ANARCHIE EN DE DE STASI-PRAKTIJKEN VAN DE DESI BOUTERSE CLAN

Auteur: Angela Fernald

Mijn stelling: 

  1. de 40 jaar durende strijd tegen het tijdperk Bouterse vertoont haar climax met een totaal verdeelde organisatie waarvan de instituten en organen van de staat voorop gaan in de strijd. De oppositionele  politiek laat het doodleuk afweten en komt niet verder dan afzonderlijke verklaringen.
  2. Alleen de ABOP heeft geen verklaring afgegeven inzake de case Rodney Cairo en is speelbal in de “fake nieuws”, een instrument om ons volk nog meer te verwarren en nog meer wantrouwen te brengen. 

Enkele stasi-praktijken waren woningen volstoppen met afluisterapparatuur, mensen chanteren zodat ze wel moesten spioneren, hen dag en nacht volgen, filmen, willekeurig oppakken en vastzetten, stof waar ze op gezeten hadden bewaren als ‘geurproef’ – door de Stasi GK genoemd

INTELLIGENCE OF  CIVD

De Centrale Inlichtingen en veiligheidsdienst(CIVD) heeft onder zich geheime werkarmen, waarvan nu de met buitenlanders bemande cel op heterdaad betrapt is bij de poging tot ontvoering van Rodney Cairo. Deze geheime cel kan dus over leven en dood beschikken. Was de politie er niet op tijd bijgehaald, dan had het anders kunnen aflopen met Cairo, zoals dat veelvuldig is voorgekomen in Suriname onder het regeim Bouterse dat zovele Surinamers spoorloos zijn verdwenen of geluiquideerd en dood in hun auto’s of langs de straat zijn gevonden. Deze gevaarlijke operaties van geheime cellen vallende onder de inlichtingendiensten hebben onbeperkte macht met vaak dodelijke afloop voor de slachtoffers die geen enkel kans krijgen op verweer, maar waarmee direct afgerekend wordt. Mensen worden letterlijk onder het mom van inlichtingen vermoord zonder dat het DNV daar op de hoogte van is. En indien het DNV deze activiteiten van deze intelligence groep sanctioneert, dan is dit een zeer zorgelijke situatie. DNV geeft dan opdracht tot moord, verdwijning, ontvoering en liquidatie. Dat is nimmer een bevoegdheid van een DNV maar de verdachten dienen met geldend recht van de staat verder voor het gerecht te verschijnen en niet te verdwijnen. Rodney Cairo is aan deze stasi praktijken ontsnapt maar heeft de dood in de ogen kunnen zien.

De toegepaste stasi werkwijze van de DNV-intelligence heeft veel weg van een MOORDBRIGADE DIE NOTABENE MET BUITENLANDERS SCHIJNT TE WERKEN. Een moordbrigade die in landen als Venezuela veelvuldig wordt toegepast

Objectief bekeken zijn er altijd twee kanten van een medaille. Stasi praktijken van Bouterse en clan vinden niet zomaar plaats. Er is aan de andere kant een ZENUWCENTRUM dat de acties tegen Bouterse coordineert, organiseert en financieert. Wij mogen niet naief zijn om te denken dat er achter de schermen niet twee grote belangen zijn die de strijd om de macht in Suriname uitvechten. Oppositie zowel coalitie zijn achter de schermen bezig. Coalitie en Bouterse clan gesteund door China, Rusland en Venezuela en de oppositie door de VS, EU en de CIA. Een zakelijke analyse van wat er gaande is in Suriname heeft te maken met de grondstoffen: olie en diamant die upcoming zijn. De Bouterse kliek laat zich door buitenlanders ondersteunen en de oppositie evenzo. Wat is dan het verschil? Het verschil zit in de aspiraties van ons volk en met name de middenklasse die niets moet weten van de China en Rusland lijn die de Bouterse kliek al jaren door de strot van de Surinamer probeert door te drukken. De tegenbeweging geleid door de middenklasse is niet meer te stoppen terwijl de lagere volksklasse niet eens begrijpt wat er gebeurd op internationaal politiek vlak en regionaal. De lagere volksklasse geeft al lang geen politieke ondersteuning meer aan de NDP kliek en distancieert zich steeds openlijker van Bouterse. Met voedselpakketten tracht de kliek haar achterban bijeen te houden. Maar de kwaliteit zit bij de middenklasse, die zijn de hogergeschoolden en de ondernemers die voor inport en export zorgen. De lagere volksklasse consumeert en is niet in staat een land te ontwikkelen, simpel omdat de wetenschappelijke kwaliteit die daarvoor nodig is geheel ontbreekt. Dit feit is wat de Bouterse clan heeft opgebroken. Nu de middenklasse openlijk de strijd tegen het regiem heeft aangebonden, is de geest uit de fles en niet meer te beteugelen zonder dat de internationale gemeenschap zich daarover uitspreekt. De meerderheid van de Surinamers moeten de China lijn niet. Het is daarom een mooi symbolisch en historisch feit dat de kentering die is ingezet in de strijd tegen Bouterse op het zeer goed getimede moment van 29 november 2019 is ingezet, toen de Krijgsraad met haar wereldkundig vonnis kwam op het moment dat Bouterse te gast was bij de Chinese President. 

Andere cruciale kenteringen  tegen de NDP en Bouterse vonden plaats toen de economische klap werd toegediend door de grote HINDOESTAANSE GROOTKAPITALISTEN in met name de rijstsector. Binnen deze kapitaalkrachtige groep die voor een groot deel uit de VHP waren gestapt en naar de NDP waren overgestapt, ontstond er ook bonje. Bouterse verloor deze groep voor een groot deel omdat zij hun belangen niet beschermd zagen door de NDP top, maar veeleer werden beroofd door inside jobs en hun geinvesteerde gelden verdampten binnen de NDP. En 17 februari 2020 was ook een belangrijke kentering toen de acties van Stefano Biervliet alias “Pakitow” de massale ondersteuning kreeg van middenklasse. Met de stasi praktijken wordt het Nationaal Leger in absolute verlegenheid gebracht en nog wel door een Luitenant-Kolonel van dit zelfde leger, mevrouw Daniella Veira. Een luitenant-Kolonel die in opspraak is geraakt door een ex-commando lid Rodney Cairo die door de instantie DVD die deze kolonel leid  wordt ontvoerd door zwaarbewapende mannen terwijl de top van het leger zwijgt, daar klopt iets niet. 

DE PROCUREUR GENERAAL BIJ HET O.M DE KORPSCHEF VAN POLITIE EN DE BEVELHEBBER VAN HET NATIONAAL LEGER

Hoe kunnen deze instanties toekijken en niets doen? De PG heeft wel diepgaand onderzoek gelast, de Korpschef gaf aan de politie de opdracht te hebben gegeven zich terug te trekken toen bekend werd dat het om een actie van de Nationale Veiligheidsdienst ging. De opperbevelhebber is niet eens bekend bij het volk, die hoor je en zie je niet, terwijl DNV het wil doen voorkomen dat er sprake is van insubordinatie. En ook al was hier sprake van dan is de aanpak compleet verkeerd geweest. Juist omdat Cairo geen actief dienend militair is, is men zo tewerk gegaan. Bewust is de Militaire Politie er dus niet bij betrokken. Door deze verkeerde aanpak is er sprake van ernstige schending van mensenrechten. Cairo oppakken en beschuldigen van staatsgevaarlijke praktijken was blijkbaar ook niet aantoonbaar, hem gewoon doodschieten zoals dat in 1982 gebeurd is kon ook niet, de stasi methoden van geheimzinnige verdwijningen en moorden is een toegepaste methode van Bouterse in de jaren 1980 en daarna, en deze methode is toegepast. Maar helaas voor hen, mislukt. Deze methode van Bouterse had moeten leiden tot de kern van waar hij het gevaar vermoedde. Met de verdwijning van Cairo kon Bouterse de bewegingen die zouden volgen gade slaan en door track & trace toe te passen te weten komen waar het brein, het zenuwcentrum van het complot zou zijn. Bouterse is duidelijk bang, hij weet dat de CIA diep is doorgedrongen binnen zijn eigen gelederen. Ma Dinie van de VHP heeft dat in een video wereldkundig gemaakt. Bouterse weet alleen niet hoe te regisseren daar zijn inlichtingendienst blijk heeft gegeven van criminele oplossingsmodellen in plaats van het verstand het werk te laten doen. En ze zijn letterlijk door dit crimineel handelen ontmaskerd want de buurman dacht dat het rovers waren die een inbraak pleegden in het huis van Rodney Cairo en toen de politie belde. 

DNV IS EEN SOORT CTU: de luitenant-kolonel Danielle Veira blij gemaakt met een dode mus.

Zonder dat Daniella Veira, die nicht is van Ma Dini Blokland, het in de gaten heeft leidt zij een criminele organisatie die onder de paraplu van DNV opereert. De luitenant Kolonel die eerder al werd overgeslagen bij de benoeming tot bevelhebber van het Nationaal Leger, wordt wederon door Bouterse en Melvin Linscheer finaal voor de gek gehouden. De luitenant kolonel moet nu als dircteur van De Nationale Veiligheidsdienst tekst en uitleg komen geven aan de samenleving over een actie waar zij blijkbaar niet eeens vooraf van op de hoogte was gesteld. Nu de moordpoging op Rodney Cairo volledig is mislukt, wordt de actie naar de directeur van de Nationale veiligheidienst geschoven. Geen wonder dat Melvin Linscheer directeur af is van de Nationale Veiligheidsdienst, omdat de “onzichtbare hand” dan vrijelijk zijn gang kon gaan, compleet met buitenlanders, en de Luitenant kolonel het grijze onderwereld circuit van de criminele actie tegen Rodney Cairo, wit moet maken.  Ze hebben Daniella Veira erin geluisd, nu blijkt dat de Nationale Veiligheidsdienst geen wettelijke basis heeft, nergens in de grondwet wordt genoemd maar gewoon een nietszeggende instantie is op het kabinet van de President. Dat deze gecreerde dienst geen onderdeel uitmaakt van in de grondwet genoemde VEILIGHEIDSRAAD. Met de Govenors van de Centrale Bank Gersie en van Trikt is een soortgelijke criminele denkwijze toegepast, evenals met Adeline Wijnerman, de ex-minister van Handel en Industrie en huidige directeur bureau voor de staatsschuld. Onder hun gezag werden miljoenen aan euro’s en dollars witgewassen is de verdenking van het Nederlandse Openbaar Ministerie inzake de 19,5 miljoen. 

De Nationale Veiligheid valt niet onder DNV maar onder de Veiligheidsraad.

Het is nu gebleken dat onder de paraplu van het DNV zwaargewapende mannen huizen binnen kunnen vallen en mensen gijzelen, hun bezittingen afpakken en zelfs kunnen vermoorden of van de aardbodem doen verdwijnen. Nu DNV geen deel uitmaakt van de Veiligheidsraad, kan gesteld worden dat het regiem Bouterse gebruik maakt van illegale Stasi praktijken. De CTU- achtige zwaar gewapende eenheid compleet met buitenlanders, stoelt op geen enkele wet. Het nationaal Leger is gewoon buiten spel gezet door een illegale cel vallende onder DNV, hetgeen betekent dat criminelen de Korpschef van politie hebben overruled. Dat de politie eieren voor haar geld koos is begrijpelijk, maar achteraf zou de hoogste leiding van de politie haar stem moeten laten horen. Ook de vakbond bij de politie die in alle talen zwijgt is een teken aan de wand.  De politievakbond waarvan enkele leden zich openlijk verzet hebben tegen de Procureur Generaal en wetten naast zich hebben neergelegd. Onlangs nog met het bezoek van ene Gentle aan twee opgesloten politieagenten verdacht van cocaine smokkel. Er vindt een grootscheepse vertrapping van mensenrechten plaats waaraan de politie leiding en de vakbond bij de politie gewoon aan meewerken. En als wij kijken wie de leiding hebben bij deze gewapende machten en de vakbond dan komen wij tot de conclusie dat ook etniciteit en rascisme hierin een grote rol spelen. “Koeli tegen blaka man” is de onderliggende strijd die de NDP voert tegen met name de grootste oppositie partij. 

ZAAK RODNEY CAIRO NIET IN DOOFPOT BELAND

De zaak van de politicus tevens ex-militair Rodney Cairo, waarbij leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), een inval pleegden in de woning van eerdergenoemde aan de Zirkoonstraat, is nog niet in de doofpot beland. Cairo verklaarde tegenover de media, dat de zaak nog in behandeling is bij de rechter.

De naam van DNV-directeur Danielle Veira, is genoemd in deze zaak.

Volgens Cairo is het Veira geweest die de mogelijke opdracht zou hebben gegeven om te hem ontvoeren. “Jouw beurt komt eraan, dat jij net als Kenneth Slooten voor de rechter moet verschijnen. Ik heb geen genade met Veira, want ook zij had geen genade met mij, toen ze de opdracht gaf”, zegt Cairo. Indien de zaak toch in de doofpot belandt, zegt Cairo naar internationale organisaties te stappen. “Men moet weten wat deze mensen van plan waren. Het is een hele criminele operatie die opgeruimd moet worden”, aldus Cairo.

https://dagbladdewest.com/2020/09/24/zaak-rodney-cairo-niet-in-doofpot-beland/

Man mishandeld en ontvoerd na NDP roadshow Commewijne

22 mei 2020

politie-eenheden-op-plaats-delict-suriname
 

Een man is woensdagavond rond 22.00u bij het oud veerplein te Meerzorg ernstig mishandeld en ontvoerd. Het slachtoffer is mogelijk ook beschoten. Het ongeval gebeurde kort na een roadshow van de NDP in de omgeving. Volgens de politie kreeg bureau Meerzorg rond 22.00u een melding binnen dat er schoten zijn gelost bij het oud veerplein. De sterke arm ging ter plaatse voor onderzoek.

 

Uit verklaringen van omstanders blijkt dat er een groep mensen op de locatie waren. Op een bepaald moment hoorde zij iets als een schot afgaan en zagen een man met een wapen in zijn hand. Niet ver van de wapendrager zagen de omstanders een man op de grond die flink geslagen en getrapt werd. Kort na de mishandeling gooiden de verdachten de gewonde man in een pick-up bak en reden weg.

De politie trof bloedsporen aan op de plaats delict. Manschappen van de Forensische Opsporing in Suriname (FO) kwamen ter plaatse om monsters van het bloed te nemen voor onderzoek. Uit onderzoek van de FO is gebleken dat het daadwerkelijk om bloed van een mens gaat.

Het is nog onduidelijk als het slachtoffer beschoten is. Tot vanmiddag laat had niemand zich bij de Surinaamse Spoedeisende Hulp of andere medische post aangemeld met een schotverwonding. De politie is bezig het slachtoffer en de daders in beeld te brengen.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/05/22/man-mishandeld-en-ontvoerd-na-ndp-roadshow-commewijne/

Cubanen met kap- en steekverwondingen in AZP

21/05/2020 21:21 – Van onze redactie

Cubanen met kap- en steekverwondingen in AZP

 

PARAMARIBO – Twee Cubanen zijn op afzonderlijke momenten naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht met kap- en snijverwondingen. Het Korps Politie Suriname denkt niet dat de gevallen los van elkaar staan en onderzoekt of er een link is.

De ene Cubaan werd zondagavond door agenten van de Algemene Surveillancedienst (ASD) met kapverwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man was in een voertuig aan de Tourtonnelaan aangetroffen met kapwonden aan zijn hoofd en handpalm.

Minuten daarna rende een andere Cubaan de post van de Maritieme politie aan de Wilhelminastraat binnen voor hulp. Hij had een steekverwonding in zijn linkerborst. Een ambulance en agenten van bureau Geyersvlijt werden ingeschakeld. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd en ligt op de intensive care unit. Hij is niet aanspreekbaar.

De andere man wenste geen verklaringen af te leggen, maar de politie vermoedt dat beide gevallen verband met elkaar hebben. De zaak is overgedragen aan de recherche van Paramaribo voor nader onderzoek.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/21/cubanen-met-kap-en-steekverwondingen-in-azp/

 

Slooten verliest lasterzaak tegen Cairo

18/05/2020 15:11 – Ivan Cairo

Slooten verliest lasterzaak tegen Cairo

 

PARAMARIBO – Kenneth Slooten, directeur van het Bureau Volkscontacten op het kabinet van de president en politiek analist in het radioprogramma Bakana Tori, is door de kantonrechter veroordeeld publiekelijk verontschuldigingen aan te bieden aan DNA-kandidaat Rodney Cairo vanwege grievende en beledigende uitspraken die hij over de kandidaat heeft gedaan in dit radioprogramma. Het vonnis werd maandag (vandaag) geveld en is intussen op de website van het Hof van Justitie gepubliceerd.

Slooten heeft tijdens twee interviews gesteld dat er een onderzoek tegen Cairo loopt, omdat hij bezig is met staatsgevaarlijke en criminele activiteiten. Directe aanleiding voor de uitlatingen was een inval enkele dagen daarvoor door gemaskerde en gewapende mannen in de woning van eiser. Naderhand is gebleken dat het om een inval ging die in opdracht van de leiding van Directoraat Nationale Veiligheid was gepleegd. Cairo werd tijdens de inval hardhandig aangepakt en enkele goederen waaronder mobiele telefoons werden door de indringers meegenomen. Het slachtoffer deed daarna aangifte bij de politie.

Slooten heeft ook beweerd dat de kandidaat enige tijd geleden met enkele collega’s voornemens was een militaire coup te plegen en zou hij in verband zijn gebracht met illegale wapenhandel. Cairo, ex-militair, heeft daarop een kort geding tegen Slooten aangespannen waarin hij aanvoerde dat diens beweringen niet op waarheid berusten en zijn goede naam en eer aantasten, vooral omdat hij nu een politieke carriere ambieert. Cairo eiste een schadevergoeding van in totaal 20.000 euro. Het verweer van Slooten kwam er grotendeels op neer dat de uitspraken die hij heeft gedaan reeds op sociale media circuleerden en dus als bekend beschouwd dienden te worden en derhalve niet als laster kunnen worden aangemerkt.

Kortgedingrechter Alida Johanns stelde Cairo in het gelijk en veroordeelde Slooten de gewraakte uitspraken binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis terug te nemen en in de krant, op radio en tv verontschuldigingen aan te bieden. De kantonrechter heeft overwogen dat onder de door haar getoetste omstandigheden aannemelijk wordt dat het belang dat eiser heeft bij bescherming van zijn eer, zijn goede naam en zijn maatschappelijke reputatie zwaarder moet wegen dan het belang dat Slooten had bij het doen van de uitlatingen tijdens de interviews.

Gedaagde had slechts als doel “om aan de orde te stellen dat er geen sprake is geweest van een bedreiging of intimidatiepoging vanwege politieke redenen doch dat er sprake was van een onderzoek door het DNV, dat niets te maken had met de politieke aspiraties van eiser; het is geoorloofd om dat te doen doch daarbij was het niet noodzakelijk dat gedaagde uitlatingen deed over betrokkenheid van eiser bij criminele organisaties of staatsgevaarlijke activiteiten, terwijl dat niet voldoende werd ondersteund door de door gedaagde aangevoerde feiten”.

Van de rechter kreeg Slooten de volgende tekst: “Ik, Kenneth Slooten, verklaar hierbij dat de door mij op 21 en 24 april 2020 gedane uitspraken waarbij door mij, onder meer, gesteld is dat Rodney Cairo: als gevaarlijke speler moet worden gezien waarbij ik heb gesuggereerd dat hij banden heeft met criminele organisaties; dat de inval bij Rodney Cairo opgezet is door zijn criminele organisatie; dat hij een gevaar voor de nationale veiligheid vormt; niet op waarheid berusten en een ernstige inbreuk vormen op zijn eer, goede naam en maatschappelijke reputatie en persoonlijke integriteit en derhalve onrechtmatig zijn. Ik neem mijn woorden terug. De uitlatingen doen leed aan. Ik bied de heer Rodney Cairo mijn oprechte welgemeende verontschuldigingen aan.”

Blijft Slooten in gebreke dit te doen, geldt een dwangsom van SRD 1000 per dag tot een maximum van SRD 300.000. Ook is de politiek analyst veroordeeld in het betalen van de advocaatkosten van de eiser: SRD 8000. De excuses moeten gepubliceerd worden in de Ware TijdTimes of Suriname en op de website van Starnieuws. Voorts moet Slooten ervoor zorgen dat de verontschuldigingen worden voorgelezen via Radio Apintie, Radio ABC, Bakana Tori TV met Limbo en RBN Televisie.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/18/slooten-verliest-lasterzaak-tegen-cairo/
VHP: “Geen betrokkenheid VHP’ers bij schietincident Commewijne”

Een Cubaanse man is zondag in Meerzorg tijdens road-show van de VHP. Foto: VHP

De VHP heeft met zorg kennisgenomen van een schietincident in Meerzorg, Commewijne tussen twee Cubanen, waarvan één, een T-shirt van de VHP aanhad. De VHP betreurt het dat individuen valse informatie via sociale media verspreiden over wat zich heeft afgespeeld en de betrokkenheid van VHP’ers hierin. Deze berichten zijn onjuist en hebben een opruiend karakter, schrijft de VHP in een persbericht.

Politieke opponenten zijn zonder het onderzoek af te wachten, onschuldige burgers aan het criminaliseren en bezig valse informatie over VHP te verspreiden. “Dit betreuren wij ten zeerste”.

Het conflict, blijkt nu, betreft een persoonlijke vete tussen de twee Cubanen, die geëscaleerd is in een beschieting. “Wij betreuren dit incident en het tragische verlies van een menselijk leven. We condoleren de nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe”.

De VHP heeft zondag een succesvolle road show gehouden in Commewijne in het kader van de aanstaande verkiezingen. Na afloop heeft op een bepaalde locatie het incident plaatsgevonden. Tijdens het optreden van de politie is een onschuldige persoon, Eric Baldew, in het been geschoten.

Eerder heeft de VHP haar bezorgdheid uitgesproken over het immigratiebeleid van de regering en het feit dat betrokkenen vrijelijk vuurwapens tot hun beschikking hebben. Mede door de toename van vuistvuurwapens is de onveiligheid in het land toegenomen.

De VHP wacht het politioneel onderzoek af en doet een beroep op eenieder om met respect en op een verantwoordelijke manier met deze situatie om te gaan. “De details van het onderzoek zijn ons niet bekend en we geven de politie alle ruimte om de zaak te onderzoeken en de daders te achterhalen.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/18/vhp-geen-betrokkenheid-vhpers-bij-schietincident-commewijne/

Twee lijken met schotwonden aangetroffen te Republiek

05/05/2020 22:59 – Van onze redactie

Twee lijken met schotwonden aangetroffen te Republiek

Politieagenten bij de kreek waar de twee ontzielde lichamen werden aangetroffen. Foto: Anthony Janki  

PARA – Buurtbewoners zijn dinsdag aan de Willy Cairoweg te Republiek, Para gestuit op de levensloze lichamen van de veertigjarige Jurgen Derby en Isaak Bruinhart (53). Beide mannen hadden een schotwond in het hoofd. Dichtbij de lichamen, die al in staat van ontbinding waren, werden twee jachtgeweren aangetroffen.

De mannen, die zouden gaan jagen, werden sinds zondag vermist. De pick-up van één van de slachtoffers stond geparkeerd in de Willy Cairoweg. Net voordat enkele buurtbewoners en familie dinsdag met een zoekactie zouden beginnen, werden de stoffelijke overschotten langs de kreek achter een woning aangetroffen.

De politie tast in het duister over wat zich kan hebben afgespeeld. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. De twee lijken zijn voor obductie in beslag genomen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/05/twee-lijken-met-schotwonden-aangetroffen-te-republiek/
De buren hebben Cairo gered

Er is in de media een uiteenzetting gegeven wat er zich zou hebben afgespeeld op de avond van de inval bij een voormalige militair door personen handelende in opdracht of toestemming van het Directoraat Nationale Veiligheid. De media is over het algemeen terughoudend en coulant geweest naar de directeur van DNV en dat komt door haar inzet in het Covid-managementteam. Daarin opereert ze consistent en met uithoudingsvermogen en geduld. En we zijn er nog lang niet. Maar wat er zich die avond bij Rodney Cairo is gebeurd, moet toch wel de aandacht krijgen. Het moet niet kunnen in Suriname dat nadat men ‘intel’ krijgt, er invallen plaatsvinden in huizen van mensen, zonder dat de pg en de politie erbij komt kijken. DNV en haar ambtenaren hebben geen opsporingsbevoegdheid en mogen geen invallen plegen bij burgers. Dit is niet de jaren ’80 waar men naar believen invallen pleegde men mensen thuis werden opgehaald. De illegale inval bij Cairo is bekend geweest bij en is misschien ook nog opgezet door mensen op het kabinet van de president. Men heeft op de radio aangegeven dat de handelingen correct waren en dat het te maken heeft met ‘intel’. Met intel bedoelt men dat het ging om informatie die verkregen is uit spionage (volgen van de gangen van Cairo, zijn mails, apps en telefooncalls) of andere informatie die men via geheime inlichtingen heeft verkregen. Er vinden in de wereld door geheime diensten in de wereld, zeker de grote, illegale liquidaties plaats. Ze zijn ook betrokken in het op gang brengen van politieke onrust en oproer, zodat bepaalde politieke leiders kunnen worden afgezet. Politieke liquidaties worden uitgevoerd tot in andere landen. Een laatste voorbeeld, op basis van ‘intel’, is dat van de journalist Adnan Kashogi (Arabier uit Saudi Arabie). Ook de poging tot liquidatie van Sergei Skripal en zijn dochter Yulia heeft te maken met werk van de geheime diensten. Het is opvallend dat de geheime dienste niet meer direct worden genoemd als er liquidaties plaatsvinden of wanneer er politieke onrust in een land plaatsvindt. De geheime diensten worden genoemd wanneer documentaires worden gemaakt enkele jaren of decennia nadat liquidaties of het in ongenade geraken van politieke leiders en staatshoofden wordt belicht. Liquidaties worden heel subtiel uitgevoerd door de grote geheime diensten en er is internationaal geen politieke beweging om deze handelingen van de geheime diensten aan banden te leggen. Zo wordt er ook op grote schaal gespioneerd, zelfs staatshoofden van grote landen zijn daar slachtoffer van. De geheime diensten van de kleinere landen willen ook met de mode meedoen. Ze richten dan ordinaire bloedbaden aan. Dat is onder andere te zien in Azie en Midden-Amerika. 

In het geval van Cairo is de zaak nu in behandeling bij Kapitale Delicten. Die heeft intussen twee verdachten gearresteerd. Opvallend is dat het niet gaat om militairen die door de politie zijn ingesloten. In de krant wordt gemeld dat 5 zwaar gewapende personen in opdracht van het Directoraat Nationale Veiligheid een inval hebben gepleegd in de woning van Cairo. De politie zou de ambtenaren van DNV die betrokken zijn in deze illegale inval ook moeten opsporen en ze moeten vervolgd worden. De vraag rijst wie deze 5 personen zijn. Het blijkt dat het (ook) gaat om mensen die uit het buitenland komen, een verdachte zou een Nederlandse paspoort bij zich hebben. Vanwaar komen deze mensen vandaan? Wie heeft ze naar Suriname gehaald? Zijn ze nog in Suriname of zijn ze al naar de buurlanden gevlucht?  

De politie zou het strafdossier naar het parket hebben opgestuurd. De pg zou hebben verklaar dat de inval illegaal is geweest. 

Wat hebben de zwaar gewapende mannen in de woning van Cairo hebben trachten te doen? De mannen hebben onder bedreiging en mishandeling getracht Cairo te ontvoeren. Wat zouden ze met Cairo doen? In deze hebben de alerte buren roet in het eten gegooid van DNV. Zij schakelden de politie in die op tijd ter plaatse arriveerde. Ter plekke gaf een man op het erf van Cairo aan de politie te kennen dat hij in opdracht van de directeur van DNV, Daniella Veira, met een operatie bezig was. Deze man verwees de politie om verder contact op te nemen met de directeur van DNV. De directeur van de DNV is dus betrokken bij deze illegale handeling. Op deze man heeft de politie handschoenen en een Nederlands paspoort aangetroffen. Uit een buurtonderzoek blijkt dat in deze zaak 3 buitenlandse vrouwen ook zijn betrokken. In de krant staat dat de agenten, terwijl ze die avond ter plekke waren om de zaak te onderzoeken, een telefoontje hebben gehad van het hoofd van het Arrestatieteam dat zij zich terug moeten trekken. De buitenlander op het erf die al was gearresteerd, moest worden vrijgelaten. Zowel Danielle Veira, directeur van DNV, als korpschef Roberto Prade hebben beloofd dat ze met een verklaring zouden uitkomen, maar dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. 

Belangrijk is dat de procureur-generaal uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de korpschef fout heeft gehandeld door de manschappen terug te fluiten en niet op te treden tegen de mensen die voor of namens DNV optraden. De pg gaat er terecht van uit dat het de korpschef bekend moet zijn geweest dat DNV geen opsporingsbevoegdheid heeft en geen dwangmiddelen als huiszoekingen en aanhoudingen mag plegen. Het is belangrijk om op deze zaak te zitten zodat het duidelijk wordt wat er precies gaande was, wie erbij betrokken was en vooral waarom en wat er met de schuldigen in deze is gebeurd. 

https://www.dbsuriname.com/2020/04/29/de-buren-hebben-cairo-gered/?fbclid=IwAR04Ey1AcrwRjwVoPA4QTutzHoo36t6rUpCjMGDmws79LlvDpirTmYMy8L4

Cairo sleept Sloote voor het gerecht

  • Gepubliceerd op: 28-04-2020 – 20:42
  •  
  • Bron: ABC
Cairo sleept Sloote voor het gerecht

Rodney Cairo DNA kandidaat van de politieke partij Strei die vorige week in zijn huis overvallen werd door zwaargewapende en gemaskerde mannen sleept Kenneth Slooten voor het gerecht.Slooten zou na het voorval gezegd hebben dat Cairo banden heeft met criminelen en dat hij bezig was een crimineel netwerk op te zetten. Ook zou Cairo naar Nederland gereisd zijn om in dit verband zaken te doen en fungeert zijn woning aan de Zirkoon straat als Safe House voor een criminele organisatie. Al de uitspraken van Slooten zijn bezijden de waarheid hij heeft de bewijzen hiertoe niet, zegt Cairo.{mp3}cairo_2 …

https://www.srnieuws.com/suriname/288000/cairo-sleept-sloote-voor-het-gerecht/?fbclid=IwAR3HwbNRqsy80i3AKynoB_pyD4l5lTwgkJC032r6PWqteFt4mHea_5TbUkk

Twee aanhoudingen in onderzoek naar inval DNV

27/04/2020 13:06 – Van onze redactie

Twee aanhoudingen in onderzoek naar inval DNVPARAMARIBO – In het onderzoek naar de inval in een woning aan de Zirkoonstraat enkele dagen geleden heeft de politie enkele verdachten in beeld gebracht. Intussen zijn twee van deze verdachten aangehouden en op last van het Openbaar Ministerie (OM) in verzekering gesteld. Iets meer dan een week geleden vielen zwaar bewapende en gemaskerde mannen de woning van ex-militair Rodney Cairo binnen en beroofden hem enige tijd van zijn vrijheid.

Naderhand bleek dat het om een operatie van leden van het Directoraat Nationale Veiligheid ging. Toen politieagenten ter plekke verschenen werd de operatie afgebroken door de indringers die op het punt stonden het slachtoffer af te voeren in een bestelbus. Op basis van een aangifte die Cairo heeft gedan bij de politie en een brief van zijn advocaat aan het Openbaar Ministerie heeft procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday de afdeling Kapitale Delicten van de politie gevraagd een justitieel onderzoek te doen.

In de media heeft de pg verklaard dat op grond van de informatie die hij tot dan had DNV buiten haar bevoegdheden was getreden, omdat dit directoraat geen opsporingsbevoegdheid heeft en derhalve geen opsporingshandelingen of -acties mag verrichten. DNV is, aldus Baidjnath-Panday, slechts bevoegd om in het kader van nationale veiligheid inlichtingen en informatie naar vermoedelijke strafbare feite te verzamelen en te analyseren.

Indien daartoe aanleiding bestaat dient aan de met opsporing belaste diensten te worden gerapporteerd, zodat deze kunnen optreden tegen vermoedelijke verdachten. De inval aan de Zirkoonstraat heeft voor enige beroering in de samenleving gezorgd. Verschillende groeperingen waaronder politieke partijen en mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen tot het instellen van een diepgaand onderzoek.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/27/twee-aanhoudingen-in-onderzoek-naar-inval-dnv/Militair schiet zichzelf met jachtgeweer dood in Suriname

27 april 2020

Opnieuw gewelddadige overval op goudveld in Suriname
 

De 42-jarige Surinaamse militair T.K. heeft zichzelf zondagochtend rond 11.00u doodgeschoten, op het achterterrein van zijn woning aan de Verlengde Frederikshoopweg in het district Wanica. Hij deed dat met zijn jachtgeweer.

 

Waterkant verneemt dat de militair rond 10.30u naar het achterterrein ging met zijn jachtgeweer. Hij hield zijn huisgenoten voor dat hij op een kaaiman zou gaan schieten.

Toen de huisgenoten merkten dat de man te lang wegbleef, gingen zij op onderzoek uit. In een hoek van het terrein troffen zij hem toen dood aan, met het jachtgeweer tussen zijn benen.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het motief achter deze zelfdoding is vooralsnog onbekend.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/27/militair-schiet-zichzelf-met-jachtgeweer-dood-in-suriname/

Op straat gedumpte taxichauffeur slachtoffer van roofmoord door klant

27 april 2020

Lichaam op wegdek is van Jeetindra Sohan (48), 21-jarige verdachte aangehouden
 

Er wordt steeds meer duidelijk in de zaak waarbij een taxichauffeur afgelopen zaterdag vermoord is en zijn ontzielde uit een auto gedumpt werd aan de Magnesiumstraat in Suriname. Het slachtoffer, de 48-jarige Jeetindra Albert Sohan, zou door een klant zijn beroofd en doodgestoken.

 

De 21-jarige aangehouden verdachte Franky J. heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft beroofd en dodelijke messteken heeft toegebracht, verneemt de redactie van Waterkant.Net van bronnen rondom het onderzoek. Naar zeggen van de verdachte pleegde hij de daad toen hij samen met een andere man het slachtoffer vroeg om een rit te rijden.

Volgens de verdachte viel hij tijdens de rit de chauffeur aan waarbij er een worsteling ontstond. Daarbij bracht hij Sohan meer dan 10 messteken toe en dumpte hem daarna uit het voertuig nabij de woning van DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Na de daad reed Franky samen met zijn kompaan weg.

Het ontzielde lichaam van Sohan is voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/27/op-straat-gedumpte-taxichauffeur-slachtoffer-van-roofmoord-door-klant/

Slooten: “Cairo was in 2016 verdachte wapenhandel”

24-04-2020

“Rodney Cairo, DNA-kandidaat-nummer 2 van de politieke partij STREI! in Paramaribo, is in 2016 aangehouden door de militaire-politie als verdachte van wapenhandel. Hij is echter in vrijheid gesteld door het parket.” Dit vertelde commentator Kenneth Slooten tijdens het programma Bakana Tori vandaag op Radio SRS. Volgens Slooten werd op Facebook wapens te koop aangeboden. “Iemand is ingegaan op de info en heeft Cairo ontmoet. De eerste ontmoeting vond plaats bij Choice Wilhelminastraat. Ook de tweede ontmoeting vond bij Choice plaats, waarna ze gereden zijn naar Flora bij de rotonde waar het servicestation is. Daar hebben ze iemand anders ontmoet. De koper had een bedrag betaald in US-dollars voor het wapen, maar dat werd niet geleverd. Op een gegeven moment is er aangifte gedaan tegen Cairo bij de militaire politie”, gaf Slooten de situatie aan. “De informatie is hard. Alle info was hard dat Cairo criminele handelingen heeft gepleegd. Echter, is hij door het parket toch heengezonden.”

Pg bezig met politiek

Volgens Slooten had Cairo nooit vrijgelaten moeten worden. “Maar ik zeg wederom dat de procureur generaal Roy Badjnath Panday een politieke agenda uitvoert. Eerder had ik ook al gezegd dat de pg een ‘oranje onderbroek’ aan heeft. Hij kiest inspecteurs voor onderzoeksteams die afkomstig zijn van de VHP. Ik weet waarover ik praat”, zei Slooten. “Waarom roept het Hof van Justitie de pg niet tot de orde.”  

Pg praat voor zijn beurt

Rodney Cairo is onlangs in de vroege ochtend door leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in zijn woning aan de Zirkoonstraat overrompeld. Cairo werd tijdens deze inval hardhandig aangepakt. Hij werd een aantal uren gegijzeld en vertoonde daarna enkele schrammen, de rechterzijde van zijn gezicht was opgezwollen en hij vertoonde blauwe plekken. Cairo had rode striemen aan beide handen ter hoogte van de polsen. Bij deze inval hebben de invallers zijn mobiele telefoons waar bewijsmateriaal tegen enkele personen op was en wat legitimatiedocumenten, in beslag genomen, zonder zijn toestemming. Een buurman schakelde de politie in. Toen de politie zag dat het om leden van het DNV ging, heeft ze zich teruggetrokken in opdracht van de KPS-leiding. Hierna vertrok ook de DNV-delegatie. Cairo heeft aangifte gedaan op het bureau Uitvlugt. Korpschef Roberto Prade heeft bevestigd dat het om leden van het DNV ging. Pg Badjnath Panday heeft in een radio-intervieuw aangegeven dat het DNV geen opsporings- en vervolgingsbevoegdheid heeft. Ze zijn alleen een inlichtendienst. Slooten vindt dat de pg in deze zaak voor zijn beurt heeft gesproken. “Hoe kan je andere diensten van de staat als je tegenstander zien. De inlichtingendienst kan niet je tegenstander zijn. Wat als je na rapportage van het DNV straks moet optreden in een zaak. Hoe ga je om met de situatie dan”, maakte Slooten de pg duidelijk. Slooten ergerde zich ook aan het feit dat de pg op ABC Radio de zaak in deze fase al heeft besproken en heeft aangegeven dat het onderzoek overgedragen is aan de afdeling Kapitale Delicten van het KPS. “Dat siert een pg niet. Hij heeft het gezag van de koprschef gedesavoueerd. Er is toch een korpschef die leiding geeft aan het KPS.”

https://sun.sr

ONGEHOORZAME MILITAIREN WORDEN GESTRAFT

April 25, 2020

Niet vaak hoor je dat militairen naar de pers stappen en hun beklag doen over tal van ontberingen die zij moeten doorstaan. Anderen komen op voor hun wapenbroeders die zich onderdrukt en misbruikt gevoelen.  Om maar een voorbeeld aan te halen en wel betrekking hebben op de vrije geneeskundige behandeling, waarop zij aanspraak maken en over het algemeen gedekt zou moeten worden door de staat. Hier is vaker het een en ander over naar buiten gekomen en waarbij militairen de vele medische kosten zelf moeten betalen. Het duurt vaak maanden, alvorens zij hun zelf bekostigde behandelingen en medicamenten terugbetaald krijgen. Het is daarom een zeer kwalijke zaak, dat een kritische ex-militair, zijn stem niet mag laten horen in Suriname. Dit komt omdat de militaire wetgeving zwaar en extreem is en dat heeft zijn redenen. Maar laten we ons wel even realiseren dat er in de jaren 80 een militaire coup is gepleegd, met als hoofddoel, het behartigen van de belangen van de leden van het militaire apparaat en het opzetten van een vakbond. Deze felbegeerde vakbond, is tot op heden niet gerealiseerd en zijn de militairen meer dan ooit tevoren pionnen van vieze spelletjes voor privébelangen en rancune die intimidatie rechtvaardigen en de systematische onderdrukking van onze jongens als goedkope arbeidskrachten faciliteren. In 2018 schreef de politieke partij STREI! op haar facebook het verhaal van  Korporaal Rodney Cairo van het Nationaal Leger, die zich had aangemeld bij het Hoofd G1 (Afdeling Personeelszaken) om  het werk te hervatten, nadat hij voor een periode van 6 maanden thuis was geplaatst, zonder behoud van salaris. “Cairo kreeg toen medegedeeld dat hij zich bij zijn oude afdeling van de Commando-troepen mocht aanmelden. Als we de woorden van STREI! leden Rodney Cairo en Jermain Day mogen geloven, handelt minister Benschop naar eigen inzichten om zo een huurleger in stand te houden en laat hij zich leiden door persoonlijk gewin. Nevenfuncties zouden voor alle militairen verboden moeten zijn. Want was dat het geval, dan had Kolonel Valk niet exact hetzelfde kunnen doen met de militairen van het leger in de jaren 80. Cairo had in 2018 gesolliciteerd naar een openstaande vacature die ter beschikking kwam via minister Hoefdraad, die op zoek was naar 60 specialisten uit de gewapende machten om het ministerie van Financiën, te beveiligen. De Commando is vervolgens officieel schriftelijk overgeplaatst naar het ministerie van Financiën door minister Benschop voor de desbetreffende functie. “Naar het schijnt had minister Benschop een ‘fout’ gemaakt door Cairo over te plaatsen en dus moest hij terstond terug naar de Commando-eenheid. Cairo weigerde dat, omdat hij niet onder de zittende kapitein Jahpsie (inmiddels Majoor) wilde werken, vanwege de corruptieve handelingen die daar plaatsvonden en omdat hij in zijn recht stond en zijn overplaatsing officieel was goedgekeurd”, aldus STREI!. Ook haalde STREI! een voorbeeld aan van een corruptieve handeling, betreft de vraag van Kapitein Jahspie om 100 USD te ontvangen per militair, die een verzoek indient tot het opnemen van verlofdagen om beveiligingswerk in de binnenlanden te gaan doen, omdat de militairen binnen het leger niet voldoende verdienen. Cairo stelde dat Jahspie hem voorhield, dat het bedrag gelijkelijk tussen hem en minister Benschop wordt verdeeld. Aan dit beleid waren alle militairen onderworpen die onder het commando van Kapitein Jahspie vielen. Naast Jahpsie maakte ook SCM Becker, luitenant Dalger en Korporaal 1 Saidam zich hieraan schuldig en spanden zij samen om militairen te detacheren als bewakers op de goudvelden, aldus Cairo. Feitelijk zien wij dus hier het beeld opdoemen dat officieren in het Nationaal Leger een uitzendbureau runnen. Vervolgens zijn er toen 5 Commando’s op bevel van Kapitein Jahspie naar minister Benschop doorverwezen voor een gesprek over de situatie, maar Cairo was op dat moment 5 dagen met verlof met als reden studie voor het afleggen van een examen. Sindsdien werd zijn salaris door de minister bevroren. Bij terugkeer moest hij zich aanmelden bij majoor Kassels om het aanhouden van zijn loon te bespreken en heeft Cairo aangegeven dat zijn advocaat contact met Majoor Kassels zou opnemen, omdat het niet rechtmatig is om gedurende een officieel goedgekeurde verlofperiode de uitbetaling van het reguliere loon te stoppen.  Sergeant-Majoor Mahangoe, vergezeld van een collega, is Cairo op gaan halen met een legerbus, met de mededeling dat hij naar de kazerne getransporteerd zou worden. Cairo had een redelijk vermoeden dat deze heren een alternatieve agenda hadden omdat ze bewust voor een afwijkende route naar de kazerne kozen. Cairo die op de achterbank zat heeft direct contact gemaakt met DNA-voorzitter Jenny Simons om haar in te lichten hieromtrent, omdat hij zich niet veilig voelde. De DNA-voorzitter heeft toen waarschijnlijk met het Kabinet van de President contact gemaakt om hen in te lichten dat Cairo was opgepakt. Vervolgens heeft iemand (vermoedelijk Dhr. Kenneth Slooten) majoor Kassels gebeld met de mededeling dat als Cairo niet om half 2 bij de president op het kabinet aanwezig zou zijn, ze een groot probleem hadden. Terstond wijzigden de sergeant-majoors hun koers richting de kazerne. Cairo: ‘Bij aankomst in de kazerne was majoor Kassels al ter plaatste en heeft toen aan mij aangegeven dat ik zijn naam niet moest noemen bij de president, omdat hij in opdracht van minister Benschop heeft gehandeld. Vervolgens ben ik getransporteerd naar het Kabinet van de President waar ik mijn verhaal heb gedaan. Het schijnt vaker voor te komen dat minister Benschop buiten de president om handelt en dit vermoedelijk veelal corruptief en onrechtmatig’, aldus Cairo. De Legercommando heeft dit geval persoonlijk voorgelegd aan DNA-voorzitter mevrouw Simons, die hem heeft doorverwezen naar Melvin Linscheer, die op zijn beurt hem weer heeft doorgestuurd naar mevrouw Veira, hoofd van de Veiligheidsdienst. Uiteindelijk zijn de 5 Commando’s bij de president beland. ‘De President heeft tijdens het gesprek met de heer Benschop gebeld om aan te geven, dat deze corruptieve handelingen en rancune per direct moest stoppen, maar helaas nam de rancune en intimidatie alleen maar toe.’ Minister Benschop heeft als tegenargument aangeven dat de Commando’s een coup wilden plegen en dat Cairo de leider was van de 5 Commando’s. De militairen werden 30 dagen thuis gezet om de situatie te kalmeren en het stof te doen neerdwarrelen, met behoud van salaris en de belofte dat alles opgelost zou worden. ‘Nadien werden wij constant van het kastje naar de muur gestuurd en konden maar niet terug aan het werk’ aldus Cairo. Na veel rancune en intimidatiepogingen is er abrupt ontslag aangezegd aan de 5 door minister Benschop. Deze heeft de uitspraak in bijzijn van deze 5 Commando’s gedaan dat hij persoonlijk heeft geïnvesteerd in het leger en dus de besluiten van de president naast zich neerlegt. Daarbij gooide hij demonstratief enkele dossier in de prullenmand. Deze man leeft dus duidelijk in de waan dat het een privéleger van hem betreft dat hij kan manipuleren en verhuren zoals hij dat wenselijk acht. De jongens worden ingezet als lijfwachten -dus als goedkope arbeidskrachten- voor ministeries en in het binnenland om de goudvelden van diverse concessiehouders te beveiligen.’ De heer Kenneth Slooten heeft als adviseur van de president de Commando’s geadviseerd om wegens hun onrechtmatige ontslag een rechtszaak aan te spannen tegen minister Benschop. En deze rechtszaak loopt tot op heden.

Veira komt nog niet met verklaring; geeft OM de ruimte

24 Apr, 2020, 00:01

foto

 Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid 

 

Met de klacht ingediend bij de politie, wacht de directeur Nationale Veiligheid, Danielle Veira, het resultaat van het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) af. Het recht moet zijn beloop hebben. Het OM heeft de volledige ruimte om te komen tot waarheidsvinding, laat Veira via het Nationaal Informatie Instituut optekenen. Rodney Cairo heeft een klacht ingediend tegen Veira. Het Openbaar Ministerie heeft de afdeling Kapitale Delicten van de politie belast met het onderzoek over het optreden tegen Cairo. 
 
“Ik had beloofd te komen met een statement inzake een kwestie waarbij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) genoemd en besproken wordt. Begrijpelijk dat een reactie wordt verwacht, zeker door de wijze van berichtgeving welke een aantasting is van de integriteit van DNV, de leiding en haar medewerkers. Echter, informatie, dan wel een gedetailleerd statement van deze zijde kan het onderzoek van de politie wellicht beïnvloeden en dat mag geenszins het geval zijn,” stelt Veira. 
 
Wat wel verteld kan worden is het volgende: “Het Directoraat Nationale Veiligheid is een samenvloeiing van de Centrale Inlichtingen en Veiligheid Dienst en het Bureau Nationale Veiligheid. Beide organisaties hebben vele inlichtingen operaties gedraaid en met succes, mede vanwege de goede relatie met de politie en het Openbaar Ministerie. Het directoraat is voortgegaan met deze taken en doet onder meer aan informatie-inwinning over o.a. witwaspraktijken, illegale drugscriminaliteit, illegale wapenhandel, mensenhandel, cyber security, en terrorisme.
 
De directeur DNV is een ambtenaar die de opgedragen taken nauwgezet uitvoert met de haar toebedeelde middelen. Van de Luitenant-kolonel is bekend dat zij door de jaren heen zich altijd heeft laten leiden door haar nationalistisch gevoel, en zich altijd heeft ingezet zonder aanziens des persoons, dwars door alle politieke constellaties heen, voor land en volk. Dit karakter is gebracht naar DNV, waar ook de taken zoals eerder aangegeven zodanig worden uitgevoerd dat de successen bekend zijn op bestemder plekke.
 
Op u wordt een beroep gedaan de bevoegde instanties de ruimte te geven hun werk naar behoren te doen. De gemeenschap mag blijven rekenen op het Directoraat Nationale Veiligheid dat zij zonder aanziens des persoons, professioneel, met het Surinaamse belang voor ogen doorgaat, met de waarborging van de nationale veiligheid in de ruimste zin des woords,” laat Veira optekenen. 

COMMENTAAR: Drogreden Covid-19-team

23/04/2020 12:00

COMMENTAAR: Drogreden Covid-19-team

DE REGULIERE PERSCONFERENTIE van het Nationaal Covid-19-managementteam werd gisteren afgeblazen, enkele uren voordat ze plaats moest vinden. In een verklaring gaf het NII als reden: “Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de meest dringende follow-up maatregelen die moeten worden getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de financieel-economische gevolgen op te vangen. De autoriteiten zijn dag en nacht bezig na te gaan hoe Suriname het beste kan inspelen op deze onverwachte crisis.”

Het lijkt een drogreden. Het heeft er eerder weg van dat het team geen zin had in lastige vragen nu luitenant-kolonel Daniëlle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en tevens hét gezicht tijdens de hele coronacrisis, onder vuur ligt. Er is bij de procureur-generaal een klacht tegen haar (en minister van Defensie Ronni Benschop) ingediend nadat het DNV ogenschijnlijk illegaal een inval heeft gepleegd in de woning van Rodney Cairo, kandidaat van Strei! bij de komende verkiezingen.

Volgens procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday was de inval onrechtmatig omdat het DNV geen opsporingsbevoegdheid heeft. Hij wil de onderste steen boven krijgen en heeft een onderzoek gelast. Als de organisatie inderdaad over de schreef is gegaan, dan wordt de positie van Veira en Benschop in feite onhoudbaar en zullen ze moeten opstappen. Want wat de aanleiding ook geweest mag zijn, we leven niet in een politiestaat waarbij ‘privélegertjes’ maar kunnen doen wat ze willen. Het vermoeden bestaat dat Veira en Benschop op de hoogte waren van de actie, maar ook al is dat niet zo, dan zijn zij eindverantwoordelijk. En dus blijft er maar één voor de hand liggende vervolgstap over.

Echter, om de persconferentie van gisteren niet te laten doorgaan om vragen daarover te vermijden, ligt niet voor de hand. Immers, die gaat over heel iets anders, dat bovendien de samenleving iedere dag bezig houdt. We kunnen niet hard maken dat de kwestie-Veira de reden is en dat zal ook nooit door het NII worden bevestigd, maar het heeft er alle schijn van. Al eerder is een persconferentie afgeblazen omdat men in een lastig parket was gebracht: op Tweede Paasdag toen een filmpje via Facebook naar buiten was gekomen waarop president Bouterse op Flora drinkend en rokend alle coronamaatregelen aan zijn laars lapte. Terwijl hij op diezelfde dag dringend via de televisie had opgeroepen de regels op te volgen.

De pijnlijke presidentiële flater was reden om de persconferentie van Tweede Paasdag af te zeggen en in plaats daarvan het staatshoofd een ‘slap’ excuus te laten uitspreken op televisie. De reden die voor het niet-doorgaan van de persconferentie (‘dat de regering dag en nacht bezig is hoe het beste kan worden ingespeeld op de ‘onverwachte’ crisis’) slaat nergens op. Daar zijn ze al weken mee bezig, dus het moet nu wel zo langzamerhand duidelijk zijn hoe ze de financieel-economische gevolgen gaan opvangen en de hardst getroffen groepen in de samenleving gaan helpen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/23/commentaar-drogreden-covid-19-team/

OM ontvangt geen reactie justitieminister in Cairo-Case

23 Apr, 2020, 00:00

foto
 Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. 

Het Openbaar Minister (OM) heeft geen reactie ontvangen van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie over maatregelen ter bescherming van Rodney Cairo, zegt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday aan Starnieuws. 
 
De pg schreef de minister dinsdag een brief met het verzoek om medewerking te verlenen voor de bescherming. Dit, op basis van de ernst van de gepleegde handelingen. Het OM is zelf niet bevoegd om persoonlijke beschermende maatregelen te treffen, legt de pg uit. Hij had gehoopt dat gelet op de ernst van de zaak de minister gelijk zou reageren. 
 
De vervolgingsbaas herhaalt dat het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) uitsluitend belast is met de nationale veiligheid, verzamelen en analyseren van informatie en eventuele bevindingen over mogelijk gepleegde strafbare feiten doorstuurt naar de politie voor nader onderzoek. “Het Korps Politie Suriname is de enige instantie in Suriname die algemene opsporingsbevoegdheid heeft.” 
 
De pg benadrukt dat DNV geen enkele wettelijke basis heeft om iemands woning binnen te vallen, doorzoekingen te doen en/of personen aan te houden. “Deze bevoegdheid komt alleen de politie toe.” Het strafrechtelijk onderzoek door de afdeling Kapitale Delicten is nog gaande, zegt Baidjnath Panday.

Essed: “President en Veira moeten uitleg geven over wat fout is gegaan”

Hugo Essed. Foto: Suriname Herald

President Desi Bouterse en de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Daniëlle Veira, moeten ons komen uitleggen wat fout is gegaan bij de inval door het DNV in de woning van Rodney Cairo, zegt advocaat Hugo Essed aan Suriname Herald. “Het is duidelijk dat veel fout is gegaan en ze moeten het erkennen”, zegt hij.

De president gaat de nodige uitleg en de garantiestelling moeten geven dat dit zich niet meer zal voordoen, omdat deze Veiligheidsdienst rechtstreeks onder hem valt. Volgens Essed moeten de president en Veira de nodige uitleg geven over hoe een inval met poging tot ontvoering bij een burger op zo’n manier kon gebeuren. Ze moeten eveneens aangeven hoe dit in de toekomst zal worden voorkomen.

Het feit dat de DNV-directeur aangeeft op een later tijdstip te zullen uitkomen met een verklaring, roept meer vragen op. Veira gaf tijdens de maandag gehouden persconferentie aan, dat het DNV breedvoerig besproken is geworden. Het is een instituut dat zorgdraagt voor de waarborging van de veiligheid voor het gehele land, dus staatsveiligheid. Volgens haar wordt er niet daarover gesproken, omdat het staatsgeheimen zijn.

Gezien er zoveel belangstelling voor deze case is, zal de media binnenkort over de zaak geïnformeerd worden. Veira gaf aan dat het geen zaak was die zo besproken wordt en merkte meteen op dat er een bepaalde beweging waar te nemen is waarbij bijna iets wordt gecreëerd.

Dat het DNV tijd nodig heeft om uit te komen met een verklaring, is volgens Essed een indicatie dat men waarschijnlijk een verhaal in elkaar gaat zetten dat mogelijk helemaal niet waar is. Essed geeft aan dat het ook mogelijk is dat Veira zelf verrast is met de actie. “Ik weet het niet”, zegt Essed. Hij voegt er meteen aan toe, dat het DNV en de president met die informatie moeten komen.

Verstandig besluit
Dat de politie zich bij de inval heeft teruggetrokken vindt Essed een verstandig besluit, omdat er mogelijk slachtoffers zouden vallen. “Ik zeg niet dat het zo hoort. DNV had zich eigenlijk moeten terugtrekken”, zegt hij. Dat de korpschef Roberto Prade de politie heeft gevraagd om zich terug te trekken, vindt Essed een wijs besluit. Hij zegt dat dit het bewijs is dat Suriname nog steeds te maken heeft met een machtsvraagstuk.

De procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft de opdracht gegeven aan de afdeling Kapitale Delicten van de politie, om een onderzoek te doen naar deze zaak. Dit deed hij nadat hij te horen kreeg wat zich had voorgedaan, namelijk dat er een poging is gedaan om Cairo te ontvoeren nadat hij gedrogeerd is geworden door Venezolaanse vrouwen.

De korpschef heeft de politie, die ter plekke arriveerde, de opdracht gegeven om zich terug te trekken omdat het DNV belast was met die operatie. In deze zaak heeft de advocaat van Cairo een klacht ingediend bij de pg tegen Veira en de minister van Defensie, Ronni Benschop.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/23/essed-president-en-veira-moeten-uitleg-geven-over-wat-fout-is-gegaan/

FACISTISCHE TERREUR

April 22, 2020

Gaan we terug, of zijn we reeds beland op het punt waarbij bepaalde lieden bereid zijn of denken methoden te mogen toepassen, die absoluut niet in een democratische rechtsstaat horen, maar wel degelijk innig verbonden zijn aan een totalitaire staat, waarbij de mensenrechten geen stuiver meer waard zijn en voortdurend worden geschonden? Deze vraag kan nu zeker wederom gesteld worden, na hetgeen zich heeft voltrokken afgelopen donderdagnacht na het ingaan van de avondklok, in de woning van de militair Rodney Cairo aan de Zirkoonstraat. In die nacht drongen gewapende mannen de woning van Cairo binnen in opdracht van de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Tijdens deze onrechtmatige daad, die vanwege de hoogste leiding van DNV werd geïnitieerd, werd gepoogd Cairo van zijn vrijheid te beroven. Gedurende deze totaal onrechtmatige c.q. onbevoegde actie, die door interventie van buren en de gealarmeerde politie werd verhinderd, liep het slachtoffer lichamelijk letsel op en werden persoonlijke spullen gestolen. Verbijstering alom, nadat publiekelijk bekend werd, wat zich had afgespeeld aan de Zirkoonstraat en in het bijzonder, wie deze onrechtmatige aanval op Cairo had geïnitieerd en laten uitvoeren. Deze zaak is van zo ernstige aard, omdat het Directoraat Nationale Veiligheid elke opsporingsbevoegdheid ontbeert en dus nimmer het bevel had kunnen uitvaardigen tot binnendringen van de woning van Cairo en hem te ontvoeren. De procureur-generaal bij het Hof van Justitie heeft inmiddels verklaard, dat DNV totaal onbevoegd is om de inval bij Cairo te plegen, omdat het directoraat geen opsporingsbevoegdheid heeft. De zaak is volgens de procureur-generaal van zo ernstige aard dat hij opdracht heeft gegeven aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname, het onderzoek in deze kwestie over te nemen van de politie Geyersvlijt. De procureur-generaal mr. Baidjnath Panday heeft inmiddels ook tegen een lokaal medium verduidelijkt, dat het Directoraat Nationale Veiligheid in het kader van de nationale veiligheid, slechts tot taak heeft het verzamelen en analyseren van informatie en deze aan de politie door te spelen, indien het directoraat geconcludeerd heeft dat er sprake is van een gepleegd strafbaar feit of dat het nog gepleegd kan of zal worden. Een andere instantie is volgens de procureur generaal niet uitgerust met de bevoegdheid zoals neergelegd in het wetboek van strafvordering om in algemene zin opsporingsverrichtingen, tot stand te brengen. De PG wenste ook te benadrukken, dat het DNV geen enkele bevoegdheid had de woning van Cairo in kwestie binnen te dringen, doorzoekingen te doen of personen aan te houden. Ofschoon de wettelijke procedures vervat in het wetboek van strafvordering en aangehaald door de PG, de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid als juriste bekend dienen te zijn, heeft ze toch de opdracht buiten haar bevoegdheden om, aan een stel zwaar bewapende figuren, waaronder een met de Nederlandse nationaliteit gegeven, Cairo zijn woning binnen te gaan met de bedoeling hem mee te voeren. Met deze actie zijn wij momenteel allemaal met de neus op de feiten gedrukt en moeten we ons wederom heel goed realiseren, dat er nog steeds lieden in dit land zijn, die bereid zijn opnieuw de mensenrechten op gruwelijke wijze te schenden en door handelingen te plegen, die niets van doen hebben met de democratische rechtsstaat en thuis horen in een machtsstaat, zoals we die zeer nadrukkelijk hebben gekend vanaf februari `1980 tot aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Op geen enkele wijze mogen we toestaan, dat de democratische rechtsstaat om zeep wordt geholpen door mensen die de facistische terreur huldigen, met het doel, hun machtpositie te kunnen consolideren.

Betrokkenheid buitenlanders in kwestie DNV roept vraagtekens op

April 22, 2020

Volgens de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, is er geen enkel in Suriname vigerende wet opgenomen die buitenlanders het recht geeft, een regel te exerceren op het gebied van de nationale veiligheid of staatsveiligheid. De regering of de desbetreffende instantie zou op grond hiervan, de betrokkenheid van buitenlanders tijdens een onbevoegd optreden van de Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), tegen een lid van de politieke partij Strei!, moeten verklaren.  Afgelopen week lag het DNV onder het vuur, omdat enkele leden in opdracht van de directeur Daniella Veira, getracht zouden hebben een lid van de politieke partij Strei! de militair, Rodney Cairo, te ontvoeren. Tijdens deze actie zouden ze zelfs gebruik hebben gemaakt van buitenlandse vrouwen om Cairo te drogeren.
 
Verdwenen kluis
 
Geruchten gaan dat tijdens een kortsluiting in een safe-house, waar Cairo dienst deed, een kluis zou zijn verdwenen. Eenheden van het DNV kwamen op dat moment opdagen, waarna Cairo volgens hen, gebruik zou hebben gemaakt van zijn telefoonlampje om in het donker zijn weg te vinden. Het vermoeden bestaat bij DNV dat hij zijn daad op camerabeelden moest hebben vastgelegd.
 
Is er sprake van Staats- of nationale veiligheid?
 
Volgens Santokhi is het in deze niet duidelijk of er sprake is van staats-of nationale veiligheid. Volgens hem heeft niemand tot nu toe kunnen aangeven, wat voor gevaar Cairo vormde en wat de grondslag van het optreden is geweest. “Ik maak me ook zorgen om het feit, dat het hier gaat om een DNA kandidaat, waarbij er allerlei zaken aangehaald worden om hard op te treden. Dit heeft tot gevolg, dat er niet alleen angst ontstaat bij de overige partijleden, maar ook voor de rest van de samenleving”, aldus Santokhi. Volgens hem is Cairo in dezen ook burger en kan het nimmer zo zijn dat er op deze manier opgetreden wordt. “Je kunt niet optreden, zonder dat het is gebaseerd op wet en recht. Er ontstaat bij de samenleving een gevoel, dat de regering macht kan exerceren, zonder dat er enige bescherming is”, aldus Santokhi. Hij zegt verder, dat er spoedig informatie moet worden verschaft over de mensen die daar opgetreden hebben en wat hun verbintenis is naar DNV. “We hebben al eerder onze bezorgdheid uitgesproken met be-trekking tot de aanwezigheid van bepaalde buitenlanders in ons land. We weten bijvoorbeeld nog niet, wat onze relatie precies met de Russen is. ”, geeft Santokhi aan.  Santokhi is ook niet te spreken over het feit dat de korpschef de politie de opdracht zou hebben gegeven, zich terug te trekken. “De politie heeft tot taak de samenleving te beschermen en op dat moment hadden ze beschermend moeten optreden. Bovendien algehele opsporingsbevoegdheid, dan kan het niet zo zijn dat je dit over laat aan een ander orgaan”, aldus de VHP-voorzitter.

Essed: “Er is geen enkele wet die DNV opsporingsbevoegdheid geeft”

Hugo Essed. Foto: Suriname Herald

Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is op geen enkele wijze bevoegd om mensen aan te houden. Er is geen enkele wet die het DNV de bevoegdheid geeft om mensen aan te houden, zeker ook niet op een brute wijze, geeft advocaat Hugo Essed te kennen tegenover Suriname Herald.

Het DNV is een administratief orgaan ingesteld door het Kabinet van de President. De taak van het DNV is het inzamelen van inlichtingen en volgens Essed zijn daar op zich geen problemen mee. Het aanhouden van mensen is echter geen bevoegdheid van het DNV, benadrukt hij. Hij deelt dezelfde mening als procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday in de zaak waarbij het DNV onbevoegd is om een inval te plegen in de woning van STREI!-assembleekandidaat Rodney Cairo.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Foto: Suriname Herald

De pg stelt dat het DNV uitsluitend belast is met alles dat betrekking heeft op de nationale veiligheid. In dat kader is ze belast met het verzamelen van informatie, het analyseren van informatie en mochten die bevindingen mogelijk duiden op het plegen van strafbare feiten dan moet die informatie verstrekt worden aan de politie. Volgens Baidjnath Panday valt het DNV onder de president.

De pg benadrukt dat de politie de enige instantie in Suriname is met algemene opsporingsbevoegdheid en geen enkele andere instantie. Op basis hiervan liet de pg weten dat het DNV geen wettelijke basis heeft om invallen te plegen en mensen aan te houden.

Essed benadrukt dat het DNV geen wettelijke grondslag heeft en dus ook geen opsporingsbevoegdheid heeft. Dit optreden van het DNV laat de advocaat terugdenken aan de jaren tachtig waarbij de militairen onbeperkt macht uitoefenden op burgers. Hij kan alleen hopen dat deze kwestie op een goede wijze gecorrigeerd wordt. De advocaat hoopt eveneens dat er geen zand over gestrooid wordt en mocht dat gebeuren dan kan Suriname zich ernstig zorgen beginnen te maken over zijn toekomst.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/22/essed-er-is-geen-enkele-wet-die-dnv-opsporingsbevoegdheid-geeft/

Wanneer maskers vallen!!

 
Na dagen de zaak in overweging te hebben genomen acht ik het nodig in deze te reageren
Ik doe dit omdat ik bewust althans daar is toe gepoogd bij bennbeteokken
In de onderste post op de STREI page is aangegeven dat men de oude post van 24 November 2018 beter moet doornemen .
Hier ben ik heeeeeel duidelijk op de foto te zien en wordt onderin de post voor alle duidelijkheid weer expliciet aangegeven waar ik op de foto sta.
1 .Hiermee wordt ik zonder zoveel woorden ,geïntroduceerd in het belangenspel van de partij nu
2. Wie kritisch het stuk leest zal met de feiten in handen snel doorhebben dat dit stuk is gepubliceerd binnen de 1e 24 u van mijn’ bijzonder verblijf ‘ bij de mp .
3. Zaken zijn verdraaid om het verhaal kennelijk sappiger te maken.
4 Ik had tot 24 Oktober 2018 nooit een verhaal of mijn verhaal gedaan bij STREI , a no kang want mie beng sroto!!! noch was er een communicatie over mogelijke toetreding tot strei geweest NOGMAALS A NO KANG WANT MIE BENG SROTO!!! foei toch!!
5. Dat ik nu pas kennis neem van het stuk is ook logisch nogmaals omdat ik toen niet vrij was
6. Dit is een stuk met namen en toenamen van derden . Een ieder die ooit mijn comm stijl heeft mogen ervaren WEET 1000 dat dit niet tot mijn MO hoort.
7 ik heb gepoogd dit ter sprake te brengen bij een adviseur van de partij . Ik heb hierbij aangegeven erstig mijn bedenkingen te hebben over het motief mij BEWUST weer in beeld te brengen!!!! Dit terwijl het bekend is dat ik voor NU een bijdrage lever mbt tot een nationale zaak!!!
8. Gelet op het bovenstaande distantieer ik mij van elk bericht of poging mij bij deze onsmakelijke zaak te betrekken .
En doe ik een beroep geen gebruik te maken van gefabriceerde zaken om een pol doel te bereiken!!!!!!
ps://www.facebook.com/1764680377171083/posts/2279638732341909/
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen en buiten
 
 
 
Het Surinaams Leger: Rancune, Intimidatie en ‘Coupplegers’ anno 2018!
In Januari 2017 heeft Korporaal Rodney Cairo van het Nationaal Leger zich aangemeld bij het Hoofd G1 (Afdeling Personeelszaken) om het werk te hervatten, nadat hij voor een periode van 6 maanden thuis was geplaatst zonder behoud van salaris. Cairo krijgt medegedeeld dat hij zich bij zijn oude afdeling van de Commando-eenheid mocht aanmelden. Vervolgens heeft Cairo gesolliciteerd naar een openstaande vacature die ter beschikking kwam via Minister Hoefdraad, die op zoek was naar 60 specialisten uit de gewapende machten om het Ministerie van Financiën te beveiligen. De Commando is vervolgens officieel schriftelijk overgeplaatst naar het Ministerie van Financiën door Minister Benschop voor de desbetreffende functie. Naar het schijnt heeft Minister Benschop een ‘fout’ gemaakt door Cairo over te plaatsen en dus moest hij terstond terug naar de Commando-eenheid.
Cairo weigerde dat omdat hij niet onder de zittende kapitein Jahpsie (inmiddels Majoor) wilde werken vanwege de corruptieve handelingen die daar plaats vonden en omdat hij in zijn recht stond en zijn overplaatsing officieel was goedgekeurd.
Een voorbeeld van een corruptieve handeling betreft de vraag van Kapitein Jahspie om 100 USD te ontvangen per militair die een verzoek indient tot het opnemen van verlofdagen om beveiligingswerk in de binnenlanden te gaan doen omdat de militairen binnen het leger niet voldoende verdienen. Cairo stelt dat Jahspie hem voorhield dat het bedrag gelijkelijk tussen hem en Minister Benschop wordt verdeeld. Aan dit beleid waren alle militairen onderworpen die onder het commando van Kapitein Jahspie vielen. Naast Jahpsie maakte ook SCM Becker, Luitenant Dalger en Korporaal 1 Saidam zich hieraan schuldig en spanden zij samen om militairen te detacheren als bewakers op de goudvelden, aldus Cairo. Feitelijk zien wij dus hier het beeld opdoemen dat officieren in het Nationaal Leger een uitzendbureau runnen.
Vervolgens zijn er 5 Commando’s op bevel van Kapitein Jahspie naar Minister Benschop doorverwezen voor een gesprek over de situatie, maar Cairo was op dat moment 5 dagen met verlof met als reden studie voor het afleggen van een examen. Sindsdien werd zijn salaris door de Minister bevroren. Bij terugkeer moest hij zich aanmelden bij Majoor Kassels om het aanhouden van zijn loon te bespreken en heeft Cairo aangegeven dat zijn advocaat contact met Majoor Kassels zou opnemen omdat het niet rechtmatig is om gedurende een officieel goedgekeurde verlofperiode de uitbetaling van het reguliere loon te stoppen.
Sergeant-Majoor Mahangoe, vergezeld van een collega, is Cairo op gaan halen met een legerbus, met de mededeling dat hij naar de kazerne getransporteerd zou worden. Cairo had een redelijk vermoeden dat deze heren een alternatieve agenda hadden omdat ze bewust voor een afwijkende route naar de Kazerne kozen. Cairo die op de achterbank zat heeft direct contact gemaakt met DNA-voorzitter Jenny Simons om haar in te lichten hieromtrent omdat hij zich niet veilig voelde. De DNA-voorzitter heeft toen waarschijnlijk met het Kabinet van de President contact gemaakt om hen in te lichten dat Cairo was opgepakt. Vervolgens heeft iemand (vermoedelijk Dhr. Kenneth Slooten) Majoor Kassels gebeld met de mededeling dat als Cairo niet om half 2 bij de President op het kabinet aanwezig zou zijn, ze een groot probleem hadden. Terstond wijzigden de Sergeant-Majoors hun koers richting de kazerne.
Cairo: ‘Bij aankomst op de kazerne was Majoor Kassels al ter plaatste en heeft toen aan mij aangegeven dat ik zijn naam niet moest noemen bij de President, omdat hij in opdracht van Minister Benschop heeft gehandeld. Vervolgens ben ik getransporteerd naar het Kabinet van de President waar ik mijn verhaal heb gedaan. Het schijnt vaker voor te komen dat Minister Benschop buiten de President om handelt en dit vermoedelijk veelal corruptief en onrechtmatig’, aldus Cairo.
De Legercommando heeft dit geval persoonlijk voorgelegd aan DNA-Voorzitter mevrouw Simons, die hem heeft doorverwezen naar Melvin Linscheer, die op zijn beurt hem weer heeft doorgestuurd naar Mevrouw Veira, Hoofd van de Veiligheidsdienst. Uiteindelijk zijn de 5 Commando’s bij de President beland. ‘De President heeft tijdens het gesprek met de heer Benschop gebeld om aan te geven dat deze corruptieve handelingen en rancune per direct moest stoppen, maar helaas nam de rancune en intimidatie alleen maar toe.’
Minister Benschop heeft als tegenargument aangeven dat de Commando’s een coup wilden plegen en dat Cairo de leider was van de 5 Commando’s. De militairen werden 30 dagen thuis gezet om de situatie te kalmeren en het stof te doen neerdwarrelen, met behoud van salaris en de belofte dat alles opgelost zou worden. ‘Nadien werden wij constant van het kastje naar de muur gestuurd en konden maar niet terug aan het werk’ aldus de woorden van Cairo.
Na veel rancune en intimidatiepogingen is er abrupt ontslag aangezegd aan de 5 door Minister Benschop. Deze heeft de uitspraak in bijzijn van deze 5 Commando’s gedaan dat ‘…hij persoonlijk heeft geïnvesteerd in het leger en dus de besluiten van de President naast zich neerlegt. Daarbij gooide hij demonstratief enkele dossier in de prullenmand. Deze man leeft dus duidelijk in de waan dat het een privéleger van hem betreft dat hij kan manipuleren en verhuren zoals hij dat wenselijk acht. De jongens worden ingezet als lijfwachten -dus als goedkope arbeidskrachten- voor Ministeries en in het binnenland om de goudvelden van diverse concessiehouders te beveiligen.’
De heer Kenneth Slooten heeft als adviseur van de President de Commando’s geadviseerd om wegens hun onrechtmatige ontslag een rechtszaak aan te spannen tegen Minister Benschop. En deze rechtszaak loopt tot op heden.
Gisteren, dinsdag 23 oktober, is ex-Kapitein Jermain Day vermoedelijk onterecht opgepakt met als strafrede dat hij het Nationaal Leger negatief in het nieuws heeft gebracht. Dit terwijl de heer Day op 2 september met eervol ontslag is gegaan omdat hij ontevreden was over de gang van zaken binnen het leger. Hij kwam op voor een aantal militairen die zich onderdrukt en misbruikt voelen. Regel is dat militairen bijvoorbeeld aanspraak maken op vrije geneeskundige behandeling, de realiteit is echter dat zij de vele medische kosten zelf moeten betalen. Het duurt vaak maanden alvorens zij hun zelf bekostigde behandelingen terug betaald krijgen. Sinds zijn zelf aangevraagde ontslag is Day zeer maatschappelijk betrokken en laat hij zich via social media kritisch uit over de gang van zaken binnen het leger. Naar zijn zeggen heeft Minister Benschop de hem persoonlijk laten oppakken en buiten de reguliere gebruiken om laten plaatsen tussen zware criminelen met als doel hem te denigreren en te vernederen.
Het is een kwalijke zaak dat je anno 2018 als kritische ex-militair je stem niet mag laten horen in Suriname. Ja, de militaire wetgeving is zwaar en extreem en dat heeft zijn redenen, maar laten we ons wel even realiseren dat er in de jaren 80 een militaire coup is gepleegd met als hoofddoel het behartigen van de belangen van het militairenapparaat en het opzetten van een vakbond. Anno 2018 is die felbegeerde vakbond er nog steeds niet en zijn de militairen meer dan ooit pionnen in vieze spelletjes van privébelangen en rancune die intimidatie rechtvaardigen en de systematische onderdrukking van onze jongens als goedkope arbeidskrachten faciliteren.
Als we de woorden van STREI! leden Rodney Cairo en Jermain Day mogen geloven handelt Minister Benschop naar eigen inzichten om zo een huurleger in stand te houden en laat hij zich leiden door persoonlijk gewin. Nevenfuncties zouden voor alle militairen verboden moeten zijn. Want was dat het geval, dan had Kolonel Valk niet exact hetzelfde kunnen doen met de militairen van het leger in de jaren 80.
STREI!

VHP: Burger heeft recht op bescherming tegen willekeur overheid

De VHP veroordeelt met kracht het optreden van de Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) tegen het DNA-kandidaat Cairo.

“Wij verwelkomen het bericht dat de procureur-generaal direct een onderzoek is gestart. Wat de heer Cairo is overkomen, kan met elke burger gebeuren als dit niet wordt gecorrigeerd. DNV kan onder het mom van Nationale Veiligheid een team van zwaargewapende personen, huizen binnenvallen, bewoners mishandelen en beroven. Zo hebben burgers geen enkele bescherming, ook niet van de politie, omdat die buiten het politiehandvest een nieuwe regel heeft, en dat is, dat zij niet optreden, omdat DNV de opdrachtgever is.”

 

De VHP wijst de samenleving erop dat het optreden van DNV en het KPS te allen tijde conform bestaande wettelijke regelingen moeten plaatsvinden, anders is het onrechtmatig. “We dringen erop aan dat het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie en Politie met spoed duidelijkheid verschaffen. Het volk heeft recht op informatie over het optreden. Het mag niet afgedaan worden met het argument ‘staatsveiligheid’ en moet zeker niet in de doofpot belanden. Dit is niet waarvoor de VHP staat.”

“Grondrechten zoals het recht op vrijheid, integriteit van het lichaam, recht op het deelnemen aan verkiezingen, vrijheid van vergadering en vereniging, het recht op gelijke behandeling en het recht op vrije meningsuiting moeten ten alle tijde gerespecteerd worden door de overheid.”

“Het feit dat in deze zaak buitenlanders betrokken zijn, vergroot de onrust binnen de samenleving. Wie zijn deze buitenlanders, waar zijn ze in dienst en welke bevoegdheden hebben zij? Deze vragen zijn essentieel, omdat er een trend te bespeuren is, waarbij op georganiseerde wijze buitenlanders het land binnenkomen, in dienst treden bij diverse personen en organisaties, zonder dat ze beschikken over een werkvergunning. De VHP roept de samenleving op deze zaken krachtig af te wijzen en onderzoek en openheid van zaken te eisen.”

https://www.gfcnieuws.com/vhp-burger-heeft-recht-op-bescherming-tegen-willekeur-overheid/

Kan elke burger vanaf nu worden gegijzeld?

Bryan Boerleider. Foto: PRO

In de afgelopen jaren is duidelijk te merken dat instituten die voor de broodnodige ‘cheques and balances’, die de democratie hadden moeten versterken, structureel en strategisch zijn verzwakt. Instituten als de Centrale van Landaccountantsdienst (CLAD) en Rekenkamer functioneren niet adequaat, waardoor hun controlerende functies haast niet tot zijn recht komen.

Het parlement is buitenspel gezet, ondanks twee parlementariërs van de regering zijn teruggeroepen. Wetten die in het verleden zijn geïmplementeerd om te voorkomen dat Suriname en Surinamers economisch kapot worden gemaakt door toevallige piraten op politieke posten zijn vervangen met nieuwe wetten die ons, het volk, overleveren aan rovers en bedriegers op politieke posten.

De afgelopen tijden is meer dan ooit te merken dat deze regering haar eigen belang dient en dat de burger lang niet meer centraal staat. De politie en andere ambtenaren, die ‘de beste kameraad’ van de burger hadden moeten zijn, worden misbruikt om burgers te intimideren, te kleineren en te onderdrukken. Dit zien we in diverse gevallen terugkomen. Bijvoorbeeld:
– Tijdens protestacties van 2017 waarbij burgers zijn opgepakt en afgevoerd als criminelen.
– Wanneer er buitensporig geweld wordt uitgeoefend op niet protesterende avondklok-overtreders, terwijl de sanctie duidelijk voorschrijft dat overtreders moeten worden opgepakt en opgesloten.
– En recentelijk is ook gebleken dat burgers kunnen worden gegijzeld door het Directoraat Nationale Veiligheid, waarbij zelfs de procureur-generaal zijn afkeuring over dit optreden heeft uitgesproken.

Het laatste geval is zeer ernstig en een duidelijk signaal dat deze regering bezig is te beuken op de democratie om van Suriname een eigen koninkrijk te maken, waarbij een clubje vrienden boven elke regel en boven elke burger staat. Het bekende geval waarbij de president, die de samenleving op het hart drukt om de coronamaatregelen te op te volgen, dezen zelf vertrapt in het openbaar en het gezag van het COVID-19-team daarbij publiekelijk desavoueert.

In een recente video is ook gebleken dat een avondklok-overtreder zweepslagen moest incasseren, terwijl de president die beter had moeten weten, de coronamaatregelen overtreedt en daarna gewoon ‘sorry’ zegt. Terwijl verdachten achter schandalen als Carifesta, Naschoolse opvang, het verdwijnen van grote sommen geld uit de staatskas, het verduisteren van grote bedragen van ministeries en dergelijke dagelijks “mooi weer” spelen voor het volk, wordt een eenvoudige burger uit zijn woning gesleurd door vertegenwoordigers van het DNV (die juist moet waken over onze veiligheid).

Het meest trieste van deze zaak is dat wij als Surinamers geen eenheid tonen op de meest cruciale momenten! De ontroering over het gijzelen van een burger is nauwelijks te merken, terwijl elke burger zich op dit punt moet afvragen: Ben ik morgen aan de beurt?

Opmerkelijk in Suriname is dat wij hier de gewoonte hebben om te kijken naar ons eigen belang alvorens te beseffen dat het belang van elke Surinamer ook ons belang is, totdat het te laat is! Een regering heeft geen goed beleid gevoerd omdat zij jouw straat toevallig heeft geasfalteerd, terwijl het land in armoede is gestort! Als een burger wordt gegijzeld zonder enige uitleg, is elke burger in gevaar, ook al ben jij nog niet aan de beurt gekomen om gegijzeld te worden!

Als jonge politicus bekijk ik de gijzelingskwestie met argusogen en hoop ik dat het slachtoffer zijn recht krijgt…

Immers: Zijn recht is het recht van ons allen!

Bryan Boerleider

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/04/22/kan-elke-burger-vanaf-nu-worden-gegijzeld/

Op weg naar de paarse dictatuur

De kritische rechtgeaarde burger mag ook terugblikken hoeveel wetten met veel machtsvertoon tot heel laat in de nacht op uiterst ondemocratische wijze werden doorgedrukt door de paarse coalitie ondersteund door leden van de twee handlangerspartijtjes. Staat u er maar even bij stil dat verwijten daarover uit de oppositie en delen van de media, geen moment en met geen woord zinnig werden weersproken door de coalitie, aangedreven door de meest ondemocratische, vaak zichtbaar wrokkige mevrouw de voorzitter die ook listige ontkenningen en verdraaiingen gebruikt om de oppositie te muilkorven. Samen met de jonge ondervoorzitter Melvin Bouva worden heel wat normale woorden niet geaccepteerd zoals het woord “misleiding” en nog enkele. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voelt al te gauw haar (heilige) stoel aangevallen.

Deze voorzitter had het volk in augustus 2015 welzijn en welvaart beloofd. Dat zijn de resultanten van goed rechtgeaard bestuur en meer productie tegen verminderde importen en noodzakelijke economische hervormingen. Maar zie anno heden in welke economische malaise ons land verkeert mede dankzij de blijkbaar ongrijpbare Gillmore en dat dit nare politieke implicaties heeft. De hoofdverantwoordelijke president Desi Bouterse ontweek zo vaak laf genoeg de verantwoording aan het parlement. Beide genoemde ambtsdragers zouden aldus grandioos afgerekend moeten worden door de kiezer op hun onacceptabele politiek die nu bijkans tien jaar heeft geduurd.

Dat duo bijgestaan door medestanders, wijzen het volk slechts op de vele geleverde veldprestaties, maar praten leugen en misleiding goed alsmede de herhaalde bedreigingen naar de rechterlijke macht. Ze weerspreken hun onbehoorlijk bestuur niet. Dan steken politieke monetaire crisissituaties ook de kop op. Hun type leiderschap en nationale politiek is ook blootgelegd. Intussen verarmt het grootste deel van het volk in de vrije val. maar niet de inner circle van baas en de bevriende schatrijke paarse elite om hem heen, waaronder ook grote exportboys.

Aangezien de moed de baas tot in de schoenen zakt, verkleedde hij zich in militair uniform om zichzelf en aanhang de moed in te spreken en het volk impliciet te laten zien, dat hij nog lang geen afstand kan nemen van de dreiging uit de geweldscultuur die door backing van het Nationaal Leger overging naar de “25 Februari Beweging” en de beruchte bewapende volksmilitie. Inmiddels moeten baas, bevel en comparanten nu eens wel goed begrijpen dat het Nationaal Leger geen bezit is van geen enkele pres, of Bouta en paarse kliek. Het leger moet goed beseffen dat ze er is om de landsgrenzen, soevereiniteit en het volk te beschermen tegen buitenlandse indringing en behoort ondeelbaar en betrouwbaar te zijn. Ons Nationaal Leger moet de Cubaanse politieke ideologische scholing radicaal afwijzen. Want zie dat het leger van Venezuela misbruikt is om de machthebbers Hugo Chávez en Nicolás Maduro in stand te houden en het volk aldaar te onderdrukken. Anders is het een aanrader om dit Nationaal Leger te ontmantelen en de gifmengers te vervolgen.

Juist de cynische volharding en arrogantie van hun paarse politiek brengt veel onvrede onder het volk. Een ex-militair in legeruniform ziet kans ongecorrigeerd de rechterlijke macht te bedreigen en laat zijn haat en wrok de vrije loop. Hij loog het volk en leger ophitsend voor dat tientallen progressieve militairen in december 1982 afgeslacht zouden worden door de buitenlandse invasie. Met “progressief” wordt niet bedoeld vooruitstrevend, maar links marxistisch. Velen van onze lagere tot hogere rang militairen gingen bijna maandelijks naar Cuba om doctrine-dictaten te halen in 1980 tot 1982. Cuba staat wereldwijd bekend als de exporteur van bloedige revoluties naar diverse landen en heeft dat nimmer kunnen ontkennen omdat er genoeg bewijzen en videobeelden zijn.

Wat is er van de welvaart en het welzijn in die “revolanden” geworden zoals Venezuela? Cuba werkt al acht jaar aan herstel imagoschade door export van medici. Suriname werd tijdens de dictatuur van het militaire bewind het land zwaar verscheurd in diverse kampen. Zo konden we zelfs Bouta-advocaten, Bouta-notarissen, Bouta-medici enz. herkennen. De politie werd vernederd en stelselmatig ondergeschikt gemaakt aan de militairen. Wie maar geringste kritiek had, kreeg direct het etiket “contrarevolutionair” opgespeld want je zou destabiliserend bezig zijn.

Een geducht wapen van de vroegere revo-communisten en huidige paars is het gebruik van angst en het racisme, om het volk te kunnen verdelen en beheersen. De nieuwe Valutawet verbiedt de burger duizenden US-dollars in huis te bewaren. Eens bleek na inbraak dat een hoge ex-militair tienduizenden dollars in zijn huisbrandkast had, terwijl zijn woning ook nog militaire bewaking had. Hoeveel andere paarse toppers en grote boys hebben massavaluta in huis, waarnaar de National Risk Assessment (NRA) onder leiding van mevrouw Jennifer Van Dijk-Silos mogelijk opzettelijk niet naar kijkt. Is de NRA slechts voor bestrijding van financiering van terrorisme en witwassen? Wil men snuffelen in de bankrekening van bonafide burgers, maar wie garandeert de geheimhouding?

Coronavirus, lockdown, avondklok en de uitzonderingstoestand: zijn er andere dubieuze scenario’s die mogelijk uitgevoerd gaan worden onder het mom van bestrijding van corona? Maar laten we niet vreemd opkijken dat droppings en landings nu versneld gaan plaatsvinden zowel in het binnenland als in onze kustwateren? We geloven het pas als een dropping of landing per ongeluk ontdekt wordt. Gaat men ook onrechtmatige gronduitgiften en bevoordelingen doordrukken? Gaan we nu al de niet eens opgepompte aardolie aan China verkopen? Dan zal het volk het recht in eigen handen nemen.

Het volk moet nu wel ontwaken om harde strijd aan te binden tegen verdere verarming en zich niet te laten verdelen en misleiden, of zwichten en kiezen voor het kleine eigen belangenvoordeel. Verdeeldheid of een klein bloedbad onder het volk is zo gebeurd, maar dan zal het vele decennia duren om de vrede en eenheid wederopbouwen.

De titel “Vader des Vaderlands” moet niet toegekend worden aan iemand die zich graag omringt met personen van laag allooi en tevens alcohol verslaafd zijn of aan zeer discutabele politici die de rechterlijke macht grof en bij herhaling bedreigen, zeer mogelijk bloed aan hun handen hebben en feitelijk het grootste deel van het volk minachten. “Ik wens het volk een slapeloze nacht toe”, maar doorgaan als Godfather van grote boys van bedenkelijk niveau.

Mitch V. Klaverweide

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/04/22/op-weg-naar-de-paarse-dictatuur/

STREI! reageert op uitlatingen Kenneth Slooten

STREI! heeft kennisgenomen van de analyse van Kenneth Slooten op 21 april 2020 op Radio SRS 96.3 ten aanzien van de aangifte van Cairo en reageert als volgt:

De heer Slooten liet weten dat hij niet namens DNV sprak, alsmede dat hij niet bevoegd was om namens DNV te spreken. Hij laat weten dat het om zijn eigen analyse gaat. Zijn uitlatingen maken in één klap duidelijk dat Cairo en STREI! gecriminaliseerd zullen worden. In de samenleving die wij ons voorstellen, zal de overheid mensen juist bijstaan met raad en daad. Een goede verklaring van de regering/DNV had er allang moeten zijn. De uiterst subjectieve uitbarsting van matige kwaliteit betreuren wij dan ook.

Iedereen in Suriname heeft kennisgenomen (of kan dit) van het interview met de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday. Hierin wordt bevestigd dat DNV geen wettelijke basis heeft om binnen te vallen, doorzoekingen te doen en mensen aan te houden. Het Wetboek van Strafrecht bevat bepalingen die misbruik van gezag door ambtenaren aangaan.

Ook vanuit mensenrechtenoptiek valt er het nodige te zeggen. Waarom legt u dit niet uit, heer Slooten, op basis van welke wet DNV mocht handelen. Als u zo op de feiten bent, waarom kwam de inval direct na uitnodigingen van Cairo aan het adres van de minister en van luitenant- kolonel om te praten over misstanden? Op basis waarvan zegt u (heer Slooten) dat STREI! en Cairo in staat zijn om onwaarheden te verkondingen? Welke informatie heeft u dat de heer Cairo op en aan naar Nederland reisde? De feiten kunt u makkelijk achterhalen bij de Nederlandse ambassade. En belangrijker nog, waar en hoe zou STREI! het geld vandaan halen om Cairo te financieren? Hebt u niet gezien hoe STREI! aan haar middelen kwam? Zou de NDP aangeven waar zij haar gelden vandaan haalt?

Cairo is verhoord geworden en wij hebben hem van dichtbij meegemaakt. Cairo is een sterke man, een commando, maar het is te zien aan hem dat het gebeuren hem niet ongemoeid laat. Wij wijzen erop dat ambtshalve in een proces-verbaal al is opgenomen wat bij hem is geconstateerd, zijn verdere medische gegevens blijven geheim.

Wij staan achter hem totdat er echt gegevens naar voren komen waaruit het tegendeel zou blijken. STREI! wil bereiken dat eenieder in Suriname misstanden kan aangeven. Wanneer er iets gebeurt moet u geloofd kunnen worden. Als u niet de waarheid spreekt, dan komt dat naar buiten. Daarom is het heel belangrijk dat er in de samenleving niet zomaar door eenieder wat geroepen wordt, maar door mensen met kennis die de objectiviteit kunnen bewaren.

Namens STREI!
Maisha E. Neus
Voorzitter

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/22/strei-reageert-op-uitlatingen-kenneth-slooten/

Melvin Linscheer verstrikt in eigen leugens

Nickerie.Net, dinsdag 03 september 2013

Melvin Linscheer verstrikt in eigen leugens

Volgens Melvin Linscheer, directeur van Nationale Veiligheid, heeft Dino Bouterse helemaal niets te maken Counter Terrorism Unit (CTU). Hoe aannemelijk is de mededeling van de directeur van Nationale Veiligheid? Moeten we die mededeling van de directeur van ‘Nationale Veiligheid’ voor zoete koek slikken? Als we de feiten opeen rijtje zetten, kunnen wij niets anders concluderen dat de man die als directeur fungeert van onze nationale veiligheid, een wanhoopspoging doet om de internationale blamage vanwege de aanhouding van Dino Bouterse, te verbloemen. Ging het hier werkelijk om onze nationale veiligheid. De puzzelstukjes van de CTU die nu langzamerhand boven komen drijven, bewijzen het tegendeel. De activiteiten van de CTU lijken nu eerder op de bescherming van georganiseerde misdaad op hoog niveau en dat alles op kosten van de staat.

Dino Bouterse in CTU uniform.

Op 9 december 2010 hield president Bouterse een persconferentie over de anti-terreur eenheid, Counter Terrorism Unit (CTU. Hij zei toen het volgende: Mijn zoon is opgenomen in de leiding van de speciale anti-terreur eenheid, de Counter Terror Unit (CTU); Mijn zoon Dino, is de beste man voor anti-terreur eenheid;  Mijn zoon heeft “mede leiding” in dat team; Hier spreekt een trotse vader; Ik ben erg trots op mijn zoon Dino.

Eerder had president Bouterse gezegd dat voor deze unit we de allerbeste mensen hebben gekozen en dat zijn zoon Dino tot de allerbeste op dat gebied gerekend mag worden. President Bouterse zei op die persconferentie ook dat in de CTU, met zorg manschappen zijn opgenomen van de verschillende gewapende en veiligheidsdiensten.

Het staatshoofd noemde onder andere, het leger, de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD),  de brandweer, het politiekorps en cipiers. De speciale manschappen ondergaan een zware interne training zei president Bouterse. Daarna worden zij nogeens opgeleid door buitenlandse mogendheden die worden aangetrokken.

President Bouterse zei verder dat CTU in het leven is geroepen als preventie tegen de nationale en internationale dreigingen vanuit, de criminele wereld. Hij noemde drugstransporten en de georganiseerde criminaliteit.

De bedreigingen van klimaatverandering, mensenhandel, “maar hoog aan het lijstje staat terrorisme”, zei Bouterse. Volgens hem is de CTU een signaal naar de internationale gemeenschap dat Suriname meer doet dan alleen maar over terrorisme praten.

President Bouterse heeft dus in 2010 zelf gezegd dat Dino Bouterse “mede leiding” geeft aan de Counter Terrorism Unit (CTU) en dan weiger ik te geloven dat Dino Bouterse niet meer in de leiding zit van CTU. Een besluit van de president wordt niet zomaar ongedaan gemaakt.

Derhalve staan al die beweringen van Melvin Linscheeren en andere hoge functionarissen haaks op de uitspraken van president Bouterse, die hij op de persconferentie van 9 december 2010 heeft gedaan. Er is hier duidelijk sprake van een scenario, er wordt bewust onjuiste informatie verstrekt aan de gemeenschap.

Zowel de nationale als de internationale media hebben heel veel aandacht besteed aan de aanhouding van Dino Bouterse. Terwijl aan de meeting van Unasur heel weinig aandacht is besteed door de internationale pers, en dan durft minister Winston Lackin te zeggen dat de Unasur meeting in Paramaribo niet overschaduwd is door de aanhouding van Dino.

Nu Dino Bouterse vast zit in Amerika en volgende de Amerikanen wegens drugs-en wapensmokkel, wordt door de directeur van ‘Nationale Veiligheid” MelvinLinscheer, in alle toonaarden ontkend dat Dino Bouterse betrokken is bij de CTU. De uitspraken van president op de persconferentie van 9 december 2010 spreken boekdelen over de betrokkenheid van Dino Bouterse bij de CTU. Of is er bij CTU nu ook sprake van “gewijzigde beleidsinzichten”?

Melvin Linscheer, directeur van Nationale Veiligheid zegt dat Journalisten meer zouden moeten rechercheren om achter de feiten te komen, zo moeilijk is dat niet. Melvin Linscheer moet weten dat we een kleine gemeenschap hebben. “Het is ook niet moeilijk om de waarheid achter te halen”. 

De journalisten hoeven helemaal niet te gaan rechercheren of Dino nog in de leiding zit of niet, de gemeenschap weet wel beter wat de waarheid is. Wie houdt wie voor de gek? Al is de leugen zo snel de waarheid achterhaalt ze wel.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / Naipal.A.I./ Fos Network

https://www.nickerie.net/News2013/2013-09-03%20-%20Melvin%20Linscheer%20verstrikt%20in%20eigen%20leugens.htm

03-09-2013

DNV geen onderdeel Veiligheidsraad

April 21, 2020

“Het Directoraat Nationale Veiligheid en haar directie, zijn geen onderdeel van de Veiligheidsraad. Haar grondwettelijke en wettelijke basis, zijn onbekend. Het is ten eerste derhalve onjuist om in wetgeving, welke, naar blijkt, voorbijgaat aan de grondwettelijke taakverdeling en normaal gesproken gewaarborgde grondrechten, aan een dergelijk instituut, dan wel functionaris, een beleidsbepalende taak toe te kennen”. Dit zegt een jurist aan De West ten aanzien van het incident bij de nachtelijke inval in de woning van Rodney Cairo en de vrijheidsberoving en mishandeling, door leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, bevestigde gisteren op een persconferentie dat in opdracht van DNV een operatie was uitgevoerd en dat de politie daarom niet heeft opgetreden.  De media werd voorgehouden, dat het om de staatsveiligheid ging en dat over staatsgeheimen niet zomaar mededelingen worden gedaan.  Volgens Veira zal er een moment komen, waarop de samenleving wordt geïnformeerd, maar voorlopig moet er rustig gewacht worden tot DNV zover is. In de Wet Uitzonderingstoestand, staat er, dat artikel 2 lid 1 Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 (WUC19) lid 1 sub b. kent aan het Directoraat Nationale Veiligheid, in het bijzonder, de directeur een plaats toe in het COVID-19 Crisis Management Team. “Nu de wet, blijkens de wettekst en de toelichting attributie van bevoegdheden bevat op basis van artikel 72 onder c Grondwet, is van belang dat speciale bevoegdheden in een dergelijk geval, rusten (naast wettelijke aanvullingen) op de Veiligheidsraad. Artikel 129 Grondwet omschrijft de samenstelling van de Veiligheidsraad”, aldus een advocaat die om veiligheidsoverwegingen anoniem wenste te blijven.

Van boobytrap naar honeytrap van Daniëlle Veira

Rodney Cairo. Foto: Facebook

De samenleving is onlangs opgeschrikt door de mogelijke poging tot ontvoering van of moord op Rodney Cairo. Echter valt het ons op dat de maatschappelijke verontwaardiging heel gering is. Of men beseft de ernst van de zaak niet, of men is bang om zich uit te laten, gezien de gelijkenissen met de jaren tachtig.

Wie is Rodney Cairo?
Hij is een commando in het leger, een groene baretter. Je wordt niet zomaar een groene baretter. Je moet heel veel vaardigheden hebben om de eindstreep tot groene baretter te behalen. Slechts een op de drie behaalt de eindstreep, de rest valt af! Die groene baret die Abrahams bijvoorbeeld af en toe opdoet, heeft hij nimmer behaald in het leger. Bouterse heeft die ook niet. Verder is Rodney DNA-kandidaat, dus hij is ook actief in de politiek.

Eenieder heeft het vermoeden dat de betrokkenheid van Rodney in de politiek, ertoe geleid heeft dat hij een tijdje in het vizier lag van de geheime dienst en van het privélegertje van Bouterse. Als Bouterse als militair actief participeerde in de politiek, dan mag Rodney Cairo dat ook. Zo simpel is dat, gelijke rechten voor eenieder.

Groene baretter Rodney Cairo. Foto: Facebook

Wat is er gebeurd?
Rodney werd een tijdje gevolgd. De geheime dienst schakelde een Venezolaanse dame in, als voorbereiding op de grote operatie. Die dame die een valstrik was, stuurde Rodney een vriendschapsverzoek via Facebook. Dit was de honeytrap (hi honey…). Vervolgens werden de wandelgangen van Rodney gevolgd. Enkele weken nadat zij bevriend waren op Facebook, heeft die dame Rodney gevolgd tot aan de supermarkt toe. Bij de supermarkt sprak zij hem aan en zei tegen hem dat zij Facebookvrienden waren. Zo begon het contact.

Op 16 april belde die dame Rodney op en zei tegen hem dat zij met drie vriendinnen was en door de avondklok niet verder naar huis konden. Zij vroeg of ze bij Rodney konden overnachten. Rodney bood de helpende hand.

Eenmaal in de woonkamer van Rodney plaatsgenomen te hebben, haalden de dames een flesje rum tevoorschijn en nodigden Rodney uit om ook een borreltje te nemen. In dat borreltje hebben zij een bedwelmend middel gedaan, waardoor Rodney in slaap viel. Toen hij in slaap was gevallen, belden de dames het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) op, alwaar Daniëlle Veira de baas van is. Vier heren kwamen met een bestelbusje en slopen naar het huis van Rodney.

De buurman zag dat gebeuren en belde de politie. De politie arriveerde en zag dat zij te maken hadden met zware jongens, waardoor de politie om versterking vroeg. Die kwam er ook, maar plotseling werden zij teruggefloten door de korpschef van de politie, Roberto Prade. Het bleek dat het om een operatie van het DNV ging, aldus de heer Prade.

Wat is het probleem?
Toen het DNV doorhad dat de deze operatie gelekt was, hebben zij de operatie gestaakt. Precies hier blijkt de kwade bedoelingen van deze operatie. Indien je een legale operatie uitvoert, waarom stop je ermee als er ruchtbaarheid aan gegeven is? Is de staatsveiligheid dan opeens niet meer in gevaar? Als je legaal bezig bent geweest, hoef je die operatie dan toch niet te stoppen? Je kunt de samenleving gewoon zeggen: “Ja, wij van het DNV hebben Rodney aangehouden en de bevoegde autoriteiten zijn bezig met verhoor”. Dan is er niks geheimzinnigs aan.

Indien de staatsveiligheid in gevaar is, dien je door te gaan met je operatie. Nu die operatie stopgezet is nadat de samenleving erachter kwam, blijken de kwade bedoelingen van die operatie. Dit is bijna identiek met operaties uit de jaren tachtig, waarbij wij allemaal weten hoe het afgelopen is met die landgenoten. Wie zegt ons dat Rodney niet ontvoerd en of vermoord zou worden? Zij die de jaren tachtig van Bouterse meegemaakt hebben, hebben een gegronde vrees dat die situatie zich weer herhaalt met Bouterse anno nu, vooral met de avondklok. En vos verliest zijn haren, niet zijn streken.

Volgens Veira zijn de operaties van het DNV geheim. Dat begrijpen wij, maar waar blijft de democratische controle op dergelijke geheime operaties? Staatsgeheim mag nooit een vrijbrief zijn van schending van mensenrechten. Mevrouw Veira, u dient de samenleving nu te vertellen waarom de staatsveiligheid opeens niet meer in gevaar was toen de operatie lekte. Precies deze vraag dient nu acuut beantwoord te worden.

Er heerst in ons land een verlammende gelatenheid als het aankomt op ons eigen lot. Je kan het Veira c.s. niet kwalijk nemen dat zij ons zo makkelijk opzij schuiven. Onder het mom van staatsveiligheid lijkt alles mogelijk, maar zo makkelijk laten wij ons niet opzij schuiven. De totalitaire staat van de toekomst heeft geen gezicht met een snorretje (Hitler of Stalin), dat is de val waar wij burgers, parlementariërs, journalisten, advocaten, maatschappelijke organisaties inlopen. Niemand beseft dit gevaar.

Rodney zullen wij hierin niet alleen laten en alle andere Rodney’s mogen op onze steun rekenen. Wie staat op en zegt: tot hier en niet verder!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/04/21/van-boobytrap-naar-honeytrap-van-danielle-veira/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *