WANNEER WORDT DE OPPOSITIE WAKKER

De harde lessen zijn wijs geleerd. Maar dat is lang nog niet genoeg. De NPS stuurde helemaal niemand naar de veroordeelde  moordenaar op de stoel van het ambt. De verdeeldheid was weer prominent zichtbaar. De PL en VHP stuurden weliswaar geen parlementaire vertegenwoordiging maar enkel partijtoppers naar de stoel van de veroordeelde verdachte moordenaar, de plaats waar het formeel staatshoofd beleid maakt. De vraag is of de veroordeelde verdachte moordenaar wel legitiem op die stoel zit, een vraag waar ik in een ander artikel op terug kom. Op deze verkeerde plek verschafte de paarse partijvoorzitter informatie over een nationale zaak die uitputtend in de DNA is behandeld en ook ter bestemder plekke dient te worden afgehandeld. De tactiek van het tik-tak model mbt de plaats van het ambt met op die stoel de paarse partijleider gezeten is goed doorzien. De presidentiele nationale informatie in de ALCOA/SURALCO afhandeling hoort in het parlement gegeven te worden, dus blijft de eis recht overeind dat de “President” in dit geval met een veroordeling en in een lopend strafproces alsnog in het parlement de informatie moet komen verschaffen. Hoe het huis van ons volk tevens met de nieuwe status van veroordeelde verdachte president omgaat verdient hoogste prioriteit op weg naar de verkiezingen van 2020.

De huidige oppositie heeft het juiste standpunt ingenomen met een strategie van interne versterking, zodanig dat met strategisch partnerschap en vereende kracht de berg beklommen kan worden om Suriname te redden uit handen van de veroordeelde verdachte president en China. Zie in dit verband mijn reeks ingezonden artikelen in Suriname Herald. Het tik-tak politiek spelletje van de paarse partijleider die zegt 1 x 24 uur President te zijn gaat in dit strafrechtsproces ook niet op. Door verzet aan te tekenen erkent hij dat hij als persoon gedagvaard is en dus ook als persoon verschijnt omdat het strafproces bovendien een aanvang nam toen de man lang geen President was. Dus vanwaar opeens de paarse aanhang mobiliseren? De boerenslimheid van zich met het tik-tak model achter het ambt verschuilen werkt niet meer, waarmee hij koste wat het koste met allerlei foefjes tot President gebombardeerd moest worden in 2010 en 2015. In 2020 houden de foefjes echter niet op, dit keer loopt zijn “eventuele” herverkiezing niet via de verdeelde oppositie maar via de lijnen van de veroordeelde verdachte president zelf naar Servie/Rusland en het niet onafhankelijke OKB(onafhankelijk kiesbureau). Het wereldvonnis tegen de persoon Desi Bouterse en zijn partijpolitieke agitatie middels demonstraties op 22 januari kenmerkt juist de uitholling van zijn eigen politieke partij die bij afroep komt opdraven in OCER, te Zanderij en nu bij de Krijgsraad. De uitholling moet geflatteerd worden door enorme massa op de been te brengen op een niet terzake doende issue omdat het gaat om rechtsspraak. Het schip dekt de lading dus totaal niet en slaat als een tang op een varken. Een goed gestructureerde politieke partij bestaat niet alleen uit een kleine elitaire bovenlaag en een grote massa, en op afroep opdravende leden. Congressen binnen de paarse partij die regelmatig naar haar zuster organisatie de Communistische partij van China gaat, vinden niet plaats waar het verstand de partijleden te verstaan moet geven dat hun partij volledig is overgenomen door een elite groepje family and friends die de pyramidaal opgebouwde partij met secte-leden volledig beheerst en die de eigen grote belangen beschermd en de secte-leden van pakketten, geld, eten en drinken voorziet in ruil voor loyaliteit en ondersteuning. Patronage pur sang! Feodalisme! Op zo een paars partij congres zouden de top partijleden en politieke commissarissen toch moeten uitleggen wat een vonnis inhoudt, wat de gevolgen en de zinloosheid zijn als de partijpolitiek zich hiermee gaat bemoeien door totaal nietszeggende intimiderende staatacties en welk nationaal belang hiermee zwaar geschaad wordt enerzijds en anderzijds het prive belang ook niet gediend wordt omdat de rechters echt niet de straatacties van enige invloed laten zijn en meenemen in hun werk. Totale zinloze actie dus op 22 januari, maar de show heeft een doel. Vanwege het gebrek aan politieke structuur binnen eigen gelederen uit het anarchisme van de paarse partij zich nu op straat, in hun uitspraken en gedragingen in OCER en op social media. De partijleiding is de aanstichter en treedt dus ook niet op. De partijleider gaat juist voor in deze heilloze staatsontwrichting. De oppositie en rechtgeaarde Surinamers roepen daarom terecht de Surinamers op zich niet in dit paarse politieke spel te mengen, want de aftocht wordt geblazen en het einde van het tijdperk is in zicht.

De internationale media zijn altijd aanwezig geweest bij het 8 december strafproces van de veroordeelde verdachte president die nu op 22 januari middels deze zelfde media de wereld laat meegenieten in de belachelijkheid van zijn tik-tak politiek spelletje en zijn uitgeholde paarse achterban. Want in de rechtszaal zal de veroordeelde verdachte president een juridische taal moeten spreken. Door zijn verschijning bewijst de veroordeelde verdachte president de wereld tevens de kracht van de trias politica en de deskundigheid van onze rechtsprekende macht evenals respect voor het internationaal recht en het verdragenrecht. Hoe Desi Bouterse het ook draait of keert, de georkestreerde show op straat zal geen enkele indruk maken. Met of zonder paarse demonstraties, met of zonder afobaka stuwdam, paarse olie, paarse gronduitgifte, paarse wanica ziekenhuis, paarse cubaanse artsen, paarse OKB(onafhankelijk kiesbureau), paarse CBvS(centrale bank van Suriname), paarse CH(constitutioneel hof, zal de trias politica recht overeind blijven, het is het democratisch recht om zelfs wanorde en anarchisme te stichten. Leef u uit op 22 januari. Een sterk volk en een sterke staatsorde weten dat ook te pareren. Immers, de “revolutie” vreet ook haar eigen kinderen op!

Anti-Fraude Platform voor bewaking verkiezingsproces

12 Mar, 2020, 01:35

foto
 Vertegenwoordigers van oppositionele partijen bijeen tijdens de proclamatie van het Anti-Fraude Platform op initiatief van de VHP. (Foto: Raoul Lith) 

Het Anti-Fraude Platform (AFP) verkiezingen 2020 is woensdag geïnstalleerd in ‘de Olifant’. Dit platform bestaat uit verschillende oppositionele partijen. Zij hebben op initiatief van de VHP gezamenlijk een verklaring ondertekend om in een formeel orgaan te participeren. De bedoeling is dat er een zware mobilisatie komt voor de bewustwording en bemensing die uiteindelijk zal zorgen voor de waakhondfunctie die volgens partijen nodig zal zijn tijdens de dagen naar de verkiezingen. De partijen die nu het platform vormen zijn: VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DNL, A20, PRO, Strei!, DA’91 en SPA.
 
Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, vertelt dat er alles gedaan zal worden als politieke partijen om ervoor te zorgen dat er eerlijke en transparante verkiezingen in Suriname gehouden zullen worden. De VHP heeft al langer dan een jaar een anti-fraude commissie waarin mensen met verschillende achtergronden en expertise zitting hebben om het proces van de verkiezingen te volgen. Het doel hiervan was om risicoanalyses te maken over mogelijke fraude die gepleegd zou kunnen worden naar de aanstaande verkiezingen toe, in de organisatie, in de voorbereiding, op de dag van de verkiezingen maar ook daarna.
 
De partijleider stelt dat gaandeweg bleek dat dit de partijverantwoordelijkheid overschrijdt en er een collectief optreden nodig is van alle betrokken partijen in het verkiezingsproces. De VHP wil ook de civil society, de private sector en de internationale gemeenschap hierbij betrekken. Verkiezingen zijn een collectieve verantwoordelijkheid van het volk van Suriname, meent Santokhi.
 
“De activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verkiezingen moeten een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Er moet een goed samenspel, checks en balances, zijn tussen alle actoren,” zegt de VHP-voorzitter. Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat elke stem beschermd zal zijn, geen verloren stem is, goed terecht komt, geheim is en zal meetellen in de besluitvorming van de verkiezingsuitslag. “We willen allemaal eerlijke verkiezingen. Gelukkig hebben we een historie van eerlijke verkiezingen, maar dat wil niet zeggen dat er geen ernstige incidenten zijn geweest.”
 
Santokhi verwijst terug naar de telling van Paramaribo in het NIS-gebouw, waarbij er op een gegeven moment gewoon gestopt is met tellen. Vooraf moeten er voorzieningen getroffen worden dat dit zich niet meer herhaald, benadrukt hij. Eerlijke en geheime verkiezingen moeten afgedwongen worden van de regering en alle instituten die hiervoor verantwoordelijk zijn. Er wordt volgens hem reeds een valse start gemaakt met de bemensing van de hoofdstembureaus zoals ook door de voorzitter van het Onafhankelijk kiesbureau wordt aangehaald. Hij vraagt zich af met welk doel de vele buitenlanders worden geaccommodeerd met werkgelegenheid en worden genaturaliseerd.
 
Marinus Cambiel, ondervoorzitter van de ABOP, zegt dat de president tijdens een krutu op Drietabbetje de uitspraak heeft gedaan ”If yu organiseer wan verkiezing dan yu lasi, nay u egi schuld”. Hij merkt verder op dat het nu de NDP, BEP en HVB zijn die de verkiezingen organiseren. Dat is volgens hem een reden waarom zij niet zijn toegelaten tot het platform. Volgens de politicus zullen zij alles doen om de verkiezingen te winnen.
 
“Ik denk dat we ons allemaal van bewust moeten zijn dat de wetten en de regels in Suriname bepalend zijn voor ons welzijn. We moeten onze rechten kunnen beleven,” zegt Jennifer Wong Swie San van de PRO. Voorzitter Steven Alfaisi van DOE stelt dat het systeem aanwezig moet zijn om de democratie te kunnen waarborgen. “Het systeem is er maar we zien dat mensen het ondergraven. De zittende coalitie ondergraaft het systeem consistent”.  De DOE-voorzitter noemt de kiesregeling als voorbeeld die is doorgedrukt.   
 
De collectieve inspanning houdt in dat er structuren worden opgezet, logistiek en een meldpunt wordt ontwikkeld. Er zullen brieven worden geschreven naar alle internationale instituten om waarnemers te sturen omdat democratie niet alleen gebonden is aan ‘s lands grenzen. We willen niet dat het mis gaat met verkiezingen, benadrukt Santokhi. 
 
Raoul Lith

SAMENWERKING OPPOSITIE

  1. 23-01-2020: Samenwerking VHP en ABOP niet uitgesloten na verkiezinenhttps://www.apintie.sr/v23602
  2.  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *