DE PAARSE AFOBAKA STUWDAM EN DE PARTIJPOLITIEKE REACTIES VAN DE OPPOSITIE

VIDEOS

Sranan San e Psa aflevering 362https://www.youtube.com/watch?v=Bio5oHwOxFs

NPS participeert niet aan beraadslagingen president

De fractie van de Nationale Partij Suriname (NPS) is niet ingegaan op de uitnodiging van president Desi Bouterse om nader geïnformeerd te worden over de Afobakastuwdam, die sinds 1 januari in handen is van Suriname. Het staatshoofd is vandaag een consultatieronde gestart met diverse groepen in de samenleving, om die te informeren over de overname.

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt in een reactie aan Suriname Herald dat zijn partij het beter vindt als het staatshoofd en de regering, via het parlement, de totale gemeenschap informeren over deze zaak. De partij is daarom in tegenstelling tot de VHP, DOE en ABOP niet ingegaan op de uitnodiging. Rusland gaf te kennen dat de NPS-fractie vragen heeft gesteld tijdens de behandeling van de Brokopondo-overeenkomst, die niet zijn meegenomen.

Rusland vindt dat de besluiten door de regering en coalitiefractie zijn genomen. Op dit moment heeft de overdracht al plaatsgevonden. De NPS-voorman legt verder uit, dat er heel wat zaken gedaan moesten worden door de regering om de dam te kunnen krijgen. Een daarvan is de lening van USS 125 miljoen, die de staat heeft genomen om Suralco voor de achterstallige stroomrekening te betalen. Ook de VHP deelt dezelfde mening. Het standpunt van de partij is dat de regering, via de legitieme weg zaken moest doen.

DOE-voorzitter Steven Alfaisie zei dat zijn partij is gaan luisteren wat de president te vermelden had. De partijleiding heeft het staatshoofd ook gewezen op de manco’s in deze overeenkomst. Voor nu kijkt DOE uit naar een goede afhandeling van deze zaak, aangezien de overdracht van de dam al heeft plaatsgevonden.

ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel gaf te kennen, dat de vertegenwoordiging van de ABOP heel kort was. “Wij hebben ze alleen succes toegewenst in wat zij besloten hebben om te doen, omdat er niet veel meer te doen is in deze kwestie.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/01/02/nps-participeert-niet-aan-beraadslagingen-president/

 

VHP verwonderd over voorgestelde platform Afobakadam

3 januari 2020 om 10:35

Tijdens de infosessie inzake de overdracht van de Afobakadam, verschafte president Desi Bouterse de informatie dat de Afobakadam nu officieel van Suriname is. Er worden gesprekken gevoerd met politieke partijen en maatschappelijke organisaties. De president stelt een platform voor waarin politieke partijen en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn. Het partijbestuur zal de voorstellen van de president bespreken, geeft de VHP te kennen in een persbericht.

Met betrekking tot het voorgestelde platform uitte de VHP-delegatie verwondering. Alle eerdere constructieve deelnames van de VHP maar ook van andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties tot ondersteuning van de regering, onder andere middels bijdragen met beleidsnota’s, steun aan het Financieel Economisch Platform, en voorstellen tot wijziging van de Kiesregeling, zijn op niets uitgelopen.

Inzichten en adviezen zijn steeds terzijde gelegd. Laat de president zijn beleid uitleggen en verdedigen, daar waar de wet hem het podium voorschrijft, De Nationale Assemblee. De VHP kijkt uit naar de presentatie van de president in DNA, en zijn antwoorden aan de wettig gekozen volksvertegenwoordiging.

Naar aanleiding van de schriftelijke uitnodiging van president Bouterse aan de VHP, waarin hij de partij uitnodigde voor een informatiesessie op 2 januari inzake de overdracht van de Afobakadam, is een delegatie bestaande uit Ganeshkoemar Kandhai en Stan Dijksteel geweest bij de president. De partijleiding besloot hiertoe na zorgvuldig beraad, en legde dit besluit in een brief gedateerd 1 januari 2010 vast aan de president:

“Alhoewel wij de mening zijn toegedaan dat wij deze informatie in De Nationale Assemblee zouden moeten verkrijgen in het kader van openbaarheid van bestuur en transparantie, zal de VHP in nationaal belang vertegenwoordigd worden door een delegatie bestaande uit twee afgevaardigden. Dat de dam uiteindelijk na vele strubbelingen in handen is gekomen van de Surinaamse samenleving stellen wij op prijs, doch blijven wij van mening dat de overdracht veel eerder en onder betere condities had moeten plaatsvinden.”

De VHP onderstreept haar standpunten met betrekking tot de Afobakadam zoals sinds 2015 ingenomen en verklaart dat het standpunt van de partij recht overeind staat:

– de partij is het niet eens met de wijze waarop de onderhandeling met de Alcoa is gevoerd;
de onderhandelingen zijn gevoerd in het nadeel van het volk van Suriname waarbij de regering bij herhaling het advies van de totale DNA naast zich neergelegde;
de partij is van mening dat het Surinaamse volk is benadeeld;
– de partij verwerpt de handelwijze van het afsluiten van deals en leningen in achterkamers, om nu daar de zaak beklonken is, een overlegplatform in te stellen.https://www.srherald.com/suriname/2020/01/03/vhp-verwonderd-over-voorgestelde-platform-afobakadam/

PALU: “President moet partijen in DNA informeren”

3 januari 2020 om 08:42

De PALU is ingegaan op de uitnodiging van de president om op 2 januari geïnformeerd te worden over de overname van de Afobakadam en eventuele verder te ondernemen stappen. De PALU vindt in principe dat De Nationale Assemblee (DNA) de eerste plaats is om de politieke partijen, inclusief de rest van de gemeenschap te informeren over dit soort zaken. De meerwaarde voor een aparte bijeenkomst hiervoor met politieke partijen hebben wij niet kunnen ervaren, stelt de PALU in een persbericht.

Bij het gesprek met de president waren van PALU-zijde aanwezig de voorzitter Jim Hok en bestuurslid Imran Taus.

De partij is van mening dat het nationaal belang als argument om politieke partijen nu uit te nodigen, veel te laat wordt erkend. Het is dan ook de vraag of er uit deze serie gesprekken nog iets productiefs kan komen. De regering heeft in de kwestie Suralco/Alcoa al sinds 2015 precies gedaan waar zij zelf zin en belang in had, lijnrecht tegenover de belangen van de Surinaamse gemeenschap.

Dat heeft de regering gedaan tegen alle adviezen van alle betrokkenen in. Hoe zou een politieke partij of een maatschappelijke groep die niet onder controle staat van de regering nu moeten geloven dat zijn of haar inbreng (welke?) nog enige betekenis zal hebben. Een dergelijke verwachting zou haaks staan op het gedrag van de regering. De PALU heeft ook onder de aandacht van de president gebracht dat haar visie over het voortraject om te komen tot de overdracht van de Afbobakadam nog recht overeind staat.

In de visie van de PALU was en is de overname van de Afobakadam een logisch en zakelijk gevolg van de beëindiging van de activiteiten door de Suralco /Alcoa in Suriname. Dat is allemaal heel goed geregeld in de Brokopondo-Overeenkomst van 1958. De regering heeft Suriname in deze ernstig benadeeld door zich op te stellen als de advocaat van de Alcoa en diens belangen te verdedigen. Dat wij nu de dam overnemen is mooi, maar zeker vier jaar te laat en bovendien is er ongeveer US$ 300 miljoen te veel betaald voor de overname.

Suralco is eigenlijk gesubsidieerd om te vertrekken en Suriname heeft het saneringsplan van uitgemijnde en vervuilde gebieden betaald, daar komt het op neer. Dat we dan nu vervolgens een lening van US$ 110 miljoen moeten nemen voor de overname, is gewoon te gek voor woorden. Met alle geld dat we hebben misgelopen en nu ook teveel hebben betaald hadden een heleboel studenten hun studie kunnen betalen, had de gezondheidssector beter georganiseerd kunnen worden en banen gecreëerd, stelt de PALU.

Maar wij moeten helaas erkennen dat Suriname voor een voldongen feit is gesteld. Wat nu moet gebeuren is dat de dam en het bijbehorende waterkrachtwerk die beide volgens de Brokopondo-Overeenkomst al vanaf januari 2016 Surinaams bezit zijn, op een zakelijk, technisch en vooral financieel correcte manier worden beheerd. De dam moet professioneel worden beheerd met een lang termijn onderhoudsplan. Nu korte termijn partijpolitieke overwegingen sterk de overhand zouden kunnen hebben in besluiten die de regering neemt, zal de PALU de verdere uitwerking van het beheer nauwlettend in de gaten houden. Voor wat de PALU betreft kunnen we na “deze show van overdracht” overgaan tot de orde van de dag.

https://www.srherald.com/suriname/2020/01/03/palu-president-moet-partijen-in-dna-informeren/

ABOP stelt zich nationaal op ondanks onvrede over wijze overname Afobaka stuwdam

ABOP is blij met de overname van de Afobakastuwdam, maar ontevreden met de wijze waarop dit is gebeurd.

De dam moest allang in Surinaamse handen zijn, maar onder betere voorwaarden, zegt de partij in een persbericht.

Energie is de basis voor ontwikkeling, daarom kijken wij nu uit naar de wijze waarop de regering de sociaal zwakkeren, de middenklasse en de ondernemers in onze samenleving met deze overname tegemoet zal komen.

“In het parlement heerst er een daadwerkelijke dictatuur van de meerderheid. De ABOP-parlementariërs worden niet in de gelegenheid gesteld om zich te uitten. De coalitie parlementariërs voeren slechts uit wat hun politieke bazen opdragen.”

“De regering is er van verzekerd dat alles wat zij naar het parlement toe stuurt, goedgekeurd wordt, waardoor er geen sprake meer is van een scheiding der machten. In een echte democratie, heeft elke parlementariër een mening, het parlement een controlerende functie over de regering en wordt de regering kritisch gevolgd.”

“Dat de regering dit soort informatiebijeenkomsten buiten ons parlement om organiseert, geeft des te meer aan hoe zwak ons parlement is. Ons huidig parlement zal de geschiedenis ingaan als een van de zwakste en minst kritische die ons land gekend heeft.”

“Desondanks stelt de ABOP zich nationaal op, en ondersteunen we elk initiatief dat positief voor Suriname kan uitpakken. Wij hopen dat dit project slaagt, en niet eindigt zoals de cassave – en huizenfabriek, de voedselschuur en de fly-overs. Wij hopen dat de regering een gedegen plan klaar heeft liggen, om de schulden af te lossen en het optimale voor het volk uit de overname van het Afobakastuwdam te halen,” aldus de ABOP.

https://gfcnieuws.com/abop-stelt-zich-nationaal-op-ondanks-onvrede-over-wijze-overname-afobaka-stuwdam/

REACTIES OP DEELNAME VAN DE OPPOSITIE OP KABINET BOUTERSE.

Hubert Rampersad Heel dom van ze om in de val van die massamoodenaar te lopen. Ze hebben zijn veroordeling genegeerd en Bouterse hiermee een steun in de rug gegegen. Erg dom.

Natasia Tjon Kiem Sang Bouta wil gewoon weten wie de mensen van de tweede linie zijn in de verschillende politieke partijen. Zo weet hij precies wie hij moet omkopen tijdens de verkiezingen. En de dummies happen maar toe en gaan als makke lammetjes met die moordenaar praten 😏
NPS is, wat mij betreft, de enige partij met principes. Zij zijn er niet op ingegaan. Terecht!
 
Rewie Shankar De VHP IS DE GROTE JOKER IN s’lands belang.
 
 • Topfan
  Rann Naraynn Sorry.. Maar met deze uitspraak slaat dhr. Gayadien de plank totaal mis! Het instituut “De President v/d Republiek Suriname” is geen clowneske zaak. Bespreek de persoon die het instituut vertegenwoordigd, niet het instituut zelf. We moeten echt leren dingen van elkaar gescheiden te houden. 😏
   
 • Cor Becker Maar waarom dan naar de consultatie? Onbegrijpelijk!
   
 • Topfan
  Mohamed Faroek Juthan Ondanks deze kanttekeningen, stelt hij dat de VHP in ‘het Eigen belang belang’ toch ingegaan is op de uitnodiging van de president.De politiek kent helemaal geen ‘nationaal belang’,men heeft de ziekte van ‘Macht en Eigen belang’ en helaas is dat niet te genezen.
   

  ‘NIEMAND HAD MOETEN GAAN, HIJ IS OFFICIEEL GEEN PRESIDENT MEER….’?!

  Heel erg dom van ze. Nu heeft die massamoordenaar hierdoor meer vertrouwen gekregen. Wat een stommiteit

  Hubert R.

  Klaas de Groot Ze hadden op hun strepen moeten staan omdat Bouterse volgens de GW geen president meer is !!
   

  FARIED heeft gelijk . het is on kan – na de coup waren er geheime afspraken gemaakt met partijleiders die het volk niet mocht weten en nu moeten partijen apart naar het platform , net zoals de 15 burgers richting fort zeelandia moesten en een ook mocht het volk de telefoon coup accepteren en zwijgen .TERWIJL WIJ NOG EEN LEVENDE DNA HEBBEN of niet…….POPPENKAST ?

   

   

   
  ABC Online Nieuws – 3 januari 2020 Bouterse moet in het parlement komen, zegt Belfort Politieke partijen in DNA hebben een uitnodiging ontvangen van presiden…
  ABC Online Nieuws – 3 januari 2020 Bouterse moet in het parlement komen, zegt Belfort Politieke partijen in DNA hebben een uitnodiging ontvangen van presiden…
   

  ZO IS HET BELLY . DAAROM HEEFT ABOB NU EEN FOUTE VOORZITTER DIE HEEL HARD RENT NAAR DE NDP voor eigen belang en niet voor de kiezers, TERWIJL BELLY EEN BETERE VOORZITTER waard is MET VISIE DIE NIET GEWAARDEERD WORD BIJ DE ABOB

  • Klaas de Groot De oppositie in de DNA speelt het spel helemaal niet goed en laat zich steeds verrassen door Bouterse en Jenny.
   
   
   

ABOB DOET MEE MET HET POPPEN KAST SYNDROOM .

Zoals bekend hebben onze Surinaamse kiezers in 2015 gekozen voor poppen om onze DNA te vertegenwoordigen . Maar in plaats onze volk via onze DNA te informeren moeten de partij voorzitters via een platform ingelicht worden. Pijnlijk is het om nu op te merken dat deze abob voorzitter zijn eigen kiezers hiermee bedrogen heeft door alle leed die onze mensen in het binnenland heb gehad te vergeten om alleen zijn eigen hachje te redden en naar naar het platform te rennen om de veroordeelde een HAND & Brassa te geven aan een veroordeelde .terwijl ons volk recht heeft op info via ons DNA . NPS .VHP &,DA91 e.a ZULLEN DIT VOORBEELD Mogelijk NOOIT Volgen OM HUN PARTIJ LEIDER TE STUREN maar via de partijleden of een delegatie te vertegenwoordigen .
BELLY zou ook als rechtsgeleerde ook eisen dat de press. in onze DNA aan het volk alles doorgeven en niet met aparte gesprekken om ze nu om te kopen – geld is belangrijker dan de noden van het volk en hou ze vooral dom denken velen – die tijd is nu echt voorbij zwevende kiezers

Hiermee is bewezen dat onze huidige DNA werkelijk een poppenkast is MET LEDEN VOL ZAND IN HUN OGEN.

 • Errol Bergen Imran Taus de NPS heeft laten zien dat ze zich niet laten lijden door een veroordeelde Moordenaar Anex drugsdealer
   
 • Imran Taus Errol Bergen dan staat de NPS ver van de werkelijkheid, want tot op dit moment zitten wij in Suriname met een president boven wiens hoofd een vonnis hangt.

  Bovendien wist de NPS dat wij in deze situatie zouden komen en heeft zij er zelf aan meegewerkt

Berenstein: “Ze hebben nooit respect getoond”

06/01/2020 22:45

 

President in gesprek met het bedrijfsleven. Foto: NII  

PARAMARIBO – President Bouterse heeft maandag organisaties uit het bedrijfsleven ontvangen voor een informatiesessie over de overname van de Afobaka-stuwdam, meldt het NII. Er waren vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW).

De president wordt bij deze sessies op het presidentieel paleis bijgestaan door minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen, de ondernemer Dilip Sardjoe, leider van de onderhandelingscommissie met Alcoa, en ex-minister van Sport- en Jeugdzaken tevens NDP-hoofdbestuurslid Faizal Abdoelgafoer.

De organisaties van het bedrijfsleven zullen in een gezamenlijke verklaring ingaan op het onderhoud met de president. Namens de VSB, ASFA en VSW gaven onder andere respectievelijk de voorzitters Bryan Renten, Wilgo Bilkerdijk en Raymond Hasnoe acte de présence.

De informatiesessies gingen vorige week van start met de parlementaire oppositiepartijen, waarvan de VHP, ABOP, PL, DOE en PALU naar het presidentieel paleis kwamen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/01/06/president-ontvangt-bedrijfsleven/

Oppositie voeren is nationaal talent hebben

De Nationale Assemblee. Foto: Suriname Herald

De president informeert de oppositie als het hem goed uitkomt. Wij weten nog steeds niet hoe het is gesteld met de conditie van de Afobakadam en of de overname van deze dam zonder goede voorwaarden is geschied. Dat wij eigenaar zouden worden van de Afobakastuwdam staat buiten kijf. Het was een kwestie van tijd en goede voorbereiding en onderhandelingen. Dat nu eenieder aan dek moet komen kan ook om de verantwoordelijkheid achteraf te delen mochten er nadelige zaken ontdekt worden. Wij hopen van niet, maar politiek bedrijven met zaken in nationaal belang kun je ook niet anders benaderen.

Net hoe de president besluit om naar de Krijgsraad te gaan, zo hoort hij ook naar het parlement te gaan. Dat heeft hij nagelaten tijdens de debatten over de Afobakastuwdam. Dat hij nu over dit onderwerp niet meer gaat naar het parlement is de fout van de oppositie. Dus dat de oppositie nu vraagt dat de president moet komen naar het parlement is zwakte, naïviteit en domheid.

Het verschuilen van de oppositie onder het mom van dat je moet gaan als de president je roept, is niet professioneel en heel slecht oppositie voeren en tevens poppenkast voor eigen belang. Je gaat toch voor de verkiezing ook niet in op een uitnodiging van de president als het gaat om een nieuwe coalitievorming? Als het gaat om hearings, dan hoor je wel deel te nemen. Dan word je deelname en participatie erkend en gewaardeerd. Bijvoorbeeld over een muntverandering of over onderpand voor goud of olievelden. Na hearings krijg je vervolgens ook debatten in het parlement in nationaal belang.

Wil je als oppositie de president naar het parlement halen, dan hoor je geen infosessies buiten het parlement bij te wonen. Je hoort je positie en kracht te kennen in nationaal belang. Helaas heeft de oppositie in deze gefaald en is de president weer de lachende. Hij heeft eenieder geïnformeerd over de Afobakastuwdam en niemand kan nu zeggen dat hij niet in nationaal belang heeft gehandeld. Oppositiepartijen hebben dus gefaald en een show nu opvoeren voor het volk om te eisen dat de president naar het parlement moet komen is hilarisch en misselijkmakend. De Krijgsraad gaat toch ook niet naar het Kabinet van de President?

Als je het dus niet eens bent met een proces, dan doe je hier niet aan mee of dan wel onder zichtbaar protest. Vooral niet als je in de minderheid bent in het parlement. Zie maar hoe de president zich op 22 januari met een menigte begeeft naar de Krijgsraad ter wille van machtsuitstraling en belangenbehartiging.

Hein Taus

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/01/16/oppositie-voeren-is-nationaal-talent-hebben/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *