CONFLIKT & RELATIE SURINAME EN GUYANA

Presidenten Santokhi en Ali bespreken brug- en energie-samenwerking tijdens bilateraal onderhoud

 | suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft gisteren een bilateraal onderhoud gehad met zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali. Beide staatshoofden zijn met een door de Braziliaanse regering beschikbaar gesteld vliegtuig naar het zuiderbuurland vertrokken voor deelname aan een staatshoofdenvergadering, waar gesproken wordt over de reactivering van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur).

President Santokhi heeft gisteren na zijn vertrek vanuit de Johan Adolf Pengelluchthaven een tussenstop gemaakt op de Cheddi Jagan International Airport, waar president Ali op het vliegtuig stapte. Voor vertrek naar Brazilië hebben de staatshoofden samen hun ministers van Buitenlandse Zaken een kort bilateraal onderhoud gehad. 

Zo is er gesproken over de bouw

 
van de brug over de Corantijnrivier, de samenwerking op het gebied van olie en gas, de visserijsector, de grenssituatie en de export van Surinaamse producten naar Guyana. Tijdens het onderhoud is ook de dredging fee, die een belemmerende factor in de handel vormt, aan de orde gekomen. 

 

President Ali is door zijn Surinaamse ambtgenoot uitgenodigd om de festiviteiten in het kader van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname bij te wonen. Santokhi heeft ook persoonlijk zijn condoleances overgebracht in verband met het heengaan van negentien kinderen bij brand in de slaapzaal van de Mahdia Secondary School. De staatshoofden bespraken acties die ondernomen zijn om medeleerlingen, ouders en familie te begeleiden. President Santokhi heeft aangegeven, dat Suriname bereid is hulp te bieden, waar nodig. 

Beide staatshoofden hebben opnieuw bevestigd dat de relatie tussen Suriname en Guyana belangrijk is. Zij kijken uit naar een volgende ontmoeting in het kader van het Strategisch Dialoog en Samenwerkingsplatform (SDCP) dat gericht is op het versterken van de onderlinge band. De bedoeling is dat de bilaterale gesprekken de komende twee dagen worden voortgezet.

https://surinamenieuwscentrale.com/presidenten-santokhi-en-ali-bespreken-brug-en-energie-samenwerking-tijdens-bilateraal-onderhoud

Santokhi uit bezorgdheid over aanslag collega Ali

 
15 Dec, 2022
foto
 De Guyanese president Irfaan Ali. 


 
President Chan Santokhi heeft zijn medeleven betuigd aan zijn Guyanese collega Irfaan Ali. Suriname is opgeschrikt door het nieuws over een vermoedelijke aanslag op de president, stelt het staatshoofd. Hij heeft meteen na het horen van het nieuws zijn collega een bericht gestuurd om zijn ondersteuning te betuigen aan hem en zijn gezin.
 
Ook de beveiligingsman die neergestoken is tijdens de aanval voor de residentie van het Guyanese staatshoofd, wenst de president een spoedig herstel toe. De aanvaller, een Nigeriaanse man, die ook gewond raakte bij het verijdelen van de aanslag, is in verzekering gesteld. Hij verkeert in een kritieke toestand. De beveiliging rondom de president en zijn gezin is opgevoerd.
 
“Dit soort aanvallen komen gelukkig niet vaak voor in zowel Suriname als in Guyana, maar zo een geval opent wel de ogen voor mogelijke gevaren voor onze staatshoofden en gezinnen”, merkt Santokhi op. Hij hoopt dat de rust en veiligheid snel terug zijn in de residentie van president Ali.
 

‘Mogelijke aanslag op Guyanese president verijdeld’

15-12-2022 

Het gebied rond de State House in Guyana is afgezet (foto: NewsRoom)

Een beveiligingsman van de Guyanese president Irfaan Ali is vanmorgen 5 keer gestoken door een man van gemengd ras, die plotseling voor de State House opdook. De State House is de officiële residentie van de Guyanese president. De man benaderde de beveiliger en zei dat hij de president wilde spreken. Toen hij geen toegang kreeg, haalde hij een mes tevoorschijn en stak de guard 5 keer rond zijn nek en lichaam. Na de steekpartij ging de man door en pakte een pistool af van een vrouwelijke bewaker. Hij begon in de wilde weg te schieten, melden Guyanese media. De president en zijn gezin zijn veilig en het gebied rond de State House is afgezet.

De beveiliging van de president greep in en schoot terug op de man, die gewond neerviel. Een 9 mm-pistool en zeven gebruikte 9 mm-granaten werden teruggevonden op hem. Zowel de verdachte als de politie werden met spoed naar het ziekenhuis. In Guyana wordt er gesproken over een mogelijke aanslag op de president, die verijdeld is.

https://sun.sr/Details/22047_-‘Mogelijke-aanslag-op-Guyanese-president-verijdeld’_220470062422047040580302859aanslagalo.jpg

Santokhi beschouwt Guyana als familie

 
 

GUYANA ONDERNEEMT STAPPEN TEGEN SURINAME

13 sept 2022
 

De regering van Guyana heeft De Caricom schriftelijk op de hoogte gesteld, van wat zij noemt intimidatie van vissers en inbeslagname van boten en visgerei door Surinaamse autoriteiten.

Ook overweegt zij internationale rechtsgangen te bewandelen. Dit deelde de Guyanese president Irfaan Ali mee aan de familie van booteigenaren tegen wie is opgetreden. Opvallend is dat de president geen woord rept over de vervalste documenten die de vissers bij zich hadden. In zeker één geval beschikte de visser helemaal niet over documenten.

De visserij was illegaal, wat onder andere betekent dat de commerciële vangst terug naar Guyana gaat, zonder dat Suriname daaraan wat zou verdienen. Het stoort de Guyanese president dat het Openbaar Ministerie in Suriname binnen zeer korte tijd is overgegaan tot verkoop van boten en spullen. Hij heeft zijn eigen procureur-generaal ingezet om een case op te bouwen tegen Suriname. “Als we juridische stappen moeten ondernemen, dan zullen we dat doen. Omdat er geen systeem kan zijn, waarbij je een boot in beslag neemt, en de volgende dag verkoopt”, deelde Ali mee aan de eigenaren van de vissersboten.

Opmerkelijk is dat de brief naar de Caricom gericht is aan Caricom-voorzitter Chan Santokhi, die toevallig ook de president van Suriname is. In de brief wordt geprotesteerd tegen de inbeslagname en verkoop van de drie boten. “We gaan dit niet laten voor wat het is”, zegt Ali.

 

Suriname en Guyana hebben een zwaarwichtige meeting op schema om te praten over het geschil rond de gewenste 150 visvergunningen. Wat het effect van de aangekondigde juridische stappen hierop zullen zijn, moet nog blijken. Guyana laat er echter geen geheim over bestaan dat zij de gewenste 150 visvergunningen wil hebben, en tot het uiterste bereid is te gaan om die te krijgen. De stappen tegen de inbeslagname van de illegale vissersboten staat niet los daarvan.

https://unitednews.sr/guyana-onderneemt-stappen-tegen-suriname/

 

SURINAME KIJKT UIT NAAR BEWIJZEN OVER “BELOOFDE VISVERGUNNINGEN”

 
 

Foto: Minister Parmamand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (rechts) en zijn Guyanese ambtgenoot Zulfikar Mustapha(links)

De regering van Suriname weet niet waarover Guyana het heeft, wanneer gesteld wordt dat Guyanese vissers geïntimideerd worden door autoriteiten in Suriname.

In de uitgegeven verklaring van Guyana wordt ook bijna commanderend Suriname opgeroepen om de ‘beloofde’ 150 visvergunningen af te staan. Ook hieraan kan minister Parmamand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) geen touw aan vastknopen. Zijn Guyanese ambtgenoot Zulfikar Mustapha dreigde meermalen stukken openbaar te maken, waaruit zou moeten blijken dat er wel vergunningen zijn beloofd. Volgens Sewdien zal Mustapha gauw de daad bij het woord moeten voegen.

“Zij zeggen dat er een getekend document is. Ik wil het zien. Ze dreigen ermee. Ik zeg: kom ermee!”, laat de LVV-minister tegenover journalisten weten.

Sewdien daagt Mustapha uit om de bewijzen, die hij zou hebben, eindelijk openbaar te maken, zodat iedereen kan zien wat er daadwerkelijk is afgesproken. Guyana stelt geruime tijd over bewijzen van gemaakte afspraken te beschikken, en die openbaar te zullen maken.

Volgens sewdien is er niets formeel beklonken. Er zou wel sprake zijn van een vraagstuk om de situatie rond illegale Guyanese vissers in het Corantijngebied op de te lossen. Het eerste idee die werd geopperd was om 20 tot 25 kleine vissers langs de Corantijnrivier te faciliteren met een Binnen Visserij (BV)-vergunning, omdat hun boot op Surinaamse wateren zijn. “Geen enkele moeite ermee. Die mensen leven ervan. Zo is die discussie begonnen in eerste instantie”, zegt Sewdien. “Zij hebben dat verworpen en komen met een SK-visserij. En ik zeg; nee. Ik ga nu op de rem trappen, want dit was nooit de afspraak.”

Wat de vermeende intimidatie van Guyanese vissers op Surinaamse wateren betreft, zegt de minister dat er een vertekend beeld wordt gewekt. Er zijn inderdaad Guyanese vissers in de kraag gevat, maar vanwege illegale praktijken op de Surinaamse visgronden. Sommigen hadden zelfs valse vergunningen bij zich. Suriname behoud zich het recht om orde en wet te handhaven op haar eigen bodem. “Als zij hier legaal willen werken, dan hebben we geen enkel probleem. Onze mensen in Guyana werken ook op een legale manier, conform Wet- en Regelgeving”, aldus de minister.

https://unitednews.sr/suriname-kijkt-uit-naar-bewijzen-over-beloofde-visvergunningen/

 

SURINAAMSE VISSERIJ AGEERT TEGEN GUYANESE DWANG INZAKE SURINAAMSE MARITIEME ZONES

 
 

De Federatie van Surinaamse Agrariërs, Suriname Seafood Association en het Visserscollectief hebben moeten constateren, dat de Guyanese regering, diplomatieke en politieke middelen aanwendt om Suriname ertoe te bewegen aan Guyanese vissersvaartuigen welke illegaal actief zijn in Surinaamse maritieme zones tot vergunningen, buiten de Surinaamse wettelijke voorschriften en regelgeving, toe te kennen.

De visserijsector is sedert augustus 2021 nog altijd in afwachting van de inhoud van overeenkomsten, schriftelijk door de Staat met Guyana gesloten, dan wel mondeling aan de Guyanese regering kenbaar gemaakt, voor zover dit het geval mocht zijn. De inhoud van dergelijke afspraken of toezeggingen, is nooit aan de brancheorganisaties of aan het publiek kenbaar gemaakt. Dit wijkt af van de verplichting onder artikel 103 van de Grondwet van Suriname, dan wel, blijk van het feit, dat de Guyanese regering
zich niet op enige bindende toezegging zijdens de Staat Suriname kan beroepen. 
Hoewel geruchten bestaan, dat een toename in vergunningverleningen aan vissersvaartuigen, van Guyanese ondernemers, op te merken valt, wenst de Guyanese regering, actief, de Surinaamse Staat ertoe te dwingen, af te zien van de eigen wettelijke voorschriften en regelgeving betreffende zeevisserij.

De staat Guyana heeft bovendien, oneigenlijk gedreigd Surinaamse ondernemingen, te stremmen in hun zakelijk verkeer, terwijl zulks indruist tegen ieder beginsel van het CARICOM verdrag.

 

Sedert de oproep zijdens de branche organisaties tot verbeterde controles, handhaving en samenwerking en waarborging van het gelijkheidsbeginsel in mei van 2022, heeft geen van beide staten enig noemenswaardig initiatief hiertoe genomen.
Handhaving van de geldende regelgeving is door de Guyanese regering veroordeeld en publiekelijk als ‘harassment’ aangemerkt, wat een minachting voor nationale regelgeving tentoonstelt, evenals inbreuk maakt op de soevereiniteit. De branche organisaties, verwachten van de Surinaamse Staat een toewijding van deze inbreuk, bescherming van nationale ondernemers, die hun rechten onder het CARICOM
verdrag uitoefenen en gelijke behandeling op de Guyanese markt toekomt, evenals een betuiging van toewijding aan naleving van wet en regelgeving, betreffende zeevisserij.

PERSBERICHT|SURINAAMSE SEAFOOD ASSOCIATIE

https://unitednews.sr/surinaamse-visserij-ageert-tegen-guyanese-dwang-inzake-surinaamse-maritieme-zones/

ALS SURINAME LEIDENDE ROL BOUW CORANTIJN BRUG NIET OPEIST ZULLEN GEVOLGEN ERG NADELIG ZIJN.

 
 

Afgelopen week vond een inschrijving plaats op het Guyanese ministerie van Openbare Werken voor internationale bedrijven om in aanmerking te komen voor de bouw van de brug. Suriname lijkt hiermee de zeggenschap over haar eigen grondgebied uit handen te hebben gegeven.

Guyana stelt de zeggenschap van Suriname over de Corantijnrivier ter discussie en houdt zelfs een deel Surinaams grondgebied, het Tigri gebied, illegaal bezet. Met de inschrijving op het Guyanese ministerie van Openbare Werken voor internationale bedrijven om in aanmerking te kunnen komen voor de bouw is het duidelijk dat de Surinaamse regering geen leidende rol speelt over de bouw van een brug op het eigen grondgebied. Met deze houding van de Surinaamse regering zal de Guyanese regering worden versterkt in haar claims op delen van het grondgebied van Suriname dat grenst aan Guyana.

VISVERGUNNINGEN TOEGEZEGD

Ondanks waarschuwingen van deskundigen over de lakse houding van de Surinaamse regering in deze kwestie lijkt de Surinaamse regering voort te gaan met haar standpunt. De minister van Buitenlandse Zaken noemde het zelfs als een bewust gekozen beleid van “soft diplomacy”. Als resultaat van dit regeerbeleid zijn visvergunningen toegezegd aan Guyanese vissers. Er zou zelfs een overeenkomst zijn getekend. De toezeggingen gedaan door de President zouden zo hard zijn geweest dat nu steeds meer hardere claims worden gedaan vanuit de Guyanese zijde. Wat de situatie verergerd is dat vanuit Surinaamse zijde een harde tegenreactie uitblijft. De President lijkt bewust te negeren dat het verlenen van visvergunningen aan Guyanese vissers in Surinaamse wateren uiteindelijk ook zal resulteren in een versterking van de Guyanese claims.

Dezelfde lijn lijkt de Surinaamse regering met de President voorop te hanteren in de kwestie van de bouw van de brug over de Corantijnrivier.

 

Het begon met Guyanese vlaggen die geplant werden op Surinaamse grondgebied die de locatie van de brug zouden markeren. Vervolgens kwam in het nieuws dat Guyana zou inkomen met een aanzienlijk deel van financiële middelen voor de bouw van de brug.

En dit terwijl de gehele brug op Surinaams grondgebied zich bevindt en Guyana slechts verantwoordelijk is voor het bruggenhoofd, de toe- en afvoerwegen aan de Guyanese zijde. En nu dus de inschrijving voor de bouw die op het Guyanese ministerie plaatsvindt.

SURINAAMS BELANG CENTRAAL

Bovendien heeft de bouw van de brug over de Corantijnrivier geen prioriteit als we kijken naar de economische problemen waar Suriname mee geconfronteerd wordt. De brug heeft zeker geen prioriteit als we daarmee Guyana versterken in hun claims op Surinaams grondgebied.

PERSBERICHT| PALU

https://unitednews.sr/als-suriname-leidende-rol-bouw-corantijn-brug-niet-opeist-zullen-gevolgen-erg-nadelig-zijn/