BELEVING VAN DE DEMOCRATIE

Bepaalt de democratie in Suriname nog steeds?

18-02-2021 10:01 PM

Er is heel veel ruis in de maatschappij ontstaan nadat regeringsleiders uit één politieke partij, een “staats-particuliere” financiële onderneming hebben opgezet. Wat mij erg heeft verbaasd, is dat deze politieke coalitiepartij, na maatschappelijk veel kritiek te hebben ontvangen op deze actie via de (sociale) media, met een officiële persverklaring naar buiten komt en aangeeft: dat de oppositie haar ministers criminaliseert en het volk voor deze oppositiepartij moet uitkijken. Ik snapte dit agressieve politieke artikel niet zo goed in het kader van het democratisch uitgangspunt. U wel?
Het essentiële democratisch punt is in mijn ogen het volgende:

Is het besluit om deze New Surfin N.V. op te zetten een regeringsbesluit geweest wat de Nationale Assemblee kon of zelfs moest controleren? Nee.

Waarom niet: Het besluit heeft geen toestemming gehad van de Raad van Ministers volgens de Vicepresident. Twee ministers zijn tot het initiatief overgegaan en geven zelf, in de media aan, dat de president wel op de hoogte was. Het is dus een particulier initiatief door regeringsleiders genomen, dat door een oplettende klokkenluider in de media is verschenen.   Dat houdt in dat de politiek inhoudelijke kant, actie om de armoedebestrijding te ondersteunen, niet in DNA behandeld kan/mag worden.

Het mag, volgens de democratische principes, inhoudelijk alleen nog maar gaan over:
Of de democratische en wettelijke regels zijn gevolgd in de procedure van het opzetten van deze NV door enkele regeringsleiders en of aan deze financiële onderneming diverse regeringsverantwoordelijkheden m.b.t. armoedebestrijding mogen worden gekoppeld?
Want er kan geen controle worden uitgeoefend door de andere ministers, De Nationale Assemblee en niet door de Centrale Bank van Suriname m.b.t. het functioneren van New Surfin N.V. Dit houdt ook in dat alle internationale regels worden omzeild.

Is het dan criminaliserend naar deze regeringsleiders toe, als de oppositie aangeeft dat zij een spoedvergadering wil beleggen over dit onderwerp, waarbij zij ook nog voldoet aan politieke transparantie omdat het was beargumenteerd?

Wat recht overeind blijft staan in een democratie, is dat het volk de assembleeleden heeft gekozen, aangezien de burgers, niet allen tegelijk, aan de besluitvorming kunnen deelnemen. In de meeste democratische grondwetten wordt dit ook expliciet zo bepaald. Daarbij wordt het parlement erkend als het hoogste representatieve orgaan.
 “Het staat als het ware symbool voor de democratie. De regering is dan ook verplicht om met de oppositie – evenzeer als met de andere leden van de assemblee – in debat te treden. Op relevante opmerkingen dient de regering op zijn minst antwoord te geven. Zeker omdat dit het enige forum is waar de oppositie formeel kan optreden, maakt dat het een belangrijke legitimerende functie heeft. Zij zijn even legitiem verkozen net als de leden van de meerderheid.” (De wachter, 1997)
Hierbij voeg ik er aan toe dat de oppositie de op één na grootste politieke partij is in Suriname.

Een parlement dat volgens democratische spelregels wordt verkozen, moet in volle vrijheid kunnen werken en is daardoor het symbool van het democratisch regime.

Maar kunnen assembleeleden nog in vrijheid werken als de partijtucht van hun politieke partijen te groot is geworden? Mag een assembleelid nog een afwijkend stemgedrag tonen zonder dat dit zijn politieke carrière kan schaden? Het lijkt erop dat, zolang zij de steun krijgen van hun fractie, zij veilig zitten.
Wat wel bekend is uit onderzoek: “De steeds grotere verwevenheid maakt tussen parlement en regering, door complexiteit van regeren in deze tijd, dat assembleeleden veel van hun taken niet langer in onafhankelijkheid kunnen uitoefenen. De regering houdt het parlement hierdoor vaak gegijzeld”. (Loewenberg en Patterson, 1979).
Het parlement heeft de macht om de regering te kiezen, maar ook af te zetten waardoor dit fenomeen door de politieke complexheid, langzaam in de geschiedenis is ontstaan.
Maar nu is de situatie nog veel ernstiger als ik hierboven beschrijf.
De regering kan namelijk geen verantwoordelijkheid afleggen aan DNA, omdat binnen de regering, een elitegroep uit één partij is ontstaan, die ook de andere regeringsleden niet op tijd op de hoogte heeft gebracht en daardoor geen toestemming is gegeven vanuit de regering om deze N.V. op te richten. Achteraf toestemming krijgen op je handelen, kan niet in een democratie. Punt uit.
Wel in een dictatuur volgens de politicologie!
En in een dictatuur wordt kritiek niet meer geaccepteerd. Niet vanuit het volk, de oppositie, de RvM en de coalitieleden.

Marie-Louise Vissers
Advies, Consultatie en Politieke Development  Bureau Mawini
mawinisuriname@gmail.com

https://sun.sr/Details/7414_NAjbFbFbsHbIErawaFaFaGu1CTdoVJiN4v2IbS0A432AvKUCYaAun3yN9EBnvMcxydo7GlWQ8tW7tsUbFbFbbLQuugWa5NZNWAcFcFccFcFc_0309666opinielgo.jpg

Ook VHP ondersteunt interpellatievoorstel coalitie-fracties

 
 

09 Feb, 2021, 14:37

foto

 Naast de fracties van ABOP/PL en NPS heeft ook de VHP vandaag het interpellatievoorstel over New Surfin NV ondersteund. 

 

De VHP-fractie ondersteunt het interpellatievoorstel van de ABOP/PL en de NPS-fractie. De aanvraag voor de vergadering is vandaag ingediend, hoewel gisteren al het initiatief is ondernomen. Als eerste heeft de NDP-fractie een openbare vergadering aangevraagd over deze kwestie.

 
Donderdag zal Assembleevoorzitter Marinus Bee overleg voeren met de fractieleiders om over de twee aanvragen voor een openbare vergadering te bespreken. Dan zal worden bepaald wanneer de openbare vergadering wordt gehouden.
 
Intussen is er maandag coalitieberaad geweest over de oprichting van de investeringsmaatschappij. Naast de VHP waren de overige coalitiepartners niet op de hoogte van de oprichting. Binnen de coalitie is er wel overeenstemming over dat zo een investeringsmaatschappij noodzakelijk is. Er is kritiek op de wijze waarop de NV is opgericht.
 
Starnieuws verneemt dat vandaag juristen bijeen zijn gekomen om de gevolgde procedure onder de loep te nemen. Er zullen correcties gepleegd worden indien niet de juiste stappen zijn gevolgd. De Raad van Ministers was ook niet op de hoogte van de oprichting. Alle fracties in De Nationale Assemblee willen dat de regering tekst en uitleg geeft in het openbaar.

ABOP- en NPS-fractie interpelleren regering over Surfin

08 Feb, 2021, 14:19

foto
 Assembleeleden van de ABOP- en NPS-fractie hebben een interpellatievoorstel ingediend. Zij willen antwoorden van de regering. 

Fractieleden van de ABOP en NPS hebben een interpellatievoorstel ingediend bij de Assembleevoorzitter over de oprichting van New Surfin NV. De regering wordt uitgenodigd De Nationale Assemblee op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over deze investeringsmaatschappij om zo de ontstane ruis en onduidelijkheden recht te trekken. Eerder op de dag hebben de NDP- en BEP-fractie een openbare vergadering aangevraagd over ditzelfde onderwerp.
 
De ABOP en de NPS willen duidelijkheid en transparantie wordt gebracht over de oprichting, de doelen en intenties van de investeringsmaatschapij, New Surfin NV.
Er moet informatie gegeven worden over hoe de financiering zal geschieden en de belangen van land en volk gediend worden.
Duidelijk moet zijn wat de betrokkenheid van de ministers inhoudt.
 
De Assembleeleden willen informatie hoe in deze transparantie en behoorlijk bestuur in relatie staat tot deze investeringsmaatschappij.
De samenleving moet geïnformeerd worden over de zuiverheid van zaken over deze investeringsmaatschappij, want in een tijd van herstel en stabilisatie is er geen ruimte voor ruis en onduidelijkheid van de staatsdoelen.
 
Het moet nu ook duidelijk zijn voor de samenleving of de Investeringswet zal worden aangepast conform de huidige standaarden en in relatie tot het volksbelang. Duidelijk moet zijn op basis van welke formaliteiten de oprichting is geschied.
 
Uit de oprichtingsakte blijkt dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap SRD 1 miljoen bedraagt, welke is verdeeld in 10.000 aandelen van SRD 100 nominaal waarvan 5.100 aandelen zijn geplaatst. Het gestorte kapitaal is SRD 510.000.
 
De Assembleeleden willen dat duidelijk moet worden om welke reden is gekozen voor een 1-hoofdige directie en welke criteria hiervoor zijn gehanteerd. Het baart volgens hen zorgen dat onder andere de vertegenwoordiging van de VES, VSB, Bankiersvereniging ontbreekt in de directie.

Pg ingeschakeld om uitspraken bisschop Meye te onderzoeken

8 februari 2021

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft procureur-generaal Roy Baidjnath Panday ingeschakeld tegen bisschop Steve Meye.

Er gaan berichten rond als zou de minister proberen om Meye een kopje kleiner te maken vanwege diens ongezouten commentaar op de COVID-19-maatregelen. Meye zei in één van zijn online-diensten dat regeringsautoriteiten het plan van de duivel uitvoeren door kerken dicht te houden onder het mom van een toename van coronagevallen.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid die zich gekwetst voelt over uitspraken gedaan door de kerkleider heeft de pg ingeschakeld om onderzoek te doen naar zijn uitspraken.

In De Nationale Assemblee heeft ABOP-parlementariër Edgar Sampie de bezorgdheid van de Christelijke gemeenschap overgebracht, die zou willen weten of er inderdaad een complot in de maak is om Meye uit te schakelen.

Ramadhin was heel kort in zijn reactie. “De bisschop weet wat hij heeft gedaan. Ik heb slechts gebruik gemaakt van mijn bevoegdheden binnen de democratie om de procureur-generaal te vragen onderzoek te doen naar uitlatingen die zijn gedaan en schadelijk zijn voor samenleving; onwaarheden over de minister van Volksgezondheid. De procureur-generaal is verder belast met de zaak. Ik wacht rustig af.”

https://www.gfcnieuws.com/pg-ingeschakeld-om-uitspraken-bisschop-meye-onderzoeken/

REGERING ZAL MOETEN REAGEREN OP HOUDING NEDERLAND NAAR BRUNSWIJK

Datum:  | Bron: United News | Door: Redactie

In De Nationale Assemblee (DNA) wordt uitgekeken naar een reactie van de regering op de houding van De Haag naar de vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk.

Door leden van de Tweede Kamer, het Nederlands parlement, is Brunswijk tijdens de debatten over Suriname uitgemaakt voor cocaïnehandelaar die een straf uit te zitten heeft Nederland. De Nederlandse regering zou volgens de Tweede Kamer in Brunswijk geen gesprekspartner moeten zien voor inhoudelijke beleidsaangelegenheden. 

DNA-voorzitter Marinus Bee, op zijn beurt, slaat hard terug. “Laat het duidelijk zijn dat dit land Suriname door ons hier ontwikkeld zal worden, niet door Nederland.”

De gevoelens binnen de Tweede Kamer staan niet opzicht.

De Nederlandse regering, bij monde van buitenlandsminister Stef Blok, is ook de mening toegedaan dat Brunswijk voor zijn regering een veroordeelde crimineel is. Met hem zullen alleen noodzakelijke functionele gesprekken worden gevoerd, maar verder dan dat zal het niet komen.

Bee is niet onder de indruk van wijze waarop de Surinaamse vicepresident is besproken tijdens de discussies in de Tweede Kamer. Zoals hij het ziet heeft Suriname Nederland niet nodig om zichzelf op te bouwen. “Ze hebben ons jaren uitgebuit, en uiteindelijk moeten we hier samen streven om dit land op te bouwen. Nederland moet begrijpen om respect op te brengen voor onze instituten. Maar we hopen dat de regering hier snel krachtig een antwoord voor zal formuleren”, aldus Bee.

Hij reageerde op vragen die parlementariër Ann Sadie (NDP) stelde, waarin zij haar afkeuring uitsprak over de Nederlandse houding jegens Brunswijk. Zij vindt dat het Nederlands parlement en de regering zich minachtend opstellen naar Surinaamse instituten.

“Het stoort mij dat onze ex-kolonisator ons instituut van VP op een denigrerende manier bejegend. Ik ervaar het als een belediging, omdat we een soevereiniteit zijn. Onze natie wordt daardoor te grabbel gegooid. We moeten dat niet accepteren. En zeker niet een land als Nederland, die steeds weer een worst voor ons neus houdt ja, en vaak genoeg voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten”, stelt Sadie.

https://surinamenieuwscentrale.com/regering-zal-moeten-reageren-op-houding-nederland-naar-brunswijk

COVID-19 BELEMMERT INTENSIEVERING HANDELSRELATIE SURINAME-NEDERLAND

Feb 2, 2021

Covid-19 is een enorm oponthoud voor de handelsrelatie tussen Suriname en Nederland. Beide landen hebben de intentie om het zoeken doen naar een hoger niveau te tillen. Het wachten is op terugdringing van Covid-19, zodat ondernemers over en weer kunnen reizen om deals met elkaar te sluiten.

Er is op 10 november van het vorig jaar een virtuele handelsmissie geweest met ruim 250 participanten. Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, is het de bedoeling dat de missie navolging krijgt met werkbezoeken. “Op dit moment kan er gewoon niet gereisd worden, maar volle inzet om zodra dat weer kan. We mikken op in de loop van dit jaar vervolgactiviteiten te starten”, zegt Blok.

De Nederlandse regering stelt zich open om in de ruimste zin van het woord zaken te doen met het Kabinet Santokhi. Tijdens een onderhoud tussen Blok en de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben ook de parlementsleden dit aangemoedigd.

Er is daarbij duidelijk aangegeven dat er vertrouwen is in de nieuwe regering van Suriname. Volgens Blok is dit ook het uitgangspunt van de Nederlandse regering, des te meer omdat president Chandrikapersad Santhoki ook zelf hierom gevraagd heeft. “Banden die heel nauw zijn. Allereerst natuurlijk door de honderdduizenden mensen die geworteld zijn in beide landen door delen van de geschiedenis, door de taal, door de uitdagingen waar we allebei voor staan. Dus de Nederlandse regering heeft die opening ook met beide handen aangegrepen”, zegt Blok. “Minister Ramdin is twee keer bij ons hier in Nederland op bezoek geweest. Ik ben inderdaad met veel plezier bij de viering van de Onafhankelijk in Paramaribo geweest. En er zijn inmiddels ook ambtelijke uitwisselingen geweest.”

De planning was dat president Santokhi medio deze maand naar Nederland zou afreizen om onder andere met het Nederlands bedrijfsleven van gedachte te wisselen over investeringen in Suriname. “Helaas wordt dat uitgesteld om de heel praktische redenen dat er reisbeperking over en weer gelden, maar van uitstel moet natuurlijk geen afstel komen. Dus daar wordt ongetwijfeld invulling aan gegeven”, verzekerd Blok.

https://unitednews.sr/covid-19-belemmert-intensievering-handelsrelatie-suriname-nederland/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *