHTER CHINA
 7. BELANGENVERSTRENGELING VAN ONS STAATSHOOFD GEVAAR VOOR DEMOCRATIE
 8. DE DADER DIE DE STAAT BLIJFT ONTWRICHTEN
 9. EEN VONNIS WORDT COUP GENOEMD EN EEN COUP EEN REVOLUTIE
 10. HET TIK-TAK-MODEL DAT ZICH VERSCHUILT ACHTER AMBTEN, INSTITUTEN EN ORGANEN VAN ONZE RECHTSSTAAT.
 11. HET EEN-PARTIJEN STELSEL VAN HET SECTARISME IS VERSLAGEN
 12. WIJ LOPEN MET RONNIE BRUNSWIJK IN DE VOETSPOREN VAN ONZE GESCHIEDENIS
 13. EEN NIEUW MODEL EN NIEUWE RICHTING VOOR SURINAME
 14. HET KATIBO DENKEN VAN FOEFJES EN TRUCJES.
 15. EEN PLUIMPJE VOOR ONZE PRESIDENT EN VOOR ONSZELF.
 16. DE GROOTSTE BEDREIGING VOOR ONTWIKKELING IS CORRUPTIE, CRIMINALITEIT EN DE “NARCO-TERRORISTISCHE SAMENZWERING”
 17. WIJ ZIJN EN KRIJGEN ALS VOLK ZOALS WIJ DENKEN
 18. EEN NDP NETWERK IN DE TOP VAN HET BESTUUR EN DE BASIS RUIM JE NIET ZOMAAR OP.
 19. VAN KRIJGSHEERSCHAP NAAR STAATSMANSCHAP
 20. http://SURINAME SLUIT AAN BIJ WERELDORDE, ER IS GEEN WEG TERUG!
 21. Kiesstelsel #9: DE DECENTRALISATIE-MOVEMENT

DE VICE-PRESIDENT HEEFT ZICHZELF BEPERKT IN DE FUNCTIE. 3 december 2021 13:01

Was Ronnie Brunswijk geen vice-president geweest, dan had hij al lang de regering Santhoki laten vallen. Als vice-president van de staat Suriname, is hij grondwettelijk verplicht de staat Suriname te dienen. Maar niet van harte. Daarom heeft deze krijgsheer al vanaf het begin een van zijn sierpaarden, Edward Belfort in stelling gebracht tegen de president. Want dan kon de baas van Belfort openlijk in de media verklaren: ” a no mie”, ik sta achter de president en niemand komt aan de president. Intussen werd het ondergravingsspel op hoog niveau verder gespeeld. De pittbull Martinus Joel alias Bordo werd op een ander moment ingezet tegen de president. En het bleef maar ” a no mie”. De vice-president riep zijn sierpaard noch zijn pittbull tot de orde. Integendeel werd er verder ondergraaft via het Buro Eenheid van de vice-president. Naast Nepotisme werd Corruptie onder de gezamenlijke vlag van VHP Communicatie Dienst en Buro Eenheid van de ABOP gepleegd. En door mensen die niet op de authentieke VHP-ers leken. De heren Dijksteel en Alvin Roosvelt van de VHP kwamen in opspraak. (zie artikel in Suriname Herald dd 25 november 2021)

DE NIEUWE WEG MET GROEISTUIPEN & DE LAATSTE STUIPTREKKINGEN VAN EEN AFGESLOTEN TIJDPERK. 6 december 2021 15:26

In elke overgangsfase zijn er overlappingen van delen van het oude en delen van het nieuwe die over elkaar heen schuiven totdat er iets nieuws tevoorschijn komt. Suriname zit midden in dit natuurlijke proces. Er zijn positieve krachten die de kar trekken en tegelijkertijd negatieve krachten die alles bij het oude willen houden. Maar de wetmatigheid van verandering kent geen genade en verwerpt het een om het ander te kunnen verwelkomen. Suriname zit in de modus van overleven, wat betekent dat door een andere visie, mentaliteit en arbeidsethos de toekomst verzekerd kan worden.

LEGER OFFENSIEF, OFFENSIEF RECHTERLIJKE MACHT & ECONOMISCH OFFENSIEF HAND IN HAND. 12 december 2021 11:14

ABOP EN PL OP WEG NAAR 2025 14 december 2021 11:48

Ronnie Brunswijk is slim. Hij is zich er degelijk van bewust dat de VHP enorm veel kan doen voor de opbouw van Suriname. De kans dat de VHP in 2025 goed zal scoren is niet ondenkbeeldig. Het is beter om met de slimme jongens van de VHP te blijven werken om uberhaupt mee te kunnen profiteren. Zowel Ronnie Brunswijk als Paul Somohardjo denken volgens het oude concept van etniciteit. Marrons voor de Marrons en Somo voor de Javanen. Met dit etnische concept is het alleen mogelijk op een gelijk aantal zetels van 10 te blijven of een kleine winst te boeken. De ABOP heef er 8 zetels en de PL heeft er 2 zetels; samen 10 dus.

De VHP daarentegen zit met een vice-president opgescheept. Dit vanwege ons semi-presidentieel stelsel waarbij de president en de vice-president niet rechtsstreeks gekozen worden maar via het parlement. Bij het rechtsstreeks verkiezen van een president zoals in de Verenigde Staten van Amerika, kiest de prsident zijn eigen vice-president. Zowel de president als de vice-president lopen dan in dezelfde richting, en niet zoals in Suriname waarbij de president links marcheert en zijn vice-president zijn eigen weg gaat. 

Brunswijk probeert met Andre Misiekaba (ex-NDP-er) de Marron Achterban van de NDP naar binnen te halen en tevens de BEP aansluiting te laten vinden bij de ABOP. Met de NPS (stads creolen) had Ronnie Brunswijk met de MAPANE BEWEGING een “blaka buba” pact gesmeed. Met deze strategie van etniciteit zal de ABOP PLUS onder leiding van Brunswijk goed tegenwicht kunnen bieden tegen de VHP in 2025. Brunswijk zal niet de stekker eruit trekken voor 2025, want Brunswijk beseft heel goed dat de POPULISTEN van de kleinere partijen, de ACTIVISTEN en de ANTI-VAXXERS niet het ALTERNATIEF zijn voor duurzame deelname in het machtscentrum. Brunswijk weet heel goed dat het de VHP is die de duurzaamheid van zijn deelname in het machtscentrum consolideert. Daarom zal de ABOP zich op weg naar 2025 versterken in plaats van de VHP aan te vallen. De bedoeling is de NDP totaal leeg te halen en te verzwakken, zowel door de VHp als door de ABOP PLUS. De kleine partijen zoals DA’91, DOE, A20, PALU, STREI, AMAZONE PARTIJ, de partij van Chas Mijnals en van Curtis Hofwijks maken geen enkele kans in 2025. 

DL 1: NDP SCENARIO VIA BELFORT & DE JOURNALIST OM BRUNSWIJK EN DE REGERING TE BESMEUREN. 16 december 2021 08:04

Tegen de achtergrond van de IMF goedkeuring en behandeling van het geven van groen licht aan Suriname op 22 december, vond op 14 december een incident plaats tussen Jason Pinas, journalist van de Ware Tijd en de beveiliging van de vice-president. 

ACCENT VERLEGGING

Fit is en blijft dat een journalist doorgebroken had tot nabij de auto van de vice-president. wat in andere landen in zo een geval gebeurd is gelukkig in Suriname niet gebeurd. Maar het indringen tot nabij de vice-president die in zijn auto zat is ook voor een journalist ontoelaatbaar vanwege de veiligheid van de hoogwaardigheids bekleder op dat moment. Dat is de issue en niet dat een journalist mishandeld is geworden. Deze verlegging is een politieke aanval op de vice-president. De journalist ging gewoon vrij uit. Als bijen buitelden de politieke gelukszoekers en de media over de president heen, die in dit geval geen enkele blaam treft. Maar in Suriname heerst nog teveel de goedkope riool journalistiek. In Suriname heerst nog teveel het plegen van karaktermoord. Eerlijk is eerlijk, niet omdat het om een veelbesproken figuur als Ronnie Brunswijk gaat moet dat betekenen dat de man altijd fout is. De media zou de hand in eigen boezem moeten steken en de nep eenheid en nep solidariteit niet moeten misbruiken om zichzelf te profileren als DE VIERDE MACHT.

DE VAKBOND EN DE MEDIA.

Na de vakbond was het de beurt aan de media om met een verborgen agenda politiek te bedrijven, in die zin dat zij zichzelf een machtige positie toe bedeelden die zij in feite niet hadden. Delen van de media waren met partijpolitiek bezig en de gehele media schaarden zich als aangevallen achter een journalist die partij politiek bedreef. 

Wat was er in feite echt aan de hand? De NDP wilde koste wat kost de regering Santhoki-Brunswijk laten vallen en dat deed zij door een beroep op Brunswijk te doen om de stekker eruit te trekken. Omdat  president Santhoki zijn vice-president niet liet vallen, maar integendeel hem met vele belangrijke bevoegdheden omkleedde zoals waarnemend president en hem de graanie gaf bij binnenlandse projecten de show te stelen, maakte dat de tegenstaanders van de regering andere scenario’s moesten gaan bedenken want Santhoki en Brunswijk bleken steeds meer naar elkaar te komen. Brunswijk wist heel goed dat hij in deze positie veiliger zat dan in welke andere troebele politieke positie. Brunswijk bleef dus aan de zijde van Santhoki en trok geen enkele stekker eruit. 

 1. vakbond in het leger : blaka buba
 2. vakbond 1:16 : blaka buba
 3. politie-vakbond: blaka buba
 4. activisten: blaka buba
 5. anti-vaxxers: blaka buba
 6. Belfor: blaka buba
 7. Jason Pinas: blaka buba
 8. C’47 Berenstein blaak buba
 9. Castelen SPA blaak buba
 10. de politieke avonturiers: al die kleine politieke partijen

Bekende en achterhaalde scenario’s die steeds maar in het dorpsdenken van de populisten speelt. Met name de creool kan dit dorpsdenken, dit krijgsheerschap denken maar niet overstijgen. Hou Suriname klein en primitief zodat de blaka buba hiern zijn weg kan vinden, zich lekker voelt, op bekend terrein van niets doen en luilakkerij kan vertoeven met een mentaliteit van 7-even. Dit bekende terrein is op 25 mei 2020 weggevaagd, de VHP voorop die afstand doet van dit luilakkerij denken.

SLIMME AFRIKANEN  VAN DE 17E EEUW EN DE ELITE

Suriname is een klassen maatschappij, wat zoveel wil zeggen dat mensen zich niet organiseren op basis van afkomst en ras. Maar wel afkomst en ras gebruiken om groepen en personen uit te sluiten als niet behorend tot hun entourage. Ronnie Brunswijk viel in deze categorie, hij voldeed totaal niet aan de gedragsnormen maar zat wel in het machtscentrum met een elite die van Desi Bouterse af moest. In de tijd van de slavenhandel begrepen de zwarte slavenhouders al dat alles draaide om macht, kapitaal en afkomst (elite). Door mee te doen met de economische winstgevende mensonterende handel in mensen, vormden de Afrikanen zelf een bovenklasse van rijke zwarten die in paleizen leefden. De zwarte elite deed zaken met de witte elite, al was het maar als kruimeldieven, maar ze werden in eigen land toch maar de bovenklasse. De nazaten van de Afrikaanse slaven doen nu ook niet veel anders. Brunswijk behoort binnen zijn groep tot de zwarte elite, hoewel niet gepruimd door de overige traditionele elite van Suriname. De Marrons van de ABOP doen mee met de VHP die het VOC denken van liberalisme en vrij handel hoog in het vaandel draagt. De VHP en de ABOP zijn tot elkaar veroordeeld vanwege dit denken in belangen en macht gebaseerd op een klassen maatschappij. Suriname komt niet van dit Westeuropese model onderuit. De ABOP pikt een graantje mee terwijl de VHP de motor is. Net zoals het vroeger was tussen de kolonisator en de gekoloniseerde zwarte vooruitgeschoven zwarte elite.

GEBREK AAN EENHEID, &  LINKS-RECHTS VERDWAALD

De politieke partijtjes kennen de politieke geschiedenis niet en begrijpen dus ook niet in welke fase van ontwikkeling Suriname zit. Hetzelfde gold ook voor de media. Blijven steken in ondeskundigheid en amateurisme maakte dat men vastklampte aan dorpsdenken en dorps politiek, op de man in plaats van op de feiten en de issues spelen. Ronnie Brunswijk liet zich helaas in deze positie brengen vanwege zijn doorgaans ontielaatbaar gedrag van popi jopi, de Robinhood.

DE KEERZIJDE VAN HET ROBINHOOD SYNDROOM.

De vice-president was kwetsbaar wanneer hij zich als de persoon van Robinhood gedroeg binnen en buiten de regering. Brunswijk wist geen onderscheid te maken in zijn vele posities als voetballer, ondernemer, politicus, partijleider, ex-Jungle Commando leider en vice-president. En precies op dit punt sloeg Desi Bouterse toe, het persoonlijk temperament van Brunswijk werd getart en de vice-president trapte hier met beide benen in door de groep van Dodo en Dado voor het DNA gebouw aan te spreken. Edward Belfort beweerde zelfs dat Brunswijk deze groep eigenhandig had opgetrommeld en betaald zou hebben om hem, Edward Belfort van repliek te dienen. Boontje kwam dus om zijn loontje en de journalist Jason Pinas kon dus zodoende heel dicht bij Ronnie Brunswijk komen, dward door zijn beveiliging heen, omdat de focus niet meer lag op de beveiliging van de vice-president maar om de WELDOENER Ronnie Brunswijk.

DE VERKEERDE LINK MET  8 DECEMBER 1982

Heel Suriname buitelde over de vice-president hen. Waar waren al deze mensen en organisaties toen in 2020 Ronnie Brunswijk zich kandidaat stelde voor het vice-presidentschap. Toen hadden deze critici Suriname een dienst bewezen door de eenheid in protest te smeden en de democratie te verdedigen zoals zij bedoeld was en niet zoals zij niet bedoeld was en door Ronnie Brunswijk werd ingevuld, toen. Men zweeg, liet dat allemaal toe en opeens in 2021 een voorval dat door heel politiek Suriname en de elite werd aangegrepen om de ABOP uit het machtscentrum te wippen maar tegelijkertijd de NDP uit het machtscentrum te houden. 

ORGANISATIE O,O!

Terwijl de wereld meekeek, hadden de journalisten weer niet hun huiswerk gemaakt voor hun stil protest. Precies zoals zij onvoorbereid op persconferenties verschenen, precies op dezelfde warrige en ongeordende  manier presenteerden zij zichzelf aan de wereld. Geen behoorlijke woordvoerders, geen doel, geen strategie noch een inhoudelijke boodschap voor de wereld en de natie.