DE ELITE EN DE MIDDENKLASSE HEBBEN DE ACTIES GEVOERD TEGEN PENGEL EN WIJDENBOSCH, MAAR HOI POLLOI WANI TJARI A NENG.

Auteur: Angela Fernald

Exponenten uit het “hoi polloi”, repalje, voetvolk, gepeupel, schorremorrie, tuig, geteisem, allemaal synoniemen voor  de lagere volksklasse zijn altijd misbruikt geworden omdat zij nu eenmaal een grote mond hebben. Mensen als vakbondsleiders Cyriel Daal en Ronald Hooghart hebben zich vrijwillig aangesloten om het vuile werk van de middenklasse op te knappen. Zo werkt nu eenmaal de politieke strijd. De lagere volksklasse kijkt nu eenmaal op tegen licht gekleurden en geschoolden uit de midden- en hogere klasse. Maar wat de leiders uit de lagere volksklasse niet willen toegeven is dat zij zich moedwillig laten misbruiken voor een bordje linzensoep. Zij plegen met gemak dit verraad naar hun eigen zwarte groep, hun eigen zwarte achterban. In plaats van hun platvloerse en ondergeschikte rol te erkennen, kloppen zij zich juist op de borst alsof zij de hele meneer of mevrouw zijn. De acties schrijven zij op hun conto en leven zo langdurig in de waan dat zij macht hebben, terwijl zij in feite gewoon instrument en handlanger zijn geweest in de geschiedenis. Stefano Biervliet alias Pakittow is van hetzelfde laken een pak geweest in de acties tegen Desi Bouterse vlak voor de verkiezingen van 25 mei 2020. De acties tegen Jules Wijdenbosch zijn begonnen met de benoeming van Fred Veldema tot Hofpresident. De revolutie van Desi Bouterse heeft nooit de rechterlijke macht aan haar zijde kunnen krijgen omdat de geschoolde elite zich altijd hevig heeft verzet tegen de coup en de moord op 15 prominenten in 1982. De hogere en middenklasse waren toen het hogere kader dat de rechterlijke macht de stevige ruggengraat gaf. Wat niet gezegd kan worden van onze volksvertegenwoordiging waar laaggeletterden en ongeschoolden gewoon parlementariër kunnen worden. De twee-eenheid tussen de Bouta regering en de DNA onder leiding van Jennifer Simons-Geerlings moest tegenstand bieden tegen de elitaire rechterlijke macht, wat dus nooit gelukt is. Vandaar dat Desi Bouterse zijn moorden altijd in het politieke spectrum heeft geplaatst, hij wist bliksemsgoed dat hij de middenklasse en de elite tegenover zich had en die hij nooit klein zou krijgen. Daarom kwam Bouterse met de grootste leugen van de eeuw, namelijk dat er in 1982 een invasie zou worden gepleegd en dat de 15 vermoorde Surinamers daarin betrokken zouden zijn geweest en daarom op de vlucht waren doodgeschoten. Zo kon Bouterse de intelligentsia uitschakelen en de hogere en middenklasse een zware klap toedienen. Maar de hogere en middenklasse hebben stand kunnen houden en op 25 mei 2020 het regiem en tijdperk Bouterse kunnen uitschakelen. Anno 2022 staat het Hof van Justitie op het punt om het vonnis van 20 jaar van de Krijgsraad te bevestigen. Begrijpelijk de woede vanuit de gelederen van de NDP en de Boutisten tegen de president Chandrikapersad Santhoki, die zij zien als een exponent van de midden- en hogere klasse, en meer nog de gevaarlijke poort naar het buitenland, de Amerikanen en de Nederlanders die in het Caraibisch gebied en Zuid-Amerika hun invloedssfeer willen behouden en vergroten. De tactiek van Desi Bouterse om de middenklasse en hogere klasse de wind uit de zeilen te nemen in hun massale volksactie tegen Jules Wijdenbosch in 1998, is een zeer slimme set geweest namelijk als NDP ook mee te doen in deze acties en zij aan zij met de vijand de teonmalige president Wijdenbosch uit het zadel te wippen. De toenmalige sterke achterban van de NDP was voor Ronald Hooghart de schakel die hem deed denken dat hij was uitgegroeid tot de nieuwe volksleider. De CLO, lees de vakbond kreeg onterecht het succes in de schoenen geschoven, zoals het ook in 1968 moest heten dat de VELMEK en overige vakbonden de regering Pengel naar huis hadden gestuurd. Niets was minder waar, het is altijd de gelaagdheid in elke maatschappij, die uit klassen bestaat die strijden om macht. Suriname heeft de ervaring dat op ondemocratische wijzen regeringen naar huis zijn gestuurd middels stakingen. In 1982 stond hetzelfde te gebeuren en het antwoord van de toen ondemocratisch aan de macht gekomen regering was de slachting op 8 december. In 1998 deed hetzelfde zich voor met dit verschil dat twee ondemocratisch aan de macht gekomen exponenten Desi Bouterse en Jules Wijdenbosch elkaar aanvielen gesteund door vriend en vijand. Vanaf het aantreden van president Chandrikapersad Santhoki 1i 2020 probeert Desi Bouterse met alle macht de geschiedenis te willen herhalen. Helaas voor Bouterse, hij zit allang niet meer op het toppunt van zijn macht noch invloed. Het tijdperk van zijn krijgsheerschap heeft plaats gemaakt voor het nieuwe tijdperk van wetenschap en staatsmanschap, wat betekent dat het nooit meer zal lukken om met een plantage-economie van consumptie en pakketten en met een denken van krijgsheerschap middels geweld en het recht van de sterkste een bananen republiek terug te doen keren in Suriname. Surinamers, de hogere en de middenklasse hebben na veertig jaren weer het heft in eigen handen. Dit is de analyse die de Organic Movement zou moeten maken. Dan zouden zij inzien hoe zij misbruikt zijn geworden door de sluwe vos Desi Bouterse. Maar zoals ik al zei, het het toppunt van zijn val is de tijd zoals het vroeger was voor de sluwe vos een fata morgana. het zal een droom blijven maar nooit meer werkelijkheid worden in Suriname dat de domheid zal regeren over de wetenschap. Door het grote verraad van academici zoals Jules Wijdenbosch, Jennifer van Dijk-Silos, Jennifer Simons-Geerlings en de hele innercircle van geschoolden rondom Bouterse, is het mogelijk geweest dat dit afrikaanse model van krijgsheerschap zo lang stand heeft kunnen houden. De ondersteuning en verwevenheid van de wetenschap met de criminaliteit heeft gemaakt dat de totale samenleving, het totale bestuur van het land gecorrumpeerd is geworden en waar de onderwereld en de bovenwereld konden samenvloeien in een machtige cohesie die gecategoriseerd kan worden als failed state. Ik denk dat nooit eerser in de geschiedenis van Suriname staats-terrorisme is gelegitimeerd met de grondwet in de hand. Want witwassen van zwart geld via een Centrale bank waarvan 19,5 miljoen euro in Nederland werd onderschept, rangschik ik onder de noemer van Staats-terrorisme,

16 Aug, 2022

foto
 
(Aangeboden)
 
De Stichting 8 december 1982 is van mening dat het hoger beroep in het Decembermoordenstrafproces de laatste kans biedt aan de hoofdverdachte en de zijnen, voor het afleggen van verantwoording. De hoofdverdachte werd tot tweemaal toe door de Krijgsraad, in eerste aanleg en in de verzetszaak, tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op de vijftien martelaren van de democratie.
 
Bouterse heeft er alles aan gedaan te ontkomen aan kritische bevraging door de auditeur militair. Hij schitterde door afwezigheid in eerste aanleg en deed een beroep op zijn zwijgrecht in de verzetszaak. Medeverdachte Rozendaal heeft verklaard dat aan hem US$ 10.000 is gegeven om een valse getuigenverklaring ten gunste van Bouterse af te leggen. Hij kwam later terug op die valse getuigenverklaring, omdat hij vond dat de waarheid alsnog verteld moet worden.
 
Meerdere getuigen à decharge die door Kanhai waren opgeroepen legden ongeloofwaardige verklaringen af of claimden ‘niets meer te weten’. Dat de rechters bij hun vonnis zich hebben laten leiden door feiten en omstandigheden, en niet op het verkeerde been hebben laten zetten door politieke desinformatie en bestuurlijke intimidatie (zelfamnestiewet, artikel 148 GW), zou een prikkel voor de hoofdverdachte kunnen zijn het in hoger beroep anders te doen. Echter, de ‘openingszet’ in hoger beroep van de hoofdverdachte en zijn advocaat suggereert herhalen van zetten; namelijk er zou geen sprake geweest zijn van voorbedachte rade en in december 1982 zou sprake zijn geweest van een dreigende ‘invasie’.
 
‘Op de vlucht neergeschoten’
In december 1982 was Bouterse de operationele leider van de planning en uitvoering van de gewelddadige, illegale aanval tegen de civil society, met als doel vestiging van een totalitaire staat. In de regeringsverklaring van 1 mei 1983 waren de algemene verkiezingen geschrapt. Toch ontkent de hoofdverdachte voor de Decembermoorden strafrechtelijk verantwoordelijk te zijn.
 
Wat hem betreft zou geen sprake zijn geweest van voorbedachte rade, terwijl in het proces verbaal betreffende zijn verhoor bij de rechter-commissaris hij verklaarde: “Ik wil u verklaren dat er in feite drie diensten opereerden, namelijk de inlichtingendienst, een contra-inlichtingendienst en een burgerinlichtingendienst. Ik geef u te kennen dat het draaiboek zoals het militair past, zorgvuldig is voorbereid. Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan.”
 
Op 9 december 1982 schoof hij, in een televisietoespraak tot de bevolking, de verantwoordelijkheid in de schoenen van dienstdoende militairen, wiens namen hij in al die bijna veertig jaren niet heeft kunnen noemen. Die spookmilitairen zouden de slachtoffers ‘op de vlucht hebben neergeschoten’. In een brief van de Surinaamse regering in 1984 aan de speciale rapporteur van de VN werd deze leugen van de 20ste eeuw, herbevestigd.
 
Gedurende de hele periode tot het eind van de militaire dictatuur in 1987 is ‘op de vlucht neergeschoten’ de officiële lezing geweest. Dat decennia later president Bouterse verklaarde dat hij, terwijl hij het ‘op de vlucht neergeschoten’ uitsprak, wist dat het ‘lulkoek’ was, verandert niets aan het feit dat hij dat als machthebber als officiële lezing had uitgesproken. Een lezing die niet op zichzelf stond, maar gepaard ging met het middels losse flodders schieten simuleren van een aanval van buiten, valse alibi’s, inclusief vervalsing van de sterftedatum van de slachtoffers.
 
Wat ‘was gebeurd’ stond voordat het gebeurde al vast. Daarom was er geen onderzoek nodig en was straffeloosheid vanzelfsprekend. Met zijn bekentenis dat hij het volk willens en wetens had voorgelogen, erkende Bouterse dat er in december 1982 sprake was van de organisatie van een samenzwering om het Surinaamse volk te bedriegen.
 
‘Terroristische methoden’
In de rechtszaal werd op video getoond dat Bouterse op 8 december 1982 persoonlijk deelnam aan een ander macaber theater van bedrog. André Kamperveen en Jozef Slagveer moesten, aangezet door folter, valse zelfbeschuldigingen op radio en televisie voorlezen. Zogenaamd zouden de slachtoffers een staatsgreep hebben willen plegen. Zij zouden een bruggenhoofd vormen voor een invasie. Eerst werd gezegd vanuit Nederland, veel later werd het de CIA.
 
In zijn getuigenis voor de Krijgsraad heeft het toenmalige hoofd van de Militaire Inlichtingendienst Sedney verklaard dat er in december 1982 geen enkele aanwijzing was voor een dreigende staatsgreep of invasie. De onderzoekscommissie van de OAS en de VN-rapporteur voor de mensenrechten, mr. S. Amos Wako, concludeerden ook dat er geen enkele feitelijke onderbouwing was voor de beschuldigingen van de militaire machthebbers.
 
De OAS-onderzoekscommissie voegde daaraan toe dat zelfs als de slachtoffers voornemens waren een staatsgreep te plegen, niets het toepassen van ‘terroristische methoden’ rechtvaardigde. Het duiden van de decembermisdrijven als terrorisme was accuraat, omdat een belangrijk oogmerk van die misdrijven was angst zaaien onder de bevolking.
 
De Stichting 8 december 1982 heeft nog steeds vertrouwen in de onafhankelijke rechtspraak. De afronding van het hoger beroep in het Decembermoordenstrafproces, kan na de lange nacht van straffeloosheid, eindelijk weer het licht van recht en waarheid in ons land doen schijnen.
 
Stichting 8 december,
Sunil Oemrawsingh
voorzitter

Organic movement een politieke bende!

15-08-2022 

Het voornemen van de Organic Movement, om middels vreedzame protestacties het Surinaamse belang te dienen kon rekenen op instemming bij een klein deel van de samenleving. Maar nu blijkt dat de Organic Movement, geen goede bedoelingen heeft. Haar doel is om te zorgen voor sociale onrust en destabilisatie van het land en daarnaast het dienen van eigenbelang.

Ook wordt de rechtsstaat ernstig in gevaar gebracht middels het gooien van molotovcocktails naar objecten. De beweging is nauw verweven met de NDP, A20 en anderen. Ze is niet anders dan een politieke bende, haar handelen heeft ook het karakter van een maffia beweging. Als je echt wil opkomen voor de belangen van het volk, heb je de politiek niet nodig. Bij een volksmanifestatie komt het volk zelf op straat, omdat ze dan ze écht voelen in hun portemonnee.

Bij de protestactie van afgelopen zaterdag heeft de massa geen gehoor gegeven aan de oproep van Organic Movement. De samenleving heeft het nu door dat deze beweging slechts opkomt voor haar eigenbelang. Er is nu duidelijk te merken dat er grote verdeeldheid is binnen deze organisatie, want de beweging brokkelt steeds verder af.

Siebrano Pique heeft tijdens de protestactie van afgelopen zaterdag 13 augustus bij de start van de hernieuwde protestacties gezegd dat de tijd van praten met de regering voorbij is en roept de samenleving op om bij de volgende protestactie daadwerkelijk te handelen. Bouterse weet alles van ‘handelen’. Eind november 2020 zei Bouterse tegen de jongeren om de wapens op te nemen tegen deze regering, want de Bouterse, Jules en Abrahams zijn daarvoor te oud. Dus volk van Suriname, u bent gewaarschuwd, wees op uw hoede!

Deze onruststokers en haatzaaiers hebben verschillende redenen aangegeven waarom ze protesteren tegen de regering. Een van de redenen was het overlijden van enkelen baby’s en peuters. Het is zeker hard en een zware klap voor ouders en families die kinderen verloren hebben. Immers kinderen zijn voor ouders de kroon op hun leven. Ik wens de families heel veel sterkte toe.

In plaats van dat de Organic Movement, de ouders opvangt, begeleidt en ondersteunt maakt ze misbruik van hun situatie. Er wordt politiek bedreven met de dood van de kinderen, dit is leedvermaak, een grote schande. Deze mensen hebben geen oog voor ethiek of moraal. 

In 2018 waren in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo(AZP) zes vroeg geboren baby’s overleden als gevolg van een bacteriële besmetting. Zeven andere baby’s waren besmet. https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/artikel/3820971/zes-babys-overleden-ziekenhuis-paramaribo-door-infectie.

Waar waren toen de NDP’ers, Bouva, Parmessar, Stephen Tsang, Vreedzaam en anderen? Waar was pastoor Steve Reyme? Waar waren de politieagenten Hellings en Gentle? Zijn deze onruststokers nu pas wakker? Toen werd er helemaal niet gescandeerd: “Weg met Bouta, weg met de minister van Volksgezondheid”. 

Idris Naipal 

https://sun.sr/Details/19104_-Organic-movement-een-politieke-bende!_19104026370300197opinions.jpg