CORRUPTIE ONDERZOEKEN & CORRUPTIEVE ZAKEN

STAAT SURINAME BEROOFD VAN GOUDRIJKE CONCESSIES

 

De goudconcessies in het Lelygebied die staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco afhandig zijn gemaakt, en vervolgens zijn afgestaan aan een particulier zijn nog niet terug in de boezem van de staat.

Het ziet er ook niet naar uit dat het zal gebeuren, aangezien de nieuwe concessiehouder over rechtmatige documenten beschikt, verstrekt door de vorige regering onder leiding van president Desi Bouterse. De bedoeling was dat in het Lelygebied een eigen Surinaamse goudmijn zou worden opgezet, maar de toenmalige regering gooide roet in het eten door de concessies in te trekken en daarna te geven aan een bedrijvengroep in Suriname. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wenst de naam van de bedrijvengroep niet prijs te geven.

De wijze waarop deze handelingen hebben plaatsgevonden voldoen aan alle eisen van grootschalige benadeling van de staat Suriname, favoritisme, machtsmisbruik en corruptie. Ex-president Desi Bouterse zou daar persoonlijk aan hebben meegewerkt, maar is nooit hierop ingegaan.

Opvallend is wel dat het onderzoek naar goudvoorraden in het gebied door Grassalco zelf is gefinancierd voor een bedrag van 6 miljoen USD. Toen uit de data bleek dat het gebied over enorme goudvoorraden beschikte, werd door hogerhand de opdracht gegeven aan de toenmalige NH-minister Regilio Dodson om de concessies van het staatsbedrijf in te trekken en af te staan aan de mysterieuze bedrijvengroep. Ondanks protesten van de toenmalige directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, is het vermeend dubieuze handelen doorgedrukt. Ook toen hij zelf minister op NH was, heeft Akiemboto zijn afkeuring uitgesproken over het handelen van zijn eigen regering om Grassalco te benadelen.

Zijn opvolger Abiamofo is ook tot de conclusie gekomen dat het Kabinet Bouterse de staat enorm heeft benadeeld met de intrekking van de goudrijke concessies met als doel een particulier te bevoordelen. Er is momenteel een onderzoek gaande naar hoe het proces precies is verlopen. Op basis van de voorstellen en adviezen, kan het zijn dat er een strafrechtelijk onderzoek volgt. “Het is nu op het bord van de regering, en de regering zal een besluit moeten nemen erover”, zegt Abiamofo.

https://unitednews.sr/staat-suriname-beroofd-van-goudrijke-concessies/

HIRA VERWELKOMT ONDERZOEK NAAR DEKOSUR-PROJECT

26/02/2021 18:01 – Ivan Cairo

Hira verwelkomt onderzoek naar Dekosur-projectPARAMARIBO – Sandew Hira ondersteunt het verzoek van politieke partij DA ’91 aan minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning om een accountantsonderzoek te doen verrichten naar een schenking van 850.000 euro aan het Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname (Dekosur) door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in april 2019. Met het geld zou Dekosur in het kader van geschiedkundig onderzoek een aantal projecten uitvoeren.

Hira is de initiatiefnemer van het project en was wetenschappelijk directeur bij Dekosur. “Ik ben niet meer betrokken bij Dekosur vanwege meningsverschillen met het bestuur, maar ik ondersteun het initiatief van DA ’91. Ieder onderzoek zal laten zien dat ik gratis heb gewerkt voor Dekosur”, zegt hij desgevraagd tegen de Ware Tijd.

Hira heeft geen inzicht in de financiën van de organisatie en is niet op de hoogte van de voortgang van de projecten die vanaf 2019 in een periode van drie jaar zouden worden uitgevoerd. Hij zegt over uitgebreide documentatie te beschikken dat hij gratis werkzaamheden heeft verricht om de encyclopedie te produceren. “Als de pg daar om vraagt, zal ik die ter beschikking stellen.”

De bedoeling was dat Dekosur vanuit een Surinaams perspectief de Surinaamse geschiedenis vanaf 1940 zou vastleggen in een zesdelige encyclopedie. Bij de lancering van het project op 16 april 2019 in de Ballroom van Royal Torarica noemde toenmalig onderwijsminister Lilian Ferriër het belangrijk dat de Surinaamse geschiedenis wordt herschreven. “Het is misdadig wat wij met onze kinderen doen. Het Surinaamse onderwijs is volledig Europees en we moeten er van afzien”, zei ze.

In het kader van de schenking zou SPSB maandelijks SRD 200.000 voor Dekosur overmaken ter financiering van operationele kosten. “Wij vragen u een fraude-, doelmatigheid- en rechtmatigheidsonderzoek te laten verrichten betreffende bovenstaande schenking en personeelskosten door de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad)”, schrijft DA ’91 in haar brief aan Achaibersing.

Als redenen worden aangevoerd dat het gaat om middelen van een overheidsbank, waarvan toenmalig directeur Ginmardo Kromosoeto – wegens vermoedelijke malversaties bij de bank en deelneming aan een criminele organisatie – door justitie vervolgd worden. Verder hebben het type project en de grootte van de schenking en personeelskosten grote financiële gevolgen voor het land en de bevolking.

Ook wordt erop gewezen dat president Santokhi in zijn jaarrede heeft beloofd dat de regering niet zal rusten “totdat de waarheid van corruptie van de afgelopen jaren onderzocht en berecht is”. Het is volgens Sunil Oemrawsingh, partijraadsvoorzitter van DA ’91, onacceptabel dat momenteel in het kader van de uitvoering van een crisis- en herstelplan door de regering offers van de samenleving worden gevraagd, als de “in vele gevallen duidelijke aanwijsbare corrupte parktijken van gewezen bewindvoerders en coalitie partijbonzen” niet worden onderzocht.

“Terwijl wij constateren dat vanwege wanbeleid van de afgelopen periode en de coronapandemie, de standaarden van de burgers aan het verwateren zijn en het beroep van de nieuwe regering om in te leveren, vindt DA’91 dat naast de wettelijke verplichtingen corruptie te onderzoeken en te laten bestraffen, het een morele plicht is van de regering om van het Surinaamse volk niet een reactie uit te lokken”.

Hira zegt dat het idee van het historisch onderzoek van hem komt. “Net als vele andere historici heb ik gepleit voor een herschrijving van de geschiedenis vanuit een dekoloniaal optiek. Ook in DNA is hiervoor gepleit. Ik heb het project ontwikkeld en ben op zoek gegaan naar financiering en die gevonden bij SPSB toen ik hoorde dat ze op zoek waren naar een project om te financieren in het kader van hun 140-jarig bestaan. Toen het eenmaal was opgezet bleek dat het tussen het bestuur en mij niet goed liep waardoor de relatie snel stuk liep en ik moest afhaken.”

Tussen SPSB en Dekosur werd overeengekomen dat het instituut een team van onderzoekers in het leven zal roepen om wetenschappelijk onderzoek naar de dekolonisatie in Suriname te leiden; een trainingsprogramma op te zetten voor het team om het onderzoek uit te voeren en publieke lezingen over dekolonisatie verzorgd zullen worden. Voorts was afgesproken dat Dekosur een zesdelige encyclopedie zou uitbrengen over de moderne geschiedenis van Suriname alsook overige publicaties over voornoemd onderzoek. Het project behelst voorts het organiseren van conferenties en workshops en het ontwikkelen van wetenschappelijke databases.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/26/hira-verwelkomt-onderzoek-naar-dekosur-project/

DA'91 wil onderzoek naar besteding gelden Dekosur

24 Feb, 2021, 13:48

foto

 
DA’91 heeft minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning gevraagd om de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) in te schakelen voor een onderzoek naar de schenking van 850.000 euro aan ‘het Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname’ (Dekosur). In april 2019 is de samenleving voorgehouden dat de geschiedenis van Suriname vanaf 1940 tot heden zal herschrijven. In drie jaar zou het instituut zes encyclopedieën produceren waarin de historie via ‘Surinaamse ogen, door Surinamers, voor Surinamers’  zou worden vastgelegd.
 
Er werd via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) voor de komende drie jaar – 2019 tot en met 2022 – een  bedrag ongeveer SRD 200.000 per maand gegarandeerd ten behoeve van een team van negen mensen voor het organiseren van conferenties en andere activiteiten. “Wij vragen u een fraude, doelmatigheid en rechtmatigheid onderzoek te laten verrichten omtrent bovenstaande schenking en personeelskosten”, schrijven voorzitter Angelic del Castilho en partijraadsvoorzitter Sunil Oemrawsingh aan de minister.

De samenleving heeft na de schenking ad € 850.000 en personeelskosten ad SRD 200.000 per maand niets meer vernomen van de toegezegde projectresultaten. De toenmalige directeur, Ginmardo Kromosoeto, is verdachte in het
onderzoek naar malversaties bij de SPSB en in het verlengde van het strafrechtelijk onderzoek tegen de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, en de voortvluchtige verdachte ex-minister Gillmore Hoefdraad. De voormalige directeur van SPSB wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting.
 
De reden voor aanvraag van het onderzoek zijn:
– De schenking ad € 850.000 en personeelskosten ad SRD 200.000 per maand staatsmiddelen zijn;
– De SPSB heeft gelden van de Staat waarover zij het beheer voert;
– Het type project en de grootte van de schenking en personeelskosten grote financiële gevolgen heeft voor de Republiek Suriname en haar burgers;
– Een groot afbreukrisico heeft voor de staatsbank;
– De regering doet systematisch een beroep op de samenleving een extra offers te brengen door onder andere de solidariteitsheffing voor de overheidsbegroting evenals de verhoging van de ‘government-take’ op benzine.
– De president van de Republiek Suriname in zijn jaarrede het volk het volgende beloofd heeft “We zullen niet rusten totdat de waarheid van corruptie van de afgelopen jaren onderzocht en berecht is”.

DA’91 vraagt niet alleen het onderzoek te verrichten door de CLAD maar het resultaat ervan zo spoedig mogelijk aan de samenleving kenbaar te maken. Bij constatering van strafbare handelingen het onderzoeksrapport door te sturen naar de procureur-generaal.

CLO BOUWT 176 HUIZEN, MET WIENS GELD?

Ronald Hooghart heeft onlangs in een televisieprogramma verteld, dat hij 176 huizen heeft gebouwd. Dat betekent dat naar de mening van velen, 176 mensen een hypotheek bij Hooghart aflossen. Althans, een huis aflossen en dat de CLO dan een administratie van een bank zou moeten hebben, om dit alles bij te houden en verantwoorden. Keerpunt vraagt zich af, of huizenbouw voorkomt in de statuten van de CLO. Oud-minister Harold Rusland zei een paar maanden terug in het radioprogramma van ABC, dat de CLO niet was opgericht voor huizenbouw. De Verenigde Naties hebben in de negentiger jaren, armoedebestrijding opgenomen in de millenniumdoelen, dus het zou ook zo moeten zijn dat organisaties huizen bouwen. Volgens de media, heeft rechter Lackisaran het CLO-project bezocht. Maar het heeft er veel van dat de administratie van de CLO een bacovenwinkel is, terwijl de organisatie als een bank denkt te kunnen functioneren. 176 huizen, waarbij de aflossing rond de euro 500 – euro 600 per m2 moet zijn. Vervolgens zei Hooghart in een uitzending van Apintie, dat de mentaliteit van de mensen is om niet te betalen. Dus nu weet Keerpunt al wat er komt. De economie is totaal kapotgemaakt in 10 jaar regering Bouterse, waardoor de lagere klasse nooit in de gelegenheid zal komen om een huis te kopen/bouwen, laat staan een lening voor een huis aflossen. Zeker niet wanneer de koers in 10 jaar tijd, met 700 procent omhoog ging van 2.80 naar 21. Wij hebben nu het vermoeden, dat Hooghart huizen heeft verdeeld, en zijn politieke partij kreeg vervolgens niet eens 1 zetel. Daarom is hij verbitterd en het zal een wonder heten als 10 procent van de Hooghart begunstigden, daadwerkelijk heeft afgelost. Hij was ook degene die vol overtuiging bekende, dat hij niet zou meewerken om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Hoefdraad was zijn vriend en nu blijkt waarom. Hij mocht grote sommen geld bij SPSB gaan lenen.

https://dagbladdewest.com/2021/02/20/clo-bouwt-176-huizen-met-wiens-geld/

 

HOOGHART WOEST OM BEZOEK RECHTER-COMMISSARIS AAN CLO-WONINGBOUWPROJECT

24/02/2021 05:50 – Jason Pinas

CLO-voorzitter Ronald Hooghart (l) met naast hem zoon August dinsdag tijdens de persconferentie.

CLO-voorzitter Ronald Hooghart (l) met naast hem zoon August dinsdag tijdens de persconferentie. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), is er totaal niet over te spreken dat het woningbouwproject van zijn organisatie aan de Esperanceweg in verband wordt gebracht met vermeende malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). De Centrale Landaccountantsdienst en justitie zijn een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan.

Echter, Hooghart ziet dit als politiek spel dat wordt gestuurd vanuit de regering. “Den man wani sroto ala den prominent blakaman di kan feti tegen a regering“, merkte hij dinsdag op tijdens een persconferentie. Hij benadrukt dat er inderdaad een samenwerking is met de SPSB maar dat er verder niets verkeerds is gebeurd. De vakbondsleider vindt het daarom vreemd dat hij, zonder dat er enig bewijs is geleverd, als een verdachte wordt behandeld. Hij is meerdere malen opgeroepen door de politie. “Allerlei gekke vragen. Als ik wilde stelen was ik allang rijk in dit land”, aldus de CLO-voorzitter.

Hooghart zegt dat hij iets meer dan SRD 4 miljoen heeft geleend bij het woningbouwfonds van de SPSB. Daarna heeft hij nog eens SRD 1 miljoen geleend bij het ambtenaren pensioenfonds om de huizen af te bouwen. Over de afbetaling zijn er volgens hem afspraken. “Ik heb ook geld geleend bij sommige van de lidbonden om de wegen te rehabiliteren”, schetste hij de bestemming van de bedragen. Volgens hem zijn de financieringsafspraken niet volledig nagekomen door de bewoners waardoor een aantal werkzaamheden op het woningbouwproject stagneren.

Over ex-SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto, die nu al enkele maanden vastzit voor mogelijke malversaties bij de bank, spreekt Hooghart zich lovend uit. “Kromosoeto is een heel goed mens, hij helpt. Daarom meki a de na strafu now.” Of hij gaat meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek zegt Hooghart niet concreet. “Meki a procureur-generaal go sribi. Laat hij me maar komen opsluiten”, antwoordt hij op vragen van journalisten.

Als trekker van het woningbouwproject is de CLO-voorzitter vooral kwaad dat rechter-commissaris Ingrid Latjicharan zich onlangs heeft georiënteerd op de locatie. Volgens hem zijn enkele bewoners gehoord door de politie. “Wat heb ik zo gedaan dat ze moeten gaan kletsen op mijn project. Wat voor informatie zoeken ze? De bewoners moesten allerlei nonsens aanhoren van de politie en de rechter. Den man go na Poenai?”

Hij meent dat zijn collega’s van de CLO, die zich tegen hem hebben gekeerd, ook een vinger in de pap hebben. Hooghart vermoedt dat die groep mensen aanzet om hem in een kwaad daglicht te stellen zodat ze de vakcentrale kan overnemen. “Wat ze hebben verklaard bij de politie, is om me in de gevangenis te krijgen. Dat kan wanneer ik dood ben”, benadrukt hij.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/24/hooghart-woest-om-bezoek-rechter-commissaris-aan-clo-woningbouwproject/Hooghart: ‘Mek pg go sribi jere’

23-02-2021 04:54 PM

CLO-voorzitter Ronald Hooghart

Naar zeggen van de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, wil de zittende regering alle prominente creolen laten opsluiten. Dat zei hij vandaag tijdens een persconferentie. “Ding man wan sroto alla prominente blakaman, di kan fet’ tegen a regering. Mek’ pg go sribi jere, te a kba da a kon sroto mi. Als ik wilde stelen, was ik allang miljonair in dit land”, aldus Hooghart.

Naar verluidt zou de procureur-generaal (pg) bezig zijn met een onderzoek tegen de ex-parlementariër voor mogelijke corruptieve handelingen. “Mi no sab sang skowtoe nanga rechter eh go soekoe tap mi project, waarom kunnen ze niet naar Poenai gaan? Ik heb ze gevraagd waarom zij mij beschuldigen en ze gaven me aan dat ze gewoon op zoek waren naar informatie. Het gaat om een woningbouwproject aan de Esperanceweg waarvan de vakbondsleider eigenaar is.  Volgens hem zouden mensen binnen CLO hieraan hebben meegewerkt. “Ze willen dat ik opgesloten wordt, zodat zij de leiding hier bij CLO kunnen overnemen. Wel, pas wanneer ik dood ben”, aldus Hooghart.

https://sun.sr/Details/7531_NaFaFaQCr4Ij4aFaFaF1rdmOSG0AtdrOHaFaFaq13z0WA06R2ArzdJkCq2R1DNDYxoZlaCyF3c6N_0302757hoogie1.jpg

Nurmohamed schakelt pg in; mensen moeten functie neerleggen

20 Feb, 2021, 00:00

foto

 Minister Riad Nurmohamed toont een bus die achterhaald is en in de boezem van OW is. (Foto’s: René Gompers) 

 

Minister Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft de  procureur generaal (pg) gevraagd om alvast twee zaken te onderzoeken. Eén gaat over de kwestie van verdwenen nieuwe bussen en zwaar materieel, de andere is over de “misbruik en mensenhandel” van 1500 mensen die in dienst zijn genomen buiten medeweten om van de leiding op OW. Nurmohamed geeft de medewerkers “die hebben meegewerkt, wisten wat hun job was en niet hebben geprotesteerd” drie dagen de tijd om hun functie neer te leggen.

De bewindsman heeft vrijdag tijdens een persconferentie op OW, in aanwezigheid van staf en diensthoofden, meegedeeld dat er een aantal zaken in onderzoek zijn. Twee daarvan, nu al is gebleken dat er meer onderzoek nodig is door justitie, zijn naar de pg doorgestuurd. De CLAD is nog bezig met drie andere. De zaak in voorbereiding heeft te maken met de voorziening van gewezen ministers. Die moesten zes maanden na hun dienst ingeleverd worden (zoals auto’s). Maar dat is sinds 2010 niet gebeurd, deelt Nurmohamed mee. Er zijn ondertussen brieven gestuurd met het verzoek om alsnog de voorzieningen in te leveren en de mededeling dat OW stopt met die voorzieningen.

De CLAD gaat de vuilophaaldienst onder de loep nemen. Zij moet de financiële activiteiten van enkele jaren terug  in kaart brengen. Gebleken is dat jarenlang teveel is uitgegeven. Sinds het aantreden van de nieuwe regering heeft  het ministerie in drie maanden, door de regels stipt te volgen, minstens SRD 50.000 kunnen besparen, deelt Nurmohamed mee. Reden genoeg om na te gaan waarom, waaraan en aan wie er zoveel is uitgegeven de afgelopen jaren.

CLAD gaat ook grote projecten vanaf US$ 2 miljoen onderzoeken. De minister wil weten of procedures goed zijn gevolgd en of de uitgaven gerechtvaardigd zijn. Hij wil hiermee beschuldigingen van corruptie en fraude bij grote projecten voor eens en voor altijd bevestigen of ontkrachten, geeft de minister aan. Nurmohamed deelt mee dat de accountantsdienst nog bezig is met het onderzoek naar de verkoop van luxe auto’s tegen weggeefprijzen.
 
Enkele dossiers die opgemaakt zijn.
 

De pg is ingeschakeld in de kwestie van 1500 medewerkers die door de vorige regering zijn aangenomen. Nurmohamed toont documenten van mensen die op een oneigenlijke wijze zijn voorgedragen en aangenomen. Anderen zijn zonder basis benoemd in hoge functies. Van een heel klein deel is ondertussen de indiensttreding goedgekeurd. Mensen zijn banen door mensen die hoge posities bekleedden aangeboden. Nurmohamed wil weten hoe het komt dat alles “achter de rug om” van de OW leiding is gebeurd, waarom de nodige diensten niet hebben ingegrepen, waarom en door wie de banen buiten het ministerie om zijn aangeboden.

De pg moet ook onderzoeken wat er met de nieuwe bussen die door OW zijn gekocht, is gebeurd. Nurmohamed deelt mee dat hij per toeval erachter is gekomen dat zijn ministerie 50 nieuwe bussen heeft gekocht. De documenten heeft hij gevonden, maar niet alle bussen. Een deel is terecht en terug in de boezem van het ministerie. Nurmohamed wil weten hoe het mogelijk is dat staatsbussen zijn verdeeld en waar de rest is. Hetzelfde geldt voor zwaar materieel. Daar is ook per toeval ontdekt dat bepaalde zwaar materieel, zoals tractoren en graafmachines, aan OW toebehoren. Een deel is ook onvindbaar.

 
De minister geeft aan dat de pg is ingeschakeld omdat sommige informatie door medewerkers wordt achtergehouden. “Sommige mensen praten niet,” benadrukt hij. Nurmohamed gaf de ‘schuldige’ medewerkers eerst 2 dagen de tijd om hun functie neer te leggen “Dus de mensen die hebben meegewerkt en hun taken niet goed hebben uitgevoerd, jullie hebben drie dagen,” stelde hij bij. “Denk erover na. Als je het niet doet, als het onderzoek begint zal je gedwongen worden om het te doen.”  

René Gompers

Nurmohamed dient vier klachten in bij pg en Clad

19-02-2021 03:16 PM

Minister Riad Nurmohamed van OW tijdens een persconferentie vandaag

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft genoeg van het onverantwoordelijk gedrag van de vorige regering. De minister heeft onlangs rapporten ingediend bij de procureur-generaal (pg) en de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) voor onderzoek op onduidelijkheden bij het ministerie. Er zijn vier rapporten ingediend. Er moet nog een vijfde voorbereid worden. Voordat de minister is begonnen met de presentatie, heeft hij de hoofden van zijn ministerie gesproken. “Als ik één ding verkeerd zie gebeuren en gras moet komen maaien op jullie afdeling, dan gaat u plaats maken. Er zijn genoeg mensen die u willen vervangen. Ik stop misschien over enkele jaren hier, maar jullie gaan hier blijven. Dus ik ga alle tools geven, zodat jullie vlot kunnen werken.

Onderzoek afdeling Vuilophaal en Verwerking

De eerste kwestie gaat om een onderzoekverzoek die bij Clad is ingediend. Het gaat om een zaak die bij de afdeling Vuilophaal en Verwerking (VOV) plaats moet vinden. De minister geeft aan dat er zich heel veel onduidelijkheden voordoen met betrekking tot de betalingen bij deze dienst. “Er moet gedetailleerd onderzoek plaatsvinden. Dit, omdat het vermoeden bestaat dat er in de afgelopen tijden onnodig grote bedragen zijn uitgegeven bij gebrek aan controle door onze eigen mensen. Er is een selectie gemaakt van extreem grote bedragen die zijn uitbetaald. Ik heb gevraagd naar onderzoek van deze zaak. Wij hebben gekeken waar van OW het mogelijk is te besparen.  En dat onderzoek gaf aan, dat als wij streng zijn met onze controle, wij heel veel kunnen besparen. Wij hebben bijvoorbeeld nu al een paar miljoenen kunnen besparen. Ik weet niet wat er in het verleden gebeurd is, dus wij zullen de zaak voor verder onderzoek overhandigen aan de pg”, zei minister Nurmohamed.

Grote projecten

Wat de grote projecten betreft, zal OW de Clad vragen om vooral de procedures te controleren. “Om het wat makkelijker voor Clad te maken, hebben wij voorgesteld om de projecten waarbij de kosten hoger liggen dan twee miljoen te screenen. Bij deze screening willen wij weten wat de juiste procedures zijn. Wij willen dat Clad het type aanbesteding moet controleren, daarnaast de aannemers, de bedragen, overeenkomsten; sommige mensen hebben in US Dollar overeenkomsten, mag dat wel”, zei de minister.

Voertuigen

De kwestie van voertuigen is het eerste verzoek voor onderzoek dat de minister aan de pg heeft gedaan. Nurmohamed geeft aan dat hij bij zijn aantreden als bewindsman geconfronteerd werd met de kwestie van de bussen. Hij geeft aan dat niemand binnen het ministerie hem op de hoogte had gesteld, dat er een lijst was met 50 gloednieuwe bussen die door particulieren gebruikt worden. “Ik heb in het veld moeten horen, dat er bussen in het bos zijn die door OW zijn gekocht. Door middel van assistentie heb ik een paar van die bussen teruggehaald en er is ook bewijs, dat ze van OW zijn, want de overeenkomsten zijn gevonden. Maar de rest moet nog gevonden worden. Een deel van de bussen is zonder overeenkomsten gegeven aan gewezen politici. Wij willen weten wat er is gebeurd en als die gewezen politici recht hadden om dit te doen met staatsmiddelen.  Er zijn ook documenten dat één van de bussen bij een sport is, waarvan ik nooit een artikel gelezen heb. Staatsbussen vallen onder OW en ze zijn geen eigendom van de president of een of andere politicus. Wij vragen aan de pg dat hij die bewuste politicus vraagt wat er precies is gebeurd”, zegt de minister. Verder gaf hij aan dat hij vaak gebeld wordt, dat er zelfs graafmachines in districten zijn op terreinen van particulieren.

Onwettig in dienst treden

Naar zeggen van Nurmohamed hebben de ministeries van OW en Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) te veel ambtenaren in dienst. OW heeft ongeveer 1500 nieuwe mensen gehad. Deze mensen hebben bij missive een beschikking gekregen met heel veel onvolkomenheden. “Hierin willen wij verduidelijking. Wij willen van de pg weten hoe het komt, dat er zulke handelingen achter de rug van OW zijn gepleegd,” aldus Nurmohamed.

https://www.sun.sr/Details/7443_i3LErk06lcp3vSRBGuQNisVnA9O8b7oEWBXocgS8yWrxbFbFb9db6Pg6O1QiR2oG20qcPDhWxJFDDGLLeiQzMXf65gcFcFccFcFc_0307989nurclad.jpg

Kromosoeto, Sandew Hira en € 850.000

15 Feb, 2021, 02:53

foto

some graphic image

 
Ginmardo Kromosoeto, de toenmalige paarse directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) verklaarde in april 2019 het project voor ‘herschrijving’ van de Surinaamse geschiedenis, van het net opgerichte Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname (Dekosur) van Sandew Hira (Dew Baboeram), te sponsoren. Terwijl de directeur het sponsorbedrag niet aan de media wilde mede delen, verklapte een kennelijk overenthousiaste Hira dat het om een bedrag ging van ruim 850.000 euro in drie jaren.
 
Waarom schaarse publieke middelen op zo een royale wijze aan deze stichting van een Nederlandse staatsburger (notabene geen historicus) werden toegeschoven, bij het tegelijkertijd voorbij gaan aan de Surinaamse historici van de Anton de Kom Universiteit, zou snel duidelijk worden.
 
‘Politici in toga’
Volgens Hira was de oprichting van zijn stichting mede ingegeven door ‘de visies’ van Melvin Linscheer, veiligheidsbaas van Desi Bouterse, toenmalig president en hoofdverdachte in het decembermoorden strafproces, en Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën.
 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat Hira een van de eerste onderzoeksvragen voor Dekosur als volgt formuleerde: ‘Zijn de 8 decembermoorden gewoon moorden of politiek geweld?’ Deze misleidende tegenstelling van Hira moest verhullen dat de decembermoorden politieke moorden waren, misdrijven tegen de menselijkheid, internationale misdrijven, waarvoor nationaal en internationaal een vervolgingsplicht gold en geldt. Hira had, schaamteloos misbruik makend van zijn 8 december nabestaandenschap, samen met de hoofdverdachte een quasi-waarheidsvindingsproject ‘De Getuigenis van President Desi Bouterse ‘ – zonder hoor en wederhoor – als mediashow opgezet. Het doel was de publieke opinie middels de leugens en laster van de daders te mobiliseren tegen de onafhankelijke rechtsgang.
 
Straffeloosheid verkopen als waarheidsvinding! Voor Hira waren de rechters ‘politici in toga’s’. Hij riep de hoofdverdachte op zich terug te trekken uit het strafproces. Hij belasterde de slachtoffers en hun nabestaanden als verlengstukken van de CIA en het kolonialisme. Hij maakte op grove wijze misbruik van menselijk leed door tevergeefs te proberen de nabestaanden van de 8 december slachtoffers en die van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog tegen elkaar op te hitsen, nota bene wapperend met de vlag van ‘verzoening’. In deze geest, nu niet onder de vlag van waarheidsvinding en verzoening, maar met Dekosur onder het mom van historiografie, wilde Hira en zijn broodheren hun propagandaoorlog voor straffeloosheid en anti-rechtsstatelijkheid doorvoeren.
 
De 850.000 euro van Kromosoeto, voor de Hira stichting riekt dan ook naar machtsmisbruik, corruptie en bevorderen van straffeloosheid. Het is niet te rechtvaardigen dat de publieke bankmiddelen werden toegekend aan een partijpolitiek propagandaproject met als oogmerk straffeloosheid van een hoofdverdachte van politieke moorden op vijftien voormannen van de Surinaamse democratie.
 
Wie gaf de opdracht?
Kromosoeto zit nu in het gevang op verdenking van corruptie misdrijven en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hoefdraad is voortvluchtig, verdacht van gelijksoortige misdrijven. Na het novembervonnis van 2019 (20 jaar voor Bouterse voor zijn aandeel in de decembermoorden) is niets meer vernomen van Dekosur, de missie van straffeloosheid onder de valse vlag van ‘dekolonisatie’ was immers mislukt!
 
Tegenover de rechter verklaarde Kromosoeto dat hij beter had moeten weten. Hij zei voor het karretje te zijn gespannen. Was dat ook zo in het geval van de 850.000 euro voor Hira’s stichting? En zo ja, van wie kwam daartoe de opdracht? Elke geïnformeerde Surinamer kan het wel raden, maar we willen het graag horen van verdachte Ginmardo Kromosoeto zelf.
 
Stichting 8 december 1982
Sunil Oemrawsingh
voorzitter

VAN TRIKT GEEFT DIEFSTAL KASRESERVES TOE:

Datum:  | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Centrale Bank van Suriname leeggeroofd

De Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft in 2019 alles in het werk gesteld om de kasreserves van de commerciële banken in vreemde valuta naar de CBvS te laten overhevelen. Er werden allerlei valse argumenten aangevoerd en quasi-deskundigen van stal gehaald om de bankiers te overtuigen van de goede bedoelingen. Het was mij toen al duidelijk, dat deze kasreserves waarschijnlijk zouden worden misbruikt door de ex-minister van Financiën, de voortvluchtige Gillmore Hoefdraad.

Dagblad De West publiceerde 1 juni 2019, mijn artikel: Wanneer knapt de Surinaamse monetaire zeepbel?’ over dit onderwerp en op 9 februari 2020: De monetaire zeepbel is geknapt’. De bankiers zijn destijds gezwicht voor deze zwendel en hebben ingestemd met aanpassing van de kasreserveregeling, hoewel toen al duidelijk was dat de CBvS vanwege miljardenverliezen, technisch failliet was en met het geld van de Surinaamse bevolking op de been moest worden gehouden.

Nadien is gebleken dat Hoefdraad een groot deel van de kasreserves en termijndeposito’s van bedrijven bij de CBvS heeft misbruikt, in feite heeft gestolen, om onder meer basisgoederen en Amerikaanse dollars te kopen die via de supermarkt en de cambio van de bevriende ondernemer Chotelal, werden verkocht. Toen dit schandaal begin 2020 in de openbaarheid kwam, speelden de bankiers de vermoorde onschuld, maar zij hadden natuurlijk beter moeten weten.

Voorlopig heeft de overheid geen geld om de CBvS van extra kapitaal te voorzien. Het is daarom niet zeker of het geld van de Surinaamse bevolking op korte termijn wordt terugbetaald aan de banken. Ik vraag mij af of de banken in hun cijfers, rekening houden met het grote risico van oninbaarheid van deze kasreserves en hiervoor een voorziening hebben gevormd.

Tijdens de zitting van het strafproces op 9 februari jl., gaf Robert van Trikt – ex-governor van de CBvS – onomwonden toe, dat hij van deze ontwikkelingen op de hoogte was, zo blijkt uit de Surinaamse media. Hij zou er geen voorstander van zijn geweest om geld uit de kasreserves van de banken en de termijndeposito’s van bedrijven te onttrekken, maar is uiteindelijk gezwicht voor de argumenten van de ex-minister van Financiën, die voorheen ook governor was. Volgens Hoefdraad was het wel mogelijk om dit te doen, omdat het om eenzelfde pot geld zou gaan die te zijner tijd weer aangezuiverd zou worden.

Hoefdraad heeft er bij een toelichting in De Nationale Assemblee, al blijk van gegeven een zeer ruime definitie te hanteren van deviezenreserves, waar de honden geen brood van lusten. De man had kennelijk geen enkel benul van monetaire economie en centraal bankieren, maar was er slechts op uit om de Surinaamse samenleving als een citroen financieel uit te persen. Hoefdraad zou Van Trikt hebben voorgehouden, dat er altijd al zo gehandeld zou zijn. Dat is het slechtst denkbare argument, want dan is er kennelijk altijd al volstrekt onjuist en in strijd met de regels gehandeld. Dit is crimineel. Van Trikt geeft toe dat in opdracht van Hoefdraad, onder meer valuta-interventies hebben plaatsgevonden ten laste van de kasreserves en de termijndeposito’s, zonder dat de banken hierover zijn geïnformeerd. Ook Van Trikt begreep als governor dus weinig van centraal bankieren. Het heeft er alle schijn van dat er sprake was van voorbedachten rade bij Hoef-draad. De ex-minister van Financiën en de ex-governor van de CBvS, hebben samengespannen om de kasreserves van de banken – het spaargeld van het volk – over te hevelen naar de CBvS, om deze middelen later te misbruiken voor de onverzadigbare behoefte aan geld van de vorige regering. Zoals ik medio 2019 al vermoedde, is het geld verdwenen in de bodemloze put van de overheid. En de regering, de monetaire autoriteiten, de bankiers en de quasi-deskundigen, stonden erbij en keken ernaar. De CBvS is leeggeroofd.

Hans Moison  

https://surinamenieuwscentrale.com/van-trikt-geeft-diefstal-kasreserves-toe

CASSAVEFABRIEK NIET GESCHIKT VOOR PRODUCTIE MENSELIJKE CONSUMPTIE

Feb 18, 2021

Innovative Agro Processing Industries (IAP) is niets anders dan een hoop oud ijzer. Zo omschrijft minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) de cassavefabriek die in 2012 officieel is geopend, maar nooit heeft gefunctioneerd.

Het gebouw voldoet ook niet aan de voedselveiligheidsstandaarden om daar producten voor menselijke consumptie te fabriceren. Met wat investeringen kan de fabriek wel ingericht worden om eventueel veevoer te produceren. “Het gebouw voldoet niet aan de standaarden van voedselveiligheid. Die vloer is niet gestort, maar is van staalbandplaten. Daaronder kun je altijd insecten hebben en noem maar op”, zegt Sewdien.

De cassavefabriek wordt als voorbeeld gesteld van kapitaalvernietiging onder de vorige regering. Meer dan een miljoen Amerikaanse Dollars uit schenkingsmiddelen is verloren gegaan in het opzetten van de cassavefabriek dat groots werd gepromoot onder het eerste kabinet Bouterse. De staat kwam ook met een paar miljoenen in om de fabriek operationeel te maken. Tijdens zijn tweede ambtstermijn gaf president Desi Bouterse toe dat de fabriek een fiasco is.

De nieuwe regering weet zich geen raad met de fabriek. In regeringsverband zal gekeken worden hoe er nog wat kapitaal teruggewonnen kan worden uit de fabriek. De optie om veevoer te produceren is slechts één van de opties. “Het materieel dat we daar hebben aangetroffen, daarmee kan je misschien veevoer maken, maar is niet geschikt voor menselijke consumptie. Het voldoet niet aan die standaarden. Die machinerieën sowieso niet”, zegt de LVV-minister.

Er moet ook nog onderzocht worden wat de juridische status van het pand is. IAP NV werd tijdens de vorige regering ondergebracht bij het Ministerie van Financiën, wat een vreemde constructie was. Toch blijkt uit bepaalde informatie dat er andere instanties daar beheersdaden hebben. Een commissie is ingesteld om dit allemaal boven water te krijgen.

https://unitednews.sr/cassavefabriek-niet-geschikt-voor-productie-menselijke-consumptie/

LVV-minister Sewdien schrikt van deplorabele situatie cassavefabriek Para

LVV-minister Sewdien schrikt van deplorabele situatie cassavefabriek ParaLVV-minister Sewdien (r) bezoekt cassavefabriek Para

12 februari 2021

“Dit had ik niet verwacht, triest is dit, ik heb er geen woorden voor”. Zo reageert minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bij het aanschouwen van de deplorabele situatie waarin de cassavefabriek in het district Para zich bevindt. Op dinsdag 9 februari 2021 bracht de bewindsman, vergezeld van een delegatie van het departement, een bezoek aan deze cassavefabriek.

 

De fabriek is geheel verlaten en er is flink huisgehouden met de machines en overig meubilair. Een lokaal bedrijf werd gevraagd om assistentie te verlenen om de voordeur te forceren, zodat de delegatie zich toegang kon verschaffen tot de fabriek.

De cassavefabriek die in 2012 werd geopend middels een schenking van China van 1 miljoen USD en waar de Surinaamse overheid ook vele miljoenen in heeft geïnvesteerd, is erg kort operationeel geweest. Heel wat machines, apparatuur en koperwerk zijn weggedragen en het geheel ziet er zeer verwaarloosd uit.

De verantwoordelijkheid van het bedrijf viel onder het ministerie van Financiën, maar sinds kort is het overgeheveld naar het ministerie van LVV.

Het ministerie van LVV zal een algehele inventarisatie plegen en deskundigen inschakelen om alternatieven uit te werken. Cassave is een product met veel potentie, zowel lokaal als internationaal. De huidige fabriek voldoet helemaal niet aan de voedselveiligheidsstandaarden.

De minister hoopt op korte termijn met uitgewerkte plannen te komen, om dit gewas verder tot ontwikkeling te brengen.

 
 

KROMOSOETO VERDEDIGT DECLARATIES PUTTER VAN USD 10.000 PER MAAND

Datum:  | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft gisteren Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), geconfronteerd met getuigenverklaringen van onder andere Harampersad Kalloe, onderdirecteur van de SPSB over de declaraties van consultant Robert Putter. Hij verklaarde dat Putter bedragen van USD 9.000 tot USD 10.000 per maand ontving die niet onderbouwd waren. Volgens Kromosoeto, waren de declaraties die hij ontving van Putter, een urenverantwoording die gebonden was aan specifieke projecten. Kalloe merkte op, dat hij als waarnemend directeur tijdens de afwezigheid van Kromosoeto, het bedrag van Putter drastisch had verminderd naar USD 3.000. Hij getuigde dat de ex-SPSB-directeur een grote sponsor was van de staat, want Kromosoeto heeft zijn medewerking verleend voor het taxeren van andere overheidspanden voor de staat. De taxatierapporten zijn volgens Kalloe, betaald door SPSB.

Voor het uitvoeren van transacties van de overheidspanden is in opdracht van de toenmalige minister van Financiën, een lege NV opgericht. Het was volgens de raadsman Richard Tjon A Joe vanaf het begin duidelijk, dat het nimmer de bedoeling was dat de SPSB panden zou kopen en dat de NV die panden zou houden.

De constructie van de verkoop van de overheidspanden is in opdracht van de ex-minister van Financiën gekocht. Tjon A Joe stelde, dat de ex-SPSB-directeur als financierder heeft opgetreden voor de staat. Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling werd niet door rechter Maytrie Kuldip Singh gehonoreerd. De zaak is verdaagd naar 30 maart.

17 overheidsgebouwen

Het onderzoek tegen de ex-governor van de CBvS, Robert van Trikt die samen met de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad en de directeur Legal Compliance and International Affairs van de CBvS, Faranaaz Hausil, de Staat Suriname naar verluidt, ernstig heeft benadeeld, is in volle gang. Er zijn meer personen betrokken en zichtbaar gemaakt bij de handelingen die zijn gepleegd door Hoefdraad; Van Trikt en Hausil. Daarbij zijn Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter in beeld gebracht bij het onderzoek.

Deze verdachten hebben volgens bekomen informatie, samengespannen om door de ‘verkoop’ van de overheidspanden, de mogelijkheden te realiseren monetair te financieren. Voor de zeventien overheidsgebouwen heeft de Centrale Bank van Suriname, een totaalbedrag van euro 105 miljoen (1e trance van 9 gebouwen voor euro 60 miljoen en de 2e trance van 8 gebouwen voor euro 45 miljoen, samen totaal 17 panden) betaald.

Verschillende stichtingen 

De details van deze ‘verkoop’ staan uitgebreid vermeld in een lijvig document van de procureur-generaal, waarin de vermeende strafbare feiten van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zijn vastgelegd. Vier onroerende goederen uit de eerste trance gebouwen hebben een totale verkoopwaarde van SRD 76,319,983, en deze informatie was bekend bij Hoefdraad, Van Trikt en Hausil.

Ook is gebleken, dat Hoefdraad niet heeft geschroomd, te praten van een geschatte marktwaarde van ongeveer SRD 378 miljoen en Van Trikt en Hausil hebben hieraan meegewerkt. Nadat de CBvS voor de 2e tranche onroerende goederen had betaald, werd duidelijk, dat deze onroerende goederen (met uitzondering van het belastingkantoor aan de Sommelsdijkstraat) niet het eigendom zijn van de staat en dat Hoefdraad ze niet kon verkopen, omdat ze op naam stonden van verschillende stichtingen, waarvan het enige bestuurslid Robert Putter is.

Hoefdraad beweerde dat de onroerende goederen het eigendom zijn van de SPSB en dat Putter adviseur is van de SPSB. De Republiek Suriname heeft op 18 december 2019 euro 11,800.000 betaald aan de Surinaamse Postspaarbank (schuldaflossing aan Putter) om eigenaar te worden van genoemde onroerende goederen, die onder de verschillende stichtingen vielen van dezelfde Putter. Naar verluidt, is gebleken dat de onroerende goederen rond april dit jaar, nog steeds op naam staan van stichtingen en naamloze vennootschappen met Putter als enig bestuurslid, ofschoon de Republiek Suriname per 18 december 2019 de schuld van Putter bij de Surinaamse Postspaarbank had afgelost en Putter in een brief van 31 december 2019 heeft aangegeven, de onroerende goederen over te zullen dragen aan de Republiek Suriname.

Alleen het feit dat Hoefdraad stelde, dat de onroerende goederen (2e tranche) het eigendom zijn van de SPSB, kan worden aangenomen, dat Kromosoeto de onroerende goederen in de 2e tranche via Hoefdraad ten verkoop heeft geboden aan de CBvS, wetende dat deze onroerende goederen niet van de Staat Suriname waren en evenmin van de SPSB.

De constructie van de verkoop van de panden is een van de mogelijkheden, die de verdachten gezamenlijk hebben toegepast, om monetair te kunnen financieren. Deze monetaire financiering heeft tot gevolg gehad dat er meer geld in omloop werd gebracht, waartegenover geen dekking stond met als gevolg een wisselkoers die de lucht in schoot.

https://surinamenieuwscentrale.com/kromosoeto-verdedigt-declaraties-putter-van-usd-10000-maand

VAN TRIKT MAAKTE VALUTA OVER NAAR CHOTELAL ZONDER OMSCHRIJVING

Datum:  | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Medewerkers Centrale Bank werden geïntimideerd

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, werd gisteren ruim vierenhalf uur geconfronteerd met getuigenverklaringen.

Rechter Maytrie Kuldipsingh confronteerde de ex-governor onder andere met de verklaringen van twee directeuren van de moederbank, te weten William Orie en Maikel Soekhnandan.

Volgens Soeknandan, liet Van Trikt vanuit de CBvS, vreemde valuta naar Chotelal overmaken zonder omschrijving. Volgens de verklaring van de ex-governor, kwam de betaalopdracht van het ministerie van Financiën. Van Trikt stelde, dat er geen regel is dat er voor een overmaking een omschrijving nodig is. De verklaring van Orie over het gedrag van Van Trikt was volgens de rechter, niet bevorderlijk voor de Bank.

Volgens Orie ging de ex-governor tekeer, wanneer zaken niet verliepen zoals Van Trikt wilde. Men moest, aldus Orie, vaak rekening houden met de stemming van Van Trikt, omdat hij anders de medewerkers intimideerde. Beide directeuren verklaarden bij de rechter-commissaris, dat zij niet op de hoogte waren van diverse transacties. Van Trikt geconfronteerd met deze verklaringen, zei dat er e-mails zijn waaruit blijkt dat Orie en Soekhnandan op de hoogte waren van de contracten.

Volgens Van Trikt, zijn er documenten die de directieleden ook getekend hebben. Van Trikt stelde, dat hij rechtmatig heeft gehandeld en benadrukte, dat de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, van alles op de hoogte was. Zijn advocaat Irvin Kanhai liet op de zitting, voice-berichten van Hoefdraad horen. De zaak gaat 30 maart weer voor. Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van Van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe, is wederom afgewezen door de rechter.

https://surinamenieuwscentrale.com/van-trikt-maakte-valuta-over-naar-chotelal-zonder-omschrijving

Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en de tekst 'Strafzaak SPSB breidt zich uit naar woningbouw- Project CLO NH RONALD HOOGHART "DE HUISJESMELKER"'

Strafzaak SPSB breidt zich uit naar woningbouwproject CLO

11/02/2021 18:03 – Van onze redactie

Ronald Hooghart vreest geen enkel justitieel onderzoek. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Rechter-commissaris (rc) Ingrid Latjicharan heeft zich zondag persoonlijk georiënteerd op wat bekend staat als het woningbouwproject van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). Dit project komt steeds nadrukkelijker in beeld in het strafonderzoek naar vermeende malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), waarvoor voormalig directeur Ginmardo Kromosoeto terecht staat.

Naar verluidt zouden zich ook rond het project dat wordt getrokken door CLO-voorzitter Ronald Hooghart onregelmatigheden hebben voorgedaan. Hooghart heeft bij de SPSB een groot bedrag geleend om het project aan de Esperanceweg op te zetten. Hij zegt tegen de Ware Tijd de onschuld zelve te zijn en slechts zakelijk contact met de bank te hebben gehad.

Politiewoordvoerder Rachel Deekman bevestigt tegenover de Ware Tijd dat de rc zich op het project bevond in verband met de SPSB-kwestie. Daarbij was zij vergezeld van onder meer politieambtenaren en functionarissen van de Centrale Landsaccountantsdienst.

Rond het project spelen al geruime tijd problemen en er is zelfs aangifte tegen Hooghart gedaan. Een goed deel van de bewoners van de ongeveer 150 woningen maakt zich zorgen om de schuld die nog op de woningen zou rusten. Ook kunnen terreinen niet op hun naam worden overgeschreven vanwege de nog lopende schuld.

Een bewoner die de minpunten bevestigt tegenover de Ware Tijd, meent dat Hooghart zijn afspraken niet is nagekomen. “De woningen zouden sleutelklaar worden opgeleverd. Maar ik moest mijn keukenkast zelf maken en ook zelf de woning schilderen.”

De man zegt dat hij geen trammelant maakte, omdat hij hoe dan ook een dak boven zijn hoofd heeft. “Maar sleutelklaar is wat anders.” Hij zegt bij de bank af te lossen, maar weet ook van mensen die elders moeten aflossen voor hun woning. “Ik wil geen problemen. Maar die man moet nu wel zijn afspraken nakomen, zodat wij rustig voort kunnen”, zegt hij doelend op Hooghart. Hij hoopt dat de gerechtelijke stappen geen nieuwe obstakels opleveren voor de bewoners.

Desgevraagd zegt Hooghart zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig te hebben gemaakt en vreest hij geen enkel justitieel onderzoek. “Ik heb geld geleend om wat huizen te bouwen. Men is gewoon bezig met stemmingmakerij.” Hij zegt nog niet te zijn opgeroepen voor eventueel verhoor.”Ik heb geld van niemand in mijn zak gestopt. Laten ze dat gaan zoeken bij de mensen die stelen.”

Hooghart stelt zo een SRD 5 miljoen te hebben geleend bij het woningbouwfonds van de SPSB. De eerste keer SRD 4 miljoen en daarna nog eens circa SRD 1 miljoen. Over de terugbetaling heeft hij naar eigen zeggen afspraken gemaakt met de nieuwe leiding van de bank. Volgens hem zijn de financieringsafspraken niet volledig nagekomen waardoor een aantal werkzaamheden op het woningbouwproject stagneren. “SPSB moet nog veel geld betalen. De laatste huizen zijn voor driekwart afgebouwd.”

Dat sommige woningen zijn ingetrokken die niet sleutelklaar waren, kwam op verzoek van de mensen zelf. Als voorbeeld noemt hij een bewoonster die had gevraagd om haar inboedel alvast in de woning te bergen, omdat ze daar geen plek voor had. “Plotseling is ze in dat onafgebouwde huis gaan wonen”, zegt de CLO-voorzitter. Hij voegt eraan toe dat de woningen wel waren toegewezen maar er was nog geen toestemming om ze te mogen bewonen.

Hooghart spreekt van “stank voor dank” voor zijn inzet om het huisvestingsvraagstuk van veelal laagverdienende ambtenaren te willen helpen lenigen. Hij merkt op te zijn begonnen met het bouwproject toen er nog geen financiering was, door een lening van 55.000 US dollar te nemen met zijn eigen huis als onderpand.

Door de perikelen en vermeende tegenwerking ziet hij af van uitvoering van een huisvestingsproject te Rijsdijk. “Als er iemand dat terrein wil kopen verkoop ik het. Dan zullen de mensen daar maar hun huis moeten gaan kopen”, zegt hij verbitterd. Hooghart voert aan dat de prijzen van de CLO-woningen aan de Esperanceweg variëren in prijs van SRD 130.000 tot SRD 210.000. Dat is volgens hem veel goedkoper dan de bedragen waarvoor soortgelijke woningen door andere projectontwikkelaars worden aangeboden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/11/strafzaak-spsb-breidt-zich-uit-naar-woningbouwproject-clo/

Gerechtelijk vooronderzoek tegen Adhin begonnen

11 Feb, 2021, 02:51

foto

Ex-vicepresident Ashwin Adhin is woensdag samen met zijn advocaat Irvin Kanhai voor de rechter-commissaris verschenen. Het gerechtelijk vooronderzoek dat het Openbaar Ministerie had gevorderd tegen Adhin, is begonnen.
 
Kanhai geeft aan dat het gerechtelijk vooronderzoek is geopend. Er zullen getuigen in deze zaak worden gehoord onder wie de kompanen Amin D. en Vijendra R. Wanneer de verdere behandeling van het gerechtelijk vooronderzoek zal plaatsvinden, is nog onbekend.
 
Adhin was eerder aangehouden maar werd door het Hof van Justitie in vrijheid gesteld. Het Openbaar Ministerie was niet-ontvankelijk verklaard. De rechter-commissaris had reeds aangegeven dat het Openbaar Ministerie Adhin in staat van beschuldiging moest stellen.
 
De rechter-commissaris stelde dat er “voldoende feiten en omstandigheden zijn gebleken, welke een redelijk vermoeden van schuld opleveren” tegen de verdachte Adhin voor de in het bevel tot inverzekeringstelling genoemde strafbare feiten. Adhin is reeds door De Nationale Assemblee op grond van de Wet in staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke ambtsdragers in staat van beschuldiging gesteld.

Van Trikt: Hoefdraad en directieleden waren op de hoogte

10 Feb, 2021, 06:42

foto

 
Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is dinsdag urenlang geconfronteerd met getuigenverklaringen. De zitting duurde ruim 4.5 uur. Medeverdachte tevens zakenpartner Ashween Angnoe, kwam nauwelijks aan bod. Op een opmerking hierover van raadsman Benito Pick zei rechter Maytrie Kuldip Singh dat zijn verhoor nog volgt. Gisteren lag de concentratie op de CBvS.
 
Van Trikt heeft gedocumenteerd aangegeven dat hij rechtmatig heeft gehandeld. Hij benadrukte dat ex-minister Gillmore Hoefdraad van alles op de hoogte was. Zijn raadsman Irvin Kanhai heeft voice-berichten van Hoefdraad op de zitting laten horen. Hoefdraad heeft aan Van Trikt meegedeeld dat twee tot drie projecten die uitgevoerd zijn, heel goed waren en dat de CBvS hierin het voortouw moest nemen.
 
Bij confrontatie met verklaringen van directieleden dat ze niet op de hoogte waren van diverse transacties, zei Van Trikt dat er e-mail bewijzen zijn dat ze wel wisten van de contracten. Er zijn exemplaren waarop directieleden ook getekend hebben. Het gaat onder andere om contracten die getekend zijn met Hans Buysse, managing partner van het Belgisch bedrijf Clairfield Belgium NV.
 
De zaak staat voor 30 maart weer op de rol. Opnieuw is het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van beide verdachten afgewezen. 

Raoul Lith

Kromosoeto: Ik heb gehandeld als een goede huisvader

10 Feb, 2021, 00:00

foto
 Richard Tjon A Joe, raadsman van Ginmardo Kromosoeto, staat journalisten te woord na de zitting. (Foto: Raoul Lith) 

Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), heeft bij de confrontatie met getuigenverklaringen dinsdag op de zitting aangegeven dat hij zijn medewerking heeft verleend aan ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën toen die hem gevraagd werd vanwege de crisissituatie. Kromosoeto antwoordt op een vraag van de rechter dat hij niet met een speciale instructie als bankdirecteur is geplaatst, maar verleende zijn medewerking toen hem werd gevraagd. Volgens hem moest hij als een goede huisvader handelen.
 
De ex-bankier vindt achteraf dat hij beter kon hebben gehandeld. Hij heeft onderhandeld toen zes percelen door Wim Lalbiharie, directeur van Fatum, ten verkoop werden aangeboden voor ruim 13.350.000 euro. Van enkele percelen waren er geen taxatierapporten. Hij ging mee met de schatting die Lalbiharie had gemaakt vanuit zijn achtergrond als verzekeraar. Kromosoeto zegt dat er haast was geboden waardoor hij de schatting acceptabel vond.
 
Uit het getuigenverhoor van Lalbiharie blijkt dat Robert Putter in beeld kwam bij de notaris. Putter zou als oprichter en directeur van Investment Partners NV de onroerende goederen overgedragen krijgen. In de uitvoering bleek dat de SPSB de onroerende goederen niet kon kopen. De bedoeling was dat de SPSB de Investment Partners NV zou financieren die een lege girorekening had. Hij heeft dit gedaan op aangeven van Hoefdraad.
 
Kromosoeto was niet bekend met rente. Hierover waren afspraken niet bekend. Hij wist niet dat de SPSB rente had betaald. Lalbiharie had van een aantal maanden rente berekend en ontvangen terwijl dat niet voorkwam in de overeenkomst. Hij heeft inmiddels dat bedrag teruggestort. “U bent de directeur en dient te waken over de belangen van de bank”, zei de rechter aan Kromosoeto.
 
Tijdens de zitting werd Kromosoeto verder geconfronteerd met de verklaringen van Dharampersad Kalloe, onderdirecteur van SPSB. Kalloe constateerde dat Putter US$ 9.000 tot US$ 10.000 per maand ontving als consultant. Hij verklaart dat de declaraties van Putter niet onderbouwd waren. Kromosoeto vindt echter dat bij de declaraties die hij ontving van Putter er een urenverantwoording was en hij met specifieke projecten bezig was.
 
Als waarnemend directeur tijdens de afwezigheid van Kromosoeto merkte Kalloe op dat het bedrag van Putter drastisch was verminderd naar US$ 3.000. Hij gaf tijdens zijn verhoor verder aan dat Kromosoeto een grote sponsor in het algemeen was. De sponsoring ging geheel ten koste van SPSB. Het was Kromosoeto die medewerking heeft verleend voor het taxeren van andere panden voor de Staat. De taxatierapporten zijn betaald door SPSB, stelt Kalloe.
 
De raadsman van Kromosoeto, Richard Tjon A Joe, zegt dat tijdens een strafzitting strafbare feiten aan de orde moeten komen en hij nog geen enkel strafbaar feit gehoord heeft. Er is tijdens de twee uur durende zitting niet gezegd dat de voormalige directeur heeft gestolen, niets over diefstal, oplichting of wederrechtelijke toe-eigening van geld of iets van dien aard. “Ik sta eerlijk gezegd versteld.”
 
Tjon A Joe voert aan dat het functioneren van een bankdirecteur door de Raad van Toezicht op de bank wordt beoordeeld. Het is niet ter discussie voor een officier van justitie, tenzij er strafbare feiten zijn gepleegd. Hij heeft tijdens de zitting daarom zijn cliënt ook gevraagd of de Raad van Toezicht hem ooit slecht heeft beoordeeld, waarop ‘nee’ geantwoord is. Over het niet naleven van interne procedure stelt de advocaat dat dit simpel is, omdat dit niet vastgelegd is het Wetboek van Strafrecht. “Sinds wanneer is het niet volgen van een procedure een strafbaar feit?”  Een directeur functioneert goed of slecht. Als je niet goed functioneert, betekent dat niet a priori dat je strafbaar bent. In het strafrecht is wat er staat strafbaar. De officier moet aangeven wat strafbaar is, niet beoordelen of hij wel of niet een goede directeur was. “Anders hebben we morgen alle bankdirecteuren hier.”
 
Voor het uitvoeren van transacties is in opdracht van de toenmalig minister van Financiën een vehicle gecreëerd. De vehicle in deze kwestie was de lege NV die hiervoor is gebruikt, omdat dit het snelste en veilig was. Het was volgens Tjon A Joe vanaf het begin duidelijk dat het nimmer de bedoeling was dat de SPSB panden zou kopen en dat de vehicle die panden zou houden. De panden zijn in opdracht van de minister van Financiën gekocht en het was duidelijk dat dit ten behoeve van de Staat was. De minister van Financiën was al maanden eerder van de Tamarindestraat naar de Jamaludinstraat in het pand verhuisd. Meneer Kromosoeto heeft als directeur van de SPSB als financierder opgetreden,” stelt de raadsman.
 
Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling werd niet door rechter Maytrie Kuldip Singh gehonoreerd. Kromosoeto werd, op zijn verzoek, wel in de gelegenheid gesteld om na de zitting tijd met zijn gezin door te brengen met inachtneming van de Covid-19-maatregelen. De zaak is verdaagd naar 30 maart.
 
Raoul Lith

SECRETARESSE HOEFDRAAD SPENDEERDE MILJOENEN UIT COVID-FONDS

Het rapport van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) over de besteding van het COVID-19 Noodfonds, is afgelopen vrijdag door president Chandrikapersad Santokhi gepresenteerd in De Nationale Assemblee en gelijk na ontvangst, doorgestuurd naar de procureur-generaal. De CLAD stelt in het rapport, dat op basis van e-mails van Joan Pahlad-Abdul, de secretaresse van Gillmore Hoefdraad, de toenmalige minister van Financiën die geen procuratiehouder op de bankrekening was,  een bedrag van ongeveer SRD 250 miljoen uit het noodfonds is uitgegeven. Deze bestedingen kunnen aldus de CLAD, in principe als niet-rechtmatig worden beschouwd.

Van de uitgaven in de periode 29 april 2020 t/m 24 juli 2020 ad SRD 276.597.855,34 is merendeel door de Centrale Bank van Suriname uitgevoerd op basis van e-mails van Pahlad-Abdul. Naar verluidt, werd haar privé e-mailadres gebruikt en waren de e-mails gericht aan de huidige governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, waarbij in de Cc zijn opgenomen, ex-minister Hoefdraad en andere functionarissen.

Pahlad-Abdul verstuurde de e-mails namens de minister van Financiën. Zonder uitzondering beginnen de e-mails met: ‘Namens de Minister van Financiën vraag ik de spoedige medewerking voor het doen van overmaking ten bedrage van….ten behoeve van…., het afhandelen van bijgaande factuur van… Deze betaling(en) heeft/hebben prioriteit’. Een handtekening van de algehele procuratiehouder of de handtekeningen van de overige procuratiehouders, ontbreken. Pahlad-Abdul was vorig jaar naar Nederland vertrokken en werd bij aankomst aangehouden op Schiphol en door Nederland uitgezet op dinsdag 28 juli 2020 op de SLM vlucht PY993 en uitgeleverd aan de Surinaamse autoriteiten.

Ook is tijdens het onderzoek naar voren gekomen, dat er veel meer is betaald voor de aanschaf thermoguns die voor SRD 4.512 per stuk zijn gekocht, terwijl dit apparaat gekocht voor minder dan SRD 1.000 wordt verhandeld. Volgens de CLAD zijn er nog voor de uitzonderingstoestand COVID-19 was afgekondigd, uit het noodfonds facturen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo betaald die geen betrekking hebben op de situatie rond COVID-19, derhalve worden deze betalingen gezien als onterecht en niet doelmatig. Ook is er SRD 1.5 miljoen beschikbaar gesteld aan het Nationaal Informatie Instituut (NII). Deze uitgaven zijn volgens de CLAD niet gerelateerd aan COVID-19, maar kunnen gerekend worden tot normale operationele kosten van NII. Ook is in totaal SRD 23.3 miljoen onterecht voor rekening van het noodfonds gebracht. Dit bedrag zal verrekend worden door de minister van Financiën.

https://dagbladdewest.com/2021/02/08/secretaresse-hoefdraad-spendeerde-miljoenen-uit-covid-fonds/

 
9 februari 2021

“Kwestie dienstauto Rexton van Tsang moet onderzocht worden”

Het assembleelid Sham Binda (VHP) onthulde onlangs in het parlement dat zijn ambtgenoot Stephan Tsang (NDP) voor een appel en een ei het dienstvoertuig van het merk SSangyong Rexton in zijn bezit heeft gekregen. Het voertuig dat een waarde heeft van meer dan

US$ 40.000, heeft Tsang voor slechts SRD 22.000 aangekocht. “Je kan niet iets overkopen als je weet dat de waarde ver beneden de reële waarde ligt. Dat is willens en wetens meewerken aan corruptie en dat moet onderzocht worden. We dienen te weten hoe die auto getaxeerd is en wie het getaxeerd heeft”, accentueert Binda tegenover Dagblad Suriname. Op zich heeft hij geen bezwaar dat het voertuig na de diensttijd wordt aangekocht door politici, mits het tegen de reële waarde is.

Binda brengt in herinnering dat Tsang niet de enige is die een dienstvoertuig voor een appel en een ei aankoopt. Een soortgelijke toestand was in het afgelopen jaar ook te merken bij de toenmalige LVV-minister, Rabin Parmessar (NDP), die een VW Amarok met een waarde van honderdduizenden SRD’s voor slechts SRD 20.000 wilde overnemen op basis van een bestaande regeling, die al vele jaren toegepast wordt en haast door een ieder gebruik wordt in de politiek. Echter, na hevige kritiek vanuit de samenleving, had Parmessar het voertuig teruggegeven aan de staat. “Dit geeft al aan dat zoiets niet door de beugel kan en toch leert men het niet af”, aldus Binda.

https://www.dbsuriname.com/2021/02/09/verkoop-dienstvoertuigen-is-bron-van-corruptie/

Regering koopt tweedehandse auto's

08/02/2021 19:19 – Gilliamo Orban

Door een ernstig tekort aan voertuigen bij de overheid, zal de regering binnenkort tweedehands auto’s aanschaffen. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft bekendgemaakt dat het in maart openbare aanbestedingen houdt voor voertuigen in A1-conditie. Gemiddeld zal een auto tienduizend US dollar moeten kosten.

Minister Riad Nurmohamed zegt tegen de Ware Tijd dat “om wat voor reden dan ook heel veel voertuigen” kort vóór de verkiezingen van 25 mei 2020 zijn verkocht. “Ik heb gehoord dat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken er 103 wagens zijn verkocht aan voorgaande mensen”, doet hij uit de doeken, doelend op NDP-loyalisten.

Ook toppers van de regering hebben volgens de minister kort vóór de verkiezingen splinternieuwe auto’s van de staat overgekocht. De meeste toenmalige ministers hebben wel de tweede auto die ze ter beschikking hadden ingeleverd. De bewindsman wijst verder erop dat heel veel voertuigen die zijn achtergelaten defect zijn. “Er zijn tientallen auto’s die gewoon jaren kapot zijn.”

Er zijn instituten die geruime tijd niet optimaal hebben kunnen functioneren omdat ze geen vervoer hadden. “Ze kregen de voorzieningen niet om op het veld macht en controle te hebben.” Nurmohamed noemt in dit verband districtscommissarissen. Er zijn ook instanties die hout- en goudconcessies dienen te controleren. Bovendien zal deze controle opgevoerd worden, waardoor de desbetreffende ministeries meer auto’s nodig hebben.

De regering heeft vanwege bezuiniging besloten om geen nieuwe auto’s te kopen. “We gaan tweedehandse wagens kopen, maar die gaan wel veilig genoeg zijn. Want bij sommige ministeries moeten de mensen naar het binnenland en verre districten.” Elk ministerie moest een urgentie lijst voor auto’s opsturen naar OW. Zo moeten voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 21 worden gekocht, voor Natuurlijke Hulpbronnen elf en voor OW acht.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/08/regering-koopt-tweedehandse-autos/

SRD 30 miljoen onterecht uitgegeven uit Covid-noodfonds

06 Feb, 2021, 00:00

foto
 President Chan Santokhi toont De Nationale Assemblee het rapport van de CLAD over het Covid-noodfonds van SRD 400 miljoen. Het rapport is naar het Openbaar Ministerie voor verder onderzoek. 

President Chan Santokhi heeft het rapport van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) over de besteding van het Covid-19 noodfonds, gelijk na ontvangst doorgestuurd naar de procureur-generaal. De CLAD heeft gevraagd voor het laten verrichten van nader onderzoek. Uit het rapport dat ook ter beschikking is gesteld aan De Nationale Assemblee, blijkt dat bijkans SRD 30 miljoen uit het fonds onrechtmatig is gebruikt. De uitgaven zijn getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid.
 
De president heeft vrijdagavond meegedeeld in De Nationale Assemblee dat op basis van de bevindingen van de CLAD er alle aanleiding was om het rapport door te sturen naar het Openbaar Ministerie. Uit het SRD 400 miljoen noodfonds zijn tot en met 28 augustus 2020 SRD 368.900.648 uitgegeven. De CLAD constateert dat er een saldo is van SRD 31.099.351. Er zijn echter openstaande rekeningen van SRD 38.242.815. Een bedrag van SRD 29.530.250 voor ten onrechte betaalde rekeningen moet nog verrekend worden.
 
De CLAD is ook tot de bevinding gekomen dat bijkans SRD 250 miljoen zijn uitbetaald op basis van e-mails van een functionaris die geen procuratiehouder op de bankrekening was. Deze bestedingen kunnen in principe als niet rechtmatig worden beschouwd. Er is veel meer betaald voor goederen, die absoluut niet zo duur zijn. Zo zijn thermoguns aangeschaft voor SRD 4.512 per stuk, terwijl in de handel dit apparaat gekocht kan worden voor minder dan SRD 1.000. Een factuur van een hotel SRD 204.960, is tweemaal afgeschreven van de rekening van het noodfonds. De fout zal worden gecorrigeerd.
 
Een andere bevinding van de CLAD is dat van de betaling van SRD 4.887.406 voor een BOG-project facturen tot een bedrag van SRD 2.289.850 geen betrekking hadden op Covid-19 gerelateerde activiteiten. Dit bedrag is niet rechtmatig en evenmin doelmatig uitgegeven. Ook zijn facturen van Academisch Ziekenhuis Paramaribo betaald die betrekking hebben op zaken voordat de uitzonderingstoestand Covid-19 was afgekondigd. Deze betalingen uit het noodfonds zijn onterecht en niet doelmatig.
 
Er is SRD 1.5 miljoen beschikbaar gesteld aan het Nationaal Informatie Instituut. De uitgaven zijn niet gerelateerd aan  Covid-19, maar kunnen gerekend worden tot normale operationele kosten van NII. Er is opheldering gevraagd aan het NII, nu Communicatie Dienst Suriname maar de toelichting is ondanks herhaald verzoek niet ontvangen. Ook is in totaal SRD 23.3 miljoen onterecht voor rekening van het noodfonds gebracht. Dit bedrag zal verrekend worden door de minister van Financiën. De bevindingen van de CLAD zijn ook door minister Armand Achaibersing voorgehouden aan De Nationale Assemblee, vrijdagavond.

Ettelijke Surinaamse politici en hoge ambtenaren uit vorig kabinet gaan de gevangenis in’

Datum:  | Bron: CFG Nieuws | Door: Redactie

Het ligt in de verwachting dat ettelijke Surinaamse politici en hoge ambtenaren zich binnenkort voor de rechter zullen moeten verantwoorden wegens systematische frauduleuze handelingen. 

De kans is groot dat ze schuldig worden bevonden en celstraffen opgelegd krijgen.

Dat meldden althans hooggeplaatste anonieme bronnen binnen het Surinaamse Justitieel apparaat aan GFC Nieuws.

Er zijn momenteel een aantal diepgaande onderzoeken gaande waarbij volgens informatie meer dan voldoende bewijslast tegen verscheidene personen is verzameld.

Opvallend detail is dat er daarbij ook gebruik zou zijn gemaakt van onconventionele onderzoeksmethoden waaronder het afluisteren van telefoongesprekken.

http://surinamenieuwscentrale.com/ettelijke-surinaamse-politici-en-hoge-ambtenaren-uit-vorig-kabinet-gaan-de-gevangenis-0

Rachied Doekhie: ‘Mahespalsingh mag alvast een paar goede advocaten in de arm nemen

Ex-NDP-parlementariër Rachied Doekhie, nu lid van het stichtingsbestuur van de Stichting Machinale Landbouw (SML), adviseert ex-president-commissaris Johnie Mahespalsingh om alvast een paar goede advocaten in de arm te nemen. “Ik begrijp wel dat hij nu nattigheid voelt. Want wanneer mensen het voorgevel van Santo Boma beginnen te ruiken en te zien, dan gedragen ze zich net als een os die voor het abattoir staat”, zegt Doekhie aan Dagblad Suriname. Mahespalsingh heeft na de benoeming van het stichtingsbestuur via een nieuwssite laten weten dat hij onterecht gecriminaliseerd wordt rondom het heel gebeuren bij de SML de afgelopen jaren onder de NDP-regering. Het verbaasd Doekhie dat Mahespalsingh pas na zoveel jaren met een verklaring in de media. “Toen zoveel DNA-leden, waaronder ook ik, vragen zowel in het parlement en Dagblad Suriname hebben gesteld, had hij niets te vertellen. Iedereen vroeg zich af of die man nog kon praten. Ik adviseer hem om zichzelf liever rustig te houden, want de tijd komt binnenkort waar hij veel gaat moeten praten. Nu heeft hij zichzelf in de nesten gewerkt en alles voor zichzelf van kwaad tot erger gemaakt”, zegt Doekhie. Hij benadrukt voor nu niet vooruit te willen lopen op zaken, omdat alles eerst met de overige leden van het stichtingsbestuur moet worden doorgenomen. Het bestuur bestaande uit Geetapersad Gangaram Panday (president-commissaris), Doekhie, Majenka Dominie, Jozef Joekoe, Jitendre Kalloe, Imro Manglie en Ashwin Ramdin is bezig alle zaken bij elkaar te zetten. Doekhie adviseert Mahespalsingh om de statuten van het staatsbedrijf te gaan bestuderen, omdat dit hem dan misschien wat helderheid zal kunnen opbrengen.

FR

Suriname daalt 24 plekken op corruptie-index

01/02/2021 00:00 – Ivan Cairo en Wilfred Leeuwin

De scherpe val van Suriname op de corruptie-index baart minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken zorgen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Met een score van 38 punten op een schaal van honderd is Suriname met een steile duik gedaald naar de 94ste plek van de corruptie-index van Transparency International die op 28 januari uitkwam. Op de index staan er 180 landen. Volgens de kleurenbalk is Suriname niet ver van de landen die vallen onder de categorie “zeer corrupt”, die wordt aangegeven met een donkere bloedrode kleur.

De 94ste plek wordt gedeeld met Servië, Sri Lanka, Tanzania, Ethiopië, Peru, Brazilië en Kazachstan. Suriname scoorde zes punten minder dan in 2019, toen nog de gedeelde zeventigste plaats werd bezet. Ook dit jaar wordt de top drie van minst corrupte landen uitgemaakt door Nieuw-Zeeland (88 punten) op de eerste plaats, gevolgd door respectievelijk Denemarken (88) en Finland (85).

Dat Suriname zo een scherpe val maakt, is voor minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken “niet te verklaren”. “Die grote val verbaast me en baart me zorgen, want je weet niet van waar die komt”, reageert hij tegenover de Ware Tijd. De bewindsman vermoedt dat mogelijk ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en acties die zijn ondernomen nadat de nieuwe regering in juli vorig jaar aantrad niet zijn meegenomen in de rapportage en vaststelling van de stand van zaken in Suriname.

Hij merkt op dat tussen april en mei 2020 “de meeste, onterechte aanbestedingen” zijn gehouden. Direct na het aantreden van de regering is een stop gezet aan deze projecten, heeft de minister van Financiën en Planning meer transparantie gebracht in staatsfinanciën en overheidsuitgaven, maar zijn er ook justitiële acties vanuit het Openbaar Ministerie om corruptie aan te pakken in een stroomversnelling terechtgekomen. Over de gehele linie hebben diverse ministeries maatregelen getroffen om corruptie te bemoeilijken of in te dammen, meent Nurmohamed.

De bewindsman is van oordeel dat Suriname volgend jaar een betere beurt zal maken met de presentatie van deugdelijke cijfers door Financiën en Planning, verbetering en transparantie bij openbare aanbestedingen en meer anticorruptiemaatregelen over de gehele linie binnen het overheidsapparaat. Ook zaken met betrekking tot de particuliere sector die het corruptiecijfer kunnen beïnvloeden worden aangepakt. Zo komt er wetgeving voor de hout- en goudsector om illegale zaken in deze branches aan te pakken. “Maar in de overheidssfeer hebben alle ministeries meer duidelijkheid en transparantie gebracht.”

Transparency International schets in haar rapport een grimmig beeld van de wereldwijde toegenomen corruptie. Twee derde van de 180 landen scoort onder de vijftig punten. Met een overall gemiddelde van 43 punten is de situatie zeer zorgelijk te noemen. Autoriteiten voor corruptiebestrijding en toezichthoudende instellingen moeten over voldoende fondsen, middelen en onafhankelijkheid beschikken om hun taken uit te voeren.

Er moet worden gezorgd voor open en transparante contracten om misstanden te bestrijden, belangenconflicten te identificeren en eerlijke prijzen te garanderen. De democratie moet worden beschermd en er moet voldoende ruimte worden gecreëerd om regeringen ter verantwoording te roepen. Ze worden gevraagd belangrijke gegevens te publiceren en de toegang tot informatie te garanderen. Het publiek moet gemakkelijk en tijdig toegang hebben tot zinvolle informatie.

Transparency International schenkt in haar rapport speciale aandacht aan hoe corruptie met donorfondsen de Covid-19-pandemie heeft verergerd. Corruptie in de gezondheidszorg betreft het vragen om informele betalingen van patiënten, verduistering en diefstal, ziekteverzuim, te hoge kosten, vriendjespolitiek en manipulatie van gegevens.

Uit een onderzoek van het Global Health-programma van de waakhond blijkt dat door corruptie de wereldwijde gezondheidssector jaarlijks voor vijfhonderd miljard US dollar wordt benadeeld. Transparency International vraagt de media extra aandacht te geven aan de besteding van Covid-19-fondsen in hun land of regio.

Opgetekend wordt dat de aanhoudende corruptie de democratie ernstig ondermijnt. Landen met hogere corruptieniveaus zijn over het algemeen ook de ergste schenders van de rechtsstaat en democratische instellingen tijdens de Covid-19-crisis. Ze worden gekenmerkt door grote aanvallen op mensenrechten en mediavrijheid.

“Geen enkel land is vrij van corruptie”, stelt Transparency International. Het afgelopen jaar zijn integriteitsproblemen onder zelfs de hoogst scorende landen aan het licht gekomen. Om corruptie te verminderen en beter te reageren op toekomstige crises, wordt er een beroep gedaan op alle regeringen om toezichthoudende instellingen te versterken en ervoor te zorgen dat de middelen de meest behoeftigen bereiken.

“Covid-19 is niet alleen een gezondheids- en economische crisis. Het is een corruptiecrisis. Eén die we momenteel niet kunnen beheersen”, zegt Delia Ferreira Rubio, voorzitter van Transparency International. “Het afgelopen jaar heeft regeringen als geen ander op de proef gesteld. Regeringen met een hoog corruptieniveau zijn minder goed in staat geweest om de uitdaging aan te gaan. Maar zelfs degenen aan top van de index moeten dringend hun rol bij het bestendigen van corruptie in binnen- en buitenland aanpakken.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/01/suriname-daalt-24-plekken-op-corruptie-index/

Ambulanceboten in weer en wind in afwachting op inzet

31 Jan, 2021, 02:49

foto
previousDe ambulanceboot van het Mungra Medisch Centrum in Nickerie is bestemd voor inzet langs de Nickerie en Corantijnrivier.next

Twee van de vijf ambulanceboten die door de vorige regering uit het Covid-19-noodfonds zijn aangeschaft, staan in weer en wind bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Eén van de boten is op 4 oktober geschonken aan het Mungra Medisch Centrum te Nickerie. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt aan Starnieuws dat totdat er een bestemming is voor de overige twee boten, deze tijdelijk zijn ondergebracht bij de MAS. Dat is met de MAS afgesproken. In totaal had de vorige regering vijf ambulanceboten gekocht, waarvan drie in Suriname waren aangekomen. Over het lot van de twee andere is nog onduidelijkheid.

De bewindsman stelt dat hij geen enkel document heeft kunnen vinden waarin is aangegeven wat de exacte bedoeling met de boten is. “Wij weten dat de boten er zijn en ter beschikking zijn als het nodig is deze in te zetten voor vervoer van  acute medische gevallen die zich voordoen op de rivier.” Ramadhin wijst erop dat het gaat om ambulanceboten. “Deze kunnen dus niet worden ingezet voor patrouille-werkzaamheden.” Hij zegt dat als de regering een andere bestemming heeft en wil geven aan de boten, dit moet worden besproken. Totdat staan de boten ter beschikking op het terrein van de MAS.

Het MMC heeft de ambulanceboot eind oktober overgedragen aan zijn post in Apoera. De boot is specifiek bestemd voor het vervoer van acute urgente medische gevallen in de omgeving langs de Corantijn- en Nickerierivier. Minister Ramadhin benadrukt dat de boot niet is afgestaan aan Apoera, maar aan het MMC in Nickerie. De post van het MMC te Apoera heeft het lang moeten doen zonder een goede ambulanceboot. Tot dan werden patiënten onder slechte omstandigheden vervoerd naar Nickerie. De boot wordt gevaren door manschappen van het Nationaal Leger.
 
 
Behalve de ambulanceboten, kocht de vorige regering ook acht nieuwe ambulances bij Rudisa Motors uit het Covid-Noodfonds. Minister Ramadhin heeft bij zijn aantreden de ambulances in bruikleen gegeven aan diverse zorginstellingen. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (2), het Regionaal Ziekenhuis Wanica (2), ‘s Lands Hospitaal (1), de Medische Zending (1), het Diakonessenhuis (1) en het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (1) kwamen daarvoor in aanmerking.

Gerechtelijk vooronderzoek tegen 24 verdachten

30 Jan, 2021 00:56

foto

Een gerechtelijk vooronderzoek is vrijdag begonnen tegen 24 verdachten in verband met verduistering, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Money Laundering bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).
 
Door de Covid-19 pandemie zijn de verdachten niet gezamenlijk in de raadkamer opgeroepen, maar in groepen met inachtneming van de maatregelen. De rechter-commissaris (rc) heeft de gegevens van de verdachten opgenomen en de vordering van het Openbaar Ministerie (OM) aan hen voorgehouden.
 
Het OM heeft eerder dit gerechtelijk vooronderzoek gevorderd waarmee de rc een aanvang heeft gemaakt. Tijdens dit onderzoek zullen de verdachten en getuigen worden gehoord. Het is nog niet duidelijk wie allemaal als getuigen zullen worden opgeroepen.
 
In deze zaak is het politieonderzoek afgerond waarna het gerechtelijk vooronderzoek is gevorderd. Starnieuws verneemt dat de verdachten rechtsbijstand krijgen van onder andere advocaat Georgette Leter.

Gangaram Panday leidt nieuw stichtingsbestuur SML

30 Jan, 2021, 06:37

foto

 Er is heel wat te doen geweest rond SML te Wageningen. 

 

Oud-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Geetapersad Gangaram Panday, is de nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur van de Stichting Machinale Landbouw (SML). Het bestuur van de SML moet in kaart brengen wat nog over is van de SML aan machines en gebouwen. Het heeft ook de taak om na te gaan hoe het mogelijk is geweest dat staatseigendommen zijn overgedragen aan een particulier bedrijf, Westland Sama Group NV van Johnny Mahespalsingh die de vorige voorzitter was van het stichtingsbestuur.

Het vermoeden bestaat dat er niets meer over is van de SML. Door opeenvolgende besturen is het bedrijf totaal uitgehold. Mahespalsingh is de eigenaar van Westland Sama Group NV en was er vanaf zijn benoeming tot stichtingsvoorzitter sprake van conflict of interest. Hij zou misbruik hebben gemaakt van zijn functie om staatseigendommen van SML over te dragen aan zijn eigen bedrijf. Westland Sama Group NV houdt zich bezig met aannemingswerkzaamheden waaronder grondverzet en het ophalen van afvoerkanalen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven leden. Behalve Gangaram Panday zijn ook Rachied Doekhie, Majenka Dominie, Jozef Joekoe, Jitendre Kalloe, Imro Manglie en Ashwin Ramdin geïnstalleerd in het bestuur. Minister Prahlad Sewdien van LVV heeft de bestuursleden donderdag geïnstalleerd.

 
Oppositie interpelleert over SML en Westland Sama Group
 

23 Oct 2018, 14:39

foto

 Assembleeleden willen zo snel mogelijk informatie over de rol van de Westland Sama Group bij de SML. 
Assembleeleden van de oppositie willen dat de regering op een zo kort mogelijke termijn informatie verstrekt besluiten rond de uitgifte van Stichting Machinale Landbouw (SML) aan Westland Sama Group NV. Alle documenten moeten ter beschikking gesteld worden van De Nationale Assemblee. De Assembleeleden willen ook informatie over de garanties die gegeven zullen worden voor de productie en productiviteit van de bevolkingslandbouw in de rijstsector. Hetzelfde geldt voor de compensatie van de zware verliezen van de agrariërs als gevolg van het gevoerd wanbeleid.

Het interpellatievoorstel is ingediend door Asiskumar Gajadien, Dew Sharman, Jitendra Kalloe, Krishna Mathoera, Djoties Jaggernath, Riad Nurmohamed (allen VHP), Marinus Bee (ABOP), William Waidoe (PL), Patricia Etnel (NPS), Carl Breeveld (DOE) en Cleon Gonsalves (PALU).

De Assembleeleden voeren aan:
– dat de regering in haar ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft aangegeven de nodige aandacht te geven aan de agrarische sector, met het doel de veerkracht van deze sector te vergroten door o.a.:

– Meer dan ooit de ontwikkeling in deze sector in samenspraak met alle belanghebbenden en actoren te doen plaats vinden, omdat dit de essentiële voorwaarde is voor succes in de bevolkingslandbouw;
– Voor de opslag, verwerking en conserveringen van producten afkomstig uit de bevolkingslandbouw de nodige voorzieningen te zullen treffen;
– De productie ter hand te nemen van kwalitatief zaaizaad;
dat de president in zijn jaarrede d.d. 1 oktober 2018, in tegenstelling tot het ontwikkelingsplan, totaal geen melding heeft gemaakt van het belang van de bevolkingslandbouw;
– dat door wanbeleid de primaire actoren in de rijstsector, sedert het aantreden van regering Bouterse, in een neerwaartse spiraal zijn gemanoeuvreerd. Ondanks het feit dat er geëxporteerd wordt tegen een aannemelijke exportprijs worden de primaire producenten systematisch benadeeld. Hierbij wordt gerefereerd o.a. naar de Petro Caribe-deal;

– dat juist die Staatsmiddelen of bezittingen, waarmee middels een richtig te voeren beleid, ordening en zekerheid aan de primaire producent gegeven kan worden, deze juist toebedeeld worden aan partijpolitieke vrienden, onder het voorwendsel van wederstart van het Staatsbedrijf, Stichting Machinale Landbouw (SML);

– dat er in werkelijkheid geen sprake is van een doorstart van de SML, aangezien zowel het productieproces als het eindproduct niet gedemonstreerd kon worden;

– dat door het gevoerde wanbeleid door Regering Bouterse-Adhin, in het bijzonder door ex-Minister S. Algoe de verdeeldheid onder de actoren grovere vormen aanneemt waardoor thans geen overleg gevoerd kan worden;

– dat de regering, het volk (i.h.b. de landbouwers) valselijk heeft geïnformeerd over de bestemming van SML. Uit een hypothecair uittreksel blijkt dat al het onroerend goed behorende bij SML voor de duur van 40 jaren in grondhuur is uitgegeven aan Westland Sama Group N.V. ;

– dat blijkens informatie de Presidentscommissaris van deze onderneming tevens de voorzitter is van Adron en de voorzitter is van de mini pellerij, wat een ernstige conflict of interest is;

– dat de regering te kennen heeft gegeven dat de Westland Sama Group N.V. eveneens de schulden heeft overgenomen, waarover er meer duidelijkheid vereist is over de hoogte van de schulden, alsook de oorzaak en wanneer die zijn ontstaan;

– dat tevens blijkt dat bij de Finabank N.V. een hypotheek van SRD 23 miljoen is gevestigd op de onroerende goederen behorende bij de SML en dat de bestemming van deze middelen en de middelen verkregen uit de verkoop van fabrieksdelen bij de ontmanteling onduidelijk zijn;

– dat ook coalitieleden ernstige beschuldigingen hebben geuit over vermeende corruptieve handelingen met betrekking tot de overdracht en operationalisering van SML.

HOUTROOF BLIJFT ONGECONTROLEERD DOORGAAN

Ons land wordt continu geplunderd, waarbij bepaalde individuen hun zakken vullen. Keerpunt vindt het verontrustend en ook zeer a-nationaal, dat de regering nog steeds de vernietiging van onze natuur oogluikend toelaat. Kijk maar naar de milieuschade die al jaren wordt aangericht door skalians, die kwik en cyanide gebruiken, de ontbossing in ons binnenland met als gevolg ongecontroleerde houtroof. De media maken vaker ervan gewag, dat er containers met rondhout worden onderschept. Deze containers zijn normaal gesproken bestemd voor de export. President Chandrikapersad Santokhi stelde, dat als zulke praktijken zich voordoen, er onderzoek nodig is. Volgens de president, loopt de Staat door illegale exporten jaarlijks bijkans 130 miljoen US-dollars mis. Intussen heeft de president aan de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht Suriname (SBB) de opdracht gegeven, om binnen een maand met een reorganisatieplan te komen. We wachten met smart af wat de ontwikkelingen zullen zijn en of onze beleidsmakers daadwerkelijk de juiste maatregelen zullen treffen betreffende het duurzaam behoud van onze natuur. Keerpunt weet dat in dit land, er stelselmatig aan houtroof wordt gedaan. De SBB kampt ook al jaren met een tekort aan voertuigen en andere middelen om haar werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De SBB kan daardoor niet voldoende controleren of alle houthandelaren zich aan de regels houden. Naar wij vernemen, kon de SBB zelfs een tijd lang haar werkzaamheden niet optimaal uitvoeren, omdat er geen voertuigen waren om landelijk controles uit te voeren op de boswachters. Het is bekend dat onder de boswachters er lieden zijn die steekpenningen aannemen. Zij kijken de nadere kant op wanneer er weer een grote illegale containerlading met rondhout passeert op weg naar de illegale export. Naar wij vernemen, werd de SBB in de afgelopen jaren doelbewust vleugellam gemaakt om de regeringsgezinde houtrovers in de gelegenheid te stellen op grote schaal illegaal hout te exporteren. Uit bekomen informatie blijkt, dat containers met rondhout gewoon de controleposten passeren zonder dat er enige controle is uitgevoerd. Er wordt zelfs ‘s nachts gereden, wat absoluut niet toegestaan is.  De enorme houttrucks die volgeladen uit ons binnenland komen met boomstammen, maken thans ook gebruik van de Highway, wat volgens de verkeersborden niet zou mogen (zie foto links).

https://dagbladdewest.com/2021/01/29/houtroof-blijft-ongecontroleerd-doorgaan/

USD 800 MILJOEN MONETAIRE RESERVE VERDWENEN?

CENTRALE BANK WAS ROVERSHOL

Dr. William Ori, directeur van de Centrale Bank van Suriname, heeft onlangs in het radioprogramma ABC Aktueel toegegeven, dat de moederbank geen US-dollar inkomsten heeft. Keerpunt vraagt zich vervolgens af, of dat dan betekent, dat de Centrale Bank niet in staat zal zijn de gestolen USD-kasreserves en termijndeposito’s, terug te betalen aan de commerciële banken. Zijn de burgers hun dollars dan kwijt? Heeft het verpanden van de dollarinkomsten door de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, dan geen consequenties? Keerpunt weet wél, dat de Centrale Bank een deel van de kasreservemiddelen behorende aan de lokale banken, deels heeft terugbetaald. Eblein Frangie, CEO van de Finabank tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft ook bevestigd, dat het inderdaad zo is, dat er reeds twee aflossingen zijn gedaan conform het contract. Wij zijn dus benieuwd of de rest van het geld nog volgens afspraak wordt voldaan, aangezien er geen USD-inkomsten zijn voor de moederbank. Naar verluidt, wil de CBvS nu de exportdeviezen van de hard werkende exporteurs hebben. Dezelfde Centrale Bank die de roof van USD200 miljoen aan kasreserve van banken heeft bewerkstelligd en waarna het maanden heeft geduurd om een overeenkomst voor retour van de gelden te beslechten. In 2012 verklaarde de toenmalige president Bouterse, dat de monetaire reserve van de moederbank, USD 800 miljoen was. Waar is dat geld? Het eigen jaarverslag van de CBvS stelt vast, dat het instituut niet anders dan een rovershol was. Niemand kan verklaren waar de laatst genoemde miljoenen USD aan zijn besteed, die wel door André Telting waren achtergelaten. De Centrale Bank haar eigen jaarverslag van 2015, stelt vast, dat alle monetair goud en deviezen zijn verdwenen. Waar naar toe? Keerpunt concludeert dat vanaf 2010, de verduistering van de monetaire voorraad werd gestart. Je krijgt de indruk, dat zelfs een kind van 10 jaar, onze goud- en deviezenvoorraden beter had kunnen beheren dan de Centrale Bank. Het kasreserveschandaal is naderhand misschien onderling bes-proken en er is een terugbetaalovereenkomst met de Centrale Bank afgesloten, maar dat maakt de roof niet minder erg, want het is gewoon diefstal van onze kasreserve. Keerpunt is ervan overtuigd dat een criminele bende tussen 2010-2020, huis heeft gehouden in onze moederbank, want niet zomaar worden er nu twee twee ex-governors vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Sinds vorig jaar is ook een vrouwelijk directielid opgesloten. Het is allemaal een zeer trieste ontwikkeling die zich binnen onze moederbank heeft voltrokken, die in 2010 onder onze monetaire koning André Telting, een monetaire reserve van USD 800 miljoen had en vandaag de dag zijn we bedelaars geworden bij het IMF. In de afgelopen 10 jaar is de staatsschuld van Suriname in rap tempo gegroeid tijdens de NDP-regering.  Zij heeft niet alleen enorme bedragen geleend, maar ook gewoon miljoenen aan staatsmiddelen misbruikt om een verkiezingscampagne te voeren en verder zogenaamd investeringen gepleegd voor grote projecten die zwaar overgefactureerd werden. We denken dan direct aan de D.D. Bouterse Highway, waarvoor Bouterse zijn vorige regering, geld heeft geleend bij de Chinezen. De aanleg van de Highway kostte ons land ongeveer SRD 80 miljoen voor een weg van ongeveer 10 kilometer. Let wel, SRD8 miljoen voor 1 kilometer, hebben wij dus betaald.

https://dagbladdewest.com/2021/01/29/usd-800-miljoen-monetaire-reserve-verdwenen/

PETROCARIBE DEAL MOET ONDER EEN VERGROOTGLAS

Jan 24, 2021

Foto compilatie: Links Soeresh Algoe, ex-minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), en diens opvolger Rabin Parmessar

De regering van Suriname zal de Petro Caribe-overeenkomst tussen Suriname en Venezuela grondig moeten bestuderen. Er zouden handelingen gepleegd zijn die het daglicht schuwen vindt grootondernemer Imro Manglie. De rijstmagnaat praat zelfs over corruptiepraktijken waarin gewezen bewindslieden een dikke vinger in de pap hadden.

Volgens Manglie zouden Soeresh Algoe, ex-minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), en diens opvolger Rabin Parmessar deals hebben gesloten waarbij de staat enorm benadeeld is geworden. Ook zouden de rijstexporten naar Venezuela en de import van mest voor de rijstboeren door Algoe zijn toegewezen aan de rijstverwerker en -exporteur, Bhagwatpersad Ramadhin.

“Ze hebben hoge prijzen gekregen. Die winsten die gemaakt werden zouden in een pot komen, die pomp van MCP zou gemaakt worden, van Wageningen zou ook gemaakt worden, wegen zouden gemaakt worden, Adron zou gemaakt worden, de boeren zouden geholpen worden en de verwerkers zouden machines krijgen. Dat was de bedoeling van de Petro Caribe-deal”, zegt Manglie. Hij is naast directeur van Manglie’s Rijstbedrijf ook voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE).

De exporten van rijst naar Venezuela en importeren van goedkope olie vanuit Venezuela voor de rijstboeren was ook een onderdeel van deze Petro Caribe-overeenkomst. Dit project zou zorg moeten dragen voor de verdere ontwikkeling van de rijstsector. Die ontwikkeling is helaas uitgebleven. Manglie kijkt uit naar een grondige evaluatie van de Petro Caribe-deal. De misstanden zullen volgens hem dan gauw boven water komen.

https://unitednews.sr/petrocaribe-deal-moet-onder-een-vergrootglas/

Clad zal US$ 80.000-salaris Luchthavenbeheer onderzoeken

Datum: 24 Jan 2021 | Bron: sun.sr | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs in het parlement gezegd dat een directeur bij een parastataal bedrijf een bedrag van 80.000 US Dollar ontvangt. Dat zou gebeurd zijn bij de NV Luchthavenbeheer.  De president zei eerder ook dat er een diepgaand onderzoek zal worden ingesteld bij staatsbedrijven. Luchthavenbeheer is daar één van, waar het onderzoek reeds begonnen is.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zegt dat het onderzoek nog niet is afgerond. Hij wil zich afdoende laten informeren over het rapport dat uit dit onderzoek rolt. Het eerste deel van het onderzoek heeft licht geschenen op de lonen die zijn uitbetaald. Het gaat voornamelijk om lonen die teveel zijn uitbetaald. De bewindsman verwacht dat er meerdere zaken aan het licht zullen komen.

Jubithana zegt dat de Clad wordt ingeschakeld om verdere invulling te geven aan het onderzoek. Tot op dit moment zijn er nog geen personen op non-actief gesteld. Volgens de minister heeft dat de maken met de juridische factoren, waarmee rekening gehouden moet worden.

“Als directeur Vijay Chotkan gehandhaafd wordt of niet, zal de tijd moeten uitwijzen”, zegt Jubithana. Maar, gelet op de ‘wijziging van beleid’ is dit punt wel aan de orde. “Als beleid bepaalt dat iets moet gebeuren, zal dat gebeuren. Maar, aan de andere kant is er een onderzoek waarbij we het resultaat moeten afwachten”, aldus de minister.

https://surinamenieuwscentrale.com/clad-zal-us-80000-salaris-luchthavenbeheer-onderzoeken

“NDP-REGERING MISLEIDDE SAMENLEVING MET SCHIJNWELVAART”

Jan 18, 2021

Er is door de vorige regering een schijnwelvaart georkestreerd, om de samenleving een worst voor te houden als zou het goed gaan in Suriname en dat zij goed op weg was om Suriname tot ontwikkeling te brengen.

Middels wanbeleid is getracht om dit scenario als geloofwaardig te verkopen aan de samenleving. President Chan Santokhi hield dit voor aan De Nationale Assemblee (DNA) in het kader van het onderzoek naar alle corruptieve daden die er in de afgelopen tien jaren zouden zijn gepleegd. “Maar de uitvoering is bij de procureur-generaal, het Openbaar Ministerie, en daar werkt men heel serieus met inzet van nationale deskundigen. Het verzoek is al gedaan aan het buitenland om hun bij te staan met forensische deskundigen”, zegt het staatshoofd.

Het orkestreren van de voorgenoemde schijnwelvaart is volgens de president gepaard gegaan met veel corruptie. Hij zegt de zaak niet te zullen laten voor wat het is, en dat alle ongeregeldheden onderzocht worden.

Met de procureur-generaal is daarover reeds afstemming gepleegd. “Die roep van aanpak corruptie, die roep van terugbrengen van het geld ja, daar creëren we kader als regering”, zegt de president. “We zijn in deze crisissituatie belandt als gevolg van wanbeleid welke een soort schijnwelvaart gecreëerd had met veel corruptie, met veel diefstallen.”

De vele belastende maatregelen, die er nu getroffen moeten worden om de staat wat financiële ruimte te geven, zijn een voortvloeisel van het desastreus beleid dat er door het Kabinet Bouterse is gevoerd. “Is dat inderdaad het wanbeleid en het financieel mismanagement van de vorige regering Bouterse-Adhin dat gezorgd heeft voor die financiële crisis met enorme armoede als gevolgd, en die tevens verergerd is door de heersende Covid-19-pandemie die met de meeste urgentie moet worden aangepakt. Hoe sneller we beginnen, hoe eerder we de koers kunnen varen naar stabiliteit en zekerheid voor de samenleving”

https://unitednews.sr/ndp-regering-misleidde-samenleving-met-schijnwelvaart/

Gerechtelijk vooronderzoek in zaak Adhin begint binnenkort

12-01-2021 05:33

Procureur generaal Roy Baidjnath Panday

Het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) in de zaak van ex-vicepresident Ashwin Adhin zal binnenkort aanvangen. Vandaag, 12 januari 2021, moeten twee medeverdachten voor de kantonrechter verschijnen. In dezelfde zaak is Adhin, samen met twee anderen, aangemerkt als verdachte. Adhin zal zich in eerste aanleg moeten begeven naar het Hof van Justitie, dat optreedt als het gerecht voor (gewezen) politieke ambtsdragers. Adhin is nog niet gedagvaard door het Hof.

Volgens procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday komen de andere verdachten voor de kantonrechter in eerste aanleg. Voordat Adhin verschijnt voor het Hof van Justitie (HvJ), was het noodzakelijk dat hij in staat van beschuldiging werd gesteld door het parlement. Deze fase is inmiddels doorlopen. De pg zegt dat het Openbaar Ministerie (OM) het nodig heeft geacht om nog een verdieping aan te brengen in het voorbereidend onderzoek, door een GVO te vorderen bij de rechter-commissaris (rc). Volgens Baidjnath Panday moet de rc nog een aanvang maken met het GVO.

Het resultaat van de verrichtingen van de rc zal samengevoegd worden bij het resultaat van het politioneel onderzoek, zodat een duidelijker beeld gevormd kan worden van de feitelijkheden door het Openbaar Ministerie. Hiermee kan vervolgens de tenlastelegging worden opgesteld en aangeboden aan het HvJ.

Adhin werd in november 2020 aangehouden door de politie op verdenking van opzettelijke vernieling van apparatuur van het kabinet van de vicepresident. Hij wordt ervan verdacht de opdracht tot de vernieling/ het onbruikbaar maken van de apparatuur, te hebben gegeven.

Interpol beoordeelt verzoek Suriname in zaak Hoefdraad

De politie is nog altijd opzoek naar ex-minister van financiën, Gillmore Hoefdraad. Deze verdachte werd eerst op nationaal niveau op de opsporingslijst geplaatst. Kort daarna werd de hulp van Interpol ingeroepen voor de internationale opsporing. De pg zegt dat het OM ruim drie weken geleden antwoord heeft gegeven op alle vragen van Interpol, voor meer informatie. Hoefdraad blijkt echter nog niet op de opsporingslijst geplaatst te zijn.

Interpol Suriname heeft vervolgens een update gevraagd aan de moederorganisatie over de stand van zaken. Op 7 januari heeft Baidjnath Panday melding gekregen van Interpol dat de aanvullende informatie is voorgelegd aan een ‘legal committee’, die de beoordeling doet voor plaatsing op de lijst. Het verzoek werd in augustus 2020 ingediend bij Interpol.

https://www.sun.sr/Details/6627_bFbFbSXBUdI6UR2NjXjj3wS50VyKeIHcpRrfoLxbTqp0R9TmWA2gYX4mhBn0TPbFbFbZejjlLN5QBhNxQbFbFbxhWFAknuOQBAcFcFccFcFc_pgroy.jpg

Regering wil inkomsten houtexport terug in de samenleving

7 januari 2021Regering wil inkomsten houtexport terug in de samenleving

De inkomsten uit de export van hout moeten terugvloeien naar de samenleving.

“De natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan het volk van Suriname en zij moet er profijt van hebben”. Het voorgaande zei president Chandrikapersad Santokhi op 7 januari tijdens een instructiemeeting met de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Ook minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zat aan bij dit onderhoud.

President Santokhi zegt dat er veel mis gaat bij de export van rondhout. De staat verliest heel wat inkomsten en dat moet aangepakt worden. Ook gaat er veel mis bij de SBB, waar Stanley Betterson recentelijk is benoemd tot nieuwe directeur.

Het staatshoofd zegt dat er een onderzoek is gevraagd aan de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en de regering kijkt uit naar de resultaten van dit onderzoek. Echter neemt dit volgens de president niet weg dat de nieuwe directeur samen met de RvC en zijn directieteam hun verantwoordelijkheid nemen om het bedrijf gezond te maken.

Zij zullen alle maatregelen moeten treffen om de SBB weer winstgevend te maken met de inkomsten uit de houtsector. Deze inkomsten zullen via de staatskas moeten terugvloeien naar de samenleving, die profijt moet hebben aan de natuurlijke hulpbronnen die haar toebehoren.

Het staatshoofd zegt dat de politieke top de SBB de opdracht heeft gegeven om binnen een maand met een totaal reorganisatieplan te komen. “Reorganisatie qua beleid, organisatiestructuur, bemensing, professionaliteit, efficiëntie, effectiviteit en integriteit”, somt president Santokhi op.

Hij zegt dat wanneer gelet wordt op de jaarverslagen van de SBB blijkt dat de staat op jaarbasis 130 miljoen US-dollar aan inkomsten moet derven, dit omdat onjuiste registratie plaatsvindt van exporthout.

 

Het is gebleken dat er een grote discrepantie is in wat in Suriname geregistreerd wordt aan export en datgene wat in het buitenland ontvangen wordt als import. Het verschil van 130 miljoen US-dollar op jaarbasis verdwijnt volgens president Santokhi ergens.

“Wij moeten onderzoeken waar en bij wie”, aldus de president die praat over een keten dan wel een kartel. Hij benadrukt dat net als de regering ook bij de parastatale bedrijven sprake moet zijn van bezuiniging, prudent beleid, transparantie, openbare inschrijving en het tegengaan van verspilling. Van de SBB wordt verder een nieuwe structuur en nieuwe organogram gevraagd.

Er zal controle over alle schakels gevoerd worden. Verder komt er een goed gefaseerd plan dat ervoor moet zorgen dat een belangrijk deel van het rondhout in Suriname achterblijft voor de lokale industrie.

De export zal dan gefaseerd worden afgebouwd. Een andere optie is dat een in te stellen Bosautoriteit alle hout opkoopt, beslist wat achterblijft voor de lokale industrie en wat geëxporteerd moet worden.

Minister Diana Pokie zegt dat met de nieuwe directeur het beleid van haar minister voortgezet kan worden. Echter, om de SBB gezond te maken, moet de controle worden opgevoerd. Ze acht het instellen van de Bosautoriteit dan ook van belang, net zoveel als het aanstellen van een Vliegende Brigade om de controle op te pakken.

http://president.gov.sr/actueel/2021/regering-wil-inkomsten-houtexport-terug-in-de-samenleving/

OM dagvaardt medeverdachten Adhin voor strafzitting

06/01/2021 08:04 – Ivan Cairo

Gehuld in de Surinaamse vlag stond ex-vicepresident Ashwin Adhin de pers te woord nadat hij was vrijgelaten.

Gehuld in de Surinaamse vlag stond ex-vicepresident Ashwin Adhin de pers te woord nadat hij was vrijgelaten. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Het Openbaar Ministerie heeft de medeverdachten van ex-vicepresident Ashwin Adhin gedagvaard voor de strafzitting op 12 januari. Zij moeten zich voor de kantonrechter verantwoorden op beschuldiging van valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling of beschadiging van elektronisch apparatuur dat aan de staat Suriname toebehoort. Of Adhin ook al een dagvaarding heeft gekregen is vooralsnog onduidelijk.

Vanwege het feit dat hij een gewezen politieke ambtsdrager is en zijn aandeel in de vermoedelijke misdrijven als ambtsdelicten zijn gekwalificeerd zal hij door het Hof van Justitie berecht worden. In eerste instantie werd de zaak tegen de ex-vicepresident als een commune delict behandeld door het Openbaar Ministerie en werd Adhin iets langer dan een week in voorarrest vastgehouden.

Het Openbaar Ministerie werd echter door de rechter-commissaris in strafzaken teruggefloten. Die constateerde dat de procureur-generaal niet de juiste procedure had gevolgd om de politicus strafrechtelijk aan te pakken. Hij diende op basis van de wet ‘In staat van beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers’ aangeklaagd te worden. Het oordeel van de rechter-commissaris werd in hoger beroep bekrachtigd door het Hof van Justitie.

Het stelde toen op basis van voornoemde wet een vordering tegen Adhin in bij het parlement om hem in staat van beschuldiging te stellen. De vordering tegen de ex-vicepresident, nu parlementslid, werd door De Nationale Assemblee goedgekeurd, waarna het OM Adhin formeel aanklaagde. Het onderzoek naar deze zaak kwam nadat de directeur van het kabinet van de vicepresident hiertoe een verzoek aan de justitiële autoriteiten had gedaan.

Uit het justitieel onderzoek is naar voren gekomen dat de vermoedelijke strafbare feiten in opdracht of op instructie van de ex-vicepresident zouden zijn gepleegd. Vijendra R. en Amin D., medewerkers op het kabinet van de toenmalige vicepresident, worden verdacht van het valselijk opmaken of helpen opmaken van memo’s, waarin wordt aangegeven dat bepaalde goederen waaronder bankstellen en bureaustoelen, tv-toestellen, printers, video- en fotocamera’s afgeschreven werden wegens mankementen of defecten. Zij zitten sinds de tweede week van november vorig jaar in voorarrest. Een derde verdachte, Ramon K., werd enkele dagen later in vrijheid gesteld. Of hij nog als verdachte geldt en ook wordt gedagvaard is vooralsnog onduidelijk.

Adhin heeft van meet af aan de beschuldigingen van de hand gewezen. Hij gaf aan dat de goederen werden afgeschreven en aan het Doveninstituut gedoneerd zouden worden. Adhin kwalificeerde de strafrechtelijke acties tegen hem als een politieke vervolging van de nieuwe regering. Ook zijn partij, de NDP, typeert de aanklacht als politieke acties om Adhin, maar ook andere NDP-gelieerde politici te beschadigen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/06/om-dagvaardt-medeverdachten-adhin-voor-strafzitting/

 

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY CHEC & DALIAN HEBBEN SURINAME OPGELICHT.

Foto|Mehrour Mansoer Badloe

Jan 3, 2021

Dalian heeft Suriname opgelicht voor honderden miljoenen usdollars in de afgelopen jaren gerekend sinds het jaar 1999.

Nu komt ook CHEC aan de verdeel tafel met zogenaamde bagger project en uitbreiding luchthaven .

Dat is een van de vele misselijke – onethische – zaken van de NDP regering met name de Minister van OW tijdens NDP bewind

Het is een bekend fenomeen van de Exim BANK China ook in derde wereld landen vooral in Afrika alszijnde HULP maar in feite niets anders dan dodelijk is.

Dat CHEC in Guyana eruit is getrapt is NIET alleen vanwege de extra kosten die CHEC in rekening wilde brenge .

Maar ook de torenhoge prijs die de huidige regering onder Irfaan Ali achteraf heeft ontdekt mbt de luchthaven van Guyana .

Waarom heeft DALIAN nooit vaste voet kunnen krijgen in GUYANA ?????

Is de Politiek in Guyana meer volwassen of meer deskundig of minder corrupt ????

De hoge aanneemsom van usd 150 miljoen zeker ca 40% te hoog en onacceptabel voor de huidige regering in Guyana terwijl Suriname usd 200 miljoen was overeengekomen.

Hoeveel zou dan in de zakken verdwijnen van Chotkan en de rest weten wij niet maar is echt niet weinig .

Het verschil is steeds verdwenen in de zakken van bestuurders die kruimels ontvangen terwijl CHEC en enkele corrupte politici in China die de grote buit krijgen.

Het gevolg is dat deze landen als SURINAME en AFRIKA in een financiele wurggreep belanden.

Zoals thans bij TELESUR maar velen weten het niet want de autoriteiten zwijgen in alle talen.

UPS Unie Patriotten Suriname waarvan ik de Voorzitter ben had per deurwaarder exploot al sinds 16 januarie 2018 names HET VOLK van Suriname een brief verzonden voor de regering in China mbt dit probleem.

IN die brief wij namens HET VOLK van Suriname protesteren tegen de enorm hoge prijzen van Dalian waarbij ook NOOIT een inschrijving is gehouden .

Ten tweede de schulden aan Exim Bank tbv Dalian wensen te herzien anders wij HET VOLK onze regering onder druk zullen zetten de schuld NIET te betalen

Immers het moment dat er geen sprake is van een schenking maar een lening al zij het een zogenaamde credit line dan moet het LAND en VOLK terugbetalen.

Dus heeft het Land recht om een inschrijving te eisen zoniet het krediet NIETIG is want CHINA als grootmacht mocht hieraan niet meewerken waarbij de comptabiliteitsregels van een arm land opzettelijk te passeren zodat de hoge prijs kon worden afgedwongen bij corrupte bestuurders LEES NDP .

Hopelijk dat de huidige regering dit artikel goed tot zich opneemt.

Ik hoop dat de huidige regering van onze insteek gebruik maakt en wij zijn bereid een copy van het exploot van de deurwaarder te verstrekken zodat zij deze kunnen gebruiken in hun protest.

De kracht van het exploot zit hierin dat de huidige regering kan stellen dat een erkende beweging UPS aan China reeds duidelijk voorgehouden de consequenties van illegaal verstrekte kredieten.

Want wij zijn een erkende beweging naar Surinaams Recht al sinds het jaar 2000.

Ingezonden|Mehrour Mansoer Badloe
Unie Patriotten Suriname

https://unitednews.sr/china-harbour-engineering-company-chec-dalian-hebben-suriname-opgelicht/

 

PERIODE 2010-2015 USD 1.2 MILJARD GEROOFD UIT CENTRALE BANK

Publicatie datum: 03 jan 2021 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Het onlangs uitgebrachte jaarverslag 2015 van de Centrale Bank van Suriname stelt vast dat de regering Bouterse 1, ons monetair totaal heeft vernietigd. De Centrale Bank had geen dollar en goud meer in 2015. Alles wat governor André Telting had achtergelaten, was weg.

De opbrengsten van de hoge goudprijs van 2012, allemaal weg. Dus wanneer de NDP‘er Amzad Abdoel, zijn grote schuif opentrekt, moet hij ons komen uitleggen waar dat geld aan is verkwanseld. De waarde van de Surinaamse dollar ten opzichte van de US-dollar, hangt af van de monetaire reserve van Suriname, die bestaat uit goud en US-dollars.

 

Volgens het Centrale Bank jaarverslag van 2015, zijn ALLE reserves tegen 2015 verdwenen.  Dit heeft de SRD waardeloos gemaakt met als gevolg een zeer hoge koers van 20 en winkelprijzen die niet te beheersen zijn. Naar mijn mening, is het probleem bij de moederbank natuurlijk groter dan alleen oneerlijkheid, want de NDP heeft in 10 jaar tijd, drie banken vernietigd, namelijk de Landbouwbank, SPSB en de Centrale Bank. Het is bij de Hakrinbank niet gelukt, want iemand werd daar directeur. Kortom, onze hele monetaire reserve van USD 1.2 miljard is tussen 2010 en 2015, leeggeroofd door de NDP. Gewoon letterlijk via cambio’s weggesluisd door Hoefdraad naar NDP-figuren.

Oneerlijkheid en crimineel gedrag op de Centrale Bank was altijd een probleem, daarom worden nu twee ex-governors, Gillmore Hoefdraad en Robert van Trikt vervolgd en het is de reden waarom jurist Faranaaz Hausil, ook vast zit. Ons monetair beleid was in handen van een criminele organisatie. Het is inmiddels geen geheim dat toen de gelederen van de NDP krap bij kas zaten, zij het besluit hebben genomen om de kasreserve van het volk aan te spreken.

Dit was geld van de bankrekeningen van burgers. Gewoon hebben zij zich schuldig gemaakt aan het stelen van USD 197 miljoen. Staatsolie heeft in 10 jaar, USD 2 miljard aan de Staat overgedragen. Wat dit paarse geboefte nooit heeft begrepen, is dat de SRD te allen tijde gedekt moet zijn door US-dollars en goud. Alle inkomsten uit de mijnbouwdollars (goud en olie) behoren naar de Centrale Bank te gaan en daar horen de beleidsmakers met hun ‘poten’ vanaf te blijven.

Het dient als dekking voor de SRD en om de wisselkoersen stabiel te houden. De overige exporteurs van bijvoorbeeld hout, groente, rijst enzovoorts, kunnen hun valuta zo herinvesteren, maar aan de dollars van de Centrale Bank komt niemand. De cambio’s moeten de behoefte van de gemeenschap dekken. Zo had governor Telting het geregeld en het werkte prima, waardoor er geen enkele valutawet nodig was. De NDP-valutawet was bedoeld om 10 jaar roofpraktijken op de Centrale Bank te camoufleren. De tenlasteleggingen van Van Trikt en Hoefdraad vertellen het verhaal. Die valutawet is overigens nonsens. Ons grootste probleem is niet repatriëring van exportdollars, maar het geboefte op de Centrale Bank. Maar belangrijker is het vraagstuk van vertrouwen.

Telting straalde vertrouwen uit, en dat heeft ons toen ook gered. Nu staat Suriname aan de vooravond van een financiële injectie van USD 750 miljoen vanuit het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het betreft een stand-by agreement voor drie jaar dat door verschillende instituten aangewend kan worden. Volgens president Santokhi gaat het om financiering voor betalingsbalanssteun, versterking van de internationale reserve en stabilisatie van de wisselkoers. “Hopelijk eind dit jaar, maar uiterlijk eind januari.” Het bedrag van USD 750 miljoen is een druppel op een hete plaat, want de regering zit nog opgescheept met een schuld van USD 675 miljoen op de internationale kapitaalmarkt.

Er moet daarnaast zeker USD 400 miljoen naar de Centrale Bank dat moet dienen als dekking van de SRD. En dat geld is maar een vierde van wat nodig is om de SRD daadwerkelijk te dekken. De man van de straat begrijpt dit zeer vermoedelijk niet, maar dit geld mag je zeker niet aanraken. Het is geen spaargeld. De NDP heeft haar sympathisanten altijd geleerd dat de dekking spaargeld is, terwijl het volk pinaart. Wel, nu ervaart het wat er gebeurt als er geen dekking van de SRD meer is. In 10 jaar 700 procent koersverhoging van 2. 80 naar 21. En de prijzen in de winkels zijn nu onbetaalbaar voor de gewone burger.

De hoofdschuldige voor deze financiële chaos is niemand minder dan de ex-governor van de Centrale Bank, Gillmore Hoefdraad.  Hij had de leiding bij de Centrale Bank 2010-2015. Hij is thans op de vlucht en wordt ook gezocht voor een aantal strafbare feiten, waaronder andere corruptiezaken, met betrekking tot oplichting van de Centrale Bank voor 105 miljoen euro voor de verkoop van 17 overheidsgebouwen.  Het volk voelt nu de effecten van tien jaar NDP-regeringsbeleid, waarbij onze banken leeg zijn geroofd en alle US-dollars uit de staatskas zijn verdwenen.

 

De NDP heeft vanaf 1980, drie bankpresidenten benoemd: Goedschalk, Hoefdraad en Van Trikt. Alle drie hebben de staatskas helpen leegstelen. Alle eer en lof voor wijlen de zeer integere en kundige heer André Telting.  De Centrale Bank van Suriname moet een grondige herziening in bemensing en regelgeving ondergaan.  Deskundigheid en integriteit moeten uit de Centrale Bank stralen. De NDP-figuren konden dat nooit. Hun oneerlijkheid maakt de werking van een financieel systeem onmogelijk. Beleggers, burgers en zakenmensen, moeten vertrouwen hebben in de financiële beleidsmakers.

NDP-beleidsmakers hebben vaker het vertrouwen geschaad, we denken dan gelijk aan Hoefdraad die het IMF heeft belazerd toen hij de lening van USD 500 miljoen cancelde. Het was ook weer Hoefdraad die de Federal Reserve had belazerd door tegen de afspraken in, de dollars te verkopen via Chotelal cambio. Ook  Van trikt en Hoefdraad hebben de lokale banken belazerd door uit de valutakasreserves te stelen.

J.S.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/periode-2010-2015-usd-12-miljard-geroofd-uit-centrale-bank

BESLAG LEGGEN OP BEZITTINGEN PUTTER!

De naam van de Nederlander Robert Putter is reeds meerdere keren in ongunstige zin verschenen in lokale en internationale media. Het was daarom geen verrassing toen zijn naam werd genoemd in de corruptieaffaire inzake de verkoop van staatspanden aan de Centrale Bank van Suriname, CBvS. In het onderzoek naar de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zoekt de Surinaamse politie ook naar de 71-jarige Putter. Naar verluidt, was hij beleidsadviseur op de moederbank, maar eerstens adviseur van Hoefdraad. Naar bekomen informatie, is de echtgenote van Putter momenteel in Suriname en drukdoende hun vastgoed te verkopen. Het woonhuis van het echtpaar Putter aan de Condor-straat, is reeds te koop aangeboden via een bekende Surinaamse makelaar en wel voor het riante bedrag van euro 375.000. Keerpunt is van mening, dat gezien het feit dat deze man als verdachte wordt aangemerkt door het Openbaar Ministerie en er onverklaarbare transacties zijn gepleegd in zijn naam, de Staat desnoods zolang het onderzoek gaande is, beslag moet laten leggen op alle onroerende goederen die op naam staan van Putter. Wij zijn voorts van mening, dat de overheid in haar recht staat, want uit het onderzoek van de politie is gebleken, dat hij samen met de reeds aangehouden verdachte Ginmardo Kromosoeto, oud-directeur van de SPSB, dubieuze zaken heeft gedaan via verschillende stichtingen, waarvan de naam van Putter op meerdere documenten staat vermeld. Volgens het onderzoek van de politie hebben de heren staatspanden in opdracht van Hoefdraad verkocht aan een stichting.  Dit is ook duidelijk geworden uit het onderzoek tegen de ex-governor van de CBvS, Robert van Trikt, die samen met de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad en de directeur Legal Compliance and International Affairs van de CBvS, Faranaaz Hausil, de Staat Suriname naar verluidt, ernstig hebben benadeeld. Hierbij zijn meerdere personen betrokken en zichtbaar gemaakt bij de handelingen die werden gepleegd door Hoefdraad; Van Trikt en Hausil. Daarbij zijn Kromosoeto en Putter in beeld gebracht bij het onderzoek. Deze verdachten hebben volgens onze informatie, samengespannen om door de ‘verkoop’ van de overheidspanden, de mogelijkheid te krijgen monetair te financieren. Voor de 17 overheidsgebouwen heeft de CBvS, een totaalbedrag van euro 105 miljoen (1e trance van 9 gebouwen voor euro 60 miljoen en de 2e trance van 8 gebouwen voor euro 45 miljoen, samen totaal 17 panden) betaald. De details van deze ‘verkoop’, staan uitgebreid vermeld in een lijvig document van de PG, waarin de vermeende strafbare feiten van ex-minister Hoefdraad werden vastgelegd. Vier onroerende goederen uit de eerste trance gebouwen, hebben een totale verkoopwaarde van SRD 76,319,983, en deze informatie was bekend bij Hoefdraad, Van Trikt en Hausil. Ook is gebleken dat Hoefdraad niet heeft geschroomd, te praten van een geschatte marktwaarde van ongeveer SRD 378 miljoen en Van Trikt en Hausil hebben hieraan meegewerkt. Nadat de CBvS voor de 2e tranche onroerende goederen had betaald, werd duidelijk, dat deze onroerende goederen, met uitzondering van het belastingkantoor aan de Sommelsdijkstraat, niet het eigendom zijn van de Staat en dat Hoefdraad ze daarom niet kon verkopen, omdat de panden op naam stonden van verschillende stichtingen, waarvan het enige bestuurslid Putter is. Hoefdraad beweerde, dat de onroerende goederen het eigendom waren van de SPSB en dat Putter adviseur was van de SPSB. De Republiek Suriname heeft op 18 december 2019, euro 11,800.000 betaald aan de SPSB (schuldaflossing aan Putter) om eigenaar te worden van genoemde onroerende goederen, die onder de verschillende stichtingen vielen van dezelfde Putter. Naar verluidt is ook gebleken, dat de onroerende goederen rond april dit jaar, nog steeds op naam stonden van stichtingen en naamloze vennootschappen met Putter als enig bestuurslid, ofschoon de Republiek Suriname per 18 december 2019 de schuld van Putter bij de SPSB had afgelost en Putter in een brief d.d. 31 december 2019 had aangegeven, de onroerende goederen over te zullen dragen aan de Republiek Suriname. Alleen al het feit dat Hoefdraad stelde, dat de onroerende goederen (2e tranche) het eigendom waren van de SPSB, kan worden aangenomen, dat Kromosoeto de onroerende goederen in de 2e tranche via Hoefdraad ten verkoop heeft geboden aan de CBvS, wetende dat deze onroerende goederen niet van de Staat Suriname waren en evenmin van de SPSB. De constructie van de verkoop van de panden is een van de mogelijkheden, die de verdachten gezamenlijk hebben toegepast om monetair te kunnen financieren. Deze monetaire financiering heeft tot gevolg gehad, dat er meer geld in omloop werd gebracht, waartegenover geen dekking stond, met als gevolg een wisselkoers die de lucht in schoot.

https://dagbladdewest.com/2021/01/02/beslag-leggen-op-bezittingen-putter/

VRESELIJKE SMURRIE

Als het Openbaar Ministerie alle tools in handen krijgt om het strafrechtelijk onderzoek in de SPSB-malversaties die regelrecht hebben geleid tot grootschalige verduistering van vele miljoenen in SRD en vreemde valuta van spaarders en belastingbetalers, succesvol af te ronden, zullen er meer koppen rollen. Koppen van lieden die zwaar aan de NDP-regering van Bouterse gelieerd waren en ook van personen die uit pure geldzucht, zich doelbewust schuldig hebben gemaakt aan misdrijf. Mensen die er vermoedelijk vanuit gingen, dat niks en niemand ze wat zou kunnen maken en gerekend hadden op het aanblijven van de corruptelingen en dieftigen uit de paarse partij. Wat onder auspiciën van Hoefdraad, Van Trikt en Kromosoeto bij de SPSB is uitgehaald, slaat volgens ingewijden in het bankwezen, vrijwel alles als we uitgaan van de grootschalige corruptie die heeft plaatsgevonden tijdens de regeringen Bouterse I en II. Alleen Hoefdraad, de orkestleider in de grootschalige verduistering van staatsgelden en momenteel nog steeds voortvluchtig en door de justitie nationaal en internationaal opgespoord, weet precies wie, waar en op welk moment er zo vreselijk van het volksvermogen is gestolen. Op een gegeven moment, toen het duidelijk werd dat de SPSB een grote graaipot was geworden onder leiding van Kromosoeto, waren er gelukkig klokkenluiders binnen de bank die de diefstal en de grootschalige malversaties niet langer konden aanzien en via de vakbond binnen het bedrijf, de schandalige handelingen naar buiten brachten. Om het gezicht van de reeds door vele schandalen besmeurde gezicht van de NDP nog enigszins te kunnen redden, werd Kromosoeto op non-actief gezet en werd een accountant aan het werk gezet om opheldering in deze vreselijke smurrie te brengen. Wat er van dit onderzoek terecht is gekomen, weet Keerpunt niet, maar heeft daar zijn bedenkingen over, want na enige tijd kwam Kromosoeto wederom de SPSB als directeur binnen, omdat het personeel zijn goede leiding zogenaamd miste. Deze aanstelling had zeker de bedoeling om bij verlies van de NDP bij de te houden verkiezingen, nog enkele financiële handelingen te plegen die een nekslag voor een volgende regering zouden moeten betekenen. En inderdaad verloor de NDP de verkiezingen en vluchtte Hoefdraad, de grootste boosdoener in de vele financiële schandalen, het land uit. Van Trikt was al eerder in de petoet verdwenen en Kromosoeto werd niet lang na de vlucht van Hoefdraad op last van het Openbaar Ministerie, aangehouden en in verzekering gesteld. Maar het onderzoek van het Openbaar Ministerie kreeg daarna betere vleugels om verder te kunnen vliegen. Mensen die ervan verdacht worden hand- en spandiensten te hebben verleend aan Hoefdraad en Kromosoeto om de fraude en diefstal binnen de SPSB onder de vloermat te vegen en rapporten op te maken die in strijd moesten zijn met de waarheid, werden door de politie opgeroepen voor verhoor. Voor sommige lieden werd Suriname te heet onder de voeten en sprong men met grote snelheid op de blauwe vogel van de Air France KLM. Een van deze corruptievogels is ene Putter, een handlanger van Hoefdraad. Ook een oud-bestuurslid van de Surinaamse Accountants Vereniging, vertrok op 6 november richting Schiphol en volgens opgave, zou de plotselinge drang het koude kikkerland zo rap te bezoeken, te maken hebben met een medisch onderzoek en behandelingen. Deed die gast uit Saramacca die door Justitie wordt gezocht op verdenking van drugshandel, toch ook. Die vertoeft nog steeds in Holland en tracht door inschakeling van advocaten, een uitleveringsverzoek van Suriname te verhinderen. De voormelde accountant was na het schandelijke vertrek van Van Trikt uit de Centrale Bank van Suriname, de kandidaat van Hoefdraad om governor van de moederbank te worden. De benoeming ging tot groot ongenoegen van de accountant, niet door en Maurice Roemer werd de opvolger van Van Trikt. In het SPSB-schandaal viel op een gegeven moment ook de naam van een bekende grootverzekeraar in ons land. Deze zou voor bewezen diensten een enorm bedrag in euro’s hebben verdiend.

Waarvoor deze persoon het bedrag werd toebedeeld, kon niet worden aangegeven. De grootverzekeraar hield het op een misverstand en verkeerde administratieve handeling en boekte het reeds ontvangen bedrag terug om zo straffeloos te kunnen existeren. Naar verluidt, lopen de schandalen binnen de SPSB verder op en komt er steeds meer boven drijven. De bank werd naar wij vernemen, als vehicle gebruikt door Hoefdraad om tal van louche handelingen te plegen en Kromosoeto werkte daar aan mee en werd er zelf ook beter van.

De schandalige en criminele handelingen met vermogen dat zeker niet aan Hoefdraad en Kromosoeto toebehoorde, zouden ook in verband staan met de aanschaf van vastgoed in de Amerikaanse staat Texas. Daar zouden panden zijn gekocht ter belegging van verduisterd vermogen. Ook deze zaak wordt thans tot door justitie onderzocht. Maar de spil in al deze dieftige aangelegenheden, Gillmore Hoefdraad, is nog steeds voortvluchtig en heeft de euvele moed kunnen opbrengen tegen de staat te procederen. Deze zaak loopt momenteel in hoger beroep. Zijn advocaten, zeker twee in totaal, weten exact waar de verdachte zich bevindt, echter zijn ze niet bereid te verklaren waar deze zich ophoudt. Het is echter van wezenlijk belang deze crimineel te achterhalen en hier te berechten, want wat deze man dit land en volk op het financiële vlak heeft aangedaan, is meer dan schandelijk.

https://dagbladdewest.com/2021/01/02/vreselijke-smurrie/

De beste stuurlui staan aan wal

03 Jan, 2020, 08:36

foto

 Assembleelid Cedric van Samson 
(Ingezonden)

 

De samenleving ervaart steeds beter dat het de schuld is van de vorige regering dat Suriname in deze situatie verkeert. Welnu, bij het vergelijken van het beleid van de vorige regering en de huidige is het grootste verschil dat elke NDP-regering steeds heeft gezorgd voor significante achteruitgang op alle niveaus. De gedachte dat “ook de zwakste leerling in de klas mee moet kunnen doen” is een geweldige.  Als wij echter kijken naar het spoor van economische vernieling gepleegd door het wanbeleid van regeringen met een NDP-signatuur, dan zou men al gauw denken dat slechts de zwakste leerlingen in hun klas mochten meedoen, meedenken en meeprofiteren.
 
Het gezegde “een ketting is niet sterker dan de zwakste schakel” bevat een boodschap naar de vorige regering dat geen enkele werkbare keten slechts uit zwakke schakels kan of mag bestaan. Behalve als het doel is terugvallen van 26 naar 16 zetels, sterke normvervaging inzetten en als beste stuurlui aan wal staan jammeren. Dan zeg ik

chapeau zwakke schakeltjes. Uw doel is ten koste van Suriname bereikt!

Naast de vraag Pe a moni deh? moeten wij ook nog vragen Pe a minister deh? Prudent beleid kenmerkt zich namelijk niet door een voortvluchtige ex-minister van Financiën. Nog minder door een ex-vicepresident die in staat van beschuldiging is gesteld. Ook niet door gevangenschap van een gewezen governor en nog minder door gevangenschap van een bankdirecteur die dit beleid predikte. De durf om de uitspraak te doen dat onze samenleving eentje is die nog bezig is samen te komen is schaamteloos. Dit vanwege de wetenschap dat het steeds de regering van paarse signatuur geweest is die andere partijen heeft willen wegzetten als etnisch.
 
Ongeacht het sluipende gevaar had dit signatuur liever een verdeeld volk, zodat de macht kon worden geconsolideerd. Dit vanwege de drang om vast te klampen aan de oneerlijk verkregen rijkdommen voor enkele partijbonzen. Wij zoeken onze weg van onafhankelijk zijn nog steeds omdat de soso trobi partij herhaaldelijke malen dezelfde soevereiniteit en onafhankelijkheid heeft onderbroken met soms bloedige erupties om dit volk afhankelijk van één baas te maken.

 

De geschiedenis liegt niet. Dus laat ons rustig in vrede en rechtvaardigheid, eerlijk onze weg vinden. Laat ons de noodzakelijke maatregelen treffen om het gat te dichten dat de onbezonnen leners hebben gecreëerd. Wij boeten allen nu samen voor beleid dat zelf aangaf dat wo firing in un saka! Dit na tien jaren NDP-beleid waar ogenschijnlijk de zakken van enkele partijbonzen centraal stonden. De club van zwakste leerlingen in de klas bleek zelfs met een ministerketen van 58 schakels te zwak.
 
Terwijl men ongegrond klaagt over onderwijs denkt de paarse club dat we de Jozefzoon-schoolboeken-affaire zijn vergeten? Wel klaag aan de zijlijn terwijl wij de VOS-school in het binnenland neerzetten. Een simpele pennenvrucht zal ons niet doen vergeten dat deze verzameling van zwakke schakels riep dat het IMF kil en berekenend was. Slechts om zich om te keren en een lening te sluiten tegen een moordende rente van boven de 9%. Of om een baggercontract te sluiten met een dwangsom van zeventigduizend US-dollar per dag. Spreek ons niet van de ketting Suriname waarvan u steeds een bijzondere sta in de weg ben geweest

Dat deze regering een geünificeerde koers van 14,01 moest vaststellen is slechts omdat de paarse groep ons dichtbij de koers van 20 bracht. De zwakke schakels begrijpen de samenhang van het herstelplan niet? Nogmaals:

1. We gaan in negen maanden de enorme puinhoop die de zwakke schakels hebben achtergelaten opruimen. Dat heet de urgentiefase. Een simpele rekensom leert dat we daar in april uit zijn.
 
2. We gaan in de 24 maanden daarna de wankele economie die de zwakke schakels hebben achtergelaten stabiliseren. Dat heet de stabilisatiefase. Weet u nog toen u het volk vertelde dat je stabiliteit niet kan eten? Wel bij gebrek aan stabiliteit kunnen mensen simpelweg niet eten!
 

3. Daarna komen we in een fase die de zwakke schakels nooit hebben kunnen realiseren. Een fase van groei.

Elk paars regiem heeft consequent alle behaalde groei stukgeslagen. Rekenen op de NDP die klaarblijkelijk niet kan rekenen, heeft steeds tot een fiasco geleid. Neen bedankt. Het volk zal op zichzelf rekenen. Daartoe heeft het u op 25 mei nabij het grofvuil gezet en betere leiders gekozen. We hebben elke Surinamer nodig. De geschiedenis heeft al bewezen waarvoor we de NDP nodig hebben gehad. Voor sommigen is het een schoolvoorbeeld van zwakke schakels die zwakke besluiten hebben genomen en (weer) een even zwak land hebben achtergelaten! Deh rustig da ye luku fa we set en!
 
Cedric van Samson
Assembleelid (VHP)
 

NDP: Regering moet roer omgooien in 2021

01 Jan, 2020, 06:42

foto

In 2020 hebben wij als partij afscheid genomen van enkele stonfutu’s en is ons land niet bespaard gebleven van Covid-19. Wij hebben als samenleving op diverse gebieden onze veerkracht moeten tonen en bittere pillen geslikt. De NDP is de enige partij, die bij de afgelopen verkiezingen landelijk zetels heeft behaald met in elk district tenminste één zetel en een totaal van zestien zetels. Desalniettemin is dat een terugval van tien zetels, welke binnen de partij terecht een proces van evaluatie heeft ontketend. Aan het begin van dit nieuwe jaar is het goed om te reflecteren waar we als natie staan en waar we naartoe willen groeien.

De samenleving wordt continu door de huidige regering voorgehouden dat het de schuld is van de vorige regering dat Suriname in deze situatie verkeert. Welnu, bij het vergelijken van het beleid van de vorige regering en de huidige is het grootste verschil dat elke NDP regering steeds voorstander is om verschillen in de samenleving te verkleinen vanuit een gedachte dat “ook de zwakste leerling in de klas mee moet kunnen doen”. Deze regering lijkt daarentegen een beleid te voeren – althans met de kennis van nu – vanuit een gedachte dat “de sterkste leerling van de klas moet excelleren”.

Het gezegde “een ketting is niet sterker dan de zwakste schakel” bevat een boodschap die de huidige regering ter harte zou kunnen nemen. Het verschil in de twee voornoemde uitgangspunten is na zes maanden al te zien en is het sociaal maatschappelijk incasseringsvermogen van de gemeenschap samen met de verkiezingseuforie ter ziele. In de drang om snel te scoren op het gebied van het veelbesproken ‘prudent’ beleid, vergeet deze regering dat Suriname anno 2020 – bij pas 45 jaar onafhankelijkheid – moet omgaan met een samenleving die nog bezig is samen te komen, die haar richting op de weg van onafhankelijkheid nog aan het zoeken is en waarbij de basisvoorwaarden om dezelfde kansen te hebben nog niet in orde zijn.

Recente maatregelen als verhoging van de governmenttake, de eerste devaluatie, de afschaffing van transport subsidie, het intrekken van Bazo-kaarten, het wegsturen van Cubaanse artsen in tijden van Covid, het wegvallen van studiefinanciering, het niet uitbetalen van Covid-19 steun, het selectief uitdelen van voedselpakketten en de enorme stijging van prijzen van basisgoederen, enzovoorts zijn enkele mijlpalen van deze regering.

Na tien jaren NDP-beleid waar de mens centraal stond en met meer dan ooit investeringen in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg begint 2021 met grote zorgen. Met ongelijke toegang tot onderwijs waarbij een groot deel van de scholen in het binnenland nog steeds niet is gestart en met ongelijke toegang tot gezondheidszorg waarbij ziekenhuizen in Marowijne en Atjoni dicht zijn. In tegenstelling tot de start van elk nieuw jaar waar er gehoopt wordt op “een nieuw jaar met nieuwe kansen”, gloort er voor 2021 een heel andere realiteit. Eén met de invoering van een solidariteitsheffing waarbij er nog eens SRD 303 miljoen van het volk zal worden ingehouden, met een ten minste 2% verhoging van de omzetbelasting waardoor prijzen nog meer zullen stijgen en met de afschaffing van subsidies.

Voordat we in 2021 overeenkomsten aangaan met het IMF of onze belangen in olie verpanden omwille van onze kortlopende drang om te scoren, zouden wij de regering willen vragen om te reflecteren. Hoe draagt uw beleid bij aan de ketting Suriname? Hoe draagt uw beleid bij aan het sterker maken van onze nog zwakke schakels, zodat we als collectief sterk genoeg zijn om de uitdagingen van 2021 aan te kunnen? Hoe gaat u de zwaktes in uw beleid tot heden versterken?

Immers indien u geen antwoord heeft op deze vragen, zou kunnen blijken dat ook u slechts zo sterk bent als uw zwakste schakels: een IMF-programma, waarvan geen enkel detail nog bekend is, zal worden uitgevoerd. Inmiddels is de gedevalueerde bank koers van SRD 14,01 achterhaald en wordt voor transacties een koers van boven SRD 18 gehanteerd. Het falen van de regering om de wisselkoers te stabiliseren ondanks de devaluatie, zou kunnen leiden tot een tweede devaluatie. Zonder enige hoop op een samenhangend regeerprogramma vreest de NDP dat de armoede in het land verder zal toenemen.

Wij hopen dat 2021 ook de regering kan bemoedigen om daar waar zaken niet zouden leiden tot betere vooruitzichten het roer om te gooien. Ongeacht de omstandigheden kunt u ook in 2021 rekenen op de NDP en zullen wij ons blijven inspannen voor alle Surinamers. Wij wensen alle Surinamers een voorspoedig en gezond 2021 toe.

Kow bondru makandra, gi wan moro betre Sranan!

Geschorste Sail-directeur nu op non-actief

01/01/2021 10:02 – Jason Pinas

Na een maand te zijn geschorst is Paul Lank op non-actief gesteld.Na een maand te zijn geschorst is Paul Lank op non-actief gesteld.

Na een maand te zijn geschorst is Paul Lank op non-actief gesteld. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Paul Lank, de eerder geschorste directeur van visverwerkingsbedrijf Sail, is onlangs op non-actief gesteld door de raad van commissarissen onder leiding van Navin Ramchand. Per brief is hem meegedeeld dat hij voortaan niet hoeft te werken en dat zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt ingetrokken.

De beslissing is volgens het schrijven genomen tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. “Als gevolg van dit besluit mag u de bedrijfslocaties en -terreinen niet betreden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de raad van commissarissen”, staat in de brief aan. De leiding van het bedrijf wordt nu waargenomen door Ramchand.

Lank vindt het alles behalve correct dat hij op deze manier de wacht is aangezegd. “Dit is heel pijnlijk omdat ik zeer prettig heb gewerkt in de afgelopen jaren. Persoonlijk vind ik niet dat ik op deze manier behandeld moest worden. Ik heb naar eer en geweten gehandeld en heb alles wat in mijn vermogen lag gedaan om het bedrijf draaiende te houden en perspectieven te bieden”, benadrukt hij tegenover de Ware Tijd.

Hoewel de in ongenade gevallen directeur zwaar teleurgesteld is in de werkwijze van de rvc wil hij zijn contract dat loopt tot 2023 vol maken. “Ik vind het jammer dat zaken op deze manier zijn gegaan zonder enige reden. Voor de rest houd ik het zakelijk en ik wil mijn contract graag uitzitten.” Hij ontkent een wurgcontract te hebben, zoals wordt gesuggereerd. Hij zal de raad per brief om duidelijkheid vragen over zijn op non-actiefstelling.

Lank is op 28 oktober geschorst omdat hij volgens de raad dwars zou liggen bij het tot stand komen van een particulier-private partnerschap (PPP) tussen de staatsvisserijbedrijven Sail en SIS. De rvc meent dat hij als directeur de vastgestelde PPP-structuur heeft genegeerd. Daarnaast zou hij veel mensen in dienst hebben genomen, terwijl er voor hen geen werk is.

Lank heeft volgens de rvc ook geen goede bijdrage geleverd om de problemen in de visserijsector op te lossen. Sail had als staatsbedrijf naar zeggen van de raad een leidende rol moeten hebben bij het zoeken naar oplossingen, maar heeft dit nagelaten. Het derde verwijt is dat hij geen diversificatie heeft gebracht in de productie van het visverwerkingsbedrijf. Een brief waarin de geschorste directeur de eerdere verwijten heeft weerlegd is nooit beantwoord. 

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/01/geschorste-sail-directeur-nu-op-non-actief/

Onderzoek ambassadegebouw Parijs verloopt stroef

Gebouw van de Surinaamse ambassade in Parijs

Een door het Openbaar Ministerie (OM) ingesteld onderzoek naar de investeringen in het ambassadegebouw van Suriname in Parijs verloopt stroef. Personen uit de regering-Bouterse werken niet mee, vandaar dat het OM deze zaak niet heeft kunnen oppakken, zegt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday.

Het OM heeft bij zijn verzoek aan de toenmalige regering voor informatie nul op het rekest gekregen. “We zijn in de maand december gestart met het formuleren van een notitie, die in januari aan de regering zal worden aangeboden. Hierin zal worden aangegeven welke aanvullende informatie het OM nodig heeft om het werk verder te kunnen voortzetten”, merkt de pg op.

In 2018 had president Desi Bouterse aangekondigd dat er een justitieel onderzoek zou komen naar de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs. De regering-Bouterse had in 2012 een pand in de Franse hoofdstad Parijs gekocht voor de vestiging van de Surinaamse ambassade.

Eerder had president Chan Santokhi, die toen parlementariër was, aangegeven dat er verschillende bedragen zijn overgemaakt naar Frankrijk voor het repareren van het gebouw. Santokhi noemde een aantal bedragen op die vermoedelijk zouden zijn overgemaakt. Volgens hem had de toenmalige regering niet alleen een pand gekocht, maar het ging ook om een naamloze vennootschap waarbij er ook aandelen gekocht werden.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/29/onderzoek-ambassadegebouw-parijs-verloopt-stroef/

‘SZF kocht zelfs huizen met gelden van haar verzekerden’

President Santokhi in Kal Aaj Aur Kal: ‘SZF kocht zelfs huizen met gelden van haar verzekerden’

‘Commissariaat van Saramacca heeft ruim 900 personen in dienst’…

‘Nationaliteit zal geen barrière meer zijn bij openen bankrekening’

 

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich zaterdag in het programma Kal Aaj Aur Kal van presentator Faried Pierkhan op RBN televisie zeer kritisch uitgelaten over de Stichting Staatsziekenfonds, SZF. De president ging in het programma uitgebreid in op diverse actuele issues die spelen in de samenleving. Eerder zaterdag verscheen deel I op de website van Dagblad Suriname en maandag verschijnt in Dagblad Suriname een uitgebreid verslag van het interview met Santokhi.

Basiszorg en SZF

Santokhi: ‘Het volk moet begrijpen, dat wij (als VHP in de oppositie ten tijde van de regering Bouterse-Adhin) hebben gewaarschuwd dat de Wet Nationale Basiszorgverzekering niet zou gaan werken. De gezondheidszorg stort ineen. Het is uiteindelijk bewezen. Nu werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een doorlichting. 

De president benadrukte, dat het SZF een Staatsziekenfonds is. ‘U gaat schrikken als ik deze informatie geef. U betaalt premie en het SZF moet met dat geld zorgdragen dat u medische zorg en medicijnen krijgt. Maar, het SZF is huizen gaan kopen met het geld tegen hoge bedragen.’

Wie zijn nu wel of geen ambtenaar

‘Het is een eindbesluit van mij. Alleen personen wiens stukken in orde zijn bevonden gaan in het systeem komen en weer uitbetaald worden. De groep van wie stukken ontbreken gaan we toetsen. Groepen personen waarvan geen stukken zijn, die verkeerd zijn aangetrokken, die dat zelfs niet eens weten, zelfs kinderen van 15/16 jaar. Het commissariaat van Saramacca heeft ruim 900 personen in dienst. Maar, nu gaat er ordening komen.’

Dubbele salarissen

In het programma kwamen ook de dubbele salarissen bij bijvoorbeeld politici aan de orde. Santokhi: ‘We gaan het aanpakken. Het Kabinet heeft een wet ontworpen, meer een aanpassing van een wet, inzake DNA-lidmaatschap (De Nationale Assemblee). Een DNA-lid mag na verkiezing nooit meer een tweede baan, een tweede salaris, krijgen. De wet moet goedgekeurd worden door Assemblee. Ik heb mijn werk gedaan en DNA-leden gevraagd, maak een initiatiefwet en behandel het.’

BTW invoeren

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) moet in 2022 zijn ingevoerd. ‘Als alles voorbereid zou zijn zou het eerder kunnen. Nu is er omzetbelasting en we willen naar een nieuw systeem van BTW. Er moet een heel controlesysteem komen en dat vergt tijd. De wet moet goedgekeurd worden. Plan het goed.’

Pensioenfonds

‘Ik heb afgelopen dagen enorm veel meetings gehad met bonden, bedrijfsleven en parastatale bedrijven en allerlei verhalen hoor je. De overheid moet elke maand storten. De overheid stort op basis van maandbehoefte, daar is geen groot geldbedrag. Optie kan zijn, pensioenfondsen van parastatale bedrijven. Sommige pensioenfondsen voeren projecten uit en sommige beleggen gelden in het buitenland. Ik heb de governor van de Centrale Bank en bankiers gezegd, dat er een tijd was dat iedereen zijn geld ging weghalen en nu is er een schaarste aan valuta. Ik ben als regering bereid om de mensen de ruimte te geven, een inkeerperiode van drie maanden, brengen jullie het geld terug, waardoor banken in betere posities komen en de gelden van de burgers liggen er veilig. Maar, je ziet overal koudwatervrees.’

Cheques en niet-Surinamers van rechtswege Surinamer

 

‘Banken moeten met goed beleid komen. En ja, er zijn problemen bij het openen van een rekening. Je moet je houden aan internationale regels. Bedrijven die een rekening willen openen, kom met de jaarrekening, is die goed, dan mag een rekening geopend worden. Een conceptwet is in voorbereiding waarin wordt vastgelegd, dat elke niet-Surinamer die op basis van een contract of dienen van nationaal belang ingezet wordt, van rechtswege Surinamer wordt zonder de eigen nationaliteit te verliezen. Dan zal nationaliteit geen barrière meer zijn.’

Politiebond

Ook de kwestie van de afgelopen week beëdigde rekruten bij het Korps Politie Suriname en de Politiebond kwamen aan bod. Santokhi wees op het aspect van discipline. ‘Je hebt zaken als respect, attitude, cultuur. Bij korpsen moet discipline in acht worden genomen. Maar, dat is verwaterd de afgelopen tien jaar. We gaan verandering brengen bij alle veiligheidsdiensten. Ze moeten weer vertrouwen uitstralen .’

25 Februari een gedenkdag?

‘Een commissie kijkt naar alle vrije dagen en we kijken uit naar het advies van die commissie en een team van adviseurs dat ook politiek ernaar kijkt, ook naar 25 februari. Laten we ook kijken naar het buitenland en nuchter naar onze eigen dagen kijken, mogelijk komen er gedenkdagen zonder koppeling aan een vrije dag. Op vrije dagen gaan zaken gewoon door in andere landen.’

Goudwinning en scalians

Santokhi: ‘We krijgen nog geen inkomsten uit goudbedrijven en nog minder van Staatsolie. Is nog geblokkeerd of in onderpand. Voor wat betreft de scalians zei de president, dat er een algeheel verbod voor ze op de Marowijnerivier is overeengekomen met Frankrijk. ‘De scalianhouders die een vergunning hebben, krijgen geen verlenging meer van hun vergunning. We gaan over tot regulering van de sector.’

Verbrandingsovens in binnenland

‘Ik heb ze zelf niet gezien. Maar, laten we ze koppelen aan energie opwekking. Daarnaast moet alles wat uit vuil, afval, gerecycled gaan worden, er gaat een beleid komen voor afvalsortering.’

ICT (Informatie- en Communicatie Technologie)

De president zegt over ICT, dat studenten gestimuleerd moeten worden. ‘Barrières weghalen in de financiële sfeer. Studenten hebben nu extra buskosten, telefoonkosten, kosten voor een internetverbinding, ze moeten een computer kopen. Vrijstellingen voor studenten is een beleidsissue. 

First Lady

Tot slot van het gesprek kwam aan de orde het feit dat First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry de afgelopen periode zwaar is aangevallen en vooral op social media. Santokhi: ‘We hebben twee verantwoordelijkheden, een is privé en twee is een professioneel leven. Ze heeft met een Managementteam ook als taak ondersteuning verlenen aan de president. Dat loopt goed, ik heb geen achterstand in mijn werk. Percepties zijn gecreëerd en waaraan men probeert vast te houden is, dat ze zes, zeven, banen en salarissen heeft. Onzin, ze doet haar werk trouwens onbezoldigd. Ze doet enorm veel voor de gemeenschap, sociale projecten. Je mag kritiek hebben op van alles, maar ga geen haatgevoelens creëren, ook soms door mediahuizen. De koers die ik uitzet zal door niets of niemand worden afgeleid. Melissa, laat je niet afleiden, ze hebben allemaal een doel.’

PK

https://www.dbsuriname.com/2020/12/26/president-santokhi-in-kal-aaj-aur-kal-szf-verkocht-zelfs-huizen-met-gelden-van-haar-verzekerden/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR29fhyneKZSyKGpUzN2zglEcedKLjKjDfl1xUs9IjkGzwmftfPHYmCdJZE

President Santokhi in Kal Aaj Aur Kal: ‘SZF kocht zelfs huizen met gelden van haar verzekerden’
 
 
DBSURINAME.COM
President Santokhi in Kal Aaj Aur Kal: ‘SZF kocht zelfs huizen met gelden van haar verzekerden’

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *