www.surinamepolitics.nl

1. Kiezen voor vrijheid of Suriname opnieuw koloniseren

Gepubliceerd op:

Bron: Dagblad Suriname

http://www.shoeket.com/nieuwsbericht/19753/

Wij staan als natie voor de volgende twee keuzen, die u in 2020 zal moeten maken, namelijk: 1. Kiezen voor een leencultuur die onderdeel is van een antiwesterse politiek van Zijne Excellentie President D.D. Bouterse . Kiezen wij in 2020 voor de met de mond gepredikte dekolonisatie o.l.v. President D.D. Bouterse en zeggen wij als volk voorgoed vaarwel tegen Nederland en ook Amerika waar een groot deel van ons volk woont. Kiezen wij in 2020 voor een nieuwe kolonisatie o.l.v. President Bouterse door met name Rusland en China binnen te halen, landen die altijd op zoek zijn naar zwakke schakels. Met de huidige stand van zaken in ons land wat uit slecht beleid en slecht bestuur voortkomt, namelijk: de omstandigheid van een verdeeld volk door de bewust toegepaste politiek van verdeel-en-heers, slecht beleid en slecht bestuur alom door vriendjes politiek van regelarij en patronage, bestuurlijke ondeskundigheid, CFATF dilemma, een ongebreidelde leencultuur, stiefmoederlijke productiesector, afwezigheid diaspora kapitaal, geen openbaarheid van bestuur, non-transparantie, Chinese trawlers, welig tierende corruptie, geldontwaarding en koersstijging, skalians problematiek, non-productieve areas of interest, names and faces concessiegebieden, onopgeloste grondenrechtenproblematiek, inkapseling economische machtsgroepen binnen het beleid, drugsdoorvoer, grensproblematiek en gevaar van drugsgeld dat wereldwijd een heel overheidssysteem kan corrumperen, verloedering van normen en waarden, financieel bankroet vanwege dreigende internationale isolatie, structurele onderwerping van ambtenaren en leerkrachten aan de wil en de grillen van de macht van de administratieve politiek, uitholling van ministeries, uitholling van instituten, organen, belangrijke instanties en personen, discrepantie vraag en aanbod in gezondheidszorg, onderwijs, sociale woningbouw, disfunctioneren van districtscommissarissen, districtsraadsleden en ressortraadsleden, en op deze manier gaan wij een zeer onstuimige en onzekere toekomst tegemoet wanneer Bouterse de verkiezingen wint in 2020. Tegen de achtergrond van de goed georganiseerde, hoog geïndustrialiseerde en op een hoog technologisch niveau opererende landen met hun miljarden investeringen zal Suriname geen weerstand kunnen bieden. Tegen de China policy en Oost-Europese invloed is Suriname niet opgewassen. Er is bij deze sterke landen een verband tussen hun greep op zwakke regeringen vanwege hun zwakke leiders, slecht beleid en slecht bestuur. President Bouterse koerst vanwege zijn persoonlijke positie en het steeds verder afbrokkelen van het vertrouwen in zijn beleid en bestuur de kant op van het op de lange duur onder curatele stellen van Suriname aan ontwikkelingshulp en gelden uit met name China en ook Rusland die bezig is haar invloed in Zuid-Amerika te vestigen. Deze landen staan voor in de rij om de miljarden aan leningen te geven wanneer ons land met een schuld van miljarden dollars en als onderpand van 200 miljard dollar, wordt vrijgegeven. Dan pas wordt Suriname blijkbaar een tweede Dubai, maar wel een afhankelijk land, een opnieuw gekoloniseerd land, een land onder curatele vanwege de miljardenschuldenlast. Het wachten is op de zekerheid van nog 5 jaar voor de President want dan pas komen mogelijk de grote investeerders over de brug uit voornamelijk deze twee landen. Over de CFATF maakt de regering zich dus echt niet druk, de miljarden zijn immers in het vooruitzicht. Door deze financiële en politieke injecties uit de Communistische en Oost-Europese wereld kan onze President heel lang aan de macht blijven maar zijn wij als land en volk totaal afhankelijk gemaakt van met name China en Rusland en onderworpen aan een kleine Surinaamse rijke elite groep van machthebbers die hand en spandiensten zal verlenen aan de supramachten. Met een politiek Nationaal leger en hun eigen privé legers in het binnenland en een een-partijen-stelsel in het vooruitzicht moet dat geen enkel probleem zijn. Uit handen geven van de ontwikkeling van ons land getuigt van puur eigen belang van de machtige elitegroep, hun angst voor verlies van de verkiezingen in 2020, gebrek aan liefde voor land en volk, gebrek aan ontwikkelingsvisie en dus slecht beleid, slecht bestuur en slecht leiderschap. Er is absoluut een reden waarom President Bouterse opnieuw ons land probeert te koloniseren en gelegenheidswetgeving stelt hem daartoe volledig in staat. Alles in Suriname staat in dit teken van behoud van de macht van President Bouterse, desnoods door Suriname opnieuw afhankelijk te maken aan wereldmachten als China en Rusland.
2. Of kiezen wij in 2020 om de tering naar de nering te zetten, voor ons eigen Surinaamse inzet van diaspora kapitaal en houden wij zo Suriname in eigen handen. Kiezen wij ervoor samen te werken met alle Surinamers en met alle landen in de wereld, ook de supra machten China en Rusland. Kiezen wij voor een niet controversiële persoon als President die de wereld rond kan reizen, die geen strafeis van 20 jaar wegens moord op zijn naam heeft staan noch een vonnis vanwege drugssmokkel. Wij zijn een klein maar trots volk en onze leiders moeten landen met een miljoenen bevolking niet na willen apen door ons als kleinduimpje in de grote mijls laarzen te gedragen, en intussen te rekenen op Chinese en Russische militaire ondersteuning, net zoals in Venezuela. Wie nog niet sterk is moet slim zijn, realiteitszin gebiedt te constateren dat het ontegenzeggelijk de VHP leider is die momenteel nationaal en internationaal het best gedragen wordt, de beste kaarten heeft, de beste credits heeft om Suriname te leiden naar vrijheid en onafhankelijkheid, zeker nu tegen de achtergrond van de wijziging van de kieswet. Men zal daarom alles doen om de VHP kapot te maken en de eenheid van de oppositie te breken. Podiumtaal is echt geen grap maar een schot voor de boeg, een voorbode. Suriname is met de wijziging van de kiesregeling hard op weg naar een twee-partijen stelsel. De hoofdrolspelers hierin zijn Desi Bouterse en Chandrikapersad Santhoki. Wint de Bouterse/NDP de strijd dan is Suriname op weg naar een een-partij stelsel en haar onafhankelijkheid kwijt. Het is deze gevaarlijke ontwikkeling die stiekem aan wordt uitgevoerd door de huidige President om aan de macht te kunnen blijven. Van belang is dat prominente Surinamers hun stem laten horen, hetzij in georganiseerd verband of individueel. De wetenschappers verbonden aan de Universiteit, studenten, vrouwenorganisaties, leerkrachten, geestelijke leiders en politieke partijen van de oppositie, laat uw stem krachtig horen, ga als een man achter vrijheid en onafhankelijkheid staan, laat het subtiel en openlijk prediken van racisme door de huidige machthebbers aan u voorbij gaan, indachtig ons volkslied. Suriname is in nood, redt Suriname en stem niet voor Bouterse for President. Focust u op het gezamenlijke doel, focust u op de toekomst, op hoe ons land goed bestuurd moet worden. Met een Chinees-Russische trein in aantocht in een donkere tunnel van slecht bestuur denkt de regering het licht te zien terwijl wij richting de afgrond denderen. Volk van Suriname, u gaat in 2020 moeten kiezen tussen nuchterheid of naïviteit, tussen verstand of emotie, tussen racisme of natievorming, dus tussen het goede of het kwade, tussen goed of slecht bestuur, tussen de kwade racistische denkwijze of de goede natie vormende denkwijze, van een beleid gebaseerd op de leencultuur en een van het buitenland afhankelijk beleid of van onze eigen trotse productie met diaspora miljarden, tussen een President die de vrede in de regio wel of niet op het spel zet. Onze huidige President suggereert een complot theorie tegen hem en zoekt de steun van de socialistische landen in de regio op, in dit beeld past het binnenhalen van de grootmachten China en Rusland perfect. Onze President doet alsof hij vanwege zijn volksvriendelijk beleid, als volkspresident politiek achtervolgd wordt. Het falend beleid is de schuld van de politiek, de schuld van de wereldcrisis en van de rechterlijke macht in Suriname die samenspant om hem politiek uit te schakelen omdat het politieke rechters zijn. Daarom is geen enkel orgaan, geen enkel instituut, onafhankelijk maar volledig onder controle van de President. Suriname is in groot gevaar!! Suriname is van ons en niet van een toevallige President. De wind van onafhankelijkheid van ons geliefd land, van geloof in eigen kunnen, de liefde voor ons land, inzet van onze eigen diaspora kapitaal moet blijven waaien over Suriname. Goed bestuur heeft geen behoefte aan onderdrukking en een exorbitante leencultuur, want geld is niet gratis!! . Volk van Suriname, verenigt U, kom massaal op, nationaal en internationaal voor behoud en redding van ons geliefd land. Elke regering dient te werken onder de vlag van het volk ten dienste van het volk, goed bestuur is geen gunst maar een plicht. Goed bestuur wordt afgedwongen door een volk. De verkiezingen van 2020 bepalen uw vrijheid of uw knechting. De race zal hoofdzakelijk gaan tussen de NDP, VHP, ABOP, PL en NPS. Maar STREI en PRO zijn zeker niet kansloos. Het is in 2020 erop of eronder. NDP-ers neemt ook uw verantwoordelijkheid, doe afstand van het Boutisme en ondersteun de oproep van de massa om Suriname te redden en te behoeden van de ondergang. Oppositie verenigt u met het volk en versterk de geest van het totale volk in grote gezamenlijke nationale manifestaties. Massaliteit en discussie op issues zal het vertrouwen terug brengen bij het volk. Eenheid in massaliteit is de echte pre-electorale bundeling, eenheid in massaliteit is geen papieren tijger en zal gedemonstreerd worden op weg naar 2020. Laat u nooit afleiden. Dit zaadje van de pre-electorale volksmanifestaties zal het binnenhalen van de twijfelaars en zwevende kiezers overhalen naar de stembus te gaan. Zo rekent men af met arrogantie van de macht! Suriname verdient een nieuwe politieke leiding! Het tijdperk Bouterse dient voorgoed afgesloten te worden. De liefde voor ons land zit in het geheim van dit zaadje dat eenheid en organisatie heet en manifest moet worden op weg naar 2020. Het is ons aller plicht Suriname te verdedigen, verdedigt u meer dan ooit massaal de inhoud van ons volkslied!! Yes we can !!

  1. Fernald.
    Een zeer bezorgde Surinaamse en onafhankelijk van de partij politiek (tot nu toe nooit lid geweest van geen enkele politieke partij )
    Voor reacties: afernald34@gmail.com

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *