DE STAAT IS DE BAAS EN NIET HET LEGER, DE VAKBOND OF ACTIVISTEN.

Gajadien: Directie en staf Luchthavenbeheer wegjagen

21 Feb, 2021, 00:36

foto
 Assembleelid Asis Gajadien 

Assembleelid Asis Gajadien (VHP) is niet te spreken over dat door staking van de bond bij NV Luchthavenbeheer het vliegverkeer, dat al beperkt is door Covid-19, nagenoeg is lamgelegd. “Als de directie, onder leiding van Vijay Chotkan, samen met de staf niet in staat is om de vluchten door te laten gaan, dan moet de regering ze wegjagen”, vindt Gajadien.
 
AmeriJet heeft zaterdag de vrachtvlucht niet kunnen uitvoeren omdat er geen toestemming is gegeven om te landen op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het gaat om een vrachtcapaciteit van 80 ton aan vracht. Vis en groenten konden niet worden geëxporteerd hierdoor. Gajadien benadrukt dat de exportopbrengsten hard nodig zijn. Hij vindt het zeer onverantwoord dat vluchten niet kunnen worden uitgevoerd.
 
De schade die exporteurs lijden en het land, is groot. Ook kan niet voldaan worden aan contracten die gesloten zijn voor leveren van de producten. Suriname heeft het hard nodig dat exportmarkten behouden blijven en dat nieuwe worden aangeboord. De economie die ontspoord is, kan deze klappen niet incasseren, benadrukt Gajadien.
 
Het Assembleelid vindt dat de regering meteen moet handelen. Deze situatie mag geen dag langer duren. Niet omdat de KLM wel kon landen, is de situatie niet zo erg. Het vrachtverkeer is minstens even belangrijk, voert Gajadien aan. Hij vindt dat het ook niet kan worden geaccepteerd dat het vliegverkeer lamgelegd wordt, terwijl er andere mogelijkheden zijn om op te komen voor vakbondsrechten. 

Staking Luchthavenbeheer klap voor exporteurs

21 Feb, 2021, 00:00

foto
 De afhandeling van vliegtuigen op de internationale luchthaven Zanderij is volledig verstoord door de actie van het personeel van NV Luchthavenbeheer. (Foto: René Gompers) 

De staking van het personeel van NV Luchthavenbeheer heeft ernstige gevolgen voor onder andere exporteurs. Ondernemers die goederen exporteren naar het buitenland krijgen weer een zware klap met de staking van de werknemers van NV Luchthavenbeheer. Exporteurs zijn gisteren gevraagd hun ladingen die ze hadden aangeleverd op de luchthaven voor export, terug te halen. De vlucht met AmeriJet waar grote ladingen vis mee zouden worden vervoerd, kon niet worden uitgevoerd en is geannuleerd.

De SLM heeft ook laten weten dat zij gisteren niet beschikte over koelopslag, omdat de KLM deze heeft opgeëist. De verwachting is dat hetzelfde lot de export van groenten zal treffen. Vandaag zou aanvankelijk een reguliere cargo vlucht voor groenten en fruit moeten worden uitgevoerd. Ondernemers zijn woest, ze zeggen dat hun ondernemingen al zo zwaar hebben moeten lijden onder de Covid-19-situatie en nu worden ze hiermee geconfronteerd. “Juist nu de export weer op gang begon te komen, krijgen we weer een zware klap,” zegt een exporteur. Drie keer per week worden groenten en fruit geëxporteerd.

Wekelijks wordt zo’n 30 ton aan vis en 20 ton aan groenten en fruit geëxporteerd. Het personeel van NV Luchthavenbeheer is vrijdag per direct in actie gegaan, omdat de directie haar afspraken niet zou nakomen. Bondsvoorzitter Lloyd Read heeft tegenover Starnieuws gezegd dat het een lange strijd zal worden. Het personeel eist naleving van de Collectieve Arbeidsovereenkomst en een herstelplan. Vrijdagmiddag is een KLM-vlucht uit Amsterdam wel geland door toedoen van stafleden en anderen. Read heeft Casas, die moet toezien op de veiligheid van de burgerluchtvaart, op de hoogte gesteld van de onverantwoorde handelingen van de directie.

Luchthavenbeheer per direct in actie

19 Feb, 2021, 18:32

foto
De bond in dienst van NV Luchthavenbeheer is vandaag per direct in actie gegaan. Tijdens een spoed algemene ledenvergadering (alv) vanmorgen heeft het personeel besloten in actie te gaan. De werknemers eisen naleving van de Collectieve Arbeidsovereenkomst en een herstelplan vanuit de directie. Intussen is een KLM-vlucht uit Amsterdam geland op de luchthaven.

Bondsvoorzitter Lloyd Read zegt aan Starnieuws dat de directie op heel verantwoorde manier bezig is de schijn op te houden dat de luchtveiligheid is gegarandeerd. Hij vertelt dat ook brandweer Zanderij zich heeft teruggetrokken. Opnieuw wordt met stafleden en niet gekwalificeerde mensen geprobeerd de luchthaven open te houden, stelt Read. Hij heeft de Casas die toeziet op de veiligheid van de burgerluchtvaart op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen.

Wat kwaad bloed heeft gezet is dat in plaats van met concrete voorstellen te komen over onder andere toelages, gratificaties en eenzijdig genomen maatregelen, de directie de bond uitnodigt voor een bespreking. Het antwoord van Read op het schrijven van algemeen directeur Vijay Chotkan van NV Luchthavenbeheer was duidelijk: “Aangezien de ervaring mij in dit traject heeft geleerd dat praten zonder concrete voorstellen leidt tot oeverloze discussie zonder resultaat.” De bondsvoorzitter heeft afgezegd voor de uitnodiging voor het gesprek dat voor vandaag was gepland.

De werknemers zeggen dat zij al maanden slechts vragen dat de cao wordt nageleefd, maar dat dat maar niet gebeurt. Zij hebben er geen vertrouwen in dat er serieus wordt gewerkt aan een oplossing van de kwestie. Ook aan het herstelplan waar de vakbond nauw zou worden betrokken, is niets gedaan. Er is onzekerheid onder het personeel over wat er verder met het bedrijf zal gebeuren. Van de directie en de raad van commissarissen wordt niets vernomen, schrijft vakbondsleider Read aan Chotkan.

In het schrijven wordt hij ook in kennis gesteld van het besluit van de alv. Read wijst erop dat er totaal geen communicatie is, noch met de rvc noch met de directie. Het enige dat we merken is dat er eenzijdig maatregelen worden getroffen, stelt hij. De luchtvaartsector is door de Covid-19-pandemie het zwaarst getroffen en de overheid springt ook niet in. De vakbondsleider heeft al vaker gezegd dat er meer dan US$ 1,5 miljoen aan tegoeden van het bedrijf buiten ligt. Hij heeft steeds aangedrongen op inning van deze tegoeden. Voorlopig zal de actie nog duren, zegt Read. Hij voorspelt een lange strijd. Het is niet de eerste keer dat het personeel opkomt voor uitvoering van de cao, waarbij een deel van het salaris is gedollariseerd. De laatste actie was begin december.

Mathoera bezoekt militaire posten; 'ziet er zeer armzalig uit’

08 Feb, 2021, 01:24

foto
 Defensieminister Krishna Mathoera bezocht afgelopen vrijdag de militaire posten te Moengo en Albina. Foto: Ministerie van Defensie. 

Grensbewaking in het oosten is een grote uitdaging voor militairen. Behalve gebrek aan boten, hebben de militairen geen bevoegdheid om op te treden en beschikken zij niet over adequate middelen. Dit kwam vrijdag naar voren tijdens een bezoek van Defensieminister Krishna Mathoera aan de militaire posten te Moengo en Albina.
 
“Wij zullen nagaan hoe wij een buitengewone bevoegdheid aan hen kunnen toekennen, zodat zij de minimale handelingen kunnen uitvoeren”, zegt Mathoera aan Starnieuws. Er zullen ook twee boten voor de grenscontrole worden aangeschaft. De minister bezocht de nieuwe militaire post ‘Bushman Hill’, de militaire kazernes te Moengo en Albina en stapte ook binnen bij de militaire politie (mp) te Albina. “Het ziet er zeer armzalig uit”, omschrijft zij haar indruk na de bezoeken. “Er is heel veel achterstallig onderhoud. De afgelopen jaren is er nauwelijks geïnvesteerd in verbetering, vervanging en vernieuwing.”
 
Manschappen en leidinggevenden vertelden over hun taken en de vele uitdagingen in hun werk. “De militairen hebben geklaagd over hun voeding, uitrusting en achterstallige bevorderingen.” De lijst van problemen is lang. Van gebrek aan boten, voertuigen & communicatiemiddelen, scheuren en ingezakte gebouwen tot aan kapotte hydrofoor en freezer. Er komt een onderhoudsplan, trainingen voor militairen, inzet van de genie en herschikking van de middelen op de begroting, somt Mathoera enkele van de maatregelen op die zij wil treffen.
 
Militairen zijn gemotiveerd
Naast de rondleidingen, hield de bewindsvrouw de manschappen het nieuw defensiebeleid voor, benadrukte hun rol hierin en specifiek bij de covid-19 bestrijding. Ondanks de vele obstakels, “zijn de militairen bereid zich in te zetten en offers te brengen. Ze zijn wel gemotiveerd”, merkt Mathoera op.
 
Er was ook een veiligheidsbespreking met militairen, mp, de bestuursdienst, vertegenwoordigers van het BOG en de douane. Rode draad van het gesprek was het belang van samenwerking en afstemming met alle diensten om de grenscontrole te verbeteren.
 
Meer legerposten
Om meer veiligheid te creëren en het gezag van de overheid (in het binnenland) te vergroten, komen er ook meer legerposten, stelt Mathoera in het vooruitzicht. De eerste stappen zijn al gezet langs de wegverbinding naar de grensplaats Albina. Zo heeft het leger een controlepost, iets voor Moengo opgezet. “Alleen zijn we voor de handhaving, afhankelijk van de politie om op te treden.” Voor nu voeren de manschappen observatiewerk uit in verband met de veiligheid.
 
“Ook legale productieondernemingen in de hout- en goudsector willen wij tegen betaling ondersteuning bieden.” Deze ondernemingen zijn vaak doelwit van roof en vernieling. Dat levert schade voor de onderneming en de staat Suriname, in deze crisis. “Wij gaan voor meer gezag in het binnenland. Zonder gezag is het een free-for-all.”

Inzet militairen bij beheersing Covid-crisis

05-02-2021 12:33

Defensieminister Krishna Mathoera

Het Nationaal Leger geeft ondersteuning aan de verschillende ministeries en instanties bij de handhaving van de Covid-19-maatregelen. Hiermee wil het militairenapparaat helpen om de Covid-crisis te beheersen. Ook zijn militairen geplaatst in de keuken van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, nadat bekend werd dat personeel op die afdeling besmet raakte met het virus.

Minister Krishna Mathoera van Defensie zegt dat juist in tijden van crisis het leger ondersteuning geeft aan de samenleving. ‘Dat is de grondwettelijke taak van het leger. Die ondersteuning wordt op alle gebieden gegeven’. Naast de Covid-19-crisis, zetten militairen zich in voor vele sociale projecten. Ook bij de swabs, in samenwerking met het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), zijn militairen aanwezig. Verder wordt het logistieke werk bij de uitvoering van het sociaal pakket van de regering ondersteund door militairen.

Ook in de bouw heeft het leger ondersteuning gegeven. Onlangs werd het consulaatgebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgebouwd, en er zijn lokalen gebouwd bij een afgebrande school in Paranam. ‘Er is een aantal bouwprojecten op schema van Defensie voor dit jaar’, zegt Mathoera.

Handhaving maatregelen

De samenwerking met de politie is geïntensiveerd, zodat de maatregelen beter gehandhaafd worden. De militairen zijn onbevoegd om op zichzelf op te treden, daarom wordt gekozen voor ondersteuning aan de politie, geeft de bewindsvrouw aan.

Vooral in Marowijne wordt die samenwerking verder uitgewerkt, met name voor de beveiliging van de oostgrens van ons land, waar veel mensen illegaal oversteken. Op vrijdag 5 februari zullen gesprekken gevoerd worden in Marowijne, met de politie, het leger en de districtscommissaris over verdere intensivering van de samenwerking.

Samen met de partners in Frans-Guyana wordt de controle op de rivier verhoogd.

https://www.sun.sr/Details/7137_4y0abxRwFPcAtyRqujPwNPBnYgdZjnagwUL3RytWnbFbFbDluphhucKmYMeNLZibFbFb2E0V_krishmat.jpg

Edam: ‘Het probleem ligt bij ons Surinamers’

04-02-2021 03:43

Imro Edam ondersteunde op 15 november 2020 een actie van de CLO

President Chandrikapersad Santoki beloofde de ambtenaren vorig jaar een loonronde in januari 2021. Echter, de president heeft zijn belofte niet waar kunnen maken. Imro Edam, voorzitter van de bond bij ‘s Lands Hospitaal, zegt desgevraagd aan Suriname U-News (SUN) dat er voor afgelopen maandag een vergadering gepland was met de regering. Echter, deze ging niet meer door. Edam geeft aan dat vanuit de regering is meegedeeld dat de vergadering op korte termijn wordt gehouden. Hij staat er vastberaden bij dat de verhoging komt. Ook wordt geëist dat de twk aan het salaris wordt geplakt. De redactie sprak ook Michael Miskin. De trekker van het CLO-Collectief wenst ‘on the record’ niets te zeggen over de kwestie van de loonronde. CLO-voorzitter Ronald Hooghart was niet bereikbaar voor commentaar.

Dat de verhoging zolang op zich laat wachten, ligt volgens hem aan Surinamers. “Het probleem ligt bij ons Surinamers”, benadrukt Edam. De vakbondsman legt uit dat hij na observatie en evaluatie tot deze conclusie komt. Edam geeft aan dat Suriname gezegend is met alle grondstoffen zoals goud, diamant, aardolie en gassen. Desalniettemin gaat het volgens hem niet goed met het land. Hij stelt dat het niet ligt aan Santokhi of Bouterse, maar sinds 1975 aan de Surinamers zelf. “We durven niet om op te komen voor hetgeen ons toekomt, wat geschapen is door de lieve Heer. Heb je wel iemand die dat durft te doen, heb je weer dezelfde Surinamers die je dwarsliggen met alle gevolgen van dien”, merkt Edam op.

Twee tot drie keer heeft CLO de ambtenaren opgeroepen om de straat op te gaan. Echter, maar een klein deel kwam opdagen. Edam geeft aan dat het voornamelijk ging om gezondheidsmedewerkers. Hij benadrukt dat de oplossing bij het individu ligt en dat men moet beseffen dat wanneer iemand opstaat om wat te doen, het is om te ondersteunen. “Als veel Surinamers mij zouden begrijpen, zou het anders zijn”, geeft Edam aan.

Het feit dat Suriname amper 600.000 inwoners heeft en meer dan 40 politieke partijen, honderden gemeenten en zelf vakbondsleiders die het vakbondswerk dwarsbomen, zegt volgens de vakbondsman veel. “Maar ze zijn allemaal slachtoffers van het geheel. En dat is het probleem in Suriname. Ik durf wel die stap te nemen om het aan te gaan. Ik zal niet zeggen dat ik het zal veranderen, maar er moet iemand zijn en daarvoor ga ik wel” zegt Edam. Hij merkt op dat er altijd eerst naar de persoon wordt gekeken die opkomt in plaats van het belang. Ondanks de vele tegenslagen is de vakbondsman vastberaden een legacy achter te laten en het voortouw te nemen. “Ik ga mijn stem goed laten horen, maar wanneer de tijd daar is om de ambtenaren op te roepen voor ondersteuning, zal het aan hun liggen.”

https://www.sun.sr/Details/7113_m62sAaFaFa7WS0kfHVytprASx8Cv8UzT3sUp6R57Jc2MtSXlG4OY4iPxHj42Q1pH0q9itGlrRIz69CHn1LrZk6q0NwcFcFccFcFc_Edamm.jpg

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *