Zo werd onlangs gesteld dat de president middels een motie van wantrouwen kan worden afgezet. Deze stelling is mijns inziens absurd, omdat deze stelling door geen enkel artikel in de grondwet, wordt ondersteund of gerechtvaardigd. Het parlementaire stelsel zoals wij dat vanaf 1949 tot 1987 gekend hebben, heeft die voorziening om middels een motie van wantrouwen de premier of de individuele minister af te zetten bij gewone meerderheid