DE “STEM SLIM” BEWEGING ALS POLITIEKE DOORBRAAK VERSUS DE ZOGENAAMDE JONGE PROGRESSIEVEN

Auteur: Angela Fernald

Kritisch zijn en nadenken!! Wij merken dat als mensen dit voorbeeld naleven zij dan worden aangevallen door uitgerekend de nieuwkomers in de politieke arena.  De bankdirecteur Steven Couthino evenwel, neemt geen blad voor de mond wanneer het gaat om de belangen van ons land en volk. Het is maar de vraag waarom de jonge politieke partijen zoals PRO, STREI, DOE, DA’91,  en DE NIEUWE WIND zij zich zo heftig verzetten tegen de “STEM SLIM BEWEGING”. Het logisch en  strategisch denken vereist dat de voorrang wordt gegeven aan het grotere kwaad. Eerst moet het gevaar uitgeschakeld zijn eer wij als volk uberhaupt in alle rust kunnen gaan bouwen aan onze toekomst. Op dit moment met de huidige stand van zaken onder een regiem Bouterse is deze luxe uitgesloten.  Voor het grotere doel moeten de kleinen en de zwakken varen op de kracht van de groten en  sterksten. Alleen op de schouders van de reus ziet de kleinste het verst van twee  om samen de strijd te kunnen winnen. De huidige POLITIEKE OMSTANDIGHEDEN zijn NIET NORMAAL.  In de politieke strijd leven Surinamers op de rand van de afgrond en dus is het verkeerd om met toepassing van normaal denken een een ABNORMALE SITUATIE OF OMSTANDIGHEID  te willen bedwingen. De strijd op deze wijze winnen is onmogelijk omdat de strategie niet klopt en de tactiek daardoor niet synchroon loopt omdat wij te maken hebben met een monster en geen princes. De niet normale omstandigheid is er een van een dictator met 40 jaren ervaring gesteund door  een moeilijk te bereiken ongeschoolde achterban voor overige politieke partijen. En toch gaan de nieuwe politieke partijen voor het Presidentschap. Een belachelijke omstandigheid, terwijl de logica van het ergste kwaad te bedwingen bij deze groepen volledig ontbreekt. Hoeveel vertrouwen moet het volk in deze denkwijze stellen? Dat zij dus groot risico lopen niet gered te worden van een tsunami die op hen afkomt, maar dat zulk een denkwijze eerst voor zichzelf zorgt om de kust veilig te bereiken. Onervaren stuurlui zijn net zo gevaarlijk als de dronkaard aan het stuur die denkt alles te kunnen.

Kan een afbeelding zijn van tekst

2. Dit alles wat nu gebeurd ( koersstijging, hoge prijzen, verhoging brandstof en nutsvoorzieningen ) is gewoon een gevolg van 10 jaar rommel beleid. Niks meer niks minder. Ja deze ABANIES hebben torenhoge sprookjes beloofd maar Mi Gado… hoe moeten ze dat waar maken terwijl ze zelf ook debet aan dit corrupt systeem zijn?? Y’ALL SHOULD HAVE KNOWN BETTER! Ma, nee na 45 jaar hebben we nog steeds niet geleerd…
3. Eigen belang maar ik heb 3 jaar werkloos gestruggeld en geofferd? En voor wat??? Alleen maar disrespect op me naam…SO KISS MY ASS!
3. Het volk heeft 25 mei gesproken en diens wil dient gerespecteerd te worden.. What more do y’all want from me? Like damn!!
4. Laat me rustig in me huis, me studie afronden en op een eerlijke manier aan me geld komen door hard te werken..
5. IEDEREEN IN SURINAME WEET DAT JE GEEN POLITIEK KAN VOEREN ZONDER GELD WANT HET EERSTE WAT JE HOORT… WAT GA JE VOOR ME DOEN OF REGELEN? (geld, een baan of een perceel)…
Ik kan het bevestigen want we hebben het 3 jaar met een skere partij op de eerlijke manier gedaan en jullie hebben nog steeds op dezelfde partijen, die jullie zieltjes kunnen manipuleren en omkopen, gestemd.

Lets leave it so….. en Laat me rustig… ✌🏽

Te mi ati firi zal ik terug komen…. voor nu stop ik al
Me energie in mezelf en mijn welzijn…

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, vlechten en buitenshuis

Hof publiceert tuchtstraffen tegen advocaat Nibte

03 Sep, 2020, 06:37

foto

Joan Nibte mag voor de duur van een half jaar het ambt van advocaat niet uitoefenen. Het Hof van Justitie, dienende als de hoger beroepsinstantie van het Advocaten Tuchtcollege heeft haar een schorsing van zes maanden opgelegd. Behalve deze tuchtstraf, kreeg Nibte ook in een andere tuchtzaak in hoger beroep, een berisping opgelegd. De kamer van het hof, voorgezeten door rechter Dinesh Sewratan, wees de vonnissen vorige week op 25 augustus. Het hof besliste voorts dat gezien het ‘publieke belang van kennisneming’, de beslissingen bekendgemaakt c.q. gepubliceerd moesten worden op de uitsprakendatabank van de website van het hof.
 
De advocaat is in twee afzonderlijke gevallen aangeklaagd door haar cliënten. De eerste klacht kwam op 4 juni 2018 binnen en ging onder andere over de kosten (honorarium) die de cliënt (klaagster) aan Nibte moest betalen voor haar diensten. De Surinaamse Orde van Advocaten die de klacht binnenkreeg verwees de zaak door naar het Advocaten Tuchtcollege. 
 
Berisping
Het tuchtcollege, voorgezeten door rechter Ingrid Chhangur-Lachitjaran, oordeelde dat Nibte onzorgvuldig heeft gehandeld naar de cliënt. “Het vervolgens accepteren van de overdracht van een perceel als ‘verrekening’ van (een deel van) het honorarium is naar het oordeel van het tuchtcollege in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt ongeacht of dit een aanbod was van klaagster.” De advocaat kreeg op 21 oktober 2019 de tuchtmaatregel van berisping opgelegd, waartegen zij in beroep ging bij het hof. 
 
In deze zaak stelde het hof dat Nibte in strijd heeft gehandeld “met de verplichting om het beroep uit te oefenen in volstrekte onafhankelijkheid en zonder zich daarbij door de zucht naar persoonlijk, financieel, maatschappelijk of ander voordeel te laten leiden”. Het hof bevestigde de beslissing van het tuchtcollege, rekening houden met het feit dat Nibte een ‘first offender’ was. 
 
Tweede klacht tegen Nibte
Op 26 april 2019 volgde een tweede klacht tegen Nibte en die werd eveneens doorgestuurd naar het Advocaten Tuchtcollege. Die klacht ging onder meer over de hoge kosten – meer dan was afgesproken, die de advocaat in rekening bracht voor verleende diensten. Omdat de cliënt die weigerde te betalen, liet Nibte conservatoir derdenbeslag leggen op zijn financiën.
 
In strijd met ere-regelen
Het tuchtcollege oordeelde dat Nibte bedrijfsinformatie van de cliënt heeft gebruikt om het beslag te leggen. Nibte heeft met deze stap in strijd gehandeld met de ere-regelen (gedragsregels) van het beroep. Welke afspraken precies zijn gemaakt over de kosten liet de rechter in het midden. De cliënt vond dat er een honorarium van SRD 5000 overeengekomen was voor juridische bijstand in zijn zaak. Maar na de uitspraak in zijn zaak, gaf Nibte hem aan dat het saldo honorarium US$ 68.000, SRD 443.000 en € 8.900 bedroeg. Nibte vond dat zij vanaf de aanvang had afgesproken dat haar honorarium SRD 60.000 en US$ 30.000 is.
 
Honorarium onredelijk
Het tuchtcollege oordeelde dat de genoemde bedragen voor het honorarium onredelijk zijn, gezien de omstandigheden, de omvang en het gewicht van de zaak. De handelingen van Nibte werden “zo ernstig” geacht, dat zij op 21 oktober 2019 een schorsing van drie maanden opgelegd kreeg. Deze tuchtstraf zou niet worden uitgevoerd als Nibte binnen een week na de uitspraak SRD 50.000 terug zou geven aan de cliënt en het beslag binnen 24 uur zou opheffen. 
 
Hof verzwaart tuchtstraf
Echter, de veroordeelde Nibte kon zich niet terugvinden in deze beslissing en stapte naar het hof. Dit werd haar funest. De hofkamer vernietigde de eerder opgelegde tuchtmaatregel van schorsing van drie maanden en legde haar een zwaardere tuchtstraf op van zes maanden schorsing uit het ambt. Het hof concludeerde dat Nibte “zeer ernstige misslagen in de praktijkuitoefening heeft begaan en daardoor heeft gehandeld op een wijze dat een behoorlijk advocaat niet betaamt”. 
 
Zucht naar financieel voordeel
Volgens het hof heeft zij door “haar zucht naar financieel voordeel”, schade toegebracht aan het bedrijf van de cliënt door een honorarium in rekening te brengen dat niet overeengekomen en “zeer excessief was tegen de achtergrond van de verrichte werkzaamheden”. Door ook nog beslag te leggen op de financiën, raakte zijn bedrijf verlamd en leed de cliënt behoorlijke schade. Het hof verzwaarde de tuchtstraf ook omdat Nibte al een eerste tuchtmaatregel van ‘berisping’ voor ‘soortgelijk klachtwaardig handelen’ had gekregen. 
 
Uitbreiding uitsprakendatabank
Het is de eerste keer dat beslissingen in de tuchtrechtspraak over advocaten openbaar en toegankelijk worden voor het publiek. Eind vorig jaar publiceerde het hof ook de uitspraken van de Krijgsraad in de 8-december strafzaak. 
Vorig jaar april bij de lancering van de website gaf waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks aan dat uitspraken van het hof in civiele en strafzaken gepubliceerd zouden worden, nadat die betekend zijn aan partijen. Het gaat om bijzondere en geen standaard zaken; beslissingen die aan bepaalde juridische of maatschappelijke criteria voldoen. 

Is ‘Stem Slim’ toch een onverstandig stemadvies gebleken?

President Santokhi en vicepresident Brunswijk. Foto: CDS

Om de ‘gemeenschappelijke vijand’, de NDP, af te troeven tijdens de verkiezingen op 25 mei 2020, had een groep burgers het initiatief genomen om een stemadvies uit te brengen. Dit moest ertoe leiden dat, ondanks de ideologische verschillen tussen de verschillende politieke partijen, een strategische bundeling werd gevormd voor het wegstemmen van de NDP-regering.

Er werd ook beweerd dat een stem op de nieuwe- progressieve of kleine partijen een verloren stem zou zijn, vanwege de versplintering die dit teweeg zou brengen. Dat er ook van een verschuiving naar de nieuwe- progressieve of kleine sprake kon zijn, zodat er voor eens en voor altijd afgerekend kon worden met de oude corrupte patronagepolitiek, werd over het hoofd gezien.

Gedwongen door het momentum van de nieuwe- en progressieve kleine partijen, konden Chan Santokhi en andere politieke leiders niet anders dan de activistische programmapunten over te nemen in hun verkiezingscampagne. Vrijwel alle oproepen, zoals het terughalen van de gestolen gelden, het opsluiten van corrupte mensen, openbaarheid van bestuur en het instellen van een deskundig overheidsbestuur, werden klakkeloos overgenomen door de huidige coalitiepartijen. Aanvullend werd gepropageerd dat de koers direct zou worden verlaagd, productie (waarvan?) worden verhoogd, diversificatie van de economie worden doorgevoerd, governmenttake op brandstof afgeschaft en dat er binnen 200 dagen aantoonbaar resultaat zou worden behaald.

Achteraf zijn al deze beloften ouderwets weer een grove vorm van misleiding gebleken. Het is overduidelijk dat het de regering-Santokhi/Brunswijk aan essentiële managementcapaciteiten ontbreekt. Het analytisch vermogen van de president en vicepresident en blijkbaar ook hun adviseurs reikt niet verder dan het volgende ontbijt. Bij belangrijke beslissingen zou men verwachten dat er een redelijke inschatting wordt gemaakt van de gevolgen en resultaten. Echter al na iets meer dan een maand aan het bewind blijken de gevolgen van zwaarwegende beslissingen niet te kunnen worden overzien en moet er constant worden gecorrigeerd. Nepotisme en het accommoderen en familie vieren hoogtij en de blunders stapelen zich dagelijks op.

De nieuwe coalitie heeft vanaf dag één geen rust weten te brengen in de financieel-economische getergde samenleving. Al gauw bleek dat er geen concreet stabiliseringsplan beschikbaar is. Ook was de nieuwe coalitie ‘onaangenaam verrast’ door de ware omvang van de nalatenschap die zij heeft geërfd. Terwijl het ruim voor de verkiezingen duidelijk was dat de vorige regering veel leningen had afgesloten en door wanbeleid een failliete boedel achterliet.

Het regeerakkoord stond boordevol wenselijkheden, terwijl een financiële verantwoording ontbrak. Ondanks het feit dat men kort na de verkiezingen diepgaande gesprekken heeft gevoerd met de vorige regering, konden er op de persconferentie van begin augustus 2020 nog steeds geen cijfers worden gepresenteerd over ons staatshuishouden. Zelfs een simpele PowerPoint-presentatie kon er niet van af.

Het is nu duidelijk dat de regering-Santokhi/Brunswijk vanwege gebrek aan politieke wil en deskundigheid, net als de NDP-regering, alleen uit de portemonnees van het volk kan grijpen door belastingverhogingen. De ondoordachte solidariteitsheffing die men van plan is door te voeren, is nog steeds niet financieel onderbouwd. Reden waarom dit plan al snel werd getorpedeerd door verschillende fiscaal-economen en nu weer naar de tekentafel moet. Onprofessioneel!

De skalianhouders en illegale goudzoekers vergiftigen ons land met ongecontroleerd kwikgebruik. Waarom wordt er onder andere geen milieubelasting van deze mensen geëist? De huidige goudprijs zou een stimulans moeten zijn voor strenge belastingmaatregelen. Helaas kijkt president Santokhi machteloos toe hoe de vicepresident zich als een olifant in een porseleinenkastje gedraagt en komt men vanwege onprofessioneel handelen gewoon niet aan regeren toe. En daarom is Chan Santokhi niet geschikt voor dit ambt. Hij is zwak en chantabel, heeft exponenten in zijn regering niet in de hand en mist samen met Ronnie Brunswijk de professionaliteit en deskundigheid om een failliet land te leiden.

De regering-Santokhi/Brunswijk begrijpt nog steeds niet dat verhoging van de productiviteit de belangrijkste motor is voor het realiseren van economische groei. Economische groei zorgt voor een verhoging van het bruto binnenlands product (bbp). Hierdoor nemen schulden in verhouding af en wordt Suriname kredietwaardiger. Elke minuut dat we meer werk verrichten binnen de dagelijkse acht uren, niet in de rij staan voor het betalen van rekeningen, geen misbruik maken van overheidsgelden én geen dubbele salarissen of spookambtenaren uitbetalen, levert meerwaarde op voor onze economie.

Het is te hopen dat het volk slimmer zal stemmen bij de volgende verkiezing en een nieuwe generatie de kans zal geven om te stoppen met de corruptie, ondeskundigheid en vriendjespolitiek bij de Surinaamse overheid. Achteraf is het “stem slim” advies een onverstandig stemadvies gebleken, gezien de nepotisme intriges, de oude patronagepolitiek en het amateuristisch beleid dat al vroeg weer kwamen bovendrijven. Het burgerinitiatief dat haar nek heeft uitgestoken om deze coalitie aan de verkiezingsoverwinning te helpen, krijgt nu een trap na en ziet met lede ogen toe hoe lood is omgewisseld voor oud ijzer.

Peter M. Wolff
petermartinwolff@outlook.com

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/08/29/is-stem-slim-toch-een-onverstandig-stemadvies-gebleken/

Statement: Steven Coutinho (dagblad de West 24-05-2020)
El banquero filósofo que estremece a Surinam - The New York Times
 

“Aan mijn Surinaamse landgenoot: in jouw handen ligt de macht om een partij te kiezen die jouw wensen zal moeten vertalen in beleid – en hier uitvoering aan geven. Als je net als mij bent, wens je een Suriname waar alle Surinamers:

A. onderwijs krijgen die ze helpt kritisch na te denken over hun wereld, en hun leert hun ongezouten mening te geven wanneer nodig 
B. de kans krijgen om vooruit te komen op eigen kracht zonder dat ze van rijke ouders hoeven te komen, of mensen moeten “kennen” of hoeven te stelen,
C. Geen onderscheid maken in kleur, familienaam of geld, maar focussen op datgene wat ons bind: dit land. 
D. In een land wonen waar welvaart eerlijker verdeeld is, meer mensen hogere salarissen verdienen door hard te werken, en diegenen die ons welvaart stelen door ons worden geïsoleerd – niet getolereerd.

Stem op goede leiders. 

Leiders die ook van jou een leider willen maken.

Stem slim.”

Xaviera Jessurun: “De bal is nu bij ons”

Xaviera Jessurun. Foto: Parbode

“De bal is nu bij ons, wij mogen kiezen op wie wij willen stemmen”, zegt activist Xaviera Jessurun. Zij en vele andere burgers wachten al jaren op dit moment waar de burgers naar de stembus mogen gaan om hun stem uit te brengen. Met het stemadvies ‘Stem Slim’, een initiatief van enkele burgers, wordt de samenleving geadviseerd om in elk kiesdistrict op slechts een politieke partij te stemmen om zo de NDP te doen afnemen in zetels, geeft Jessurun te kennen aan Suriname Herald.

De activist voert verder aan dat het volk al jaren gebukt gaat onder het huidige beleid van de NDP-regering. “We willen ervan af”, zegt ze. Ze benadrukt dat men nu andere leiders wil hebben. Alle politieke partijen mogen wat haar betreft een nieuwe regering vormen. Het eerste wat moet gebeuren is volgens haar proberen af te komen van de NDP. De enige manier om dat te doen is ze in zetels te doen afnemen.

Jessurun geeft aan dat zij en andere burgers vaker hun stem hebben laten horen. Er is een stemadvies samengesteld en dat is gebaseerd op verschillende factoren. Ze legt uit dat om de NDP te doen afnemen in zetels, personen massaal per district op een politieke partij moeten stemmen. De verdeeldheid en versnippering van stemmen over de politieke partijen kan zo parten gaan spelen, zegt Jessurun. De initiatiefgroep heeft daarom een matrix bedacht waarbij stemadvies gegeven wordt zodat er geen versnippering plaatsvindt van stemmen.

Het advies voor Paramaribo is om te stemmen op de VHP en de NPS vooral omdat het gaat om 17 zetels. Voor Wanica (VHP), Marowijne (ABOP), Commewijne (PL in samenwerking met de ABOP of de VHP), Saramacca (VHP), Coronie (NPS), Nickerie (VHP), Para (PL in samenwerking met de ABOP), Brokopondo (ABOP) en Sipaliwini (ABOP).

Jessurun geeft verder aan dat deze regering alle middelen en macht zal gebruiken om ook deze verkiezing te beïnvloeden. Zo is er een verbod op pre-electorale samenwerking doorgevoerd en door dit verbod komt de NDP er beter van af, legt ze uit. Ze maakt duidelijk dat Stem Slim een stemadvies is. Het ligt aan de burger als die het advies wil opvolgen, zegt Jessurun.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/25/xaviera-jessurun-de-bal-is-nu-bij-ons/

Oemrawsingh noemt stemadvies Stem Slim karakterloos

Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de partijraad van DA’91

Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de partijraad van DA’91, vindt de ingezette hetze in de vorm van een stemadvies van de ‘Stem Slim-groep’ tegen de progressieve partijen karakterloos. In gesprek met Suriname Herald zegt Oemrawsingh de initiatiefnemers van dit immorele stemadvies niet meer te herkennen, omdat juist deze personen zich achteraf heeft aangesloten bij de moedigen van het eerste uur die protesteerden tegen het wanbeleid van deze NDP-regering en zich solidair verklaarden met de progressieven.

Opmerkelijk genoeg waren de partijen die zij nu promoten om op te stemmen in geen velden of wegen te zien. Hun stemadvies “Stem op een ‘grote’ partij” is overigens gebaseerd op een subjectief argument. Het advies definieert zich verder door ook aan te geven in welk district en op welke partij te stemmen. Het argument is vals, niet progressief en verwerpelijk. De bedoeling van dit stemadvies moet de verandering en vernieuwing in de Surinaamse politiek vernietigen.

Oemrawsingh vindt dat er juist alles aan gedaan moet worden om politieke gelijkheid te garanderen. De voorzitter van de partijraad zegt dat de uitslag van verkiezingen door meerdere factoren wordt bepaald. Hij noemt onder andere de standpunten van de parlementaire coalitie en oppositie, het regeerbeleid, de propaganda van politieke partijen en de kandidaten die gepresenteerd worden.

Het stemadvies gaat totaal voorbij aan het feit dat wij in Suriname een nieuw elan moeten lanceren, dat politieke immoraliteit, corruptie en normvervaging moet tegengaan, geeft Oemrawsingh aan.

De DA’91-topper stelt dat de kiezers in het algemeen en met name de ‘first voters’ en de jeugd geadviseerd moeten worden dat zij de issues, standpunten van politieke partijen, het onbesproken gedrag van kandidaten, het debat van onder andere de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en andere debatten moeten volgen en op basis daarvan een oordeel te vormen op wie zij hun stem willen uitbrengen.

Het stemadvies van de organisatie ‘Stem Slim’ zegt in principe “zet uw verstand op nul” en stem onder meer op Paul Somohardjo van de ‘grote partij’, die in augustus 2003 veroordeeld werd vanwege schennis van de eerbaarheid van de deelneemsters bij de Miss Jawa verkiezing in 2002.

Het stopt niet daar, want het stemadvies ondersteunt ook om voor Ronnie Brunswijk van de ‘grote partij’ te stemmen, die in maart 1999 door de rechtbank van Haarlem, Nederland, bij verstek veroordeeld werd tot zes jaar gevangenisstraf voor drie cocaïnetransporten tussen maart 1996 en juni 1997. Het stemadvies moeten wij verder absoluut verwerpen omdat het ook ‘grote partijen’ zijn geweest, die de wijziging van de Amnestiewet in 2012 hebben ondersteund om amnestie te verlenen aan mensenrechtenschenders. Die zijn ook veroordeeld voor hun daden.

Oemrawsingh adviseert om te stemmen op partijen die waarden en normen, idealen, principes en een verkiezingsprogramma aan u presenteren die uiteindelijk moeten leiden tot een vredige en gelukkige samenleving. “Yu denki taki na bun yu e du, ma na bun takru ye du.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/24/oemrawsingh-noemt-stemadvies-stem-slim-karakterloos/

DNW-voorzitter Samuel roept kiezers op wakker te worden

John Samuel. Foto: Suriname Herald

De verkiezingen worden binnen minder dan 24 uur gehouden. Het is heel erg jammer om al decennialang te constateren dat deskundigen op welk gebied dan ook binnen of buiten de politiek de kiezer niet respecteren, zegt De Nieuwe Wind-voorzitter John Samuel in gesprek met Suriname Herald.

Samuel vindt het erg dat analisten met een andere bril kijken naar nieuwe politieke partijen en zo de keuze van de kiezers die achter deze partijen staan, niet respecteren. Hij vraagt zich af hoelang deze wetenschappers en analisten door zullen gaan.

Men doet dit op alle mediaplatforms om de kiezers respectloos te zeggen dat hun stem verloren gaat als zij op een kleine partij stemmen. Keer op keer wordt dit gezegd en het is nu een traditie is geworden binnen de Surinaamse politiek, meent Samuel.

De boodschap van De Nieuwe Wind aan de kiezer is dat haar stem nooit verloren gaat. “Jouw democratisch recht en vrijheid worden psychologisch gemanipuleerd door deze manier van hersenspoeling om telkens voor de grote partijen te stemmen. Het is jouw vrije wil en recht om te stemmen op de partij met de juiste boodschap voor jou als kiezer. Je moet je vanaf vandaag nooit meer laten pakken door zulke boodschappen”, benadrukt Samuel.

Al zouden er maar tien mensen op een partij hebben gestemd, toch zijn het tien vrije burgers die hun democratisch recht, burgerplicht vervullen en via verkiezingen hun keuze hebben gemaakt en dat is om de vijf jaar, zegt de politicus.

Hij roept kiezers op om voor de partij van hun keus te stemmen en zich niet te laten leiden door wie dan ook. Dit is het begin van de verschillende boodschappen die de DNW naar buiten zal brengen voor een bewustwording binnen de Surinaamse samenleving, zegt Samuel.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/24/dnw-voorzitter-samuel-roept-kiezers-op-wakker-te-worden/

Reactie van Joan Nibte op haar voordracht als presidentskandidaat van de PRO

Waardige Surinamers en allen die zich verbonden voelen met ons land. Vervuld van dankbaarheid, nederigheid en ook trots deel ik u mede, dat ik de voordracht heb aanvaard om presidentskandidaat te zijn van partij de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO). De voordracht is met volledige instemming en ondersteuning van het totale hoofdbestuur. Mijn dank gaat uit naar het hoofdbestuur voor het vertrouwen dat zij in mij gesteld heeft.

Mijn volk,
Op maandag 25 mei gaan wij samen bepalen welke nieuwe toekomst wij dit unieke en prachtige land, onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen toewensen. Ik wil uw president zijn omdat ik zeker weet dat u beter verdient. Samen met u wil ik mijn bijdrage leveren aan de groei van ons land en mijn schouders zetten onder het uitdagende werk dat ons na 25 mei wacht.

Na de verkiezingen van maandag, begint namelijk het echte werk van verbinding, eenheid en bovenal liefde voor elkaar. Laat u bij het uitbrengen van uw stem leiden door uw eigen ervaringen van de afgelopen moeilijke periode.

Mooie praatjes die gouden bergen beloven en partijen die kort voor de verkiezingen u nog willen verblinden door u te voorzien van kettingen en kraaltjes is het oude sprookje van korte termijn denken.

Gouden bergen zijn er zeker, maar zij zijn bedolven onder een flinke laag modder. Ik hoef u niet te vertellen wie voor die lading modder heeft gezorgd. Zij die verantwoordelijk zijn voor het feit dat hun zakken vetter worden en uw portemonnee steeds dunner. Nu moet u door uw lege portemonnee in onzekerheid lange rijen trotseren en uw hand ophouden. Daar zal met mij als eerste vrouwelijke president zeker een eind aankomen. U weet uit ervaring immers dat vrouwen in Suriname over het algemeen beter zijn omgegaan met het huishoudbudget.

Maandag gaan we naar de stembus, daarna wordt er een regering gevormd. Wij vertrouwen erop dat wij van partij de Partij voor Recht en Ontwikkeling samen met u dan puin zullen gaan ruimen. Daarna gaan wij samen werken aan een mooie toekomst. Dat wil ik doen met een groep integere Surinamers, mensen die u en dit land vooropstellen bij alles wat zij doen.

Laat niemand u wijsmaken dat het binnen de kortste keren weer goed zal gaan met ons land. Daarvoor zijn de uitdagingen te groot en is de opdracht te omvangrijk.

Waar u mij aan kunt houden is het volgende. Wanneer ik uw president mag zijn, zal die regering een schild om de meest kwetsbare groepen in onze samenleving te ondersteunen en de beschermen. De afgelopen 20 jaar heb ik dit met veel liefde mogen doen als advocaat. Nu neem ik graag met uw stem en hulp de uitdaging aan om dit voor de gehele Republiek Suriname te doen, zodat wij door verantwoorde maatregelen dit land er weer bovenop kunnen helpen.

Met oprechte dank.

Joan Meriam Nibte
Ondervoorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling
Een van de politieke leiders
Presidentskandidaat PRO
DNA-kandidaat in Coronie

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/05/24/reactie-van-joan-nibte-op-haar-voordracht-als-presidentskandidaat-van-de-pro/

Xaviera Bouterse stemt deze keer slim

Ik, Xaviera Bouterse, stem deze keer slim. Ja, ik hou nog steeds van Desi Bouterse. Maar juist omdat ik van hem hou, stem ik niet meer op hem. Ik kan het niet meer aanzien hoe hij zichzelf aan het vernietigen is en daarmee ons. Zijn gezondheid gaat eraan en hij heeft de controle volledig verloren. Bepaalde elementen die ik de Cabale zal noemen hebben de macht informeel overgenomen. Nog vijf jaar Desi Bouterse is nog vijf jaar de Cabale die zal regeren in zijn naam.

Ben ik tot inkeer gekomen? Dat zou je misschien kunnen zeggen. Maar ik denk niet dat inkeer het juiste woord is. Het is meer als te zijn wakker geworden uit een droom. Een droom die zo goed begon in 2010. Met hoop op ontwikkeling en voorspoed, fly-overs en treinen en Dubai. Die droom werd langzaam een nachtmerrie. Een nachtmerrie van hoge koersen, hoge prijzen, gestolen kasreserve en corruptie. Waar ging het mis?

Het antwoord op deze vraag ligt verscholen in de uitspraak van een bepaald DNA-lid. Deze zei in het parlement dat de NDP een rommel heeft gemaakt, maar die rommel ook zelf zal opruimen. Zo een uitspraak is een voorbeeld van kennisgebrek. Het vernietigen van een economie is geen rommel achterlaten, het is het toebrengen van onomkeerbare schade. Het is dit soort gebrek aan kennis waardoor de NDP ten onder is gegaan aan corruptie en wanbeleid.

Daarom ben ik vandaag tot de conclusie gekomen dat de NDP als partij is mislukt. Het goede nieuws is wel dat de basisfilosofie van de NDP blijft voortbestaan, namelijk dat wij allemaal burgers zijn van Suriname en het met elkaar moeten doen. Ongeacht ras of geslacht of wat dan ook, wij zijn allemaal Surinamers. Sinds 1980 is deze basisfilosofie verankerd in het bloed van de Srananman.

Frappant genoeg is precies de VHP het allerbeste voorbeeld van het succes van de NDP. De VHP is nu hard bezig uit te groeien tot een werkelijke nationale partij. Dit doet zij geïnspireerd door de NDP. Daarom is de nieuwe VHP in mijn ogen het kind van de NDP. De oude NDP is niet dood, maar blijft voortbestaan in de nieuwe VHP. En daarom is mijn stemkeuze op 25 mei 2020 deze keer slim.

Xaviera Bouterse
xaviera1991@yahoo.com

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/05/23/xaviera-bouterse-stemt-deze-keer-slim/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *