DE NATIONALE OPSTELLING VAN ONZE PRESIDENT T.O.V. MELVIN LINSCHEER EN DANNIELLA VEIRA OVERSCHADUWD DOOR MAATSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD GEDRAG!

 Auteur: Angela Fernald

Stelling: Surinamers moeten leren langs officiele kanalen te denken en niet de mofo-koranti en social media. 

Binnen de NDP zijn er verschillende groepen en stromingen. Als twee hoge LEGER OFFICIEREN zich scharen achter de huidige president, dan is dat goed nieuws voor het NATIONAAL LEGER. Is Desi Bouterse misschien hiervoor zo bang, dat hij door zijn eigen vertrouwelingen kan worden opgepakt, omdat zowel Linscheer als Veira alle in en outs weten van de binnenlandse veiligheid. Zowel Linscheer als Veira zijn niet in aanraking gekomen met justitie of politie, hebben geen enkele veroordeling of vonnis op hun naam. Desi Bouterse zou door beiden nu in de rug kunnen worden aangevallen om zichzelf vrij baan te geven. Bouterse zou nu zelf dingen in de schoenen kunnen worden geschoven die hij helemaal niet gedaan heeft. Zo werkt dat wanneer macht verloren is. De rollen zijn nu omgedraaid, Bouterse is nergens in het machtscentrum of staatsbestel gepositioneerd. Bouterse is gewoon burger en vogelvrij! Dit beseft Desi Bouterse als geen ander, want toen hij de macht had waren anderen zoals Fred Derby in deze positie waarin Bouterse nu in vertoeft. Alles kan Bouterse nu in de schoenen worden geschoven door de machthebbers en zijn eigen partij genoten.

De NDP, Desi Bouterse heeft zichzelf kapot gemaakt. Zo werkt Karma. Desi Bouterse heeft het volk belazert en wordt door zijn eigen prominente NDP-ers nu in de steek gelaten. Het is hierom dat er binnen de gelederen van Desi Bouterse alles aan gedaan wordt om het gehele land te destabiliseren om zo Linscheer en Veira uit te dagen. Maar onze president is slim, hij weet dat het van wijsheid getuigt om de, in dit geval “vermeende” vijand dicht tegen je aan te houden. Dit is het beste antwoord wat de president aan Desi Bouterse kon geven.  

OPHITSEN VAN LAAGGESCHOOLDEN VIA SOCIAL MEDIA

Dit is de allerlaatste troef van Desi Bouterse. Ongeschoolde mensen zijn als kanonnenvoer al voor de verkiezingen ingemetseld in het overheidsapparaat om vervolgens na de verkiezingen politiek te bedrijven met hun brood. Hongerige mensen zijn tot alles toe in staat als hun brood in gevaar wordt gebracht. Hiervan maakt Bouterse misbruik. De NDP achterban is veelal afkomstig uit de districten an achterstandswijken in en rondom Paramaribo.

MELVIN LINSCHEER NIET VOOR NIETS BENOEMD.

President Santhoki is niet gek om Melvin Linscheer als zijn veiligheids adviseur te benoemen. Niets gebeurt per toeval, alles heeft een reden. En zoals de Amerikanen zeggen:  “IN POLITICS NOTHING HAPPENS BY ACCIDENT. IF IT HAPPENS, YOU CAN BET IT WAS PLANNED THAT WAY( FRANKLIN D. ROOSEVELT).  De komst van de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken naar Suriname moet tegen deze uitspraak en tegen deze achtergrond van het benoemen van Melvin Linscheer bekeken worden. 

 

Breaking: VS minister Pompeo donderdag in Suriname

Zondag 13 Sep, 2020, 15:39

foto

 

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, zal donderdag een kort bezoek brengen aan Suriname. Dit wordt tegenover Starnieuws bevestigd door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Voor het eerst in de historie van Suriname komt een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op bezoek. 

 
Ramdin merkt op dat de komst van de Secretary of State een belangrijk signaal is dat deze regering het vertrouwen geniet van de Verenigde Staten van Amerika. Kort na de verkiezing had president Chan Santokhi telefonisch contact met de minister en andere hoge functionarissen uit Amerika. De verkiezingen en de transitieperiode is nauwgezet gevolgd door de VS. 
 
Eerder, in 2007 onder president Ronald Venetiaan, is de toenmalige minister van Defensie, Robert Gates, op bezoek geweest. Hij was de eerste Amerikaanse minister die Suriname bezocht. Het bezoek van Pompeo is belangrijk voor de versterking van de bilaterale relatie tussen beide landen, zegt Ramdin.  
 
Pompeo doet een meer landen trip in de regio. Als eerste landt hij in Suriname. Eerder is bekend geworden dat de minister ook Guyana aandoet. Pompeo wordt de hoogste functionaris van de Verenigde Staten die Guyana bezoekt in meer dan drie decennia.

Amerikaanse minister Pompeo ook naar Suriname

President Donald Trump met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Foto: Getty Images

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, brengt behalve aan Guyana ook een bezoek aan Suriname. Deze mededeling deed minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Pompeo bezoekt volgende week Guyana waar hij een ontmoeting zal hebben met de Guyanese president Irfaan Ali. Met Guyana zal Pompeo een aantal overeenkomsten sluiten.

De komst van Pompeo aan Suriname is voor minister Ramdin een belangrijke mijlpaal. In 2007 was de Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, voor een kort bezoek in Suriname. President Ronald Venetiaan bezocht in 1992 president George H.W. Bush in het Witte Huis.

Pompeo drong eerder aan op een democratische overgang na de verkiezingen van 25 mei in Suriname. Hij bracht na de inauguratie van president Chan Santokhi de felicitaties over van de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn installatie als de nieuwe president van de Republiek Suriname.

De Verenigde Staten zijn bereid Suriname te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen voor het schuldenvraagstuk bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het verder zoeken naar noodzakelijke ontwikkelingsfondsen bij de multilaterale banken zoals de International Development Bank (IDB) en de Wereldbank.

Ramdin zei dat deze week bekend zal worden gemaakt hoe de agenda van Pompeo’s bezoek eruit zal zien.

https://www.srherald.com/suriname/2020/09/13/amerikaanse-minister-pompeo-ook-naar-suriname/

Linscheer: Bewijzen tegen mij bij pg droppen

13 Sep, 2020, 00:00

foto
 Melvin Linscheer benoemd tot veiligheidsadviseur van president Chan Santokhi. (Foto: CDS) 


President Chan Santokhi heeft voormalig legerhoofdofficier Melvin Linscheer (59), die in 2016 met vervroegd pensioen is gegaan als directeur Nationale Veiligheid, benoemd tot zijn veiligheidsadviseur. Linscheer had altijd een goede relatie met de VHP-voorzitter en ex-minister van Justitie en Politie. Nadat de benoeming bekend werd, is er behoorlijk wat commotie ontstaan in de samenleving. Linscheer en Santokhi hebben er nooit geheim van gemaakt dat ze een goede vriendschappelijke relatie met elkaar hebben. Linscheer heeft Santokhi altijd al van advies gediend. 
 
Linscheer om een reactie gevraagd over de kritiek en vele beschuldigingen aan zijn adres, zegt aan Starnieuws dat hij vaker lang over moet nadenken of hij ooit al de mensen die zijn naam besmeuren, halve waarheden met grove leugens  vermengen, de pogingen aan karaktermoord te doen en aan zijn integriteit komen, zou moeten antwoorden of aanbrengen. Of zou hij hen keertje opzoeken om rekenschap te vragen en ze daarmee belangrijk maken of gewoon zijn leven voort te zetten zonder zich te storen aan al hetgeen gezegd en geschreven wordt. “In elk geval heb ik de afgelopen bijna 30 jaar mijn familie en sociale omgeving er wel altijd goed op voorbereid. Vooral de kinderen. Gelukkig ben ik in staat geweest ze weerbaar, veerkrachtig en vastberaden te maken waardoor ze gelaten verhalen over zich heen laten gaan om hun leven rustig te kunnen leiden. En gelukkig want zij hebben er niets mee te maken,” stelt Linscheer. 
 
“Het is ongelooflijk hoeveel leugens, onwaarheden, halve waarheden mensen kunnen verkondigen. Maar het is erg als bijvoorbeeld ook media in binnen- en buitenland met zoveel gemak de verhalen overnemen, napraten en schrijven zonder gedegen onderzoek te doen”, voert Linscheer aan. Hij stoort zich eraan dat mensen zonder blikken of blozen anderen napraten en zich verstouten om absolute leugens te verspreiden. 
 
Linscheer heeft vanaf 1980 tot 2016 april officieel in overheidsdienst gediend. Drie jaar bij de Militaire Politie  en voor de rest steeds in de wereld van inlichtingen en veiligheidsdiensten. Hij was kort bataljons commandant van de Speciale troepen tussen 1991 tot 1993. “In alle verhalen zou het makkelijk zijn te onderzoeken of ik ooit commandant Zuidelijke Troepen ben geweest. Zuidelijke Troepen heeft nooit bestaan. Toen ik bataljonscommandant van Speciale Troepen was, waren er geen gevechtshandelingen meer. Ik had inderdaad de leiding van een eenheid die participeerde in de gevechtshandelingen en misschien een geduchte en gevreesde eenheid werd vanwege de successen die deze had,” merkt de ex-legerhoofdofficier op. 
 
Er worden volgens Linscheer heel wat spannende verhalen verteld. Hij is nooit hoofd van de Centrale Inlichtingen Dienst  of CIVD onder ex-president Desi Bouterse geweest. “Het is alom bekend dat ik inderdaad jaren medeverantwoordelijk was voor de veiligheid van Bouterse. En dat ik een vertrouwenspersoon en goede vriend van hem was. Maar we hebben altijd een zeer volwassen en rationele relatie gehad waar altijd ruimte was voor meningsverschillen en discussies. En ook momenten van een eigen weg op kunnen gaan. Ik ben geen politicus en heb nog nooit in een formele structuur van een politieke partij gezeten. Ik maak wel politieke analyses als inlichtingen- en veiligheidsdeskundige”. 
 
Linscheer zegt nationaal en internationaal zijn sporen verdiend te hebben, waardoor hij in 2016 ook met vervroegd kon afzwaaien. 28 jaar terug heeft hij zijn eerste bedrijf, Mozart Security, opgezet. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste en bekendste beveiligingsbedrijven in Suriname. Hij verkocht dit bedrijf in 2007 nadat hij een ander opzette. “Ik heb na mijn pensionering wederom als hobby en omdat ik me verplicht voelde naar de gemeenschap toe het CTIU (Counter Terrorism Intelligence Unit), vanuit de coulissen Pro Deo gecoördineerd, met medeweten en in coöperatie met de relevante ministeries en instituten. De CTIU is de eenheid die de grootste recente anti-drugssuccessen heeft behaald in Suriname. Deze unit is gepoogd enige jaren terug kreupel te maken door de politiemannen terug te roepen,” zegt Linscheer. 
 
“Als welke president dan ook van wie ik overtuigd ben dat hij het beste voor het land wil, mij vraagt een bijdrage te leveren, zal ik hem ondersteunen. Net zoals ik een vertrouwensrelatie had met Bouterse, heb ik die ook met deze president. We zij professionals en weten het onderscheid te maken. Hij weet dat hij kan rekenen op mijn rationeel, eerlijk en altijd objectief inzicht en advies. Ook zijn adviezen naar mij worden gewaardeerd. Zo kennen we elkaar en dat is soms voor velen zo onbegrijpelijk”. 
 
Linscheer nodigt alle negativisten uit om hun huiswerk te maken en de omringende landen en partners in law enforcement, intelligence en veiligheid te benaderen en hun intake te vragen in plaats van de roddels en leugens te verspreiden. Ik heb met law en drugs enforcement agencies alsook intelligence services van landen samengewerkt.” Linscheer vindt dat mensen die heel wat te vertellen hebben, ook dat hij belangen heeft bij skalian of in de goudsector, alle bewijzen en informatie over zijn vermeende betrokkenheid of aandeel in misdrijven moeten verzamelen en deze bezorgen bij het Openbaar Ministerie. 
MELVIN LINSCHEER VEILIHEIDSADVISEUR PRESIDENT SANTOKHI.
Volgens Ronnie Brunswijk waren Linscheer en Christoffel betrokken bij de moord op zijn twee ongewapende lijfwachten Stuart Deel en Doetje Apai.
Linscheer is regelmatig in verband gebracht met drugshandel. Hij behoort tot één van de kopstukken.
Hij werd in verband gebracht met de verdwijning van een groep inheemsen in het binnenland in 1991. De inheemsen zouden als gevolg van een conflict met de Tucayana’s, die betrokken zouden zijn bij de productie van cocaïne in het binnenland, zijn geliquideerd.
Op 6 en 7 Februari 1990 waren in de buurt van vliegveld Zanderij door een peloton militairen onder leiding van Melvin Linscheer doodgeschoten Romeo Winter en Hesdy Jubitana.
En twee weken later werden te Apoera door hetzelfde peloton geëxecuteerd Pico Sabajo, Harold Yoekawarie, Mike Karamat-Ali en Billie Pawjali
 

Melvin Linscheer leidt werkgroep inventarisatie gevaarlijke stoffen

Met de installatie van de werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen heeft de regering-Santokhi de eerste stappen gezet tot onderzoek naar de voorkomens, de soort en opslag van gevaarlijke stoffen, chemicaliën en ontplofbare middelen in Suriname.

De werkgroep, voorgezeten door Melvin Linscheer, is woensdag in het leven geroepen. Zij heeft bij haar installatie van president Chandrikapersad Santokhi drie maanden de tijd gekregen advies uit te brengen over ook de hoeveelheden en wijze waarop deze stoffen zijn opgeslagen.

De werkgroep bestaat uit elf leden, volgens voorzitter Linscheer, allemaal afgevaardigden van verschillende ministeries die een verantwoordelijkheid hebben op dit stuk. Zo zijn de ministeries van Justitie en Politie, Defensie, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vertegenwoordigd alsook het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). “Ze hebben allemaal een verantwoordelijke taak. De ene doet vergunningen, de andere is verantwoordelijk voor de opslag, de ene doet milieu en de andere controle,” legt Linscheer uit.

De commissievoorzitter zegt dat er om de een of andere redenen reeds geruime tijd verschillende stoffen opgeslagen liggen. Het gaat deels om in beslag genomen stoffen, anderzijds om chemicaliën en explosieven die onder andere in de mijnbouw gebruikt worden. Deze worden legaal geïmporteerd en ergens opgeslagen. De werkgroep gaat inventariseren hoeveel van deze stoffen opgeslagen liggen, de wijze van opslag en of de protocollen hiertoe moeten worden aangescherpt.

Er zal worden gewerkt naar wet en regelgeving. Linscheer: “Beter gezegd: betere en meer regelgeving.” Ondervoorzitter Dennis Kamperveen vult aan dat de werkgroep zich sterk gaat maken voor veiligheid in Suriname. Zij gaat zaken doen die op korte termijn zichtbaar zijn, “zodat het volk zich veilig voelt”. Alle actoren die op dit stuk bezig zijn, zullen erbij betrokken worden, zodat ook op korte termijn acties ondernomen kunnen worden.

De vervolgstap na inventarisatie is die van wetgeving, waarbij er protocollen zullen worden vastgelegd ten aanzien van opslag, import, export, transport, handel en controle. Op de vraag of de wetgeving veranderd moet worden, zegt Kamperveen dat die waar nodig zal worden aangevuld of aangepast. Volgens hem mag de samenleving rekenen op veiligheid als het gaat om de werkgroep. “Zonder veiligheid geen ontwikkeling, zonder veiligheid geen democratie,” aldus Linscheer.

https://www.gfcnieuws.com/melvin-linscheer-leidt-werkgroep-inventarisatie-gevaarlijke-stoffen/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *