DE LAATSTE ROODMUTSEN GEDEKT DOOR RUSLAND EN CHINA

De geschiedenis staat niet aan de zijde van de coupplegers. Dat er sprake is geweest van verraad van land en volk in 1980 moge anno 2020 evident zijn.

GELIJKWAARDIGE ANALYSES OVER DE REVO DOOR BURGERS

Een trouwe bezoeker Jeff Wirth
 
Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, zittende mensen
 
In de Vrije Stem van 25 feb 1980 staat er een artikel met de kop: ” OFFICIEREN HEKELEN SKM BELEID” Dat artikel is een verslag van een
interview van de SKM luitenanten Wirtht en Rambocus met de journalist Jozef Slagveer. Zij waren degenen die sympathiseerden met de protesterende sergeanten.
Ivan Graanoogst daarentegen gedroeg zich als een poepejantje toen hij niet durfde en zelfs weigerde ondanks mijn aandringen, om zijn handtekening te plaatsen onder een protestbrief, die Rambocus en Wirht samen hadden opgesteld voor de legerleiding. Hij weet het want hij, ondergetekende, was degene die hem dat vroeg. Ik ging hiervoor langs bij alle OCOSD opgeleide officieren die ik die dag kon vinden in de kazerne.
Ivan was op 25 feb en zeker tien dagen daarna in geen velden of wegen te zien. Een beëdigd officier? Overigens was de staatsgreep absoluut niet gebaseerd op ook maar enig politiek maatschappelijke ideologie maar in beginsel een uitgebreide muiterij tegen de legerleiding om tuchtrechtelijke bestraffing door de onderminister van leger te voorkomen, want die dat ambtshalve wel kunnen doen tegen diegenen die krijgstucht hadden overtreden door tegen de legerleiding in opstand te komen. Abrahams, Hardjoprajitno en Nede zaten immers al in voorarrest bij de MP.
De ideologisering van de muiterij, werd daarna door Chas Mijnals en Badrisein Sital gedaan. Zij vulden daarmee de leemte in die was ontstaan want revo’s horen toch een ideologische basis te hebben? Daarmee konden zij voor zichzelf een positie te verwerven en een rol gaan spelen, die zij toen publiekelijk niet hadden.
Niets van wat poepejantje Ivan G op deze meeting heeft aangehaald, heeft ook maar enige betekenis gehad in de aanloop naar de muiterij/staatsgreep.
De “hu” (hu = zogenaamde) revo was niets anders dan een “verschuiving” van de positie in het tweeledige van de slavenmentaliteit van het volk enmet name van de onderklasse, de mofinawan die zich vanwege het wanbeleid van de NPK regering o.l.v. Henk Arron,
identificeerde met de sergeanten. Dit kan als volgt worden uitgelegd: Wij, volk van Suriname leven in de 20/21e eeuw met een denkpatroon uit de 17e eeuw die gelijk liep met en zich ontwikkelde
tijdens de groei en bestaan van het slavenplantage bedrijf. Hierover stelt poepejantje terecht dat het er een was ingericht als wingewest en niets anders dan dat!
In die periode heeft de “slavenmentaliteit” zich ontwikkeld. Let op dit is niet hetzelfde als Bob Marley’s “mental slavery”, hoewel het zeer waarschijnlijk is dat hij “slave mentality”
bedoelde. Een drugs- alcohol- of gok verslaafde lijdt aan mental slavery. Slavementality daarentegen is een houding waarmee een persoon of groep door het leven gaat.
En omdat het heeft zich in een slaven-plantage-kolonie heeft ontwikkeld bestaat het uit twee delen te weten een slaven component en een basja component. En afhankelijk van de situatie gedraagt
een persoon zich onderdanig, dus in het slaven component functioneert en wordt dat van hem/haar min of meer verwacht. Anderzijds kan een persoon zich ook profileren als een basja met het idee dat degene tegenover wie hij/zij zich basja-achtig opstelt, een onderdanig houding aanneemt. Dus de grote halleluja bij de bevolking kwam voort uit het gevoel of idee dat men zich als basja kon opstellen tegenover “lanti” en dat heeft gemaakt dat die muiterij/staatsgreep als een bevrijding aanvoelde. Twee jaar later was dat over, voorbij. Dus dat gezwam van poepejantje is wat in militaire taal “gewoon gelul” heet. Poepejantje Grantji stelt met zijn achterafwijsheid het volgende en ik citeer uit het artikel ” Volgens de gewezen minister was de overheid er niet om de samenleving beter te maken noch Suriname duurzaam te ontwikkelen. “Het was er puur voor winst voor de wingewesthouder, koste wat het kost, zonder respect voor mens en natuur.” dat is honderd procent correct. Alleen beseft Poepejantje niet en velen met hem, dat de “overheid” bestaat uit regering, volksvertegenwoordiging en het hele bestuurlijk apparaat van lantimans. Ook dat apparaat functioneert tot vandaag voor bijna honderd procent precies volgens de best practises, zoals het functioneerde tijdens het slavenplantage bedrijf. Niet zomaar kon het een paar honderd voortbestaan. Kijk maar eens om je heen, kijk naar wat er gebeurt met ons milieu, kwikvervuiling en ontbossing, ons onderwijs, nog uit het begin van de industriële revolutie, onze gezondheidszorg heeft nog veelweg van de zorg ten tijd van de Aziatische contractarbeid, geweld tegen vrouwen, kindermishandeling, (geen) emancipatorische cultuurbeleid. Gooi eens een kijkje in arrestanten huizen van bewaring bij de politie bureaus of in het leven in onze gevangenissen. Kijk maar een hoe het er aan toe gaat in de tehuizen voor ouden van dagen (niet allemaal) en ga zo maar door. Het roven van belastinggelden van de gemeenschap en en van de banktegoeden van de burgers laat zien dat deze overheid in de 21e eeuw heel veel minder respect heeft voor haar volk dan alle voorgaande regeringen in onze Srefidensi periode. VAndar dat ik durf te stellen dat Desi Bouterse zijn regeerperiodes, militair en civiel het beste is omgegaan met het ambtelijke apparaat en zijn regeermacht. Hij heeft vrijwel naadloos correct bestuurd conform de opzet en bedoeling van het kolonialistisch repressief bestuursapparaat. Aan de andere kant is het collectief denken van ons als volk niet verder ontwikkeld dat van wat het was ten tijde van 1juli 1863. Evenals bij de net vrijgemaakte slaaf van toen wordt ook vandaag ons denkpatroon gekenmerkt door het WINTI WAI LANTI PAI spreekwoord. De ex-slaaf kende destijds geen betrokkenheid met of verantwoordelijkheid voor lanti. Zo was ook het spreekwoord PE YE WROK NA DAPE YU MUS NYAN, een logische en terechte constatering in de sociaal economische context van toen. De “hu” revo heeft daar niets aan veranderd. Ja onze revolutie etiketplakkers hadden en hebben nu nog steeds geen benul van de doorwerking van de kolonialistisch indoctrinatie en social-egineering (i.c de constructie van een slavenmentaliteit) in ons totaal maatschappelijk bestel. Vandaar dat wij, kinderen van Mama Sranan, de grote en de kleine corruptie als normaal ervaren. Dus toen Desi Bouterse en trawanten na de staatsgreep op zoek gingen naar corruptie en de de miljoenen usd in de woningen van enkele NPK bewindslieden ontdekten, heeft dat deze latente slavenwijsheden in hun bewustzijn aangewakkerd en hebben zij er vervolgens doelbewust naar gehandeld. Kijk maar naar de omvang van hun zelfverrijking en zie daar de doorwerking van deze slavenwijsheden, niet gesanctioneerden of nog erger verdedigd door onze Volksvertegenwoordigers in het Parlement. Hoe dan ook, ik laat het maar hierbij. Ik wilde slechts de achterafwijsheden van deze Poepejantje revo etiketplakker een keer logenstraffen. Jeff Wirht, Dit is waar(neembaar)
Graanoogst: “Suriname had dringend behoefte aan een herinrichting”
 
SRHERALD.COM
Graanoogst: “Suriname had dringend behoefte aan een herinrichting”
 
 
 
 
20 mei 2019
 
 
Het verraad van Leonsberg: de leiding van de Front regering verkwanseld de eclatante verkiezingswinst van 1987en verraad de kiezer/burgers door Desi B niet op te laten pakken en berechten voor zijn misdaden.
Afbeelding kan het volgende bevatten: 8 mensen, lachende mensen
 
 
 
20 mei 2019
 
 
Het verraad van Leonsberg: de leiding van de Front regering verkwanseld de eclatante verkiezingswinst van 1987en verraad de kiezer/burgers door Desi B niet op te laten pakken en berechten voor zijn misdaden.
 
 
Leendert Doerga Jeff Wirht: hebben Venetiaan –Ajodhia en Sardjoe met 15 jaar REGERINGSMACHT daarom de GRONDWET van 1987 niet gewijzigd? Onze Grondwet van 1987 maakt elke president van dit land tot OPPERHOOFD en STAMHOOFD…..Onze Grondwet hoort in een vuilnisbak gedeponeerd te worden…!!
 

Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement zet zich in voor jaarlijkse herdenking geboortedag

GFC NIEUWS- De herdenking van de geboortedag van Anton de Kom wordt een jaarlijks terugkerende activiteit.

Dat is waar de Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement (PADK) zich gaat inzetten.

 

De PADK heeft op 22 februari voor de eerste maal de geboortedag van Cornelis Gerhard Anton de Kom herdacht. De Kom zou, indien in leven, op 22 januari 122 jaar oud zijn geworden.

Op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname waar er ook een borstbeeld van De Kom staat, zijn er kransen gelegd. Het ligt in de bedoeling van de organisatie dat 22 februari als geboortedag van de Surinaamse nationalist en verzetsstrijder niet onopgemerkt voorbij gaat.

De Suriname Consciousness Movement verricht deze handeling voor de eerste maal. Ronny Schal, voorzitter van de Suriname Consciousness Movement spreekt van een geweldig voorbeeld om Surinamers ervan bewust te maken wie onze helden zijn en wat ze gedaan hebben. ”We moeten meer van onze eigen geschiedenis kennen en al het leerrijke van onze Surinaamse helden gebruiken,” aldus voorzitter Schal.

Eric Jagdew, voorzitter van het universiteitsbestuur toont zich zeer ingenomen met de activiteit en dat de universiteit ook is vernoemd naar Anton de Kom, vanwege diens heldhaftigheid. Jagdew spreekt de hoopt uit dat dit voorbeeld wordt overgenomen.

Kenneth Sloote, voorzitter van Suriname Consciousness Movement benadrukt dat dit evenement voor het eerst gehouden wordt. De organisatie zal zich inzetten om deze kranslegging tot een jaarlijks terugkerende activiteit te maken en wel op de geboortedag van Cornelis Gerhard Anton de Kom op 22 februari. Sloote deelt de mening van Schal dat Surinamers meer moeten weten over onze Surinaamse helden.

Na de kranslegging op het universiteitscomplex is er een lezing gehouden in de University Guesthouse. Tijdens deze lezing werd ingegaan op de het leven en werken van Anton de Kom en en de Surinaamse geschiedenis. Er is een uitgebreide presentatie gegeven over het leven van De Kom vanaf zijn geboorte, zijn successen en het verdere verloop van zijn leven.

Anton de Kom stierf in april 1945 in Duitsland. Hij is naast nationalist en verzetsstrijder ook schrijver geweest. Zijn meest bekende werk is Wij slaven van Suriname. Papa Anton de Kom kwam onder andere op voor de minst bedeelden in Suriname in de jaren ‘40.

De stichting wil zijn ideologische doelen bereiken door middel van lezingen, interviews, papers, documentaires, open brieven, herdenkingen van nationale helden, bewustwordingsprogramma’s, maar ook door het doen van voorstellen en het geven van adviezen.

De Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement werd opgericht op 22 februari 2019 door een initiatiefgroep en is een movement met een ideologische basis. Een bewustzijnsbeweging die mensen wil triggeren na te denken over de positie die ze hebben in de samenleving.

 

Times brengt 16 pagina’s tellende ‘Revo krant’ van NDP uit

24 februari 2020

 
Times brengt 16 pagina's tellende 'Revo krant' van NDP uit
 

Morgen, dinsdag 25 februari 2020, is het 40 jaar geleden dat er in Suriname een illegale afzetting van de regering plaatsvond. Middels een staatsgreep, of coup, grepen militairen onder leiding van Desi Bouterse de macht in Suriname.

 

Ze doopten deze coup om tot een revolutie en Bouterse bombardeerde zichzelf tot ‘leider van de Revolutie’ oftewel Revo. De dag werd later hernoemd naar ‘Herdenking van de dag van Bevrijding en Vernieuwing’ waarbij op het zogenoemde Revo-plein een jaarlijkse herdenkingsmanifestatie plaats vind in de avond van 24 op 25 februari.

De Surinaamse krant Times of Suriname, die eigendom is van de bekende ‘Boutist‘ Dilip Sardjoe, heeft vandaag een 16 pagina’s tellende extra krant uitgebracht. Het gaat om een bijlage van de gewone krant met speciale aandacht voor deze ‘revo dag’.

Volgens Times gaat het om een publicatie van de NDP, de partij van de Surinaamse president Bouterse.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/02/24/times-brengt-16-paginas-tellende-revo-krant-van-ndp-uit/

Verzwaring Russische invloed?

February 20, 2020

Voor de tweede maal in zeer korte tijd is deze week een groot Russisch vrachtvliegtuig van het type Antonov 124-100 op onze internationale luchthaven geland. De eerste maal werd een kanjer van een Russische helikopter voor het Nationaal leger geleverd. Wat voor lading de Antonov 124-100 dit keer heeft bezorgd, is ons vooralsnog nog niet bekend. Wat wel als een paal boven water staat is dat deze regering de Russen zeer nadrukkelijk hier aan het binnenhalen is. Dit Antonov toestel zou naar wij vernemen een vracht ten bate van een groot parastataal bedrijf, hebben aangevoerd uit Miami.
 

Graanoogst: Revolutie en Bouterse zijn succesvol

20 Feb, 2020, 02:34

foto
  Ivan Graanoogst, ex-militaire topper, tijdens de lezing van het NII woensdagavond in de Congreshal.  

Ivan Graanoogst die vanaf de beginperiode betrokken was bij de leiding van het land na de staatsgreep van 25 februari 1980, heeft de vijfde lezing gehouden van het Nationaal Informatie Instituut woensdagavond in een bomvolle Congreshal. Bij de evaluatie van de afgelopen 40 jaar concludeerde hij dat Suriname zich in elke sector significant heeft ontwikkeld. Hij roemde de verdiensten van president Desi Bouterse en stelde tegenstanders niet willen dat hij succesvol moet zijn, want anders is de ‘revo’ ook succesvol. “Ik heb nieuws voor u, hij is succesvol”. Graanoogst zei dat Bouterse onterecht veroordeeld is door Nederland. In eigen land is hij veroordeeld zonder dat de feiten bekend zijn, stelde hij. Op een vraag deelde Graanoogst mee dat de advocaat van Bouterse de toenmalige Nederlandse super procureur-generaal Arthur Doctors van Leeuwen voor het gerecht heeft gedaagd. 
 
Een van de belangrijkste wetten die in de jaren tachtig is gemaakt, is het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw. Daarvóór hadden “vrouwen geen moer te vertellen”, verduidelijkte Graanoogst wat de opheffing van de handelingsonbekwaamheid betekent op een vraag. De man kon bijvoorbeeld het huis gewoon verkopen, zonder dat er toestemming nodig was van de echtgenote. Hij belichtte aantal projecten dat uitgevoerd is in de afgelopen veertig jaren, zoals de grote bruggen die voor ontwikkeling hebben gezorgd. Hij antwoordde op een vraag dat Para Industries opnieuw herbouwd zal worden. Met Surinaamse grondstoffen werd geproduceerd, maar dit is ook de grond ingeboord.  
 
 
Graanoogst zei Suriname in de periode daarvoor een wingewest was van Nederland, waarbij Surinaamse burgers nauwelijks telden. “Lanti van toen was er niet om Sranan duurzaam te ontwikkelen. Die lanti was er puur voor winst ten behoeve van de wingewesthouder. Met andere woorden, zonder respect voor de mens en natuur in Sranankondre.” Er was volgens de inleider een dringende behoefte aan herinrichting van het land. Daarvoor waren er middelen nodig. “Precies hierom kwamen de eerste venijnige sabotages. Wij militairen, wij weigerden te geloven dat deze sabotages van de Noordzee zouden komen. Ze hadden ons trouwens als eerste ondersteund. Ook waren wij niet bereid ervan uit te gaan dat Surinaamse staatsburgers na 1980 betrokken zouden zijn bij sabotageprocessen. Wij hadden ons serieus geconcentreerd op de processen die de verdere ontwikkeling van ons Zuid-Amerikaanse natie meer en meer opgang moesten brengen,” zei Graanoogst. 
 
“Ondanks de couppogingen en sabotages is het Bouterse gelukt om grote delen van de samenleving achter de doelstellingen van de revolutie te krijgen. Er ontbrak niet aan heel veel vormen van subversiviteit in de afgelopen veertig jaar. Een paar voorbeelden hiervan zijn: verschillende moordpogingen en couppogingen”, zei Graanoogst. “Onterechte veroordelingen, Copa-onderzoek. Het onderzoek beland in de prullenbak. Meneer Van Loon staat op, maakt een deal met justitie en Bouterse wordt veroordeeld. Niets meer en niets minder. Er is vandaag weer een ding aan het rouleren waarbij zelfs de Belgische rechtspraak de Nederlandse rechtspraak terechtwijst”. Graanoogst merkte op dat uit alle transcripten en afluisteren blijkt dat Van Loon heeft verklaard dat hij met andere mensen en niet met Bouterse heeft gesproken hier. Bouterse heeft geen visum voor hem geregeld. “En toch veroordelen die ellendelingen Bouterse! We spelen champion of democracy, me hoela. Het heeft niks met democratie te maken. Het heeft alles te maken met het van het toneel willen laten verdwijnen van Desiré Delano Bouterse. Forget it!”
 
Als recent voorbeeld heeft Nederland de 19.5 miljoen euro in beslag genomen van Suriname. “Deze mensen… Tientallen miljarden zwart geld maken ze elk jaar wit en zetten ze op hun begroting,” voerde Graanoogst aan. Dan nemen zij 19.5 miljoen van Suriname in beslag dat nodig is om te leven. “Crimineler kan het niet!” Er moet met een andere bril worden gekeken naar Suriname “en vanuit die positie moeten we met onze vuist op tafel beginnen te slaan”. De inleider stelde dat Suriname moet worden opgebouwd. “En als wij hulp nodig hebben en je wilt het op een eerlijke manier geven, willen wij het ook accepteren, maar jij komt hier in Suriname niks meer dicteren. Niets waar Nederland geld in heeft gezet hier in Suriname is succesvol”. 
 
“Ze beoordelen de zittende president zonder alle feiten, ja zonder alle feiten. Want als je rechtspraak doet, dan ben je blind. Zo heet het, Vrouwe Justitia. Nederland kondigt aan dat ze belangrijke informatie over die periode opsluit.” Graanoogst merkte op dat er belangrijke informatie daar zit en toch wordt er uitspraak gedaan. “We willen ook wet en recht maar zonder bitterheid.” Graanoogst merkte op dat nergens ter wereld een zittende president wordt veroordeeld. 
Graanoogst belichtte in een vogelvlucht de afgelopen veertig jaren.
http://20 Feb, 02:34 foto Ivan Graanoogst, ex-militaire topper, tijdens de lezing van het NII woensdagavond in de Congreshal. Ivan Graanoogst die vanaf de beginperiode betrokken was bij de leiding van het land na de staatsgreep van 25 februari 1980, heeft de vijfde lezing gehouden van het Nationaal Informatie Instituut woensdagavond in een bomvolle Congreshal. Bij de evaluatie van de afgelopen 40 jaar concludeerde hij dat Suriname zich in elke sector significant heeft ontwikkeld. Hij roemde de verdiensten van president Desi Bouterse en stelde tegenstanders niet willen dat hij succesvol moet zijn, want anders is de ‘revo’ ook succesvol. “Ik heb nieuws voor u, hij is succesvol”. Graanoogst zei dat Bouterse onterecht veroordeeld is door Nederland. In eigen land is hij veroordeeld zonder dat de feiten bekend zijn, stelde hij. Op een vraag deelde Graanoogst mee dat de advocaat van Bouterse de toenmalige Nederlandse super procureur-generaal Arthur Doctors van Leeuwen voor het gerecht heeft gedaagd. Een van de belangrijkste wetten die in de jaren tachtig is gemaakt, is het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw. Daarvóór hadden “vrouwen geen moer te vertellen”, verduidelijkte Graanoogst wat de opheffing van de handelingsonbekwaamheid betekent op een vraag. De man kon bijvoorbeeld het huis gewoon verkopen, zonder dat er toestemming nodig was van de echtgenote. Hij belichtte aantal projecten dat uitgevoerd is in de afgelopen veertig jaren, zoals de grote bruggen die voor ontwikkeling hebben gezorgd. Hij antwoordde op een vraag dat Para Industries opnieuw herbouwd zal worden. Met Surinaamse grondstoffen werd geproduceerd, maar dit is ook de grond ingeboord. Graanoogst zei Suriname in de periode daarvoor een wingewest was van Nederland, waarbij Surinaamse burgers nauwelijks telden. “Lanti van toen was er niet om Sranan duurzaam te ontwikkelen. Die lanti was er puur voor winst ten behoeve van de wingewesthouder. Met andere woorden, zonder respect voor de mens en natuur in Sranankondre.” Er was volgens de inleider een dringende behoefte aan herinrichting van het land. Daarvoor waren er middelen nodig. “Precies hierom kwamen de eerste venijnige sabotages. Wij militairen, wij weigerden te geloven dat deze sabotages van de Noordzee zouden komen. Ze hadden ons trouwens als eerste ondersteund. Ook waren wij niet bereid ervan uit te gaan dat Surinaamse staatsburgers na 1980 betrokken zouden zijn bij sabotageprocessen. Wij hadden ons serieus geconcentreerd op de processen die de verdere ontwikkeling van ons Zuid-Amerikaanse natie meer en meer opgang moesten brengen,” zei Graanoogst. “Ondanks de couppogingen en sabotages is het Bouterse gelukt om grote delen van de samenleving achter de doelstellingen van de revolutie te krijgen. Er ontbrak niet aan heel veel vormen van subversiviteit in de afgelopen veertig jaar. Een paar voorbeelden hiervan zijn: verschillende moordpogingen en couppogingen”, zei Graanoogst. “Onterechte veroordelingen, Copa-onderzoek. Het onderzoek beland in de prullenbak. Meneer Van Loon staat op, maakt een deal met justitie en Bouterse wordt veroordeeld. Niets meer en niets minder. Er is vandaag weer een ding aan het rouleren waarbij zelfs de Belgische rechtspraak de Nederlandse rechtspraak terechtwijst”. Graanoogst merkte op dat uit alle transcripten en afluisteren blijkt dat Van Loon heeft verklaard dat hij met andere mensen en niet met Bouterse heeft gesproken hier. Bouterse heeft geen visum voor hem geregeld. “En toch veroordelen die ellendelingen Bouterse! We spelen champion of democracy, me hoela. Het heeft niks met democratie te maken. Het heeft alles te maken met het van het toneel willen laten verdwijnen van Desiré Delano Bouterse. Forget it!” Als recent voorbeeld heeft Nederland de 19.5 miljoen euro in beslag genomen van Suriname. “Deze mensen… Tientallen miljarden zwart geld maken ze elk jaar wit en zetten ze op hun begroting,” voerde Graanoogst aan. Dan nemen zij 19.5 miljoen van Suriname in beslag dat nodig is om te leven. “Crimineler kan het niet!” Er moet met een andere bril worden gekeken naar Suriname “en vanuit die positie moeten we met onze vuist op tafel beginnen te slaan”. De inleider stelde dat Suriname moet worden opgebouwd. “En als wij hulp nodig hebben en je wilt het op een eerlijke manier geven, willen wij het ook accepteren, maar jij komt hier in Suriname niks meer dicteren. Niets waar Nederland geld in heeft gezet hier in Suriname is succesvol”. “Ze beoordelen de zittende president zonder alle feiten, ja zonder alle feiten. Want als je rechtspraak doet, dan ben je blind. Zo heet het, Vrouwe Justitia. Nederland kondigt aan dat ze belangrijke informatie over die periode opsluit.” Graanoogst merkte op dat er belangrijke informatie daar zit en toch wordt er uitspraak gedaan. “We willen ook wet en recht maar zonder bitterheid.” Graanoogst merkte op dat nergens ter wereld een zittende president wordt veroordeeld. Graanoogst belichtte in een vogelvlucht de afgelopen veertig jaren.

Geen corona-patiënten aan boord Chinese schepen in monding Surinamerivier

31-01-2020

GFC NIEUWS- Een team van het ministerie van Volksgezondheid en Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft zaterdag twee schepen uit China die zich bevonden in de monding van de Surinamerivier bezocht.

Het team werd ondersteund door de Kustwacht en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

De beschikbare informatie over de passagiers was nogal vaag. “Wij vertrouwden de informatie niet en hebben het zekere voor het onzekere genomen”, zegt de directeur van Volksgezondheid.

Na de screening op het coronavirus, bleek dat er geen sprake was van besmetting. Ook was er geen sprake van een vermoedelijk geval.

https://gfcnieuws.com/geen-corona-patienten-aan-boord-chinese-schepen-in-monding-surinamerivier/

VHP heeft vragen komst Russische helikopter naar Suriname

02 Feb, 2020,05:55

foto
  Deze Russische helikopter van ongeveer een jaar oud, is donderdag aangekomen op de Johan Adolf Pengel luchthaven op Zanderij.  
De komst van Russisch militair materieel, waaronder een helikopter, afgelopen donderdag op de Johan Pengel luchthaven is voor de VHP aanleiding om (opnieuw) opheldering te vragen aan de regering. “Vorig jaar werden we al voor voldongen feiten geplaatst door het bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov. Daarna moesten we via het Russische persbureau Itar-Tass horen dat er diverse overeenkomsten waren gesloten tussen Suriname en Rusland, waaronder een militaire samenwerkingsovereenkomst,” zegt Chan Santokhi, voorzitter van de VHP in gesprek met Starnieuws. 
 
De VHP vindt het hier om zaken gaat  die van groot nationaal en internationaal belang. Deze kwesties vinden plaats zonder een debat erover met De Nationale Assemblee. Los van alle geopolitieke consequenties is het zorgwekkende dat er vlak voor de verkiezingen nu opeens Russische helikopters naar Suriname zijn gebracht, uit Santokhi zijn bezorgdheid. 
 
 
De VHP zal vragen stellen in De Nationale Assemblee. 
1. Is de helikopter voor de Staat of privé personen?
2. Gaat het om een geschenk of is het toestel gekocht, indien zo, tegen welk bedrag?
3. Hebben de aankopen te maken met de verkiezingen? Zo ja welke rol spelen deze heli’s daarin? 
4. Of zijn deze heli’s bestemd voor inzet naar Venezuela, met als basis Suriname? Zo ja welke bestemming?
5. Zijn kasreserves die ondergebracht waren bij de Centrale Bank van Suriname gebruikt voor deze heli? 
 
“Er leven dus tal van vragen en de geheimzinnigheid hierover moet snel ophouden. Een ding staat vast, dat als je vier maanden voor de verkiezingen, zulke moderne heli’s naar Suriname brengt, zegt het alles over het grote politiek belang in zowel nationaal, regionaal als geopolitiek opzicht, dat deze regering kennelijk ziet. Reden genoeg voor de VHP-fractie in de DNA om vragen hierover te stellen aan de regering,” zegt de fractievoorzitter.
 
 

Santokhi: “Bouterse gebruikt kolonisatiepreek als stokpaardje”

VHP-voorzitter Santokhi. Foto: Dagblad Suriname

President Desi Bouterse gebruikt zijn kolonisatiepreek als stokpaardje om het volk elke keer te kunnen pakken. Dit zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi in gesprek met Suriname Herald.

Bouterse zei dat “Willempje van Oranje ervan droomt om president te worden van Suriname, om dit land weer aan de kolonisator te geven. Over my dead body”, zei Bouterse op 22 januari op het Onafhankelijkheidsplein, na het verdagen van de krijgsraadszitting. “Dit is puur een praatje van Bouterse, waarin niemand meer gelooft”, zegt Santokhi.

Volgens de VHP-voorzitter is hij niet zo machtsdronken als Bouterse. De oranje partij gaat voor de redding van het land, dat aan de grond is door het gevoerde beleid van Bouterse.

Volgens de VHP-voorman vecht zijn partij niet voor macht zoals de president dat doet. Bouterse zou volgens Santokhi de laatste persoon moeten zijn, die over kolonialisme moet praten. Hij vraagt zich af, wie nu overal in het buitenland geld zit te lenen onder diverse voorwaarden. De politicus vindt dat de VHP tot nu toe met alle bevriende naties heeft samengewerkt en niet met een geselecteerde groep, die het land alleen maar leegrooft. Santokhi vraagt zich af wie a-nationaal is.

De VHP-voorzitter wil Bouterse erop attenderen en vragen onder wiens leiding Suriname nu alleen aan rente, miljoenen dollars moet gaan neertellen en wie een slechte deal heeft gesloten met Alcoa. Al deze zaken hebben gemaakt dat het land in een moeilijke positie is terechtgekomen en ook afhankelijk is van buitenlandse kapitalisten.

Verder vraagt Santokhi aan Bouterse wie concessies aan buitenlandse bedrijven zit te verdelen. Met zijn uitspraken en handelingen heeft Bouterse juist de soevereiniteit van het land te grabbel gegooid, beweert Santokhi.

https://www.srherald.com/suriname/2020/01/31/santokhi-bouterse-gebruikt-kolonisatiepreek-als-stokpaardje/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *