VROUWEN IN POLITIEK SURINAME & DE KINDERMENSENRECHTEN

HYNES-PARRIS IS DE EERSTE VROUWELIJK INSPECTEUR-GENERAAL BINNEN HET LEGER

May 3, 2021

De nieuwe legerleiding wacht geen gemakkelijke taak. Bij de defensieorganisatie werd kolonel Henri van Axeldongen op maandag door president Chandrikapersad Santokhi aangesteld als waarnemend bevelhebber.

Volgens het staatshoofd, tevens opperbevelhebber der strijdkrachten, is de situatie in deze tijd complex, zowel binnen de defensieorganisatie als het land zelf. De president noemde de voortdurende Covid-19-pandemie, de financiële en economische crisis en natuurrampen, die zich van tijd tot tijd voordoen.

Van het Nationaal Leger wordt verwacht, dat de organisatie klaar staat om gevraagd en ongevraagd te ondersteunen. Deze grondwettelijke taak is nu nog belangrijker geworden. Het leger zal hierop moeten afstemmen, zonder het beschermen van Suriname, als haar kerntaak, uit het oog te verliezen. President Santokhi vroeg de nieuwe waarnemend bevelhebber om samen met minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie ook aandacht te schenken aan de integriteit binnen het leger.

Kolonel Van Axeldongen neemt het roer over van bevelhebber Roy Kartodikromo, die met verlof gaat en daarop aansluitend met pensioen. Het nieuwe team van Van Axeldongen werd gecompleteerd met de volgende aanstellingen: Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen (Plaatsvervangend bevelhebber); luitenant-kolonel Ashok Jagdew (Commandant Landmacht); luitenant-kolonel Franklin Blokland (Commandant Marine); luitenant-kolonel Petrus Wasimin (Commandant Militaire Politie); luitenant-kolonel Bob Mangal (Chef-staf) en luitenant-kolonel Lea Hynes-Parris (Inspecteur-generaal der krijgsmachten). Luitenant-kolonel Marven Blokland blijft aan als Commandant Luchtmacht.

Hynes-Parris is de eerste vrouwelijk inspecteur-generaal binnen het leger. Het doet het staatshoofd goed om een vrouw in het team te hebben. Het is het vaste voornemen van de regering om meer vrouwen in topposities te krijgen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het vrouw zijn, maar naar de competenties. De nieuwe leiding werd na door het staatshoofd te zijn aangesteld enkele ogenblikken later aan de pers voorgesteld. Dit gebeurde tijdens een persmoment op het ministerie van Defensie, in aanwezigheid van de opperbevelhebber.

PERSBERICHT|CDS

https://unitednews.sr/hynes-parris-is-de-eerste-vrouwelijk-inspecteur-generaal-binnen-het-leger/

 

70.000 KINDEREN IN SURINAME WORDEN SEKSUEEL MISBRUIKT

 

Uit cijfers is gebleken, dat ongeveer 70.000 kinderen in Suriname in de leeftijd van acht tot twaalf jaar, seksueel misbruikt worden. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met verhalen van vrouwen en meisjes die zeggen verkracht, misbruikt, mishandeld en vernederd te zijn.  Er zijn kinderen die lijden onder lichamelijk of geestelijk geweld, seksueel misbruik of verwaarlozing, terwijl zij onder de hoede zijn van hun ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders. Onlangs is zes jaar cel geëist tegen een stiefvader die zijn veertienjarige stiefdochter seksueel heeft misbruikt. De man zou bijna elke avond seksuele handelingen met het meisje hebben gepleegd. Volgens de dader, had het slachtoffer ingestemd met de seksuele handelingen. Niet hij, maar het meisje zou avances hebben gemaakt. Het komt vaker voor dat een dader de schuld legt bij het slachtoffer. Maar of het slachtoffer nu wel of niet heeft ingestemd, doet niet ter zake, feit blijft dat seksuele gemeenschap met een minderjarige strafbaar is, zo simpel is dat.

Waar was eigenlijk de moeder? Werkt zij in de avond? Misbruik op welk vlak dan ook, is nooit goed te praten. De verhalen van geweld tegen vrouwen zijn de afgelopen tijd ook ernstig toegenomen. Je haren gaan recht overeind staan als je leest of hoort, wat sommige vrouwen thuis meemaken.  Keerpunt is van mening, dat de straffen hoger moeten zijn en de sociaal-maatschappelijke gevolgen niet met de mantel der liefde moeten worden bedekt. Kinderen zwijgen vaak over seksueel misbruik. Dat komt meestal omdat ze zich schamen of schuldig voelen.

Doordat zij zwijgen, kan het misbruik soms heel lang doorgaan. Met name op scholen, zouden er daarom vertrouwenspersonen moeten zijn waar het kind naartoe kan stappen.

Ook is het goed om wanneer kinderen plotseling een ander gedrag vertonen, vragen te stellen aan het kind.  Onlangs verscheen in de media, dat seksueel misbruikte kinderen dit jaar nog gebruik kunnen maken van forensische zorg.

De kinderen zullen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gratis sociale begeleiding genieten.

Om de forensische zorg te bieden, moet er nog wetgeving in orde worden gemaakt. Slachtoffers kunnen van DNA-onderzoek gebruikmaken, waardoor de dader sneller kan worden opgespoord.

We zijn benieuwd hoe lang het zal duren voordat De Nationale Assemblee deze wetgeving in orde zal maken, want de wetgeving voor seksueel molest op de werkvloer is sinds 2011 aangeboden, maar tot op heden nog niet behandeld.

https://dagbladdewest.com/2021/03/20/70-000-kinderen-in-suriname-worden-seksueel-misbruikt/

SERENA ESSED ONTKENT CLIËNT FINANCIEEL TE HEBBEN BENADEELD

01/03/2021 08:04 – Gilliamo Orban

Serena Essed zegt in hoger beroep te gaan tegen de berisping die ze heeft gekregen van het advocaten tuchtcollege.

Serena Essed zegt in hoger beroep te gaan tegen de berisping die ze heeft gekregen van het advocaten tuchtcollege. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Advocaat Serena Essed is het niet mee eens dat ze een berisping heeft gekregen van het tuchtcollege in een zaak die gaat over een betaling van achterstallige huur. Een verschrijving op een kwitantie door een medewerker van het kantoor waar Essed werkte, is haar duur komen te staan. In plaats van betaling voor achterstallige huur, is er geschreven betaling voor rechtsbijstand. De verhuurder heeft wel het geldbedrag van 500 euro ontvangen.

“Wanneer er wordt gesteld dat ik geld zou hebben gestopt in mijn zak en daarvoor een berisping heb gehad, is dat niet meer dan een grote leugen en absoluut niet waar. Dat is helemaal niet aan de orde gekomen tijdens de tuchtzaak”, zegt Essed. Hoewel de berisping geen consequenties voor haar beroep heeft, zal ze in hoger beroep gaan.

Zij legt uit dat ze rechtsbijstand geeft aan een cliënt die woningen verhuurt. Ze moet de achterstallige huur incasseren. Eén van deze huurders, een seniorenburger, heeft een dierbare van hem geld gegeven om zijn achterstallige huur te betalen. De achterstand was ongeveer tweeduizend euro.

De ‘gemachtigde’ van de bejaarde man heeft vijfhonderd euro betaald bij het advocatenkantoor. Deze afhandeling is gedaan door een financiële medewerker, die niet de juiste omschrijving van de betaling heeft neergepend. “Wat later bleek is dat de familie van de seniorenburger zich op het standpunt stelde dat die opa het volledige bedrag van tweeduizend euro had gegeven aan de gemachtigde. Echter had die maar vijfhonderd euro betaald, waardoor er nog een openstaande rekening was. De familie heeft aangifte tegen de gemachtigde gedaan bij de politie en hij is hierdoor opgesloten”, vertelt Essed. Zij zegt hiervan niet op de hoogte te zijn.

De kwitantie beweert Essed niet te hebben gezien. “Bij ondernemingen zal de directie niet alle bonnen bekijken van alle kassatransacties”, geeft de advocaat als voorbeeld aan. Er kwamen toen twee zaken aan de orde tussen de familie van de bejaarde man en de inverzekeringgestelde ‘gemachtigde’. Het ging namelijk over de tweeduizend euro. De ‘gemachtigde’ wilde aantonen dat hij ten minste vijfhonderd euro had betaald. “Maar door de verschrijving op de kwitantie kon hij dat niet doen”, zegt Essed. Om die reden heeft hij de advocaat voor het tuchtcollege gedaagd.

Er is beweerd dat partijen Essed probeerden te contacten, maar volgens haar is ze daarmee niet bekend en hebben ze daarvoor geen bewijs. “Het is absoluut niet waar dat mensen zeggen dat ik heb geweigerd zaken te corrigeren en dat is ook niet ter sprake gekomen tijdens de zittingen”, benadrukt de berispte jurist. De ‘gemachtigde heeft volgens haar tijdens de zitting erkend dat de kwitantie is uitgeschreven door een medewerker van het advocatenkantoor. Daarnaast is gebleken en bewezen dat de vijfhonderd euro is betaald aan de verhuurder.

Essed benadrukt evenwel dat ze eindverantwoordelijke is van wat onder meer personeelsleden uitvoeren. “Mede namens het kantoor heb ik mijn verontschuldiging aangeboden aan de gemachtigde voor het deel van verschrijving”, aldus de advocaat.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/03/01/serena-essed-ontkent-cli%C3%ABnt-financieel-te-hebben-benadeeld/VROUW VAN HET JAAR🤔🤔🤔🤔☹😦💥
Dus je speelt een voorbeeldfiguur/ rolmodel,
maar in de praktijk ye Lolobal deng klant wreed..
In de media hebben je het hoogste woord, maar in de kleine kamers komt jullie ware aard naar voren…

Jennifer van Dijk-Silos heeft groot gelijk over normvervaging binnen Surinaamse samenleving

14 februari 2021

De jurist Jennifer van Dijk-Silos heeft groot gelijk met haar opmerking dat er sprake is van ernstige normvervaging binnen de Surinaamse gemeenschap.

Dat het steeds vaker overtreden van de geldende maatschappelijke waarden en normen de normaalste zaak van de wereld is, is evident.

Deze trend is vooral op de verschillende sociale platforms duidelijk zichtbaar.

Het aantasten van de eer en goede naam van privépersonen, politici, politieke partijen en ook bedrijven via fora, waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer schadelijke beschuldigingen, aannames, bedreigingen en complottheorieën is aan de orde van de dag.

Al deze acties blijven veelal zonder gevolgen voor de daders.

Dat laat het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC) zondag aan GFC Nieuws weten.

“Het recht op een privéleven, eer en een goede naam is een grondrecht dat in Suriname haast elk uur van de dag via sociale media wordt geschonden”, stelt het KSVC.

“Onder het mom van recht op vrije meningsuiting worden vooral politici en bekenden in de Surinaamse samenleving dikwijls zonder enige verificatie gecriminaliseerd, belachelijk gemaakt, bedreigd, beledigd en wordt bovendien onherstelbaar reputatieschade toegebracht”, aldus het VrouwenCollectief.

De balans tussen vrije meningsuiting en het recht op eer en een goede naam is totaal zoek in ons land, is de mening van het KSVC.

https://www.gfcnieuws.com/jennifer-van-dijk-silos-heeft-groot-gelijk/

Van dijk- Silos vindt dat onethisch karakter binnen samenleving steeds erger wordt

14 februari 2021

Het onethisch karakter binnen deze samenleving wordt steeds erger”, zo reageert Jurist Jennifer van Dijk-Silos nadat een privéspraakbericht van haar uitlekte.

Van Dijk legt uit dat zij geen interview heeft afgestaan aan de media. Uit goede trouw zou zij na de uitspraak van kantonrechter Rewita Chitterpal in de zaak van Sergio Akiemboto een bericht in een emotionele opwelling hebben verstuurd naar iemand, die vervolgens dat bericht doorstuurde met het noodlottig gevolg.

Van Dijk-Silos die zeer geëmotioneerd was, hecht in deze case weinig geloof in de rechtsstaat. In haar bericht verwerpt zij het vonnis. Volgens haar lijkt dit meer een gevecht tegen de politieke partij waar Akiemboto lid van is, de NDP.

Desgevraagd zegt de jurist aan de STVS dat indien haar uitspraken van invloed zouden zijn op de kwestie van Akiemboto, deze daadwerkelijk een maatstaf zijn voor de rechtstaat in ons land.

https://www.gfcnieuws.com/van-dijk-silos-vindt-dat-onethisch-karakter-binnen-samenleving-steeds-erger-wordt/

Historisch huis Elisabeth Samson officieel verkocht

20/01/2021 05:50 – Audry Wajwakana

Cynthia McLeod (r) tekent als voorzitter van de stichting Elisabeth Samson Huis de notariële akte van verkoop.  

PARAMARIBO – Het geduld is vaak op de proef gesteld, maar na enkele keren uit- en afstel kan stichting Elisabeth Samson Huis zich eindelijk de nieuwe eigenaar noemen van het historische pand aan de Wagenwegstraat 20B. In het notariskantoor Mannes vond dinsdag in alle stilte de (verkoop)ondertekening plaats van de notariële akte door bestuursleden van de stichting en minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer, die de overheid vertegenwoordigde.

Cynthia McLeod, voorzitter van de stichting Elisabeth Samson Huis, is dankbaar. “We voelen ons opgelucht dat de ondertekening eindelijk een feit is. We beseffen dat we heel veel verantwoordelijkheid op ons hebben genomen en hopen dat de Surinaamse gemeenschap ons hiermee zal helpen”, klinkt het enthousiast in gesprek met de Ware Tijd.

Vanwege de strenge coronamaatregelen hebben partijen (de stichting en het ministerie) ervoor gekozen om zonder al te veel ruchtbaarheid de ondertekening bij het notariskantoor te doen. De stichting heeft het pand van de Surinaamse overheid gekocht voor SRD 4.265.960,75. De koop is mogelijk gemaakt na een donatie van een half miljoen euro door de Nationale Postcode Loterij in Nederland in 2019.

Dat de verkoop zo lang heeft geduurd, komt volgens McLeod doordat de notaris eerst “een hypothecaire recherche” moest verrichten van het monumentaal pand bij de hypotheekbewaarder van het Managementinstituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis). Er is daarbij wettelijk bepaald dat de regels waaraan een eigenaar zich moet houden bij de aankoop van een monumentaal pand meegenomen moeten worden. Dit heeft wat tijd in beslag genomen en ook de coronapandemie zorgde voor stagnatie, omdat de kantoren niet optimaal opengingen.

Nu de aankoop van het gebouw een feit is, zegt McLeod dat de stichting al in het eerste kwartaal van dit jaar start met de restauratie. Voor die werkzaamheden zal er eerst een restauratiedossier moeten worden opgesteld. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur, waaronder monumentenzorg valt, is belast met de goedkeuring van het restauratiedossier. De kosten voor de renovatie van het gebouw zijn begroot op ruim 310.000 US dollar en de restauratie zal volgens planning elf maanden duren. “De fondsen hiervoor zijn aanwezig door giften van de Nationale Postcode Loterij en enkele Surinaamse bedrijven”, laat de stichting in een persbericht weten.

Echter, er is nog één miljoen US dollar nodig voor de verdere afbouw. De stichting hoopt dit bedrag de komende periode via internationale organisaties, die het behoud van erfgoed ondersteunen en particuliere donateurs, binnen te halen. Na de algehele restauratie wordt de begane grond als eerst ingericht naar de tijd van 1742, zoals Elisabeth Samson het huis in dat jaar liet bouwen en inrichtten. Het verhaal over deze markante figuur uit de Surinaamse geschiedenis zal hierbij worden verteld worden.

Elisabeth Samson (1715-1771) was volgens het archiefonderzoek van McLeod in de achttiende eeuw, de eerste zwarte vrouwelijke miljonair van de Amerika’s en ook de eerste zwarte vrouw die na veel tegenstand van het toenmalige koloniaal bestuur met een blanke man trouwde. McLeod die het boek ‘De Vrije Negering Elisabeth’ schreef, geeft aan dat Samson van grote betekenis kan zijn voor de huidige Surinaamse samenleving en de Afrikaanse diaspora.

De historische vrouw is een inspirerend voorbeeld van daadkracht en doorzettingsvermogen. Het is dankzij dit verhaal dat er zowel vanuit Nederland als in de Verenigde Staten grote belangstelling is voor Samson. De stichting verwacht dat het gerestaureerd huis een grote toeristische trekpleister wordt en een fraaie afsluiting zal vormen van Paramaribo’s Unesco Wereld Erfgoed-driehoek.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/20/historisch-huis-elisabeth-samson-officieel-verkocht/

Essed Vrouw van het Jaar 2020

Publicatie datum: 05 jan 2021 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Serena Essed kennen wij voornamelijk als advocaat en politica. Haar publieke optreden heeft geleid tot de benoeming van Vrouw van het Jaar 2020, een jaar vol verrassende dynamiek. Toch was de uitverkiezing voor de juriste een verrassing. Haar eerste reactie is dan ook dat elke vrouw in Suriname een belangrijke rol vervult in de samenleving. “Wij vervullen meerdere rollen in de samenleving en daarom vind ik het een grote eer.” Zij benadrukt in het bijzonder de niet te onderschatten rol van alleenstaande moeders in deze harde tijd. Ook voor de getrouwde vrouwen, die hun taken vervullen binnen het gezin en daarbuiten, heeft Essed niets anders dan lof. “Ik denk aan de vrouwen die moeten studeren en zij die meerdere banen hebben om het huishouden te kunnen doen, maar ook de vrouwen met hoge functies. Het is heel bijzonder en daarom voor mij een bijzondere eer om de titel te dragen.”

Apintie

Voor Harold Gessel was de uitverkiezing voor Essed de juiste keus. “Ieder jaar presenteren wij in de Golden top 50 ook de populariteitspoll. Een onderdeel daarvan is de verkiezing van man en vrouw van het jaar. Om de vrouw in het algemeen op een voetstuk te plaatsen, heeft Apintie dit jaar geen man, maar slechts de Vrouw van het Jaar gekozen. “Serena Essed is een vrouw met een geweldige persoonlijkheid. Een inspiratiebron voor jongeren. Een wandelende encyclopedie. Wanneer Serena spreekt hangt men aan haar lippen. Met haar haarscherpe juridische analyses en feilloze richtlijnen ter herstel van onze economie heeft zij zich danig in de kijker gespeeld. Kortom het volk is gek op Serena”, besluit Gessel. Ook de directeur van Apintie, Charles Vervuurt, merkt op dat hij de benoeming een goede keus vindt.

Rolmodellen

Essed zelf benadrukt dat ze nooit de persoon zou kunnen zijn die ze vandaag is zonder de ondersteuning van haar rolmodellen, waaronder haar moeder als grootste rolmodel, Jennifer Wolff, en grootmoeder Ursula Wolff-Starke. “Mijn oma heeft gedemonstreerd dat je van je passie je werk kan maken en barrières kan doorbreken door rond haar 60ste haar onderneming te starten -Wolff Catering Services- en tegelijkertijd de rol van moeder en oma in het gezin kan vervullen. Een echte ‘boss lady’ merkt Essed op. Zij dankt al die personen die daarin een rol hebben gespeeld en noemt binnen de familie nog haar tantes Mariska Wolff, Ivy Wolff en Evie Sopawiro-Bhaggan. “Buiten de familie vormen als bron van inspiratie Carol Baal, die als advocaat de patroon was van Essed en momenteel haar zakenpartner is. Ook noemt zij ondernemer tevens kapster Nicole Fung A Loi-Simson in deze rij. Maar ook de buurvrouw die als een soort familie is, dankt Essed.

De juiste begeleiding

Essed benadrukt dat wanneer personen op de juiste manier worden begeleid de potentie die in de persoon zit, tot uiting komt. “Een plantje in de juiste aarde zal bij de juiste verzorging groeien, en het zal uitdrogen als het nooit water krijgt”, illustreert Essed. “Dromen kunnen werkelijkheid worden, alles is mogelijk. Ik kom uit een volksbuurt.” Essed put kracht uit haar geloof. “We moeten blijven geloven in de toekomst. Als we ons allemaal inzetten, gaat het goed met het land en als het goed gaat met het land dan gaat het ook goed met ons.” Afsluitend zegt Essed dat zij bovenal God dankbaar is voor de begeleiding gedurende haar hele leven.

Presentatrice KAAK

Recentelijk is Essed ook te zien als medepresentatrice van het tv-programma KAAK op RBN, waarover zij opmerkt het als een eer te zien. Zelf heeft zij jaren naar het programma gekeken, waarvan zij heel veel heeft geleerd. Om het dan nu samen met Faried Pierkhan te mogen presenteren, noemt zij bijzonder. “Hij is heel ervaren in dit vak.” Essed hoopt op deze manier verder haar bijdrage te kunnen leveren.

RB

https://surinamenieuwscentrale.com/content/essed-vrouw-van-het-jaar-2020

JUSTITIE GAAT STRAFBARE FEITEN SOCIAL MEDIA HARD AANPAKKEN

Dec 27, 2020

Foto: Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

De sociale media platformen draaien de laatste tijden op volle toeren. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan Covid-19. De samenleving is gedwongen in huis te blijven, waardoor de sociale media verworden is tot een platform om in contact te kunnen blijven met de buitenwereld.

De vrijheidsbeweging van de samenleving zorgt voor veel irritatie. Facebook, Instagram en andere sociale media worden gezien als een uitlaatklep. De keerzijde van de medaille is dat er ook veel onverdraagzaamheid, pesterijen en laster plaatsvindt. Justitie zal hard optreden tegen mensen die op de sociale media zich misdragen en strafbare handelingen plegen.

“Ook criminelen maken gebruik van deze mogelijkheden en niet zelden worden slachtoffers op social media gespot. Het gebruik van social media leidt uiteindelijk tot misbruik, waardoor verschillende vormen van strafbare feiten aan de orde komen”, zegt minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Sinds Covid-19 op 13 maart werd geregistreerd in Suriname is er sprake van een toenemende sociale ontwrichting. Ontspanning kan niet meer zoals dit het geval was daarvoor. Interactie en contact met familie, vrienden en collega’s is ook sterk gereduceerd. “Door de maatregelen, die nu al bijna een jaar van kracht zijn en onze bewegingsvrijheid drastisch beperkt is, onze sociale contacten gereduceerd zijn, diverse restricties voor betreden van bedrijven, winkels, horeca, poliklinieken, et cetera, zijn wij als mens onverdraagzamer geworden. We zijn ongeduldig, en bovendien zijn onze sociaalmaatschappelijke en budgettaire mogelijkheden verminderd. We raken sneller geïrriteerd en reageren dit af op onze omgeving met alle gevolgen van dien”, zegt Amoksi. Justitie zal daar waar nodig optreden om te voorkomen dat de grens van het toelaatbare wordt overschreden, met name op de sociale media.

https://unitednews.sr/justitie-gaat-strafbare-feiten-social-media-hard-aanpakken/

Advocaten Hoefdraad worden gecriminaliseerd

De advocaten Lalji en Dubois na de zitting. Foto: Suriname Herald

De advocaten van ex-minister Gillmore Hoefdraad worden gecriminaliseerd, omdat zij hem juridisch bijstaan. Murwin Dubois, een van de advocaten van Hoefdraad, legt uit dat het uitgangspunt van de strafwetgeving is dat eenieder onschuldig is totdat schuld is bewezen. Hij, Irene Lalji en Frank Truideman treden op als de raadsmannen van Hoefdraad, die verdacht wordt van oplichting, verduistering en het overtreden van de Anticorruptiewet.

“En daarvoor worden we gecriminaliseerd. We worden kapotgemaakt en beledigd,” zegt Dubois. Dit gebeurt voornamelijk op social media platformen, in het bijzonder op Facebook. Hij maakt duidelijk dat de advocaten hun bijdrage leveren om te doen vaststellen, dat ze alles gedaan hebben om de belangen van hun cliënt zo goed als mogelijk te behartigen wanneer het moment is aangebroken om de schuld of onschuld vast te stellen. De advocaat is van oordeel, dat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat zij slechts hun werk doen en men aan karaktermoord doet.

“Men moet eerst gaan realiseren dat we geen loyalisten zijn van politieke partijen en eerst mensen zijn,” zegt Lalji die onlangs beledigd is op Facebook. Ze maakt duidelijk dat het Wetboek van strafrecht en strafvordering en andere wetten niet door de advocaten zijn geschreven. Integendeel is het de wetgever die deze wetten heeft gemaakt.

Het is een juridisch spel dat het Openbaar Ministerie (OM) een dagvaarding uitbrengt en advocaten op de dagvaarding hun excepties mogen opwerpen. Het is dan de rechter die in alle objectiviteit al deze verweren en wat het OM naar voren heeft gebracht een beslissing neemt. “We hebben met z’n allen gekozen voor een rechtstaat. In een rechtstaat zijn ook de overheid en advocaten gebonden aan wat in de wet staat,” zegt Lalji.

Ze legt verder uit dat van een advocaat verwacht wordt, dat die zijn werk naar behoren doet net als hoe dat verwacht wordt van bijvoorbeeld een interieurverzorger en ambtenaar. Een advocaat legt een eed af om elke zaak die ze in gemoede kunnen verdedigen zullen aannemen en rechtvaardig zullen achten.

Het advocatenteam ziet het als zijn taak om gebruik te maken van alle mogelijkheden die het Wetboek van strafvordering hen biedt. “Er is daar niets verkeerds aan,” legt Lalji uit. Ze hoopt dat de gemeenschap dit kan beseffen.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/27/advocaten-hoefdraad-worden-gecriminaliseerd/

Voorstel om in Suriname lange celstraffen op te leggen bij belediging via sociale media

Er moeten lange celstraffen en hoge boetes worden opgelegd aan personen in Suriname die via sociale media anderen doelbewust beledigen of hun goede imago beschadigen.

Ons land zou daarvoor de wetgeving kunnen aanpassen aan de tijd waarin wij nu leven. Sociale media wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven en veel personen hun opinie wordt grotendeels door de informatie op deze platforms gevormd.

Dat laat het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC) aan GFC Nieuws weten.

Het KSVC is van mening dat er de laatste jaren een wildgroei is ontstaan van desinformatie op het internet. Dat kan in veel gevallen ook schadelijk zijn voor individuen. Onder meer wordt er vaak met opzet reputatieschade toegebracht door kwaadwilligen.

“Elke gek kan tegenwoordig via de sociale platforms een rivaal beschadigen door grove leugens te verspreiden via een nep account. De overheid lijkt momenteel heel weinig hiertegen te kunnen doen. Maar een klein percentage daders wordt geïdentificeerd en aangepakt”, stelt het VrouwenCollectief.

“Het beste is om lange celstraffen en hoge boetes op te leggen aan deze internetcriminelen en ook de opsporingsmethoden te verbeteren. De informatievoorziening zal de komende jaren steeds meer gaan lopen via het internet en wij moeten als land daarop inspelen. Burgers moeten meer bescherming krijgen”, aldus het KSVC.

Verschillende landen zijn bezig hun wetgeving op dit vlak te verscherpen. Onder meer Australië heeft recent veel strengere wetten doorgevoerd.

https://www.gfcnieuws.com/voorstel-om-in-suriname-lange-celstraffen-op-te-leggen-bij-belediging-via-sociale-media/

Snoepreisjes Surinaamse ministers, DNA- leden en hoge ambtenaren stopzetten en kiezen voor Zoom Meetings

Een groot deel van de geldverslindende snoepreisjes van Surinaamse ministers, DNA- leden en hoge ambtenaren naar het buitenland kunnen na de coronapandemie stopgezet worden.

De buitenlandse reizen kosten de staat Suriname op jaarbasis ettelijke miljoenen Amerikaanse dollars die veel beter besteed kunnen worden ten gunste van de in financiële nood verkerende bevolking.

Bovendien brengen de overgrote meerderheid tripjes buiten Suriname om vergaderingen bij te wonen, niet of nauwelijks voordelen voor ons land met zich mee.

Dat zegt het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC) aan GFC Nieuws.

Volgens het collectief kunnen de meeste vergaderingen via Zoom Meetings worden afgewerkt. Een reis naar het buitenland is in deze nieuwe digitale periode beslist niet altijd noodzakelijk.

Soelijem Atmo van het KSVC laat weten dat er ook in het buitenland plannen zijn om meetings voortaan zo veel als mogelijk digitaal te organiseren. Reizen kost veel geld terwijl er via Zoom enorm veel kosten bespaard kunnen worden.

“Het sturen van grote delegaties naar het buitenland kost Suriname nodeloos miljoenen aan tickets- vaak businessclass- dure 5-sterren hotels en daggelden die aan politici worden uitgekeerd in buitenlandse valuta”.

“Het is gelet op de penibele economische toestand in Suriname beslist niet meer verdedigbaar dat politici en hoge ambtenaren na de coronaperiode weer nodeloos op reis gaan terwijl de meetings via de digitale route kunnen lopen”, aldus het standpunt van het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief.

https://www.gfcnieuws.com/snoepreisjes-surinaamse-ministers-dna-leden-en-hoge-ambtenaren-stopzetten-en-kiezen-voor-zoom-meetings/

Moeder uit Paramaribo die 72- jarige zakenman in huis ontvangt voor gemeenschap met haar tienerdochter krijgt kritiek

13/12/20- Een alleenstaande moeder uit Paramaribo die het in financieel opzicht erg slecht heeft en regelmatig een 72- jarige Nickeriaanse kapitaalkrachtige zakenman toelaat in haar huis om geslachtsgemeenschap te hebben met haar tienerdochter, krijgt hevige kritiek.

De dochter van 19 jaar oud ontvangt de ondernemer in haar slaapkamer terwijl de moeder thuis is en na de seksdaad zelfs zorgt voor een warme maaltijd en koude drank voor de rijke gast uit het rijstdistrict.

 

Het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC) vertelt zondag aan GFC Nieuws dat ze, ondanks het een privékwestie is en er geen sprake is van een strafbaar feit, geen enkel begrip kan opbrengen voor de handelingen van de moeder.

Het KSVC is bezorgd over de opvoeding die sommige alleenstaande moeders in ons land hun jonge kinderen geven.

“Wij hebben de indruk dat er alleenstaande moeders in Suriname zijn die hun dochters al in de pubertijd instrueren om op latere leeftijd hun lichaam of charmes te misbruiken om zo geld te incasseren van mannen. Een seksrelatie zou gebaseerd moeten zijn op liefde, niet op geld. Dat moet ook aan onze kinderen geleerd worden”.

“Het valt ons op dat er in gezinnen zonder een sterk vaderfiguur, zaken op dit vlak helemaal scheef gaan”, stelt het KSVC.

Het VrouwenCollectief ziet graag dat opvoeders/ouders zich meer gaan richten op goede normen en waarden.

 

“Dat de moeder van deze tiener zonder schaamte opschept bij haar kennissen dat haar dochter “gaat” met deze rijke man en zelfs kleine details prijsgeeft, alsof het iets is om trots op te zijn, spreekt boekdelen”.

“Wij vrouwen zouden veel feller tegen dergelijke onbetamelijke handelingen moeten ageren, vooral wanneer het om jonge meisjes gaat”, aldus het kennelijk erg conservatieve Surinaamse VrouwenCollectief.

https://www.gfcnieuws.com/moeder-uit-paramaribo-die-72-jarige-zakenman-in-huis-ontvangt-voor-gemeenschap-met-haar-tienerdochter-krijgt-kritiek/

DDB HEEFT NOG MEER BLOED AAN ZIJN KLAUWEN...


ARTIKEL VAN MELINDA NIJBROEK-GOODING

Schendingen van Mensenrechten
Soms wanneer je iets niet elke keer maar wil beleven..Je het een plekje probeert te geven..Je gaat door met het leven..maarrr..ergens blijft er iets knagen…omdat je weet..het is nooit opgelost…in de doofpot gestopt.
Voor jezelf zeg je dan…ik wil het laten rusten..ik wil niet meer..en je weet..je hebt t opgedragen aan de Heer.. Dat jij t wil laten rusten..ok…maarr dat t niet zo werkt in de Kosmos…dat wist ik al…maar nu nog meer. Nu ben ik er 100 % zeker van dat ook mijn vader Inspecteur Gooding ook zijn Rust nog niet heeft gevonden. Dat merk ik aan mezelf en aan degenen die heel dicht bij m stonden en wat er nu door ons heen gaat. En dat zolang t Recht niet zn beloop heeft gehad en zolang degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn niet berecht worden/ aan het licht worden gebracht er altijd ergens wel die steek zal zijn.
Herman Gooding – De moedige politie-inspecteur die niet naar huis terugkeerde
In de nacht van 4 op 5 augustus 1990, Is Herman Gooding door militairen nabij het monument voor de gevallenen aan de Waterkant, in the line of duty, doodgeschoten. Aanleiding tot de moord op de politie-inspecteur en de beschieting van het hoofdbureau van politie is de aanhouding van een militair in een dancing in Paramaribo. Hierna heeft een aantal militairen twee politie-agenten gevangen genomen na hen te hebben klemgereden. Gooding ging naar het Fort Zeelandia, het hoofdkwartier van de Militaire Politie (MP) om opheldering te vragen over de arrestatie van de twee agenten. — De waarnemend commandant van de MP, Cliff Ganpat, eiste de vrijlating van de aangehouden militair en dreigde met een aanval op het hoofdpolitiebureau. Gooding zei dat de arrestant niet vrijgelaten kon worden omdat er een onderzoek was ingesteld. Nadat Gooding het Fort Zeelandia had verlaten werd zijn voertuig tot stoppen gedwongen. Gooding werd er uit gesleurd en door zijn hoofd geschoten.
Herman Gooding onderzocht de betrokkenheid van militairen bij de moord op Marrons in Moiwana ( 29 november 1986). Tientallen bewoners van het dorp Moiwana, onder wie zwangere vrouwen, ouderen en kinderen, zijn in koelen bloede doodgeschoten. De massamoord vond plaats tijdens de Binnenlandse Oorlog tussen het Nationaal Leger o.l.v. D. Bouterse en het Jungle Commando o.l.v. Ronnie Brunswijk. Hij bemoeide zich ook met de vondst van een enorme partij drugs in Moengo. In het COPA-drugsdossier (COlumbia-PAramaribo) beweert een ex-lijfwacht van Bouterse dat de Bouterse betrokken was bij het terughalen van een partij drugs uit een politiebureau. Gooding had de partij toen in beslag genomen. Ook en vooral deze MOORD op Herman Gooding nu..30 jaar geleden heeft Bouterse op zijn naam. Op de een of andere wijze is dit land door de knieen gegaan voor een moorddadige zichzelf noemende ‘ptjieng ingie boi’.
Als kind van een jaar of 12 jaar heb ik hetzelfde mogen meemaken wat deze man pas terug heeft geuit…alleen was dat toen tegen me vader…woorden die ik me heel goed kan herinneren dat hij m helemaal thuis komt ophalen. Mijn vader had geen angst…toen we samen op vakantie gingen t jaar daarop..wij met zn 2..ondanks de onrust in t land..wij kinderen die onder politie begeleiding naar school moesten…ondanks vaker bedreigingen naar hem toe…ik was er zelf bij…dat er in Nederland..alles hem werd aangeboden..en de zekerheid dat hij daar veilig was..dat hij daarvoor heeft bedankt en gezegd..Hij Gaat Terug Naar Zn Land..Hier Hoort Hij Thuis. En ja…Voor Dit Land Heeft Hij Ook Zn Leven Gegeven…Hij Wist Dat Hij Dood Zou Gaan..Hij Wist Dat Hij Op Die Doden Lijst Stond.
En toen ik 14 jaar was…gebeurde waarvoor wij als kind al vreesde. Als kind wou ik het laten rusten ja….na al die jaren dat ik in Ned gewoond had..voelde ook ik dat ik terug moest ja. En ik leef nu ook in die samenleving waar ik er zo vaak mee geconfronteerd raak..dat ik nu ook weet..dat er een eind aan moet komen en meer en meer merk ik de kracht van t Universum dat t Recht zeker zn Beloop zal hebben.
Onze Samenleving moet beseffen dat Straffeloosheid beschouwd wordt als de belangrijkste factor in het chronisch herhalen van Mensenrechten Schendingen en dat het slachtoffers en hun naasten volledig weerloos laat. De inmiddels overleden moeder van Inspecteur Gooding..zij heeft niet kunnen weten wie de moordenaars van haar zoon waren omdat de rechtsstaat niet functioneerde.Alleen wanneer de rechtsstaat functioneert zonder aanziens des persoons..zullen wij pas een Rechtvaardige Samenleving kunnen opbouwen..waar een ieder gelijk is voor de Wet. Maar zolang men door middel van allerlei foefjes de hete aardappel in de ijskast probeert te bewaren..zal ons volk nimmer in Vrede en Harmonie leven..omdat het gevaar voor herhaling van MensenRechtenSchendingen evident is.

Gestolen miljoenen van het Surinaamse volk moeten teruggehaald worden bij corrupte politici

 11/12/20-

De door corrupte politici gestolen miljoenen die toebehoren aan het Surinaamse volk moeten met de meeste spoed door de Staat teruggevorderd worden.

De regering Santokhi- Brunswijk moet alle mogelijke nationale en internationale instanties aan het werk zetten om de gelden terug te laten vloeien in de staatskist die is kaalgeplukt.

 

Het kan niet zo zijn dat grote delen van de gemeenschap momenteel in armoede moeten “creperen” en diegenen die door ernstige malversaties binnen de politiek  binnen een dag miljonair zijn geworden languit en ongestoord kunnen gaan snurken in hun hangmat.

Dat zegt het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC) vrijdag aan GFC Nieuws.

Volgens het VrouwenCollectief heeft de Surinaamse president Chan Santokhi tijdens een persconferentie enkele maanden geleden, glashelder en expliciet uitgelegd dat er miljoenen uit onze staatskist zijn gestolen.

“Maar tot op heden is er nog geen cent teruggevorderd. Er zijn mogelijk tientallen miljoenen buitenlandse valuta gesluisd naar buitenlandse geheime rekeningen”.

“Het zou de regering sieren om desnoods in samenwerking met buitenlandse deskundigen en organisaties veel meer actie te ondernemen om zo onze gelden terug te halen. Het zijn de miljoenen van het volk, miljoenen van ons. Wij willen ons geld terug”, aldus het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief.

https://www.gfcnieuws.com/gestolen-miljoenen-van-het-surinaamse-volk-moeten-teruggehaald-worden-bij-corrupte-politici/

Bloemen voor slachtoffers bij Mensenrechtenmonument

10 Dec, 2020, 22:39

foto
 Elk jaar weer, op 10 december, wordt door de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede bloemen gelegd bij het Mensenrechtenmonument aan de dokter Sophie Redmonstraat. (Foto’s: René Gompers) 

In Suriname wordt de Dag van de Mensenrechten bij het monument van Gerechtigheid en Vrede herdacht. Een man legt een bosje bloemen bij het monument. Daarna salueert en stapt hij af als een soldaat. Hij en enkele andere personen, zoals nabestaanden van de Binnenlandse Oorlog en de 8 decembermoorden, hebben bloemen en kransen gelegd bij het monument “ter nagedachtenis van alle slachtoffers die gevallen zijn in Suriname door schending van mensenrechten vanaf 25 februari 1980.”

Het monument is voor alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen, benadrukt  Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. Zij somt enkele gevallen op. Kinderen wier recht op behoorlijk schoolvervoer wordt beknot, voor mensen met een beperking is er niet eens openbaar vervoer geregeld. Slachtoffers van roekeloos rijgedrag, huiselijk geweld, misbruik en mishandeling. Het recht van de consument op betaalbare goederen wordt beknot door de prijzen die ongecontroleerd blijven stijgen. Een slecht verzekeringssysteem in de gezondheidszorg die kwetsbaren in meer problemen zet.

Ook dit jaar roept Goede de regering op om de mensenrechtenschendingen vanaf 25 februari 1980, de dag waarop militairen onder leiding van Desi Bouterse een coup hebben gepleegd, te blijven onderzoeken, om de daders op te sporen en te berechten én om de slachtoffers en nabestaanden te compenseren. De lijst van slachtoffers is erg lang. Het begint met de mannen die zijn omgekomen op de dag toen een coup door militairen werd gepleegd. Daarna volgen de 15 mannen vermoord op 8 december 1982. De 39 vrouwen (ook zwangere), mannen en kinderen die in het dorp Moiwana zijn vermoord door militairen van het Nationaal Leger. De standrechtelijke executie van sergeant Wilfred Hawker, liggend op een brancard.
 

Ook worden herdacht de doodgeschoten politieagenten van Tamanredjo in 1987. De doden en slachtoffers van zinloos geweld tijdens de Binnenlandse Oorlog. De militairen die “vielen van rijdende trucks, of doodgingen aan een zonnesteek of levend werden begraven.” De 7 mannen van Atjoni die eerst hun eigen graf moesten delven en daarna werden doodgeschoten. Inspecteur Herman Gooding, vermoord en achtergelaten aan de Waterkant in 1990. De 3 Inheemsen die op Apoera tijdens een ‘reconstructie’ van de aardbodem zijn verdwenen. De moord op twee lijfwachten van Ronnie Brunswijk in wat nu het DNA gebouw is.

De moeder van een van de vermoorde lijfwachten is elk jaar aanwezig bij de herdenking. Zij geeft wederom aan nog steeds te wachten op gerechtigheid. Goede geeft aan dat het bij de genoemde gevallen gaat om schendingen van het recht op leven en het recht op een eerlijk proces door een onafhankelijke rechter. Zij merkt op dat Bouterse gebruik maakt van zijn recht om in verzet te gaan tegen een vonnis van 20 jaar gevangenisstraf tegen hem “maar dat hij tijdens zijn regeerperioden tientallen mensen dat recht heeft ontnomen en zonder enige vorm van proces zijn vermoord.”

Er zijn nog meer schendingen zoals van het recht op een goed bestaan en communicatie, haalt Goede aan. De organisatie vraagt de regering om de minst draagkrachtigen nog meer tegemoet te komen. Om onder andere eindelijk een minimum loon vast te stellen. “Wij kijken uit naar een duidelijk beleid en duidelijke communicatie met heel veel uitleg en herhalingen in alle talen,” geeft Goede aan.
 
René Gompers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *