DE STRATEGIE VAN EEN STAATSMAN T.O.V. ZIJN VICE PRESIDENT! ECHTER, HOE BRAVER DE INTELLECTUELEN, HOE SLIMMER DE CRIMINELEN.!!

Auteur: Angela Fernald

Wanneer wij dus onze analyses maken, moeten wij goed onderscheid maken tussen de twee kwaden. Ronnie Brunswijk behoort niet tot een criminele organisatie. Bovendien is Ronny Brunswijk nu vice-president en noet toen onder de regering Bouterse een politieke ondersteuner van de NDP en haar leider. Brunswijk kan zich nu in deze positie als vice-president dan ook veel makkelijker losmaken van Desi Bouterse. Zeker als het NDP schip nu toch echt zinkende is. Het is zaak dat de president de balans op haar juiste waarde weet in te schatten en de ABOP meeneemt op de lange reis naar ontwikkeling.  De strategie van de oosterse filosofie en de marxistisch-leninistische filosofie is dat het een kunst is om de goede “kwade” aan jouw zijde te krijgen en ver weg te houden bij de werkelijke kwade duivel. Ons staatshoofd, onze president heeft dit goed begrepen, want het is zo makkelijk vrienden tot vijanden te maken maar het is een enorme opgave om van je vijand je vriend te maken. Deze zienswijze werpt veel meer vruchten af. Om Brunswijk in de gelederen van de nationale bevrijdingsstrijd op te nemen en te behouden heeft onze president het nationale bindmiddel van het geloof ingezet. En dit heeft niets te maken met scheiding van kerk en staat. Godvrezendheid zal maken dat de oude waarden terrein zullen winnen en alle Surinamers hunkeren daarnaar. Met het geloof zal Suriname de angst overwinnen op Desi Bouterse zijn agressie. Desi Bouterse heeft, zo wordt in de samenleving gefluisterd, Gilmore Hoefdraad in bescherming genomen en hem onderdak verleend in het binnenland op het buitenverblijf BROKO BAKA, een relax oord van Desi Bouterse. Er wordt ook beweerd dat Desi Bouterse daar een legertje van 200 man heeft. Bedoelde SANDEW HIRA misschien dit geweld, dit gangsterisme, toen hij wees op een broederstrijd indien Bouterse opgepakt zou worden inzake 8 dec 1982?  Dit provocerende gedrag van de ex-president, veroordeelde drugsdealer en moordenaar verdient een zeer voorzichtige benadering van de uitvoerende macht. De rechterlijke macht heeft via de politie een bevel tot opsporing van Gilmore Hoefdraad gegeven. Maar het GANGSTERISME van Desi Bouterse denkt hier een stokje voor te moeten steken met een houding van “kom hem halen als je kan”. De uitvoerende macht die de rechterlijke macht dient te ondersteunen in de opsporing van criminelen, moet behoedzaam te werk gaan onder leiding van onze president. Het geloof hierin meenemen en alle Surinamers hiermee meenemen en te verbinden tegen het uitroeien van het kwaad in Suriname is een zaak die opgedragen is aan de allerhoogste, want Desi Bouterse wil wederom veel bloed laten vloeien. Ons volk heeft met de COVID-19 slachtoffers enorm veel leed te verwerken met daarbovenop de ellende van het gevolg van het beleid van Desi Bouterse. Het is dus zaak dat wij Surinamers achter onze eigen strijd gaan staan en de gelederen gaan sluiten opdat het kwaad in Suriname met wortel en tak kan worden uitgeroeid. Desi Bouterse staat al met zijn rug tegen de muur. Het is niet voor niets dat het openbaar ministerie een CRIMINELE ORGANISATIE heeft gedetecteerd in Suriname. De Amerikanen hadden dit veel eerder gedaan toen zij wezen op een unit van HEZBOLLAH in Suriname. Het is Desi Bouterse die EEN STAAT IN EEN STAAT wil vestigen en zo de stad wil isoleren van het binnenland om onze president het regeren onmogelijk te maken. We mogen onze ogen niet sluiten voor deze enorme nieuwe bedreiging vanuit het binnenland waarbij Desi Bouterse een TWEEDE BINNENLANDSE OORLOG forceert. Het is daarom van het grootste belang dat wij Ronnie Brunswijk beschermen en  afsnijden van deelname aan het duivelse plan van Bouterse om Suriname op te delen tussen ” blaka mans in het binnenland” en de rest in de kustvlakte. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en Desi Bouterse is tot alles toe in staat omdat hij angst heeft te boeten voor zijn wandaden en deelname aan een criminele organisatie. Onze president heeft dit allemaal in het vizier alleen wij critici, media en burgers zijn er nog niet genoegzaam van doordrongen in welk groot gevaar ons land verkeert. Het is nu echt de tijd om partij te kiezen voor Suriname, ook door de media. De media zijn de stem van het volk en mogen niet zichzelf verheffen tot een soort vierde macht met als gevolg dat zij door haar zogenaamde onpartijdigheid eerder een grott maatschappelijk kwaad is in onze bevrijdingsstrijd. De media zijn wild gesprongen op een ingezonden stuk van de heer Belfor ( zie de link) terwijl zij niet begrepen hebben wat de oproep van deze jongeman werkelijk in houdt. De media hebben ook de verantwoordelijkheid om de nationale belangen te verdedigen en dat heeft niets met partij kiezen te maken of het opgeven van de onafhankelijke verslaggeving. De media zijn geen koninkrijken, want anders zijn ze gemakkelijk prooi en omkoopbaar. Wanneer de media kiezen voor het volksbelang zijn zij pas onafhankelijk en niet omkoopbaar. Alle Surinamers hebben de plicht en de verantwoordelijkheid ons land te verheffen. dat is wat onze president met het geloof heeft ingezet, elke maandag bidden voor land en volk is een enorme steun in de rug, wetende dat met de Heer aan zijn zijde onbevreesd de strijd tegen de criminele Desi Bouterse gevoerd kan worden. 

Brunswijk: NDP-top van Regionale Ontwikkeling vervangen

07 Nov, 2020, 00:56

foto
 Vicepresident Ronnie Brunswijk spreekt de krutu te Dritabiki toe. Naast hem granman Bonoo Velanti van de Aucaanse stam. 

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft op Dritabiki vrijdag meegedeeld dat de hele NDP-top van het ministerie van Regionale Ontwikkeling is vervangen. Er zijn nieuwe mensen geplaatst. De mededeling van de vp is met applaus verwelkomd. 
 
De nieuwe directeur van Regionale Ontwikkeling is ex-districtscommissaris, Marverick Boejoekoe. Tot directeur Agrarische Ontwikkeling Binnenland is benoemd, Hermien Pavion. Directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland is geworden Joraisa Pokie, Loreen Jubitana is directeur van directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen geworden. Gordon Touw Ngie Tjouw is directeur Sportzaken.
 
Brunswijk legde uit dat de regering het land overgenomen heeft met veel problemen. Hij zei dat de ontwikkeling van het binnenland ter hand zal worden genomen, maar vroeg nog wat geduld. De vp hield de krutu voor dat hij een zeer goede samenwerking heeft met president Chan Santokhi en in alles wordt betrokken. Hij is heel tevreden over de gang van zaken. 
 
Santokhi op zijn beurt benadrukte dat voor het eerst in de geschiedenis van Suriname een persoon afkomstig uit het binnenland vicepresident is geworden. In 2010, toen ABOP samenwerkte met de NDP, kon er geen marron benoemd worden in deze functie, hoewel ABOP die post toegewezen kreeg. Toen werd Robert Ameerali vp. Ook is voor het eerst in de geschiedenis de Assembleevoorzitter afkomstig uit het binnenland. Marinus Bee was niet aanwezig, omdat hij uitlandig is en vandaag wordt terugverwacht. Santokhi vroeg een daverend applaus voor vp Brunswijk. 
 
De vp vroeg de mensen hard te werken zodat het land vooruit kan gaan. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun bijdrage leveren. Hij benoemde alle mensen daar tot vicepresident, zodat ze hun beste beentje voortzetten. Santokhi grapte dat hij ze ook hun salaris moet geven. Brunswijk ondersteunend, benoemde hij ook iedereen tot president. 

President lovend over functioneren vicepresident Brunswijk

President Santokhi en vicepresident Brunswijk in Moengo Tapoe. Foto: CDS

President Chan Santokhi had zich dit weekend teruggetrokken in Moengo Tapoe om het beleid van zijn regering, die drie maanden aanzit, te evalueren. Voordat hij de resultaten van de evaluatie presenteerde, gaf hij aan dat een vijf uur durend beraad te hebben gehad met zijn vicepresident, Ronnie Brunswijk. De president heeft zijn lof uitgesproken voor het werk dat Brunswijk als vicepresident heeft verzet in de vergaderingen van ministerraad.

“Het is indrukwekkend. Het werk dat binnen de RvM onder leiding van de vicepresident verzet is in de afgelopen drie maanden. Ook binnen de totale regering is heel hard gewerkt.”

Santokhi zegt dat er gekeken is naar het functioneren van de leiding van het land voor wat betreft samenwerking, eenheid, vertrouwen, beleid en communicatie. “We zijn tot de conclusie gekomen, dat wij in de afgelopen drie maanden gegroeid zijn”, zegt de president. Hij zegt dat het vertrouwen, de cohesie en communicatie tussen de president en vicepresident sterker is geworden.

Vervolgens is de evaluatie voortgezet met de rest van de coalitietop bestaande uit NPS-voorzitter Gregory Rusland en PL-voorzitter Paul Somohardjo.

Afgesproken is dat voor wat betreft het beleid van de verschillende organen, er daarover goede afstemming moet zijn, zodat dat een breed nationaal draagvlak kan hebben. De coalitietoppers zijn ervan overtuigd dat zij daarbij rekening moeten houden en dat zij zo ook een signaal sturen richting de samenleving dat zij luisteren naar hetgeen zich voltrekt in de samenleving.

Ten aanzien van de economische crisis zegt de president dat op de verschillende ministeries maatregelen zijn getroffen op het gebied van bezuinigingen, het verspillen van financiële staatsmiddelen en de aanpak van corruptie. Op basis van deze maatregelen is de regering in staat geweest om in twee maanden haar financiële huishouden onder controle te krijgen. “Zo heeft de regering ervoor kunnen zorgen dat vanaf september 2020 ambtenarensalarissen, AOV en financiële bijstand zijn uitbetaald zonder een kopere cent te lenen”, geeft de president aan.

Ook deed Santokhi een beroep op de samenleving, om zich te blijven houden aan de COVID-maatregelen die zijn afgekondigd door de regering. Hij gaf aan dat de COVID-beheersing redelijk onder controle is, dankzij het Surinaamse volk, het beleid van de regering met het ministerie van Volksgezondheid als spits.

Voor wat betreft de armoedebestrijding, is de regering gestart met het distribueren van pakketten. Volgens Santokhi zal de regering de komende week werken aan een integraal pakket aan maatregelen ter bestrijding van de armoede. De regering wil niet alleen overgaan tot pakkettendistributie, maar ook overgaan tot programma’s die moeten zorgen voor verlichting van de situatie in de samenleving. President Santokhi hoopt medio november en medio december de eerste maatregelen in place te hebben.

Sjovellie Amoksi

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/01/president-lovend-over-functioneren-vicepresident-brunswijk/

RIJSTDISTRICT NICKERIE KRIJGT BINNENKORT BEZOEK VAN PRESIDENTIEEL DUO

11 september 2020
 

In gesprek met Dagblad Suriname bevestigt Senrita Gobardhan, de nieuwe districtscommissaris (dc) van het district Nickerie, dat een presidentieel bezoek voorbereid wordt. Er heeft een instructie meeting plaatsgevonden in verband met een presidentieel bezoek aan Nickerie. Een delegatie van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname onder leiding van Pertapsing Goerdayal heeft de districtscommissaris en de verschillende diensthoofden geïnformeerd over de verschillende activiteiten tijdens het presidentieel bezoek later deze maand. Een lokale commissie onder het toeziend oog van de dc van Nickerie zal verder werken aan een compleet draaiboek dat tijdens de komst van het staatshoofd en gevolg zal worden afgewerkt. De delegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi die later deze maand naar Nickerie zal komen zal verder bestaan uit vicepresident Ronnie Brunswijk en een 7 tal ministers. DC Gobardhan zegt desgevraagd dat het schema en exacte data van het bezoek nog niet bekend zijn. We bevinden ons in het beginfase hiervan.  “Het bezoek wordt goed voorbereid door het kabinet, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Het zal natuurlijk een groot moment zijn voor ons district en wij zullen ervoor zorgen dat alles in goede banen verloopt”, besluit de burgermoeder.

https://www.dbsuriname.com/2020/09/11/rijstdistrict-nickerie-krijgt-binnenkort-bezoek-presidentieel-duo/

Regeringsdelegatie bezoekt Boven-Saramaccagebied in Sipaliwini

Een regeringsdelegatie onder leiding van vp Ronnie Brunswijk heeft het Matawai-gebied bezocht. Foto: Suriname Herald

Een regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk is gisteren voor een beleefdheidsbezoek vertrokken naar het Boven-Saramaccagebied, meer bekend als Matawai. Naast de vp zijn ook de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen David Abiamofo, Justitie en Politie Kenneth Amoksi en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport en DNA-voorzitter Marinus Bee meegereisd. Ook ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel is van de partij.

De delegatie heeft de granman der Matuariërs, Lesley Valentijn, bezocht op zijn residentie te Poesoegroenoe. De vp is verheugd met de ontvangst. Hij stelt dat het vicepresidentschap en voorzitterschap van het parlement opgedragen worden aan de gemeenschap, omdat deze groep ook een bijdrage hiertoe heeft geleverd.

Brunswijk zegt dat eenieder, vanwaar die ook komt, deze twee functies moet helpen dragen. De vp bedankte de totale Matawai-gemeenschap voor hun ondersteuning bij de laatstgehouden verkiezingen van 25 mei 2020. Granman Valentijn is onder de indruk van het bezoek en bedankte namens het volk de regering voor hun aanwezigheid in het gebied. Hij hoopt niet dat het bij dit bezoek aan zijn residentie zal blijven.

Na het gesprek met de granman is er een kleine krutu, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen, gehouden. De verschillende ministers hebben in hun toespraak voor de aanwezigen toegelicht hoe zij de problemen in dit gebied zullen aanpakken. Brunswijk gaf tijdens de krutu aan dat het de regering menens is om de problemen die aandacht behoeven in het gebied aan te pakken.

Ook in de rest van het binnenland zullen problemen worden aangepakt. Hij spreekt van een samenwerking tussen de overheid en de gemeenschap. De vp is na de krutu teruggekeerd naar Paramaribo, terwijl de rest van de delegatie tot en met zaterdag in het gebied zal vertoeven om zich beter te kunnen oriënteren en verder te overleggen met de mensen in het Matawai-gebied.

https://www.srherald.com/suriname/2020/09/11/regeringsdelegatie-bezoekt-boven-saramaccagebied-in-sipaliwini/

President Santokhi start wekelijks gebed

Dinsdag 08 september 2020

Gebed Kabinet 768x513
 

President Chandrikapersad Santokhi heeft het besluit genomen om elke maandag de werkweek te openen met gebed voor regering, land en volk. De geestelijk adviseur van de President, Harold Pultoo stelde in dat kader het bestuur van het Surinaams Bijbelgenootschap in de gelegenheid op maandag 07 September op het kabinet van de President aan dit mooi initiatief invulling te helpen geven.

Geestelijk adviseur Harold Pultoo zegt dat dit eigenlijk een uitvloeisel is van het bidden van de gemeente met de President in partijverband voor de verkiezingen. “De Here Jezus heeft naar ons geluisterd”, stelt hij “en de President heeft besloten het werk wekelijks in Zijn handen leggen.”

Het woord dat werd gelezen was uit het bijbel boek Micha, waar de profeet Micha de regeerders van toen aanmaande om zich tot God te keren zodat Hij hun paden recht zou maken. “We zitten in een economisch en moreel-ethisch dal, maar met God gaan wij goede tijden tegemoet”. Aldus de geestelijk adviseur.

De President en de Vice-President waren vergezeld door hun respectieve echtgenoten Melissa Santokhi-Seenacherry en Adolfine Brunswijk -Cairo. Nadat er voor hen gebeden was, mochten zij elk Bijbels in het Sarnami Hindi, het Aucaans en eenvoudig Nederlands in ontvangst nemen. – culturu.com 

 

Wekelijks een half uur in gebed voor Suriname

President Chandrikapersad Santokhi heeft besloten elke maandag bij de aanvang van zijn nieuwe werkweek tijd in te ruimen voor gebed.

Het is de bedoeling dat er van 10.00 uur tot 10.30 uur voor de regering en het land gebeden wordt. Harold Pultoo heeft als geestelijk adviseur van het staatshoofd ook de gelegenheid om geestelijke leiders hiertoe in de gelegenheid te stellen.

In dit kader heeft het bestuur van het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) maandag zijn opwachting gemaakt bij president Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Het presidentieel tandem was bij deze gelegenheid vergezeld van de respectieve echtgenoten first lady Melissa Santokhi-Seenacharry en Adolfine Cairo.

Behalve dat er voor ’s lands eerste burgers werd gebeden en zij op grind van Gods woord werden gezegend, mochten zij elk ook onder meer bijbels geschreven in het Aucaans, Sarnami Hindi en eenvoudig Nederlands in ontvangst nemen.
Pultoo legt uit dat het initiatief om geestelijke leiders naar het kabinet te halen voortvloeit uit het feit dat er als gemeente vóór de verkiezingen in partijverband is gebeden met het huidige staatshoofd.

“De Here Jezus heeft naar ons geluisterd en de president zelf heeft ingesteld dat elke maandag voordat hij aanvangt met zijn wekelijkse werk wij alles in de handen van de Here Jezus stellen.” Het SBG-bestuur heeft de regeringsfunctionarissen volgens de geestelijk adviseur in zowel woord als daad mogen zegenen.

Het woord dat vandaag kwam was naar het verhaal van de profeet Micha die steeds waarschuwde voor misstanden die in de maatschappij van toen heersten. De man Gods vroeg de regeerders toen zich tot God te richten, opdat Hij hun paden zou rechtmaken.

Pultoo verwacht ook dat de regeringsleiders zich tot God richten om door hem geleid te worden. Aan de andere kant vraagt hij de Surinaamse gemeenschap gezamenlijk de regering te schragen en voor haar te bidden. Hij benadrukt dat het land in een economisch en moreel-etisch dal zit. “Maar met God gaan we goede tijden tegemoet. Dat weten en prediken we in de gemeente,” aldus de geestelijk adviseur.

Hij spreekt de hoop uit dat Suriname uit het dal komt en dat wij als een bromki dyari in dit geliefd land met elkaar kunnen leven. “Dat onze kindskinderen het goed zullen vanwege de natuurlijke hulpbronnen die straks, maar ook reeds uit de bodem komen,” voegt hij eraan toe.

https://www.gfcnieuws.com/wekelijks-een-half-uur-in-gebed-voor-suriname/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *