DE REDE ZET HET SLAAFSE DENKEN OP GROTE AFSTAND.

Auteur: A. Fernald

Mijn stelling: het gaat niet om kwantiteit( slaafse/katibo denkers) maar om kwaliteit( de rede) 

Het slaafse denken is een overlevering vanuit de koloniale periode. Logish is dat deze periode veel haatgevoelens kende. Er werd terecht vanuit de emotie een verbinding gezocht om met de rede een Marronoorlog te starten tegen de onderdrukkers. Met het verstand is de marron bevrijd. Met het verstand, de rede heeft ook Nelson Mandela stand gehouden. Daarom volgen wij onze lijn van onze geschiedenis, die een heroische is en op 25 mei wederom is bevestigd door het slim stemmen van ons volk.

Met de revolutie is het oude koloniale slaafse denken wederom geintroduceerd, en zodanig dat brainwshing fundament werd van hun overleving. Surinamers waren hun vrijheid kwijt. Maar wie niet vrij is kan zichzelf ook niet ontwikkelen. Niets voor niets heeft Nelson Mandela gezegd dat ontwikkeling de enige weg naar vrijheid is. Voor Suriname heeft 40 jaren onvrijheid gewoed en wij vieren nu de vrijheid van denken in het beschermen van onze democratische rechtsorde. Onze Marron voorouders hebben het stokje van de rede doorgegeven aan onze huidige bevrijders die op 25 mei grandioos het katibo denken op afstand hebben gezet. Suriname heeft een duidelijke omslag en inhaalslag gemaakt op wereldniveau omdat geen enkel land ooit is ontwikkeld vanuit de onderbuik gevoelens. De denkers hebben Suriname wederom veroverd volgens de lijn van onze geschiedenis en zoals voor onze voorouders bezongen in ons volkslied. Er is geen land ter wereld die met foefjes en trucjes ontwikkeling heeft gebracht. Daarom moeten wij lezen en studeren, kennis vergaren om mee te kunnen doen in de wereld. Onderzoeksjournalisten zijn in dit stadium van overgang een absolute must. Wij willen en mogen geen genoegen meer nemen met dorpsdenken in gedachte nemend de uitspraak van ons staatshoofd: “Deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezing,”  daarom gaan we duurzame, structurele en fundamentele maatregelen moeten treffen om de economie te herstellen, om rust te brengen in alle sectoren, zodat stabiliteit komt en de economie weer gaat groeien”. (Het oorspronkelijke citaat van James Freeman ClarkeAmerikaans theoloog 1810-1888 is: ” A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation”.). 

De hetze tegen de PG,(…en de pg, die zal alles wat in zijn vermogen ligt, gebruiken om mij een hak te zetten nadat ik kritiek heb geleverd op zijn beleid” zegt Raoul Hellings)  de cartoon van Ronnie Brunswijk en zijn uitspraken alsof Surinamers tegen een Marron ex-DNA-voorzitter en vice-president zijn hebben het rascisme en de verdeeldheid ingeluid en de weg vrij gemaakt voor de “BLACK LIVES MATTER-BOUTISTEN” in Suriname.(  Het is overduidelijk hoe de beweging van black lives matter politiek misbruikt wordt in Suriname en in de wereld. De achtergestelde zwarte groeperingen hebben al lang geen grip meer op hun eigen gerechtvaardigde beweging omdat politici wereldwijd scoren over de ruggen van de zwarten die politiek niet georganiseerd zijn. De beweging bloedt doodt maar de politici scoren. Surinamers zijn slim genoeg en daarom gaan wij verder op de weg van de rede want wij willen niet misbruikt worden. Hoezeer de NDP ook probeert om ons tegen elkaar uit te spelen met haar koloniaal denken van de verdeel-en heers politiek nu met black lives matter. De rede heeft de slaafse onderdanigheid verslagen op 25 mei en dat betekent dat de NDP nooit meer voet aan wal zal krijgen in Suriname. Rascisten die de onderbuik bespelen houden elke ontwikkeling tegen, al 40 jaren. Nu is de tijd van de rede aangebroken, het verstand dat redding zal brengen voor ons geliefd Suriname. Wij willen geen Guyanese toestanden in Suriname, maar de NDP forceert alles in de richting van geweld. Geweld in 1980 met een zogenaamde revolutie die niets heeft opgeleverd voor ons volk, geen enkele productie maar meer afbraak. Het geweld van de binnenlandse oorlog heeft ook geen nationale ontwikkeling gebracht. Nu het verstand heeft overgenomen is de NDP in rep en roer omdat zij steeds kleiner wordt, geen kader heeft en geen visie heeft om een land te besturen, laat staan te ontwikkelen.  Hun black lives matter beweging moet koste wat kost de NDP er weer bovenop gaan helpen, want als alle “blaka mangs” bundelen dan denken zij dat politiek om te kunnen zetten in zetels en zo weer aan de macht te komen om verder te gaan met zwarte onderdrukking van een multiculturele samenleving. Maar de rede geeft hen geen kans hiertoe. Surinamers bundelen nu op basis van verstand, en niet op basis van etniciteit. Onze toekomst ligt in ons denken, ons gedrag van eigen waarde en zelfverzekerdheid. Onze instelling en de keuzes die wij maken is een moderne wat zich aanpast aan ons karakter van een vreedzaam volk. Onze mentaliteit is langzaam aan het veranderen.Wij willen niet terug naar het slaven denken van minderwaardigheid en onderdanigheid. Nelson Mandela heeft ons geleerd dat wij zelf de oorzaak zijn van ons eigen lijden als wij weigeren te denken en te lopen achter gevoelens van pijn vanwege onze slaven achtergrond en achterstand. Aan onze achterstand kunnen wij zelf wat aan doen omdat wij zelf debet zijn aan de kansen die wij telkens weer voorbij laten gaan. Wie zichzelf niet ontwikkeld, foute keuzes maakt, in prive en in de politiek, die zal merken dat hij niet vooruit komt en de schuld dan niet bij zichzelf zoekt maar overgaat tot het “a no mi” denken en “neks no fout” denken. Suriname wil van dit denken af, niettegenstaande wat de NDP ook doet om ons in dit denken te houden. Black lives matter is daarom ook gedoemd om te mislukken omdat het valse politieke doelen in zich herbergt.

Mevr. A. Fernald

(afernald34@gmail.com)

Faried Pierkhan doet aangifte tegen Raoul Hellings

Publicatie datum: 17 sep 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Door directeur Faried Pierkhan van Fafam Publishing NV als uitgever van Dagblad Suriname, is een klacht gedeponeerd bij de procureur-generaal (pg) tegen Raoul Hellings, inspecteur van politie bij het Korps Politie Suriname. Door Hellings wordt via zijn Facebookpagina een bericht verspreid, waarbij ver bezijden de waarheid wordt beweerd dat Pierkhan adviseur is van de president tegen een betaling van SRD 25.000 per maand. Pierkhan stelt daadwerkelijk adviseur te zijn van de president, maar pro Deo. Hij ontvangt geen cent salaris, schadeloosstelling, vervoerstoelage of enige andere vorm van vergoeding.

Door deze lasterlijke en ongefundeerde aantijgingen van Hellings, ondervindt Pierkhan erg veel last en hinder in zijn beroepsaangelegenheden en vroeg hij de pg een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen Raoul Hellings, en de daartoe geëigende maatregelen tegen hem te nemen, zodat dit ongewenst en strafwaardig gedrag van hem tot het verleden gaat behoren.

Inmiddels is Pierkhan al verhoord door de afdeling Onderzoek in Politiezaken en verwachtbaar is dat Hellings binnenkort zal worden verhoord.

Hellings, die de bui al voelt hangen, reageert via zijn Facebook-account en beweert dat hij “Pierkhan op de korrel heeft genomen en de pg, die zal alles wat in zijn vermogen ligt, gebruiken om mij een hak te zetten nadat ik kritiek heb geleverd op zijn beleid”. Het komt niet bij Hellings op dat hij niet ongestraft iemands naam door het slijk kan halen. In plaats van te corrigeren, doet hij hetzelfde met de pg.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/faried-pierkhan-doet-aangifte-tegen-raoul-hellings

SPB-VOORZITTER VINDT NOG STEEDS DAT REGERING PG MOET AANSPREKEN.

1SPB-voorzitter vindt dat regering pg moet aanspreken1‘Procureur-generaal voert racistisch beleid’

Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), blijft bij zijn standpunt dat er een racistisch beleid gevoerd wordt vanuit het Openbaar Ministerie en met name procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday. “Op basis van de beslissingen die worden genomen in soortgelijke gevallen, wil ik bijna met stelligheid concluderen dat er vanuit het Openbaar Ministerie en met name de procureur-generaal een racistisch beleid wordt gevoerd. Wanneer het mensen betreft die op de procureur-generaal lijken, zijn de straffen beduidend minder, terwijl wanneer het om andere groeperingen gaat, de strafvoorstellen van de pg heel ingrijpend zijn”, zei Hellings zaterdag kort voor de algemene ledenvergadering van de SPB in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). De politieman-inspecteur had deze uitspraken al enkele dagen terug gedaan op de staatsradio, maar daarvan heeft de korpsleiding ondertussen afstand genomen. Hellings is niet te spreken over het insluitbeleid tegen politieambtenaren en met name het recent geval van de drie sportende agenten, Milton F., Max A ., en Oigan F., die na een voetbalwedstrijd gewapend tekeer zijn gegaan tegen de familie Ramsoedh.
Regering moet pg aanspreken
Volgens Hellings kunnen alleen racistische motieven de rede zijn waarom zijn collega’s zijn opgesloten. Hellings vindt dat het bevoegd gezag, in deze de regering, de pg moet aanspreken over het beleid van het OM. Ondertussen heeft Justitieminister Stuart Getrouw de bond opgedragen om het werk van RBT Paramaribo weer te hervatten. Getrouw onderschrijft de democratische rechtsstaat. Het gaat om de scheiding der machten en een ieder moet zich onderwerpen aan de wet.
‘Boei a mang tja gwa bureau now now de’
Op de beelden, die al geruime tijd op social media circuleren, is te zien hoe een agent met zijn wapen in zijn hand het gezin uitjouwt en sommeert om zijn voetbal terug te geven. “Na sport we sport. A no fufuru! Gi mi a k**** bal. Nak mi nanga m* p*** p***”, schreeuwde de half geklede politieambtenaar richting de familie Ramsoedh. De vrouw des huizes hield de mannen voor om rustig te blijven en niet te vechten met haar zoon. “Hij is een kleine jongen, je moet niet met hem vechten”, zegt de moeder. De man schreeuwde ‘hou je bek’ en daarbij zijn er verder vulgaire termen over en weer gebezigd. “Dribi boi, mo bos yu k**** kindi. Boei a mang tja gwa bureau now now de”, schreeuwde een andere agent op een geven moment. Deze probeerde met geweld de woning van de familie in te gaan om de bal terug te halen.
‘Hetgeen gebeurd is, vond over en weer plaats’
Hellings stelt de beelden op een bepaald moment onder ogen te hebben gehad, maar niet alles te hebben gezien. “Ik moet wel constateren dat op een bepaald moment taal is gebezigd die niet bevorderlijk is en bepaalde handelingen zouden zijn gepleegd die niet goed te keuren zijn. Maar dezelfde eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat hetgeen gebeurd is, over en weer plaatsvond”, stelt de SPB-voorzitter. Hij ziet geen nut om de beelden op de alv van de SPB aan de leden te wijzen.
OM en OPZ werken omgekeerd
Hellings stelt dat het bestuur vanaf het aantreden bezig is de behandeling van het OM en de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) naar politieambtenaren toe, die van enig strafbaar feit worden verdacht, aan de kaak te stellen. Nadat maatregelen toch uitbleven, is de maat vol geworden voor de bondsleden. “Wij gaan niet langer pikken dat de rechten van onze leden worden geschonden. Binnen het strafprocesrecht, wanneer er redelijk vermoeden is dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dan kan er worden overgegaan tot aanhouding en eventueel inverzekeringstelling. Bij politieambtenaren wordt er juist omgekeerd gehandeld door OPZ. De mensen worden eerst in verzekering gesteld en daarna pas wordt er onderzocht”, benadrukt de SPB-voorzitter. In de kwestie van de drie in verzekering gestelde RBT-leden vindt hij dat er eerst onderzocht moest worden of zij zich schuldig hebben gemaakt aan enig strafbaar feit. “Als er dan termen aanwezig zijn dat de mensen zich schuldig hebben gemaakt, then so be it”, aldus de bondsvoorzitter.
Inverzekeringstelling alleen in belang van onderzoek
Helling stelt dat de inverzekering stelling volgens de wet alleen mag in het belang van het onderzoek. “Het onderzoeksbelang is slechts aanwezig wanneer het Openbaar Ministerie een vordering tot inbewaringstelling van zo een verdachte zou indienen en indien bepaalde opsporingshandelingen moeten worden verricht en de invrijheidstelling van zo een verdachte in het nadeel is van zo een onderzoek zou zijn”, aldus de politie-inspecteur. Hij beweert dat de rechter-commissaris in vele gevallen de inverzekeringstelling van politieambtenaren als onrechtmatig acht.
OPZ lokt mensen uit op vrijdag
Het personeel op OPZ is volgens Hellings ook slinks bezig om de verdachte politieambtenaren op de vrijdag voor verhoor uit te lokken. “Wanneer je daar verschijnt, wordt je dan in verzekering gesteld, wetende dat je de zaterdag en zondag ertussen hebt en je derhalve geen beroep kan doen op artikel 54a bij de rechter-commissaris. Hierdoor kan je het verzoek pas maandag indienen, waardoor de rechter-commissaris pas woensdag hierover kan beslissen. Ondertussen heb je al vijf dagen in het gevang gezeten. Wanneer je dan in vrijheid wordt gesteld, komt er noch van OPZ, OM en korpsleiding een reactie. Dat werkt frustrerend”, aldus Hellings.
FR

https://www.dbsuriname.com/2019/05/13/spb-voorzitter-vindt-nog-steeds-dat-regering-pg-moet-aanspreken/

Korpsleiding distantieert zich van uitspraak leden Politiebond over ‘racistisch beleid PG in Suriname’

11 mei 2019

Agenten in burger trekken wapens en lossen schoten in opstootje met burgers
Een van de agenten in burger die met getrokken wapen tekeer gaat tegen burgers.
 

Onlangs hebben bestuursleden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) in een radio praatprogramma aangegeven dat zij vinden dat de procureur generaal in Suriname een racistisch beleid voert. De korpsleiding heeft via een officieel bericht op de site van het Korps Politie Suriname met klem benadrukt, dat zij zich distantieert van de uitspraken gedaan door die bestuursleden in dat praatprogramma. De uitspraken zijn op persoonlijke titel gedaan zegt de korpsleiding.

 

De uitspraken zijn gedaan in verband met de aanhouding van drie politieambtenaren, die bij het voetballen in het politie ressort Uitvlugt, zowel verbaal als fysiek in de clinch waren geraakt met een gezin. Dit naar aanleiding van het feit dat de bal waarmee gevoetbald werd op het erf van het gezin terecht was gekomen waarna het gezinshoofd de voetbal genomen had en die niet gelijk af wilde staan aan de politieambtenaren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *