DE MEDIA IN DISBALANS T.A.V. HET NATIONALE DOEL!

Auteur: Angela Fernald.

Omdat de schrijvende pers haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet kent, met name in onze transitie periode, maakt dat de social media weeldig floreren. Iedereen is verslaggever en radio man geworden op facebook met voice-overs en podcasts berichten. Men poneert onlogische stellingen zoals: “Kritiek leveren zonder de bereidheid om er ook zelf iets aan het probleem te doen, betekent dat je onderdeel bent van het probleem.”. Juist door kritisch te schrijven leveren schrijfers met een duidelijke boodschap een enorme bijdrage aan de maatschappelijke discussie. Kritische schrijvers en analisten zijn een enorme meerwaarde voor elke ontwikkeling. Dus zij doen wel degelijk iets en niet niets! Wij houden teveel ervan op de man te spelen in plaats van op de bal. Onderzoeks journalistiek is in de veranderde setting van ons moderne denken een ernstige tekortkoming. Surinamers dienen zich te verdiepen in de complexiteit van de materie alvorens een artikel te schrijven. Allemaal zijn wij besmet met het dorpse denken wat niet meer past in het wereld denken. Surinaamse journalisten lopen ernstig achter maar hebben een arrogantie van een schip dat de lading niet dekt. 

Voeg je koptekst hier toe

Een Chaotische Vorm van Onbekwaamheid

30 Oct, 2020, 04:48

foto
Regerings-persconferentie
28-10-2020.
 
Neen… niet de weinig stijlvolle chaotische manier van vragen stellen van journalisten aan de president en ook niet het contrast in kleding van enkele journalisten met dat van de “ondervraagden”, was het minst storende element van deze persconferentie.
 
Ook niet de vraag, die het privé-leven van de president trachtte te ontleden, door de “voice-note” op social media van zijn zoon, ter discussie te stellen.
“Hoe kun je president zijn als je de opvoeding van je eigen kinderen niet aan kunt” of “woorden van gelijke strekking”. Neen dat waren niet de minst storende, vrijpostige elementen. Waarom heb ik nooit van deze zelfde journalisten vragen gehoord aan de vorige president over Dino of Meriba??

Ook niet, het meest storende was, de belerende en geagiteerde manier waarop één der journalisten de president trachtte duidelijk te maken “hoe het bankwezen het beste zou kunnen functioneren”. Uiteraard ging het over de beperkte opname mogelijkheid van zijn eigen geld.
“We worden belazerd door de banken” weerklonk het, door “het geweten der natie” in zijn chaotisch verhaal, welke niet neigde naar een echte vraagstelling. Gelukkig greep de voorzitter van de persconferentie in, jammer genoeg te laat. Een persconferentie wordt belegd om journalisten te informeren. Niet omgekeerd. Daarvoor vraag je audiëntie aan bij de president.

Het meest storend was de journalist die met het beschuldigende vingertje naar de president begon te ageren en zijn beklag deed dat “de buitenlandse pers eerder en beter geïnformeerd was dan de binnenlandse”. Als voorbeeld gaf hij de harde schijf die ex-minister Hoefdraad meegenomen heeft op zijn vlucht.
Daar is de Nederlandse pers inderdaad en terecht mee aan de haal gegaan. “Breaking News” omdat ik dit tot nog toe alleen in maffia films heb gezien.
 
Wat onze kritische journalist, “don’t kill the messenger” (mijn computer maakt er toepasselijk “messenwerper” van) gemist heeft echter, is dat in “Welingelichte Kringen” van radio ABC, een woordvoerder van de regering deze mededeling uitgebreid al op 25 oktober heeft gedaan. Vervolgens was het op 26 oktober in het nieuws van hetzelfde radiostation. Ik was verbaasd dat de dagen na “de Kringen”, behalve bij radio ABC, dit schandelijk en crimineel feit, aan onze journalisten ontsnapt was, totdat het op 27 oktober in de Nederlandse pers verscheen.
Zijn we blind geworden door het moreel-ethisch normverval van onze natie?! Vinden wij ‘t normaal dat onze ex-minister vlucht met een harde schijf van het volk ???!

De moraal van mijn verhaal is; Als je naar een persconferentie van de regering gaat, moet je zelf al goed voorbereid en geïnformeerd zijn, wil je relevante vragen stellen. Doe aan zelf-reflectie, zit je nog goed met jouw norm- en waarden oriëntatie (?) teneinde o.a. onrecht en nadeel te herkennen. Ga bij de vraagstelling na wanneer en door wie, de huidige ruïne en chaos is gecreëerd. Dit zal helpen bij de “adressering” van de boosheid en angst die wij allen voelen. Dat komt de eigen agressie-regulatie ten goede. Nepotisme ligt inderdaad op de loer wanneer het vertrouwen in derden ernstig is geschaad. De zgn “spitsvondige” vraag aan de president om “nepotisme” te definiëren, is op zijn zachtst gezegd vrijpostig en ongepast. Het wijst op de boosheid, de angst, de agressie, het moreel-ethisch normverval en een gebrek aan analytisch vermogen.
 
Onbewuste processen zorgen ervoor dat de verkeerde schuldigen worden aangewezen. Het is niet het verleden dat zich herhaalt, maar het is de angst die het verleden herhaalt. Maar dit weten onze journalisten natuurlijk wel. In de praktijk brengen is moeilijker. Maar theorie en praktijk zijn een eenheid!
 
Van een leeggeroofde boom kun je niet direct vruchten plukken.
Dit alles met het besef dat de ongerichte agressie in de maatschappij, in tijden van nood, zich richt op degenen van wie we afhankelijk zijn.
Ook dat vereist zelf-reflectie….

R.W. Jessurun MD DIH
Psychiater
 

Bigi Boy: geen persconferenties meer voor journalisten in Suriname

17 september 2020

Bigi Boy: geen persconferenties meer voor journalisten in Suriname
 

De Surinaamse UFC-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft woensdag laten weten geen persconferenties meer te zullen houden voor journalisten in Suriname. Dat zei Rozenstruik tijdens een meeting met de pers in het Ramada hotel in Paramaribo.

 

Zijn uitspraak is een reactie op een artikel van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS), waarin zij Team Bigi Boy beschuldigd van minachting van de nationale (sport)pers. De VSJS zegt in het artikel ondermeer dat het moeilijk tot onmogelijk is om de Surinaamse topsporter te spreken of te interviewen. Voor grote partijen als UFC en ESPN zou wel tijd door hem worden vrijgemaakt vindt de vereniging.

Bigi Boy vindt het artikel dat verscheen in de Surinaamse krant de Ware Tijd niet acceptabel en respectloos naar hem toe. Hij vindt het geen kwestie van minachting, maar gewoon de realiteit. “Ik wil interviews geven en helpen waar ik kan, maar als het niet lukt: sorry. Het is een zware job” aldus Bigi Boy.

Hij zegt erbij dat het geen kwestie is van bigi fasi (hoogmoedigheid) maar dat het gewoon steeds moeilijker wordt. Hij en zijn team krijgen honderden aanvragen binnen via al hun kanalen. Ze hebben de tijd niet om overal op in te gaan en moeten steeds selectiever hiermee omgaan.

Bigi Boy vindt het niet acceptabel dat de VSJS hem op deze manier aanspreekt. Hieronder de beelden van de persmeeting:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/09/17/bigi-boy-geen-persconferenties-meer-voor-journalisten-in-suriname/

BOUTETRSE BEPAALT NIET MEER, ZIJN TIJD IS VOORBIJ. LAAT HIJ TOMATEN GAAN PLANTEN.

7 aug 2020

Bouterse mag praten, maar alleen nadat hij in interviews, met uiterst kritische journalisten, komt uitleggen in welke hel hij ons weer heeft gesleurd. Als hij dat weigert te doen, moet Bouterse zijn mond eindelijk eens houden. De vrije pers mag Bouterse geen podium meer geven, voordat hij verantwoording aflegt. Een belangrijke hint: Bouterse’s grootste angst nu is dat hij niet meer gehoord zal worden. Pers, daarmee heeft u een hele sterke onderhandelingspositie als Bouterse de media weer nodig heeft.
De Surinaamse pers: een grote maatschappelijke ramp
De afgelopen 10 jaar hebben wij als pers/media op de eerste rij gezeten tijdens de D-kwaliteit reality soapserie die heette ‘regering-Bouterse’, deel 1 en 2. Ik ga geen tijd besteden aan een soort van samenvatting over wat zich in die 10 jaar heeft afgespeeld. Het was niveauloos, weinig verheffend, destructief en ongekend beschamend.
Maar de balans die wij aan het einde moesten opmaken was dat het Desi Bouterse voor de vierde keer (sinds 1980) was gelukt om onze economie te ruïneren en om ons moreel ethisch uit te hollen, in naam van zijn ‘ideologie’. Het verschil met de voorgaande keren is dat het financieel gat dat is geslagen, ditmaal astronomische afmetingen heeft.
Hoewel het besef van wat Bouta weer eens heeft kunnen doen nog moet aankomen, is er een andere ramp die zich verder voltrekt: de Surinaamse pers. Sommige collega’s en niet collega’s weten dat ik de Surinaamse pers in belangrijke mate verantwoordelijk hou voor wat in de afgelopen 10 jaar en daarvoor, is gebeurd. Matig ontwikkeld, individueel zwakke persoonlijkheden, met een autoriteitgevoeligheid (iets dat geen enkele journalist mag hebben) waren de basis voor de rol die de pers heeft gespeeld.
En ondanks ik dit weet, is wat de pers nu doet, a whole new level van incompetentie en bizar. 2 voorbeelden: 1. Ex-minister Gilmore Hoefdraad, de spil in de vernietiging van onze economie, slaat als een ordinaire crimineel op de vlucht. En, terwijl hij op de vlucht is, stuurt Hoefdraad een ‘verklaring’ om tegen te spreken wat president Chandrikapersad Santokhi aan feiten onthulde.
En tot overmaat van ramp, de Surinaamse pers brengt die ‘verklaring’ ook nog, zonder Hoefdraad ook maar één vraag te stellen, zonder hem te dwingen een interview af te staan, zonder hem te confronteren met de zeer ernstige beschuldigingen. Hoefdraad heeft de pers (zijn dom hoertje) ordinair gebruikt om iets de ether in te slingeren en om Santokhi en zijn minister van Financiën tot leugenaars te degraderen.
Voorbeeld 2. Wat mij een aan een nachtmerrie grenzende verbazing heeft bezorgd, was de online massameeting die de NDP woensdag heeft gehouden, uitgerekend via een medium dat vaker als ‘vijand’ en vijandig is bestempeld in de afgelopen 10 jaar. Maar het ergste van alles is dat Bouterse, zonder nog maar één pittig interview te hebben afgelegd, zonder aan de tand te zijn gevoeld door één of meer journalisten met lef en ballen, zonder zich te hoeven verantwoorden voor de verschrikkelijke ravage die is aangericht, de kans krijgt zaken te roepen en te schreeuwen.
De vrije pers gaf Bouterse drie weken (mi Gado, mi Jezus DRIE WEKEN!) nadat de nieuwe regering, temidden van zijn ravage en het bankroet van de staat is aangetreden, de ruimte om laf te schoppen tegen de schenen van Santokhi en zijn team, en de inventarisatie van de historische vernietiging van ons land, is nog maar net begonnen. Wat een ramp met onze pers/media. T’is om van te huilen en je voor te schamen!
Bouterse mag en moet de kans krijgen te praten. Dat recht is, als ex-dictator en uitgesproken machtspoliticus, totaal niet zijn verdienste. Het staat in de grondwet dat elke burger zich mag uiten, dezelfde grondwet die Bouterse openlijk respectloos behandelde. Maar Bouterse heeft meer dan elke andere burger de verplichting eerst te komen uitleggen wat er is gebeurd.
De pers heeft nu een belangrijke keuze te maken: 1 gaan wij ons gedragen naar de eisen van ons vak, of 2. kiezen wij ervoor niets meer te zijn dan domme doorgeefluiken van goedkoop, niveauloos en destructief volkstheater? Tot nu toe hebben wij (bij meerderheid) gekozen voor optie 2: doorgeefluiken zijn van goedkoop, niveauloos en destructief volkstheater.
Bouterse mag praten, maar alleen nadat hij in interviews, met uiterst kritische journalisten, komt uitleggen in welke hel hij ons weer heeft gesleurd. Als hij dat weigert te doen, moet Bouterse zijn mond eindelijk eens houden. De vrije pers mag Bouterse geen podium meer geven, voordat hij verantwoording aflegt. Een belangrijke hint: Bouterse’s grootste angst nu is dat hij niet meer gehoord zal worden. Pers, daarmee heeft u een hele sterke onderhandelingspositie als Bouterse de media weer nodig heeft.
Collega’s, jij bent de baas, en jij bepaalt, niet Bouterse. Niet meer! Wij moeten de verhaallijn bepalen. Dit mogen en moeten wij doen, namens het volk. Wij journalisten mogen niet meer het hoertje zijn van politici. Pas dan zal het volk iets aan ons hebben als de vierde macht. Anders zijn de vrije pers en de media niets meer dan een maatschappelijke ramp, en de ingrediënten voor een heerlijke, domme brafu voor Bouta.

De Surinaamse pers: een grote maatschappelijke ramp

07 Aug, 2020, 04:38

foto

 
De afgelopen 10 jaar hebben wij als pers/media op de eerste rij gezeten tijdens de D-kwaliteit reality soapserie die heette ‘regering-Bouterse’, deel 1 en 2. Ik ga geen tijd besteden aan een soort van samenvatting over wat zich in die 10 jaar heeft afgespeeld. Het was niveauloos, weinig verheffend, destructief en ongekend beschamend. 
 
Maar de balans die wij aan het einde moesten opmaken was dat het Desi Bouterse voor de vierde keer (sinds 1980) was gelukt om onze economie te ruïneren en om ons moreel ethisch uit te hollen, in naam van zijn ‘ideologie’. Het verschil met de voorgaande keren is dat het financieel gat dat is geslagen, ditmaal astronomische afmetingen heeft. 
 
Hoewel het besef van wat Bouta weer eens heeft kunnen doen nog moet aankomen, is er een andere ramp die zich verder voltrekt: de Surinaamse pers. Sommige collega’s en niet collega’s weten dat ik de Surinaamse pers in belangrijke mate verantwoordelijk hou voor wat in de afgelopen 10 jaar en daarvoor, is gebeurd. Matig ontwikkeld, individueel zwakke persoonlijkheden, met een autoriteitgevoeligheid (iets dat geen enkele journalist mag hebben) waren de basis voor de rol die de pers heeft gespeeld.
 
En ondanks ik dit weet, is wat de pers nu doet, a whole new level van incompetentie en bizar. 2 voorbeelden:  1. Ex-minister Gilmore Hoefdraad, de spil in de vernietiging van onze economie, slaat als een ordinaire crimineel op de vlucht. En, terwijl hij op de vlucht is, stuurt Hoefdraad een ‘verklaring’ om tegen te spreken wat president Chandrikapersad Santokhi aan feiten onthulde.
 
En tot overmaat van ramp, de Surinaamse pers brengt die ‘verklaring’ ook nog, zonder Hoefdraad ook maar één vraag te stellen, zonder hem te dwingen een interview af te staan, zonder hem te confronteren met de zeer ernstige beschuldigingen. Hoefdraad heeft de pers (zijn dom hoertje) ordinair gebruikt om iets de ether in te slingeren en om Santokhi en zijn minister van Financiën tot leugenaars te degraderen. 
 
Voorbeeld 2. Wat mij een aan een nachtmerrie grenzende verbazing heeft bezorgd, was de online massameeting die de NDP woensdag heeft gehouden, uitgerekend via een medium dat vaker als ‘vijand’ en vijandig is bestempeld in de afgelopen 10 jaar. Maar het ergste van alles is dat Bouterse, zonder nog maar één pittig interview te hebben afgelegd, zonder aan de tand te zijn gevoeld door één of meer journalisten met lef en ballen, zonder zich te hoeven verantwoorden voor de verschrikkelijke ravage die is aangericht, de kans krijgt zaken te roepen en te schreeuwen. 
 
De vrije pers gaf Bouterse drie weken (mi Gado, mi Jezus DRIE WEKEN!) nadat de nieuwe regering, temidden van zijn ravage en het bankroet van de staat is aangetreden, de ruimte om laf te schoppen tegen de schenen van Santokhi en zijn team, en de inventarisatie van de historische vernietiging van ons land, is nog maar net begonnen. Wat een ramp met onze pers/media. T’is om van te huilen en je voor te schamen!
 
Bouterse mag en moet de kans krijgen te praten. Dat recht is, als ex-dictator en uitgesproken machtspoliticus, totaal niet zijn verdienste. Het staat in de grondwet dat elke burger zich mag uiten, dezelfde grondwet die Bouterse openlijk respectloos behandelde. Maar Bouterse heeft meer dan elke andere burger de verplichting eerst te komen uitleggen wat er is gebeurd. 
 
De pers heeft nu een belangrijke keuze te maken: 1 gaan wij ons gedragen naar de eisen van ons vak, of 2. kiezen wij ervoor niets meer te zijn dan domme doorgeefluiken van goedkoop, niveauloos en destructief volkstheater? Tot nu toe hebben wij (bij meerderheid) gekozen voor optie 2: doorgeefluiken zijn van goedkoop, niveauloos en destructief volkstheater.
 
Bouterse mag praten, maar alleen nadat hij in interviews, met uiterst kritische journalisten, komt uitleggen in welke hel hij ons weer heeft gesleurd. Als hij dat weigert te doen, moet Bouterse zijn mond eindelijk eens houden. De vrije pers mag Bouterse geen podium meer geven, voordat hij verantwoording aflegt. Een belangrijke hint: Bouterse’s grootste angst nu is dat hij niet meer gehoord zal worden. Pers, daarmee heeft u een hele sterke onderhandelingspositie als Bouterse de media weer nodig heeft. 
 
Collega’s, jij bent de baas, en jij bepaalt, niet Bouterse. Niet meer! Wij moeten de verhaallijn bepalen. Dit mogen en moeten wij doen, namens het volk. Wij journalisten mogen niet meer het hoertje zijn van politici. Pas dan zal het volk iets aan ons hebben als de vierde macht. Anders zijn de vrije pers en de media niets meer dan een maatschappelijke ramp, en de ingrediënten voor een heerlijke, domme brafu voor Bouta.
 
Arny Belfor 

INGEZONDEN: Minachting nationale (sport)pers door Team Bigi Boy Lees meer: INGEZONDEN: Minachting nationale (sport)pers door Team Bigi Boy -

14/09/2020 19:07

INGEZONDEN: Minachting nationale (sport)pers door Team Bigi Boy

Vanwege de trend die de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS) waarneemt, voelt zij zich geroepen uit te komen met een verklaring. Immers, tegen minachting van de nationale (sport)pers door (individuele) sporters of sportbonden en -organisaties zal de VSJS altijd haar stem laten horen. Via e-mail zijn journalisten middels een ‘nieuwsbrief’ door Team Bigi Boy uitgenodigd voor een persconferentie op 16 september 2020.

Echter, het grootste zorgpunt is de tijdspanne. De persconferentie wordt op een dag na één maand na het gevecht van Jairzinho Rozenstruik tegen de Braziliaan Junior Dos Santos gehouden. Het nieuws is intussen uitgekauwd: het gevecht was live op de televisie te volgen in Suriname op 15 augustus, tegenover buitenlandse media heeft Jairzinho Rozenstruik al uitgebreid gesproken over het gevecht. De vraag rijst dus automatisch wat Team Bigi Boy één maand na het gevecht nog aan de Surinaamse sportjournalisten zal vertellen? Alles is al breed uitgemeten op diverse (sociale)mediakanalen van het buitenland.

Het is niet de eerste keer dat de Surinaamse pers deze behandeling ten deel valt, vandaar ook dat aan het begin is aangehaald dat het een trend is, een ontwikkeling die de vereniging noodzaakt tot het uitgeven van deze verklaring. Immers, ook in de voorbereiding naar gevechten toe is het moeilijk tot onmogelijk om de Surinaamse topsporter – de enige die in deze Covid-19-tijd echt actief is – te spreken of te interviewen. Daardoor hollen de Surinaamse (sport)journalisten steeds achter de feiten aan en moeten ze het alleen maar hebben van berichten uit het buitenland gebracht door onder meer UFC en ESPN, voor wie er wel tijd wordt vrijgemaakt.

De VSJS is er doordrongen van dat UFC-vechters contractuele (media)verplichtingen hebben, maar heeft ook legio voorbeelden van (andere) sportgrootheden die normaal tijd vrijmaken om hun nationale pers op tijd te spreken. De Surinaamse journalisten verwachten dan ook dat Jairzinho Rozenstruik als Surinaamse sportambassadeur de eigen, nationale, Surinaamse media niet als laatste in de rij zal plaatsen. Dat is een behandeling die niet zal worden getolereerd. In verband met het vorenaangehaalde is dan ook op de laatste persconferentie van Jairzinho Rozenstruik in Paramaribo, het voorstel gedaan om middels een Zoominterview de Surinaamse pers sneller te woord te staan. Het managementteam van Rozensruik vond dit voorstel valide, maar heeft jammer genoeg geen gebruik gemaakt van deze optie.

De VSJS benadrukt dat deze verklaring geenszins tot doel heeft Jairzinho Rozenstruik onaangenaam te zijn, maar slechts tot doel heeft een betere en respectvolle behandeling van de Surinaamse sportjournalisten, van wie enkelen hem vanaf zijn eerste stappen als vechtsporter volgen en hebben belicht.

“Work hard and follow your dreams, but never forget where you came from!”

Bestuur VSJS

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/14/ingezonden-minachting-nationale-(sport)pers-door-team-bigi-boy/

 

Media beleid oude en nieuwe regering

 

Publicatie datum: 13 sep 2020 | Bron: SurinameNieuwsCentrale.com | Door: adh Mahabier

Elke nieuwe regering kiest haar eigen beleid en een communicatiestrategie. Regering Santokhi / Brunswijk heeft ook besluiten genomen in hoe zij willen communiceren met hun doelgroep. De huidige regering lijkt goed bewust te zijn van goede communicatiestrategie. Vrij snel is men gestart met het ombuigen van de communicatie erfenis van de vorige regering. Dit was een verstandige keuze maar hoe anders is het communicatiebeleid van Regering Santokhi / Brunswijk?

Het kan niemand ontgaan zijn dat regeringen Bouterse I en II de bestaande media misbruikt heeft voor eigen partij propaganda. De STVS (Surinaamse Televisie Stichting) moest het ook ontgelden. Van mismanagement of corruptieschandalen van Regering Bouterse was niets te merken. Het was vooral rozengeur en maneschijn op de televisie en dat in een crisis periode.

Radio SRS (Stichting Radio-omroep Suriname), bekend van o.a. bakana-torie van Limbo, was tijdens regering Bouterse eveneens bedoeld voor interne partij propaganda. Hierbij werd door de presentator ronduit scheldend straattaal gebezigd, om alles wat krom is recht te praten. Dank aan Steven Reyme voor en over zijn uitspraak in de vorige zin, die nu vaker wordt gebruikt om het mediabeleid van Bouterse kort en krachtig samen te vatten.

Eén jaar na aantreden van Bouterse I zien wij een centralisatie van de overheidscommunicatie. De Nationale Voorlichtingsdienst (NVD) werd in 2011 fysiek en organisatorisch ondergebracht bij het kabinet van toenmalige VP Robert Ameerali.  Zes jaar bleef het vrij rust met veranderingen in communicatiestrategieën van regering Bouterse.   

Tot in 2017 het Nationaal Informatie Instituut (NNI) met als Directeur-perschef Clifton Limburg werd opgericht. Dit als opvolger van de NVD. Clifton Limburg was ook de presentator van bakana-torie op Radio SRS. Ook  de nieuwe website de-boodschap.today is ook rond die tijd gelanceerd om het beleid de NDP te promoten.

De NII komt strategisch op een moment dat Kabinet Bouterse/Adhin het zwaar begint te krijgen. Twee jaar eerder in 2015 was initiatiefgroep ‘Wij Zijn Moe’ van Curtis Hofwijks en Stephano Biervliet opgericht tegen het beleid van de Kabinet Bouterse/Adhin.  Bijna dagelijks waren in er stakingen, protesten en corruptieschandalen in het land.

‘Wij zijn moe’ kreeg langzaam maar zeker steeds meer aanhang. NII, met Limburg als geheime wapen, was ongetwijfeld bedacht om het klagend volk kalm te houden en NDP aanhang te behouden voor de volgende verkiezingen. De NDP was vrij vroeg begonnen met hun verkiezingscampagne. Het laatste heeft de NDP geen windeieren gelegd.

Na de NVD en de NII(2017) is het nu in 2020 de beurt aan de Communicatiedienst Suriname (CDS). De regering Santokhi / Brunswijk kiest een nieuwe naam voor hun persdienst. Er komen een paar verwachte en onverwachte veranderingen.  De woordvoerder van de VHP, Alven Roosveld, wordt de nieuwe directeur-perschef. Limburg wordt ontheven door Adjay Moensi, de directeur van het kabinet, vanwege andere beleidsinzichten. Er komt ook een einde aan het radio programma Bakana Tori van Limburg en vervangen met Lantiboskopu.   

Verassend en onverwacht is de oprichting van directoraat Volkscommunicatie op het Kabinet van de Vicepresident. De nut en noodzaak van dit  directoraat is nog niet helemaal helder. Een politiek motief is hier niet helemaal uitgesloten. De website de-boodschap.today is door regering Santokhi / Brunswijk behouden inclusief de oude berichten uit de tijd van NII. De nieuwe naam van de persdienst is consequent op alle communicatiekanalen doorgevoerd.

Als de verandering hierbij blijft dan kunnen we stellen dat op kanalenstrategie niet veel is veranderd. NII heet nu CDS, en de website ‘de-boodschap.today’ blijft in tact. Er is veel opgeschoond op communicatie gebied maar de communicatie erfenis van de vorige regering leidt tot een onoverzichtelijk geheel. Enkel voorbeelden: YouTube kanaal die die niet correspondeert met de website, het gebruik een gmail als contact emailadres en het ontbreken van een duidelijk klantcontact center. Hopelijk zal de nieuwe directeur-perschef gebruik  maken van nieuwe ICT technologieën om hun communicatie uitingen te ondersteunen.

In de communicatie inhoud daarentegen wordt wel veel veranderingen verwacht. De kernboodschap in de communicatie zal gebaseerd zijn op de doelen van de nieuwe regering. Maar ook de stijl zal anders zijn. ‘Neks no fout’ zit niet in communicatie stijl van de huidige regering. De communicatie stijl zoals uit partij centrum Ocer of vanuit Bakana Tori zal hopelijk tot het verleden behoren.

Het opruimen van het algehele communicatie landschap van de afgelopen 10 jaar zit hopelijk in goede handen bij de nieuwe directeur-perschef. Met zijn communicatie achtergrond is er hoop op een fatsoenlijke communicatie richting het volk en het buitenland.

door: adh Mahabier
https://www.linkedin.com/in/arunmahabier/

https://surinamenieuwscentrale.com/content/media-beleid-oude-en-nieuwe-regering

Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik op bezoek bij kabinet president

8 september 2020

Jairzinho 'Bigi Boi' Rozenstruik op bezoek bij kabinet president
 

President Chandrikapersad Santokhi heeft Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik samen met zijn coach en managamentteam ontvangen op zijn kabinet. Dit gebeurde op maandag 7 september 2020. De Surinaamse UFC vechter vond het gepast om een bezoek aan het staatshoofd te brengen naar aanleiding van zijn onlangs gewonnen ontmoeting tegen Junior Dos Santos. 

 

Tijdens die ontmoeting was president Santokhi vol lof over de prestaties van de sporter en bedankte hem voor het positief plaatsen van Suriname op de wereldkaart. Het staatshoofd onderstreepte de rol die Rozenstruik vervult naar vooral jongeren toe die naar de sporter opkijken.

Aanwezig tijdens dit heugelijk moment waren ook de minister van Buitenlande Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin en NPS voorzitter tevens assembleelid Gregory Rusland. Beide functionarissen brachten de felicitaties uit aan de UFC vechter. Duidelijk is dat wanneer Bigi Boy in de ring staat, duizenden landgenoten hun avondrust opofferen om hem de morele steun te geven. Social media loopt ook over van trotse en blijde Surinamers na een gewonnen gevecht van Rozenstruik.

Rozenstruik heeft in het gesprek met de president kort vertelt hoe het er allemaal aan toe gaat binnen de Ultimate Fighting Championship (UFC) en het staatshoofd deelgenoot gemaakt van zijn toekomstplannen. Het voelt volgens hem goed aan om na het gevecht terug te zijn in Suriname en om dichtbij vrienden en familie te zijn. Dit moment gebruikt hij om zich weer op te laden voor de volgende wedstrijd.

Rozenstruik is momenteel op plek nummer 3 in de wereld en zijn streven is om op de eerste plaats te komen. De warme woorden van president Santokhi doen hem goed, zegt hij als reactie op zijn ontmoeting met het staatshoofd. Bigi Boy is de samenleving ook dankbaar voor elke steun die hij heeft ontvangen, wat hem motiveert om verder te gaan.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/09/08/jairzinho-bigi-boi-rozenstruik-op-bezoek-bij-kabinet-president/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *