CLO, MOEDERBOND EN PWO HOUDEN VOOR DE REGERING HET PATRONAGE IN STAND

Hoe kan je een regering steunen die haar eigen volk vertrapt. De CLO met als voorzitter Ronald Hooghart vertegenwoordigd de ambtenaren van het Bouterse regiem die het zwaartst te leiden hebben onder het juk van de regering. Maar geen enkele ambtenaar durft zijn mond open te doen uit broodvrees. Het is niet de sterkte van de CLO of de kracht van de voorzitter dat elke ambtenaar netjes in het gareel loopt van de vakbond. Het bewijs voor rancune tegen wie niet in het gareel loopt van de CLO, de Moederbond en de PWO is onlangs bewezen met de zware en laffe aanval op de vakbondsvoorzitter van C’47, de heer Beerenstein omdat die de geniepige actie van Armand Zunder om Govenor van de Centrale bank van Suriname te worden niet heeft ondersteund.

Alle vier vakbondsleiders, hoe kan het ook anders, zijn creools. Het zijn ook de creolen die het  grootste vertegenwoordigd zijn in de dienstensector. Met allerlei drogredenen wordt de aandacht afgeleid als zou door 1 man, de heer Armand Zunder deze voor hem zo mooie kans zijn misgelopen. Maar het gaat veel dieper dan om persoonlijke belangen van Zunder. Een ieder die het systeem van de meester bedreigt wordt gekortwiekt, onthoofd, gelasterd en vals beschuldigd. Deze tactiek van verdeeldheid zaaien wordt door de meester Desi Bouterse himself toegepast binnen zijn eigen gelederen, Rachid Doekhi versus Ramon Abrahams vete in Nickerie, maar ook binnen het Binnenlandse traditioneel gezag van Inheemsen en Marrons, bij de studenten en overige georganiseerde units. De voorzitter van de VIDS de heer theo Jubithana beschreef deze tactiek als volgt: “
 
Als volgt enkele tactieken van de overheid:
– Vaker worden dorpen betreden zonder zich te melden bij het dorpshoofd
– Toegang tot dorpelingen verschaffen om die tegen het dorpshoofd aan te zetten
– Dorpsbesturen vervangen buiten de traditionele opvolgingsprocedure,
– Uitgeven van concessies zonder afstemming van het traditioneel gezag
 
Dorpelingen worden aangezet voor het omverwerpen van het bestaand dorpsbestuur. Het bestuur wordt buiten de traditionele procedure vervangen. Het nieuwe bestuur danst naar de pijpen van de overheid. Vervolgens wordt zo inheems grond afgepakt.”, aldus Theo Jupitana (Bron: Starnieuws 09-03-2020)
 
Deze tactiek gaat dwars door etniciteit, het is een model, een instrument om de Surinamers tegn elkaar op te zetten binnen hun organisaties. Ook de onderwijs vakbondsvoorzitter van de BVL en ALS Mangre heeft het moeten ontgelden nog in dezelfde week dat zij bekend maakte binnen de politieke partij de VHP haar krachten te geven en eind van het jaar afstand te zullen doen van haar vakbondstaken. Met veel ijver werd er direct met vuil gesmeten naar haar persoon als zou zij gelden hebben verduisterd. ” Mangre verwerpt beschuldiging over verduistering vakbondsgeld” (Bron: de ware tijd 09-03-2020 http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/03/09/mangre-verwerpt-beschuldiging-over-verduistering-vakbondsgeld/
De laffe aanval op de vakbonsleider van C’47 Robby Beerenstein, komy op een moment dat de slavenmeester van de CLO, PWO en de MOEDERBOND wordt aangevallen en er gedreigd wordt met vakbondsacties met het stellen van een ultimatum aan de minister van financien van het kabinet Bouterse-Adhin. https://www.srherald.com/suriname/2020/03/05/ravaksur-en-bonden-dreigen-met-actie/

 

 

Vakcentrale C-47 stapt niet uit Ravaksur

De vakcentrale C-47 stapt niet uit Ravaksur. Deze mededeling deed de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, gisteren op een persconferentie. Foto: Suriname Herald

De vakcentrale C-47 gaat niet uit de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravakasur) stappen. Dit werd gisteren duidelijk gemaakt tijdens een persconferentie van C-47. Robby Berenstein, C-47-voorzitter, gaf te kennen dat de vakcentrale de vergadering van Ravaksur niet erkent waar er bepaalde beslissingen over hem zijn genomen door de voorzitters van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (Osav), de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) en de Moederbond.

Ravaksur bestaat uit zes vakcentrales namelijk de Moederbond, C-47, PWO, FAL, CLO en Osav. Tijdens een persconferentie deelden de voorzitters van de Moederbond, CLO, Osav en PWO mee dat besloten is dat Berenstein vanaf 4 maart ontheven is als woordvoerder van Ravaksur. Het besluit is eveneens genomen dat het secretariaat van Ravaksur zal worden ondergebracht in het CLO-gebouw.

Berenstein maakte duidelijk dat C-47 niet op het woordvoerderschap zit te wachten. Integendeel is zij juist bereid in dialoog te treden met de overige vakcentrales. Ook Robby Naarendorp maakte duidelijk dat de vakcentrale niet in polemiek gaat treden, want er is veel werk te doen voor de wrokoman. C-47 snapt de heisa niet die gemaakt wordt door de voorzitters van de eerdergenoemde vakcentrales, omdat Berenstein de voordracht van Zunder als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet heeft ondersteund.

Berenstein benadrukte dat de kandidatuur van Zunder niet door de bonden werd gedragen. Daarnaast was het een strategie van de regering om een breuk te brengen binnen de vakbeweging. “Dat is hen aardig gelukt gezien de houding die Zunder, samen met de overige voorzitters van Ravaksur, heeft aangenomen”, zei Berenstein.

Verder benadrukte hij dat het nooit de bedoeling was dat Zunder de CBvS-governor zou worden. Hij is van oordeel dat deze kwestie een gepasseerd station is en dat de focus nu gericht is op belangrijke issues zoals de precaire situatie en het ultimatum dat aan de regering is gesteld met betrekking tot belastingverlichtende maatregelen.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/13/vakcentrale-c-47-stapt-niet-uit-ravaksur/

Berenstein: “Beschuldigingen Zunder onterecht en benedenmaats”

 
Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47. Foto: Suriname Herald

C-47-voorzitter Robby Berenstein vindt de beschuldigingen van collega-vakbondsleider Armand Zunder aan zijn adres onterecht en benedenmaats. Eerder sprak Zunder tegenover Suriname Herald zijn afkeuring uit aan het adres van Berenstein toen hij hem benaderde voor ondersteuning voor de functie van governor bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), nadat hij door president Desi Bouterse was benaderd voor deze functie. Hij vindt het laf dat Berenstein eerst zijn ondersteuning had toegezegd en gelijk daarna weer van mening was veranderd.

Berenstein geeft toe dat hij in eerste instantie als persoon onder enkele voorwaarden positief had gereageerd op een eventuele ondersteuning van zijn makker. Kort daarna zijn enkele zaken van Zunder boven water gekomen, die niet bekend waren. Tijdens een gesprek waarbij Jan Haakmat en Roy Haverkamp erbij waren, is Zunder met deze zaken geconfronteerd. Op basis hiervan is duidelijk aan hem gezegd, dat wij hem hierin niet kunnen ondersteunen.

Armand Zunder

Hij is toen geadviseerd om af te zien van de functie, legt Berenstein uit wat hij ook had beloofd. De C-47-voorzitter stelt dat hij en Zunder, na het goede gesprek als vrienden uit elkaar zijn gegaan. Het verbaasde hem toen hij hoorde dat hij de mensen van de CBvS tegen Zunder had aangezet, laf is en geen ballen heeft. De vakbondsman zegt dat hij Zunder juist wilde behoeden voor een eventuele neergang, omdat hij het op dit moment niet verstandig vindt om iemand uit de vakbeweging in zo’n positie te plaatsen.

De positie van de bank is nu niet gunstig vanwege de politieke beïnvloeding door de minister van Financiën. De totale vakbeweging zou het moeilijk krijgen, omdat de maatregelen die genomen zullen worden om de bank weer gezond te maken niet mals zullen zijn. Hij stelt dat er op basis van deze beweringen besloten is om Zunder af te raden voor de functie. Berenstein is van mening dat deze zaken tijdens het gesprek met Zunder duidelijk naar voren waren gekomen. Hij ging toen akkoord hiermee.

Naast het personeel bij de moederbank dat hem niet lust, had hij ook geen draagvlak van het bedrijfsleven en de financiële sector. Diverse bonden van andere vakcentrales hadden ook geadviseerd om de voordracht niet te ondersteunen vanwege zaken die in het verleden waren gebeurd. Berenstein stelt dat Zunder een gewetensvraagstuk heeft en dat hij nu een zondebok probeert te zoeken. “Hij wilde voor dat geld gaan en omdat het niet is gelukt probeert hij de vinger te wijzen”, meent de C-47 voorman.

Berenstein vindt het erg, dat Zunder op een hele opportunistische manier de vakbeweging heeft verlaten. Over de actie van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Progressieve Werknemersorganisatie (PWO) en Moederbond die hem als woordvoerder hebben afgezet als trekker van Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), wil Berenstein op dit moment geen uitspraken doen. Hij verwijst naar een persconferentie die hij donderdag zal beleggen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/11/berenstein-beschuldigingen-zunder-onterecht-en-benedenmaats/

Ravaksur-voorzitters blijven Berenstein verwijten

10 Mar, 2020, 04:28

foto

 De voorzitters van CLO, Ronald Hooghart, Errol Snijders (de Moederbond) en Armand Zunder (PWO). Zij hebben maandag een persconferentie belegd. (Foto: René Gompers) 

Het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) blijft erbij dat door handelingen van C-47 voorzitter Robby Berenstein, Armand Zunder geen governor van de Centrale Bank van Suriname is geworden. Zunder deelt mee dat het antecedentenonderzoek naar hem positief is geweest. President Desi Bouterse heeft uiteindelijk gekozen voor Maurice Roemer, die door de financiële sector is voorgedragen.

 
Op een persconferentie bij de Moederbond is door de voorzitters Zunder (PWO), Errol Snijders (de Moederbond) en Ronald Hooghart (CLO), uitgebreid uitgelegd wat Berenstein fout heeft gedaan. De C-47 voorzitter heeft eerst de voordracht ondersteund en zich daarna plotseling teruggetrokken. Hij heeft formeel niet meegedeeld waarom en “dat is laf” stelt Zunder. Berenstein zou ook medewerkers van de Centrale Bank hebben aangezet tot verzet. Ook zou hij Zunder zwart hebben gemaakt over een kwestie bij Self-Reliance van ruim 20 jaar geleden, ondanks hij over een verklaring beschikt die Zunder van schuld vrijwaart, deelt de PWO-voorzitter mee. Hij toont een verklaring uit 2000 van hoofddirecteur Maurice Roemer en president commissaris P.J. Faverey waarin staat dat de vennootschap “geen enkele vordering heeft op drs. A.J. Zunder uit hoofde van zijn toenmalige functie als hoofddirecteur van de vennootschap”. 
 
Op een gegeven moment kregen journalisten en de vakbondsleiders het verbaal aan de stok. De persmensen achtten het niet mogelijk dat door een enkele persoon de benoeming van Zunder niet is doorgegaan. Zij wilden onder andere ook weten hoe vrij en onafhankelijk Zunder zou zijn gelet op het feit dat sinds 2010 er al drie governors zijn verwisseld, en of er andere motieven zijn achter de maatregelen van het presidium om Berenstein te ontheffen als woordvoerder en coördinator van Ravaksur. De drie vakbondsleiders hebben aan hun verhaal vastgehouden. Zij benadrukken ook dat de vakbeweging een kans heeft gemist om in een positie te komen om meer te betekenen voor de ‘wrokoman.’  Het herzien van het belastingsysteem is een van de grootste zorgpunten van de vakbeweging. 
 
“We zijn niet boos,” benadrukt Snijders. “Wij zijn het niet eens dat wanneer je in een samenzijn bent, mensen ongeverifieerd worden beschuldigd van diefstal.” Hooghart stelt dat Berenstein alleen voor de ‘eliten’ opkomt en niet voor de kleine man. Snijders benadrukt dat Berenstein niet uit Ravaksur is gezet, hij is nog steeds voorzitter van C-47.  Zunder deelt mee dat de ontheffing van Berensein 4 maart is ingegaan. De lokale, regionale en internationale organisaties worden op de hoogte gesteld van de maatregelen tegen Berenstein. 
 
Zunder deelt mee dat het secretariaat van Ravaksur vanaf 4 maart wordt ondergebracht in het centrum van de CLO. “C-47 is nooit coördinator geweest van Ravaksur,” zegt Hooghart. “Nooit niet. Geen coördinator en ook geen aanspreekpunt. Alles wat C-47 ooit heeft gezegd in dit kader is op eigen risico en eigen benadering. Ravaksur heeft geen coördinator. Ze heeft voorzitters. Wat we wel verkeerd hebben gedaan is C-47 de macht laten uitoefenen over de arbeidersbeweging. Jammer genoeg is het allemaal verkeerd gegaan.
 
René Gompers

Ravaksur en bonden dreigen met actie

De brief is ondertekend door 21 bonden.

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) met haar lidbonden en andere vakorganisaties hebben minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, een ultimatum gesteld met betrekking tot de implementatie van belastingverlichtende maatregelen. Het ultimatum houdt in dat als uiterlijk 25 maart niet is overgegaan tot de uitvoering van het toegezonden voorstel van Ravaksur, zij samen met de andere bonden onherroepelijk in actie zullen gaan.

In een brief heeft Ravaksur de minister geïnformeerd over het ultimatum dat zij heeft gesteld. De vakcentrale stelt dat zij geruime tijd bezig is met het doen van voorstellen om te komen tot de implementatie van belastingverlichtende maatregelen. Hierover zijn er verschillende brieven naar de minister van Financiën gestuurd. De laatste twee zijn op 5 december 2019 en 20 januari 2020 verzonden.

De vakcentrale is van oordeel dat de minister op de noodkreten van Ravaksur, ondanks de lopende afspraken die er zijn op dit stuk, nimmer de moeite heeft genomen om zelfs maar een ontvangstbevestiging terug te sturen. Er is ook geen antwoord gegeven dat duidt op een oplossing van het in de brieven aangekaarte vraagstuk. Zelfs op een Whatsapp-bericht van de coördinator van Ravaksur, Robby Berenstein, over deze kwestie is niet gereageerd, ondanks Hoefdraad het bericht wel gelezen heeft.

Vanuit de zijde van Ravaksur wordt dit ervaren als een grove vorm van desavouering van een grote groep loontrekkers, die gebukt gaat onder een onevenwichtige belastingdruk. Het bovengenoemde heeft gemaakt dat een aantal vakorganisaties binnen Ravaksur, zowel vakcentrales als individuele vakbonden, bijeen zijn gekomen om de ontstane situatie te bespreken. Op basis van de stand van de besprekingen tussen Ravaksur en het ministerie is gemeend om deze langlopende issue af te ronden door een finaal voorstel te sturen naar de minister en een ultimatum voor uitvoering aan te verbinden.

De brief is ondertekend door de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47), de Fernandes Bottling Werknemers Organisatie (FBWO), Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO), De Surinaamse Bank Werknemers Organisatie (DSBWO), Centrale Bank van Suriname Werknemers Organisatie (CBWO), Surinaamse Volkskredietbank Werknemers Organisatie (SVWO/LBWO), Nationale Ontwikkelingsbank Werknemers Organisatie (NOBWO), Algemene Bond voor Banken in Suriname (ABBS), Self Reliance Werknemers Organisatie (SRWO), Organisatie voor Werknemers bij Assuria (ORWASS), Parsasco Werknemers Organisatie (ParWO), Ogane Werknemers Organisatie Suriname (OWOS), Bond Personeel Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (BPSBB), Bond Personeel NV Luchthaven Beheer (BPLB), Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS), Bond van Haven en Loodswezen (BHL), Bond van Leraren (BvL), Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Bond Personeel Algemeen Bureau Statistiek (BPABS), Surinaamse Waterleiding Werknemers Organisatie (SWWO) en de Federatie van Agrariërs en Landbouwers (FAL).

Vishmohanie Thomas

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *