DE FINANCIELE MAFFIA ONTHOOFD DE STAAT.

 

Auteur: Angela Fernald

Hoe is het mogelijk dat de bankiersvereniging zich zo onderwerpt aan de regering? Hoe is het mogelijk dat deze financiele organisatie toestaat dat er slechts een kop rolt, namelijk die van de ex-govenor van de Centrale bank, terwijl heel Suriname weet dat de minister van Financien en de president hier veel meer vanaf weten? Waarom staat de bankiersvereniging toe dat er in omgekeerde volgorde wordt gewerkt, dus dat niet eerst een grondig accounttants- en strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld zijdens de regering en dat dan pas daarna een nieuwe govenor van de Centrale bank wordt benoemd? Hoe is het mogelijk dat de bankiersvereniging niet zelf overgaat tot het nemen van stappen tot een strafrechtelijk onderzoek? Waarom stelt de bankiers vereniging zich zo afhankelijk van de regering op? Alle maar vragen die toch wijzen in een richting, namelijk van grootschalige corruptie door kopstukken. Het is niet voor niets dat de ex-govenor van de CBvS de heer van Trikt op vragen van journalisten antwoordde dat als die wilden weten waar de dollars van Chotelal vandaan kwamen, zij dat dan maar aan de president moesten vragen. Vanaf dat moment viel de govenor in ongenade en blijven de president en zijn minister van financien buiten schot. Er klopt iets niet. Zeker als eerst door de president is getracht dubieuze personen als Sigmund Proeve en Armand Zunder voor te dragen to do the job, en de minister van Financien met ene Lutchman op de proppen kwam. Uiteindelijk kwamen de bankiers met Maurice Roemer, maar ook deze maakte een valse start door de restrictie die aan journalisten werd gesteld op zijn eerste persconferentie, namelijk dat er maar een vraag gesteld mocht worden door elke journalist, hetgeen enorm kwaad bloed zette tijdens en na de persconferentie. Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe Govenor van de CBvS helemaal niet in staat zal blijken op te kunnen treden tegen een financieel bolwerk dat haar tentakels tot in regeringskringen en tot bij de president heeft. Het is een financieel bolwerk bestaande uit bonafide maar ook malafide personen die zich binnen de financiele wereld en de overhheids financien heeft weten te infiltreren. Ontmaskering van deze personen blijkt niet eenvoudig omdat zij door de hoogste regeringskringen en de Nationale Assemblee worden gedekt. Voor de verkiezingen zou het een dolksteek voor de regerende NDP betekenen als de beerput opengetrokken werd, dus houdt de NDP, regering en DNA ledn, het deksel stevig op de put. Na langer dan een maand is de volksvertegenwoordiging nog steeds niet geinformeerd door noch de president noch zijn minister van financien. Dit tegen de achtergrond van het binnenhalen van een Russische helicopter en de bezoeken van de minister van Financien aan een Russisch bedrijf in Rusland om vervolgens gewoon door te reizen naar Venezuela om een olie deal te sluiten namens de regering met het regiem van Maduro. De regering toont hiermee volkomen lak te hebben aan de publieke opinie en de systemen waarlangs zij beleid moet maken en moet inplementeren, om over de schoftige behandeling van de volksvertegenwoordiging maar te zwijgen. De president en zijn revolutie vrienden gaan gewoon door met schrijven naar de media waarbij de gehele bevolking als pro-kolonialen wordt neergezet en de zogenaamde revolutionairen als anti-kolonialen. Dit anti-volks denken heeft zich meester gemaakt van de natie terwijl tegelijkertijd de kliek land en volk berooft en de natie uitlevert aan buitenlandse mogendheden. Alles, om maar niet in handen te vallen van de ” anti-kolonialen” want dan verdwijnt de president, de leider van de revolutie voor zijn verdere leven in het gevang. De nieuwe indeling pro- en anti- kolonialen komt van de ideoloog van Bouterse, Dew Baboeram, de broer van de op 8 december doodgeschoten Baboeram. En is het uit met de pret van de financierders van zijn politieke partij de NDP om hem heen en het banken imperium dat hem flink aan zijn ballen heeft. De president moet koste wat kost dit grote probleem voor zichzelf en voor zijn financiele jongens oplossen door een vernuftig middel te vinden de staat te benadelen door met zuurverdiende dollars van de gemeenschap te speculeren. Wie is Chotelal en hoe komt hij aan de goedkope dollars? Was het eerder niet deze zelfde president die in een persconferentie samen met de voorzitter van de Cambio’s de heer Remie Bhailal had belooft dat hij de koers naar beneden zou brengen? Hoe was het toch mogelijk dat het staatshoofd een persconferentie hield niet met zijn regering maar met een voorzitter van de cambio’s. Bouterse dacht de hindoestaanse grootkapitalisten te strikken voor zijn eigen prive belangen maar dezen draaiden waarschijnlijk uiteindelijk de rollen om. Andere partij financierders stapten reeds ruim op tijd uit de gevaarlijke boot van Bouterse, zoals de rijstmagnaat Imro Mangli en George Pahladsing. Maar ook de heer Kalepdewsing van Combe Markt is aan de kant geschoven of is er zelf uitgestapt. De Heer Vidjai Kirpalani zit nu op de schoot bij Bouterse. En wie is toch die meneer Mahespalsing die zo zwaar in aanvaring kwam met Rachied Doekhi ? Met de hindoestanen heeft Bouterse garen willen spinnen en de waterdragers bestonden grotendeels uit de creolen. Daarom zegt de man van de straat nu dat de NDP een slaven mentaliteit binnen de partij hanteert door de negers te misbruiken en de hindoestanen te bevoordelen. Maar deze zelfde hindoestaanse groep heeft nu de strop om Bouterse zijn hals gelegd. Remy Bhailal verwoorde de situatie waarin ons land gestort is als volgt: ” 

De valutarichtkoersen zijn voor de US$ tussen de SRD 11.50 en SRD 12.50, terwijl de euro werd verhandeld tussen de SRD 12.50 en SRD 13.00. 
 
Donderdag is het voltallige cambiowezen ontvangen door de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, en zijn directieteam ter bespreking van de onhoudbare, uiterst explosieve situatie op het koersenfront. Alle partijen waren het ermee eens dat deze situatie nu een punt heeft bereikt waarbij er stappen moeten worden gezet daar anders het tij niet meer zal kunnen worden gekeerd met enorme desastreuze gevolgen voor zowel onze economie in het algemeen en de gehele Surinaamse natie in het bijzonder. 
 
“De stijging van de wisselkoersen heeft nu ongekende hoogten bereikt, de heersende onrust en onzekerheid in onze gemeenschap worden door speculanten ook flink misbruikt om de wisselkoersen dagelijks nog meer op te schroeven. De Vereniging van Cambiohouders kijkt met lede ogen toe hoe een uitermate verontrustende situatie dreigt te ontstaan waarvan de prijs welke wij als Surinaamse natie zullen moeten betalen ongekend hoog zal blijken te zijn. Nu al zijn de prijzen van vrijwel alle goederen en diensten door de hoge wisselkoersen aanzienlijk verhoogd, de andere ongewenste effecten waaronder opkomende schaarste aan essentiële producten, sluiting van talloze bedrijven, de instorting van cruciale import afhankelijke sectoren, massale personeelsafvloeiingen en toename van de werkloosheid als ook een verdere stijging van de criminaliteit zullen binnen afzienbare tijd ook manifest worden. Dit kan zo niet doorgaan en zitten wij als Surinaamse natie op een tikkende tijdbom met onvoorspelbare gevolgen voor zowel land als volk,” staat in het communiqué. “
 
En in onderstaande artikelen zien wij het baanbrekende werk van “PRO-KOLONIALEN” doen, volgens de betiteling van DEW BABOERAM en zijn BOUTERSE CLAN.  Ook voor het Eurovisie songfestival is dit jaar een surinamer uitverkoren, Jeangu Makrooy mag Nederland vertegenwoordigen. de indeling en veroordeling van geintegreerde Surinamers in de Nederlandse samenleving staat in schril contrast met de maatschappelijke verdienste van Dew Baboeram in Nederland. Surinamers zijn verdienstelijk overal ter wereld en verdienen het niet gestickerd te worden door figuren rondom Desi Bouterse die geen sporen van verdienstelijkheid aan de gemeenschap, noch in Nederland, noch in Suriname hebben nagelaten. Integendeel zijn het gifmengers, mensen die haat zaaien en anderen opzetten tegen alles wat zij niet hebben kunnen bereiken in hun leven, daar zij vol van haat en nijd zitten. Een ziekelijke vorm van jaloezie dat zich over hen heeft meester gemaakt en dat zij verbloemen achter ideologisch gezwam. Wij hebben gezien waar deze valse ideologie ons land in gestort heeft. Op alle fronten is Suriname een failliet staat, dankzij de zogenaamde “valse revolutie” en haar socialistische terminologie die totaal geen aansluiting heeft kunnen vinden in de aspiraties van ons volk. Suriname en met name de jongeren en de wetenschappers zijn nu wakker. Deze middenklasse zal het getij keren op 25 mei 2020.
 
 

Deng 4 ondernemer disie na a echte eigenaar fu NDP.
Deng mang gebruik #lummel lek wan dong Ingi boi.
Van links naar rechts:

B Chotelal, corrupte projecten: Naschoolse opvang, voedselpakketten, papproject en brood project op scholen, Kasreserve verduisterd via Cambio($100 miljoen), Haitianen in dienst voor Beveiligingsproject overheidsgebouwen(Haitianen zullen gebruikt worden om te frauderen met stemmen)

S Poenai, corrupte projecten: Drugs(Drugsgelden worden sinds kasreserve schandaal bij Cambio Chotelal witgewassen), Eigenaar P&D real estate( Bouwt de Sociale Huizen van lage kwaliteit voor de overheid met drugsgeld), Fraude terrein Wanica ziekenhuis

Dilip Sardjoe(Eigenaar Rudisa, Burger King, Aldimij,TCL cement etc, corrupte projecten: Industriepark Para gratis gekregen dankzij slecht gesloten deal Alcoa, Levering Overgefactureerde autos (Ssanyong voertuigen), Onderhandse verkoop SLM(Denk maar aan Residence Inn)

J.Mahespalsing(Alias oom John, prescom Westland Sama Group), corrupte projecten: Ethanol project, SML wageningen(hypotheek van SRD 23 miljoen) , Gronden Nickerie, Verduistering van 7 Graafmachines en 14 tractoren LVV

WIJ DANSEN DE CHOTELALL POLONESSE…..
40JR REVO HEEFT ONS DIT GEBRACHT…TRALALALA.
.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lopende mensen, staande mensen, menigte en buiten

 

En op 09-03-2020 verschijnt onderstaand commentaar op de VHP Discussiegroep FB pagina:

 
 
Dien Ram heeft een bericht gedeeld.
 
 
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, baard

Dien Ram aan Vrij Suriname

Dit is de bekende johnny mahespalsingh alias oom john in het midden van t gezelschap. Gezegd wordt dat hij gesubsidieerde brandstof van staatsolie levert en daarmee flinke winst maakt!
Als dat zo is dan zijn het toch niet de vhp’rs die woekerwinsten maken maar juist de paarse bende!
Hoe komt men dan op t idee dat vhp’rs de koers opdrijven en de prijzen van goederen bepalen?
Of gebruikt bouta hen om ze in n kwaad daglicht te plaatsen waardoor die domme paarse prasoso mensen tegen de hind opgehitst kunnen worden?
Heel smerige en gevaarlijke politiekvoering zoals u dat zelf ziet! Je moet wel n klein beetje ontwikkeld zijn om dat te kunnen begrijpen en dat is juist waar het bij die paarse ratten aan schort!!

 

VIDEO: Lange rij voor goedkope basisgoederen in Suriname

8 maart 2020
 
VIDEO: Lange rijen voor goedkope basisgoederen in Suriname
 

Het lijkt wel op een foto uit de jaren tachtig, toen basis goederen enorm schaars waren en op rantsoen te koop werden aangeboden: lange rijen van mensen die dit weekend de zon en regen trotseerden om aan goedkope basisgoederen in Suriname te komen.

 

De beelden die hieronder te zien zijn, werden afgelopen zaterdag live gemaakt bij de winkel van Chotelal in een zijstraat van de Hendrikstraat. Sommige mensen hebben meer dan vier uur in de rij gestaan om de goedkope producten te bemachtigen.

Een liter zonnebloemolie kost in de gewone Surinaamse winkel 15 SRD, bij Chotelal is dat 6 SRD. Een kilogram knoflook kost 35 SRD elders maar bij Chotelal 6 SRD, zegt een wachtende vrouw tegen Starnieuws.

“Ik weet niet hoe Chotelal in staat is een blik sardine voor SRD 4 te verkopen, maar ik ben blij dat ik voor deze prijs heb kunnen kopen. In een normale winkel zou ik drie maal de prijs betalen” zegt een andere vrouw tegen de nieuwssite.

Bekijk de situatie hieronder:

             4 uren in de rij bij Chotelal voor goedkope                                      basisgoederen

 

08 Mar, 2020, 12:36

foto

 Honderden mensen hebben ruim drie uur zaterdag in de rij gestaan bij ‘Chotelal’ om goedkope basisgoederen te kunnen aanschaffen. Zij hebben de brandende zon én een regenbui getrotseerd. 

 

Het leek zaterdag op een kleine massameeting bij de supermarkt van B. Chotelal aan de Bachoeweg (zijstraat Hendrikstraat). Honderden mensen stonden in de rij om goedkope goederen te kunnen kopen. “Ik heb langer dan vier uur in de rij gestaan”, zegt Carla die leerkracht is. “Wij zijn met ons drieën gekomen om spullen te kopen. Een liter zonnebloemolie kost in de winkel bijkans SRD 15.00. Hier heb ik SRD 6 betaald en een kilogram knoflook kost SRD 6, terwijl in andere supermarkten SRD 35 wordt neergeteld,” vertelt ze. 

 
Een verpleegkundige die in de rij heeft gestaan, zegt dat ze de lange wachttijd voor lief heeft genomen, want de prijzen zijn zo enorm gestegen. “Je komt gewoon niet meer uit. De prijzen in de winkels stijgen elke dag,” verzucht ze. In de rij staat er zelfs een echtpaar uit Moengo. De mensen zeggen dat ze de basisgoederen niet meer binnen bereik is. “Ik weet niet hoe Chotelal in staat is een blik sardine voor SRD 4 te verkopen, maar ik ben blij dat ik voor deze prijs heb kunnen kopen. In een normale winkel zou ik drie maal de prijs betalen”. Een kilogram aardappel kost SRD 3, uien SRD 3, blom SRD 5.
 
Anand die landbouwer is, legt uit dat hij elke week naar Chotelal gaat om de basisgoederen te kopen. “Het is vandaag zaterdag, dan is het extra druk. Doorgaans kom ik doordeweeks, maar vandaag ben ik meegekomen met mijn tante,” zegt hij. “Ik koop alleen nog maar brood en kleine spullen bij een gewone winkel. Met landbouw verdien je nu bijna niks. De prijs van kunstmest gaat steeds omhoog, net als de goederen in de winkels, alleen de prijzen van groenten blijven laag.” 
 
De boodschappen van een gezin dat met drie personen naar B.Chotelal was. 
 
“Ik was bang dat ik na uren wachten niet geholpen zou worden,” zegt een vrouw die steeds naar de klok keek. “Om twee uur sluit de zaak op zaterdag. Ik hoop niet dat ik voor niets heb gestaan”. Toen het bijna sluitingstijd was, is besloten om de mensen die in de rij stonden toch nog te helpen. Het heeft nog bijkans twee uur geduurd voor iedereen aan de beurt kwam. Per keer worden vijf tot tien mensen in de winkel toegelaten.
  

Surinaamse verpleegkundige krijgt hoge koninklijke onderscheiding

Lygia Lieveld krijgt hoge koninklijke onderscheiding

Lygia Lieveld, een in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgestudeerde verpleegkundige, heeft maandag van de Nederlandse koning, Willem-Alexander, op zijn paleis Huis Ten Bosch een speciale onderscheiding het “Erekruis van de Huisorde van Oranje” ontvangen. Bij de bekroning waren ook aanwezig koningin Maxima, prinses Beatrix en vrijwel alle leden van het Koninklijk Huis.

Lygia, zoals ze door de koning liefdevol werd toegesproken, was vergezeld van haar familie, vrienden en collega’s. Speciaal voor die gelegenheid werd ook het toenmalige hoofd van de opleiding van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Willy Leeflang, overgevlogen.

In zijn toespraak sprak de koning over de jarenlange verdienste van ruim 20 jaar van Lieveld aan het Koninklijk Huis, waarbij ze met name zich onderscheidde door haar empatisch vermogen, mate van beroepsgeheim en andere ethische aspecten van het verpleegkundig beroep.

Het geheel had een waardig, maar bovenal indrukwekkend karakter waarbij met name de genodigden vol trots mochten meemaken, hoe een Surinaamse opgeleide verpleegkundige geschiedenis schreef door als eerste van alle verpleegkundigen van zowel Nederland als Suriname voor zo een hoge onderscheiding in aanmerking te komen.

Surinaamse verpleegkundigen doen het goed in andere landen waar ze aan de slag gaan en ze zeer gewild zijn. De prestatie van mevrouw Lieveld spreekt voor zich en is een noemenswaardig voorbeeld van het hoogste niveau te noemen, zei Willem-Alexander.

“Met een gerust hart mogen we daarom stellen dat mevrouw Lieveld getoond heeft een waardige vertegenwoordiger van het verpleegkundig beroep en des te meer van de Surinaamse verpleegkundigen te zijn”, sprak de koning.

“Gefeliciteerd Lygia Lieveld en complimenten aan de overige oud-docenten van Lygia, gefeliciteerd Academisch Ziekenhuis Paramaribo, maar bovenal gefeliciteerd Suriname met deze historische mijlpaal. Mogen de overige verpleegkundigen deze historische gebeurtenis als voorbeeld nemen bij het voortzetten van dit nobele beroep”, aldus koning Willem-Alexander.

Willy Leeflang

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/06/surinaamse-verpleegkundige-krijgt-hoge-koninklijke-onderscheiding/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *