DE DENKWIJZE IS BEPALEND VOOR WIE JE BENT EN HOE JE LAND ZICH ONTWIKKELT.

Auteur: Angela Fernald.

Het moord en brand gillen van voornamelijk zwarte leiders en zwarte mensen in Suriname, heeft eerder te maken met het erkennen en eindelijk goed beseffen hoe ver de VHP voorliep op een ontwikkelingsdenken en veel meer welvaart en welzijn voor haar achterban had weten te bereiken. Om dit alles in de schoenen te schuiven van oneerlijkheid en drugsgerelateerde activiteiten, was de kop in het zand steken door de blaka buba, die deze smet over de Hindoestaanse bevolkingsgroep uitte. terwijl onderzoek naar de eigen achterstand altijd uitbleef. Lag hier niet de oorzaak van de ellende, jaloezie, het normverval en armoede bij deze groep van zwarten.

Over een issue kunnen mensen verschillend denken. De een denkt probleemoplossend en de ander geeft die uitdaging juist op en legt zich neer bij de omstandigheid waar ie in zit. De ander gaat de uitdaging aan en verandert door goed na te denken zijn situatie, haalt zijn doelen en de trots en zelfvertrouwen neemt alsmaar toe voor weer een volgende uitdaging. Zoals bij topsporters, want opgeven, je ergens niet terecht bij neerleggen, is geen optie. Waarom zijn sporters of ondernemende mensen zo zelfverzekerd? Omdat ze targets halen, prestatie leveren, tot het einde van hun kunnen gaan omdat ze geloven dat alles altijd beter kan. Maar wanneer alles ook beter gaat wil dat niet zeggen dat het geluksgevoel ook daarmee gepaard gaat. Maar de kansen zijn wel wel degelijk veel groter dat denkende mensen gelukkig zijn en dat niet nadenkende mensen veel minder hun geluksgevoel kunnen aansturen, want blijven zitten betekent jezelf niet verder ontwikkelen. Geluksgevoelens kan je wel degelijk aansturen met je verstand en andersom, het is een wisselwerking, het een stuwt het ander voort, ze zijn niet te scheiden, want zonder gevoel valt alle denken weg, valt er niets te behalen. Daarom bezit ieder mens gevoel, juist omdat er zoveel meer te halen valt met gebruik van het verstand. Het verstand behaalt de targets, de doelen en het gevoel geniet daarvan en stuwt het verstand verder om nog grotere doelen te behalen. Daarom mag het gevoel niet blijven steken op het primitieve niveau, het niveau dat we allemaal bij de geboorte hebben meegekregen. Dit primitieve niveau van gevoel ontwikkeld zich juist vanwege het verstand, de hersenen. een baby leert al heel vroeg verbanden leggen en het gevoel ontwikkeld zich mee, het plezier van een kind is machtig mooi. Het gelijk zien opgaan van het ontwikkelen van het gevoel door de emotie die men kan tonen bij blijdschap, verdriet, teleurstelling, boosheid en noem zo maar op, gaat samen met het nadenken hierover. Wanneer je een emotie van woede voelt en een ander iets erg wil aandoen, want dat voel je dan, dan zegt je verstand om dat niet te doen en een andere oplossing te zoeken. Op het primitieve niveau blijven steken van ons gevoel, laat ons direct slaan, spugen, plagen, pesten, vernederen, beledigen, uitschelden, uitsluiten, isoleren, tegenwerken enzovoorts. Denken wij na, dan kunnen wij ook wel pesten en tegenwerken, maar de andere partij kan hier doorheen prikken en op nog hoger niveau met het verstand de ontwikkelde pester, strateeg, intrigant, gemenerik, splijtzwam enzovoorts, te lijf gaan. Daarom zal altijd de verstandigste mens winnen, die zal altijd de leiding hebben omdat die sturing kan geven aan processen, hoe ingewikkeld dan ook. Een verstandig mens zal zich nooit laten leiden door primitieve gevoelens van allerlei opdoemende emoties in verschillende omstandigheden

DE TOEPASSING OP SURINAME.

Mensen met een primitief ontwikkeld gevoel vertonen heftige emotionele reacties naar het bestuur van het land en de aanpak van de regering van de vele problemen die er heersen, grotendeels veroorzaakt door het beleid van de ex-president Desi Bouterse en zijn regiem. De groep die de regering een pluim geeft die zijn grotendeels mensen met eenHBO of Academische opleiding, maar ook de kleine man met een ondernemende geest die op een eerlijke wijze brood op de plank wil brengen. Deze grote groep hebben hun emoties onder controle en blijven zoeken naar oplossingsmodellen hoe alles beter kan, in de eerste plaats voor zichzelf en de regering zoekt die oplossingsmodellen voor het hele land. Suriname verkeert met de komst van premier Rutte op 12 en 13 sept naar Suriname in de gelukkige omstandigheid dat het volk op de keerpunt in de geschiedenis is gekomen, dat zij als nooit eerder tevoren beseft dat de motie plaats moet maken voor het verstand, want alleen zo kan Suriname de periode van krijgsheerschap overstijgen, de periode van zoutvlees en bakkeljauw de rug toekeren door zelf goed na te denken en tot de conclusie te komen dat het veel beter is om een gereedschap te hebben die de verdien capaciteit kan vergroten en zeker kan stellen, de befaamde hengel, om zo de eigen omstandigheden aanzienlijk te kunnen verbeteren. Het emotioneel schreeuwen en verder niets bijdragen, achter populistische leiders aan blijven lopen, niets zelf onderzoeken en aan te geven hoe alles beter kan, is een periode die Suriname aan het afsluiten is. Wij zijn als land op dit kruispunt beland, getuige de geflopte demonstratie van zaterdag 10 september 2022 met Desi Bouterse en zijn ex-vice-president Ashwin Adhin op het onafhankelijkheidsplein. 

DE NDP IS PASSE.

Dat de ex-president daar met niet meer dan 30 mensen op het plein zat en onder het genot van een sigaret en een flesje heineken bier uitspraken deed dat Rutte moest oprotten, heeft alleen maar spot opgeleverd, bij de bevolking en ook bij premier Rutte die daar op maandag 12 september op een vraag van een Nederlandse journalist erop inging. Nadenken dus en antwoord geven op een primitieve emotionele uithaal van Bouterse om zo te trachten op de onderbuik van de massa emoties van haat en wrok tegen de Nederlandse premier die te gas was in Suriname, op te roepen. Gelukkig mislukte deze emotionele snaar, hij werd niet geraakt omdat het merendeel van de bevolking de NDP de rug had toegekeerd omdat zij genoeg had van het koloniale denken gestuwd vanuit de NDP om als makke lammeren achter primitieve gevoelens aan te blijven lopen, onnadenkend, en als papegaaien de uitspraken naschreeuwend. Primitieve uithalen en dreigementen zowel van de ABOP leider als van de NDP leider, maken geen enkele indruk meer op het overgrote deel van de Surinaamse bevolking. De Surinaamse bevolking, een groot deel van het lagere volksdeel en de ruggegraat van de economie de middenklasse, hebben andere problemen aan hun hoofd om op te lossen. Een wereld energie crises vanwege de oorlog Rusland-Oekraine, een gezondheids-coronacrises, een economische crises met een schuld van 4 miljard us dollar als gevolg van het leen-model van de regering Bouterse-Adhin. Het Surinaamse volk heeft eindelijk proefondervindelijk geleerd door te voelen en te ervaren wat leven op de pof, op krediet op langer termijn betekende, namelijk een verschrikkelijke toename van de armoede in het land. En die armoede die onleefbaarheid veroorzaakt heeft vanwege het Bouterse syndroom, wordt door dezelfde veroorzakers in de schoenen geschoven van de oplossers van het probleem. de regering Santhoki- brunswijk doet al het mogelijke om Suriname niet te laten vervallen tot een failed state, wat defacto Desi Bouterse van het land gemaakt heeft. Een bananenrepubliek pur sang naar het model van Equatoriaal-Guinee, is wat Desi Bouterse als verdienste heeft. Zijn lagacy behelst vooral een voortzetten van een pimitief denken, een koloniaal denken waarmee het volk dom gehouden moest worden zodat naar lust en believen de bevolkingsgroepen tegen elkaar konden worden opgezet, maar meer nog de creoolse stadsbewoners op enorme achterstand werden gezet vanwege hun denken van follow the leader. Deze groep stadscreolen, grote delen van de Marrons en Inheemsen die massaal hun politieke huizen waaronder de  NPS hadden verlaten en zich bij de NDP hadden gevoegd, zijn wakker geworden. Maar een ander gevaar sliep niet en tracht in de voetsporen van de NDP leider te treden, namelijk Ronnie Brunswijk. 

DE ABOP HOUD HET PRIMITIEVE DENKEN ERIN TERWIJL DE VHP HET VOC MODEL VAN DENKEN HANTEERT.

Maar ook hier is de leiding geconfronteerd met nadenkend mensen die het koloniale model van zich afwerpen. Onderling zijn de Marrons bovendien politiek zwaar verdeeld. Maar het is wel d groep met de grootste ontwikkelingsachterstand, en hierop zinspeelt Ronnie Brunswijk continu. Op de onderbuik wordt politiek bedreven, zoals de NDP dat altijd deed en vanaf 1949 dit het model was voor alle politieke partijen. Maar het is de VHP die zich het eerste los heeft gemaakt hiervan. De VHP en de orange-movement en het model van de hengel en de vis, sloegen nationaal aan in Suriname. Dwars door alle politieke partijen heen. Zelfredzaamheid door hard te werken is wat elke Surinamer al deed, de hossel cultuur is hiervan een voorbeeld. Het ondernemerschap zat de arme kleine man al in het bloed. En wat de VHP deed, is de VOC mentaliteit in de kern bij elke Surinamer aanwezig, goed wakker te schudden. De gelegenheden bieden, de kansen openen en dit model werpt zijn vruchten af. Zet zowel de ABOp als de NDP op grote afstand. De VHP denkt volgens het grondwettelijk model van de staat en haar inrichting. Dat is de kracht van de VHP, werken met alle tentakels van de staat, werken met alle fundamenten van de staat. Hierdoor de wet het werk laten doen, de wil van het volk ligt verankerd in de wet.

MAAK DE WET EN LEGITIMEER JE MACHT. HET KAN LEIDEN TOT VERZWAKKEN VAN DE RECHSSTAAT OF VERSTERKEN VAN DE RECHTSTAAT.

Onder het regiem Bouterse was het een complete uitholling van alle staatsorganen met notabene een regelrechte oorlogsverklaring aan de Rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. De enige macht welke Desi Bouterse maar niet onder controle kon krijgen, ondanks het wegschieten van de democratie en de aanval op de rechtstaat. Met de wet in de hand heeft Desi Bouterse de dictatuur willen vestigen in Suriname. En wanneer de omstandigheden veranderen, dan is het dezelfde wet die de dictator terug fluit en te grazen neemt. De amnestywet heeft niet mogen baten, want de rechterlijke macht is nooit om zeep geholpen. De moed van de drie rechters van de Krijgsraad zal niet onopgemerkt de geschiedenis in gaan. Deze dames-rechters waren niet bang voor de boze wolf Desi Bouterse, die zelf getracht had het Constitutioneel Hof naar zijn hand te zetten. En uitgerekend dit constitutioneel hof heeft zoals de krijgsraad en de rechterlijke macht bij monde van het Hof van justitie, korte metten gemaakt met de denkwijze van Desi Bouterse en consorten vervat in de onrechtvaardige kieswet/ kiessysteem en kiesregeling van 1987.De wet bepaalt dus. Desi Bouterse heeft niet anders gedaan in 1987. Een grondwet die aan alle kanten rammelt maar wel zodanig in elkaar was getimmerd zonder vele organieke wetten, zodat het regiem Bouterse als het ware volmacht had en op basis van de eigen interpretatie van wetten, zo zijn tyranni en dictatoriaal bestuur heel lang over Suriname kon handhaven. De regering Santhoki was nu aan zet. 

VERKIEZINGEN 25 MEI 2025.

De juristen uit het kamp Bouterse volgden de uitspraak en de gevolgen van het Constitutioneel Hof aangaande de kiesregeling op de voet. De oude paarden werden wederom van stal gehaald nu president Santhoki de banden met Nederland strak aanhaalde en premier Rutte met een grote delegatie Nederlandse ondernemers voet aan wal had gezet in Suriname. De economische take-off van Santhoki had in samenwerking met de regering van Nederland en het bedrijfsleven van Nederland een aanvang genomen. Een stevige solide start, want Nederland als klein land had een grote stem in de wereld. President Santhoki mocht van deze gelegenheid profiteren, Rutte kwam naar Suriname om dit signaal af te geven. Suriname kon rekenen op Nederland, ook met de onderhandelingen met het IMF. Desi Bouterse kreeg een natrap met de kranslegging in Bastion Veere, door premier Rutte, de president Santhoki, de vicepresident Ronnie Brunswijk en de nabestaanden. Bouterse en zijn NDP hadden de status van een papieren tijger bereikt. Het leger, de politie, de rechterlijke macht en al de overige kapotgeslagen organen, instituten, instanties tot en met het traditioneel gezag waren niet langer onder het gezag noch invloed van Desi Bouterse. Bouterse als persoon was rijp gemaakt om na het eindoordeel van het Hof van Justitie in hoger beroep, gearresteerd en opgepakt te worden. De denkwijze van het regiem Bouterse kon met zijn schaakspel niet verder komen dan een bananen republiek onder leiding van een krijgsheer. En de ABOP leider is hetzelfde lot beschoren, want de VHP en de Nederlanders hebben met hun VOC denken niet alleen het kapitaal, de kunde en kennis in huis, maar ook het bestuur van het land, de totale staatsmacht. Dat is de greep waaruit de vooruitstrevende  hindoestanen zich hebben bevrijd die altijd onder het politiek-bestuurlijke juk van de creool zaken hebben moeten doen in Suriname. De corruptie die hiermee zich ontwikkelde, doordat voor elke verrichte dienst aan de ondernemer een geldelijk bedrag tegenover stond of een betaling in natura, waardoor de creool zijn niet productieve levenswijze kon behouden, heeft Suriname in de greep van de onderontwikkeling gehouden. Een denken dat niet vooruitstrevend was, geen uitdagingen wilde, maar het handje op, het gemak door te stelen van de staat en te blijven zitten waar je zit, was de luiheid in het denken van de bestuurders van toen. En dit denken botste met het ondernemerschap van met name de hindoestaan, die vanwege zijn contractperiode een ander denken had aangeleerd dan de tot slaaf gemaakten, die van productie niets meer wilden weten. De dienstensector had aanzien na 1949, de witte elite veranderde in een zwarte creoolse elite die de rest van de bevolking de les las en dicteerde hoe zaken moesten worden geregeld zodat er persoonlijk voordeel aan overgehouden kon worden. Met het land had de creoolse elite weinig van doen. Vooruitstrevende denkers zoals Ir. Frank Essed met zijn west-suriname plan werden getorpedeerd, men zag er geen brood in, het was te uitdagend en de directe grip van “tuku”, werd hiermee ook vergroot, men kon het geld niet meer volgen. Dus hield de regering het denken kort en klein, een dorp, een kleine gegoede middenklasse en een enorme onontwikkelde en volgzame volksklasse. Desi Bouterse zag dit grote voordeel van een volgzame massa, en hij borduurde op dit koloniale model voort. De grootste vrees nu is dat het volk met dit model heeft afgerekend wat zoveel wil zeggen dat Desi Bouterse en zijn NDP nooit meer aan de macht zullen komen in Suriname. Dus zoekt zij juridische garde olv Eugene van der San en Jennifer van Dijk-Silos naar een nieuw vijandbeeld. En dat hebben zij gevonden in een zogenaamde  constitutionele crises. Hoofdzaak is dat mensen in verwarring moeten worden gebracht, de discussie over kiesstelsel moet vertroebeld worden als een set-up van de regering Santhoki, een een-tweetje met Serena Essed en het Constitutioneel Hof. Deze juristen moeten ervoor  zorgen dat met name de lager geschoolden van de ABOP en NDP mensen verkeerd gaan denken door angst te zaaien over een gedemoniseerde regering o.lv hindoestanen. De vice-president wordt op gemikt, want Ronnie Brunswijk is niet te spreken over de wijziging van de kiesregeling maar zal zich desondanks neerleggen bij de meerderheid. De VHP en NPS zijn grote voorstaanders voor wijziging van de artikelen 9 en 24. Dus verwarring zaaien als zou men geen verkiezingen willen houden en de hindoestaanse macht over Suriname willen vereeuwigen, is kwade opzet, omdat de VHp en NPS en de meerderheid van de samenleving voor wijziging is. De NDP leider en zijn juristen hebben juist deze situatie van een onrechtvaardig kiesstelsel veroorzaakt en roepen nu dat anderen die willen behouden, terwijl toen zij zelf aan het bewind waren niets hebben gedaan om de roep vanuit de bevolking, politieke- en maatschappelijke groepen over de onrechtvaardige kiesregeling en kiesstelsel, om die te wijzigen. En vandaag, met een andere regering schreeuwt de NDP om het hardst, doen de juristen overwerk om te verwarren. 

NIEUW VIJAND BEELD: DE CONSTITUTIONELE CRISIS.

De regering Santhoki-Brunswijk zou wel eens langer kunnen blijven zitten, dankzij de uitspraak van het Constitutioneel hof. Want als de beroemde artikelen 9 (zetelverdeling)  en 24(districtsgrenzen)  uit de kiesregeling die onverbindend zijn verklaard door het Constitutioneel Hof, niet worden veranderd door de Nationale Assemblee, dan blijft niet alleen de volksvertegenwoordiging zitten waar die zit, maar ook de president. Zou dit in het voordeel zijn van de huidige regering, vroeg Eugene van der San zich af. Zijn antwoord was bevestigend en past helemaal in de visie van non-ondernemerschap, non-progressie, volgzaamheid, onderdrukken van democratische rechten. Deze zienswijze druist juist in tegen de VOC mentaliteit, de vrijheid van denken en ondernemen. Welk onderdrukt volk is ergens toe in staat, ontwikkeling gedijt juist in vrijheid. Het verschil van denken en zijn uitgangspunten is heel duidelijk en blijkt uit de aannames van Eugene van der San. Het dorpsdenken, het denken van de krijgsheer is van een andere orde dan de denkwijze van een staatsman, een ondernemer, een democraat, een volksvriend. Want zonder een ontwikkeld volk is productie en ondernemerschap ondenkbaar wat indruist tegen de VOC mentaliteit. Veel aannemelijker en logischer is dat de president de verkiezingen van 25 mei 2025 wil winnen omdat hij doelbewust met zijn VHP een enorme voorsprong heeft weten op te bouwen ten opzichte van de ABOP en de NDP. Het is voor de VHP van levensbelang om te gaan voor meer dan die 28 zetels. Alleen zo kunnen zij hun voorsprong van denken en handelen nog verder vergroten op de NDP en de ABOp die nog in het dorpsdenken, een middeleeuws denken van patronage zitten. veel praten en weinig zelf ondernemen. Zoals premier Rutte het ook al zei, er moet minder gesproken worden en veel meer ondernomen worden en gaande weg de opdoemende problemen oplossen, maar niet stilzitten en doen. Voor de primitieve denkers is deze denkwijze voor hen de grootste vijand, daarom werden constant activisten, een organic movement en de vele “sabi-so’s” van juristen als een Eugene van der San en een Jennifer van Dijk-Silos van stapel gehaald. De game was voor deze garde voorgoed over, hun krijgsheer stond al met een voet in het gevang vanwege het 8 december vonnis.

STRUCTUUR DRUGS EN DEA.

De grote cocaïne vondsten en de rugdekking die Desi Bouterse gaf aan de onderwereld, zijn op 9 september 2022 wereldwijd  op Netflix uit de doeken gedaan in de serie ” Narco-Saints”. Was dit toeval? Desi Bouterse, en met vele stadscreolen, konden maar niet geloven dat Suriname in een andere tijd beland was onder een andere veel kundiger, gestructureerder, standvastiger en duurzamere leiding van mensen met veel kennis en ervaring in de productie, vooral afkomstig uit een bepaalde bevolkingsgroep van mensen die op de president leken. 

De internationale gemeenschap had Suriname strak in het vizier en zou nooit dulden dat de democratie ondermijnd zou worden door het uitstellen dan wel niet laten doorgaan van verkiezingen. Met name de Verenigde Staten als kampioen van de democratie en met haar hernieuwde DEA samenwerking en  vestiging in Suriname, was niet gebaat bij een op legale manier vestigen van een dictatuur in Suriname. Het kwam niet de bevolking, niet de VHp, niet de Vs of Nederland ten goede wanneer een bevolking in onvrijheid gedompeld zou zijn. Dat bracht alleen nog maar meer chaos en onzekerheid teweeg, en dat was precies niet waar een democratie bij gebaat was. Suriname behoorde tot de wereldorde en het internationaal recht was van toepassing aangaande democratie en veiligheid in de regio. Vanwege het grote drugs transportland dat Suriname werd onder het tijdperk Bouterse, waren de ogen van de wereld extra gericht op het zeer strategisch gelegen Suriname in het noorden van Zuid-Amerika, waar de Amerikanen vonden dat zij vanwege de Monroe doctrine alle rechten hadden om landen binnen te vallen of inlichtingen diensten van de DEA op locatie hun werk te laten doen, wanneer de veiligheid van Amerika of de regio die zij als hun achtertuin beschouwden, in gevaar kwam. Dino Bouterse heeft het geweten. Desi Bouterse gooide de DEA eruit, maar president Santhoki haalde deze unit weer naar binnen.

Santokhi: Suriname kan niet zonder de oranje partij

 

17 Jan, 2023

foto

 VHP-voorzitter Chan Santokhi spreekt de aanwezigen toe tijdens de dankdienst maandagavond in ‘de Olifant’. (Foto: René Gompers) 

 

 

De VHP is 74 jaar en heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het brengen van oplossingen. Suriname kan niet zonder de oranje partij. Dit stelt partijvoorzitter tevens president Chan Santokhi. De komende 2,5 jaar gaan de partij en de regering harder maar resultaatgericht werken, kondigt hij aan. Het fundament en het dak van het land zijn nu stevig genoeg om over te gaan tot inrichten. Alle ogen zijn nu op de oranje partij gericht, merkt Santokhi op. De leden moeten dat niet als een probleem zien maar als een uitdaging om harder te werken.  Succes is gegarandeerd zolang men in eenheid en gedisciplineerd te werk gaat, benadrukt de partijleider.

De verjaardag van de VHP is maandagavond nogal bescheiden gevierd in partijcentrum de Olifant. Een rij van diverse geestelijken – onder wie Steven Reyme, voorzitter van A20 – heeft gebeden voor de VHP en haar leiders. Er zijn ook enkele culturele optredens geweest. Santokhi is de enige spreker van de avond. Hij is enkele uren terug van een reis naar India met een tussenstop in Nederland. Hij deelt de aanwezigen mee dat hij daarover zal vertellen op woensdag tijdens een persconferentie.

Santokhi heeft benadrukt dat het beter gaat met het land. “Het fundament is nu gelegd, pilaren zijn gebouwd en het dak is stevig van huis Suriname.” Er zal nu aandacht besteed worden aan de mensen die achter raken. Er komt een stevig sociaal vangnet en tegelijk zal het IMF programma aangepast worden.

“De partij staat voor grote uitdagingen,” geeft Santokhi aan. “We zitten in de coalitie maar je weet op welke partij alle ogen gericht zijn. Maar dat maakt ook dat er meer controle is op ons. Men bekijkt ons door een microscoop. Men zet de lat hoger voor de VHP. Men gaat veel van ons eisen. Zie dat als een uitdaging en niet als een dreiging, niet als een minpunt en niet als kritiek. Laten we beter en sterker worden, laten we hoge doelen halen.”

De VHP heeft in de afgelopen 74 jaren voor verschillende grote uitdagingen gestaan, geeft Santokhi aan. “Of het om een andere partij de steun te geven om in het bestuur te brengen, of in de militaire periode om de democratie terug te brengen, of een crisisperiode om eruit te komen, of de Binnenlandse Oorlog om vrede te brengen. De VHP heeft constant haar verantwoordelijk opgepakt en laten gelden. Soms met onbegrip bij de achterban. Dat is wat we nu weer doen in een tijd van ernstige crisis.”

“En ik geef u de garantie dat we dit land uit die diepe crisis zullen halen,” verzekert Santokhi. “U zult die komende 2,5 jaar zien welke resultaten we gaan neerzetten. Het zware werk is al achter de rug. Alleen vraag ik eenheid, collectiviteit, samenwerking, discipline. Dat is wat ik vraag. Één ding is duidelijk. Dit land, als je een goede toekomst, goed bestuur en een volgende generatie die gegarandeerd is van een duurzame ontwikkeling wil hebben… dan kan dit land niet zonder de VHP!”

Santokhi vervolgt: “En geen enkele coalitie zal kunnen werken zonder de VHP als je een duurzame ontwikkeling wil. Dat is wat we moeten beseffen aan de hand van onze 74 jaren ervaring; wij zijn deskundigheid en kennis. Dat is onze inzet. We zijn ook voorstander van samenwerken. We zeggen zelf sterk maar samen zijn we sterker.”

Zuid-Korea waarschuwt landgenoten in Suriname na ophef over Netflix serie

16 sept 2022


Zuid-Korea waarschuwt landgenoten in Suriname na ophef over Netflix serie
In de serie is ook couppleger, moordenaar en drugsdealer Delano te zien, die legerleider is.

De Zuid-Koreaanse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, die ook verantwoordelijk is voor het diplomatieke contact met Suriname, heeft onlangs een verklaring uitgebracht gericht aan hun landgenoten in Suriname. Dit vanwege alle ophef rondom de nieuwe Zuid-Koreaanse Netflix-serie Narco-Saints.

In Suriname is men niet te spreken over bepaalde zaken die aangehaald worden in de serie over een Koreaanse drugsdealer in Suriname. Zo is in het begin van de eerste aflevering al te zien dat beweerd wordt dat de helft van de Surinaamse bevolking betrokken zou zijn bij drugsactiviteiten.

Fictie of niet het gaat om het creëren van een negatieve perceptie, was de strekking van de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin.

Hij gaf maandag aan dat er mogelijk juridische stappen zullen volgen. Kort daarna kwam de verklaring van de Koreanen gericht aan hun landgenoten waarin wordt gesteld: “We veronderstellen dat Koreaanse burgers in Suriname enorm bezorgd zijn, nu de serie Narco-Saints wordt uitgezonden. Uw veiligheid is onze grootste zorg en daarom zal de ambassade er alles aan doen om uw veiligheid te garanderen.”

Zuid-Koreanen in Suriname moeten extra uitkijken. Mogelijk lopen ze gevaar door Surinamers die boos zijn over de nieuwe Zuid-Koreaanse Netflix-serie schrijft De Telegraaf hierover.

https://www.waterkant.net/suriname/2022/09/16/zuid-korea-waarschuwt-landgenoten-in-suriname-na-ophef-over-netflix-serie/

‘Het verhaal is misschien fictief, maar het is niet onrealistisch’

Tekst en beeld Audry Wajwakana

PARAMARIBO — “Narco Saints is geen vleiende weergave van Suriname. Het verhaal is wel fictief, maar het is niet onrealistisch”, zegt Jeffrey Quartier van TBL Cinemas nuchter. Hoewel hij zelf de nieuwe Netflix Koreaanse serie, die gebaseerd is op Suriname, nog niet heeft gezien, zegt hij op persoonlijke titel dat hij waarschijnlijk niet zover zou gaan als minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) om juridische stappen te ondernemen tegen de filmmakers.

“In de bioscoop hebben we ook lokale als Nederlandse filmproducties vertoond die gingen over drugs, de onderwereld en criminaliteit in Suriname”, zegt hij. In een vraaggesprek met lokale verslaggevers gaf Ramdin aan dat zijn ministerie een onderzoek start en met juristen consulteert welke juridische stappen tegen de televisieserie genomen kan worden. “De inhoud en de weergave van intenties met betrekking tot drugshandel komt ons land niet goed uit”, zei de minister.

“De voorzitter van de Koreaanse vereniging in Suriname voelt zich samen met andere Koreaanse ondernemers in de visverwerking industrie door de serie ietwat ongemakkelijk”

Behalve juridische stappen zal het ministerie ook protestbrieven sturen naar de makers en zal de Zuid-Koreaanse regering ook aangeschreven worden. “Het feit alleen dat op basis van ons bezwaard verleden een dergelijke documentaire wordt gemaakt geeft duidelijk het negatieve imago aan welke ons land heeft genoten. De regering is voornemens alles in het werk te stellen dit negatieve imago ten goede te veranderen”, stelde Ramdin.

De reactie van Ramdin kan de Koreaanse ondernemer Jeawon Lee wel enigszins begrijpen. De voorzitter van de Koreaanse vereniging in Suriname voelt zich samen met andere Koreaanse ondernemers in de visverwerking industrie door de serie ietwat ongemakkelijk. Hij heeft wel de serie helemaal uitgekeken en is enigszins blij en trots dat zijn geboorteland een groei doormaakt in de entertainmentindustrie wereldwijd.

Hij woont al bijna vijftig jaar in Suriname en heeft een goede reputatie in zijn nieuwe woonplaats opgebouwd. “Maar ik maak me zorgen dat kijkers in de serie niet het verschil zullen uitmaken wat fictie is en realiteit is”, zegt hij. Toch zal hij, in tegenstelling tot minister Ramdin geen protestbrieven sturen naar de makers.

De bekende cartoonist Richenel Piemoe heeft de serie ook gezien. “Prima serie, alleen wenste ik dat het wel in Suriname was gefilmd. Het is helemaal fictie en geïnspireerd door Suriname”, zegt hij. De hele ophef van de minister snapt hij niet, vooral genomen het feit dat er nog recent een vliegtuig met kilo’s drugs werd onderschept. “Het is dus niet dat we geen spoortjes hebben”, zegt hij realistisch.

https://dwtonline.com/het-verhaal-is-misschien-fictief-maar-geen-onrealistische/

Denk liever zelf

 

Aimé Césaire, de bij ons niet zo bekende Frans-Martinikaanse dichter en schrijver, was ook een van de stichters van de ’Mouvement de la négritude’, een ideologische beweging van zwarte intellectuelen tegen het racisme in het Franse koloniale rijk in de jaren 30 van de 20ste eeuw. Wat mij daaraan altijd opvalt is hun brede kijk op de dingen. Toen men Césaire vroeg wat zwarte jongeren moesten lezen om te weten wie ze zijn, zei hij: „De algehele cultuur! Alles moet hem interesseren: Grieks, Latijn, Shakespeare, de Franse klassieken, romantici, enzovoort.” Césaire kwam als een van de eersten op voor de rechten van zwarte mensen, maar verzette zich tegen alles wat woke is, voor woke bestond.

Wokers blijken geen helden maar cultuurbarbaren. Het valt trouwens op hoe agressief die wokisten zijn geworden. En des te onderdaniger onze politiek. Ze excelleren in zelfkastijding door bijvoorbeeld excuses te bieden voor de slavernij. Het Westen en zeker blanke mensen zijn schuldig, moeten excuses aanbieden voor alles. Desondanks worden de (meestal professionele) slachtoffers met de dag agressiever; hun slachtofferschap is oneindig en eeuwig. Dat is pervers. En het slaat nergens op. De agressiviteit is verscholen achter het slachtofferschap. Je moet zoveel slechte wil hebben om zo professioneel slachtoffer te zijn dat je je agressiviteit zo goed kan verbergen en anderen aanduiden als dader voor iets dat zelfs niet bestaat.

Zoals het zogeheten racisme van Zwarte Piet. Of de zogeheten islamofobie van een perfect geïntegreerde vrouw en politica als minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Omdat die het durft op te nemen voor de politiemannen en -vrouwen die zomaar zonder meer het etiket racist krijgen opgeplakt. Laten we wel wezen: racisme bestaat en moet worden aangepakt. Maar wie overal racisme ziet, zorgt er finaal voor dat écht racisme verdrinkt in een zee van zogeheten slachtoffers en zogeheten daders. Dat is een cadeau voor de échte racisten.

Professioneel slachtofferschap

Sylvana Simons van Bij1 bijvoorbeeld is een ongezien talent in professioneel slachtofferschap. De politie, Nederland, alles wat niet links is, is per se slecht, en vooral tegen de zwarte mensen.

Zij – mensen die alle mogelijke kansen kregen en ze gelukkig (!) ook grepen – maken anderen wijs dat ze hulp nodig hebben. Allicht om hen in die hulp te houden. Dat is voor de wokers stukken comfortabeler dan zeggen Hier zijn er kansen, grijp ze.

Hun verhaal voor zwarte jonge mensen is dat ze altijd en overal slachtoffers zijn, en niets kunnen op eigen kracht. Ze krijgen te horen dat hun lot wordt bepaald door boze blanke mannen en hun geprivilegieerde kinderen. Het gewicht van het verleden, wordt hen verteld, is te zwaar om te dragen: er is de slavernij, de kolonisatie, en Zwarte Piet loopt nog altijd rond, de knecht van Sinterklaas. Ga maar lekker janken, kind. Je bent een slachtoffer.

Ander verhaal

Ik wil een ander verhaal vertellen. Ik wil niet een slachtoffer zijn om wie ik ben.

Ik wil wijd en zijd verkondigen dat dit een vrije samenleving is, met problemen, zeer zeker, maar vooral ook met huizenhoge kansen voor iedereen. Waar men in heel veel landen van deze planeet nog lang niet aan toe is. En dat is niet de schuld van het verleden of van de blanke mensen van nu. Dat is de schuld van hun leiders van nu.

Wie zoveel energie steekt in slachtoffer zijn, houdt zichzelf én de anderen voor de gek. Waarom krijgen die zoveel aandacht? Wat helpt dat ons vooruit? Waarom willen we in godsnaam mensen per se in de achterstelling houden?

Waarom mogen mensen van kleur niet zelf nadenken? Zelf kiezen? Zelf beslissen om niet langer slachtoffer te zijn? Zelf aan politiek doen? Politiek gaat immers over oplossingen, over ideeën om de wereld beter te maken. Niet over kleur. Een wereld waarin keuzes afhangen van huidskleur – zwart kiest zwart, blank kiest blank – is niet mijn wereld. En al zeker niet de wereld waarvan ik droom.

Waardigheid

Ik ben geboren in een land waar de kansen niet voor het grijpen lagen. Maar ik heb mij verzet; tegen de onderdrukking in mijn eigen gemeenschap. Ik heb mijn eigen weg gezocht en gevonden. Dankzij la culture universelle, en alle kennis, waarden en bagage die ze me meegaf. Ik ben eeuwig dankbaar dat mijn vader dacht zoals Aime Cesaire en me Voltaire gaf. Hij heeft ons nooit gezegd dat we slachtoffers waren. Hij zei dat als je wat wilde krijgen je dat zelf moest verdienen. Hij gaf me boeken, lessen, huiswerk. Om zelf te leren denken; over vrijheid, waardigheid en zelfrespect.

Je waardigheid vind je niet in de slachtofferschap. Integendeel.

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/821436356/denk-liever-zelf?utm_internal=telegraaf-timewall-login-eigensite&method=ct_tw_login