DE MIDDENKLASSE AAN HET ROER BETEKENT EINDE TIJDPERK DESI BOUTERSE

De Procureur-Generaal wordt vanuit personen en politieke partijen belaagd om corruptie onderzoeken te verrichten gepleegd vanuit de regering Bouterse-Adhin. https://www.srherald.com/ingezonden/2020/02/24/open-brief-aan-de-procureur-generaal/

De perikelen bij de Centrale Bank van Suriname zijn nog niet koud of er dienst zich weer en nieuw schandaal aan. ” Met de aankoop van voertuigen voor de verschillende ministeries en voor het Korps Politie Suriname (KPS), lijkt een nieuw corruptieschandaal de kop op te steken binnen de overheid”

Het Bouterse regiem heeft de middenklasse tot op het bot weten te verdelen, zo erg dat zelfs de minister van onderwijs Lilian Ferrier volkomen de kluts kwijt is en op commando komt opdraven bij de beediging van de nieuwe Govenor van de CBvS Maurice Roemer. Een hartbrekend moment om een moeder zo in het verraad naar zichzelf te zien en de boosdoeners welgevallig te blijven zijn zelfs met het opofferen van haar eigen bloed.

Eerder zagen wij al het hartverscheurende tafereel bij een van de nabestaanden van de 15 slachtoffers van de decembermoorden waarbij eveneens een moeder op haar sterfbed die ene verraderlijke zoon niet aan haar bed riep voor het laatste moment van afscheid. Hartverscheurende taferelen waarbij kinderen en ouders tegen elkaar worden opgezet en uitgespeeld. Deze verachtelijke trend moet met een nieuwe politieke wind gestopt worden omdat het moreel verwerpelijk is. Politiek is een wetenschap wat door deskundigen gevoerd moet worden en niet met een model van regeren door uitspelen, door brainwashen en alles meer wat de huidige President al vanaf 1980 heeft toegepast en geintroduceerd in de Surinaamse politiek.

Open brief aan de procureur-generaal

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Foto: Suriname Herald

Aan: De zeer streng geleerde heer, procureur-generaal van Republiek Suriname,
Mr. Roy Baidjnath Panday

Wij zijn sinds kort opgeschrikt door vele berichten van malversaties bij onze moederbank waarbij (mede)beheerders en verantwoordelijken van de bank misbruik hebben gemaakt van gelden die aan het volk van Suriname toebehoren.

Beste procureur-generaal, met nederigheid verzoeken wij u met spoed een aanvang te maken met een strafrechtelijk vooronderzoek met betrekking tot mensen die direct en functioneel of politiek verantwoordelijk zijn voor de verduistering van gelden uit onze recente geschiedenis, daarbij denkende meteen aan president Desi Bouterse en de huidige minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad. Dit, vanwege het feit dat tot nu toe het accent gelegd is op de ex-governor, de heer Robert van Trikt en de aankoop van die enkele autootjes. Anders gezegd, het onderzoek is tot nu toe beperkt gebleven tot de rol van de heer Van Trikt. Naar onzes mening zouden de eerdergenoemde bewindslieden ook verhoord moeten worden, want de wetten gelden ook voor dezen.

Beste procureur-generaal op basis van de huidige wetgeving zijn er voldoende aanknopingspunten om president Bouterse en de huidige minister van Financiën, de heer Hoefdraad aan een strafrechtelijk vooronderzoek te onderwerpen. Wij beschuldigen niemand, maar wij willen dat er onderzocht wordt wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor dit debacle. Pas na de bevindingen van uw onderzoek, kan het volk duidelijkheid krijgen. Het volk wil duidelijkheid. In ons eerder geschreven artikel hebben wij de rol van president Bouterse en minister Hoefdraad bij het debacle bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) reeds aan de kaak gesteld.

Ons land is in korte tijd veranderd in een paria-staat; op internationale financiële markten worden wij niet eens serieus genomen. Sterker nog, de zaak stinkt al tot in het buitenland en daarin worden alle Surinamers meegesleurd, ongeacht hun partijvoorkeur. Ook de autoriteit van uw instantie wordt daarin ongewild meegesleurd, want men begrijpt niet hoe dit allemaal mogelijk is zonder dat er een breed onderzoek wordt gedaan of zonder dat het vervolgingsapparaat actief ingrijpt in het vervolgingsproces. Kortom, het geheel is een schandvlek op het imago van ons land.

Het moet veranderen en snel ook. Het volk begrijpt het niet, dat de kleine man wel voor het gerecht gesleept wordt, maar de grote man niet. Het volk wil uitleg en kijkt ook naar de verrichtingen van het vervolgingsapparaat. Het moment waarop de geloofwaardigheid van het vervolgingsapparaat besproken wordt, is de rechtstaat in geding. Het vervolgingsapparaat is één van de behoeders van de democratische rechtstaat, vooral in die zin, dat onze wetten voor eenieder gelden en dus niet alleen voor de kleine man. Het vervolgingsapparaat kan haar geloofwaardigheid verliezen en dat is het laatste wat wij moeten willen hebben. U wilt dat toch ook niet?

Daarom willen wij met deze brief de onuitgesproken afspraak die wij met elkaar hebben – om samen dat broze bezit te beschermen – eens uitspreken.

Wij zijn ontzettend trots op al die mensen die er op hun eigen manier iets van maken met elkaar, die omkijken naar een ander en de toekomstige generatie. Zij maken ons land mooier. Sterker nog: zij zijn Suriname. Zij hebben onlangs op het Onafhankelijkheidsplein steeds laten blijken dat zij het beste voor hebben met ons land. Die duizenden mensen moeten wij niet in de kou laten staan. Er zullen nu mensen zijn die hun schouders ophalen; die niet weten waar wij het over hebben. Ook voor die mensen moeten wij er zijn.

Met de meeste hoogachting,
w.g.

Sunil Sookhlall en Kries Mahabier

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/02/24/open-brief-aan-de-procureur-generaal/

VERMOEDELIJK NIEUW CORRUPTIESCHANDAAL BINNEN OVERHEID

24/02/2020 09:02 – Wilfred Leeuwin

Parlementariër Krishna Mathoera heeft de regering al eerder vragen gesteld over de aanschaf van de voertuigen.

Parlementariër Krishna Mathoera heeft de regering al eerder vragen gesteld over de aanschaf van de voertuigen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Met de aankoop van voertuigen voor de verschillende ministeries en voor het Korps Politie Suriname (KPS), lijkt een nieuw corruptieschandaal de kop op te steken binnen de overheid.

De regering heeft op 3 februari 2019 via het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) met medewerking van het ministerie van Financiën goedkeuring gegeven voor de aankoop van 22 voertuigen van het merk Ssang Young type Y400, bestemd voor de verschillende ministeries. Met deze aankoop bij Rudisa Motor Company NV is afgeweken van de regel om een openbare aanbesteding te houden.

In de bijzondere resolutie staat dat de huidige beschikbare dienstvoertuigen verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen. Bij De Nationale Assemblee zijn echter op 1 februari 2019 niet een maar twee van de bijzondere regeringsbesluiten ingediend onder de agendanummers 194 en 195.

In beide resoluties gaat het om dezelfde tekstuele inhoud voor de aanschaf van de 22 voertuigen door Rudisa. Het verschil is wel dat de beide besluiten verschillende bedragen hebben. In agendastuk 194 wordt gesproken over een bedrag van USD 844.000 of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse Dollars, dat ter beschikking moet worden gesteld van Rudisa.

In het tweede stuk met agendanummer 195 gaat het om een bedrag van USD 605.000 of het bedrag in tegenwaarde dat aan Rudisa moet worden overgemaakt. Bij navraag van de Ware Tijd blijkt dat er geen intrekkingsresolutie is waar een van de twee resoluties wordt vervangen door de andere of dat beide worden vervangen door een totaal nieuwe resolutie.

Dit zou er op neerkomen dat niet 22 maar 44 voertuigen worden aangeschaft voor de ministeries. De bedoelde voertuigen met als bouwjaar 2017 en 2018 worden op het internet geshowd. Het blijken geen normale wagens te zijn: ze zijn van het type dat wordt aangeschaft voor ministers en niet voor ministeries.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om een reactie gevraagd zegt dat zij deze zaak eerst goed zal moeten onderzoeken. Zij herkent uit de stukken wel dat het gaat om twee verschillende resoluties en wil zelf ook weten of er eventueel sprake is van een resolutie die een van de beide stukken vervangt.

Behalve de 22 voertuigen die volgens de bijzondere afwijkende resolutie bestemd zijn voor ministeries, zijn ook 75 pick-ups van het merk SSangYong Musso, vier bussen en vijftig motorfietsen aangeschaft voor het Korps Politie Suriname. Echter blijkt nergens dat er hiervoor een resolutie is ingediend bij het parlement.

Simons zegt dat niet alle dagelijkse aankopen van de regering terechtkomen bij de assemblee. Zij weet niet met zekerheid te zeggen of dit wel het geval is bij de aankopen van deze voertuigen voor de politie. Ook deze kwestie wil de parlementsvoorzitter goed laten uitzoeken alvorens een reactie te geven.

Door tussenkomst van Simons, bevestigt minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en Politie de aantallen. Hij weet dat die intussen zijn aangeschaft en gedistribueerd aan het KPS en dat er nog meer motorfietsen worden aangeschaft om landelijk ingezet te worden. “Alleen heb ik slechts de behoefte van mijn ministerie aangegeven. De aanschaf en hoe dat plaatsvindt, is een aangelegenheid van het ministerie van Openbare Werken”, zegt de minister.

Bij het onderzoeken en het plegen van wederhoor heeft de krant minister Vijay Chotkan herhaaldelijk gebeld, maar niet bereikt. Daarop is de bewindsman via WhatsApp duidelijk gemaakt dat zijn wederhoor belangrijk is voor een evenwichtige publicatie.

In een reactie laat Chotkan uiteindelijk weten dat hij niet kan reageren, omdat hij op dat moment niet beschikt over informatie. Ook nadat de documentatie over de twee resoluties met vragen naar hem is opgestuurd, bleef een verdere reactie uit.

OWT&C heeft ook een servicecontract afgesloten met Rudisa voor de overheidsvoertuigen. Getrouw bevestigt het bestaan van een dergelijk contract. Het servicebedrag per voertuig zou SRD 2.700 per servicebeurt bedragen.

Deze kwestie heeft vermoedelijk nog meer aspecten waarvan de parlementariërs Krishna Mathoera (VHP) en Carl Breeveld (DOE) vinden dat wanneer hierover geen duidelijkheid komt en zaken niet transparant zijn, het Openbaar Ministerie moet worden ingeschakeld. Breeveld zegt af te wachten en indien nodig daar werk van te zullen maken. “De discrepantie van bedragen is duizelingwekkend”, zegt Breeveld.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/02/24/vermoedelijk-nieuw-corruptieschandaal-binnen-overheid/3

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *